ΤΟΜΟΣ EIKOΣTOΣ ΕΝΑΤOΣ ΤΕΥΧΟΣ 56 ΙΟΥΝIOΣ 2012 TA IΣTOPIKA. Περιοδική ἔκδοση ἱστορικῶν σπουδῶν ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΟΣ EIKOΣTOΣ ΕΝΑΤOΣ ΤΕΥΧΟΣ 56 ΙΟΥΝIOΣ 2012 TA IΣTOPIKA. Περιοδική ἔκδοση ἱστορικῶν σπουδῶν ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΟΜΟΣ EIKOΣTOΣ ΕΝΑΤOΣ ΤΕΥΧΟΣ 56 ΙΟΥΝIOΣ 2012 TA IΣTOPIKA Περιοδική ἔκδοση ἱστορικῶν σπουδῶν [ A N A T Y Π O ] ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπό τις «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σιωπής EKΔOTIKOΣ OIKOΣ M E Λ I Σ Σ A M O Y Σ E I O M Π E N A K H

2 Ἀπό τίς «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σιωπῆς Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Υ Η Ο Λ Υ Μ Π Ι Τ Ο Υ Ἡ ματενίτσα (τό ξινόγαλο) εἶναι τό κύριο φαγητό μας. Ὅμως καί ἡ ματενίτσα καί τό ψωμί τους εἶναι ἀλλιώτικα ἀπό τά δικά μας. Ἡ μάμο λέει ὅτι εἶναι ἀλλιώτικα, γιατί τό γάλα εἶναι ἀπό ἀγελάδες, ἐνῶ τό δικό μας ἦταν πρόβιο καί τό ψωμί τσενκένο (μπομπότα), ἐνῶ τό δικό μας τσίστο (σταρένιο) Μερικές φορές δέ μ ἀρέσουν τά φαγητά πού φτιάχνουν ἐδῶ, ὅμως ἡ μάμο μοῦ λέει πώς πρέπει νά τά τρώω, γιατί ἐδῶ δέν εἴμαστε στό σπίτι μας, ἀλλά γκόστι (φιλοξενούμενοι) Ἡ μάμο μοῦ λέει ὅτι πρέπει νά πηγαίνω καί σχολεῖο, γιατί ἐκεῖ θά τρῶμε, ἀλλά καί θά μάθω γκρ τσκι (ἑλληνικά). Αὐτό πρέπει νά γίνει ὁπωσδήποτε γιατί ἡ μάμο δέν ξέρει, καί πῶς θά συνεννοηθοῦμε στή Σαλονίκη γιά νά βροῦμε τόν τάτε μου, ἄν δέ τά μάθω κι ἐγώ; Πέτρος Γ. Βότσης, Μακεντόντσετο. Ὁδοιπορικό μιᾶς πικρίας, Ἀθήνα , σ. 158, 159 Ἄν ἀπροϋπόθετη σύμβαση γιά τόν ἱστορικό τῆς διατροφῆς θεωρεῖται ὁ προσδιορισμός τοῦ χρόνου καί ὁ ἐντοπισμός τοῦ χώρου γιά τήν καλλιέργεια, τήν κυκλοφορία καί τήν κατανάλωση τῶν προϊόντων, καθώς καί ἡ χάραξη τῶν διατροφικῶν ὁρίων/συνόρων, αὐτή ἡ ἀναγκαία σύμβαση δέν εἶναι αὐτονόητη μήτε ἁπλή ὑπόθεση. Τό ἴδιο ἰσχύει γιά τή διεπιστημονική προσέγγιση τοῦ χωροχρονικοῦ πλέγματος, μέσα ἀπό τή συνεχή συνεργασία τῆς ἱστορίας μέ τήν ἀνθρωπολογία, τή λαογραφία, τήν ἀρχαιολογία, καί, φυσικά, τή γεωγραφία. Γιά νά μιλήσει, λόγου χάριν, κανένας γιά τά πραγματικά ὅρια ἤ, ἀντίθετα, γιά τή διαμόρφωση τῶν διατροφικῶν συνόρων ἀπό ὁρισμένες ἐλίτ μέσα στό χρόνο, ἤ γιά τή ρευστότητα τῆς χρή- Μία πρώτη ἐκδοχή τοῦ κειμένου πού ἀκολουθεῖ παρουσιάστηκε στή Θεσσαλονίκη, στό σεμινάριο τοῦ Τομέα Νεότερης καί Σύγχρονης Ἱστορίας, Λαογραφίας καί Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ ΑΠΘ, στίς 26 Μαΐου Θερμές εὐχαριστίες στούς καί στίς συναδέλφους τοῦ Τομέα καί τούς φοιτητές καί τίς φοιτήτριες γιά τίς παρατηρήσεις τους καί τή συζήτηση πού ἀκολούθησε. Τό τελικό κείμενο εὐεργετήθηκε ἀπό τίς διεξοδικές κριτικές παρατηρήσεις καί τίς καίριες ἐπισημάνσεις τοῦ Σπύρου Καράβα. 81

3 Ἄννα Ματθαίου σης τῶν προϊόντων καί τήν ἀσαφή διάχυσή τους μέσα στόν χῶρο (ἀκόμη καί γιά μιά δεδομένη ἱστορική περίοδο) καί πολύ περισσότερο γιά τήν κυκλοφορία καί τίς παραλλαγές μιᾶς μαγειρικῆς συνταγῆς, εἶναι χρήσιμη ἡ διασταύρωση τῶν πηγῶν, τῶν ἐργαλείων καί τῶν ἐξειδικευμένων γνώσεων 1, πού πολλές φορές ἀκυρώνουν παλαιότερες ἱστοριογραφικές ἤ λαογραφικές καί ἀνθρωπολογικές βεβαιότητες. Οἱ διάσπαρτες πληροφορίες πού ἀντλοῦμε γιά τίς διατροφικές συνήθειες τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τοῦ βαλκανικοῦ χώρου στόν 19ο αἰώνα καί τόν 20ό δέν εἶναι λίγες καί οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι συμπληρωματικές. Ἡ ποικιλία τους ἔγκειται στό βαθμό γνώσης τοῦ χώρου, ἀλλά καί στίς πολιτικές-οἰκονομικές ἐπιδιώξεις τοῦ ἑκάστοτε συγγραφέα. Στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα, στίς ἑλληνόγλωσσες ἀφηγήσεις κυριαρχεῖ ἡ παραβολή ἀνάμεσα στή θεωρούμενη ἑλληνική μέ τήν εὐρωπαϊκή μαγειρική. Ἀντίθετα, ἡ ὀθωμανική γιά ἕνα μεγάλο διάστημα ὑποτιμᾶται καί ἀποπέμπεται ἀπό τά ἑλληνικά βιβλία μαγειρικῆς μέχρι τόν προχωρημένο 19ο αἰώνα 2. Σταδιακά, ἀρχίζει νά ἀναδεικνύεται μιά ἑνιαία ἀστική ἑλληνική μαγειρική, ἡ ὁποία ἀφενός ἀποσιωπᾶ τήν τοπική προέλευση τῶν συνταγῶν καί ἀφετέρου ἐνσωματώνει ὁρισμένα τούρκικα φαγητά ἐξελληνίζοντάς τα. Μετά τό 1922, τό μενού σιγά σιγά φαίνεται νά διευρύνεται μέ συνταγές πού προέρχονται ἀπό τούς προσφυγικούς πληθυσμούς πού φέρουν τίς «τουρκομερίτικες» γεύσεις, μυρωδιές κι ὀνομασίες. Μέ τί τρόπους καί σέ ποιό ποσοστό ἀρχίζει νά μεταβάλλεται τό τοπίο τῆς «ἐθνικῆς μαγειρικῆς» στήν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου, στά μενού κάποιων ἑστιατορίων, στό πρόχειρο φαγητό τῶν λαϊκῶν μαγειρείων, ἀλλά καί στά βιβλία μαγειρικῆς, μέ ἀμφίδρομες πολιτισμικές προσαρμογές, ἀποδοχές, προφανῶς καί ἀπορρίψεις, ἀπομένει ἀκόμα νά διερευνηθεῖ. Παράλληλα, οἱ μνεῖες γιά τήν ἑτερογένεια καί τήν πολυμορφία πού χαρακτηρίζουν τούς διαφορετικούς πληθυσμούς ἀπουσιάζουν ἐντελῶς ἤ εἶναι σπάνιες μέ μοναδική ἐξαίρεση τή σεφαραδίτικη / ἑβραϊκή κοινότητα, ἡ ὁποία ἔχει ἀποσπάσει ἐξ ἀρχῆς τήν προσοχή τῶν ταξιδιωτῶν, πού γράφουν γιά τούς πληθυσμούς τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί ἀρκετά πρόσφατα ὁρισμένων σύγχρονων μελετητῶν 3. Ἐλάχιστες ἀναφορές γίνονται στούς Ἀρβανίτες, Βλάχους, Σλάβους, Σα- 1. Βλ. τήν πρόσφατη ἔκδοση τῶν Massimo Montanari - Jean-Robert Pitte, Les frontières alimentaires, Παρίσι 2009, προϊόν της διεπιστημονικῆς προσέγγισης ἱστορικῶν καί γεωγράφων. 2. Ἄννα Ματθαίου, «Ὁ Βριλιά Σαβαρίν καί τό ψάρι τοῦ ἀρχιναυάρχου Κανάρη: τά ἑλληνικά βιβλία μαγειρικῆς τοῦ 19ου αἰώνα», π. Τά Ἱστορικά, τχ , Ἰούνιος 1998, σ βλ. ἐπίσης τό «Παράρτημα περιέχον τάς ἐκφυλλοφορητέας λέξεις», στό Λεξικόν τῆς καθ ἡμᾶς ἑλληνικῆς διαλέκτου μεθηρμηνευμένης εἰς τό ἀρχαῖον ἑλληνικόν καί τό γαλλικόν, τοῦ Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, Ἀθήνα Nicholas Stavroulakis, Cookbook of the Jews of Greece, Ἀθήνα 1990 ( ) Esin Eden- Nicholas Stavroulakis, Salonika. A Family Cookbook, Ἀθήνα 1997 M. Molho, Usos y costumbres de los Sefardies de Salonika, Μαδρίτη-Βαρκελώνη 1950, σ Meri Badi, «Pasteles et 82

4 Ἀπό τίς «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σωπῆς ρακατσάνους, Ἀρμένιους, Τσιγγάνους, Πομάκους, Πόντιους κι Ἀνατολικοθρακιῶτες, πληθυσμούς πού ζοῦν ἐντός καί ἐκτός τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, τά ὁποῖα οὕτως ἤ ἄλλως κι αὐτά μεταβάλλονται μέσα στόν χρόνο. Κάποιους ἀπό αὐτούς τούς δικούς μας ἄλλους θά ἐπιδιώξουμε νά προσεγγίσουμε σέ τρεῖς διαφορετικές στιγμές μέσα στό χρόνο καί ἀπό τρεῖς διαφορετικές γωνίες παρατήρησης. Ἐναλλακτικός λόγος ἤ συνέχιση τῆς ἀποσιώπησης; Εἶναι ἀλήθεια πώς τά τελευταῖα εἴκοσι περίπου χρόνια ἔχει ἐπιταχυνθεῖ ὁ ρυθμός ἔκδοσης βιβλίων μαγειρικῆς στήν Ἑλλάδα, μέσα ἀπό τήν ἀνάδειξη τῆς «ἑλληνικῆς μαγειρικῆς παράδοσης», τῶν τοπικῶν συνταγῶν, καθώς καί τῶν ἐγχώριων «παραδοσιακῶν προϊόντων». Ἔτσι σέ κάποια βιβλία προβάλλονται ὁρισμένες τοπικές καί ἐθνοτικές μαγειρικές (ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ ποντιακή κουζίνα ἤ ἡ κρητική κατ ἐξοχήν αὐτή ἀλλά καί τό πομάκικο ἤ τό γύφτικο φαγητό), ἐνῶ συνάμα αὐτό συμβαίνει ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς ποικιλότητας τῆς ἐθνικῆς μαγειρικῆς καί συνοδεύεται ἀπό τήν ταυτόχρονη μέριμνα γιά τήν παλαιότητα τῶν «ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν» προϊόντων. Βέβαια, στίς κοινωνικές ἐπιστῆμες, οἱ ἔννοιες τῆς ταυτότητας καί τῆς ἑτερότητας χρησιμοποιοῦνται ἐδῶ καί χρόνια καί ἔχουν καταγραφεῖ ὁρισμένοι προβληματισμοί καί στό χῶρο τῆς ἱστορίας καί τῆς ἀνθρωπολογίας τῆς τροφῆς, πού, ἀνάμεσα στά ἄλλα, ἐξετάζουν τόν νέο ἐναλλακτικό λόγο ἀπέναντι στίς ἡγεμονικές ἐκδοχές τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί τῆς «ἑλληνικότητας» στόν δημόσιο λόγο 4. fritadas», G. Veinstein (ἐπιμ.), Salonique La ville des Juifs et le reveil des Balkans, Παρίσι 1992, σ Βασιλική Κράββα, «Τροφή καί ταυτότητα. Ἡ περίπτωση τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης», π. Ἐθνολογία, τ. 10, 2003, σ Γιά τήν ἑτερότητα βλ., ἐνδεικτικά, τήν κλασική μελέτη τοῦ Tzvetan Todorov, Nous et les autres, Παρίσι Γιά τήν περιοχή τῆς Μακεδονίας, βλ., Jane Cowan (ἐπιμ.), Macedonia.The Politics of Identity and Difference, Λονδίνο 2000 Riki Van Boeschoten, «When Difference Matters: Sociopolitical Dimensions of Ethnicity in the District of Florina», Jane Cowan (ἐπιμ.), ὅ.π., σ Μελέτες γιά τή διατροφή τοῦ ἄλλου ἔχουν δημοσιευτεῖ στό πλαίσιο τῶν μετααποικιακῶν σπουδῶν καί τῶν συζητήσεων γιά τίς ἐθνικές ἤ τοπικές ταυτότητες: David Burton, French Colonial Cookery. A Cook s Tour of the French-Speaking, Λονδίνο 2000 Denis Saillard, «La cuisine», Jean-Pierre Rioux (ἐπιμ.), Dictionnaire de la France coloniale, Παρίσι 2007, σ Martin Brugel - Bruno Laurioux (ἐπιμ.), Histoire des identités alimentaires en Europe, Παρίσι 2002 Anna Matthaiou, «Prier comme un Turc et manger comme un chrétien: la circulation des cultures alimentaires sous la domination ottomane», M. Brugel - Br. Laurioux, ὅ.π., σ , στό χῶρο τῆς ἀνθρωπολογίας βλ. Ἀλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Γευστικά ταξίδια, συναντήσεις καί διακρίσεις», Ρωξάνη Καυταντζόγλου - Μαρίνα Πετρονώτη (ἐπιμ.), Ὅρια καί περιθώρια. Ἐντάξεις καί ἀποκλεισμοί, Ἀθήνα 2000, σ Βασιλική Γιακουμάκη, «Περί (δια)τροφῆς καί ἐθνικῆς ταυτότητας: οἱ διαστάσεις μιᾶς νέας πολιτισμικῆς ποικιλότητας στή σημερινή Ἑλλάδα», Εὐθύμιος Παπαταξιάρχης (ἐπιμ.), Περιπέτειες τῆς ἑτερότητας: ἡ παραγωγή τῆς πολιτισμικῆς διαφορᾶς 83

5 Ἄννα Ματθαίου Ἡ τεράστια ἐπιτυχία, ἐπί πλέον, τοῦ μεσογειακοῦ μοντέλου διατροφῆς στήν Εὐρώπη τά τελευταῖα τουλάχιστον τριάντα χρόνια, τό ὁποῖο συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ὑγεία, δηλαδή ἕνα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωῆς καί μειωμένη θνησιμότητα 5, ἔχει ὁδηγήσει σέ μιά πλημμυρίδα ἔκδοσης ἐγχειριδίων μαγειρικῆς καί στήν Ἑλλάδα, κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλα τῆς παραδοσιακότητας, τῆς μεσογειακότητας, τῆς ὑ- γιεινῆς ἐνίοτε καί τῆς βιολογικῆς διατροφῆς. Τίς περισσότερες φορές, παρά τήν ἐπίκληση τῆς ἱστορίας ἀπό τίς καί τούς συγγραφεῖς, οἱ προσεγγίσεις παραμένουν ἀχρονικές, προσθέτοντας ἁπλά παλιά ὑλικά πού τώρα προσαρμόζονται στά σύγχρονα οἰκονομικά, κοινωνικά καί πολιτισμικά προτάγματα καί τίς ἐπινοήσεις τῆς παράδοσης 6. Ἐκτός ἀπό τά βιβλία, ὅμως, τό μάρκετιγκ ὁρισμένων προϊόντων χρησιμοποιεῖ τή διπλή ἐπίκληση τοῦ παραδοσιακοῦ καί τοῦ ὑγιεινοῦ γιά τή διαφήμιση καί διάχυση αὐτῶν τῶν παλιῶν ὑλικῶν μέ νέα λάμψη, τά ὁποῖα στό παρελθόν χαρακτήριζαν συγκεκριμένες ἀστικές ἤ ἀγροτικές κοινωνίες, συνήθως οἰκονομίες τῆς ἔλλειψης ἤ καί τῆς ἔνδειας. Πρόχειρα παραδείγματα εἶναι ἡ σωρεία (ἄς μου ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση) τῆς ρόκας στά βιβλία μαγειρικῆς καί στά ἑστιατόρια, σέ βουνά καί κάμπους, πόλεις καί νησιά σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τελευταῖα αὐτό ἀρχίζει νά συμβαίνει καί μέ τήν ἁλμύρα καί τό, πολύ πιό ἀκριβό, σταμναγκάθι καί ἕπονται καί διάφορα ἄλλα ἀγαθά διατροφῆς. Ἐξυπακούεται πώς καί τά τρία αὐτά λαχανικά καλλιεργοῦνται ἐντατικά, παρόλο πού στίς λαϊκές ἀγορές (τῆς Ἀθήνας) διαφημίζονται ὡς ἄγρια καί ἐποχιακά! Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τίς πιπεριές τύπου Φλωρίνης πού (καί πάλι ἀναφέρομαι στήν πρωτεύουσα) πωλοῦνται ὅλες σχεδόν τίς ἐποχές, προερχόμενες κυρίως ἀπό τήν Κρήτη ἤ τό «ἐξωτικό», μέχρι τή δεκαετία τοῦ 80, ἀβοκάντο. Συγχρόνως, παρατηρεῖται ὁ ἐκδημοκρατισμός πιό ἐκλεπτυσμένων καί «ντελικάτων» συνταγῶν, ὅπως, λόγου χάριν, τά διάφορα «πατέ» (ἤ μούς, ἀλλά καί πολτός ἤ ἄλειμμα ἐπί τό ἑλληνικότερο) πού βρίσκονται στίς προθῆκες παντοπωλείων μέ «παραδοσιακά προϊόντα»: πατέ λιαστῆς ντομάτας, ἐλιᾶς (πράσινης καί μαύρης), ρόκας, μελιτζάνας, ἀλλά καί βασιλικοῦ, δενδρολίβανου, ἀγκινάρας καί φυσικά κόκκινης πιπεριᾶς Φλωρίνης. Ταυτόχρονα, παρόλη τή μεγάλη καί συνεχῶς αὐξανόμενη παραγωγή καί κατανάλωση βιβλίων μαγειρικῆς (τεράστια στήν πραγματικότητα, ἄν ὑπολογίσει κανείς καί τίς ἔνθετες μαγειρικές συνταγές στίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά, γιά νά μήν ἀναφερθοῦμε καί στίς ποικίλες ἐκπομπές μαγειρικῆς στήν τηλεόραση, ἀπό καί γιά μικρούς καί μεγάλους, σέ ἡλικία, μάγειρες, πού ἐδῶ καί δυό χρόνια, παρά στή σημερινή Ἑλλάδα, Ἀθήνα 2006, σ Evgenija Krasteva-Blagoeva, «Tasting the Balkans. Food and Identity», π. Ethnologia Balkanica, τχ. 12, 2008, σ Ἀντωνία-Λήδα Ματάλα, Ἀνθρωπολογία τῆς διατροφῆς, Ἀθήνα 2008, σ. 144 κ.ἑξ. 6. Eric Hobsbawm, «Εἰσαγωγή: Ἐπινοώντας Παραδόσεις», E. Hobsbawm - T. Ranger (ἐπιμ.), Ἡ ἐπινόηση τῆς παράδοσης, Μετάφραση: Θ. Ἀθανασίου, Ἀθήνα 2004, σ. 9-24:

6 Ἀπό τίς «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σωπῆς ἤ ἴσως ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, βρίσκονται σέ πυρετώδη κατάσταση 7 ), ἐξακολουθεῖ νά ἀπουσιάζει ὁ λόγος γιά ὁρισμένες κουζίνες. Εἶναι οἱ ἀποσιωπημένες καί λησμονημένες μαγειρικές: καί στό ἐπίπεδο τῶν ὀνομασιῶν καί στίς ἰδιαίτερες συνταγές. Ἄν σέ κάθε νεοέλληνα σήμερα εἶναι πρόδηλη ἡ βλάχικη ταβέρνα καί τό βλάχικο ψητό, ἤ σέ πολλούς κατοίκους τῆς Ρούμελης ἤ τοῦ Μοριᾶ ὁρισμένοι τρόποι ψησίματος τοῦ πρόβειου κρέατος παραπέμπουν σέ περιοχές μέ ἀρβανίτικο ἤ σαρακατσάνικο πληθυσμό 8, δέν συμβαίνει τό ἴδιο μέ τά μαγαζιά ἤ τά προϊόντα εἴτε τίς συνταγές τῶν ντόπιων κατοίκων τῆς Μακεδονίας, ὅπως οἱ ἴδιοι αὐτοχαρακτηρίζονται, μετά τήν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων στή δεκαετία τοῦ Ἐξακολουθεῖ, δηλαδή, νά ὑπάρχει γιά κάποιον μή γηγενή, ἕνα κενό γνώσης γύρω ἀπό τίς κοινές τους συνήθειες καί τήν παράδοση, τό ὁποῖο νομίζω ὅτι ἔχει νά κάνει μέ δύο λόγους: τήν ἐσωτερίκευση ἀπό τούς ἴδιους τῆς ἀμηχανίας ἤ τοῦ φόβου ἀνάδειξης τῆς κοινωνικῆς καί πολιτισμικῆς διαφορᾶς ἀνάμεσα στά ἄλλα καί στίς διατροφικές συνήθειες καί, συγχρόνως, τήν ἀδυναμία θέασης, κατανόησης καί καταγραφῆς ἀπό τούς μή ἐντόπιους μελετητές τῶν (κοινῶν καί διαφορετικῶν) συνηθειῶν καί πρακτικῶν γύρω ἀπό τό φαγητό. Ἀφορμή γιά τό κείμενο αὐτό ὑπῆρξε ἡ σχετικά πρόσφατη κυκλοφορία δύο βιβλίων μαγειρικῆς, τά ὁποῖα ἐγγράφονται σέ μιά σύγχρονη στρατηγική διαχείρισης τῶν πολιτισμικῶν πρακτικῶν, δηλαδή σέ μιά πιό «ἐλαστική» πρόσληψη τῆς ἑτερότητας. Ἡ ἀπώτερη, πάντως, ἐπιδίωξη, ὅπως θά φανεῖ καί στή συνέχεια, παραμένει ἡ διατήρηση καί ἐνδυνάμωση τῆς «διατροφικῆς ἑλληνικῆς παράδοσης», μέσα ἀπό τή φολκλοροποίηση τῆς ἑτερότητας. Τό πρῶτο βιβλίο κυκλοφόρησε τό 2002, ἀπό τήν Καίτη Τζώγα-Βέττα, μέ τίτλο Ἡ γευστική παράδοση τῆς Ἔδεσσας καί τῆς περιοχῆς, στοιχεῖο τοῦ λαϊκοῦ της πολιτισμοῦ. Τό δεύτερο βιβλίο ἐκδόθηκε τόν Ἀπρίλη τοῦ 2011, μέ τίτλο Βαλκανική κουζίνα. Γεύσεις καί συνταγές τῆς Φλώρινας καί συγγραφέας του εἶναι ἡ Ἰωάννα Πίτοσκα. Ὁ πρόλογος τῆς Βαλκανικῆς κουζίνας ὑπογράφεται ἀπό τόν Στέφανο Μάνο, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἕνα 16σέλιδο μέ 7. Βλ. τά εὔστοχα σχόλια τῆς Ἀναστασίας Γιάμαλη, «Junior Masterchef. Gourmet ἐκμετάλλευση ἀνηλίκων μέ γονική συναίνεση», ἐφ. Ἡ Αὐγή / Ἐνθέματα, Κυριακή, 22 Ἰανουαρίου 2012, σ Ἡ κουλτούρα τοῦ σουβλιστοῦ (αἰγοπρόβειου) κρέατος ἔχει μιά γεωγραφία διακριτή ἀκόμα καί σήμερα παρά τήν ὁμοιογένεια στήν κατανάλωση, ἡ ὁποία δέν περιλαμβάνει τό νησιωτικό χῶρο, μέ ἐξαίρεση τήν Κρήτη. Ἡ ἀναγωγή τοῦ σουβλιστοῦ σέ ἐθνικό φαγητό δέν μετρᾶ πάνω ἀπό τέσσερις δεκαετίες. Ἡ στρατιωτική δικτατορία τοῦ 67 συνέβαλε καθοριστικά στή διαδικασία ἀνάδειξης τῆς σούβλας ὡς κατεξοχήν ἐθνικῆς μαγειρικῆς. Στή σούβλα «μπαίνει» τό ἀρνί καί τό κατσίκι, ἡ ἀρβανίτικη γκιόσα, τό κοντοσούβλι, τό κοκορέτσι, τό σπληνάντερο καί τό θεσσαλικό κεμπάπ. 9. Τάσος Κωστόπουλος, «Τό ὄνομα τοῦ ἄλλου. Ἀπό τούς Ἑλληνοβούλγαρους στούς ντόπιους Μακεδόνες», Ἐπιστημονικό Συμπόσιο, Μειονότητες στήν Ἑλλάδα (7-9 Νοεμβρίου 2002), Ἀθήνα, Ἑταιρεία Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ καί Γενικῆς Παιδείας, 2004, σ

7 Ἄννα Ματθαίου τίτλο Γιά τό κρασί τοῦ Γιάννη Μπουτάρη, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στά ἑλληνικά κρασιά. Στή γευστική παράδοση τῆς Ἔδεσσας 10 καταγράφονται οἱ καθημερινές καί γιορταστικές συνταγές, συχνά μέ τίς διπλές ὀνομασίες, στά ἑλληνικά καί στά μακεδονικά μέ ἑλληνικούς χαρακτῆρες, ἐνῶ στό τέλος ὑπάρχει ἕνα γλωσσάρι, ὅπως καί τά ὀνόματα τῶν πληροφορητῶν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον γυναικεῖα. Τό βιβλίο πλαισιώνεται μέ πλούσιο ἐθνογραφικό ὑλικό τῆς περιοχῆς καί φωτογραφίες, σύγχρονες καί παλιές. Ἀναμφίβολα, ἡ ἐν λόγω ἔκδοση ἀνοίγει ἕνα παράθυρο σέ καθημερινές πρακτικές, οἱ ὁποῖες ἐμπλουτίζουν τά μάλα τίς γνώσεις μας γιά τόν ὑλικό πολιτισμό, τίς διατροφικές καί διαιτητικές συνήθειες καί ὁρισμένες λατρευτικές πρακτικές. Ἕνα μικρό παράδειγμα, γιά νά μποῦμε στό κλίμα τοῦ βιβλίου: «Κάθε Σάββατο ἐπί τρεῖς ἑβδομάδες, ἄν εἶχε κάποιος πρόσφατα πεθαμένο κοντινό συγγενή, ἔκανε στόν τάφο του τρισάγιο καί ἑτοίμαζε κόλλυβα, μπλούντιτς. Ζύμωναν καί λειτουργιά, λιτουργκία, πού τή στάμπωναν μέ τή σφραγίδα, τό ποσκούρνικ, καί μικρότερα ψωμάκια, τίς ποῦπκες, πού τίς μοίραζαν σέ νούμερο τέκ, μονό, καί ὄχι τσίφ, διπλό, διότι πίστευαν ὅτι ἄν ἔκαναν τό ἀντίθετο, θά ἀναχωροῦσε καί ἄλλο ἄτομο ἀπό τό σόι» 11. Στήν εἰσαγωγή ἡ συγγραφέας ἀναφέρεται, περιφραστικά, στό ὅτι «οἱ γαστρονομικές συνήθειες τῶν Ἐδεσσαίων» «μᾶς δίνουν τή δυνατότητα νά διαπιστώσουμε», ἀνάμεσα στά ἄλλα, «τή διαφορετικότητα τῆς τοπικῆς μαγειρικῆς παράδοσης, καθώς καί τήν εὐκαιρία νά ἀνακαλύψουμε τό τοπικό ἰδίωμα, πού εἶναι ἕνα κράμα πολιτιστικῶν ἐπιρροῶν στίς διατροφικές συνήθειές τους» 12 Στό δεύτερο βιβλίο, στίς γεύσεις καί συνταγές τῆς Φλώρινας, οἱ πρῶτες 24 συνταγές ἀφοροῦν τό προϊόν-ἔμβλημα τῆς πόλης καί τῆς περιοχῆς, τίς πιπεριές καί ἕπονται οἱ μεζέδες, οἱ σαλάτες, οἱ πρόχειρες συνταγές κλπ. Τό ἐνδιαφέρον στοιχεῖο σέ αὐτή τήν ἔκδοση εἶναι πώς σέ πολλές συνταγές ἀναφέρεται τό συγκεκριμένο πρόσωπο ἤ τό χωριό ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται, ἐνῶ σέ ἀρκετές καταγράφεται ὁ τόπος προέλευσής της, δηλαδή ἄν εἶναι ἀρβανίτικη, προσφυγική ἀπό τή Μικρασία, τή Θράκη ἤ τόν Πόντο, βλάχικη, γύφτικη, ἀπό τήν πρόσφατη ἐγκατάσταση τῶν τσιγγάνων στή Φλώρινα (1968) ἤ, τέλος, συνταγή «τῆς περιοχῆς» ἤ «τοπική συνταγή», συχνά «πολύ παλιά» καί κάποτε «πολύ παλιά συνταγή, ἄγνωστο ἀπό πότε». Γιά ὁρισμένες ἀπό αὐτές ἀναφέρεται ἡ διαδρομή τους μέσα στό χῶρο: «Ἡ Χρυσούλα Στρούμνου-Ζώλη, πού παραχώρησε τή συνταγή, τήν ἔμαθε ἀπό τή γιαγιά της Μποζάνα Κούρτη ( ). Ἡ δέ Μποζάνα τήν εἶχε μάθει ἀπό τήν πεθερά της, ὅταν πῆγε στό χωριό Σκοπιά (Νεβόλιανη) νύφη ἀπό τήν Κάτω Ὑδρούσα (Κότορι)». Τέλος, σέ κάποιες συνταγές σημειώνονται οἱ γεωγραφικές παραλλαγές 10. Καίτη Τζώγα-Βέττα, Ἡ γευστική παράδοση τῆς Ἔδεσσας καί τῆς περιοχῆς, στοιχεῖο τοῦ λαϊκοῦ της πολιτισμοῦ, Ἔδεσσα στό ἴδιο, σ στό ἴδιο, σ

8 Ἀπό τίς «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σωπῆς (ἐντός κι ἐκτός τῶν σημερινῶν συνόρων), ὅπως, γιά παράδειγμα, ἀνάμεσα στό «βιτωλιάνικο μάκαλο», δηλαδή τό ρευστό σκορδάτο ὀρεκτικό πού φτιάχνουν στά Μπίτολα, καί στό «φλωρινιώτικο μακάλο», διαφορετικό «τόσο στόν τονισμό ὅσο καί στή βρώση» 13 ἤ στή συνταγή γιά τίς πιπεριές τουρσί, καί πάλι ἀνάμεσα στή Φλώρινα καί τά γειτονικά Μπίτολα 14. Καί σέ αὐτό τό βιβλίο πολλές συνταγές ἤ προϊόντα μνημονεύονται χωρίς ἰδιαίτερη διευκρίνιση μέ τίς σλάβικες, βλάχικες καί λοιπές ὀνομασίες τους, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἕνα γλωσσάρι κι ἕνα μονόφυλλο σημείωμα εὐχαριστιῶν τῆς Ἰωάννας Πιτόσκα σέ ὅσες καί ὅσους πρόσφεραν «τίς τοπικές καί οἰκογενειακές τους συνταγές». Ὡς πρός τά παρακειμενικά χαρακτηριστικά καί τῶν δύο καλαίσθητων βιβλίων, παρατηρεῖ κανείς πώς ἡ βασική ἰδέα τῆς εἰκονογράφησης τοῦ ἐξωφύλλου εἶναι κοινή. Ἡ μαγειρική της Ἔδεσσας κοσμεῖται μέ μιά ἀρμαθιά ἀπό πιπεριές κι ἕνα χάλκινο παλιό μαγειρικό σκεῦος, ἐνῶ στό ἐγχειρίδιο τῆς Φλώρινας, γύρω ἀπό ἕνα ἀσπρόμαυρο βόδι τό βασικό ζῶο πού ἐκτρέφεται στή Μακεδονία, αἰωροῦνται μικρές κόκκινες πιπεριές Κοινή εἶναι ἐπίσης ἡ μή κατονομασία τῆς (γλωσσικοῦ καί πολιτισμικοῦ χαρακτήρα) μακεδονικότητας. Εἴδαμε προηγουμένως πώς ἐνῶ ἀναφέρονται μέ τόν χαρακτηρισμό τους οἱ λοιπές ἐθνοτικές ὀνομασίες τῶν συνταγῶν (ἀρβανίτικες, βλάχικες, μικρασιατικές, θρακιώτικες, ποντιακές) γιά τίς μακεδονικές χρησιμοποιεῖται ἡ περίφραση συνταγή τῆς περιοχῆς ἤ τοπική συνταγή. Ἀκόμα καί στά κείμενα πού μᾶς εἰσάγουν στό χῶρο, οἱ ἀναφορές στόν αὐτοπροσδιορισμό, στή διαφορά ἤ τήν ἰδιαιτερότητα παραμένουν θολές καί ἄρρητες. Νά προσθέσουμε, ἀκόμα, παρόλα αὐτά, ὅτι καί οἱ δύο ἐκδόσεις δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν κυκλοφορήσει στή δεκαετία τοῦ 60 ἤ τοῦ 80 σέ αὐτή τή μορφή μέ τίς διγλωσσίες καί τίς συνοριακές ἀναφορές στήν ἐπικοινωνία γεύσεων καί ἀνθρώπων. Στή μαγειρική της Ἔδεσσας, γιά παράδειγμα: «Στήν παραδοσιακή κουζίνα αὐτῆς τῆς περιοχῆς συμπίπτουν καί ἑνώνονται στοιχεῖα διαφόρων πολιτισμῶν πού συνυπῆρξαν στό χῶρο αὐτό» «καί ἐπιδράσεις πού δέχτηκε ἀπό ἀνθρώπους καί λαούς μέ τούς ὁποίους οἱ γηγενεῖς ἔζησαν καί ἐπικοινώνησαν καί διαμόρφωσαν τό χαρακτήρα τῆς βοδενιώτικης κουζίνας. Ἡ τοπική ντοπιολαλιά μέ τά ἰδιαίτερα ἰδιώματα τῶν ποικίλων περιοχῶν τῆς ὑπαίθρου εἶναι ἡ διαφορά πού κάνει κάθε γεωγραφικό χῶρο νά ἔχει κάτι τό μοναδικό, πού προσδίδει στήν παράδοση τόν πλοῦτο καί τή γοητεία της». Ἀκόμα πιό πρόχειρα στόν σύντομο πρόλογό του ὁ Στέφανος Μάνος, ὅπου φαίνεται νά ἔχει ἐντελῶς λησμονήσει τό πρῶτο μέρος τοῦ τίτλου Βαλκανική κουζίνα, ἀλλά σχολιάζει ἄνευρα τό ὑπόλοιπο: «Τό βιβλίο τῆς κ. Ἰωάννας Πιτόσκα ἀνταπο- 13. Ἰωάννα Πιτόσκα, Βαλκανική κουζίνα. Γεύσεις καί συνταγές τῆς Φλώρινας, Ἀθήνα 2011, σ στό ἴδιο, σ

9 Ἄννα Ματθαίου κρίνεται σέ ὅ,τι ἀκριβῶς ὑποστήριζα. Ἀναδεικνύει μιά πλευρά τῆς πολιτιστικῆς παράδοσης καί ἰδιαιτερότητας τῆς Φλώρινας: τίς γεύσεις τῆς Φλώρινας». Καί εἶναι αὐτό τό μοτίβο πού καί στά δύο βιβλία ἀναπαράγεται στή συνέχεια, χωρίς τό ἱστορικό ὑποκείμενο καί τά συμφραζόμενα: κάποιοι γηγενεῖς, διάφοροι πολιτισμοί, ὁρισμένοι λαοί, μιά ντοπιολαλιά, ἡ ποικιλότητα τῶν περιοχῶν ἤ μιά πολιτιστική ἰδιαιτερότητα, ὅπως τό ἀκοῦμε καί τό βλέπουμε στήν τηλεόραση, στή γνωστή σειρά τῆς ΕΤ3 γιά παράδειγμα, «Κυριακή στό χωριό», ἄν καί στίς συνταγές καθ αὑτές οἱ χωροχρονικοί προσδιορισμοί εἶναι ἀπολύτως ρητοί, ὅπως καί τά ἐπώνυμα ὑποκείμενα. Παρόλα αὐτά, ἄν καί λείπουν οἱ λέξεις 15, ὅμως τά «μνημεῖα» τῆς χλωρίδας ἀποκαθιστοῦν κάποια ἴχνη ἀπό τή διατροφική ἑτερότητα. Εἶναι τά μποστάνια στή Μακεδονία, γεμάτα μέ ντομάτες, ἀγγούρια, κρεμμύδια καί κολοκυθάκια, ὅπως παντοῦ, ἀλλά μέ τίς φασολιές νά ὑπερίπτανται καί τίς πιπεριές νά κυριαρχοῦν: πιπεριές κόκκινες, κίτρινες καί πράσινες, στρογγυλές, μακρόστενες ἤ σέ σχῆμα ντομάτας, γλυκιές καί καυτερές, τσοῦσκες, χλωρές ἤ ξερές, κόκκινες γιά γέμισμα, μπάμπκες, πράσινες λεπτόσαρκες καί μικρές γιά τουρσί, ἤ πιπεριές Φλωρίνης χοντρόσαρκες, πλατίκες, γιά ψήσιμο. Εἶναι ἀκόμα τά οἰκόσημα τῶν σπιτιῶν, μέ τίς πιπεριές νά στεγνώνουν στόν ἥλιο, στολίζοντας τίς ὦχρες τῶν τοίχων. Εἶναι, τέλος, ἡ ὀσμή, ἡ μυρωδιά τῶν ἀρωμάτων, ὅπως λέει ὁ ποιητής, κάθε Αὔγουστο καί Σεπτέμβρη, ἀπό τίς πιπεριές πού ψήνονται τό σούρουπο, στίς πόλεις καί τά χωριά, βουβή ὑπόμνηση τῶν «πιπεροφάγων» 16 ἐντόπιων κατοίκων. Ἡ ἀρχή τῆς «ὁμοιοτροπίας» Πότε, ὅμως, ἀρχίζει νά ἐφαρμόζεται ὁ κανόνας τῆς ἐθνικῆς ὁμοιομορφίας, στή ματιά, ὅπως καί στό λόγο τῆς ἐπιστήμης πού διερευνᾶ τήν ὑλική καί καθημερινή ζωή 15. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ λαογραφικές μελέτες τοῦ Παύλου Κούφη, τίς ὁποῖες δημοσίευσε μετά τόν ἐπαναπατρισμό του ἀπό τήν ἀναγκαστική ὑπερορία, μετά τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Ἀναφερόμενος στόν ἀγαπημένο του γενέθλιο τόπο, τό Ἄρμενσκο, σήμερα Ἅλωνα, ἀνάμεσα στά ἄλλα σημειώνει: «Οἱ πιπεργιές δέν λείπουνε ἀπό τό καθημερινό τραπέζι, σέ ὅλες τίς ἐποχές τοῦ χρόνου. Χειμώνα-καλοκαίρι. Νωπές ἤ βραστές, τηγανητές ἤ ψημένες. Στεγνές ἀπ τίς ἀρμαθιές, κοκκινισμένες στόν καλοκαιριάτικο ἥλιο. Τουρσί ἀπό τό καδί τό χειμώνα. Γιά νά μή λείψουνε ποτέ»: Π. Κούφης, Λαογραφικά, Ἅλωνα-Ἄρμενσκο Φλώρινας, Ἀθήνα 1994, σ Γιά τήν πιπεροφαγία βλ. Βασίλης Κ. Γούναρης, Στίς ὄχθες τοῦ Ὑδραγόρα. Οἰκογένεια, οἰκονομία καί ἀστική κοινωνία στό Μοναστήρι , Ἀθήνα 2000, σ Γιά τούς ντόπιους πληθυσμούς τῆς Μακεδονίας ἡ πιπεριά ἀποτελεῖ συχνά τό μοναδικό συνοδευτικό στό προσφάι. Σέ ρεπορτάζ τοῦ 1933 ἀναφέρεται: «Ὅποιος δέν ἐβούτηξε τήν ὑγρή μπομπότα μέσα στήν τριμμένη κόκκινη πιπεριά πού τρώει ὁ Μακεδόνας» «δέν ξέρει τί ὑποφέρει ὁ σκλαβωμένος αὐτός λαός»: Τάσος Κωστοπουλος, «Ἡ Μακεδονία κάτω ἀπό τό ζυγό τῆς ἑλληνικῆς κεφαλαιοκρατίας : ἕνα ρεπορτάζ τοῦ Ριζοσπάστη στίς σλαβόφωνες περιοχές», π. Ἀρχειοτάξιο, τχ. 11, Ἰούνιος 2009, σ

10 Ἀπό τίς «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σωπῆς τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν; Ἄς ταξιδέψουμε στίς ἀρχές τοῦ προηγούμενου αἰώνα, τό Εἶναι ἡ στιγμή πού ὁ Νικόλαος Πολίτης εἰσηγεῖται τήν ἔκθεση τῆς ἐπιτροπῆς τῶν κριτῶν στό διαγωνισμό περί τῆς Λαογραφίας τῆς Μακεδονίας τοῦ Χατζηλαζαρείου Ἀγῶνος 17, κάνοντας μία εὐρύτατη ἀναφορά στούς σκοπούς τῆς ἐπιστήμης τῆς Λαογραφίας, μέ ἀφορμή ἕνα ἀττικό ρητό: «Διευκρινεῖ δ ἡ λαογραφία τήν ἐθνικήν σύστασιν τῶν χωρῶν, τάς ὁποίας ἐρευνᾶ, διότι τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἑδραῖον θεμέλιον εἶναι πρό πάντων ἡ κοινότης τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, τῶν δοξασιῶν καί τῶν παραδόσεων, τῆς ἀντιλήψεως τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου καί τῆς ἐκδηλώσεως τῶν συναισθημάτων καί ἐπί πᾶσι, ἡ κοινότης τῶν πόθων καί τῶν ἐλπίδων. Εἶναι ταῦτα τά ὁμότροπα ἤθη» «Τἄλλα στοιχεῖα, τά ὁποῖα κατά τόν ἀττικόν ἐκεῖνον ὁρισμόν συνιστῶσι τό ἔθνος, τό ὅμαιμον, ἤτοι ἡ κοινότης τῆς καταγωγῆς, τό ὁμόγλωσσον καί τῆς λατρείας ἡ κοινότης, δυνατόν νά μή συνυπάρχωσι πάντα εἰς ἕν ἔθνος, ἤ νά μή ἀποτελῶσι τό διακριτόν γνώρισμα ἑνός ἔθνους ἀπό ἄλλου. Ἀλλά τά ὁμότροπα ἤθη ἀρκοῦσι καί μόνα, ὅπως ἐποικοδομηθῇ ἐπ αὐτῶν ἡ συνείδησις τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος» «Αἱ λαογραφικαί ἔρευναι κατά ταῦτα ἔχουσιν ὅλως ἰδιαιτέραν σημασίαν, ὅταν γίνωνται εἰς χώρας ἀμφιλεγομένης ἐθνικῆς συστάσεως. Ὅταν ἤ ἐξ ἀτελοῦς γνώσεως ἤ ἐκ σκοπίμου διαστροφῆς τῶν πραγμάτων ἐπικρατεῖ ἀσάφεια περί τοῦ ἐθνισμοῦ τῆς χώρας τινός ἀπηκριβωμένη καί ἐνσυνείδητος λαογραφική ἔρευνα αὐτῆς δύναται νά προσαγάγῃ ἀσφαλῆ καί ἐμφανῆ καί ἀναμφισβήτητα μαρτύρια, συντελοῦντα εἰς διαφώτισιν τῶν ἐθνολογικῶν ζητημάτων. Οὕτω λ.χ. καλλίστην συμβολήν παρέσχεν ἡ λαογραφία εἰς ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος περί τῆς καταγωγῆς τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων, διά προσθέτων ἐπιχειρημάτων ἐνισχύσασα τά πορίσματα τῆς ἀπό ἱστορικῆς ἀπόψεως ἀνασκευῆς τῶν ἀσυστάτων θεωριῶν τοῦ Φαλλμεράϋερ». Πιστεύω πώς ἡ εἰσήγηση αὐτή τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Λαογραφίας Νικολάου Πολίτη συνιστᾶ ἕνα καταστατικό κείμενο. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐν λόγω διατύπωση γιά τήν πρωταρχική σημασία πού ἀποδίδεται πλέον στά ἤθη καί τά ἔθιμα, σέ σχέση μέ τή δευτερεύουσα θέση, στήν ὁποία τοποθετεῖται ἡ θρησκευτική ἔνταξη, ἡ «φυλή» καί ἡ γλώσσα μιᾶς κοινότητας, ἀποτελεῖ, βεβαίως, τό νέο πνεῦμα, μέ τό ὁποῖο ἡ ἀκαδημαϊκή κοινότητα ἀκολουθεῖ τούς βηματισμούς τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς. Βρισκόμαστε σέ μιά κρίσιμη περίοδο, παρόλο πού σύμφωνα μέ τόν Ν. Πολίτη, τό φάντασμα τοῦ Φαλμεράυερ δέν θεωρεῖται πλέον ἀπειλητικό, μέ ἄλλα λόγια ἡ ταραχή, τήν ὁποία αὐτός προκάλεσε στούς Νεοέλληνες 18 ἔχει ἀρχίσει νά καταλαγιάζει. Καί προηγουμένως, ἀλλά καί στό ἑξῆς πιό συστηματικά, ἡ στοχοθεσία τῆς λαογραφίας 17. Τό χειρόγραφο ἀπόκειται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, Ρ Μεταγενέστερη παραλλαγή αὐτοῦ του ἀποσπάσματος καί τοῦ σχολιασμοῦ του ἐντοπίζεται: Ν. Γ. Πολίτης, «Δημώδεις δοξασίαι περί ἀποκαταστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους», Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Α, Ἀθήνα 1920, σ , ὅπου καί ἐπισημαίνεται ὅτι τό ἐν λόγω ἄρθρο εἶχε δημοσιευτεῖ ἤδη σέ γαλλική μετάφραση τό 1918 στήν La Revue de la Grèce. 18. Ἕλλη Σκοπετέα, Φαλμεράυερ, τεχνάσματα τοῦ ἀντιπάλου δέους, Ἀθήνα

11 Ἄννα Ματθαίου δηλαδή τῶν θεωρητικῶν ἑρμηνευτικῶν σχημάτων, ἀλλά, κυρίως, τῶν ἐπιτόπιων καταγραφῶν βρίσκεται ἐπικεντρωμένη στό νά καταδείξει μιά πολιτική καί ἐθνική ὁμοιογένεια, ὅσο γίνεται πιό εὐρεία γεωγραφικά, ἀκόμα κι ἐκεῖ ὅπου οἱ πληθυσμοί δέν εἶναι συμπαγεῖς ὡς πρός τό θρήσκευμα ἤ τή γλώσσα. Ὡς ἑρμηνευτικό νῆμα ἀπομένει τό φρόνημα, τό ὁποῖο ταυτίζεται κατά τή λαογραφία μέ τά ὁμότροπα ἤθη τῶν Ἑλλήνων ἐξυπακούεται γιά νά ἐπιλυθοῦν τά χρονίζοντα ἐθνολογικά ζητήματα. Νά ὑπενθυμίσουμε, ἐδῶ, δύο χρονολογίες πού καθορίζουν τόν ἀκαδημαϊκό λόγο αὐτή τήν ἐποχή: τό 1908, μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας, καί τό 1909, μέ τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Λαογραφία. Ἀνάμεσα στούς στόχους τῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας, στόν Κανονισμό της καθορίζεται ὅτι «ἔργον τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ καλλιέργεια καί προαγωγή τῶν λαογραφικῶν ἐρευνῶν καί σπουδῶν, ἰδίως δέ τῶν ἀναφερομένων εἰς τήν γνῶσιν τοῦ ἑλληνικοῦ καί τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Ἑλληνικῆς Χερσονήσου», δηλαδή, κατά τόν Δημήτριο Λουκάτο, «προγραμματίστηκε συγκριτική μελέτη τῆς λαογραφίας ὅλης της Βαλκανικῆς» 19, ἡ ὁποία, ὅμως, οὐδόλως εὐοδώθηκε. Μετά τήν ἐγκατάσταση τῶν νέων προσφυγικῶν πληθυσμῶν ἡ λαογραφία ἐξακτινώνεται (θεσμικά καί θεματικά) σέ νέες ἑταιρεῖες καί ἀντίστοιχα περιοδικά: Ἐπιτροπή Ποντιακῶν Μελετῶν, Ἑταιρεία Θρακικῶν Μελετῶν, Ἀρχεῖον τοῦ Θρακικοῦ Θησαυροῦ, Ἕνωσις Σμυρναίων καί Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 20. Τό ἐθνικό ἀδιέξοδο, λοιπόν, μπροστά στή διεκδικούμενη ἀνθρωπογεωγραφία καί τή διαχείρισή της, ὁδηγεῖ στήν υἱοθέτηση ἑνός νέου εὐλογοφανοῦς σχήματος, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο, ἐγκαταλείπονται πλέον οἱ ἀναφορές πού χρησίμευαν στό παρελθόν (ἐπειδή ἀπέτυχαν) στίς ἔννοιες φυλή, γλώσσα, θρήσκευμα, γιά νά δώσουν τώρα τή θέση τους ἀποκλειστικά στά ὁμότροπα ἤθη, τά ὁποῖα ἀρχικά θά κατασκευαστοῦν κατά τό δοκοῦν γιά νά ἐμφανίζονται ὡς ὁμότροπα καί στή συνέχεια ἡ πνευματική ἐλίτ, μέ τή βοήθεια τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, θά οἰκοδομήσει τό ἑνιαῖο ἐθνικό φρόνημα, «τή συνείδησι τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος» τῶν πληθυσμῶν Δημ. Σ. Λουκάτος, Εἰσαγωγή στήν ἑλληνική λαογραφία, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1985, σ Γιά τή συνάφεια τῶν προσανατολισμῶν τοῦ Ν. Πολίτη καί τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας μέ τό Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων πού ἱδρύεται τήν ἴδια ἐποχή βλ. Εὐδοκία Ὀλυμπίτου, «Ἀναζητήσεις καί προσανατολισμοί τῆς ἐθνικῆς ἰδεολογίας: ἡ πρώτη εἰκοσαετία τῆς ἐπιστήμης τῆς Λαογραφίας καί ἡ δημιουργία τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων», Ἔφη Ἀβδελᾶ (ἐπιμ.), Τό Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων 100 χρόνια, Ἀθήνα 2010, σ , : Δημ. Σ. Λουκάτος, ὅ.π., σ Ὡς πρός τήν εὔθετη, ὁμολογουμένως, χρήση τοῦ ἀττικοῦ ρητοῦ ἀπό τόν Ν. Πολίτη, εἶναι πιθανός ὁ ἐρανισμός στοιχείων ἀπό τή διάλεξη τοῦ Ἐρνέστ Ρενάν στή Σορβόννη, στίς 11 Μαρτίου 1882, γιά τόν ὁρισμό τοῦ ἔθνους καί τοῦ λαοῦ. Ὁ Ρενάν θεωρεῖ πώς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τοῦ ἔθνους δέν ἀποτελεῖ ἡ κοινή φυλή, γλώσσα, θρησκεία ἤ γεωγραφία, ἀλλά προκρίνει τίς «κοινές δόξες στό παρελθόν» καί τήν «κοινή βούληση στό παρόν». Βεβαίως ὁ Ρενάν μιλοῦσε 90

12 Ἀπό τίς «κοινότητες τῆς ὁμοιότητας» στά φαγητά τῆς σωπῆς Αὐτό ἐπιτυγχάνεται καί μέ τήν προβολή τῆς παγιωμένης ἱστορικῆς γεωγραφίας, ἡ ὁποία συντελεῖ στήν ἐθνική οἰκειοποίηση τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου. Στήν πραγματικότητα, ὁ Ν. Πολίτης δέν πάσχει ἀπό «προγονολατρική μανία», ὅπως τόν κατηγορεῖ ὁ γιός του Φῶτος Πολίτης περίπου τήν ἴδια ἐποχή, Ἰούλη τοῦ 1909, ὅταν μαθαίνει τή συμμετοχή τοῦ πατέρα του στήν ἐπιτροπή γιά τή μετονομασία τῶν οἰκισμῶν τῆς Ἑλλάδας 22. Ἐφαρμόζοντας μιά ρεαλιστική πολιτική κατά τό πνεῦμα τῶν καιρῶν, μέσα ἀπό τήν ἐξίσωση τῶν ὁμότροπων ἠθῶν (δηλαδή τῆς κοινῆς παράδοσης, ἔννοιας εὔπλαστης σάν τήν πλαστελίνη) μέ τό ἑνιαῖο ἑλληνικό φρόνημα (τήν κοινή ἰδεολογία) τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ὠθεῖ τή λαογραφία στήν καταγραφή τῶν ἐπιμέρους ἐθίμων γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ταυτόχρονη ἐνσωμάτωσή τους στό corpus μιᾶς ἑνιαίας ἐθνικῆς ἑλληνικῆς παράδοσης. Ὡς ληξιαρχική πράξη γέννησης τῆς Λαογραφίας θεωρεῖ ὁ Κ. Θ. Δημαρᾶς τό 1871, χρονιά δημοσίευσης τῆς Νεοελληνικῆς Μυθολογίας τοῦ Ν. Πολίτη, ἡ ὁποία, μαζί μέ τήν ἑδραίωση τῆς ἱστοριοκρατίας, θά ἀποτελέσουν «τό νέο καί ἀρραγές σύνολο», τόν «ἄρραφο χιτώνα», ὅπου, «καμμιά ἐπέμβαση δέν εἴταν δυνατή, καμμιά παραχώρηση δέν φαινόταν ἀποδεκτή» 23. Κι ἔτσι ἀκριβῶς συνέβη. Σταθερά καί γιά χρόνια, ὑπό τήν ὀπτική γωνία πού ὑπέδειξε ὁ Ν. Πολίτης, μπορεῖ κανείς νά διαβάσει ἱστορικά τά ἄρθρα στό περιοδικό Λαογραφία (ἀπό τό 1909 κ.ἑξ.) καί ἀνάλογες μελέτες μέ τίς καταγραφές πού ἀφοροῦν τήν καθημερινή ζωή τῶν ἑλληνικῶν ἀγροτικῶν καί κτηνοτροφικῶν πληθυσμῶν τοῦ παρελθόντα αἰώνα, ὅπου σταθερά τό τοπικό ἐνσωματώνεται πλήρως στό ἐθνικό 24, καί στίς ὁποῖες καί γιά τή συναίνεση τῶν ἀτόμων ἑνός ἔθνους γιά τή συνέχιση τῆς συμβίωσης, καθώς «ἡ ὕπαρξη ἑνός ἔθνους εἶναι ἕνα καθημερινό δημοψήφισμα» Ἐρνέστ Ρενάν, «Τί εἶναι ἔθνος», Μετάφραση: Ἀνδρέας Πανταζόπουλος, π. ὁ Πολίτης, τχ. 121, Ἰανουάριος-Μάρτιος 1993, σ. 38 βλ. ἐπίσης, Ἄγγελος Ἐλεφάντης, «Τό ἔθνος τοῦ Διαφωτισμοῦ», Χρῆστος Λοῦκος (ἐπιμ.), Κοινωνικοί ἀγῶνες καί Διαφωτισμός. Μελέτες ἀφιερωμένες στόν Φίλιππο Ἠλιού, Ἡράκλειο 2007, σ : Βλ. Παν. Μουλλᾶς, Ὁ λόγος τῆς ἀπουσίας. Δοκίμιο γιά τήν ἐπιστολογραφία μέ σαράντα ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Φώτου Πολίτη, Ἀθήνα 1992, σ γιά τίς ἀλλαγές τῶν τοπωνυμίων: Ἑλένη Κυραμαργιοῦ, «Καινούρια Ὀνόματα - Καινούριος Χάρτης: οἱ μετονομασίες τῶν οἰκισμῶν τῆς Ἑλλάδας, », π. Τά Ἱστορικά, τχ. 52, Ἰούνιος 2010, σ Κ. Θ. Δημαρᾶς, Ἑλληνικός ρωμαντισμός, Ἀθήνα 1982, σ Στό ἐναρκτήριο μάθημά του, Ἀπρίλιο τοῦ 1979, στή Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου, στό Πανεπιστήμιο Κρήτης, ὁ Δημ. Λουκάτος μέ εἰλικρίνεια ἐπισημαίνει τόν ἐντοπισμό τῆς διαφορετικότητας: «Ἐμεῖς, στήν Ἑλλάδα ἐγνωρίσαμε τό 1922 καί τίς μεγάλες ἀνακατατάξεις τῶν προσφύγων τῆς Μ. Ἀσίας καί τῆς Θράκης, πού ἦρθαν σ ὅλη τήν Ἑλλάδα (ὄχι μόνο σέ πόλεις καί περιφέρειες, ἀλλά καί στό παραμικρό νησί, καί στήν Κρήτη) κι ἔφεραν στά μάτια, πρῶτα τοῦ ἴδιου τοῦ ντόπιου λαοῦ, τίς λαογραφικές διαφορές τους, κι ὕστερα στά μάτια τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, τόν πλοῦτο καί τήν ἱστορική ἐθνικότητα τῶν διαφορῶν αὐτῶν»: «Ἡ Λαογραφία: ἐρευνητικός πυρήνας στίς σύγχρονες (ὁμόκεντρες ἀλλά εὐρύτερες) ἐπιστῆμες τῆς ἀνθρωπολογίας, ἐθνολογίας καί ἐθνογραφίας», π. Λαογραφία, τ. 38, Ἀθήνα 1998, σ :

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ajde.espivblogs. net. Για οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Υποστηρικτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Β Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΧ. Η κρητική διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες. Σώγεμα ρόγδια, σώγεμα στάρια ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΦΡΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΠΕΡΧ. Η κρητική διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες. Σώγεμα ρόγδια, σώγεμα στάρια ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΦΡΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΠΕΡΧ TO ΠEPIOΔIKO TΩN SUPER MARKETS XAΛKIAΔAKH ΤΕΥΧΟΣ 61 XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η κρητική διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες Σώγεμα ρόγδια, σώγεμα στάρια ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3827278, 210 3301111

LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3827278, 210 3301111 2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ Φίλιππος Ψύχαλος & Σία Εκδοτική O.E Χαρ. Τρικούπη 56-58 & Βαλτετσίου, Αθήνα 10680 Τηλ.: 210 3834254, 210 3222468 Fax: 210 3834254 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Σύνταξης Εδεσματολογίου. για εστιατόρια ελληνικής κουζίνας & παραδοσιακές ταβέρνες

Οδηγός. Σύνταξης Εδεσματολογίου. για εστιατόρια ελληνικής κουζίνας & παραδοσιακές ταβέρνες Οδηγός Σύνταξης Εδεσματολογίου για εστιατόρια ελληνικής κουζίνας & παραδοσιακές ταβέρνες Μια μελέτη του Εκπαιδευτικού Ομίλου LΕ MΟNDE και των Εκδόσεων Les Livres du Tourisme Οδηγός Σύνταξης Εδεσματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις

Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορική διατριβή Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις Οι κεντρικές ελληνικές (πολιτικές) υποκουλτούρες

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπρίων Γευσεις Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κυπρίων Γευσεις Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής Κυπρίων Γευσεις Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 7 8 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Τεύχος 54

31 Μαρτίου 2011 Τεύχος 54 31 Μαρτίου 2011 Τεύχος 54 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Σεµινάρια Ψυχολογίας Μαρτίου...σελ.1 Εκδήλωση του Οργανισµού για την ιάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.σελ.1 Έναρξη του Κολλεγιακού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1. Εισαγωγικά. Στόχοι και πηγές. Τα έθιμα του τόπου μας, όλοι μας ν αγαπούμε, Και τώρα δω που ήρθαμε, πρέπει να τα τηρούμε 1 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ευχαριστίες....................................................4 Χαιρετισμός Δημάρχου..............................................5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠιΜΕΛΕια αφιερωματοσ - ΚΕιΜΕνα - ΣΥνΕντΕΥΞΕιΣ: ΣτΕΛιΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕργΟ του Θ. ΠαγΩνη, τοιχογραφια Συνεντεύξεις Δημήτριος Καραμπερόπουλος Γιώργος Κοντογιώργης Έλενα Λαζάρ

Διαβάστε περισσότερα

FreeNEWS ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. www.fryganiotis.gr 1 4 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4 Τ Ι Μ Η 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4

FreeNEWS ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. www.fryganiotis.gr 1 4 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4 Τ Ι Μ Η 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 www.fryganiotis.gr FreeNEWS Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 6 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Α Φ Ρ Υ Γ Α Ν Ι Ω Τ Η!!! Π Α Ρ Τ Ε Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Η N Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η Κ Α Ι Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Τ Ε Π Λ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία.

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αν φανταστείτε έναν άνθρωπο πανταχού παρόντα, που, σήμερα

Αν φανταστείτε έναν άνθρωπο πανταχού παρόντα, που, σήμερα ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 27 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Τιμή Τεύχους 0,50 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 134, 17676 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ª π. Πρόβληµα η αβεβαιότητα για το µέλλον... σ6-7. σ16-17. σ12-13. σ23-24-25

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ª π. Πρόβληµα η αβεβαιότητα για το µέλλον... σ6-7. σ16-17. σ12-13. σ23-24-25 TELIKES SELIDES 02-07-15 15:18 ÂÏ 1 ª π ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ª π π σ6-7 Αυγεράκης Ιωάννης Πρόβληµα η αβεβαιότητα για το µέλλον... σ12-13 Μειώσεις στις τιµές των τροφίµων ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΤΕΥΧΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα