ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Έναρξη: 09 Οκτωβρίου Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Έναρξη: 09 Οκτωβρίου Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2010"

Transcript

1 Εισαγωγή: Τα Business Seminars δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο σχολείο ανάπτυξης Διοικητικών Ικανοτήτων Diploma in Human Resources Management (Dip.HR), 76 ωρών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και εφαρμόσιμης στην πράξη εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι στελέχη διοικητικών τμημάτων, να γίνουν «από την επόμενη ημέρα» καλύτεροι και αποδοτικότεροι στη δουλειά τους, προσφέροντας τους έτσι το άμεσο προσδοκώμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 90% των ωρών, οι συμμετέχοντες δικαιούνται certificate of attendance, ενώ με την επιτυχία στις εξετάσεις το Diploma. Διδασκόμενη ύλη: Το Diploma in Human Resources Management είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει τόσο τις γενικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από το σύγχρονο στέλεχος διοικητικού τμήματος όσο και να εμβαθύνει στο ειδικότερο αντικείμενο της εκάστοτε ενότητας / μαθήματος. Για τον λόγο αυτό, το Dip.HR περιλαμβάνει τα ακόλουθα 9 απαιτούμενα μαθήματα: HR 01. EQ Συναισθηματική Νοημοσύνη HR 02. Conflict ManagementRecruitment HR 03. Verbal Communication HR 04. Εργατική Νομοθεσία HR 05. Recruitment & Selection HR 06. Employee Evaluation HR 07. Induction & reward systems HR 08.Ψυχομετρικά και η εφαρμογή τους στο HR & Selection HR 09. Time & Stress Management HR 10. Leadership Μέθοδοι εκπαίδευσης: Εκτός από την απαραίτητη θεωρητική προσέγγιση, οι μέθοδοι που ακολουθούνται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: συμμετοχική συζήτηση, role playing games, case studies & best practices, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Θεματολογία: Ακολουθεί η αναλυτική θεματολογία των εννιά ενοτήτων που θα καλυφθεί στα πλαίσια του Diploma in Human Resources Management: HR 01. EQ Συναισθηματική Νοημοσύνη Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει στους συμμετέχοντες όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο - αλλά και τις πρακτικές τεχνικές- μέσω ειδικών ασκήσεων που θα τους επιτρέψουν να μπορούν να οικοδομούν ουσιαστικές και επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, να κατανοήσουν τι χρειάζεται να αλλάξουν για να φτάσουν στην επιτυχία, καθώς και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία της ζωής τους. Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη; / Σχέση του EQ με το IQ Η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη Πόσο καλά γνωρίζουμε και χειριζόμαστε τον εαυτό μας; Γνώση του πώς η αναγνώριση και ο έλεγχος των συναισθημάτων μας οδηγεί σε επιτυχία Παίρνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας Αυτοεπίγνωση / Αυτοκυριαρχία / Αυτοέλεγχος Μέθοδοι και τεχνικές ψυχολογικής ενδυνάμωσης Μέθοδοι διαχείρισης του θυμού Πηγές παρακίνησης και κίνητρα συμπεριφοράς Το θεωρητικό πλαίσιο της αλλαγής Αλλαγή συμπεριφοράς με την λογικοθυμική προσέγγιση Άλλες γνωστικές τεχνικές για την E.Q / Αλλαγή λέξεων / Αλλαγή σκέψεων

2 Στόχοι και υψηλή επίδοση / Εξέταση της θεωρίας της ζωής Επιθυμία και επιμονή / Η αλλαγή στην πράξη / Δομική συναλλακτική ανάλυση Οι τύποι των ανθρώπων / Προσωπική βελτίωση HR 02. Conflict Management Όσοι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, ασχέτως της φύσης της εργασίας τους χρειάζεται να γνωρίζουν και να μάθουν να χειρίζονται σωστά, τις αρχές και τους κανόνες της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η «προπόνηση» στην αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο των επιχειρήσεων, αφορά ιδιαίτερα τους προϊσταμένους και τους διευθυντές τμημάτων κάθε επιχείρησης, που έχουν αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες και αποσκοπεί στην βελτίωση της απόδοσης των ίδιων και των ανθρώπων τους και στη δημιουργία καλύτερης ομαδικής παραγωγικότητας. Επικοινωνία Περιγραφή Ορισμός Εμπόδια Τρόποι Επικοινωνίας Αποτελεσματική Επικοινωνία Πόσο καλά χειριζόμαστε τον εαυτό μας ; Ακούγοντας και μιλώντας αποτελεσματικά Η Θεωρία του ολικού μυαλού του Herrmann Άσκηση Role Playing επικοινωνίας\ Μέθοδοι αναγνώρισης τύπων ανθρώπων Βασικοί τύποι συμπεριφοράς Ανάλυση Δομική Συναλλακτική Ανάλυση Η Αντιμετώπιση των «δύσκολων ανθρώπων» Στάσεις ζωής ΟΚ ΝΟΤ ΟΚ Άσκηση Role Playing Διαχείρισης συγκρούσεων Ορισμός προβλήματος Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων Ενδυνάμωση Σχέσεων Βελτίωση Ικανοτήτων Προσωπική βελτίωση Άσκηση - Role Playing Συνεργασίας Μη λεκτική επικοινωνία (η Γλώσσα του Σώματος) HR 03. Verbal & non-verbal Communication O σκοπός της ενότητας είναι το να παραθέσει πρακτικά θέματα επικοινωνίας, που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, δίδοντας άμεσα εφαρμόσιμες και κυρίως πρακτικές συμβουλές. Δίδει λύσεις σε θέματα: επικοινωνίας με άτομα διαφορετικής ηλικίας, φύλλου και νοοτροπίας από τη δική μας, ανάπτυξης σχέσεων με συναδέλφους, διατήρησης επαγγελματικών επαφών, ηγεσίας και παρακίνησης συνεργατών, υφισταμένων και προϊσταμένων. Εισαγωγή / βασικές διευκρινήσεις Συνήθεις παρανοήσεις επικοινωνίας Προσωπικότητα Παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικότητας (κληρονομικοί / επίκτητοι) Τύποι προσωπικότητας (χαρακτηριστικά / δυνατά και αδύνατα σημεία) Συμπεριφορά / Τύποι συμπεριφοράς (χαρακτηριστικά) Τύποι συμπεριφοράς (σωστός και λανθασμένος τρόπος προσέγγισης) / Τεστ επικοινωνίας Κύκλος Ζωής (7 ηλικιακά στάδια): από την εφηβεία στην συνταξιοδότηση Κυρίαρχα γεγονότα και χαρακτηριστικές τάσεις ανά στάδιο κύκλου ζωής Προσαρμογή της συμπεριφοράς, ανάλογα με τα στάδια του κύκλου ζωής Η γλώσσα του σώματος / Πρόσωπο, κορμός, άκρα, αξεσουάρ, χώρος Οι διαφορές σκέψης και συμπεριφοράς των δύο φύλων Συνδυασμός των σημάτων της γλώσσας του σώματος στην πράξη Επικοινωνία και ηγεσία / Τεστ ηγετικών ικανοτήτων /Στυλ ηγεσίας: εφαρμογή κατά περίπτωση Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων Παρακίνηση: καθημερινές τεχνικές

3 HR 04. Εργατική Νομοθεσία Ο σκοπός της ενότητας είναι να δώσει με απλό και κατανοητό τρόπο, τις πιο σημαντικές γνώσεις σε θέματα μισθοδοσίας, υποχρεώσεων και γενικότερα κάλυψης από νομικής πλευράς, καθώς η εργατική νομοθεσία, αλλά και γενικότερα τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης απέναντί τους, μολονότι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πεδίο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, δεν είναι πάντα γνωστά στο ευρύ κοινό. Το εργατικό δίκαιο, όπως εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις σήμερα Προγράμματα εργασίας / Ωράρια εργασίας / Βάρδιες Τα χρονικά όρια εργασίας και οι βελτιώσεις αυτών Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα Επιδόματα αδείας και ισολογισμού / 13ος και 14ος μισθός Ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου Ασφαλιστικές κρατήσεις εργοδοτών και συνδικάτων Η καταγγελία της συμβάσεως Καταβαλλόμενος / μικτός και καθαρός μισθός - ημερομίσθιο Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πως μπορούμε να τα προλάβουμε. Οι ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας Θέματα κανονικής αδείας / γονικής / άνευ αποδοχών / ασθενείας Ειδικές περιπτώσεις αποζημιώσεων / Ασκήσεις με παραδείγματα HR 05. Recruitment & Selection O σκοπός της ενότητας είναι το να αναπτύξει τα βήματα της διαδικασίας επιλογής των σωστών συνεργατών, που στην ουσία καθορίζουν την μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης. Αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο σε μια επιχείρηση είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποί της, καθώς αποτελούν σήμερα την προστιθέμενη αξία για ένα οργανισμό ο οποίος στοχεύει ψηλά. Μέθοδοι αξιολόγησης / Ψυχομετρικά εργαλεία Αξιοπιστία & Εγκυρότητα Κόστος λανθασμένης επιλογής προσωπικού Θεμελιώδεις αρχές στην επιλογή προσωπικού / Οι δυσκολίες της επαγγελματικής συνέντευξης Προκαταλήψεις & στερεότυπα στην επαγγελματική συνέντευξη Συμπεριφορές του συνεντευκτή που δυσκολεύουν την συνέντευξη Πριν την επαγγελματική συνέντευξη / Προετοιμασία Τα μυστικά του βιογραφικού / Ανάλυση θέσης εργασίας Σχεδιάστε κατάλληλες ερωτήσεις για κάθε θέση εργασίας Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής συνέντευξης Συμπεριφορά / Γλώσσα του σώματος / Πώς να αντιμετωπίσετε μη αναμενόμενες συμπεριφορές Κατάλληλες ερωτήσεις / Αποκαλυπτικές Απαντήσεις Role Playing Μετά την επαγγελματική συνέντευξη / Αξιολόγηση υποψήφιου / Συγκριτική αξιολόγηση Λήψη απόφασης / Επικοινωνία & παροχή ανατροφοδότησης Εισαγωγή στα κέντρα αξιολόγησης & ανάπτυξης (Assessment & Development Centers ) Προετοιμασία: εργαλεία αξιολόγησης, χώροι, οργάνωση / Αξιολογητές (Assessors) HR 06. Α. Induction & Reward systems Σκοπός της ενότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες: να ενημερωθούν για τα απαραίτητα στοιχεία μίας αποτελεσματικής διαδικασίας (induction process) ένταξης των νεοεισερχομένων εργαζόμενων στην εταιρία, να μπορούν να προσδιορίζουν τους βασικούς στόχους της διαδικασίας για τη δική τους εταιρία, να μπορούν να σχεδιάσουν α) ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες της δικής τους εταιρίας και β) ένα εγχειρίδιο νεοπροσληφθέντων με περιεχόμενα κατάλληλα για το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας και της θέσης, καθώς και να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ομαλή ένταξη του νέου εργαζόμενου και, συνεπώς, τις προϋποθέσεις για υψηλή απόδοσή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4 Φιλοσοφία διαδικασίας ένταξης (induction process) Βασικά στοιχεία διαδικασίας Case Study Προσδιορισμός στόχων προγράμματος με βάση: Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας Τη θέση του εργαζόμενου Το τμήμα στο οποία θα ενταχθεί Την προϋπηρεσία του εργαζόμενου Στάδια της διαδικασίας ένταξης (induction process) Ποιοι εμπλέκονται Καταμερισμός αρμοδιοτήτων Εκπαίδευση εμπλεκομένων μερών Ενέργειες πριν τον ερχομό του νέου εργαζόμενου 1η ημέρα πρόσληψης Πρώτη εβδομάδα εργασίας, πρώτος μήνας, πρώτο εξάμηνο, πρώτο έτος Περιεχόμενα ενός εγχειριδίου νεοπροσληφθέντων (induction booklet) Δομή εγχειριδίου Κατάλληλη επικοινωνία και παρουσίαση στο σύνολο των εργαζομένων Αξιολόγηση της διαδικασίας Δημιουργία εντύπου αξιολόγησης διαδικασίας ένταξης Λοιπές μέθοδοι αξιολόγησης διαδικασίας ένταξης HR07. Employee Evaluation Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία διοίκησης της απόδοσης ώστε να μάθουν να το χρησιμοποιούν για να επιτυγχάνουν τους εταιρικούς στόχους και να παρακινούν τους εργαζόμενους. Στα πλαίσια της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την ικανότητα να πραγματοποιούν αποτελεσματικές συναντήσεις αξιολογήσεων της απόδοσης και ταυτόχρονα να αποφεύγουν τα συχνά σφάλματα που πραγματοποιούνται σε ανάλογες συναντήσεις καθώς και να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση (feedback) της απόδοσης. Ενότητα Α Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης Λόγοι Αποτυχίας αντίστοιχων συστημάτων Στόχοι Συστημάτων Διοίκησης της Απόδοσης Προϋποθέσεις Επιτυχίας Διαδικασία Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης Ενότητα Β Συνάντηση Αξιολόγησης Προϋποθέσεις Επιτυχίας Προετοιμασία Δομή Συνέντευξης Αξιολόγησης Συχνά Σφάλματα Do s and Don ts Οπτικοακουστικό υλικό (Audio-Visual) Ενότητα Γ Παρακολούθηση της Απόδοσης Ανατροφοδότηση (feedback): όταν παρέχεις και όταν δέχεσαι Στοχοθεσία Περιβάλλον για υψηλή απόδοση Αναγνώριση «Τι θέλουν» (ανά ηλικιακή κατηγορία εργαζομένων & ανά επίπεδο απόδοσης)

5 Διαχείριση Αποκλίσεων Απόδοσης HR 08. Time & Stress Management Ο σκοπός της ενότητας είναι το να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να οργανώσει τις καθημερινές του δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του. Παράλληλα, ενημερώνει για τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις του άγχους και παρουσιάζει τεχνικές για την αντιμετώπισή του. Βασικά λάθη και παρανοήσεις προγραμματισμού To do list / Καθορισμός προτεραιοτήτων Η διαφορά μεταξύ του «επείγοντος» και του «σημαντικού» Θέσπιση στόχων / S.m.a.r.t στοχοθεσία Τεμαχισμός αντικειμένων / projects Διαχείριση όσων διακόπτουν εισβάλλοντας στο γραφείο / Διαχείριση των τηλεφωνικών διακοπών Ανάθεση εργασιών Διαχείριση των συσκέψεων Υπομνήματα οργάνωσης χρόνου / to do list / θέσπισης στόχων Άγχος: συμπτώματα και επιπτώσεις / Τεχνικές αντιμετώπισης άγχους / Μικρές καθημερινές ενέργειες HR 09. Ψυχομετρικά και η εφαρμογή τους στο HR Η Κατασκευή και αξιολόγηση των ψυχομετρικών tests Η Εγκυρότητα και Αξιοπιστία τους Κατηγορίες ψυχομετρικών tests και πως λειτουργούν στην πράξη Εφαρμογή ψυχομετρικών tests vs Ηθική Επίδειξη και ανάλυση test Νοημοσύνης Επίδειξη και ανάλυση test Προσωπικότητας Επίδειξη και ανάλυση Προβολικών tests Επίδειξη και ανάλυση test Επιλογής Προσωπικού Επίδειξη και ανάλυση test Δεξιοτήτων (Αφαιρετικής Σκέψης, Γλωσσικών Ικανοτήτων, Αριθμητικών Ικανοτήτων ) Ανάλυση Case studies Άσκηση - Χορήγηση τεστ στους συμμετέχοντες HR 10. Strategic Leadership Τα τελευταία χρόνια στην θεωρία και την πρακτική του καινοτόμου επιχειρηματικού κόσμου, η ηγεσία έχει σταματήσει να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που αφορά μόνο τα υψηλά κλιμάκια των οργανισμών. Ανεξάρτητα, από το επίπεδο της δραστηριότητας του κάθε εργαζόμενου, οι αρχές που ξεχωρίζουν τους καινοτόμους ηγέτες, αποτελούν κλειδιά επιτυχίας για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να πετύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ποιον αφορά η ηγεσία; Η εξέλιξη του ρόλου του ηγέτη Στρατηγική και ηγεσία: «και χώρια δεν μπορούνε» Μεγιστοποίηση της αξίας Διαχείριση χαρακτήρων, ομάδων και κρίσεων War time leadership Vs piece time leadership Ο ηγέτης στην καθημερινότητα «Λάθη, στραβά και πάθη, με βγάλανε σωστό»: διαχείριση λαθών «το πλατειάζειν εστί φιλοσοφείν»

6 Βεβαιώσεις Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ελεγχόμενες και εγκεκριμένες από το και τον παγκόσμιο leader στην αγορά εργασίας Εισηγητές: Οι εισηγητές, το βιογραφικό, επιλέχθηκαν προσεκτικά με απαραίτητο κριτήριο την πολυετή ενεργή και επιτυχημένη ενασχόληση στην πράξη με το αντικείμενο που πραγματεύονται, με στόχο να μπορούν να προσφέρουν πέραν από το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμόσιμες πρακτικές στους συμμετέχοντες. Πρόγραμμα μαθημάτων ώρες διεξαγωγής: Το Diploma in Human Resources Management ξεκινά στις 09/10 και ολοκληρώνεται στις 18/12/2010, ημέρα των εξετάσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Σάββατα, μεταξύ 10:00 και 18:00, με ώρα προσέλευσης τις 09:30, και καθημερινές 18:00 21:45 με ώρα προσέλευσης 17:30, ενώ το διαγώνισμα θα διεξαχθεί στις 18/12/2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 13:00 με ώρα προσέλευσης 09:30. Αναλυτικά: Ημερομηνία Ενότητα 09/10 HR 01. EQ Συναισθηματική Νοημοσύνη 16/10 HR 02. Conflict Management 23/10 HR 03. Verbal & non verbal communication 6/11 HR 04. Εργατική Νομοθεσία 13/11 HR 05. Recruitment & Selection 20/11 HR 06. Induction Process & Reward System 27/11 HR 07. Employee Evaluation 4/12 HR 08. Time & Stress Management 7/12 - καθημερινή HR 09. Ψυχομετρικά tests Η αντικειμενική εφαρμογή της ψυχολογίας 11/12 HR 10. Strategic Leadership 18/12 Εξετάσεις Σημείωση: Οι εξετάσεις του Diploma in Human Resources Management, θα είναι γραπτές, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και ένα θέμα ανάπτυξης. Χώρος Διεξαγωγής: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα.

7 Κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής: Ιδιότητα Κόστος ενός ατόμου Κόστος 2 και άνω ατόμων Εταιρία Ιδιώτης Φοιτητής Σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρεται 10% έκπτωση για συμμετοχή τους σε επόμενα σεμινάρια ή Diplomas. Business Seminars: We Boost YOUR Career! H Business Seminars, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, δημιούργησε μία νέα υπηρεσία personal consulting. Συγκεκριμένα, δίνει σε κάθε νέο συμμετέχοντα των ανοικτών σεμιναρίων και των diplomas της, τη δυνατότητα προσωπικής καθοδήγησης ανάπτυξης καριέρας. Στο πλαίσιο αυτών των νέων παροχών μας εντάσσεται: Η δυνατότητα επιστημονικής σκιαγράφησης του επαγγελματικού προφίλ του κάθε συμμετέχοντα μέσω 2 έγκυρων ψυχομετρικών τεστ διάγνωσης επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικών αξιών τα οποία δίνονται δωρεάν Η υπηρεσία παρέχεται σε κάθε νέο συμμετέχοντα για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της εκπαίδευσης του/της, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση! Business Seminars: We Boost YOUR Career! Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται: Οι εισηγήσεις σε CD Οδηγός Καριέρας Πακέτο συνέδρου (Folder, μπλοκ, στυλό) Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%: Το ΛΑΕΚ του 2010 θα ξεκινήσει στις αρχές του Παρακάτω παρατίθενται οι αντίστοιχες πληροφορίες του 2010 για την ενημέρωση σας: Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο για την κατάρτιση των υπαλλήλων της (2 φορές το χρόνο για κάθε υπάλληλο) και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί το κόστος της εκπαίδευσης. Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το έτος 2010, διαμορφώνεται ως εξής: Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει. η επιχείρηση το έτος 2010, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2009, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο ποσό στο έτος Ζητήστε μας αναλυτικές πληροφορίες.

8 Πληροφορίες πληρωμής: Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να πληρωθεί με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που ακολουθεί ή με καταβολή του στα γραφεία μας (Αποστόλου Παύλου 10 Α, Μαρούσι 15123): Alpha Bank: Δικαιούχος: Καριέρα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μον. ΕΠΕ Κατόπιν της κατάθεσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το καταθετήριο στο φαξ , αναγράφοντας πάνω του με στυλό το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του σεμιναρίου για το οποίο γίνεται η πληρωμή. Μετά την αποστολή του φαξ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα Business Seminars στο για επιβεβαίωση της λήψης του. Ακύρωση κράτησης: Σε περίπτωση που δεν σας επιτρέψει τελικά το πρόγραμμά σας να παρευρεθείτε και δεν έχετε δεσμεύσει τη θέση σας, αλλά έχετε κάνει κράτηση, σας παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο Ακύρωση δεσμευμένης συμμετοχής: Σε περίπτωση ακύρωσης μιας δεσμευμένης συμμετοχής, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά μεταφέρονται σε κάποιο επόμενο 8ωρο σεμινάριο ή Diploma που θα διοργανώσουν τα Business Seminars. Χορηγοί και Υποστηρικτές: ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Δύο ημέρες 16 ώρες Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Σελίδα -1- Σελίδα -2- Παρουσίαση Ενδεικτικών Σεµιναρίων της «Business Seminars»: Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Η Ταυτότητα µας: σελίδα 05 Τα Σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δια Βίου Μάθηση Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» είναι απόλυτα συνυφασμένος με την απόκτηση νέων και την ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύ απαιτητικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι αδήριτη ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συντάκτες: Δημήτρης Πατρώνας Μάνος Παυλάκης Αθήνα, Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα Πίνακας δραστηριοτήτων... 3 Εισαγωγή... 4 1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. KYKΛOS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. KYKΛOS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 Χαιρετισμός από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 04 Χαιρετισμός από τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 05 Παρουσίαση του προτύπου Investors in People 09 Λεξιλόγιο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα