ΠΑΤΡΑ, 17 Φεβρουαρίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΤΡΑ, 17 Φεβρουαρίου 2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Γ. Αγγελοπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΠΑΤΡΑ, 17 Φεβρουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ /61 ΠΡΟΣ: Γραφείο Βοηθού Περιφερειάρχη για θέματα Διεθνών Σχέσεων ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, Γραφείο Περιφερειάρχη 3. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 34/2015 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» Σχετ.: Η υπ αριθμ. Δ.Υ. εισήγηση του Βοηθού Περιφερειάρχη για θέματα Διεθνών Σχέσεων Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 34/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και της Γεωγραφικής Επιτροπής Διαμεσογειακή και την καταβολή των εισφορών για το έτος 2015 συνολικής αξίας **12.737,00** πλέον των εξόδων αποστολής εμβάσματος» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας της Επιτροπής ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς Α π ό φ α σ η 3 4 / Σελίδα 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την 16 η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής - 2ος όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/ ), και συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 102/2014 (ΑΔΑ:ΩΑΓΡ7Λ6-0Ι2), αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ αριθμ. οικ.44488/66, πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ αριθμ. οικ /5243 (ΦΕΚ 737/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη: 1. Αγγελόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας /Πρόεδρος 2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αντιπρόεδρος 3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος 4. Δριβίλας Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος 5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος 6. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος 7. Μπαλαμπάνης Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος 8. Κατσακούλης Ευάγγελος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος 9. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με Βαθμό Ε, σύμφωνα με την απόφαση οικ /5392, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς Α π ό φ α σ η 3 4 / Σελίδα 2

3 Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης. Απόφαση 34/2015 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και της Γεωγραφικής Επιτροπής Διαμεσογειακή και την καταβολή των εισφορών για το έτος 2015 συνολικής αξίας **12.737,00** πλέον των εξόδων αποστολής εμβάσματος». Βάση της γραπτής εισήγησης του Βοηθού Περιφερειάρχη για θέματα Διεθνών Σχέσεων κ. Καρπέτα Κωνσταντίνου: Η CPMR ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένας Οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν περίπου 160 Περιφέρειες από 28 Κράτη, μέλη και μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας πάνω από 200 εκατομμύρια πολίτες. Στόχος των δράσεων της CPMR στη συνεργασία της τόσο με ευρωπαϊκούς φορείς όσο και με εθνικές κυβερνήσεις, είναι να εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των Περιφερειών μελών της να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις πολιτικές με υψηλό περιφερειακό αντίκτυπο σε κρίσιμους τομείς όπως: Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία, Ανάπτυξη, Μεταφορές, Αγροτική Ανάπτυξη, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, Έρευνα και Καινοτομία κ.α.. Η CPMR υποδιαιρείται σε 6 Γεωγραφικές Επιτροπές που εστιάζουν στις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1. Επιτροπή Νησιών 2. Επιτροπή Ατλαντικού 3. Διαμεσογειακή Επιτροπή 4. Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας 5. Επιτροπή Βαλτικής 6. Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας. Όλες οι Ελληνικές Περιφέρειες είναι ιδρυτικά μέλη της CPMR. Μέχρι και το 2010 συμμετείχαν οι πρώην κρατικές Περιφέρειες και οι συνδρομές καταβάλλονταν συνολικά για τη χώρα με ευθύνη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη στην CPMR συμμετέχουν πλέον οι αιρετές Περιφέρειες. Η συμμετοχή μας τα τρία πρώτα χρόνια της αιρετής περιφέρειας απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας εκλέχθηκε ομόφωνα τον Οκτώβριο του 2012 (Bialystok της Πολωνίας ) και για δυο χρόνια στην Αντιπροεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής με κύριο έργο την υλοποίηση της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου, που αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας. Στη συνέχεια ο βοηθός Περιφερειάρχη για θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων κ.καρπέτας Κωνσταντίνος εξελέγη ομόφωνα και για δυο χρόνια Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR το Σεπτέμβριο του 2014 (Ουμέα Σουηδίας), συμμετέχοντας ενεργά στις διεργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου και την πολιτική εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου είναι πια γεγονός με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και πλέον χαράσσουμε τους άξονες της πολιτικής με ορίζοντα την νέα προγραμματική περίοδο Στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής συμμετέχουν ως επικεφαλής της ελληνικής πλευράς στην Ομάδα Εργασίας για την Μακροπεριφέρεια. ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Η ετήσια εισφορά για τη συμμετοχή κάθε Περιφέρειας μέλους υπολογίζεται σύμφωνα με το πληθυσμό της και ανάλογα με τις Γεωγραφικές Επιτροπές που συμμετέχει. Για την Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας υπολογίζεται με πληθυσμό και προκειμένου να περιορίσουμε κατά το δυνατό το κόστος επιλέγουμε τη συμμετοχή μας μόνο σε μία Γεωγραφική Επιτροπή, τη Διαμεσογειακή, προκειμένου να προωθήσουμε μέσω αυτής τόσο το θέμα της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου, όσο και την προοπτική της Περιφέρειας Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς Α π ό φ α σ η 3 4 / Σελίδα 3

4 Δυτικής Ελλάδας στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου ενόψει και της νέας Προγραμματικής Περιόδου, με έμφαση στη θαλάσσια πολιτική: Σύνολο: ,00.,00. Εισηγούμαστε Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και της Γεωγραφικής Επιτροπής Διαμεσογειακή και την καταβολή των εισφορών για το έτος 2015 συνολικής αξίας **12.737,00**, πλέον των εξόδων αποστολής εμβάσματος. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους Σύμφωνα με το υπ αριθμό 2/80427/0026/ έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και της Γεωγραφικής Επιτροπής Διαμεσογειακή και την καταβολή των εισφορών για το έτος 2015 συνολικής αξίας **12.737,00**, πλέον των εξόδων αποστολής εμβάσματος. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους Σύμφωνα με το υπ αριθμό 2/80427/0026/ έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2015. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ: 1. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς Α π ό φ α σ η 3 4 / Σελίδα 4

5 2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας της Επιτροπής ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς Α π ό φ α σ η 3 4 / Σελίδα 5