Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (προσαρμογή, στα δεδομένα του 2012, του Άρθρου (61), που δημοσιεύτηκε, με τον ίδιο τίτλο, στο Περιοδικό Γεωργία/Κτηνοτροφία, Τεύχος 1, Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Ιούνιος 2013 Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2013 Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-

2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Η παραγωγή χοιρείου κρέατος στην ΕΕ στηρίζεται στην ενσταβλισμένη διαχείριση των ζώων και στη διατροφή τους με κατάλληλα μίγματα ζωοτροφών. Επομένως, αποτελεί «βιολογική μεταποιητική δραστηριότητα», που μετατρέπει σε κρέας, κυρίως, φυτικής προέλευσης πρώτες ύλες. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον η χοιροτροφία, ως παραγωγική δραστηριότητα: (i) χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το κόστος διατροφής των ζώων συνιστά το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής, (ii) δεν υποστηρίζεται από τα συνήθη μέτρα Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και (iii), τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει συνδέονται περισσότερο µε την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή με την ποιότητα του κρέατος, την παραγωγικότητα και την περιβαλλοντική προσαρμογή των χοιροτροφικών μονάδων. Η Ε.Ε. με ετήσια παραγωγή 23,0 εκατ. τόνων χοιρείου κρέατος 1 (2012), είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσµο µετά την Κίνα. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής χοιρείου κρέατος είναι 2 : Γερµανία (24,7 %), Ισπανία (15,3 %), Γαλλία (9,1 %), Κάτω Χώρες (5,9%), Πολωνία (7,9%) και Δανία (7,6%). Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση χοιρείου κρέατος στην ΕΕ υπολογίζεται σε 41,8 kg και παρουσιάζει σημαντική διακύμανση µεταξύ των κρατών- µελών. Η συμμετοχή της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά χοιρείου κρέατος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), για το 2006 και 2012, έχει ως ακολούθως (εκατομμ. τόνοι σφαγίων): Συγκρινόμενα στοιχεία (πρόβλεψη) Δείκτης (2006=100) Δείκτης (ΕΕ/Κόσμος) Κόσμος: Παραγωγή (+) 107,4 111, ,1 Εισαγωγές (+) 4,9 6, Εξαγωγές (-) 4,9 7, ,5 Κατανάλωση (=) 107,5 111, ,0 ΕΕ: Παραγωγή (+) 21,6 22, Εισαγωγές (+) - 0, Εξαγωγές (-) 1,2 2, Κατανάλωση (=) 20,4 20, Η αγορά χοιρείου κρέατος αντιμετώπισε τα έκτακτα γεγονότα που περιγράφονται στο αρχικό Άρθρο. Τα γεγονότα αυτά που επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη µεσοπρόθεσµη εξέλιξη της αγοράς χοιρείου κρέατος είναι: Η σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), που προκάλεσε μετατόπιση της ζήτησης σε άλλους τύπους κρέατος και συνέβαλε σε καλύτερες τιµές του προϊόντος κατά την περίοδο Ο αφθώδης πυρετός, στο Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Κάτω Χώρες, το Τα κρούσµατα πανώλης των χοίρων (Γερµανία, Κάτω Χώρες και Ισπανία), που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του Ανεξάρτητα από τις συνέπειες των προαναφερομένων γεγονότων, οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προοπτικές για την κατανάλωση χοιρείου κρέατος διαφαίνονται θετικές, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ θα εξακολουθήσουν να προτιµούν το χοίρειο κρέας, αν και ο ρυθµός αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσής του αναµένεται να επιβραδυνθεί κατά τα επόµενα χρόνια και λόγω της αναµενόµενης ανάκαµψης της κατανάλωσης βόειου κρέατος. 1 2 Global Market Ανάλυσις/FAO, Μάιος 2012 Eurostat, 2010 Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -2-

3 Η υποστήριξη των παραγωγών χοιρείου κρέατος από την ΕΕ είναι περιορισμένη και αφορά, κυρίως, στην περιστασιακή ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης και σε επιστροφές από εξαγωγές, όταν οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν. Επομένως, τα εισοδήµατα των παραγωγών χοιρείου κρέατος εξαρτώνται µόνο από την ανταγωνιστικότητα των χοιροτροφικών επιχειρήσεων και, κυρίως, από την δυνατότητα παραγωγής ζωοτροφών φυτικής προέλευσης καλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία των χοιροτροφικών επιχειρήσεων αναμένεται ότι θα προσδιορίσουν συστηματικότερες προσπάθειες για καλύτερη περιβαλλοντική προσαρμογή τους. Επομένως, οι παραγωγοί χοιρείου κρέατος θα υποχρεωθούν, τόσο από τη νοµοθεσία της ΕΕ όσο και από τις εθνικές νοµοθεσίες, να συµµορφώνονται µε όλο και αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών χοιρείου κρέατος θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ενώ οι καταναλωτικές και Οικολογικές Οργανώσεις θα απαιτούν τη θέσπιση καλύτερων συνθηκών διαχείρισης και σταυλισμού των ζώων, που προσδιορίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής. 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1. Η διάρθρωση της Ελληνικής Χοιροτροφίας Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους δυναμικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας. Η συμμετοχή του στην Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής, για το , υπολογίστηκε σε 18,6%, εκείνη στην εγχώρια παραγωγή κρέατος, για το 2011 (1), σε 25,8% και εκείνη στη συνολική κατανάλωση χοιρείου κρέατος στη Χώρα, για το 2012, σε 35,5%. Η προσπάθεια ανάπτυξης της χοιροτροφίας άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγοράς σε χοίρειο κρέας. Η προσπάθεια αυτή, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή, τότε, αύξηση της εγχώριας παραγωγής καλαμποκιού, συνέβαλε αποτελεσματικά στην υποκατάσταση εισαγωγών κρέατος. Η τεχνολογική υποστήριξη των χοιροτροφικών μονάδων υπήρξε μηδενική. Δημιουργήθηκαν μεγάλες χοιροτροφικές μονάδες χωρίς εμπειρία και τεχνική υποδομή, με αποτέλεσμα, ακόμα και σήμερα, να διαμορφώνουν χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας και υψηλό κόστος παραγωγής, να εξαρτώνται απόλυτα από το εξωτερικό για την προμήθεια ζώων υψηλού γενετικού δυναμικού και να στηρίζονται σε τεχνολογικά απαξιωμένες και ζωοτεχνικά ελλιπείς σταυλικές εγκαταστάσεις Η πολιτική που εφαρμόστηκε για τη ρύθμιση της λειτουργίας του κλάδου, όπως περιγράφεται στο αρχικό Άρθρο, υπήρξε αλλοπρόσαλλη: Αστυνόμευση των τιμών πώλησης του κρέατος, σε περίοδο που το κόστος παραγωγής αυξάνετο πολύ περισσότερο από τον πληθωρισμό. Ελλιπής και υψηλού κόστους χρηματοδότηση, για τη κάλυψη των ζημιών που προέκυπταν με την προσπάθεια των χοιροτροφικών μονάδων για να αυξήσουν την παραγωγή υπό καθεστώς χαμηλής παραγωγικότητας. Απώλεια εισοδήματος, κυρίως λόγω υπερβολικής αύξησης των επιτοκίων από 6% το 1975 σε 28% το Εφαρμογή επάλληλων αναριθμήσεων των οφειλών, των οποίων ο τρόπος και οι προϋποθέσεις ήταν εκτός των πραγματικών δυνατοτήτων των χοιροτροφικών μονάδων. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η υπερχρέωση του κλάδου, η οποία, παρά την επίσημη 3 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -3-

4 αναγνώρισή της, ποτέ δεν σχεδιάστηκε η αντιμετώπισή της με στοχευμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Από τα στοιχεία που αφορούν στη διάρθρωση του κλάδου της χοιροτροφίας και καταχωρούνται στον Πίνακα 1, διαπιστώνεται ότι η ελληνική χοιροτροφία περιλαμβάνει μονάδες μικρομεσαίου μεγέθους και ασύνδετες μεταξύ τους, με ότι αυτό συνεπάγεται σε όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας του κρέατος και των περιβαλλοντικών οχλήσεων Εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση χοιρείου κρέατος Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής χοιρείου κρέατος, στον Πίνακα 3 η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης κρέατος όλων των κατηγοριών για την περίοδο και, στον Πίνακα 4, η διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων του ισοζυγίου παραγωγής και κατανάλωσης χοιρείου κρέατος για την ίδια περίοδο. Από τα στοιχεία των προαναφερομένων πινάκων προκύπτει ότι: (i) η εγχώρια παραγωγή χοιρείου κρέατος δεν καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και ο βαθμός αυτάρκειας της Χώρας ενώ προενταξιακά έφτασε ακόμα και στο 85%, μειώθηκε στο 35,5% το 2012, (ii) η ετήσια παραγωγή χοιρείου κρέατος, από τόνους το 1990, το 2012 μειώθηκε σε και οι ετήσιες εισαγωγές έφτασαν τους τόνους, συνολικής αξίας 427 εκατομ.. Η γραμμική τάση παραγωγής και κατανάλωσης χοιρείου κρέατος, όπως παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1 και 2, δηλώνει ότι η αυτάρκεια της Χώρας αναμένεται να μειωθεί, λόγω της αυξητικής τάσης της κατανάλωσης, που τείνει να σταθεροποιηθεί στο επίπεδο των τόνων και της πτωτικής τάσης της παραγωγής, η οποία τείνει να σταθεροποιηθεί στους τόνους. Διάγραμμα 1. Γραμμική τάση της παραγωγή χοιρείου κρέατος Διάγραμμα 2. Γραμμική τάση κατανάλωση χοιρείου κρέατος Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -4-

5 3. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3.1. Η ανάγκη σχεδιασμού στοχοθετημένων παρεμβάσεων Οι τιμές των βασικών τεχνικών παραμέτρων που προσδιόρισαν και προσδιορίζουν την παραγωγή χοιρείου κρέατος, όπως περιγράφονται στο αρχικό Άρθρο, δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς μέχρι σήμερα. Η πορεία προσαρμογής του κλάδου σε συνθήκες ανταγωνιστικότητας και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και των Οικολογικών Οργανώσεων είναι βραδεία και ασχεδίαστη, παρά την πίεση που ασκούν οι εισαγωγές χοιρείου κρέατος στο αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων της Χώρας. Η ελληνική επιχειρηματική χοιροτροφία εκτρέφει σήμερα περίπου χοιρομητέρες και παράγει τόνους κρέατος, δηλαδή διαμορφώνει παραγωγικότητα κιλά/χρόνο/χοιρομητέρα (16 χοίροι/χοιρομητέρα/χρόνο με σφάγιο περίπου 65 κιλών). Η παραγωγικότητα που διαμορφώνει ο κλάδος στα πλαίσια της ΕΕ είναι κιλά/χρόνο/χοιρομητέρα (22 χοίροι Χ 75 κιλά σφάγιο). Επομένως, η τεχνολογική ανανέωση και η οργανωτική ανασυγκρότηση του κλάδου, ώστε να προσεγγίσει την παραγωγικότητα που αυτός έχει στην ΕΕ, είναι προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Η χαμηλή παραγωγικότητα προσδιορίζεται εκτός από το χαμηλό γενετικό δυναμικό των χοιρομητέρων και κάπρων και από την τιμή άλλων παραμέτρων, όπως είναι: Ο χαμηλός συντελεστής εκμετάλλευσης της τροφής (συντελεστής μετατρεψιμότητας), που συνεπάγεται σπατάλη θρεπτικών συστατικών και ρύπανση του περιβάλλοντος, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών αποβάλλονται και, κυρίως, αύξηση του εκ διατροφής κόστους παραγωγής. Το χαμηλό επίπεδο ζωοτεχνικής διαχείρισης των ζώων και οργάνωσης και σωστής διαχείρισης των χοιροτροφικών μονάδων. Η παλαιότητα των σταυλικών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι, οι όποιες βελτιώσεις, επεκτάσεις και παρεμβάσεις έγιναν με αυτοσχέδιες κατασκευές των χοιροτρόφων, σε κρίσιμους τομείς, όπως ο εξαερισμός, οι μονώσεις, ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων. Εξάλλου, η οδηγία 2001/88/ΕΚ «περί καθορισμού ελαχίστων προτύπων για την προστασία των χοίρων», αποσκοπεί: (i) στην απαγόρευση χρήσης ατομικών κλωβών για κυοφορούσες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους, καθώς, επίσης και της χρήσης συστημάτων πρόσδεσης, (ii) στη βελτίωση της ποιότητας της επιφάνειας των δαπέδων, (iii) στην αύξηση του ζωτικού χώρου για τις ενήλικες και νέες χοιρομητέρες και στην διασφάλιση μόνιμης πρόσβασης σε υλικό στο οποίο μπορούν να ψάχνουν με το ρύγχος τους, (iv) στην καθιέρωση υψηλότερου επιπέδου κατάρτισης και εξειδίκευσης των χοιροτρόφων και του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τα ζώα, σε θέματα καλής διαχείρισης των ζώων, (v) στο να ζητούνται νέες επιστημονικές συμβουλές σχετικά με ορισμένα θέματα χοιροτροφίας. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις χοιροτροφικες μονάδες από τον Ιανουάριο του Περαιτέρω μέτρα ισχύουν σχετικά με τις προδιαγραφές φωτισμού και ανώτατα επίπεδα θορύβου, τη μόνιμη πρόσβαση σε φρέσκο, υγιεινό νερό, τους πρόσθετους περιοριστικούς όρους για την πραγματοποίηση ακρωτηριασμών σε χοίρους και την ελάχιστη ηλικία απογαλακτισμού τεσσάρων εβδομάδων Πέραν των όσων προαναφέρονται, βασική παράμετρος που θα προσδιορίσει τις προοπτικές στην παραγωγή χοιρινού κρέατος είναι η παραγωγή πιστοποιημένης ποιότητας κρέατος, αξιοποιώντας, κατά βάση, «συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής» και, μέσα από αυτά, το «συγκριτικό πλεονέκτημα» της ελληνικής χοιροτροφίας που αφορά στην τεχνικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη δυνατότητα κάλυψης των διατροφικών αναγκών των χοίρων αποσκλειστικά με εγχώριας παραγωγής ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Επομένως πρέπει να σχεδιαστεί Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -5-

6 μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελληνικής χοιροτροφίας, με στόχευση την αυτάρκεια της χώρας σε επώνυμο «ελληνικό χοίρειο κρέας ποιότητας», με πιστοποιημένο ελληνικό πρότυπο διατροφής των ζώων αποκλειστικά με τροφές εγχώριας παραγωγής και φυτικής προέλευσης. Η στόχευση αυτή πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας όλων των ασχολουμένων με τον κλάδο, ώστε να οργανώσουν σωστά την παραγωγή και να προβάλλουν αντικειμενικά στους έλληνες καταναλωτές τα υψηλά standards του τελικού προϊόντος και στην Πολιτεία τις πολλαπλές συνέπειες της προσπάθειας τους σε όρους μείωσης των εισαγωγών, ικανοποίησης των απαιτήσεων των καταναλωτών, οργανικής συμβολαιακής σύνδεσης των παραγωγών ζωοτροφών με τη ζωική παραγωγή, βελτίωσης των γεωργικών εισοδημάτων και ελαχιστοποίησης των οχλήσεων στο περιβάλλον. Μία τέτοια προοπτική, που φαίνεται μονόδρομος για την ελληνική χοιροτροφία, μπορεί να υποστηριχθεί με την γενικευμένη εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO Η εφικτότητα αυτάρκειας της Χώρας σε χοιρείου κρέας (1) Η ποσότητα κρέατος που παράγουν οι χοιρομητέρες, που αποτελούν το παραγωγικό δυναμικό της ελληνικής επιχειρηματικής χοιροτροφίας, εκτιμάται, για το 2012, σε τόνους, δηλαδή κιλά/χοιρομητέρα/χρόνο, σε σύγκριση με εκείνη στην ΕΕ που είναι 1650 κιλά/χοιρομητέρα/χρόνο. Επομένως, η ελληνική επιχειρηματική χοιροτροφία πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητά της τουλάχιστον κατά 60%. (2) Η ετήσια κατανάλωση χοιρείου κρέατος στην Ελλάδα είναι της τάξεως τουλάχιστον των τόνων. Επομένως, με βάση το υφιστάμενο επίπεδο παραγωγικότητας των κιλών/χοιρομητέρα / χρόνο, η ετήσια κατανάλωση καλύπτεται με χοιρομητέρες, δηλαδή 2,7 φορές περισσότερες των όσων εκτρέφονται σήμερα. Η προσπάθεια διασφάλισης αυτάρκειας με βάση την υφιστάμενη τεχνολογική δομή και οργανωτική διάρθρωση της ελληνικής χοιροτροφίας δεν είναι εφικτή διότι το κόστος παραγωγής, με το υφιστάμενο επίπεδο παραγωγικότητας, δεν συμβιβάζεται με το επίπεδο των τιμών που είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές έστω και όταν το προϊόν ενσωματώνει ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, υποστηριζόμενα από αξιόπιστη πιστοποίηση. Επομένως, η προσπάθεια προς την αυτάρκεια χοιρείου κρέατος πρέπει να στηριχθεί σε στοχοθετημένο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των χοιροτροφικών μονάδων, σε προσχεδιασμένη δικτύωση των μονάδων ώστε να ικανοποιούν με αξιοπιστία τις προϋποθέσεις ιχνηλασιμότητας και προσεκτική προσαρμογή στο περιβάλλον και στις συνθήκες διατήρησης και χειρισμού των ζώων, ώστε να πληρούνται προϋποθέσεις αειφορίας. (3) Με την προϋπόθεση ότι θα καταστεί εφικτός ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των χοιροτροφικών μονάδων και θα διασφαλιστεί η υποδομή για εγχώρια παραγωγή ζώων υψηλού γενετικού δυναμικού, στόχος μέσης ετήσιας παραγωγικότητας 1650 κιλών/χοιρομητέρα/χρόνο (22 χοίροι ανά χοιρομητέρα / χρόνο με σφάγιο 75 κιλών), κρίνεται σταδιακά προσεγγίσιμος. Ο στόχος αυτός διασφαλίζει την αυτάρκεια της Χώρας με χοιρομητέρες, δηλαδή με αύξηση του σημερινού συνολικού αριθμού των χοιρομητέρων κατά 70% και όχι κατά 170% που εκτιμήθηκε στο προαναφερόμενο σημείο (2). Ο αριθμός των χοιρομητέρων θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα αριθμό χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, έναντι του σχετικά μεγάλου αριθμού πολύ μικρών και μικρών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν σήμερα. Ένας τέτοιος αριθμός επιχειρηματικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων θα προκύψει: (i) από τον ριζικό και στοχοθετημένο Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -6-

7 εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση 800 μονάδων με ελάχιστο μέγεθος 150 χοιρ/ρων και (ii), με την ίδρυση ή/και μετεγκατάσταση 200 νέων μονάδων με μέγεθος μεγαλύτερο των 200 χοιρομητέρων (κ.μ.ο. 300 χοιρομητέρων). Ένα τέτοιο σχέδιο στοχοθετημένης διάρθρωσης του κλάδου πρέπει να τεθεί κάτω από αυστηρό έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, ώστε η όλη προσπάθεια να συγκλίνει σε παραγωγικό στόχο που να καλύπτει τουλάχιστον την αυτάρκεια και να δημιουργεί προϋποθέσεις επέκτασης για πραγματοποίηση εξαγωγών ενός ποιοτικού και διακεκριμένου προϊόντος πιστοποιημένης διαδικασίας παραγωγής, με έμφαση στην διατροφή των ζώων, στην τήρηση των ελάχιστων προτύπων υγιεινής και διαχείρισης των ζώων και στην αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. (4) Προκειμένου οι χοιροτροφικές μονάδες να διασφαλίζουν εσωτερικές οικονομίες κλίμακας για την εφαρμογή αποτελεσματικού ζωοτεχνικού και οικονομικού management ώστε να βελτιώνουν την παραγωγικότητα, να διασφαλίζουν την ποιότητα και να μειώνουν το κόστος παραγωγής, πρέπει να διασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας στην προμήθεια πρώτων υλών για τη διατροφή των ζώων και την παραγωγή ζωοτεχνικά σωστών και ελάχιστου κόστους μιγμάτων ζωοτροφών, στην προμήθεια κτηνιατρικών υπηρεσιών και κτηνιατρικών φαρμάκων, στην διακίνηση και σφαγή των ζώων και στην τυποποίηση και διαχείριση του κρέατος. Επομένως, χρειάζεται θεσμοθετημένη δικτύωση μέσω αποτελεσματικών περιφερειακών Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να καταστεί εφικτός ο περιορισμός της δράσης των μεσαζόντων, η ασφαλής και συμβολαιακή προμήθεια παραγγελία των απαιτουμένων ποσοτήτων ζωοτροφών, η παράγωγή, κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες, μιγμάτων ζωοτροφών σε σύγχρονο εργοστάσιο και όχι σε τεχνολογικά απαξιωμένα παρασκευαστήρια-αναμικτήρια ζωοτροφών και η οργανική, συνεχής, ειλικρινής και διαφανής σύνδεση με την αγορά. Ο προαναφερόμενος μέγιστος αριθμός των χοιροτροφικών μονάδων θα μπορούσαν να οργανωθούν σε ένα μικρό αριθμό, της τάξεως των 25, Τοπικών Δικτύων Ολοκληρωμένης Παραγωγής χοιρείου κρέατος πιστοποιημένης διαδικασίας παραγωγής, τα οποία, σε εθνικό επίπεδο, θα μπορούσαν να ιδρύσουν Διεπαγγελματική Οργάνωση Παραγωγών Χοιρείου Κρέατος Πιστοποιημένης διαδικασίας παραγωγής και πιστοποιημένου «ελληνικού προτύπου διατροφής των ζώων». (5) Εάν ο κλάδος δεν υποστηριχθεί στοχοθετημένα ώστε να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγή του, με ανανέωση και διεύρυνση του παραγωγικού δυναμικού του και με βελτίωση των τιμών των παραμέτρων που προσδιορίζουν αυξημένη παραγωγικότητα, θα μειώσει περαιτέρω την παραγωγή του και, σε σύντομο χρόνο, θα συρρικνωθεί, χωρίς να μπορέσει να αξιοποιήσει τις " ευνοϊκές» προοπτικές της ελληνικής αγοράς και το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει ο κλάδος για δυνατότητα σχετικά γρήγορης αύξησης της παραγωγής, σε σχέση με τους κλάδους παραγωγής ερυθρών κρεάτων. Εξάλλου, η προσέγγιση του στόχου της αυτάρκειας της Χώρας σε χοίρειο κρέας / συνδέεται με ετήσια εγχώρια παραγωγή: τόνων δημητριακών καρπών 4, τόνων σογιαλεύρων 5 και τόνων υποπροϊόντων βιομηχανιών (κυρίως πίτυρα) τόνοι καρπού αραβοσίτου, που απαιτεί έκταση στρεμμάτων (έναντι καλλιεργούμενης με αραβόσιτο έκτασης στρεμμάτων) τόνοι καρπού σίτου, που απαιτεί έκταση στρεμμάτων (έναντι καλλιεργούμενης με σιτάρι έκτασης στρεμμάτων) Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -7-

8 (6) Η προσχεδιασμένη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και παραγωγικότητας στην ελληνική χοιροτροφία και η κατοχύρωση του «ελληνικού χοιρείου κρέατος ποιότητας» είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της προσπάθειας επίτευξης αυτάρκειας προς όφελος των καταναλωτών (ποιότητα κρέατος), της Αγροτικής Οικονομίας (σύνδεση της φυτικής παραγωγής με τη χοιροτροφία, βελτίωσης των εισοδημάτων και αύξηση της απασχόλησης), του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και της προστασίας του περιβάλλοντος (μείωση των οχλήσεων από τη χοιροτροφία). Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να είναι Ολοκληρωμένο με την έννοια ότι: (i) θα είναι πολυδιάστατο και θα καλύπτει τα τεχνολογικά, οικονομικά, οργανωτικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά προβλήματα του κλάδου, με σαφήνεια στην χωροθέτηση και στο μέγεθος των μονάδων, (ii) θα στηρίζεται σε κριτήρια ανταγωνιστικότητας, με την έννοια ότι θα στοχεύει την αύξηση της παραγωγικότητας με συναρτήσεις παραγωγής που προσδιορίζουν χαμηλές καμπύλες κόστους, (iii) θα αφορά όχι μόνο στο κύκλωμα παραγωγής αλλά και σ εκείνο προμήθειας των βασικών εισροών και πώλησης των τελικών προϊόντων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εκροές εισοδημάτων έξω από τον κλάδο, (iv) θα στηρίζεται σε τρεις άξονες: αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, ίδρυση νέων μονάδων και παραγωγή προϊόντος πιστοποιημένης διαδικασίας παραγωγής και (v), θα αφορά και στην ίδρυση μονάδων παραγωγής χοιρομητέρων και κάπρων υψηλού γενετικού δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η ετήσια ανανέωση των παραγωγικών ζώων από εγχώρια παραγωγή χαμηλού κόστους. (7) Η Εταιρία Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, με βάση και την εμπειρία που απεκόμισε από την υλοποίηση του Έργου «Δοκιμές επικύρωσης επιδεικτικές εφαρμογές στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρείου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής» (AGRO 3), τριετούς διάρκειας ( ), υπέβαλε (Σεπτέμβριος 2006) πρόταση στο ΥπΑΑΤ για τη «Διερεύνηση της εφικτότητας εφαρμογής συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής χοιρείου κρέατος κατά AGRO 3 σε επίπεδο Χώρας». Επειδή, μέχρι τώρα δεν υπήρξε αντίδραση, επαναφέρουμε την πρόταση αυτή με το Ένθετο που συνοδεύει το Άρθρο αυτό, στο οποίο καταχωρούνται τα βασικά τεχνικο-οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, που στοχεύει την αυτάρκεια της Χώρας σε χοίρειο κρέας, υπό καθεστώς γενικευμένης εφαρμογής του Προτύπου Agro 3, στα πλαίσια των τεχνικοοικονομικών συνθηκών του Από τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Ένθετο συνάγεται ότι η εφαρμογή του Προγράμματος απαιτεί συνολικό επενδυτικό κόστος που εκτιμάται σε 1,26 δις, από τα οποία 593 εκατομμ. συνιστούν Δημόσια Δαπάνη (επιδοτήσεις και επενδυτικά κίνητρα) και, 668 εκατομμ., συνιστούν συμμετοχή των επενδυτών (ίδια και δάνεια κεφάλαια). Η ολοκλήρωση και λειτουργία των επενδύσεων αυτών, για χρόνο πλήρους ωρίμανσής τους, θα προσδιορίσει: (i) συνολική ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής, λόγω αύξησης της ετήσιας παραγωγής κρέατος από τόνους σε τόνους, βελτίωσης των τιμών του προϊόντος και οικονομίας στην κατανάλωση και στο κόστος ζωοτροφών, της τάξεως των 480 εκατομμ. και (ii), ετήσια μείωση της αξίας των εισαγωγών χοιρείου κρέατος τουλάχιστον κατά 410 εκατομμ τόνοι καρπού κριθής, που απαιτεί έκταση στρεμμάτων (έναντι καλλιεργούμενης με κριθάρι έκτασης στρεμμάτων). 5 Οι συνθήκες της Χώρας καθιστούν εφικτή την εγχώρια παραγωγή του, η οποία, μέχρι τώρα εισάγεται. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -8-

9 (8) Η επιδίωξη εφαρμογής του προτύπου «ελληνικής διατροφής των χοίρων», όπως προσδιορίζεται και στο πρότυπο AGRO και των απαιτήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής, διασφαλίζουν την υγιεινή και την βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Η υιοθέτηση μίας τέτοιας στρατηγικής από όλους τους ενδιαφερόμενους προϋποθέτει: (i) σήμανση του προϊόντος, ώστε να είναι σαφώς αναγνωρίσιμο στην αγορά, ύστερα από ελέγχους και διασφάλιση αξιόπιστων μηχανισμών πιστοποίησης και (ii), παρακολούθηση του προϊόντος μέχρι του σημείου λιανικής πώλησης, ώστε να αποφεύγονται παραπλανήσεις του καταναλωτή, δεδομένου άλλωστε ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα έχει μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και, ως εκ τούτου, θα διεκδικεί υψηλότερη τιμή διάθεσης. (9) Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προτεινόμενου Προγράμματος είναι: (i) η οριστική αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των μονάδων, λόγω των ιστορικών συνθηκών υψηλού κόστους χρηματοδότησης, (ii) η χωροθέτηση δυνητικών περιοχών εγκατάστασης των υποδομών για τα Τοπικά Δίκτυα Παραγωγής χοιρείου κρέατος και των χοιροτροφικών μονάδων που θα υποστηρίζονται από αυτά, (iii) η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την εφαρμογή του συστήματος AGRO3, και τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών χοιρείου κρέατος, μέσω του ΠΑΑ , ώστε να καταστεί εφικτή η θεσμοθέτηση συλλογικής δράσης στα πλαίσια Τοπικών Δικτύων Παραγωγής Χοιρείου Κρέατος, (iv) η δυνατότητα ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο, κατά την επόμενη δεκαετία, στοχοθετημένων επενδύσεων, για τον σωστό εκσυγχρονισμό της ελληνικής χοιροτροφίας, εντάσσοντας στο επιλέξιμο επενδυτικό κόστος την αξία των ζώων αναπαραγωγής και το κόστος των βελτιώσεων για προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων 7, (v) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του χοιρείου κρέατος, με την καθιέρωση της ταμειακής μηχανής ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου που να προστατεύει την ονομασία «ελληνικό χοιρινό κρέας» και να αποτρέπει την παραπλάνηση του καταναλωτή και με την προώθηση των διαδικασιών εφαρμογής του Μέτρου της ποιοτικής κατάταξης των σφαγίων, ώστε να συνδεθεί η τιμή με την ποιότητα του σφαγίου, προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών. 6 Στην παράγραφο του προτύπου AGRO 3-1, ορίζονται οι ακόλουθες «επιπρόσθετες απαιτήσεις», προκειμένου να προσδιοριστούν ειδικές προδιαγραφές στη διατροφή χοίρων, για την καθιέρωση του προτύπου «ελληνικό χοίρειο κρέας ποιότητας», πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο AGRO 3: Να μην χρησιμοποιούνται κρεατάλευρα, οστεοκρεατάλευρα, οστεάλευρα και αιματάλευρα που προέρχονται από θηλαστικά ή πτηνά. Να μην χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα μανιώτης (ταπιόκα). Ένα ελάχιστο ποσοστό 50% κατά βάρος των σιτηρεσίων πρέπει να αποτελείται από δημητριακούς καρπούς. Εξαιρούνται οι ζωοτροφές χοιριδίων που καλύπτουν τα στάδια μέχρις απόκτησης ζώντος βάρους 25 κιλών. Να μην χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά ως αυξητικοί παράγοντες. Να μην χρησιμοποιούνται ως πηγές ασβεστίου και φωσφόρου προϊόντα, στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνονται ως πρώτες ύλες κατεργασμένα υποπροϊόντα από τη σφαγή θηλαστικών ή πτηνών. 7 Υπάρχει σημαντική απόσταση στην εκτίμηση του κόστους «ανά θέση χοιρομητέρας» (για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή ίδρυση μονάδος, αντίστοιχα), μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. και της Ομοσπονδίας. Επίσης, οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης έργων στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -9-

10 Ένθετο Τεχνικό-οικονομικά στοιχεία Προγράμματος Παραγωγής Πιστοποιημένης Ποιότητας χοιρείου κρέατος με στόχευση την αυτάρκεια (1) Το μέγεθος της ελληνικής χοιροτροφίας που διασφαλίζει αυτάρκεια: Εκτιμάται ότι είναι δυνατή η επίτευξη αυτάρκειας με ετήσια παραγωγή τόνων χοιρινού κρέατος. Η παραγωγή αυτή μπορεί να διασφαλιστεί με την εκτροφή χοιρομητέρων σε παραγωγή ( χοιρομητέρες Χ 22 χοιρίδια/χρόνο Χ 100 κιλά Ζ.Β./χοιρίδιο Χ 75% σφάγιο = τόνοι). (2) Κόστος εγκατάστασης συστήματος ποιότητας, σε επιπεδο χοιροτροφικών μονάδων: Κόστος προετοιμασίας εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης για την παραγωγή χοιρείου κρέατος και πιστοποίηση ανά πρότυπο, ως ακολούθως: AGRO 3-1 και AGRO 3-2: AGRO 3-3: AGRO 3-4: /χοιροτροφική επιχείρηση /σφαγείο /τυποποιητήριο Πρόσθετα ετήσια λειτουργικά έξοδα για εφαρμογή AGRO 3-1 & AGRO 3-2: (κτηνίατρος, εφαρμογή προγραμμάτων υγιεινής, υποστήριξη διαχείρισης ποιότητας, δειγματοληψίες και αναλύσεις, δαπάνη επιθεώρησης αξιολόγησης κα). Κόστος εκσυγχρονισμού ή/και μετεγκατάστασης/ίδρυσης χοιροτροφικών μονάδων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AGRO 3, της σχετικής Κοινοτικής νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων και για την διασφάλιση των αναγκαίων περιβαλλοντικών προϋποθέσεων: - Κόστος εκσυγχρονισμού: /χοιρομητέρα - Κόστος ίδρυσης / μετεγκατάστασης: /χοιρομητέρα (3) Κόστος εγκατάστασης συστήματος ποιότητας σε επίπεδο Συλλογικών Φορέων: Η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος για την ταυτοποίηση των ζώων και την ιχνηλασιμότητα που να είναι διαφανές, αξιόπιστο και μη αλλοιώσιμο, καθώς και η επιτάχυνση της ευρείας εφαρμογής των προτύπων AGRO 3-1 μέχρι AGRO 3-4 και η πρόβλεψη για επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης (AGRO 3-5), δύναται να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης του Συστήματος (Φ.Δ.Σ.), ο αριθμός των οποίων, σε εθνική κλίμακα, προσδιορίζεται, ενδεικτικά, σε 25. Εκτιμάται ότι το κόστος των υποδομών κατά Φ.Δ.Σ. θα είναι της τάξεως των και τα ετήσια λειτουργικά έξοδα (προσωπικό και υλικά γραφείου), Στο πλαίσιο των Φ.Δ.Σ., για την εξυπηρέτηση των συνεργαζομένων μονάδων υπό συνθήκες οικονομιών κλίμακας και την ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων του AGRO 3-1, 3.3 και 3.4 θεωρείται αναγκαία η ίδρυση: - Σύγχρονων εργοστασίων παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών δυναμικότητας τόνων/ώρα (κόστος περίπου για την κάθε μονάδα). Τα συγκεκριμένα εργοστάσια παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών, διασφαλίζουν χαμηλό κόστος ανά κιλό μίγματος προσαρμοσμένου σε ελληνικό πρότυπο διατροφής των χοίρων αποκλειστικά με ζωοτροφές εγχώριας παραγωγής και φυτικής προέλευσης. - Σφαγείων, με επαρκείς ψυκτικούς χώρους και οχήματα μεταφοράς κρέατος, με τυποποιητήριο χοιρινού κρέατος και με σύστημα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων του σφαγείου και τυποποιητηρίου (κόστος για την κάθε μονάδα). Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -10-

11 (4) Συνολικό κόστος εγκατάστασης συστήματος ποιότητας σε: (4.1) Επίπεδο χοιροτροφικών μονάδων, σφαγείων και τυποποιητηρίων: Αριθμός χοιροτροφικών μονάδων: Χ /μονάδα = Αριθμός σφαγείων: 25 Χ /μονάδα = Αριθμός τυποποιητηρίων:25 Χ /μονάδα = Πρόσθετα λειτουργικά έξοδα τριετίας για τις χοιροτροφικές μονάδες: 1000 μονάδες Χ /μονάδα Χ 3 έτη = (4.2) Επίπεδο συλλογικών φορέων: Υποδομές σε Φ.Δ.Σ.: 25 ΦΔΣ Χ /ΦΔΣ = Λειτουργικά έξοδα Φ.Δ.Σ.: 25 ΦΔΣ Χ Χ 3 έτη = (4.3) Επενδύσεις: Εκσυγχρονισμός χοιροτροφικών μονάδων: 800 μονάδες Χ 150 χοιρ/ρες Χ /χοιρομητέρα = Ιδρύσεις μετεγκαταστάσεις χοιροτροφικών μονάδων: 200 μονάδες Χ 300 χοιρ/ρες Χ /χοιρομητέρα = Επενδύσεις για εργοστάσια παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών: 25 ΦΔΣ Χ = Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις σφαγείων, τυποποιητηρίων και διαχείρισης υγρών και στερών αποβλήτων: 25 ΦΔΣ Χ = Συνολικό κόστος( ) (5) Επιδοτήσεις και επενδυτικά κίνητρα 8 : (5.1) Επιδοτήσεις: Εγκατάσταση συστήματος ποιότητας (4.1): Χ 0,75 = Δημιουργία ΦΔΣ Ποιότητας (4.2): Χ 0,75 = (5.2) Επενδυτικά κίνητρα (4.3): Χ 0,45 = Σύνολο επιδοτήσεων και επενδυτικών κινήτρων (6) Αναμενόμενες ωφέλειες: (6.1) Ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής (σε χρόνο ολοκλήρωσης της εφαρμογής του προγράμματος, με συνολικό αριθμό χοιρομητέρων σε παραγωγή και υπό καθεστώς αυτάρκειας), σε τιμές του 2012: ( τόνοι τόνοι) Χ /τόνο 9 = (6.2) Βελτίωση των τιμών του προϊόντος λόγω ποιότητας και καλύτερης οργάνωσης: χοιρομητέρες Χ 22 χοίρους Χ 100 κιλά ΖΒ Χ 1,5 /κιλό Ζ.Β. Χ 10% = (6.3) Οικονομία στην κατανάλωση και στο κόστος ζωοτροφών και όφελος από καλύτερη μετατρεψιμότητα των ζωοτροφών, υπό συνθήκες βελτιωμένης παραγωγικότητας (10%): χοιρομητέρες Χ 22 χοίρους Χ 100 κιλά ΖΒ Χ 3,5 κιλά μίγματος/κιλό Ζ.Β. Χ 0,30 /κιλό Χ 10% = (7) Ετήσια υποκατάσταση εισαγωγών χοιρινού κρέατος τόνοι Χ /τόνο συνολικής αξίας Τα προαναφερόμενα ποσά επενδύσεων και επενδυτικών κινήτρων θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια του ΠΑΑ και στον Αναπτυξιακό Νόμο, αντίστοιχα. Αντιστοιχεί σε τιμή 1,5 /κιλό Ζ.Β. με απόδοση 75% σε σφάγια. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -11-

12 Πίνακας 1 Διαχρονική εξέλιξη της διάρθρωσης των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά τάξη μεγέθους, με βάση το συνολικό αριθμό των κατεχομένων χοίρων Τάξεις μεγέθους αριθμού χοίρων Μεταβολή % 2010/1999 Αριθμός χοίρων Αριθμός χοίρων Αριθμός χοίρων Εκμεταλλεύσεις Εκμεταλλεύσεις Εκμεταλλεύσεις Εκμεταλλεύσεις Αριθμός χοίρων ,1-54, ,6-15, ,2-10, ,0 1,4 100 και άνω ,4 22,5 Σύνολο ,4 15,3 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Ειδική Έρευνα χοίρων. Πίνακας 2 Παραγωγή Χοιρείου Κρέατος την περίοδο Ετος Σφάγια (κεφ.) Παραγωγή κρέατος (χιλ. τόννοι) Μέση απόδοση (κιλά/ζώο) ,7 61, ,6 61, ,7 61, ,5 62, ,8 62, , ,5 63, ,3 64,4 Μ.Ο ,8 62,5 Πηγή: Υπ. Αγρ. Αν. & Τροφίμων Πίνακας 3 Διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης κρέατος Έτος Χοιρινό Βόειο Πουλερικών Αιγο-πρόβειο Λοιπά κρέατα Σύνολο Παραπροϊόντα σφαγείων Σύνολο Πηγή: Υπ. Αγρ. Αν. & Τροφίμων Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -12-

13 Πίνακας 4 Ισοζύγιο Κατανάλωσης και Παραγωγής Χοιρείου Κρέατος Έτος Παραγωγή (+) Εισαγωγές (+) Εξαγωγές (+) Κατανάλωση (=) Βαθμός αυτάρκειας % (χιλ. τόννοι) Κατά κεφαλήν κατανάλωση (χιλ. τόννοι) ,9 67,0 0,9 213,0 68,5 21, ,1 84,4 1,6 235,9 64,2 23, ,5 97,4 3,5 236,4 58,8 22, ,7 120,4 4,0 258,1 53,4 24, ,3 143,4 8,6 277,1 48,1 26, ,0 210,5 5,4 344,1 38,8 32, ,0 170,4 5,4 300,4 43,2 28, ,5 162,0 6,1 291,7 44,4 27, ,7 198,1 8,2 318,6 40,4 29, ,6 206,6 8,9 316,3 37,5 28, ,7 181,9 7,0 294,7 40,7 36, ,6 183,8 5,5 296,9 40,2 36, ,8 202,7 5,9 311,6 37,4 34, ,3 190,1 7,3 294,1 38,9 36, ,5 202,8 6,6 315,8 39,0 34, ,3 196,8 6,9 301,2 37,9 35,9 Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -13-

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Στο άρθρο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονομολόγου Πρόεδρος της Vakakis International S.A. Consultants in Agricultural and

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Λευκωσία (Κύπρος) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ρ Πέτρος Μαυρομμάτης Λειτουργός Γεωργίας Α Αν. Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου H Eταιρία Η ιστορία της εταιρείας ΑΫΦΑ- ΝΤΗΣ, ξεκινάει το 1978 από ένα ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους) ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Παραγωγή, Αγορά, Εξωτερικό εμπόριο ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Το 2013, η ισπανική παραγωγή χοιρινού κρέατος έφθασε τα 3,44 εκατομμύρια τόνους και ο αριθμός των σφαγέντων ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας

Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Η γεωργία συνιστά παραγωγική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ÚÔÔ ÙÈÎ ÁÈ ÙËÓ «Â È ÂÈÚËÌ ÙÈλ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ. Γράφει ο Φώτης Βακάκης*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ÚÔÔ ÙÈÎ ÁÈ ÙËÓ «Â È ÂÈÚËÌ ÙÈλ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ. Γράφει ο Φώτης Βακάκης* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ÚÔÔ ÙÈÎ ÁÈ ÙËÓ «Â È ÂÈÚËÌ ÙÈλ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ * Διευθύνων σύµβουλος της Βακάκης & Συνεργάτες Γράφει ο Φώτης Βακάκης* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Βοοτροφία 2/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμαβκιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Αικ. Μυλωνά Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία;

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία; ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τι είναι η βιολογική γεωργία; είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap-papei.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η FASHION Α.Ε είναι μια από

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα