Μαρία Βραχιονίδου. (διδακτορική διατριβή), εκδ. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2007, σελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Βραχιονίδου. (διδακτορική διατριβή), εκδ. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2007, σελ. 628-640. 1"

Transcript

1 Διατροφικές συνήθειες ως στρατηγικές συγκρότησης πολλαπλών πολιτισµικών ταυτοτήτων και διαχείρισης του παρελθόντος: το παράδειγµα της ελληνικής µανιταροφαγίας Μαρία Βραχιονίδου «Πες µου τι τρως να σου πω ποιος είσαι» είχε πει το 1825 ο Γάλλος γαστρονόµος Brillat-Savarin. 1 Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα η διάσηµη πλέον ρήση του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Κι αυτό γιατί, ενώ διαµορφώνονται νέα κριτήρια µε τα οποία επιλέγεται το φαγητό, η ίδια η έννοια του φαγητού και η διαµόρφωση των διατροφικών συνηθειών αποτελούν διαχρονικά πολύ βασικούς παράγοντες για τη συγκρότηση της ταυτότητας. Στη σηµερινή ανακοίνωση θα αναλύσω τις διατροφικές συνήθειες µέσα από δύο άξονες, α) ως στρατηγικές συγκρότησης πολλαπλών πολιτισµικών ταυτοτήτων β) ως στρατηγικές διαχείρισης του παρελθόντος και γ) ακολούθως θα περιγράψω πώς αυτές οι στρατηγικές εφαρµόζονται στο παράδειγµα της ελληνικής µανιταροφαγίας. 2 Σύµφωνα µε τις ανθρωπιστικές επιστήµες, η έννοια της ταυτότητας παίζει κοµβικό ρόλο όχι µόνο για την αντίληψη του εαυτού από το ίδιο το άτοµο αλλά και για την τοποθέτηση του ατόµου στην οµάδα και εν τέλει για τη συλλογική κατασκευή της κοινωνίας. Για τη συγκρότηση της ταυτότητας πολλοί παράγοντες είναι καθοριστικοί. Το φαγητό και οι διατροφικές συνήθειες ανήκουν ασφαλώς στους πρωταρχικούς, καθώς το τι επιλέγει (ή το τι αναγκάζεται) να τρώει ένα άτοµο, µια οµάδα ή ένας λαός έχει µεγάλη σηµασία για τον αυτοκαθορισµό του. Ποια όµως είναι τα κριτήρια που ορίζουν την επιλογή του φαγητού, που διαµορφώνουν αλλά και αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες, που τυποποιούν τους τρόπους στο τραπέζι, που ελέγχουν ποιο διατροφικό προϊόν θα καταναλώσει και ποιο θα απορρίψει κάποιος (είτε πρόκειται για άτοµο, είτε για οµάδα τοπική, κοινωνική ή άλλη είτε, πολύ περισσότερο, για ολόκληρα έθνη); Παραδοσιακά, τα βιολογικά και διατροφικά θεωρούνταν όχι µόνο τα πρωταρχικά αλλά και τα αποκλειστικά κριτήρια, εφόσον η λήψη της τροφής είναι η απάντηση στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων. Αργότερα, το 1 Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du goût, Paris 1825, (aphorisme iv). 2 Για εκτενή βιβλιογραφία βλ.: Βραχιονίδου Μαρία, Πολιτισµική και κοινωνική αξία των µανιταριών (διδακτορική διατριβή), εκδ. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2007, σελ

2 προβάδισµα δόθηκε στα οικονοµικά και πρακτικά κριτήρια, αφού αυτά καθορίζουν την παραγωγή κάθε τόπου, και η παραγωγή µε τη σειρά της καθορίζει τι είναι διατροφικά διαθέσιµο και τι όχι. Σήµερα ωστόσο είναι πια σαφές ότι αυτά τα κριτήρια όχι µόνο δεν είναι επαρκή αλλά σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν προηγούνται σε σχέση µε τα πολιτισµικά, που αποτελούν και τον πρωταρχικό παράγοντα για τη διαµόρφωση των διατροφικών µας επιλογών. Ασφαλώς το τι παράγει η κάθε περιοχή, η ένδεια ή η αφθονία που χαρακτηρίζει τον καταναλωτή, η δυνατότητά του να προµηθευτεί ή όχι κάποιο διατροφικό αγαθό, η θερµιδική αξία του κάθε διατροφικού προϊόντος παίζουν σηµαντικό ρόλο για τον τρόπο που τα άτοµα και οι κοινωνίες κάνουν τις διατροφικές τους επιλογές και διαµορφώνουν τις διατροφικές τους προτιµήσεις. Ωστόσο, το φαγητό είναι κυρίως ζήτηµα πολιτισµικών επιλογών, καθώς η τροφή αποτελεί ένα βασικό τρόπο συγκρότησης και υπογράµµισης της πολιτισµικής ταυτότητας. Μάλιστα, ακόµα και κάποια θεωρητικά ασφαλή και αντικειµενικά κριτήρια φαίνεται πως τελικά εµπίπτουν σε µια πολιτισµική κατηγορία, όπως συµβαίνει µε την εδωδιµότητα ή µη των τροφών. Το τι θεωρείται εδώδιµο δηλαδή δεν ταυτίζεται πάντα µε το τι είναι πράγµατι εδώδιµο, αλλά µε το τι θεωρείται από τα πολιτισµικά δεδοµένα του καθενός αποδεκτή τροφή. Έτσι π.χ. για τους Εβραίους και τους µουσουλµάνους, το χοιρινό, άσχετα από τη διατροφική του αξία, απορρίπτεται ως διατροφική επιλογή, για τους Ινδούς το κρέας αγελάδας κ.ο.κ. αλλά και αντίστροφα, κάποια υποτίθεται επικίνδυνα για την υγεία και µη εδώδιµα είδη, όπως κάποια δηλητηριώδη είδη της χλωρίδας και της πανίδας, σε ορισµένες περιοχές θεωρούνται εκλεκτό έδεσµα. Ότι η διατροφή αποτελεί µέσο συγκρότησης πολιτισµικής ταυτότητας γίνεται σήµερα ολοένα και πιο προφανές, και για δύο πρόσθετους λόγους. Αφενός γιατί, το βιοτικό επίπεδο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, έχει ανέβει θεαµατικά σε σχέση µε παλαιότερες εποχές και αφετέρου γιατί τα δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης κάνουν εύκαιρες διατροφικές επιλογές ακόµα και από τις πιο αποµακρυσµένες στον καταναλωτή κουζίνες. Μπορεί λοιπόν κανείς να γευτεί παέγια στη Στοκχόλµη και σούσι στην Αθήνα, τατζίν στη Μελβούρνη και κρέας ταράνδου στη Φλόριντα. Άρα, τελικά, όπως τονίζει και η κοινωνική ανθρωπολόγος Deborah Lupton, επιλέγουµε τροφές πολιτισµικά αποδεκτές και παράλληλα δρώσες συµβολικά για την 2

3 παρουσίαση του εγώ. 3 Και διαχρονικά άλλωστε το φαγητό αποτελούσε πεδίο διαµάχης και εντάσεων ή έστω διαφοροποίησης, ακριβώς γιατί ήταν περιβεβληµένο µε το µανδύα της ταυτότητας. Παρόλο που, όπως επισηµαίνει ο ιστορικός της διατροφής Peter Scholliers, λίγοι ιστορικοί έχουν εξετάσει το πώς τα τρόφιµα χρησιµοποιήθηκαν για να χτίσουν τις ταυτότητες στο παρελθόν, 4 φαίνεται πως στη διάρκεια της ιστορίας συχνά οι τροφές έπαιξαν ρόλο παντιέρας που δήλωνε ακριβώς την οµάδα του ανήκειν, διαφοροποιούσαν ανάµεσα στο εµείς και στο οι άλλοι ή και σηµείωσαν την κοινωνική αλλαγή. 5 To λευκό ψωµί, για παράδειγµα, θεωρούνταν για αιώνες συνώνυµο της υγείας, της οµορφιάς και του πολιτισµού ενώ το µαύρο ψωµί συνώνυµο της βαρβαρότητας. 6 Παλαιότερα, εκτός από το ψωµί, άλλες δύο τροφές, το χοιρινό και το κρασί έπαιξαν κρίσιµο ρόλο στη διαφοροποίηση των Ρωµαίων από τους βαρβάρους και κατόπιν των δυτικών χριστιανών από τους υπολοίπους. 7 Η σηµειοδότηση λοιπόν του κάθε τροφίµου συνδέεται µε τις οικονοµικές, ιστορικές και πολιτισµικές συνθήκες που το συνοδεύουν αλλά και αντίστροφα: οι αλλαγές των διατροφικών γούστων σηµειοδοτούν κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές. Έτσι, όπως διευκρινίζει ο Bruno Laurioux ύστερα από µελέτη των µενού των συµποσίων στα πρώτα βιβλία µαγειρικής, πιάτα όπως ο ζωµός από αραβόσιτο ή το ψιλοκοµµένο πουλερικό µε κάστανα που ήταν εξαιρετικά δηµοφιλή το Μεσαίωνα στη Δύση, κάποιους αιώνες αργότερα είχαν πάψει να τα τρώνε. 8 Ή, το 18 ο αιώνα στη Γαλλία, πολυτελή εδέσµατα θεωρούνταν τα καβούρια, τα στρείδια και τα µικρά ψάρια ενώ τα µεγάλα ψάρια που παλαιότερα, σερβιρισµένα µε χάρη και χλιδή κοσµούσαν τα γιορτινά τραπέζια, δεν έχαιραν πλέον καµίας εκτιµήσεως. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα του χαβιαριού: µπορεί σήµερα να αποτελεί το συνώνυµο της πολυτέλειας, όµως στην οθωµανική Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η Άννα Ματθαίου, τόσο το µαύρο όσο και το κόκκινο χαβιάρι ήταν τόσο φτηνό, που 3 Lupton Deborah, Food, the Body and the Self, Λονδίνο 1996, σελ Scholliers Peter (επιµ.), Food, Drink and Identity. Cooking, Eating and Drinking in Europe since the Middle Age, Oxford New York, 2001, σελ βλ. και: Βραχιονίδου Μαρία, όπ.π., σελ Ματθαίου Άννα, Οι ντελικάτες τροφές και το λιτοδίαιτο: δύο εκδοχές του διαφωτισµού, Ιστορικά, τεύχ. 40, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα Ιούλ. 2004, σελ Flandrin J.-L. Montanari M. (επιµ.) Histoire de l alimentation, εκδ. Fayard, Παρίσι, Laurioux Bruno, Τα µενού των συµποσίων στα βιβλία µαγειρικής του τέλους του Μεσαίωνα, στο: Ματθαίου Άννα, Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, εκδ. Μνήµων, Αθήνα, 2003, σελ

4 αποτελούσε µια βασική τροφή των πληθυσµών για την περίοδο της νηστείας... 9 Οι διατροφικές συνήθειες όµως αποτελούν και µέσο διαχείρισης του παρελθόντος, καθώς συχνά κατασκευάζεται στερεοτυπικά ένα ανύπαρκτο διατροφικό παρελθόν για να υποστηρίξει µια σύγχρονη εθνική ή πολιτισµική ταυτότητα, γεγονός που αποκαλύπτει συχνά η ιστορική έρευνα. Για παράδειγµα ο Lοuis Stouff στην εργασία του για τον επισιτισµό και τη διατροφή στην Προβηγκία κατά το 14 ο αιώνα, 10 διαπιστώνει πως η παραδοσιακή προβηγκιανή κουζίνα δεν είναι παρά δηµιούργηµα των τελευταίων χρόνων, καθώς στα τέλη του Μεσαίωνα αυτή δεν διαχωριζόταν από την υπόλοιπη της Μεσογείου. 11 Το ίδιο κατευθυνόµενη διαπιστώνει η Inger Johanne Lyngo πως είναι και η σχέση ανάµεσα στο καθαρό άσπρο γάλα και τη µοντέρνα νορβηγική διατροφή. Άλλωστε δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποια τρόφιµα προπαγανδίστηκαν σκοπίµως, για εθνικούς, πολιτισµικούς ή οικονοµικούς λόγους, όπως συνέβη στη φασιστική Ιταλία µε το ψωµί και στην Ελλάδα την εποχή του Καποδίστρια µε την πατάτα 12. Η χρήση µιας διατροφικής συνήθειας ως στρατηγικής για τη συγκρότηση διαφορετικών σε κάθε εποχή πολιτισµικών ταυτοτήτων αλλά και για τη στερεοτυπική ανασύσταση του διατροφικού παρελθόντος φαίνεται χαρακτηριστικά στο παράδειγµα της ελληνικής µανιταροφαγίας που θα χρησιµοποιήσουµε. 13 Γιατί, όπως διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής µου γύρω από τα µανιτάρια, η αρχική εντύπωση που είχα και που, φαντάζοµαι, και αρκετοί από σας έχετε, ότι η µανιταροφαγία στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε αρκετούς δυτικοευρωπαϊκούς και σλαβικούς λαούς, δεν είναι και ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη, είναι αποτέλεσµα ακριβώς µιας τέτοιας στρατηγικής. Σύµφωνα µε τον πατέρα της εθνοµυκολογίας, τον Αµερικανό Robert Gordon 9 Ματθαίου Άννα, Οι ντελικάτες τροφές και το λιτοδίαιτο: δύο εκδοχές του διαφωτισµού, Ιστορικά, τεύχ. 40, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα,Ιούλ. 2004, σελ Stouff L., Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siecles, Παρίσι Βλ. και: Μπάδα Κωνσταντίνα, Εισαγωγή στην κοινωνική ζωή των πραγµάτων. (Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις), Γιάννενα 1993, σελ Σε άρθρο του ο Paolo Sorcinelli εξηγεί πώς οι Ιταλοί εργάτες του Λάτσιο ή της Τοσκάνης προπαγανδίστηκαν κατά τη διάρκεια της φασιστικής Ιταλίας προκειµένου να εντάξουν στη διατροφή τους το ψωµί, καθώς πείστηκαν ότι µε αυτό τον τρόπο ενσωµατώνονται όχι µόνο στην εργατική τάξη αλλά κυρίως στο ιταλικό έθνος. Όσο για την έλευση της πατάτας στην Ελλάδα είναι γνωστό το επεισόδιο µε τη φύλαξή της σε αποθήκη από στρατιώτες, σύµφωνα µε οδηγίες του Καποδίστρια, προκειµένου να πιστέψουν οι δύσπιστοι για τη αξία της Έλληνες χωρικοί πως επρόκειτο για ένα πολύτιµο τρόφιµο. 13 Βραχιονίδου Μαρία, όπ. π., βλ. κυρίως σελ

5 Wasson, οι λαοί χωρίζονται σε µυκόφοβους και µυκόφιλους. Στους πρώτους κατατάσσονται οι Αγγλοσάξονες αλλά και οι τευτονικοί λαοί ενώ στους δεύτερους οι Σλάβοι, οι βαλτικοί λαοί, οι Βάσκοι, οι λαοί της Σιβηρίας και της άπω Ανατολής αλλά και οι Έλληνες. Το µεγαλύτερο µέρος λοιπόν του ευρωπαϊκού υποστρώµατος είναι µυκοφοβικό, πράγµα που µοιάζει αναπάντεχο, όταν σήµερα, γνωρίζουµε ότι στην Ευρώπη, το µανιτάρι συλλέγεται µε µανία και έχει τη µορφή κυνηγιού. Πρόκειται ωστόσο για µια στάση, που υιοθετήθηκε πρόσφατα, µόλις τους τελευταίους αιώνες. Το αντίστροφο ισχύει για την Ελλάδα, καθώς η µυκοφοβία της είναι όψιµη. Πώς όµως, πότε και γιατί έγινε αυτή η αντιστροφή; Για να κατανοήσει κανείς τη στάση απέναντι στο µανιτάρι (που, αξίζει να τονίσουµε, σχεδόν ποτέ δεν είναι αδιάφορη, αλλά περιβάλλεται από αντιδράσεις είτε λατρείας είτε απέχθειας) πρέπει να πιάσει το νήµα από πολύ παλιά, συγκεκριµένα από την προϊστορία. Ήταν λοιπόν περίπου το π.χ. όταν, και πάλι σύµφωνα µε τον Wasson, αλλά και από την επιβεβαίωση αρχαιολογικών ευρηµάτων και εθνολογικών µαρτυριών (εικ. 1) 14, ξεκίνησε από την ορεινή περιοχή της Κεντρικής Ασίας και της Σιβηρίας µια εικ. 1: Αποτύπωµα βραχογραφήµατος µανιταριών (Tassili Αλγερίας, περ π.χ.) εκτεταµένη λατρεία ενός παραισθησιογόνου µανιταριού, του αµανίτη του µυγοκτόνου, µε τελετουργική κατανάλωσή του, κυρίως από ιερείς και σαµάνους, για να επεκταθεί αργότερα σε ολόκληρη την Ευρασία. 15 (εικ. 2) 14 Samorini Giorgio, The oldest Representations of Hallucinogenic Mushrooms in the World (Sahara Desert, B.C.), Integration, τόµ.2/3, 1992, σελ Βλ. και ιστοσελίδα: 15 Wasson, G. R., Soma: Divine Mushroom of Immortality, Harcourt Brace Yovanovich,

6 Στην αρχαία Ελλάδα, το µανιτάρι αντιµετωπιζόταν σχεδόν πάντα µε θετικό πρόσηµο. Πέρα από κάποια αρχαιολογικά δεδοµένα και γραπτές πηγές που υπονοούν τη συνέχιση της λατρευτικής χρήσης παραισθησιογόνων µανιταριών στα µυστήρια, 16 το µανιτάρι θεωρούνταν έδεσµα εκλεκτό και κοσµούσε συχνά τα γιορτινά, αν όχι και τα καθηµερινά τραπέζια. Αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός, ο Θεόφραστος, ο Πλούταρχος, ο Νίκανδρος, ο Αθήναιος κ.α. κάνουν συχνά λόγο για τα εύγευστα µανιτάρια και κυρίως για τα ύδνα που γεύονταν στα συµπόσια. Επίσης αναφέρονται και στις φαρµακευτικές ιδιότητες των µανιταριών, σε συµβουλές για αποφυγή δηλητηριάσεων, σε δοξασίες, σε εικ. 2: το παραισθησιογόνο µανιτάρι αµανίτης ο µυγοκτόνος. Αξίζει να σηµειωθεί, νοµίζω, πως ακριβώς αυτό το µανιτάρι, που αποτελεί τη στερεοτυπική µορφή µανιταριού, σήµερα εµφανίζεται σε πάµπολλα αντικείµενα που αφορούν τον παιδικό κόσµο, όπως σε εικονογραφήσεις βιβλίων, παιδική επίπλωση κ.λπ., ενώ παρουσιάζεται συχνότατα ως η κατοικία για πλάσµατα και φυσικά (ζώα) όσο και υπερφυσικά (ξωτικά). πρακτικές και τεχνολογικές χρήσεις κάποιων µανιταριών, αλλά στο πλαίσιο αυτής της οµιλίας, λόγω έλλειψης χρόνου, θα περιοριστώ στη διατροφική διάσταση του είδους αυτού της χλωρίδας που µας απασχολεί. Ο ρωµαϊκός κόσµος όχι µόνο διατηρεί αλλά και εντείνει τη µυκοφιλία του. Ο Πλίνιος και ο Απίκιος δίνουν αρκετές συνταγές µε µανιτάρια, ενώ ένα είδος µανιταριού, ο αµανίτης του Καίσαρα αντλεί το όνοµά του από το Ρωµαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα, που ήταν φανατικός λάτρης του είδους. (εικ. 3) Τα µανιτάρια µάλιστα αποτελούν συχνά και σύµβολο πολυτέλειας και τρυφής, όπως φαίνεται και στο απόσπασµα του Πετρώνιου που, σατιρίζοντας το σπάταλο Τριµάλχιο, αναφέρει πως «έγραψε να του στείλουν και ένα φορτίο από µυκήλια µανιταριών από την Ινδία» 17. Η τοµή στην αντιµετώπιση των µανιταριών έρχεται µε την έλευση του 16 Kramrisch Stella, Ott Jonathan, Wasson R. Gordon, Persephone s Quest: Entheogens and the Origins of Religion, New Haven, CT: Yale University Press, Petronius, Satyricon, 38, cf.48. 6

7 χριστιανισµού. Το θεοκρατικό Βυζάντιο, αφενός γιατί αποστρέφεται την ύλη και αντιδρά στην απόλαυση και αφετέρου γιατί τα συνδέει µε παγανιστικές λατρευτικές τελετές, δαιµονοποιεί τα µανιτάρια και τα θέτει εκτός της προτεινόµενης διατροφικής παλέτας. Χαρακτηριστική είναι η µοµφή του αγίου Αυγουστίνου εναντίον της µανιταροφαγίας των Μανιχαίων µοµφή που εγείρει αρχικά απορίες, οι οποίες αίρονται όταν κανείς γνωρίζει για την προϊστορική λατρεία του µανιταριού, ενώ και άλλοι κληρικοί διατηρούν εµφανώς µυκοφοβική στάση. Οι περισσότερες άλλωστε αναφορές από βυζαντινούς συγγραφείς είτε τονίζουν την επικινδυνότητα της κατανάλωσης µανιταριών και τα ενοχοποιούν για δηλητηριάσεις είτε τα οµαδοποιούν µε τα χόρτα, εντάσσοντάς τα αναµφισβήτητα στην ταπεινή καθηµερινή και υποτιµηµένη τροφή των φτωχών χωρικών µόνο σποραδικά και λάθρα γίνεται λόγος για τα µανιτάρια κυρίως τρούφες- που, έστω και µυστικά ή µε την ανοχή της αντίθετης κυρίαρχης ιδεολογίας της εποχής, εξακολουθούν να κοσµούν τα αρχοντικά τραπέζια. Αντίστοιχα υποτιµηµένο είναι το µανιτάρι και στη µεσαιωνική Δύση, όπου συµβολίζει το σκοταδισµό, τη σήψη και τον παρασιτισµό συµβολισµός που εξακολούθησε να αναπαράγεται και σε λογοτεχνικά δυτικοευρωπαϊκά κείµενα για πολύ καιρό µετά το τέλος του Μεσαίωνα. Η µεσαιωνική σιωπή γύρω από το µανιτάρι και η µυκοφοβική στάση κράτησε αρκετούς εικ. 3: αµανίτης του καίσαρα αιώνες, σχεδόν ως το τέλος της εποχής του µπαρόκ, ωστόσο η µετέωρη θέση του στο διατροφικό κόσµο δεν αίρεται πριν τα τέλη του 18 ου αιώνα. Η θετική αντιµετώπισή του ξεκινά από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, όπου το εξεζητηµένο και το σπάνιο γίνεται η νέα µόδα της γαστρονοµίας. Σ αυτό το πλαίσιο λοιπόν το µανιτάρι επανακτά µια θέση 7

8 γοήτρου και εµφανίζεται σε συνταγές που παρελαύνουν στα πρώτα βιβλία µαγειρικής. 18 Στην τουρκοκρατούµενη Ελλάδα ωστόσο αυτές οι αλλαγές δεν κατορθώνουν να φτάσουν. Εδώ το µανιτάρι εξακολουθεί να έχει την υποτιµηµένη θέση που του επεφύλασσε ο Μεσαίωνας. Έτσι ούτε ο Αγάπιος Λάνδος στο Γεωπονικόν του που εκδόθηκε το 1643 το αναφέρει, ούτε ο Γεννάδιος στο Λεξικόν Φυτολογικόν του 1914 το αντιµετωπίζει θετικά ενώ δεν περιλαµβάνεται ούτε στην εκδοµένη στα µέσα του 20 ού αιώνα ογκώδη Μυθολογία της Γεωργίας. 19 Ωστόσο, µόλις ξύσει κανείς τη µυκόφοβη επιφάνεια, µια εντελώς άλλη πραγµατικότητα ξεπροβάλλει σχετικά µε τη θέση του µανιταριού στην εικ. 4: συλλογή και µεταφορά µανιταριών µε παραδοσιακά µέσα παραδοσιακή Ελλάδα. Και σ αυτό ίσως βοήθησε τελικά η καθυστερηµένη ανακάλυψη των γαστρονοµικών επιταγών της Δύσης, εφόσον οι παρατεταµένες µακρές διάρκειες διέσωσαν, αναπαράγοντάς τες, διατροφικές συνήθειες χιλιετηρίδων. Εντρυφώντας σε ανέκδοτα αρχεία, αναξιοποίητες βιβλιογραφικές πηγές και κυρίως διεξάγοντας επιτόπια έρευνα διαπιστώνει κανείς πως στον παραδοσιακό ελληνικό αγροτικό κόσµο ένας τεράστιος γλωσσικός, φρασεολογικός και λαογραφικός πλούτος συνοδεύει το µανιτάρι, πλούτος που βεβαιώνει πως το διατροφικό αυτό είδος συλλεγόταν, είχε ποικίλες χρήσεις και φυσικά κατείχε εξέχουσα θέση στο καθηµερινό τραπέζι. (εικ. 4) Εφόσον λοιπόν η µανιταροφαγία στην Ελλάδα ήταν τόσο διαδεδοµένη γιατί είναι τόσο συχνή η 18 Flandrin J.-L. Montanari M., Les temps modernes, στο: Flandrin J.-L. Montanari M. (επιµ.) Histoire de l alimentation, κεφ. De la chrétienté occidentale à l Europe des états, εκδ. Fayard, Παρίσι, 1996, σελ Λέτσας Αλ., Μυθολογία της Γεωργίας, 3 τόµοι, εκδ. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1949, 1952 και

9 αποσιώπησή της ακόµα και από τους ίδιους τους παραδοσιακούς καταναλωτές µανιταριών; Η απάντηση, όπως έδειξε η έρευνα, κρύβεται και εδώ στη συσχέτιση του διατροφικού αυτού αγαθού µε ένα θέµα ταυτότητας και µε µια κοινωνική παράµετρο. Το µανιτάρι δηλαδή στον παραδοσιακό κόσµο παίζει συχνά σηµαντικό ρόλο για τη διαχείριση κρίσεων όπως οι περίοδοι λιµού ή οι πόλεµοι. Πολλοί άλλωστε από τους πληροφορητές µας παραδέχτηκαν πως στα χρόνια της Κατοχής κατάφεραν να επιβιώσουν χάρη στα άγρια µανιτάρια που συνέλεγαν από τη φύση. Κατά τον Braudel άλλωστε είναι χαρακτηριστικό πως ακριβώς σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι επανέρχονται σ εκείνα τα φυτά που αναζητούσαν για τη διατροφή τους κατά την προϊστορία. 20 Αντίθετα όµως από την παραδοσιακή ελληνική αγροτική κοινωνία όπου το µανιτάρι σηµατοδοτείται ως το φαΐ του φτωχού, στον ελληνικό αστικό κόσµο, κυρίως στις αστικές τάξεις που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα µετά το κύµα της αστυφιλίας, το µανιτάρι επανακάµπτει στις προτιµήσεις των καταναλωτών εφόσον συµβολίζει αυτονόητα το φαΐ του πλούσιου. Φυσικά αρχικά οι συνταγές ήταν αποκλειστικά ξενόφερτες, στη συνέχεια όµως και ως ανταπόκριση στο αίτηµα για εικ. 5: Μενού µε µανιτάρια προβάδισµα της τοπικότητας το µενού µπορεί να συµπεριλαµβάνει και εγχώριες συνταγές. Το κοινό βεβαίως που απευθύνεται το µανιτάρι µ αυτό το νέο του ένδυµα αποτελείται από ανθρώπους µεσαίων και ανώτερων οικονοµικά και κοινωνικά στρωµάτων, που µένουν στις µεγάλες πόλεις και ενδιαφέρονται για το lifestyle και αυτή η διατροφική επιλογή αποτελεί ουσιαστικά ένα ζήτηµα ύφους. Μπορεί λοιπόν κάποιος να µην έχει συλλέξει ποτέ ούτε ένα µανιτάρι, ωστόσο να το τρώει σε διαφορετικά πιάτα τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Είναι χαρακτηριστικό, νοµίζουµε, ότι σε στήλες 20 Braudel Fernand, Γενική εισαγωγή. Διατροφή και κατηγορίες της ιστορίας, στο: Ματθαίου Άννα (επιµ.), Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, εκδ. Μνήµων, Αθήνα, 1998 σελ

10 περιοδικών που παρουσιάζουν τα νέα εστιατόρια της Αθήνας, σχεδόν σε κάθε τεύχος παρελαύνει µια τουλάχιστον συνταγή µε µανιτάρια που διαθέτει το εκάστοτε εστιατόριο: ψητά χτένια µε σος από πράσινη φάβα, λάδι τρούφας και ξύσµα πορτοκαλιού, µανιτάρια γεµιστά µε µπέικον, ριζότο µε θαλασσινά, σφυρίδα, µανιτάρια και λεµόνι κ.ο.κ. (εικ. 5) Τέλος, ακόµα πιο µοδάτη φαντάζει η επιλογή των άγριων µανιταριών έναντι των καλλιεργηµένων σε συνταγές που συνδυάζουν την παραδοσιακή µε τη δηµιουργική κουζίνα, όπως άγρια µανιτάρια µορίγ γεµιστά µε κρέµα φιστικιών Αιγίνης, 21 κονσοµέ από κοτόπουλο µε µανιτάρια µορχέλες, µαυροµάτικα φασόλια και λαχανικά, πεσκανδρίτσα µε µανιτάρια, 22 (εικ. 6) αρνί σε κρούστα από µανιτάρια µε πουρέ από πράσα, 23 (είδος σκουρόχρωµου µανιταριού) 24 κ.ο.κ. εικ. 6: πεσκανδρίτσα µε µανιτάρια. Χαρακτηριστική είναι, νοµίζω, η τοποθέτηση ενός σαλιγκαριού στον ώµο της κοπέλας, καθώς το σαλιγκάρι, όπως και το µανιτάρι, συµβολίζει κατεξοχήν το δάσος, Επίσης χαρακτηριστική είναι και η επιλογή της καταναλώτριας ενός µοντέλου που προβάλλει τη µανιταροφαγία ως µια εναλλακτική επιλογή στιλ, ακριβώς αντίστοιχη µε τις ενδυµατολογικές επιλογές. (φωτ. από: Μανιτάρια, η µνήµη του δάσους περ. Ευ Ζην, Δεκ. 2004). µουσακάς µε καλογεράκια Η επανανακάλυψη όµως του άγριου µανιταριού γίνεται τα τελευταία χρόνια µέσα και σ ένα άλλο πλαίσιο, δηλαδή αυτό της αναζήτησης του φυσικού και της επιστροφής στην παραδοσιακότητα. Η αναζήτηση παραδοσιακών διατροφικών συνηθειών και προϊόντων, όπως αυτό του άγριου µανιταριού, λειτουργεί ως αντίδραση στο µαζικό και βιοµηχανοποιηµένο και εντάσσεται στα νέα οικολογικά συµφραζόµενα. Η ίδια η παραδοσιακότητα είναι µια έννοια προς κατανάλωση: από τη στιγµή που έπαψε η κατανάλωση να εντάσσεται στην παράδοση, εντάχθηκε η παράδοση στην κατανάλωση. (εικ.. 7) Στο ίδιο πλαίσιο οικολογικής διαχείρισης παρατηρείται και 21 Πιάτο που βρίσκει κανείς σε ένα από τα ακριβότερα εστιατόρια των Αθηνών (την Εδωδή ) (Αθηνόραµα, 3-10/2/2005, σελ. 163). 22 Μανιτάρια. Η µνήµη του δάσους στο περ. Ευ Ζην, Δεκέµβριος 2004, σελ Άρθρο Η µαγεία των µανιταριών, κεφ. Τέχνες και Ψυχαγωγία, στην ιστοσελίδα: 24 Άρθρο Το κυνήγι των µανιταριών, περ. Marie Claire. 10

11 µια οικονοµική και τουριστική εκµετάλλευση του είδους, µε τη δηµιουργία µονάδων συλλογής άγριων µανιταριών, τη διοργάνωση εκδροµών µε σκοπό τη µανιταροσυλλογή και τη µανιταροφαγία, συνεδρίων και φεστιβάλ από µανιταρόφιλους. Σ αυτό το πλαίσιο λοιπόν το µανιτάρι δεν είναι παρά η αφορµή για εκδροµή, για επιστροφή στη φύση, για δοκιµή διαφορετικών διατροφικών προτάσεων, για συµµετοχή στη διαδικασία και για κοινωνικοποίηση. Δεν είναι παρά το σύµβολο µιας νέας πολιτισµικής ταυτότητας. εικ. 7: Α φεστιβάλ Μανιταριού, Γρεβενά, Σεπτ (φωτ. από προσωπικό αρχείο) Στη σηµερινή ανακοίνωση θελήσαµε να δείξουµε, µέσα από το παράδειγµα της ελληνικής µανιταροφαγίας, πώς το φαγητό αποτελεί µέρος µιας πολιτισµικής διαδικασίας µε την οποία τα δρώντα υποκείµενα ως άτοµα ή οµάδες παράγουν κοινωνική πρακτική, αποτυπώνουν τις κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές και υπογραµµίζουν τις διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες. 25 Καταλήγοντας θα µπορούσαµε να πούµε πως το είσαι ό,τι τρως του Brillat Savarin δεν ισχύει πια γιατί έχει σαφώς αντικατασταθεί από αυτό που τόσο εύστοχα διατυπώνει ο ανθρωπολόγος της τροφής C. Fischler: Γίνεσαι αυτό που τρως Μπάδα Κωνσταντίνα, Ο πολιτισµός της διατροφής ως συνιστώσα της τοπικής ανάπτυξης στην Κρήτη, στο: Τοπικότητες: Αντιστάσεις, Μεταβολές και Συνθέσεις (Α Συνέδριο για το λαϊκό πολιτισµό της Κρήτης, Χανιά, Νοεµβρίου 2003). 26 Fischler C., Food, self and identity, Social Science Information 27, 2 (1988), σελ

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3827278, 210 3301111

LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3827278, 210 3301111 2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ Φίλιππος Ψύχαλος & Σία Εκδοτική O.E Χαρ. Τρικούπη 56-58 & Βαλτετσίου, Αθήνα 10680 Τηλ.: 210 3834254, 210 3222468 Fax: 210 3834254 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία της Α τάξης με θέμα: «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Ερευνητική Εργασία της Α τάξης με θέμα: «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» Ερευνητική Εργασία της Α τάξης με θέμα: «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΘΗΒΑ 2011-2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 2.ΑΣΗΜΟΥ ΓΑΡ. 3. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4.ΚΑΚΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις»

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις

Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορική διατριβή Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις Οι κεντρικές ελληνικές (πολιτικές) υποκουλτούρες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Συνέπειες οικονοµικής κρίσης. Πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης φαινοµένου. Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 20/6/2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη Θέμα πτυχιακής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Π Ρ Ω Ϊ Ν Ο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Π Ρ Ω Ϊ Ν Ο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Π Ρ Ω Ϊ Ν Ο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ξ.Ε.Ε. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ 5 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΤΤΑ 6 Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση Τουρισμού και Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΧ. Η κρητική διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες. Σώγεμα ρόγδια, σώγεμα στάρια ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΦΡΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΠΕΡΧ. Η κρητική διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες. Σώγεμα ρόγδια, σώγεμα στάρια ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΦΡΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΠΕΡΧ TO ΠEPIOΔIKO TΩN SUPER MARKETS XAΛKIAΔAKH ΤΕΥΧΟΣ 61 XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η κρητική διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες Σώγεμα ρόγδια, σώγεμα στάρια ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 173-200. Άννα Χρονάκη *

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 173-200. Άννα Χρονάκη * Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 173-200 Άννα Χρονάκη * Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων ως τόπος παραγωγής ετερότητας Περίληψη Η παρούσα μελέτη συζητά τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Άσπα Τσαούση, ρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA. Λιναρδάτου Χαριτίνη

Άσπα Τσαούση, ρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA. Λιναρδάτου Χαριτίνη Επιστηµονική Ευθύνη Άσπα Τσαούση, ρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA Συγγραφή Λιναρδάτου Χαριτίνη Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΔΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μια λεξικολογική

Διαβάστε περισσότερα