Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική"

Transcript

1 AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική Ε. Βαργιάµη,.Ι. Ζαφειρίου Α Παιδιατρική Κλινική, Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης Vargiami E, Zafeiriou D.I. Febrile seizures in children: review and evidence based medicine. 1 st Pediatric Clinic, Aristotle University of Thessaloniki, Ippokratio General Hospital, Thessaloniki, Greece. Paediatr N Gr 2008, 20: Περίληψη. Οι πυρετικοί σπασµοί αποτελούν τον πιο κοινό τύπο σπασµών σε παιδιά µικρότερα των 5 χρόνων. Οι Παιδίατροι και οι γιατροί που αντιµετωπίζουν επείγοντα περιστατικά (Νοσοκοµείο, Κέντρα Υγείας κ.α.) πρέπει να γνωρίζουν τις οδηγίες για την διερεύνηση και αντιµετώπιση αυτής της κοινής κατάστασης. Τις περισσότερες φορές οι πυρετικοί σπασµοί διαρκούν λίγο, δεν απαιτούν καµία ιδιαίτερη διερεύνηση και αντιµετώπιση, και έχουν καλή πρόγνωση. Η αναγνώριση των απλών πυρετικών σπασµών σε µικρά παιδιά είναι σηµαντική ελαττώνοντας έτσι τον αριθµό των εισαγωγών στο Νοσοκοµείο και παράλληλα καθησυχάζοντας τους γονείς. Ο αποκλεισµός των λοιµώξεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, µέσω του λεπτοµερούς ιστορικού, της φυσικής εξέτασης και ενδεχοµένως της οσφυονωτιαίας παρακέντησης, αποτελεί κλινική προτεραιότητα. Ο καθησυχασµός των γονέων και ο επανέλεγχος του ασθενούς αποτελούν καθοριστικής σηµασίας βήµατα του Γενικού Παιδιάτρου.

2 Abstract. Febrile seizures are the most common seizures seen in children younger than 5 years old. Out-of-hospital and emergency department health providers need to be familiar with the principles of the evaluation and management of this common disorder. Most febrile seizures are brief, do not require any specific treatment or extensive workup, and have a good prognosis. Recognizing the pattern of a simple febrile seizure in young children is important to limit interventions and to reassure parents. Patients with febrile seizures are not at higher risk for serious bacterial illnesses than similarly aged febrile patients. Exclusion of meningitis and encephalitis is the primary clinical approach through a thorough history and physical examination and, occasionally, a lumbar puncture. Reassuring parents of patients with febrile seizures and arranging primary care follow-up are the important points for the emergency physician. Εισαγωγή Οι πυρετικοί σπασµοί αποτελούν τον πιο κοινό τύπο σπασµών στην παιδική ηλικία. 1,2 Πυρετικοί σπασµοί (ΠΣ) ορίζονται οι σπασµοί οι οποίοι συµβαίνουν σε παιδιά ηλικίας 6 µηνών έως 5 χρόνων, συνοδεύονται πάντα από πυρετό (>38 0 C) ή ιστορικό πρόσφατου πυρετού και κατά την κλινική εξέταση δεν ανευρίσκονται σηµεία λοίµωξης του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ). 1,2 Η συχνότερη ηλικία εµφάνισης των πυρετικών σπασµών είναι η ηλικία µεταξύ 6 µηνών και 3 χρόνων µε αιχµή εµφάνισης τους 18 µήνες. 3,4 Περίπου 6-15% συµβαίνουν µετά την ηλικία των 4 χρόνων ενώ έναρξη µετά την ηλικία των 6 χρόνων είναι εξαιρετικά σπάνια. 3,4 Εξ ορισµού, οι πυρετικοί σπασµοί εξαιρούνται σε παιδιά µε σπασµούς και συνοδό λοίµωξη του ΚΝΣ, προηγούµενο ιστορικό απύρετων σπασµών ή υποκείµενη βλάβη του ΚΝΣ. 5 Οι πυρετικοί σπασµοί διαιρούνται σε απλούς πυρετικούς σπασµούς και σε επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς. Οι απλοί πυρετικοί σπασµοί διαρκούν λιγότερο από 15 λεπτά, είναι αρχικά γενικευµένοι και δεν επαναλαµβάνονται στο πρώτο 24ωρο. 4,6 Οι επιπλεγµένοι πυρετικοί σπασµοί διαρκούν περισσότερο από 15 λεπτά, είναι εστιακοί και επαναλαµβάνονται στο πρώτο 24ωρο ή στην ίδια εµπύρετη λοίµωξη. 6,7 Η πλειονότητα των πυρετικών σπασµών διαρκούν λιγότερο από µερικά λεπτά. 7 Επιδηµιολογία Οι πυρετικοί σπασµοί αποτελούν το πιο κοινό τύπο σπασµών της παιδικής ηλικίας, συµβαίνουν στο 2-5% του παιδικού πληθυσµού στην Ευρώπη και Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 1,3,5,8,9 Η συχνότητα σε άλλες χώρες ποικίλει µεταξύ 5-10% στην Ινδία, 8,8% στην Ιαπωνία και 14% στην Γκάνα. 9 Συνήθως υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό στο άµεσο οικογενειακό περιβάλλον στο 25 έως 40% των περιπτώσεων. Παιδιά µε θετικό οικογενειακό ιστορικό πυρετικών σπασµών σε ένα από τους δύο γονείς έχουν 4,4 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης πυρετικών σπασµών από το γενικό πληθυσµό, ενώ ο κίνδυνος αυξάνει κατά 20 φορές αν και οι δύο γονείς έχουν ιστορικό πυρετικών σπασµών. 9,10 Τα αδέρφια παιδιών µε πυρετικούς σπασµούς έχουν 3,6 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης πυρετικών σπασµών από το γενικό πληθυσµό. Ακόµη και οι δεύτερου βαθµού συγγενείς (ανιψιός, ανιψιά) έχουν 2,7 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης πυρετικών σπασµών από το γενικό πληθυσµό. 9,10 Οι ιογενείς λοιµώξεις αποτελούν την πιο συχνή αιτία πυρετού που σχετίζεται µε εµφάνιση πυρετικών σπασµών. 11,12 Οι πιο κοινοί ιοί που αποτελούν αιτία πυρετού σχετιζόµενη µε εµφάνιση πυρετικών σπασµών είναι ο ερπητοϊός 6, ο ερπητοϊός 7 και οι ιοί ινφλουέντζας Α και Β. 13 Αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης πυρετικών σπασµών υπάρχει την ηµέρα του εµβολιασµού µε το τριπλό εµβόλιο (διφθερίτιδας, τετάνου και κοκκύτη)

3 καθώς και µεταξύ της 8 ης και της 14 ης ηµέρας από τον εµβολιασµό για την ιλαρά, ερυθρά και παρωτίτιδα. 14 Οι πυρετικοί σπασµοί συχνά επαναλαµβάνονται σε εµπύρετες λοιµώξεις. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί για την εµφάνιση επαναλαµβανόµενων επεισοδίων πυρετικών σπασµών. Σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ηλικία κάτω των 15 µηνών στο πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασµών, ιστορικό επιληψίας ή πυρετικών σπασµών σε πρώτου βαθµού συγγενείς, χαµηλός πυρετός κατά την εµφάνιση των πυρετικών σπασµών, ιστορικό ψυχοκινητικής καθυστέρησης και σύντοµο διάστηµα από την εµφάνιση του πυρετού και την εκδήλωση των πυρετικών σπασµών. 15,16-18 Στο γενικό πληθυσµό ο κίνδυνος εµφάνισης επιληψίας στην ηλικία των 7 χρόνων είναι περίπου 1%. 8 Παιδιά µε ένα µόνο επεισόδιο απλών πυρετικών σπασµών έχουν λίγο µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης επιληψίας. Παιδιά τα οποία εµφάνισαν το πρώτο επεισόδιο απλών πυρετικών σπασµών σε ηλικία κάτω των 12 µηνών και έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό επιληψίας, έχουν 2,4% κίνδυνο εµφάνισης επιληψίας. 19 Αντίθετα, το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 30 έως 50 φορές αυτό του γενικού πληθυσµού σε παιδιά µε ένα ή περισσότερα επεισόδια επιπλεγµένων πυρετικών σπασµών, ιδιαίτερα σε αυτά µε εστιακή σηµειολογία και σε παιδιά µε ψυχοκινητική καθυστέρηση. 19 Γενετική Στη διεθνή βιβλιογραφία η γενετική των πυρετικών σπασµών περιγράφεται ως πολύπλοκη, αντανακλώντας έτσι την ιδιαιτερότητά τους. Ο κίνδυνος εµφάνισης πυρετικών σπασµών είναι µεγαλύτερος σε ορισµένες οικογένειες. 16,20 Θετικό οικογενειακό ιστορικό πυρετικών σπασµών υπάρχει στο 25-40% των παιδιών µε πυρετικούς σπασµούς, ενώ η συχνότητά τους στα αδέρφια των ασθενών κυµαίνεται από 9-22%. 21 Η γενετική τους βάση υποστηρίζεται και από µελέτες οι οποίες αποδεικνύουν την µεγαλύτερη συχνότητά τους µεταξύ των µονοζυγωτικών διδύµων απ ότι στους διζυγωτικούς διδύµους. 21 Μελέτες σε µεγάλες οικογένειες µε ιστορικό πυρετικών σπασµών έχουν εντοπίσει υπεύθυνα γονίδια σε αρκετά χρωµοσώµατα όπως στο 2q, 5q, 5, 8q, 19q και 19p, µε µεγαλύτερη συχνότητα στο γονίδιο 2q και ιδιαίτερα στην σύνδεση µε τα γονίδια υπεύθυνα για τους υποδοχείς διαύλων νατρίου [µετάλλαξη στην α υποοµάδα του γονιδίου υπεύθυνου για τους διαύλους νατρίου στο νευρικό σύστηµα (διαυλοπάθειες-scnia)] Γενικά οι πυρετικοί σπασµοί αποτελούν µία ετερογενή κατάσταση µε πολύπλοκη και έως σήµερα ασαφή παθοφυσιολογική και γενετική βάση. 21,28 ιάγνωση Η διάγνωση των πυρετικών σπασµών είναι κλινική. Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει το ρίγος, το πυρετικό παραλήρηµα (οξεία και παροδική συγχυτική κατάσταση επακόλουθο του υψηλού πυρετού) και την «πυρετική συγκοπή», γνωστή και ως νευροκαρδιογενής συγκοπή επί πυρετού. 29,30 Η τελευταία µπορεί να εκδηλωθεί και ως κρίση κατακράτησης αναπνοής ή αντανακλαστική ανοξική κρίση, αν η καρδιακή παροχή ελαττωθεί απότοµα. Αντιµετώπιση Ασθενείς µε πυρετικούς σπασµούς συνήθως αντιµετωπίζονται από το ιατρικό προσωπικό των επειγόντων περιστατικών. 31 Στην πλειονότητα αυτών των ασθενών οι σπασµοί έχουν λυθεί όταν φτάνουν στο τµήµα επειγόντων περιστατικών. Αφού σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς και οι σπασµοί σταµατήσουν (Πίν. 1), έµφαση δίνεται στην ανεύρεση της υποκείµενης αιτίας του εµπυρέτου. Συµπτώµατα και σηµεία σοβαρής µικροβιακής λοίµωξης, συµπεριλαµβανοµένων και των λοιµώξεων του ΚΝΣ, καθώς και άλλες

4 αιτίες σπασµών (ηλεκτρολυτικές διαταραχές, τραύµα, τοξικές ουσίες) (Πίν. 2) πρέπει να αναζητούνται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Από το ιστορικό αναζητούνται σηµεία πρόσφατης λοίµωξης, ο τύπος των σπασµών, η διάρκειά τους, η επανάληψή τους ή νευρολογικά υπολείµµατα, προκειµένου να καταταγούν σε απλούς ή επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς. Η κλινική εξέταση µπορεί να αναδείξει υπολειπόµενη νευρολογική συνδροµή, πυρετό συνήθως πάνω από 38 ο C, αν και ο πυρετός µπορεί να λείπει κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης. 3,8,32 Επίσης η λεπτοµερής κλινική εξέταση µπορεί να αναδείξει την αιτία του εµπυρέτου, όπως οξεία µέση ωτίτιδα ή φαρυγγοαµυγδαλίτιδα. Σε παιδί µε πυρετό και σπασµούς η συχνότητα της µικροβιακής µηνιγγίτιδας είναι χαµηλή, αλλά πάντοτε σηµαντική λόγω της υψηλής θνητότητας, περίπου 7% στις περισσότερες µελέτες. 33 Η πιθανότητα λοίµωξης του ΚΝΣ αυξάνει όταν συνυπάρχουν αδυναµία σιτίσεως, πετέχειες, ευερεθιστότητα, λήθαργος, διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως, κώµα, υπολειπόµενη νευρολογική συνδροµή, οίδηµα οπτικής θηλής, παρέσεις κρανιακών νεύρων µετά την λήξη του επεισοδίου σπασµών. 33,34 (Πίν. 3) Σε απλούς πυρετικούς σπασµούς, και εφόσον η γενική κατάσταση του παιδιού µετά το τέλος του επεισοδίου είναι καλή, η κλινική εξέταση είναι φυσιολογική ή εντοπιστεί η αιτία του εµπυρέτου µπορεί ο ασθενής µε οδηγίες να αντιµετωπιστεί στο σπίτι του. 10,21,35,36 (Πίν. 4) Αντίθετα σε παιδί µε απλούς πυρετικούς σπασµούς και υποψία λοίµωξης του ΚΝΣ (αδυναµία σιτίσεως, πετέχειες, ευερεθιστότητα, λήθαργος, διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως, κώµα, υπολειπόµενη νευρολογική συνδροµή, οίδηµα οπτικής θηλής, παρέσεις κρανιακών νεύρων µετά την λήξη του επεισοδίου σπασµών) γίνεται εισαγωγή στο νοσοκοµείο για διερεύνηση. 21,35 Επίσης εισαγωγή απαιτείται σε βρέφη µε απλούς πυρετικούς σπασµούς και ηλικία <12 µηνών καθότι τα συµπτώµατα και σηµεία λοίµωξης του ΚΝΣ είναι αµβληχρά σε αυτές τις ηλικίες. Σε επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς απαιτείται εισαγωγή για διερεύνηση ανεξαρτήτου ηλικίας εµφάνισής τους. 10,21,35 Άλλες ενδείξεις εισαγωγής αποτελούν η προηγούµενη λήψη αντιβιοτικών, ιδιαίτερα σε βρέφη <18 µηνών καθώς µπορεί να συγκαλύψουν συµπτώµατα λοίµωξης του ΚΝΣ και η κακή γενική κατάσταση του παιδιού µετά το τέλος του επεισοδίου πυρετικών σπασµών. 10,21,35 (Πίν. 5) Τα ερωτήµατα που προκύπτουν αναφορικά µε την διερεύνηση του παιδιού µε πυρετικούς σπασµούς που εισάγεται στο νοσοκοµείο είναι α. πρέπει να γίνει οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) και αν ναι πότε; β. πρέπει να γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις και αν ναι πότε; γ. πρέπει να γίνεται ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ) και αν ναι πότε; και δ. πότε πρέπει να γίνεται νευροαπεικόνηση (CT ή MRI εγκεφάλου); α. Η απόφαση για την διενέργεια ΟΝΠ, στα πλαίσια διερεύνησης για πιθανή λοίµωξη του ΚΝΣ, εξαρτάται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση όπως έχει ήδη περιγραφεί ανωτέρω. Γενικά, ΟΝΠ συστήνεται σε όλα τα βρέφη κάτω των 12 µηνών, καθώς τα συµπτώµατα της λοίµωξης του ΚΝΣ είναι αµβληχρά στην οµάδα αυτή των ασθενών. 1,37,38 Επίσης πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη σε παιδιά που έχουν ήδη λάβει αντιβιοτική αγωγή καθώς τα αντιβιοτικά µπορεί να συγκαλύψουν την υποκείµενη λοίµωξη του ΚΝΣ. 1,37 Ακόµη η Βρετανική Παιδιατρική Ακαδηµία συστήνει ΟΝΠ σε παιδιά µεγαλύτερα των 12 µηνών µε επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς. 34,35 Αντιστρόφως, η ΟΝΠ δεν συστήνεται σε παιδιά µε πυρετικούς σπασµούς όταν απουσιάζουν κλινικά σηµεία µηνιγγίτιδας όπως µηνιγγισµός ή σηµεία αυξηµένης ενδοκράνιας πίεσης. 33,47 Ειδικότερα, οι ενδείξεις διενέργειας ΟΝΠ αναφέρονται στον πίνακα 6. 1,10,37,38 β. Εργαστηριακές εξετάσεις όπως εξετάσεις αίµατος είναι γενικά µη εξυπηρετικές στην διερεύνηση παιδιού µε πυρετικούς σπασµούς. 39 Αντίθετα, ο προσδιορισµός των ηλεκτρολυτών µπορεί να βοηθήσει στην διερεύνηση υποκείµενης επιπλοκής όπως αφυδάτωση σε παιδί µε λοιµώδη γαστρεντερίτιδα. 38 Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να

5 επικεντρώνονται στην ανεύρεση της αιτίας του εµπυρέτου, όπως ουροκαλλιέργεια για την πιθανότητα λοίµωξης των ουροφόρων οδών, ιδιαίτερα αν η κλινική εξέταση δεν αναδείξει την αιτία του εµπυρέτου. 39 γ. Το ΗΕΓ δεν συστήνεται σε παιδιά µε απλούς πυρετικούς σπασµούς. 1,7,38 Αντίθετα διερεύνηση µε ΗΕΓ συστήνεται σε παιδιά µε επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς, σε status epilepticus, υπολειπόµενη νευρολογική σηµειολογία, προηγούµενο ιστορικό παθολογίας ΚΝΣ. 1,7,38 δ. ιερεύνηση µε νευροαπεικόνηση (CT ή MRI εγκεφάλου) συστήνεται σε παιδιά µε επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς, σε status epilepticus, υπολειπόµενη νευρολογική σηµειολογία, προηγούµενο ιστορικό παθολογίας ΚΝΣ, µικρο/µεγαλοκεφαλία, νευροδερµατικά σύνδροµα. 1,7,38 Ερωτήµατα του Γενικού Παιδιάτρου Σε παιδί µε πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασµών 4 κύρια ερωτήµατα µπορεί να απασχολήσουν τον γενικό παιδίατρο. Αυτά είναι: α. θα επηρεαστεί ο δείκτης νοηµοσύνης ( Ν) του παιδιού; β. αυξάνει ο κίνδυνος εµφάνισης επιληψίας; γ. ποιο είναι το ποσοστό υποτροπής τους; δ. υπάρχει πιθανότητα θανάτου σε κάποιο από τα επεισόδια; α. Ελάττωση του Ν δεν έχει καταγραφεί σαν συνέπεια υποτροπιαζόντων πυρετικών σπασµών. 40 Οι Ellenberg και Nelson µελέτησαν 431 παιδιά µε πυρετικούς σπασµούς και δεν διαπίστωσαν διαφορά στον Ν µε αντίστοιχη οµάδα ελέγχου παιδιών. 41 Σε παρόµοια µελέτη από τους Verity κ. α., σε 303 παιδιά µε πυρετικούς σπασµούς δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον Ν µε αντίστοιχη οµάδα ελέγχου, εκτός των παιδιών που είχαν προϋπάρχουσα νευρολογική σηµειολογία πριν το πρώτο επεισόδιο των πυρετικών σπασµών. 42 β. Αναφορικά µε το δεύτερο ερώτηµα τα παιδιά µε απλούς πυρετικούς σπασµούς έχουν τον ίδιο περίπου κίνδυνο εµφάνισης επιληψίας σε ηλικία 7 χρόνων όπως και ο γενικός πληθυσµός, περίπου 1%. 8 Παιδιά τα οποία εµφάνισαν το πρώτο επεισόδιο απλών πυρετικών σπασµών σε ηλικία κάτω των 12 µηνών και έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό επιληψίας, έχουν 2,4% κίνδυνο εµφάνισης επιληψίας. 19 Αντίθετα, το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 30 έως 50 φορές αυτό του γενικού πληθυσµού σε παιδιά µε ένα ή περισσότερα επεισόδια επιπλεγµένων πυρετικών σπασµών, ιδιαίτερα σε αυτά µε εστιακή σηµειολογία και σε παιδιά µε ψυχοκινητική καθυστέρηση. 19 Ακόµη, δεν υπάρχουν µελέτες που να υποστηρίζουν ότι η χρήση αντιεπιληπτικής αγωγής µπορεί να προλάβει την εµφάνιση της επιληψίας ή ότι οι απλοί πυρετικοί σπασµοί µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον εγκέφαλο. Πραγµατικά, διαφαίνεται ότι ο αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης επιληψίας είναι περισσότερο αποτέλεσµα γενετικής προδιάθεσης. γ. Αντίθετα µε τον µικρό κίνδυνο εµφάνισης επιληψίας, τα παιδιά µε απλούς πυρετικούς σπασµούς έχουν αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής. Το ποσοστό ποικίλει µε την ηλικία. Παιδιά που εµφάνισαν το πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασµών σε ηλικία κάτω των 12 µηνών έχουν 50% πιθανότητα υποτροπής, ενώ το ποσοστό αυτό ελαττώνεται σε 30% αν η ηλικία εµφάνισης του πρώτου επεισοδίου είναι πάνω από 12 µήνες. 17 Παιδιά µε µία υποτροπή έχουν 50% πιθανότητα για δεύτερη υποτροπή. 17 δ. Τέλος, ο κίνδυνος θανάτου σε κάποιο επεισόδιο πυρετικών σπασµών είναι πιθανόν να συµβεί, λόγω τραυµατισµού ή εισρόφησης, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει καταγραφεί. Φάρµακα και πυρετικοί σπασµοί Μέχρι και σήµερα χρησιµοποιούνται σαν προφυλακτική αγωγή, για τυχόν υποτροπές, στους πυρετικούς σπασµούς αντιεπιληπτικά φάρµακα µε σχετικά καλά αποτελέσµατα, όµως δεν προλαµβάνουν όπως έχει αποδειχθεί την εµφάνιση επιληψίας και συχνά οι ανεπιθύµητες

6 ενέργειές τους είναι πολύ πιο σοβαρές από την αποτελεσµατικότητά τους στην υποτροπή των πυρετικών σπασµών. 38,43 Η Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιάτρων [American Academy of Pediatrics (AAP)] καθώς και το Βασιλικό Κολλέγιο Παιδιάτρων (Royal College of Paediatrics) έχουν προτείνει την χρήση διεθνών πρωτοκόλλων για την αντιµετώπιση των πυρετικών σπασµών µετά την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 36,35 Η φαινοβαρβιτάλη είναι αποτελεσµατική στην πρόληψη των πυρετικών σπασµών αλλά έχει σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες όπως υπερκινητικότητα, ευερεθιστότητα και πιθανόν απώλεια γνωστικών λειτουργιών. 35,36,38,43 Το βαλπροϊκό είναι το ίδιο αποτελεσµατικό στην πρόληψη των πυρετικών σπασµών αλλά έχει ενοχοποιηθεί για ηπατοξικότητα, θροµβοπενία, διαταραχές στο βάρος σώµατος, γαστρεντερικές διαταραχές και παγκρεατίτιδα. 35,36,38,43 Η καρβαµαζεπίνη και η φαινυντοΐνη δεν είναι αποτελεσµατικά στην πρόληψη των πυρετικών σπασµών ενώ άλλα αντιεπιληπτικά φάρµακα δεν έχουν µελετηθεί αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητά τους στην πρόληψη των πυρετικών σπασµών. 35,36,38,43 Αντιπυρετικά σκευάσµατα χρησιµοποιούνται συστηµατικά σε παιδιά µε πυρετό και ιστορικό πυρετικών σπασµών αφενός για να ελαττώσουν τον πυρετό και αφετέρου να ελαττώσουν τον κίνδυνο υποτροπής. Μελέτες όµως έχουν αποδείξει ότι µολονότι τα αντιπυρετικά µπορεί να συνεισφέρουν στην καλύτερη διάθεση του άρρωστου παιδιού (µε την πτώση του πυρετού) δεν αποτρέπουν τον κίνδυνο υποτροπής. Για τον λόγο αυτό δεν συστήνεται η συστηµατική χρησιµοποίησή τους παρά µόνο για την ανακούφιση από τον πυρετό. 35,36,45 Συµπερασµατικά, η AAP δεν συστήνει ούτε την συνεχιζόµενη ούτε την διακοπτόµενη χρήση αντιεπιληπτικών φαρµάκων σε παιδιά µε ένα ή περισσότερα επεισόδια απλών πυρετικών σπασµών. Η AAP αναγνωρίζει ότι τα επαναλαµβανόµενα επεισόδια πυρετικών σπασµών δηµιουργούν ανησυχία τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, για το λόγο αυτό συστήνεται εκπαιδευτική και συναισθηµατική υποστήριξη σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα αντιπυρετικά βελτιώνουν την γενική κατάσταση του παιδιού και δεν ελαττώνουν τον κίνδυνο υποτροπής. 36 Συµπεράσµατα Οι πυρετικοί σπασµοί αποτελούν συχνή αιτία προσαγωγής στον παιδίατρο ή στα επείγοντα περιστατικά νοσοκοµείου. Οι παιδίατροι πρέπει να µπορούν να αντιµετωπίσουν σωστά ένα παιδί µε πυρετό και σπασµούς. Οι περισσότεροι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια των απλών πυρετικών σπασµών θα χρειαστούν ένα καλό ιστορικό και γενική κλινική εξέταση, µέτρια υποστηρικτική αγωγή, θεραπεία όποιου υπεύθυνου λοιµογόνου παράγοντα και καθησυχασµό και προβλεπόµενες οδηγίες στους γονείς. Μικρό ποσοστό ασθενών, µικρής ηλικίας, ασθενείς µε προηγούµενη λήψη αντιβιοτικών ή ασθενείς µε παρατεταµένο χρόνο αφύπνισης χρειάζονται υποστήριξη. Ασθενείς µε επιπλεγµένους πυρετικούς σπασµούς συνήθως απαιτούν νευρο-διαγνωστικό έλεγχο συµπεριλαµβανοµένων ΟΝΠ, νευροαπεικόνηση και ΗΕΓ και πρέπει να εισάγονται στο νοσοκοµείο. Ο κύριος κίνδυνος των πυρετικών σπασµών είναι η υποτροπή. Ο κίνδυνος ανάπτυξης επιληψίας είναι εξαιρετικά χαµηλός και δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι οι υποτροπιάζοντες απλοί πυρετικοί σπασµοί προκαλούν δοµική βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Επίσης δεν υπάρχει καµία αναφορά ότι οι υποτροπιάζοντες απλοί πυρετικοί σπασµοί µπορεί να προκαλούν είτε µαθησιακές δυσκολίες είτε πρόωρο θάνατο. Αν και δεδοµένα από διάφορες µελέτες πείθουν ότι η συνεχόµενη αγωγή µε φαινοβαρβιτάλη ή βαλπροϊκό ή η διακοπτόµενη αγωγή µε διαζεπάµη είναι αποτελεσµατικές σχετικά µε τον κίνδυνο υποτροπής των απλών πυρετικών σπασµών, η AAP ορίζει ότι οι δυνητικές παρενέργειες σχετιζόµενες µε την χρήση αυτών των αντιεπιληπτικών φαρµάκων

7 υπερακοντίζουν τους ελάσσονες κινδύνους των απλών πυρετικών σπασµών. Οι απλοί πυρετικοί σπασµοί έχουν γενικώς καλή πρόγνωση και η φαρµακευτική προφύλαξη δεν ενδείκνυται. Εικ. 1. Πλάγια θέση ανάνηψης Πίνακας 1. Πρώτες βοήθειες κατά την διάρκεια των πυρετικών σπασµών Πλάγια θέση ανάνηψης (Εικ. 1): απελευθέρωση αεραγωγών, παροχέτευση εκκρίσεων και εµεσµάτων Καθαρισµός αεραγωγών από εκκρίσεις Αν διαρκούν >5 λεπτά καλούµε ασθενοφόρο Τοποθετούµε µάσκα οξυγόνου αν το παιδί κυανωθεί Αν διαρκούν >10 λεπτά, τοποθετούµε διορθικά διαζεπάµη (0,5 mg/kg max 10 mg) ή ενδοφλέβια (εφόσον επιτρέπεται) σε δόση 0,2 mg/kg-max 3 mg σε <5 χρόνων, 5 mg σε 5-10 χρόνων. Προσοχή στην ενδοφλέβια χορήγηση: αργή Πίνακας 2. ιαφορική διάγνωση πυρετού και σπασµών Πυρετικοί σπασµοί Λοίµωξη του ΚΝΣ Πυρετός και σπασµοί σε παιδί µε γνωστό ιστορικό επιληψίας Άλλες αιτίες σπασµών σε παιδί µε πυρετό Απλοί Επιπλεγµένοι Μηνιγγίτιδα Εγκεφαλίτιδα Συστηµατική λοίµωξη (βακτηριαιµία) Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Τοξικές ουσίες Ηλεκτρολυτικές διαταραχέςυπογλυκαιµία Πίνακας 3. Aλγόριθµος αντιµετώπισης πυρετικών σπασµών Πίνακας 4. Οδηγίες προς τους γονείς για τους απλούς πυρετικούς σπασµούς Οι πυρετικοί σπασµοί συµβαίνουν στο 2 έως 5% όλων των παιδιών µεταξύ 6 µηνών και 5 χρόνων Συνήθως είναι ακίνδυνοι Οι απλοί πυρετικοί σπασµοί συµβαίνουν συνήθως το πρώτο 24ωρο εµπυρέτου και µόνο µία φορά. Αν επαναληφθούν το παιδί πρέπει να επανεξεταστεί Εµφανίζονται συνήθως ως σφίξιµο του σώµατος, σπασµοί προσώπου, χεριών και ποδιών, στριφογυρίσµατα των µατιών, τινάγµατα των χεριών και ποδιών, απώλεια συνειδήσεως. ιαρκούν συνήθως <1 λεπτό αλλά µπορεί να διαρκέσουν έως και 15 λεπτά Το παιδί σας µπορεί να φαίνεται ότι δεν αναπνέει ή το χρώµα του δέρµατος του να είναι πιο σκούρο. Αν συµβαίνει αυτό καλείται το 166, τοποθετείται το παιδί σε πλάγια θέση στο πάτωµα και δεν τοποθετείται τίποτα στο στόµα του (δάκτυλα ή ξένα αντικείµενα) Οι πυρετικοί σπασµοί δεν προκαλούν εγκεφαλική βλάβη ή παραλύσεις Παιδί µε πυρετικούς σπασµούς έχει λίγο µεγαλύτερη πιθανότητα να εµφανίσει επιληψία από τον γενικό πληθυσµό Στους πυρετικούς σπασµούς υπάρχει συνήθως θετικό οικογενειακό ιστορικό Οι πυρετικοί σπασµοί µπορεί να υποτροπιάσουν σε επόµενη εµπύρετη λοίµωξη. Φάρµακα για την αποφυγή τους δεν ενδείκνυνται

8 Πίνακας 5. Ενδείξεις εισαγωγής στο νοσοκοµείο σε παιδί µε πυρετικούς σπασµούς <12 µηνών Επιπλεγµένοι πυρετικοί σπασµοί Προηγούµενη λήψη αντιβιοτικών; Κακή γενική κατάσταση µετά την λήξη του επεισοδίου και την πτώση του πυρετού Πίνακας 6. Ενδείξεις διενέργειας ΟΝΠ σε παιδί µε πυρετικούς σπασµούς <12 µηνών Επιπλεγµένοι πυρετικοί σπασµοί Προηγούµενη λήψη αντιβιοτικών; Συµπτώµατα και σηµεία λοίµωξης ΚΝΣ: φωτοφοβία-αυχενική δυσκαµψία, νευρολογική υπολειπόµενη σηµειολογία ή παρατεταµένη αφύπνιση, αυξηµένη ενδοκράνια πίεση, κεφαλαλγία, σφύζουσα πρόσθια πηγή Ιστορικό: ευερεθιστότητα, λήθαργος, άρνηση λήψης τροφής Βιβλιογραφία 1. American Academy of Pediatrics. Practice parameter: the neurodiagnostic evaluation of the child with first simple febrile seizure. Pediatrics 1996, 97: International League Against Epilepsy. Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy. Epilepsia 1993, 34: Shinnar S, Glauser TA. Febrile seizures. J Child Neurol 2002, 17: S Waruiru C, Appleton R. Febrile seizures: an update. Arch Dis Child 2004, 89: Offringa M, Moyer VA. Evidence based paediatrics: evidence based management of seizures associated with fever. BMJ 2001, 323: Berg AT, Shinnar S. Complex febrile seizures. Epilepsia 1996, 37: Knudsen FU. Febrile seizures: treatment and prognosis. Epilepsia 2000, 41: Verity CM, Golding J. Risk of epilepsy after febrile convulsions: a national cohort study. BMJ 1991, 303: Hauser WA. The prevalence and incidence of convulsive disorders in children. Epilepsia 1994, 35: S Warden CR, Zibulewsky J, Mace S, Gold C, Gausche-Hill M. Evaluation and management of febrile seizures in the out-of-hospital and emergency department settings. Ann Emerg Med 2003, 41: Rantala H, Uhari M, Tuokko H. Viral infections and recurrences of febrile convulsions. J Pediatr 1990, 116: Offringa M, Kroes AC, Derksen-Lubsen G. Viral infections in febrile seizures. J Pediatr 1990, 117: Barone SR, Kaplan MH, Krilov LR. Human herpesvirus-6 infection in children with first febrile seizure. J Pediatr 1995, 127: Barlow W, Davis R, Glasser J. The risk of seizures after the receipt of whole-cell pertussis or measles, mumps, and rubella vaccine. N Engl J Med 2001, 345: Knudsen FU. Recurrence risk after first febrile seizure and effect of short term diazepam prophylaxis. Arch Dis Child 1985, 60: Offringa M, Bossuyt PM, Lubsen J. Risk factors for seizure recurrence in children with febrile seizures: a pooled analysis of individual patient data from five studies. J Pediatr 1994, 124: Berg AT, Shinnar S, Darefsky AS. Predictors of recurrent febrile seizures: a prospective cohort study. Arch Pediatr Adolesc Med 1997, 151:

9 18. Huang CC, Wang ST, Chang YC, Huang MC, Chi YC, Tsai JJ. Risk factors for a first febrile convulsion in children: a population study in southern Taiwan. Epilepsia 1999, 40: Annegers JF, Hauser WA, shirts SB. Factors prognostic of unprovoked seizures after febrile convulsions. N Engl J Med 1987, 316: Bethune P, Gordon K, Dooley J. Which child will have a febrile seizure. Am J Dis Child 1993, 147: Waruiru C, Appleton R. Febrile seizures: an update. Arch Dis Child 2004, 89: Baulac S, Gourfinkel-AN I, Picard F. A second locus for familial generalized epilepsy with febrile plus maps to chromosome 2q21-q33. Am J Hum Genet 1999, 65: Nakayama J, Hamano K, Iwaski N. Significant evidence for linkage of febrile seizures to chromosome 5q14-q15. Hum Mol Genet 2000, 9: Wallace RH, Scheffer IE, Barnett S. Neuronal sodium-channel a1-subunit mutations in generalized epilepsy with febrile seizures plus. Am J Hum Genet 2001, 68: Wallace RH, Berkovic SF, Howell RA. Suggestion of a major gene for familial febrile convulsions mapping to 8q J Med Genet 1996, 33: Johnson EW, Dubovsky J, Rich SS. Evidence for a novel gene for familial febrile convulsions, FEB2, linked to chromosome 19p in an extended family from Midwest. Hum Mol Genet 1998, 7: Wallace RH, Wang DW, Singh R. Febrile seizures and generalized epilepsy associated with a mutation in the Na+-channel beta 1 subunit gene SCN1B. Nat Genet 1998, 19: Rachacho LJ, Mclachlan RS, Ebers GC. Evidence favouring genetic heterogeneity for febrile convulsions. Epilepsia 2000, 41: Stephenson JB. Fits and faints. In: Clinics in Develpomental Medicine No London: Mackeith Press, Onoe S, Nishigaki T. EEG spectal analysis in children with febrile delirium. Brain Dev 2004, 26: Johnston C, King WD. Pediatric prehospital care in a southern emergency medical service system. South Med J 1988, 81: Shinnar S, Pellock JM, Berg A. Short term outcomes of children with febrile status epilepticus. Epilepsia 2001, 42: Offringa M, Beishulzen A, Derksen-Lubsen G, Lubsen J. Seizures and fever: can we rule out meningitis on clinical grounds alone. Clin Pediatr 1992, 31: Green SM, Rothrock SG, Clem KJ, Zurcher RF, Melick L. Can seizures be the sole manifestation of meningitis in febrile children? Pediatrics 1993, 92: Addy DP, Hopkins AP, Bacon CJ. Guidelines for the management of convulsions with fever. Joint Working Group of the Research unit of the Royal College of Physicians and the British Pediatric Association. BMJ 1991, 303: Baumann RJ, Duffner PK. Treatment of children with simple febrile seizures: the AAP practice parameter. Pediatr Neurol 2000, 23: Carroll W, Brookfield D. Lumbar puncture following febrile convulsion. Arch Dis Child 2002, 87: Practice parameter: long-term treatment of the child with simple febrile seizures. American Academy of Pediatrics. Committee on Quality Improvement, Subcommittee on Febrile Seizures. Pediatrics 1999, 103: Rosman N. Evaluation of the child who convulses with fever. Pediatr Drugs 2003, 5: Chang YC, Guo NW, Huang CC, Wang ST, Tsai JJ. Neurocognitive attention and behavior outcome of school age children with a history of febrile convulsions: a population study. Epilepsia 2000, 41: Ellenberg JH, Nelson KB. Febrile seizures and later intellectual performance. Arch Neurol 1978, 35:17-21.

10 42. Verity CM, Butler NR, Golding J. Febrile convulsions in a national cohort followed up from birth II. Medical history and intellectual ability at 5 years of age. BMJ 1985, 290: Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic review of the preventive treatment of recurrences of febrile seizures. J Pediatr 1997, 131: Schnaiderman D, Lahat E, Sheefer T, Aladjem M. Antipyretic effectiveness of acetaminophen in febrile seizures: Ongonig prophylaxis versus sporadic usage. Eur J Pediatr 1993, 152: Sahib EIR, Barry W. Do antipyretics prevent febrile convulsions? Arch Dis Child 2003, 88: Αλληλογραφία: Ε. Βαργιάµη ορυλλαίου 3, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: Correspondence authοr: E. Vargiami Dorilaiou 3, Kalamaria Thessaloniki Greece

Συστάσεις για τη διαχείριση των πυρετικών σπασμών

Συστάσεις για τη διαχείριση των πυρετικών σπασμών Συστάσεις για τη διαχείριση των πυρετικών σπασμών Ad hoc Task Force of LICE Guidelines Commission ITALIAN LEAGUE AGAINST EPILEPSY Giuseppe Capovilla, Massimo Mastrangelo, Antonino Romeo, and Federico Vigevano

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ. Δ. Ζαφειρίου, Ε. Βαργιάμη, Μ. Κυριαζή

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ. Δ. Ζαφειρίου, Ε. Βαργιάμη, Μ. Κυριαζή ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ Δ. Ζαφειρίου, Ε. Βαργιάμη, Μ. Κυριαζή ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ η πιο κοινή αιτία σπασμών στην παιδική ηλικία προσβάλλει το 2-5% των παιδιών ηλικίας 6 μηνών-5 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικοί Παράγοντες Υποτροπής Πυρετικών Σπασμών: Συσχέτιση με τον αριθμό Υποτροπών

Προγνωστικοί Παράγοντες Υποτροπής Πυρετικών Σπασμών: Συσχέτιση με τον αριθμό Υποτροπών Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 1 23 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Προγνωστικοί Παράγοντες Υποτροπής Πυρετικών Σπασμών: Συσχέτιση με τον αριθμό Υποτροπών Ε. Παυλίδου 1, Ε. Κοντόπουλος 2, Χ. Παντελιάδης 1 1 Γ Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ. *Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σπασμοί. υποχωρούν μόνοι τους χωρίς να προλάβουμε να δώσουμε κάποια θεραπεία.

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ. *Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σπασμοί. υποχωρούν μόνοι τους χωρίς να προλάβουμε να δώσουμε κάποια θεραπεία. ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ Παρασκευή Λογοθέτη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής Δεν υπάρχει τίποτα που να τρομοκρατεί περισσότερο ένα γονιό από τους σπασμούς. Έρχονται στα Εξωτερικά ιατρεία τρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α Τι είναι η µηνιγγίτιδα; Η µηνιγγίτιδα είναι µία σοβαρή λοίµωξη των µηνίγγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Επιληψία μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Παιδική Επιληψία μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 Παιδική Επιληψία μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση του Πόνου & του Πυρετού στα Παιδιά

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση του Πόνου & του Πυρετού στα Παιδιά Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση του Πόνου & του Πυρετού στα Παιδιά Οκτώβριος 2014 1η έκδοση/εκτύπωση: Οκτώβριος 2014 Επανεκτύπωση: Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα Σελ. Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ιευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας Ι οκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντινου όλεως 49 Θεσσαλονίκη 54642 Τηλ.: 2310-992982 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 83 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης Επιμέλεια: Π. Καδιλτζόγλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Διδασκαλία στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΠΙΛΗΨΙΑ

ΙΑΤΡIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Διδασκαλία στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΙΑΤΡIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Διδασκαλία στο Τμήμα Φαρμακευτικής 7-12-2016 ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΠΑΝ. Η. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών OΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με ILAE IBE (Epilepsia 2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια συνειδήσεως: είναι πάντα επιληψία; Βαργιάμη Ευθυμία Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ

Απώλεια συνειδήσεως: είναι πάντα επιληψία; Βαργιάμη Ευθυμία Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ Απώλεια συνειδήσεως: είναι πάντα επιληψία; Βαργιάμη Ευθυμία Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ Κοινά νευρολογικά προβλήματα που απασχολούν τον Παιδίατρο λιποθυμικά επεισόδια και ισοδύναμα σπασμών (& πυρετικοί σπασμοί)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Φαρμακευτική θεραπεία της επιληψίας

Οδηγίες για την Φαρμακευτική θεραπεία της επιληψίας Οδηγίες για την Φαρμακευτική θεραπεία της επιληψίας Επιληψία είναι μία νόσος με πολλαπλά αίτια και η διάγνωση τίθεται όταν ο ασθενής εμφανίσει δύο επεισόδια μη προκλητών επιληπτικών κρίσεων ή ένα επεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αναστάσιος - Ιωάννης Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης

Γράφει: Αναστάσιος - Ιωάννης Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Γράφει: Αναστάσιος - Ιωάννης Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Η θεραπεία της οπτική νευρίτιδας µπορεί να ξεκινάει από το θέµα της θεραπευτικής αγωγής για

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Αιματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

11. ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ

11. ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ 11 11. ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ Τα ισοδύναµα σπασµών είναι η συνηθέστερη µορφή νεογνικών σπασµών Σε όλα τα νεογνά που κάνουν σπασµούς πρέπει να γίνεται έλεγχος βιοχηµικός (γλυκόζη), ΗΕΓ, υπερηχογράφηµα, οσφυονωτιαία

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγεννητικά χαρακτηριστικά και κίνδυνος ιδιοπαθούς επιληψίας

Περιγεννητικά χαρακτηριστικά και κίνδυνος ιδιοπαθούς επιληψίας 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά, 9-10 Οκτωβρίου 2015 Περιγεννητικά χαρακτηριστικά και κίνδυνος ιδιοπαθούς επιληψίας Γεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) Η συχνότητα της ΓΟΠ σε παιδιά µε ΕΠ αναφέρεται από 26% - 75%, ενώ σε φυσιολογικά παιδιά και βρέφη εκτιµάται περίπου στο 7-8% (Cadman και συν. 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα Έκδοση από 2016 2. Διάγνωση και θεραπεία 2.1 Πώς μπαίνει η διάγνωση; Τα κλινικά ευρήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Ορίζεται ως παροδική απώλεια επικοινωνίας με το περιβάλλον που δεν οφείλεται σε τραυματισμό του εγκεφάλου και προς τον παρόν δεν έχει καθοριστεί το αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο στα παιδιά Οδηγίες προς τους γονείς Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Παιδοαναισθησιολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιληψία. Λεωνίδας Στεφανής

Επιληψία. Λεωνίδας Στεφανής Επιληψία Λεωνίδας Στεφανής Τι είναι μία επιληπτική κρίση; Όταν ένας πληθυσμός νευρωνικών κυττάρων έχει μια ανώμαλη, υπέρμετρη και παροξυσμική δραστηριότητα Αιφνίδια, παροδική διαταραχή της νευρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική. Εξετάσεις E έτους, 7 Ιουνίου 2011. Ονοµατεπώνυµο φοιτητή:

ΟΜΑ Α Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική. Εξετάσεις E έτους, 7 Ιουνίου 2011. Ονοµατεπώνυµο φοιτητή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ιευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας Ι οκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντινου όλεως 49 Θεσσαλονίκη 54642 Τηλ.: 2310-992982 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής;

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Δήμητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Εισαγωγή 80% ανακοπών

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Αναπνευστικό σύστημα 4-5 wk 5-7 wk Αναπνευστικό σύστημα Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας

Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας Χρουµπ- Παπαβάιου Α., Πλακιάς Σ., Δεληγιάννης Γ., Τσατίρης Κ., Μπράχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστικές στρατηγικές σε νεο εμφανιζόμενους σπασμούς. Συστηματική ανασκόπηση της έναρξης και της διακοπής της αντιεπιληπτικής αγωγής

Απεικονιστικές στρατηγικές σε νεο εμφανιζόμενους σπασμούς. Συστηματική ανασκόπηση της έναρξης και της διακοπής της αντιεπιληπτικής αγωγής Απεικονιστικές στρατηγικές σε νεο εμφανιζόμενους σπασμούς Booth ΝΤ.Imaging strategies for new onset seizures. Pediatr Radiol (2009) 39 (Suppl 2):S236 S238. Department of Radiology, Children s Medical Center

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 2 137 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ε. Βαργιάμη 1, E. Σαπουντζή 1, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO

Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΑΠΘ στην Παιδιατρική Ρευματολογία Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού Λοιμώξεις Αναπνευστικού Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 2) λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφος 4 μηνών με οζώδη σκλήρυνση και βρεφικούς σπασμούς

Βρέφος 4 μηνών με οζώδη σκλήρυνση και βρεφικούς σπασμούς ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 4 Βρέφος 4 μηνών με οζώδη σκλήρυνση και βρεφικούς σπασμούς Δραγούμη Πηνελόπη Ελευθέριος Κοντόπουλος Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής, η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Αλεξάδρα Κολοβού Παιδικές Ιώσεις-Συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση των Επιληπτικών Κρίσεων στην Εντατική Μονάδα Στη νεογνική ηλικία Κων/νος Σκιαδάς, Παιδονευρολόγος, πρ. Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής

Η αντιμετώπιση των Επιληπτικών Κρίσεων στην Εντατική Μονάδα Στη νεογνική ηλικία Κων/νος Σκιαδάς, Παιδονευρολόγος, πρ. Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής Η αντιμετώπιση των Επιληπτικών Κρίσεων στην Εντατική Μονάδα Στη νεογνική ηλικία Κων/νος Σκιαδάς, Παιδονευρολόγος, πρ. Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής Νοσ/μείου Παίδων "Η Αγία Σοφία ΝΕ0ΓΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 Μια αληθινή ιστορία... Ελληνοτουρκικός πόλεµος 1920.. Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ Η συχνότερη αιτία επίσκεψης των παιδιών στον ιατρό είναι η μέση ωτίτις. Περίπου το 1/3 των παιδιών ηλικίας από 1-5 ετών, παρουσιάζουν παραπάνω από τρεις προσβολές μέσης ωτίτιδας το χρόνο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Symptomatic Viral Infection is Associated with Impaired Response to Treatment in Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ 6 ο. Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ 6 ο. Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα Otikon:

Πλεονεκτήματα Otikon: Στους «απρόσκλητους» καλεσμένους... Πλεονεκτήματα Otikon: To μόνο απόλυτα φυτικό σκεύασμα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της μέσης & εξωτερικής ωτίτιδας. Το μόνο φυτικό σκεύασμα με τεκμηριωμένη δράση

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός;

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός; Τι είναι ο πυρετός; Η θερμοκρασία του σώματος του παιδιού σας ποικίλει μεταξύ 36,5 και 37,5 o Κ. Πυρετός υπάρχει όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι σημαντικά υψηλότερη από το κανονικό όταν η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μονοαρθρίτιδα. 2 ο Κλινικό Σεμινάριο Εσωτερικής Παθολογίας Οκτ 2015, Πάτρα

Οξεία μονοαρθρίτιδα. 2 ο Κλινικό Σεμινάριο Εσωτερικής Παθολογίας Οκτ 2015, Πάτρα Οξεία μονοαρθρίτιδα 2 ο Κλινικό Σεμινάριο Εσωτερικής Παθολογίας Οκτ 2015, Πάτρα Δαούσης Δημήτρης Επίκουρος καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Γενικώς η ρευματολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Archives of Disease in Childhood 2010, 95: Τι είναι ήδη γνωστό

Archives of Disease in Childhood 2010, 95: Τι είναι ήδη γνωστό Protective effect of exclusive breastfeeding against infections during infancy: a prospective study Ladomenou F, Moschandreas J, Kafatos A, Tselentis Y, Galanakis E Departments of Pediatrics, Social Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική περιγραφή μεταγεννητική ομοιόσταση της γλυκόζης σε μεγάλα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

Κλινική περιγραφή μεταγεννητική ομοιόσταση της γλυκόζης σε μεγάλα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά Κλινική περιγραφή μεταγεννητική ομοιόσταση της γλυκόζης σε μεγάλα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά Clinical Report Postnatal Glucose Homeostasis in Late-Preterm and Term Infants David H. Adamkin, MD and COMMITTEE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2013-2014 ΚΑΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΡΚΙΝSON ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑLZHEIMER ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ GUILLIAN BARRE ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού

STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού STADYING CASES Case reports Case-series studies Case-control studies Case Reports Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού Case Reports Ηλεπτοµερής παρουσίαση µιας περίπτωσης νοσήµατος η µικρής οµάδας οµοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική και διαγνωστική προσπέλαση Επιληπτικών και μη Επιληπτικών παροξυσμικών επεισοδίων στα παιδιά.

Κλινική και διαγνωστική προσπέλαση Επιληπτικών και μη Επιληπτικών παροξυσμικών επεισοδίων στα παιδιά. 6 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κλινική και διαγνωστική προσπέλαση Επιληπτικών και μη Επιληπτικών παροξυσμικών επεισοδίων στα παιδιά. Ε. Παύλου, Α. Γκαμπέτα. Β Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα