5. Η καθηµερινή ζωή. Περιγράφω και αναφέρω τις ασχολίες των προσώπων. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Η καθηµερινή ζωή. Περιγράφω και αναφέρω τις ασχολίες των προσώπων. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ"

Transcript

1 5. Η καθηµερινή ζωή Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας η καθηµερινή ζωή οργανώνεται γύρω από την οικογένεια. Οι οικογένειες είναι πολυµελείς και τηρίζονται την προφορά και τη υνεργαία των µελών τους για τις καθηµερινές ανάγκες. Τα παιδιά µαθαίνουν υνήθως το επάγγελµα των γονιών τους για να εξαφαλίουν τη ζωή τους. Η κτηνοτροφία, η γεωργία µε την αµπελουργία και την καλλιέργεια δηµητριακών, ε- λιάς και βαµβακιού, η αλιεία, η οικοτεχνία κυρίως µε την υφαντική, αποτελούν τις βαικές αχολίες των υπόδουλων πληθυµών για τη διαβίωή τους. Το πίτι είναι η βαική απαχόληη των γυναικών της οικογένειας. Το πίτι όµως δεν είναι µόνο το µαγείρεµα, το ζύµωµα, η καθαριότητα, η φροντίδα των παιδιών αλλά και ο αργαλειός, το κέντηµα, ακόµα και τα ζωντανά και τα χωράφια. Η γέννηη του παιδιού, ο γάµος αλλά και ο θάνατος αποτελούν ηµαντικά γεγονότα και υνδέονται µε πλήθος έθιµα που φέρνουν κοντά τους ραγιάδες. Έθιµα που έχουν χέη µε τις καθηµερινές αχολίες και τη θρηκευτική ζωή προφέρουν ευκαιρίες για κοινωνική υνανατροφή. Τα τοπικά πανηγύρια γίνονται αφορµή για ψυχαγωγία και βοηθούν τη διατήρηη της παράδοης, ενώ τονώνουν και την οικονοµική δρατηριότητα των περιοχών. Οι υνθήκες ζωής δεν είναι βέβαια παντού και για όλους τους υπόδουλους πληθυµούς οι ίδιες. Αλλιώς ζουν για παράδειγµα οι εύπορες οικογένειες των νηιών και αλλιώς οι κολίγοι τη Θεαλία. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ οικοτεχνία: παραγωγική εργαία το περιβάλλον του πιτιού που γίνεται από µέλη της οικογένειας χάνι: πανδοχείο 2.22 Εωτερικό πιτιού (18 ος αι.) Έγχρωµη λιθογραφία ε χέδιο του Υλαίρ Αθήνα, Μουείο Μπενάκη Περιγράφω και αναφέρω τις αχολίες των προώπων. [2.22] 15 ος 16 ος 17 ος 18 ος 19 ος χάνι την Κόρινθο αγροτικό πίτι αγορά την Αθήνα κηνή φαγητού βοκή ζώων 24

2 ... µαθητεία την ιτορία Η παράδοη Ο Γάλλος περιηγητής Γκρελό γράφει (1670): 2.23 Ελληνικός χορός την Πάρο (18 ος αι.) Έγχρωµη λιθογραφία ε χέδιο του Υλαίρ Αθήνα, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη «Οι Έλληνες έχουν και µερικές ακό- µα ευκαιρίες διακεδάεων. Είναι οι τέερες κυριότερες γιορτές του χρόνου: του Αγίου Ανδρέου, του Α- γίου Νικολάου, των Τεαράκοντα Μαρτύρων και του Αγίου Γεωργίου. [ ] Στη γιορτή του Αγιαντρέα γίνονται επικέψεις, και οι γυναίκες κάνουν πάντοτε τηγανίτες. Στη γιορτή του Αγίου Νικολάου ζυµώνουν πίττα και ρίχνουν το προζύµι έναν παρά. Κι' οποίος πετύχει το νόµιµα θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς. Πρέπει να το φυλάξη προεχτικά. Στη γιορτή των Αγίων Σαράντα χορεύουν τραγουδώντας αυτό το δίτιχο : Ας χορέψουµε κι' ας είναι των Αγίων Σαράντα είναι.» 2.24 Ποιες είναι ύµφωνα µε την πηγή [2.24] οι κυριότερες γιορτές κατά τη διάρκεια του έτους; [2.24] Είναι και ήµερα οι ίδιες; [2.24] 2.25 Πανηγύρι την Αθήνα (αρχές 19 ου αι.) Προµετωπίδα από το βιβλίο E.Ντοντβέιλ Αθήνα, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη Με ποιους τρόπους διακεδάζουν οι υπόδουλοι Έλληνες; [ ] Ποιες πηγές δείχνουν, κατά τη γνώµη µου, καλύτερα πώς διακεδάζουν οι ελληνικοί πληθυµοί κατά την τουρκοκρατία; [ ] 2.26 Συνοδεύοντας τη νύφη (18 ος αι.) Χαλκογραφία του Π. Γκύ Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ύ ν θ ε η Ποιες ευκαιρίες διακέδαης έχουν οι ελληνικοί πληθυµοί κατά την ο- θωµανική κυριαρχία; Με ποιες εργαίες αχολούνται οι οικογένειες των υπόδουλων Ελλήνων; 25

3 6. Η πνευµατική ζωή Κάτω από την οθωµανική απειλή, πολλοί Έλληνες λόγιοι µετακινούνται προς τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ιταλία. Εκεί, αναπτύουν ηµαντική υγγραφική και εκδοτική δρατηριότητα. Εµπορικά κέντρα όπως η Χίος και η Κωνταντινούπολη, αναδεικνύονται και ε ηµαντικά πνευµατικά κέντρα. Ιδιαίτερη πνευµατική και καλλιτεχνική κίνηη παρατηρείται τα Ιόνια νηιά, καθώς ε όλη τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας βρίκονται ε διαρκή επαφή µε τη ύη. Στην Κρήτη, τα τέλη του 16 ου αιώνα, παρατηρείται πνευµατική και καλλιτεχνική άνθηη, που ονοµάζεται Κρητική Αναγέννηη. Αναπτύεται ιδιαίτερα η ποίηη και το θέατρο. Τα έργα που δηµιουργούνται επηρεάζονται από την ιταλική Αναγέννηη. Σηµαντικοί εκπρόωποι της Κρητικής Αναγέννηης είναι ο Βιτέντζος Κορνάρος και ο Γεώργιος Χορτάτζης. Στις τέχνες κυριαρχεί η εκκληιατική ζωγραφική, ιδιαίτερα τα µεγάλα θρηκευτικά κέντρα της εποχής, το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα. Ξεχωρίζουν ηµαντικοί αγιογράφοι όπως ο Θεοφάνης και ο Μ. αµακηνός. Παράλληλα, λαϊκοί ζωγράφοι δηµιουργούν αξιόλογα έργα. Ο λαός εκφράζεται κυρίως µέα από το δηµοτικό τραγούδι. Θέµατα όπως η ξενιτιά, η κλαβιά, οι κλέφτες εµπνέουν τους ανώνυµους δηµιουργούς. Το δηµοτικό τραγούδι υνδέεται µε την καθηµερινή ζωή των ραγιάδων και την ελπίδα τους για λευτεριά. Τα χρόνια πριν την Επανάταη, µε το κίνηµα του Νεοελληνικού ιαφωτιµού, διευρύνεται η πνευµατική και η καλλιτεχνική ζωή των Ελλήνων. Τα ενδιαφέροντά τους περιλαµβάνουν θεατρικές παρατάεις, µεταφράεις βιβλίων και αρχαίων ελληνικών κειµένων, ποιητικές υλλογές, λογοτεχνικά έργα αλλά και έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κρητική Αναγέννηη: πνευµατική και καλλιτεχνική άνθηη την Κρήτη που επηρεάζεται από την Ιταλική Αναγέννηη Νεοελληνικός ιαφωτιµός: πνευµατικό κίνηµα που διαδίδει τις ιδέες της ελευθερίας και της ανεξαρτηίας Σκηνή χορού ε τοιχογραφία µονατηριού Τοιχογραφία τις αρχές του 18 ου αι. Άγιο Όρος, Μονή Μεγίτης Λαύρας 2.27 Παρατηρώ τον τρόπο µε τον οποίο ο ζωγράφος υνδέει τη θρηκεία µε την καθηµερινή ζωή. [2.27] 15 ος 16 ος 17 ος 18 ος 19 ος Κρητική Αναγέννηη Νεοελληνικός ιαφωτιµός 26

4 ... µαθητεία την ιτορία Κρητική Αναγέννηη: Βιτέντζος Κορνάρος 2.28 Βιτέντζος Κορνάρος ( ;) Γεννιέται τη Σητεία και κατάγεται από βενετοκρητική οικογένεια ευγενών. Το 1585 εγκαθίταται τον Χάνδακα (Ηράκλειο). Είναι µέλος του Συµβουλίου των Ευγενών και Φεουδαρχών του Χάνδακα και αναλαµβάνει διάφορα τοπικά διοικητικά αξιώµατα. Είναι λόγιος και ποιητής. Το ηµαντικότερο έργο του είναι ο «Ερωτόκριτος» που γράφεται το κρητικό γλωικό ιδίωµα τις αρχές του 17 ου αιώνα. Το έργο τυπώνεται για πρώτη φορά τη Βενετία το Θέµα του έργου είναι ο έρωτας του Ερωτόκριτου και της Αρετούας. Άλλο ηµαντικό έργο του είναι η «Θυία του Αβραάµ». Ποιος είναι ο αιώνας υγγραφής και ο χρόνος έκδοης του «Ερωτόκριτου»; [2.28] Στίχοι από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτέντζου Κορνάρου: Εξώφυλλο του «Ερωτόκριτου», έργο του Βιτέντζου Κορνάρου «Απ ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη να κάµουι κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρη κι οπού κατέχει να µιλή µε γνώη και µε τρόπο, κάνει και κλαίι και γελούν τα µάτια των ανθρώπω.» 2.29 Σε ποια γλώα είναι γραµµένο το έργο του Β. Κορνάρου; [2.29] Σε ποιον τόπο µιλάνε µ αυτόν τον τρόπο ήµερα; [2.28] & [2.29] Η ιτορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούας εµπνέει µόνο την εποχή της ή και άλλες; Παρατηρώ το έργο του Θεόφιλου [2.30] και απαντώ. Ερωτόκριτος και Αρετούα Έργο του Θεόφιλου (1910) 2.30 ύ ν θ ε η Ποιες είναι οι περιοχές που ακµάζουν πνευµατικά και ε ποιο καθετώς κυριαρχίας υπάγονται; Ποια είναι η πνευµατική ζωή των υπόδουλων Ελλήνων κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας; 27

5 7. Οι χέεις µε τον υπόλοιπο κόµο Στην Οθωµανική Αυτοκρατορία οι άνθρωποι µετακινούνται και ταξιδεύουν, κυρίως όµως οι χριτιανοί. Ο πόλεµος, η αναζήτηη οικονοµικών πόρων, το εµπόριο, τα γράµµατα, τους αναγκάζουν να αλλάζουν τόπους και να αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες. Πολλές από αυτές τις ευκαιρίες βρίκονται έξω από τα ύνορα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, την κεντρική και δυτική Ευρώπη καθώς και τη Ρωία και τις παραδουνάβιες ηγεµονίες. Στις αρχές του 18 ου αιώνα, οι οικονοµικές ευκαιρίες πληθαίνουν. Κατά µήκος των εµπορικών δρόµων, των δρόµων διακίνηης των εµπορευµάτων, δηµιουργούνται οι ελληνικές παροικίες. Στη Βιέννη, τη Βουδαπέτη, τη Βενετία, τη Μααλία, την Οδηό, το Λιβόρνο και αλλού, οι Έλληνες της ιαποράς έρχονται ε επαφή µε τον έξω κόµο. Στους ξένους αυτούς τόπους εξελίονται και προοδεύουν. Γνωρίζουν διαφορετικά ήθη και έθιµα και υναντούν τις νέες ιδέες που διακινούνται την Ευρώπη των νεότερων χρόνων. Οι Έλληνες της ιαποράς - λόγιοι και έµποροι - ιδρύουν τυπογραφεία, µεταφράζουν βιβλία, εκδίδουν περιοδικά και εφηµερίδες. εν ξεχνούν όµως και τον τόπο τους. Βρίκονται ε υνεχή επαφή µε τη γενέτειρά τους, την υποτηρίζουν οικονοµικά αλλά και διοχετεύουν αυτήν νέες ιδέες και τρόπους ζωής. Με αυτό τον τρόπο οι υπόδουλοι ελληνικοί πληθυµοί ε- πικοινωνούν µε τις αλλαγές, που υµβαίνουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα κρίιµα χρόνια, πριν την Ελληνική Επανάταη, η επαφή των υπόδουλων Ελλήνων µε τον υπόλοιπο κόµο γίνεται ιδιαίτερα χρήιµη. Βοηθά την πορεία προς την εθνική ανεξαρτηία. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 2.31 παραδουνάβιες ηγεµονίες: ηγεµονίες γύρω από τον ούναβη ποταµό (Μολδαβία, Βλαχία) παροικίες: ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού Έλληνες της ιαποράς: Έλληνες που κατοικούν ε ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού ελληνικό χολείο ναός Αγίου Γεωργίου Ο ναός του Αγίου Γεωργίου και το ελληνικό χολείο (το Φλαγγινιανό Φροντιτήριο), της ελληνικής κοινότητας τη Βενετία. Χαλκογραφία του 1702 Βενετία, Ελληνικό Ιντιτούτο Ποια κτίρια της εικόνας φανερώνουν την παρουία Ελλήνων τη Βενετία; [2.31] 15 ος 16 ος 17 ος 18 ος 19 ος µετακινήεις προς τη δύη λογίων µετακινήεις λογίων προς την Ιταλία ίδρυη παροικιών οικονοµικές υναλλαγές µε την Ευρώπη 28

6 Ελληνικές παροικίες... µαθητεία την ιτορία 2.32 Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες; [2.32] Ποιες ηµαντικές παροικίες ιδρύουν; [2.32] 2.33 Χάρτης των εµπορικών δρόµων και των ηµαντικών ελληνικών παροικιών κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας. Έλληνας έµπορος (1768) Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη «Εξενιτεύοντο (οι Κοζανίτες) [ ] εις µακρινούς τόπους και µε το εµπόριον επορίζοντο τα προς χρείαν των αφθόνως. Το κυριώτερον µέρος της ξενιτείας των ήταν η Ουγγαρία, εκεί επλούτιαν πολλοί και ευτύχηαν την πατρίδα των. Το εµπόριον και η κοινωνία των µε αλλά πεπολιτιµένα έθνη τους πληροφόρηαν περί της ωφελείας των µαθήεων και της βοηθείας των εις τα έργα των όθεν και έδειξαν πολύν ζήλον και προθυµίαν να υτήωι χολεία εις την πατρίδα των...» Μεγδάνης Χ., Αγγελία περί της αρχής προόδου της ελληνικής Σχολής, Βιέννη Οι Κοζανίτες ξενιτεύονταν ε µακρινούς τόπους και µε το εµπόριο κέρδιζαν ε αφθονία τα αναγκαία για τη ζωή τους. Ξενιτεύονταν κυρίως την Ουγγαρία, όπου πολλοί πλούτιαν και ευεργέτηαν την πατρίδα τους. Το εµπόριο και η ε- πικοινωνία τους µε άλλα πολιτιµένα έθνη τούς πληροφόρηαν για την ωφέλεια των γνώεων και τη χρηιµότητά τους τα έργα τους, οπότε και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυµία να ιδρύουν χολεία την πατρίδα τους Για ποιους λόγους ταξιδεύουν οι Έλληνες; [2.34] Ποιες υνέπειες έχουν αυτά τα ταξίδια; [2.34] Το λιµάνι της Τεργέτης τις αρχές του 19 ου αιώνα Χαλκογραφία (1802) Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Ποιο είναι το είδος της κάθε πηγής [ ]; ύ ν θ ε η Ποιος είναι ο ρόλος των παροικιών τη χέη του ελληνιµού µε τον υπόλοιπο κόµο; Ποιες είναι οι χέεις του ελληνιµού µε τον υπόλοιπο κόµο; 29

7 8. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: ακµή και παρακµή Από τα µέα του 14 ου αιώνα και µέχρι το τέλος του 16 ου αιώνα, η Οθωµανική Αυτοκρατορία αναπτύεται και ενιχύει την κυριαρχία της την Ανατολική Μεόγειο. Ικανοί ουλτάνοι, όπως ο Σουλεϊµάν Α ο Μεγαλοπρεπής ( ), µε υνεχείς πολέµους διευρύνουν τα ύνορά της. Οι Οθωµανοί µε τον Ιερό πόλεµο που διεξάγουν, έχουν ως τόχο την εξάπλωη της ιλαµικής θρηκείας. Από την αρχή του 17 ου αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία αντιµετωπίζει ηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Η µεγάλη επέκταή της δυκολεύει τη υνοχή της. Οι πόλεµοι παύουν να φέρνουν έοδα. Ιχυρές δυνάµεις, όπως η Ρωία και η Αυτρία, αντιτέκονται τον οθωµανικό τρατό και εµποδίζουν την οθωµανική επέκταη. Η δηµιουργία νέων θαλάιων δρόµων, µετά την ανακάλυψη της Αµερικής, προκαλεί µεγάλα προβλήµατα το εµπόριο της Ανατολικής Μεογείου και µειώνει τα έοδα της οθωµανικού κράτους. Ιχυρά ευρωπαϊκά κράτη εκµεταλλεύονται αυτή την κατάταη και υπογράφουν υµφωνίες µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία µε τις οποίες αποκτούν ηµαντικά οικονοµικά προνόµια. Έτι επιβαρύνεται ακόµα περιότερο η οθωµανική οικονοµία. Η οθωµανική Πύλη αναγκάζεται να παραχωρήει την είπραξη των φόρων ε ιδιώτες και όχι ε υπαλλήλους του κράτους. Οι ιδιώτες αυτοί υχνά παραβιάζουν το νόµο, αδικούν τους υπηκόους και πλουτίζουν ε βάρος τους. Γίνονται ιχυροί και επανατατούν ενάντια την κεντρική διοίκηη. Οι προπάθειες για τον εκυγχρονιµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αποτυγχάνουν και το οθωµανικό κράτος, τις αρχές του 19 ου αιώνα βρίκεται ε κρίη. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 2.36 ιερός πόλεµος: πόλεµος εναντίον αυτών που δεν πιτεύουν το Μωάµεθ ουλτάνος: ο ανώτατος, πολιτικός και τρατιωτικός άρχοντας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας οθωµανική Πύλη: η έδρα του ουλτάνου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας Παρα Χάρτης ταδιακής εξάπλωης της Οθωµανικής αυτοκρατορίας Αναφέρω τα τάδια εξάπλωης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. [2.36] 15 ος 16 ος 17 ος 18 ος 19 ος ακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 30

8 ... µαθητεία την ιτορία Εικόνες της Κωνταντινούπολης Κλειτή αγορά (Καπαλί ταρί), 19 ος αι «Εκατόν δέκα περίπου φούρνοι προµηθεύουν ψωµί τον πληθυµό της πόλης. Οι φούρνοι φτιάχνουν επίης τουρέκια, καταΐφια, µπακλαβάδες, κουλούρια, γαλέτες, παξιµάδια, πίτες, καρβέλια, φραντζόλες, µπουρέκια και πίτες του Χαλεπιού και της αµακού, πλακούντια, φρέκους τραγανιτούς λουκουµάδες. Από εδώ προµηθεύονται αλεύρι τα µεγάλα αρχοντικά, καθώς και τα παλιά και νέα ανάκτορα για το ειδικό ψωµί του ουλτάνου. Μεγάλα πλοία πηγαινοέρχονται αδιάκοπα χειµώνα καλοκαίρι. Όταν ο τρατός κι ο ουλτάνος µε την ακολουθία του εδρεύουν την Κωνταντινούπολη, είναι επόµενο ν αυξάνεται η κατανάλωη του ψωµιού και των λοιπών τροφίµων.» Κιουµουρτζιάν Ι., Οδοιπορικό την πόλη του 1680, µτφρ. Σ. Μπόζη, Τροχαλία, Αθήνα 1992, Ποια τοιχεία της πηγής [2.38] δηλώνουν το µέγεθος της πόλης της Κωνταντινούπολης; Υπαίθρια αγορά (16 ος αι.) Τουρκική µικρογραφία Βενετία, Μουείο Κορρέρ Μεγάλες πόλεις του 18 ου αιώνα Πεκίνο Παρίι Λονδίνο Κωνταντινούπολη Μεξικό Νεάπολη Άµτερνταµ Πηγή: Ντ Αλαµπέρ - Ντιντερό, Εγκυκλοπαίδεια ή υτηµατικό λεξικό των επιτηµών των τεχνών και των επαγγελµάτων, Παρίι 1777 Μελετώ τον πίνακα [2.40] και υγκρίνω τον πληθυµό της Κωνταντινούπολης µε τον πληθυµό άλλων πόλεων. Παρατηρώ τα οπτικά ντοκου- µέντα [2.37] & [2.39] και αναφέρω τις εµπορικές δρατηριότητες, τον τρόπο ένδυης, τα προϊόντα. ύ ν θ ε η Ποιες είναι οι αιτίες της οθωµανικής παρακµής; Γράφω για την Κωνταντινούπολη του 18 ου αιώνα. 31

9 9. Οι µορφές αντίταης Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας, πολλές είναι οι µορφές αντίταης ενάντια τους Οθωµανούς κατακτητές. Οι Ρωµιοί αντιτέκονται τους Οθωµανούς διατηρώντας τις µνήµες, τη γλώα και τη θρηκεία τους. Στις ένοπλες µορφές αντίταης περιλαµβάνονται εξεγέρεις που εκδηλώνονται ε πολλές ελληνικές περιοχές, ε όλη τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας. Οι εξεγέρεις αυτές ξεπούν κάθε φορά που οι Οθωµανοί εµπλέκονται ε πολεµικές επιχειρήεις µε τους Βενετούς ή τους Ρώους. Το Σούλι, η Μάνη και τα Σφακιά, περιοχές που έχουν ειδικό καθετώς ελευθερίας και προπαθούν να διατηρήουν την αυτονοµία τους, αποτελούν µόνιµες ετίες αντίταης. Συχνά υγκρούονται µε τους Οθωµανούς για να διαφυλάξουν το καθετώς και τα προνόµιά τους. Μορφή ένοπλης αντίταης θεωρείται και η δράη των κλεφτών. Οι κλέφτες υγκροτούν ένοπλες οµάδες, κάνουν επιθέεις ε εµπορικές αποτολές, ε κρατικούς αξιωµατούχους, ε ταξιδιώτες, ακόµα και ε χωριά και πόλεις, αρπάζοντας χρήµατα, όπλα και τρόφιµα. Οι κλέφτες ζουν ελεύθεροι κατά οµάδες τα ληµέρια. Κάθε οµάδα έχει τον καπετάνιο της και το δικό της µπαϊράκι. Με το πέραµα των χρόνων οι κλέφτες γίνονται µόνιµη απειλή αντίταης εναντίον του οθωµανικού κράτους και των τοπικών αρχόντων, το ίδιο και οι αρµατολοί. Ενώ αρχικά είναι βοηθητικά τρατεύµατα των Τούρκων που χρηιµοποιούνται και τη δίωξη των κλεφτών, οι αρµατολοί παραβαίνουν υχνά τις υµφωνίες τους µε τους Οθωµανούς και γίνονται κλέφτες. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Ρωµιοί: έτι ονοµάζονται οι ορθόδοξοι ελληνικοί πληθυµοί της οθωµανικής αυτοκρατορίας εξεγέρεις: ένοπλες µορφές αντίταης των υπόδουλων εναντίον των κατακτητών ληµέρια: ορεινές τοποθείες όπου ζουν οι κλέφτες καπετάνιος: ο αρχηγός κάθε οµάδας κλεφτών µπαϊράκι: λάβαρο, ηµαία των κλέφτικων οµάδων 2.41 Κλέφτης Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Συµβουλεύοµαι το κείµενο και αναφέρω τη δράη των κλεφτών. [2.41] ρωοτουρκικοί πόλεµοι : εξέγερη ε Θεαλία Ήπειρο ( ιονύιος, επίκοπος Τρίκκης) 1770: εξέγερη τα Σφακιά ( ακαλογιάννης) 1770: εξέγερη τη Μάνη- Πελοπόννηο (Ορλωφικά) : υγκρούεις Λ. Κατώνη µε τους Οθωµανούς το Αιγαίο , : αγώνες του Σουλίου εναντίον του Αλή παά 32

10 ... µαθητεία την ιτορία Επανατατικές ενέργειες - κινήµατα 2.42 Πολιορκία της Κορώνης από το ρώικο τόλο, το 1770 Έγχρωµη λιθογραφία βαιµένη ε χαλκογραφία του Υλαίρ (1822) Αθήνα, Μουείο Μπενάκη Με ποιο ιτορικό γεγονός υνδέεται η πολιορκία της Κορώνης από τους Ρώους; [2.42], [2.43] Πώς εκµεταλλεύονται οι Έλληνες τις υγκρούεις Οθωµανών και Ρώων τον ελληνικό χώρο; [2.43] Στη διάρκεια [ ] του ρωοτουρκικού πολέµου ( ), [ ] ο ρωικός τόλος µε τον Αλέξη Ορλώφ ειχωρούε τη Μεόγειο και ξεήκωνε τα νηιά του Αιγαίου, ενώ καθώς πληίαζε µια µικρή µοίρα µε το Θεόδωρο Ορλώφ κι ένα ολιγάριθµο άγηµα, οι πρόκριτοι κι οι αρχιερείς ξεήκωναν την Πελοπόννηο. Παρά τις επιτυχίες και την κατατροφή του τουρκικού τόλου τον κόλπο του Τεµέ κοντά τη Σµύρνη, η εξέγερη της Πελοποννήου καταπνίγηκε. Σβορώνος Ν., Επικόπηη της νεοελληνικής ιτορίας, Αθήνα 1983, Επιτολή των Σουλιωτών προς τον Αλή παά: «Βεζύρ Αλή παά ε χαιρετούµεν. Η πατρίς µας είναι αυγκρίτως γλυκυτέρα και από τα πουγκεία ου, και από τους ευτυχείς τόπους, τους οποίους υπόχεαι να µας δώεις. Όθεν* µαταίως κοπιάζεις, επειδή η ελευθερία µας δεν πωλείται, ούτ αγοράζεται χεδόν µε όλους τους θηαυρούς της γης, παρά µε το αίµα και θάνατον έως του τελευταίου Σουλιώτου. Όλοι οι Σουλιώτες µικροί και µεγάλοι» *οπότε Σουλιώτιες ε µάχη εναντίον των τρατευµάτων του Αλή Παά Έργο του Ντενεβίλ (αρχές του 19 ου αιώνα) Πώς απαντούν οι Σουλιώτες την προπάθεια του Αλή παά να τους υποδουλώει; [2.44] & [2.45] Ποιοι αντιτέκονται τον Αλή παά και µε ποιο τρόπο; [2.44] & [2.45] ύ ν θ ε η Ποιες είναι οι µορφές αντίταης των Ελλήνων εναντίον των Οθωµανών κατακτητών; Ποιοι υµµετέχουν τις ένοπλες εξεγέρεις των Ελλήνων εναντίον των Οθωµανών; 33

11 10. Τα απελευθερωτικά οράµατα: ο Ρήγας Φεραίος Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας δεν λείπουν τα απελευθερωτικά οράµατα. Περιέχονται κυρίως τους θρύλους και τους θρήνους για την άλωη της Κωνταντινούπολης και την επανάκτηή της. Στα τέλη του 18 ου αιώνα, τα οράµατα αυτά γίνονται πιο υγκεκριµένα και υνδέονται µε τις ιδέες της ελευθερίας και της ιότητας των ανθρώπων. Με βάη αυτές τις ιδέες, το οθωµανικό απολυταρχικό καθετώς φαίνεται πιο άδικο για τους λαούς της βαλκανικής χερονήου. Γιατί δεν είναι µόνο οι Έλληνες που ζουν τη κλαβιά. Βούλγαροι, Σέρβοι, Αρµένιοι, Αρβανίτες βρίκονται κάτω από την κυριαρχία των Οθω- µανών Τούρκων. Αυτούς τους λαούς προπαθεί να εµπνεύει ο Ρήγας Φεραίος. Οραµατίζεται την απελευθέρωη των λαών που ζουν τα Βαλκάνια και τη δηµιουργία µιας ενιαίας ελληνικής δηµοκρατίας. Στη δηµοκρατία αυτή αναγνωρίζεται η πολιτιµική και εθνική διαφορετικότητα των κατοίκων της και η ιότητα των πολιτών της. Ο Ρήγας τυπώνει την πρόταή του ε φυλλάδια το φθινόπωρο του 1797 µε κοπό να διαδώει το όραµά του τους υπόδουλους χριτιανούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τυπώνει επίης έναν επανατατικό ύµνο, τον περίφηµο Θούριο, για να τους ξεηκώει. Καλύτερα µιας ώρας, γράφει, ελεύθερη ζωή παρά αράντα χρόνια κλαβιά και φυλακή. Ο Ρήγας υλλαµβάνεται για τη δράη του από την αυτριακή ατυνοµία και παραδίδεται τους Τούρκους. Βρίκει µαζί µε τους υντρόφους του µαρτυρικό θάνατο το Το θάνατό τους καταγγέλλει ο Αδαµάντιος Κοραής και καλεί τους Γραικούς ε εκδίκηη. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 2.46 απελευθερωτικά οράµατα: κέψεις και επιθυµίες για την απόκτηη της ελευθερίας Θούριος: επανατατικό τραγούδι του Ρήγα Φεραίου για τον ξεηκωµό των υπόδουλων Ελλήνων Γραικοί: Οι Ευρωπαίοι χρηιµοποιούν αυτόν τον όρο για τους Έλληνες ή Ρωµιούς. Ο όρος προέρχεται από την ελληνική µυθολογία. Ο Γραικός ήταν γιος της Πανδώρας και του ία. Η χάρτα της Ελλάδος, Ρήγας Φεραίος 1797 Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Ποιο είναι το όραµα του δηµιουργού της πηγής; [2.46] 15 ος 16 ος 17 ος 18 ος 19 ος ίδρυη µυτικών Εταιρειών προετοι- µαίας του Aγώνα 34

12 Ρήγας Φεραίος... µαθητεία την ιτορία 2.49 «Άρθρον 1. Η Ελληνική δηµοκρατία είναι µία, µε όλον όπου υµπεριλαµβάνει εις τον κόλπον της διάφορα γένη και θρηκείας δεν θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών µε εχθρικόν µάτι Πού αλλού υναντώ τα ίδια υνθήµατα; [2.47] Στίχοι από το Θούριο του Ρήγα Φεραίου (1797) «Ως πότε, παλικάρια, να ζούµεν τα τενά, Μονάχοι αν λιοντάρια, ταις ράχες, τα βουνά, Σπηλαίς να κατοικούµεν, να βλέποµεν κλαδιά, Να φεύγωµ απ τον Κόµον, για την πικρή κλαβιά Να χάνοµεν αδέλφια, Πατρίδα και Γονείς, Τους φίλους, τα παιδιά µας κι όλους τους υγγενείς. Καλλιώ ναι µιας ώρας ελεύθερη ζωή, Παρά αράντα χρόνοι κλαβιά και φυλακή.» Τι υγκρίνει ο Ρήγας Φεραίος τους τίχους του «Θούριου»; [2.48] Άρθρον 2. Αυτά τα φυικά δίκαια είναι: πρώτον το να είµεθα όλοι ίοι, και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλον, δεύτερον να είµεθα ελεύθεροι, και όχι ο ένας κλάβος του αλλουνού [ ] Άρθρον 3. Όλοι οι άνθρωποι, Χριτιανοί και Τούρκοι, [ ] είναι ίοι» Ρήγα του φιλοπάτριδος, Νέα πολιτική διοίκηις των κατοίκων της Ρούµελης, της Μ. Αίας, των µεογείων νηιών και της Βλαχοµπογδανίας, 1797 «Άρθρον 1. Η Ελληνική δηµοκρατία είναι µία, παρόλο που υµπεριλαµβάνει διαφορετικές εθνότητες και θρηκείες, δεν αντιµετωπίζει µε εχθρικό µάτι τις θρηκευτικές διαφορές. Ποιο πολίτευµα οραµατίζεται ο Ρήγας Φεραίος ; [2.49] Ποιες είναι οι βαικές αρχές του πολιτεύµατος που προτείνει ο Ρήγας Φεραίος; [2.49] 2.50 Άγαλµα του Ρήγα Φεραίου το Πανεπιτήµιο Αθηνών Έργο του Ι. Κόου (1871) Πώς τιµά το ελεύθερο κράτος τον Ρήγα Φεραίο; [2.50] ύ ν θ ε η Ποιο είναι το απελευθερωτικό όραµα του Ρήγα Φεραίου; Με ποιους τρόπους ο Ρήγας Φεραίος υλοποιεί το όραµά του; 35

13 Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία Την εποχή που η δυτική Ευρώπη αναπτύεται, προοδεύει και γίνεται το κέντρο του κόµου, το Βυζάντιο διαλύεται και οι πληθυµοί του περνούν την κυριαρχία των Λατίνων και Οθωµανών κατακτητών. Έναρξη της ξένης κυριαρχίας θεωρείται η άλωη της Κωνταντινούπολης από τους Οθωµανούς Τούρκους, το Στην πραγµατικότητα, η ξένη κυριαρχία αρχίζει για κάποιες περιοχές της βυζαντινής επικράτειας µε την άλωη της Κωνταντινούπολης από τους Λατίνους, το Για άλλες βυζαντινές περιοχές, όπως είναι η Πελοπόννηος, η ξένη κυριαρχία ξεκινάει αργότερα από το Το ίδιο υµβαίνει και µε το τέλος της ξένης κυριαρχίας. Πολλές περιοχές ελευθερώνονται µε την Ελληνική Επανάταη του 1821, άλλες όµως, όπως θα δούµε την επόµενη ενότητα, παραµένουν υπόδουλες για πολλά χρόνια αργότερα. Κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας, οι υπόδουλοι ελληνικοί πληθυµοί διατηρούν πολλά από τα ήθη και τα έθιµα, τη θρηκεία και τη γλώα τους, διατηρούν δηλαδή την ταυτότητά τους. Αυτό γίνεται γιατί έχουν το δικαίωµα να κρατήουν τη θρηκεία και τη γλώα τους και να λειτουργούν ε κοινότητες εκλέγοντας τους άρχοντές τους. Ο πατριάρχης επίης αναγνωρίζεται ως θρηκευτικός τους ηγέτης. Οι δωρητές παρεκκληίου ε µονή του Αγίου Όρους Τοιχογραφία (1791) Άγιο όρος, Μεγίτη Μονή Βατοπεδίου 2.52 Την ίδια περίοδο, οι ελληνικοί πληθυµοί που ζουν κάτω από την οθωµανική κυριαρχία είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν φόρους τον κατακτητή και για τη ζωή τους και για την περιουία τους. Μερικές φορές υποχρεώνονται να αλλάζουν την πίτη τους για να ώουν τη ζωή τους και για να µη χάνουν τα παιδιά τους µε το παιδοµάζωµα. Γι αυτό και υχνά προπαθούν να εξεγερθούν και να ελευθερωθούν από τον οθωµανικό ζυγό. Οι υνθήκες για την ελευθερία των Ελλήνων ωριµάζουν την αρχή του 19 ου αιώνα. Ο Νεοελληνικός ιαφωτιµός προετοιµάζει το έδαφος για την εθνική ανεξαρτηία. Οι ιδέες της ελευθερίας και της παιδείας κυκλοφορούν τις υπόδουλες περιοχές από τους Έλληνες λόγιους και δακάλους και ε- µπνέουν τους υπόδουλους Έλληνες. Οι υνθήκες ζωής των ελληνικών πληθυµών είναι διαφορετικές από τόπο ε τόπο και από οµάδα ε οµάδα. ιαφορετικά ζουν τις λατινοκρατούµενες περιοχές απ ότι τις τουρκοκρατούµενες. Αλλιώς ζουν οι Φαναριώτες ή οι πρόκριτοι απ ό,τι οι κολίγοι, που εργάζονται τα τιφλίκια. Παραµένουν όµως όλοι υπόδουλοι, πληρώνουν φόρους τους κατακτητές και δεν έχουν την ε- θνική τους ανεξαρτηία. Γυναίκες ε οικιµό της Σάµου. Λαϊκή ζωγραφιά (18 ος αιώνας) Αθήνα, Μουείο Μπενάκη απαντώ για τη ηµαία των ιτορικών όρων: Τουρκοκρατία Λατινοκρατία προνόµια κοινότητα πρόκριτοι ραγιάδες ουλτάνος εξιλαµιµός παροικία παράδοη εξέγερη εθνική ανεξαρτηία 2.51 κατά τη διάρκεια της ξένης κυριαρχίας 36

14 Η Μεγάλη Επανάταη 3 Με τον όρο Μεγάλη Επανάταη εννοούµε την Επανάταη που κάνουν οι Έλληνες το 1821 για να αποκτήουν την ελευθερία τους. Ονοµάζεται και «Επανάταη του 1821» ή «Αγώνας της Ανεξαρτηίας». Τα κεφάλαια της ενότητας: 1. Η προετοιµαία του Αγώνα: ο Νεοελληνικός ιαφωτιµός 2. Η προετοιµαία του Αγώνα: η Φιλική Εταιρεία 3. Η τρατιωτική οργάνωη του Αγώνα 4. Οι πολεµικές επιχειρήεις: Οι πολεµικές επιχειρήεις: Η πολιτική οργάνωη του Αγώνα 7. Οι µορφές του Οι εµφύλιες υγκρούεις 9. Οι χέεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνιµός 10. Η έκβαη του Αγώνα 11. Συνθήκες ζωής κατά τη διάρκεια του Αγώνα 12. Η διακυβέρνηη Καποδίτρια 13. Η εκπαίδευη 14. Οι τελικές ρυθµίεις του ελληνικού ζητήµατος 3.1 Χάρτης των κυριότερων επανατατηµένων περιοχών κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτηίας Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Το ερώτηµα της ενότητας: Παρατηρώ το χάρτη και αναφέρω τις περιοχές όπου εκδηλώνεται ο Αγώνας της Ανεξαρτηίας. [3.1] Ποιες είναι οι βαικές εξελίξεις και ποια είναι η έκβαη της Επανάταης του 1821; : ξένη κυριαρχία 1821 κήρυξη της Επανάταης ο Αγώνας της Ανεξαρτηίας διακυβέρνηη του Ι. Καποδίτρια περίοδος αναρχίας 37

15 1. Η προετοιµαία του Αγώνα: ο Νεοελληνικός ιαφωτιµός Στα χρόνια πριν την Επανάταη του 1821, οµάδες εµπόρων και µορφωµένων Ελλήνων ταξιδεύουν όλο και πιο πολύ την Ευρώπη. Γνωρίζουν την ευρωπαϊκή κέψη και εµπνέονται από τις ιδέες του Ευρωπαϊκού ιαφωτιµού. Ένα νέο πνευµατικό κίνηµα, το οποίο αργότερα παίρνει το όνοµα Νεοελληνικός ιαφωτιµός, διαµορφώνεται ταδιακά τις περιοχές που ζουν Έλληνες και κυρίως αυτές που ανθεί το εµπόριο. Σύµφωνα µε τις ιδέες του Νεοελληνικού ιαφωτιµού, η ελευθερία του Γένους υνδέεται µε την απόκτηη παιδείας. Οι Έλληνες διαφωτιτές πιτεύουν ότι µόνο η µόρφωη µπορεί να δώει τα εφόδια για τη διεκδίκηη της ελευθερίας. Γι αυτό το λόγο ιδρύουν, µε την υποτήριξη κυρίως των εµπόρων, χολεία. Θαυµάζουν επίης τους Αρχαίους Έλληνες, τους ο- ποίους θεωρούν προγόνους τους. Συνδέουν τον πολιτιµό της Ελληνικής Αρχαιότητας µε την ελευθερία και την παιδεία. Η ίδρυη χολείων, τα οποία εφαρµόζουν νέα προγράµµατα πουδών, βοηθά την εξάπλωη των διαφωτιτικών ιδεών. Εκδίδονται αρχαία ελληνικά κείµενα και µεταφράζονται ηµαντικά βιβλία την ελληνική γλώα. Εφηµερίδες και περιοδικά, που υποτηρίζουν τις νέες ιδέες, κυκλοφορούν µε µεγάλη απήχηη. Λόγιοι και µορφωµένοι Έλληνες υποτηρίζουν και µεταφέρουν το νέο πνεύµα. Κεντρική µορφή ανάµεά τους είναι ο Αδαµάντιος Κοραής µε το ηµαντικό έργο του. Οι διαφωτιτικές ιδέες όµως υναντούν και αντιδράεις. Αντιδρούν κυρίως µέλη κοινωνικών οµάδων που κατέχουν υψηλά αξιώµατα και επιθυµούν να διατηρήουν τη δύναµη και την εξουία τους. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Νεοελληνικός ιαφωτιµός: η κίνηη των ιδεών του ιαφωτιµού ανάµεα τους ελληνόφωνους πληθυµούς που κατοικούν την οθωµανική επικράτεια αλλά και ε παροικίες του εξωτερικού Ελληνική Αρχαιότητα: µε τον όρο αυτό εννοείται η ιτορία και ο πολιτιµός των Αρχαίων Ελλήνων Εξώφυλλο του φιλολογικού περιοδικού «Ερµής ο Λόγιος». Βιέννη ( ) Παρατηρώ την πηγή [3.2] και χολιάζω τον τίτλο του περιοδικού. 3.2 εφηµερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τις ελληνικές παροικίες εφ. Εφηµερίς Βιέννη, 1790 περ. Ερµής ο Λόγιος Βιέννη, 1811 εφ. Ελληνικός Τηλέγραφος Βιέννη, 1811 περ. Αθηνά Παρίι, 1819 περ. Μέλια Παρίι,

16 ... µαθητεία την ιτορία Σύνδεη µε την Ελληνική Αρχαιότητα 3.3 Ονόµατα πλοίων της Ύδρας που κατακευάζονται µεταξύ Αγαµέµνων 1 Ιάων 1 Αθηνά 3 Κέκρωψ 1 Αίολος 1 Κίµων 2 Άρης 1 Λεωνίδας 1 Αριτείδης 2 Μελποµένη 1 Αχιλλεύς 2 Μέντωρ 1 Βαρών Στρογανώφ 1 Μιλτιάδης 1 Βατερλώ 1 Οδυεύς 1 ιοµήδης 2 Ραφαήλ 1 Εννυώ 1 Σκιπίων 1 Επαµεινώνδας 2 Τερψιχόρη 1 Ηρακλής 2 Τηλέµαχος 2 Θεµιτοκλής 2 Τιµολέων 1 Θραύβουλος 1 Πηγή: Λιγνός Α., Ιτορία της νήου Ύδρας, Αθήναι 1953, τ.β, Ο Αλή παάς, πριν την Ελληνική Επανάταη: Ο Ρήγας και ο Κοραής υποβατάζουν την Ελλάδα Πίνακας του Θεόφιλου (1911) Παρατηρώ την εικόνα και περιγράφω πώς α- πεικονίζει ο ζωγράφος την «Ελλάδα». [3.3] Ποια είναι τα τοιχεία της εικόνας που θυµίζουν τα Αρχαία Χρόνια; [3.3] «Εείς οι Έλληνες, µπρε, κάτι µεγάλο έχετε το κεφάλι ας. εν βαφτίζετε πια τα παιδιά ας Γιάννη, Πέτρο, Κώτα, παρά Λεωνίδα, Θεµιτοκλή, Αριτείδη! Σίγουρα κάτι µαγειρεύετε.» 3.5 Απόπαµα από τα «Αποµνηµονεύµατα» του Ι. Μακρυγιάννη: «Είχα δυο αγάλµατα περίφηµα, µια γυναίκα κι ένα βαιλόπουλο, ατόφια -φαίνονταν οι φλέβες, τόη ε- ντέλειαν είχαν. [ ] τα 'χαν πάρει κάτι τρατιώτες, και εις τ Άργος θα τα πουλούαν κάτι Ευρωπαίων χίλια τάλαρα γύρευαν. [ ] πήρα τους τρατιώτες, τους µίληα: Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να ας δώουνε, να µην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα µας. ι αυτά πολεµήαµεν.» 3.6 Για τι πολέµηαν οι Έλληνες, ύµφωνα µε το Μακρυγιάννη; [3.6] Τι µαρτυρεί την αξία που α- ποκτά η Ελληνική Αρχαιότητα; [3.4] & [3.5] ύ ν θ ε η Ποια είναι η χέη που διαµορφώνεται ανάµεα τους Αρχαίους Έλληνες και τους Νεοέλληνες; Ποιες είναι οι κυριότερες ιδέες του Νεοελληνικού ιαφωτιµού; 39

17 2. Η προετοιµαία του Αγώνα: η Φιλική Εταιρεία Η Φιλική Εταιρεία ιδρύεται το 1814 την Οδηό, ένα χετικά φιλόξενο για τους Έλληνες περιβάλλον, από τον Εµµανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάιο Τακάλωφ. Στόχος της οργάνωης είναι η προετοιµαία ενός απελευθερωτικού αγώνα που θα τηρίζεται τις δυνάµεις των Ελλήνων. Για να πετύχει αυτό το τόχο η Φιλική Εταιρεία επιδιώκει τη µύηη των Ελλήνων ραγιάδων. Μια ηγετική οµάδα αποτελεί ως την έναρξη της Ε- πανάταης την Υπέρτατη Αρχή και υντονίζει τη δράη της Φιλικής Εταιρείας. Η Φιλική Εταιρεία, όπως και άλλες οργανώεις, που δρουν την Ευρώπη κατά την ίδια χρονική περίοδο, οργανώνεται µε µεγάλη µυτικότητα. Οι Φιλικοί µυούνται την Εταιρεία µε µυτικό όρκο και επικοινωνούν µεταξύ τους µε κρυπτογραφικό κώδικα, ψευδώνυµα και υνθηµατικές λέξεις. Στα επτά χρόνια της ύπαρξής της, η Φιλική Εταιρεία εξαπλώνεται όλες τις περιοχές ό- που δρουν και κατοικούν Έλληνες. Άνθρωποι µε διαφορετική κοινωνική προέλευη και οικονοµικές δυνατότητες γίνονται µέλη της Εταιρείας και υµµετέχουν το κοινό απελευθερωτικό όραµα. Μετά το 1818 γίνονται αλλαγές την οργάνωη της Εταιρείας για την καλύτερη λειτουργία της και παρατηρείται αύξηη των µελών της. Η έδρα της Φιλικής Εταιρείας µεταφέρεται την Κωνταντινούπολη και προτείνεται ένα υγκεκριµένο χέδιο δράης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αναλαµβάνει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας, µετά την άρνηη του Ιωάννη Καποδίτρια, και καθοδηγεί την προετοιµαία του Αγώνα των Ελλήνων. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Οδηός: πόλη της νότιας Ρωίας µύηη: η διαδικαία τρατολόγηης των µελών της Φιλικής Εταιρείας Υπέρτατη Αρχή: οµάδα ατόµων που αποτελεί τη µυτική ηγεία της Φιλικής Εταιρείας κρυπτογραφικός κώδικας: ο µυτικός τρόπος επικοινωνίας των µελών της Φιλικής Εταιρείας µεταξύ τους Αλέξανδρος Υψηλάντης: ( ) Φαναριώτης, ανώτερος αξιωµατικός του ρωικού τρατού Ιωάννης Καποδίτριας: ( ) ανώτατος διπλωµάτης της Ρωίας, ο πρώτος Κυβερνήτης του ελληνικού κράτους 3.7 Σφραγίδα της Υπέρτατης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας Αθήνα, Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος Στην περιφέρεια της φραγίδας εµφανίζονται τα αρχικά γράµµατα των βαπτιτικών ονοµάτων των µελών της Υ- πέρτατης Αρχής και τη µέη το ύµβολο του ταυρού. Με ποιο τρόπο τηρείται η µυτικότητα της Φιλικής Εταιρείας τη φραγίδα της; [3.7] ίδρυη της Φιλικής Εταιρείας εξάπλωη της δράης της Φιλικής Εταιρείας έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτηίας 40

18 ... µαθητεία την ιτορία Τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας Από τον Κανονιµό λειτουργίας της Φιλικής Εταιρείας: «Η Εταιρεία υνίταται* από καθαυτό** Έλληνας φιλοπάτριδας και ονοµάζεται Εταιρεία των Φιλικών. Ο κοπός των µελών της είναι η καλυτέρευις του έθνους, και αν ο Θεός το υγχωρέη***, η ελευθερία του.» * αποτελείται ** γνήιους *** επιτρέψει 3.8 Από ποιους αποτελείται η Φιλική Εταιρεία και ποιος είναι ο κοπός της; [3.8] 9,5% 8,7% 3,3% κοινωνικές οµάδες που υµµετέχουν τη Φιλική Εταιρεία 53,7% 11,7% ,1% έµποροι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρόκριτοι των επαρχιών κληρικοί τρατιωτικοί και µιθοφόροι διάφοροι Πηγή: Φράγκος Γ, «Φιλική Εταιρεία», Ιτορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1975, τ.ια,. 432 Τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας προέρχονται από την ίδια επαγγελµατική οµάδα; [3.9] Περιοχή καταγωγής µελών της Φιλικής Εταιρείας Ποοτό από το ύνολο των µελών Πελοπόννηος 37,2 Στερεά Ελλάδα 3,9 Ήπειρος 10,5 Θεαλία 6,2 Ιόνια νηιά 12,3 Μακεδονία 2,3 Νηιά του Αιγαίου 14,6 Μικρά Αία 2,9 Κωνταντινούπολη 5,4 Άλλες περιοχές 4,7 Πηγή: Φράγκος Γ., «Φιλική Εταιρεία», Ιτορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1975, τ.ια, Από ποιες περιοχές κατάγονται τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας; [3.10] Εφοδιατικό µέλους της Φιλικής Εταιρείας, µε τα ύµβολα και τα αρχικά [ή] Ε[λευθερία] ή Θ[άνατος], γραµµένα µε τον κρυπτογραφικό κώδικα της Εταιρείας. ύ ν θ ε η Αθήνα, Εθνικό Ιτορικό Μουείο 3.11 «Στο όνοµα της µελλοντικής ωτηρίας. Α- φιερώνω ως ιερέας της Φιλικής Εταιρείας [ ] τον υµπολίτη κύριο Νικόλαο Σπετζιώτη του ηµητρίου, ναυτικό το επάγγελµα, τριάντα ετών, θερµό υπεραπιτή της Εταιρείας και της πατρίδας, τον οποίο κατήχηα και όρκια ο ίδιος. Π. Σπέτες, 10 Μαρτίου, πέµπτο έτος των Φιλικών.» Ποια είναι τα τοιχεία της ταυτότητας του µέλους της Φιλικής Εταιρείας; [3.11] Ποιοι υµµετέχουν τη Φιλική Εταιρεία και µε ποιο κοπό; Ποιος είναι ο τρόπος οργάνωης της Φιλικής Ε- ταιρείας; 41

19 3. Η τρατιωτική οργάνωη του Αγώνα Η Ελληνική Επανάταη, το 1821, ξεπά ε διαφορετικές περιοχές, χωρίς υγκεκρι- µένη οργάνωη των τρατευµάτων από µια κεντρική Αρχή. Αν και γίνονται κάποιες προπάθειες κεντρικού υντονιµού και δηµιουργίας τακτικού τρατεύµατος, κάθε περιοχή υγκροτεί και υντηρεί τα δικά της ένοπλα ώµατα. ηµιουργεί τρατόπεδα, χεδιάζει επιχειρήεις και αναδεικνύει τις δικές της ηγετικές οµάδες, που διευθύνουν τις πολεµικές επιχειρήεις. Στις τρατιωτικές επιχειρήεις υµµετέχουν κλέφτες και αρµατολοί, ναυτικοί, φιλέλληνες αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι. Λίγοι έχουν όπλα και ακόµη λιγότεροι γνωρίζουν να πολεµούν. Με ενέδρες, νυχτερινές επιθέεις, αιφνιδιαµούς και κλεφτοπόλεµο α- ντιµετωπίζουν οι επανατάτες τον οθωµανικό τρατό. Τα ώµατα των ατάκτων ακολουθούν τους οπλαρχηγούς τις τρατιωτικές επιχειρήεις τη τεριά. Στα νηιά και τις παραθαλάιες περιοχές οι πλοιοκτήτες προφέρουν τον Αγώνα τα εµπορικά πλοία τους µε τα εµπειροπόλεµα πληρώµατά τους. Τα µικρά ε όγκο και δύναµη ελληνικά πλοία µεταφέρουν εφόδια και περιορίζουν µε τα πυρπολικά τους τη δράη του οθωµανικού τόλου. Τα πολλά επανατατικά µέτωπα δυκολεύουν τους Οθωµανούς. Έτι, αναγκάζονται να διαπούν τα τρατεύµατά τους για να τα αντιµετωπίουν. Η έλλειψη υντονιµού, οι διαφωνίες και ο ανταγωνιµός για τη διεκδίκηη της τρατιωτικής αρχηγίας δηµιουργούν προβλήµατα τον Αγώνα και ε αρκετές περιπτώεις οδηγούν ε έντονες διαµάχες. Με τη ύταη του νέου κράτους, το 1828, υγκροτείται τακτικός τρατός, που α- ναλαµβάνει τη φύλαξη της πρωτεύουας και των φρουρίων της χώρας. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 3.12 κεντρική Αρχή: η ιοίκηη των επανατατη- µένων περιοχών φιλέλληνες: εθελοντές, µη ελληνικής καταγωγής, που είτε υµµετέχουν είτε βοηθούν υλικά και ηθικά τους Έλληνες τον Α- γώνα τους ώµατα ατάκτων: ένοπλες οµάδες που δεν ελέγχονται από την κεντρική τρατιωτική ιοίκηη πυρπολικά: µικρά πλοιάρια εφοδιαµένα µε εύφλεκτες ύλες τακτικός τρατός: τρατιωτικά ώµατα που οργανώνονται από την κεντρική ιοίκηη Το τρατόπεδο του Γ. Καραϊκάκη την Κατέλα του Πειραιά Πίνακας του Θ. Βρυζάκη (1855) Παρατηρώ την πηγή και περιγράφω το τρατόπεδο των Ελλήνων, όπως το ζωγραφίζει ο καλλιτέχνης. [3.12] άτακτα ώµατα ύταη Υπουργείου Πολέµου οργάνωη τακτικού τρατού 42

20 Το ναυτικό του Αγώνα... µαθητεία την ιτορία Ανδρέας Μιαούλης ( ) Ναύαρχος του υδραίικου τόλου Παρατηρώ τη κηνή υποδοχής του υδραίικου τόλου, έτι όπως τη ζωγραφίζει ο καλλιτέχνης. [3.13] Η υποδοχή του Α. Μιαούλη την Ύδρα Πίνακας του Α. Προαλέντη (µετά το 1885) «Ορκίζοµαι εις τον αληθινόν Θεόν, [ ] και εις την µέλλουαν του Γένους ανέγεριν Α. Να αναδεχθώ την προωρινήν αξίαν του ναυάρχου του ναυτικού Ύδρας, έως ου να τελειώη η εκτρατεία µας, εις την οποίαν η πατρίς µας έτειλε κατά την κοινήν ψήφον των υµπατριωτών µου καπεταναίων Ε'. Επειδή το ναυτικόν µας είναι ενωµένον µε τα πλοία των άλλων δύο νηίων, να υνεργώ µετ' αυτών εις το κοινόν κοπόν κατά την απόφαιν, ήτις θέλει γίνηται εις τα πολεµικά µας υµβούλια κατά καιρούς. Εν τω Ελληνικώ τόλω τη 18 Απριλίου Ο ναύαρχος ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ν. ΤΟΥΜΠΑΖΗΣ» Ορκίζοµαι τον αληθινό Θεό, [ ] και τη µελλοντική ελευθερία του Γένους των Ελλήνων Α. Ν αποδεχθώ το προωρινό αξίω- µα του ναυάρχου του ναυτικού της Ύδρας, µέχρι να τελειώει η εκτρατεία µας, την οποία η πατρίδα µάς έτειλε µε την οµόφωνη ψήφο των υµπατριωτών µου καπεταναίων Ε'. Επειδή το ναυτικό µας είναι ε- νωµένο µε τα πλοία των άλλων δύο νηιών, να υνεργάζοµαι µε αυτά για τον κοινό κοπό ύµφωνα µε την απόφαη που θα παίρνεται κατά καιρούς τα πολεµικά µας υµβούλια Ύδρα Σπέτες Ψαρά Κάος 59 Πώς ορίζεται ο ναύαρχος του υδραίικου τόλου, ύµφωνα µε την πηγή; [3.14] Πλοία των ηµαντικών ναυτικών νηιών κατά την έναρξη του Αγώνα Πηγή: Αλεξανδρής Κ., Το ναυτικόν του υπέρ ανεξαρτηίας α- γώνος και η δράις των πυρπολικών, Αθήναι 1968,. 40 Ποιο είναι το νηί που διαθέτει τα περιότερα πλοία την Επανάταη; [3.15] ύ ν θ ε η Πώς είναι οργανωµένες οι ναυτικές τρατιωτικές δυνάµεις; Ποια είναι η τρατιωτική οργάνωη του Αγώνα της Ανεξαρτηίας; 43

25η Μαρτίου 1821 Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή εορτή για τους Έλληνες, μαζί με τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είχε

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 (σελ ) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

Κεφάλαιο 5 (σελ ) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 1830) 1 Κεφάλαιο 5 (σελ. 90 93) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου Η επανάσταση διαδόθηκε γρήγορα στα νησιά του Αιγαίου. Σπουδαίοι ναυτικοί, όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Βαλκανικοί πόλεµοι

2. Οι Βαλκανικοί πόλεµοι 2. Οι Βαλκανικοί πόλεµοι Στις αρχές της δεκαετίας του 1910 αρχίζει µια προπάθεια υνεννόηης ανάµεα τα βαλκανικά κράτη. Στόχος τους είναι να διεκδικήουν τα εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας τη Βαλκανική

Διαβάστε περισσότερα

Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ

Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ À Àƒ π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ª Ú ƒâappleô ÛË Ã Ú Ó ÚÂ Ô ÚÈÛÙÂ Ë Ô Ù Ë ÚÌfi ÈÔ Û πûùôú ËÌÔÙÈÎÔ Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ πûùôú ËÌÔÙÈÎÔ Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25%

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τους άλλους

3. Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τους άλλους 3. Οι χέεις της Ελλάδας µε τους άλλους Οι χέεις της Ελλάδας µε τους γύρω της λαούς και τις ευρωπαϊκές υνάµεις καθορίζονται τη διάρκεια του 19 ου και των αρχών του 20 ού αιώνα από τον αλυτρωτιµό. Η προάρτηη

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Το Ναύπλιο την εποχή της άφιξης του Καποδίστρια (1828) Χρονολόγιο Ερειπωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλή γιορτή. Το 1821 οι πρόγονοί μας μην υποφέροντας τη δουλεία των Τούρκων που κρατούσε κοντά στα 400 χρόνια αποφάσισαν να επαναστατήσουν.

Διπλή γιορτή. Το 1821 οι πρόγονοί μας μην υποφέροντας τη δουλεία των Τούρκων που κρατούσε κοντά στα 400 χρόνια αποφάσισαν να επαναστατήσουν. Η γιορτή της 25ης Μαρτίου είναι διπλή. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Έναρξη της Επανάστασης που κήρυξαν οι Έλληνες εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ιωάννης ο Κύπριος, Ευαγγελισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 Όλα τα γεγονότα στην Ιστορία αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας. Αν επομένως κοπεί κάποιος κρίκος, χάνεται η λογική συνέχεια των πραγμάτων. Γι αυτό χρειάζεται αναγωγή στα περασμένα.

Διαβάστε περισσότερα

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (2015) «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Sampling Distributions)

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Sampling Distributions) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (amplig Distibutios) Ένα χαρακτηριτικό των επιτημονικών μελετών τις οποίες απαιτείται η χρήη των διαδικαιών της Στατιτικής Συμπεραματολογίας είναι η ύπαρξη τυχαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

και ονομάζεται μηδενική υπόθεση (null hypothesis), και η άλλη με H

και ονομάζεται μηδενική υπόθεση (null hypothesis), και η άλλη με H Στατιτικός Έλεγχος Υποθέεων Ένας νέος τύπος τιγάρων βρίκεται το τάδιο ποιοτικού ελέγχου. Αν το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της καπνοβιομηχανίας παραγωγής, ενδιαφέρεται να γνωρίζει τη μέη ποότητα νικοτίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ. 1:Οι απαρχές της διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου Ενότητα 1: Η εποχή του διαφψτισμού.(σελ. 10-13) 1.Διαφωτισμός-Ορισμός: Η απόρριψη κάθε αυθεντίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιτάεως 105 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595 FAX: 081-223997 E-mail: - Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

και ονομάζεται μηδενική υπόθεση (null hypothesis), και η άλλη με H

και ονομάζεται μηδενική υπόθεση (null hypothesis), και η άλλη με H Στατιτικός Έλεγχος Υποθέεων Ένας νέος τύπος τιγάρων βρίκεται το τάδιο ποιοτικού ελέγχου. Αν το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της καπνοβιομηχανίας παραγωγής, ενδιαφέρεται να γνωρίζει τη μέη ποότητα νικοτίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Έήήηνε5 κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Έήήηνε5 κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) Οι ΈΑήΙηνεδ κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Έήήηνε5 κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) 1. Ανπστοιχίστε τους όρους της στήλης Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) «Το πιο γλυκό ψωμί», Λαϊκό παραμύθι 2) «Ύπνε μου κι έπαρέ μου το», Δημοτικό τραγούδι 3) «Ένας αϊτός περήφανος», Κλέφτικο τραγούδι 4) «Η Νέα Παιδαγωγική»,

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 4η: Φιλική Εταιρεία Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης: Η επανάσταση των Ελλήνων το 1821 εξασφάλισε στο έθνος ανεξάρτητη εθνική εστία. Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιτημών του Ανθρώπου: Στατιτική Ενότητα 2: Βαίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιτημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευης και Αγωγής την Προχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουιάζονται οι βαικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης. & βασιλείας του Όθωνα

Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης. & βασιλείας του Όθωνα ΕΝΟΤ. Δ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ - ΚΕΦ. 1 Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης Μετά τη δολοφονία του Καποδιστρία, οι Μεγάλες υνάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 1832 Επιλέγουν ως βασιλιά της Ελλάδας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αγορά Κεφαλαίου Η αγορά κεφαλαίου αποτελεί ένα από τους ηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς θεµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ

Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ À Àƒ π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ª Ú ƒâappleô ÛË Ã Ú Ó ÚÂ Ô ÚÈÛÙÂ Ë Ô Ù Ë ÚÌfi ÈÔ Û πûùôú ËÌÔÙÈÎÔ Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ πûùôú ËÌÔÙÈÎÔ Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25%

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του (σελ )

Κεφάλαιο 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)» 1 Κεφάλαιο 17 Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του (σελ. 138 141) Ο Ιωάννης Καποδίστριας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ )

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 1 Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ. 178 181) Μετά την ήττα στον πόλεµο µε την Τουρκία, το 1897, το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΟΤ. Γ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ( ) - ΚΕΦ. 1. Η Φιλική Εταιρεία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΟΤ. Γ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ( ) - ΚΕΦ. 1. Η Φιλική Εταιρεία ΕΝΟΤ. Γ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1830) - ΚΕΦ. 1 Η Φιλική Εταιρεία Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας από τρεις Έλληνες εµπόρους: Εµµανουήλ Ξάνθος Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής

Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής Βρίσκεται στην ΝΔ Ασία και συνορεύει με την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιράν, Ιράκ, κ.α. Είναι ένας εύκολος προορισμός, αφού κανείς μπορεί να πάει εκεί είτε με αεροπλάνο είτε

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Το ταχυδρομείο Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Η ιστορία του ταχυδρομείου πάει πίσω στους αιώνες, αρχικά με τους αγγελιοφόρους να μεταφέρουν προφορικά μηνύματα και στη συνέχεια να παραδίδουν και υλικά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 3 Χρηματοοικονομική Διοίκηη Ακαδημαϊκό Έτος: 009-0 Γραπτή Εργαία Διαχείριη Χαρτοφυλακίου Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣ. Α ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5 5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στην πράξη θέλουµε υχνά να βγάλουµε υµπεράµατα για µια µεγάλη οµάδα ατόµων ή αντικειµένων. Αντί να µελετήουµε ολόκληρη την οµάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ( )

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ( ) ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (1963-1967) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1967-1974) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1974-1993) Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ι. Από την κατοχή ως τα Ιουλιανά

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Σολωµός ( )

ιονύσιος Σολωµός ( ) ιονύσιος Σολωµός (1798 1857) Ένας από τους σηµαντικότερους νεοέλληνες ποιητές. Είναι ο εθνικός µας ποιητής Ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηµατικά τη δηµοτική γλώσσα Αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IΙ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 1. Τάεις γύρω από ένα Σηµείο Όπως αναφέρθηκε ε προηγούµενη ενότητα, υχνά είναι πιο εύχρητο να αναλύονται οι τάεις γύρω από ένα ηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα.

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η τροφή της Αρχαϊκής οικογένειας ήταν αποτελούνταν από λαχανικά, ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η ενδυμασία των Αρχαίων Ελλήνων ήταν κομψή, αλλά όχι εξεζητημένη. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η ερµιονική εκποµπή ηλεκτρονίων είναι ένα φαινόµενο το οποίο βαίζεται η λειτουργία της λυχνίας κενού. Η δίοδος λυχνία κενού αποτελεί ορόηµο τον πολιτιµό του ύγχρονου ανρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2012

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2012 Εργατήριο Μαθηματικών & Στατιτικής Μάθημα: Στατιτική Γραπτή Εξέταη Περιόδου Φεβρουαρίου για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β. 6// ο Θέμα [] Η ποότητα, έτω Χ, φυτικών ινών που περιέχεται ε ψωμί ολικής άλεης με

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. Α. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ Ή Α ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (478 431 π.χ.) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1. Οι ελληνικές πόλεις παραμέρισαν τις διαφορές τους και συμμάχησαν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Οι μεταβολές που έγιναν στους κόλπους του

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κανονική κατανοµή

1. Η κανονική κατανοµή . Η κανονική κατανοµή Η κανονική κατανοµή είναι η ηµαντικότερη κατανοµή πιθανοτήτων µε τις περιότερες εφαρµογές. Μελετήθηκε αρχικά από τον De Moire (667-754) και από τον Lple (749-87) οι οποίοι απέδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου Το κίνηµα στο Γουδί -1909 Τον Αύγουστο του 1909 αξιωµατικοί του στρατού, συγκεντρώθηκαν στο Γουδί της Αθήνας και κήρυξαν επανάσταση εναντίον του βασιλιά Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 195 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #1: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Γεγονότα Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµητική. Boutsikas M.V. (2003), Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

Εκτιµητική. Boutsikas M.V. (2003), Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 4 Εκτιµητική Σύνδεη θεωρίας πιθανοτήτων - περιγραφικής τατιτικής H περιγραφική τατιτική (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι αφορά κυρίως τη µελέτη κάποιων «µεγεθών» (πχ µέη τιµή, διαπορά, διάµεος, κοκ ενός «δείγµατος» υγκεκριµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥ 2016 613 ΑΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ 90 (ΑΤΕΡ) 614 ΑΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗ (ΑΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 4 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 13 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΜΗΜΑ : Α4 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ : ΕΥ. ΣΕΡ ΑΚΗ 1 Ο ρόλος του οίκου

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Από οµάδα φιλολόγων) ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ερώτηµα 1 ο Ο Αλκιβιάδης εξάλλου υποστήριζε πως δεν έπρεπε, αφού είχαν εκπλεύσει µε τόσο µεγάλη δύναµη, να επιστρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 4 Ο πόλεμος των τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΧΑΪΚΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΧΑΪΚΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΧΑΪΚΟΥ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Φ Η Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: α) Ιερή Συμμαχία β) Μεγάλη Ιδέα και Αλυτρωτισμός γ) Ανατολικό Ζήτημα Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΟΡΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2 ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα