12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με ,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης/2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Αριθμός Απόφασης 119/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους Το ΔΣ ΔΕΥΑΠ, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου, την 30/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00μμ ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1799/ πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στο κάθε μέλος του ΔΣ για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ΗΔ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Νομική Σύμβουλος κα. Ιορδάνα Τσαρτσαράκη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Παναγιώτης Κερασόπουλος (Πρόεδρος), 2)Ιωάννης Γυριχίδης (Αντιπρόεδρος), 3)Ερασμία Λούσπα, 4)Αθανάσιος Επιτροπάκης (αναπληρωματικό μέλος του κ Ανδρέα Καραφυλλιά), 5)Φώτης Μαντζανάς (εκπρόσωπος των εργαζομένων), 6)Κυριάκος Χαριτίδης (εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Γιαννιτσών). ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Δροσιά Αλεξανδρίδου Χ στρατίδου, 2)Γεώργιος Ελευθερίου, 3)Πολύμνια Μυστακίδου Χ κόϊτση, 4)Κων/νος Παπαδόπουλος, 5)Γεώργιος Τόσιος, Ο Δ/ντης παρουσίασε και ανέλυσε τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 που ανέρχεται στο ποσό των ,00. Ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό είναι ενταγμένα και τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος συνολικής αξίας ,53. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΕΣΟΔΑ 73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ-ΔΙΚ.ΥΔΡ/ΣΗΣ , Αξία κατανάλωσης νερού , Τέλη σύνδεσης νερού , Επανασυνδ.- Έλεγχοι ,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με ,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ ,00 Ύδρευσης 05. Αποκατάστ. Βλαβών ιδιωτικών 1.500,00 παροχών 06. Πρόσθετα τέλη ύδρευσης (πρόστιμα 1.500,00 κ.λπ) 07. Ειδικό Τέλος 80% Ν.1069/ , Έσοδα Χημείου 1.000, Διάφορα Έσοδα Ύδρευσης , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ-ΔΙΚ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , Χρήση υπονόμου από τους ,00 καταναλωτές 01. Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχ/σης 8.000, Διακλαδ.- συνδέσεις με δίκτ. αποχ/σης 6.000,00 1

2 03. Επεκτ. - Ανακατ.δικτύου αποχ/σης 4.000, Αποκατάστ. βλαβών ιδιωτ. αποχ/σεων 8.000, Πρόσθετα τέλη αποχ/σης (πρόστιμα 1.000,00 κλπ) 75. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λοιπα ΕΣΟΔΑ , Ειδικό Τέλος 3% Ν.1069/ , Νομαρχιακό Ταμείο Πέλλας Δήμος Γιαννιτσών , Δημόσιες Επενδύσεις , ΟΑΕΔ , ΙΚΑ , ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Καταθέσεων Τόκοι έντοκ. γραμμ. Ελλην. Δημοσίου 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταμείο , Καταθέσεις Ταμιευτηρίου , Καταθέσεις Προθεσμίας ,00 Σύνολο Εσόδων: ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , Αυτοκίνητα , ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΕΞΟΠΠΛΙΣΜΟΣ , Επιστημονικά όργανα , ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ,53 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. Τμήμα Ύδρευσης Κατασκευή Νέων Δικτύων Ύδρευσης και παροχές με PVC(Φ63-Φ125/10atm) παροχές στα Δ.Δ του Δήμου Πέλλας ,00 με Υδρομάστευση Καλλιέργεια πηγών Πάικου(Προμελέτη) ,00 Κατασκευή Κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (3 ης γενιάς) Φ125 (16atm) άνευ παροχών συνολικού μήκους 6.000μ για την υδροδότηση του οικισμού Δαμιανού από αναμονή νέου δικτύου του Οικισμού Ασβεσταριού ,00 Εκπόνηση μελέτης για κατάθεση φακέλου στο ΕΣΠΑ (Τεχνικό Δελτίο - Τοπογραφικά Υδραυλικά Περιβαλλοντικά Στατικά) για την κατασκευή αντικατάσταση των Υδατόπυργων στους οικισμούς του ευρύτερου Δήμου Πέλλας(Δήμος Πέλλας, Μ. Αλεξάνδρου, Κρ. Βρύσης, Κύρρου) ,00 Προμήθεια υδρομέτρων για τις γεωτρήσεις ύδρευσης του Δήμου Πέλλας ,00 Κατασκευή δικτύων και υλικά συνδέσεων νέων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 1500 μ από PVC Φ160 (10atm) ,00 Υλικά συντήρησης δικτύων ύδρευσης ( σωλήνες διάφορων διατομών, υλικά συνδέσεων, αδρανή υλικά και ασφαλτόμιγμα) ,00 Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,12 2

3 Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αρδευτικές γεωτρήσεις των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,30 Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,11 Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,40 Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς ύδρευσης από την γεώτρηση ΚΕΤΕ1 προς δεξαμενή στρατοπέδου Φ200 και Φ 160 μήκους 495 μ ,00 Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς ύδρευσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο προς δεξαμενή στρατοπέδου Φ355 μήκους 500μ ,00 Κατασκευή αγωγού μήκους 500μ Φ 140 για την σύνδεση του δικτύου στην περιοχή της οδού Βαιραμίδη με τη Νέα Γεώτρηση στο Στρατόπεδο Φιλιππάκου ,00 Σύνολο: ,93 Β. Τμήμα Αποχέτευσης Κατασκευή Νέων Αποχετευτικών αγωγών (στις υπό ένταξη εντός σχεδίου περιοχές του Δήμου Πέλλας) ,00 Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με ΡVC Φ355 - Φ200 Β φάση (βόρειο τμήμα οικισμού) και συνδέσεις με το προτεινόμενο κεντρικό δίκτυο-κατοικιών του Δ Δ Μελισσίου ,00 Εκπόνηση μελέτης για την Κατασκευή Καταθλιπτικού Αγωγού με ΡVC Φ355 συνολικού μήκους 4000m για την μεταφορά του λύματος των οικισμών Μεσιανού Αρχοντικού του Δήμου Γιαννιτσών από το σημείο εκροής έως την νοτιοανατολική θέση της εκροής του λύματος του οικισμού Παραλίμνης του Δήμου Γιαννιτσών (Παράκαμψη αγωγού ΟΥΘ Γέφυρα Εγνατίας Οδού) ,00 Εκπόνηση Μελέτης Αντλιοστασίου Ανύψωσης μεταξύ του Καταθλιπτικού Αγωγού και την απορροή του λύματος για τον Οικισμό Παραλίμνης, Ανασύνταξη μελέτης(κατασκευής) με τις νέες τιμές για έργα δημοσίου ,00 Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με αγωγό Φ200 σειρά 51 και καταθλιπτικό αγωγό ανύψωσης λυμάτων Φ90 10 ΑΤΜ συνολικού μήκους 1000μ, δεξαμενή 30m3 ( περιοχή νέας γεώτρησης Αμπελιών) ,00 Ολοκλήρωση Αποχετευτικού δικτύου ΔΔ Εσωβάλτων (συνεχιζόμενο) ,40 Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Ακαθάρτων Σταυροδρομίου καταθλιπτικός αγωγός (συνεχιζόμενο) ,99 Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Σταυροδρομίου (συνεχιζόμενο) ,77 Αντικατάσταση δικτύου 100 μ Φ 400 στην οδό Νίκης ,00 Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο υπ αριθ.143 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αγίου Λουκά της Δ.Ε Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας ,76 Κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Λουκά και σύνδεσή τους με την Ε.Ε.Λ ,00 Κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης και σύνδεσή των με την Ε.Ε.Λ Αγίου Λουκά ,97 Συνδέσεις με Ο.Κ.Ω (Δ.Ε.Η) από κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο υπ αριθ.143 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αγίου Λουκά της Δ.Ε Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας ,00 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης και σύνδεσή των με την Ε.Ε.Λ Αγίου Λουκά ,00 Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας ,00 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας ,59 Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας,του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα 3

4 αυτοματισμού ,00 Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας- Νέας Πέλλας» ,30 Αρχαιολογικές εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας - Νέας Πέλλας» ,87 Δαπάνη ηλεκτροδότησης ΔΕΗ των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ Πέλλας- Νέας Πέλλας ,00 Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,47 Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,57 Έργα Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ) από κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,00 Αρχαιολογικές εργασίες από κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,00 Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί ,00 Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας ,00 Κατασκευή Ε.Ε.Λ Δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου ,00 Αρχαιολογικές εργασίες από Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας ,00 Υλικά συντήρησης δικτύων αποχέτευσης ( σωλήνες διάφορων διατομών και υλικά συνδέσεων, αδρανή υλικά και ασφαλτόμιγμα) ,00 Μελέτη υδραυλική δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Π.Μυλοτόπου ,05 Κατασκευή κεντρικού αγωγών αποχέτευσης και επέκταση δικτύου από PVC σειρά 51 ως εξής : Γιαννιτσά - Φ200 Λάμπρου Κατσώνη 150μ, Γιαννιτσά - Αριστείδου Φ355, 120 μ, Αμπελειές - Φ μ ,00 Χημικοτεχνική μελέτη ΕΕΛ του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθυρων ,00ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,31 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ ΤΚ Αθυρων του Δήμου Πέλλας ,19ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,23 Τοπογραφική μελέτη αποχετευτικου δικτύου Τ.Κ.Αθυρων ,53ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,31 Υδραυλική μελέτη του εσωτερικού αποχετευτικου δικτύου και αγωγών προσαρμογής ΤΚ Αθυρων ,32ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,22 Υδραυλική μελέτη της ΕΕΛ του ΤΚ Αθυρων ,69ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ)Μελέτες για την κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, δικτύου μεταφοράς και βιολογικού καθαρισμού ΑΘΥΡΩΝ ,20 Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ Νέας Πέλλας ,00 Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Πέλλας ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,01 Γ. Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας (συνεχιζόμενο) ,59 Συμμετοχή ΔΕΗ για την ολοκλήρωση των έξι νέων παροχών(συνδέσεων των οικίσκων) από Νο 5 έως Νο 6. Δίκτυα Παροχής ρεύματος (κολώνες καλώδια επίτονοι), ανάλογοι μετασχηματιστές ,00 Κατασκευή Οικίσκων (δάπεδα, τοιχία, πλάκα οροφής) επιχρίσματα πλακάκια, κατασκευή στεγάστρου, μορφοσωλήλες λαμαρίνες πλέγματα κατασκευή συλλέκτη, ηλεκτρική εγκατάσταση, τριγωνική γείωση ,00 Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας - ποσότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας ,00 Συμμετοχή ΔΕΗ και παροχή ρεύματος στη νέα γεώτρηση Πέλλας ( μετασχηματιστής,κολώνες,καλώδια,συνδέσεις,πίνακας κλπ) ,00 Ανόρυξη-αντικατάσταση της υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. ΡΑΧΩΝΑΣ ,00 4

5 Ανόρυξη συμπληρωματικής υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Αθύρων ,00 Αντικατάσταση συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ,00 Σύνολο: ,59 Δ. Τμήμα Όμβριων Διευθέτηση (εκσκαφή-καθαρισμός χάνδακα) συλλεκτήριων αγωγών ορθογωνικής διατομή 2x4 από Γκαράζ του Δήμου Γιαννιτσών έως Βιολογικό Καθαρισμό συνολικού μήκους 2600 μέτρων ,00 Κατασκευή Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων στην εντός σχεδίου περιοχή της πόλεως Γιαννιτσών, στην υπό Ένταξη Νέων Περιοχών σχεδίου της πόλεως Γιαννιτσών αγωγών Φρεατίων, κατασκευή Φρεατίων τύπου γεφυρών (συνεχόμενα) ,00 Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων υδάτων (μετά εσχαρών) από την Νότια πλευρά των Εργατικών Κατοικιών και έως τον Αρχαιολογικό χώρο του Οικισμού Αρχοντικού(συνολικό μήκος 1200μ) ,00 Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην ανατολικά της πόλης των Γιαννιτσών με αγωγό Φ 100 ( τσιμεντοσωλήνες) ,00 Εκσκαφή χανδάκων και τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων (απομάκρυνση μπαζών φυτικών ινών διευθέτηση κοίτης) στους οικισμούς του Δήμου Πέλλας αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ ,00 Κατασκευή εσχαρών όμβριων υδάτων στα Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας ,00 Σύνολο: ,00 Ε. Βιολογικός Καθαρισμός Ποιοτικός Έλεγχος νερού και λυμάτων Μελέτη Κατασκευή Δεξαμενής Εξισορρόπησης Βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού ,00 Προμήθεια αεροσυμπιεστής για την δεξαμενή αερισμού στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια μεμβρανών αντικατάστασης στα διαχυτικά 280 τεμάχια στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια τριών αναδευτήρων για τις δεξαμενές απονιτροποίησης στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια δυο ρυθμιστών στροφών για τους αεροσυμπιεστές αερισμού στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια συσκευής μέτρησης λιπών και ελαίων για το τμήμα λυμάτων του εργαστηρίου στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια συσκευής ολικού αζώτου στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια κατασκευή φρεατίου εισόδου με αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα στον Β.Κ Κρύας Βρύσης ,00 Προμήθεια τριών αντλιών λυμάτων με πτερύγιο ανάδευσης στην δεξαμενή εισόδου στον Β.Κ Κρύας Βρύσης ,00 Προμήθεια επωαστικού κλιβάνου ,00 Λοιπός εξοπλισμός (αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα) ,00 Προμήθεια λαμπτήρων UV Βιολογικού Καθαρισμού Γιαννιτσών ,00 Αντικατάσταση της εσχάρας εισόδου στον Βιολογικό Γιαννιτσών ,00 Συντήρηση επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και Η/Μ εξοπλισμού των Βιολ.Καθαρισμών του Δήμου Πέλλας καθώς και των αντλιοστασίων αποχέτευσης. 5

6 50.000,00 Σύνολο: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015: , ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Υλικά Ύδρευσης Αποχέτευσης ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , Ταμείο Παρακαταθηκών κ. Δανείων , Τράπεζ. Λογ/σμοί Μακρ/θεσμ Υποχρ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προμηθευτές Εσωτερικού , ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ , Γραμμάτια Πληρωτέα , Επιταγές Πληρωτέες , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,00 ΤΕΛΗ 03. Φόροι-Τέλη Αμοιβών προσωπικού 6.000, Φόροι- Τέλη Αμοιβών Τρίτων 1.000, Λοιποί Φόροι και Τέλη 6.000, Φ Π Α , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , Ταμεία Κύριας Ασφάλισης ,00 99, Οφειλές Εισφ ΙΚΑ Ρυθμίσεις 7.000, ΑΜΟΙΒΕΣ κ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Αμοιβές Προσωπικού , Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ , Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ 2.200, Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΒΕ Εργοδ Εισφ ΤΕΑΧ Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΡΙΑ 6.700,00 ΣΥΝΤΑΞΗ 10. Εργοδοτικές Εισφορές ΕΠΙΚΡ 1.550,00 ΣΥΝΤΑΞΗ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ κ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , Αμοιβές Ελεύθερ.Επαγγελματ. (Δ.Π.Υ.) , Αμοιβές κ. Έξοδα τρίτων άνευ ΔΠΥ 02. Αμοιβές Συμβούλων προγ/των ΕΟΚ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Ενοίκια Θέρμανση-Κοινόχρηστα-Καθαριότητα 1.500, Φωτισμός-Τηλέφ.- Ταχυδρ.Τέλη , Γραφική ύλη- έντυπα-είδη γραφείων 2.500, Δαπάνες Μηχανογράφησης , Δαπ Δημ.σχέσ-ΕνημΔελτ-Δημοσ ,00 6

7 ΕΔΕΥΑ 06. Δαπάνες κιν.-εκπαιδ.προσωπ. κ. Δ.Σ , Αμοιβές Μελών Δ.Σ.-Εισηγ.-Γραμμ , Μεταφορικά έξοδα 2.000, Διάφορα έξοδα , FLUVIUS-Ελεγχ. Ρύπανς.πηγ.ποταμ Συντηρήσεις- Επισκευές 5.000, ΔΑΠ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,00 Μ.ΜΕΣΩΝ 00. Καύσιμα- Λιπαντικά , Αυτοκίνητο OPEL πετρελ. ΙΝΝ , Αυτοκίνητο OPEL πετρελ. ΕΕΜ , Αυτοκίνητο VW EEA , Αυτοκίνητο NISSAN , Eσκαφέας JCB , Εσκαφέας JCB , Αυτοκίνητο FORD ΚΟΚ , Λοιπά Μηχ/τα- Μεταφορικά Μέσα 2.000, Αυτοκίνητο VW CADDY ΚΟΚ , Φορτηγό ΜΑΝ ΕΕΝ , Αυτοκίνητο NISSAN EEB , Αυτοκίνητο VW CADDY ΕΕΜ Αποφρακτικό Μηχάνημα ΜΕ , Aυτοκίνητο NISSAN EEB , Aυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ ΕΕΝ , Εσκαφέας JCB νέος , Αυτοκίνητο ΝΙSSAN ΕΕΝ , Αυτοκίνητο φορτηγό ΕΕΝ , Αυτοκίνητο ΡΕΝΟ ΕΕΝ , Αυτοκίνητο V.W. ΕΕΗ , Φορτηγό MERCEDES ΕΕΜ 5126 νέο 3.000, Εκσκαφέας CASE (ΜΟΔ 2001) 2.500, Εκσκαφέας CASE (ΜΟΔ 1996) 3.000, οδοστρωτήρας BERFORD 1.500, Αποφρ Κρ Βρύση ΜΕ , Αυτοκ NISSAN ΝΑΡ , Φορτηγό MERCENDES ΕΕΚ , Εκσκαφέας JCB ΜΕ , Αυτοκ OPEL ΕΕΖ , Αυτοκ Πετρελ ΕΕΝ , Αυτοκ FORD ΝΖΖ , Αυτοκ OPEL ASTRA ΧΚΕ , Φορτηγό FORD ΕΕΝ8422 Κρ Βρύση 2.500, Μοτοσικλέτα 125cc ΕΕΕ , OPEL COMBO ΝΙΟ , ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 ΛΕΙΤ.ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡ/ΣΗΣ 00. Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΜΤ ,00 7

8 01. Αντλ/σιο Λεπτοκαρυάς Αντλ/σιο Στρ Φιλιππιπάκου , Αντλ/σιο Παραλίμνης , Αντλ/σιο Ινστ. ΕΓΣ Αντλ/σιο Ασβεστοκαμ , Αντλ/σιο Πεντ/νου , Αντλ/σιο Μεσιανού (1) , Αντλ/σιο Μεσιανού (2) Νέα Δεξαμενή Ελευθεροχωρίου 3.000, Αντλιοστάσιο Αγροσυκιάς , Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας , Αντλιοστάσιο Δροσερού , Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης , Χωμ/κές εργασίες ύδρευσης , Χημικά Απολυμαντικά νερού , Αντλιοστάσιο Παλαιφύτου , Εργασίες Κατασκευές τρίτων 2.000, Δαπάνες λειτ/γίας Χημείου , Νέο αντλ/σιο Αρχοντικού , Νέο αντλ/σιο Λεπτοκαρυάς ,00 21.Διϋληστήριο Ελευθεροχωρίου 2.000, Αντλιοστάσιο Τσιρναλί , Νέο αντλ/σιο Παραλίμνης , Αντλ/σιο Αρχοντικού Παλαιό 500, Αντλ/σιο ΚΕΤΕ , Αντλ/σιο ΚΕΤΕ ,0 27. Αντλιοστ Σταυροδρόμι , Αντλιοστάσιο Γαλατάδες , Αντλιοστάσιο Ποντοχωρίου 500, Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Πέλλας 2.000, Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Κύρρου 8.000, Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Μ 2.000,00 Αλεξάνδρ 33. Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Κρ Βρύση 3.000, Αντλιοστ Λιπαρό , Αντλιοστ Γαλάδες , Υδατόπυργος Γυψοχωρίου Αντλιοστ Τριφυλλίου , Αντλιοστ Αθυρα , Αντλιοστ Π Πέλλα , Αντλιοστ Δυτικό ,0 41. Αντλιοστ Ραχώνας , Αντλιοστ Καρυώτισσας , Αντλιοστ Π Μυλοτόπου , Αντλιοστ Αγροσυκιά , Αντλιοστ Εσώβαλτα , Αντλιοστ Αξού ,00 8

9 47. Αντλιοστάσιο Λάκκας 1.000, Αντλιοστάσιο Καρυώτισσα , Αντλιοστάσιο Γυψοχώρι , Αντλιοστ Κρ Βρύση , Αντλιοστ Κρ Βρύση , Αντλιοστ Ακρολίμνης , Αντλιοστάσιο Ν Μυλοτόπου , Αντλιοστ Δάφνης Αγ Γεωρ 9.000, Αντλιοστ Γαλατάδων , Δεξαμενή Ν Μυλοτόπου 500, Αντλιοστάσιο Σταυροδρ , Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας , Γεώτρηση Αχλαδοχωρίου 500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.-ΣΥΝΤ ,00 ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ. 00. Υλικά συντήρησης δικτύου αποχ/σης , Χωματ. Εργασίες αποχ/σης , Εργασίες- Κατασκευές τρίτων , Καθαρισμός Δικτύου Αποχ/σης 3.000, Αντλ/σιο Δεξ.αποχ/σης Παραλίμνης 300, Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού , Αντλιοστάσιο Βιολ Καθ , Συντήρηση Βιολογικού Καθ Κρ Βρύσης 9.700, Αντλιοστάσιο Αποχ Σταυροδρομίου 500, ΤΟΚΟΙ κ. ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , Τόκοι και έξοδα Μακροπρ ,00 Υποχρεώσεων 05. Τόκοι και έξοδα βραχυπρ ,00 Υποχρεώσεων 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Τακτικό αποθεματικό ,47 Σύνολο Δαπανών: ,00 Όσον αφορά την ανάλυση των λειτουργικών Εσόδων κ Λειτουργικών Δαπανών προκύπτουν τα εξής: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚ/ΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚ/ΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 63000,00 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 9

10 Τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης προκύπτουν από τα τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τόκους κεφαλαίων και από επιδοτήσεις της επιχείρησης από ΟΑΕΔ και ΙΚΑ για το έκτακτο προσωπικό ΑΜΕΑ και ΛΑΕΚ που απασχολεί. Ποσό ,00 (850000,00 ΕΤ 80% του Ν.1069/ ,00 τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΤΠκΔ και Τραπεζών) αφαιρείται από το σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Επειδή αφορά το ΕΤ 80% του Ν.1069/80 και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλιστικά για την κατασκευή έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης. Μετά την αφαίρεση αυτού του ποσού τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό των ,00. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ κ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝ - ΜΗΧ ΜΜ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ ΣΥΝΤ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ ΣΥΝΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΤΟΚΟΙ κ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 Μεταξύ λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών δαπανών προκύπτει θετική διαφορά πλεόνασμα ,00 ( , ,00). Το ποσό αυτό μαζί με τμήμα χρηματικών διαθεσίμων 31/12/2014 των ,00 καλύπτουν μέρος των υποχρεώσεων (προμηθευτών γραμματίων πληρωτ φόρων ασφαλ οργανισμών , , ,00=293450,00). Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων θα καλυφθεί από την είσπραξη των καθυστερούμενων λογαριασμών νερού που την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ,58 συνολικά ,58 καταναλωτών και ,00 δημόσιων οργανισμών. Ανάλυση κατά Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ,19 ΠΕΛΛΑ ,40 ΚΥΡΡΟΥ ,74 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,16 ΚΡ ΒΡΥΣΗ ,09 10

11 Με την είσπραξη των εσόδων αυτών θα μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στην υλοποίηση και άλλων μικρότερων επενδυτικών έργων που θα βελτιώσουν τις υποδομές των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Επίσης για την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης πρέπει να επιβληθεί το τέλος αποχέτευσης στους οικισμούς που υπάρχουν κατασκευασμένα δίκτυα αποχέτευσης και γίνεται χρήση από τους καταναλωτές, το οποίο μέχρι σήμερα από την συνένωση των Δήμων δεν έχει επιβληθεί. Συγκεκριμένα οικισμοί συνδεδεμένοι με τα δίκτυα αποχέτευσης είναι Ακρολίμνη 357, Π Μυλότοπος κ Ποντοχώρι 335, Αγ. Λουκάς 348, τμήμα του Σταυροδρομίου 137, Αξός 555, Ν.Μυλότοπος 916 που πρέπει να επιβληθεί το τέλος Αποχέτευσης. Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις σχετικές τις διατάξεις του ν.1069/80 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2503/1997, 3274/2004 και ισχύει σήμερα. Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 συνολικού ύψους ,00. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2014 Η συνεδρίαση τελείωσε 09:30μμ Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται κανονικά Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ ΤΥ Πιστό απόσπασμα Γιαννιτσά 31/12/2014 Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Τα μέλη ΔΣ ΤΥ Παναγιώτης Κερασόπουλος 11

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 17/06-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 179/2012 Θέμα:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα