2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D."

Transcript

1 2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη θρέψη του παιδιού και του ενήλικα είναι πολύ πιο συχνά απ' αυτά που αναγνωρίζονται στην καθηµερινή εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, ίο γεγονός αυτό δε συµβαίνει µόνο στη χώρα µας αλλά και σε άλλες αναπτυγµένες χώρες του κόσµου. Αδρό συµπτώµατα ανεπαρκούς θρέψης παραγνωρίζονται σε ασθενείς εξωτερικών ιατρείων και σε ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς. Συχνά επίσης τα συµπτώµατα ανεπαρκούς θρέψης είναι ιατρογενή, αποτέλεσµα δηλαδή της ενδονοσοκοµειακής π εξωνοσοκοµειακής ιατρικής περίθαλψης ()). Ως παράδειγµα αναφέρεται η µετεγχειρητική θεραπεία ασθενών µε φυσιολογικό ορό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να εµφανιστούν αρχικό υποκλινικά σηµεία ανεπαρκούς θρέψης, που, αν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα, ακολουθούν έκδηλα κλινικό σηµεία υποθρεψίας. Μια τέτοια κατάσταση επιπλέκει τη µετεγχειρητική πορεία του αρρώστου και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Αυτό γίνεται λόγω µείωσης της κυτταρικής και χηµικής ανοσίας του ασθενούς και της γνωστής συνεργίας των περισσότερων λοιµογόνων παραγόντων µε την υποθρεψία (2). Η νοσοκοµειακή αυτή υποθρεψία είναι πολύ εκτεταµένη και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας σε αναπτυγµένες χώρες του εξωτερικού, ενώ στη χώρα µας δεν έχει ακόµη διερευνηθεί η έκταση της ()). Εκτός από τη µεγάλη σηµασία που έχει η κλινική εκτίµηση της θρέψης του ασθενούς της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η εκτίµηση της θρέψης του φυσιολογικού ατόµου, όπως γίνεται σε πληθυσµιακές µελέτες, έχει εξίσου µεγάλη σπουδαιότητα Συχνά από τις µελέτες αυτές αποκαλύπτονται υποκλινικά και κλινικά προβλήµατα θρέψης, που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία, ενώ µπορεί να µη δηµιουργούν ενοχλήµατα που να αναγκάζουν το άτοµο να ζητήσει ιατρική βοήθεια Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η σιδηροπενική αναιµία, που, όταν είναι ελαφρά ή µέτρια, δεν έχει συνήθως έκδηλα κλινικά συµπτώµατα. Ως αποτέλεσµα όµως της ανεπάρκειας σιδήρου, το παιδί µπορεί να έχει κακή απόδοση στο σχολείο, να διασπάται εύκολα η προσοχή του και να είναι ανήσυχο και υπερκινητικό. Στην περίπτωση αυτή, την κλινική εξέταση θα ενισχύσει ο βιοχηµικός και αιµατολογικός έλεγχος καθώς και το λεπτοµερές διαιτολογικό ιστορικό. Το διαιτολογικό ιστορικό έχει ιδιαίτερα µεγάλη βαρύτητα γιατί µπορεί να µας οδηγήσει εύκολα στη διάγνωση ανεπαρκούς ή υπερβολικής πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Η σηµασία της κλινικής εκτίµησης της θρέψης του ασθενούς και του φυσιολογικού ατόµου αυξάνεται ακόµη περισσότερο, όταν γίνεται διαχρονική παρακολούθηση, όπου υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µε προηγούµενα ευρήµατα Η µεθοδολογία για την εκτίµηση της θρέψης ενός παιδιού ή ενήλικα δε διαφέρει από τις υπόλοιπες κλινικές ειδικότητες, γιατί και εδώ χρησιµοποιείται το ιστορικό, η κλινική εξέταση και το εργαστήριο. (3). Οι πληροφορίες που παίρνουµε βοηθούν στην ακριβή διάγνωση και στην εκτίµηση της θρέψης του ατόµου. Η διάγνωση προβληµάτων θρέψης έχει ιδιαίτερα µεγάλη αξία στη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, όπου λόγω της γρήγορης ανάπτυξης, οι ανάγκες σε θρεπτικές ουσίες είναι αυξηµένες, Υποθρεψία στην ενδοµήτρια και βρεφική ηλικία, που µένει αδιάγνωστη και χωρίς σωστή αντιµετώπιση, δε θα έχει µόνο σοβαρές συνέπειες στη σωµατική ανάπτυξη του κυήµατος και του βρέφους, αλλά και στην ψυχοκινητική του ανάπτυξη (4). ιαταραχές της συµπεριφοράς, υπερκινητικότητα, ελαττωµένη ικανότητα προσοχής και άλλα ψυχολογικά και νευρολογικά συµπτώµατα µπορεί να έχουν τις ρίζες τους σε αδιάγνωστη ενδοµήτρια ή βρεφική υποθρεψία. Ο λόγος είναι ότι στην περίοδο αυτή της ζωής του ανθρώπου πολλαπλασιάζεται και συµπληρώνεται ο αριθµός των εγκεφαλικών κυττάρων. Εποµένως, η διάγνωση και η αντιµετώπιση προβληµάτων θρέψης, ιδιαίτερα στην κρίσιµη αυτή περίοδο της ζωής του ανθρώπου, έχει απόλυτη προτεραιότητα, Συχνά εργαστηριακά ευρήµατα που παίρνουµε από εξετάσεις ρουτίνας, δεν εκτιµούνται και παραγνωρίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικά ανεπάρκειας 19

2 µίας ή περισσότερων από τις θρεπτικές ουσίες. Ως παράδειγµα αναφέρεται ο µέσος ερυθροκυτταρικός όγκος (MCV) που πρέπει να συνοδεύει κάθε γενική εξέταση αίµατος κα όταν είναι αυξηµένος, συνήθως σηµαίνει µεγαλοβλαστική αναιµία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος ή βιταµίνης Β 12. Τα βιοχηµικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στη χώρα µας, όπως και σ' άλλες αναπτυγµένες χώρες, όπου δεν είναι συχνές σοβαρές κλινικές µορφές υποθρεψίας Αντίθετα, οι υποκλινικές µορφές υποθρεψίας είναι συχνές στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις κατώτερες κοινωνικοοικονοµικές κατηγορίες ατόµων (5). Πίνακας 1. Οι συνέπειες από παραµέληση της θρέψης του ασθενούς -Ανεπαρκής επούλωση τραυµάτων. -Μειωµένη ανοσοβιολογική ικανότητα (αυξηµένη συχνότητα λοιµώξεων). -Ελαττωµένη σύνθεση ενζύµων. -Αλλαγές στο µεταβολισµό των φαρµάκων. -Ελαττωµένη αντίσταση οτην ακτινοθεραπεία και χηµειοθεραπεία -Ελαττωµένη ψυχολογική αντίσταση του ασθενούς και έλλειψη αισθήµατος ζυ^ας. -Αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα Ποσοστό 40-50% των ασθενών που νοσηλεύονται σε παθολογικές, χειρουργικές και παιδιατρικές κλινικές έχουν προβλήµατα θρέψης που σχετίζονται µε τη διατροφή τους (1) (πίνακας 1). Εποµένως η εκτίµηση θρέψης (πίνακας 2) πρέπει να αποτελεί µέρος της ολικής θεραπείας του ασθενούς. Πίνακας 2. Μέθοδοι για την εκτίµηση θρέψης 1.Κοινωνικό - οικονοµική κατάσταση. 2. Το διαιτολογικό ιστορικό του τελευταίου 24ωρου και η συχνότητα που χρησιµοποιούνται διάφορα τρόφιµα στη διάρκεια της εβδοµάδας. 3. Σωµατοµετρικές µετρήσεις. 4 Συνέντευξη µε τον ασθενή και ανασκόπηση των συστηµάτων για συµπτώµατα που σχετίζονται µε νοσήµατα θρέψης. 5, Κλινική εξέταση και αναγνώριση συµπτωµάτων υποθρεψίας ή τοξικής επίδρασης θρεπτικών συστατικών, 6. Εργαστηριακές εξετάσεις που υποβοηθούν στη διάγνωση υποκλινικών κυρίως µορφών ανεπαρκούς θρέψης. Σ τις εργαστηριακές εξετάσεις περιλαµβάνονται και οι ακτινολογικές για τον καθορισµό της οστικής ηλικίας και του πάχους του οστικού φλοιού. 7.Ανοσολογικές εξετάσεις. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΕΨΗΣ Κοινωνικοοικονοµική Κατάσταση Η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του ατόµου έχει µεγάλη σηµασία κατά την κλινική εκτίµηση της θρέψης του. Το επάγγελµα, η εκπαίδευση, η θρησκεία, αν ζει σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, αν ζει µόνος του ή µε την οικογένεια επηρεάζουν τη διατροφή του ατόµου και κατά συνέπεια την κατάσταση θρέψης του. Ο Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής έχει έναν κατάλογο από 300 άνεργες και προβληµατικές οικογένειες που µένουν στην πόλη του Ηρακλείου. Επισκεφτήκαµε µερικές απ' αυτές στα σπίτια τους και εξετάσαµε 380 παιδιά ηλικίας 1 µέχρι Ιό ετών, Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είχαν ανεπαρκή διατροφή, προβλήµατα υποθρεψίας 20

3 και µη φυσιολογική σωµατική και συναισθηµατική ανάπτυξη. Οι επισκέψεις στο σπίτι µας έδωσαν την ευκαιρία να διαπιστώσουµε τις δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης, την ανεπαρκέστατη ιατρική περίθαλψη και την κακή φροντίδα και διατροφή των παιδί. Σωµατοµετρικές Μετρήσεις Η σωµατοµετρία είναι µία χρήσιµη µέθοδος εκτίµησης θρέψης και συµπεριλαµβάνει µετρήσεις του σωµατικού βάρους, ύψους, περιµέτρου του βραχίονα, δερµατικών πτυχών και αποθεµάτων ενέργειας και πρωτεϊνών (Υπόµνηµα 1, Πίνακες 1-9), (6,7,8). ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1 Πίνακας 1. Βασικές σωµατοµετρικές µετρήσεις Βάρος (εκατοστιαίες θέσεις) Ποσοστό ιδανικού βάρους: = Πραγµατικό βάρος x 100 Ιδανικό βάρος (Ιδανικό βάρος αντιστοιχεί στο 100% του βάρους για το ύψος του ατόµου). (Λαµβάνεται υπόψη µέγεθος σκελετού - πλάτος αγκώνα). Μέτρια υποθρεψία 6Ο - 80% του ιδανικού βάρους. Σοβαρή υποθρεψία :< 60%. ΜΣ = Βάρος Κg/ m 2 Υψος2 Ανάστηµα - µήκος (εκατοστιαίες θέσεις) Περίµετρος κεφαλής Περίµετρος βραχίονα Περίµετρος µυϊκής µάζας= Περίµετρος βραχίονα-(0,314 x ερµατική Πτυχή Τρικέφαλου) (Τιµές κάτω από 60-70% της ιδανικής είναι µέτρια µε σοβαρή υποθρεψία). ερµατικές πτυχές: Τρικέφαλου, ικέφαλου, Ωµοπλάτης, Λαγονίου. Ποσοστό λίπους σώµατος: υπολογίζεται από δερµατικές πτυχές µε ειδικά όργανα της µέτρησης ηλεκτρικής αγωγιµότητας, ζύγιση εντός ύδατος, υπέρηχους, αξονική τοµογραφία, µαγνητική τοµογραφία. Πίνακας 2. Βάρος, Ύψος, Μήκος Η µέτρηση του βάρους είναι ένας απλός δείκτης, αλλά εξαιρετικά χρήσιµος για την εκτίµηση της θρέψης του ατόµου. Το µέσο βάρος φυσιολογικών ατόµων λαµβάνεται ως τιµή αναφοράς και σύγκρισης. Το φυσιολογικό αυτό βάρος σώµατος προκύπτει από πίνακες πραγµατικών µετρήσεων, όπως αυτοί της Metropolitan Life Insurance ( Υπόµνηµα 1, Πίνακας 3). Έτσι, το πραγµατικό βάρος του ατόµου συγκρίνεται µε εκείνο που είναι φυσιολογικό για το ύψος του, το φύλο του και το µέγεθος του σκελετού του. Το µέγεθος του σκελετού καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες στον Πίνακα 4 του Υποµνήµατος 1. Το ύψος µετριέται σε όρθια στάση χωρίς παπούτσια µε αναστηµόµετρο προσαρµοσµένο σε ίσιο τοίχο που σχηµατίζει ορθή γωνία µε το δάπεδο. Οι φτέρνες είναι ενωµένες και εφάπτονται στον τοίχο, ενώ τα γόνατα είναι τεντωµένα, το ινίο εφάπτεται στον τοίχο και οι ώµοι και τα άνω άκρα είναι χαλαρά. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας µετράµε το µήκος πάνω σε ειδικό σανίδι σε ύπτια θέση. Στη σελίδα 16(Τεύχος "Παχυσαρκία, Πρόληψη και Αντιµετώπιση") παρουσιάζονται για 21

4 τους ενήλικες ο ΜΣ, το ποσοστό λίπους σώµατος και η σχέση περιµέτρου µέσης προς λεκάνη( είκτης Κεντρικής Παχυσαρκίας -ΚΠ) ΣΤΟ τεύχος "Υγεία, διατροφή και ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας", σελ και 35-37, δίνονται οι καµπύλες µεταβολής του βάρους, ύψους, µήκους, περιµέτρου κεφαλής και ΜΣ, ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο σε παιδιά Ι µέχρι 17 ετών. Πίνακας 3. Ύψος και Βάρος για άνδρες και γυναίκες, σύµφωνα µε το µέγεθος του για ηλικίες χρόνων. ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Βάρος* σε κιλά Βάρος* σε κιλά Ύψος (µε παπούτσια**) εκατοστά ΜΙΚΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ύψος (µε παπούτσια**) εκατοστά ΜΙΚΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ , , , ,5 54, , , , , , , , , , ,

5 , , , , , , , Β ,2 *Με ρούχα για µέσα στο σπίτι (ζυγίζουν 2.3kg για άνδρες και 1.4kg για γυναίκες) **Παπούτσια µε 2.5 cm τακούνι. Πίνακας 4. Τρόπος υπολογισµού ταυ µεγέθους του σκελετού από το πλάτος του αγκώνα Εκτείνετε το βραχίονα και κάµψετε το αντιβράχιο του αριστερού χεριού σε γωνία 90 µοιρών. Εκτείνετε τα δάχτυλα ώστε η παλάµη να βλέπει το σώµα σας. Τοποθετήστε τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου σας χεριού στα δυο οστά του αγκώνα που προεξέχουν περισσότερο. Μετρήστε, την απόσταση µεταξύ των δύο αυτών οστών µε µια µετρική ταινία. Για πιο ακριβή µέτρηση µπορεί ο γιατρός ή η αδελφή να χρησιµοποιήσει ένα διαβήτη. Συγκρίνετε τον αριθµό που βρήκατε µε τον ακόλουθο πίνακα: Ύψος (cm) ΑΝ ΡΕΣ* ΓΥΝΑΙΚΕΣ** Ύψος (cm) Πλάτος αγκώνα (cm) Πλάτος αγκώνα (cm) 23

6 ΑΝ ΡΕΣ* ΓΥΝΑΙΚΕΣ** Κάτω από 7 :µικρός σκελετός Κάτω από : µικρός σκελετός 7,1-7,8 :µέτριος σκελετός 6,2-6,9 : µέτριος σκελετός Πάνω από 7,9 :µεγάλος σκελετός Πάνω από 7 : µεγάλος σκελετός Πίνακας 5. είκτης Μάζας Σώµατος Όταν χρησιµοποιείται το βάρος του σώµατος ως δείκτης παχυσαρκίας, είναι ακριβέστερο να υπολογίζεται η σχέση του βάρους προς το ανάστηµα και να συγκρίνεται µε τοπικά πρότυπα. Η σχέση αυτή του βάρους προς το ανάστηµα ονοµάζεται είκτης Μάζας Σώµατος ( ΜΣ). Ο ΜΣ υπολογίζεται, όταν διαιρέσουµε το βάρος του ατόµου (κιλά) δια του αναστήµατος του (µέτρα), στο τετράγωνο. Αν π.χ. ένα άτοµο µέσης ηλικίας ζυγίζει 67 κιλά και έχει ανάστηµα 1,72 µέτρα ο ΜΣ είναι: 67kg 67 = m Ο δείκτης αυτός µάζας σώµατος είναι µέσα στα φυσιολογικά όρια. Όρια είκτη Μάζας Σώµατος σε Ενήλικες ΜΣ < 18,5 Ανεπαρκής θρέψη 18,5 < ΜΣ 25 Φυσιολογικός 25,1 ΜΣ 30 1 ος βαθµός παχυσαρκίας ή υπέρβαρος 30,1 ΜΣ 40 2 ος βαθµός παχυσαρκίας ή παχύσαρκος ΜΣ > 40 3 ος και τελευταίος βαθµός παχυσαρκίας ή νοσηρή παχυσαρκία Πίνακας 6.Όρια είκτη Μάζας Σώµατος στα παιδιά Κατώτερα και ανώτερα φυσιολογικά όρια του είκτη Μάζας Σώµατος σε Αγόρια και Κορίτσια ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 10η εκατ. θέση 90η Εκατ. θέση, 10η εκατ. θέση 90η εκατ. Θέση Νεογέννητο µηνός µηνών µηνών µηνών µηνών

7 6 µηνών µηνών µηνών µηνών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών 15 1& χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών ½ χρονών χρονών Οι τιµές αυτές υπολογίστηκαν από τα στοιχεία του National Center for Health Statistics του DΗΕW από το Health and Nutrition examination survey στις Η.Π.Α. 25

8 Πίνακας 7. Περίµετρος βραχίονα και περίµετρος µυϊκής µάζας. Η περίµετρος µυϊκής µάζας προκύπτει αν αφαιρέσουµε τη δερµατική πτυχή από την περίµετρο του βραχίονα. Η περίµετρος µυϊκής µάζας είναι ένας καλός δείκτης της µυϊκής ανάπτυξης και των αποθεµάτων πρωτεΐνης στο σώµα. Η µέτρηση της περιµέτρου του βραχίονα γίνεται στο µέσο της απόστασης µεταξύ ωλεκράνου και ακρωµίου στον αριστερό βραχίονα µε πλαστική µετρική ταινία. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι εκατοστιαίες θέσεις των µετρήσεων της περιµέτρου του βραχίονα και της µυϊκής µάζας. Ηλικίες (χρόνια) Περίµετρος βραχίονα (mm) εκατ. θέσεις ΑΝ ΡΕΣ Περίµετρος µυϊκής µάζας (mm) ΓΥΝΑΙΚΕΣ

9 Πίνακας 8. ερµατικές πτυχές. Η µέτρηση των δερµατικών πτυχών σε διάφορα σηµεία του σώµατος αποτελεί έναν καλό δείκτη των ενεργειακών αποθεµάτων και, κατά συνέπεια, του βαθµού υποθρεψίας ή παχυσαρκίας. Οι δερµατικές πτυχές µετριούνται στην αριστερή πλευρά του σώµατος µε Lange Skinfold Caliper ή Harpenter Caliper. Η δερµατική πτυχή του τρικέφαλου λαµβάνεται στο µέσο της οπίσθιας επιφάνειας του αριστερού βραχίονα µεταξύ ωλεκράνου και ακρωµίου. Η δερµατική αυτή πτυχή πιάνεται µεταξύ δείκτη και αντίχειρα, ώστε να είναι παράλληλη µε τον επιµήκη άξονα του βραχίονα. Η δερµατική πτυχή του δικέφαλου µετριέται στο πλέον προέχον σηµείο του δικέφαλου µυός, παράλληλα µε τον επιµήκη άξονα του βραχίονα. Η δερµατική πτυχή της αριστερής ωµοπλάτης µετριέται µε το αριστερό,άνω άκρο να κρέµεται χαλαρά, κάτω από το χείλος της κάτω γωνίας της ωµοπλάτης σε γωνία 45 µε την κατακόρυφο. Η λαγόνιος δερµατική πτυχή µετριέται πάνω από τη λαγόνιο ακρολοφία κατά τη µέση µασχαλιαία γραµµή. Η δερµατική αυτή πτυχή είναι κάθετη µε τον κατά µήκος άξονα του σώµατος. Όλες οι µετρήσεις παίρνονται τρεις φορές και µετά υπολογίζεται ο µέσος όρος. Οι τελικές τιµές από τη µέτρηση καθεµιάς από τις τέσσερις δερµατικές πτυχές του ατόµου προστίθενται και µε βάση την τιµή που προκύπτει, βρίσκεται το ποσοστό λίπους σώµατος από πίνακες για τους άνδρες και τις γυναίκες. (Πίνακας 9 του Υποµνήµατος 1) (8). Πίνακας 9. Υπολογισµός του ποσοστού λίπους σώµατος από το άθροισµα τεσσάρων δερµατικών πτυχών(τρικέφαλου, δικέφαλου, ωµοπλάτης και λαγονίου) κατά ηλικία και φύλο. Άθροισµα Πτυχών (mm) Άνδρες (ηλικία σε χρόνια) Γυναίκες (ηλικία σε χρόνια) , ,

10 , , , Source : Duruin JVGA, Womersley J, Br J Nutr 1974;32:

11 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ Σε κάθε γενική κλινική εξέταση θα πρέπει να αναζητούνται ειδικά διαγνωστικά σηµεία για κάθε ανεπάρκεια θρεπτικής ουσίας κατά όργανα ή συστήµατα (πίνακας 10) που σχετίζονται µε ανεπαρκή διατροφή. Πίνακας 10. Κλινικά σηµεία ανεπάρκειας ή υπερκατανάλωσης θρεπτικών συστατικών (9) Σύστηµα ή όργανο Κλινικά σηµεία Ανεπαρκής θρεπτική ουσία Τριχωτό κεφαλής :Τρίχες λεπτές, ξηρές, εύθραυστες Πρωτείνική-Θερµιδική χωρίς στιλπνότητα, άκαµπτες. ανεπ. Αποσπώνται εύκολο χωρίς πόνο Νύχια :Εύθραυστα, επιφάνεια νυχιών λεπτή σε Σιδηροπενία σχήµα κουταλιού Οφθαλµοί :Φωτοφοβία, νυκταλωπία, απώλεια της Βιταµίνη Α στιλπνότητας τον σκληρού και κερατοειδούς χιτώνα, ξηροφθαλµία, απώλεια του αντανακλαστικού του φωτός, ελάττωση της παραγωγής δακρύων, µαλάκυνση του κερατοειδούς και εξέλκωση που οδηγεί σε τύφλωση. Κηλίδες Bitot (λευκή ή κίτρινη αφρώδης κηλίδα στο σκληρό χιτώνα). Ωχρότητα των επιπεφυκότων. Αναιµία Λεπτό δίκτυο τριχοειδών αγγείων γύρω (σιδηροπενία, φυλικό οξύ ή από τον κερατοειδή Β 12) Γωνιακή Βλεφαρίτιδα Ριβοφλαβίνη Οπτική νευρίτιδα Β 12 έρµα ρινός :Ρινοχειλική σµηγµατορροική Ριβοφλαβίνη δερµατίτιδα Χείλη :Χείλωσις Πυριδοξίνη Ριβοφλαβίνη Ούλα :Μεσοδοντική υπερτροφία των ούλων, Βιταµίνη C ουλίτιδα µε αιµορραγίες Στόµα : Γωνιακή στοµατίτιδα, χειλίτιδα. Ριβοφλαβίνη αφθώδης στοµατίτιδα Φυλικό οξύ Γλώσσα όντια :Ατροφία των θηλών της γλώσσας, επώδυνη και ερυθηµοτώδης Εξέρυθρος γλώσσα, ατροφικές γλωσσικές θηλές και ραγάδες Γλωσσίτιδα Επώδυνη και ωχρή γλώσσα, γλωσσίτιδα : Τερηδόνα ιάβρωση αδαµαντίνης, φθορίαση Υποπλαστικά ούλα, χαλάρωση και τερηδονισµός δοντιών Σίδηρος Νιασίνη Τράχηλος : ιόγκωση θυρεοειδούς (βρογχοκήλη) Ιώδιο Πυριδοξίνη Φυλικό οξύ Φθόριο και φώσφορος Υπερβολικό φθόριο Πρωτεϊνική θερµιδική ανεπάρκεια 29

12 έρµα Βλενογόνοι Αιδοίο Σκελετός Μυϊκό σύστηµα Κεντρικό νευρικό Γαστρεντερικό Καρδιαγγειακό :Ξηροδερµία και υπερκεράτωση δέρµατος Περιθυλακικές αιµορραγίες, ενδοδερµικές πετέχειες, εκχυµώσεις αιµάρθρωµα, υποπεριοριστικές αιµορραγίες Αιµορραγίες γαστρεντερικού και δέρµατος Ωχρότητα Εξάνθηµα, αποφολίδωση,υπέρχρωση δέρ- µατος, στις περιοχές του δέρµατος που εκτίθενται στον ήλιο. Οίδηµα. Υπερκεράτωση, αποφολιδωτική δερµάτωση και υπερχρωµατισµός :Αιδοιοκολπίτις και χρόνια βλενοδερµατική µονιλίαση :Οστεοπόρωση (σχετίζεται µε ανεπαρκή πρόσληψη πρωτείνης και φθωρίου) Ανώδυνη διόγκωση επιφύσεων. Κοµβολογιοειδής διόγκωση των πλευροχονδρικών αρθρώσεων Καθυστέρηση στο κλείσιµο των πηγών του κρανίου, κρανιόφθιση, κύρτωση κνηµών, εξοχή του µετωπικού ή/ και βρεγµατικού κρανίου. Παραµόρφωση θώρακος (πυθοειδής, αύλακα Harrison) Υποπεριοριστικό αιµάτωµα. Επώδυνη διόγκωση επιφύσεων :Υποτονία Ελάττωση µυϊκής µάζας, αδυναµία, εξάντληση, αδράνεια Επώδυνοι γαστροκνήµιοι µύες, αδυναµία :Απάθεια. (Kwasiorkor) ευερεθιστότητα (διατροφικός µαρασµός) ψυχοκινητικές διαταραχές Ελάττωση τενόντιων αντανακλαστικών, παράισθησίες, ελάττωση αισθητικότητας Ψύχωση Περιφερική νευρίτιδα, συµµετρική αισθητική και κινητική ανεπάρκεια. Σπασµοί που δεν υποχωρούν µε φαρµακευτική αντιµετώπιση, άνοια Απώλεια τενόντιων αντανακλαστικών, προσανατολισµού και το αίσθηµα ταλαντώσεων Παραισθησιακές και ατοξικές διαταραχές :Ανορεξία. ιάρροια ιάρροια :Ταχυκαρδία. καρδιακή ανεπάρκεια, διόγκωση καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις Βιταµίνη Α Βιταµίνη C Βιταµίνη Κ Αναιµία (σίδηρος, φυλικό οξύ, Β 12 ) Νιασίνη Πρωτεϊνική- θερµιδική ανεπάρκεια Σίδηρος Ασβέστιο Βιταµίνη D Βιταµίνη C Βιταµίνη D Πρωτεϊνική- θερµιδική ανεπάρκεια Θειαµίνη Πρωτεΐνη Θειαµίνη Νιασίνη Β 12 Β 12 Νιασίνη, Πρωτεϊνικήθερµιδική ανεπάρκεια Θειαµίνη Μερικά από τα σηµεία αυτά είναι εύκολο να διαγνωστούν, όπως η υπέρ διεγερσιµότητα, ωχρότητα, οίδηµα, παχυσαρκία ή απϊσχ-νανση. Τα περισσότερα όµως κλινικά σηµεία πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς ανεπάρκειας βιταµινών ή µετάλλων πρέπει να αναζητηθούν προσεκτικά σε κάθε όργανο και σύστηµα. Οι πρωτοπαθείς βέβαια ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών δεν είναι συνηθισµένες στη χώρα µας, σε αντίθεση µε τις δευτεροπαθείς που είναι πιο συχνές και προκύπτουν συνήθως ως συνέπεια γαστρεντερικών διαταραχών, νεφρικών παθήσεων, παθήσεων του ήπατος, του ΚΝΣ και κακοηθών νεοπλασιών. Γι αυτό, κάθε γιατρός θα πρέπει να εξασκηθεί στην αναγνώριση των κλινικών αυτών σηµείων υποθρεψίας. Η επίδραση της ενδοµήτριας υποθρεψίας στην ανάπτυξη του κυήµατος µπορεί εύκολα να διαγνωσθεί από το βάρος γέννησης. Παλιότερα, τα λιποβαρή νεογέννητα τα θεωρούσαν πρόωρα παρόλο που µπορεί να ήταν τελειόµηνα µε βάση την ηµεροµηνία της τελευταίας 30

13 εµµηνορρυσίας. Σήµερα, έχουµε αντικειµενικά κριτήρια για την εκτίµηση µε ακρίβεια της εβδοµάδας κύησης. Έτσι, µε βάση την εβδοµάδα κύησης και το βάρος γέννησης ή το βάρος του κυήµατος, όπως υπολογίζεται µε το υπερηχογράφηµα, µπορεί να καθοριστεί από πίνακες η εκατοστιαία θέση βάρους. Νεογέννητα µε βάρος γέννησης κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση (Τεύχος "Υγεία, διατροφή και ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας", σελ. 19,20,23 και 24) θεωρούνται µικρά για την ηλικία της εγκυµοσύνης και είναι αποτέλεσµα ενδοµήτριας υποθρεψίας (πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς). Τα βρέφη αυτά έχουν συνήθως πολύ λεπτές δερµατικές πτυχές, υπέρ διεγερσιµότητα από υπογλυκαιµία ή και ανεπάρκεια πυριδοξίνης, πιθανόν µε σπασµούς ως επακόλουθο. Η ανεπαρκής αυτή ενδοµήτρια ανάπτυξη µπορεί να είναι συνέπεια ενδογενών µεταβολικών νοσηµάτων, συγγενών ανωµαλιών ή εξωγενών παραγόντων (υποθρεψία µητέρας, λοιµώξεις). Τα βρέφη αυτά έχουν αυξηµένο κίνδυνο για αναπνευστική δυσχέρεια, πολυερυθροκυτταραιµία, υποθρεψία, συγγενείς ανωµαλίες, χρόνιες ενδοµήτριες λοιµώξεις και πνευµονική αιµορραγία. Υπερώριµα νεογέννητα παρουσιάζουν επίσης αυξηµένο κίνδυνο για αναπνευστική δυσχέρεια, εισρόφηση µηκωνίου και πνευµονοθώρακα. Τα βρέφη αυτά έχουν το χαρακτηριστικό να είναι λεπτά µε πολύ λίγο υποδόριο λίπος, ενώ το δέρµα τους είναι ρυτιδωµένο και έχει την εικόνα χαρτιού. Βρέφη που γεννιούνται από διαβητικές µητέρες είναι µεγάλα για την ηλικία της κύησης, όταν σ σακχαρώδης διαβήτης δε ρυθµίζεται επαρκώς στη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Τα βρέφη αυτά κινδυνεύουν από το σύνδροµο της υαλοειδούς µεµβράνης, υπασβεστιαιµία και υπερχολερυθρυναιµία. Πρώιµη διάγνωση και σωστή θεραπευτική-διαιτητική αντιµετώπιση όλων αυτών των νεογέννητων µε αυξηµένο κίνδυνο θα ελαττώσει την περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιµότητα. Εργαστηριακή Εκτίµηση Θρέψης Πριν από κάθε κλινική εκδήλωση των νοσηµάτων θρέψης ελαττώνονται τα επίπεδα της θρεπτικής ουσίας στο αίµα. Μετά ακολουθούν χηµικές αλλοιώσεις στο κυτταρικό επίπεδο, ενώ σε µεταγενέστερο στάδιο εµφανίζονται κλινικά σηµεία ανεπαρκείας. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται κυρίως από τα αποθέµατα που έχει ο οργανισµός, από την ηλικία του ατόµου (στο στάδιο ανάπτυξης τα κλινικά σηµεία ανεπάρκειας-εµφανίζονται γρηγορότερα) ή από τη µερική ή πλήρη στέρηση της ουσίας αυτής στο διαιτολόγιο. Άλλοι επίσης παράγοντες, όπως η πρόσληψη ορισµένων-φαρµάκων ή η παρουσία παθολογικών καταστάσεων (χρόνια ηπατίτιδα, νεφροπάθεια και µεταβολικά νοσήµατα), όταν συνυπάρχουν µε µειωµένη πρόσληψη µιας θρεπτικής ουσίας, επιταχύνουν την κλινική εκδήλωση των συµπτωµάτων. Το εργαστήριο έχει µεγάλη αξία, γιατί µας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύουµε µια ανεπάρκεια θρεπτικής ουσίας νωρίς µε τη µέτρηση των επιπέδων της στο αίµα, καθώς επίσης και µε τη µέτρηση της ουσίας αυτής στο κυτταρικό επίπεδο (ερυθρά ή λευκά αιµοσφαίρια) (Υπόµνηµα 3, Πίνακας 1-6). 31

14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 Πίνακας 1. Όρια φυσιολογικών και παθολογιών Εργαστηριακών τιµών για την εκτίµηση της θρέψης ενός ατόµου (9) Θρεπτική ουσία Ηλικία Ανεπάρκεια Οριακή Φυσιολογικά (χρόνια) ανεπάρκεια Αιµοσφαιρίνη (g/ dl) 6-23(µηνών) Κάτω από 9 9-9, Κάτω από 10-10, κάτω απο ,4 Ι1, κάτω απο ,9 13+ αγόρια κάτω από 10-11,4 11,5+ κορίτσια και άνω κάτω από ,9 14+ αγόρια 16 και άνω κάτω οπό ,9 12+ κορίτσια Εγκυµοσύνη κάτω από 9,5-10, ,5 Αιµατοκρίτης (νοl %) µέχρι τα 2 Κάτω από κάτω από κάτω από κάτω από αγόρια κάτω από κορίτσια 16 και άνω κάτω από αγόρια 1 6 και άνω Κάτω από κορίτσια Εγκυµοσύνη κάτω από Λευκωµατίνη ορού (g/ dl) Μέχρι του 1 - Κάτω από 2,5+ 2, Κάτω από κάτω από 3,5+ 3,5 16 και άνω Κάτω από ,5+ 2,8 εγκυµοσύνη Κάτω από 3 3-3,4 3,5+ Ολικά λευκώµατα ορού (g/dl) Μέχρι του 1 - Κάτω από Κάτω από κάτω από και άνω Κάτω από 6,5+ 2,8 εγκυµοσύνη Κάτω από 3 3-3,4 3,5+ Ασκορβικό οξύ ορού (mg/dl) όλες οι κάτω από 0,11-0,19 0,2+ ηλικίες 0,1 Βιταµίνη Α πλάσµατος (µg/dl) Όλες οι ηλικίες Κάτω από 10 10,1-19,

15 Καροτένη πλάσµατος (µg/dl) Όλες οι Κάτω από 20 20,1-39,9 40+ ηλικίες εγκυµοσύνη ,9 80+ Σίδηρος ορού (µg/dl) Μέχρι τα 2 Κάτω από Κάτω από Κάτω από και άνω Κάτω από αγόρια 12 και άνω Κάτω από κορίτσια Κορεσµός σιδηροφιλίνης Μέχρι τα 2 Κάτω από Κάτω από και άνω Κάτω από αγόρια 12 και άνω Κάτω από κορίτσια Φυλικό οξύ (ng/ml) Όλες οι Κάτω των 2 2,1-5,9 6+ ηλικίες Βιταµίνη Β 12 (pg/ml) Όλες οι Κάτω των ηλικίες 100 Τρανσκετολάση ερυθρών αιµοσφαιρίων (σχέση) Όλες οι ηλικίες Κάτω από 25 Ρεδουκτάση της νλουταθειόνης στα ερυθρά Όλες οι ηλικίες 1,2+ - Κάτω από 1,2 αιµοσφαίρια (FAD σχέση) Παντοθενικό οξύ ούρων Όλες οι κάτω απο 200+ (µg/dl) ηλικίες 200 Νικοτιναµίδη στα ούρα (mg/g Όλες οι Κάτω από 0,2-5,9 0,6+ κρεατινίνης) ηλικίες 0,2 εγκυµοσύνη Κάτω από 0,8 0,8-2,49 2,5+ Βιταµίνη Ε (mg/dl) Όλες οι ηλικίες Κάτω από 0,2 0,2-0,6 0,6+ Έτσι µπορούµε σήµερα να διαγνώσουµε πρώιµα στο προκλινικό στάδιο ανεπάρκεια πυριδοξίνης, βιταµίνης Β, βιταµίνης Β, φυλικού οξέος (µε µετρήσεις στα ερυθρά αιµοσφαίρια), ασκορβικού οξέος ή βιταµίνης C (µε µετρήσεις στα λευκά αιµοσφαίρια) και της βιταµίνης A και C (µε µετρήσεις στον ορό ή το πλάσµα) (9). Απλούστερες εξετάσεις, όπως η µέτρηση της αιµοσφαιρίνης, του αιµατοκρίτη και των ερυθροκυτταρικών δεικτών δίνουν πολύτιµες πληροφορίες για την παρουσία αναιµίας και το είδος της αναιµίας. Έτσι, πριν ακόµη εκδηλωθεί κλινικά η αναιµία µε ωχρότητα, που σηµαίνει συνήθως αιµοσφαιρίνη κάτω από 9g/dl, µπορούµε να διαπιστώσουµε εργαστηριακά οριακή αναιµία µε 10 ή 11 g/dl αιµοσφαιρίνης και να την αντιµετωπίσουµε έγκαιρα. Αν πρόκειται για σιδηροπενική αναιµία, υπάρχει σήµερα η δυνατότητα µε τη µέτρηση της φερριτίνης να έχουµε διάγνωση σε πολύ πιο πρώιµο στάδιο (πριν δηλαδή, την ελάττωση της αιµοσφαιρίνης), ενώ ακόµη πιο ενδιαφέρον είναί ότι έχουµε µία ακριβή εικόνα των αποθεµάτων σιδήρου στον οργανισµό. Πολύ χρήσιµες πληροφορίες παίρνουµε επίσης µε τη µέτρηση στο πλάσµα, της βιταµίνης Α, της λευκωµατίνης, των ολικών λευκωµάτων και των ιχνοστοιχείων. II µέτρηση των ενζύµων της πυροσταφυλικής και αδενυλικής κινάσης στα λευκά 33

16 αιµοσφαίρια µπορεί να προβλέψει ενδοµήτρια υποθρεψία του κυήµατος πριν από την 22η βδοµάδα της ολική χοληστερόλη και τα κλάσµατα των λιποπρωτεϊνών στον ορό του οµφάλιου λώρου δίνουν ακριβή διάγνωση των γενετικών υπερχοληστεριναιµιών. Για κάθε βιοχηµική ή αιµατολογική εξέταση θα πρέπει να καθορίζονται φυσιολογικά, όρια για τον πληθυσµό που εξετάζεται. Τιµές που βρίσκονται δύο τυπικές αποκλίσεις πέρα από το µέσο όρο δε θεωρούνται φυσιολογικές. Επειδή δεν υπάρχουν πρότυπα για όλες τις βιοχηµικές και αιµατολογικές εξετάσεις για τον Ελληνικό πληθυσµό, παρουσιάζονται ορισµένα αναγνωρισµένα διεθνώς πρότυπα στον πίνακα 1 του Υποµνήµατος 3. Πίνακας 2, Βιοχηµικοί δείκτες θρέψης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα επίπεδα στο αίµα ορισµένων πρωτεϊνών που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της θρέψης του ατόµου. Ο χρόνος υποδιπλασιασµού διαφέρει πολύ µεταξύ των πρωτεϊνών αυτών. Γι' αυτό επίπεδα πρωτεϊνών, όπως η λευκωµατίνη, µε µεγάλο χρόνο υποδιπλασιασµού είναι χρήσιµες στην εκτίµηση χρόνιας υποθρεψίας, ενώ η πρωτεΐνη, που δεσµεύει τη θυροξίνη και ρετινόλη µε βραχύ χρόνο υποδιπλασιασµού, είναι χρήσιµη σε οξείες µορφές υποθρεψίας. Λευκωµατίνη Τρανσφερινη TBP ΚΒΡ Αποθέµατα 5g/kg βάρους 100mg/kg βάρους - Χρόνος Υπσδ/σµού Φυσιολογικά επίπεδα 21 ηµέρες 9 ηµέρες 2 ηµέρες 12 ώρες 4-5 g/dl 25Ο-300 mg/dl m/dl m/dl Ελαφρά Ανεπάρκεια g/dl mg/dl Μέτρια Ανεπάρκεια Σοβαρή Υττοθρεψία g/dl mg/dl mg/dl 0.29mg/dl 2.1 g/dl 100 mg/dl 0.5-mg/dl ΤΒΡ: Πρωτεΐνη που δεσµεύει τη θυροξίνη ΚΒΡ: Πρωτεΐνη που δεσµεύει τη ρετινόλη Πίνακας 3. Τρανσφερίνη στην εκτίµηση θρέψης γ-σφαιρίνη (µεταφέρει Fe) Μετριέται µε ανοσοδιάλυση Έµµεσα από ΤΙΒC Τρανσφερίνη (mg/dl) = 0.8 ΤΙΒC 43 Αυξάνεται : στην εγκυµοσύνη Ελαττώνεται: σιδηροπενία, ηπατοπάθειες, χρόνιες λοιµώξεις, τραύµατα, κακοήθης αναιµία, νεφροπάθειες, εντεροπάθεια µε απώλεια αίµατος 34

17 Πίνακας 4. Ίο ισοζύγιο αζώτου στην εκτίµηση θρέψης (11) 1g αζώτου περιέχει 6,25g πρωτεΐνης. Ισοζ. Αζώτου (g/ηµ.)= Προσλ. Πρωτεΐνη / 6,25 Άζωτο ουρίας ούρων 24ωρου(g)+4 (Το 4 της εξίσωσης είναι για απώλειες αζώτου από δέρµα, κόπρανα, τρίχες, δέρµα) Ο έλεγχος του ισοζυγίου αζώτου είναι απαραίτητος, κυρίως σε καταστάσεις όπως η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, που οδηγούν σε αρνητικό ισοζύγιο αζώτου. * Η προσλαµβανόµενη πρωτεΐνη υπολογίζεται από τους πίνακες σύνθεσης τροφίµων ή µε χηµική ανάλυση των τροφίµων για τρεις συνήθεις ηµέρες. Πίνακας 5. Ανοσολογική κατάσταση στην υποθρεψία* (2). Υποθρεψία: Ελάττωση κυτταρικής και χυµικής ανοσίας, φαγοκυττάρωσης, κλάσµατος C 3 του συµπληρώµατος Ελαττωµένος αριθµός λεµφοκυττάρων Μειωµένη χηµειοταξία των ουδετεροφίλίον Έλλειψη επιβραδυνόµενης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. πα ρωτίτιδα, φυµατίνη, µονίλια). Ελαττωµένα κλάσµατα συµπληρώµατος Ελάττωση 1&Λ * Το ανοσοβιολογικό σύστηµα επηρεάζεται από οξείες καν χρόνιες µορφές ανεπαρκούς θρέψης. Πίνακας 6. Προγνωστικοί δείκτες θρέψης (Π..Θ.) (12,13) Α. Π..Θ. = (Λευκωµατίνη ορού g/dl) 0.78 ( ερµατική πτυχή τρικέφαλου mm) 0.2(Τρανσφερίνη ορού mg/dl). 5.8 ( ερµατική αντίδραση) ερµατική αντίδραση 0 καµιά αντίδραση 1 αντίδραση 1-5 mm 2 αντίδραση πάνω από 5 mm Ασθενείς αυξηµένου κινδύνου: Βαθµολογία 40-49% Ένας άλλος δείκτης δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην κλινική εξέταση, το διαιτολογικό ιστορικό και τη λειτουργική εκτίµηση των δραστηριοτήτων του ασθενούς και είναι ο είκτης Υποκειµενικής Σφαιρικής Εκτίµησης. Β. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (S.G.A. Subjective Global Assessment) Προκύπτει από: ιαιτολογικό ιστορικό, κλινική εξέταση Λειτουργική εκτίµηση δραστηριοτήτων ασθενούς στην καθηµερινή ζωή Γ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ α 1 οξεία γλυκοπρωτεΐνη Χ λευκωµατίνη CRP x TBP CRP: C αντιδρώσα πρωτεΐνη, TBP: πρωτεΐνη δεσµεύουσα τη θυροξίνη. 35

18 υστυχώς δεν υπάρχει ούτε µια εξέταση που θα µπορούσε µόνη της να δώσει ακριβή εικόνα της θρέψης το ατόµου. Γι αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια προσπάθεια να δηµιουργηθούν δείκτες θρέψης, που να δίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα της θρέψης του ασθενούς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Blackburn G L, Bristian B R, Main B S, Schlamm H T. Nutritional and metabolic assessment of the hospitalized patient. J P E N. 1977; 1:11 2. Chanda R K and Newberne P M. Nutrition immunity and infection. Mechanism of interaction. Plenum press, New York Καφάτος Α Γ. ιάγνωση προβληµάτων θρέψης. Ιατρική. 1984; 45: Kafatos A G and Pantelakis S. Factors related to perinatal morbidity and mortality. Risk factors in pregnancy influencing perinatal morbidity and mortality. Paediartritian 1982; 11: Kafatos A G. How to make diagnosis: B. Pediatric nutritional diagnosis: In: Nutrition and Medical Practice. L A Barness, Y D Codle, D I MacDonald and G Cristakis eds. AVI Publishing Company INC Westport, Connecticut Goodinso S M and Dickerson J W T. Assessment of nutritional status. In: Nutrition in the clinical Management of Disease. L W T Dickerson,H A Lee eds. Eduard Arnold, London Frisancho A R. New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritional status. Am J Clin Nutr. 1981; 34: Durnin J V G A and Womersley J.; Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness measurements. Br J Nutr. 1974; 32:77 9. Cristakis G. Nutritional assessment in health programs. Am J Public Health. 1973; 63: Suppl Hartley T F and Lee H. A method of determining daily nitrogen requirements Postgrad Med. J. 1975; 51: Mullen J L and Buzdy G P. Prediction of operative morbidity by preoperative nutritional assessment. Surg Forum. 1979; 30: Buzby G P, Mullen J L, Matthews D C et al. Prognostic nutritional index in gastrointestinal surgery. Am J surg. 1980; 139:

19 3. ιαταραχές θρέψης 1. ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ - ΘΕΡΜΙ ΩΝ Αντώνης Γ Καφάτος ΜD, ΡhD Χρήστος Μ Χατζής, ΜD Ο δυστροφικός µαρασµός ή η πρωτεϊνική ενεργειακή ανεπάρκεια είναι µια πάθηση που οφείλεται σε ανεπαρκή πρόσληψη, για σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, τόσο πρωτεϊνών όσο και θερµίδων. Αντίθετα, το Kwashiorkor οφείλεται σε πλήρη σχεδόν στέρηση πρωτεΐνης, ενώ η πρόσληψη θερµίδων πλησιάζει τα επίπεδα που συνιστώνται ηµερήσια. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν τα ση- µαντικότερα προβλήµατα που αφορούν τη διατροφή σε ολόκληρο τον κόσµο. Το Kwashiorkor και ο µαρασµός (καχεξία) είναι σχετικά συχνά και αποτελούν το κυριότερο αίτιο θανάτου στις αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής, σε περιοχές µε ανεπαρκή διατροφή. Στη χώρα µας οι βαριές αυτές µορφές υποθρεψίας είναι δευτεροπαθείς, συνέπεια διαφόρων παθολογικών καταστάσεων ή εµφανίζονται σε παραµεληµένα και κακοποιηµένα παιδιά. Το Kwashiorkor παρατηρείται συνήθως σε βρέφη ηλικίας 2 ετών και άνω, στην περίοδο κυρίως του απογαλακτισµού, αλλά µπορεί να παρατηρηθεί και σε παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας, ακόµα δε και σε ενηλίκους. Στην παθογένεια του Kwashiorkor πιθανόν κάποιο ρόλο παίζουν και η ανεπαρκής πρόσληψη βιταµινών και ανόργανων αλάτων. Παράλληλα έχει υποστηριχθεί ο πιθανός ρόλος των τροπικών λοιµώξεων, της διάρροιας και του υπερβολικά θερµού περιβάλλοντος, παραγόντων οι οποίοι επιδεινώνουν την ανεπάρκεια σε θρεπτικά συστατικά µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της πρόσληψης και της απορρόφησης της τροφής, καθώς και της αύξησης των αναγκών. Στο Kwashiorkor το άτοµο παρουσιάζει απάθεια, ανορεξία, αδιαφορία και οίδηµα, λόγω της υπολευκωµατιναιµίας. Επίσης παρατηρούνται ευερεθιστότητα και δερµατικές αλλοιώσεις (εξάνθηµα, απολέπιση, υπέρχρωση είτε αποχρωµατισµός, εξέλκωση), ενώ ο αποχρωµατισµός του δέρµατος και η εκτεταµένη δερµατοπάθεια συνοδεύουν σχεδόν πάντοτε το Kwashiorkor. Γωνιακή χειλίτιδα, στοµατίτιδα, επιπεφυκίτιδα και αραίωση του τριχωτού της κεφαλής είναι άλλα συµπτώµατα της ανεπάρκειας πρωτεΐνης και ριβοφλαβίνης. Ο αποχρωµατισµός του τριχωτού της κεφαλής εµφανίζεται σε προχωρηµένο στάδιο και οι τρίχες γίνονται λεπτές, εύθραυστες και αποσπώνται εύκολα χωρίς πόνο. Το "σηµείο της σηµαίας" στο τριχωτό της κεφαλής σηµαίνει ότι σε κάποια χρονική περίοδο της ανάπτυξης του το παιδί πέρασε βαριά ανεπάρκεια πρωτεΐνης. Έµετοι, διάρροια, ηπατοµεγαλία, οίδηµα, παρασίτωση και βιοχηµικές διαταραχές (υπολευκωµατιναιµία, υπερσφαιριναιµία, χαµηλά επίπεδα ουρίας, καλίου, χοληστερόλης, αλκαλικής φωσφατάσης, αµυλάσης και λιπάσης) είναι πολύ συνηθισµένα στο Kwashiorkor. Απώλεια µυϊκής µάζας και καθυστέρηση της σωµατικής ανάπτυξης παρουσιάζεται τόσο στην πρωτεϊνική-ενεργειακή ανεπάρκεια, όσο και στο Kwashiorkor. Παρατηρείται ηπατική διόγκωση και λιπώδης διήθηση του ήπατος, µε παθολογοανατοµίες αλλοιώσεις που µπορεί να καταλήξουν µέχρι κίρρωση και επίσης ατροφία του εξωκρινούς µέρους του παγκρέατος, µε απώλεια κοκκίων, που ακολουθείται από ίνωση. 37

20 Ο δυστροφικός µαρασµός, όταν παρουσιάζεται στη βρεφική και προσχολική ηλικία, χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση της ανάπτυξης και ατροφία κυρίως των µυών καθώς και εξαφάνιση του υποδόριου λίπους. Σε αντίθεση µε το Kwashiorkor δεν παρατηρείται οίδηµα ή αλλοιώσεις στο δέρµα. Εµφανίζεται συχνότερα όταν εκτός από την ανεπαρκή πρόσληψη τροφής συνυπάρχουν και άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως η προωρότητα, οι διάρροιες, η ινοκυστική νόσος του παγκρέατος και η διανοητική καθυστέρηση. Περιπτώσεις δυστροφικού µαρασµού δεν είναι σπάνιες και στην ενήλικη ζωή ; που µπορούν να οφείλονται σε εξωγενή αίτια ή δευτεροπαθή ως αποτέλεσµα διαφόρων µεταβολικών νοσηµάτων, κακοηθών νεοπλασιών, χρόνιων λοι- µώξεων, εγκαυµάτων, χειρουργικών επεµβάσεων, σε χρόνιο σύνδροµο δυσαπορρόφησης κ.ά. Τα εξωγενή αίτια εµφανίζονται ιδιαίτερα σε απόρους, ηλικιωµένους. αποµονωµένους ή χρόνια πάσχοντες. Στις περιπτώσεις του δυστροφικού µαρασµού παρατηρούνται µεταβολές στη σύσταση του σώµατος. Οι περισσότεροι ιστοί συµβάλλουν στην παρατηρούµενη απώλεια βάρους αλλά µε διαφορετικό τρόπο για κάθε ιστό. Το υποδόριο λίπος µπορεί να εξαφανιστεί τελείως, ενώ το µυϊκό σύστηµα µπορεί να ελαττωθεί στο µισό του βάρους του. Το δέρµα και το έντερο είναι από τα όργανα που επηρεάζονται και αυτά πολύ, ενώ αντίθετα τα σπλάχνα και το κεντρικό νευρικό σύστηµα διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η χηµική σύσταση όλου του σώµατος µεταβάλλεται όχι µόνο από τις σχετικές µεταβολές που παρατηρούνται στα όργανα του σώµατος, αλλά και από τη µειωµένη προσαρµοστικότητα που εµφανίζει ο οργανισµός. Έτσι. για παράδειγµα, οι µεταβολές στη λειτουργικότητα της αντλίας καλίου-νατρίου οδηγούν σε αύξηση του ολικού νατρίου του οργανισµού µε συνοδό µείωση του ολικού καλίου και ως επακόλουθο έχουµε την αύξηση των εξωκυττάριων υγρών. Επίσης εµφανίζεται ελάττωση του µεταβολικού ρυθµού των κυττάρων που οδηγεί σε µείωση της παραγωγής ενζύµων, υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών και συστατικών του RΝΑ. Με αυτόν τον τρόπο πολλά ιχνοστοιχεία, τα οποία για να παραµείνουν στους ιστούς χρειάζονται να συνδεθούν µε τις κατάλληλες πρωτεΐνες, αποβάλλονται από τον οργανισµό γιατί αυτές οι πρωτεΐνες δεν είναι διαθέσιµες. Τέλος επέρχεται µείωση τόσο της κυτταρικής όσο και της χυµικής ανοσίας, καθώς και µειωµένη αντίδραση του οργανισµού σε καταστάσεις έντασης. Ως αποτέλεσµα αυτών εµφανίζονται διάφορες Λοιµώξεις, µυκητιάσεις στο δέρµα αλλά και στον πεπτικό σωλήνα καθώς και µεγάλη καθυστέρηση στην επούλωση των τραυµάτων. Στον πίνακα 22.1 παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπτώµατα που ξεχωρίζουν το Kwashiorkor από το δυστροφικό µαρασµό. ΠΙΝΑΚΑΣ 22.1 Κλινικά χαρακτηριστικά της πρωτεϊνικής-θερµίδικής ανεπάρκειας Κλινικά σηµεία Kwashiorkor Μαρασµός Καθυστέρηση σωµατικής ανάπτυξης Ναι Ναι Οίδηµα Ναι Όχι ψυχικές διαταραχές Ναι Ασυνήθιστες Ηπατοµεγαλία Ναι Ασυνήθιστη Αποχρωµατισµός τριχωτού Ναι Ασυνήθιστος ερµατοπάθεια Ναι Όχι Αναιµία Πολύ Συνηθισµένη Υποδόριο λίπος Ελαττωµένο Έλλειψη Όρεξη Πολύ ελαττωµένη Καλή ΠΗΓΗ: Latharman MC

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΜΗΜΑ:Α4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ: Οι γνώσεις και οι στάσεις των νέων σχετικά με τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ 2 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΞΗΒΙΒΒΒ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ Ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες ενός εφήβου.. Εισηγητής: ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Τ.Α.Κ.Ο Συντελεστές: ΠΡΙΦΤΗ ΤΖΕΜΙΛΕ-ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ- ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΒΟΥΛΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων 5 KEΦΑΛΑΙΟ A ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων Μ. ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Η αξιολόγηση απόδοσης στον αγώνα, αλλά και στην προπόνηση, κωπηλασίας απαιτεί υπερβολικές ποσότητες ενέργειας. Έχει υπολογισθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εθνικό ίκτυο ήµων Προαγωγής Υγείας Γυναικεία Υγεία :Προλαµβάνοντας τις επτά σοβαρότερες απειλές Οι σοβαρότερες απειλές της γυναικείας υγείας συχνά µπορούν να προληφθούν. Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους µέσω προϊόντων αδυνατίσµατος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους µέσω προϊόντων αδυνατίσµατος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους µέσω προϊόντων αδυνατίσµατος ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ της ΙΓΝΑΤΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (Α.Μ. 2904) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΑΡΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ7 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Σπουδαστές: ΜΠΑΛΙΟΥ ΦΑΝΗ ΦΕΛΕΜΕΓΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

& Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Αλλεργίες του καλοκαιριού. Χολολιθίαση στα παιδιά. Το ψωμί στη διατροφή μας. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

& Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Αλλεργίες του καλοκαιριού. Χολολιθίαση στα παιδιά. Το ψωμί στη διατροφή μας. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Αλλεργίες του καλοκαιριού Χολολιθίαση στα παιδιά Το ψωμί στη διατροφή μας editorial Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής : Καθηγητής Α. Λιάκος ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Επιδημιολογική έρευνα σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα