1. Εισαγωγή στην Παιδονευροψυχολογία Αµαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη, Λάµπρος Μεσσήνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή στην Παιδονευροψυχολογία Αµαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη, Λάµπρος Μεσσήνης"

Transcript

1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στην Παιδονευροψυχολογία Αµαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη, Λάµπρος Μεσσήνης 2. Λειτουργική Νευροανατοµία Παύλου Ευάγγελος 3. Ηλεκτροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση στην Παιδονευροψυχολογία Αγγελική Κατριβάνου 4. Νευρολογικά και Νευροψυχιατρικά νοσήµατα σε παιδιά και εφήβους: Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις σε παιδιά και εφήβους. Αικατερίνη Δαρδαγάνη, Αικατερίνη Γιαζκουλίδου & Μαίρη Κοσµίδου Νευρο-γνωστικό και συµπεριφορικό πρότυπο παιδιών µε Δισχιδή ράχη και Υδροκεφαλία. Αναστασία Αλευριάδου & Στεριανή Γκιαούρη Νευροψυχολογία των ιδιοπαθών επιληπτικών συνδρόµων της παιδικής ηλικίας Δηµήτριος Ι. Ζαφειρίου, Πηνελόπη Δραγούµη & Ελευθέριος Κοντόπουλος Λεκτική Αγνωσία: Σύνδροµο Landau-Kleffner και Σύνδροµο Συνεχών Εκφορτίσεων κατά τη διάρκεια του βραδέως ύπνου Ιωσήφ Καλλέγιας & Αγγελική Παντιώρα Περιγεννητικό εγκεφαλικό επεισόδιο και νευροψυχολογικές επιπτώσεις Ιωσήφ Καλλέγιας & Αναστάσιος Σµυρναίος

2 Νεογνά και παιδιά µε χαµηλό βάρος γέννησης Παύλου Ευάγγελος Διαταραχές κινητικότητας στα παιδιά: Νευρολογικές και νευροψυχολογικές παράµετροι Roser Pons Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας σε παιδιά και εφήβους: Ψυχιατρικά και Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά Αµαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη Διαταραχές φάσµατος του αυτισµού Ευαγγελίου Αθανάσιος Γενετικά σύνδροµα σχετιζόµενα µε νοητική ανεπάρκεια-νοητική καθυστέρηση Αντώνιος-Οδυσσέας Βιάζης Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέµβαση. Φιλήµων Τζοβάρας & Αµαρυλλίς- Χρυσή Μαλεγιαννάκη Γλωσσικές και γνωστικές διαταραχές στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Εγκεφαλικούς Όγκους και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στα παιδιά Ευγενία Παναγέα, Εµµανουήλ Ανυφαντής & Ευαγγελία Κανελλοπούλου Διαταραχές φάσµατος του εκτιθέµενου σε αλκοόλη εµβρύου Νικόλαος Ευαγγελάτος Νευροψυχολογική Εκτίµηση σε παιδιά και εφήβους Μάριος Κωνσταντίνου

3 Γνωστική Αποκατάσταση σε Παιδιά και Εφήβους µε Επίκτητη Εγκεφαλική Βλάβη Αναστασία-Τέσσα Χριστοδούλου, Λάµπρος Μεσσήνης & Αµαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη Παράρτηµα νευροψυχολογικών εργαλείων για την εκτίµηση παιδιών και εφήβων Λάµπρος Μεσσήνης & Αµαρυλλίς- Χρυσή Μαλεγιαννάκη, Αναστασία-Τέσσα Χριστοδούλου Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι Λάµπρος Μεσσήνης & Αµαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη, Αναστασία-Τέσσα Χριστοδούλου

4 Κεφάλαιο Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας σε παιδιά: Ψυχιατρικά και Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά Η Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί µια από τις συχνότερες µορφές ψυχιατρικών αναπτυξιακών διαταραχών που εµφανίζονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας µε επιπολασµό 7% (Froehlich, Lanphear, Epstein, Barbaresi, Katusic, & Kahn, 2007) και 6% στην προσοχολική ηλικία (Posner, Melvin, Murray, Gugga, Fisher, Skrobala et al., 2007) στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ορισµένοι ερευνητές εκτιµούν ότι σε µια σχολική τάξη 25 έως 30 παιδιών τουλάχιστον ένα παιδί εµφανίζει συµπτώµατα της ΔΕΠ-Υ (National Institute of Mental Health, 2003). Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα ο επιπολασµός υπολογίζεται περίπου στο 10% του παιδικού πληθυσµού (Καλαντζή-Αζίζη, Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2008). Στα αγόρια εκδηλώνεται συχνότερα από ότι στα κορίτσια µε αναλογία 3:1 έως 9:1 σε βάρος των αγοριών ανάλογα µε το είδος του δείγµατος που χρησιµοποιείται στις έρευνες, κοινοτικό ή κλινικό (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2008). Διαφορές µεταξύ των φύλων έχουν εντοπιστεί και στον τρόπο εκδήλωσης των συµπτωµάτων µε τα αγόρια να εµφανίζουν συχνότερα διαταραχές συµπεριφοράς (προκλητική συµπεριφορά, επιθετικότητα), δηλαδή εξωτερίκευση των συµπτωµάτων, και τα κορίτσια να παρουσιάζουν περισσότερα γνωστικά ελλείµµατα (όπως διαταραχές στην ανάπτυξη λόγου, χαµηλό νοητικό δυναµικό, ακαδηµαϊκή υποεπίδοση) και διαταραχές άγχους, δηλαδή εσωτερίκευση των συµπτωµάτων (Rucklidge, Zevenbergen & Ryan, 2010). Χαρακτηριστικά συµπτώµατα της ΔΕΠ-Υ είναι η απροσεξία, η παρορµητικότητα και η υπερκινητικότητα. Σύµφωνα µε τo DSM-IV-ΤR (American Psychiatric Association, 2000), το οποίο αποτελεί την τελευταία αναθεωρηµένη έκδοση του Αµερικανικού Διαγνωστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών, η

5 ΔΕΠ-Υ µαζί µε τη Διαταραχή Διαγωγής και την Εναντιωµατική Προκλητική Διαταραχή εντάσσονται στην κατηγορία των «Διαταραχών Ελλειµµατικής Προσοχής και Διασπαστικής Συµπεριφοράς» και στην ευρύτερη διαγνωστική κατηγορία των «Διαταραχών που συνήθως διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά κατά την βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία». Τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε τη ΔΕΠ-Υ (βλ. Πίνακας 1) θα πρέπει να έχουν κάνει την εµφάνισή τους πριν από το έβδοµο έτος της ηλικίας και να προκαλούν έκπτωση της λειτουργικότητας που να αντανακλάται σε δυο ή περισσότερα πλαίσια της ζωής του παιδιού (συνήθως στο σπίτι και στο σχολείο) (βλ. κριτήρια Β, Γ, Δ) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µεγαλύτερο από 6 µήνες (βλ. κριτήριο Α) (American Psychiatric Association, 2000). Όταν πληρούνται τα κριτήρια Α(1) και Α(2) τους τελευταίους έξι µήνες τότε η διάγνωση που τίθεται είναι «ΔΕΠ-Υ Συνδυασµένος Τύπος». Όταν πληρείται µόνο το κριτήριο Α(1) και όχι το κριτήριο Α(2), τότε διαγιγνώσκεται ως «ΔΕΠ-Υ µε Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο», ενώ όταν πληρείται µόνο το κριτήριο Α(2) και όχι το Α(1), τότε διαγιγνώσκεται ως «ΔΕΠ-Υ µε Προεξάρχοντα τον Υπερδραστήριο-Παρορµητικό Τύπο». Τέλος, εάν τα κριτήρια δεν ισχύουν για έναν από τους τρεις τύπους, τα άτοµα διαγιγνώσκονται ως «ΔΕΠ-Υ, Μη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς». Οι διαταραχές των παιδιών µε ΔΕΠ-Υ δεν περιλαµβάνουν µόνο τη διάσπαση της προσοχής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά ενδέχεται να εµφανίσουν συνοδές διαταραχές στη συναισθηµατική ανάπτυξη, στη συµπεριφορά ή και στην ανάπτυξη πλευρών της γνωστικής λειτουργίας. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η ΔΕΠ-Υ συνοδεύεται συχνά από άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως Εναντιωµατική Προκλητική Διαταραχή (50%), Διαταραχές Διάθεσης, όπως κατάθλιψη (9-38%), αγχώδεις διαταραχές (25%) και Διπολική Διαταραχή (1%-5%), καθώς και γνωστικές διαταραχές που εκδηλώνονται συνήθως µε τη µορφή

6 Μαθησιακών Διαταραχών (20%-30%) (για τη συννοσηρότητα ψυχοπαθολογικών διαταραχών µε τη ΔΕΠ-Υ σε κάθε ηλικιακό στάδιο βλ. Σχεδιάγραµµα 1 το «Αναπτυξιακό Μοντέλο Ψυχοπαθολογίας στη ΔΕΠ-Υ»). Εξίσου συχνά στα παιδιά µε ΔΕΠ-Υ παρατηρούνται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό µειωµένη αυτο-εκτίµηση, σχολική αποτυχία, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες (Brown, 2009). Πίνακας 1: Διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΕΠ-Υ κατά DSM-IV-TR (2000) Α. Είτε το (1) είτε το (2): (1) έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συµπτώµατα απροσεξίας έχουν επίµονα παρατηρηθεί για τουλάχιστον 6 µήνες, σε βαθµό δυσπροσαρµοστικό και ασυνεπή σε σχέση µε το αναπτυξιακό επίπεδο: ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ (α) συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτοµέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, τη δουλειά ή άλλες δραστηριότητες (β) συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές ή δραστηριότητες παιχνιδιού (γ) συχνά φαίνεται να µην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος (δ) συχνά δεν ακολουθεί µέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες, δουλειές που του ανατίθενται, ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωτική συµπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των οδηγιών)

7 (ε) συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες (στ) συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυµος(-η) να εµπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευµατική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των µαθηµάτων στο σπίτι) (ζ) συχνά χάνει αντικείµενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι, µολύβια, βιβλία ή εργαλεία) (η) συχνά η προσοχή διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσµατα (θ) συχνά ξεχνά καθηµερινές δραστηριότητες (2) έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συµπτώµατα υπερκινητικότηταςπαρορµητικότητας έχουν επίµονα παρατηρηθεί για τουλάχιστον 6 µήνες, σε βαθµό δυσπροσαρµοστικό και ασυνεπή σε σχέση µε το αναπτυξιακό επίπεδο: ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (α) συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση (β) συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναµένεται ότι θα παραµείνει καθισµένος(-η) (γ) συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει µε τρόπο υπερβολικό, σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και ενηλίκους αυτό µπορεί να περιορίζεται σε υποκειµενικά αισθήµατα ανησυχίας) (δ) συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συµµετέχει σε δραστηριότητες

8 (α) συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση (β) συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναµένεται ότι θα παραµείνει καθισµένος(-η) (γ) συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει µε τρόπο υπερβολικό, σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και ενηλίκους αυτό µπορεί να περιορίζεται σε υποκειµενικά αισθήµατα ανησυχίας) (δ) συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συµµετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα (ε) συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται µε µηχανή» (στ) συχνά οµιλεί υπερβολικά ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ζ) συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση (η) συχνά δυσκολεύεται να περιµένει στη σειρά του (της) (θ) συχνά διακόπτει ή ενοχλεί µε την παρουσία του (της) τους άλλους (π.χ. παρεµβαίνει σε συζητήσεις ή σε παιχνίδια) Β. Μερικά συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας ή απροσεξίας που προκαλούν την έκπτωση, υπήρχαν πριν την ηλικία των 7 ετών. Γ. Η έκπτωση λόγω των συµπτωµάτων είναι παρούσα σε δυο ή περισσότερα πλαίσια (π.χ. στο σχολείο [ή τη δουλειά] και στο σπίτι). Δ. Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σηµαντικής έκπτωσης στην κοινωνική, σχολική ή επαγγελµατική λειτουργικότητα.

9 Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εµφάνιση της ΔΕΠ-Υ Διαχρονικές µελέτες µε µονοζυγωτικά δίδυµα, παιδιά υιοθετηµένα και µέλη της ίδιας οικογένειας (Rietveld, Hudziak, Bartels, & Boomsma, Sprich, Biederman, Crawford, Mundy, & Faraone, 2000) έχουν δείξει ότι η ΔΕΠ-Υ συνιστά µια οικογενή διαταραχή µε υψηλά ποσοστά κληρονοµικότητας (20-50% µεταξύ συγγενών πρώτου βαθµού, Faraone & Doyle, 2001) καθοριζόµενα σε µεγάλο βαθµό από γονιδιακούς προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου (Faraone, Perlis, Doyle, Smoller, Goralnick, Holmgren et al., 2005). Οι παράγοντες αυτοί δε φαίνεται να επηρεάζουν µόνο την εµφάνιση των συµπτωµάτων αλλά να καθορίζουν και την περίοδο παραµονής τους κατά την ανάπτυξη του ατόµου (Kunsti, Rijsdijk, Ronald, Aherson, & Plomin, Larsson, Larsson, & Lichtenstein, 2004). Από την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση των συµπτωµάτων της ΔΕΠ-Υ αλληλεπιδρώντας µε το γονιδιακό φορτίο του ατόµου χωρίς, ωστόσο, να αποτελούν από µόνοι τους πρωταρχικές αιτίες (Banerjee, Middleton, & Faraone, Thapar, Rice, Hay, Boivin, Langley, van den Bree et al., 2009) (για την αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των παραγόντων κινδύνου βλ. Σχεδιάγραµµα 1, «Αναπτυξιακό Μοντέλο Ψυχοπαθολογίας στη ΔΕΠ-Υ»). Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράγοντες που έχουν επισηµανθεί στη βιβλιογραφία ως προδιαθεσικοί για την εµφάνιση της ΔΕΠ-Υ.

10 Νευροβιολογικοί παράγοντες: Γονιδιακοί παράγοντες: Διακυµάνσεις σε γονίδια υποδοχέων ντοπαµίνης D4 (DRD4) και D5 (DRD5) (Bobb, Castellanos, Addington, & Rapoport, Li, Sham, Owen, & He, 2006), σε γονίδια διαβιβαστή ντοπαµίνης (DAT1), β- υδροξυλάσης της ντοπαµίνης (DBH), σεροτονίνης (5-HTT), υποδοχέα της σεροτονίνης (HTR1B) και της συναπτοσωµικής συνδεόµενης πρωτεΐνης 25 kda (SNAP-25) (Faraone et al., 2005). Τα γονίδια αυτά ερµηνεύουν το 3,2% της διακύµανσης των συµπτωµάτων σε παιδιά µε ΔΕΠ-Υ (Kuntsi, Neale, Chen, Faraone, & Asherson, Ribasés, Hervás, Ramos-Quiroga, Bosch, Bielsa, Gastaminza et al., 2008). Σε πιο πρόσφατες µελέτες αποκωδικοποίησης γονιδιώµατος εντοπίστηκαν καινούργια γονίδια, όπως το CDH13 (Cadherin gene) ως παράγοντες κινδύνου (Franke, Neale, & Faraone, 2009). Νευροχηµικοί παράγοντες: Η «υπόθεση του ντοπαµινεργικού ελλείµµατος» (dopamine deficit hypothesis) (Tripp & Wickens, Krause, 2008) έχει στηριχθεί σε µελέτες αποτελεσµατικότητας της φαρµακευτικής αγωγής στον περιορισµό των συµπτωµάτων της ΔΕΠ-Υ µε ψυχοδιεγερτικές ουσίες (µεθυλφενιδάτη) που αυξάνουν τη συγκέντρωση της ντοπαµίνης στο συναπτικό χώρο (Swanson, Elliott, Greenhill, Wigal, Arnold, Vitiello et al., Iversen & Iversen, 2007) και σε µελέτες για την επίδραση της ντοπαµίνης σε εγκεφάλους ζώων (Gambarana, Masi, Tagliamonte, Scheggi, Giglieri, & De Montis, 1999). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, το έλλειµµα σε ντοπαµίνη ευθύνεται για την τροποποιηµένη ευαισθησία στο σύστηµα ανταµοιβής της συµπεριφοράς παιδιών µε ΔΕΠ-Υ. Η ανάγκη για άµεση και συνεχή ενίσχυση της συµπεριφοράς έχει αποδοθεί σε διαταραχή

11 της προπαρασκευαστικής κυτταρικής ενεργοποίησης η οποία φυσιολογικά παρατηρείται σε αναµονή επιβράβευσης (Tripp & Wickens, 2008). Ωστόσο, η υπόθεση έχει υποστεί κριτική από πιο πρόσφατα δεδοµένα (Gonon, 2009). Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Περιλαµβάνουν την έκθεση εµβρύου στο κάπνισµα µητέρας (Motlagh, Suckhodolsky, Landeros-Weisenberger, Katsovich, Thompson, Scahill et al., 2010), σε ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλη (Mick, Biederman, Faraone, Sayer, & Kleinman, 2002), υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης, µητρικό άγχος και κατάθλιψη, καθώς και τον πρόωρο τοκετό και το χαµηλό βάρος κατά τη γέννηση (Banerjee et al., Mick, Biederman, Prince, Fischer, & Faraone, Milberger, Biederman, Faraone, Guite, & Tsuang, 1997). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες: Παράγοντες κοινωνικής ευαλωτότητας που έχουν συσχετιστεί µε την εµφάνιση της ΔΕΠ-Υ αφορούν διαταραγµένες οικογενειακές σχέσεις, διαζύγιο (Heckel, Clarke, Barry, McCarthy, & Selikowitz, 2009), επιθετικότητα, ψυχιατρική διαταραχή γονέα, µητρική κατάθλιψη και ιδρυµατική φροντίδα του παιδιού (Roy, Rutter, & Pickles, Stevens, Sonuga-Barke, Kreppner, Beckett, Castle, Colvert et al., 2008). Νευροψυχολογικά ελλείµµατα σε παιδιά και εφήβους µε ΔΕΠ-Υ Την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκε πληθώρα νευροψυχολογικών µελετών µε θέµα τη ΔΕΠ-Υ. Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται κάποια εξειδικευµένη νευροψυχολογική δοκιµασία για τη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ, η νευροψυχολογική

12 εκτίµηση αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του κλινικού, το οποίο µπορεί να αναδείξει τα πρότυπα γνωστικής δυσλειτουργίας που παρατηρούνται στη διαταραχή αυτή (Nigg, 2005). Ωστόσο, τα συµπεράσµατα από τις νευροψυχολογικές µελέτες στο χώρο της ΔΕΠ-Υ παραµένουν κάπως περιορισµένα ως προς τις δυνατότητες γενίκευσής τους, καθώς οι περισσότερες από τις µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε δείγµατα αγοριών σχολικής ηλικίας (Paule, Rowland, Ferguson, Chelonis, Tannock, Swanson et al., 2000) και σπανιότερα σε κορίτσια, εφήβους και σε πληθυσµούς που παρουσιάζουν συννοσηρότητα µε άλλες διαταραχές. Γι αυτό, παρότι η νευροψυχολογική εκτίµηση είναι βοηθητική στον σχεδιασµό συµπεριφορικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων παρέµβασης, θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή η ερµηνεία των κλινικών ευρηµάτων, καθώς και η σύγκρισή τους µε τα ερευνητικά δεδοµένα (Barkley, 2005). Μέχρι στιγµής έχουν προταθεί αρκετές γνωστικές θεωρίες που προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτηµα για το ποιο είναι το βασικό έλλειµµα στη ΔΕΠ-Υ. Μεταξύ άλλων έχει εξεταστεί ο ρόλος των λειτουργιών της προσοχής, των εκτελεστικών λειτουργιών, των κινήτρων και της αντίληψης χρόνου, ως παραµέτρων του γνωστικού συστήµατος που επηρεάζονται στη ΔΕΠ-Υ. Πιο συστηµατικά έχει διερευνηθεί ο ρόλος εκτελεστικών λειτουργιών, όπως ο ανασταλτικός έλεγχος, η εργαζόµενη µνήµη, η γνωστική ευελιξία, ο σχεδιασµός και η νοητική ευχέρεια, σε σχέση µε τη συµπτωµατολογία της ΔΕΠ-Υ. Μάλιστα στο µοντέλο του Barkley (1997b) το βασικό γνωστικό έλλειµµα στη ΔΕΠ-Υ αποτελεί η αδυναµία άσκησης ανασταλτικού ελέγχου στις συµπεριφορικές αντιδράσεις. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση στηρίχθηκε µεγάλος όγκος ερευνητικής δραστηριότητας που αφορά τις εκτελεστικές λειτουργίες. Ωστόσο, η νευρογνωστική ετερογένεια που παρατηρείται στη ΔΕΠ-Υ κάνει δύσκολη την αναγωγή των συµπτωµάτων σε µεµονωµένα γνωστικά πεδία. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν πολυπαραγοντικά

13 µοντέλα, στα οποία οι γνωστικές και οι συµπεριφορικές διαταραχές στη ΔΕΠ-Υ είναι αποτέλεσµα βλάβης σε πολλαπλά αναπτυξιακά µονοπάτια (Nigg, Sonuga- Barke, 2005). Παρακάτω θα παρουσιαστούν πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα για τα νευροψυχολογικά ελλείµµατα που εµφανίζονται κυρίως σε παιδιά αλλά και σε εφήβους µε ΔΕΠ-Υ. Ελλείµµατα στη λειτουργία της προσοχής Η προσοχή συνιστά έναν σύνθετο µηχανισµό αποτελούµενο από νοητικές διεργασίες που περιλαµβάνουν την εστίαση σε έναν στόχο, τη διατήρηση της ικανότητας για συγκέντρωση για ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα (η οποία προϋποθέτει την ικανότητα για επαγρύπνηση), την κωδικοποίηση και την ικανότητα για εναλλαγή µεταξύ περισσότερων στόχων (Parasuraman, 1998). Ένα βασικό έλλειµµα των παιδιών µε ΔΕΠ-Υ αφορά τη διατήρηση της προσοχής τους για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα (Corkum & Siegel, Stins, Tollenaar, Slaats-Willemse, Buitelaar, Swaab-Barneveld, Verhulst et al., 2005). Σε έργα που εξετάζουν τη συντηρούµενη προσοχή (συνήθως Έργα Συνεχούς Επίδοσης-Continuous Performance Tasks) και απαιτούν ταχύτητα αντίδρασης, όπως το Conners CPT (Conners, 1994), το Gordon Diagnostic System (Gordon, 1991) και το Test of Variables of Attention (TOVA, Greenberg & Dupay, 1993), τα παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 έτη) µε ΔΕΠ-Υ σηµειώνουν αυξηµένους χρόνους αντίδρασης, λάθη παράλειψης και λάθη εφαρµογής του κριτηρίου (Kaufmann, Zieren, Zotter, Karall, Scholl-Bürgi, Haberlandt et al., Palumbo & Diehl, 2007). Παρά το γεγονός ότι τα έργα συντηρούµενης προσοχής φαίνεται ότι διαθέτουν υψηλή ευαισθησία (72-88%) στον εντοπισµό της ΔΕΠ-Υ και µπορούν να διαφοροποιούν ακόµη και τους

14 υποτύπους της ΔΕΠ-Υ (Collings, 2003), η εξειδίκευσή τους παραµένει σε χαµηλά επίπεδα (Rielly, Cunningham, Richards, Elbard, & Mahoney, 1999). Έτσι, η χρήση των Έργων Συνεχούς Επίδοσης ως διαγνωστικών εργαλείων στη ΔΕΠ-Υ παραµένει περιορισµένη παρέχοντας, ωστόσο, χρήσιµες πληροφορίες για το βαθµό σοβαρότητας των συµπτωµάτων προσοχής (Palumbo & Diehl, 2007). Επίσης, αποτελούν χρήσιµα ερευνητικά εργαλεία για την εκτίµηση της ικανότητα διατήρησης της προσοχής και στον υγιή πληθυσµό (Μαλεγιαννάκη & Μεταλλίδου, 2011). Τα δεδοµένα για τις επιδόσεις σε έργα επιλεκτικής προσοχής δεν παρουσιάζουν οµοφωνία, καθώς σε ορισµένες µελέτες δεν έχουν βρεθεί διαφορές σε σχέση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ σε άλλες έχουν εντοπιστεί διαφορές (Brodeur & Pond, 2001). Για παράδειγµα, στην προσχολική ηλικία (3-6 έτη) παρατηρήθηκε ένα έλλειµµα στην οπτική επιλεκτική προσοχή, όπως φαίνεται από µελέτες µε οπτικά έργα ακύρωσης συµβόλων αλλά και στην ικανότητα για οπτική και ακουστική επαγρύπνηση (Seidman, 2006). Μάλιστα σε ορισµένες µελέτες η έκταση των ελλειµµάτων στην προσοχή και στην οπτικοκινητική ικανότητα συνδέθηκε µε τον βαθµό κινητικής υπερδραστηριότητας των παιδιών (Berlin & Bohlin, 2002). Σε µελέτη των Kaufmann και συνεργατών (2010) η κλινική οµάδα µε ΔΕΠ-Υ εµφάνισε µεγαλύτερη διακύµανση στους χρόνους αντίδρασης σε έργα επαγρύπνησης και πραγµατοποίησε περισσότερα λάθη σε έργα διαµοιρασµένης προσοχής. Οι αδυναµίες στις ικανότητες κατανοµής και εναλλαγής της προσοχής µεταξύ δυο ή περισσότερων έργων παραπέµπουν µεταξύ των άλλων σε εκτελεστική δυσλειτουργία, καθώς πρόκειται για ικανότητες οι οποίες µαζί µε τον εκτελεστικό έλεγχο έχουν θεωρηθεί ότι αποτελούν το εκτελεστικό σύστηµα της προσοχής (executive attention system).

15 Ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες Οι εκτελεστικές λειτουργίες που έχουν επισηµανθεί ως ελλειµµατικές στη ΔΕΠ-Υ αφορούν την ικανότητα για ανασταλτικό έλεγχο, την αναστολή παρορµητικών αντιδράσεων, την µνήµη εργασίας, την γνωστική ευελιξία, τον προγραµµατισµό και την οργάνωση (Seidman, 2006). Πρόκειται για ελλείµµατα που επηρεάζουν καίριες διαστάσεις της καθηµερινής ζωής, όπως είναι η αυτο-ρύθµιση της συµπεριφοράς, η επίλυση προβληµάτων και η στοχοθεσία (Sergeant, Geurts, & Oosterlaan, 2002). Τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες γίνονται περισσότερο αντιληπτά κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας (Frazier, Demaree, & Youngstorm, 2004) και διατηρούνται κατά την εφηβεία (Seidman, Biederman, Monuteaux, Valera, Doyle, & Faraone, S. V., 2005) και την ενήλικη ζωή (Seidman, 2006). Ορισµένα από τα ελλείµµατα αυτά έχουν συνδεθεί µε την κοινωνική λειτουργικότητα και την ψυχοπαθολογία κατά την εφηβεία (Rinsky & Hinshaw, 2011). Ωστόσο, υπάρχουν µελέτες που δεν εντοπίζουν διαφορές µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Castellanos, Sonuga-Barke, Milham, & Tannock, 2006), καθώς και µελέτες στις οποίες τα ελλείµµατα εντοπίζονται σε ορισµένες µόνο από τις εκτελεστικές λειτουργίες (Lambek, Tannock, Dalsgaard, Trillingsgaard, Damm, & Thomsen, 2010) µε µέτριο µάλιστα µέγεθος επίδρασης (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington, 2005). Τα περισσότερα µέχρι στιγµής ευρήµατα υποστηρίζουν µε συνέπεια την παρουσία ελλειµµάτων κυρίως στον ανασταλτικό έλεγχο, στην οπτικο-χωρική µνήµη εργασίας και σε ορισµένες πλευρές της ικανότητας σχεδιασµού (Willcutt, 2010).

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στους ενήλικες Κλινική αναγνώριση, διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στους ενήλικες Κλινική αναγνώριση, διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στους ενήλικες Κλινική αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κατερίνα Μανιαδάκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κατερίνα Μανιαδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος....................................................... 15 1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κατερίνα Μανιαδάκη Εισαγωγικά......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης μαθήτριας της Β Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) Πρόγραμμα Παρέμβασης - Υποστήριξη

Μελέτη περίπτωσης μαθήτριας της Β Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) Πρόγραμμα Παρέμβασης - Υποστήριξη Μελέτη περίπτωσης μαθήτριας της Β Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) Πρόγραμμα Παρέμβασης - Υποστήριξη Αθηνά Μιχαλιάδου Ειδική Παιδαγωγός Μ.ed. Ειδικής Αγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΘEΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» Επιβλέπων: κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;...

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;... Ανώτατο Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Τμήμα νοσηλευτικής Εργασία στο μαθημα: Κοινοτική Νοσηλευτική- Ιδρύματα Τμήμα: Z4 Θέμα: Κατάθλιψη Σπουδάστρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Καθηγήτρια: κ. Κυπαρίση

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others 1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ -Οι συγγραφείς των υποβολών είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεών τους. -Τα κείμενα των περιλήψεων δημοσιεύονται στη μορφή στην οποία ελήφθησαν. 2 Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο για το παιδί που νοσηλεύεται

Σχολείο για το παιδί που νοσηλεύεται Σχολείο για το παιδί που νοσηλεύεται ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Βασίλης Χαρίτος (Επιμέλεια) Βασίλης Χαρίτος (Επιμέλεια) Σχολείο για το παιδί που νοσηλεύεται ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;»

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» του παιδιού και της οικογένειας

Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» του παιδιού και της οικογένειας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 197 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» του παιδιού και της οικογένειας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Α. ΞΥΠΟΛΥΤΑ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Internet: Οφέλη και κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Σεµινάριο Εξειδίκευσης: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα:

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ιπλωματική εργασία με θέμα: «Το προφίλ των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Καλπάκογλου. Άγχος και Πανικός Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία

Θωμάς Καλπάκογλου. Άγχος και Πανικός Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία Θωμάς Καλπάκογλου Άγχος και Πανικός Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία δωρεάν έκδοση pdf 2013 Άγχος και Πανικός Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία Ά γ χ ο ς κ α ι Π α ν ι κ ό ς 2 Επιμέλεια δωρεάν έκδοσης pdf 2013:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: «ΜΕΤΑΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ», ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα