ραθαπνγίζω ραββοφορέω 1563

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ραθαπνγίζω ραββοφορέω 1563"

Transcript

1 7τω ρα/3δουχεω 567 ; π. δ' ουκ &v..; A.Pr it. osv; how then? how next? E.Med. 1376, Hipp.^gS, 1261, D ; w. ούν X.Mem r. δοκλ ; parenthet., in conversation, how think you? hence (losing all interrog. force), = λίαν, wonderfully, Ar.PZ.742, /Υκ.881, Ach.2\ \ also 1r. 0U1 σφόδρα Id.Pa.54 ; cf. δοκε'ω 1.2. IV. 7r. in indirect questions for 'όπως, A.Eu^T, S.7V,991(anap.), Ar.Eq. 614, X.Mem , etc.; εθαύμαζον tiv vr...εδεισαν IG 12(3) (Cnidus, Epist. Aug.) ; ζητηθήσεται 1r. 'ότι κα\ τοΰτο αληθεs 4στι S.E. M.S. 16. V. in exclamations, 31 7r. πονηρό!/ εστίν άνθρωπου φύσις rb σύνολον Philem.2 ; π. παραχρήμα έξηράνθη..! Εν.Matt ; π. δυσκόλως.. 1 Εν. Marc. 1 ο irws, Ion. κως, enclit. Adv. of Manner, in any way, at all, by any means, οϋ μέν π. αλιον πελει ορκιον Ι1 4 Ι5 > Od > άλλα γενοιτό π. A.Ag.1249, cf. ουπως, μήπως : freq. after other Advbs. of Manner, ωδε π. somehow so, X.Cyr ; Ηλλωτ π. in some other way, Id.y4(! ; τεχνικώς π. ib i εϋσχημόνως π. Id.Cyni.3 9; sometimes merely to qualify their force, when it cannot be always rendered by any one English equivalent, αεί π. Il r ; μάλα π , X.Cyr ; M<57' s זי Pl.PfV.328d, etc.: with Verbs, καΐ ίτυχε κως του μά γου Hdt.3.78, cf. 150 ; τΐ1 yap κάτα-γμα τυγχάνω ρίψασά π. S. 7>.ό95 ; ήθάϊ ε'ιμί π. των τησδε μύθων Id.iT/.372 ; πράσσοντές ν. ταύτα Th.2.3! απώκνησάν π. Id,3.20; freq. after γάρ, ενεστι yap π...rfj τυραννίδι νόστιμα A.Pr.226, cf. Ch.958 (lyr.), etc.: most freq. after h3φ0thet. Particles, rf πως Od ; εάν π. S.OC1770 (anap.),?>.584 ; tfv π. Ar.Ksgg: expressing uncertainty, I suppose, Hdt.I-95, II. πως, πως, or πως, in a certain way, opp. απλώς, Arist.P0/.I275 l 16 ; οΰδ' ό απλώς οργιζόμενος, αλλ' όπως ld.enll06*l ; άλλα 7τώ? πραττόμενα κα\ πώς νεμόμςνα δίκαια ib a ttojs μεν.., δε.. in one way.in another.., Iamb. Comm.Math. 13, Them, in de An , al.; πώς μεν.., 'όλως δε.. Arist.Po/.i 263 a 26. (πώς is Adv. of stem TO-(I.-E. qho '), whence πον, ποΐ, ττί), etc.) ττωτ-άομαι, Ep. impf, πωτώντο Il.x2.287 : D r fut. πωτάομαι [d] Ar.iy5.10t3 : aor. επωτήθ-ην ΑΡγ.6ς)9, (εξ-) Babr.12.t : poet. Frequentat. of ποτάομαι, fly about, λίθοι πωτώντο II. I.e.; σπινθαρίδες h. Ap.442 ; ψυχαϊ άσεβεων.. πωτώνται εν άλγεσι Pi.Pr (sed leg. ποτώνται); πωτώντο.. μελισσαι Theoc.7-Ι-Ρ! [aierbs] πωτατ' ενθα καΐ ενθα Q.S i Ι η impf. πωτάσκετο &μβροτος αϊγλ-η Orac.ap. Marin.Prod,28. -η ε is, εσσα, εν, flying, Νοηη.2>.8.177> al.; of the sun, Ρ Μag. Berol. 2.9I. -ημα» v. πότημα (a). εος, τό, pi. πώεα, τά, Ep. Noun, flock, in Horn, of sheep, in,עט-ה- phrases, οίων μεγα πώυ , cf , al.; ο'ιώνπώεα Od.l ; 0pp. βοών αγελαι, , cf. II , al. ; πύεσι μήλων Od.4.413, etc.; πώεα abs., Hes. 0^.516; apptly. of goats, Opp./ f ; later πωεα παίδων Nonn.D.3,302 ; αλίτροφα π. λίμνης, of fish, ib.41.33, cf. Opp.ΗΛ.66, τώ1ι, ή, perh. a kind of heron, Arist.P?^4617 a 9 (v.l. φώυξ, θώυξ), cf, Hsch.; ιτώυγξ, Ant.Lib.5.5, EM6gg.10. ίλ yv^ (Greek name prob. σάν (v. 2 σ Β. 2), eighteenth letter in the Etruscan abecedaria (IG ) and probably in the oldest Gr. alphabets, occupying the same serial position as the Hebrew Tsade,צ) Phoenician h. ψ* Syria 6.103), with which it may be identified. In many of the oldest Gr. alphabets it represents the sound s, for which and ξ (twenty-first letter in the Etruscan abecedaria) is an alternative representation preferred in other Gr. alphabets. It is uncertain whether the letter φ (name and serial position unknown), which represents the sound co in Schwyaer 707 (Ephesus, vi B.C.), ךιAιך 0 (Erythrae, ν B.C.), S/C4.6 (Cyzicus, vi B.C.), 45.2, al. (Halic., ν B.C.) and the third sound (crer?) in the name of Mesambria in BMus.Cat.Coins Thracep.i32, is to be identified with M. It is also uncertain whether the numerical symbol ΓΡ (=900), described by Gal.17(1).525, which has this form in PE/eph.i (iv B.C.), PCair.Zen.22.5(111 B.C.), Rev.Phil.(Thessafy, iiib.c.), Milet.ii. 39 (ii B.C.), where it forms part of a symbol for thousands, and later the forms!f fhs (Athenian tesserae of iv B. c.), (papj'ri of ii B.C.), S/G (Magn. Mae., ii B.C.), 7G12(1). 913 (Rhodes, i B.C.). φ ib r, al. (ii a. d.), and (medieval Mss., called παρακνϊσμa in Sch.D.T. p.496 H.), is to be identified with either of the foregoing. The numerical, mbol s3 in the form follows ω in an Attic abecedarium. Bidlettino dell'inst. dicorrisp. archeol , and that position tallies with its numerical value, since «= 800. The extended alphabet used by Archim.S/ifmi,.ן> Aequil. 2.3 for a diagram ends with?? S, κότπτα (q.v.), nineteenth letter in the Etruscan abecedaria (IG ), occurring in/(?9( ι ).334. i, al. (Locr.,v B. C.), etc.; as numeral = 90, PCair.Zen.22.2τ (i B. c.),phib, (iiib.c.), etc. Ρ as a semivowel by Arist.P b 28 : the name ρώ occurs in Ar.Th. 781, Callias ap.ath d, Pl.Cm.426c, PC// (Delos), etc. pa [a], enclit. Particle, Ep. for άρα (q. v.), freq. in Horn, and Pi.; less freq. in Trag. (lyr.), ή pa A.Pers.6^3, S.Aj.i72 ; tf pa ib. 177, B This and κα. are the only monosyll. Particles not ending in e which allow elision. pa, Adv. easily, Alcm.42, S.Fr.1086, Ion Trag.66. [Codd. vary between pa. and βά ; only ρά(ράι) seems to be admitted by A.D,Adv , Eust , but!53 is prob. correct Attic and Dor. for *paa whence Ep.*Ρηα (written peγα in Horn, but βήα in A\c.Supp.12^), [. 8pa! later Ion. pea (q. v.) ; cf. Aeol. pa, τό, rhubarb, Rheum officinale, Dsc.3.3 ; growing near the river Rka (mod. Volga), whence its name acc. to Amm.Marc ; cf. βήον. paas* Ρεύματα, Hsch, ραβάσσω, Att. -ττω, = ράσσω, αράσσω, make a noise, esp. by dancing or beating time with the feet, Hsch., Phot. ; cf. αρραβάσσα. ραββί, Ο my Master, Hebr. word in Ev.Matt. 23.7, al,; also ραββονί or ^αββουνί, Ev.Marc.io.^i, Ev.Jo ραβδ«ΰαμαι, angle as with a rod, v. βαβδίονι. 2. ραβδηφόρος, ov, poet, for Ραβδοφόρος, = θυρσοφόρος, Lyc ράβδιδα' τα διδασκαλεία, Hsch. ραβδ-ίζω, beat with a rod or stick, cudgel, Ar.iys.587, Pherecr.50, 2 Ep,Cor (Pass.) ; p. δένδρα thresh trees, to bring down the fruit, Thphr.CPr.19.4 (Pass.), cf. PRyl (1 A.d.) ; Ιλάας Thphr.CP 5.4.2; p. [κριθάί] thresh out barley, Lxx Ru.2.17; σίτον \b.jd ίον, τό, Dim, of ράβδος, little rod or shoot, Thphr.i/P3.17.6, Dsc.1.14; the wand of Hermes, Babr.117.9, Arr.Epicf.&lo.li; avb Ραβδίου οίακίζεσθαι, of horses, Str b. divining-rod, Lxx s.21.21(26)(cod. A). 2. barbel or filament appended to the lips of certain fishes, which are said Ραβδεύεσθαι το7ς εν τφ στόματι, & καλοίσιν οί Ραβδία Arist,//^i620 b iron stile, used in encaustic painting, Plu.2.568a, Ath b. 4. Ραβδία ακοντίων perh. javelin shafts, BCΗ?,$.16 (Delian inventory). 5. teacher's pointer (or = ράβδος 1.7), Eudem.ap.Simp. in Ph XI. = αλιμον, Ps.-Dsc ισμός, 6, winnowing, threshing, P7Vi> ' Β. c.). -ιστης, ου, ό, thresher, BGUw^ i 15 (ii A. D.), Sammelb (iia.d.), al. ραβδο-staivos [1], ov, living by the painter's stile (βαβδίον 1. 3), epith. of Parrhasius, a parody on αβροδίαντος, Ath d, c. -ειδηϊ, 4s, striped, π6a Dsc.3.97 ; άνθος (?/> όμφοι v. 1. for λαβδ- in Hippiatr.96. -μαντίία, η, divination by a wand, Gloss. -μαχία, η, fighting with a staff ov foil, Plu.^fer.4. -vofie'co, to be ράβδονόμος, sit as umpire, S.7V.516.(. r 13 ) -νόμος, ov, (νέμω) wielding a rod or wand, hence of the Roman lictors, P\u.Aem.^2 ; umpire, Hsch. -ομαι, Pass., to be striped (cf. ράβδος III), Lyd. Mag. ι.7. ράβδο;, ν, r d-> wand, Horn. (v. infr.), etc. ; lighter than the βακτηρία or walking-stick, X.Eq.11.4 (but = βακτηρία, Ev.Matt , al.). Special uses : 1. magicwand, as that of Circe, Od , 319, etc.; that with which Athena touched Odysseus, to restore his youthful appearance, χρυσείγ ράβδοι ϊπεμάσσατο ; that with which Hermes overpowers the senses of man, II ; that with which Hades rules the ghosts, Pi.O.9.33 ; divining-rod, Hdt fishing-rod, Od.12.25x. 3. limed twig, for catching small birds, Ατ.Αν.^2η. 4. shaft of a hunting-spear, X.Cyn , staff of office, like the earlier σκηπτρον, Pl.Ax.36ja, Lxx Ps. 44(45). 7, 109(110). 2 ; carried by a βραβευτώ, Phld.K>V.p.25J.. dub. in A.Supp.iifi for Ραβδούχος. β. ivand borne by the pa-^φδίτ, τ(1v επ\ ράβδψ μνθον ΰφαινόμενον Call.Fr. 138 ( = Fr P.), cf. Paus : hence κατ α ράβδον 4νεων according to the measure of his (Homer's) verses,?!./.4(3). 38(56). 7. rod for chastisement, p. κοσμούσα PLZ.g-.700c ; μάστιξ 7) p. riding-switch, X.Eq.8.4; p. βοηλάτις ox-goad, API (Mosch.); ξαίνεσθαι ράβδοιs ~P]u.Alex.$T, cf. AP ΙΓ.153 (Lucill.) : of the fasces of the Roman lictors, Plb.tl.29.6, D.H.4.H, Str.5.2.2, P1U.PKW.IO, Luc.36 ; wpbs vivr( ράβδου!, - Lat. at (i.e. ad) quinque fasces (C/Z (Numidia)), OG/543.!8 (Ancyra, ii A.d.), /GPoMi (ibid., ii A. D.) ; cf. ραβδονόμος, pa. βδοΰχος. 8. shepherd'sstaffοτ crook, LxxPi.22(23).4, Mi , p. κληρονομιάς measuring-rod, ib,pi\73(74), stitch, ϊντασθεν δε βοείας βάψε θαμειας χρνσείτ!ς ράβδοισι διηνεκεσιν 7τερ\ κνκλον (unless it means rivets, studs). II. young shoot of some trees, Ion Trag.40, Thphr.//P III. streak or stripe on the skin of animals, 5ιαττοίκ!λα ράβδοι! Arist.. M525 a 12 ; offish,clearch. 73 ; of clothes, Poll.7.53, fluting0ϊa. column, Sttpp.Epigr , ma Did3 ) ii B.C., pi.) ; of minerals, vein, Thphr.CP4.12-6, D.S.5.37; ^enkor shaft of light, Arist.M te.377 a 30,. Tl.»^ ii/«.395»31,thphr.5 IV. in Gramm., 1. line, verse, Seb.PL/ a critical mark, like οβ*λόί, Hsch. 3. stroke forming a letter, Theodect.6.6. ραβδο υχ- ω, to be α ραβδούχος, carry a rod or wand, esp. as a badge

2 ραββοφορέω 1563 OF OFFICE, HIPPIAS Erythr.AP.Ath.6.259D ; OF THE ROMAN LICTORS, bear the fasces, D.C : PASS., have the fasces borne before one, PLU. Num ΊΑ, Ή, office OR duties of α βαβδοΰχος, BGU (III A. D.), POxy (1VA.D.): AT ROME, the insignia of the lictor, fasces, P\\1.Fab.4, Cic.16. -OS (PROPERISP.), 6, one who carries a rod OR staff of office. 1. fudge, umpire at a contest, Pl.Prt. 338A. 2. magistrate''s attendant, staff-bearer, beadle, hc.paxj34, UPZ3.6 (II B.C., PROB.), /(?9(2).735 (LARISSA, III B.C.), (COROPA, II B.C.), Act.Ap ; SO, PROB., IN TH.5.50: ESP. AT ROME, OF THE lictors who carried the fasces, Plb , etc. : also ραβδούχοι, at, female attendants on Oenanthe, mother of Agathocles, Id ΡΑΒΔΟΦΟΡ- Ω, carry a wand or stick, STR.I ΊΑ, ή, office of βαβδοφόρος, /G2 2.i (IIA.D.). -ΙΚΌΝ, τό, A TAX IN EGYPT, PROB. police-tax, Ostr.BodLi.14,17 (III B. C.). -OS (PAROX.), ov, carrying a rod or staff: 1. = ραβδούχος 2, AT ATHENS, A SORT OF beadle OR constable, SCH.AR.PTF.R 733 (PI.); IN EGYPT, PS/ (III B.C.), PPetr. 3 P.340 (III B.C.), PCair.Zen (PI., III B.C.) ; OF OFFICIALS AT GAMES, /C (LEBAD., I B.C.) ; IN THE MYSTERIES, IB.5(1).! (ANDANIA, I B.C.) ; AT ROME, lictor, PLB ASTROL., OF the planets (ήλιος BEING THE βασιλεύς), SCH.A.R.4.262, CF. S.E.ILF. S'3 1 ΡΑΒΔ-ΩΔΊΑ, -T;>60S, Ν. ΡΑΨ^Δ^. -ΩΜΑ, AROS, τό, rod OR bundle of rods, HSCH. S. v. σκυτάλια. -ωσις, εως, ή, fluting OF COLUMNS, ETC., /C , AL., ARIST.PA R (MISUNDERSTOOD BY MICH, in EN 552.3), Rev.Phil (DIDYMA, II B.C.), ARISTEAS 64,74, J.AJ II. =virgultum, DUB. IN Gloss. -ωτό5, ή, όν, (AS IF FROM Ραβδόω, CF. ράβδος) made OR plaited with rods, p. θύραι wicker HURDLES, D.S II. (ράβδος III) striped, Ιμάτια.. X.CY?8 G. 16 J OF SHELLS, ribbed, fluted, keeled, ARIST./ L4528 A 25, Fr.304; SO OF A CUP, ribbed, /Gii(2).i (DELOS, III B. C.), P0LEM.HIST.60. ράγα" ακμή, βία, όρμή, Hsch. ; but ραγη is similarly glossed in Erot.Pr.31. ραγάδιον, τό, Dim. of ραγάς, Cels ράγανον - β^διον, Θούριοι, Hsch. ράγά5, (ίδοί, ή, (pαγηναι, ρήγνυμι) fissure in soil, Ephor.65(e) J.; chink, crevice, Lxx /s.7.19, (Nicarch.), Zos.Alch.p. 186 B.; crack or chap of the skin, Dsc. 1.72, cf. Sor. 1.60, Gal , D.L.1.81, /!/810.27; fistula and haemorrhoids, Gloss. II. = σταφυλίς, Ρωγάς, Hsch. III. = rima, γυναικεία φύσις, Gloss. ραγδ-cuos, a, ov, (ράγδην) furious, violent, of rain-storms, Arist. ilfe/e.349 A 6, Aud. 803 a 5, Plu. Tim.2$, Luc. Tim.3, of lightning, Philostr./»« Adv.-AITUS Aristid.Quint of persons, raging, furious, Telecl.30, Ar.Pr.243, Antiph.7 ; ws p. εξελήλυθεν Diph.67 ; p. εν τοις ό,γωσι Plu.Pel. 1 : Th p. violence, Id A, 456C. Adv. -αίως violently, άναχεΐν Dsc.2.74; Sew, metaph. of a talkative woman, Lib.Z>ec/ αιότης, ητος, ή, violence, fury, Poll ην, Adv., (ράσσω) in torrents, Plu.2.418Ε codd. (δράγδην Wyttenbach). ραγη, ή, = ραγάς, βηγμα, Hp.Nat.Puer. 12, al.; cf. ράγα. ραγ-ίξω, (ράξ) gather grapes, Theoc ικόβ, ή, όν, of berries or grapes, Thphr.//P ίον, τό, Dim. of ράξ, EM (Gaisf. pwy'i). II. a poisonous spider, Philum.Ke».15.1, ASt ; cf.ράξ. ρϋγ0 1δη5, ες, like berries or grapes: p. χιτων in the eye, the choroid membrane, but including the iris, HerophiI.ap.[Ruf.]^4«3^. 13,Ruf. 0«o«. 153, GaI.Z7P10.4, Poll paydeis, εσσα, εν, (Ραγή) torn, rent, burst, δερος Nic.Th.S2\. ρϋγολογ-ία, ή, gathering of berries 01 grapes, Suid. s. v. επιφυλλίδα. -os (parox.), ov, gathering berries or grapes, 4χΐνος AP Λ 64 ράγόπουβ, 7roSos, <5, ή, with chapped feet, EMSio.2%. PA^OS, Τ(5, = ράκος, PStrassb.21.24, al. (ii A.D.). ρολ,'όω, only in ΕΜη03.3, and Suid., Ραγωσαι' τεμείν, prob. f.l. for ^α,κωσαι. ραγώδης, ες,-βαγαειδής, Thphr.HP6.2.g, ραγώδης, ες, rimosus, Gloss. ραδαλά;, ή, όν, v. βοδανός. ραδαμίΐ* βλαστάνει, Hsch. ράδαμνοί, ν. ορόδαμνος. ρ&δαμνώδης, ες, like a young shoot, Sch.Nic. ΤΑ.543 ραδαναται* πλανάται, Hsch. ραδάνη* κρόκη, δμοίως (ιοδίνη, Id. ραδανίξω, ν. βοδάνη. ραδανό5, ν. βοδανός. ραδηνώροι' οί των λαχάνων κηπουροί, Ταραντΐνοι, Id. ' ραδ 5 τδ αμφοτερως εγκεκλιμενον, Id. ράδια, τά, a kind ο{ easy shoes, Pherecr.227, PL Com ραδινάκη, ή, Persian name for a black strong-smelling petroleum, found at Ardericca near Susa, Hdt ραδινά?, ή, όν, Aeol. βραδινός [a], a, ov, poet. Adj. slender, taper, ίμάσθλη Il ; άκοντες Stesich.53; κίονες Ibyc.58 ; of plants, ορπαξ Sapph.104; φοίνιξ Thgn.6 ; κυπάρισσοι Theoc, 11.45, of the limbs or body, taper, slim, slender, πόδες h.cer. 183, Hes. Th. 195; XEIJ!)esThgn.1002, ci. Ath.Mitt. 1 2 ך 2.ך (Athens, ii A.D.) ; μηροί Anacr. 66; πίλοι Id.165 (unless in signf. 3) ; βραδίναν Άφροδίταν Sapph.90 ; νάις Theoc ; σώματα X.Lac.2.5 ; p. τψ μήκει τον σώματος Plu d; oftheneck,aret.s#r.8; τράχηλος AP$.131 (Phld.); πτερυγες (ofa cicada) ib (Nic.). 3. generally, softy teitder, βαδινγ τν κάμ-ρ, of ivy, Ach.Tat. 1.15; δέρμα προβάτου ότι βαδινώτατον Id. 3. Gramm. : metaph., tender or mobile, οσσε A.Pr.401 (lyr.); and the 2 (Sch.A. I.e.) give ευκίνητος among other interpretations, Ράδιξ[«],!κος, δ, branch, Nic. ΓΑ.378,533, γ 5733 /^ ; of the palm, frond, ΐ>.S (Cf. Lat. radix.) ραθαπνγίζω ραδιος (βαιδ- correctly in early texts, PCair.Zen (iii B.C.), etc., later j5as- Diog.Oen.io, etc.), a, : 01 Ep. and Ion. ρηΐδιοϊ [ϊδ], η, ov, as always in Horn. ; ρόδιος, η, ov, Thgn.574,577 (v. infr. B) : Degrees of Comparison : βαδιώτερος is cited from Hyp. by Poll.5.107, perhaps by error for βαδιεστερος, which occurs in Hyp. Fr.86, Arist./V.870 b 37 (as Adv.), Plb.n.i.i, Adv. -όστατα Ph.5rf.g6.33 : but the form βάων, βαον is more common, Th.5.36, etc. ; Ion. βηίων, βήϊον, (v. infr. Β) ; Ep. βηίτερος II , 24^243, etc.; contr. β-τ/τερος Thgn.1370; Dor. βάτερος Pi (βαίτερον codd.) ; a form pcίσσωνίη EM : βα&τερον, gloss on εϋπετεστε- ך. 1 ו. Theoc pov, Erot.p.35 N.. Sup., Att, po-στος, 7), ov. Dor. ρά'ίστος (Adv.); Ion. and Ep. ρήϊσ τος Od ; contr. ρέστος Timo67-2 (Adv.) ; Ep. β-ηιτατοΐ, v. infr. B, lit fin.: (v. βα, pea, βεΐα) : - easy, ready, and so easy to make or do, opp. χαλεπό! (Arist.P7!.1363 a 2 3) ; p-ηίδιόν τι επος a word easy to understand and follow, Od , cf. h. Α Ρ ί34; 0Τμ03 ρηϊδίη an easy road, Hes.O/i.292; ταχύς עΑιδη γάρ Α psστos άνδρΐ δυστυχεί, i. e. least painful, H.Hipp.lotf : c. inf., τάφρος περησαι p-ηϊδίη easy to pass over, II.12.54; βηίτεροι πολεμίζειν ήσαν 'Αχαιοί easier to fight with, ; βηίτεροι..άχαιοΐσιν εναιρεμεν easier for them to slay, ; ού prftsi' 4στ\ θέων ερικυδεα δωρα ανδράσι ye θνητοΐσι δαμήμεναι ; Ράονι %.ν εχρώμεθα τω Φιλίππω we should have found P. easier to resist, D ράδιόν ίστι it is easy, c. inf., ράδιον πόλιν σεΐσαι κα 1 άφαυροτεροis Pi.P ; tois γάρ δικαίου άντεχειν ού ράδιον S.Fr.jS, cf. Ph.1395, Ar. Th.6S, Th , etc. : c. acc. et inf., τνραννον ευσεβεΐν ου ράδιον S.Af 1350, cf. X.HG6.2.10; χαλέnbv το ποιεΐν, Tb δε κελευσαι p. Philem.27; τb επιτιμαν p. κα\ πavtbs είναι D. ]. 16 ; βαον παραινείν ή παθόντα καρτερείν Men.M0n.4JI, etc. : βαστοί ε'ισιν αμύνεσθαι, ράδιόν εστίν airobs άμννεσθαι, Th.4. το ; βασται is Tb βλάπτεσθαι (sc. al νηες) Id b. also βάδιόν εστι it is a light matter, you think little of doing, 7rap' ύμΐν p. ξενοκτονείν E.fJ«M Adv. phrase, εκ βαδίας easily, Plot II. easy-going, adaptable, p. >ηβεα E.Hipp.i 116 (lyr.) ; in bad sense, reckless, unscrupulous, p. τον τρόπον Luc. Merc.Cond. 40, cf. Alex.4 ; β. τω όφθαλμώ having a roving eye, Alciphr. 1.6 ; cf. B, 1. 2, paδιουργός. 2. paaψ γενεσθαι to be easier, get better, of a sick person, tlp.l0c.h0m.34 ; ωσπερεϊ p. εσομαι shall feel easier, better, D ; ταΰτ ήν πoirjs, β. ίσει Theopomp.Com.62 ; Έύριπίδου μνήσθητι, καΐ β. εσει Philippid.18. Β. Adv. βαδίως, Aeol. βραϊδίως Theoc ', Ep. and Ion. β-ηϊδίως, as always in Horn. ; βηδίως Herod.7.69 : easily, readily, II , al., Hes.O/>-43, Hdt.9.2, etc. ; in Trag. and Att. freq. βαδίως φερειν bear lightly or with equanimity, make light of a thing, E. Andr. 7 44, etc.; p. προσίστο,ται ib.232 ; p. ίπολείπειν to leave not unwillingly, Th. I.2; βαδίως απαλλάττοιντο αΰτων Pl.Phd.63a. 2. in bad sense, lightly, recklessly, p. περ\ μεγάλων βουλεύεσθαι Th.1,73, c > ρα.δίως ούτως in this easy, thoughtless way, Id.R.377b, 378a; p. τολμωσι λεγειν Lys of things, ταλάντου ραδίως άξιος easily, fully worth a talent, Is.8.35 ; ου p. hardly, scarcely, P\w.LycC3\, cf b. II. Comp., βαον φερειν Th.8.89 ; β. δμνύναι κάπιορκεϊν ή δτιοΰν nothing so easy, D.54.39; Ion. ρήϊον Ηρ./«Λ12 ; also p-ηϊτέρως, la.mul.1.1,26. III. Sup. ραστα, esp. in phrases, ραστα φέρειν S.O Γ983 ; &s ρξστα φερειν A.Pr.104, le.hel.234, cf. Supp.954, etc.; p. T6 κα! τ/)διστα βίοτενειν X.Mem ; later, 4κ τοΰ βάστου D.H. Comp.25, Plu.i-ai.iT : Ep. p-ηίτατα Od ραδ(.ο υργ- ω, do things with ease or offhand, 01α πολλά ή θεύς (sc. Ευχή) p. huc.herm.jx. 2. act thoughtlessly or recklessly, do wrong, play the rogue, κλεπτει, τελωνει, ραδιουργεΐ Apollod.Com.i3.i3, cf. PIu.2.602a; p. ev τα 7s εφημερίσι make fraudulent entries, ib.s2gd ; of writers on Alexander the Great, Str.n.6.4: c. acc., επιστολάς J. Vit.65: Pass., PTeb (uB.C.)^1ae-i!KV εραδιουργημενη PVat. 11 Γ.7 41 (ii A. D.). II. live a lazy life, take things easily, opp. πρόνοε Iv, φιλοπονεΐν, X.Cyr , , 8.4.5, Oec.20.17, Hier.S.g, etc.. Pass., yvovs πλείστα (v. 1. ττλείστουϊ) pasιουργεΐσβαι Id.Lac.z,. 2. III. c. acc., treat slightingly, neglect, τ τ! ν άλήθειαν Philostr. Im ημα, ατος, τό, misdeed, villany. D.H. τ.77, Act.Ap. 18, 14, "'^- Plu.-Pj6 -ία, f!, self-indulgence, X.Cyr (prob. the interpr. ευκολία in Phot., Suid., etc., refers to this passage). 2. laziness, sloth, ib , Mem II. knavery, PEnteux (iii B.C.), Plb , ; δόλος κα\ p. Act.Ap , etc. ; of historians, Plb E.2, fraud, P\u.Cat.Mi.16. -os, 6v, prop. doing things easily, only in bad sense, unscrupulous, reckless, p. είναι ev τ07ς λόγοις Kal ev το ϊς epyots Arist.KFi 251 a 20 : as Subst., knave, rogue, Plb , Supp.Epigr (Delph., i B.C.), P!u.2.602a, kxx.epict.3.22.^3 ; esp. for πλαστογράφος, forger, Hsch., Phot., Suid. 2. of things, opp. αγνός, impure, βυσίαι -ότεραι X.Snip. 8.9 : Adv. Comp. -ότερον in this sense, Arr.yiK.2.5.4, ράδις, 6, (Lat. radius) spoke of a wheel, β. τορονευτός Edict.Diocl ράζω, = βΰζω (q. v.), snarl, as a dog, metaph. of men, Cratin. 25 ράθαγ-6ω, make a noise, Hsch. s. v. έρραθάγε 1. -os, b, = ρόθος, Sch.Nic , Hsch. ραθαίνω, = Ραίνω, Hsch. (Pass.) ; but in Phot., = σπείρω, as Hsch. expl. Ρανάω (v. pavatai). ραθάμη ραστώνη, Ραθυμία, Hsch. ραθάμιγξ [βά], ιγγος, η, drop, II , Hes. Γ/Μ83, Pi.Pae.7. 9, Zos.Alch.p.175 Β. II. of solids, grain, bit, κονίης βαθάμιγγες II III. spot, speckle, Opp.C.2.559, ραθαμίξω, =βαίνω, Ορρ-ί/ (Pass,), Nonn.A ραθαττϋγίξω, (πυγή) give one a slap on the buttocks, ךr.Eq.$6 \ ;

3 ραθάσσω 1564 written ροθοπυγίξω in Suid. and Thorn.Mag. p.325 R. ; the latter also cites ροθοιτϋ-γισμός, δ. ραθάσσω, = βαίνω, in Pass., Hsch., Phot. II. =πλήσσω, Hsch. (Pass.). ^αθμιζίσθαι βαίνεσθαι, Id. ράθύμ-εω, leave off work, take holiday, Plb , Plu.S«W mostly in bad sense, to be remiss, be idle, X. An.2.6.6, Isoc.1.9, PHib (iiib.c.), etc.; p. επίτινι D ; περί τίνος Plb ; τα περ] τας φυλακάς D.S.2.18 ; περί τήν φυλακήν Id trans., neglect, αμπεχόνη ουκ ερραθυμημένη Lib.Or , Descr [Freq. written pa9- in codd., but ραθ- correctly in PCair.Zen (iiib.c.), PHib. Ϊ. c., Phld.Z.1'6.P.24O. ; καταρ(ρ)αθ- PCair.Zen (iii b. c.), PHib (iii B.C.).] -ητε'ον, verb. Adj. one must be careless, Lib.Z)ec/ ία, ή, easiness of temper, taking things easily, Th recreation, relaxation, amusement, E. Cyc.203, Ae\.VPIg.g : in pi., at p. καϊ al άπονίαι καϊ αί αμελειαι Arist. PA.1370 a 14, cf. Isoc.9.42, 45, Plb II. mostly in bad sense, indifference, sluggishness, laziness, Lys.10.11, X.Mem.3.5.5, al., cf. D.9.5 ; έκτήσαντο p. get a name for laziness, Y..Med heedlessness, rashness, τον λόγου Pl.Phd.ggb. [Written βαθ- correctly in Phld.i?A.2.31 S., fr.p.60w., Horn. p.280., /(?5(1) (Gythium, ΪΑ. D.); Ion. βαθυμίη is dub. in Hp.Acut.4J (cf. i p.lxxviiik.); this group of words is not found in Hdt. or other Ionic texts.] - os, ov, (pa, θυμός") light-hearted, easy-tempered, frivolous, careless, Si-ότατε PI. Tht. 166a. 2. mostly in bad sense, taking things easy, indifferent, 5.P/.958, Isoc.9.35 ; οίιδείϊ γαρ!v β. είκλεής ανήρ E.Pr slipshod, of literary style, C1C.QF2.15(16).5 (Comp.). II. of things, care-free, easy, βίος Isoc ; -οτάτη καταφυγή Id.II.45 ; τά -ότατα αίρετσθαι PI.CW.45d, cf. Arist.PA.l36S b 18. III. Adv. -μως carelessly, PI.L5-.659b, etc. 2. much like βαδίως, lightly, with equanimity, β. φέρειν And.4.23, Pl.ii.549d ; ΰποφέρειν Id.Lg. 879c ; β. εχειν Isoc ; περί τι ΡΗ> : Comp. -ότερον Isoc. 6.56, 7 10; -οτέρως διάγειν Arist.P0/.133S b i 7! διακείμενοι Aen.Tact, υμ<ίτερο5 5α0 ] correctly in Ρ5/ (iii B.C.), but βαιθυμότατε wrongly in cod. Β of PI.Tht. I.e. (fol. 93 v ).] ραβώδημα ψεΰσμα, Hsch. ραίαν ΰγείαν, Id.; v. βαίζω. ραιβηδόν, Adv., (βαιβός) as if crooked, Euph.20. ραιβίας αζήμιος δήμος, Hsch. (cf. βαμβάς). ραιβο-ίΐδης, ες, crooked-looking, Hp.Art.45, Mochl.i (Sup.); cf. βοικοειδής. -Kpavos» ov, with crooked head, κορννα AP6.35 (Leon.). ραιβ-όβ, ή, 6v, crooked, bent, esp. of bandy legs (cf. sq.), τί> βαιβόν Arist.si?182 a 2; cf. βλαισός, βοικός; also p. γνία Nic.Th.ygg; πάγουροι ib.788; νηρΐται, δράκων, Lyc.238,917; μηρός Gal. /P3 9. -οσκίλής, ές, (σκέλος) bandy-legged, πάγαυρος ΑΡ6.1g6 (Stat. Flacc.). -ότη5, ητος, ή, crookedness, Eust άω, make crooked, bend, Lyc.563, prob. in 262 : Pass., Gal.LP3.9. ραΐδ-α, ή, = Lat. rhaeda, Edict.Diocl.i5.33 : gen. pi. written ροδών (v.l^c^sj>)in^/>oc ιον, τό, Dim. of foreg.. Gloss., written ρεδιον in Hsch. ραΐζω, Ion. ρη'ιζω, (pa, βάων) grow easier, more endurable, of ailments, Hp.Epid.2.3,18, 4.56, etc. 2. of persons, find relief from pain, recover from illness, ld.fract.5,\g, Pl.P.462d, D.1.13; take one's rest, X.Cyr (as v. 1.): sts. c. gen., β. πόνων rest from toil, Memn.4; p. εκ νόσου Ach.Tat.4.16; cf. βάδιος II. trans., make easier, alleviate an illness, Ηρ.^Λ [βαίσαι τρισυλλάβως Αττικοί τό εκ νόσου αναλαβεΐν, Hsch.; 3 s g. aor. subj. paeίσηι (sic) PCair.Zen.263,3 ג ) B.C.), βα'ισηι PHamb.2J.S (iii B.C.).] ραικακερίΐ«στρεβλοκέρατοι, Hsch. ραίκερος' χαλεπός, Id. ραίνω, Pi./.8(7).50, Xenarch.7.7 : fut. βάνω Antiph , Lyc. 1104, but Att. also^avs (like φανω) acc. to A.D.^ifo : aor, eppava Arched. 2.5, E.PA.73, Cyc.402 (e' -), Trag.Adesp.go ; Ion. ερρηνα Hp.(v.infr,); ep-qva Ο pp./l : pf. eppayica (01-) LxxPr.7.17: Med., aor. ερρανάμην (περι-) Aristobul.6J., Plu.Arist.20, Longus 3. 28: Pass., aor. ερράνθην Pi.P.5,100, Arist.Pr.938 a 35 : pf. ερραμμαι Persae.ap. Ath.4.!40f; later ερρασμαι Sch.D II Ep. aor. imper. βάσσατε Od , 3pi. pf. Pass, έρράδαται ib.354, plpf. ερράδατο II [a] are formed as if from pres. ράξω, cf. περφραίνω ι. I. sprinkle, besprinkle, with acc. of the object besprinkled, 1. prop, with liquids, βάσσατε (sc. δώμα ίίδατι) Ο d ; βΰνον δόμους Com.Adesp.1211, cf. Thphr.CP4,3.3 ; ίίδατι τους λειποφυχούντας Id.Fr. 10.6; φόνιρ πεδίον Pi./. I.e.; ελαίφ βήνας Hp. Fract. 21; εκ Καλπίδωνμύροις β. Plb : Pass., πύργοι κα 1 επάλζιες α'ίματι φωτών έρράδατ' II ; α'ίματι δ' έρράδαται τοίχοι Od > α'ίματι βu>μbs εραίνετ E.L4[1589]', τα πρόσωπα δια τδ Ραίνεσθαι μέλανα γίνεται Arist./jM579" 3 2 a,s0 solids, bestrew, besprinkle, [1V7r01] βαίνοντο ןKovh II ; β,χθόνα καρπφ Nonn.Z) metaph., p. τινά ϋμνφ, νασον ευλογία is, Pi.P.8.57, L6(5). 21; θεών..όμιλον άμβρότα Ραίνοισα μοίσα /(?4 2 (1),13 * 2 4 H sprinkle, scatter, with acc. of the thing scattered or sprinkled, βάνω τε πεδόσ' εγκέφαλον will scatter it on the ground, E.Pr.384 (dub. 1.); paiveiv sprinkle (water) on the fish, Xenarch, 1. c. ; βαίνειν οξίδας ες τά βλέφαρα sprinkle vinegar in their eyes, Ar.Pa.1441 ; β. πυρούς Opp.H ; χοάς Lyc III. abs., sprinkle water, Arist. HA620*12 ; βανίσι p. let waterfall in drops, Xd.Mete.^J^i. ραΐξία* τόπος Ίδιος ιατρού εν Ύαραντίνοις, Hsch. ρά'ίος [ά], a, ov, Ion. ptj'ios, η, 0v,=paS10s, Opp.C (unless βήϊον is neut. Comp.). ραισ-τάζει* πονεΐ, ωθεΐ, Hsch. ; cf. βαστάζει. patcr-τηρ, ηρος, ό and ή, (βαίω) smasher, i. e. hammer, U ράμμα (fem.), A.Pr.56, CaH.Z» a« masc. in 17_(Pancrat.); μεχρύσε ιον awb Ραιστήρος στήσητε set up a statue of me in beaten gold, ib.7. : found i η late Prose, Iamb, in Nic. p. 121 P. (pi.). 5, {! general 2. destroyer, δαλος p. μεγάρων Ορρ.Η.ς.ι 2ο. -τήριος, a, ov, smashing, hammering, β. itpwsthe blacksmith's sweat or toil, ib.2.28 ; &κμοσι.. β. hammered upon the anvil, ib XI. generally, destructive, pernicious, β. φάρμακα, opp. εσθλά, A.R : c. gen.,"β. φάρμακα θυμοΰ ib.790 ; νη&ν τηροκοιήα, ή, working with a hammer, Ph.Byz.AftV.42. ραίστος, a, ov, Dor. for ρήϊστος ; v. βάδιοs. μο,κττότνποξ, ov,struck with the hammer, άκμονες Man , ραίστωρ" κραντήρ, Hsch. ραιφάσσε 1' αγνεύει, Id. ραίω, poet. subj. βαίγσι Od : fut. βαίσω (διap-) 2.49 ; Ep. inf. βαισέμεναι (v.l. βαίσεσθαι) : aor. ερραισα, subj. βαίσρ : Pass., fut. (in med. form) βαίσομαι (διαρ-) II : aor. ερραίσθην '6-339 : break, shiver, shatter, β. ν-ηα wreck a ship, Od.8.569,13.151, > β τινά cause one to suffer shipwreck, 5.221: in Pass., pa10- μένος suffering shipwreck, 6.326; νηΰς ραισθείσα A.R ; also φάσγανον έρραίσθη it was shivered, Il ; τφ κέ ot ίγκέφαλός ye δια σπέος..βαίοιτο irpbs οϋδεϊ his brain would be dashed on the ground throughout the cavern, Od ; so αιών St' οατέων ippaiσθη the marrow spurted through the bones, Yi.Fr II. generally, destroy, A.R.I.617: Pass., to be broken down, crushed by suffering, 'άταν.. βαισβχ! A.Pr.igi, APj.529 (Theodorid.), etc. (anap.), cf. S.7V.268. ρακά, Hebr. word expressive of contempt, Ev.Matt ράκανα or ρακάνη, ή, name of a garment, Edict.Diocl.7.60, ράκελος (and ρακλεόϊ), = σκληρός, Hsch. ράκίνδΰτης [CJ, ου, δ, = βακοδΰτης, Cat.C0d.Astr.8(4),165. ράκετρίζω, = βαχετρίζω, Pl.C0m.25 2 ράκετρον, το, butcher's cleaver, Poll.7.25 (v.l. ( ραχ : Hsch. has βράκετρον (Aeol.?), pruning-hook. ράκ-tvos [a], 7j, ov, ragged, Michel832.17, al. (Samos, iv B.C.), Schwyzer 462 Β ך 3 (Tanagra, iii B.C.). 2. -ov, to, a substance used in alchemy, Zos.Alch.p. 185 B. (s. v. 1.). -ιον, τό, Dim. of βάκος, mostly in pi., rags, Ax.Ach.412, f.128, al.: in sg., βάκιόν τι τοϊ παλαιού δράματος ld.ach.415 ; of a tattered flag, Them.Or b. [βάκ- in BCH (Athens), pi.] ράκιο<τυρρα π τάδη5 [α], ου, b,rag-stitcher, of Euripides, who tricked out his heroes in rags, Ar.Pa.842. ρακίς, pi. βακίδες, = ορόδαμνοι, κλάδοι, Hsch. II. βάκις, perh. Ion. for βάχις, Herod ρακίωσις, v. βάκωσις. ρακκίζω,ν. ραχίζω. ρακκόδντος, v. ρακόδυτος. ρακλεός, v. βάκελος. ράκο-δΰτης [0], ου, δ, wearer of rags, ev ιεροϊς Rhetor, in Cat. Cod. Astr. 8(4) δδτοϊ, ov, ragged, στολά Ε. Rh.712 (lyr.); written ρακκό- in Hsch. s. v. κακοείμονα,ς. ράκόεις, εσσα, εν, ragged, torn, tattered, ΑΡβ.21. II. (βίκος 11) wrinkled, χρως ib (Antiphil.). ράκος [α], εος, τό, ragged, tattered garment, 80s p. αμφιβαλέσθαι Od , cf ,14.342,349 (never in II.); ανθ' Ιματίου μεν έχειν p. Ar.PI. 540; β. φορ«τ Antiph , PPetr. 3 p.15 ז (iii B. c.), cf. Philem. 146: freq. in pi. βάκεα, Att. ράκη, rags, tatters, Od ,18.67,74, , al,, Hdt.3.129, S. PA.39,274; έν βάκεσιπεριφθείρεσθαι Isac.Ep generally, strip of cloth, βάκεα φοινίκεα Hdt.7.76, cf. Ev.Matt.g. 16, Arr. Tact even a strip of flesh, σώματος p. A.Pr collectively, rag, lint, Hp.Morb.2.36 ; ράκη λινά Dsc II. in pi. also, rents in the face, wrinkles, Ar.P/ Illmetaph., rag, remnant, είκάσαι τί> ερείπιον ράκει οικίας Anon.ap.Arist. /?/>.1413*6; of an old seaman, ίλίοιο βίου p. APg. 242 (Antiphil.), cf (Crin,), Luc. Tim. 32. The Aeol. form β ράκος (q. v.), used of a garment, lacks the sense 'ragged'. ρακο-φορεω, wear rags or tatters, Sch. Ar.Pi. ;r ω,in Pass., become ragged or wrinkled, of skins of dead animals, Plu.2.642ε ; ερρακαμένα πρόσωπα wrinkled faces, Dsc.5.87, in Pass,, ίο ic dispersed all about, Tb χολώδες. Ρακούμενο ν ίντίρ σώματιηρ.μ0ιύ.4 49 ρακ-τήρι03, α, ον, (βάσσω)βι for striking with, κέντρα.. S.Pi802 II. μέλη βοών άναυλα καΐ p. broken, discordant (ψοφώδη κα 1 θορυβώδη Hsch.), Id.Pr.699 HI βακτήριον όρχ-ησίς τις, Hsch, IV. βα κτήρια τύμπανα, Id. -τό«, ή, όν, broken, rugged, βονσταβμα Lyc. 92. II. Subst. -τός, δ, ravine, Hsch. -τρία, ή, pole for beating fruit-trees, esp. olives, with, Poll.7.146, : ράκτριον, τό, is dub, in Hsch. and Phot. ρακχίζω, v. ραχίζω. ράκ-ώδης, ες, ragged, χιτωνίσκος D.C wrinkled, AP,. 20 (Rufin.), Sor. 1.88; of the worn and chafed skin of bedridden people, Gal ωλί'ον' βάκος, Hsch. -ωμα, ατός, τό, in pi., = ράκη, rags, Ar.Ach wtris, εως, ή, a becoming ragged or wrinkled, of the skin, when the flesh under it is shrunk, Sor.2.40, Zen.6.42 (written βακίωσιςίη Diogenian.8.70). ράματα βοτρύδια, σταφυλίς (Maced.), Hsch. ραμβά?' i δήμιος, Id. (cf. ραιβίας). ράμμα (Α), ατος, τό, f.l. (ρίμα, βαμα codd.) for βεϋμα in Apollod. Poliorc ράμμα (Β,ו ατος, τό, (ράπτω) anything seivn or stitched, seam, hem, Pi.Pr.85, Hermipp.48, Pl.C0m.36, J.vi/ , fastening of a bandage by sewing (as α/ψα by a knot), Hp. 0^ thread, Ό.S. 1.87, Dsc. «/m.200, Gal. i/p suture of a wound, Hippiatr.!ז

4 ραψ,μάτινος βαμμάτ-ινος, η, ov, of suture-thread, άγκτήρες Heliod.ap.Orib ; -ωδηϊ, fr, like a thread, Hsch. s. v. κροσσούς. ράμνος, ή, name of various prickly shrubs, Eup.14.5, Theoc.4.57, 21.36, Plb , 32 IG (Halaesa); Box-thorn, Lycium europaeum, Dsc. 1.90, Paus ; β. λευκή (λευκοτέρα Dsc. I.e.) Stone buckthorn, Rhamntis graeca, Thphr.#P ; p. μέλαινα Black buckthorn, R. oleoides, ibid. 'Ραμνοΰ?, οΰντος (contr. from ραμνόεις), 6, Rhamnus, a deme in Attica (named from the ράμνοι growing in it), ή iv 'P. θεός, i.e. Nemesis, Paus , cf. Str and 22 ; "Ραμνοΰντι, not iv 'P., at Rhamnus, Lys.19.28, etc. Hence 'Ρομνοΰσ-ιος, a, ov, Rhamnusian, Aeschin.1.157, etc. ; r! 'Ραμνο-υσ-ία, epith. of Nemesis from her temple at Rhamnus, Hsch., etc.; 3Ι3ο'Ραμν0υσί5, ίδος, ή, Call.Dian. 232 ; 'Ραμνουσιάς, άδος, ή, /<? ϋ 2. ^αμοοταίτηϊ' κατάρατος, Hsch. ραμφαδεκται το πυκτεύίΐν, Id. ραμφάζη ρυγχωθήση, Id., cf. Phot. ραμφ-η,ί, hooked knife, bill, Plb.I0.18.6, Hsch. II. = ράμφος, Id. -ηστη5, ov, b, a fish, prob. = βελόνη, Id. -ιον, to', Dim. of ράμφος, Sch.D.T. p. 196 H. -10s, 6, =πελεκανός, Cyran.96. is - νεύς εΐδος, Hsch. -os, εος, τό, crooked beak of birds of prey : generally, beak, bill, Ar.Av.gg, PI.Com.138, Plu.2.980e; cf. ρύγχος. -ώδηξ, ες, beak-shaped, Philostr. VS2.6. ραμψός, ή, όν, = βαιβός, Hsch. ράνα" άρνα, 'Ρωμαίοι δε βάτραχον, Id. (cf. βήν, also fpavov [cod. י\ τρανόν έξαμηνιαϊον πρόβατον, Id.). ραναται' πλανάται, σπείρεται, Id. ράν-ίζω, = βαίνω, Poll Cs, ίδος, ή, (Ραίνω) drop, πέτρην κοιλαίνει p. ύδατος ενδελεχείς Choeril. 10, cf. Acus.4 J., ύγρα 1 p. Ε.Ion 106(anap.); δρόσου ld.andr.22j, LxxWi ; p. βέβληκέ με a nin-drop. Ar.Ach.ijl, cf. Arist.il fefe , 3 74 a 9 2. semen virile, AP10.45 (Pall.). 3. metaph., drop, spot, τά πτίλα ε χει βανίδας Ael.NA17.23, c f ; αί του χρυσό υ β. Philostr. VA3.48. ραν-τηρ, ήρος, δ, (βαίνω) one who wets, esp. of the inner comer of the eye, Nic. Th.673, cf. Poll II. sprinkler, Mon. Ant (Adanda). -τηριοί, a, ov, ofor for sprinkling, πέδον β. besprinkled, reeking, with blood, A.Ag ; Pors. read πέδου βαντήριον (as Subst.) defilement, and, in the same sense, Dobree suggested the compd. πεδορραντήριον. II. βαντήριον, τό, = περιρραντήριον, BCH (Delos, ii B.C.), (ibid., ii B.C.). -[τηβ], ου, δ, sprinkler, POxy (ii/iii a.d.), dub. in /G5(i).i97 (Sparta). -τίξω, = βαίνω, Ep.Hebr.(). 13,19,21 : Pass., to be sprinkled, LxxLi.6.27, al., Ath ia, Alex.Trall.Pe&r.4 II. of the effect, purify, LxxPs.50(5i).7 ; ερραντισμενοι τάς καρδίας άπδ συνειδήσεως πονηράς Ep.Hebr III. ραντίζει' σκώπτει, Hsch. -τισμα, ατος, τό, name of a skin affection, περί τάς όψεις Ve tt.val τισμάς, ό, sprinkling, 'ύδωρ Ραντισμοΰ Lxx Nit.xg.g sq. ; άΐμα ραντισμοΰ Ep. Hebr , 1 Ep.Pet t<$s, ή, όν, sprinkled, hence, speckled or spotted, μάζα Hp. Vict. 2.40, 3.82 ; άρτος Supp.Epigr (Ephesus, i/iia.d.); of animals, PS/ (iiib.c.), v.l. in Lxx Ge ; of veined marble, σκούτλη p. Ephes.3 N0.65 p Tpis, ίδο!, ή, = περιρραντήριον, IGj (Oropus). ράξ, ραγός, ή, Ion. and later Gr. ρώξ (v. ρώξ (β)) : grape, S.Fr. 398 ; κατά ^a-ya βοτρύων for each grape in the bunch, Pl.Lg-.845a ; /Sayei βότρυος Arist.pL4550 a 28, cf. Pr.925 b 15; εν αύτφ τψ βότρυϊ ^a-yaj Thphr.CP5.5-T, cf , ΗΡ3Λ 7.6; τάς σταφυλάς κα\ ως κατά μίαν αϊ ράγες PhiIostr./m generally, ferry, Dsc ί p. γλυκυσίδης seed of peony, ld.eup ; clove of garlic, Id a venomous kind of spider, malmignatte, so called from its shape, Ael./V^i pi., finger-tips, Ruf.OHom.85, Sor.1.3, Poll βάζ = θηλή, 'in common speech', Eust [In Nic.^/. 184, ράγεσσι should be read for ράγέεσσι.~\ ράττα την καλάμην, καϊ τούς εν αύτρ αύλουντας βαπαύλους, Hsch. (Ραπατήν κ. and Ραπάλους cod.). ρά η αλ05, δ, ράφανος, Pfena 3 12 (ν Α. D.), cf. sq. II. v. foreg. ραπάνιον, = Ραφ-, UPZ89.15 (ii β. c.). ^Λίτατήν, ν. ράπα. ραιτανχη?, ου, <5, player on a reed-pipe, Amerias ap.ath.4-176ε (wherepαππαύλας), Eust (where ραπταύλης) ; cf. βάπα. ραπευς, έως, b, = rupiam (rapium cj. Salmasius), Gloss. ράτηδήϊον, τό, synon. of λεοντοπέταλον, PS.-DSC.3.96 ; rapadion (with vv.ii.), Plin./LV ραΐγίδοττοιόν' τδν ποιητήν, Δωριείς, ή ποικιλτήν, ή τάς κρηπίδας»οιοίντα, Hsch. Ι>αττίζω, (βαπ'ις) strike ivith a stick, cudgel, thrash, τινα Xenoph.7.4, Hippon.64 (Pass.), Hdt.7.35,223, D.25.57, Lxx fd , Plb.8.6.6, Phld./r. P.40W.; τινά βάβδψ Anacreont.2g.2 : Pass., p. εκ των άγώvm to be flogged off the course, Heraclit.42, cf. Hdt.8.59 : Ion. pf. part., Ρεραπισμένα νώτα Anacr II. slap in the face (later for Att. e7rl κόρρης πατάξαι), έπϊ κόρρης p. (metaph.) Plu.2.713c; κατά κόρρης Ach.Tat.2.24 ; εις τήν σιαγόνα Ev.Matt : Pass., ραπισθηναί τε καϊ πληγάς λαβείν απαλαΐσι χερσίν Timocl.22.5 ; έρραπίσθη την γνάθον Hyp.Pr.97> c f- ΑΒ300 ; ραπίζειν distd. from κολαφίζειν, Ev.Matt III. generally, strike, beat, «! τ ] aepa] Arist. de An.4!9 b 23 : Pass.,, /*. Id.7!/16,370 14"368 Epicur.Pr.398. βάπίς, ίδος, ή, rod, Hsch., Phot. II. a kind of shoe, = κρηπίς, Hsch., P/l/ III. = γογγυλίς, Hsch. ; cf. ράπυς, ράφυς. ράπ-ισμα [α], ατος, τό, stroke, ανθράκων βαπίσμασι (Abresch βιπ-) Antiph slap on the face, Ev.Marc.14.65, Ev.J in Lat. form rhapismata, Cod.Just ; p. λαμβάνειν Luc.DMeretr. 8 2 ; ρ. αμφϊ πρόσωπα AP5.288 (Agath.). 2. weal, Arch.Pap ρασ τώνευσ ι5 יז (vi Α. D.). -ισμός, δ, striking, beating, Com.ND16, Sor. -ιστε'ον, 0J!e wwsi beat, Aet.9.8. ράττ-τη?, ου, 6, (ράπτω) one who stitches, clothes-mender, Anub. in Cat. Cod. Astr. 8(4). 208, PHamb.$6vJ (vi/vii a. d.). Gloss. -tiicos, ή, όν, of or for stitching, Gal.Th'ras.f,, Sch.Philostr.//i-r.2.19 (p.464 Boissonade). -τός, ή, όν, stitched, patched, χιτών, κνημϊδες, Od ,22 9 ; iv σκυταρίοις β. Anaxil.18.6 ; πλοΐα boats made of hides sewn together, Str-7.4.r. 2. metaph., strung together, continuous, ραπτών επέων αοιδοί Pi.N.2.2 ; cf. Ραφψδός. II. worked with the needle, hence p απτά, τά, embroidered carpets, X..HG4.1.30; ραπτή σφαίρα a ball of divers colours, A Pi 2.44 (Glauc.). -τρια, ή, fern. of (ιάπτης, Eust ράτττω, Od , etc.: fut. βάψω (απορ-) Aeschin.2.21 : aor. 1 ερραφα Hdt.9.17, E.Audr.gi 1 ; Ep. βάψα II : aor. 2 έρράφον (συν-) Νοηη.Ζλ 7 ι ; 2 : plpf. ερραφήκει (συν-) X.Eph. 1.9: Med., aor. ερραφάμην Ar.Eq.j84, etc.: ]?ass., fut. βάφήσομαι (συν-) Androm.ap. Gal : aor. ίρράφην [a] D.54.4I, v. infr. : pf. ερραμμαι Ar.Ec. 2 4; D : poet. plpf. εραπτο (συν-) Q.S : seiv together, stitch, βοείας II.I2.296 : abs., Ar.Pi.5I 3: Med., pa-φάμενον δερμάτων όχετόν having made himself & pipe of leather, Hdt.3.9; βαφάμενός σοι του τί (sc. τί> προσκεφάλαιον) having got it stitched or made, Ar.Eq. 784 ; also, sew on or to one, Id.iVw.538 : Pass., ερράφθαι τδ χείλος to have one's lip sewed up, D.54.35, cf. 41 ; εχειν πώγωνας ερραμμένους to have beards seiied on, Ar.Ec.24 >» μηρν ποτ ερράφθαι Διός was sewn up in.., E.5«.243 ; ερραμμενα stitched work, a cushion or pad, Alex.98.it ; χρή τδ εποχον τοιούτον ερράφθαι ως.. X.Eq II. metaph. c. dat., devise, contrive, plot, σφιν κακά β. Od.3.118, cf. II ; φόνον, θάνατόν τε μόρον τε β., Od > ράφαι μόρον σοι Ε./Γ681 ; also επ' Έλλησι φόνον β. Hdt.9.17 εϊς τινα Ε.Andr. 911 ; ίπιβουλάς β. τινί, Lat. suere dolos, Alex.98.2 : prov., τοΰτο Tb υπόδημα ερραψας μεν συ, ΰπεδήσατο δε Άρισταγόρης you sewed the shoe but A. put it on, Hdt generally, string or link together, unite, άοιδήν Hes.Pr βάφαντα δια βίου τοις αύτοκράτορσι, perh. f.l. in JHS (iii A. D.). 4. βάπτουσα, ή, name of a plaster, Cels , pairvs [ο], ή, = βάφυς, Glauc.ap.Ath.9.369b, prob. cj. in Gal ράριον, τό, Dim. of βάρος, Hsch., EMj02.tf, Suid. Papos, 6, Rarus, father of Triptolemus, Paus , Hsch., Suid.; in Phot. 'Ράρ : τί> 'Ράριον πεδίον the field of Rarus, where tillage was first practised, and which was sacred to Demeter, Paus , St.Byz.; (without πεδίον) 'Ράριον, τό, h.cer.450; "Ραρία, ή (sc. γη), Plu b; whence the goddess was herself called 'Ραριάβ, ή, St.Byz. [a is long, h.cer. 1. c., so that the accent is prob. not 'Ράρος, as in most codd. : for the smooth breathing, v. Hdn.Gr , 940.] άρ05, S, a word found only in Gramm., expld. as = yαστήρ in EM , Suid.; as Aeol. for ίμβρυονίη Sch.D.T. p. 143 H. ; as = au/3a&>θρίδιον βρέφος in Lex. despir.p.21 ^Valck.; as = ισχυρός (cf. βωρός), Hsch., Phot., Suid. [The breathing is smooth, as in 'Papos, Sch.D.T. and Lex. despir. 11. cc.] ράσδον, or-os, name of an ingredient of nard, Aet ,132. ράο μα, ατος, τό, (βαίνω) shower, μύρων Duris 10 J. (pi.) ; sprinkling, θαλαμιών Crito ap.gal ράσσατε, v. βαίνω. ράσ-σ-ω, Att. -ττω, (κατα-) Plb.TO.48.7, (συρ-) D.H.8.18 : fut. βάζω Lxx Is.9.11(10), (ξυρ~) Th.8.96 : aor. ερραξα D.54.S, Apoilod. Com.22, (συν-) X.HG : Pass., fut. (in med. form) βάξομαι (κατap-) Plu.Crrfi.44: aor. ερράχθην Lxx Da.8.10, (- b >) D.H.8.18 : like άράσσω, strike, dash, τινά ε'ις τόν βόρβορον D. I. c.; overthrow, τινας Lxx Is. I.e. 2. in Ion. form ρήσσω, of dancers, beat the ground, dance, βήσσοντες αμαρτη μολπτ! τ' ίυγμψ τε ποσΐ σκαίροντες εποντο II.18-57! > οί δε βήσσοντες εποντο h.ap.$16; for which A.R has in full, Άστε..πέδον βήσσωσι πόδεσσι : so also αίρεση οτε βήσσοιτο σίδηρος Euph.51.9βήσσειν τύμπανα beat them violently, AP (Alexander), [βάσσω (βάττω) prob. has a by nature, as shown by Ion. βήσσω : cf. άράσσω : the Ion. form is found also in the κοινή, as Lxx ] , Ev.Marc.g. 18, Ev.Luc.9.42, Arr.p/^ ] ρασ τάζί1' πονεΐ, ωθεί, ταράττεται, Hsch.; cf. ραιστάζει. pijerros, ν. βάδιος. ρ<}σ τών-6υσι5, εως, ή, = βαστώνη, Ael.Pr.no, ef ενω, = βαθυμέω, ίο be idle, listless, τη ψι/χρ Χ.Ο«γ.20.ι8, D.C.38.39,. Med Zen.ι.23, Diogenian. 1.21, Hsch., dub. I. in Ael.Pr.281 : pf. Pass, in med. sense, [Aristid.JOr.54 p.65 2 Dind., Thom.Mag.p.325 R. -έω, grow easy, become less painful, Hp.ProrrA.1.52, Gal η, Ion. ραστώνη, ή, (Ρέστος) easiness of doing anything, Pl.P.460d, Lg. 684d ; opp. χαλεπότης, Id.G7ft.107c ; βαστώνη or μετά βαστώνης with ease, easily, lightly, Id.Pj6jM.991c, Lg.625b ; βαστώνην παρασκευάζειν τινός find an easy way of doing a thing, ib.720c ; πολλή β. γίγνεται, c. inf., one has great ease in doing, Id. GV^Msgc ; ίχλφ βαστώνην φυγής παρέσχον afforded an easy opportunity of escape, Plu.Caw. 20 ; π ρις τάς β. for the conveniences of getting food, Arist.Po/.i 256 a 26. II. easiness of temper, good nature, mildness, c. gen. objecti, εκ βγστώνης (dub. 1.) της Λημοκήδεος from kindness to Democedes, Hdt ; χαριτι καϊ β. PIb III. relief from anything unpleasant, μηδεμίαν διδόντα β. [τοίτ άδικοϋσι] D.24.69, cf. Lys.i3.85 ; relief from pain, Hp.Epid.i.^.e ; β. της πόσεως recovery from the effects of drinking, Pl.Sw/>.176b; εκ των πόνων Id.L5-.779a ; άσφάλεια κα) β. τισ\ άπ'ύ Λακεδαιμονίων Plb !5 2. abs., rest, leisure, ease,

5 ράστωρ ρβγι,ων εμαυτφ βαστώνην έξηΰρον found recreation, Lys.24.10, cf. PI.Pft.310c, αράττει τί> κύμα, Ael.Dion.Pr.427: not cogn. with βήγνυμι, which etc.; ολίγοις πόνοις πολλάς p. κτώμενος Isoc.9.45 ; έχει τινά Ραστώνην has pan-hellenic η.) rb λέγειν it brings a certain relief, D.Ep.},.44 ; άναπνοήν καϊ β. εν τψ ραχ-ιαΐος, a, ov, (βάχις) of the spine, μύες Hp.,ך. Afih.$6 Gal. UP καύματι παρέχειν PL Ti. Jod; δια βαστώνην for the sake of resting, X. 12.ίο. cut through the spine, esp. in sacrifices (Hsch.), A n. 1 6 ; πρδς β. καϊ διαγωγήν Arist.Melaph.g82 b 23. b. luxurioils cleave in twain, of persons and animals, A.Pers.426, S.^/. 56,299, E. ease, indolence, T7js β. τδ τερπνόν T ; p. καϊ Ραθυμία noncha- Fr.1105, Hippiatr.22. XI. play the braggart, boast, Din.Pr.80, lance, carelessness, D.10.7, cf (interchanged with ραθυμία in Hsch. -19, LOS, Att. ec s, ή (but δ /G4 2 (v. infr.)), the lower part of Isoc. I.e.). c. resting-time, season of calm and tranquillity, έν the back, the chine, trvbs β. II spine or backbone, σύγκειται άπεριστάτοις p. σφάλλεσθαϊ Plb ['Ραιστώνη as name of an ή p. εκ σφονδύλων, τείνει δ' αϊτέ της κεφαλή! μέχρι πρδς τα ισχία Athenian trireme, IG ; βαιστ- also in Phld.L>.3.8.] Arist./L4516 ailt 1 cf ΡΑ(>54 b 12,al.; ύπο ράχιν παγέντες impaled, Α. ράστωρ" κρατήρ, Hsch. (cf. βαίστωρ). ρατάναν* τορύνην, Id. Eu. 190, cf. S.Pr.20, E.Cyc.643 ; μοελός κοίλης βάχεως Archel.ap. (cf. β ρατάναν, also βοταρία). pijrspos, a, ov, Dor. Comp. of βάδιος Antig.ilf2V.89, cf. Pl.7i.77d, 91a. II. any thing ridged like the bachbone : 1. ridge of a hill or mountain, Hdt. 3,54, 7 2 IG4\1).J\.,ג 6 (q. v.). ρατίζει' πρεσβεύει, Id. ρατιχεύειν καταράσθαι, Id. /"ράτρα, Elean for βήτρα. ρατώνα* βεκτήρα, σφαγέα, 14 (Epid., iiib.c.), Plb.3.10r.2, D.H.5.44, Str (pi.); i.v βάχιν Hsch. ραιιλόν &γραυλον, άγροικον, Id. along the ridge, <?/)/5075,69 (Crete, i B.C.) ; so Archil.21 likened ραφαν-^λαιον, τό, oil of radishes, Dsc.1.37 ( as ν 1 )5 i lemmate ; Thasos to an 6νου βάχις. 2. p. βινός bridge of the nose, Poll.2.79, written ρεφα,ναιέλαιον,poxy. J 8 (vi A.D.). -η,ή, ~ βάφανος, Batr. Ruf.Owom p. φύλλου mid-rib of a leaf, Tbp\\r.HP^.J.^,, 5 3 (as v.l.), Hippiatr.33, Hsch. -ηδόν, Adv. radish-like, of fractures, al. 4. the sharp projection on the middle of the shoulder-blade, Gal, Erot. S. v. άτρεκέως, Gal , Sor.Fract. 10; cf. καυληδόν. -ίδιον UP13.10, Ruf.Onom outer edge of the arm of the polypus, [ίδ], τό, Dim. οίβαφανίς, PI.C0m ϊδόω, thrust a radish up the Arist.//^f524 a trunk, of Dagon, Lxx 1^^ urnjs, oo, fundament, a punishment of adulterers in Athens, Ar.Nu. 1083, cf. Luc. δ, he ivho cuts the victim through the spine, Phot. II. boaster, braggart, Theopomp.Com.43 : also ραχιστηρ, ήρος, b, Hsch. -ι.στό$, Peregr.g. hence. Γ0ραφάνίδωσι.5,6ω5,ίι,3011.ΑΓ.ΡΖ168 ά7 -ϊδώδ-ης, ες, like a radish, Thphr.HPJ ivos, η, ov, of radish, έλαιον ή, iv, cut up, cleft, Amphis 16. -ίτη$ [Ι], ου, δ, (βάχις) in or of the DSC.I.37, PAmh (ii A.D.), Gal : βαφάνινον alone, spine, μυελός p. the spinal marrow, Hp.C0ac.4gg, Arist.P^65x 1 '32; PFay.240 (i B.C.). -ιον, τό, Dim. of βάφανος 11, PHib without μ., ib.652"30, cf. βάχις 1 ; p μύες Gal.i/P12.8. (iii B. c.), UPZ8g-4 (ii B. C.) ; cf. ραπάνιον. -is, Ίδος, ή, radish, ράχιώδηϊ, ες, with surf or breakers, αιγιαλός, άκταί, Str.5.4.4,12.3. Raphanus sativus, Ar.iVii.981, P/.544, Fr.253, Cratin.313, Eup.312, II ; παραλία Id Thphr.//P1.2.7, Dsc.2.112, etc.: later ρεφανί5, Philum.Ki;i.18.4, ράχνοβ, eos, τό, perh. cloak, PGen.80.7 (iv A. r>.), PKlein.F0rm.40j Gloss.; οί.ράφανος. II. β. αγρία charlock, Raphanus raphanistrum, (vi A. D.). Dsc , Plin./Z7V [-Is, ΐδος in all known passages, though ράχ-os, ή (in codd. freq. βάχος, but the Ion. form ρηχό«hdt.7.142, Ath. 2.56ε says that 1 is common.] -XTWS, ιδος, ή, = ΐρις Ιλλυρική, and the compd, είρρηχος show that it must be either ράχός or ράχos: Plm.HN os, ή, Att. for κράμβη, cabbage, Brassica cretica, in EMjo^.1 ράχ os, <5) : thorn-hedge, S./V.812 (pi.), X.Cy«. 10.7, Ar.Fr. 109 ; 0Ίδ' 'ότι καλούμεν βάφανον, νμείς δ' οί ξένοι κράμβην Apollod. cf. Poll ; ' n Hdt. I.e., βηχό! is prob. palisade or wattled fence; Car.27; της β., V καλονσί τίνες κράμβην Anst.HA^^l^i ζ, cf. Thphr. brushwood, 5αχ2>ί(ϋ0Γ. acc. pi.) καϊ φρύγανα (?/λ/5027 (Crete). 2. ΗΡί.6.6, al.; it was boiled for use, Nicoch.15, Alex.286; distd. fr.-is generally, twig, branch, of the vine, Thphr. CP3.7.3 ; of the tamarisk, by Phryn.11, Hsch. 2. p. αγρία, = κράμβη αγρία, Thphr.HPj.6. Hsch., Phot., dub. in Orph.Pr.31 ii 10. II. at Troezen, wild 2. b. =ραφαν1ς αγρία, ib ο. tuberous spurge, Euphorbia olive tree, Paus όω, cover with wattle-work, prob. in IG 2 2. Apios, Dsc ; also p. ορεία, ορεινή, Thphr.PIPg.12.1, Ps.-Dsc II, also, βαφα,νίς, Arist.P>-.924 a 34, PTeb (ii B.C.), ραψα^νδόϊ, late Boeot. for βαφιρδάς, IG (Orchomenos). Poll.!.247. (Ion.(?) and late Gr. ρε'φανοί Hp.Af«/.2,115, Gloss. : v. ράψις, εως, ή, (ράπτω)stitching together, έπων Eust βάπυς.) -o-upos, b, cabbage-watcher, gardener, like κηπουρός, ραψωδ-ε'ω, recite poems, esp. those of Homer, τί δ-η ποτ'οϊν..βαφψδεις. Hsch..περιιών; PI.Ion 54 1 ' 3 ; 'άτε εΐ βαφψδεΐ καϊ & μή ib.533 c > c f I soc ραφάσσει πλανάται, Hsch. Luc. of the poems of Archilochus, Clearch.61 ; τι περί τίνος ל ραφ-ί-us, έως, b, (βάπτω) stitcher, patcher, cobbler, Poll JConf. ι : Pass,, of the poems, to be recited, Lycurg.102, 2. abs., metaph., β. φόνον planner of murder, A.Ag η, ή, seam, Arist.Po. 1462*6 ; of Homer and Hesiod, β. περιιόντας reciting or 'ιμάντων Od ; [χ1τώνο$] Plu.Gfeooi suture declaiming, of the Pl.P.600d ; α,ενοφάνης,. έρραφφδει τά έαυτοΰ D.L.9.18; skull, κεφαλή ούκ έχουσα βαφήν Hdt.9.83, cf. Hp.^Cl (pi.), PI.7i'.76a, έμμέτρως έρρ. πρδς άνδρας φίλους Luc.Nec.l. 3. in contemptuous Arist.HA4g\ 2, 516 a 15 ; also of the heart and other parts, Id.P^4 sense, repeat by heart or rote, declaim, ουδέν.. αλλ' ή βαψφδήσουσιν ot 667 a 7,677 b!9; ^αφαΐ οστεωι/ε.ρα.ι 159, Si</!>>.503. II. stitching, πρέσβεις περιιύντες D.14.I2, cf. 25.2, Luc.DMorl ; [λόγοι] Wf sewing, τρήσει κα) Ραφη χρωμένη σύνθεσις P1.PV/. 2Soc ; al p. του τραύματος, δούμενοι άνευ ανακρίσεως καϊ διδαχής Vl.Phdr.2Jje, cf. Phld./?A.2, of a wound that had been sewn up, D.C S. II. c. acc. pers., sing of one., celebrate, τους ανδρείους Ar.Ec. ράφη [ά], ή, Dor. ράφα, a large kind of radish, Trypho ap.hsch., ία, ή, recitation of Epic poetry, PL Ion 533b ; άθλα..οίπατέρες dub. in Epich.204. έθεσαν p. Id.jTi.21b. 2. Epic composition, opp. lyric (κιθαρφδία), ραφΐδ-άβ, a, t>, embroiderer, PWiirzb.i^* (iv A. D.). -eia, έπιδεικνύναι p. Id.Lg-.658b ; έπι(ν. 1. άπο-)τελεΐν Clearch.62 : generally, ή, fem. of sq., in Delph. acc. sg. Ραφίδηαν, Delph.3(3).26.6 (ii of all kinds of poetry, ποιείν μικτήν p. έξ απάντων μέτρων Arist. B. C.). -evi, έως, 6, =βαφεύς, APll.288 (Pall,). -ευτης, ov, Ρο b22 II portion of an Epic poem fit for recitation at one o, stitcher, embroiderer, Lxx Ex.2 J ευτό?, ή, όν, = βαπτός, time, e.g. a book of the Iliad or Odyssey, Plu.2.186e, Luc.DMort. ib , Cont.J. III. contemptuously, rigmarole, PIU.2.514C ράφΐδο-θηκη, ή, needle-box, Gloss. -iroios, b, needle-maker, ib. (pi.). -IKOS, η, iv, of or for a rhapsodist: ή -κή (with and without ραφί$> Dor. pairis (Epich.51), ίδος, ή, (βσ,πτω) needle, Hp.Morb. τέχνη) the rhapsodist's art, PI.Ion 538b, 540a, al. Adv. -κως Eust, 2.66 (where Gal read βαφίψ, al. γραφίσι), Archipp.38, Ph.Bel s, b, reciter of Epic poems, sts. applied to the bard who 61.14, HeroBel.Jog.l (βανίδα codd.), AP (Nicarch.), Hermes recited his own poem, as to Hesiod, Nicocl.ap.Sch.Pi.iV.2.2 (v. infr.); ; δια τρυπήματος (v.l. τρήματος) βαφίδος διελθεΐν (v.l. είσελθεΐν) but usu., professional reciters, esp. of the poems of Homer, Hdt.5.67, Ev.Malt.1g.24 ' ' η Att. replaced by βελόνη, Phryn.72. II. PI.Ion 530c, etc. : also p. κύων, ironically, of the Sphinx who garfish, Belone acus, Epich. I.e., Arist.Pr.294, Opp.H.1.172, C.2. chanted her riddle, S.OL391. (Prob. from ράπτω, άοιδή; Hes.Fr. ράφοι* όρνεις τινές, Hsch. 265 speaks of himself and Homer as έν νεαροΐς υμνοις ράψαντες άοιδήν, and Pi.iV. 2.2 calls Epic poets ραπτών ίπέων αοιδοί; not from ράβδος ράφ-υβ [α], υος, ή, = βουνιάς, Speus.ap.Ath.9.369b > perh. to be (cf. ράβδος ι. 6) as if βαβδψδός (Eust.6.24, βαβδψδία ib.16).) read (for βάφιν) in Nume11.(?)ib.371c ; cf. ράπυς. ράων, p<jiws, V. βά,διος. ραχάδην' ε'πΐ της ράχεως, Hsch. ραχάς, cieos, ή, wooded pea, Ep. Adv. of ράδιος, easily, lightly, H.5.304,8.179, etc.; cf. pela, ridge, Id., Phot., but ράχα$, δ, gen. του βάχα, IG ϋ sfi^ pa. [M W or -, ll.ee.; but as one long syll. in , , Hes. (Halaesa). P- 5 ] ράχετρ-ίξω, (βάχις) cut through the spine, Poll ; cf. βακετρίζω. -ov, τό, = βάχις, Hsch.; acc. to Phot, the beginning of the 'Pea, ή, Ep. 'Ρείη U (in gen. 'Ρείης, V.l. 'Ρε/as), k.cer.442, h.ap.93 ('Ρε'η codd.), h.ven.43, Hes. Th.625 ('Ρείαν ib.135) ; Ρεϊα δ' spine, acc. to Poll the middle ; πλευρόν, Did.ap.Phot. II. υποδμηθεΐσα ib-453 (but with v.l. 'Ρείη'δ' al δμηθείσα); gen. 'Pa'as butcher's knife or chopper, Poll.7.25 ; Hsch. cites βράκετον (leg. -τρον) AP6.21g.20 (Antip.); the common form 'Ρε'α is found in Il , δρέπανον. as a monosyll. ; contr. "Ρή Pherecyd.Syr.9; 'Ρέη h.cer.459, Hes. ράχη [α], ή, v.l. for βάχος, = βαχός I. I, Poll.I.225 (βάχην f) βάχον). ράχι τί> στέμφυλον, Hsch. PA.467 : Rhea, daughter of Uranos and Gaia, wife of Cronos, mother of Zeus and the gods, 11. cc. [Derived by Chiysipp.StoiC.2. ρϋχία, Ion. ρηχίη, ή, flood-tide, ορρ. άμπωτις, ז Hdt.2.11, 7-98 i 318 from βέω, because rivers flow from Earth.] II. Pythag, joined with πλημυρίς (s. v. 1.), Id.8.129, cf. Hp.ap.Gal name for 2, Anatolius ap.theol.ar.12 ; also for 2 s or 8, ib.55. the roar of the breakers, metaph. of a crowd of people, όχλου τοιούτου ρέανσις, εως, ή, prob. = λέανσΐϊ, polishing with wine as a cleanser βαχίαν ήθροισμένην Posidipp ; β- ποιεϊν εν δήμιρ Plu.2.789^, cf. (cf. Varro /?/?2.11.7, Juv.5.24),.(.ס A ( a: prov., βαχίας λαλίατερος Diogenian II. rocky shore peavtijs, ου, 6, prob. = *λεαντής, polisher, BGU18$.lO (iia.d.). or beach (πάς πετρώδης αιγιαλός Hsch.), άλίστονοι β. ך A.Pr.13 ; παρ' ptyev<s, έως, ό, dyer, >/ (vv.h. βαγείς, βηγεΐς) ; also βεγίστήϊ> οΰ, 6, Hsch. ; cf. ρογεύς. αυτήν τήν β. Th,4.IO, cf. ΡΗχ3 39 4; Str = βά.χις II. I, S.Fr ; = βάχις 1, Nonn.D.i 1.182, (v. ad fin.). metri pe-yccuv, ωνος, ή, peyidv, BCΗ24?,^ (Caria). gr. only in late Poets, as APj.^gz (Diocl.) ; in sense 11. 2, Nonn. ρεγεωνάρχη«, ου, ό, president of a regio, in pi., Lyd.ii/iws.4.i38. ll.ee.) (Cogn. with ρϋσσω, ρήσσω, and άράσσω ; = rbv τόπον ψ προσ- ρ«γιών, ωνος, ή, Lat. regio, C/G3436 (Philadelphia).

6 ρεγκος ρε'γκ-os, 60S, τό, snoring, stertorous breathing, Hp.Acut.lJ, Epid 5.55 ; als βέγχη, ή, Erot. s. v. διαρόγχας, and ρεγχο5, τό, Hp.Epid , 7.77 ; cf. sq. _ Ω> SNORE, Α.ΡΚ.53, Eup.267, Ar.Nu.%, al.; of horses, snort, Ε.ΛΑ.785 ; of a dolphin asleep, Arist.P/^537 b 3, 566 b I5: in Ar.p^.i 15 also in Ued. βέγκεται, but (as Sch. observes) only to balance πέρδεται; but cf. 11. cc. infr. The form ρε'γχω occurs in Hp.Aph.6.$1, Arist. Il.cc., Men.Afow.711, Herod.8.2, Lxx/«.r. 5,6, Orph.Pr.148 : Med., της πλευράς βέγχομαι I am wheezing from my lung, POxy (iii A.D.), cf. AP ώδη5, 6s, as if snoring, only in form ρεγχ-, Hp.p^jcf.5.105, ρε'γμα, ατος,τό, (βέζω (β)) that which is dyed, Ibyc.loB ; cf. βέγος. ρε'γξis, ecus, ή, (βέγκω) stertorous breathing, Hp.Acut. I J. ρε'γ05, 60s, τό, = βήγος (q. v.), rug, coverlet, Anacr ρε'γχ05> ρ6γχω, ρεγχώδη5, V. βεγκ- ρεδα, ρεδιον, V. ραίδα, Ραίδιον. ρεδδω, ν. βέζω (Α). ρείθρον, Ion. and poet, for βεϊθρον (q.v.). βέζω (A), freq. in Ep. and Trag. (v. infr.), but rare in Att. Prose and Com. (Pherecr.152 is mock heroic) : impf. έρεζον II.2.400, Ep. βέζον Od.3.5, Ion. βέζεσκον : fut. βέξω Od.11.31, A.Eu.j88 (lyr.), al.: aor. 6ppe a II.9.536,10.49, Pl.Lg-.642c; poet, also 6ρ6ξα Horn. (v. infr.), Hes.Pr.174, S.OC538 (lyr.), etc.; Aeol. part, βέξαις Pi.Ο. 9.94: Pass.,aor. 1 0ρί.(56χβ67 Hp.Epid.J. 11; part. 5ex0eis II.9.250, (βέζω from Ρρέγ^ω, cogn. with έρδω from fi' py-yu [through f έρζδω]: Dor. andlboeot. p6'660eust ,984.1, Hsch.; aor. part. fpi^avτα IG (Cleonae).) I. do, act, deal, opp. είπε'ίν, Od , ; opp. παθεΐν,ν. infr.: Constr,, I. abs., ωδ6 δ6 βέζαι ; ού κατά μοίραν ερεξας Od : etc 2 more freq. trans, c. acc. rei, do, accomplish, make, όσ' άν πεπνυμένος άνήρ εϊποι καϊ βέξειε ן μέρμερα έργα, 'όσσ' άνδρες βέξαντες.. II , cf. Od '1 τί βέξομεν! Il.ll.838; μέγα βέζας τι κα\ εσσομένοισι πυθέσθαι , cf, ', 'ό τι ποσσίν τε βέξη καϊ χερσίν Od ; so in Lyr. and Trag., βέζοντά τι κα} παθείν έοικε V1.N > τί βέζω; A.Eu.j88, cf. Th. 104(both lyr.); τί βέξας τύχοιμ' άν.,.; Id.CA.316 (lyr.) : Pass., ουδέ τι μήχος βεχθέντος κακού 6στ &κος εύρεΐν for the mischief ifoncs done, II.9.250; βεχθέν δέτε νήπιος έγνω c. dupl. acc. pers, et rei, do something to one, κακά βέζαι τινά 3-354, Od.2.73 ; αγαθά β. τινά , cf. II > ούδέν σε βέζω κακά , cf ? Od.2.72 : with Adv., κακώς μιν 6p. wronged him, ; so ή πόλις ήμα,ς ού καλώς ερρεξε Pl.Lg-.642c : but c. dat. pers., μηκέτι μοι κακά βέζετε do me (ethic dat.) no more mischiefs, Od , όσα βροτοΐς έρεξας Ka^~E.Med.12g2 (lyr.). 4. with strengthd. signf., εϊ τι νόος βέξει if it shall avail aught, be of any service, II II. in special sense, perform sacrifices, Ιερά β. Od.I.61,3.5; β. εκατόμβας άθανάτοις offer a hecatomb to the gods, , cf. Od , Pi.P.IO.34; p. θαλύσιάτινι II ; θύματα Ζηνΐ της αλώσεως S.7V.288: abs., do sacrifice, p. θείβ , 8.250,etc.: sts. with the victim in acc., σοι..ρέζω βοΰν ήνιν will sacrifice it, , cf. Od , ρεζω (Β), Dor. Verb, =βάπτω, dye, Phot., EMJ03.2J, cf. Epich (Cf. ρέγος, Ρεγεύς, ρεγιστής, and lengthd. βήγος, βηγεύς, also βογεύς: cogn. with Skt. rajyate ' is coloured or red '.) ρεθομαλίδαβ, a, <5, (μήλον (β) ) with cheeks like apples, Ale ρίθος, 60s, τό, limb, usu. in pi.βέθεα, limbs,ψυχή δ' εκ βεθέων πταμενη Il ; βεθέων εκ θυμόν έληται 22.68, cf. Theoc H- in sg.,face, countenance, S.Ant.g2g(anap.), E.7/P1204 (anap.), Theoc : Aeol. in this sense acc, to Eust ; it occurs in broken context, Sapph.Supp body, Lyc ρεία, Ep. for βέα, βά (qq.v.), (sts. elided, II , Od ), Adv. of βάιδιος, easily, lightly, freq. in Horn. (v. infr.) and Hes. (Op.6, al., but βέα ib-5); θεοί βεΐα ζώοντες the gods who live at ease, I38,Od ; τούτοισιν μένταΰτα μέλει, κίθαρις καϊ άοιδή,βε'α lightly, pleasantly, 1.160, strengthd. βε7α μάλ' r, , etc.; &ς peia κυβιστώ easily, deftly, , cf 'Ρείη, ή, Ep. and Ion. for 'Ρέα. ρεΐθρ-ον, τό, Att. contr. from Ion. and Ep. ρεεθρον, which is used by Trag. once in dialogue, A.Pers.4gj, freq. in lyr.: (βέω). that which flows, a river, stream, ποταμοΐο ρέε θ pa the streams, waters of.., Il ; ερατεινά β ; 2τυγός ύδατος α'ιπά β , cf. h.hom. 19.9, etc.; παρθενόσφαγα β. streams of a maiden's blood, A.Ag. 210 (lyr.) : sg., εκτρέψασα τού ποταμού τό βέεθρον πάν ες τό ίίρυξε χωρίον Hdt, 1,186, cf. 179, Th.7.74; Άλφεοΰ βέεθρον Pi.O.9.18; ρέεθρον hyvoii Στρυμόνος A.Pers.4gj; 'όταν περάσης βεϊθρον Id.Pr.jgo; esp. of rivulets, brooks, X.Cyn.g. 15, Plb , Jul.Or.3.126d. II. bed or channel of a river, άψορρον..κύμα κατέσσυτο καλά βέεθρα ; τοταμοϋ β. άπεξηρασμένον Hdt ; ποταμόν εκτραπέσθαι εκ των αρχαίων p. Id > παρατρέψας!! τί ] ποταμόν] δι' αν νΰν ρέει βεέθρων, i-e. ε'κ των ρεέθρων δι' ων νΰν ρέει, Id.7.130, cf. 127: signf. ι and n are sts. hard to distinguish, cf. Hdt.1.191, 2.11, ώδηϊ, 6s, full of streams, Gloss ρεΐοβ, Cypr. for ασθενής, EMi.3g.30. ρειτά, τά, name of sacred streams at Eleusis, S.Fr.1089; also ρειτοί, 01, Paus.1.38.R, Hsch.; sg. ins/c86.5 (Eleusis, Ν B. C.); βΐτοι Hdn.Gr.2.577, wrongly, as shown by the spelling 'Ρετόν SIG1. c. ρείτη5, 6, only in Gramm., as part of the compds. βαθυρ-, έΰρ-ρείτης, Choerob. in An.Ox.2.236, etc. ρεΐτο? or ρειτά5, <$, dub. sens., name of an object in a gymnasium, Ητους έπιχρύσους δύο BCH$4.101 (Delos, ii B.C.). II. v. βειτά. ρείω, Ep. for βέω. p6v0s (gender unknown), expld. in Theognost. Can. 11 by ζώνη. ρεύμα ρε'κ-τειρα, ή, fem. of sq.,.ז. Man.212 -τηρ, ijpos, i, (βέζω) worker, doer, like Homer's πρηκτήρ, κακών Hes.Op.igi. 2. e. gen. objecti, ivorkerin a thing, χρυσόΐο Man.ι.297, cf njpios, a, ov, active, busy, Ion Hist.l. -TTJS, 01/, &,=ρεκτήρ, active, Plu. Brut. 12, Aret.SD1.6. -τικός, ή, 6v, able to do, των 4<j>' ήμϊν μόνων βεκτικός i σπουδαίος Porph.ad Od.1.5. ρεμβ-as, άδος, pecul. fem. of βεμβός, v.l. in Lxx Si ασμό5, ό, roaming about : metaph., wavering, anxious turn of mind, ib. Wi ενω, = βέμβομαι, 'lb.ls η, ή, wandering, metaph., κατά φαινήν ήν iv τρ βέμβγ Hp.Epid.J.lJ (restored for βεμβίη from Gal ). ρεμβοειδης, is, f. 1. in Hp. Art.and. ot E1 ad 10c. (Fr.41) for βαιβοειδής. ρεμβονάω, = βυμβονάω, Hsch. ρεμβ-os, iv, roaming, roving, of a slave, prob. in PGi/887.5,16 (ii A.D.) ; of a lecturer on tour, Aristid.0^,33(51).28 ; β. rrj διανοία Antyll.ap.Orib ; ψυχή M.Ant.2.17(v.l.). -os, ό', roving, Plu.2.603e, Aret.SZ>2.6. -ω, turn round and round, Act. βόμβα' πλανάται, Gal : Pass., aor. inf. βεμφθήναι Hsch. IX. Med. ρε'μβομοα, roam, rove, roll about,,זmen PCair.Zen (iii B. c.), Ptol.Euerg.3 J., PO.*y. ) 1581,6 A.D.), D.Chr.62.7 ; εξω β. LxxPr.J.12 ; από τοΰ στρατοπέδου Plu.Fab. 20; iv Πειραιά Id. Dem. 6; ε'ιν αλί APg^ig (Antiphil.); ομμασι ib (Agath.): metaph., to be unsteady, act at random, iv TOTS πράγμασι Plu.Pomp. 20 ; iv είδώλοις καϊ σκιαϊς Id.2.80f; of food eaten without an appetite, ib. 664a; βέμβεται ή λέξις is vague, S.E.Af (Cf. Lith. rengtis 'bend, curve (intr.)'.) -ώδη5, ε?, roving, rolling, βλέμμα Plu.2-45d. 2. metaph., desultory, remiss, πολιορκία. Plb ; διατριβαί idle, Plu. Dio 7; τί) ρ. (βομβ- codd.) καϊ άκόλαστον Id.2.715c; β. πυρετοί irregular, opp. περιοδικοί, Chrysipp.ap.Gal.s^s^OjuP-codd.). Adv. -δώς Hsch. s. v. σκαλαπάζειν ( αδώς cod.). ρε'μφος, 60s, τό, Aeol. for βάμφος, Hsch. ρε'μω, = πειρώμαι, δύναμαι, Theognost.CiJK.il, Suid., bat = όδυνα, σήπει, Hsch., Phot. ρε'ον, οντος, τό, (βέω) = βυτόν (βυτός 11), Astyd-3-3- ρεον, τό,-βήον, Aet.1-347; Alex.Trall.5.5>9 212 ; Paul.Aeg βέος, 60s, τό, (βέω) like βεΰμα, anything flowing, stream, A.Ag.goi, Pr.676,812 ; also of tears, δακρυσίστακτον β. ib.401. ρεπ-τέον, one must incline, επί τι Archig.ap.Orib TIKOS, ή, όν, inclining, όρεξις β. πρός τι Stoic ω, mostly used in pres. and impf. : fut. βέψω Hdt , Paus : aor. έρρεψα Hp. Art. 38,48, Vl.Phlb.46e; poet, έρεψα Cerc.4.32 : turn the scale, sink, ετίταινε τάλαντα, ελκε δέ μέσσα λαβών, βέπε δ' αϊσιμον ήμαρ'αχαιών, implying defeat and death, ; βέπε δ"έκτορος αϊσιμον ήμαρ ; Tb τ ουδέ y' αδ βέπει Ar. Ra > τοΰ ταλάντου τί> βέπον κάτω βαδίζει το δέ κενόν πρός τόν Δία Id.Pr.488.4, cf. Cere. 1. c.; τό μεν κάτω βέπον.., βαρύ' τό δέ άνω, κοΰφον Pl.y«5i.373 e \ 61 τουναντίον β. Id.Ρ. 55 oe» e^ Archim. Aeqtiil. 1 Praef. 2. more generally, of things, incline one way or the other, <S τι πολλά βέποι what is always shifting, never steady, Pi > βλεμμάτων βέπει βολή inclines downward, falls, of a young girl's eye, A.Pr.242 ; 'ύπνος επί γλεφάροις βέπων sleep falling upon the eyes, Pi.P.9.25 ; ες τό λορδόν, κυφόν, Hp.Art.48 ; β. πρός τήν γήν Arist.P^4686 a 32, etc. 3. of one of two contending parties, preponderate, prevail, επ\ δκότερα [οΐ Αθηναίοι] έτράποντο, ταύτα βέψειν έμελλε Hdt.7-139? μ 01 σκοπουμένιρ έρρεψε δεΐν on consideration [the opinion] that it was necessary prevailed, VI.Ep.328b ; ήθών& άν ίίσπερ βέψαντα τάλλα εφελκύσηται Id.P-544 e of persons, ευ βέπει θεός is favourably inclined, A. Th. 21 ; 671ri τό πρηνές the doctor should incline towards (prefer) pronation, Hp.Fract.i (unless in signf. 2, the subject being τήν χείρα) ; β. επί τό πείθεσβαι Isoc. 15.4; ίτίτλ λήμμα D ; πρός τήν άνδρείαν Vl.Plt.308a, cf. Lg.802e ; also p. Tais γνώμαις επί τούς'ροδίους Plb ; εϊςτινα Luc.BisAcc.6; but νομίζων τούτους πλείστον βέπειν έπϊ τό άyaθbv τη πόλει avail most, have the greatest influence,, K.Lac.4.1 cf. Isyll.24; so also είς 6ν τι ai επιθυ- μίαι σφόδρα βέπουσιν Pl.P-485d, cf. Phlb.tfie \ ήδονήν ; β. πρός [τήν Arist.PA^l 172*31; β πρός τήν όλιγαρχίαν ld.p0l.!2g3 b β. είς τινα fall to, be directed towards, τδ μητρός 6s σέ μοι βέπει στέργηθρον A.CA.240 ; τοΰργον είς εμέ βέπον that this deed points to me, S.OT of events, fall, happen, in a certain way, φιλεΐ τούτο μή ταύτη βέπειν ld.ant.j22, τρδε or εκείνη β Pl.Lg-.862c, Ti.Jge; β. ε'ίς τι turn or come to something, συμφοράν..κακών βέπουσαν ές τά μάσσονα Α. Pers τό μηδέν 61$ ούδέν β. naught comes to naught, Ε.Fr. 532 ; ό χρησμός is τοΰτο β. Ar.PZ.5i; δ γρίφος ένταΰθα β. Antipb II. II. trans., cause the scale toincline one way orthe other, only in compds. έπιρρέπω, καταρρέπω, exc. that A. uses the Pass., τώνδ' εξ "ίσου βεπομένων being equally balanced, Supp.405 (lyr.): in Β , 8 τι μεν εκ θεών μοίρα παγκρατής άμμι κατένευσε καϊ Δίκας βέπει τάλαντον, β. is prob. intrans. (sc. ev αύτό). (Perh. cogn. with Lith. virpti 'quiver'.) ρερ υ π ωμενος, v. βυπόω. ρεΰμα, ατος, τό, (βέω) that which flows, current, stream, A.Pr. 139 (anap.), X.HG ; μειλιχίων ποτών β. S.OC160 (lyr.) ; ελαίου β. άψοφητϊ βέοντος Pl.PAi.144b ', βεΰμα μελισσών ΑΡ9.404 (Antiphil.) : metaph., β. αύξης κα 1 τροφής, υψεως, Ρ1.7ϊ.44^> 45 c ϊ τό άκούειν γίνεται βεύματός τίνος φερομένου άπί> τοΰ φωνονντος Epicur.Pf. 1 ρ.ι3u. 2. stream of a river, Hdt.2.20,24 ; β. Διρκαΐον E..Supp.6tf, cf. /Γ401 (lyr.) ; τό τοΰ Νείλου β. Pl.7V.21e ; also, eruption of lava, Th.3.116, Care.5.7 : metaph., stream or flood of men, μεγάλψ β. φωτών A.Pers. 88 (anap.); β, ΤΙερσικοϋ στρατού ib.412, cf. E./71437; πολλφ β. προσ-

7 ρενματίζομαι vισσόμεvoιs.ant.i2g(anap.) ; so βεύματα έπων Cratin.186; κλαυθμων και οδυρμών Plu.2.609b. 3. flood, κατελθόντος αϊφνιδίου τοΰ β. Th cf-hdt.8.12 ; φερομένφ συναπενεχθήναι τψ β, Demad.15. II. that which is always flowing or changing, τό της τύχης..β. μεταπίπτει ταχύ the ebb and flow of fortune, Men.Gf0r^.Pr.2. III. Medic., humour or discharge from the body, flux, rheum, διά των βινων Hp. VM18 ; β. εις τους πόδας κατεληλύθει Luc.Philops.6, β. νοσηματικά Arist.S««i.444 a1 3 ί στομάχου καϊ κοιλίας p. י Dsc κατασκήφαι β. εις τά νεΰρα Paus : abs.,pojg/ Ι (i A. D.), Plu.Afar.34, etc. ρευματ-ίζομαι, Pass.,flow as a current, Str su ff' r from a flux, Ti.L0cr.103a, Dsc.2.126, 4.40, Plu.2.902a; so also in Act. ρ6υματίξω, Porph.Abst,T.,28. -IKOS, ή, όν, (^6S,aa III) subject to a discharge or flux, 6<s τους οφθαλμούς Arist.P'r.957 b 25 ; έλκη β. Dsc.2.126; τραύμα Plu.2.131b. -ιον, τό, Dim. of /560μα in, Arist. Pr.901 a 3 2. rivulet, Plu. Thes.2J. -ισμός, ό,^βεΰμα(signf. in), Hp.Coac.567, Dsc.i.82, 4.64, Gal , Arch.Pap.4.270(111 A.D.), etc. -ώβης, ες, like a flux, Hp.Epid.j.t,: Comp., Gal, II. in flood, swollen, ποταμοί Tz.H ρεΰσις, 6as, ή, flowing, Epicur.P/.l p.il U., Hero Spir.r.3, Diog. Oen.4, Dsc (Interpol.). ρευσ-ταλί'ας, a, ov, liquid, fluent, Orac.ap.Eus.PP4.9. -τικό?, ή, iv,flowing, liquid, Plu.Aem. 14,2.905ε. Adv.-κως ib.878f. -τός, ή, iv, in a state of flux, flowing, 6ργα Emp ; ή ΰλη Arist.Pr. 207, S.E.P.l^iy, Porph.Antr.s,; of time flowing away, Ath.Mech metaph., fluctuating, unsettled, ούσία PIu.2.268d ; όλισθηράν καϊ p. είς άπαντα τήν πολυπραγμοσύνην ποιούντες ib-52 2a. ρ6φανί5, ν. βαφανίς. ρ6'φάνος, ν. βάφανος. ρέω, , etc.; Ep. ρ6 ω Hes.PV.263 (dub.), D.P. 1074, ^Ρ7-36 (Erye.), but not in Horn.: impf. 3 sg. έρρει Il.17.86, Telecl.1.4, but elsewhere in Horn, ερρεε or ρέε : fut. βεύσομαι Thgn.448, E.Pr. 384, Crates Com.15.4, Pherecr , Hp.Haem.5; also βευσοΰμαι, Arist.il/irfc.356 a 16, 361 a 33; later βεύσω,αρζ. 124(Bass.): aor. έρρευσα Ar.Eq.526 (anap.), Hp. ז. Loc.Horn J, Int. 23, Mosch.3.33, AP5.32 (Parmen.), Plb (απ-), Paus.5.7.4, etc. : but the Att. fut. and aor. are of pass, form, ραήσομαι Isoc.8.140, cf. Hp.Nat.Horn.5 ; ερρύην [ϋ] Th.3.116, X.Cyr , Pl.Pi.84c, etc., as also in Hdt ; Dor. εξ-ερρύα, v. εκρέω; 3 sg. subj. e[y]pua GDI (Calymna); Ep, 3 sg. pvη Od : pf. έρρύηκα Hp.L0c.H0m.10, Pl.P. 485d, Isoc.8.5 ; later6ppuica,gal Apres. Med. ρε'ομαιoccurs also in Orac.ap.Hdt (v.infr.), Plu.Cor.3, Luc.SaZ/^i, Philostr. KS1.25.9, etc.; so έρρεϊτο E.Hel. 1602, Philostr. VA8.3X, etc. This Verb does not contr. εη, 60, εω ; -flow, run, stream,gush, Od , II.3.300,17.86, etc,: with dat. of that which flows, [7η)γ^] ίίδατι βέει the fountain runs with water, , cf. Od.5.70, /? ; βέε δ' α'ίματι γαία I1.S.65, etc.; φάραγγες ΰδατι..βέουσαι Ε. 7V-449 (troch.); βεΐ γάλακτι πέδον βεΐ δ' οϊνφ Id.Pa.I42 (lyr.); οϊνφ.. έρρει χαράδρα Telecl. 1. c. (v. sub fin.); (also in Med., ίδρωτι ρεούμενοι (metri gr. for Ρεόμενοι, cf. μαχεούμενοι) Orac.ap.Hdt.7.140; φόνφ ναΰς ερρεϊτο Ε. Hel. 1602); πόλιν χρυσψ βέουσαν ld.tr.gg5 : so metaph., πολλφ p. έταίνψ Ar.Py.527: rarely with acc. in the same sense (v. infr ) : also with gen., ασφάλτου Str ; πολλοΰ ύδατος Arr.An : sts. with nom., Z6us χρυσός βυείς Isoc.io.59, cf. AP5.32 (Parmen.). b. the post-hom. expression for a full stream is μέγας Ρε>, ρέουσι μεγάλοι Hdt.2.25; μέγας έρρύη Id.8.138, cf. Th.2.5; Ρ ούδέν ήσσον ή νΰν Hdt.7.129; also πολύς βεΐ, metaph. of men, βεΐ πολύς <556 λεως Α. 77i.80 (lyr.); Κνπρις ήν πολλή βυη Ε.Hipp.44?) (cf. infr. 2); so β. μου τό δάκρυον πολύ Ar.Lys ; also ές έρωτα άπας β. Ps.-Phoc. 193 ; fpi's τόν Άλκιβιάδην ό δήμος όλος έρρύη Plu.Ale. 21. e. of a river, also β. από τηκομένης χιόνος derive its stream from melted snow, Hdt d. prov,, άνω p*7vflow upwards, of inversion of the usual or right order, E.Supp.520; άνω ποταμών έρρύησαν οί..λόγοι D ; cf. άνω (Β) Ι. E. ταΰτα μεν βείτω κατ' ουρον (ν. ούρος (a)) S. Pr metaph. of things, εκ χειρών βέλεα βέον from their hands rained darts, II ; Ρεΐ μάλιστα ό αήρ ρέων έντοϊς ύψηλοίς Arist.Mete.347 a 34> 349 a 34j Φ λ Η βυεϊσα Plu.Brut.31 ; so τήν Αϊτνην ρυήναι Ael.Fr. 2 ; esp. of a flow of words, από γλώσσης μέλιτος γλυκίων βέεν αύδή I1.I.249, cf. Hes.Th.39!97! στόματος βεΐ μείλιχα ib.84 : abs., of the tongue, run glibly, A. PA.557 ; so θρασυνομένφ καϊ πολλφ βέοντι καθ' όμών D : hence, of words or sentiments, to be current, κλήδονας καλής μάτην Ρεούσης S.OC fall, drop off, e.g. of hair, Od , Hes.Pr.29, Theoc. 2.89, etc.; of ripe fruit, Plb , Gp.g.l2 ; of over-ripe corn, ήδη ρέοντα τόν στάχυν Babr.88.14; wear out, ει ρέοι τό σώμα καϊ άτολλύοιτο Pl.Phd.8jd ; of a house, to be in a tumble-down condition, Gorg.ap.Stob , Teles p.27 Η.; βέουσαν σύγκρίσιν στήσαι to stay a collapse of the system, Herod,Med.ap.Orib of molten objects, liquefy, run, βε7 παν άδηλον S. Pr.698; τήκεται & λίθος..άστε καϊ Ρεΐν Arist.Mete.383 h 6, cf. Thphr.Lap.g. 5. to be in perpetual flux and change, άπανθ' όρώ άμα τή τύχη ρέοντα μεταπίπτοντά τε Com.Adesp.200; is Ιόντων απάντων αεί καϊ ρεόντων PI.Cra. cf- 4 IIC! κινείται καϊ Ρεΐ..τά πάντα Id.PAi.182c: hence 01 ל ש 439 ρέοντες, of the Heraclitean philosophers, opp. οί τοΰ 'όλου στασιώται, ib,181a, b. 'run', of ink, etc., metaph., στιγμής ρυείσης γραμμήν φαντασιούμεθα.., γραμμής δέ βυείσης πλάτος εποιήσαμεν S.E.M.J.gg ; cf. βυίσκομαι of persons, p. 4πί τι to be inclined, given to a ל ib.495b thing, Isoc.8.5 ; πρός τι Pl.P.485d ; ο! ταύτη Ρυέντες leak, of a ship, opp. στεγανόν είναι, Arist.Pr.554, cf. Paus ; λύχνοι ρέοντες prob.in Roussel CultesEgyptiensp.222 (Delos, ii B.C.) ; of a roof, Men.Saw.248; [_άγγεΐον] βέον Plu.2.782e; οίνοχόαι βέουσαι 1558 ρηγννμι Michel (Delos, iv B.C.) have a flux, TOS κοιλίας τάς Ρέουσας D.S.5,41, 9. impers., Ικpiv&v έρρύη Hp.Epid II. very rarely trans., let flow, pour, έρρει χοάς E.Hec.$28 (as v.l. for αίρει) : this differs from the usage 2. c. acc. cogn., Ρείτωγάλα, μέλι, let the land run milk, honey, Theoc.5.124,126 ; αίμα. Ρυήσεται, of the Nile, Ezek.133; otvov ρέων Euc.VHi.j, cf. Lxx Jl.3(4). 18, Sch.Ar.PZ.287 : in place of this acc. the best writers commonly used the dat., v. supr III. v. βέαν. (Cf. p6fos, Skt. sravati, Lith. sraveti ' flow': I.-E. sraa- alternating with srow- and srii-.) ρήα, v. pci, ad fin. ρηγί-υ?, έως, &, (pvyos) dyer, Sch.II.9.661, Hsch. ρηγη, prob. f.l. for pay (!, Gal.i ήγ-μα, ατος, τό, (ρήγνυμι) breakage, fracture, joined with σπάσμα, Hp. Aer.4, cf. D , Dsc.3.74; with στρέμμα (a strain), D.2.21, laceration, rupture, Gal ,18(2).882, cf. Arist.HA 635 a 4 3. rent, tear, in clothes, Archipp cleft, chasm, p. της γης Arist.HA628 h 2g ; chink, iv τοίχοις Plb ; breach in a dyke, PLond. r. 13 r r. 45,60 (i A.D.). II. lesion or rupture of tissue, 'όταν ύπό βίης διαστέωσιν at σάρκες απ' αλλήλων Hp.Flat.it, cf. Gal.I. 238, ; esp. of lung, Hp.Loc. Horn. 14, Morb. 1.20: hence ρήγματίας, ου, ό, one who has such a rupture, Id. Aer.4, Dsc.3.146,4,10; τους εκ βηχός Ρηγματίας Hippiatr.22 ; but βηγματίας πλεύμονος perh. = pleurisy, Hp.Morb.2.53; ρηγμάτώδηΐ, 6s,.ך. Id.Epid.1)2 -μίνογ-μίς (neither form 1s found, unless [βηγμι]ν is to be restd. in IGRom (Elaea, cf. Wiener Silzb. 214(4). 26)), gen. Ίνας, ή, sea breaking on the beach, surf(v, ρήγνυμι Β,ι), άκρον επί βηγμϊνος αλός..θέεσκον 11, ; κώπτισιν αλός βηγμΐνα βαθεΐαν τνπτετε, of the broken sea between Scylla and Charybdis, Od.r2.214; with the Prep, επί, it may be rendered at the sea's edge, έκ..βαϊνον επί p-ηγμϊνι θαλάσσης , cf. Od ; κοιμήθημεν Μ βηγμΐνι θαλάσσης ib.169, cf. Ρί.Ν..13 ; άκραις έπ\ βηγμϊσιν άξενου πόρου Ε./Ρ253 ', also λαοί 56 παρά p. θαλάσσης δίσκοισιν τέρποντο ! Od.4.449! 'όταν κυμαίνουσα ίκβάλλτ! [ ή θάλαττα],, παχεΐαι κα! σκόλιαϊ γίνονται at p." όταν δέ γαλήνη ;?,.. λεπταί είσι καϊ εύθεϊαι A r h t. M e t e !' 1.ך metaph., p. βίοιο verge of life, i.e. death, Emp.20.5 ; ώσπερ βηγμΐνα οϊσαν αέρος τήν νεφέλην Arist.Mete.36y"1g. II. τά άπορπύματα (fort, άπορρήγματά) της πέτρας, Hsch. -μόϊ, S, fissure, γή βηγμών πλήρης PS/ (iii B.C.). II. = foreg., Hsch. ήγνΰμι or (du ap- Hp.Flat. 10 : impf. κατ-ερρήγνυε D.21.63, etc.); later ρησσω, Gal , Orib.Pr.93, Gloss., βήσσεσθαι PHolm.6.3, cf. 4.22; άπο-, δια-ρρήσσεσθαι, Hp.Int. 17,42 ; ρήττω, Str.II.14.8, Dsc (v.l. ρήσσει), (περί-) Id.2.98,3.18 (v.l. περιρρήσσει), ρήττεσθαι Bito45.8, Str : Ep. impf, ρήγνυσκε 11,7!41: fut. ρήξω , Hdt.2.2, (εκ-) S.Aj.JJc,: aor. έρρηξα II , Pi.ZV.8.29, Ar.Nu.g60 ; βηξα : pf. ερρηχα (δι-) Lxx 2Ki , : Med. βήγνΰμαι, fut. ρήξομαι, aor. 6ρρηξάμην, all in 11.(12.257, 224,291), pres. also in Hp.KC4.i2 : aor. ερρηξάμην E.Heracl.%35, (κατ-) X.Cyr ; Ep. 3 pi. βήξαντο II : Pass., subj. piγνΰται Hippon.19.4: Ep. 3 sg. impf. βηγνύατο Arat.817: fut. Ραγήσομαι Plu.2.668a, (51aρ-, ik-) Ar.Py.340, A.Pr.369, etc.: aor. ippaγην [a] S.Fr.578, Ar.Nu.383, etc.; later ίρρήχθην, Tryph.ll; δια-ρρηχθή (v.l. -ρραγή) Hp.Int.29: pf. έρρηγμαι (συν-) Od ; but intr. pf. έρρωγα is more freq., v. infr, C. 1 ; pf. part. fem. ίρρηγεϊα, v. infr. c. 2; masc. pi. κατ-ερρηγότας Hsch, The word is hardly used by correct Att. Prose-writers, exc. in Pass. : break asunder, rend, shatter, τείχος ; ίλα ; σάκος ί βάρηκας 2.544; ιμάντα י δ 337 νευρήν ; οστέον > χρόα ; only once in Od., προτόνους ερρηξ' άνέμοιο θύελλα : later, esp. rend garments, in sign of grief, p. πέπλους A.Pers. 199,468 ; p. έλκεα make grievous wounds, Pi.ZV.8.29 ; β. οστά, σάρκας, E.//P994, Ba, 1130; άρότροις γης δάπεδον Ar.Pl.fiJ $ : in Ion. and later Prose, βήγνυσι..τόν άμφΐ τήν όψιν χιτώνα Hp. VM19 ; βήττειν νευράν Str. r > τάδεσμά Luc.DDeor.lJ.l ; τάς πύλας Id.Par.46 ; μή στραφέντες βήξωσιν ύμάς Εν. ך. Malt.6 : Med., break for oneself, get broken, όρνυσθ'..ρήγνυσθε 56 τεϊχος Il , cf. 224,257, 291 : Pass., V. infr. B. 2. break a line of battle or body of men, p. φάλαγγα, 'όμιλον, στίχας ανδρών, ,11.538! ί μέσον βήξαι break through the centre, Hdt : abs., έρρηξάτην ες κύκλα.. οπλών broke through, S.Pr, 2 to,9 : Med., ρήξασθαι φάλαγγας, στίχας, break oneself a way through the lines, II.II.90,13.680, cf. E.Heracl.835 ; βηξαμένψ θέσθαι παρά νηυσΐ κέλενθον II. 12« let break loose, εριδαβ (Med.). 4. after Horn,, βήξαι φωνήν let loose the voice, of children and persons who have been dumb or silent, break into speech, speak out, Hdt. 1.85, 2.2,5.93, cf. Ar.ZVK.357,960 ; βήξαι αύδήν E.Supp.71 ο ; later βήξασθαι φωνήν, θρόον αύδής, φθόγγον, utter, ΑΡ5.221 (Agath.), (J ul ), 9.61 : abs., ρήξον καϊ βόησον cry aloud, Lxx ז- 7s.54 ; v. infr. c. 5. also δακρύων βήξασα..νάματα having let loose, having burst into floods of tears, S. Tr.919 ; κλαυθμόν p. Plu.7Vr.36 ; p. τά 6ρη εύφροσύνην Lxx / ; ρήγνυσι πηγάς ό χώρος Plu.Mar.1g ; β. νεφέλην 6S τινας Philostr./;« ; v. infr. Β. Β. Pass., break, break asunder, burst, κύμα βήγνυτο ; κύμα. χέρσψ βηγννμενον > Hes.5t.377 ί clouds, Ar.Nu.3l8 ; (י βαγήναί τι της γης, as in an earthquake, Pl.P.359d; βαγεϊσα βαίων κόνις S.Pr.958 ; ιμάτια βαγέντα X.Cyr ; οστέον βήγνυται τιτρωσκόμενον Hp.PC4 ; βήττονται ύδρίαι (by the cold) Str.7-3 '! τοις βασκάνοις είναι βήγνυσθαι may the envious burst, Aristid.Or.50 (26).69 ; τοις εϊ τις εύδοκιμήσειεν 4πί τψ βηγνυμένοις Lib.Or.29-I3> יי cf. Or burst forth, like lightning, βροντή 5' ippiy V

8 ρηγος 1569 ρητός αστραπής S.Pr.578, Ar /V«. s 83, cf. Plu.2.9!9b; so καταμηνίων paγέντων (י, A.D ; written ρησίχθων in PMag.Leid.V.9.10, Tab.Def1x.Aud.23, Hp.Aph.5.32, cf. Nat.Mul.13, Arist.//^582 b 10,. etc (Cyprus, iii A.D.) ; ρηξίκθων Tab.Defix. in Rh.Mus of ships, to be wrecked, D : metaph., πολλών βαγεισων έλπίδων ρήον, τ ό, = βά, rhubarb, Gal.i A.Ag of a stone, γράμματι βηγνύμενον scored with lettering, ρησ ί-αρχο5 [f], f.l. in Suid. for ρησάς άρχός, v. βησός. -διον, το, i.e. inscribed, Puchstein. <,/</ Gr. p. 76 (Memphis, i B.C.). Dim. οί βήσις, short speech or saying, Gal , Hsch.: also ρησεί- C. intr,, like Pass., break or'burstforth, ερρηξεν εμετός Hp.Epid. διον, Ath a, Simp.;'«P'n. 31.3, etc. -κοπέω,ιο be a phrasemonger, Polystr. p. 11 W., Plb '.9, Poll μετρε'ω, 4.24 ; τό πνεύμα βήγνυσι ld.nat.puer.l2 ; εΐ ίθελήσει βήξας υπ ερβήναι δ ποταμός Hdt.2,99 : metaph,, δποΐα χρήζει βηγνύτω S.OP1076 (in measure one's words, Luc.Lex.g, Pseudol. 24. answer to the words δέδοιχ' 'όπως μή..άναρρήξει κακά) : freq. in this signf. in pf. ερρωγα, to have broken out, έρρωγε παγά δακρύων Id.Pr. ρήσΐξ, 60«, Ion. 1 os, Arc.fp-fjcris (/G5(3).343.I9, Orchom., ivb. c.), ή, (έρώ) saying, speech, μύθων καϊ ρήσιος Od ; p. άγγελών Pi. A'. 852 (lyr.) : metaph., κακών πέλαγος ερρωγεν A.Pers.433 ; τάδ' etc I.59 ; καταπλέξαι τήν ρήσιν end one's spcech, Hdt.8.83 ; β. βραχεία. διιοΐν ερρωγεν..κακά S.OP1280 ; σοι τάδ' ερρωγεν κακά E.Hipp.1338 ; S.Pr.64 ; ξυνεχής Th.5.85 ; μακράν β. ού στέργει πόλις A.Supp.273! έρρωγότες λόγοι broken, disjointed, Com.Adesp.66\. 2. in lit. sense, εϊπεϊν ρ. ού θρήνον θέλω Id.Ag ; β. λέγειν άμφί tivos Id.Mupp.61, 71; ερρηγεΐα ( = -via) broken, arable, opp. άρρηκτος, Tab.Heracl. 1.18,al. cf. S.Pr ; ττερί σμικρού πράγματος p. παμμήκεις ποιεϊν Pl.Phdr. (fpvy- (cf. Aeol. aor. Pass, ευράγη Hdn.Gr.2,640, Ρρήξις, αϋρηκτος), 268c ; μακράν β. άποτείνειν Id./?.603d, Luc.Pro»;.6 ; ή από Ί,κυθών β. cogn. with Lith. rezti 'cut, notch, furrow', ruozas 'stripe, streak, the Scythian answer, Hdt (a phrase that became proverbial, strip'.) cf. Plu.Prov ; prob. Interpol, in Hdt.), 2. resolution, dcclaration, ρήγο«, 60s, τό, rug, blanket, in Horn, mostly in pi. (sg. in II.9.661, Λακεδαιμονίων p. Hdt.1.152, cf. CratesCom.56, IG 1. c. 3. speak- Od.13.73,118) ; β. καλά, πορφύρεα, II , Od ; σιγαλόεντα ing, opp. reading (ανάγνωση), D.H.Isoc.2 (Wolf, for χρήσεως). II. 6.38, , etc. : used as covering of a bed, II.9.661, , Od.3. tale, legend, άνθρώπων παλαιοί β. Pi.O III. expression or 349, etc.; or of a seat, ; prob. a garment, 6.38: since, in passage in an author, esp. speech in a play, Ar.Nu.13i1, P.580, Pa ,118, Horn, distinguishes βήγος and λίνον, it is prob. that the 151, Men.Epit.585 : pi. in Ephipp.16.3, D.rS.267; p. τινές των Ιιηγος was of wool. (From βήξαι, βάφαι, acc. to Eust , but ΆριστοφανείωνΡΙ\ ά, esp. of the dramatic parts of epic poetry, elsewhere this verb is written ρέξαι, v. ρέζω (Β).) Phot. IV. manner of speaking, style, ή κατά πεζόν β. prose, Longin. ρήδην, Adv. only in A.D.^i/f , EM363.42, as part of the Proll.Heph.1.3. compd. διαρρήδην. ρ-ηδιος, ν, βάδιος. ρηδίων' καρούχων, Ραιδ'ιων, ρησιχθόνη, ή, epith. of a Chthonian goddess, Tab.Defix.Aud.22. Hsch. ρηθήναι, ρηθησομαι, V. έρώ. ρηΐδιοϊ, V. βάδιος. ρηΐζω, 31, al. (Cyprus, iii A.D.) ; cf. ρηξίχθων. ν. Ραΐζω. ρήϊστο?, ρηΐτατο?, ρηΐτερο?, ν. βάδιος. ρησκομενων" λεγομένων, Hsch., cf. Phot. βήκ της, ον, δ, (βήγνυμι) breaker, render; of an earthquake that ρήσος, &, = άρχός, i>s αίρέσει (dub. 1.) τά θέσφατα, Epich.205. breaks the earth into fissures, Arist. Μιι.3φ Λ 5, Lyd.Osi.54. -TIKOS, ρήσο ω, ν, ρήγνυμι. II. ν. βάσσω. ρηστώνη, ν. βαστώνη. ή, iv, apt to burst, τό φυχρόν φλεβών βηκτικόν Hp.Epid Ρρήτ-α, ά, treaty, agreement, Inscr.Cypr Η. (pi.). -άομαι, causing abscesses to break, Aet τός, ή, όν, that can be make a treaty or agreement with, ib.4,14. broken or rent, penetrable,,..\ άνήρ _\ χαλκφ τε ρηκτός μεγάλοισί τε ρητεον, one must say, mention, τι Pl.Lg-.730c, Sph.221d ; one must χερμαδίοισιν Ι1.Ι pronounce, Id.Cra.410c. II. ρητε'ος, a, ov, to be spoken or mentioned, ρήμα, aros, τό, (έρώ) that which is said or spoken, word, saying, D.22.62, Hermog..Siai.7. Archil.50, Thgn.l 152, Simon.37.14,92 (where perh. it = ρήτρα 11. 2), pt)t pos, Ion. for ρηιτερος, v. ρί,διος. f ρητευω, v. άρητεύω. Pi. (v. infr.), etc.; in Prose first in Hdt. (s. v. L), ό v00s τοΰ β.162 ך. ; τά ρητήρ, ήρος, ό, (έρώ) = ρήτωρ, speaker, μύθων τε ρητήρ' έμεναι πρηκτήρά λε )όμενά τίνων [ρήματα] 8.83 ; τοΰ Πιττακοΰ..περιεφέρετο PI.Prt.343b ; TS δόγμα τε καϊ β. Id.P-464a ; opp, έργματa, τοΐτο τό p. Pi.jV.4.6 ; τε έργων II.9-443» cf. Hippon.63 (s. v.l.), ΛΡ7.579 (Leont.), IG3.625, Milet. 1(9).34r. opp, έργον, Th ; opp. τό αληθές, Pl.P/W.102b : prov., βήματα ρητιάριοξ, <5, = Lat. retiarius, Artem.2.32, /(?Pom (Nicaea); ivt ίλφίτων 'fine words butter no parsnips', ap.suid.; βήματα also ^ητιάρις, ib.43 (ibid.), 1438 (Amasia). τλέκων?1^.4.94; βήματα θηρεύειν catch at one's words, And.1.9 ; ρητίν-η [ί], ή, resin of the pine, Hp.j4ri.63, ist.pf^i617 A1 a 19, p. ιπποβάμονα, p. μυριάμφορον, Ar.Pa.821,Pax521; ρήματος εχόμενον Thphr.//.P9.2.1,al., Nic.^37.300,554, Dsc. 1.71, etc. (Prob. a foreign depending on the word, Pl.L3-.656c ; τίβ p. τψ τόδε προσχρώμενοι the word.) -ίξω, to be resinous, smell or taste of resin, Id, ίτηξ wordτόδε, Id. Ti.49ε ; τψ p. λέγειν, ειπείν, say in so many words, Id.P. [ίτ], ου, δ, that tastes of resin, οίνος β. Id d, Grg. 450ε, cf. Tht. 166d ; κατά ρήμα άπαγγεΐλαι word for word, ρητϊνόκηρον, τό, wax dissolved in resin, Crito ap.gal , Orib. Aeschin phrase, opp. όνομα (asingle word), Pl.Cra.399b, Fr.97. Aeschin.3.72 ; λέγοντες iv μΰθοις τε καϊ iv ρήμασιν Pl.Lg-.840c. b. ρητϊν-όω, flavour with resin, Osc.Eup.2.65 : pf. part. Pass, ερρητινωμένος, mixed with resin, κηρωτή Hp.Art.62. -ώδης, 6s, resinous, verse, line, Ar.Pa.1379, subject of speech, matter, Hebraism in Lxx and NT, Ge. 15.1,22.1, De.2.7, Ev.Luc.1.31,65, ld.m0chl.32, Thphr.//P3.15.3, Diph.Siph.ap.Ath.2.57c ; cf. βητός iv. 2. II. Gramm., verb, opp. όνομα (noun), PL ρητορ-εία, ή, oratory, PI.Ρ/Λ304a, Phld.PA S., Plu.2. Sph.262asq., Cra.425a,al., Arist.Po.!457 a 14, Diog.Bab.Sloic : 975c. II. piece of oratory, set speech, Isoc.5.26, 12.2, Arist.Rh. from the fact that a Verb usually forms the predicate (Arist.Int b 20 (pi.) -ευτε'ον, one must practise oratory, Hermog Prog. 16 b 6), βήμα is applied to an Adj. when used as a predicate, ib.16 a 13, II. -evoi, to be a public speaker, practise oratory, lsoc.ep.s-1, PL 20 b I. Grg. 502d, Arist.P/!4> /.I444 a 33 ; al μετά γαστέρα -εόοντες afterdinner ρημ-ατικάς, ή, όν, o/or for a verb. τό p. a verbal form, D.H.Comp. speakers, Ph ; p. καϊ πολιτεΰεσβαι Chrysipp.Sioic ; 22, S.E.Ai > derivedjrom a verb, A.O.Adv Adv. -K S opp. πολιτεύεσθαι, Nausiph.2 : Pass., of the speech, to be spoken, Eust άτιον, τό, Dim. of ρήμα, pet phrase, phrasicle, Ar. T0bs μεν [Aci-yous] βητορεύεσθαι, τουs δε γεγράφθαι Isoc.5.25 later י Ach.444,447, Nu.943: also ρηματίσ-κιον, τό, Pl.Tht.180a, Them. in Act. c. acc., τήν έπεσταλμένην πρεσβείαν έρρητόρευε was setting Or c. -ων,ονος,δ, = ρήτωρ, acc. to Plu.2.675a, an old v. 1. in forth, Luc.Laps.2. II. teach oratory, Str ίζω, ll , for και ρ ήμονες άνδρες. for eg. I, Satyr. Vit.Eur.Fr.1. -IKOS, ή, iv, oratorical, ή Ρητορική (sc. ρην, ή, sheep, lamb (not found in nom.), ρήνεσσι A.R ; βήνα τέχνη) rhetoric, Pl.Phdr.266d, Phld.PA.1.187S.; τό β. Pl.Phdr.266c, Nic.P/;.453_ (From Ρρήν, old nom. ofράρνα, Ραρνός, etc., v. άρήν, and Pit.304ε; τά β. D.L.4-49; etc. ; β. δειλίαν δ δημόσιος καιρός ούκ άναμένει cf. κολύ-ρρην. also βάνα άρνα, Hsch. (perh. Elean) ; τρανόν [i.e. an orator's timidity, Aeschin ; β γραφή an indictment against perh, fpavov]' έξαμηνιατον πρόβατον, Id.) an orι1tor(πapavόμωv),is.pr.64s. Adv. -κώς Pl.Grg.4l1e, Aeschin. "Ρηνειοεργης, 6s, made at'ρήνεια, τράπεζα Critias 35 D.; έμβαθρα I.71, Arist.P b 8, Phld.P/;.2.134S. : Comp., -ώτερον λέγεσθαι 'Ρηνιουργή Poll D. Η./ of persons, skilled in speaking, fit to be an orator, ρηνικάς, ή, όν, of a sheep, Hp. Epid.5.58, etc. Isoc.3.8, Pl.Phdr.260c, 2γ2ά, al. ; φύσει β. ib.26gd, etc.; σχολαστικός Ρή ν1 -ί. 'Κος, ή, = άρνακίς, Hp. Μ ill (ap.gal ), cf. Hsch. β. OGI6g3 (Egypt). b. student, Lib.Or belonging ρηνοφορεν^, έως, δ, clad in sheepskin, of Dionysus, APg to α βήτωρ, δούλος Stud.Pal g (i A. D.). -icncos, δ, contemptuous Dim. of ρήτωρ, 'spouter', PUniv.Giss.20 ii 14 (ii A.D.) ; in ρηξην-ορία, ή, might to break through armed ranks, Od Gell., ωρ ορος, δ, breaking armed ranks, in Horn, always epith. of Achilles, Lat. form, H.7.228, Od.4.5, etc., cf. Hes. Th ; of Apollo, APg ρητορο-μάστιξ, Ιγος, δ, the Rhetoricians' scourge, as Aeschines of ρηξί-[ζΰγ]05, ov, breaking the thwarts, πλαγά Tim.Pers. 10 (prob.). Mytilene was called, D.L μυκτοϊ, ου, δ,(μύσσομαι) μυκτήρ -κέλευθοϊ, ov, opening a path, of Apollo, APg voos, ov, p. a nostril ( = nose = sneerer) blown (i.e. trained) by rhetoricians, of breaking the wits, of Dionysus, ib Socrates, Timo ττρειτηϊ, έs, befitting an orator, dub. in Phld. Ρήξι?, εως, ή, Aeol. f ρήξι? Ale. 149 : breaking, bursting, φλεβίου /?/;.1.165S. $ך, lip.aph,4 SC.οστέου ld.vcl2, πλευμόνων Phld./r.p. 28 W. (pi.); ρητ-ός, ή, όν, (έρώ) stated, specified, covenanted, μισθψ επι p eμτίιρους τ' άκμάς βήξεις τε, i.e. both the pointed flames and the 445 ; παρεΐναι is χρόνον β. Hdt. 1.77, c f- Aeschin ; iv ήμέραις p. broken (the former a good omen, the latter bad), Ε.ΡΛ.1256 ; κατά Th.6.29 ; 6'7rl βητοΐς γέρασι πατρικά! βασιλεΐαι Id.1.13 ; β. άργύριον a RIV νέφους Arist.Af;(.394 b 17, cf. Stoic ; ίέρος β., as the effect of stated sum, Id.2.7, 4.69; βητοΐσι, Att. Μ βητοΐς, on stated terms, a mighty shout, Plu.Flam.lo. 2. breaking forth, τών καταμηνίων on certain conditions, according to covenant, Hdt.5.57, E.Hipp,459, Ηρ.^/; 3.28 (pi.) ; αίματος p. διά 'ρινών Id.Prog.J ; discharge, Id. Th , And.3.22, al.; παρέσεσθαι εις β. ήμέραν X.HG3.5-6 ; β. Μ ί 15, Epid II. rent, cleft, PIU.2.935C (pi ) 5 ^ άπόκρισις a distinct, definite answer, Plb : βητόν, τό, fixed date Oh τείχεσιν Ph.PW for a lawsuit, PS/ (iii B.C.), etc.; so perh. άπο ρητών /G12 (9).1273(Euboea,vi B.C.). Ρηξί-φλοιο5, ov, with cracked, split bark, Thphr.P/P! φρων,,;. Plb.3.23 Adv.-rSsexpressly, distinctly, ) S/G B.C.). f M > i, V, (φρήν) = καταβαλών τήν φρένα, Hsch. -χθων, ovos, ό, η, Phld.PA S,, iep.ti.4.1, Gal. 17(2'),427": bursting forth from the earth, Orph.P/-52.9, PMag.Par , al., Sup. βητότατα S.E.M.J spoken of,famous, βητο'ι τ άρρητοι 1 (Alexandria, p M«g.Lond ,123.3, Tab.Defix.Aud τεhes.op of language, in common use( = συνήθης), A. O.Pron. 3 Ε

9 ρήτρα ; φράσις ld.synt.3g.i5. Adv. -τώς Phld.PA S. II. that may be spoken or told, ει βητόν, φράσον A.Pr.765 ; ל 5 βητόν; ή ούχΐ θεμιτόν άλλον είδεναι; S.OP993 > αύδών ανόσι' οΰδε ρητά μοι ib ; ρ. άρρητόν τ' επος Id.OCiooi ; δεινόν γάρ, ούδέ β. Id.ΡΑ.756 ; cf. άρρητος that can be spoken or enunciated, συκλαβή Pl.77ji.202b, cf. 205d.e; διάλεκτοι Phld.P/i.I.IIoS. ; ού β, κατ' 'ιδίαν at εγκλιτικαί Α.Ό.Pron.36.30; communicable in words, PI.Ep. 341c. III. Math., rational, of magnitudes, opp. surds (άλογα), ρητά πρός άλληλα Id.P.546c, Hp.Ma.303b, cf. Euc.io Deff.3 and 4, Hero Deff. 128 ; in Metric, β. πούς, opp. ίλογοϊ, Aristid.Quint.1.14 ; v. άρρητος iv. IV. τό β. the precise, literal contents of a document, the letter of the law, S.E.ZI7.2.36, etc. ; ρητός literal, opp. allegorical, Ph. 1.69, al. V. = βήμα 1. 3, even of a living thing, Hebr. ddv&r, Lxx Ex.g.4. -ότη5, TJTOS, ή, rationality, of numbers, Iamb, in Nic. p.91 P. ρήτρ-α, ή, Ion. ρητρη, Elean /"ράτρα, v. infr.: (έρώ) : verbal agreement, bargain, covenant, άλλ &γε νύν βήτρην ποιησόμεθ' Od.14-3g3 ; παρά τήν p. Χ.An ; β. πρός αύτόν καϊ όμολογία γίνεται Acl.VHi.J, cf ; ποιούνται βήτρας έπϊ χρυσίφ παμπόλλιρ they lay wagers, Id.NA II. in the Doric and Elean dialects, compact, treaty, ά Ρράτρα τοϊρ f αλείοις κοί TOIS 'ΐ,ρΡαοίοις (i. e. ή βήτρα τοΐς Ηλείοις καϊ τοις Ήραιεύσι) SIGg (Elis, vi Β. c.). 2. of the laws of Lycurgus, which assumed the character of a compact between the Law-giver and the People, Plu.Lyc.6, cf. 13 ; later, decree, ordinance, of the Spartan kings, as of Agis, i's ^. Id 8 ; εύθείαις p. άνταπαμειβομένους (perh. in reference to the σκολιά (sc. βήτρα) mentioned in the addition made to the original ρήτρα, Plu.Lyc.6), Tyrt at Byzantium, = προβούλευμα, εκ τάς βωλάς λαβών ρήτραν Decr.Byz. ap.d.18,90 (unless, leave to speak, cf. infr. III). 4. generally, law, X.Cyr > ordinance of a festival, 7ί?5(ι) (Messenia). III. speech, β. παραλαβετν take up the word, Luc.ProMerc. Cond. 2 ; παραδιδόναι ld.t0x.35: pi.,speeches, Lyc.470,1037, Nic. Al ενω,pronounce, declare, δίκας Lyc ρητροφΰχαξ [6], ακος, b, keeper of archives, Phot., Suid., P.V ρήττω, v. βήγνυμι. ρητωρ, ορος,ό, also ή Ar.pr.945 (cf. Th. 292) : (ερώ): public speaker, μύθων ρήτορες E.Hec.\2\ (anap.), cf. Pr.597.4, Isoc.8.129, Arist. Top.1\g 25, Phld.PA S., Plu.2.131a, etc.; esp. at Athens, ot ρήτορες the public speakers in the εκκλησία, Ar.Ach.38,680, Eq.60, 358,al.,Th.8.t, And.3.1, Lys.30.22, etc.; sg.prob. in/g ; ot δέκα β. the Ten Attic Orators, Luc.yiw.29 ;dp.' par excellence' = Demosthenes, Hermog.7wii.4.1, al. 2. one who gives sentence, judge, S.Fr advocate, POxy.37.4(1 A. D.), etc. 4. later, teacher of eloquence, rhetorician, OGIj 12 (Egypt), etc. II. as Adj., β. λόγος oratory, IG ρηχιάδης or ρηχάβης, ου, ό, one who threw convicts into the sea, Hsch., Suid. < ΡΉΧ"1 ΡΉχόΐ, Ion. for βαχία, ραχός. ρηχμ,άς, ό, = ρηγμός, Mnemos (Argos). ρηχώδης, ες, thorny, rough, Nic.y4Z.230. ρίαινα" πηγή, λιβάς, Hsch. ρίγα σιώπα, Id. (fort. Cypr. Ίγα, i. e. σίγα). ρΐγ-axeos, «, ov, (βΐγος) cold, chilling, ίμβρος Emp εδανός, ή, όν, making one shudder, βιγεδανή 'Έ,λένη at whose name one shudders, horrible, II ; so β. γήρυς A.R , cf. Opp ; μοϊραν ριγεδανον βιότου 7G12(3) (Thera). 2. shivery, cold, ρ.πηγυλίς APg.384.2i,. Adv. -νώς Tryph είω, = ριγέω, EM ίσίβΐος [cri], ov, living in the cold, Poll.4.186, Phryn.PS p.i06b. -e'11), Pi.TV.5.50 : fut.-vjcrtti II : aor. έρρίγησα, Ep. ρίγησα (also in S.OC1607), II.5.596: pf. (with pres. sense) έρρ'ιγα (prob. f.l. in ( «, Thphr.^74 ; Dor. 3 pi. έρρίγαντι Theoc ; Ep, subj. έρρίγ ρσι IL3.353 ; Ep. dat. part, έρρίγοντι (for ερριγότι) Hes.Sc.228 : pipf. 3 sg. έρρίγει Od : shudder or bristle with fear or horror, ίδών ρίγησε , etc. ; έρρίγησαν όπως ϊδον ; once in Trag., οί δε παρθένοι βίγησαν (the augm. being omitted although in an iambic verse) S. 1. c.: c. inf., shudder to do, shrinkfrom doing, όφρα τις έρρίγτ!σι..ξεινοδόκαν κακά βέξαι A1 4 > άπορριγέω : folld. by a clause, θυμός έρρίγει μή..od cool or slacken in zeal, PL7V bristle with arms, Φοίνικες.. έρρίγαντι Theoc. I.e. II. trans., shudder at anything, ριγήσειν πόλεμον IL5.35I ; ερριγα μάχην ז!7-75 (i n β'^ησέν τε is best taken parenthetically). (Cf. Lat.frtgeo, from.sr?? -.) -ηλόί, ή, όν, making to shudder, terrible, οϊστοί Hes.Sir.131 ; ύλαγμός Nic.Al.220; όνειδος APj.351 (Diosc.) ; άγων Nonn_D ; β. ναύταις έρίφων δύσις APj.64 (Antip.). 2. of persons, susceptible to cold, Anon. ap.suid, Adv.-λίϊ P0II.5.111, -ιον, Comp. neut. Adj. formed from ριγέω, more horrible or miserable, τό ot καϊ β. έσται II.1.325, cf. 563, ; τό δε ρ.,.&λγεα πάσχειν Od ; [-jwat/cta] κακής ου ρ. άλλο Hes.0p.J03; cf. Semon.6. II. colder, ποτ) έσπερα p. εσται Od The masc. ριγίων is not found, -ιστός, η, ov, Sup. Adj. formed from βιγέω, most horrible, βίγιστα θεοί τετληότες είμέν ; [Z6t s] βίγιστος άλιτροΐς A.R.2.2I5, cf. 292; & δή βίγιστον όδωδεν Nic. ΡΑ.64. ριγίτανον, τό, name of a plant, Gp ριγνόομαι, = ρικνόομαι, Phot. ριγνός, ή, όν, βικνός, Hsch. ρίγό-λϊτον, τό, hot bath administered to an epileptic patient, cj. in Cael.Aur. ΓΡ1.93 (pygolithon codd.). -μάχης, or -χος [a], ov, <5, fighting with cold, A PI!.155 (LucilL). -πυρετός [i J, (,,fever with shivering fits, ague, Gal ,567, Ptol. 7V/r.115, Vett.Val ; 1570 ρίζονχος also -ιτύρετον, τi, Phryn.PSp.73B.; Dim. -τίον, τό, Hsch. s.v. ήπιόλιον, ρΐγ-os, (as, τό, frost, cold, Od.5.472, Hdt.6.44, etc. ; ύνό λιμού καϊ βίγους Pl.Euthphr.4d ; λιμψ καϊ βίγει μαχόμενος X.Cyr : pi., ρίγη καϊ θάλπη Id.Oif shivering, Pl.Pi.62b; shivering fit, as in ague, Hp.Fi/16, Aph.4.29, PGi/956.2 (iii A. D.) ; πυρετώδη Hp.Fract.34. -<5ω, fut, -cia-a X.Mem , Ep. inf. -ωσέμεν Od : aor. έρρίγωσα,' Hp.Epid.^.I.S (εν-) Ar.PZ.846 : pf. έρριγωκότες Thphr./ -«.74(vv. II. έρριγότες, έρριγνωκότες), Gal Like ίδρόω, has an irreg. contr. into ω, cp, for ου, 01, 3 sg. subj. ριγω PI.Grg. 5!7d, cj. in Phd.85a; opt. βιγφη Ηρ./κΖ.ιο, Plu.2.233a ; inf. βιγάν Ar.Ach.1146, K446, Av.gi5, PI.P.440C, X.Oyr ; part. fem. βιγώσα Semon. 7.26, but acc. masc. βιγούντα Phld.Pi'Z. p.22 J,: to be cold, shiver, Od ,,/ל. Hdt.5.92 Hp.VM16, etc.; though several forms may belong either to this word or to ριγέω, as ριγών τε καϊ πεινών Ar.Ach.85J, ci.nti.416,crates Com.33,Pl.G?g517. d. -ώδης, ες, provocative of shivering, Η p. Coac. 609, Gal ωσις, εως, ή, shivering, prob. cj. for parr iv in Thphr. Vent. 23. ρίζ-α., ης, ή : Ion. nom. βίζη Hp.ap.Erot., acc. βίζην Marc.Sid.89 (before a vowel), but ρίζαν II (whence Ion. noro. βίζα maybe inferred): root, Οd , , etc.; used as a medicine, Il.11, 846; p. έλατήριος, of a purgative medicine, Hp.Epid.34: mostly in pi., roots, 11,12.134, Od , etc.; δένδρεα μακρά αύτήσιν βίζησι ΙΙ, : hence 2. metaph., routs of the eye, Od (but βίζας εν όσσοις αίματώπας in E.7Zpy33 prob. bloodshot streaks) ; the roots or foundations of the earth, Hes.O/,19; χθόνα..αύταίς β. πνεύμα κραδαίνοι A.Pr (anap.) ; ίπούμενος ρίζαισιν Α'ιτναίαις ϋπο ib.367 ; of feathers, hair, etc., Pl.Phdr.251b, Arist. W^518 b 14; of the teeth, Id.Gj4789 ll 13 ; γασ τpbs β. ομφαλός ld.ha4g3< i 18. etc, 3. τόν πόλεμον εκ βιζών άνήρηκε 'root and branch', P\u.P0mp.2\, cf. Heraclid.P0nt.ap.Ath F; εκ ριζών άπώλεσεν Lxx Jb.31.12; cf. βιζόθεν, πρόρριζος. XI. that from ivhich anything springs as from a root, ρίζαν απείρου τρίταν a third continental foundation, of Libya, Pi. P. 9.8; αστέων p., of Cyrene, as the root or original of the Cyrenaic Pentapolis, ib.4.15 ; root or stock from which a family springs, β. σπέρματος Id.O.2.46, cf. /.8(7).6I, A.Ag.g66, S.Aj.11j8, etc. ; so, race, family, A.TI1.J55 (^Γ )> E.7P610, OG/ (Nemrud Dagh, i B.C.), etc.; συκοφάντου..σπερμ,α (col p. D.25.48; sect, party, Jul. Gal.106e, also p. κακών E.Pr (anap.); αρχή και p. παντός αγαθόν Epicur.Pr.409, cf. lep. Ti.6.I0; πηγή κα) ρ. καλοκαγαθίας Plu. 2.4C; αρχαΐ καϊ ρ. γης και θαλάττης Arist.Mete.y^l, etc.; cf. ρίζωμα base, foundation, p. πάντων κα1 βάσις ά γα ερήρεισται Τί. L0cr.97e, cf. PL Ti.Sic ; base of a vertical pillar, Procl.//y/>.3.23 ; των λόφων Onos Math., root or base of a series, Anatolius zp.theol.ar.g. (Aeol. βρίζα (q-v.): cf. Goth, waiirts, Lat. radix.) -άγρα, ή, instrument for extracting the roots of a tooth, Cels , Paul.Aeg.6.8S. -aios, a, ov, forming a base (cf.βίζα 11. 2), p. xleos, of a column, opp. σπείρα, Sardisj(l) N0.181 (prob. i A. D.). -eiov, τό, = ρίζιον, Nic.Al.265 : a pi. form ρίζεα ib.69, 145,588, Th.646, 940 (ριζία is a freq. v.!.). -ηδόν, Adv. like roots, Hld ηθεν, Adv. from the roots, A.R , 01 -ias, ό, made from the root of a plant, ότος p., opp. καυλίαϊ, Thphr./7P6.3 2, 9.1.7, cf. Plm.77Ar ικάς,ή, όν, of or for the root, λύγος Plu. in Pies ivos, η, ov, made from a root (viz. of ερενθέδανον), πορφύρα PH0lm.26.2g. -ιον or ριζίον, τό, Dim. of ρίζα, little root, Ar.Av.654, Antiph.45,Thphr.CP2.18.2, HP4.2.3, etc.; πορφύρα βιζίαυ vegetable purple (cf, βίζινος), POxy (iii (.פ. A, -is, ίδοι, ή, poet, for βίζα in Nic.y4Z.403,531 (v. 1. βιζάς). p 1s> b, an Ethiopian animal of the elephant kind, Str ριζο-βολέω, strike root, Dsc.3.38, AP (LucilL), S.EJL βόλο?, ov, striking root, Nic. Th.69. -θεν, Adv. = βίζηθεν, by,from the roots, Id.yiZ.257, Th,307, Luc.7jvr.13, Q.S ; $ τό δίκαιον στήρικτο iy γνώμ-ρ p. εκ φύσεως Supp.Epigr (Kertch) : also -91, Nic.Pr κεφαλος, ov, of plants, of which the flower grows straight from the root, Thphr. CP Χογεω, root out, τυράννους D.S (s. v.l.). -ιταγηβ, ες, (πήγνυμι)firmly rooted, Nonn. D, τώλη5, ου, S, dealer in roots, Poll (=Crit!as 70 D.), -σημος, ov, with a stripe of vegetable purple (cf. ρίζιον), PO^y (iii A. D.). ριξοτομ-ε'ω, cut or prune the roots of a tree by digging round it, συκή ριζοτομηθείσα Thphr. CP ο, etc. II. cut up by the roots, extirpate, D.S.32.4: esp. for Medic, purposes, p. βοτάνας cut and gather their roots, Hp.Ep.r6, cf. Thphr.//P4.5.1 ; gather roots for food, Str : metaph., Philostr.^ ία,ή, cutting and gathering of roots, Thphr.77P6.3.2, : pi., books on roots, herbals, Ruf.ap.Orib ικόβ, 4 όν, of or for the cutting and gathering of roots : βιζοτομικόν, τό, botanical work of Amerias, Ath f. -os (parox.), 6, one who cuts or gathers roots, esp. for purposes of medicine or witchcraft, herbalist, Hp,Ep, 16, Thphr.HP 9.1.7, 9.8.1, Dsc. Proaem., Luc.DDeor.13.-i, Phot., etc.; 'Ριζοτόμοι, at, title of play by Sophocles, Macr.Saif , etc. 2. as Adj., β. ώρα the time for cutting roots, Nic. Th.^g^. II. V p., name of a kind of 1'r!'5, Plin.PZZV ριζοτροφεω,grow, nourish roots, Poll ; v.l. for όρνζοτροφεα in Str in Cod. in Sit3b.Heidelb.Akad.1g31/2.23. ριζονχία, ή, root, origin of a family, TZ.//.4.33G (pi.). ριζοΰχος, ov, (έχω) upholding the roots or foundation, epith. of Poseidon, Call.Pr.285 : generally, upholding, 5 pp.77 θεμείλια β Ο 680.

10 ρίζοφαγεω ι οφάy-έω, eat roots, Str.3.2.6, os (parox.), ov, eating roots,, Arist./L PA662 b 14 ; 01 'P. Root-eaters, name of an Ethiopian tribe in D.S.3.23, Str ριζο-φοίτητος,, OJ coming from a root, φλέβες φοίνικος Chaerem φόρος,, 01 bearing roots, ΡΛ/ φνέω, put out roots, TI1phr.CP φΰης, ές, putting out roots, ib II. growing from a root, Id.HPj φνία, ή, putting out of roots, Sch.Hes. Th φνλλος, ov, with leaves from the root, Thphr. HP6.4.9, φΰτος, OV, growing from a root, Ocell ^ιξ-όω, cause to strike root : metaph., plant, fix firmly, 'ός μιν [τήν ναΰν] λααν θήκε καϊ έρρίζωσεν ένερθεν Od.i3.l63 ι [νήσους] κατά βυσσόν τρυμνόθεν (s.v.l.) Call.Del.35: Pass., of trees and plants, take root, strike root, X.Oec.ig.g, Thphr.CP1.2.1 : Med., άριστον βιζωσασθαι, of the fig, Id.HP2.5-6 ; so al πίνναι ερρίζανται, opp. άρρίζωτοι, Arist. /L4548 a 5; β. έπί τίνος AP6.66 (Paul.Sil); οδός βάθροισιγήθεν ερριζωμένος made fast or solid, S.OC159I ; of a bridge, αιώνιος έρρίζωται Epigr.Gr.loj8. 1 ] (Adana). 2. metaph., έρρίζωσε τήν τυραννίδα Hdt Pass., τυραννϊς έρριζωμένη ib.60, cf. PL L^. 8 39a ; εξ ίμαθίας πάντα κακά έρρ. have their root in.., Id.Pp.336b, cf. S.E. M.l.lji ; iv αγάπη ipp. Ep.Eph II. Pass, also of land, to be planted with trees, άλωή έρρίζωται Od ώδης, 6s, like a root, Thphr.//P7 2.1, Hero Metr ωμα, ατος, τό, the mass of roots οί a tree, Thphr.CP$. 3. I I. element, τέσσαρα μεν πάντων Ριζιίματα πρώτον άκουε Emp.6.1 ; άενάου φύσεως p. Pythag stem, race, Α. Th.413 ; θείων δ' απ' άμφοϊν έκγονον βιζωμάτων, i.e. on the side of both parents, Theodect.3. -ωνΰχία, ή, root of the nail, Poll (pi.), cf. Paul.Aeg.6.85 : in Ruf.O«ow.85, -νύχια, τά ; but -ίαι Id.ap.Orib ωρΰχόω, dig up roots, Plu a. -ωρυχος [ί], ov, root-grubbing, of grammarians, AP (Antiphan.). -ωσιβ, εως, ή, taking root, Thphr,CP2.12.5, i β. λαμβάνειν Plu.P«6/.8 : metaph., of the formation of the embryo, ομφαλός -ιίσιος άρχά Philol.13; ή των γεννωμένων β. Plu.Lyc. 14 ; origin of veins and arteries, Hp. Alim. 31. ρικάξ6ται, v. Ριξικάζεται. ρικν-η6ις,, a 0 60 εν, poet, for βικνός, Nic. Th όομαι, Pass., grow stiff or be shrivelled by frost, heat, or old age, Arist.PM553 a 13, ΟΡΡ.//.5.593, Sor II. dance with unseemly contortions, S.Pr.316, cf. Luc.Li?*.8. III. later Act., have sexual intercourse, πρός άνδρα, πρός γυναίκα, PMag.Leid. W ός, ή, όν, shrivelled with cold, πεφρικως, S.Fr.iogi ; shrivelled by old age or disease, shrunk, contracted, Hp. Prog.2 (s.v.l.), Xenarch.4.8, Cerc.2, Call.Pr. 49, etc. : generally, withered, shrivelled, crooked, "Ηφαιστος βικνός πόδας ךh.Ap.31 ; άφεα Opp.C ; ρικνοί πόδες A.R.1.66g, cf. API (Leon.); β. καϊ κωδ ιον shrivelled and (like) leather, /& (Rome, iv A.D.). -ότης, ητος, ή, shrivelledness, Hsch. s.v. διερρικνούντο. ρικνοφΰής, ές, shrivelled or crooked-shaped, Hsch. ρικν-ώδης, 6s, shrivelled-looking, ofgooseflesh, Hp.Ept'd ; of a person, γήραϊ β. AP5.2J2 (Agath.). -ωο ις, εως, ή, shrivelling οί the skin, Hp.Epid ρίμβαι" βοιαϊ μεγάλαι. άμεινον δέ διά τοΰ ξ ξίμβαι, Hsch. (cf. ξίμβραι). ρίμβησις' αγκύλη τοΰ ώμου, 01 δέ τόν βραχίονα τοΰ ίερείου, Id. ρΐμμα, ατής, τό, (βίπτω) throw, cast,! ποδω ρίμματα Arion 6 ; = ή (5Γψ1 ς καϊ τό βέλος, Hdn.Epim.118. ρίμφ-α, Adv. lightly, swiftly, βίμφα 6 γούνα, φέρει II, cf. Hes. Sf.342 ; Τ01 δέ πέτοντο β. μάλ' ; Ρ μάλα τρωχώσι ; δεΐπνον έλοντο..ρ ί ί>- τοξεύειν ύμνους Ρ1./.2.3 ; βέβακεν β. A.Ag. 407 (lyr.), cf. A.R.1.387,1194 -αλεος, a, ov, light, swift, EM , άρματος, ov, of a swift chariot, διφρηλασία Pi.O.3.37; P. αμίλλαις with the swift racing of chariots, S.OC1063 (lyr.). piv, v. pis, ρίνα, ή, Hellenistic for βίνη 1, Moer.p.338P. ρϊνάριον, τό, small file, Aet a sort of eye-salve, Id , Paul.Aeg.3.22, ρΐν-αυλε'ω, (pis) blow through the nose, snort, from anger, cj. for βιναυστέω in Luc.Lex. 19 (cf. Sch.). -άω (A), lead by the nose, Pherecr.23, Men.895 : Pass., ερρινώμεθα we were chaffed, Alciphr. Pr.6.2 (unless metaph. use of sq.). -άω (Β), (βίνη) file, fine down, Arist.j4t1rf.802 a 38,803 a 2, Ph.BcZ.70.15, Ael.ZY/46.3 ; φήγμα βινηθέν filings, APg. 310 (Antiphil.): metaph. of literary work, D.H. Th.24. pive'ai - αϊ μέλαιναι ίσχάδες, Hsch. ρϊν-ίγκατά1γηξϊ-γ6'ν6ιος, ov, (βίς, έγκαταπήγνυμι) with a nose reach- Epigr.ap.Hegesand. ng to the chin, with a nutcracker nose and chin, I. -εγχυσία, v.l. for βινός έγχυσιν, Dsc γχΰτ6ω or inject at the nose, ib.179, i n,ט 0 ך P ass - 4, ου, -6γχντης [ϋ], instrument for passing such injections, Cael.Aur.PP2.4, Aet έγχΰτον,τό, injection for the nose, Gal.l ί'γχΰτος, CrateuasPr.8. injected at the nose,, «pwu, =βινάω (Β), Sch.Ar.Pa η, ή, file, rasp, X.Cyr >Arist.vi«rf.803 a 2, Aen.Tact. 18.5, IG 11(2) (Delos, iii B. C.), e tc.; χαρακταϊ βΐναι AP6.205 (Leon.). II. shark with a rough skin, used (like shagreen) for polishing wood and marble, Rhina sqnatina, angel-fish, Ηρ./κΛι, Epich.59, Archipp.25, Anaxandr ! Arist./L4540 b 11, al. (βινή 1, βίνη 11 acc. to Hdn.Gr ) ρίνηλ-άσ-ία, ή, (έλαύνω) tracking by the nose, hunting by scent, Anon. Lond.33.16, Longus άτ6ω, track by scent, Ίχνος κακών β. A.^.ii85, cf.s./ca«.88, Ph.1.628, Longus άτης la), ου, 1571 ροπή ό, one who tracks by scent, κύων β. Pol], άτος, ov, tracked by the scent, "ίχνος Ο pp. 7/ ρίν-ημα [ϊ], ατ05, τό, (βινέω) that which is filed off, filings, in sg. and pi., χαλκού Hp.Af«/. 1.78, Herod.7.81 ; αργυρού S.E.P ; 4\tφαντος τοΰ οδόντος Aret.CO2.i3 ; πριστοΐσι λόγχης,.βινήμασιν Ε.Fr II. an eyesalve, Gal ησις, εως, ή, filing, of teeth, ib.872 ; of bones, Id ητήριον,τό, = βίνη 1, Gloss. -ητής, οΰ,6,one whofiles,ib. -ίζω, file, POxy (iii A.D.), Gloss.: Pass., Aet iov, τό, Dim. of βίνη I, small file, Gal , Hdn.Pjiiw = β νάριον 2, Cels , Gal II. Dim. of pis, in pi. βινία, nostrils, «. Arist.PAg808 a 34. -ισμα, ατος, τό, = βίνη μα 1, 5 Ctes.Pr.57 2 (p-ioi Dind.), AntyH.ap.Orib.io.19.7, Ruf.Pr.75. ^ϊνό-βάτος, ό, a rough-skinned fish, between the species ρίι η (signf. 11) and βάτος (β), perh. Rhinobatus Columnae, Arist.iP4566 a 28 ; also -βάτης, ου, δ, Id. GA 746^6. -βόλο?, ov, striking the nose, of smells, Hsch. II. proparox. ρϊνόβολος, Pass., emitted through the nose, of a snorting sound, APg.j6g (Agath.). ρΐνοδίψης, ου, δ, (βινός) leather-dresser, Hsch. ρΐνόκερως, euros, ό, (pis) the Rhinoceros or Nose-horn, Callix.2, Str , Ael.NAiJ.44, /<? (Praeneste) ; β. λίθος, of its horn, Cyran wild bull, Aq.Jb.3g.g, Ps.28(2g).g. 3. = ποιός opvis iv Αιθιοπία., Hsch. (perh. hornbill). ρΐνοκόλλητος,, ג 0 made of glued hides, S.Ichn.366 (lyr.). ρΐνο-κολοΰρος, ov, (κολούω) = mutilatis naribus, Erasistr.ap.Gal κολο υστης, ου, δ, nose-clipper, of Heracles, Paus κοιτάω, cut off the nose, β. τινά Suid. - λα,βίς, ίδος, ή, instrument for taking hold of the nose, Id. ρΐνόν,, το = βινός II.!,hide, II , APg.328 (Damostr.). 2. = βινός 11. 2, shield, Od.5.281, v. Sch. ρΐνοιτυλη [ί], ή, side-gate, wicket, Plb , , J ρινός (v. sub fin.), skin of a living person, II.5.308, Od.5.426,435, etc.; rarely of a corpse, Od , Hes.Sc.152. II. hide of a beast, esp. ox-hide, 0d.1.1o8, al. ; also β. πολιοϊο λνκοιο II ; p. λέοντος Ρί./.5(6) 37 ; not in Horn, of the skin of a live beast, but so used by Hes.O^.515, Sc.427 ; πωλικής βινοΰ E.PA oxhide shield, συν ρ' έβαλον ρινούς II (imitated by Ar.Pax 1274) ; cf and ρινόν pi., thongs of boxing-gloves, A.R leather of a sling, ךAPj.12 (Antip. Sid.). The gender is fem. in IL7.248, , Od (v.l.), Hes.Sc.152, E. I.e., Nic. Th.361, A.R.4.174; masc. in Nic.y4/-476, Opp.C : cf. βινόν, τό. (ρρινός, as shown by γρϊνος δέρμα, Hsch., γρίντης βυρσεύς, Id.: cf. ταλαύρινος.) ρΐνό-σϊμος, ον, (βίς) snub-nosed, Luc.Bacch.2. -σπάβιον [α], τό, a surgical instrument, Hermes ρϊνο-τομ6'ω, = ρινοκοπέω, Eust τόμος, ον, (βινός)piercing shields or hides, dub.l. for -τόρος in Νοηη.Ζλ τορίνιον, τό, dub. in Hermes as name of surgical instrument (cod. Laur. βινη το βινιον', cod. Par. rinotorine). -τόρος, ov, (βινός) hide-piercing, shield-piercing, of Ares, II , Hes. PA.934 ; θύρσος Nonn.Z) , etc. ρίνουλκεω, (βίς) inhale, Thessalus in Cat.Cod.Astr.8(3).138. ρΐνοΰχος, δ, (βίς 11) sewer, Str , Gloss. ρινόχοος χιίνη, Hsch. ρΐν-ώλ6θρος, ov,(βίς 1) nose-plaguing, οσμή Com.Adesp.8gg. -»τηρία, ή, = 4φολκί$(ς.ν.), Poll.ι.86. ρι ικάζεται' βικάζεται, στροβεΐται, Hsch. βίον [ϊ], τό, any jutting part of a mountain, whether upwards or forwards; hence, 1. peak, περί βίον Ουλύμποιο II.8.25, cf , 225, etc.; β. ορέων Od.g.igi ; β. οΐρεος h.ap headland, Od ; hence as pr. name of several places, esp. 'P. ΊΛολυκρικόν and 'P.! Αχαϊκό ' at the mouth of the gulf of Corinth, Th.2.86 (cf. 84). 3. later, bay formed by a foreland, Ael.NAi^.^. (Perh. akin to βίς, cf. Ness, Naze with nose.) 'Piirai, al, name of a fabulous range of mountains in the far North, Alcm.58 (leg.,( r«j P ' Arist.Mete.350*7 (for S.OC1248, v. ριπή 1) : hence'ρι-π-αΐος, a, ov, Rhipaean, όρη Hellanic.Pr.l87(b) J., DamastesPr.1 J., Str.7.3.1,6. ρίττάριος, δ, = Lat. riparius, police official in Egypt, Wilcken Chr (iv A.D., pi.), POxy (iv A. D.),904.3 (v A.D.), etc. ρΐιτ-ή, ή, (βίπτω) poet. Noun, swing or force with which anything is thrown, 'όσση δ' αίγανέης ριπή.. τέτυκται as far as is the flight of a javelin, Il ; λάος ύπό ριπής , Od.8.192; πέτριναι β. Ε. Hel.1123 (lyr.) ; βελέων β. Pi.7V.I.68; ΰπό βιπής..βορέαο the siveep or rush of the N. wind, II ,19.358, cf. B.5.46 ; κυμάτων βιπαί ανέμων τε Ρί.Ρ 4 195> Parth.2.20, Fr.88.2 ; β. άνεμων Id.P.9.48, ך 5.Ant.1$ (lyr., here metaph. of gusts of passion, cf. 930); β. Αιόθεν τεύχουσα φόβον storm, A.Pr.1089 (anap.), cf. A.R.1.I016; p. πυρός rush of fire, ; ανδρός αθανάτων Hes.PA.681, 849 ; κεραυνών, χαλάζης, Opp.//.3 21, Q.S ; ΰπό βιπής Άφροδίτης, οί love, Opp. Η > νυχιάν (έννυχιάν Lachm.) από pi πάν from the night storms, i.e. from the North, the land of darkness and storms, S.0C1248 (lyr., but Sch. understands, P17ra1 ' v..( Ρίπαΐ 2. πτερύγων βιπαί flapping of wings, A.Pr. 126 (anap.), cf. E.pr ; buzz of a gnat's wing, A.Ag.8g1; of the lyre's quivering notes, Pi.P quivering, twinkling light, βιπαί άστρων S.P/.106 (anap.). b. of any rapid movement, p. ποδών E./7B85 (lyr.); β. ώκυάλιρ, of a dolphin, Opp.PZ ; of a bird's wing, ουδέ τινάσσει βιπήν A.R ; εν β. οφθαλμού the twinkling οί an eye, lep.cor.

11 ρίπος 1572 ρογή a strong smell, β. οίνου Pi.Fr ημα, ατος, τό, foreg., Hsch. s. v. iv ατόμφ. -ίδιον, τό, Dim. of βιπίς, small bellows, Hdn.Epim ίζω, (ριπίς) blow up or fan the flame, πολέμου ε piv Cypr./'V.I ; στάσιν ανεγείρει καϊ βιπίζει Ar.Ra.360 ; β. πυρ Pla.Flam.21; φλόγα ΑΡ$. 121 (Diod.) : Pass., τεμάχη ριπίζεται the fish is fanned to boiling-point, Ar.Ec.S fan a person, in Med., fan oneself, Hp. VM16 : Pass., βιπίζεσθαι ύπό τών περιστερών Antiph ; to be fanned or blow η about, ΰπ' ανέμου Com. Adesp. 1324, cf. Arist.Pr.967 & 21 ; πρός άνεμων Ph ; κλύδων άνεμιζόμενος καϊ βιπιζόμενος Ep.fac.1.6 ; βιπιζομένη άχνη D.C.70.4: metaph., Alciphr.3.47 ρ. ταΐς ελπίσι /tur^ , cf. 30 (Pass.), -is, ίδος, ή, (βίφ) fan for raising the fire, Ar.yiWi.669,888 ; β. δ' ίγείρει.. Ηφαίστου κύνας, i. e. the slumbering flames, Eub.75.7 ; πτερίνα β. AP (Aristol. II. lady's fan, Stratt.56, AP6.290 (Diosc.), D.H.7.9. III. = ρίφ, CratesCom.13. IV. βιπίρ (prob. Elean) βιπίς, τό πλέγμα, ή εκ σχοίνου πέτασος. 'Αττικοί δέ ριπίδα, φ τό πύρ καίουσι' καϊ τραπέζας ούτω λέγουσι, Hsch. ; Elean βιπίρ also in Jnscr. Olymp.JiS, perh. - δίσκος, quoit, unless it is a pr. η. V. βιπίς του σκέλους τό άκροκώλιον, Hsch. [The acc. ριπίδα occurs in AP (Aristo) ; but βιπίδα, -ίδι in Ar., etc.] -ICTLS, ecus, ή, blowing with a bellows or fan, מ. Thphr./36 (dub. rest.), Gal.8.416, Alex. Aphr.Pr ισμα, ατος, τό, air of a fan, etc., β. λώπης AP (Agath.). -ιιτμός, b,fanning, Herod.Med.inPA.ZI//1s ,101 (written βυπ-). -ιστηβ, oo, i,fan, Gloss. -ιστό5, ή, όν, ventilated, airy, ΰπερψα Lxxje.22.I4. pl-iros, εος, τό, =ρίψ, mat or hurdle, βίπεϊ καλάμων v.l. in Hdt. 2.96; άχυρων β. Docum. Ant.dell' Africa Italiana 1.86, al. (Cyrene, iv B.C.): also piiros, 0, Aen.Tact.29.6 (pi.), PPetr. 3 p.328 (pi.), Agatharch. 63,^ ριιττ-άζω, Frequentat. of βίπτω, throw to and fro, toss about, βιπτάζων κατά δώμα θεούς II י! όφρύσι βιπτάζεσκε moved the eyebrows up and down, h.merc.2j9 : Pass., toss about, esp. in bed, Hp. Epid.4.31 (so βιπτάζειν εαυτόν Morb.2.69 ; and βιπτάζειν alone, Acut. (Sp.) 18) ; πράγμα πολλαίσι..αγρυπνίαισιν έρριπτασμένον Ar.Lys.27 ; ΰφη γυναικών.. ερριπτάζετο S.Pr.210iii 12 ; τή γνώμη πολλά βιπτασθείς επ' αμφότερα PIU.CJC.37 ' βιπτάσαι περιδεώς BCH4S.51S (Palestine). II. Pass, also, =ρίπτομαι, AP}. 164 (Mel.). -ασμ<5$, b, throwing or tossing about, των μελέων Hp.Acut.54 : abs., tossing about'm bed, Id.Coac.8 I, Plu ^! άση λύπη μετά βιπτασμον Stoic αστικό?, ή, όν, tossing to and fro. τό β., = ριπτασμός, Μ. Ant έω, used only in pres. and impf., collat. form of βίπτω, first in Od., άν-ερρίπτουν αλα πηδώ 13 7 > where it suits the metre (but not the Ion. dialect) ; so in Ar., βιπτεΐτε χλαίνας Ec.507; δ(αρριπτούντε Id.K.59; in Trag. βιπτέω is never either guarantεεd or disproved by the metre, βιπτείσθω A.Pr (anap., cod. Med.), βιπτεί S.AJ'.239 (anap.), Ant. 131 (anap.), Tr.780, βιπτείν Ε. 7V.734 cod. Ρ, βιπτοΰνθ' Hel cod. L, βιπτούντες Heracl. 149 codd. LP; βίπτετ' and έρριπτον are guaranteed by the metre in E.HF941, Ba. 1097, that βίπτων, ρίπτει may be accepted in E.Ba.150 (lyr.), 77W (lyr.); βιπτέω is found also in Prose, βιπτεΰσι Hdt.4.94 (v. I.); βιπτέουσι ib. 188, cf (ava-), 8.53, Th.4.95 (ava-), PL 'Γι. Soa, Arist.PA.266 b 30, A/«.396 a 2, Plb , al., Agatharch.26; βειπτουμένων OGI (Palmyra, ii A.D.), etc. -ίξομαι, Pass., = βιπίζομαι (perh. f.l. for it), Arist.Pr.866 a 18. -IK0S, ή, όν, capable of throwing, Simp, in Ph S, ή, όν, thrown, cast, hurled, β. μόρος death by throwing down (a precipice), S.7V ω, also ριιττόω, and (in frequentat. sense) ριτττάίω (qq. v.): Ion. Iterat. βίπτασκον II.15.23, Od , -εσκον Nic.Pr.26 : fut. βίφω , etc. : aor. έρριψα , etc. (έριφα Arion 18, Mosch. 3.32, άπέριφα Pi.P.6.37), Ep. βίφα II.3.378; also 3 sg. aor. 2 έρρΐφε Opp.C.4.350: pf. ερριφα Lys.10-9 : Med., aor. βίφαντο Man.6.10, άπο-ρίφασθαι Gal : Pass., fut. βιφθήσομαι (άπορ-) S.AJ. 1019; βίφήσομαι Lxx Ez. 7.19, PIU.CG3 (v. 1. in S. I.e.); 3 fut. έρρίφομαι Luc.Merc.Cond. 17 : aor. ίρρ'κρβην A.Supp.484 (άπο-), E.Andr.lo (v.l.), Pl.P^.944d ; also έρρίφην [r] E.Hec.335, Fr.489, Pl.Lg.g44a, Sosith.3, ctc.; poet, έρίφην AP (Strat.): pf. έρριμμαι Orac. ap.hdt.1.62, E.Med (anap.), Ar.Pc.850, etc.; poet, redupl. βερίφθαι Pi.Pr.318, cf. PMag.Par.j. 194,2039 (άπο-): plpf. έρριπτο Luc.Acc.ι 7. [J by nature, Hdn.Gr.2.10; freq. written with ει in later Inscrr. (cf. βιπτέω, καταρρίπτω) and Papyri, as Phld./r. p.38 W., (προσ-) Rh S.; the Ep. aor. 1 is ριφα, not ρίφα : ί in fut. 2 and aor. 2 Pass.] : throw, cast, hurl, σόλον, σφαίρα ν, Il , Od.6.115; χερσί Pi.P.3.57 ; p. από βηλού II.1.591, etc. ; ή μιν ελών βίφω ες Τάρταρον 8.13, cf. A.Pr.1051 (anap.); is τό δυστυχές Id.CA.913", ες φλόγα S.7V.695 ; ποτϊ νέφεα Od.ll.59 3 > χθονϊ β. εαυτόν throw on the ground, S. Pr.790, cf. E.IA3g (anap.); is ύδωρ φυχρόν Th : abs., ερριμμένος prostrate, ερριμμένους καϊ μεθύοντας Plb.5,48. 2; ετι τών νεκρών..ερριμμένων έπϊ της αγοράς lying, Plu.CaZ6.28; κλωνας έχουσα έπϊ γης ερριμμένους Dsc.1.29, cf. 4!69 > ερριπται νεκροίς όμοια, of hibernating animals, A6t.l6.67, τά μελίσσεια iv άγρψ εριπται have been deposited, PCair.Zen (iiib.c.) ; cast a net, ερριπται & βόλος the cast has been made, Orac.ap. Hdt ; αΰτοΰ χερμάδας.. έρριπτον threw stones at him, E.Ba. 1097, cf. Cyc.51 (lyr.) ; β. τινά πρός πέτραν throw him against a rock, S. Pr ; but κατά στύφλου πέτρας down from a rock, E./P1430, cf. A.Pr.748 ; κατά κρημνών down a precipice, Th.7.44, Pl.Lg.g44a (Pass.); ώλένας πρός ουρανόν Ε.Hel II. like βιπτάζω, β. έωυτήν toss oneself about, as in a fever, Hp.Mul. 1.2 ; έπϊ λαιά καϊ έπϊ δεξιά σαυτόν ΑΡ5 118 (Crin.) : generally, throw about, πλοκάμους E./Aj^S, cf. Pa. 1.5a s0 fboth lyr.); winnow, Gal.6,541. III. cast out of house or land, S.0r 7 l 9,PA.265,etc.; μή βιφθώ κυσϊν πρόβλητος Id. Aj.830. IV. throw off or away, of arms, E.PZ.820 ; of clothes, PI./?.474a, Lys.3.12; so ερριφε Πάγασος δεσπόταν threw him, Pi./. 7(6).44 ; esp. β. ασπίδα (cf. βίφασπις), Lys. 10.9, etc. ; βιβλίον Ptf11iv.Giss.2Q.12 (ii A. D.). V. p. λόγους cast them forth, hurl them, A.Pr.314, E.yi/c.680 ; τίι προειρημένον άναποδείκτως έρρίφθαι Phld.PA.1.57 S.; also, throw them away, waste them, A.Ag. 1068, cf. E.Med. 1404(anap., Pass.); λόγο! μάτην βιφέντες ld.hec.335 > so οίχεται..ταύτ' έρριμμένα set at naught, S. Aj VI. β. έπϊ πάντας τούς κλήρους, as in a scramble, PI. /?.6176; β. πάντα κνβον κεφαλής ΰπερθεν έμής ΑΡ5.24 ([Phld.]) : hence β. κίνδυνον make a bold throw, run a risk, E.Fr VII. β. εαυτόν throw or cast oneself down, X.Cyr : abs., fling oneself, is πόντον Thgn. 176 ; ες άλμην Ε.Cyc. 166 ; τάφρον ες κοίλην Id.Ale. 897 (anap.); β. iv πενθεί κατά δρία Id.HW.13i5!( ני) c f Men.312, Vett.Val ; cf. βάλλω A.m. VIII. dub. 1. in Orph.Pr P s> V, g en - βινός, acc. piva, pi. β'ινες : nose or snout of men and beasts, II.5.291, Od.4.445, Hdt.3.154, AT.Paxil, Pl.PrZ.329d, etc.; ελκειν τινά της βινός lead him by the nose, Luc.Herm.73 ; έλκεσθαι της β. ib.68 ; μή τήν χολήν επ1 βινός εχ ευθύς Herod in pi. nostrils, but freq., like Lat. nares, nose, II , Od.5.456, al., Hes.Sr.267, S.y4/018, Ar.ZVw.344, etc.; στόμα τε βίνές τε II.I4.46/> cf a '-> PL 7»'. 79ε. II. prob. brow of a hill or projecting spur of land, IG ii 36, al. (Halaesa). A later nom. form is piv, Hp. Vict.23. ז (prob. f.l. for βίνες), Aret.C41.2, Luc.yis!'«.12; as name of a bandage, Sor.Fasc.i 1. [J, but i in AP (Trajan).] ρισής, &, superintendent of the lake, title of Egyptian priest, Sammelb (i A.D.), al. ; also ρκτηγίτης, ου, b, ibid. ρίσ-κος, i, coffer, chest, esp. for plate or money, Antiph.130, Phylarch. 10J,, Posidipp.io, Phleg.Fr.36.1 J., PL0nd.ined.2312.il, PSI , cf. 411 (both iii B.C.), Phot.; travelling-trunk, portmanteau, PCair.Zen.92.1 (iii B. c.). II. sarcophagus, / /3. Ill, βίσκοι εΐδός τι μυών, Hsch. (Phrygian word acc. to Donat. ad Ter. (. 754.»» ρισκο-φϊλάκιον [ά], τ6, treasury, Aristeas 80. -φΰλαξ [υ], ακος, 6, treasurer, p. ίν Τίεργάμψ Sardis 7(1).4 (ii B.C.), cf. Aristeas, 33 ρΐφη, ή,=βϊμμα and βίφις, Lyc.235,1326. pi φ, βιπός, ή (later also ί, Ari st. Pr. 9 n ז b 1 ), plaited work of osiers or rushes, wicker-work, mat, φράξε δε μιν [ σχεδίην ] βίπεσσι διαμπερές οίσυίνησι, κύματος εΐλαρ ε με ν, evidently as a kind of bulwark (cf. παράρρυμα), Od ; βιψΐ καταστεγάζειν Hdt.4.71 ; πάρεξις βιπΰν S/G57.32 (Milet.,v B.C.) : prov., θεού θέλοντος κάν έπϊ βιπός πλεοις Ε. (. Λ397 cf Ar.Pax 699! Luc.Herm.28, Favorin. in PVat ; cf. βίπος. ριψ-acriria, ή, [βίπτω, ασπίς) throwing away of the shield, Sch. Hermog. in Rh.4,253W. -άσιτΐδοβ, ov, = sq., χειρ Eup.Ojry αστπ5, ιδος, ί, ή, throwing away one's shield in battle, craven, Ar.Au.353, Pax 1186, PI.LIF.944b. -αϋχην, ενος, ί,ή, tossing the neck (or head), properly of horses : metaph., βιψαύχενι σύν κλόνψ Pi.Dith.Oxy. [604 ii 13. ρϊψιβ, εως, ή, throwing, hurling, τοξική κα1 πάσα β. Pl.L^.813e, cf. Arist.PA.243*20, 257*31 Str pi., glances, βίφεις ομμάτων Plu.Sull.35 ; but βϊφις όμματος drooping of eyelid, read by Gal.( 17 (1).8g5) for ερριφις in Hp.Epid II. being thrown or hurled, Ηφαίστου βίφεις υπό πατρός Pl.P.378d ; β. καϊ πτωσις ουρανίων σωμίτων Plu.Lys.12 ; throwing oneself, βίφεις Μ πρόσωπον Id.2.166a. ριψοκινδΐν-ίνσία, ή, fool-hardiness, Ptol. Tetr ίω, to be fool-hardy, Hp.Lp.17, D.C ία, ή, =-ευσία, Cat.Cod.Astr os, ov, fool-hardy, reckless, έργον X.Mem.1.3.9; ναυτιλ ία Alciphr. 1.3 ; of persons, Id.3.52, Poll.1.179; ליי A Ph.1-326! App.PC5.84. Adv. νως ib , POxy (iii A. D., ρειφ ). ριψολο-γεω, utter rashly, Plb , ρίψ-otrxos, ov, throwing away one's arms, &τη β., of a panic flight, A οφθαλμία, ή, = ταχυτής περί τό ίδεϊν τό ποθούμενον, Stoic οφθαλμοί, ον, casting the eyes about, Ptol. Tetr.164, 171. ρόα, ή, Ion. and Ep. ροιή ; later ρονά, Arist.C0/ a 21, Pr.923 b 25, al., Thphr.//P1.6.3, al., PHib.i (iii B.c.), Gal : pomegranate-tree, Punica Granatum, Od.7.115, נ( JG1287.(2 A 147 (hoav), (βοην) (Delos, iii B. c.). 155 II. the fruit, pomegranate, ךh.Cer.3,2 412, A.Fr.363, Ar. V. 1268, Hermipp.36, PLL b, Thphr.HP;. 13.4, /C11(2). 161 Β 44 (Delos, iii B. c.), DSC.I.I knob shaped like a pomegranate, βοιαϊ χρύσεαι, άργύρεαι, Hdt.7.41 ; tassel of like shape, Lxx3AT<-7.18, J.yi/3.7.4, /?/ Cf-σίδη. [Both βοά and βοιά are oxyt. acc. to Hdn.Gr.1.301, ] ροά, ή, Dor. for βοή (q.v.). : ροάβ, άδος, ή, (βέω) shedding of fruit, a disease of vines, f. 1. for βυίς, Thphr.//P ρόβα, ή, dress, garment, βάπτης βοβον (i.e. βοβών) MAMA}.~,Sl (Corycus). (Cf. French robe.) ροβδίΐ άναρριπτεί μετ ήχους, Hsch. (cf. βοιβδέω). ρόβιλλος' βασιλίσκος όρνις, Id. ροβλεΐ" βοφεΐ, πνεΐ, Id, ροβοττώληϊ, ν. ρωποπώλης. ρόγαν τον φονέα, τόν αϋτόχειρα, Id. Ρ Υ αν " ρώγα, Id. ρογεΐ* οργα, ακμάζει, δαμάζει, Id. ρογευβ, έως, i, dyer, J G5(1) (Sparta), Hsch.; cf. βεγεύς, βέζω (Β). ρογή, V, = βαγίον, Ps.-Democr. Alch.p.55

12 ρογ ια poyia. άκέστρια, Hsch. ρογίον, τό, receiver of a still, Zos.Alch.p.142 B. ρογκιαω, = βέγκω, Dor. inf. βογκιήν Epich.197. ρογμός, V. βωχμός. ρογός, i, in Sicily and Magna Graecia, granary, barn, Epich.22, Tab.Heracl , Hsch. (Cf. Lat. rogus.) ραγχάζω, =βυγχιάζω, Hsch. s. h. v. 2., runcino Gloss. ρογχάλί ω, snore, Gloss, ad Theoc.6.30, Gloss. ρογχασμός, ό, = βέγχος, Gal (pi.). ρογχαστής, ού, 6, = nasator, Gloss. ρογχός, v. βωχμός. ροδ-άκανβα, ή, wild rose, Gloss. -άκινον, τό, nectarine, Alex. Tran.7.1, Febr.I; also ροδακινε'α ld.verm.(2 P.595P.). -αλός, ή, iv, βόδινος, παρειαί Opp.C αμνός, ν. όρόδαμνος. ροδάν-η [ά], ή, (βοδανός) like κρόκη, spun thread, woof or weft, Batr, 183, cf. Eust , Sch.Ar. K.1137, etc.; Hsch. gives βαδάνη, but (s. v. τολνπη) βοδάνη. ί ω, = τό συνεχώς τήν κρόκην τινάσσειν, Sch. Β Il , cf. Eust ; ραδανΐξω, Id , cf. Heracleon ap.emj02.s, Hsch. (Pass.). -ιστηριον, τό, = tramarium. Gloss. βοδανός, ή, iv, perh. wavering, flickering, παρά βοδανόν δονακήα II : this is the reading of most codd., but ancient critics differed as to the form ; Zenod. gave δια βαδαλόν (which he derived from κραδαλόν); the reading of Aristoph. and Aristarch. is uncertain, perh. παρά βαδινόν, v. Sch. ad loc.; cf. also βαδινός (Apollon. Lex., who reads βαδινόν, absurdly interprets as λεπτόν, οιονεί βαδονόν, παρά τό βαδίως δονε'ισθαι). ραδ-άριον, τό, Dim. of βόδον, as an ornament, BGUjBl iii 19 (pi., IA.D.); cj. for βοιδάριον in Hsch. s.v. άφυκα. -ε'α, ή, contr. /50δ )(ς.ν.). -ειος, ον, = sq., Suid, -εος, a, ον, of roses, άνθεα, τέταλα, Ibyc.5, E.Med.$41 (lyr.), Hel.244 (lyr.) ; λίπος Nic.Al II. like a rose, rosy, σταφυλή AP6.102 (Phil.); μαζοί Nonn.Z) εών, ώνος, δ, rose-bed, BGU111g.ll (ib.c.), Anacreont. ךך>. App.2.$353 Bgk. (Constant. Sic.). -ή, ή, contr. (0Γβοδέη = ροδέα, rose-bush, Archil.29, Asclep.Myrl.ap.Ath.2.50e, Pamphil.ib. 52f; Ion. βοδέη A.R (but v. βόδον init.). ροδία, v. "Ρόδιος. II. ροδιή, ή, = ροδεών, Schwyzer Jig.9 (Theb. ad Mycalen, iv B. c.). 'Ροδιακός,ή, όν,of Rhodes, Str «Ροδιακό ' : (sc. σκύφος), τό, a kind of cup made at Rhodes, Epig.5, Diph.5, /GN(2) ,27 (Delos, iii B.C.), etc.; also called 'Ροδιακή χυτpis, Arist.Pr.i 10; 'Ροδίακή alone, /G1I(2).IIO, al. (Delos, iii B.C.), (Orop.) ; and 'Ροδιάς, άδος, ή, Ath ε, Phot. βοδίξω, (βόδον) to belike the rose, Ath ε ; τή οσμή Dsc.1.13 ; in colour, Gp II. trans., scent with roses, τάς συνθέσεις Thphr.OiZ.47; τδ δε'ρμα Alex.Aphr.Pr deck a person's grave with roses, PC// (Bithynia): Pass., to have one's grave decked with roses, C/G3754(Nicaea), ροδϊνοιτορφ-ϋροΰς, a, ovv, rose-purple, Siud.Pal (vi A. D.), ρόδινος, η, ov, (βόδον) made of or from roses, στέφανος Anacr.83 ; &λειφα Hippon.58 ; μύρον C8phisod.3 ; μύρονίε undεrstood in Thphr, OiZ.25,al., PPetr.2 p. 114 (iii B.C.), Dsc ; sc. έλαιον, Edict.Diocl, Delph.6, SIG (L e bena). II. pink, ) POxy A.D.), Cod.just.11.g.3, etc. 'Ρόδιος, a, ov, (, Ρόδοϊ) Rhodian, of or from Rhodes, II , etc.; "? τέχνη the art of painting, Anacreont ; ή 'P. (sc. χώρα) Str.2, 4-35 etc -; β (sc. δραχμή) Rhodian drachma, Roussel Cultes Egyptiens p. 236 (Delos, ii B.C.), Inscr. Delos.441 Β 204 (pi., ii B.C.) : 'Ρόδια, τά, a kind of shoes, Hsch.: 'Ρόδιον, τό, sc, μέτρον, Ostr.Bodl. iii 369, Ostr. Strassb (ii A.D.), OiZr.i p-765 : cf. 'Ροδιακό?. ροδ-ίς, ίδος, ή, pastille madefrom roses, Dsc , Damocr.ap.Gal. 1 f^ -ίσια, τά, = sq., Jahresh.26 Beibl. 17 (Ephesus). -ισμός, ί, ceremony at which graves were decked with roses, Inscr. Ρ erg. 374 Β8 (ii A.D.), Supp.Epigr.R.330 Β 8 (Istria, ii A.D.), BC/L (Bithynia). -ίτης [ϊ] οίνος, i, wine^flavoured with roses, Dsc.5.2 7, Gp.8.2 tit. -ϊτις, ιδοϊ, ή, name of a gem, Plin.//A r 37.!91. ροδο-βάφής, ές, rose-coloured, PH0lm.1g.31. -δάκτυλος, ov, Aeol. βροδοδάκτυλος (q. v.), rosy-fingered, as epith. of 'Ηώς in Horn. and Hes., Od.2.1, Hes.Op.610, etc.; άχ0ι < 1 βοδοδάκτυλος κόρα Β ; Κίπρις Coluth.99 -δάφνη, ή, rose-laurel, i. e. prob. Nerium Oleander, or perh. rhododendron, Dsc.4.81, cf. P\\n.HN16.jg, Luc. Asm. 17, Pseudol.27, Artem.1.77, δενδρον, τό,,. forεg Dsc.4.81, Plin.//ZV ειδής, ές, rose-like, rosy, Musae. 114, AP (Cometas) ; χιτών f. 1. for βαγοειδής in P0II.2.70; -ές, τό, name of a remedy for nose-bleeding, Orib.Pr εις,εσσα, of roses, έλαιον Il ; άνθεα Ϊ..ΙΑ 1298 (lyr.) ; β. χάρις as of, 6 roses, AP5.80 (Dionys.), cf. Diosc. in PLit.Lond επί fautvti Λυκόρμα on the rose-clad banks of L., B II. rosecoloured, eipia AP6.250 (Antiphil.). -κολττος, ov, rosy-bosomed, Ίννομία Lyr. Adesp μάλον, v. βοδόμηλον. -μελι, 1 τος,τό, rose-koney, Dsc.5.27, Philagr.ap.Orib.5,17.5, Edict.Diocl.Delph.14, Aet.3.104, -μήλον, Dor. -μάλον, τό, rose-apple, metaph. of 0 plump rosy cheek, Theoc.23.8 (βοδομάλλον codd., ρόδα μάλων Ahrens). II. a confection of roses and quinces, Alex.Trall.l. 10. ρόδον, τό, metaplast. dat. pi. βοδέεσσι v.l. in A.R rose, first in h.cer.6, cf.thgn.537, Pi./-4(3)-18( 3 6), Hdt.8.138, /G ; Aeol. βρόδον (q. v.) ; mostly of Rosa gallica, red rose, Thphr.//P6.6. 4> etc.; β. έκατοντάφυλλον, Rosa centifolia, cabbage rose, ibid.; β. fypiov, Rosa dumetorum, wild rose, ib : metaph., βόδα μ' rfpwas you've spoken roses of me, 118νε said all things sweet and 1573 ρόθο s beautiful, Ar.Nu.gio ; πάττε πολλοίς τοΐ! βόδοις ib.1330: prov., ΐς δια ρόδων 'a bull in a china shop', Crates Com βοδωνιά, Coluth.348. II. 'Ρόδα,τά, = βοδισμός,rev.hist.rei.gj ך.25 (Eulgaria). III. pudenda muliebria, Phereer :9., ΓτΚος π - ροδό ov, with roseate veil or robe, Q.S.3,608, -ιτηχυς, Dor. etc. -τ-αχνς, Aeol. βροδότταχνς (q. v.), v, gen. voj, rosy-armed, h.horn.31.6, Hes.PA.246,251,, B.12.96, Theoc.2.148, Anac(mnii%f, ιτΐτϋίνη, ή, rose-pine resin, Hippiatr.35. rrvooς, ov, breathing of roses, Ephipp ττΰγος, ov, rosy-rumped, AP5. 54 (Diosc.). -ττώλης, ου, ό, rose-seller, Gloss. 'Ρόδος, ή, the island (also the city) of Rhodes, II.2.654, etc. 'Ροδοο-κάρφα, title of a deity in Cyprus, Berl.Sitzb.1g11.63g (Rantidi); cf. σκαρφάσθαι. ροδό-σταγμα, aros, τό, (στά^ω) extract of roses prreparcd with honey, like βοδόμελι, Sch.Ar.PZ.529 ; also -στακτον, τό, Paul.Aeg στέρνος, ov, with rosy breast, epith. of Isis, C/G5115 (Nubia). -στεφής, ές, (στέφω) rose-crowned, Νοηη./λ σφΰρος, ov, rosy-ankled, Q.S.I. 138 ; Χάριτες Him.Or.l. 19 ; Άντολίη PMag.Berol.2.g1. ροδουντία, η, dish flavoured with roses, Ath.9.403d ; cf. ροδωνιά iv..יי. A.D ροδο-φεριστής, οί, &, dub. sens, in PP_}L224(a)Intr. (ii -φόρια, τά, = βοδισμός, prob. in Supp.Epngr (Macedonia, iii А. D.). -φόρος, ov, bearing roses, name of Ptolema'is (Acre), Lxx ^Ma.J.i ך (v.l. -φόνος); dub. sens, in Sammelb ν 6 (ii A.D.). φνλλον,τό, rose-leaf, v.l. in Paul. Aeg χειρ, χειρός, ό, ή, = ροδόπηχυς, Sch.l heoc χροος, ov, contr. χρους, ουν, (χρόα) rose-coloured, AΡζ..55 (Diosc.), Dsc , 2.106, Opp.// , Anacreont χρως, ωτος, i, ή, = foreg., Theoc ροδ-ών, Svos, S, rose-bed, AP5.35 (Rutin.), POxy (ii A. D.). II. pi, ροδώνες, = άνεμοι ορνιθίαι, λενκόνοτοι, at Alexandria, Olymp. Λ! Mete ωννά, 4 rose-bed, garden of roses, Hecat. 37J., D.53.16, etc.; the rose, Thphr.P/P2.2.1, 6.1.1, Αε1.Α^ II. vine with rose-coloured grapes, Phot. III. Ροδοδάφνη, ld.,ab2gg. IV. =ροδουντία, Aemilian.ap.Ath.9.406a. V. = ρόδονίη, Cratin.io9. VI. gloss on 'Αφροδίτης άκάνθη (sic), prob. = βοδάκανθα, Cyran.27. -ωιτός, όν, (&φ) rosy-faced, rosy, Dsc ; poet. fem. ροδώτης, 1505, Νοηη.Λιο ωτός, ή, iv,as if from βοδόω: τό β. rose-water, Gloss. ροείδιον, τό, Dim. of βόος, conduit or brook, IG i 36, al. (Halaesa). ρ όζω, =βύζω, snarl, of dogs : metaph. of men, Phot., Suid. ροή, η,dor. poa(dat.pi. pa0faia1,/g9(1).868 (Core., vii/vi B.C.)), (βεω) river, stream, freq. in Horn., always in pi., and mostly with gen. added, έπ'ώ,κεανοίο βοάων Ι1 3 5 ; Μαιάνδρου τε βοάς ; ποταμοίο βοήσι Od ; ύδατος καλήσι β. II , cf. Schwyzer (Priene, II Β. C.) ; 'Ο,κεανού β. Hes. ΡΑ.84Ι ; also 2καμάνδριοι β. S.Aj. 419 (lyr.); τεναγέων β. Pi.A.3.25 ; αμπέλου β. the juice of the grape, E.Cyc.123 ; μέλιτος Id.Pa.711 ; αίματος ld.supp.6gq : rarely in sg., παρ' Ίσμηνού ροάν Ρί.Α codd. (but βοάν is prob.) ; άμπέλου βοή Ε.Pa. 281: in Dor. Prose, SIG1183 (Gort.) : metaph.,stream of song or poesy, βοα 1 Μοισάν, έπέων, Pi.N.J.l 2, /.7(6).19 j ή διάτοΰ στόμ-atos p. Pl.PAZ.206d; προμαθείας βοαί Pi.A.11.46; also βοαί streams of events, tide of affairs, Id.O flowing of sap, Thphr. CP (pi.). 3. flux, as a philosoph. term, Pl.PAZ.152e, v. Cra. 402a ; cf. βέω 1.5 Cf. βόος π, βοία I. ροητόκος, ov, producing streams, Jo.Gzz.Ecphr ροθ-ε'ω, (βόθος) make a rushing noise : hence, of a roaring fire, iv ροθονντι κριβάνιρ A.Fr of any confused noise, ταύτα.. ερρόθουν ίμοί such clamours they raised against me, S.Ant. 290 ; λόγοι.. ερρόθουν κακοί there was a noise of angry words, ib ιάζω, strengthd. form of foreg.,ply the dashing oar, Cratin.345, Hermipp. 54; also of the ship, εκ πιτύλων β. Ar.PV of pigs eating, make a guttling noise, Id.yirA.807 ; cf. βόθιος I. 2. -ιάς, άδος, ή, poet. fem. of βόθιος, dashing, κώπη A.Pir.s ιον,τό, v. sq. II. -ιος> ov, also a, ov APg.32,10.2 (Antip.Sid.) : rushing, roaring, dashing, esp. of waves, άμφϊ δέ κύμα βέβρυχεν βόθιον Od j of oars, β. πλάται Ε./Ρ1133 (! y r -)> of a ship dashing through the waves, AP1 o.2 (Antip. Sid.) ; μετά βοθίου βίας Arist.Mu.396^14: metaph. of an orator, Poll ; of a horse, J./J/ Adv.-ia>sP codd., Vett.Val of fishes, guttling, Numen.ap.Ath-7.306d ; cf. βοθιάζω swift, πόδες Leonid.Oxy II. Subst. βόθια, τά, waves dashing on the beach, breakers, waves, SPA.688 (lyr.); ανέμων εύαέσσιν βοθίοις E.Fr (lyr.); οί.ούτιδανόςΐι; and collectively in sg.,sutf, surge, A.Pr (anap.), E./P426(lyr.),Th.4.10 : esp. of the dash and sound of oars, βοθίοις..κύπας Ε.ΡΓ407 (κωτταυ codd., lyr.), cf. Cyc.ij; so in sg., Th. I.e. (acc. to Sch.), Hyp.Pr.157, Str , D.S.13.99, etc.; γλυκερά β., of wine, AP (Agath.): generally, of rushing, dashing motion, της 'ίππου τό β. άνέχεσθαι D.H. б.ιο, cf. Arr.Prr.l64,165 J.; SO της δρμής,τού θυμοΰ, Luc. Τ0Χ. 19,55 : metaph., άοιδάν βόθια Pi.Pae.6.129; βοθ[ίιρ τινϊ] ήκω τύχης prob.in Men. Pk loud shout, esp. of applause, β. αΐρεσθαί τινι Ar.Eq.546 : generally, tumult, riot, εχώρει β. iv πόλει κακόν K.Andr. 1096, -ιότης, ητος, ή, impetuosity, vehemence, of language, v.l. in Poll ροθοττϋγ-ίζω, -ισμός, V. βαθαπνγίζω. ρόθος, ό, rushing noise, roar of waves, dash of oars, <? ένός β. with one stroke, i. e. all at once, A.Pers of any confused, inarticulate sound, Περσίδος γλώσσης p. the noise of the Persian (i.e. barbarian) tongue, ib.406 ; της δέ Δίκης β. έλκομένης, $ κ' άνδρες άγωσι δωροφάγοι but there is tumult or confusion, when Justice is dragged

13 ρο ία 15^4 ροπαλοειβής whithersoever bribed judges lead her, Hes.0p.22o. 3. of any rushing motion, πτερύγων β. Opp.Η Boeot., mountain path, Plu. in Hes.13 ; alyos β. a goat-track, Nic. Th.672. ροία, ή,(βέω) flow,flux, Hp.Loc.Hom.g(p\.). II. = κυλίστρα τών 'ίππων παρά τα ποταμψ καϊ φάμμφ, Hsch. (cf. βοαί..ιππόδρομος, Id.). ροιά, ή, later Att, for ρόα. ροίαγξ* φάραγξ, Hsch. ροιαδικάς, ν. βυαδικός. ραιάς, cisos, ή, ν. 1. for βυάς III. 2, Gal. ί/ρίο. II. II. com poppy, Papaver Rhoeas, Thphr./LP9.12.4, Dsc.4,64. ροι.βδ-εω, move with a whistling or rustling sound, βαιβδούσα κόλπον αιγίδας letting the swelling aegis rustle (as she flies), A.Eu.404 : intr., of wind, whistle, βοιβδήσας Εύρος A Ρ J.636 (Crin.). II, suck down, ofcharybdis, Od.12.I06 ; κύμα δ' έρροίβδει μέγα σύνεγγυς ήμών Ezek.Exag.23J, cl Aristid.Or.46(3) cause to gush forth, 'όταν..κρηναΐον έξ άμμοιο-ήσχι γάνος Lyc.247. (In signf. II βυβδέω shd. perh. be written, cf. άναρροιβδέω ; signf. 1 is found also in άπορροιβδέω, έπιρροιβδέω.) -ηδόν, = βαιζηδόν, Q.S.5.381,' also ροίβδ 1ν (sic), Phot.; cf. βύβδην. -ημα, ατος, τό, rustling sound, S.Ichn ησις, εως, ή, whistling, piping, βουκάλων Ε.Li 1086 (ρ!.,!yr.). ροΐβδος, δ, any rushing noise or motion, πτερών β. whirring of wings, S.Ant.1004, [ άνεμο ] p. καϊ βύμη rushing of the wind, Ar. Nu.407. (Cogn. with βοΐζος.) ροΐ-βδωδεω, 3 Sg. pres. βοιβδφδε7, glossed μετά βοίζου σαλεύει, άδει (sic), Theognost.Ca«.24; βοιβδψδεΐ (-ώδει cod,) μετά ήχου αδει (άηδεϊ cod.) ως 01 ποιμένες, Hsch. ρο)ιδαμός ) δ άσπάραγος, Id. ροι.δάριον or ρονδάριον,τό, a cosmeticiroiye?) containing άγχουσα, Aet.2.68, dub. in Hsch. s.v. άφυκα (v. βοδάριον); cj. in Orib.Fr.15. ροίδιον, τό, Dim. of βοιά, βόα, small pomegranate, Men. 146, POxy. 1757,11 (ii A.D., written ρούδιον). 2. rind of pomegranate, Gloss. ροιδμός" 7r010s ψόφοι, Hsch. ροίδνας' 5άκνας, and ροιλιαΐς' δάκναις, Id. ροιζ-αιος, a, ον, = βοιζήεις, Orac.Chald εω, Ion. and Ep. impf. βοίζεσκε Hes. Th.835 : aor. έρροίζησα Opp. (v.infr.), Ερ.ροί^ησα Il : Pass,, v. infr.: (/δοί 05 ) : whistle, II. I.e. ; of a snake, hiss, Hes. 1.c., A.R.4.129, etc.; έίν νόμον έρροίζ-ησε Opp.Η.ι.563 ; of birds, rush or whirr through the air, Luc. Am. 22, cf. Arist./L4535 b 27: in late Prose, shoot an arrow, Lxx 4Ki (cod. A) ; of a stream, ib.ca.4.15: so in Pass., ιών τηλόθεν βοιζουμένων Lyc. 1426, cf. 1325, Orac. in App.Anth ; τάχ ίν έρροίζητο δι αιθέρος ΑΡ (Lucill.) ; of a stream, Orac.Chald.log. -ηδά, Adv. with rushing sound or motion, Nic. Al. 182,498 ; also -ηδόν, Id. Th. 556, Lyc.66, 2Fp.Fi/.3.10, Aesop.30, Aret.CAi.J. -ήεις, εσσα, εν, whizzing, rushing, λόγχας άκωκή 1G12(J),115.7 (Amorgos, ii/i B. c.) ; συριγμός Nonn./> ηη 01» ατος, τό, rushing, whirring noise or motion, as of birds, Ar.^if.1182 (pi.), cf. Luc.Muse. Enc. 2 ; στεροπάς ld.jt'r.1 ; of the planetary spheres, Iamb. VP15. 65(pl.); τραγίκφ ήματι βήξατο φωνήν ΑΡξ.221 (Agath.). -ησις, εως, ή, whizzing, hurtling, The0l.Ar.3j ; shot of an arrow, Aq.Ex ήτωρ, opos, δ, ή, one who moves with a rushing sound, Orph.L/.6-5,8.6, -ος, δ, Ion. ή, whistling or whizzing of an arrow, IL16.361, cf. Plu. Marc.xt,, Onos.19.3, etc.; of a scourge, Opp.H : any whistlingor piping sound, asof ashepherd, πολλή p. Od.9.315; πνευμάτων β. Plu.2.18c ; rush of wings, Lxx Wi.5.11, Ael.Ayi2.26 ; of a stream, LxxFs.47.5, Ael.NA\7.17 ; of the sea, Hymn.Is.150; of the noise of a falling tree, Q.S ; hissing of a serpent, A.R , 1543 ; used of the sound made by filing, Arist.Aud.802-3g ; of the letter p, Phld.P0.Herc.gg4.2g, D.H.Comp.14, S.E.M.i II. rushing motion, rush, swing, Plu.Marc.15,Demetr.21, Epic, in Arch. Pap.J p.4. ~όω, = ροιζέω, Hsch.; also ροίζομαι, Iamb.Afys/.3.2 (codd.), 3.9 (as v. 1, for ροιζουμένας). ραΐζω ίππον, (βοή) water a horse, ride him in a pond, βρισαντα είς ύδωρ γλυκύ Hippiatr.8 J. The form βοϊζομένους is dub.l. in Str ροιζώδης, ες, like or with a rushing noise, of the pulse, Archig.ap. Gal ; of emission of breath, Id : τό β. rapid, whizzing motion, Plu.2.923c. ροιή, V. βόα. ροικοειδής, ές, crooked-looking, Gal.18(1).53 7 ; cf. βαιβοειδής. ροικός, ή, όν, crooked, κορύνα, λαγωβόλον, I heoc. 7.18, 4.49 ; περί κνήμας ροικός έοΐϋ-legged, Archil.58.4 (v. 1. βαιβός, q. V.); p. μηροί Hp. Mochl. 22 ; τό p. curvature of the leg, Arist.SF181 b 38. Ion. word, acc. to Fitf (cod. Leid., where ρυκός). ροϊκός, ή, όν, (βέω, βόος) fluid: hence, flabby, σώματα Hp.Ae'r. 20. II. suffering from a flux, of women, Dsc (leg. KM), 5.34, al.; γυναίκες β. Id ροικώδης, ες, βοικοειδής, οστέα Hp.Mochl.30 (f.l. for βοιώδης, cf. βοώδεα οστέα ap.erot.); = γαύσος καϊ στρεβλός, Hp. (Art.86)ap.Erot. (βαιώδη codd. Hp., v. poιώδης). ροιλιαΐς, v. βοίδνας. ρόϊνος, η, ον, of the βόα, of pomegranate, μοσχεύματα PCair.Zen.l62 (iii B.C.) ; ράβδος An.Ox ροΐσ κος(α),<5, Dim. of βόα, small pomegranate :hence, knob or tassel shaped like a pomegranate, LxxEx.28.29(33), al., J.A/ ροίσ-κος (Β), ό, Dim. of ροή, rivulet, brook, /G i 16, al. (Halaesa). ροϊσμός, δ, (βοιζω) = b τών 'ίππων βισμός (sic), Hsch, ροίτης [Γ] oho ς, ό, (βόα) pomegranate-wine, Dsc.5.26 : also ροϊτικός (sc. οίνοs), POxy (iii A. D.). ροιώδης, ες, βοώδης, watery, οφθαλμός GaLx7(l) II. of bones, unpointed, held together only by ligaments, Hp.ArtM, Mochl. 30 : cf. βοικώδης. ρομβ-ε'ω, cause to spin like α βόμβος, whirl, gloss on ρυμβε'ω (PI.Cm codd.), Tim.Ζ.«:., cf. Hsch. s.v. βεμβικίζει. -ηδόν, Adv. like α βόμβος, Man ητης, ο'ύ, ό, one that spins like α ρόμβος, Orph./-/ ητός, ή, όν, spun round like α βόμβος, whirled about, βομβητούς δονέων πλοκάμους AP6.21() (Antip.), cf. 218 (Ale.). -ίζω, = βομβέω, εϊ ere κλωστήρ Μοιρέων έρόμβισεν Melanges Nicole 308 (Panticapaeum). -ιον, Att. ρνμβ-, τό, Dim. of βόμβος I. 2, Sch.A.R (ρυμβ-). ρομβοειδής, ες, rhombus-shaped, rhomboidal, lrip.art.35, Str, , etc, ; ρ. σχήμα rhomboid, i. e. a four-sided figure with only the opposite sides and angles equal, Euc.i Def.22, Ph..SW.52.30, Ptol. Aim.J.5, cf. Hegesand.37; τό β. ιττερεόν (v. βόμβος B.I b)*simp.f>1 Cael.410,5 : τό β., a place at Megara, Plu.TAftS.27. ρόμβος or ρνμβος, ό, (βέμβω) bull-roarer, instrument whirled round on the end of a string, used in the mysteries, βόμβου θ' είλισσομένα κύκλιος ενοσις αιθέρια E.LW.1362, cf. Archyt.i, Theoc.2.30 ; as a boy's toy, AP6.309 (Leon.), Orph.PV.31.29, Fr.34, M.Ant,5.36; defined as ξυλήφιον, ov έξήπται τό σπαρτίυν, κα 1 έν ταΐς τελεταίς έδονεΐτο, Ίνα βοιζτ), Sch.Clem.ALProir.2.1J.2, c f Hsch. 2. magic wheel, spun alternately in each direction by the torsion of two cords passed through two holes in it, used as a love-charm, Luc.DMeretr. 4.5; called ϊί γξ in Theoc.2.17, AP5.204; Lat rhombus, Prop , Ov.yiw.I.8.7. b. τροχίακος tv στρέφουσιν ίμάσι τύπτοντες, καϊ οβτως κτύπον αϊτοτελούσι Sch. Α. R ! & ρύμβε μαστίξας έμέ (dub. sens.) Eup tambourine or kettle-drum, used in the worship of Rhea and of Dionysus, Ar.Fr.303, Diog.Ath.r.3, A.R. I,1139, AP6.165 (Pbal.) ; βύμβος ξύλινος έπίχρυσος / ,49, cf , 4, membrum virile, ΡLornf whirling motion, as of a bull-roarer, ακόντων ι'έντα βόμβον shooting forth whirling darts, Pi.O ; αίετού β. the eagle's swoop, Id./-4(3).47(65); p. τυπάνων Id.Dith.Oxy.l604 Fr.l 119 ; έν αίθερίψ ρύμβφ Critias D.; ρόμβου άπειρεσίου δινεύμασιν οΐμον έλαννων, of the Sun, Orph./L 8.7 : metaph., Νέμεσις καϊ ρ. άλάστωρ / (perh. an Adj., = βεμβός). The Gramm. hold βόμβος to be Att., ρόμβος Hellenic, Sch.Theoc.2.30, Ath.7.330b. B. rhombus, lozenge, i. e. a four-sided figure with all the sides, but only the opposite angles, equal, AristAiecA.854 b 16, Euc.i Def. 23. b. β. στερεός, a figure composed of two cones on opposite sides of the same base, Arebim.SpA.Cy/.l.26, al. 2. a species of fish, of which turbot and brill are varieties, so called from its rhomblikeshape, Nausicr.2.13 ; 'Ρωμαίοι καλούσι τήν φήτταν β. Ath.7-33 b> cf. φήττα. 3. surgical bandage, so called from its shape, Hp. Off. 7, Heliod.ap.Orib pattern of the same shape, in weaving cloth, Democr.Eph.i ; διαπλοκή βόμβων Aristeas 74. ρομβοτετράγωνον σχήμα, the figure of a rhombus, Tz.iL ρομβ-όω, bring into the shape of a rhombus, Hero Bel (pf. Pass.). -ώδης, ες, f.l. for βεμβώδης, PIU.2.715C. -ωτός, ή, or, made in the shape of a rhombus, panelled in lozenges, Callix.i, AP6. iii (Antip.), Aristeas 67, J..^/12.2.ro. ρόμιξα" είδος ακοντίου, Hsch. (Lat. runiex.) ρόμμα, ατ0γ, τό, (βόφω) = βόφημα, Hp.ap.Gal,19.13s ρόμος, ό, wood-worm, Arc ; ρόμοξ, Hsch. (s. v.l). ρομφάζω, = βαστάζω, Hsch. ρομφαία, ή, large, broad sword, used by the Thracians, όρβας β. ιβαρυσιδήρους από των δεξιών ώμων επισείοντες Plu.Aew.18, cf. Phylarch.Fr.57 J, Arr.Fr.103J.: generally, sword, Lxx Ge.3.24, al., Ev. Luc.2.35, Apoc.6.8, Jul.Fji.89b; of the sword of Goliath, Lxx iki , J.vi/ XI. = νυκτερίς, Cyran.36. ρομφεΐς' Ιμάντες 0Ts ράπτεται τά υποδήματα, Hsch. (cf. όρμοί). ροόκοκκα, τά,pomegranate seeds, Steph.1V> Hp.1.222D. ρόον, τό, only in pi. βόα, =τά εκ τής συκάμινου μόρα τά Άωρα ξηρανθέντα, Hp.ap.Gal : but in sg., ό ρονς ό έκ τών συκάμινων Diocl. Fr. 140, cf. ilp.mul ρόος, δ, Cypr. ρό/^ος Inscr.Cypr Η,, Att. contr. ρους: Ion, and later writers have the heterocl. dat. pol (like vol from yoss), Hellanic.28 J., Ach.Tat.3.20; also gen.po0s Peripl.M.Ruhr.46 : (βέω): stream, flow of water, current, Horn, only in sg., freq. with gen., β. ' ΑλφειόΓο, 'Ώ,κεανοΐο, etc., II.II.726,16.151, al. ; κϋμα pi ; προχέειν βόον ets άλα ib. 219 ; ποταμούς έτρεφε νέεσθαι κάρ βόον to flow in their own bed, > κατά piov down, i.e. with, the stream, Od ,461, Hdt.2.96,etc.: metaph., φέρεσθαι κατά βούν PI.P.492C; ταυτί κατά ρ. προχωρεί Luc.fTr.50; πρός βόονagainsti/, ; Βόσπορος, β. θεού ךΑ.Pers.46 (troch.) ; current at sea, ύπό τε τοί βού καϊ άνεμο» Th > εική κατά βούν πλέοντας Phld.Rh.I. 381S.: also, current of air, Emp ; ρόος καπνού Pi.P II. flux, discharge of morbid humours, Hp. Aph.5.56, Arist./L , Thphr.HPg.il. ι. III. =βοή 3, Pl.Cra.411d. IV. v. βόον. ροτγαλ-ίζει στρέφει, κινιΐ ώί βόπαλον, Hsch. -ικός, ή, όν, likt a club, i. e. thicker towards the end: hence, versus rhopalicus, a verse in which each word is one syllable longer than that before (such as II.3.182), Serv. in Gramm.Lat.4.467K. (rhopalius Sacerd.ib Κ.). -ιον, τό, Dim. of βόπαλον, PPetr. 3 p.59 (iii B.C.), Pr0; tnathid.ap.ath b ; part of a κύλιξ, Inscr.Delos 442B146 (i! B. c.); part of a σκύφος, Roussel Cultes Egyptiens p. 217 (Delos, π B.C.). -ισ-μός, ό,priapism, Ar.Lys.553 (pi.). ρο-π-άλο-ειδης, ές, like a club, ρίζα Dsc μάχος [βά], ov, κορυνήτης, Hsch. sub h. v.

14 ρόπαχον 1575 י' 5 ל ράπαλον, τό, club, cudgel, used to beat an ass, Il.i 1 walk with, Od ; cl ub of the Cyclops, ; of Heracles, S. 7X512 (lyr.), Ar. Ra.47,495 ; war-club or mace, shod with metal, παγχάλκεον Od.II.575,cf. X.HGj.5.20 ; ρόπαλα ξύλων τετυλωμένα σιδήριρ Hdt.7.63 ; a hunter's staff, X.Cyn.6.11,17 : as votive offering, SIG (Cos, iv/iii B.c.) : metaph., Πειθόλαος τήν Πάραλον β. τοΰ δήμου έκάλει Arist.Rh. I4n 13. II. membrum virile, API (Leon.). III. v. 1. for βόπτρον III, X.HG IV. = νυμφαία, Plin.LLV25 75., τάλοφάρο5 ρο7 ov, club-bearing, of Heracles, Eust i. ροιτάλ-ώδης, 6s, t. t. of the pulse, invented by Archig., Gal ωσίΐ,εως,ή, name of a disease of the hair, Id ωτός, ή, όν, as if from βοπαλόω, club-shaped, κύλιξ D.C poir-η, ή, (βέπω) turn of the scale, fall of the scale-pan, weight, Arist. Cael.307 b 33 ; μέχρι τοΰ μέσου τήν β. έχειν gravitate to.., ib.297 a 28 ; doivnward momentum, τψ μείζονι βάρει καϊ β. πλείων παρέπεται Ph. Bel.6g.2l ; β. ποιείν make (ca\1nte.\--)weight, Thphr.CP5-4-7 α γά. έρήρεισται 6'πί τα! αύτα,ς β. in equilibrium, Ti. Locr.97e ; διαστρεφόνταιν τήν β. disturbing the balance, Plu.Caw metaph., balancing, suspense, ά δ' (sc. ά πόλις) έχεται βόπας Ale. 2 5 ; β. Λίκας A.Ch.61 (lyr.); έν olv β. τοιάδε κειμένφ S. 7V.82 ; ποντοναΰται..λεπταίς 6V1 βοπήσιν έμπολάς μακράς ά6! παραρρίπτοντες staking distant ventures on nice balancings, Id.Pr.555 ( = Philol.88.2); β. βίου μοι the turningpoint or sinking-point of life, i. e. death, Id. OC1508 ; ρ. 'στιν ήμων δ βίος Χισπερ δ ζυγός Men. Mon. 46$. b. turn of the scale, ποιείν p. turn the scale, Arist.P0/.1295 b 38 ; τοΰ πολέμου Isoc ; πολλάκις μικροί δυνάμεις μεγάλας τάς ρ. εποίησαν Id μεγάλην έσεσθαι τήν β., εί.. Id. י e s έκάτερα τά μέρη βοπάς λαμβάνοντα τόν πόλεμον Plb , cf. Trag.Adesp.lo2 : hence, decision, outcome, βλέπω δύο β ' ή γάρ θανέΐν δεΐ μ'.. ή.. Ε.Hel ; άσθενεΐς καϊ i7rl ρ. μιας όντες at the mercy of a single weighing in the scales, Th II. weight placed in the scale-pan, Arist.71/ccA.850 a 13 ; esp. small additional weight, make-weight, casting weight, IG , al. ; ώς p. έκ πλαστιγγών Lxx Wi ; ως β. ζυγοΰ έλογίσθησαν ' as dust in the balance ', ib.zs ; οϋδ' 'όσον β. Herod metaph., σμικρά παλαιά σόι ματ εύνάζει β. casting weight, S.OP961 ; σωμα νοσώδες σμικράς β...δεΐται προσλαβέσθαι πρός τό κάμνειν Ρ1./? 556β; δέδορκε φα ς έπϊ σμικράς β. E.Hipp. 1163, cf. Plu.yirZ.30. b. δεΐ β. διδόναι ταίς αυτών πατρίσι τούς συγγραφέας give the casting weight to.., Plb e. weight, decisive influence, ώς τοΐσδε καϊ δϊς άντισηκώσαι βοπή Α.Pers.437 ϊ μεγάλη γάρ p., μάλλον δέ 'όλον, ή τύχη παρά πάντα τά πράγματα D ; β. έχειν have influence, Id. II.8, cf. S/G761.5 (Delph., i Β. c.) ; έχει τι βρΐθος καϊ β. πρός τόν βίον Arist.PA1I01 a 2 9, cf. I094 a 23, 1172 a 23 j πλείστην παρέχεται p. είς τό νικάν Plb III. derisive moment, crisis (i.e. victory), καϊ τόνβαλαάμ.. απέκτεινο,ν έν τή β. Lxx/ : so generally, moment, πρός μίαν β...διεφθάρη in one moment, ib. Wi.18.l2 ; ΰστάτην βίου β. αύτοΐς έκείνην δόξαντες είναι ib.$μα.5.49 ז έν βοπής καιρψ βραχεί AP11.28g (Pall.). IV. discount deducted from a payment, PLond (vi A. D.), POxy (vi A. D.), etc. ; perh. illicit commission, Cod. Just ικό<5, ή, όν, inclined, πρός τήν συνουσίαν An tig. Mir. 115 (Comp.). ροτττίον κλειδίον, Hsch. ρόπτον,τό, operating-table, /<?4 2 (I).I2 2.4I (Epid., ivb.c.). potttos, ή, όν, (βόφω) = βοφητός, Hp.ap. Gal ρόιττρον, τό, (βέπω) the wood in a trap which falls when touched and catches the mouse, Archil.90, Poll.7.115: metaph., δίκης έπαισεν αύτόν β. Υ..Hipp II. musical instrument of the Corybantes, tambourine or kettle-drum, Corn.AD30, Luc. Trag. 36, Orph.Prr.105,152, AP6.J4 (Agath.) ; β. βυρσοπαγή καϊ κοίλα περιτείναντες ήχείοις χαλκοΐς Plu.Crass.23 ; cf. βόμβος Α,Ι. 3 III knocker on a door, Ε.Ion 1612 (troch.), Ar.Pr.39, Lys. 6.1, X.HG ; cf. βόπαλον HI. ροσάτον, τό, = Lat. rosatuni, Edict.Diocl.2.19 (βοσσ-), Alex.Trall ροταρία* τορύνιον, Hsch. (cf. βατάναν, βρατάναν). ρούα, ή, road, SIG (Nicomedia, iii/iva. D.). (Lat. ru(g)a, Fr. rue.) ρονβοτός βόφημα, Hsch. ρονγός* πρόσωπον, Id. (perh. ρΰγχος or a dialectal form ρούγχος). ρούδιον, τό, = κλύσμα πρός βούν γυναικείον, Agt ρουδόν, ν. βυδόν. ρουμάζ6ται φρίττει, Hsch. povs, δ, Att. contr. for βόος. II. v. βόον. povsjiand^: uncontr. acc. sg. masc. βόον Hp.Mul.1.31 ; dat.sg. fem. βό ν ib, 7 8 ; gen. ^00 ld.nat.mul.32,34, Thphr.HP (fem.), etc.; but βοός Hp.Mul.2.181, Dsc ; dat./soiinterpol. indorio ap. Ath.7.309f : sumach, Rhus coriaria, Dsc. I.e. 2. its fruit, Sol.41, Antiph.142.2, Alex.127.6, PCair.Zen.83.4, (iii B.C.); used in ffledicine, Hp. Il.cc. : the fruit of one'kind (β. Κυριακή Gal ; ρ έρυθρός Hp.MuL1.31, Gal » c f 9 22 ) was usec i as a s P' ce ' of another, in tanning, β. βυρσοδεφική Hp.Mul.lf8; σκυτοδεφικός Ruf.ap.Orib II. red ray, Lolium perenne, Dsc ροιισίζω, to be reddish, Gp ροΰο-ios, ov, reddish, Lat. russus, russeus, Dsc (interpol.), Slud.Pal (vi A. D.). II. οί β. the Red faction in the Circus, Lyd.Mens.4.30 : sg., τοΰ ρουσσέου Tab.Defix.Aud (Carthage, iii A.D.); TOS βωσέου ib (Rome, iv/v A.D.); ρόσεον Ζιλουανόν ib (Carthage, i A. D.) : cf. API ρο-υσιόστάχυ?, = βούς 11, PS.-DSC to ρνγγάζω ρο υο ιώδη5,6s, of a reddish colour, Sch. Od ρονσσ-ά,τοι, οί, = βονσιοι 11, Lyd.Mens ροοτο" T0CT0,Ma«e50Vcs,Hsch. ροτίφισμ,α, gloss on βρόγχος, Id. ροφ-6'ω, A.EU.264, Ar.K.906, etc.; also ροφάνω (ρϋφ-), Hp. Morb.2.12,19, etc. ; ροφάω, PMag.Lond (βοφωμένην together with βοφοΰντι Colot. in Ly.j [col. 9]), Sch.TIl : fut. βοφήσομαι Ar. V.814; whence Elmsl. alters βοφήσεις into -ήσ61 in Ach.278, Eq.360 (έκ-), Pax 716 : aor. έρρόφησα Hp.Morb.2.42, Ar. Ρ? 5 Γ,(έπεκ-) ib.70γ, (a7r-) X.Cyr : Pass., aor. part, βοφηθείς Nic.Al.38g : a form ρϋφέω (Ion. acc. to Phot.) occurs in Hippon. 132 ; aor. βυφήσαι Ar._fV.450 ; Med. ρυφήσασθαι ך. Hp.Epid Λ I : s;</> greedily up, gulp down, από ζώντοs β. έρυθρόν.. πελανόν A.EU. 264(lyr.), cf. Ar.F.812,814, etc. ; τίνος some of a thing, Luc.Lex.5 ; βοφοΰντα πίνειν Ζσπερ βοΰν X.An : abs., Ar.F^.51,!^.906,982; of Charybdis. Arist.i!icZe.356 b drain dry, empty, τρύβλιον Ar. Ach.2jS,Eq.go-,; so p. αρτηρίας, of the poison on the robe of Heracles, S. 7V IX. live on slops, opp. ξηpiv σιτίον, Hp. VM6. (Cf. Lat. sorbeo, Lith. srebiu ' sipetc.) -ημα» i n - ρϋφ-! ατοί, τό, that which is supped up, thick gruel or porridge, opp. πόμα, Hp.Aph.j.68, VM5,,ך. Fist Arist. Pr b 6. -ημάτιον, τό, Dim. of foreg., A.D. Conj ημάτώδης, 6s, of the nature of a βόφημα,gruel-like, Gal.6.247, Sor.I-98. -ησις, 6&>s, ή, supping up, opp. έδωδή, Arist.Mete.381 a 2. -ητικός, ή, όν, drawing in, absorbing, TIVOS Str ητός, ή, όν, that can be οτ is supped up, Id , Dsc.5.107, Gal.6.706, Sor.2.11 ; cf. βοπτός. ράφια' κύματα, ή βόθια, Hsch. ρόφισμα, ατος, τό, βόφημα, Cyran.9. ράφω, collat. form of βοφέω, ΕΜηο$.26 : hence β όμμα, βοπτός. ρόχανον, τό, strickle, Hsch. ροχ0-6ω, dash with a roaring sound, of the sea, βόχθει yap μέγα κύμα ποτϊ ξερόν Od ; προτϊ δ' αύτάς [πέτρας 1! κύμα μέγα ροχθεί ; ύιτδ κύματι irerpai βόχθεον sounded with the dashing of the waves, A.R.4.925; βοχθεΰσιν δέ κάλοι6s Opp.Η Cf. όρεχθέω. -ος, δ, roaring, of the sea, Lyc.402,696,742, Nic. A ροχμ-όβ, V. βωχμός. ροώδη5 (A), 6s, with a strong stream, running violently, of a sea in which there are strong currents, Th. 4.24, Arist.Mete.ofi^i^ ; τό μάλιστα ρ.τοΰ πελάγους Aei.NA7.24 : hence, of rocks, promontories, etc., exposed to such seas, κρημνός Str ; άκραι Ael.NA14.24 ; τόποι p. regions of rapid currents, Arist.//yJ621 a 16, cf. Thphr.CP II. Medic., running, όφθαλμίαι Hp.Epid. 1.5 : of persons, affected with diarrhoea οτ other fluxes, Id. Aer. 3 ; at ύπέρλευκοι -εστεραι ld.mul.2. in ; β. νόσος ibid, (but metaph. in Ph.1.698, cf ) ; πνρετόι β. Dsc.5.26 ; πυρετός p. Gal Adv., βοωδώς πυρέσαειν Cass.Pr. 70. b. as Methodic 1.1., β. νόσημα, opp. στεγνόν, Gal.Sect.Intr.6 ; πάθος Sor.1.29, 2,45. III. falling off, καρπός Thphr.CP ροώδης (Β), ες, like a pomegranate, Thphr.HP ροών, tivos, δ, (βόα)pomegranate-orchard, Lxx Za ρυά, v. βυήαν. ρΰάδικός, ή, όν, (βυάς) like diarrhoea, Paul.Aeg II. of persons, sufferingfrom incontinence of urine, Gal , Heliod.(?) ap.orib suffering from epiphora οτ running from the eyes without external cause, Dem.Ophth.ap.Aijt.7.46 (where ροιαδ-). ρΰα,χώδης, 6s, abounding in streams, Gloss. ρΰαξ [6], ακος, δ, (βέω) rushing stream, mountain torrent, Th.4.96, Dsc.3.51, prob. in OG/ τ (Pergam., ii B.C.). 2. esp. stream of lava from a volcano, ό β. τοΰ πυρός έκ Tijs Αϊτνης Th-3-116, cf. PL Phd.me, 113b, Arist.MV.833 a 17, Thphr.Z.ap.22 ; 6 καλούμενος β. D.S.I metaph., β. αργύρου γενέσθαι Id.5 35 οί dolphins, etc., 6χ6ί οίον β. δύο εξ ων τό γάλα βεΐ two flow-holes, Arist. HA 504 b 24. pvas, άδος, ό, ή, τό, (βέω) fluid, flaccid, flabby, βυάδος σώματος γενομένου Arist.PJ4668 b 7 II. falling off, β. θρίξ hair that is shed,. Id.P>898 a 32 ; β. άμπελος a vine that sheds its grapes, Thphr. HP (cod. Urb., v.l. ροάς), <?/> III. as Subst., ρϋάδες, ot, fishes that go in shoals with the currents, like herrings, Arist.Hv4534 a 27, 543 b!4, Ael.Avi9.46, al. 2. βΰάς,ή,α disease of the eye causing a continual weeping discharge, Cels.7.7.4, Gal urinary fistula, Heliod.ap.Orib , 50.4 tit., Aret. SD2.\(p01- codd.). ρνάτο, v. ερύω (β). ρϋάχ6τ05 [α], ό, Lacon. word in Ar.Lys.170, δ των Άσαναίων β. the unstable crowd of the Athenians; expld. by Hsch. and Phot, as δ βέων οχετός; cod. Rav. gives βυγχάχετος, other codd. and Suid. βυχάχετος. ρυβδην, Adv. = δαφιλώς, βύβδην θυννίδα (θύνναν codd.).. δαινύμενος Hippon.35 (βύδην codd., em. Bgk.; βοίβδην' δαφιλώς, Phot, post ρυάχετον) ; κηφήνες προσφέρονται βύβδην (ν. 1. βύδην) άνω πρός τόν ούρανόν Arist.H4624 a 24 ρνβός, = βαιβός, τό επικαμπές (Aeol.), Hdn.Gr ρνγχ-άξω, =μυκτηρίζω, Phot. -αινα, ή, with a large nose or snout, Lat. nasuta, Gloss. -άχ6τ05, v. βυάχετος. -6λ6φας, αντος, δ, with an elephant's trunk, AP11.204(Pall.). -ιάζω, = βογχάζω, βέγχω, Hsch. -ίον,το, Dim. οί βύγχος, Ax.Ach.Jw, Theophil.8.2, POxy (ii a.d.). -όομαι, Pass., = βαμφάζομαι, Hsch. and Phot. s.v. βαμφάξη (s.v. 1.). -09,60s, τό, snout, muzzle, of swine, Stesich.14, Pherecr.102, Anaxil.11, Arist.H^595 a 18, cf. Sch.Ar.

15 pvbel 1576 ρνπαρός Αυ.347 ; of dogs and other quadrupeds, Theoc.6.30, Arist.P^65S tl 30, Thphr.CAar.4.10 : of birds, beak, bill, AT.A v. 348,364, al., Arist. PM5o4 0 2i, PA659 b 22, 693 a Com., of a man's face, Cratin. 440, Arcliipp.l ; of a god's face, Arar.l. p-usei- περιπλέκεται, Hsch. ρΰδην [C], Adv., (βέω) flowingly, i.e. abundantly, lavishly, Cratin. 441, P1U.SK//.21, Crtcs.29, Luc.39, Eun.KSP.4S9B., etc.: cf. βύβδην. ρυδία βόα, ή βοιά, Hsch. (fort, ροίδιά). ρΐδόν, Adv. =βύδην, βυδόν άφνειός abundantly rich, Od : βουδόν (Lacon.?)* βευστικως, Hsch. ρυδωμενην' βοφωμένην, Hsch. piieiva" &ρνα, Κύπριοι, Hsch. (from fprjva?; V. άρήν). ρυζέω or ρυ'ζω, like βάζω, growl, snarl, like an angry dog (P0II.5. 86), ρύζων Hermipp.24 (pu^vap.suid., cf. Hsch.) ; also of hawks, Poll ρυήαν κάτοχον πιπάζεσθαι, καϊ ρυά b Ίππος, Hsch. ρυημα [ΰ], ατοί, τό, (βέω) a kind of honey-cake, Gal (printed ρύμματα), ρΰηφεν-ής, ές, (βέω, &φενος) flozoing with riches, abounding, D.P. 337, Νοηη.Ζλιο ίη>ή, affluence. Call.ybii.84. ρυθμ-ίζω, bring into a measure of time or proportion, περιόδους Plu e; repeats, verse in proper time ox rhythm, i.e.scan it, D.H. Comp, 18 : Pass., έν δυσϊ τετραχόρδοις β. τά μέρη (sc. τοΰ ούρανοΰ) Arist. PV.47 ; λιθούται καϊ -ίζεται Philostr. VA3.57 I 1 generally, order, arrange, compose, Arist.Metaph b 12, Spir.4S5 b 2 : Pass., Id.PA.245 b of persons, educate, train, τά παιδικά Vl.Phdr. 253b, cf. X.Cj r ; τάν ψυχάν Ti.Locr. 103d ; τό πρόσωπον Luc.Merc.C0nd.3o ; τάς γν ωμας ld.anach.22 ; [δένδρα) ρ. &στε πρός μεσημβρίαν βλέπει ν train them, Thphr.CP3.7-9 > Ρ τινάς bring them to order, correct them, GDI50 / 5.35 (Crete) ; β. real διδάσκει τινάς κινείσθαι κινήσεις Stoic.2.28 ; β. λύπην οπού define the place of grief (referring to the line before), S.Ant.318 : Med., πλόκαμον μίτραισι Ε. Z/cc. 924 (lyr.): metaph., πρός τι prepare oneself for.., Hid.10.10: Pass., νηλεως ωδ' έρρύθμισμαι thus ruthlessly am I brought to order, A. Pr.243 ; όρνιθες έρρυθμισμένοι τήν γλωτταν taught to speak, Philostr. V A 1. 3.ך. shape by massage, Sor.1.83, Ruf.ap.Orib.mc ικός, ή, όν, set to time, rhythmical, κίνησις Pl.Pll.307a, etc. : ofa man, Plu c. 2. of or for rhythm, ποικιλία ib. 11 jsb, cf. 1144d; ή p. λέξις, opp. ή πεζή, D.H. Comp. 11 ; ρυθμικοί, οί, rhylhmtcians, ib.17: ή -κή, opp. ή μετρική, Aristox.ZZarw. p.32 Μ. -ιος, a, ov,- ρυθμικός, Hdn.Gr,2.443,853. -ισις, εως, ή, shaping, ordering, ή τοΰ λόγου β. Eustr. in ΡΑ ρνβμο-γράφία, ή, noting down of the time or rhythm, CZG30S8 (Teos). -γράφος [a], ov, writing oil rhythms, of Hephaestion, Tz, in An.Par «ιδής, ές, rhythmical, D.H.Isoc.2, Aristid.Quint iroiia, ή, making of time or rhythm, Aristox.ZZan«. p.34 M., Rhyth.2 p.8w., Plu c(pl.), Aristid.Quint ρυθμός, Ion. ρυσμός (v. infr. III, iv), b : (ρέω) : any regular recurring motion ( jrsf p. ώρισμένη μετρείται κινήσει Arist./ : V.882 b 2) : I. measured motion, time, whether in sound or motion, Democr.15 c ; ή της κινήσεως τάξις, Pl.L 665. a, cf. 672ε ; δ β. έκ τοΰ ταχόοϊ καϊ βραδέος, έκ διενηνεγμένων πρότερον, ύστερον δέ δμολογησάνταν γέγονε Id. Smp. 187b, cf. Suid. s.v.; rhythm, opp. μέτρον and αρμονία, Ax. Nil.638 sq., Pl.P.397b, 398d, 601a, Arist.PA.^os^l ; λόγοι μετά μουσικής καϊ βυθμων πεποιημένοι Isoc ; of Prose rhythm, Arist.P/1.140S b 29, D.H.Comp.iy : defined by Aristox.P/!jyi/».Pr.1, Aristid.Quint special phrases: εν ρυθμψ in time, of dancing, marching, etc., βαίνειν έν β. Vl.Lg.670h, cf. Χ.^ίί.5 4.!4; ορχείσθαι Id.Cyr ; έν τψ β. άναπνέίν respire regularly, Arist.Pr.882 b l ; so σωζόμενος β. Α.ΡΛ 'צי) ( ; μ^ά βυθμοΰ βαίνοντες Th.5.70 ; ρυθμό ν χορείας ύπάγειν keep time, Ar.PA.956 (lyr.) ; θάττονα βυθμόν έπάγειν play in quicker time, X.Smp.2,22 ; πυρριχίω δρόμψ real βυθμψ Hdn.4.2.9, cf. Plb : pi,, paces, Alcid.Soph. 1 7, II. measure, proportion or symmetry of parts, at rest as well as in motion, κατά τόν αύτόν β. Pl.Lg.728e. III. generally, proportion, arrangement, order, βυθμψ τινι E.Cyc.398 (codd., but &' kvi is prob.) ; ουκ από ρυσμοΰ εικάζω not without reason, Call. Epigr IV. state or condition of anything, temper, disposi- Hon, Thgn.964 (coupled with οργή and τρόπος) ; otos βυσμός άνθρύπους έχει Archil.66.7 ; 'όσοι χθονίους εχουσι ρυσμούς καϊ χαλεπούς Anacr. 74 ; μένει,.χρήμ' ού δεν έν ταϋτψ β. Eup.356. V. form, shape of 9 thing, Democr.5*; identified by Arist. with σχήμα, Metaph.985 b 16, 1042 b 14 ; μετέβαλον τον β. των γραμμάτων changed the form or shape of the letters, Hdt.5.58 ; of Chian boots, Hp.Art.62 ; of the shape ofa cup, Alex.59 ; of a breastplate, X.Mem. 3. ΙΟ.ΙΟ ; [του θυσιαστήρίου] LXX4-KV.I6.IO ; Αύτονόας p. ωΰτός Theoc ; so of the natural features of a country, D.P.271,620; structure ofa substance, κεγχροειδές τ ψ β., τ ψ β. σπογγώδες, Dsc. 5.7?>118. VI. manner, fashion ofa thing, "ΥΧλην β. πέπλων Ε. /7eracl.l 30 ; τ ίνι β. φόνου; by what kindof slaughter? Id.PZ.772, cf. Supp, 94 ; έντριγιίνοις βυθμοις triangular-wise, A.Fr.78. [6 by nature, A.C/2.797 (lyr.), E.Sufp.94, etc.; ύ by position in Thgn.964, etc.] ρνθμόω, shape, Sm.Zs : Pass, ρυθμόομαι, Ion. ρυσμ-, to be moulded, κέρδεσiv Democr.197. ρναιτκομαι, (βέα) have diarrhoea, Hid : prob. flow (metaph.) in Archil sufferfrom falling hair, Oxih.Eup II. Math., ή αυτή στιγμή ρνίσκομένη ποιεί τό μέγεθος αλλ' ού παρατιθεμένη πρός άλλην στιγμήν flowing, Simp.iwPA ; cf. βέω I. t.b, ρύσις III. ϋκάν-η [ά], ή, plane, ΑΡ6.204 (Leon.). -ηα ι.ς, εως, ή,planing, Bito 54 2 (where ρυχ-). -ίζω, plane, Gloss. ρόμα [β], οτ os, τό, (βίοι) = βεΰμα, anything that flows, stream, IGg (:!) (Core.) : metaph., βοόν β. δινεύουσα Orph.77.lo.22 ; αρμονίης β. Procl.Z/ ρίμα, (Α), ατό?, το', ןέρύα ) (A)) that which is drawn : 1. τόξου β., i.e. the Persian archers, opp. λόγχης Ισχύς, i.e. the Greek spearmen, A.Pcrs.147 (anap.); 4κ τόξου βύματος from the distance ofa bow shot, X.An, ;?! τόξου β. Eun.Hist. p-27! D. 2. towing-line, Pib , , al., D.H ρίμα (Β), ατος, τό,(έρύω (Β)) defence, protection, βωμός φυγάσινβ. Α. Supp.8$ (lyr.) ; απασι κοινόν β. δαιμόνων εδρα E.Heracl. 26ο; πύργου β. a tower of defence, S.Aj. 159 (anap.): c. gen. objecti, defence against, [θάνατος] μέγιστον p. των πολλών κακών A.Pr.353 ', βύματα, = βοηθήματα, Hp.ap.Gal ; cf. βύσιον. ρϋμ-άρχης, ου, ό, chief officer of ρύμη (11), Aen.Tact.3-4 -αρχοξ, δ, = magister via, Gloss. ρυμβεω, ρυμβίον, Att. for βομβ- (q. v.). ρυμβονάω, (βυμβών) swing round, Phld.D.3.10 (Pass,). 2. metaph,, swing round and throw away, β. τά τιμιώτατα ' to make ducks and drakes' of money, Ael.PV.i46. ρνμβος, V. βόμβος. ρ-υμβών, όνος, ή, coil ofa serpent, A.R (pi.), ρϋμεϊος, a, ov, of the form of βυμοί I. 2, neut. pi. βυμε'ιια and βνμετα, IG ρύμ-η [ϋ], ή, force, swing, rush of a body in motion, βύμη εμπίπτει ν with a swing, Th.2.76 ; πτερύγων βύμη rush of wings, Ar.P«*86, cf. Av.l 182 ; τροχοΰ βύμαισι τευκτόν..κύτος formed by the whirl of the potter's wheel, Antiph.52.2, cf. Ar.Fc.4 ; ή β. του α'ίματος the flow of blood in the veins, Hp.Medic.6 ; ή β. της έκκρούσεως X.0y«.IQ.t2; της β. της αλιάδος ό ψόφος, of the noise made by a boat in motion, Arist.PM533 b 19 : metaph., ευτυχεί ρύμη θεοΰ Ε.ΛΑ.64; ή β. της τύχης Plu.CaiS.53! V β?s οργής κτλ. the vehemence of passion, D.21.99; γλώσσης β. Lyr.Alex.Adesp.35.11, cf. Eun. Hist. p. 245 D. 2. abs., rush, charge, of soldiers, Th. 2.81; of ships, Id.7.70; των Ίππων X.Cyr.7,1.31, cf. Polyaen.4.3.5, al., Ach.Tat.1.12; Μ τοΰ βοίβδου καϊ της ρ. Ar.Aw = βοπή, Chrysipp.ap.Sch.Τ II II. street, Aen.Tact.2.5, 3.4 > τήν β. δδοιπορέίν Philippic!. 13, cf. LxxZs.15.3j a ' > a R m an camp, Plb ; lane, alley, PCair.Zen.76\.\\2 (iii B.C.), PStrassb (ii B.C.), Act.Ap.9.11 ; slit, chink, dub. 1. in Hp, Cord. 2. -ηδόν, Adv. with a swing or rush, Polyaen ρυμμα, ατοί, τό, (βίπτω) anything usedfor washing, soap, lye, Hp. Morb.Sacr. 1, Ar.Lys.377, PI./?.429ε sq. II. sediment, dirt remainingfrom washing, Gal.6,795, Sch.Nic.^/.95, Hsch. ρΐμοιτυλιον, portella, Gloss. ρϋμάς, <3, (ερύοι (a)) pole of a chariot or car, Π , , , Hdt.4.69; ένπρωτψ p. at the front end of the pole, II.6.40,16.371; άρτήματα βρυμόΐς pole-chains, /G ο, cf ,22,28, , 307. b. three stars in the Bear, the pole of the Wain, Suid. 2. log or block of wood for fuel, S/G975.1, al. (Delos, iii B.C.), 7611 ( A 18 (ibid., iii B.C.) ; ξύλα κα1 κληματίδες και βυμοί τά ιερεία έψησα ι ib.203^51 (ibid., iii B.C.); βυμός είς βωμόν ib.144 A-V (ibid., ivb.c.) ; βυμοί els τους χορούς Inscr.Delos 442 A 186, cf. 189 (ii B. c.). II. trace, Ael.Ayiro.48. III. trail of a shooting star, Arat.927. IV". perh. shelf ox row, πρώτος β., δεύτερος β., etc., ZG2 2.I388.I6,I9j al., Michel (Samos, iv B.C.), etc.; ai..έν τψπρώτψ β. φιάλαι Inscr.Delos 442 Β 21 (iib.c.) ; έκ τοΰ πρώτου ρ. τοΰ έκ της κιβωτού φιάλη ή περιγενομένη από τοΰ ρ. τοΰ παραδοθέντος τοις άνδράσιν ib.25. V. a weight at Rhodes, Suid. ν1. = τάξις, ή έμμέλεια, Hsch. (sed leg. ρυθμός). ρΰμοτ ομ-έω πόλιν, (βύμη η) divide a town bystreets, D.S , ] Βf : Pass., πόλις κακώς, καινως, έρρυμοτομημένη Dicaearch. I.1,12 ; τετράπυλος έρρυμοτομημένος πρός ορθάς γωνίας Str f c^ Cleom.2. ι. -ία, ή, division of a town or camp by streets, Plb.6, 31.10, D.S , Str ρΰμσνλκόω, (βύμα (A) 2, έλκω) draw by a line, tow, Lat. remulcare or remulco agcre, ναύς Plb , cf. Str.5.3.6, D.S.20.74, Peripl.M. Rubr.44, etc. ρνντάκης, δ, an Indian bird of the size of a pigeon, Ctes.Pr.45 ; ρυνδάκη, Hsch. ρΰομαι, v. έρύω (Β). ρΰττα, τά, heterocl. pi. of ρύπος (q. v.), ^ ϋ-π-αίνω, fut. ρϋττάνω (κατap-) Isoc : Pass., aor. έρρυπάνΐΐην Plu b : (βύπος) : defile, disfigure, β. τό μακάριον Arist.FA1099 b 2 ; τόν έμόν βίον Aristaenet.2. ι ך ; abuse,disparage, Pherecr.2 28, Arist. Rh. 1405^2 5 : Pass., to be or become foul, opp. λαμπρύνεσθαι, X.Lac. II.3, cf. Apoc ; of a garment, get dirty, Thphr. C/;ar metaph., contaminate, infect, τούς πλησιάζοντας Gal.r.254. pvira-rrax, v. ρυππαπαΐ. ρί-π α.ρ- ύομαι, Pass., = ρυπαίνομαι, V. I. in Apoc ία, η, dirt, filth, Dsc.1.56 (prob. in 5.74, pi.), Plu.2.142a, Sor , Porph. Abst metaph., sordidness, Critias56D., Teles pp H., Plu.2.60d ; οικονομικός χωρίς βυπαρίας D.C ρυτταρό-βχο?, ov, of sordid life, Vett.Val γράφος [ypa], ov, painting sordid subjects, Plin.Z7.A35.112; cf. βωπογρίφος. -κεραμος, ov, of a dirty earthenware colour, Alex.Mynd ap.ath.9.396e (βυποκέραμος codd.). μ6'λα;, αινα, av, of a dirty black, ib.d. ρϋττάρός, ά, όν, filthy, dirty, κόλυθρον Telecl.3 ; δάπιδες Pherecr. 185 ; β. είριονgreasy, Hp.Praci.21; γαστέρας Id.Prorrh.2.23 (s.v.i.);

16 ρυπαρότης ρυτίδόφλοως unpurged, σώμα A\eyL^ra\\.Febr,7. 2 metaph., sordid, mean, ήδη χορηγόν πώποτε -ώτερον το δ' εΐδες; Eup..306; uncultured, β. τρόποι Philetaer. 18 ; βί 0 ς δουλοπρεπής καϊ β. Arist. VV1251 b 13 β - λ7 0 ται, όχλος, D. Η.7-8,9.44 J of style, Longin.43-5 Adv.-pSs Men. 142, Epicur.Se«/.Vat.Arr.Epict.2.9.4, ΑΡιο.φ (Pall.): Sup. -ώτατα D.C Qf coins, made of base metal, gold or silver alloy, αργυρίου βυπαράς δραχμάς BGU (ii,(.ט. Α cf. Ostr.Bodl. ii 32 (ii A.D.), al. 4. κροτών β., prob. = άδειγμάτιστος, PCair.Zen (iii B.C.) ; σίτος β. unwinnowed, PEay (i B.C.) ; κριθή β..(.ת α. POxy (iv ρΰιταρότης, ητος, ή, = βυπαρία 3, βίου Ath.5-220a. ρυπάρο-φάγος [0ο], ον, foul-feeding, Τζ. ad Lyc.513 -φορείο, V. βυποφορέω. -φόρος, ον, wearing dirty clothes, Steph.i«Hp D. ρυΐγ-ασμα [δ], ατος, τό, dirt, filth, pollution, Apollon.Lex. s.v. λύματα: but ρϊττασμός, ό, is f. 1. in Eust άω, Ep. ρΐιτόω, to be filthy, slovenly, μάλα περ βυπόωντα καθήραι Od.6. βοιγαλέα,, 87 βυπόωντα!3-435 ί ή βυπόω ', "ύν δ' 'όττι βυτόω 2$,115 ; βυπόωντα δέ έ'στο χιτώνα ; βυπώντα, κυφόν, ίθλιον Ar.Pl.266 ; of the habits of Spartans and philosophers, έρρύπων, έσωκράτων Ar.Av ; τούς Πυθαγοριστάς.. ρυπαν έκόντας Aristopho 9.2, cf. Luc.Nec.4 ; τά ρυπώντα τών τραυμάτων Αοί.ΝΑ 14-4 II- Pass., to be filled with wax, of the ear, prob. in S.Fr έλαιον, τi,foul, dirty oil, Paul.Aeg.7,17. ρϋχό-ets, εσσα, εν, = βυπαρός, Nic.Al.tfo; ολπη v2p6.293(leon.); πίνος ib.il.l58 (Antip.). -κόραμος, v. βυπαροκέραμος. -ιαβδοτόκων, ωνος, δ, miser, ' dirty usurer', Cerc κόνδυλος, ον, with dirty knuckles, esp. of one who imitates the Laconians, PLCom.124, Ar.Pr.718. ρόιτον [β], τό, =15ρός, whey, Phot. ρυττος [δ], ό, dirt, filth, used by Horn, once in heterocl. pi., κάθηράν τε βύπα πάντα Od.6.93 י later in sg., Semon.7.63, A.Pr.82 (cf. Ar. Fr.892), PI.Prm. 130c, Eup. 25 2, Alex. 197, etc.; ό έν τοΐς ώσϊ p. Arist. Pr.960 b 18, cf. Artem.I.24, PMag.Osl ; p. δ από τών έν τοΐς γυμνασίοις άνδριάντων Gal ; τόν από τών ονύχων βύπον Suid. s. v. γρΰ; 'άπαν βύπον all of it filth (acc.), Theoc.i 5.20 ; of a person, πρός τό μή λοΰσθαι βύπος Aristopho 10.4 also - ρυττος, εος, τό, of cheeseparings, Hp. ΜκΖ.ι metaph., sordidness, meanness, δ β. τοΰ χαμαϊ βίου Μ.Ant, 7-47 II- sealing-wax, τούς β. άνασπάσαι Ar. Zys ρνπο-φορέω, wear dirty clothes, Sch.Ar.^4i/. 1554, where Hemsterhuis cj. βυπαροφ-. -ω, make foul and filthy, befoul (cf. βυπάω) : Pass., to be foul and filthy, Ep. pf. part. Pass., ε'ίματα..τά μοι βερυπωμένα κείται Od.6.59, cf. Hp.M0chl.3s, Mul ; έρρυπωμένος Sch. Ar.Ach.425; ρυπωθήναι Ph.Pr.9H.: Act., dub. 1. in Thphr.CAan!5-6 ρυττιτάτταΐ, a cry of the Athenian rowers, yoho! Ar.Pn.1073 : hence comically, τ!> β. the crew, one's messmates, U.V.909; also ρυττα-ιταΐ AB446. Cf. ίππαπαΐ. p1j1r-t tpa, as if fem. of βυπτήρ (which is onlyf.1. for άρυτήρ in Dsc. 2.74), that cleanses from dirt, β.κονίη soap, lyc, v. I. for θρύπτειρα in Nic. Al τη ριον καθαρτήριον, Suid. (post βύσιον). -τικός,ή,όν, fit for cleansing from dirt, βυπτικωτάτη κόνις Plu.2.697a ; -κη δύναμις detergent, Gal : c. gen., β. του φάρυγγας cleansing or clearing the throat, Arist.Pr.903^29, cf. PL Ti.65d, Thphr.CP6.1.3 : but c. gen. objecti, β. ξηρότητος fit for cleaning it off, Arist. Sens.443*1. 2. purgative, Id.Pr.873 b 1. -τω, (βύπος) cleanse, wash. esp. with soap or lye, β. τά ιμάτια Id.Mete.359 a 22 ; τάν γλώτταν Ti.Locr.looe ; τάς χείρας Phylotim.ap.Ath.3.79 c : Med., wash oneself, Antiph.148.3, Thphr.#P9.9,3, f. 1. in Nic.v4/.530 ; aor. έρρύψαντο Ph ; λουομένη τάς τρίχας έρρύπτετο P01yae : prov., έξ 'ότου'γώ βνπτομαι ever since I began to wash, i.e. from my childhood, Ar.Ach ώδης, ες, filthy, dirty, Dsc.1.73, Artem.2.4, al., Vett.Val > [εμπλαστροι] μελάγχλωροι καϊ β. ώνομασμέναι Gal , cf. Cels > al. ρϋσ-ά, = βυσή, Phot., Suid. -αίνομαι, Pass., to be wrinkled, Nic.^/.78, AP άλβος, η, ov, wrinkled, οπώρη Nic.^4/ άω, = βυσαίνομαι, Hsch. s.v. βυσοΐσι. -ή, ή, withering, decay, dub. in Suid. -ημα, at0s, τό, wrinkle, in pi., Phot., Suid. ρϋσβαι, v. έρύω (Β). ρϋσϊ-άζω, Dor. ρΰτιάζω /G4 2 (l).77.1 r,al.(epid.,ii b.c.) treatas ο βύσιον, seize, distrain upon, ού βυσιάζω, τάμά δ' ευρίσκω φίλα Έ.Ιοη 5 2 3> cf. SIG (Delph., ii B.C.), al., Ph ; of plundering a city as reprisal for stolen property, τήν πάλιν D.S.8.7 : Pass., to be so treated, A.Supp.424(lyr.), E.Ion 1406, IG 1. c.; τίβυσιασθείς; robbed of what? cj. in E.PIeracl.163 ; of debtors at Rome, Plu.Cor.5 : metaph., όδ61πνα ψει5.. μαργώσης γνάθου έρρυσιάσθη cj. in A.Pr βωμός, ov, defending altars, Id.Pa.920 (lyr.). -δίφρος, ov, preserving the chariot, ofa charioteer, Pi.P2.21. βυτιλλα, ή, = βυτίς, Hsch. ρνσΐμον [δ], τό, f.l. in Nic.^?.607. ρόσιον [δ], Dor. ρ-υτιον SIG56.4I (Argos, ν B.C.) : τό: (έρύω (Β)) : surety, pledge. I. property held or seized as a pledge or compensation, βύσι' έλαυνόμενος driving off his cattle in distraint, II ; βύσ ια δόντες Sol (v.l. βύ ματ a protection) ; μείζον ρύσιον»όλ6! βήσεις έφάψομαι γάρ ού ταύταιν μόναιν, i. e. Oedipus shall himself be seized, not his daughters alone, as a pledge or surety to Thebes, S.OC858 ; έπαγέτω βύτιον δέκα στατήρων shall impose a pledge of ten Staters, SIG I.e. ; βύσιον θεϊς τόν παΐδα J./3/ > βύσια κατά τών πολεμίων άγων ib ; βύσια τών χρημάτων καϊ τών παρ' έκείνοις ληστών έποιεΐτο Id.Afl6.9-2 ; της προθεσμία! παρελθούσης βύσια λαμβάνειν ib.l6.io,8 ; ρύσια καθέξοντες άνθ' ών.. άφείλοντο..'ρωμαίοι χρημάτων D.H.J stolen properly taken back as compensation for the theft, τοΰ βυσίου θ' 'ήμαρτε A.Ag.535 ; βυσίων έφάπτορες laying hands on alleged stolen properly, ld.supp.728, cf XI. reprisals, φόνον φόνου ρύσιον τείσω suffer death as reprisals for death, S.PA.959 ; βύσια κατήγγειλαν τοις 'Ροδίοις proclaimed reprisals, Plb ; κατά ββύσιον byway of distraint or reprisals, IG 12(2) (Mytil., iii B.C.); but κατά βύσιον prob. in search of persons to seize and hold to ransom, ib.12(g) r (Syros, i B.C.). 2. ρύσια, τά, the right of reprisals, ήτούντο βύσια τούς 'Αχαιούς οί Δήλιοι κατά των 'Αθηναίων Plb > άπέδωκε τοΐς αίτουμένοις τά β. κατά των Βοιωτών granted the right of reprisals against.., Id III. βύσια, τά (cf. βύσιos), restitution, deliverance, Έ,παφος αληθώς βυσίων επώνυμος A.Supp offerings for deliverance, β. άν&γουσιν D.P.527 ; ώδίνων β. ΑΡ6.274 (Pers.). ρΰσ ιος [δ], ον, (έρύω (β)) delivering, saving, A.Supp.l 50 (lyr.) ; βύσια ψυχής δώρα APj.605 (Jul. Aegypt.). II. (ερύω (α)) βυσίαν βολάν' τήν τών τόξων τάσιν, Hsch. ρΐσά-ίγολις p], ea>s, ό, ή, saving the city, A. Th. 129 (lyr.); β. Δαναών, opp. περσεπολις Τ ρώων, Poet.ap.Hld ττονος, ov, setting free from trouble, APg π-τολις, poet, for βυσίπολις, Epigr.Gr. (add.) 888«(Ephesus). ρΐσις, εως, ή, (ερύω(β)) deliverance, θανάτου from death, Epigr.Gr. 200 (Cos), LXX.S/ ρυσις [δ], εως, ή, (βέω) flow, i/8at0s PI b; είς τό κοιλότατον ή β. Arist./ efe.355 bl 7 ΡΡ άμπωτις, ib.366 a 19, έκ βινών αίματος -16s Hp.Aph.3.27 ; κοιλίης ib.2.14 ; [ελαίου], i.e. yield of oil, Thphr. HP , PRev.Laws (iii B.C.) ; φλεβών Arist. PA66S & 1 χ ; of fire, ; «. Thphr./g54 shedding, τριχών Dsc , Gal ; used for γονόρροια, Lxx Le.5.2 ז sq. II. course of a river, stream, ποταμός ποιείται τήν β. Plb , cf. D.H.ι.9, D.S.4-35, Str III. Math., [στιγμής] βύσιν φασϊν είναι οί γεωμέτραι τήν γραμμήν (cf. βυ'ισκομαι, βέω 1. 5b) Iamb, in Nic. p. 57 P., cf. Plot,3.7.3, Procl. ineiic. p.97 F. ; οίον άστρου β. Arist.ilZi/.395 b 8. ρϋσίς, ίδο$, ή,=βΰτόν, v.l. for χρυσίς in Cratin ρνσκομαι, v. έρύω (Β). ρυσμός, ρνσμόω, ν. βυβμός, βυθμ&ω. ρύα όκαρφα5, ον, with shrivelled branches, Dsc. 1.14, Anon. Lond ρϋσ ός, ή, όν, shrivelled, wrinkled, II.9.503, E.F/.490, Ar.Pl.266, PI. /?.452b ; ρυσά σαρκών πολιάν καταδρύμματα the tearing of old wrinkled flesh (cf. βυτίς), Ε.Supp.49 (lyr.); β. βουλευτήρια, prob. = βυσοϊ βουλευταί, Theopomp.Com.75; μαστός Sor.1.88; έλκος Gal ; ρυσότερον βαλλαντίων πρόσωπον Alciphr.3.55 > Ρ έπισκύνιον ΑΡ6.6+ (Paul. Sil.) ; also of fruits, etc., [ άκράδρυα ] 'ισχνά καϊ p. Plu d ; έλαΐαι Archestr.Fr.7 ; σνκα Philostr.Pw.i.ji. The forms βυσσός, βυσσαίνομαι, etc., are freq. in codd. ρϋσό-της, TJTOS, ή, wrinkledness, wrinkles, Plu.Galb, 1 3, Antyll.ap. Orib χίτων [rl, ωνος, ό, ή, with shrivelled coat or skin, κόκκος Orph.P.721 (prob. for χρυσ-). ρϋο όω, (βυσός) make wrinkled, shrivel, Dsc.5.92, Hippiatr. 11, Sch. Od : Pass., to be or become wrinkled, shrivel, δέρμα Arist.Pr. 937*9 ; βερυσωμέναι, of skins hung loosely on χελώναι, opp. προτεινόμεναι, ΑροΥιοά.ΡοΙίοιχ.ι^ΐ.^, of fruits, Dsc , Gp , ρυσσαίνομαι, ρυσσ ός, ρυσσόομαι, etc., v. βυσός. ρ-ύσ-ταγμα, at0s, τό, dragging away, maltreatment, in pi., Lyc τάξω, Frequentat. of έρύω (A), drag about, πολλά βυστάζεσκεν..περϊ σήμα he dragged it many times round the grave of Patroclus, Il ; δμιράς..ρυστάζοντας άεικελίως κατά δώματα Od ; cf. sq. -τακτΰς, ύος, ή, dragging about, rough handling, τη'ρ, ήρος, ό, rare and late form for ρυτήρ (β), deliverer, Tryph.266. II. rein, Phot.; cf. βρύτηρ. 2. perh. to be read for βηστήρ, ladle of an irrigating-machine, PLond της, ου, δ, (έρύω (( β ) saviour, deliverer, Lxx Ps.!7(18).2, al., Ps -Luc. Philopatr.6. -τικός, ή, όν, protective, saving, [ jrp5 1s] PMag. Berol ; χαρακτήρες ib.266, cf. PMag.Par ρυστόν δόρυ, Κρήτες, Hsch. ρνσ-ώδης, ες, wrinkled-looking, ΑΡ5.75 (Rufin.), Dsc ωσις, εως, ή, wrinkling, an eye-disease, Gal ρϋτά, τά, v. βϋτός (β) 2. ρΐτάγωγβΰς, έως, δ, rope of a horse's halter, X.Eq.7.1, Poll >' cf. βυτήρ (A) 2b. ρΰτειρα [0], ή, fem. of βυτήρ (β), Suid. ρϋτή, ή, Peloponnesian word for πήγανον, rue, Nic..<4/.306, Th. 523, Ar et.cd2.5, Hippiatr.130; βυτέωνϊλλοχ βρυτέων in Aret SD2.9. ρϋτήρ (Α), ήρος, ό, (έρύω (A)) one who draws or stretches, β. βιοϋ, όϊστών, drawer of the bow, of arrows, Od , strap by which one holds a horse, rein, II (pi.); σπεύδειν από βυτ ήρος with loose rein, at full gallop, S.OC900; από β. έλαύνειν τούς Ίππους D.H.4.85, cf , D.S (Phryn.P5p.41 Β. expl. από β. by άνευ χαλινού): βυτήρα χaλιvόvpancrat.oxy.ί085.4', χα,λινόν..έχον βυτήρας PCair.Zen ("> B.C.). b. strap to flog with, D , Aeschin.2.157, cf. S.4/.241 (anap.), Fr.501. ρϋτή ρ (Β), ήρος, δ, (έρύω (β)) saviour, guard, defender, σταθμών p. Od.!7.187>223 ; βυτήρες Διός Opp.C.3.13 : fem. abs., ld.h ; cf. βύτειρα. (Cf. ρυστήρ I.) ρυτιάζω, ν. βυσιάζω. ρντΐδόφλοιος, ov,with shrivelled rind, σύκον AP6.22 (Zon.). 3 Ε 3

17 ρντιδοω 1578 ρωπογραφία ρντΐδ-άω, make wrinkled, shrivel up, Arist.Pr.936 h 10 : Pass., to ηλικία Aen.Tact.1.8 (Sup.) ; κάμηλοι PFlor.278 ii 6, al. (iii A.D.); be wrinkled, βυτιδούμενοι [όφβαλ^οί] Hp. /11'rf ; δέρμα έρρυτιδωμένον κατά. χείρα Plu.2.597e ; β. ώμοι Arist.Phgn.Sof/'iJ ; -ώτατος iv τφ Arist.HA cl GAJSO" 32 ; φύλλαύ1ηρ11γ.ηρ3.10.3; μήλον λέγειν Piu.CG4. a. of things, strong, βωμαλεώτεραι πέδαι Hdt.3. Dsc ; τήνοφιν έρρυτιδωμένος Luc.Luct.16 ; of bandages, Sor.i. 22; βίζαι Dsc.χ.16 (Sup.); fiiotos robust, virile, APj.413 (Antip.). 83. ώδης, 6s, wrinkled-looking, γαστέρες Hp.Prorrh.2.23, cf. Adv. -fan Gal,6.139, Them.Or c. Arist.7L ; τά β. τών προσώπων ld.phgn.808' 1 S ; φύλλον ρώμη, ή, (βώομαι) bodily strength, might, Xenoph.2.11, Hdt. 1.31, -έστερον Thphr.HP ~ωμα, ατος, τό, wrinkle, Sch. Ar.PI ; γι/ίων p. A.Pers.913 (anap.) ; μείζον ή κατ' έμάν βώμαν S.Tr. 1052, ωσις, εως, ή, wrinkling, contraction, e. g. of the eye, 10!9(lyr.); ίπ' ασθενούς ρύμης όχούμεθ' E.Or.6g; άκμαζούση τη βώμγ Gal (pi.), Ruf.Pr.78. των χεφών χρώμενος Antipho 4-3 3> c f- Agatho 27,6?י τψ..προλίποι ρ\ίτ1 ον, v. βύσιον. II. v. βΰτός. ή ρ. καϊ τό σώμα, i.e. his bodily strength, Th.7.75; b μετά βώμης ρντίς, ίδος, ή, Aeol. βρΰτίς (q. v.), pucker, wrinkle, Ar.PZ.1051, PL γιγνόμενος θάνατος in the full strength or vigour of life, Id.2.43; S«i/!.190e,191a, ύγίειαν καϊ β. Pl.Phdr.iJob; τήν ίσχύν δείνα καϊ την β. Id.S»!/>. 190b; ρυτις [0], εως,ή, βύσις, in a play on words, Ps.-Democr.ap.Zos. β. καϊ τόλμη D ; βώμης ακμή Eub.7.6. pi., κιστεύοντες ταΐς Alch.p.1!9B. αύτών β. Lys.24.l6 ; ταϊς τών σωμάτων β. X.Cyr of ρ-ύτισμα,[ ί ] ατος,τό, darn or patch, Men.1c59 (pi.). nations, armies, and the like, τήν παρούσαν νΰν β. πόλεως Th ρΐτόν, τό, = πήγανον, Cratin.270 ; cf, βυτή. of things, strength, force, might, δοράς Ε.Supp. 26 ; πνίγους PI.Lg, ρΰτόν, τό, ν. βύτός 11, 633c ; πνεύματ' άνεμων ουκ άεϊ βώμην έχει E./7F102 ; also ρ. ψυχί/s ρϋτος (Α), ή, όν, quarried, βυτοΐσιν λάεσσι Od.6.267,14 10 (Cf. X.Cyr ; ηδονών Pl.Lg.84ia ; τοΰ λέγειν ib.7he; λόγου Id. Lat. rata caesa.) Phdr. 267a ; ή τών λόγων β. Cratin.Jan.7.3 ού μια βώμη not ρϋτός (Β), ή, όν, (έρύω (a)) dragged, hauled, σανίδες Ph.Bel.g5.48 single-handed, ל S.OT123 aforce, i.e. army, X.^4« , //G7.4. (s.v.l). 2. Subst. neut. pi. βϋτά, τά, reins (cf. ρυτήρ (A) 2 a), βυτά confidence, τοις Λακεδαιμονίου έγεγένητό τις β., διότι τους χαλαίνειν Hes.Sc.308. 'Αθηναίους ενόμιζον διπλούν τόν πόλεμον έχοντας... εύκαθαιρετωτέραυς ρΰτός, ή, όν, (βέω) flowing, fluid, liquid, βυτάς έξ αλός A.Ag.1408 έσεσθαι Th.7.18, cf. 42,4 29 (lyr.) ; β. πόροι (ν, πόρος 1. 3) Id..E«.452 ; βυτών υδάτων λουτρά S.OC 'Ρώμη, ή, Roma, Rome, first mentioned in Gr, literature by Arist. 1598; παγά Ε.Hipp.123 (lyr.) ; ύγρόν p., opp. πακτόν, Ti.L0cr.99c ; Fr.6to ; deified in Inscrr., θεά 'Ρώμη /G3.63, CIG26g6 (Mylasa), [ύδατα] β. distd. fr. στάσιμα, Arist.Mete.353 1g, cf. Thphr.CP2.6-3 ; S/G893 (Olympia, iii A. D.), etc. distd.fr. φρεατιαΐα, Plu II- ρΰτόν, τ0,drinking-cup οτ horn, ρώμσιν (acc. sg.), v. βώφ (Β). ρώνιξις, v. βώφ (Β). ρώνιος* άξιος, running to a point, where was a small hole, through which the wine πλούσιος, Hsch. (fort, ρώνιος). ran in a thin stream, S.Pr.772, D , PPetr.3p.113 (iiib.c.), ρώννΰμι, Hp.Alim.2 ; ρωννυ'ω, Ti.Locr. toje, Gal.6.581, fut.ρώσοι Inscr. >elos442b2y (ΪΪΒ. c.), Plb , Plu.Alex.67 > made in the (επιρ-) Plu.2.9e: aor. έρρωσα Arat.335, Plu.Pomp.j6, (έπ~) Hdt.8. form of an elephant, a trireme, the god Βησα5, Damox.l.2, Epin.2.1, 14, Th.4.36 : Pass., ρώννϋμαι Plu.Rom.2$, Cor.24, etc. : fut. βωσθήσομαι Apollod. J.6-3, [έπιρ-) Luc.Somn. 18 : aor. ίρρώσθην Th.4.72, Hed3d.ap.Ath d ; funnel used as a filter, Ps.-Democr.ap.Zos. Alch.p. 155 Β. ; v. κρουνίζω : Dim. ρντιον [υ], τό, only in Lat. form Pl.Phdr.238c, (επ-) S.OC661 : pf. έρρωμαι (v. infr.) : strengthen, rhytium, Mart τροφή ρώννυσι Hp. I.e. ; β. τάν ψυχάν ποτ' (=πρός) αλκάν Ti.Locr. ρΐτρα λυτήρια, σωτήρια, σώστρα, Hsch. 103B; όρμάν ib.e ; τάς πόλεις Plu.Per.1g but II. mostly in pf. ρ-ύτρος, 60s, τό, a plant with prickles at the ends, globe-thistle, Pass, (with pres. sense) ερρωμαι, and plpf. ερρώμην (as impf.): have Echinops viscosus, Thphr.77P6.4.4 strength or might, γέροντές έσμεν κούδαμώς έρρώμεθα E.Heracl.636 ; ρΰτρνς' χύτας, Hsch. ερρώσθαι τήν φυχήν י X.77G s0 ερρώσθη χρήμασιν Plu.Publ. ρντωρ (A) [0], opos, ό, (ερύω (A)) one who draws, χρυσέων p. τόξων, to be eager, enthusiastic, glossed by προθυμεΐσθαι, Cratin. of Apollo, Ar. 77!. 108 (lyr.). 411; ερρωντο ές τόν πόλεμον Th.2.8j cf. 8.78, 4. 72: c, inf., to be eager ρντωρ (Β) [ϋ], opos, ό, (ερύω (β)) saviour, deliverer, defender, πόλεως to do, έρρωτο πάς ξυνεπιλαμβάνειν Id.2,8, cf. Lys.13.31, PI.Smp. A. Th.318 (lyr.) ; σωφροσύνης β. καϊ βιότου ך /G ; ρ. βουκολίων 176b. 3. to be in good health, Th.7.15 : freq. in imper. έρρινσο, ΑΡ6-3Τ, β χαίτας κεκρύφαλος ib. 207 (Arch.) : c.gen.objecti, one who farewell, the usual way of ending a letter, as in X.Cyr , and saves or deliversfrom, λιμού καϊ θανάτου ib (Leon. Alex.). III. at the close of Pl.Ep.i, 2, and 10; έρρωσο πολλά Wlex1.Georg.84; βύτορας' τούς θαλλούς τούς καθαρτήριους, Hsch. έρρωσθε Id.Pfc.50 ; also φράζειν τινϊ ερρώσθαι Pl.Phd.61b, D , ρΐφάνω, ρΰφεω, ρΰφημα, Ion. for βοφάνω, -έω, -ημα (qq. v.) ; ει έρρωσαι..καλώς άν έχοι, ερρώμεθα δέ καϊ αυτοί PPetr. 2 ρ. 27 *ρυφω,ίη aor. inf. βύφαι"..βοφήσαι, and fut. ^υψόμεβα..βοφησόμεθα, (iii B.C.); ει ερρωσθε 65 άν έχοι /G7.413 (Oropus, Senatus consultum, Hsch. ρυχάνησις, ν. βυκάνησις. ρνχάχετο$,ν. βυάχετος. i Β. c.), cf. S/G768 (Epist. Aug.). 4. freq, in part, έρρωμένος ρ-ύψις, εως, ή, (βύπτω) cleansing,purifying, PL Ti.6^e, Ti.Locr.iooe. (q.v.). ρϋώδης, 6s, (βέω) running, flowing; of persons, β. τά ούρα incontinent ρώξ (Α), βωγός, ή, (βήγννμϊ) breach: in Od.22,143, ανά βωךaς of urine, Hp.yir/.48 ; σπέρμα πολύ καϊ β. flowing freely, PL7L μεγάροιο, the sense is dub. ; it seems to mean narrow entrances or 86c, cf. d ; of fevers, continuous or frequent, Gal (nisi βοώδης passages leading to the hall. legend.). ρώξ (Β), βωγός, ή (ό in LxxZs.65.8), βάξ I, Archil.191; τοΰ αμπελ&νος LxxLe.19.10, cf. Ph (v.l.) ; έλαίας Lxx7s ρω, v. 'Ρ p. ρωβίδας, a, <5, at Sparta, boy of less than one year old, Λέξεις Ήροδότου = βάξ 4, in pl, Ruf.ap.Orib =βάξ 3, Nic.77i.716. in Stein Herodotus ii p.465 (Berol.1871). ρώομαι, Ep. Verb, of which Horn, uses 3 pi. impf. ερρώοντο, Ep. ρωβικός, 7), όν, unable to pronounce the letter ρώ, βωβικώτερος D.L. βώοντο, and 3 pi. aor. έρρώσαντο (v. infr.) ; aor. subj. βώσονται or ωνται Call.LW.175 : Nic. has also βώετο, Th.351 ; later in pres., ρωγ-άχε'ος, η, ov, (βώξ A) broken, cleft, χιτών χαλκφ p ; β. Orph.L.707 (prob.), D.P.518codd. : move with speed or violence, πήρη torn, ragged, Od ; pakos.. ήδέ χιτώνα, βωγαλέα 13 rush on, esp. of warriors, II ,16.166, cf. Hes.Sc.230; τεύχεσιν 435 ~<is, 000s, i, ^, = foreg., ragged, πήρη Babr.86 ; β. ιτε'τραι ipp. πυρήν πέρι ran round it, Od ; ϋυμφάων, αϊ τ' ομφ' Άχελώϊον cloven rocks, clefts in the rocks, Theoc.24.95, cf. A.R , Nic. έρρώσαντο dance, Il (cf. έπιρρώομαι 1. 2) : c. acc. cogn., χορόν Th.389 ; Kaw6T0s p. Posidipp.ap.Ath.8.414e. -ή, ή, in pi. βωγαί έρρώσαντο they ply the dance, h.ven. 261 ; ύπό βώοντο ίνακτι they βήξεις, Hsch. -ματίας, ου, Ion. -ίης, ό, = βηγματίας, Hp.ap.Gal. moved supporting their lord, ; κνήμαι βώοντο, γούνατα έρρώσαντο, μη, ή, ~ βωγή, fracture, Hp. VC3 ; β. ξύλου cleft, Ar'vst.HA ib.411, Od.23.3 > a ' s0 horses' manes, ερρώοντο μετά πνοιψ 614 b נ b 5, cf. 556 a 5 -μοειδης, ές, like a fracture, βαφαί Hp.FC12. άνέμοιο waved streaming in the wind, Il ρωγμός, V. βωχμός (β). ρώδιγγες πληγαϊ ϋφαιμοι διακεκομμέναι, ρώον, τό, = Ύρώων οίνος, Theognost.Caji.i48 (who derives it from 01 δέ μώλωπες, Hsch. (also ρώτιγγες Id.). ρωδίόν" τόν έρψδιόν, Id., βώω). ρώιταες, τό, sine expl., ib.131. cf. Hippon.63. ρωΐγ-άκιον,τίί, Dim. of sq., Suid. -άς, άδος,ή, = βώφ (A), Opp.C. ρώθων, ωνος, ό, nose, Hippiatr.21 Heraclid.Tar. ap. Gal , : s0 ρώτταξ, άκος, &, Suid. -eiov, τό, v. βωπήϊον. - νω, mostly in pl, nostrils, Nic , Al. 117, D.H.Co»-(/2 14,2,. cut Str.7. down underwood, AP6.226 (Leon., but βωπεΐον is prob.). II 4.8, Poll.2.72, Horap.2.68 : ρώθυνες" μυκτήρες, Hsch. (Aeol.?). (ρώχοί) =βωποπωλέω, Hsch. -η 15, εσσα, εν, grown with underwood, ρώκομαι' οργίζομαι, λυποΰμαι, Αάκωνες, Hsch. : ρώκωσα (βωκώσα άγκος Q.S ήϊον, τό, Ep. word (Att. form ρωπεΐον cod.) πρίουσα τούς οδόντας, Id. (Cf. ρώχω.) dub., v. βωπεύω 1), only used in pi., bushes, brushwood, underwood, ρώμα βώμην, ϊσχύν, ορμημα, &S γνώμα γνώμην, Hsch, βωπήϊα πυκνά II , , etc. ; κατά τ6 βωπήϊα δύω 'Ρωμά-ΐζω, speak Latin, App.Hann.41, Philostr. VA ρωπ-ίξω, (ρώπος) perh. deal in petty wares, but variously glossed, hold with Rome, be of the Roman party, App.Pun.68, Mac.7, Ion Trag-31. -ικός, ή, όν, of orfor petty wares, trumpery, Plu.Lyc. al, -ϊκό$,ή, όν, Roman, Plb , al. ; δακτυλίδιον BCH2g. 9 ; δώρον AP6.355 (Leon.) ; of persons, PIb ; βωπικά γράφασθαι 537 (Delos, ii B.C.) : Sup. -κώτατος AP9.502 (Pall.). Adv. -κώς in paint poorly, coarsely, API. c.; [ή φιίο-ts] ουδέν έχουσα β. Erasistr. Latin, ibid.; in Romanfashion, Ptol.Euerg.7 J.,Plu. Aem.13. Comp., ap.plu c : τό p. tawdry ornaments in writing, claptrap, Longin. J.S/ 'Ρωμ-αιος, a, ov, a Roman, Plb , etc.; τά Ρωμαία ludi 3.4. ρωπίαν, τό, (βώφ A) = βωπεΐον, bush, twig, bough, D.C Romani, D.C αιάτης, ητος, ή, Roman citizenship, Notiz. ρωττο-γράφία, ή, ' artificial prettiness' of scenery, Cic.Att.i, Arch.4.20 (Cyrene, i B. c.). -Sis, ίδος, ή, fem. of 'Ρωμαίος, παιδεία 16b. -γράφος,[ paד] ov, (βώπος) one that paints petty subjects Dam.ap.Suid. s. v. Μαρκελλΐνος. (ρώπες, glossed as ΰ'λη καϊ ύλώδη φυτά), such as still life, like the 'Ρωμά-ϊστης, οΰ, ό, actor of Latin comedies, 7G11(2) (Delos, Dutch masters, / , perh. to be read in Donat.ad Ter.Em ii B. c.). -ϊστί, Adv. in Latin, App.Mith.2, Plu.2.318d, etc. 53 ; c f- βυπαρογράφος., Γ ρή9ρα 1Γ ρ1 - ή, (πέρπερος) em ρωμάλ-εόομαι, Pass., to be endued with strength, Arist.Phgn.80g & talk, Com.Adesp.294 (restored fr. Piu.Dem.g). -ττωλεω, deal 32. a, ov, (ρώμη) strong, 05 - of body, p. τψ σώματι Pl.v4.*.365a ; in small wares or frippeiy, Hsch. s. v. ρωπεύειν. 6, ov, -ιτώλης,

18 ρωπος 1579 σαγγαικόν dealer in petty zvares, huckster, Lxx Ac.3.31 (written ροβο-, v.l. taken as a name of Dionysus himself, Ar. V.g, Av,875, Lys. 388 ; θ(ψ poiro-), Gal , al., prob. in Jahresh.23 Beibl.17 2 (Thrace); 2,αβαζίψ πάγκοιράνω C/G379 1 (Bithynia), cf. /G12(5).27 (Sicinus) ; written 001Γ0-, Maiuri Ν nova Silloge 634 (Cos). -ττώλιον nmentarium Δΐ 2A,βαζίψ BMus.Inscr (Italy, iii A.D.); ΔΙ! Σεβαζίω (sic) (fort, pimentarium, cf. βωπος 2 and πιμεντάριος), Gloss. Supp.Epigr (Thrace) : also Σαόαζος AJA3(1887).363 (Phry- ρώττος, δ, petty wares, όστις βύπον έζάγει χθονός A.Fr.263! δ β. %ν gia) ; τοΰ Aibs jeao1m ov/gpo>«.4.889(ibid.) ; Σαβάδιος, Gloss. II. συ περιφερείς Diph.55 ', άπρατον είναι τόν β. 1 D-34-9 έλαιον καϊ άλλον Adj. 2άβά(ιOS, a, ov, Bacchic, θύσθλα cj. in Opp.Cl.26 ; τα Έ,αβάζια ναυτικόν β. Arist.il/1>.844 a 19 ΰαλα σκεύη καϊ άλλος β. τοιούτος Str.4. Str.io , cf = μείγμα χρώματος, Sch.P0rph.Abst.4.3 Σάβά ω, = εύάζω, Nymphis 11 ; written σαββάζειν in Sch.Patm. ρωράς, ά, όν, (βώννυμι) strong, mighty, Hsch. ; cf. βάρος. D. in BCH ρώσις, εως, ή, (βύννυμι) strengthening, trength. β. καϊ θρέφις σωμάτων σάβάζω, shake violently, scatter, in aor. part, σαβάξας, Hsch., Phot, S.EM ; βώσιν εϋξασθαί τινι OGI206 (Nubia, ii or iii a.d.) ; σάβαΐ, a Bacchanalian cry, like 6ναί, 6ϋοΓ, Eup.84. κοινών άπασι πορίζεται βώσιν Chor. in Lib.4p.524 R. 2. encouragement, σάβάκάθιον [κα], τό, = σάβανον, Hsch. s.v. κεκρύφαλος, POxy. tocektopos Sch.ILO^Y violence, τοΰ πάθους (vi A. D.); [σα]0ακ( τ1α (pi.) prob. in PComell 29.2 (prob. ii Porph.Absl.1.38 ; preponderance, του χείρον os ήθους Plot A. D.) : also σαββακάθιον, Phot. s. V. κεκρύφαλον, σάβάκάνον, Hsch. ρωσκομ,ενως, Adv. pres. part., as if from a Verb βώσκομαι = βώννυuai, s. v. κρύφαλον. strongly, Vip.Cord.l. σάβακός, ή, όν, - σαθρός (Chian), Hsch. 2. feeble,. Άρ-Morb ρώσταξ, άκος, δ, stand for putting anything on, Tz.H.l Γ 3Ι >' effeminate, σαβακών σαλμακίδων APj.222 (Phld.) : neut. sg. ρωστήρ" σφύρα, Hsch. (cf. βαιστήρ). written σαβακουν, = quassum, Gloss. ρωσ-τηριον, τό, = παρορμητήριον, Phot. -τικάϊ, ή, όν, strengthening, σάβάκτης, ου, ό, (σαβάζω) shatterer, destroyer, of a mischievous Dsc , Gal (interpol.), Philagr.ap.Orib II. goblin who broke pots, Horn.Epigr : fem. pi. σαβακτίδ6? strong, Gal.17(1).43. όστράκινα ζψδια, Hsch. ρώστρον' έμβολον, Hsch. (i. e. Lat, rostrum). ρωτάκίζω, make σαβάν-ιον [/8a], τό, Dim. of sq., POxy (iv a. d.), PGen.80 overmuch or wrong use o/the letter β, Suid. ρώτιγγες, v. βώδιγγες. (prob. iv a. d.), Gloss. -ov, τό, linen cloth or towel, Hippiatr.97, ρωχ-μή, ή,. sq = (A), in pl, fissures, Marc.Sid.79. -μάς (Α), δ, al., Sammelb.7033.ifi (pi., ν a.d.), PKlein.F0rm.83 (vi a.d.), Alex. (ρώξ A) cleft, β. έηνγαίης a runnel οτ gutter scooped out by heavy rains, Trail.Febr.4, Cat.Cod.Astr.6.64 ; cf. σαβακάθιον. Il , cf. A.R , Β ion Fr.1, Opp.C ; της πέτρας Plu. σαβανοφακιάριον, τ ό, face-cloth, POxy (iii A.D.). Crass.4 ; οί από τών σεισμών β. Str μός (Β), δ, wheezing, σαβαρίχις, ή, pudenda muliebria, Teleci.64; also σαβαρίχη, Aret.SPi.n (written ρωγμός), A6t.6.3 (written ροχμός) ; gloss on Hsch., Phot., or σαμαρίχη, Theognost.Cnw.i 18 ; σάραβσς, Phot. βέγχος, Erot. ; written ρογμός in Cael.Aur.CP2.27 ; ρογχός, ib. Σάβασμος, b, (~2αβάζω)feast ofsabazius or Dionysus, Nymphis II ω, wheeze, Sor.1.123; but ρώχειν, = βρύχειν τοις όδούσι, Σαβάτ, δ, V. ^άββατον 3 Hsch. σαβαΰτια, τά, an unknown agricultural product, dub. in PRyl.172. ρώψ (Α), ή, gen. βωπός, shrub, bush, sg.only in Hsch., who has ρώφ' 25 (iii a. a). βοτάνη απαλή : elsewh. only in pl, underwood, brushwood, Od.io. Σαββάτ-εΐον, τό, a house in which the Sabbath service was held, 166,!4.49,!6-47 ί βώπες είς σκέπην Lib.Or.It.254 ; ίμαντώόη φυτά, perhaps a synagogue, Decr.ap. J.Af ίξω, fut. -1 ώ Lxx 1 Es. acc. to Eust : keep Sabbath, ib.ex , al.; ήγή σ. τα σάββατα αυτής keeps ρώψ (Β), πλοΐον παπύρινον, t καλείται Αίγυπτιστϊ βώφ UPZ 81 ii 7 Sabbath by restinguntilled, ib.2 Ch ικός,ή,όν,sabbatical, (ii B.C.) ; έάν δέ μή έχητε πλοίον, συνεμβήσητε άμα ήμΐν είς βώμσιν ].Af , Bf ; σ. ημέρα Vett.Val ;. Σ πόθος lows for a PPar. in Glotta 2.150; corrupted to βώνιξις' ποταμίας νεώς είδος, in few, AP$,1 g (Mel.). -ισμός, δ, a keeping of days of rest, Ep. Hsch. [ρώψ from *βωμς ; Egyptian rms.] Hebr.4.9, cf. Plu,2.166a (codd., βαπτισμούς Bentley). -ιστηϊ, 0S, βώω, v. βψον. δ, member of a religious sect of sabbath-keepers, OGI573 (Cilicia, i B.c./ΪΑ. D.). -ov, τό, the Hebrew Sabbath, i.e. Rest (β-ηλοϊ 56 άνάπαυσιν..τό όνομα J. AJ 1.1.1), Lxx Ex , 3 י ' Ev.Marc.6.2, al. : freq. in pi. of the single day, PCair.Zen (iii B.C.), Lxx 4Ki ; όψέ σαββάτων Ev.Matt.28.1 ; ή ήμερα των σ. Lxx Ακ , 2 Εν.Luc.4-16, al. (but ή ήμ. τοΰ σ. ib ) : heterocl. dat. pi. σάββασι (ν) LxxiA/a.2.38, J.BJ1,J;$, al., Εν.Marc. 2.23, al., freq. with v.l. σαββάτοις ; but σάββασι is certain in AP5.159 (Mel.). 2. period י 0 σ, σίγμα or σίγμα (both accents are found of in seven codd.), days, τό, week, twenty- els μίαν σαββάτων toward the first day of the week, /-J first letter of the Etruscan abecedaria, IG , and prob. of Ev.Matt.28.1 ; κατά μίαν σαββάτου I Ep. Cor ; πρώτη σαββάτου the oldest Gr. alphabets (corresponding to the twenty-first Hebrew Ev.Marc.16.9 ; τή μιατών σ ib. 2, Εν,Jo ; δϊς τοΰ σ. Ev.Luc.18. letter shin Phoenician W, Syria 6.103), but eighteenth of the Σαβάτ, the nth month of the Hebr. year, nearly = Ion. alphabet: as numeral σ'= 200, but 0 = 200,000: a semi-vowel, AristP b 28, cf. PL Tht. 203b. February, Lxx ima σαββάτωσις, ec0s, and σαββώ, oils, ή, a disease of the groin in A. the oldest forms expressing this sound were Μ (which is Egypt, Apion ap. }.Ap.2.2. however the old eighteenth letter, q.v.), also ζ. and ; compared σάβενροϊ - σάβειρος, σάβειος, κόραξ, Hsch. σαβήρον τό δακτύλιον, to a twisted curl, E.Fr.382.7, Theodect.6; to a Scythian bow, Id. σάβηττοι" κώνωπες, Id. Agatho 4 ; after this, but yet early, it took the shape of a semicircle Σαβίνα (or Σαβίνα, Hdn.Gr [as woman's name]), ή, = βράθυ, C, whence Aeschrio (Pr. 1) calls the new moon τό καλόν ουρανού νέον Hippiatr.22; ερβα 2 Ps.-Dsc (In both places given as Latin.) ctypa: hence the orchestra is called τό τοΰ θεάτρου σίγμα, Phot, Α Β Σαβΐνον έλαιον, oil from over-ripe olives, opp. ώμοτριβές, Gal.1I. 286: and Lat. writers used sigma of a semicircular couch, Mart S72, Agt.1.99, Alex.Trall.1.12 ; old oil, Paul.Aeg , etc.; cf. σιγμοειδής. The rare form 3 is used in the numbering of σάβοι, cry of the Σάβοι at the feast of Sabazius, εύοΐ σαβοί D. 18. building-stones in Berl.Sitzb , 1242(Pergam.), From final 260, Str , cf. Men S must be distinguished the character = 6, v. F f (sixth letter). Σάβος or Σαβάς, = Σαβάζιος, Orph.Η.49.2, Phot.; σάβος βακχεία, B. the name σίγμα (σίγμα) was usu. indeclinable, τοΰ σίγμα PL Hsch. : hence Σάβοι, 0!, persons dedicated to the service of Sabazius, l.c.,cr«.402e,42 7a, Ath c, Lyd.A/c«s.1.21 (v. 1. σίγματος) ; τψ Bacchanals, Plu.2.671f; Phrygian word, acc. to St.Byz. s.v. Σάβοι. tri7juagal.z/p2.14, al.; τών σίγμαpl.com.30; τά σίγματά ז 11 τών άσπί- σάβονρος, ov, without ballast, of a ship, ABifii. W X.HG4.4.ίο, cf. Hellad.ap.Phot.P!6/. p.532 Β. ; later declined, σάβ-υττος, δ, a fashion of cuttinghair, Hsch.; σαβιίττη?, Phot. II. τοΰ σίγματος Eust > σίγμασιν Id we also hear pudenda muliebria, Id.; σάβνττα, ή, Com.Adesp of another name σάν [α], τό, τά ούνόματά σφι (sc. τοΐσι ΪΙέρσησι) τελευτωσι σαγάλι,νος, η, ov, emended by Salmasius to σο,ντάλινος, of sandal- πάντα ές τώυτό γράμμα, τό Αωριέες μεν σάν καλέουσι,"ιωνες 56 wood (in view of Skt. candanam ' sandal-wood' and Gr. σάνδανον, σίγμα Hdt.1.139, cf. P'l.Dith.Oxy.1604 Fr.1 ii 3, Ath a; as q. v.), in Ρeripl.M.Rubr.36. name of the fourth and tenth letters in Θρασύμαχος, and of the sixth σάγανα" σκεπάσματα, περιβόλαια, Hsch. (cf. &γανα and σαγήνη). in Αιονύσο(υ), Epigr.ap.Ath.Io.454f, Achae.33.4 ; cf. the compd. σαγανάρι,ος, δ, perh. an error for σαργανάριος, basket-weaver, <ταμ-φόρας : σάν and σίγμα were evidently pronounced alike ; it is MAMA3.46 (Cilicia). conjectured that σάν is originally the name of the old eighteenth σαγάττηνον, τό, a plant, prob. Ferula persica, Gal ; also letter. its gum, Dsc.3.80, 81 ; and as Adj., οπός σαγαπηνός Gal. I.e., 13. <r\ by apostr. for σέ; also, though rarely, for σοι ; v. σύ. II. 567 : hence σαγά7τηνίζω, smell or taste like it, Id for σά, but in Horn, only in phrases τά σ' αύτοΰ, τά σ' αυτής, Od.14 σάγάρις, εως Ion. ιος, ή ', pi. σαγάρεις Ion. -is : a weapon used 185, ΙΙ.6.490, al.; so, in Trag. and later Poets, τά σ' S.0P329,405, by the Scythian tribes, Hdt , 4.5 ; άξίνας σαγάρις έίχον ld.j. Ph.339, PZ.1499, E.Supp ; by the Amazons, Aristarch. in PAmh.2.12 ii 10 ; by the Persians, σα, fem. sg. and neut. pi. of σώς. Amazons, Mossynoeci, etc., X.Att , acc. to σάμάν; Doric (Megarian) for τί μήν; Ar.Ach.Jtfj,784; Boeot. Hsch. single-edged, and joined by X. with κοτίς and μάχαιρα, Cyr. τά Pi.O (From *τ> α (*q"ya), neut. pi. of τις, cf. α-σσα, ά-ττα, 1.2.9, 2.1.9, ; double-edged acc. to AP6.94 (Phil.). Lat. quia.) σαγγάδη? or σαγγάνδης, ου, δ, Persian word for messenger, σάαμον, τό, Lacon. for σήσαμον (q. v.). Gramm. post Phot. (ed. Pors.) s.v. Όροσάγγης. Σαβαξιασταί, οί, worshippers of Sabazius, 7G (ii B.C.). σάγγαθον, τό, or σάγγαθος, δ or ή, name of some commodity, ίάβάίμος, δ, (Σαβός) a Phrygian deity, whose mysteries resembled Ostr.Bodl. iii 262 (i a.d.). the τελεταί of Dionysus, Thphr.CAar.27.8 (but 2αβάδιον [acc.] ib.16. σαγγαικόν, τό, dub. sens., σ. βεβλημένον κ[όκ]κιν[ον έν] κ[ιβ \ωτ[ί]ωι Roussel Cultes Egyptiens 4. cf. Dessau Inscr.Lat.Sel.218g), Nymphis 11 ; hence afterwards ρ.224.

19 σαγγάρως σαγγάριος, δ, maker of τζάγγαι (a kind of shoe), Hsch. s.v. σκυτεύς ; cf. τσαγγάριος. σάγγαρον, τό, a kind of boat or canoe, Peripl.M.Rubr.60. σάγδας or σαγδάς, δ, V. φάγδαϊ. σαγείρετον μετακλέπτην, Hsch. σογεσφ[όρος, δ, dub. in Sammelb.$ (Fayum). σάγή, ή, a man's pack, baggage, αύτόφορτος οικεία σαγί), i.e. carrying his own baggage, etc., A.CA.675 ; scrip, wallet, knapsack, Ion Trag.7 : then, generally, harness, furniture, equipment, παντελή σαγήν έχων A.C//.560, cf. ךΕ.Rh.20 ; τοξήρης σ. ld.hfi88 ; esp. armour, harness,?>.fr.\og2 (prob.), cf. Ar.TV.84S, Men. 1061, Lxx 2/1/( ; also in pi., φεράσπιδες σαγαί A.Pers.240 (troch.), cf. Th. 125 (lyr,), 391. II. later, = σίγμα. 11, pack-saddle, PG00dsp.Cair.3o xxxviii 16 (ii A.D.), Babr.7.12, Poll.1.185, 10.54; καμήλου J.AJl. 19. ro ; also the padding of a saddle, Str. 15,1.20. (From σάττω : hence πανσαγία or πασσαγία. On the accent, v. Hdn.Gr.I.309.) σάγην-αϊος, a, ov, of α σαγήνη, ΛΡ6.23,192 (Arch.). -cia, ή, hunting and taking with the σαγήνη, Plu.2.730b, Him.Or ευς, έως, δ, = sq., D.S.9.3, APj.276 (Hegesipp.), 295 (Leon.), ךPlu.Pomp.3 ; gen. sg. written σαγινέος MAMA3.4W (Corycus). -ευτηρ, ήρος, δ, one who fishes with the σαγήνη : hence, of a comb, πλατύς τριχών σ. ΑΡδ. 211 (Leon.). εντής, ov, δ, = foreg., Plu.2.966f, APg.tfo (Tib. 111.). -ευω, surround and take pish with a drag-net (σαγήνη), Lib.Or : metaph., sweep the whole population off the face of a country by forming a line and marching over it, a Persian practice, σ. ανθρώπους Hdt.6.31, Str.10. Hdn , cf. D.L.3.33(Pass.) ; ώσπερ έν δικτύοις σεσαγηνευμένοι 6 ; σ. Σάμον sweep it clear of men, Hdt.3.149; so [is] συνάφαντες..τάς χείρας σαγηνεύσαιεν πάσαν τήν 'Έρετρικήν οί στρατιώται τοΰ Δάτιδος Pl.Lg-.698d, cf. App.71/iV/!.67, Philostr.VA generally, catch as in a net, [σοφισταϊ] σ. τώς νέως Lysisap.Iamb.i / P c f- Luc.riw.25 ; σαγηνευθείς ΰπ' ερωτι ΑΡ11. 2, cf. Hld.1.9 ; of Ares and Aphrodite, Luc.Gall.3, DDeor rj, Cypr. άγάνα (v. &γανα and cf. σάγανα), ή, large drag-net for taking fish, seine, Ital. sagena, Lxx / , al., Ev.Matt, 13.47, Phi.2.169c, Luc. Tim.22, Pisc.^l, etc.; σαγήνην βάλλειν Babr.4.1, 9.6; hunting-net, Id έπίπλοος (c), Poll σάγηνο-βόλος, δ, one who casts the σαγήνη, fisherman, AP6.167 (Agath.), (Arch. Jun.). -δετός, ov, bound or attached to a net, άμμα ib (Phil.). σάγηφορε'ω, (σάγος) wear a cloak, Str σαγινενς, v. σαγηνεύς. σαγίον (not σάγιον, Sch.D.T. p. 195 Η.), τό, Dim. of σάγος, PFlor. J6.32 (iii A. D.), PS/ (v/vi A. D.). σάγίς, ίδος, ή, wallet, Hsch. σαγλώδες* πλαδαρά ν σώμα, Id. σάγμα, ατος, τό, (σάττω) mostly in pi., covering, clothing, esp. like σάγος, large cloak, Ar. V.1142 ; covering ofa shield, E.Andr.61~, Ar. Ach.->74. II. later, like σαγή 11, pack-saddle, Osir.Bodl.i321 (iia.c,), Str , POxy.326 (i A.D.) ; τά σ. τών υποζυγίων Plu. Pomp. 41, cf. Arat. 25; της καμήλου LxxGf.31.34; cj. in A.Pr III. pile, όπλων Plu.Cat.Ma.2a. σαγμάτάς, a, 0, saddler, PFlor (iii A.D.). σαγρ,άτιον, τό, Dim. of σάγμα I, Arr.Epicl σαγμάτογηνη, ή, an Indian stuff, Peripl.M.Rubr.14, cf. 6 (pl). σαγμάτο-ττοιός, ό, saddler, Stud.Pal (vi A.D,), Gloss. -ρά-π-της, ου, ό, saddler, POxy (νΪΑ. D.). -ράφος [PA], δ, = foreg., PG00dsp.Cair.30 xxxviii 19 (ii A. D.). σαγολαίφεα, τά, sails, οί κοινότεροι ap,eust.l8go,9. σάγος [α], δ, coarse cloak, plaid, used by the Gauls, Plb , , D.S.5.30 ; by the Spaniards, App.Hisp.42 ; soldier's cloak, Lat. sagum, Plu.2.201c ; σ. Άρσινοϊτικοί Peripl.M.R11br.8 ; σ. Γαλλί- K^S, 7 Αφρός, Edict.Diocl ,61 ; simply cloak or perh. blanket, POxy (iii A.D.) ; horse-cloth, Hippiatr.gg (so Lat. sagum, Cod. Theod , al.). σάγουρον γυργάθιον, Hsch. σαγροΐς" κοπίς, ή πέλεκυς, Id. σαγνριον' άρτου κλάσμα, Id, Σαδδονκαί,οι, 01, Sadducees, name ofa Jewish sect, Act.Ap. 23.8, J-^/ etc. σαβαρνγά ταραχή, Hsch. σάθε'ριον, τό, prob. a kind of beaver, Arist.Η A 5g 4* 31 (v.l. σαθρίον). σάβη [α], ή, membrum virile, Archil.97 (prob.), Ar.Lys σάθραξ φθείρ, Hsch, σαθρ-ός, ά, όν, unsound, σκυτέες τά σ. ύγιέα ποιέουσι Hp. Vict. 1.1$ ; of diseased or unsound parts of the frame, τά σ. ύπό τών ίητρών ύγιαίνονται ibid.; γάλλοι καϊ σ. impotent, PGnom.244 (ϋ Α. D.). 2. ofa vessel, cracked, opp. by ι ής, εί πη τι σαθρόν έχει, πάν περικρούωμεν ΡΙ.Ρ/1/δ 55 ε ; είτε ύγιές εϊτε σ. φθέγγεται Id. Tht. 179d ; άγγεία τετρημένα καϊ σ. Id.Grg.493e ', πίθοι σαθροί prob. in IG ', [φωναι] σαθραΐ καϊ παρερρυηκυίαι Arist.vi«rf.804 a 32 : metaph., ή κολακεία σαθρόν ύπηχεΐ Plu.2.64e. 3. metaph., σ, κΰδος unsound fame, Pi. Ν. 8 34» *ρί" Τ1 Κα 1 σαθρόν μετεξετέροισι έγγενέσθαι before any unsound thought comes into their heads, i. e. before they prove traitors, Hdt ; tr. λόγοι E.T7cc. 1190, Rh,639 ; τί τοΰτ αίνιγμα σημαίνεις σ.; Id.Supp. 1064; τοΰτ' «s γυναίκας δόλιόν έστι καϊ σαθρόν Id.Pa.487 ; σ. μετάβασις Pl.Lg.J36e ; σ. έστι..πάν ο τι άν μή δικαίως קן - τεπραγμένον D ; εΰροιμ'άν οπη σαθρός έστι Pl.Euthphr.^C ; εΰρήσει τά σαθρά τών έκείνου πραγμάτων & πόλεμος D.4.44 > τά σ. της τυραννίδος Plu.Bio 23 Adv., σαθρώς ιδρυμένος built on unsound foundations, Arist. W1100 b 7. -ότης,,. ητο ή, unsoundness, ivealmess, 1580 σακεύω Plot.3-6.2, Corp.Herm. 1S.2, Eust.1S άω, make unsound or feeble, Lxx./(/.10,8 (cod. A) : Pass., olicias δύο μέρη έσαθρώθησαν PLond (vi A. D.), cf. G/oss. - ΩΜ,Α, ατοί, τό, that which is unsound, _/?au>, Hsch. s. v. σαπρία , feus, ή, ruin, διαρπαγή καϊ. a / > Z.0«RF (vi A. D.). σάθων, cuyor, <5, from σάθη, like πόσθων from πόσθη, a coaxing word of nurses to a boy-baby, Telecl.65. σαικίς Seixis, Hsch. σαικωνεω or -ίζω, move, Ar.pr.S4g c f- σαλακωνίζω. σαι,νί-δωρος [ί], or, coaxing by presents, Epicurus' nickname for Antidorus, cj. for 2αννίδωρος in Epicur.pr.4. σαινικρίζει, έκτρέφει, Hsch. σαιν-ονρίϊ, isos, fem. of sq., Hsch. -ονρος, ov, (ουρά) wagging the tail, as a dog, Phot., Eust σαίνω, Hes. Th.jji ך. 1 : Ep. impf. σαίνον Od.10.2ig: aor. έσηνα 302 ; Dor. ίσανα Pi.O.4.6, P.1.52 : Pass., A.CA.194: P r P- of dogs, wag the tail, fawn, 8τ' &v άμφ 1 άνακτα κύνες...σαίνωσι Od.io. 217; νόησε δε δίοϊ 'Οδυσσεί/ϊ σαίνοντάς τε κύνας 16.6; σαίνεις δάκνουσα καϊ κύων λαίθαργος εΐ S.Fr.SSz,; ή κύων εσηνε καϊ ττροσήλθ' Apollod. Com.14.5: with the dat. added, ούρή μεν p' 8 γ' εσηνε, of the dog Argus, Od ; σ. ούρήτεκαΐ οϋζσι Hes. I.e.; έσαινεν ουρά με S. Pr.687 (εσαινεν ουράν wagged his tail, Hemsterhuis, cf. Sch.rec.A. ΓΆ.704, Sch.rec.Theoc.2.109). II. metaph. of persons, fawn, cringe, ύδαρεΐσ. φιλότητι A.Ag.JgS (anap.), cf. Pers.gj (lyr., s.v.!.); also <r. ποτϊ πάνταs Pi.P.2.82 ; <r. 7rori αγγελίαν greet it with joy, Id. O.4.6. III. c. acc. pers., fawn upon, κέρκφ τινά Ar.2Ey.1031, cf. AP9.604 (Noss.); so of fishes, σαίνοντες ούραίοισι τήν κεκτημένων S. Fr fawn on, pay court to, greet, τινα Pi.P. r.52 ; ST' έλεύθέρος άτμένα σα'ινει Call.Ae/.l.i.ig ; σ. μόρον cringe to it, seek to avert it, A.!)!!.383,704; ιταιδόί με σαίνει φθόyyos greets me, S.^»/.1214; φαιδρά γοΰν απ' ομμάτων σαίνει με greets me gladly from her eyes, Id. OC gladden, esp. with hope or conviction, έλπίδι κέαρ B.I.55 ; ov γάρ με σ. θέσφατα Ε.70«685 (lyr.); τά λεγόμενα, σ. τήν φυχήν Arist.Metaph.iogo^sj ; so σ. τήν ΰπόσχεσιν receive it zvith marks of gladness, Luc.Merc.C0nd.2o (dub., σαίνει rij ύποα χέσει is prob.cj.) : Pass., σαίνομαι δ' ύπ' έλπίδος Α.C/ι beguile, cozen, deceive, ή δ' &p' έν σκότψ λήθουσά με έσαιν' Έριννς S.Fr.577 ί σ. μ' έννυχος φρυκτωρία seeks to deceive me, E.PA.55 (or in signf. ill. 3). 5. in ι Ep. Thess.3.3, σαίνεσθαι έν ταίς θλίφεσι seems to mean to be shaken,, disturbed σαινόμενοι rah λεγομένου έδάκρυον D.L.8.4I (or in signf. 111,4) ; σαίνεται' κινείται, σαλεύεται, ταράττεται, Hsch.; but cf. σιαίνω. σαιρός σαρός, Hsch. σαίρω (A), only found in pf. with pres. sense σέ ση pa, part the lips and S/IOJV the closed teeth (cf. Gal. 18(21.597), grin, σέσηρεν ίν τε βούλητ' άν τε μή Alex.gS, 26; Σάτυροι από τοΰ σεσηρέναι Ael. VH3-4 ; but mostly in part., άπλητον σεσάρυϊα (Ep. for σεσηρυία) Hes.Sc.268 ; οΐον σεσηρώ! έξαπατήσειν μ' οίεται Ar.V.goi ; ήγριωμένους έπ' άλλήλοισι καϊ σεσηρότας Id.Pax 6 20 ; σ. καϊ γελών Com.Adesp.6a6 ; γιλωντα καϊ σ. Plu.2.223c; σιμά σ. ךΑΡζ.18 (Mel.); but also without any such bad sense, είπε σεσάρώς ομματι μειδιόωντι smiling, Theoc (cf. προσσαίρω). 2. transferred to grinning laughter, σεσηρόσι μειδιήμασι Hp.Gland.12 ; σεσηρότι γέλωτι Luc.Am. 13 : the neut. is used in Adv. sense, σεσάρός γελάν Theoc ; σεσηρύς α'ικάλλειν, of a fox:, Babr.50.14, cf. 'Ps.-Luc.Philopatr of a wound orsore, έλκος σεσηρός καϊ έκπεπλιγμένονgaping, Hp.TracZ.32, cf. Aret.C^42.2 ; also σ. χάσμημα, of a metrical liiatus, Eust σ-αίρω (Β), aor. 1 έσηρα (v. infr.), sweep, clean, σαίρειν τε δώμα Ε. Hec.363; σαίρειν στέγας Id.Cyc, 29, cf. Hyps.Fr. 1 ii 1 7(lyr.); μυρσίνas ίεράν φόβαν, α σαίρω δάπεδον θεοΰ Id./0«I21, cf. 115 (both lj r.). 2. sweep up or away, πάσαν κόνιν σήραντες S.Ant.^og : metaph., ταμ.. πορτ' άλλάλονς διαφοράν καϊ άμειξίαν σάραι BCH (Crete). σαι?' κοΰρος, κάρας, Hsch. Σαισαρία ή Έλευσ'ιν πρότερο ν, Id. σαιστός' έλαια θλαστή, Id. σαΐτης, ου, ό, a liquid measure, = 22 ξέσται, Epiphan.ap.Hultsch Mtirol.Script, i p. 264, al,; also Dim. σαΐτιον, τό, Arch.Pap.3-44 s J POxy Ι (iv A. D.) : σαϊτις, ή, name of a plaster, Orib.Pr.88. (Named from 2a1s in Egypt.) σάκάδιον, τό, a kind οί musical instrument, Hsch. (Prob. named after the musician Sacadas of Argos.) σάκάχιον [κα],τό,-saccus, Gloss. σάκ-ανδρος [a], i, pudenda muliebria, Ar.Lys.824: so σάκος, ό, Hsch.; σάκτας, δ, Phot. s.v. σάραβον ( = Com.Adesp.1135). σακεχίξω, Byz. form for σακίζω, Sch.Ar.PI. 1088; also σακε'χισμα, gloss on ήθμοΰ, D.S.5.28, and σακελιστηριον, τό, used to explain ήθμός, Sch.Ar.P/. 1088, Tz σακε'χλιον, τό, Dim. of σάκος, Hsch. (-έλιον cod.), Phot. σάκελλος [a], i, = foreg., σάκελλοι δια πιτύρων bran poultices, Ait σάκεσ-ιταλος, ov, (πάλλω) wielding a shield, warlike, II , Call. Jov.71 ; σ. πορείη Nonn.O , cf φόρος, ov, shieldbearing, of Ajax, S.Aj. 19 ; σακεσφόροι γάρ πάντες Αιτωλοί L.Ph II. (σάκκος or σάκος III) beard-bearer, epith. of the demagogue Epicrates, Pi.Com.132, cf. Plu.TV.30. σάκ-ευω, strain, filter, quoted by Ael. Dion.TV. 296, Phot., Suid. from Hdt.4.23, where codd. have σακκέουσι ίματίοιαι (v. σάχ- KOS). -ηφόρος, δ, σακκοφόρος I, Διονύσου. <r. μύσται Supp.Epigr (Ephesus, ii A.D.). -ίξω, σακεύω, Lyc.ap.Phot.; σακκίζω in Thphr.CP6.7.4 (Pass.), Critoap.Gal iov, v. σακκίον.

20 σακίτας σάκίτας, i, v. σηκίτης. σακκ-άς, α, δ, sack-maker or -carrier, MAMA (Corycus), PLond v.2,8(iv A. D.). -ε ω, = σακεύα (q. v.). -ηγ«ω, transport sacks, PTeb.585(11 A.D.). -ηγία, ή, transport of sacks, ib (ii A.D'), etc. -ηγός, b, sack-transporter, PFlor.364.1η (iii A. D.). ' _i as (or σακίας) οίνος, strained wine, Poll ίδιον, τό, Dim. of σάκκος, PL0nd.ined.216j (ii/iii A. D.). - ω, v. σακίζω. -ΐνος, η, ov, of sackcloth, ΰλιστήρ Sch.Ar.P/.ioSS. -ΐνόσϋκοι δασύπρωκτοι, Hsch. -ίον, Att. σάκίον, τό, Dim. of σάκκος or σάκος, small bag, σ. θερμά poultices, Hp.Loc.How.39, cf. X.An , Ostr.Bodl (ii B.C., ~κκ~), Dsc ; σακίον, έν οΐσπερ τάργύριον ταμιεύεται a bag, such as those in which..., Ar.Pr later, sackcloth, mourning, Men.544.4, ).4/2.3.4, Plu.2.168d. σακκο-γενειοτρόφος,ον, (σάκκος ill) cherishing a huge beard, Epigr. ap.hegesand. I. -ττήρα, ή, knapsack, wallet, rejected by Poll , who cites it from Apollod.Car.l : found in PEnteux.32.7 (iii B.C.), PLond.2.402*.16 (ii B.C.). -πλοκός, ov, (πλέκω) sack- weaver, PGiss. 10.5,19 (ii A.D.) ; = saccarius, Gloss. -ράφιον [ά], τό, packing-needle, EM46.31, Sch.Luc.Dil/or/ σάκκος or σάκος, δ, v. sub fin. : coarse cloth of hair, esp. of goats > hair, σάκκος τρίχινος Apoc.6.12, cf. Lxx/s.50.3, Si II. anything made of this cloth : 1. sack, bag, Hdt.9.80, Ar.Ach.j45, Lys. 120g, Gal.2.559,8.672 : as a measure, Ostr. 1096, al. 2. sieve, strainer, esp. for wine, Hippon.57, Poll.6.19; σ. τρίχινοι PHamb.10.3g (ii A. D.). 3. coarse garment, sackcloth, worn as mourning by the Jews, Lxx Ge.3j.34, Ev.Luc.10.13, J..8/2.12.5, cf. PIU.2.239C. III. coarse beard, like rough hair-cloth, σάκον πρός ταίν γνάθοιν εχειν Ar.Le.502 ; cf. σακεσφόρος 11. The form σάκος is said to be Att.,, >. Ael.Dion.7296 Phryn.229, Moer. P.354P., Thorn.Mag. P.344R., etc.; while σάκκος is called Dor. by Phryn. I.e., Hellenic by Moer. and Thorn.Mag. ll.ee.. Comic by Poll In Ar.Ach. 822, Ec.502, σάκος is required by the metre, as is σάκκος in Ach. 745 (Megarian), and in Hippon.l. c. ; codd. of Hdt. give σάκκος. Inscrr. have σάκος IG2 1,.\6J1.J3,J4,108 and σάκκος ib.1g8 : Papyri have σάκος PCair.Zen.J53.27 (iii B.C.), UPZ84.52 (ii B.C.), but oftener σάκκος 7^ ,14 (iii B.C.), PTeb (iib.c.), etc. (Prob. the word, like the thing, was borrowed from Phoenicia, cf. Hebr. saq.) σακκοΰδιον, τό, dub. sens, in pi., perh. articles of jewellery or feminine apparel, POxy (iii A.D.), POsl (iii A.D.), σακκο-ΐφάντης,ου, δ,saccarius, Gloss.; οί.σακχυφάντης. φορέω, tobe aporter, Aristarch. mpamh.1.12 ii I (where σακοφ-). -φορι- *.όϊ,όν,of a porter, μισθοί PFlor. J 5.21 (iv A. D.). -φόρο ς,ov,wearing coarse hair-cloth, PIU.2.239C: -φόροι, ot, name of a religious sect, MAMA1.1J1 (Laodicea Combusta, iv A.D.), Cod.fust ; εΐ-σακηφόρος. 2. porter, PTeb (ii B. c.), 141 ii 7 (iii A.D.) : σακοφ-, Sammelb σακκώνυμος, ov, named from a sack, Sch.Lyc.183. σακνός, ή, όν, broken, leaky, πίθοι /(?12(5) ^ (Ceos, iii B.C.), cf. n(2).154/?23, 161 C17 (Delos, iii B.C.). σακοδερμηστης, ού, δ, eating through leather shields, of a worm, prob. in S.Fr.635. σακοιτοι' ot ιστωντες τόν κέραμον, Hsch. σάκος [ά], δ, ν. σάκκ05. Β. σάκός, δ, ν. σηκός. σάκος [ά], 60s, τό, Ion. gen. σάκευς Hes.Sc.334 (Cretan word acc. to AB1096) : shield, II.7.222, , 20.26S, Hdt.1.52, etc.: it was concave, and hence sts. used as a vessel to hold liquid, A.Th metaph., shield, defence, βωμός, άρρηκτον σ. A.Supp (Prob. cogn. with Skt. tvdc- ' skin, hide '.) σάκοντος, δ, a kind of fish, Gp. 20. J. I. σάκοφόρος, ov, σακεσφόρος, Hsch. ; dub. in Ath.Milt (Cyzicus). II. σακκοφόρος (q. v.). σάκάω, v. σηκόω. σάκρα, ή (Lat. sacer), in pl, imperial archives, PS/ (v/vi a.d,). σακταρον - τοΰτο έμφερές έστι κόμμει, γεννώμενον έν τή Ινδική, διαλυτικόν, Hsch. σάκ-τας (Α), ου, &, (σάττω) sack, Ar.P/,681, Ρ ?,5> 10.64, Ael.Di0n.Pr.206. II. ν. σάκανδρος. -τας (Β), δ, Boeot. for ιατρός, Stratt τήρ, ήρος, δ, sack, Hsch. -τ6%,ή,όν, crammed, stuffed, Antiph.132.3, POxy.1760,9 (ii A. D.). II. strained (cf. σακεύω), Eup τρα, ή, = φορμός, Phot. -τωρ, ορος, δ, packer, Αιδου σάκτορι ΤΙερσάν who fills the nether world with Persians, of death, A.Pers.924 (unless Περσαν be taken with ήβαν). σακυνδάκη ένδυμα 2κυθικόν, Hsch. σάκχάρ, αρος,τό,gal.12.71: alsoσάκχάρι,peripl.m.rubr. 14, Orib. 12.6; σάκχάρις, ή, Dsc.Eup.1.4 and σάκχαρον, τό, Id.2.82, Ό", 112 : sugar, Saccharum ojficinarum, 11. cc. (Eastern word, cf. Skt. sarkara, Malayj'agara.) σακχΐφάντης, ου, δ, (ύφαίνω) one who weaves sackcloth, sailmaker, D-48.12,/G (iv B.C.), Poll , Hsch.; cf. σακκοϋφάντης. t σάλα, v. σάλη. σαλαβάρ μάγειρος (Lacon.), Hsch. σαλάβη, Ί.ν. σαλάμβη ; also σάλαβος, Id. σάλάγε'ω, = σαλάσσω (cf. παταγέω = 7Γατάσσω),Ορρ.Ρ.4 74( νν^εγε however, there is a tmesis of έπισαλαγέω), trans., sens. obsc., =subagito, Orac.ap.l.uc.Alex.50. σαλάγη or σάλάγη (cf. σελαγή), ז ή, noise, outcry, Hsch. σαλαγξ' Ιχθύς αγαθός, καϊ μεταλλικόν σκεύος, Id. (Cf. σάλαξ, σηλαγγεύς.) 1581 σαλκόν σαλαΐδιον, τό, in pi. -1α, dub. in GDI3J0J (Cos), cf. Supp.Epigr. 1 p.139 : perh. σιαλίδιον. σάλά-ίζω, cry out in distress, Anacr.167 (glossed by κόιττεσβαι in Hsch.). -ϊσμός, &, cj. for σαλαΐς ( = KOJKUTOS) in Hsch. σαλακ-υρων εύήθων, Hsch. σάλάκ-ων [λα], ωνος, b, pretentious person, Arist.PA.1391»?,, EE I221 a 35, MM1192 b 2. -ωνεία,ή, pretentiousness, ib. a 37 ; -ωνία, 77 snobbery. Alciphr ωνίξω or -ίζομαι, and -ωνεύομαι, behave snobbishly or pretentiously, Hsch., Phot., Suid. ; σεσαλακωνισμένη is prob.l. in Hermipp.71 ; cf. διασαλακωνίζω. σάλίίμάνδρ-α, ή, salamander, S. vulgaris, a kind of newt, supposed to be a fire-extinguisher, Arist./L</552 1, 16, Thphr./^-;i.60, Sign.15, Dsc. 2.62, Ael.A/ί 2.31, Philum.KiM.34. -ειος, ov, of οτ like a salamander, σ. δάκος Nic. Th.818. σαλάμβη, ή, vent-hole, chimney, S.ZV.1093, Lyc.98 : σαλάβη Hsch., Phot., butin Lyc. I.e. the metre requires σαλάμβη. Σάλάμίν, v. ΣαΚαμίς. Σάλάμϊν-άφε'της, ου, δ, betrayer of Salamis, Sol.2.4 -ιος, a, ov, also os, ov, Salaminian, of or from Salamis, Hdt , etc. : also -ιακός, ή, όν, Str ; and fem. -ιάς, άδος, A.Pers.965 (lyr.). IX. Σαλαμινία (sc. ναΰς or τριήρης), ή, Ατ.Αν.144, Th.3.33 ; v. πάραλος III. Σάλαμίς (also in Gramm. Σάλάμίν, Hsch., Eust.ad D.P.498), gen. ίνος, ή, Salamis, an island and town of the same name, between Athens and Megara, , etc. II. a town of Cyprus founded by Teucer of Salamis, h.hom.10.4, Hdt.4.162, etc.; Σαλαμίνη, Suid. s.v. Έπιφάνιος. σαλάννη - φαρέτρα, Hsch. σάλαξ [σά], ακος, δ, (σαλάσσω) miner's sieve or riddle, Thphr. or Arist.(Pr.261) ap.poll.xo.149 ; σάλαγξ, Hsch. σαλάριον, τό, Lat. salarium, salary, POxy (ii A.d.), etc. : Adj. σαλάριος, μέτρον PMasp.j00.20 (vi A. D.). σάλασσα, σαλασσομε'δοισα, Dor. for θάλ-. σαλάσσω, = σαλεύω, τινα Nic..<4Z.457 II- overload, cram full, σεσαλαγμένος οΐνψ AP6.56 (Maced.), cf (Agath.), API (Leon.); cf. σαλεύω. σαλε'η, v. σάλη. σάλεσσι, v. θάλεα. σάλ-ίνμα [ά], ατος, τό, oscillation, in pl, Artem.1.79 (' η marg.) ; σ. πολεμικόν Ίππου D.Chr ευομε'νως, Adv. shakily, opp. βεβαίως, Phld./?A. r. 260 S. -ευσις, εα>5, ή, oscillation, Arist.A/ccA. 857*3 -εντός, ή, όν, tottering, unsteady, ΑΡ$.τ 74(MeL). -ενω, fut. σαλεύσω Lxx Wi.4.19 : aor. ε'σάλευσα Isoc.8.95, AP 11.83: Pass., fut. σαλευθήσομαι Lxx Si , Ev.Luc : aor. έσαλεύθην Lxx ι Ma. 9.13, Act.Ap. 4.31, 2 Ep. Thess.2.2, v.l. in Isoc. I.e.: pf. σεσάλευμαι (v. infr.): (σάλος): cause to rock, make to vibrate or oscillate, c. acc., [tos αγκύρας] ουδείς χειμών σαλεύει Pythag.ap.Stob.3-I. 29; σ. τρικυμία πέδον, of the sea, Lyc.475 > of an earthquake, A Pi (LucilL), cf' 259 (Id.) : metaph., δόξαν σ. Plu f, cf. S.E.A/. 8.56,337, etc.; or. τινά έκ θεμελίων Lxx Wi ; έπιστολάί δυνάμεναι λίθον σαλεύσαι heartrending, POxy (ii A.D.) ; σ. τούς όχλους stir them up, Act.Ap.1j.13, cf. LxxSi : Pass., to be shaken to andfro, waver, totter, reel, χθών σεσάλευται A.Pr. 1081; κύκλος σαλευόμένος Pl.7Y.7ge, cf. Arist../1/ccA.857*7, Thphr.La.ss. 11 ; of teeth or nails, to be loosened, Gal , Dsc.5.3; of persons, έκ Βρομίου γυία σαλευόμενον ΑΡ11.26 (Marc. Arg.1, cf ( Phan.); ΰφ' ηδονής σαλευομένη κορώνη Sch.Arat.1009 (wrongly attributed to Archil., Fr. 102); later simply, stir, move, κατεσχέθην νόσιρ.. ώς μή δύνασθαι μηδέ σαλεύεσθαι PS/ (iii Α. D.). 2. shake in measuring, so as to give good measure, μέτρον σεσαλευμένον Ev.Luc.6.38 ; cf. σαλάσσω II. II. intr., move up and down, roll, toss, esp. of ships in a stormy sea or persons in them, σ. έν πλοίοις X.Occ.8.17, cf. Hld.10.4, etc. : generally, put out to sea, App.AfiVA.77 : metaph., toss like a ship at sea, to be tempest-tossed, be in sore distress, πόλιs γάρ. άγαν ήδη σαλεύει S.OT23 ; πρόδοτος δε..σ. Ηλέκτρα Id.ΕΙ Oy r ) ι όταν..σαλεύη πόλι ς Ε.ΑΑ.249 (Iy r -)> c f- OGI (Mylasa, iii a. D.) ; έν νόσοις ή γήρα σ. Pl.Lg-.923b, cf. Arist.Pr.883 a 34 ', έν κινδύνφ σ. D.Η ; σ. ύπέρ εαυτού Ael.Fr.48 ; to be unstable, Ρ0ΙΙ ; flicker, of the eye-balls in nystagmus, Gal.18(2).68 ; oscillate, of the λόγος ένδιάθετός, έν τούτοις S.Ε.Ρ of ships also, έπ' αγκύρων ride at anchor, Polyaen.2.3.7: metaph., ώς έπ' αγκύρας TTJS φύσεως σ. Plu.2.493^ ; σ. έπϊ τών έλπιδων Hid. 1.26; also όρων ήμάς ειτί τούτφ μόνφ (sc. τφ υ'ιφ) σαλεύοντας Plu.Demetr.38 ; γραυν έπϊ ένΐ γομφίφ σ. Alciphr.3.28, cf. POxy (ii A.D.); <?7rl τοιούτοις παραγγέλμασιν S.E. Λ/.2.12 (hence later in a causal sense, σ. επί τινι τάς έλπίδας anchor them upon.., Hid.2.33). 3. metaph., roll like a ship, roll in one's walk, of persons with the hip-joints far apart, Hp.Art. 56. σάλη, Dor. σάλα, ή, = φροντις (cf. σάλος II. 2), Hsch., Phot., EM 151,47 : also σαλε'η, Hsch. II. both σαλέη and σάλη = βλάβη, Id. σαλητόν, v. σάρητον. σάλια' πλέγμα καλάθφ 'όμοιον, & επί της κεφαλής φοροΰσιν at Αάκαιναι, οί δέ θολία, Hsch. σάλ[ία], Dor. for τηλία, sifter, dub, in SitppEpigr. ι.414 (Crete, v/iv σαλιά(orσάλω), B, c.). = άρκεΐ, Rhinth.2 2 (s.v.l.). σαλιονγκα, ή, = saliunca, Κελτική νάρδος, Dsc.1.8, Plin./7A σαλκά (gen. sg.), a fragrant oil, Aet , σάλκα-θον (?), τό, dub. sens, in Stud.Pal (iv A.d.). σαλκόν, τό, dub. sens, in PLond (v/vi A. D.).

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

PhysicsAndMathsTutor.com

PhysicsAndMathsTutor.com PhysicsAndMathsTutor.com June 2005 1. A car of mass 1200 kg moves along a straight horizontal road. The resistance to motion of the car from non-gravitational forces is of constant magnitude 600 N. The

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

έαρδάλη έβενος έάφθη, found only in II. 13.543 επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14.

έαρδάλη έβενος έάφθη, found only in II. 13.543 επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14. έαρδάλη 466 έβενος εαρδάλη ίπλησίασεν, Hsch.!αρίδας τάί κανθαρίδας, Id. έαρίδρετττος {-δροπos Bgk.), ov,pluckedin spring, Pi.Pr.75.6. εαρίζω, pass the spring, X.An.3.5.15. II. bloom as in spring, Ph.2.99

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό Εγκεφαλικός φλοιός Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου Πρωτεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός: οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [*

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [* οίητό ν 1202 οΐκεω οίητόν, = rebile, Gloss. olis, ιδο!, η, poet, for o'is, sheep, Theoc.1.9 (in acc. sg. d!1 δα, but οΐίδα 'sheepskin' [cj. Ahrens] is prob.). οΐκα, as, ε, Ion. for εοικα. οικ-α86 (Delph.

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S.

1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S. σχοινί^ 1/47 υ-χολή Id.3.!48. -σ υμβολ υς, έως, d, = σχοινιοστρόφος I. I, Poll.7.160, A Β302 : also -σ- μβολο 5, δ, Sch.Ar.P«^3 7 (cod. Ven. σχοινί οσννδί'ταις). σχοιν-is (Α), Γ50Ϊ, ή, = σχαινίον, rope,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα