12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με ,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης/2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Αριθμός Απόφασης 119/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους Το ΔΣ ΔΕΥΑΠ, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου, την 30/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00μμ ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1799/ πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στο κάθε μέλος του ΔΣ για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ΗΔ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Νομική Σύμβουλος κα. Ιορδάνα Τσαρτσαράκη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Παναγιώτης Κερασόπουλος (Πρόεδρος), 2)Ιωάννης Γυριχίδης (Αντιπρόεδρος), 3)Ερασμία Λούσπα, 4)Αθανάσιος Επιτροπάκης (αναπληρωματικό μέλος του κ Ανδρέα Καραφυλλιά), 5)Φώτης Μαντζανάς (εκπρόσωπος των εργαζομένων), 6)Κυριάκος Χαριτίδης (εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Γιαννιτσών). ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Δροσιά Αλεξανδρίδου Χ στρατίδου, 2)Γεώργιος Ελευθερίου, 3)Πολύμνια Μυστακίδου Χ κόϊτση, 4)Κων/νος Παπαδόπουλος, 5)Γεώργιος Τόσιος, Ο Δ/ντης παρουσίασε και ανέλυσε τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 που ανέρχεται στο ποσό των ,00. Ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό είναι ενταγμένα και τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος συνολικής αξίας ,53. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΕΣΟΔΑ 73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ-ΔΙΚ.ΥΔΡ/ΣΗΣ , Αξία κατανάλωσης νερού , Τέλη σύνδεσης νερού , Επανασυνδ.- Έλεγχοι ,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με ,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ ,00 Ύδρευσης 05. Αποκατάστ. Βλαβών ιδιωτικών 1.500,00 παροχών 06. Πρόσθετα τέλη ύδρευσης (πρόστιμα 1.500,00 κ.λπ) 07. Ειδικό Τέλος 80% Ν.1069/ , Έσοδα Χημείου 1.000, Διάφορα Έσοδα Ύδρευσης , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ-ΔΙΚ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , Χρήση υπονόμου από τους ,00 καταναλωτές 01. Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχ/σης 8.000, Διακλαδ.- συνδέσεις με δίκτ. αποχ/σης 6.000,00 1

2 03. Επεκτ. - Ανακατ.δικτύου αποχ/σης 4.000, Αποκατάστ. βλαβών ιδιωτ. αποχ/σεων 8.000, Πρόσθετα τέλη αποχ/σης (πρόστιμα 1.000,00 κλπ) 75. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λοιπα ΕΣΟΔΑ , Ειδικό Τέλος 3% Ν.1069/ , Νομαρχιακό Ταμείο Πέλλας Δήμος Γιαννιτσών , Δημόσιες Επενδύσεις , ΟΑΕΔ , ΙΚΑ , ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Καταθέσεων Τόκοι έντοκ. γραμμ. Ελλην. Δημοσίου 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταμείο , Καταθέσεις Ταμιευτηρίου , Καταθέσεις Προθεσμίας ,00 Σύνολο Εσόδων: ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , Αυτοκίνητα , ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΕΞΟΠΠΛΙΣΜΟΣ , Επιστημονικά όργανα , ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ,53 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. Τμήμα Ύδρευσης Κατασκευή Νέων Δικτύων Ύδρευσης και παροχές με PVC(Φ63-Φ125/10atm) παροχές στα Δ.Δ του Δήμου Πέλλας ,00 με Υδρομάστευση Καλλιέργεια πηγών Πάικου(Προμελέτη) ,00 Κατασκευή Κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (3 ης γενιάς) Φ125 (16atm) άνευ παροχών συνολικού μήκους 6.000μ για την υδροδότηση του οικισμού Δαμιανού από αναμονή νέου δικτύου του Οικισμού Ασβεσταριού ,00 Εκπόνηση μελέτης για κατάθεση φακέλου στο ΕΣΠΑ (Τεχνικό Δελτίο - Τοπογραφικά Υδραυλικά Περιβαλλοντικά Στατικά) για την κατασκευή αντικατάσταση των Υδατόπυργων στους οικισμούς του ευρύτερου Δήμου Πέλλας(Δήμος Πέλλας, Μ. Αλεξάνδρου, Κρ. Βρύσης, Κύρρου) ,00 Προμήθεια υδρομέτρων για τις γεωτρήσεις ύδρευσης του Δήμου Πέλλας ,00 Κατασκευή δικτύων και υλικά συνδέσεων νέων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 1500 μ από PVC Φ160 (10atm) ,00 Υλικά συντήρησης δικτύων ύδρευσης ( σωλήνες διάφορων διατομών, υλικά συνδέσεων, αδρανή υλικά και ασφαλτόμιγμα) ,00 Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,12 2

3 Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αρδευτικές γεωτρήσεις των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,30 Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,11 Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά ,40 Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς ύδρευσης από την γεώτρηση ΚΕΤΕ1 προς δεξαμενή στρατοπέδου Φ200 και Φ 160 μήκους 495 μ ,00 Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς ύδρευσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο προς δεξαμενή στρατοπέδου Φ355 μήκους 500μ ,00 Κατασκευή αγωγού μήκους 500μ Φ 140 για την σύνδεση του δικτύου στην περιοχή της οδού Βαιραμίδη με τη Νέα Γεώτρηση στο Στρατόπεδο Φιλιππάκου ,00 Σύνολο: ,93 Β. Τμήμα Αποχέτευσης Κατασκευή Νέων Αποχετευτικών αγωγών (στις υπό ένταξη εντός σχεδίου περιοχές του Δήμου Πέλλας) ,00 Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με ΡVC Φ355 - Φ200 Β φάση (βόρειο τμήμα οικισμού) και συνδέσεις με το προτεινόμενο κεντρικό δίκτυο-κατοικιών του Δ Δ Μελισσίου ,00 Εκπόνηση μελέτης για την Κατασκευή Καταθλιπτικού Αγωγού με ΡVC Φ355 συνολικού μήκους 4000m για την μεταφορά του λύματος των οικισμών Μεσιανού Αρχοντικού του Δήμου Γιαννιτσών από το σημείο εκροής έως την νοτιοανατολική θέση της εκροής του λύματος του οικισμού Παραλίμνης του Δήμου Γιαννιτσών (Παράκαμψη αγωγού ΟΥΘ Γέφυρα Εγνατίας Οδού) ,00 Εκπόνηση Μελέτης Αντλιοστασίου Ανύψωσης μεταξύ του Καταθλιπτικού Αγωγού και την απορροή του λύματος για τον Οικισμό Παραλίμνης, Ανασύνταξη μελέτης(κατασκευής) με τις νέες τιμές για έργα δημοσίου ,00 Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με αγωγό Φ200 σειρά 51 και καταθλιπτικό αγωγό ανύψωσης λυμάτων Φ90 10 ΑΤΜ συνολικού μήκους 1000μ, δεξαμενή 30m3 ( περιοχή νέας γεώτρησης Αμπελιών) ,00 Ολοκλήρωση Αποχετευτικού δικτύου ΔΔ Εσωβάλτων (συνεχιζόμενο) ,40 Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Ακαθάρτων Σταυροδρομίου καταθλιπτικός αγωγός (συνεχιζόμενο) ,99 Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Σταυροδρομίου (συνεχιζόμενο) ,77 Αντικατάσταση δικτύου 100 μ Φ 400 στην οδό Νίκης ,00 Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο υπ αριθ.143 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αγίου Λουκά της Δ.Ε Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας ,76 Κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Λουκά και σύνδεσή τους με την Ε.Ε.Λ ,00 Κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης και σύνδεσή των με την Ε.Ε.Λ Αγίου Λουκά ,97 Συνδέσεις με Ο.Κ.Ω (Δ.Ε.Η) από κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο υπ αριθ.143 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αγίου Λουκά της Δ.Ε Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας ,00 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης και σύνδεσή των με την Ε.Ε.Λ Αγίου Λουκά ,00 Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας ,00 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας ,59 Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας,του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα 3

4 αυτοματισμού ,00 Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας- Νέας Πέλλας» ,30 Αρχαιολογικές εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας - Νέας Πέλλας» ,87 Δαπάνη ηλεκτροδότησης ΔΕΗ των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ Πέλλας- Νέας Πέλλας ,00 Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,47 Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,57 Έργα Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ) από κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,00 Αρχαιολογικές εργασίες από κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου ,00 Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί ,00 Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας ,00 Κατασκευή Ε.Ε.Λ Δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου ,00 Αρχαιολογικές εργασίες από Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας ,00 Υλικά συντήρησης δικτύων αποχέτευσης ( σωλήνες διάφορων διατομών και υλικά συνδέσεων, αδρανή υλικά και ασφαλτόμιγμα) ,00 Μελέτη υδραυλική δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Π.Μυλοτόπου ,05 Κατασκευή κεντρικού αγωγών αποχέτευσης και επέκταση δικτύου από PVC σειρά 51 ως εξής : Γιαννιτσά - Φ200 Λάμπρου Κατσώνη 150μ, Γιαννιτσά - Αριστείδου Φ355, 120 μ, Αμπελειές - Φ μ ,00 Χημικοτεχνική μελέτη ΕΕΛ του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθυρων ,00ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,31 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ ΤΚ Αθυρων του Δήμου Πέλλας ,19ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,23 Τοπογραφική μελέτη αποχετευτικου δικτύου Τ.Κ.Αθυρων ,53ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,31 Υδραυλική μελέτη του εσωτερικού αποχετευτικου δικτύου και αγωγών προσαρμογής ΤΚ Αθυρων ,32ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) ,22 Υδραυλική μελέτη της ΕΕΛ του ΤΚ Αθυρων ,69ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ)Μελέτες για την κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, δικτύου μεταφοράς και βιολογικού καθαρισμού ΑΘΥΡΩΝ ,20 Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ Νέας Πέλλας ,00 Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Πέλλας ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,01 Γ. Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας (συνεχιζόμενο) ,59 Συμμετοχή ΔΕΗ για την ολοκλήρωση των έξι νέων παροχών(συνδέσεων των οικίσκων) από Νο 5 έως Νο 6. Δίκτυα Παροχής ρεύματος (κολώνες καλώδια επίτονοι), ανάλογοι μετασχηματιστές ,00 Κατασκευή Οικίσκων (δάπεδα, τοιχία, πλάκα οροφής) επιχρίσματα πλακάκια, κατασκευή στεγάστρου, μορφοσωλήλες λαμαρίνες πλέγματα κατασκευή συλλέκτη, ηλεκτρική εγκατάσταση, τριγωνική γείωση ,00 Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας - ποσότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας ,00 Συμμετοχή ΔΕΗ και παροχή ρεύματος στη νέα γεώτρηση Πέλλας ( μετασχηματιστής,κολώνες,καλώδια,συνδέσεις,πίνακας κλπ) ,00 Ανόρυξη-αντικατάσταση της υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. ΡΑΧΩΝΑΣ ,00 4

5 Ανόρυξη συμπληρωματικής υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Αθύρων ,00 Αντικατάσταση συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ,00 Σύνολο: ,59 Δ. Τμήμα Όμβριων Διευθέτηση (εκσκαφή-καθαρισμός χάνδακα) συλλεκτήριων αγωγών ορθογωνικής διατομή 2x4 από Γκαράζ του Δήμου Γιαννιτσών έως Βιολογικό Καθαρισμό συνολικού μήκους 2600 μέτρων ,00 Κατασκευή Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων στην εντός σχεδίου περιοχή της πόλεως Γιαννιτσών, στην υπό Ένταξη Νέων Περιοχών σχεδίου της πόλεως Γιαννιτσών αγωγών Φρεατίων, κατασκευή Φρεατίων τύπου γεφυρών (συνεχόμενα) ,00 Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων υδάτων (μετά εσχαρών) από την Νότια πλευρά των Εργατικών Κατοικιών και έως τον Αρχαιολογικό χώρο του Οικισμού Αρχοντικού(συνολικό μήκος 1200μ) ,00 Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην ανατολικά της πόλης των Γιαννιτσών με αγωγό Φ 100 ( τσιμεντοσωλήνες) ,00 Εκσκαφή χανδάκων και τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων (απομάκρυνση μπαζών φυτικών ινών διευθέτηση κοίτης) στους οικισμούς του Δήμου Πέλλας αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ ,00 Κατασκευή εσχαρών όμβριων υδάτων στα Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας ,00 Σύνολο: ,00 Ε. Βιολογικός Καθαρισμός Ποιοτικός Έλεγχος νερού και λυμάτων Μελέτη Κατασκευή Δεξαμενής Εξισορρόπησης Βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού ,00 Προμήθεια αεροσυμπιεστής για την δεξαμενή αερισμού στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια μεμβρανών αντικατάστασης στα διαχυτικά 280 τεμάχια στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια τριών αναδευτήρων για τις δεξαμενές απονιτροποίησης στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια δυο ρυθμιστών στροφών για τους αεροσυμπιεστές αερισμού στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια συσκευής μέτρησης λιπών και ελαίων για το τμήμα λυμάτων του εργαστηρίου στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια συσκευής ολικού αζώτου στον Β.Κ Γιαννιτσών ,00 Προμήθεια κατασκευή φρεατίου εισόδου με αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα στον Β.Κ Κρύας Βρύσης ,00 Προμήθεια τριών αντλιών λυμάτων με πτερύγιο ανάδευσης στην δεξαμενή εισόδου στον Β.Κ Κρύας Βρύσης ,00 Προμήθεια επωαστικού κλιβάνου ,00 Λοιπός εξοπλισμός (αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα) ,00 Προμήθεια λαμπτήρων UV Βιολογικού Καθαρισμού Γιαννιτσών ,00 Αντικατάσταση της εσχάρας εισόδου στον Βιολογικό Γιαννιτσών ,00 Συντήρηση επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και Η/Μ εξοπλισμού των Βιολ.Καθαρισμών του Δήμου Πέλλας καθώς και των αντλιοστασίων αποχέτευσης. 5

6 50.000,00 Σύνολο: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015: , ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Υλικά Ύδρευσης Αποχέτευσης ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , Ταμείο Παρακαταθηκών κ. Δανείων , Τράπεζ. Λογ/σμοί Μακρ/θεσμ Υποχρ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προμηθευτές Εσωτερικού , ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ , Γραμμάτια Πληρωτέα , Επιταγές Πληρωτέες , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,00 ΤΕΛΗ 03. Φόροι-Τέλη Αμοιβών προσωπικού 6.000, Φόροι- Τέλη Αμοιβών Τρίτων 1.000, Λοιποί Φόροι και Τέλη 6.000, Φ Π Α , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , Ταμεία Κύριας Ασφάλισης ,00 99, Οφειλές Εισφ ΙΚΑ Ρυθμίσεις 7.000, ΑΜΟΙΒΕΣ κ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Αμοιβές Προσωπικού , Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ , Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ 2.200, Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΒΕ Εργοδ Εισφ ΤΕΑΧ Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΡΙΑ 6.700,00 ΣΥΝΤΑΞΗ 10. Εργοδοτικές Εισφορές ΕΠΙΚΡ 1.550,00 ΣΥΝΤΑΞΗ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ κ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , Αμοιβές Ελεύθερ.Επαγγελματ. (Δ.Π.Υ.) , Αμοιβές κ. Έξοδα τρίτων άνευ ΔΠΥ 02. Αμοιβές Συμβούλων προγ/των ΕΟΚ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Ενοίκια Θέρμανση-Κοινόχρηστα-Καθαριότητα 1.500, Φωτισμός-Τηλέφ.- Ταχυδρ.Τέλη , Γραφική ύλη- έντυπα-είδη γραφείων 2.500, Δαπάνες Μηχανογράφησης , Δαπ Δημ.σχέσ-ΕνημΔελτ-Δημοσ ,00 6

7 ΕΔΕΥΑ 06. Δαπάνες κιν.-εκπαιδ.προσωπ. κ. Δ.Σ , Αμοιβές Μελών Δ.Σ.-Εισηγ.-Γραμμ , Μεταφορικά έξοδα 2.000, Διάφορα έξοδα , FLUVIUS-Ελεγχ. Ρύπανς.πηγ.ποταμ Συντηρήσεις- Επισκευές 5.000, ΔΑΠ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,00 Μ.ΜΕΣΩΝ 00. Καύσιμα- Λιπαντικά , Αυτοκίνητο OPEL πετρελ. ΙΝΝ , Αυτοκίνητο OPEL πετρελ. ΕΕΜ , Αυτοκίνητο VW EEA , Αυτοκίνητο NISSAN , Eσκαφέας JCB , Εσκαφέας JCB , Αυτοκίνητο FORD ΚΟΚ , Λοιπά Μηχ/τα- Μεταφορικά Μέσα 2.000, Αυτοκίνητο VW CADDY ΚΟΚ , Φορτηγό ΜΑΝ ΕΕΝ , Αυτοκίνητο NISSAN EEB , Αυτοκίνητο VW CADDY ΕΕΜ Αποφρακτικό Μηχάνημα ΜΕ , Aυτοκίνητο NISSAN EEB , Aυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ ΕΕΝ , Εσκαφέας JCB νέος , Αυτοκίνητο ΝΙSSAN ΕΕΝ , Αυτοκίνητο φορτηγό ΕΕΝ , Αυτοκίνητο ΡΕΝΟ ΕΕΝ , Αυτοκίνητο V.W. ΕΕΗ , Φορτηγό MERCEDES ΕΕΜ 5126 νέο 3.000, Εκσκαφέας CASE (ΜΟΔ 2001) 2.500, Εκσκαφέας CASE (ΜΟΔ 1996) 3.000, οδοστρωτήρας BERFORD 1.500, Αποφρ Κρ Βρύση ΜΕ , Αυτοκ NISSAN ΝΑΡ , Φορτηγό MERCENDES ΕΕΚ , Εκσκαφέας JCB ΜΕ , Αυτοκ OPEL ΕΕΖ , Αυτοκ Πετρελ ΕΕΝ , Αυτοκ FORD ΝΖΖ , Αυτοκ OPEL ASTRA ΧΚΕ , Φορτηγό FORD ΕΕΝ8422 Κρ Βρύση 2.500, Μοτοσικλέτα 125cc ΕΕΕ , OPEL COMBO ΝΙΟ , ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 ΛΕΙΤ.ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡ/ΣΗΣ 00. Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΜΤ ,00 7

8 01. Αντλ/σιο Λεπτοκαρυάς Αντλ/σιο Στρ Φιλιππιπάκου , Αντλ/σιο Παραλίμνης , Αντλ/σιο Ινστ. ΕΓΣ Αντλ/σιο Ασβεστοκαμ , Αντλ/σιο Πεντ/νου , Αντλ/σιο Μεσιανού (1) , Αντλ/σιο Μεσιανού (2) Νέα Δεξαμενή Ελευθεροχωρίου 3.000, Αντλιοστάσιο Αγροσυκιάς , Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας , Αντλιοστάσιο Δροσερού , Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης , Χωμ/κές εργασίες ύδρευσης , Χημικά Απολυμαντικά νερού , Αντλιοστάσιο Παλαιφύτου , Εργασίες Κατασκευές τρίτων 2.000, Δαπάνες λειτ/γίας Χημείου , Νέο αντλ/σιο Αρχοντικού , Νέο αντλ/σιο Λεπτοκαρυάς ,00 21.Διϋληστήριο Ελευθεροχωρίου 2.000, Αντλιοστάσιο Τσιρναλί , Νέο αντλ/σιο Παραλίμνης , Αντλ/σιο Αρχοντικού Παλαιό 500, Αντλ/σιο ΚΕΤΕ , Αντλ/σιο ΚΕΤΕ ,0 27. Αντλιοστ Σταυροδρόμι , Αντλιοστάσιο Γαλατάδες , Αντλιοστάσιο Ποντοχωρίου 500, Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Πέλλας 2.000, Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Κύρρου 8.000, Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Μ 2.000,00 Αλεξάνδρ 33. Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Κρ Βρύση 3.000, Αντλιοστ Λιπαρό , Αντλιοστ Γαλάδες , Υδατόπυργος Γυψοχωρίου Αντλιοστ Τριφυλλίου , Αντλιοστ Αθυρα , Αντλιοστ Π Πέλλα , Αντλιοστ Δυτικό ,0 41. Αντλιοστ Ραχώνας , Αντλιοστ Καρυώτισσας , Αντλιοστ Π Μυλοτόπου , Αντλιοστ Αγροσυκιά , Αντλιοστ Εσώβαλτα , Αντλιοστ Αξού ,00 8

9 47. Αντλιοστάσιο Λάκκας 1.000, Αντλιοστάσιο Καρυώτισσα , Αντλιοστάσιο Γυψοχώρι , Αντλιοστ Κρ Βρύση , Αντλιοστ Κρ Βρύση , Αντλιοστ Ακρολίμνης , Αντλιοστάσιο Ν Μυλοτόπου , Αντλιοστ Δάφνης Αγ Γεωρ 9.000, Αντλιοστ Γαλατάδων , Δεξαμενή Ν Μυλοτόπου 500, Αντλιοστάσιο Σταυροδρ , Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας , Γεώτρηση Αχλαδοχωρίου 500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.-ΣΥΝΤ ,00 ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ. 00. Υλικά συντήρησης δικτύου αποχ/σης , Χωματ. Εργασίες αποχ/σης , Εργασίες- Κατασκευές τρίτων , Καθαρισμός Δικτύου Αποχ/σης 3.000, Αντλ/σιο Δεξ.αποχ/σης Παραλίμνης 300, Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού , Αντλιοστάσιο Βιολ Καθ , Συντήρηση Βιολογικού Καθ Κρ Βρύσης 9.700, Αντλιοστάσιο Αποχ Σταυροδρομίου 500, ΤΟΚΟΙ κ. ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , Τόκοι και έξοδα Μακροπρ ,00 Υποχρεώσεων 05. Τόκοι και έξοδα βραχυπρ ,00 Υποχρεώσεων 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Τακτικό αποθεματικό ,47 Σύνολο Δαπανών: ,00 Όσον αφορά την ανάλυση των λειτουργικών Εσόδων κ Λειτουργικών Δαπανών προκύπτουν τα εξής: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚ/ΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚ/ΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 63000,00 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 9

10 Τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης προκύπτουν από τα τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τόκους κεφαλαίων και από επιδοτήσεις της επιχείρησης από ΟΑΕΔ και ΙΚΑ για το έκτακτο προσωπικό ΑΜΕΑ και ΛΑΕΚ που απασχολεί. Ποσό ,00 (850000,00 ΕΤ 80% του Ν.1069/ ,00 τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΤΠκΔ και Τραπεζών) αφαιρείται από το σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Επειδή αφορά το ΕΤ 80% του Ν.1069/80 και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλιστικά για την κατασκευή έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης. Μετά την αφαίρεση αυτού του ποσού τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό των ,00. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ κ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝ - ΜΗΧ ΜΜ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ ΣΥΝΤ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ ΣΥΝΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΤΟΚΟΙ κ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 Μεταξύ λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών δαπανών προκύπτει θετική διαφορά πλεόνασμα ,00 ( , ,00). Το ποσό αυτό μαζί με τμήμα χρηματικών διαθεσίμων 31/12/2014 των ,00 καλύπτουν μέρος των υποχρεώσεων (προμηθευτών γραμματίων πληρωτ φόρων ασφαλ οργανισμών , , ,00=293450,00). Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων θα καλυφθεί από την είσπραξη των καθυστερούμενων λογαριασμών νερού που την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ,58 συνολικά ,58 καταναλωτών και ,00 δημόσιων οργανισμών. Ανάλυση κατά Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ,19 ΠΕΛΛΑ ,40 ΚΥΡΡΟΥ ,74 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,16 ΚΡ ΒΡΥΣΗ ,09 10

11 Με την είσπραξη των εσόδων αυτών θα μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στην υλοποίηση και άλλων μικρότερων επενδυτικών έργων που θα βελτιώσουν τις υποδομές των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Επίσης για την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης πρέπει να επιβληθεί το τέλος αποχέτευσης στους οικισμούς που υπάρχουν κατασκευασμένα δίκτυα αποχέτευσης και γίνεται χρήση από τους καταναλωτές, το οποίο μέχρι σήμερα από την συνένωση των Δήμων δεν έχει επιβληθεί. Συγκεκριμένα οικισμοί συνδεδεμένοι με τα δίκτυα αποχέτευσης είναι Ακρολίμνη 357, Π Μυλότοπος κ Ποντοχώρι 335, Αγ. Λουκάς 348, τμήμα του Σταυροδρομίου 137, Αξός 555, Ν.Μυλότοπος 916 που πρέπει να επιβληθεί το τέλος Αποχέτευσης. Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις σχετικές τις διατάξεις του ν.1069/80 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2503/1997, 3274/2004 και ισχύει σήμερα. Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 συνολικού ύψους ,00. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2014 Η συνεδρίαση τελείωσε 09:30μμ Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται κανονικά Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ ΤΥ Πιστό απόσπασμα Γιαννιτσά 31/12/2014 Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Τα μέλη ΔΣ ΤΥ Παναγιώτης Κερασόπουλος 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΙΟΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΙΟΣ 2016 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑ ΑΘΥΡΑ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ* ΑΜΠΕΛΙΕΣ ΑΝΥΔΡΟ ΑΞΟΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ* ΑΣΠΡΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙ ΔΑΜΙΑΝΟ* ΔΑΦΝΗ ΔΡΟΣΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΚΑΛΥΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑ ΑΘΥΡΑ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ* ΑΜΠΕΛΙΕΣ ΑΝΥΔΡΟ ΑΞΟΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ* ΑΣΠΡΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙ ΔΑΜΙΑΝΟ* ΔΑΦΝΗ ΔΡΟΣΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΚΑΛΥΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑ ΑΘΥΡΑ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ* ΑΜΠΕΛΙΕΣ ΑΝΥΔΡΟ ΑΞΟΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΑΣΠΡΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙ ΔΑΦΝΗ ΔΡΟΣΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ ΚΡΑΝΙΑ*

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 05/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Από το πρακτικό της αριθ. 05/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κιάτο, 20/06/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Αποφ.: 21/2014 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 29 ΚΙΑΤΟ - 20200 : 2742026490 ΦΑΞ: 2742029432 e-mail: deyasik@ot

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κιάτο, 24/01/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Αποφ.: 03/2014 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 29 ΚΙΑΤΟ - 20200 : 2742026490 ΦΑΞ: 2742029432 e-mail: deyasik @ otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1. Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα. Πληρ. : Γιαννάκης Αθανάσιος. Τηλ. : 24323-50261. FAX : 24320-23306. e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2013 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΩΣ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 1 69/ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 1 69/ 2016 Δ.. Ε.. Υ.. Α.. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Εκ του π ρακ τικού της υπ' αρ. 19 ης / 2 016 Συνεδρίασης του Διοικ ητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ. Α.ΕΡ ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ3Θ-8ΣΟ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 12 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης ΦΕΚ.2725/18-11-2011 επεκτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 16-2013 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΟΡΥΛ-7ΔΜ (.Ε.Υ.Α.Σ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΟΡΥΛ-7ΔΜ (.Ε.Υ.Α.Σ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ (.Ε.Υ.Α.Σ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.σ. Αριθµός Απόφασης: 1/2014 Σήµερα 17 του µηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΛΖΛ-4ΔΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΛΖΛ-4ΔΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 20/20-12-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 208/2013 Θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑ Θέρμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε01.01-02 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 65.689.365 11.117.152 5.441.724 5.675.428 1 ΕΡΓΑ 56.423.401 6.609.989 3.871.516

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 1/2013 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2013.

Αριθμός απόφασης: 1/2013 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2013. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1-2013 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/16-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 13/2012 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180. Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡ3Θ-ΓΛΧ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 11 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο γεν. διευθυντής κ. Μπίμης Χρήστος και η γραμματέας κα Ζητουνιάτη Ελένη.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο γεν. διευθυντής κ. Μπίμης Χρήστος και η γραμματέας κα Ζητουνιάτη Ελένη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6/2016 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 60 /2016 ΘΕΜΑ ΗΔ: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων Εξόδων χρήσης 2015. Στη Λιβαδειά, στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας:

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2015 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΞΜ-Φ3Χ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΞΜ-Φ3Χ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 3/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C(2007) /11/2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C(2007) /11/2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 1.ΕΣΟΔΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 6.200.000 30-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.200.000 30-90 ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΌ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΔΟΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/28-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/28-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 1/28-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 15/2015 Θέμα: «Ψήφιση Πιστώσεων» 1 2 3 4 5 6 7 Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 3903 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 17 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Πρόσκλησης : Φορέας Υποβολής Πρότασης : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Χαλάστρας. Επίσης κατασκευή 5 (πέντε) εν συνόλω αντλιοστασίων ακαθάρτων εντός του οικισμού με τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 32/18-08-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 18 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες Ουδείς. Θέμα 1 ο : Περί εγκρίσεως Ισολογισμού έτους 2014.

Απόντες Ουδείς. Θέμα 1 ο : Περί εγκρίσεως Ισολογισμού έτους 2014. Πρακτικό της με αριθμ. 2 ης / 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), της 17 ης Μαρτίου του έτους 2015. Σήμερα 17 η Μαρτίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΛΖΛ-ΝΓΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΛΖΛ-ΝΓΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/21-05-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 74/2013 Θέμα: «Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 264/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 35/19-10-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ πρώτου τριμήνου 2017»

Θέμα : «Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ πρώτου τριμήνου 2017» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 8/17-05-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ του Δ.Ο.Κ.Α.Σ Αριθμός Απόφασης: 48/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 3 4 /

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 3 4 / Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Εκ του π ρακ τικού της υπ' αρ. 3 ης /2 0 16 Συνεδρίασης του Διοικ ητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ. Α.ΕΡ ΘΕΜΑ 2 ο : «1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 3 4 /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013 2014 ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΣ ΤΕΥΟΣ Β ΦΣΗΣ «ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ» ΓΙΝΝΙΤΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝ Ενότητα ΙΙ: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Σελίδα Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315 ΑΔΑ: 7419ΩΚΙ- Γ5Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/5262/Σ.1550 Γραμματέας. 12 Δεκ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/5262/Σ.1550 Γραμματέας. 12 Δεκ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Page 1 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗ -

Διαβάστε περισσότερα