Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ"

Transcript

1 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

2 Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια, για κάθε μειωμένο επίπεδο Ανθρακικού Αποτυπώματος που επιτυγχάνει, μηδενίζει το υπολειπόμενο με αντιστάθμιση δηλαδή μέσω αγοράς ισόποσων δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση κάνει την γενική της δραστηριότητα φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον, αφού η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αλλά και η αντιστάθμισή του, συντελεί στην άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και μειώνει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Τα οφέλη από το Πράσινο Εστιατόριο Αποφασίζοντας να κάνετε το Εστιατόριό σας Πράσινο, σας αποδίδει σταδιακά με διάφορους τρόπους: 1. Θα εξοικονομήσετε χρήματα, από την μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού. 2. Θα βελτιωθεί το περιβάλλον του χώρου εστίασης και εργασίας, τόσο για τους πελάτες όσο και το προσωπικό. 3. θα μπορέσετε να διαφοροποιήσετε την επιχείρησή σας ως μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, αν όχι η πρώτη, που δεσμεύεται για την αειφορία, την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και τη προστασία του περιβάλλοντος. 4. Οι ενέργειές σας θα δημιουργήσουν μία σημαντική διαφορά ορατή στους τρίτους είτε a. με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου b. με την μείωση της άμεσα και έμμεσα καταναλισκόμενης ενέργειας c. με την μείωση ή και την απομάκρυνση τοξικών ή επιβλαβών χημικών ουσιών που διαφεύγουν στο αποχετευτικό σύστημα d. με την υποστήριξη κάποιων τοπικών [ενδεχομένως και επωνύμων] παραγωγών και βιοκαλλιεργητών. Αυτά μπορούν αποτελέσουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία προβολής προώθησης. Εάν τέτοιες αλλαγές γίνουν σε ένα σπίτι αυτές έχουν σαφώς ευεργετικές επιπτώσεις. Κάνοντας τες όμως στο εστιατόριό σας οι ευεργετικές αυτές επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται κατά τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετείτε ημερησίως.

3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η Κλιματική Αλλαγή και οι καταστροφικές επιπτώσεις που επιφέρει προκαλείται από την αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας λόγω της εκπομπής συγκεκριμένων ομάδων αερίων που δημιουργούνται από διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου. Αυτά τα αέρια ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα Το Ανθρακικό Αποτύπωμα μετρά το σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου [ΕΑΘ] που δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες ενός ατόμου, μίας εκδήλωσης, μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή από την διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, ή από την διαδικασία παροχής μίας υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου υπολογισμού εκφράζονται σε ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα [CO 2 e]. Η Αντιστάθμιση του Ανθρακικού Αποτυπώματος Ο μηδενισμός ή αντιστάθμιση αυτού του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται μέσω της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα που παράγονται από έργα απάλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, από έργα προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος και ισοδυναμεί - συνιστά μία συμμετοχή στη χρηματοδότηση τέτοιων περιβαλλοντικά επωφελών έργων. Η σημασία της μέτρησης, μείωσης & αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος φέρνει και διατηρεί στο προσκήνιο τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον που συνοδεύουν «σιωπηρά» απλές καθημερινές μας ενέργειες και δραστηριότητες, ενώ η υλοποίησης ενός σχεδίου για την μείωση και τον μηδενισμό του συνεισφέρει πρακτικά στην άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος από την Green Evolution, υποβοηθά την επιχείρηση στο να κατανοήσει το πώς μπορεί να σχεδιάσει με οικονομικό τρόπο μία πορεία σταδιακής μείωσής του. Η ίδια η διαδικασία και το αποτέλεσμα του υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος: Επισημαίνει τις κύριες επιβαρυντικές επιπτώσεις που έχουν οι διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες και δραστηριότητες στο περιβάλλον και το κλίμα. Βοηθά στο να εντοπίζονται οι παράγοντες και οι ενέργειες που έχουν τις εντονότερες επιβλαβείς επιπτώσεις, και άρα που πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μειώνονται οι εκπομπές που τις συνοδεύουν. Παράλληλα λειτουργεί ενημερωτικά και για όλους όσους έμμεσα ή άμεσα έρχονται σε επαφή με την επιχείρηση (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές) στο να έχουν κατά νού αυτές τις «σιωπηρές» επιβλαβείς ενέργειες και προτρεπτικά στο να μεριμνούν στο μέτρο του δυνατού για μία διαφοροποιημένη ευνοϊκή στάση και καθημερινή πρακτική τους έναντι του περιβάλλοντος και του κλίματος.

4 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ο κύκλος ενεργειών για την πράσινη επιχείρηση περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 1. Μέτρηση Ανθρακικού Αποτυπώματος Αρχικά μετριέται το ανθρακικό αποτύπωμα της λειτουργίας της επιχείρησης (ενδεχομένως κατά περίπτωση και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό). 2. Αποτύπωση Σημερινής Κατάστασης της Επιχείρησης και Στοχοθέτηση Αποτυπώνεται η κατάσταση των υποδομών και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και βάσει αυτών υποστηρίζεται η επιχείρηση στο να αποφασίσει μία εξελισσόμενη στο χρόνο στοχοθέτηση (πχ στόχοι ανά έτος), ώστε αυτή να ικανοποιεί διαχρονικά το βασικό ισοζύγιο κόστους οφέλους 3. Αντιστάθμιση Διαμορφώνεται το αντίστοιχο σχέδιο αντιστάθμισης και πραγματοποιείται η πρώτη αντιστάθμιση έτσι ώστε η επιχείρηση να γίνεται και να παραμένει Πράσινη σε όλο το διάστημα της μετεξέλιξής της. 4. Σχέδιο Μείωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος Βάσει αυτής της στοχοθεσίας καταστρώνεται σχέδιο ελεγχόμενης σταδιακής μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. 5. Υλοποίηση Σχεδίου Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος Η επιχείρηση υλοποιεί το μέρος του σχεδίου που προβλέπεται για την χρονική περίοδο εφαρμογής του. Επανάληψη του Κύκλου Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται ανά προβλεπόμενη, στο σχέδιο, περίοδο (πχ ετήσια) οπότε η επιχείρηση: αποτιμά την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που υλοποίησε αντισταθμίζει το υπολειπόμενο ανθρακικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου και οργανώνει τις ενέργειες που προβλέπει το σχέδιο για την επόμενη περίοδο

5 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Το σχέδιο για την μετεξέλιξη του Εστιατορίου σας σε Πράσινο περιλαμβάνει ανάλογα με τις επιλογές της επιχείρησης μέριμνες και υλοποιούμενες ενέργειες σχετικά με την: Μείωση o της κατανάλωσης Ενέργειας o της κατανάλωσης Νερού o των Απορριμάτων Χρήση o Ασφαλών καθαριστικών o Τοπικών ή / και βιολογικών προϊόντων o Άλλων Πράσινων Προϊόντων και Συσκευών Επιλογές για: o Αναλώσιμα και Συσκευασίες o Εσωτερική Διακόσμηση και Κατασκευές

6 ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Τα μετρούμενα μεγέθη για το Ανθρακικό Αποτύπωμα και οι ενέργειες για την μείωσή του, ομαδοποιούνται στα: Εξοικονόμηση και Μείωση Ενέργειας Εξοικονόμηση στη Χρήση Νερού Τρόφιμα Μείωση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση Εξοπλισμός και δομικά υλικά Αντικείμενα μίας χρήσης Χρήση χημικών μέσων και μείωση της μόλυνσης

7 ΜΕΝΟΥ Η ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΑ», ΓΕΥΜΑΤΑ - ΔΕΙΠΝΑ. Υπάρχουν διάφορες ενέργειες που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν και να παρουσιάζονται ή να γίνονται και με τη προαιρετική συμμετοχή των πελατών που να λειτουργούν και ως εκπαιδευτική διαδικασία για τους πελάτες και ως marketing εργαλείο για την επιχείρηση. Αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής παρουσίασης και προβολής της πράσινης πρωτοβουλίας της επιχείρησης που θα ήθελε η επιχείρηση να ακολουθήσει με δεδομένη την πράσινη λειτουργία της. Παράδειγμα Α Είναι δυνατόν για menu ή / και διακριτά φαγητά (κατά την κρίση της επιχείρησης) να μετρηθεί το ανθρακικό τους αποτύπωμα, τόσο ως προς τη σύνθεση όσο και ως προς τον τρόπο παρασκευής τους. [ Αυτό συνεπάγεται σταθερό είδος, ποιότητα, προέλευση και ποσότητα των τροφίμων που το συνθέτουν και σταθερό τρόπο παρασκευής τους, κάτι που προφανώς ισχύει σε μία επιχείρηση εστίασης]. Αυτά τα menu ή τα διακριτά φαγητά με μετρημένη την τιμή του Ανθρακικού Αποτυπώματος μπορεί (πάντα κατά τη κρίση της επιχείρησης) να αναφέρονται παρουσιάζονται στον πελάτη, π.χ μέσω «ειδικού πράσινου καταλόγου» εδεσμάτων. Αυτά μπορεί να είναι ειδικά menu / φαγητά οποία είτε τα έχει ήδη «πρασινίσει» η επιχείρηση με αντιστάθμιση και τα προωθεί ως τέτοια, [η επιχείρηση προβάλλεται ως προσφέροντας το πρασίνισμα κάποιων φαγητών στους πελάτες της επεκτείνει δηλαδή την πράσινη πρωτοβουλίας της], είτε να δίνει η επιχείρηση την δυνατότητα στον πελάτη να αντισταθμίσει αυτός κάποια επιλογή του από αυτόν τον κατάλογο [ πρόσκληση προσθετικής πράσινης συμμετοχής του πελάτη στην πράσινη πρωτοβουλία της επιχείρησης] κλπ κλπ. [Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχει υπάρξει πρόβλεψη ώστε να έχει προ- αγορασθεί ένας αριθμός δικαιωμάτων, έτσι ώστε ο πελάτης να παίρνει και αναμνηστικό απόσπασμα πράσινου πιστοποιητικού.]

8 Η Green Evolution Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονομίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες τεχνο-οικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την οικονομία άνθρακα και τα έργα των ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, τις στρατηγικές διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ προωθεί καινοτομικές λύσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και τις πράσινες τεχνολογίες. Στο πεδίο της διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου, οι υπηρεσίες της Green Evolution περιλαμβάνουν μέτρηση - υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργίας οργανισμών επιχειρήσεων και εκδηλώσεων, παραγόμενου προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας, στρατηγικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος αυτών, σχέδια υλοποίησης ενεργειών για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και για την απόκτηση περιβαλλοντικών ή πράσινων σημάτων, καθώς και ότι χρειάζεται προκειμένου να αντισταθμισθεί το ανθρακικό αποτύπωμα που συνοδεύει τη λειτουργία ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, την παραγωγή - δημιουργία ενός προϊόντος ή την παροχή μίας υπηρεσίας είτε την διοργάνωση και διεξαγωγή μίας οποιασδήποτε εκδήλωσης. Η Εταιρεία μας διαθέτει στελέχη με ειδική Εμπειρογνωμοσύνη στην Διαχείριση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου και στην ποιοτική αντιστάθμιση τους. Επίσης, η Εταιρία μας παρακολουθεί από κοντά τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της λειτουργίας των κοινωνικών και επιχειρηματικών οντοτήτων σε ένα περιβάλλον με ολοένα αυξανόμενους περιορισμούς ως προς τον άνθρακα.

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Aπολογισμός Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης. Κάθε μέρα, υπεύθυνα

Aπολογισμός Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης. Κάθε μέρα, υπεύθυνα Aπολογισμός Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης Κάθε μέρα, υπεύθυνα 2 Περιεχόμενα Α. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 B. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 Γ. ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ 8 1. Η Carrefour 8 2. O Όμιλος Carrefour

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος aggeliki.arampatzi@gmail.com, tm0915@uom.gr kpsannis@uom.gr http://users.uom.gr/~kpsannis/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Το περίπτερο της Εθνικής Τράπεζας στην έκθεση Ecotec 2011 Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Σεβασμός προς το Περιβάλλον «Η Τράπεζα και ο Όμιλος πιστεύει ότι η ευθύνη προς το Περιβάλλον και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα