ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005"

Transcript

1 ΑΪΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ. ΔΡΑΚΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 α. Διατύπωση του προβλήατος β. Σηασία του προβλήατος 2. Μ ΕΘΟΔΟΛΟΠΑ ΤΗΣ Μ ΕΛΕΤΗΣ 1-2 α. Ιστορικό αθητή 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3-5 α. Ερωτηατολόγιο β. Περιγραφική έκθεση 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 6-8 α. Διδακτικοί στόχοι β. Διδακτικές ενέργειες - Μέθοδος γ. Μέσα και υλικά (προτάσεις) 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α. Διατύπωσ του προβλήματος Υπάρχει ένας σηαντικός αριθός παιδιών όπου ε την είσοδο τους στο νηπιαγωγείο πορούε να παρατηρήσουε κάποιες δυσχέρειες στο λόγο ή την οιλία τους οι οποίες πορεί να είναι παροδικές ή να συνεχιστούν έχρις το τέλος της φοίτησης τους στο νηπιαγωγείο όπου σήερα κυαίνεται πάνω από το 6ο έτος της ηλικίας τους. Τα προβλήατα αυτά πορεί να εντοπίζονται σε ανώριο προφορικό λόγο, διαταραχές στην άρθρωση, εονωένο λεξιλόγιο, διαταραχές στην επικοινωνία. Με την είσοδο του το παιδί στο νηπιαγωγείο έχει κατακτήσει βασικές νοητικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, όπως να πηδάει, να ισορροπεί, να πετάει, να πιάνει, να κάνει ποδήλατο, να παραένει και κάποιες στιγές ήσυχο, να τρώει, να ζωγραφίζει, να διεκπεραιώνει άλλες δραστηριότητες, έχοντας καλύτερη παρατηρητικότητα, συγκέντρωση προσοχής και καλύτερο συντονισό κινήσεων. Στον τοέα της γλώσσας συβαίνουν καταπληκτικές αλλαγές στο παιδί της νηπιακής ηλικίας των 5 ετών, σε σηείο, ώστε τόσο η οιλία του όσο και η κίνηση του και η συπεριφορά του να τείνει να οιάσει εξωτερικά σχεδόν όπως η ητέρα του και ο πατέρας του. Το λεξιλόγιο παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Στις ηλικίες εταξύ των 3 και 5 ετών το παιδί προσθέτει άνω των 50 λέξεων κάθε ήνα και στο 6 έτος χρησιοποιεί κατά έσο όρο λέξεις 1. Αναγνωρίζει τη σηασία των λέξεων και χρησιοποιεί τη γλώσσα για να ζητήσει αυτό που επιθυεί. Έχει άθει να εφαρόζει τους βασικούς γραατικούς κανόνες, ακόα κι αν δεν είναι ικανό να τις αναγνωρίζει και η έκφραση του λόγου του είναι τις περισσότερες φορές τέλεια, παρότι δεν γνωρίζει όλους τους γραατικούς κανόνες ή πορεί να έχει ατελείς προτάσεις. Στην ηλικία των 5 και 6 ετών πορεί να διηγείται γεγονότα και να τα λέει όλα ακόα και όταν βρίσκεται σ ένα ξένο περιβάλλον, πολλές φορές άλιστα ανοίγει συζητήσεις σε δύσκολα θέατα, ενώ αγαπάει ιδιαίτερα να χρησιοποιεί απαγορευένες λέξεις, για να ερεθίζει τους εγάλους. Μιείται λεκτικά ό,τι το ενδιαφέρει από το γύρω του περιβάλλον - οικογενειακό, κοινωνικό π.χ. φίλους - τηλεόραση κ.λ.π. - αποτυπώνει. Όταν όως ένα νήπιο δυσκολεύεται ν αρχίσει ία πρόταση, η οιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή, δεν πορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα, κάνει συχνά Ι. Παρασκευόπουλος - Εξελικτική ψυχολογία, Τόος 2, σελίδα 68.

4 λάθη στις ικρές λέξεις, ας δίνει την εντύπωση ότι όταν του ιλάε δεν είναι αζί ας, η άρθρωση του παρουσιάζει ακόα διαταραχές, δεν εκφράζεται εντελώς σωστά, η φωνή τους είναι βραχνή και τ άλλα παιδιά το κοροϊδεύουν, τότε θα πρέπει να ας προβληατίσει, και να ερευνήσουε το πρόβληα. β. Σμασία του προβλήματος Η σηασία της ανίχνευσης τους προβλήατος να βρούε την αιτία του, και να παρέβουε έγκαιρα όπου είναι δυνατόν βοηθώντας το παιδί, είτε εείς οι ίδιοι όταν γνωρίζουε κάποια πράγατα, είτε να το παραπέψουε σε κάποιο ειδικό, είναι πολύ εγάλη γιατί έτσι θα αποφύγουε άλλες διαταραχές που πορεί ν ακολουθήσουν το παιδί κατά τη σχολική του πορεία, όπως αθησιακές δυσκολίες, διαταραχές συπεριφοράς. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ελέτη ας εδώ αφορά το Γιώργο ένα παιδί του Νηπιαγωγείου ηλικίας 5,5 ετών ε ια δυσκολία στο να εκφραστεί σωστά, δυσκολία δηλαδή στην άρθρωση, όχι πολύ εγάλη - δεν πορεί να προφέρει τα φωνήατα ψ, ξ, και ρ - ε σκοπό να εξαλειφθεί. Για το σκοπό αυτό ξεκινήσαε να βρούε την αιτία, φτιάχνοντας το ιστορικό του. Η έθοδος που ακολουθήσαε ήταν ια ορφή φιλικής συνέντευξης ε τη αά και τη δασκάλα του Γιώργου για να κάνουε τη συλλογή στοιχείων για το οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό του ιστορικό, και ια ορφή λεπτοερούς παρατήρησης του Γιώργου έσα στην τάξη και το παιγνίδι για να εντοπίσουε τη δυσκολία του στο λόγο ή τυχόν άλλες ψυχοκινητικές, κοινωνικές και συναισθηατικές διαταραχές που είναι συνδεδεένες ε τη δυσκολία αυτή. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ α. Ιστορικό μαθτή Στοιχεία ταυτότητας: Επώνυο: Όνοα: Γιώργος Ηλικία: 5,8 (Ηερ. Γεν. 22/09/99) Σειρά γέννησης: Δεύτερο παιδί Επάγγελα πατέρα: Καταστηατάρχης

5 Επάγγελα ητέρας: Βοηθός στο κατάστηα Μορφωτικό επίπεδο πατέρα: Γυνάσιο Μορφωτικό επίπεδο ητέρας: Λύκειο Άλλα στοιχεία παιδιού: Οικογενειακό - κοινωνικό - ιστορικό - Εγκυοσύνη ητέρας: Φυσιολογική - Τοκετός: Φυσιολογικός - Βρεφική ηλικία: παιδικές ασθένειες, ύπνος σε φυσιολογικά επίπεδα - Κινητικότητα: Μπουσούληα - πέσιο - περπάτηα - παιγνίδια - ποδήλατο - δεξί - αριστερό - Ο Γιώργος περπάτησε ετά τους 13 ήνες γιατί ήταν βαρύ παιδί - ανεπτυγένο, ψηλό και παχουλό (όχι υπέρβαρο), έπεφτε φυσιολογικά (λόγω του όγκου του κατά τη γνώη της ητέρας). - Τα παιγνίδια του είναι πολύ έντονα, είναι υπερκινητικό παιδί χωρίς επιθετικότητα όως. - Οι σχέσεις ε τους γονείς και τους παππούδες, γιαγιάδες πολύ στενές - ένουν στο ίδιο κτίριο. - Κατοικία: Μονοκατοικία - όνιη κατοικία - Οικονοική κατάσταση: Καλή - Δοή οικογένειας: Δύο παιδιά - το πρώτο (1 ) κορίτσι. - Οιλία: Άργησε να ιλήσει. Μίλησε στα 3 χρόνια. Δεν ανησύχησε η ητέρα γιατί (όπως έλεγε και η γιαγιά) ο αδελφός της (θείος) ίλησε στα 6. Αντίθετα το πρώτο τους παιδί ίλησε πολύ νωρίς. - Ψυχοκινητική ανάπτυξη: Αρκετά καλή - ξεχωρίζει αριστερό - δεξί. - Κοινωνική συπεριφορά: Πολύ καλή. - Συπεριφορά στο παιχνίδι: Παίζει ε όλα τα παιδιά, επιβάλλεται χωρίς να επιτίθεται, δεν σταατάει να παίζει. - Η γνώη της ητέρας είναι ότι αυτή η δυσκολία του Γιώργου στην οιλία οφείλεται στους κληρονοικούς λόγους και ότι διορθώνεται. - Πράγατι ο Γιώργος όπως φαίνεται έχει ία εξελικτική δυσλαλία και παρουσιάζει έγιστη βελτίωση. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

6 Για τον καθορισό του προβλήατος - καθορίσαε ένα διαγνωστικό test ε ερωτήσεις για τη ελέτη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, έσα και έξω από την τάξη, αφού συνεργαστήκαε πλήρως ε τη δασκάλα. Ήταν ένα απλό test και περιελάβανε τις παρακάτω ερωτήσεις, όπου απαντήθηκαν από τη δασκάλα του Γιώργου, η οποία είχε εντοπίσει και αυτή το πρόβληα, παρατηρούσε το Γιώργο, και δέχτηκε την περαιτέρω παρατήρηση και τη διδακτική παρέβαση που ακολουθήσαε για την βελτίωση του Γιώργου. Έγινε επίσης ενηέρωση της ητέρας και είχαε και τη δική της συνεργασία. Το ερωτηατολόγιο περιέχει στοιχεία κατά σειρά διαγνωστικής σπουδαιότητας, βασισένης σε δεδοένα από ια εθνική ελέτη κριτηρίων από την Αερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Ένα κριτήριο πληρούται όνο όταν η διαταραγένη συπεριφορά είναι πολύ πιο συχνή απ' ότι των άλλων παιδιών ίδιας νοητικής ηλικίας και περιλαβάνει τα επόενα χαρακτηριστικά - ερωτήσεις. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Συχνά κουνιέται στη θέση του ή κουνάει τα χέρια και τα πόδια Έχει δυσκολία να παραείνει στη θέση του όταν είναι αναγκαίο να το κάνει Αποσπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσατα Έχει δυσκολία να περιένει στη σειρά του σε παιχνίδια ή σε οάδες Συχνά δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις πριν αυτές διατυπωθούν Συχνά Σπάνια Σπάνια Μερικές φορές Σπάνια 6. Έχει δυσκολία να ακολουθήσει οδηγίες και αυτό δεν οφείλεται σε αντιθετική συπεριφορά ή σε πρόβληα κατανόησης λεγοένων Σχεδόν ποτέ 7. Έχει δυσκολία να διατηρήσει την προσοχή του πάνω σ' αυτά που ξεκίνησε (εργασ. παιχνίδια) Μερικές φορές 8. Συχνά ετακινείται η προσοχή του από τη ία ηιτελή δραστηριότητα στην άλλη Σχεδόν ποτέ

7 9. Έχει δυσκολία να παίξει ήρεα Μερικές φορές 10. Συχνά ιλάει υπερβολικά Συχνά 11. Διακόπτει συχνά ή παρεβάλλεται στη συζήτηση, ακόη παρεβαίνει στα παιχνίδια άλλων παιδιών Συχνά 12. Δεν ακούει αυτό που του λένε Σχεδόν ποτέ 13. Χάνει συχνά πράγατα τα οποία του είναι απαραίτητα στο σχολείο ή στο σπίτι, παιχνίδια, ολύβια κ.λ.π. 14. Συχνά καταπιάνεται ε δραστηριότητες οι οποίες είναι επικίνδυνες, χωρίς να σκεφτεί τις πιθανές συνέπειες π.χ. βγαίνει στο δρόο ορητικά χωρίς να κοιτάξει. 15. Έχετε την εντύπωση ότι το παιδί διαφέρει στο χαρακτήρα ή στο ψυχικό του κόσο από τ άλλα παιδιά; Σχεδόν ποτέ Συχνά Ποτέ 16. Πώς αντιδρά όταν χαίρεται; π.χ. πηδάει ψηλά, γελάει Σχεδόν πάντα 17. Συπεριφέρεται επιθετικά 18. Πως εκδηλώνει την ανάγκη του για τρυφερότητα; π.χ. τραβάει την προσοχή ας 19. Με τι ασχολείται όνο του ευχάριστα; π.χ. οικοδοικό υλικό 20. Με ποιο τρόπο επικοινωνεί ε τους συνοήλικους; π.χ. το παιχνίδι, την οιλία Σχεδόν ποτέ Πάντα Σχεδόν πάντα Το παιχνίδι 1 Μαθησιακά προβλήατα: Ν. Παπαπαναγιώτου, Συρίγου, Παπαβασιλείου - Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας 21. Αναλαβάνει γρήγορα σε ια οάδα κάποιο ρόλο; Π.χ. αρχηγικό Σχεδόν πάντα 22. Έχει πολλούς φίλους Σχεδόν πάντα

8 23. Τηρεί του κανόνες στο παιχνίδι Σχεδόν πάντα 24. Μοιράζεται ευχάριστα πράγατα ε άλλους Σχεδόν πάντα 25. Ποια είναι τ' αγαπηένα του παιχνίδια; π.χ. έσα στη αίθουσα ή στην αυλή Τρέξιο 26. Αντιλαβάνεται αριθητικές έννοιες; Πολύ καλά 27. Η οιλία του έχει κανονική ροή Σχεδόν πάντα 28. Εκφράζεται ε το λόγο όταν θέλει να επικοινωνήσει Αρκετά συχνά 29. Παίρνει έρος σε γνωστικές δραστηριότητες π.χ. αριθ. έννοιες προγραφ., προαναγν. ασκήσεις Πάντα 30. Όταν φοιτούσε σαν προνήπιο πως θα το χαρακτηρίζατε; - Ένα ήσυχο ντροπαλό, παιδί, που δεν ιλούσε πολύ αλλά ε την καινούρια χρονιά ήρθε πολύ αλλαγένο. Το ερωτηατολόγιο δόθηκε για να σχηατίσουε το προφίλ του παιδιού και να εντοπίσουε που εστιάζεται η δυσκολία του στην άρθρωση. Οι απαντήσεις που θα παραθέσουε (δεν έχει πληρότητα σε αρνητικά χαρακτηριστικά) δείχνουν ότι η εξέλιξη η συναισθηατική, η ψυχοκινητική και κοινωνική του Γιώργου είναι φυσιολογική ε όνο αρνητικό, τις έντονες, επικίνδυνες και αδέξιες κινήσεις του. Η νενική εικόνα του Γιώργου είναι: Ο Γιώργος είναι ένα εγαλόσωο αγόρι αρκετά θαρρετό.- Δεν διστάζει να ν' απευθύνεται σε ξένους π.χ. σ' εένα. ιλάει και Η φοίτηση του στο νηπιαγωγείο είναι κανονική και φοιτά για 2 η χρονιά. Σαν προνήπιο ήταν ντροπαλό και δεν ιλούσε πολύ στη δασκάλα. Έχει ια έντονη κινητικότητα. Σγέσεκ - κοινωνικόττα

9 Είναι αρκετά κοινωνικό, κάνει παρέα όλα τα παιδιά, κάθεται στην οάδα, αυτοεξυπηρετείται και δεν δείχνει αδιαφορία όπως ανέφερα, σε ξένα πρόσωπα που τυχόν θα βρεθούν στο Νηπιαγωγείο (εένα, άλλους γονείς κ.λ.π.), αντιθέτως ε τον τρόπο του τραβάει την προσοχή (θετικά). Συιιιιετογή Συετέχει σ' όλες τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου και αναλαβάνει ρόλο αρχηγικό στο παιχνίδι. Του αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια στην αυλή και όλα τα κινητικά παιχνίδια, είναι δραστήριο και χαρούενο παιδί. Στις κατασκευές και τις άλλες δραστηριότητες έσα στην τάξη αν και είναι ικανό, κάποιες φορές έχει δυσκολία να παραείνει για αρκετό χρόνο(δεν τελειώνει αυτό που κάνει). Αντίθετα στη ζωγραφική, στις πυρογραφικές και προαριθητικές ασκήσεις (που δίνονται από τη δασκάλα) είναι αρκετά καλός. Αντίλψ - Αρκετά καλή 1 Ψυχοκινητική Αγωγή : Γ. Δράκος, Ν. Μπίνιας - Εκδόσεις Πατάκη Μνήμ - Λίγο αδύναη - κυρίως ακουστική. Δεν παρακολουθεί πάντα τη δασκάλα όταν ιλάει ή διαβάζει παραύθια. Αδρή κιντικόττα Καλή. Τρέχει, σκαρφαλώνει, κάνει ποδήλατο, είναι γενικά κινητικά έντονης δράσης παιδί. Δεν είναι αρκετά ευέλικτο, είναι αδέξιο στις κινήσεις του. Λεπτή κιντικόττα Αρκετά καλή. Χειρίζεται καλά το ψαλίδι, το ολύβι, τα χαρτιά, τις κόλλες εξίσου ε τ' άλλα παιδιά. Παιγνίδι ρόλων - αναπαραστάσεις κ.λ.π. - Έχει κανονική συετοχή ΑίΐΦίπλευρικόττα - Αρκετά καλή. Ομιλία -Διήνσ- εξιστόρσ νενονότων:

10 Πολλές φορές αποφεύγει να ονολογεί, γιατί έχει αντιληφθεί τη δυσκολία του στη γλώσσα και την έχουν αντιληφθεί και τ' άλλα παιδιά τα οποία επιδίωξαν να τον κοροϊδέψουν. 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γλώσσα είναι η έφυτη ικανότητα του ανθρώπου να εξωτερικεύει ε λέξεις αυτό που σκέφτεται ώστε να επικοινωνεί ε τους συνανθρώπους του στα πλαίσια ις γλωσσικής κοινότητας. 1 Γλώσσα και οιλία είναι άρρηκτα συνδεδεένα, αφού ο λόγος (οιλία) είναι η ικανότητα του ανθρώπου να εκφράζει τις σκέψεις, τα συναισθήατα του και τις επιθυίες του ε σωστό γραατικό και συντακτικό τρόπο. Η γλωσσική ανάπτυξη του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγή της γέννησης και συνεχίζεται έχρι και το τέλος της ωρίανσης του. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται τόσο σε βιογενετικούς όσο και σε κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Κατά τον Pagiet ένα φυσιολογικό παιδί χρειάζεται περίπου 18 ήνες για την ανακάλυψη της γλώσσας. Από το 18 ήνα όως έως και το 2 έτος στο τέλος δηλ. της βρεφικής ηλικίας πραγατοποιείται ια θεελιώδης εταόρφωση στον πνευατικό κόσο του παιδιού: Έχουε την εφάνιση της συβολικής λειτουργίας. Οι αλλαγές στη συπεριφορά του παιδιού που φανερώνουν την έναρξη της συβολικής λειτουργίας είναι α) η ανακλητική νήη και β) το συβολικό παιχνίδι. Η εφάνιση της συβολικής λειτουργίας συπίπτει χρονολογικά ε την εφάνιση της γλώσσας. Έχουε τη ετάβαση του παιδιού από την αισθσιοκιντική περίοδο (0-2,5 έτος) (όπου εκφράζονται ε κινήσεις περισσότερο) στην προσυλλονιστική περίοδο (3-6 έτος) όπου τώρα χρησιοποιεί τη γλώσσα για να εκφραστεί. Αρχίζει να σκέπτεται για να ιλήσει. Ειδική παιδαγωγική λόγου και οιλίας - Γ. Δράκος 2003

11 Κατά τον Wygotsky η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι να εξυπηρετήσει τη συνεννόηση, την επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις. Η άποψη του Pagiet αντίθετα είναι ότι η γλώσσα δεν διευκολύνει πάντα τη σκέψη αλλά πορεί και να την εποδίσει. Όταν η σκέψη όως ενός παιδιού είναι π.χ. «παιδαριώδης» τότε κατ ανάγκη και η γλώσσα του θα είναι τέτοια. Ο Αερικανός καθηγητής Ε. Η. KENNEBERG (1969) διαπιστώνει πως υπάρχει επίσης στον άνθρωπο ία κρίσιη περίοδος για την κατάκτσ της πρωτογενής γλώσσας. Οι πρώτες προτάσεις των δυο λέξεων, ε πρόθεση του παιδιού την επικοινωνία, εφανίζονται συνήθως ε τη συπλήρωση του 2 ου έτους της ηλικίας. Καία άσκηση και ιδιαίτερη φροντίδα ή προσπάθεια δεν πορεί να επιταχύνει την εξέλιξη αυτή. Οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες εξέλιξης στη συνέχεια ανήκουν στη δευτερογενή γλώσσα. Την υπόθεση τους αυτή τη στηρίζει σε ευρήατα της φυσιολογίας του εγκεφάλου που δείχνουν τη εγάλη λειτουργική του πλαστικότητα κατά τη φάση αυτή. 1 Το παιδί όταν βρίσκεται ακόα στο αισθησιοκινητικό στάδιο έχει τη δυνατότητα να εξελίξει την αντιληπτική του ικανότητα η οποία δρα επικουρικά στη γλωσσική του εξέλιξη. Το ικρό παιδί αντιλαβάνεται τον κόσο έσα από τις αισθήσεις του. Η εξέλιξη της αντιληπτικής όσο και της γλωσσικής ικανότητας έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται από βιογενετικές και περιβαντολλογικές αιτίες. Όταν η αντιληπτική ικανότητα είναι ελλειατική τότε, το προϊόν της γλωσσικής ικανότητας παρουσιάζεται προβληατικό. Όταν υπάρχουν αισθητηριακές βλάβες επηρεάζουν τόσο την αντιληπτική όσο και τη γλωσσική ικανότητα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ α. Διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί ας στόχοι ήταν: 1. Πολυδύναες δραστηριότητες που περιλαβάνουν στόχους σε ία ή περισσότερες περιοχές: Ψυχοκινητική ικανότητα, Αισθητηριακή αντίληψη, Γλώσσα/Οιλία, Επικοινωνία, Μαθηατική αντίληψη, Διαχείριση εννοιών, δεξιότητες Παιδαγωγική ψυχολογία: Αχιλλέας Γ. Καψάλης - Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 70. Ζητούενα - Ζητήατα: Γ. Δράκος Αθήνα 1999.

12 αυτοεξυπηρέτησης, χειρισός αντικειένων παιχνιδιών, συνεργασία, Αισθητική αγωγή, Αυτοέκφραση (θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων) κοινωνικές δραστηριότητες. 2. Πολυαισθητηριακές Δραστηριότητες που ασκούν την οπτική, ακουστική νήη, αντίληψη, διάκριση (π.χ. ήχων) λεκτική και εξωλεκτική έκφραση, λεπτή και αδρή κινητικότητα (συντονισός ατιού χεριού) αντίληψη σώατος, συναισθηατική οργάνωση. 3. Να αναπτύξει την ικανότητα χωροχρονικών σχέσεων. 4. Ν αναγνωρίζει το ρυθό. 5. Να πορεί να κάνει κατανοή χώρου, χρόνου, ρυθού. 6. Άσκηση της ικανότητας ακουστικής και οπτικής διάκρισης, να διακρίνει δηλ. δύο διαφορετικούς ήχους ή γραφήατα. 7. Ν ακολουθεί λογικές σειρές (λογική ή χρονική αλληλουχία). 8. Να εταφράζει ε λόγια ία ιστορία - εκφρασένη ε εικόνα ή γραφήατα - που έχει ια χρονική ακολουθία. 9. Να εταφράζει σε προφορικό λόγο ια ιστορία εκφρασένη ε εικονογραφηένο ή ιχνογραφηένο λόγο. 10. Να ασκηθεί στην ακρόαση. 11. Το βοηθάε να η φοβάται να ιλήσει ήπως το κοροϊδέψουν οι άλλοι, και ταυτόχρονα ελέγχουε τη συπεριφορά των άλλων παιδιών. β. Διδακτικές ενέργειες - Μεθοδολογία 1. Τόνωσ της αυτοπεποίθησης του παιδιού ε επιβράβευση των θετικών του σηείων. 2. Φροντίζουμε το κλία επικοινωνίας να είναι ήρεο, χαλαρό, χωρίς βιασύνη. 3. Δείχνουε αγάπη, στοργή και τρυφερότητα για τις τυχόν δυσκολίες του (χωρίς υπερβολή). 4. Ενισχύουε την αυτοεξυπηρέτηση 5. Είαστε σταθεροί στους στόχους ας και το πρόγραα ε το προσωπικό ας παράδειγα. 6. Είαστε οι ίδιοι το καλό παράδειγα (Γλωσσικού προτύπου). 7. Προγραατίζουε ασκήσεις όταν το παιδί είναι ξεκούραστο. 8. Δεν πάε από τη ία δραστηριότητα στην άλλη.

13 9. Δηιουργούε πολλές ευκαιρίες για αυτοέκφραση (ανάληψη ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, αναπαράσταση παραυθιού). 10. Φροντίζουε να έχουε αρκετό χρόνο στη διάθεση ας. 11. Θέτουε ικρά ερωτήατα και χρησιοποιούε απλές προτάσεις. 12. Δεν διορθώνουε, απλά επαναλαβάνουε το σωστό. 13. Δηιουργούε πολλές ευκαιρίες για επικοινωνία, αυτοέκφραση, δηιουργικότητα. 14. Υποστηρίζουε τον προφορικό λόγο ε κάθε τρόπο (π.χ. χειρονοίες, ζωγραφιές, σχήατα, εικόνες, κασετόφωνο, βιωατικά παιχνίδια, παιχνίδια - ρόλων). 15. Ενηερώνουε και εκπαιδεύουε τους γονείς για τις τεχνικές ας και τους βοηθάε να συνεχίσουν την αγωγή (ε σχετικά παιχνίδια, βιβλία, τεχνικές). 16. Χαογελάε και έχουε καλή έκφραση. 17. Δείχνουε ενδιαφέρον γι αυτά που λέε. 18. Μιλάε ενώ παίζουε αζί του. 19. Δεν ιλάε ωρουδίστικα. 20. Δεν το επικρίνουε ή δεν θυώνουε όταν δεν τα λέει καθαρά. 21. Του διαβάζουε πάρα πολύ ό,τι το ευχαριστεί. 22. Το ενθαρρύνουε στη διήγηση. γ. Υλικά - μέσα - προτάσεις 1. Το παραύθι, το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, το κουκλόσπιτο, είναι άριστα υλικά για τη δηιουργία της αυτοέκφρασης, της ανάπτυξης ικανότητας στη διήγηση, την άσκηση του προφορικού λόγου έσα από την ανάληψη ρόλων, έχουν κοινωνικοποιητικό ρόλο, βοηθούν στην αποφόρτιση από τις εντάσεις, δηιουργούν κλία ασφάλειας και επιστοσύνης, καθώς και δυνατότητες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας. Έτσι έχουε πολλά, ευχάριστα ε εγάλες εικόνες και ικρές ε εγάλα γράατα λέξεις - παραύθια. Ένα κουκλόσπιτο που να χωράει ια οάδα παιδιών ε τα αντικείενα του σπιτιού, (σε ικρογραφίες) υλικά για το θεατρικό παιχνίδι (ρούχα, καθρέπτη, παπούτσια κ.α.), κουκλοθέατρο και κούκλες. Επίσης φτιάχνουε παραύθια ε τα παιδιά ε λέξεις που θα επιλέξουν - φτιάχνουν την ιστορία τους - κόβουε λέξεις από περιοδικά, εφηερίδες, οι ζωγράφοι

14 θα το ζωγραφίζουν και κάποιο παιδί κολλάει τις λέξεις που έγιναν αφορή να ξεκινήσει το παραύθι στο εξώφυλλο. 2. Τα ποιήατα και τα τραγούδια είναι ένα άριστο έσο για την φωνητική και φωνολογική ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τραγουδήσουε σωστά είναι η αναπνοή. Πριν αρχίσουε να τραγουδάε κάνουε ασκήσεις αναπνοής. Προφέρουε διάφορα σύφωνα, παράγουε διάφορους κοφτούς ήχους, κάνουε τις έλισσες, φυσάε ένα πούπουλο, ιούεθα ήχους του περιβάλλοντος. Τα τραγούδια και τα ποιήατα για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου πρέπει να είναι απλά, σύντοα, κατανοητά και ε ευχάριστο ρυθό και ουσική. Π.χ. τραγούδια για τα ζώα, την οικογένεια, το περιβάλλον του παιδιού, τα παιχνίδια, επίσης όως και παραδοσιακά και αυτά που αναφέρονται στις εθνικές ας γιορτές είναι πάντα ευπρόσδεκτα από τα παιδιά, ιδίως αυτά που οδηγούν σε κίνηση και χορό. Ένα άλλο υλικό επίσης για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου είναι οι γωνιές της βιβλιοθήκης, της ζωγραφικής, των προαριθιτικών και προγραφικών και γλωσσικών δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει υλικό - χαρτιά, ολύβια, βιβλία, πογιές, πινέλα, βάζα ε χρώατα - που χρησιοποιεί το παιδί για να εκφραστεί γλωσσικά και γραφικά. Ξεφυλλίζει βιβλία, παραύθια, παρατηρεί τις εικόνες, ζωγραφίζει, γράφει σύβολα ή λέξεις, κάνει παιχνίδια ε τους φίλους του (δάσκαλος - αθητής). Άλλες δραστηριότητες για την καλή κατάκτηση της οιλίας είναι οι ασκήσεις υ- -ικό.-ς (τις οποίες εφαρόσαε και στο συγκεκριένο παιδί) που 3-(0.!". τη θέση της γλώσσας, των χειλιών, των δοντιών, την αναπνοή όταν προφέρουε τους φθόγγους. Τα παι0.(3ια μ- γλωσσ!3έτ-ς, τα παιχνίδια ε λέξεις που περιέχουν τους φθόγγους που δεν προφέρει καλά στην αρχή, στο τέλος, στη έση. Παιχνίδια ε καρτέλες - κοένα γράατα να ενωθούν -. Τα παιχνίδια ε τους γραατικούς και τους συντακτικούς κανόνες. Ενδεικτικά αναφέρουε: α) Το αλφαβητάρι ε γλωσσοδέτες του Ευαγ. Τριβιζά, β) Κουβεντούλες - Γλωσσική αγωγή της Αγ. Σακελαρίου, γ) Παιχνίδια ε τις λέξεις : Στο βουνό, στο δάσος κ.λ.π. Εκδόσεις Πατάκη και πολλά άλλα (βιβλία ε εικόνες και λέξεις, εικόνες σκέτες, ποιήατα, τραγούδια, κασέτες, το υλικό του Μ. Φιλιππάκη για το βιωατικό θεατρικό παιχνίδι, συλλογή αινιγάτων, παροιιών, παραδοσιακών τραγουδιών).

15 Το υλικό της Montessori και η έθοδος της αγωγής που για χρόνια παραερίστηκε και παρεξηγήθηκε από αρκετούς, επανεξετάστηκε και προσαρόστηκε στις καινούριες πρακτικές από έπειρους παιδαγωγούς και εφαρόζεται σε πολλά σχολεία παγκοσίως σήερα, γιατί το παιδί έσα από συγκεκριένες δραστηριότητες που προσφέρει το υλικό της φθάνει βήα - βήα σ' ένα τρόπο άθησης που εντυπώνει και αφοοιώνει τα στοιχεία εκείνα που το βοηθούν, στη δράση, στην αυτενέργεια, στην ελευθερία και τη συνεργασία. Η βασική παιδαγωγική της αρχή της επαγωγής - της αποόνωσης των δυσκολιών (δηλ. από το συγκεκριένο και το απλό στο σύνθετο, η δύναη του υλικού, η επιλογή του από το ίδιο το παιδί, η αναφορά σ' ένα στόχο αποτελούν ακόα και σήερα βασικές αρχές για τις ασκήσεις των προβληάτων λόγου και οιλίας. Το υλικό της για τα αισθητηριακά παιχνίδια (ακοής, αφής, όρασης), τα γράατα από συριδόχαρτο, το εποπτικό υλικό, αζί ε την άλλη σηαντική αρχή της εξατοικευένης διδασκαλίας ας δίνουν βασικά στοιχεία για την αγωγή των παιδιών αυτών. Το εποπτικό της υλικό προέρχεται από το περιβάλλον, κάτι πολύ οικείο και ασφαλές για παιδιά που παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες. Το υλικό και οι ασκήσεις επίσης για την ψυχοκινητικότητα και την αφιπλευρικότητα του παιδιού, την αισθητική αγωγή, την συναισθηατική (όπως δοκοί ισορροπίας, στεφάνια, πάλες, οικοδοικό υλικό, ασκήσεις στο χαρτί, υλικά ζωγραφικής, χειροτεχνίες) περιλαβάνονται στα έσα για την αγωγή του λόγου, αφού ασκούν την λεπτή και αδρή κινητικότητα του παιδιού. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αφού σε συνεργασία ε τη δασκάλα του Γιώργου (η οποία είχε εφαρόσει έρος αυτών των ασκήσεων στο καθηερινό πρόγραα για όλα τα παιδιά) και τη ητέρα του πραγματοποιήσαμε ε τα έσα και τα υλικά που αναφέραε - στο λίγο χρόνο που είχαε Μάρτιος, Ιούνιος - όλες αυτές τις ασκήσεις, ο Γιώργος έφτασε να είναι ένα παιδί ε αρκετή αυτοπεποίθηση, ξεπέρασε τη δυσκολία του σ' άλλους φθόγγους όπως το ξ, παραένει όως ε ια ικρή δυσκολία στο ψ και το ρ αλλά ε τη βοήθεια της ητέρας του ε την οποία βρισκόαστε σε συνεχή και πολύ καλή επικοινωνία και είναι έτοιη να συνεχίσει της ασκήσεις αζί του, είαστε αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσει έχρι τις αρχές της πρώτης τάξης του Δηοτικού Σχολείου. Το πολύ σηαντικό είναι ό,τι ο Γιώργος είχε ια πολύ καλή εξέλιξη. Τα πάει καλά ε τις αθηατικές δεξιότητες,

16 ξεχωρίζει αριστερό - δεξί, έχει αντιληφθεί το πρόβληα του και προσπαθεί και γράφει λέξεις ακόα και ε τα γράατα στα οποία δυσκολεύεται. Η δυσκολία του εντοπίστηκε σε καθυστερηένη ωρίανση, οιλία (βρίσκεται κάποιους ήνες πίσω από την ηλικία του) από υπερπροστατευτικότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος (χαΐδεα, αά, παπάς, παππούδες, γιαγιάδες) και σε κάποια ορφή κληρονοικότητας (θείος που ίλησε στο Δηοτικό). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Δράκος Γ. : Γενική παιδαγωγική των προβληάτων λόγου και οιλίας - Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα Δράκος Γ. : Ζητούενα - Ζητήατα - Εκδόσεις «Περιβολάκη & Ατραπός», Αθήνα Δράκος Γ., Μπίνιας Ν. : Ψυχοκινητική αγωγή - Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα Κατάκη Χ. : Οι τρεις ταυτότητες της Ελληνικής οικογένειας - Εκδόσεις Ελληνικά Γράατα, Καψάλης Α. : Παιδαγωγική ψυχολογία - Εκδόσεις ΑΩΝ Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Κιτσαρός Γ. : Εισαγωγική στην προσχολική παιδαγωγική - Εκδόσεις...Αθήνα Κουτσουβάνου Ε. : Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο - Εκδόσεις Οδυσσέας Κουτσουβάνου Ε. : Πρώτη ανάγνωση και γραφή - Εκδόσεις Οδυσσέας, Πανταζής Σ. : Η παιδαγωγική και το παιχνίδι αντικείενο στο χώρο του Νηπιαγωγείου - Εκδόσεις GUTENBERG, Παρασκευόπουλος Ι. : Εξελικτική ψυχολογία, το. 2, Αθήνα. 11. Παρασκευόπουλος Ι. : Μεθοδολογία Επισήανση Έρευνας, Αθήνα 1993, το. 2.

17 12. Παπαπαναγιώτου - Παπαβασιλείου: Μαθησιακά προβλήατα - Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 13. Παπαπαναγιώτου - Νικολάου: Παιδική ανάπτυξη - Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 14. Πρακτικά Συνεδρίου : Η ψυχοκινητική αγωγή, Αθήνα Σπαντιδάκης Ι. : Προβλήατα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών Σχολικής ηλικίας - Εκδόσεις Ελληνικά Γράατα, Αθήνα Σηειώσεις : Από το πρόγραα παρακολούθησης των προβληάτων λόγου και οιλίας.

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ας απασχολήσουν έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων που αναφέρονται στις έσες τιές και αναλογίες πληθυσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σωτηρία Τζιβινίκου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σωτηρία Τζιβινίκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σωτηρία Τζιβινίκου Αποτελεσματική πρόληψη είναι μια μορφή παρέμβασης. Η Πρόληψη ξεκινά όταν τα προβλήματα δεν είναι παρόντα/εμφανή Η καλή γονεϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1. Παράµετρος, εκτιµητής, εκτίµηση

Εισαγωγή. 1. Παράµετρος, εκτιµητής, εκτίµηση Εκτίηση Σηείου Εκτίηση Σηείου Εισαγωγή Σε πολλές περιπτώσεις στη στατιστική έχουε συναντήσει προβλήατα για τα οποία απαιτείται να εκτιηθεί ια παράετρος. Η έθοδος που ακολουθεί στις περιπτώσεις αυτές κανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Χαλάνδρι 02/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί µια πολύχρονη, πολύπλοκη και προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Το μικρό μας δεν μιλάει όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Τι μπορεί να συμβαίνει; Το κοινωνικό περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής, και οι παραδόσεις επηρεάζουν θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΤΗΝΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ανακαλύπτω τον εαυτό ου (ενότητα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΤΗΝΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ανακαλύπτω τον εαυτό ου (ενότητα ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΤΗΝΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ανακαλύπτω τον εαυτό ου (ενότητα 3) Στόχοι ΣΕΠ Πληροφόρηση Αυτογνωσία Λήψη απόφασης Μετάβαση Σκοπός ενότητας Ναγνωρίσειοαθητήςτονεαυτότου Να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

13/03/17. Στόχοι της διάλεξης. Εναλλακτική αξιολόγηση 2/3. Εναλλακτική αξιολόγηση 1/3 ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

13/03/17. Στόχοι της διάλεξης. Εναλλακτική αξιολόγηση 2/3. Εναλλακτική αξιολόγηση 1/3 ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 04_ Συστηματική Παρατήρηση Στόχοι της διάλεξης Κατανόηση τι είναι συστηματική παρατήρηση Πώς χρησιμοποιείται στην προσχολική ηλικία Κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πρέπει να αρχίζει η λογοθεραπεία στα παιδιά - λόγος και μαθησιακές δυσκολίες

Πότε πρέπει να αρχίζει η λογοθεραπεία στα παιδιά - λόγος και μαθησιακές δυσκολίες Η διάγνωση των διαταραχών λόγου πρέπει να γίνεται έγκαιρα, μόλις οι γονείς αντιληφθούν οτι κάτι ισως δεν πάει καλά και πρέπει να παρουσιάσουν το παιδί τους στον ειδικό. Ο ειδικός θα λάβει μέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

=> Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό

=> Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό Μαθησιακές Δυσκολίες ΟΡΙΣΜΟΣ - Παρόλο που ο όρος χρησιμοποιείται εδώ και 40 χρόνια περίπου, δεν υπάρχει συμφωνία πάνω στα αποδεκτά κριτήρια που ορίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες είτε στον κλινικό είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚEς ΔΥΣΚΟΛIΕς: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚEς ΔΥΣΚΟΛIΕς: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕIΡΟΥ ΣΧΟΛH ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΩΝ ΥΓΕIΑς ΚΑΙ ΠΡOΝΟΙΑς ΤΜHΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕIΑς ΜΑΘΗΣΙΑΚEς ΔΥΣΚΟΛIΕς: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ ΕΙΣΗΓΗΤHς: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛIΔΗς ΠΑYΛΟς ΣΠΟΥΔΑΣΤEς: ΜΑΚΑΡΟYΝΑ ΚΑΛΛΙOΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΧΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΧΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Ορισένες φορές ένα ασφαλιστήριο καλύπτει περισσότερες από ία ζωές. Ένα προφανές παράδειγα είναι η ασφάλιση θανάτου για δύο συζύγους, καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα

Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα 1 / θ Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Ε λ α τ ο χ ω ρ ί ο υ Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ» Νήπια: 2 Προνήπια: 7 Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η Μαθησιακές Δυσκολίες Σύνδρομο Μειωμένης Προσοχής Και Υπερκινητικότητας

Διάλεξη 5η Μαθησιακές Δυσκολίες Σύνδρομο Μειωμένης Προσοχής Και Υπερκινητικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 5η Μαθησιακές Δυσκολίες Σύνδρομο Μειωμένης Προσοχής Και Υπερκινητικότητας Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Ιωάννινα Νοέμβριος2012 Επόπτης καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Εκπονήτριες: Αρμυριώτη Βασιλική (11071)

Διαβάστε περισσότερα

θέραπειν Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ ,

θέραπειν  Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ , θέραπειν Κέντρο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικού Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών θέραπειν αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών, πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθησιακές Δυσκολίες Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1 Θεματικές ενότητες του μαθήματος Θεωρητικό πλαίσιο της διαδικασίας εκμάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Γραπτή Έκφραση. Όνομα:... Επώνυμο:...

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Γραπτή Έκφραση. Όνομα:... Επώνυμο:... ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γραπτή Έκφραση Όνομα:...................... Επώνυμο:................................................. Γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών. Ζωή Καραμπατζάκη, Δρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος Π.Α.

Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών. Ζωή Καραμπατζάκη, Δρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών Ζωή Καραμπατζάκη, Δρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. (Αναπτυξιακή Ανιχνευτική Δοκιμασία,των Frankenburg & Dodds, 1967) Ανιχνεύει προβλήματα νοητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς µε έναν παράγοντα (One way Analysis of Variance)

Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς µε έναν παράγοντα (One way Analysis of Variance) Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς ε έναν παράγοντα Oe wy yss of Vrce Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουε ένα ειδικό πρόβληα γραικής παλινδρόησης το ο- ποίο εφανίζεται αρκετά συχνά στις εφαρογές. Συγκεκριένα θέλουε

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ: Παιδιά με σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ (4ο μέρος)

ΕΡΕΥΝΑ: Παιδιά με σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ (4ο μέρος) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995 Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet Ρεπορτάζ ΕΡΕΥΝΑ: Παιδιά με σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ (4ο μέρος) Η αδυναμία τόσο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος Ανομοιογενής ομάδα διαταραχών που σχετίζονται με την απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης-ομιλίας-ανάγνωσης-γραφήςσυλλογισμού-μαθηματικών δεξιοτήτων. Δυσλεξία-Δυσγραφία-Δυσαναγνωσία-Δυσορθογραφία-Δυσαριθμησία

Διαβάστε περισσότερα

1 Blumenthal, M., & Julien, M. (2000). Geen diagnose zonder anamnese meertaligheid. Logopedie & Foniatrie, 1, 13-17.

1 Blumenthal, M., & Julien, M. (2000). Geen diagnose zonder anamnese meertaligheid. Logopedie & Foniatrie, 1, 13-17. Ιστορικό Πολύγλωσσων Παιδιών Οµάδα µελέτης πολύγλωσσων παιδιών Η λίστα µε τα διαθέσιµα ιστορικά βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.sig-net.be σε µορφή PDF. Πρώτη έκδοση 2006 εύτερη έκδοση 2011 Sig vzw Kerkham

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Λογοθεραπεία. Φωνής Ομιλίας. Εξελικτική. Ο ρόλος του. λογοθεραπευτή, αξιολόγησης, του. αντιμετώπισης

Τι είναι η Λογοθεραπεία. Φωνής Ομιλίας. Εξελικτική. Ο ρόλος του. λογοθεραπευτή, αξιολόγησης, του. αντιμετώπισης ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Τι είναι η Λογοθεραπεία Λογοθεραπείαα είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τιςς διαταραχές: Λόγου (τη γενικότερη λεκτική επικοινωνία) Φωνής (το επίπεδο του λάρυγγα και των φωνητικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ Ο λόγος είναι ίσως η σηµαντικότερη µορφή έκφρασης όσο για την επικοινωνία αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπου από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Γιατί αν ένα παιδί δεν συνειδητοποιήσει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1203-2014 (4 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1203-2014 (4 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1203-2014 (4 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού

Διαβάστε περισσότερα

21/02/17. Μετρήσεις. Μετρήσεις. Μετρήσεις ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

21/02/17. Μετρήσεις. Μετρήσεις. Μετρήσεις ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 02_ Εισαγωγή στην αξιολόγηση και τις μετρήσεις στην προσχολική ηλικία Μετρήσεις Η μέτρηση είναι η αριθμητική απόδοση ενός χαρακτηριστικού Π.χ. καλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: 1) Η γλωσσική του ανάπτυξη έγινε φυσιολογικά; 2) Η κινητική του ανάπτυξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ Αγωγή Σταδιοδροίας

ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ Αγωγή Σταδιοδροίας ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ 2013-14 Αγωγή Σταδιοδροίας Οι εκπαιδευτικοί που επιθυούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράατος συγκροτούν εθελοντική αθητική οάδα, η οποία πορείνααποτελείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση ειδικού και μη ειδικού τύπου Μαθησιακών δυσκολιών. Ελπίδα Καρδαρά Ψυχολόγος

Διάγνωση ειδικού και μη ειδικού τύπου Μαθησιακών δυσκολιών. Ελπίδα Καρδαρά Ψυχολόγος Διάγνωση ειδικού και μη ειδικού τύπου Μαθησιακών δυσκολιών Ελπίδα Καρδαρά Ψυχολόγος ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες κατά τον Hammill, 1990, είναι ένας γενικός όρος

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας».

Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας». Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας». Επιβλέπων καθηγητής:κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα (Α.Μ:11074) Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει την ιδιότητα να ασκεί αγνητικές δυνάεις σε κατάλληλο υπόθεα (αγνήτες, ρευατοφόροι αγωγοί ) Το αγνητικό πεδίο το ανιχνεύουε ε την βοήθεια ιας αγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) Σαββίδου Αβρόρα Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) -

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιμη Ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες στην Προσχολική Ηλικία

Πρώιμη Ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες στην Προσχολική Ηλικία Πρώιμη Ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες στην Προσχολική Ηλικία Δρ Ζωή Καραμπατζάκη Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Αναπτυξιακές δυσκολίες Ο όρος αναπτυξιακές δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά με δυσλεξία Απόστολος Πηγιάκης Ειδικός Παιδαγωγός ΕΠΙΛΕΞΕΙ Μαρία Καραβελάκη, Αναλύτρια εκπαιδευτικών συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τσιαλαμπάνα Δήμητρα Α.Μ. 11556 Μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διδακτική Παρέμβαση Βασικοί Ορισμοί Samuel Orton Strauss και Lehtinen (νευροψυχολογική βάση) Bannatyne και Myklebust (ιατροκεντικοί)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη»

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Σχολικό Έτος 2012-13 «Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Υπεύθυνος δάσκαλος : Τάκος Αθανάσιος Π.Ε. 070.5 Πορταριά, Ιούνιος 2013 Θεματικός άξονας: μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει:

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Πριν από τη δηµιουργία των γωνιών συνέντευξη µε τους γονείς. Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς κάθε παιδιού καλούνται ξεχωριστά στο νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές υσκολίες (Πηγή : http://mariaskokou.wordpress.com ) Μιλώντας για τη δυσλεξία Έχει ϖεράσει ϖάνω αϖό ένας αιώνας αϖό την ϖρώτη ϖεριγραφή ενός ϖεριστατικού δυσλεξίας. O γιατρός W.Pringle Morgan

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ασαφής Λογική & Έλεγχος

Ασαφής Λογική & Έλεγχος Τεχνητή Νοηοσύνη 7 σαφής Λογική & Έλεγχος Φώτης Κόκκορας ΤΕΙ Θεσσαλίας Τήα Μηχανικών Πληροφορικής (Fuzzy Logic Fuzzy Control) Η σαφής Λογική (Fuzzy Logic)......δεν είναι καθόλου...ασαφής ή ανακριβής, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου.

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου. ΑΥΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης σύμφωνα με το ICD-10 το σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων είναι μια διαταραχή που περιλαμβάνει δυσκολίες στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα