PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ KANIGOS STR ΑΘΗΝΑ ATHENS ΤΗΛ: TEL: FAX: FAX: PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ GOLDEN CITY HOTEL ΕΚΘΕΣΗ Εισαγωγή. Στόχος της προπαρασκευαστικής συνάντησης ήταν: Να πληροφορηθούν οι συνδικαλιστές τους στόχους και τις διαδικασίες, που προβλέπονται από το πρόγραμμα PRAXIS Να ευαισθητοποιηθούν οι συνδικαλιστές πάνω στα δικαιώματα, που τους παρέχει τόσο ο Ευρωπαϊκή όσο και η εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την ενημέρωση και διαβούλευση Να ανταλλαγούν απόψεις και εμπειρίες μεταξύ συνδικαλιστών, όσον αφορά στη κατάσταση που σχετίζεται με την ενημέρωση και τη διαβούλευση στην Να προετοιμαστούν τα επόμενα βήματα και εκδηλώσεις του προγράμματος. Διεξαγωγή συνάντησης 1. Στη συνάντηση μετείχαν 27 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων, συνδικαλιστών από όλη την Ελλάδα και δικηγόρων. 2. Κατά την έναρξη ο Πρόεδρος της ΟΒΕΣ κ. Ζήσης Τρακανιάρης, παρουσίασε το πρόγραμμα, τους σκοπούς, τη μεθοδολογία του και τις δράσεις, που προβλέπονται σε αυτό. 3. Στη συνέχεια μοιράστηκε και εξηγήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Οι συνδικαλιστές που δεν το είχαν συμπληρώσει προηγουμένως κλήθηκαν να το συμπληρώσουν επιτόπου. 4. Οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε σύντομη παρουσίαση του εαυτού τους και της οργάνωσής τους. 5. Ο κ. Κατσαμπάνης παρουσίασε τις διαφάνειες, που είχε ετοιμάσει για τη συνάντηση και ζήτησε από τους συμμετέχοντες να τον διακόπτουν,

2 οποτεδήποτε έχουν κάποιες απορίες ή επιθυμούν να συζητήσουν κάτι, έτσι ώστε να γίνεται πλατιά συζήτηση και να ζητείται και η γνώμη των ειδικών. 6. Τα κυριότερα θέματα, που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των διαφανειών και στη συνέχεια έχουν ως εξής: Εμπιστευτικότητα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο να αποφανθεί για την εγκυρότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουν. Παρόλα αυτά, ελάχιστες περιπτώσεις, που σχετίζονται με το Αρθρο 6 έχουν συζητηθεί στα ελληνικά δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η εμπιστευτικότητα χρησιμοποιείται συχνά από τους εργοδότες ως πρόσχημα για να μην παρέχουν ενημέρωση ή να παρέχουν ενημέρωση, που είναι διαθέσιμη στο κοινό (π.χ. ισολογισμούς). Στην περίπτωση της CITIBANK για παράδειγμα, η διοίκηση δεν παρέχει ενημέρωση, γιατί διατείνεται παγίως ότι όλα τα θέματα είναι εμπιστευτικά. Η συγκεκριμένη τράπεζα σήμερα δεν είναι κερδοφόρα, αλλά αυτό οφείλεται σε απόφαση της διοίκησης να περιστείλει τις βασικές της λειτουργίες. Το σωματείο ενημερώθηκε ότι θα κλείσουν 16 υποκαταστήματα, αλλά η διοίκηση αρνήθηκε να ενημερώσει το σωματείο για το business plan. Η διοίκηση έχει δεσμευθεί ότι δε θα κλείσει τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για τον επόμενο 1.5 χρόνο. Δυσκολία να βρεθούν χρήσιμες πληροφορίες. Τα σωματεία πρέπει να χρησιμοποιούν και τις δικές τους πηγές πληροφόρησης, προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης στην εταιρεία. Τα εργοστασιακά ή επιχειρησιακά σωματεία έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν να συσπειρώνουν ως μέλη τόσο εργάτες όσο και υπαλλήλους και μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τη γενική εικόνα της επιχείρησης. Αυτό λύνει επίσης το πρόβλημα, που τέθηκε από διάφορους συμμετέχοντες και αφορά το πώς θα βρει το σωματείο τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες (π.χ. οικονομολόγους), οι οποίοι να αναλύσουν τα στοιχεία της ενημέρωσης, που παρέχει ο εργοδότης και πού θα βρει χρήματα για να τους πληρώσει. Αναφέρθηκε για παράδειγμα από τη Shelman ότι ζήτησαν οικονομολόγο από το Οικονομικό Επιμελητήριο και περίμεναν πολύ χρόνο για απάντηση. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για το ποιος μπορεί ή πρέπει να είναι μέλος ενός επιχειρησιακού σωματείου (δηλαδή εάν τα στελέχη, εκτός από αυτά που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία μπορούν να μετέχουν σε αυτό). Ο κ. Χατζησαββίδης, πρώην Πρόεδρος της ΟΒΕΣ ανέφερε στους παρευρισκομένους την περίπτωση του σωματείου της ΛΑΡΚΟ, που έκανε απεργία 120 ημερών το Στην αρχή στο σωματείο μετείχαν μόνο οι εργάτες παραγωγής. Στη συνέχεια το σωματείο δέχθηκε να εγγραφούν ως μέλη και οι υπάλληλοι και τα στελέχη, με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούσαν νόμιμα την εταιρεία, και έγινε πανίσχυρο. Είχε πληροφόρηση από πρώτο χέρι. Αφού επέτυχε τους οικονομικούς στόχους, που είχε 2

3 θέσει με την απεργία, το σωματείο έθεσε και πέτυχε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος από την εναπόθεση της σκουριάς στην παραλία του Ευβοϊκού κόλπου, που γινόταν μέχρι τότε. Ισχύς των αποφάσεων. Αποφάσεις, που λαμβάνονται, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης δεν ακυρώνονται αυτόματα, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο της Οδηγίας 2002/14,. Ο κ. Κατσαμπάνης ανέφερε τη σχετική παράγραφο που είχε υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης εκ μέρους του εργοδότη των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης εφόσον θα έχουν άμεσες συνέπειες όσον αφορά την ουσιαστική τροποποίηση ή τη λύση των συμβάσεων ή των σχέσεων εργασίας, οι αποφάσεις αυτές δεν επιφέρουν νομικές συνέπειες στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων που θίγονται» και η οποία δεν περιλήφθηκε στο τελικό κείμενο της Οδηγίας πιθανώς για πολιτικούς λόγους. ΕΣΕ. Στις επιχειρήσεις που υπάρχουν ΕΣΕ κατά κανόνα τα πράγματα είναι καλύτερα ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις η ενημέρωση, που παρέχεται πριν από τη συνεδρίαση του ΕΣΕ είναι επιφανειακή και ουσιαστική ενημέρωση δίνεται, εφόσον δοθεί, μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σε χρόνο δηλαδή που τα μέλη του ΕΣΕ δεν προλαβαίνουν να διαμορφώσουν έγκυρες θέσεις. Σημειώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες, που δημιουργούν προβλήματα και ανισότητες. Η ενημέρωση πρέπει να δίδεται γραπτά. Σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται το φαινόμενο να ενοποιούνταισυγκεντρώνονται κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως οι προμήθειες, σε κάποια χώρα που συμφέρει από οικονομική και νομική άποψη. Στο σημείο αυτό δόθηκε το παράδειγμα της Heineken, η οποία μετέφερε το τμήμα προμηθειών της στην Πολωνία. Όταν έγινε αυτό, υπήρξε το θέμα των απολύσεων σε διάφορα κράτη, αλλά και μετάθεση ορισμένων υπαλλήλων από άλλα κράτη στην Πολωνία. Τότε εμφανίστηκε το φαινόμενο τα άτομα που είχαν μετατεθεί στην Πολωνία να κάνουν την ίδια δουλειά στην ίδια χώρα στην ίδια εταιρεία και παρόλα αυτά να πληρώνονται διαφορετικά. Πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης στο ΕΣΕ. Οι λύσεις που προκρίθηκαν ήταν διαφορετικές σε κάθε χώρα. Στην Πολωνία και την Ουγγαρία έγιναν απολύσεις, στην Ελλάδα υπήρξε μια μεταβατική περίοδος 3 ετών και μετά μετάθεση των υπαλλήλων σε άλλο τμήμα, στη Γαλλία οι εργαζόμενοι έπρεπε να διαλέξουν είτε να μετατεθούν σε άλλο τμήμα ή να απολυθούν. Για τα άτομα, που εργάζονται στο τμήμα προμηθειών στην Πολωνία συμφωνήθηκε ότι μετά από μια μεταβατική περίοδο 5 ετών θα καταλήξουν να παίρνουν έναν κοινό μέσο μισθό. Άλλο πρόβλημα, που τέθηκε στη συζήτηση σχετικά με τα ΕΣΕ ήταν ότι υπάρχουν πολυεθνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΕΣΕ και άλλες, όπου δεν έχουν στείλει όλες οι χώρες εκπροσώπους στο ΕΣΕ. Τέτοια είναι και η περίπτωση του ΟΤΕ, το ΕΣΕ του 3

4 οποίου, ενώ υπάρχουν θυγατρικές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δε συγκροτήθηκε ποτέ. Επίσης δεν εστάλησαν ποτέ εκπρόσωποι από τον ΟΤΕ ούτε από τις θυγατρικές του όταν τον αγόρασε η Deutsche Telecom. Γραπτή ενημέρωση. Τα σωματεία πρέπει να ζητάνε γραπτώς γραπτή ενημέρωση. Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία πολύ πιο ουσιαστικά από τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης, τα οποία είναι κατά κανόνα προσβάσιμα και στο γενικό κοινό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως π.χ. παραγγελίες, πωλήσεις, παραγωγή και στοιχεία ενδο-ομιλικών συναλλαγών. Το σωματείο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο ως τα στοιχεία, τα οποία ζητά ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση κατά την οποία ζητάει να αποφασίσει το Πρωτοδικείο ότι πρέπει να τα πάρει. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύξουν κουλτούρα να μαθαίνουν στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα Δικαστήρια τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης παρά στο εάν έχει τηρηθεί σωστά η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι θέσεις, που διατυπώνονται από τον εργοδότη δεν τον δεσμεύουν και συνεπώς είναι καλό το σωματείο να τις έχει τουλάχιστον διατυπωμένες γραπτά. Ισχύς της διαβούλευσης. Η διαβούλευση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα γίνουν απολύσεις, αλλά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη συσπείρωση των εργαζομένων στο σωματείο. Εάν το σωματείο κατέχει αποδείξεις (μέσω γραπτής αλληλογραφίας) ότι κατέβαλε προσπάθειες να βοηθήσει τη διοίκηση της εταιρείας να αντιμετωπίσει την κατάσταση και η διοίκηση το απέρριψε, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και στο δικαστήριο. Εάν ένας εργοδότης επιθυμεί να περάσει κάποια μονομερή απόφαση, όπως εκ περιτροπής εργασία, θα πρέπει πρώτα να περάσει μέσα από μια διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή έχει σημασία για το σωματείο τόσο για τη δυνατότητα αλλαγής της απόφασης όσο και προκειμένου να λάβει το σωματείο σημαντικά στοιχεία ενημέρωσης. Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων (κυρίως οικονομολόγων), είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να καταλάβουν οι συνδικαλιστές την πραγματική σημασία των στοιχείων, που πήραν. Στην περίπτωση, που η διοίκηση επιθυμεί να αλλάξει τον κανονισμό εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Εάν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, τότε η διοίκηση μπορεί να προσφύγει στον ΟΜΕΔ ή να κάνει χρήση νόμου του 1955 ή να υποβάλει την αλλαγή στο Υπουργείο Απασχόλησης. 4

5 Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία η διαβούλευση είναι αποτελεσματική. Και στην Ελλάδα ακόμα, όταν η διαβούλευση τηρείται μέχρι το τέλος σε πολλές περιπτώσεις ο εργοδότης δέχεται κάποιο συμβιβασμό προκειμένου να μην οδηγηθούν τα πράγματα στο δικαστήριο. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων. Στην περίπτωση της ΟΜΕ/ΟΤΕ η δίκη είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά. Το συχνότερο θέμα ενημέρωσης και διαβούλευσης με το οποίο έχουν ασχοληθεί τα ελληνικά δικαστήρια είναι η εκ περιτροπής εργασία, όπου προϋπόθεση επιβολής με ποινή ακυρότητας είναι η προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση. Εμπόδια στην άσκηση στην πράξη των δικαιωμάτων, που παρέχονται από τη νομοθεσία. Σε μεγάλους οργανισμούς υπάρχουν εργαζόμενοι, που έχουν διαφορετικούς τύπους σχέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι, που έχουν συμβάσεις εποχιακές ή ορισμένου χρόνου και αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο ή μισθό της ΓΣΣΕ δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε νοιώθουν ασφαλείς για να συνδικαλιστούν. Αποτρεπτικές ποινές. Οι ποινές πρέπει να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές. Ακόμα και παλιοί συνδικαλιστές διστάζουν να ζητήσουν ενημέρωση, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους, δεδομένου μάλιστα ότι τα πρόστιμα στην πράξη δεν είναι αποτρεπτικά. Αναφέρθηκε από τους μετέχοντες η περίπτωση του Praktiker, κατά την οποία το Υπουργείο Απασχόλησης είχε εκδώσει πολυσέλιδη γραπτή γνωμάτευση ότι ο εργοδότης οφείλει να δώσει γραπτή ενημέρωση και παρόλα αυτά ο εργοδότης αρνείται να τη δώσει. Τα σωματεία θα πρέπει να αναλογίζονται πώς σκέπτονται οι εργοδότες και να αναρωτούνται το λόγο για τον οποίο μπαίνουν σε διαδικασία διαβούλευσης με το συνδικάτο, ίσως γιατί το συνδικάτο είναι ισχυρό ή γιατί περιμένουν να πάρουν κάποιο αντάλλαγμα. Συμφιλιωτική διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες χρήσης συμφιλιωτικής διαδικασίας πριν καταφύγει στο Πρωτοδικείο. Αυτές περιλαμβάνουν προσφυγή στον ΟΜΕΔ, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στην πράξη έχουν καταγραφεί διαφορετικές συμπεριφορές των Επιθεωρητών Εργασίας. Αναφέρθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι Επιθεωρητές Εργασίας δήλωσαν ότι το κύριο αίτημα για την ελληνική οικονομία σήμερα είναι η ανάπτυξη και ότι οτιδήποτε άλλο (όπως και η παραβίαση από τη διοίκηση μιας επιχείρησης των διαδικασιών που προβλέπει η Οδηγία 2002/14) έχει μικρότερη σημασία και συνεπώς δεν πρέπει να το ψιλολογούμε. Πάντως σήμερα, όπως αναφέρθηκε από μετέχοντες 5

6 στη συνάντηση, οι ΣΕΠΕ είναι αυστηροί στα καθήκοντά τους. Από άλλους μετέχοντες τονίστηκε επίσης ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο, αλλά μπορούν να επιβάλουν και πρόστιμα. Επίσης τα σωματεία μπορούν να τους καλούν και ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Οι εκθέσεις του ΣΕΠΕ εξάλλου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα δικαστήρια. Από την άλλη συζητήθηκε ότι ούτε οι συνθήκες εργασίας των Επιθεωρητών Εργασίας δεν είναι καλές. Το κράτος δε τους δίνει χρήματα για να μετακινηθούν και για να πάνε σε μια επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους αυτοκίνητο και να βάλουν βενζίνη με λεφτά από τη τσέπη τους. Το φιλότιμο των εργαζομένων κρατάει το ΣΕΠΕ. Αναφέρθηκε επίσης η περίπτωση της WIND, η οποία έχει 1100 εργαζόμενους και σωματείο που ιδρύθηκε πριν από 6 χρόνια και το οποίο λειτουργεί μέσω συνελεύσεων το χρόνο. Η πρώτη διαβούλευση στην εταιρεία ζήτησε το σωματείο το 2008 με θέμα τα ωράρια και εθελούσια έξοδο. Το σωματείο πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία τους δήλωσε ότι πρόκειται για διευθυντικό δικαίωμα. Στη συνέχεια πήγε στο νομικό τμήμα της ΓΣΕΕ, το οποίο προσέφυγε στο νομικό τμήμα του Υπουργείου Απασχόλησης, το οποίο με τη σειρά του έστειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας γραπτή γνωμάτευση. Κατόπιν αυτού η Επιθεώρηση Εργασίας επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία. Παρόλα αυτά σε θέμα, που προέκυψε ως προς τους όρους εργασίας το 2012, το ΣΕΠΕ δέχθηκε ότι έχει γίνει ενημέρωση από την εργοδοσία το Προβλήματα, που αντιμετωπίζει το συνδικαλιστικό κίνημα. Ο μεγαλύτερος εχθρός σε περιόδους ύφεσης είναι η ανεργία. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κατακτήσεις κυρίως σε περιόδους που η οικονομία είναι σε άνθηση. Σε περιόδους κρίσης οι εργοδότες μπορούν να επιβάλουν μέτρα δυσμενή για τους εργαζόμενους. Πιο ευάλωτοι είναι οι εργαζόμενοι, που δεν έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και που πληρώνονται με τον ελάχιστο μισθό/ημερομίσθιο. Σε αυτές τις περιόδους το σωματείο πρέπει να επιδιώκει την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Στον ΟΤΕ το σωματείο υπέγραψε ΣΣΕ το 2012, η οποία προέβλεπε μείωση των μισθών κατά 11% με αντάλλαγμα την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας μέχρι τέλους του Στη συνέχεια, ο εργοδότης κάλεσε την ΟΜΕ-ΟΤΕ να την ενημερώσει για αλλαγές που έχουν σχέση με τον εκσυγχρονισμό και για να τις περάσει στους εργαζόμενους. Στην πράξη μοιράστηκαν σε όλους μέχρι και στον υδραυλικό, lap-top στο οποίο δηλώνει on line τη δουλειά, που ολοκληρώνει και από το οποίο παίρνει καινούργια δουλειά. Οι εργαζόμενοι έχουν τρομοκρατηθεί τόσο, ώστε διστάζουν να πάνε στο γιατρό εάν έχουν πρόβλημα, μη τυχόν και η απουσία μπει στο φάκελό τους και απολυθούν. Στο εργοστάσιο της ζάχαρης οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι εποχιακοί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας και ασφάλειας, αλλά όταν έκανε το σωματείο απεργία, οι περισσότεροι δήλωσαν ή ότι είναι άρρωστοι ή ότι είναι σε κανονική άδεια. Στην ΑΓΕΤ υπάρχουν δύο ειδών εργαζόμενοι, αυτοί που καλύπτονται από τη ΣΣΕ και αυτοί, που έχουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η διοίκηση φαίνεται ότι έχει εσωτερική πληροφόρηση, γνωρίζει τις αλλαγές που θα επέλθουν στη νομοθεσία από τα πριν και προσπαθεί να είναι εντάξει με το γράμμα του νόμου. Πριν από 2-3 χρόνια 6

7 ακολούθησε πολιτική άτυπων απολύσεων προσφέροντας 3-4 μισθούς επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης και εμφανίζοντάς τες σαν παραιτήσεις. Από την άλλη η εταιρεία δεν πληρώνει καθόλου υπερωρίες. Όταν πάνε να χτυπήσουν την κάρτα τους, αυτοί που εργάζονται υπερωριακά, η κάρτα έχει ρυθμιστεί, ώστε να γράφει εντός ωραρίου εργασίας. Πριν από τη διαπραγμάτευση για τη ΣΣΕ υπάρχει η θέση του ΔΣ ότι θα γίνει μείωση 13 εκ. Ευρώ στο κόστος προσωπικού. Ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος στις νέες συνθήκες. Το συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα το επιχειρησιακό συνδικαλιστικό κίνημα είναι αναγκαίο. Μόνο μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να περάσει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα. Τα επιχειρησιακά σωματεία γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση της επιχείρησης και μπορούν να διαπραγματευθούν καλύτερες συμβάσεις. Σε περιόδους κρίσης τα σωματεία πρέπει να βρουν νέους τρόπους αγώνα. Οι παραδοσιακές μορφές πάλης, όπως οι απεργίες, μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για τη διατήρηση της απασχόλησης ή μπορεί να εξουδετερωθούν με τον κοινωνικό αυτοματισμό (να εναντιωθούν σε αυτές άλλοι εργαζόμενοι, που θίγονται από την απεργία). Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις φοβούνται πολύ τη δυσφήμιση. Η διάδοση πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο, που συμπεριφέρεται η επιχείρηση στους εργαζόμενούς της, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που διαφημίζουν την κοινωνική τους ευθύνη, αποτελεί ισχυρό όπλο για τα συνδικάτα για να πετύχουν υποχωρήσεις από πλευράς διοίκησης. Παράδειγμα είναι το σωματείο της Shelman Κομοτηνής, που μετά από απεργία βγήκε στα blog και η εργοδοσία φοβήθηκε. Τα σωματεία πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο κύριος εχθρός είναι η ανεργία. Από την άλλη μεριά, το κύριο όπλο τους είναι η τεχνογνωσία, η ανταλλαγή εμπειριών και το να συνειδητοποιήσουν ότι και οι συνδικαλιστές είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές και έχουν δύναμη. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βρει καινοτόμες εναλλακτικές πρακτικές. Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στο σχεδιασμό γιατί διαφορετικά, αν γίνουν λάθη μπορεί να «καούν» οι πρακτικές αυτές. Συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης. Η ανάπτυξη κουλτούρας να μαθαίνουν οι εργαζόμενοι έγκαιρα στοιχεία από την διοίκηση της εταιρείας και να τα χρησιμοποιούν προκειμένου να διαμορφώνουν θέσεις και προτάσεις παραμένει ακόμα ζητούμενο για την Ελλάδα. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ακολουθηθεί συμφιλιωτική διαδικασία μέσω διαβούλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση τα πρακτικά θα πρέπει να υπογράφονται και από τα δύο μέρη. Αν τα πράγματα εξελιχθούν σε εργατική διαφορά (π.χ. για την εκ περιτροπής εργασία ή τη μεταφορά δραστηριοτήτων σε άλλη περιοχή) το σωματείο μπορεί να ζητήσει από το Πρωτοδικείο τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η εφαρμογή των μέτρων αναβάλλεται μέχρι την απόφαση του Πρωτοδικείου (συνήθως 7

8 παίρνει μέχρι 3 μήνες) και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης. Συμπεράσματα σχετικά με την τελική ημερίδα του PRAXIS. Πρωτοβουλίες όπως η παρούσα προπαρασκευαστική συνάντηση είναι πολύ χρήσιμες γιατί επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφόρησης και ιδεών και την ανάπτυξη αλληλεγγύης. Καλό θα είναι στην τελική ημερίδα να προσκληθούν και Επιθεωρητές Εργασίας καθώς και άτομα στα κέντρα αποφάσεων. 8

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική Παρέμβαση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική Παρέμβαση 978-960-9571-23-4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΣΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Θεματική Ενότητα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, Σας αποστέλλω συνημμένα:

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, Σας αποστέλλω συνημμένα: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, Σας αποστέλλω συνημμένα: 1. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που μας απέστειλε η ΓΣΕΕ στις 21/12/10, σε ηλεκτρονική μορφή, Το νέο ΠΔ πρόκειται να αντικαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ Την ώρα που η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 Αριθμός φύλλου 646

Φεβρουάριος 2012 Αριθμός φύλλου 646 Φεβρουάριος 2012 Αριθμός φύλλου 646 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ Πως επιλέχθηκε για τη μαζική μετακίνηση συναδέλφων. Υπογράφηκε ΣΣΕ με την ΟΜΕ-OTE για το Stand By

ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ Πως επιλέχθηκε για τη μαζική μετακίνηση συναδέλφων. Υπογράφηκε ΣΣΕ με την ΟΜΕ-OTE για το Stand By ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 251 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεχείς πωλήσεις θυγατρικών του ΟΤΕ με σκοπό την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του (για

Οι συνεχείς πωλήσεις θυγατρικών του ΟΤΕ με σκοπό την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του (για ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 93 Πως η ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ του ΟΤΕ από τη Deutsche Telekom ΚΑΤΕΛΗΞΕ σε ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ & ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ... Οι συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Σπυριδάκης. Συγγραφή

Μάνος Σπυριδάκης. Συγγραφή Συγγραφή Μάνος Σπυριδάκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων. 01 Πώς θα κάνετε τις συναντήσεις σας πιο επιτυχημένες

Εγχειρίδια για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων. 01 Πώς θα κάνετε τις συναντήσεις σας πιο επιτυχημένες Εγχειρίδια για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων 01 Πώς θα κάνετε τις συναντήσεις σας πιο επιτυχημένες Εισαγωγή Από το 1994 οι εργαζόμενοι σε πολυεθνικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα