Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960"

Transcript

1

2 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing - BOMP) Διαχείριση Εντολών Εργασίας (Work Order Management - WOM)

3 Πρόβλεψη Απαιτήσεων Υλικών (Materials Requirements Planning - MRP) 1970 Προγραμματισμός Παραγωγής (Master Production Schedule - MPS) Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών (Bill of Materials - BOM) Πρόβλεψη Απαιτήσεων Παραγωγικού Δυναμικού (Capacity Requirements Planning CRP) Σχεδιασμός και Πρόβλεψη Συνόλου Πωλήσεων (Forecasting and Sales Planning) Διαχείριση Ζήτησης και Συμβατικές Υποχρεώσεις Παραγγελίας (Demand Management and Order Promising)

4 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Manufacturing Resource Planning MRP II) 1980 Διαχείριση Παραγωγής και Υλικών Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Financial Management)

5 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Manufacturing Resource Planning MRP II) 1980 Σχεδιασμός προϊόντων Διαχείριση αποθηκών Διαχείριση έργων και ανθρώπινου δυναμικού Εμπορική και οικονομική διαχείριση (πάγια, επιταγές, γραμμάτια κ.λ.π.)

6 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning ERP) 1990 MRP III BRP Επιτυχία Gartner Group

7 Εξέλιξη οργανωμένων συστημάτων στο χρόνο

8 Ιστορία και επιτυχία ERP Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM) Ανασχηματισμός επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR) Αύξηση δυνατοτήτων μικρότερων υπολογιστών Το πρόβλημα του 2000 Εισαγωγή του Ευρώ σε παλιά αποδιοργανωμένα συστήματα

9 Ορισμοί (1) Ένα ERP είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, το ERP είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης

10 Ορισμοί (2) Εφαρμογές που επηρεάζουν τα πάντα, από τη λογιστική και τις παραγγελίες μέχρι την παραγωγή, τη διαχείριση της αποθήκης και των αποθεμάτων Προήλθαν από την ανάγκη του σχεδιασμού, της διαχείρισης, της οργάνωσης και της καταγραφής των λειτουργιών μιας επιχείρησης Συστήματα που ενσωματώνουν τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης των επιχειρήσεων και παρέχουν μια συνολική εικόνα για την οργάνωση της επιχείρησης, γιατί παρέχουν λειτουργίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην παραγωγική διαδικασία με τις αντίστοιχες οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες σε μια επιχείρηση Συστήματα που καταγράφουν και συλλέγουν όλες τις συναλλαγές (business transactions) σε μια επιχείρηση, από όπου και αν προέρχονται.

11 Ορισμοί (3) Μια σύνθεση από ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού που διαμέσου μιας συνεκτικής βάσης δεδομένων ( η οποία παρέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για την οργανωτική δομή και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ή οργανισμού) συνδέει ποικίλες επιχειρησιακές διαδικασίες, προκειμένου να ικανοποιήσει στόχους που σχετίζονται τόσο με την αποτελεσματικότερη οργάνωση της παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και των σταδίων που προηγούνται και έπονται αυτών, όσο και στόχων που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη

12 Πλεονεκτήματα Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Ολοκληρωμένες λειτουργίες (integrated functionality) Συνεπείς σε λογική διασυνδέσεις χρηστών (user interfaces) Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων (integrated databases) Ενοποιημένο σύνολο αρχιτεκτονικής και εργαλείων Ενοποιημένη υποστήριξη προϊόντων

13 Μειονεκτήματα Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα και τις διοικητικές πρακτικές Μακροχρόνια και ακριβή εφαρμογή Απώλεια ευελιξίας Χρονοβόρα εγκατάσταση και ανάπτυξη προϊόντος Μεγάλη περίοδος αποπληρωμής

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Τι ολοκληρώνει; Βάση Δεδομένων (Database) Εφαρμογές (Applications) Διασύνδεση (Interface) Εργαλεία (Tools) BPR

24 Τι περιέχει; Finance/Accounting General ledger, payables, cash management, fixed assets, receivables, budgeting, consolidation Human resources Payroll, training, benefits, recruiting, diversity management Manufacturing Engineering, bill of materials, work orders, scheduling, capacity, workflow management, quality control, cost management, manufacturing process, manufacturing projects, manufacturing flow, activity based costing, product life cycle management Supply chain management Order to cash, inventory, order entry, purchasing, product configurator, supply chain planning, supplier scheduling, inspection of goods, claim processing, commissions Project management Costing, billing, time and expense, performance units, activity management Customer relationship management Sales and marketing, commissions, service, customer contact, call center support Data services Various "self service" interfaces for customers, suppliers and/or employees Access control Management of user privileges for various processes

25 Τι περιέχει;

26 Λειτουργίες των συστημάτων ERP 1. Back office 2. Front office CRM E-business SRM

27

28 Απαιτήσεις στην Βιομηχανία Δραστήριες πρωτοβουλίες για έλεγχο του κόστους Ανάγκη για ανάλυση σε κόστη/έσοδα με βάση το προϊόν ή τον πελάτη Ευελιξία στο να ανταποκριθεί στις κυλιόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις Πιο ενημερωμένη διοίκηση στην λήψη αποφάσεων Αλλαγές στους τρόπους που δουλεύουν οι επιχειρήσεις

29 Προβληματισμός Δύσκολο να παίρνεις πάντα ακριβή, επίκαιρη πληροφορία Οι εφαρμογές αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες επιχειρησιακές πρακτικές Οι τροποποιήσεις (αλλαγές) είναι δύσκολες και επώδυνες Κακές διασυνδέσεις (Interfaces)

30 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα ERP Ελλείψεις υλικών Αύξηση της παραγωγικότητας Εξυπηρέτηση πελάτη Διαχείριση χρήματος Προβλήματα απογραφών Προβλήματα ποιότητας

31 Εξέλιξη επιχειρησιακών εφαρμογών MIS- Management Information Systems (Χωρίς υποστήριξη αποφάσεων) IIS - Integrated Information Systems (Χωρίς υποστήριξη αποφάσεων) EIS - Executive Information Systems (Με υποστήριξη αποφάσεων) CIS - Corporate Information Systems (Με υποστήριξη αποφάσεων) EWS- Enterprise Wide Systems (Χωρίς υποστήριξη αποφάσεων. Η εφοδιαστική logistics θεωρείται μέρος του συστήματος)

32 Εξέλιξη οργανωμένων συστημάτων Materials Requirements Planning (MRP) Manufacturing Resource Planning (MRP II) Enterprise Resource Planning (ERP) Μια άλλη ορολογία που πλάθεται: Money Resource Planning (MRP III) Δεν είναι ένα εναλλακτικό ERP αλλά διαχειρίζεται χρήματα καλύτερα χρησιμοποιώντας όλους τους πόρους

33 Γενικότερος ορισμός του ERP Λύση λογισμικού που αντιμετωπίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες λαμβάνοντας την προβολή διεργασιών ενός οργανισμού που συμμορφώνεται στους οργανωσιακούς σκοπούς ολοκληρώνοντας στέρεα όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης

34

35 ERP II 2000 Λογισμικό που βασίζεται στο web και επιτρέπει υπαλλήλους και συνεργάτες (προμηθευτές, πελάτες) να έχουν πρόσβαση στα συστήματα σε πραγματικό χρόνο (real time) Ο ρόλος του ERP II επεκτείνεται από την βελτιστοποίηση των πόρων και επεξεργασία συναλλαγών των παραδοσιακών ERP Αξιοποιεί η επιχείρηση την πληροφορία που αφορά αυτούς τους πόρους στις προσπάθεια να συμπράξει με άλλες επιχειρήσεις Όχι χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο για αγορές και πωλήσεις Συγκρινόμενο με την πρώτη γενιά ERP είναι πιο ευέλικτο Δεν περιορίζει τις δυνατότητες του συστήματος ERP μέσα στον οργανισμό Σχεδιάστηκε να πάει πέρα από τα εταιρικά όρια και να αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα "Enterprise application suite" το εναλλακτικό όνομα