ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων πρόγνωσής της» που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν ως κύριους άξονες: α) τη δημιουργία βάσης δεδομένων σε διάφορες στάθμες της ατμόσφαιρας, β) τη μελέτη συνοπτικών και κλιματολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του αεροδρομίου «Μακεδονία», γ) τον καθορισμό των ειδών της ομίχλης που σχηματίζεται στην περιοχή δ) τη μελέτη στατιστικών και εμπειρικών προγνωστικών μεθόδων που προσφέρονται ως εργαλεία στην πρόγνωση της ομίχλης στην περιοχή του αεροδρομίου και στ) την εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου προσομοίωσης και πρόγνωσης της ομίχλης, COBEL, για την περιοχή μελέτης. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία, η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η δημιουργία βάσης δεδομένων μετεωρολογικών μετρήσεων και ραδιοβολίσεων του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Κέντρου Μακεδονία (Π.Μ.Κ.Μ.), που αφορούν στα χρονικά διαστήματα και αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε κλιματολογική μελέτη του φαινομένου από όπου προέκυψαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά της ομίχλης όπως η ετήσια, η μηνιαία και ωριαία συχνότητα εμφάνισής της, η πυκνότητα, η διάρκεια, η θερμοκρασία σχηματισμού και διάλυσής της, καθώς και η ωριαία κατανομή της διάλυσής της. Προέκυψε ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός επεισοδίων είναι 18, ενώ σε μηνιαία βάση, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ομίχλης (27%). Σε ενδοετήσια βάση, η περίοδος Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου (64%). Επίσης, στο 75% των περιπτώσεων, σημειώνεται πυκνή ομίχλη (ορατότητα < 4 m). Η μέση διάρκεια των επεισοδίων είναι 4,5 ώρες, ενώ τα επεισόδια με τη μεγαλύτερη μέση διάρκεια σημειώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων η ομίχλη είναι «θερμή». Η μεγαλύτερη συχνότητα σχηματισμού ομίχλης σημειώνεται 1-2 ώρες πριν την ανατολή του ήλιου, ενώ η διάλυσή της σημειώνεται 1-4 ώρες μετά την ανατολή του ήλιου. Η άπνοια είναι το χαρακτηριστικό του ανέμου κατά την εμφάνιση ομίχλης, δεδομένου ότι ομίχλη ακτινοβολίας εμφανίζεται κατά το ήμισυ των περιπτώσεων. Κατά τη διάλυση της ομίχλης, κυρίως σημειώνεται άπνοια, ενώ στο 11% των περιπτώσεων σημειώνεται άνεμος Δυτικής- Νοτιοδυτικής κατεύθυνσης (27 ο -315 ο ), μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες από την κοιλάδα του Ανθεμούντα. Παράλληλα, ταξινομήθηκε το σύνολο των επεισοδίων ομίχλης που καταγράφηκαν την περίοδο και προέκυψε ότι τα είδη ομίχλης που κυρίως σημειώνονται είναι: η ομίχλη ακτινοβολίας (radiation fog), η ομίχλη μεταφοράς (advection fog), η ομίχλη λόγω ελάττωσης της βάσης νέφους (cloud base lowering fog) και η ομίχλη βροχής (precipitation fog). Η ομίχλη ακτινοβολίας και η ομίχλη μεταφοράς παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (29% και 3% αντίστοιχα). Στην περίπτωση της ομίχλης μεταφοράς, η προέλευση της υγρής και θερμής αέριας μάζας είναι, είτε από τη θάλασσα, είτε από την περιοχή που εκτείνεται στην κοιλάδα του Ανθεμούντα (Θέρμη - Βασιλικά). Μελετήθηκε η μηνιαία και ωριαία συχνότητα εμφάνισης του κάθε είδους, καθώς και η ωριαία συχνότητα διάλυσης αυτών. Η μελέτη των συνοπτικών συνθηκών που επικρατούν κατά την εμφάνιση της ομίχλης, αποτελεί σημαντική πληροφορία που βοηθά στην πρόγνωση του φαινομένου. Για το σκοπό αυτό, επιτεύχθηκε ο σχεδιασμός μέσων συνοπτικών μετεωρολογικών χαρτών -με την εφαρμογή δύο στατιστικών μεθόδων- σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης Καιρού (ECMWF), με σκοπό τη μελέτη της συνοπτικής κατάστασης που επικρατεί πριν την εμφάνιση των επεισοδίων ομίχλης που έχουν καταγραφεί κατά το χρονικό 1

2 διάστημα μελέτης. Προέκυψαν 9 διαφορετικές συνοπτικές καταστάσεις που επικρατούν πριν την εμφάνιση της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Για την πρόγνωση της ομίχλης, απαραίτητη κρίνεται και η γνώση σχετικά με την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα ραδιοβολίσεων τα οποία παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τη δομή της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και του ανέμου κατακόρυφα στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι στατιστικές και εμπειρικές προγνωστικές μέθοδοι που προτείνονται σήμερα από ερευνητικά κέντρα και μετεωρολογικές υπηρεσίες. Η μέθοδος του Saunders (195, 1958) προέκυψε ως μια μέθοδος η οποία έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για την περιοχή του αεροδρομίου. Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για το στήσιμο του μονοδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης και πρόγνωσης της ομίχλης COBEL (COuche Brouillard Eau Liquide). Το μοντέλο αυτό έτρεξε για συγκεκριμένα επεισόδια ομίχλης, με τη χρήση δεδομένων του μοντέλου Fifth-Generation NCAR/Penn State Mesoscale Model (MM5), λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές και τοπογραφικές συνθήκες του αεροδρομίου «Μακεδονία», και μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ομίχλης μέσω διαφόρων ελέγχων που έγιναν μέσω των προσομοιώσεων του μοντέλου. Προέκυψε ότι το μοντέλο λειτουργεί ικανοποιητικά για την περιοχή του αεροδρομίου, ωστόσο υπάρχει προοπτική να γίνουν έλεγχοι ευαισθησίας του μοντέλου σε διάφορες παραμέτρους, με σκοπό την βέλτιστη προσαρμογή στα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των φυσικών διεργασιών της ομίχλης, αλλά σύντομα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ως προγνωστικό εργαλείο. Το COBEL αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των φυσικών διεργασιών της ομίχλης, αλλά σύντομα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ως προγνωστικό εργαλείο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εμφάνιση της ομίχλης έχει αρνητικές επιπτώσεις παγκοσμίως στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ομαλή λειτουργία της αεροπλοΐας, της χερσαίας συγκοινωνίας και της ναυσιπλοΐας. Η απρόβλεπτη αυτή δυσκολία στην εξυπηρέτηση από πλευράς αεροδρομίου, εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας, οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους των αερομεταφορέων. Ο Valdez (2) κατέληξε στο ότι πιο ακριβείς προγνώσεις της ορατότητας και της βάσης χαμηλών νεφών για χρονικό διάστημα 3 min συμβάλλει στη μείωση του πλήθους των καθυστερήσεων λόγω καιρού κατά 2-35%. Η εμφάνιση της ομίχλης εξαρτάται από τη θερμοδυναμική και μικροφυσική δομή του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζει τα θερμοδυναμικά και μικροφυσικά χαρακτηριστικά της ομίχλης είναι η τοπογραφία και η ακτογραμμή, τα ποικίλα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους, καθώς και τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Πρόοδος στην κατανόηση των παραπάνω χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη φυσική δομή της ομίχλης έχει πραγματοποιηθεί με μια σειρά πειραμάτων πεδίου (Taylor 1917; Roach et al. 1976; Choularton et al. 1981; Meyer et al. 1986; Findlater et al 1989; Fitzjarald and Lala 1989; Fuzzi et al 1998), αλλά και μέσα από μελέτες με τη βοήθεια μονοδιάστατων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων (Fisher and Caplan 1963; Zdunkowski and Nielsen 1969; Brown and Roach 1976; Oliver et al. 1978; Brown 198; Welch et al. 1986; Forkel 1987; Turton and Brown 1987; Musson-Genon 1987; Bott 199; Duynkerke 1991; Ballard et al. 1991; Bergot and Guédalia 1994; Teixeira 1999; Nakanishi 2; Koračin et al 25; Thompson et al 25). Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες επικεντρώθηκαν σε ένα είδος ομίχλης, είτε ακτινοβολίας, είτε θαλάσσιου καπνού. 2

3 Προσπάθειες έχουν γίνει επίσης και στη μελέτη των συνοπτικών συνθηκών που σχετίζονται με την εμφάνιση ή μη της ομίχλης. Οι περισσότερες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στις Η.Π.Α.. Συγκεκριμένα ο George (194) πραγματοποίησε μελέτη σχετικά με τους μηχανισμούς που προκαλούν την ομίχλη και τη σχέση τους με τύπους καιρού σε διάφορες περιοχές στις ανατολικές και νότιες Η.Π.Α.. Οι Meyer και Lala (199) μελέτησαν κλιματικές παραμέτρους και συνοπτικούς τύπους καιρού που σχετίζονται με την εμφάνιση ομίχλης ακτινοβολίας στο Albany της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Πιο πρόσφατα, οι Croft και Burton (26) εξέτασαν τη σχέση που συνδέει την έκταση της ομίχλης με διάφορους συνοπτικούς τύπους καιρού κατά τη διάρκεια μιας χειμωνιάτικης περιόδου στην περιοχή των βόρειων μέσο-ατλαντικών Η.Π.Α. Για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι περιορισμένες. Συγκεκριμένα, η ομίχλη που σχηματίζεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης δεν έχει μελετηθεί εκτενώς μέχρι σήμερα. Πέραν της μελέτης του Foris (22) σχετικά με την κλιματολογία της ομίχλης στην περιοχή, δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη των θερμοδυναμικών και μικροφυσικών χαρακτηριστικών καθώς και της δομής της ομίχλης γεγονός που καθιστά ελλιπή την κατανόηση των διαδικασιών που επηρεάζουν τον κύκλο ζωής της ομίχλης, στις διάφορες μορφές της. Για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ο Angouridakis (1973) μελέτησε τη σχέση τύπων καιρού και εμφάνισης ειδών ομίχλης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και οι Χούσος et al. (28) εξέτασαν τις κύριες συνοπτικές καταστάσεις που ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης στη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια αντικειμενικής κατάταξης 138 περιστατικών επιμένουσας ομίχλης σε ομάδες. Ως προς την πρόγνωση της ομίχλης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι Angouridakis and Flocas (1983) πρότειναν μια γραμμική προγνωστική σχέση υπολογισμού της θερμοκρασίας ομίχλης, η οποία συγκρινόμενη με τη θερμοκρασία που υπολογίζεται με τη μέθοδο του Saunders (195) δίνει μια εκτίμηση για την πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης ακτινοβολίας στην περιοχή. Στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) που χρηματοδοτεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ολοκληρώθηκαν και οι τέσσερις φάσεις του έργου. Αυτές περιελάμβαναν: α) τη δημιουργία βάσης δεδομένων των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών πριν και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ομίχλης για την περίοδο , β) την κλιματολογική μελέτη της ομίχλης και τη μελέτη της κατακόρυφης και οριζόντιας δομής της ομίχλης με σκοπό τη στατιστική ανάλυση της εμφάνισης του φαινομένου, γ) τον καθορισμό των ειδών της ομίχλης που σχηματίζεται στην περιοχή και των συνθηκών που επικρατούν πριν και κατά το σχηματισμό της, καθώς και κατά τη διάλυση αυτής, δ) τη μελέτη του φαινομένου σε συνοπτική και μέση κλίμακα με τη βοήθεια μέσων συνοπτικών χαρτών διαφόρων παραμέτρων οι οποίοι σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (European Center for Mesoscale Weather Forecasting, ECMWF) που καλύπτουν μια περιοχή πάνω από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, ε) τη μελέτη στατιστικών και εμπειρικών προγνωστικών μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την πρόγνωση της ομίχλης στην περιοχή του αεροδρομίου και στ) την εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου προσομοίωσης και πρόγνωσης της ομίχλης, COBEL, για την περιοχή μελέτης. Η παρούσα τελική έκθεση αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της κ. Σταυρούλας Στολάκη με τίτλο: «Μελέτη των Χαρακτηριστικών του Φαινομένου της Ομίχλης στο Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και Δυνητικότητα Αντιμετώπισης αυτού». Τα αποτελέσματα της Μελέτης Ετήσια Διάρκειας αποτελούν τη βάση για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της ομίχλης ως προς τα μικροφυσικά χαρακτηριστικά της, ώστε να πραγματοποιηθεί μελέτη των μεθόδων διάλυσης αυτής και προσπάθεια εύρεσης της καταλληλότερης από αυτές. Το τελευταίο αποτελεί μια ακόμη συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. 3

4 Τέλος, η τελική έκθεση τίθεται στη διάθεση κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου με το αεροδρόμιο Μακεδονία και αποτελεί τη βάση για περαιτέρω προσπάθειες, τόσο μελέτης, όσο και αντιμετώπισης του φαινομένου της ομίχλης που προβληματίζει τους αερομεταφορείς και τη λειτουργία του ίδιου του αεροδρομίου «Μακεδονία». 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1 Περιοχή Μελέτης Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» βρίσκεται στο Δήμο Μίκρας της Θεσσαλονίκης, 15 km νοτιοανατολικά της πόλης (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου «Μακεδονία» (από Εικόνα 2. Σχεδιάγραμμα του αεροδρομίου «Μακεδονία». 4

5 Ο μετεωρολογικός σταθμός του αεροδρομίου (4,31 ο Ν, 22,58 ο Ε) (Εικόνα 3) είναι εγκατεστημένος σε απόσταση 8 m από τη θάλασσα και σε 7 m υψόμετρο. Εικόνα 3. Μετεωρολογικός σταθμός του αεροδρομίου «Μακεδονία». 2.2 Βάση δεδομένων Τα δεδομένα επιφανείας προέρχονται από μετεωρολογικές πληροφορίες METARs (Météorologique Aviation Régulière) που στέλνονται από τον μετεωρολογικό σταθμό του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Κέντρου Μακεδονία (Π.Μ.Κ.Μ.) στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) κάθε μισή ώρα και από SPECIs στις περιπτώσεις εκείνες που μια σημαντική μεταβολή των μετεωρολογικών συνθηκών λάμβανε χώρα. Τα δεδομένα αφορούν στη χρονική περίοδο 35 ετών ( ) και περιλαμβάνουν μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα, θερμοκρασίας σημείου δρόσου, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, ελάχιστης ορατότητας, νεφοκάλυψης, είδους χαμηλών, μέσων και υψηλών νεφών, βάσης νεφών, ατμοσφαιρικής πίεσης, ώρας έναρξης και λήξης κάθε επεισοδίου ομίχλης καθώς και διάρκειας αυτού. Η παραπάνω βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό, ως προς το είδος, των επεισοδίων ομίχλης, καθώς και για την κλιματολογική μελέτη του φαινομένου. Για τη μελέτη της κατακόρυφης δομής του φαινομένου, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που προέρχεται από ραδιοβολίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις και 12 UTC (Coordinated Universal Time) και καλύπτουν τη χρονική περίοδο Νωρίτερα δεν υπάρχουν δεδομένα ραδιοβολίσεων σε ηλεκτρονική καταγραφή. Δεδομένα του ECMWF ανά εξάωρο (, 6, 12 και 18 UTC) χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία αποτελούνται από τις εξής τιμές πεδία: Ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας (Mean Sea Level) Θερμοκρασία αέρα στη στάθμη των 85 hpa Πάχος στρώματος 1 5 hpa Γεωδυναμικό ύψος της ισοβαρικής επιφάνειας των 5 hpa 5

6 σε ορθογώνιο πλέγμα 273 σημείων, οριζόντιας διακριτοποίησης 2.5 o x2.5 o, το οποίο καλύπτει μια περιοχή πάνω από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη (1 ο Δ 4 ο Α και 3 ο Β 6 ο Β). Τα δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο 1/9/1971 έως 31/8/ Μοντέλο COBEL-ISBA Το ατμοσφαιρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη είναι το υψηλής ανάλυσης μοντέλο μιας διάστασης (1-D) COBEL (COuche Brouillard Eau Liquide). Αρχικά το μοντέλο σχεδιάστηκε από το Laboratoire d Aérologie του Université Paul Sabatier της Τουλούζης στη Γαλλία. Στην συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω σε συνεργασία μεταξύ των Laboratoire d Aérologie (Université Paul Sabatier/ C.N.R.S., France), Université du Québec a Montréal (U.Q.A.M., Canada) και Centre National de Recherches Météorologiques (GAME- CNRM/CNRS, France). Αναλυτική περιγραφή του μοντέλου δίδεται στo άρθρο των Bergot and Guédalia (1994). Το μοντέλο αυτό είχε αρχικά σχεδιαστεί για την προσομοίωση της εξέλιξης της κατακόρυφης δομής ενός σταθερού νυχτερινού ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος σε τοπική κλίμακα και οι εξισώσεις του προέρχονται από την υπόθεση του Boussinesq με την προϋπόθεση της οριζόντιας ομοιογένειας. Ωστόσο, οι επιδράσεις πιθανών οριζόντιων ανομοιογενειών στη μέση κατάσταση της ατμόσφαιρας λαμβάνονται υπόψη μέσω της δυνατότητας να συνδυαστεί με τρισδιάστατα (3-D) μοντέλα μέσης κλίμακας ή αναλύσεις αυτών (Εικόνα 4). Η επίδραση αυτών των ανομοιογενειών εισάγεται στο μοντέλο μέσω παραμέτρων μέσης κλίμακας όπως είναι η οριζόντια δύναμη της ατμοσφαιρικής πίεσης (γεωστροφικός άνεμος), η μεταφορά θερμοκρασίας και υγρασίας, η κατακόρυφη κίνηση και οι τοπικές τάσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης οι οποίες δρουν μεταβάλλοντας τη δυναμική και θερμοδυναμική δομή του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Δηλαδή η υψηλούς ανάλυσης αναπαράσταση του οριακού στρώματος γίνεται με τη χρήση των τεχνικών συνδυασμού τρισδιάστατων (3-D) και μονοδιάστατων (1-D) μοντέλων. Εικόνα 4. Συνδυασμός τρισδιάστατου (3-D) και υψηλής ανάλυσης μονοδιάστατου μοντέλου (1-D) του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος (http://www.rap.ucar.edu/staff/tardif/cobel/background.htm). 6

7 Το COBEL περιλαμβάνει τυπικές αλλά και ειδικές παραμετροποιήσεις (για πολύ σταθερά οριακά στρώματα) της τυρβώδους ανάμιξης που βασίζονται στην Τυρβώδη Κινητική Ενέργεια (TKE) και στο μήκος ανάμιξης (1.5 order turbulence closure scheme), καθώς και ένα υψηλής ανάλυσης φασματικό σχήμα υπεριώδους ακτινοβολίας (232 κανάλια) το οποίο υπολογίζει τις μεγάλου μήκους κύματος ροές σε κάθε επίπεδο του μοντέλου για 232 φασματικά διαστήματα μεταξύ 4μm και 1μm (Vehil et al., 1989). Η ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος (ηλιακή) υπολογίζεται μέσω ενός μονοφασματικού σχήματος των Fouquart and Bonnel (198). Αναφορικά με τη μικροφυσική του μοντέλου, η κατανομή του μεγέθους των σταγονιδίων δε λαμβάνεται υπόψη. Το περιεχόμενο νερό του νέφους (q l, cloud liquid water content) υπολογίζεται ως προγνωστική μεταβλητή. Η ορατότητα στο μοντέλο υπολογίζεται, σύμφωνα με τον Kunkel (1984), μέσω του περιεχόμενου νερού με βάση τη σχέση: 3.9 visibility ( m) = (1) ( ρq l ) Άλλα χαρακτηριστικά του μοντέλου περιλαμβάνουν ένα «όλα ή τίποτα» ("all or nothing") σχήμα συμπύκνωσης, την παραμετροποίηση της απόθεσης των σταγονιδίων της ομίχλης, καθώς και την παραμετροποίηση των φυσικών διεργασιών σχηματισμού ψεκάδων του Kessler (1969). Στην Εικόνα 5, παρουσιάζονται όλες οι φυσικές διεργασίες οι οποίες προσομοιώνονται από το μοντέλο. Οι αριθμητικοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται με τη χρήση δύο πλεγμάτων (grids). Η χρονική εξέλιξη των βασικών μεταβλητών όπως ο άνεμος, η θερμοκρασία και η αναλογία μίγματος υπολογίζεται στο πρωτεύων πλέγμα. Οι τυρβώδεις ροές και οι ροές ακτινοβολίας υπολογίζονται στο δευτερεύον πλέγμα (Εικόνα 6). Εικόνα 5. Οι φυσικές διεργασίες που περιγράφονται και προσομοιώνονται από το COBEL Από 7

8 Τα δύο πλέγματα είναι εναλλασσόμενα έτσι ώστε οι κατακόρυφες αποκλίσεις των τυρβωδών ροών και των ροών της ακτινοβολίας (που υπολογίζονται με πεπερασμένες κεντρικές διαφορές) να είναι έγκυρες στο πρωτεύον πλέγμα. Τα επίπεδα που ορίζουν τα δύο πλέγματα κατανέμονται στην κατακόρυφο σε σχέση με μια λογαριθμική συνάρτηση μεταξύ του εδάφους και ενός ύψους περίπου 1.5 km. Η ανάλυση είναι υψηλότερη στα κατώτερα 1 m της ατμόσφαιρας. Το πρωτεύων πλέγμα αποτελείται από 3 επίπεδα μεταξύ του εδάφους και ενός ύψους περίπου 1.4 km, ενώ το δευτερεύον πλέγμα αποτελείται από 31 επίπεδα κάτω του 1.5 km. Πέντε επιπλέον επίπεδα που βρίσκονται μεταξύ 1.4 km και 5.3 km συμπληρώνουν το πλέγμα πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι ροές ακτινοβολίας. Αυτά τα επιπλέον επίπεδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω υπολογισμούς και απαιτούνται για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό των ροών ακτινοβολίας στα κατώτερα επίπεδα, όπου υπολογίζεται η εξέλιξη της μεταβολής της θερμοκρασίας. Οι ροές ακτινοβολίας υπολογίζονται και στην επιφάνεια. Εικόνα 6. Τα δύο πλέγματα του COBEL. Το πρωτεύον πλέγμα συμβολίζεται με τη συνεχή γραμμή ενώ το δευτερεύον με τη διακεκομμένη (http://www.rap.ucar.edu/staff/tardif/cobel/background.htm). Επιπρόσθετα, το μοντέλο συνδυάζεται με το ISBA (Interactions Soil Biosphere Atmosphere) (Noilhan and Planton, 1989; Boone, 2; Boone et al., 1999) που είναι ένα σχήμα επιφάνειας που προσομοιώνει την ανταλλαγή θερμότητας, μάζας και ορμής μεταξύ τους εδάφους ή των υδάτινων επιφανειών και της υπερκείμενης ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνει 7 επίπεδα εδάφους που αντιστοιχούν σε βάθος 2 μέτρων. Το πάχος του πρώτου εδαφικού στρώματος είναι.5 cm και του δεύτερου είναι 2.5 cm. 2.4 Μετρήσεις πεδίου Στο τέλος της τέταρτης φάσης του προγράμματος τοποθετήθηκαν σε τρία ύψη (15, 18 και 22 m) στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία», τέσσερις αισθητήρες 8

9 καταγραφής της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα (HOBO, Onset Computer Corporation, MA, USA) (Εικόνα 7). Δύο από αυτούς τοποθετήθηκαν σε αντίθετες πλευρές της ταράτσας του πύργου ελέγχου και οι υπόλοιποι δύο σε δυο πιο χαμηλά ύψη. Οι αισθητήρες καταγράφουν τιμές ανά 15 mins. Οι μετρήσεις αυτές είναι αναγκαίες για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη μελέτη των διαφόρων ειδών ομίχλης καθώς και της δομής τους σε ύψη κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, πράγμα που δεν είναι πάντοτε εφικτό με τη βοήθεια των δεδομένων που λαμβάνονται από τις ραδιοβολίσεις. Εικόνα 7. Αισθητήρας καταγραφής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρα (HOBO, Onset Computer Corporation, MA, USA) μέσα σε προστατευτικό κλωβό που βρίσκεται εγκατεστημένος στην ταράτσα του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία». Πριν την εγκατάσταση στον πύργο ελέγχου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας των αισθητήρων. Αρχικά, συγκρίθηκαν οι τιμές που δίνουν οι τέσσερις αισθητήρες στο ίδιο σημείο, σε μια καταγραφή που έγινε στον κλωβό του μετεωρολογικού σταθμού του αεροδρομίου για την περίοδο Νοεμβρίου 28. Οι τέσσερις αισθητήρες τοποθετήθηκαν στο σημείο όπου είναι τοποθετημένος ο θερμοϋγρογράφος του κλωβού. Ως προς τη θερμοκρασία του αέρα, η μέγιστη διαφορά μεταξύ των τιμών που καταγράφουν οι αισθητήρες, όταν αυτή σημειώνεται, φτάνει κατά απόλυτη τιμή τους,4 ο C. Ως προς τη σχετική υγρασία του αέρα, οι διαφορές που σημειώνονται μεταξύ των αισθητήρων κυμαίνονται κατά απόλυτη τιμή μεταξύ,5 και,76 % με τυπική απόκλιση μεταξύ,73 και 1,34%. Στη συνέχεια και για το ίδιο χρονικό διάστημα συγκρίθηκαν οι τιμές που καταγράφονται από τους αισθητήρες με τις τιμές που καταγράφονται από τον θερμοϋγρογράφο του μετεωρολογικού κλωβού. Παρατηρήθηκε ότι οι αισθητήρες υπερεκτιμούν τη θερμοκρασία του αέρα από,1 έως,3 ο C κατά μέσο όρο. Αναφορικά με τη σχετική υγρασία, για όλους τους αισθητήρες οι μετρήσεις της σχετικής υγρασίας διαφέρουν κατά 1,2 με 2% κατά απόλυτη τιμή. Οι παραπάνω αποκλίσεις είναι αποδεκτές με αποτέλεσμα να κρίνεται ικανοποιητική η λειτουργία των αισθητήρων. Στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται διάγραμμα των τιμών διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων που προέρχονται από METAR, όπως καταγράφηκαν στον μετεωρολογικό κλωβό του αεροδρομίου, της ορατότητας που καταγράφηκε από το σύστημα RVR (Runway Visual Range) το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο στο άκρο με διεύθυνση 16 ο, του διαδρόμου 16 ο 34 ο του αεροδρομίου, καθώς και της θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου και της σχετικής υγρασίας του αέρα που καταγράφηκαν από τους 4 αισθητήρες, πριν, κατά τη 9

10 διάρκεια και μετά τη λήξη του επεισοδίου ομίχλης ελάττωσης του ύψους της βάσης νέφους που σημειώθηκε την 2 Ιανουαρίου 29 με έναρξη στις 6 UTC (+ 2 ώρες = τοπική ώρα) και λήξη στις 8 UTC. Ο αισθητήρας 1 βρίσκεται εγκατεστημένος στα 15 m του πύργου ελέγχου, ο αισθητήρας 2 βρίσκεται στα 18 m, ενώ οι αισθητήρες 3 και 4 βρίσκονται τοποθετημένοι αντιδιαμετρικά στην ταράτσα του πύργου ελέγχου στα 22 m. Το σύστημα RVR λαμβάνει μετρήσεις με συχνότητα 15 sec. Παρατηρείται ότι τόσο η θερμοκρασία του αέρα, όσο και η θερμοκρασία σου σημείου δρόσου είναι χαμηλότερες στα 2 m από ότι πιο ψηλά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Επίσης, από τις καθ ύψος μετρήσεις της θερμοκρασίας σημειώνεται άνοδος της θερμοκρασίας με το ύψος, ένδειξη θερμοκρασιακής αναστροφής που συνδέεται πολύ συχνά με την εμφάνιση της ομίχλης. Την εικόνα αυτή συμπληρώνει και η ραδιοβόλιση των UTC της 2 ης Ιανουαρίου 29. Αναφορικά με τη σχετική υγρασία του αέρα, αυτή δεν παρουσιάζει έντονη μεταβολή καθ ύψος. 14 (α) 12 T2-22m T1-22m Ts T-18m T-15m Θερμοκρασία (οc) :45 16:45 21:45 2:45 7:45 ώρες (UTC) 8 (β) Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου ( o C) DPT1 DPT3 Td DPT2 DPT4 9:5 12:2 14:5 17:2 19:5 22:2 :5 3:2 5:5 8:2 ώρες (UTC) 1

11 1 (γ) 9 8 Σχετική Υγρασία (%) RH2-22m RH-18m 1 RH1-22m RH-15m 12: 14:3 17: 19:3 22: :3 3: 5:3 8: 1:3 ώρες (δ) 12 1 ορατότητα (km) :5 12:2 14:5 17:2 19:55 22:25 :55 3:35 6:5 8:35 ώρες (UTC) Σχήμα 1. Διαγράμματα παρατηρήσεων καθ ύψος για την 2 Ιανουαρίου 29: α) θερμοκρασίας αέρα (4 αισθητήρες στα 15, 18 και 22 m και μετεωρολογικού κλωβού, 2 m) β) θερμοκρασίας σημείου δρόσου, όπως στο (α), γ) σχετικής υγρασίας αέρα, δ) ορατότητας. Διάρκεια επεισοδίου από 6 έως 8 UTC. Οι αισθητήρες θα παραμείνουν καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Δεκεμβρίου Μαρτίου κατά την οποία σημειώνεται και η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης όλων των ειδών. 2.5 Μεθοδολογία Ορισμός επεισοδίων ομίχλης Σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό, η ομίχλη είναι ένα νέφος που εφάπτεται του εδάφους και αποτελείται από υδροσταγονίδια τα οποία αιωρούνται στην ατμόσφαιρα περιορίζοντας την οριζόντια ορατότητα κάτω από το 1 km (Huschke, 1959). Ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ποικίλους ορισμούς της ομίχλης και της πυκνής ομίχλης, ανάλογα με τον σκοπό της εργασίας τους. Για παράδειγμα, συνθήκες πυκνής ομίχλης με τιμές ορατότητας μερικών εκατοντάδων μέτρων αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη χερσαία συγκοινωνία. 11

12 Από την άλλη, η ασφάλεια των αερομεταφορών επηρεάζεται από μικρότερου βαθμού μείωση της ορατότητας. Οι Peace (1969), Hardwick (1973), Meyer και Lala (199) και Westcott (24) χρησιμοποίησαν το κατώφλι των 4 m για τον ορισμό πυκνής ομίχλης. Ο Friedlein (24) όρισε ως πυκνή ομίχλη την εμφάνιση ορατότητας ίση ή μικρότερη των 5 m, ενώ οι Croft et al. (1997) όρισαν ως κατώφλι τα 8 m. Τέλος, οι Tardif και Rasmussen (27) όρισαν την παρουσία ομίχλης ως την ορατότητα μικρότερη των 1.6 km (1 mile) με ταυτόχρονη εμφάνιση ομίχλης ή ομίχλης πάγου. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο διεθνής ορισμός της ομίχλης και ως επεισόδιο ομίχλης ορίστηκε η χρονική περίοδος κατά την οποία η ορατότητα ήταν μικρότερη του 1 km. Έτσι, εντός της ημέρας υπήρχε περίπτωση να καταγραφούν και περισσότερα του ενός επεισόδια ομίχλης. Το κριτήριο της μείωσης της ορατότητας, όπως ορίστηκε, αποκλείει περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση στην ορατότητα προήλθε εξαιτίας άλλων μετεωρολογικών φαινομένων όπως η βροχόπτωση ή το χιόνι. Επίσης, υιοθετήθηκε ο ορισμός της πυκνής ομίχλης, ως η εμφάνιση ορατότητας ίσης ή μικρότερης των 4 m. Για την περίοδο , εντοπίστηκαν 635 επεισόδια ομίχλης τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο ανάλυσης Ταξινόμηση ειδών ομίχλης Ο εντοπισμός και η ταξινόμηση των επεισοδίων ομίχλης σε συγκεκριμένα είδη κρίνεται απαραίτητος για την κατανόηση των πρωταρχικών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό τους στην περιοχή του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τους Angouridakis (1973) και Χούσο et al. (28) οι οποίοι μελέτησαν το φαινόμενο σε συνοπτική κλίμακα, τα είδη ομίχλης που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στη Θεσσαλονίκη είναι η ομίχλη ακτινοβολίας και η μετωπική ομίχλη από έλευση κυρίως θερμού μετώπου. Ο Foris (22) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ομίχλη ακτινοβολίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία». Με βάση τις παραπάνω μελέτες και τον έλεγχο που έγινε σε ένα δείγμα του συνολικού αριθμού των επεισοδίων ομίχλης, στη συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε ότι στο αεροδρόμιο εμφανίζονται τέσσερα είδη ομίχλης: ομίχλη ακτινοβολίας (radiation fog), ομίχλη μεταφοράς (advection fog), ομίχλη λόγω ελάττωσης της βάσης νέφους (cloud base lowering fog) και ομίχλη βροχής (precipitation fog). Με βάση τον ορισμό των Tardif και Rasmussen (27), η ομίχλη βροχής είναι γενίκευση του ορισμού της μετωπικής ομίχλης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ορισμένα είδη ομίχλης μεταφοράς-ακτινοβολίας (advection-radiation fog) τα οποία ωστόσο συμπεριλήφθηκαν στο είδος της ομίχλης ακτινοβολίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό της ομίχλης είναι πολλοί. Η μεταφορά θερμοκρασίας και/ ή υγρασίας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στο σχηματισμό ομίχλης ακτινοβολίας, ενώ από την άλλη, η ψύξη λόγω ακτινοβολίας μπορεί να αποτελεί παράγοντα στο σχηματισμό ομιχλών άλλων ειδών. Η ταξινόμηση των επεισοδίων της ομίχλης βασίστηκε στη μεθοδολογία που πρότειναν οι Tardif και Rasmussen (27) η οποία εφαρμόστηκε σε ωριαίες παρατηρήσεις θερμοκρασίας αέρα, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, ορατότητας, ύψους χαμηλών νεφών και νεφοκάλυψης που αναφέρονται στο χρονικό διάστημα Στο χρονικό αυτό διάστημα σημειώθηκαν 282 επεισόδια ομίχλης. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, η ταξινόμηση των επεισοδίων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται στις ωριαίες τιμές των παραπάνω μετεωρολογικών παραμέτρων. Τα κριτήρια αυτά έχουν ληφθεί έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τους πρωταρχικούς φυσικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ομίχλης του κάθε είδους. Ο προσδιορισμός των κριτηρίων του κάθε είδους έγινε με βάση αναφορές στη βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τους μηχανισμούς και τη μορφολογία σχηματισμού του κάθε είδους (Πίνακας 1). 12

13 Πίνακας 1. Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην ταξινόμηση των επεισοδίων ομίχλης στα τέσσερα είδη που αναγνωρίστηκαν και πρωταρχικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την εμφάνιση του κάθε είδους. Είδος ομίχλης Κριτήρια για την έναρξη της ομίχλης Ταχύτητα ανέμου < 2 m s -1 Ανέφελος ουρανός μια ώρα πριν ή ύψος βάσης νέφους < 1 m αν ακολουθείται από εμφάνιση ομίχλης στην επιφάνεια Ομίχλη ακτινοβολίας Ψύξη πριν την έναρξη ή μικρή θέρμανση κατά την ώρα πριν την έναρξη της ομίχλης εφόσον προηγείται ψύξη Σχηματισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας Ταχύτητα ανέμου 2 m s -1 Ανέφελος ουρανός μια ώρα πριν ή ύψος βάσης νέφους < 2 m. Ομίχλη μεταφοράς Απότομη πτώση της ορατότητας Έναρξη σαν ένα τοίχος που πλησιάζει τον σταθμό ή ως χαμηλά νέφη που πλησιάζουν τον σταθμό Βαθμιαία ελάττωση του ύψους της βάσης νέφους κατά τη διάρκεια Ομίχλη ελάττωσης του περιόδου 5-8 ωρών πριν την έναρξη της ομίχλης, με αρχικό ύψος νέφους ύψους νέφους χαμηλότερου του 1 km Βροχόπτωση που σημειώνεται κατά την έναρξη της ομίχλης ή μια ώρα Ομίχλη βροχής πριν Έτσι, ορίζεται το είδος ομίχλης που χαρακτηρίζει κάθε επεισόδιο. Τα κριτήρια και τα κατώφλια ορίστηκαν με βάση το σύνολο των παρατηρήσεων και την εξέλιξή τους 5-8 ώρες πριν την έναρξη του κάθε επεισοδίου. Το κατώφλι της ταχύτητας του ανέμου που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των επεισοδίων ομίχλης ακτινοβολίας επιλέχθηκε με βάση τις πληροφορίες που δίδονται από τους Tardif και Rasmussen (27). Τέλος, τα επεισόδια εκείνα που δεν πληρούσαν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια ή για τα οποία υπήρχε έλλειψη πληροφοριών και δεν ήταν εφικτή η ταξινόμησή τους σε ένα από τέσσερα είδη, χαρακτηρίστηκαν ως «άγνωστα». Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομίχλης ακτινοβολίας και ομίχλης μεταφοράς παρατίθενται στα Σχήματα 2 και θερμοκρασία ( o C) T Td 18:2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 ώρες (UTC) πίεση (hpa) :2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 ώρες (UTC) 13

14 15 ορατότητα (km) :2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 ώρες (UTC) 3 ταχύτητα ανέμου (m/s) :2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 ώρες (UTC) Σχήμα 2. Παράδειγμα παρατηρήσεων επιφανείας που αφορούν σε επεισόδιο ομίχλης ακτινοβολίας που σημειώθηκε στο χρονικό διάστημα 2:25-4:55 UTC της 15 ης Ιανουαρίου α) θερμοκρασία αέρα και θερμοκρασία σημείου δρόσου ( o C), β) ατμοσφαιρική πίεση (hpa), γ) ορατότητα (km), δ) ταχύτητα ανέμου (m/s) θερμοκρασία ( ο C) Τ 2 Td 18:2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 5:2 6:2 7:2 8:2 9:2 1:2 11:2 12:2 ώρες (UTC) 12 1 σχετική υγρασία (%) ώρες (UTC) 14

15 11 18 πίεση (hpa) :2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 5:2 6:2 7:2 8:2 9:2 1:2 11:2 12:2 ώρες (UTC) 15 ορατότητα (km) :2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 5:2 6:2 7:2 8:2 9:2 1:2 11:2 12:2 ώρες (UTC) 1 ταχύτητα του ανέμου (km) 5 18:2 19:5 21:2 22:5 :2 1:5 3:2 4:5 6:2 7:5 9:2 1:5 12:2 ώρες (UTC) Σχήμα 3. Παραδείγματα παρατηρήσεων επιφανείας που αφορούν σε επεισόδιο ομίχλης μεταφοράς που σημειώθηκε στο χρονικό διάστημα 4:-7:15 UTC της 31 ης Μαρτίου 2. α) θερμοκρασία αέρα και θερμοκρασία σημείου δρόσου ( o C), β) σχετική υγρασία (%), γ) ατμοσφαιρική πίεση (hpa), δ) ορατότητα (km), ε) ταχύτητα ανέμου (m/s) Υπολογισμός συχνοτήτων Ο χαρακτηρισμός της χρονικής μεταβλητότητας της ομίχλης, καθώς και η εποχική και ημερήσια κατανομή των συχνοτήτων σχηματισμού και διάλυσής της, καθορίζουν τον χαρακτήρα των επεισοδίων της ομίχλης, καθώς και των ειδών στα οποία ταξινομήθηκαν. Οι μηνιαίες/ ημερήσιες συχνότητες υπολογίζονται με βάση τη σχέση: ( ) F = 1 N / N (2) mh, mh, tot 15

16 όπου Fmh, είναι η συχνότητα των επεισοδίων ομίχλης που σχηματίζονται ή διαλύονται την ώρα h το μήνα m, N mh, είναι το πλήθος των επεισοδίων που σχηματίστηκαν την ώρα h το μήνα m και Ntot είναι ο συνολικός αριθμός των επεισοδίων. Η μηνιαία συχνότητα είναι το άθροισμα: F m = F (3) h m, h και η ωριαία συχνότητα είναι το άθροισμα: F h = F (4) m m, h Σχεδιασμός μέσων συνοπτικών χαρτών Στη χρονική περίοδο 1/9/1971 έως 31/8/22 για την οποία υπήρχαν τα δεδομένα του ECMWF, αντιστοιχούν 55 επεισόδια ομίχλης από τα 635 που σημειώθηκαν συνολικά. Για κάθε επεισόδιο από αυτά ελήφθησαν οι τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας (Mean Sea Level), η θερμοκρασία αέρα στη στάθμη των 85 hpa, το πάχος στρώματος 1 5 hpa και το γεωδυναμικό ύψος της ισοβαρικής επιφάνειας των 5 hpa. Οι τιμές αυτές ελήφθησαν για τις συνοπτικές ώρες, 6, 12 ή 18 UTC, για την έναρξη και 18 UTC της προηγούμενης ημέρας, :, 6:, 12: για το 6ωρο πριν την έναρξη, ανάλογα με το εάν η ώρα έναρξης της ομίχλης ήταν 21: ή <3:, 3: και <9:, 9: και <15:, 15: και <21: αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν οι πολυμεταβλητές στατιστικές μέθοδοι της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) (Jolliffe 1986; Manly 1986) και της Ανάλυσης κατά Συστάδες (Cluster Analysis) (Sharma 1996). Πίνακας 2. Συνοπτικές ώρες κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας (ΜΣΘ), της θερμοκρασίας αέρα στη στάθμη των 85 hpa, του πάχους στρώματος 1-5 hpa και του γεωδυναμικού ύψους της ισοβαρικής επιφάνειας των 5 hpa για το σχεδιασμό μέσων συνοπτικών χαρτών. Ώρα έναρξης ομίχλης Για την έναρξη Τιμές Ατμοσφαιρικής πίεσης ΜΣΘ, Θερμοκρασίας στη στάθμη 85hPa Πάχους στρώματος 1-5hPa Γεωδυναικού ύψους στάθμης 5hPa Για 6 ώρες πριν την έναρξη ώρα 21: ή <3: : 18: (προηγούμενης ημέρας) ώρα 3: και <9: 6: : ώρα 9: και <15: 12: 6: ώρα 15: και <21: 18: 12: Για κάθε μία από τις μετεωρολογικές παραμέτρους πάνω από την Ευρώπη δημιουργήθηκαν δύο πίνακες (για 6 ώρες πριν από την έναρξη και για την έναρξη των επεισοδίων) 55 (γραμμές) x 273 (στήλες). Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα επεισόδιο ομίχλης και κάθε στήλη σε ένα σημείο πλέγματος για καθεμία από τις τέσσερις παραμέτρους. Με άλλα λόγια προέκυψαν δύο πίνακες 55 (γραμμές) x 192 (στήλες). Σε καθέναν από τους δύο πίνακες, εφαρμόστηκε η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης, αφού πρώτα έγινε Varimax περιστροφή, με σκοπό τη μείωση των στηλών. Κατά συνέπεια προέκυψαν 11 16

17 παράγοντες που ερμηνεύουν συνολικά, το 85% της ολικής διακύμανσης και αποτελούν γραμμική συνάρτηση των παραγόντων εκείνων που συνθέτουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο πλέγμα των 273 κομβικών σημείων και στα διαφορετικά ύψη. Στη συνέχεια οι δύο πίνακες ενοποιήθηκαν με βάση τιμές επίδοσης (factor scores) των παραγόντων. Προέκυψε πίνακας με 55 (γραμμές) x 22 (στήλες). Κάθε γραμμή του νέου πίνακα αναπαριστά την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας κατά το εξάωρο πριν και κατά την έναρξη του κάθε επεισοδίου. Για την ελάττωση της διαστατικότητας του νέου πίνακα, εφαρμόστηκε η μη ιεραρχική μέθοδος της Ανάλυσης κατά Συστάδες έτσι ώστε να ομαδοποιηθούν οι 22 συνοπτικές καταστάσεις σε ομοιογενείς ομάδες, διακριτές μεταξύ τους. Προέκυψαν 9 ομάδες, των οποίων το πλήθος επιλέγεται, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μεθόδου άλματος. Για κάθε μία από τις 9 ομάδες σχεδιάστηκαν οι μέσοι συνοπτικοί χάρτες για τις τέσσερις μετεωρολογικές παραμέτρους (μέσες τιμές των μετεωρολογικών παραμέτρων του συνόλου των επεισοδίων). Οι χάρτες αυτοί αναδεικνύουν τους βασικούς τύπους της ατμοσφαιρικής δομής, οι οποίοι ευνοούν την έναρξη των επεισοδίων ομίχλης κατά τη χρονική περίοδο μελέτης. Επίσης, για κάθε ομάδα εξετάστηκαν η ενδο-ετήσια διακύμανση των περιστατικών, καθώς και η ενδο-ημερήσια διακύμανση της ώρας σχηματισμού των επεισοδίων. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Χαρακτηριστικά της ομίχλης Στατιστική επεξεργασία Χαρακτηριστικά της ομίχλης, όπως η συχνότητα εμφάνισής της (ετησίως και μηνιαίως) και η έντασή της, διερευνήθηκαν με τη μελέτη της ετήσιας και μηνιαίας κατανομής των επεισοδίων ομίχλης και πυκνής ομίχλης, την ορατότητα και τη μέση διάρκεια των επεισοδίων στο διάστημα Σύμφωνα με την ετήσια κατανομή των επεισοδίων (Σχήμα 4), το 1971 σημειώθηκαν τα λιγότερα επεισόδια ομίχλης (9), ενώ το 1979 και το 24 τα περισσότερα (29). Ο μέσος ετήσιος αριθμός επεισοδίων είναι περίπου 18 επεισόδια. Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική τάση ως προς τη μεταβολή του πλήθους των επεισοδίων ομίχλης κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης. 3 y =,473x + 17, πλήθος επεισοδίων Σχήμα 4. Ετήσια κατανομή επεισοδίων ομίχλης για το χρονικό διάστημα έτη 17

18 Σύμφωνα με την μηνιαία κατανομή των επεισοδίων, είναι φανερό (Σχήμα 5α) ότι τα περισσότερα επεισόδια ομίχλης, ανεξαρτήτως είδους, εμφανίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο και ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου (27%), ενώ ο Νοέμβριος έρχεται δεύτερος (19%). Η περίοδος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος είναι επομένως εκείνη κατά την οποία αναμένεται η πιο συχνή εμφάνιση ομίχλης στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης (64%). Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη συχνή εμφάνιση νοτιοδυτικής ροής η οποία ευνοεί πολύ την εμφάνιση ομίχλης μεταφοράς και ομίχλης ελάττωσης της βάσης νέφους. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο υπάρχει απουσία ομίχλης. Παρόμοια εικόνα προέκυψε και για τη μηνιαία εμφάνιση πυκνής ομίχλης (Σχήμα 5β). Τον Δεκέμβριο εμφανίζονται τα περισσότερα επεισόδια πυκνής ομίχλης ανά έτος (4 επεισόδια/ έτος), με μια πτωτική τάση από τον χειμώνα προς την άνοιξη. 3 (α) συχνότητα εμφάνισης (%) 2 1 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ μήνες 5 4 (β) επεισόδια/έτος Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Σχήμα 5. Μηνιαία κατανομή (α) επεισοδίων ομίχλης και (β) επεισοδίων πυκνής ομίχλης ανά έτος, για το χρονικό διάστημα Η ένταση της ομίχλης εκφράζεται μέσω της διάρκειας και του βαθμού στον οποίο αυτή είναι πυκνή. Η μέση διάρκεια των επεισοδίων είναι 4.5 ώρες, ενώ 34% των επεισοδίων διαρκούν 2-5 ώρες (Σχήμα 6). Το μεγαλύτερης διάρκειας επεισόδιο σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1989, και διήρκησε περισσότερο από 2 ημέρες (51.5 ώρες). Αντίθετα, το 9% των επεισοδίων διήρκησε 15 με 3 λεπτά και ένα μικρό ποσοστό (8%) διήρκησε περισσότερο των μήνες 18

19 1 ωρών. Κατά μέσο όρο, τα περισσότερα επεισόδια μεγάλης διάρκειας σημειώθηκαν την περίοδο Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου. Επιπλέον, είναι φανερό ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των επεισοδίων η ομίχλη είναι πυκνή, δεδομένου ότι στο 75% των περιπτώσεων σημειώνεται ορατότητα χαμηλότερη των 4 m (Σχήμα 7). Μελετώντας τη θερμοκρασία του αέρα κατά την εμφάνιση και τη διάλυση των επεισοδίων (Σχήμα 8), προκύπτει ότι η ομίχλη στο μεγαλύτερο πλήθος των περιπτώσεων είναι θερμή (Τ> o C). Παρατηρείται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των επεισοδίων (61%) η θερμοκρασία σχηματισμού είναι μικρότερη της θερμοκρασίας διάλυσης, γεγονός που φανερώνει την καταλυτική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στη διάλυση του φαινομένου, με θέρμανση του αέρα. Σημειώνονται ωστόσο και περιπτώσεις κατά τις οποίες ομίχλη σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και διαλύεται μερικές ώρες μετά την ανατολή του ήλιου, την επόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τη στιγμή της διάλυσης να είναι χαμηλότερη της θερμοκρασίας σχηματισμού συχνότητα (%) ,5 1, ,5 2, ,5 3, ,5 4, ,5 5, ,5 6, ,5 7,5-8 διάρκεια σε ώρες 8-8,5 8, ,5 9, ,5 1, ,5 11, ,5 12,5-13 >13 Σχήμα 6. Κατανομή διάρκειας των επεισοδίων ομίχλης για το χρονικό διάστημα συχνότητα εμφάνισης (%) m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m ελάχιστη ορατότητα Σχήμα 7. Κατανομή ελάχιστης ορατότητας κατά τη διάρκεια επεισοδίων ομίχλης για το χρονικό διάστημα

20 2 (α) (α) 15 συχνότητα (%) θερμοκρασία 2 (β) (β) 15 συχνότητα (%) θερμοκρασία Σχήμα 8. Κατανομή της θερμοκρασίας κατά το (α) σχηματισμό και (β) τη διάλυση της ομίχλης για το σύνολο των επεισοδίων του διαστήματος Μηνιαία και ημερήσια κατανομή σχηματισμού της ομίχλης Οι μηνιαίες και ημερήσιες κατανομές των συχνοτήτων σχηματισμού του συνολικού πλήθους των επεισοδίων ομίχλης, ανεξαρτήτως είδους, υπολογίστηκαν με βάση τους τύπους (2), (3) και (4). Οι κατανομές αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 9. Οι τιμές των F mh, παριστάνονται με το διάγραμμα των ισοϋψών, ενώ οι μηνιαίες και οι ημερήσιες συχνότητες εμφανίζονται με τη μορφή ιστογραμμάτων δεξιά και επάνω από το διάγραμμα αντίστοιχα. Είναι εμφανής η συχνή εμφάνιση επεισοδίων ομίχλης την περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η μεγαλύτερη συχνότητα σχηματισμού ομίχλης σημειώνεται στο δεύτερο μισό της νύχτας, στο χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 6 UTC, ενώ όσο προχωρά η ημέρα, η πιθανότητα εμφάνισης ομίχλης μειώνεται σημαντικά. Τα επεισόδια της περιόδου Νοεμβρίου-Ιανουαρίου, σχηματίζονται 1 με 2 ώρες πριν την ανατολή του ήλιου. Επιπλέον, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις σχηματισμού ομίχλης μερικές ώρες μετά τη δύση του ηλίου, στο διάστημα 21 με 23 UTC. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν πληροφορίες, τόσο για την κατανόηση του φαινομένου, όσο και για την περαιτέρω προσπάθεια πρόγνωσης αυτού. 2

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 5 ο Μάθημα 4.1 Εξάτμιση Η ατμόσφαιρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, περιέχει πάντοτε μια μεταβλητή ποσότητα νερού. Η ποσότητα αυτή παρουσιάζεται σε αέρια κατάσταση (υδρατμοί),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αναστάσιος Παπαδόπουλος Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Πρόγνωση Καιρού Οι πρώτες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής Δημήτρης Μπαλής, Επίκ. Καθηγητής Γραφείο: 2 ος όρ. ανατολική πτέρυγα Γραφείο: Δώμα ΣΘΕ. Είσοδος από τον 4 ο όροφο δυτική πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

Πυθαρούλης Ι.

Πυθαρούλης Ι. Εφαρμογή του Αριθμητικού Μοντέλου Πρόγνωσης Καιρού WRF στο πρόγραμμα DAPHNE Πυθαρούλης Ι. pyth@geo.auth.gr www.daphne-meteo.gr Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ Weather Research

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 1 ΑΣΚΗΣΗ 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ) 1. Εισαγωγή Την πρώτη ύλη για την ανάλυση και την πρόγνωση της καιρικής κατάστασης αποτελούν τα δεδομένα των

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 16 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011», Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2011 Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Ε. Αλούκος 1, Θ. Γιαννακόπουλος 1, Ε. Αμοιραλής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός συστημάτων ΖΝΧ εσωτερικός εναλλάκτης 1 Σχεδιασμός συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1 1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού µέτρου νερού; 1 000 Kg m 2 sec -1 5 000 Kg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ανάλυση Θερμοκρασιών. Τα στοιχεία που θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα.

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα. Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα Λάμπογλου Άρης Σαλτιέλ Μάρκος Μπίσκας Χρήστος Σαπόρτα Ντάνη Ρομπίσα Ελίνα Σέφα Αλέξανδρος & η δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων»

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» «Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» Συνέδριο TEE με θέμα: «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές», Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 8, 9 και 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Παράγοντες που συντελούν στη δηµιουργία χιονοστιβάδων 1. ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ Οι χιονοστιβάδες δηµιουργούνται πάνω από την ζώνη δασικής ανάπτυξης (timberline). Το ύψος της ζώνης αυτής, ποικίλλει ανάλογα µε το γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Ενότητα #8: Η Ατμόσφαιρα της Γης-Το Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα Δρ Κ.Π. Μουστρής Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ KAI ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Στην κατακόρυφη κίνηση του αέρα οφείλονται πολλές ατμοσφαιρικές διαδικασίες, όπως ο σχηματισμός των νεφών και

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Ελίνα Τράγου και Γιάννης Μαμούτος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Μέση παγκόσμια στάθμη από δορυφορική υψομετρία (1993-2012) Cazenave

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 4. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ν. Καλτσουνίδης, Β. Νοταρίδου,. εληγιώργη, Ε. Μποσιώλη 4.1. Εισαγωγή - Ραδιοβολίδες Η γνώση και παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας.

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» OdyKouk@gmail.com Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Με τον όρο θερµοκρασία εννοούµε το βαθµό της µοριακής δράσης ή της ποσότητας της θερµότητας που περικλείει ένα υλικό σώµα. Εάν σε δύο παρακείµενα σώµατα Α και Β θερµότητα ρέει από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων

Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων Μεγάλη ποικιλία τοπικών συστηµάτων ανέµου παρατηρείται στις ορεινές περιοχές, τις µεγάλες λίµνες και τις παράκτιες περιοχές. Παρουσιάζουν µεταβλητές διευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΕ2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ LIDAR)

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΕ2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ LIDAR) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΕ2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ LIDAR) Τίτλος έργου : ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6 Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6. Θερμοδυναμικό σύστημα Κάθε ποσότητα ύλης που περιορίζεται από μια κλειστή (πραγματική ή φανταστική) επιφάνεια. Ανοικτό σύστημα: Αν από την οριακή αυτή επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Βαγγέλης Τσούκας Γενικά - Πρόβλεψη Θερμικών Οι ανεμοπόροι συνήθως αφιερώνουν πολύ χρόνο στα δελτία καιρού και στα σχετικά site στο internet προκειμένου να έχουν μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2 Μοντέλα Boussinesq Σειρά V Μοντέλα Boussinesq Η πρώτη ομάδα εξισώσεων εφαρμοσμένη σε μη σταθερό πυθμένα εξήχθη από τον Peregrine (1967) και είναι κοινώς γνωστές ως εξισώσεις Boussinesq. Η μαθηματική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Πληθυσμός: Το συνόλου του οποίου τα στοιχεία εξετάζουμε ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Πληθυσμός: Το συνόλου του οποίου τα στοιχεία εξετάζουμε ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους. 1 Κεφάλαιο. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική: ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών για: το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις

10 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις 10 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις 10.1 Αέριες μάζες (air masses) είναι τεράστιες μάζες ατμοσφαιρικού αέρα της τάξης 1000 1000 km, οι οποίες είναι ομοιογενείς, από την άποψη οριζόντιας, κατά κύριο λόγο, κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνεµος. Ατµοσφαιρική πίεση

Ο άνεµος. Ατµοσφαιρική πίεση Ο άνεµος είναι η κινητήρια δύναµη των ιστιοφόρων σκαφών. Τα χαρακτηριστικά του ανέµου όµως, µεταβάλλονται συνεχώς λίγο ή πολύ, αναγκάζοντάς µας να ταξιδεύουµε σε ένα στίβο που ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; (ΓΕΛ 2005) 2. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή ονομάζεται διακριτή και πότε συνεχής; (ΓΕΛ 2005,2014) 3. Τι ονοµάζεται απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της εξάτµισης. Εργαστήριο 5

Προσδιορισµός της εξάτµισης. Εργαστήριο 5 Προσδιορισµός της εξάτµισης Εργαστήριο 5 ΓΕΝΙΚΑ Το νερό που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα και στις τρεις φάσεις εξαρτάται: Την εξάτµιση του νερού από τις διάφορες επιφάνειες. Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 1. Εποχιακός Κύκλος Οι διαδικασίες µίξης σε λίµνες και ταµιευτήρες διέπονται κυρίως απο τη δράση του ανέµου, απο τις θερµικές ανταλλαγές στην επιφάνεια λόγω ηλιακής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας της Γης και εφαρμογές στη γεωδαισία, την τοπογραφία και την ωκεανογραφία Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία ακτινοβολία λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Μετρήσειςµετεωρολογικών µετεωρολογικώνδορυφόρων ορυφορική φωτογράφηση ραδιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

3 Μοντέλα υπολογισµού της ατµοσφαιρικής διασποράς Ατµοσφαιρικό µοντέλο ονοµάζουµε ένα σύστηµα εξισώσεων το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσικές και/ή τις χηµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) 1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ 3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε μια από αυτές βαθμολογείται με 10 βαθμούς. 2. Χρησιμοποιήστε μόνο το στυλό που υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στη θνησιµότητα

Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στη θνησιµότητα Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στη θνησιµότητα Αντώνης Αναλυτής, Γιάννης Γεωργιάδης και Κλέα Κατσουγιάννη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ Σ. Οξυζίδης, Α. Ντούντεκ, Δ. Αναστασέλος, Α. Στυλιανού και Α. Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νέφη. Κατηγοροποίηση και Ονοματολογία

Νέφη. Κατηγοροποίηση και Ονοματολογία Κεφ. 4 Νέφη. Κατηγοροποίηση και Ονοματολογία 3 κύριες κατηγορίες 1) Cirrus. Νέφη κρυσταλλων πάγου, λεπτής υφής, μεγάλου ύψους 2) Stratus. Νέφη σταγόνων ύδατος στρωματικής δομής κατ ύψος 3) Cumulus. Λευκά

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα