ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων πρόγνωσής της» που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν ως κύριους άξονες: α) τη δημιουργία βάσης δεδομένων σε διάφορες στάθμες της ατμόσφαιρας, β) τη μελέτη συνοπτικών και κλιματολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του αεροδρομίου «Μακεδονία», γ) τον καθορισμό των ειδών της ομίχλης που σχηματίζεται στην περιοχή δ) τη μελέτη στατιστικών και εμπειρικών προγνωστικών μεθόδων που προσφέρονται ως εργαλεία στην πρόγνωση της ομίχλης στην περιοχή του αεροδρομίου και στ) την εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου προσομοίωσης και πρόγνωσης της ομίχλης, COBEL, για την περιοχή μελέτης. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία, η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η δημιουργία βάσης δεδομένων μετεωρολογικών μετρήσεων και ραδιοβολίσεων του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Κέντρου Μακεδονία (Π.Μ.Κ.Μ.), που αφορούν στα χρονικά διαστήματα και αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε κλιματολογική μελέτη του φαινομένου από όπου προέκυψαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά της ομίχλης όπως η ετήσια, η μηνιαία και ωριαία συχνότητα εμφάνισής της, η πυκνότητα, η διάρκεια, η θερμοκρασία σχηματισμού και διάλυσής της, καθώς και η ωριαία κατανομή της διάλυσής της. Προέκυψε ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός επεισοδίων είναι 18, ενώ σε μηνιαία βάση, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ομίχλης (27%). Σε ενδοετήσια βάση, η περίοδος Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου (64%). Επίσης, στο 75% των περιπτώσεων, σημειώνεται πυκνή ομίχλη (ορατότητα < 4 m). Η μέση διάρκεια των επεισοδίων είναι 4,5 ώρες, ενώ τα επεισόδια με τη μεγαλύτερη μέση διάρκεια σημειώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων η ομίχλη είναι «θερμή». Η μεγαλύτερη συχνότητα σχηματισμού ομίχλης σημειώνεται 1-2 ώρες πριν την ανατολή του ήλιου, ενώ η διάλυσή της σημειώνεται 1-4 ώρες μετά την ανατολή του ήλιου. Η άπνοια είναι το χαρακτηριστικό του ανέμου κατά την εμφάνιση ομίχλης, δεδομένου ότι ομίχλη ακτινοβολίας εμφανίζεται κατά το ήμισυ των περιπτώσεων. Κατά τη διάλυση της ομίχλης, κυρίως σημειώνεται άπνοια, ενώ στο 11% των περιπτώσεων σημειώνεται άνεμος Δυτικής- Νοτιοδυτικής κατεύθυνσης (27 ο -315 ο ), μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες από την κοιλάδα του Ανθεμούντα. Παράλληλα, ταξινομήθηκε το σύνολο των επεισοδίων ομίχλης που καταγράφηκαν την περίοδο και προέκυψε ότι τα είδη ομίχλης που κυρίως σημειώνονται είναι: η ομίχλη ακτινοβολίας (radiation fog), η ομίχλη μεταφοράς (advection fog), η ομίχλη λόγω ελάττωσης της βάσης νέφους (cloud base lowering fog) και η ομίχλη βροχής (precipitation fog). Η ομίχλη ακτινοβολίας και η ομίχλη μεταφοράς παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (29% και 3% αντίστοιχα). Στην περίπτωση της ομίχλης μεταφοράς, η προέλευση της υγρής και θερμής αέριας μάζας είναι, είτε από τη θάλασσα, είτε από την περιοχή που εκτείνεται στην κοιλάδα του Ανθεμούντα (Θέρμη - Βασιλικά). Μελετήθηκε η μηνιαία και ωριαία συχνότητα εμφάνισης του κάθε είδους, καθώς και η ωριαία συχνότητα διάλυσης αυτών. Η μελέτη των συνοπτικών συνθηκών που επικρατούν κατά την εμφάνιση της ομίχλης, αποτελεί σημαντική πληροφορία που βοηθά στην πρόγνωση του φαινομένου. Για το σκοπό αυτό, επιτεύχθηκε ο σχεδιασμός μέσων συνοπτικών μετεωρολογικών χαρτών -με την εφαρμογή δύο στατιστικών μεθόδων- σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης Καιρού (ECMWF), με σκοπό τη μελέτη της συνοπτικής κατάστασης που επικρατεί πριν την εμφάνιση των επεισοδίων ομίχλης που έχουν καταγραφεί κατά το χρονικό 1

2 διάστημα μελέτης. Προέκυψαν 9 διαφορετικές συνοπτικές καταστάσεις που επικρατούν πριν την εμφάνιση της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Για την πρόγνωση της ομίχλης, απαραίτητη κρίνεται και η γνώση σχετικά με την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα ραδιοβολίσεων τα οποία παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τη δομή της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και του ανέμου κατακόρυφα στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι στατιστικές και εμπειρικές προγνωστικές μέθοδοι που προτείνονται σήμερα από ερευνητικά κέντρα και μετεωρολογικές υπηρεσίες. Η μέθοδος του Saunders (195, 1958) προέκυψε ως μια μέθοδος η οποία έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για την περιοχή του αεροδρομίου. Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για το στήσιμο του μονοδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης και πρόγνωσης της ομίχλης COBEL (COuche Brouillard Eau Liquide). Το μοντέλο αυτό έτρεξε για συγκεκριμένα επεισόδια ομίχλης, με τη χρήση δεδομένων του μοντέλου Fifth-Generation NCAR/Penn State Mesoscale Model (MM5), λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές και τοπογραφικές συνθήκες του αεροδρομίου «Μακεδονία», και μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ομίχλης μέσω διαφόρων ελέγχων που έγιναν μέσω των προσομοιώσεων του μοντέλου. Προέκυψε ότι το μοντέλο λειτουργεί ικανοποιητικά για την περιοχή του αεροδρομίου, ωστόσο υπάρχει προοπτική να γίνουν έλεγχοι ευαισθησίας του μοντέλου σε διάφορες παραμέτρους, με σκοπό την βέλτιστη προσαρμογή στα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των φυσικών διεργασιών της ομίχλης, αλλά σύντομα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ως προγνωστικό εργαλείο. Το COBEL αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των φυσικών διεργασιών της ομίχλης, αλλά σύντομα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ως προγνωστικό εργαλείο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εμφάνιση της ομίχλης έχει αρνητικές επιπτώσεις παγκοσμίως στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ομαλή λειτουργία της αεροπλοΐας, της χερσαίας συγκοινωνίας και της ναυσιπλοΐας. Η απρόβλεπτη αυτή δυσκολία στην εξυπηρέτηση από πλευράς αεροδρομίου, εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας, οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους των αερομεταφορέων. Ο Valdez (2) κατέληξε στο ότι πιο ακριβείς προγνώσεις της ορατότητας και της βάσης χαμηλών νεφών για χρονικό διάστημα 3 min συμβάλλει στη μείωση του πλήθους των καθυστερήσεων λόγω καιρού κατά 2-35%. Η εμφάνιση της ομίχλης εξαρτάται από τη θερμοδυναμική και μικροφυσική δομή του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζει τα θερμοδυναμικά και μικροφυσικά χαρακτηριστικά της ομίχλης είναι η τοπογραφία και η ακτογραμμή, τα ποικίλα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους, καθώς και τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Πρόοδος στην κατανόηση των παραπάνω χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη φυσική δομή της ομίχλης έχει πραγματοποιηθεί με μια σειρά πειραμάτων πεδίου (Taylor 1917; Roach et al. 1976; Choularton et al. 1981; Meyer et al. 1986; Findlater et al 1989; Fitzjarald and Lala 1989; Fuzzi et al 1998), αλλά και μέσα από μελέτες με τη βοήθεια μονοδιάστατων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων (Fisher and Caplan 1963; Zdunkowski and Nielsen 1969; Brown and Roach 1976; Oliver et al. 1978; Brown 198; Welch et al. 1986; Forkel 1987; Turton and Brown 1987; Musson-Genon 1987; Bott 199; Duynkerke 1991; Ballard et al. 1991; Bergot and Guédalia 1994; Teixeira 1999; Nakanishi 2; Koračin et al 25; Thompson et al 25). Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες επικεντρώθηκαν σε ένα είδος ομίχλης, είτε ακτινοβολίας, είτε θαλάσσιου καπνού. 2

3 Προσπάθειες έχουν γίνει επίσης και στη μελέτη των συνοπτικών συνθηκών που σχετίζονται με την εμφάνιση ή μη της ομίχλης. Οι περισσότερες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στις Η.Π.Α.. Συγκεκριμένα ο George (194) πραγματοποίησε μελέτη σχετικά με τους μηχανισμούς που προκαλούν την ομίχλη και τη σχέση τους με τύπους καιρού σε διάφορες περιοχές στις ανατολικές και νότιες Η.Π.Α.. Οι Meyer και Lala (199) μελέτησαν κλιματικές παραμέτρους και συνοπτικούς τύπους καιρού που σχετίζονται με την εμφάνιση ομίχλης ακτινοβολίας στο Albany της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Πιο πρόσφατα, οι Croft και Burton (26) εξέτασαν τη σχέση που συνδέει την έκταση της ομίχλης με διάφορους συνοπτικούς τύπους καιρού κατά τη διάρκεια μιας χειμωνιάτικης περιόδου στην περιοχή των βόρειων μέσο-ατλαντικών Η.Π.Α. Για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι περιορισμένες. Συγκεκριμένα, η ομίχλη που σχηματίζεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης δεν έχει μελετηθεί εκτενώς μέχρι σήμερα. Πέραν της μελέτης του Foris (22) σχετικά με την κλιματολογία της ομίχλης στην περιοχή, δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη των θερμοδυναμικών και μικροφυσικών χαρακτηριστικών καθώς και της δομής της ομίχλης γεγονός που καθιστά ελλιπή την κατανόηση των διαδικασιών που επηρεάζουν τον κύκλο ζωής της ομίχλης, στις διάφορες μορφές της. Για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ο Angouridakis (1973) μελέτησε τη σχέση τύπων καιρού και εμφάνισης ειδών ομίχλης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και οι Χούσος et al. (28) εξέτασαν τις κύριες συνοπτικές καταστάσεις που ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης στη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια αντικειμενικής κατάταξης 138 περιστατικών επιμένουσας ομίχλης σε ομάδες. Ως προς την πρόγνωση της ομίχλης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι Angouridakis and Flocas (1983) πρότειναν μια γραμμική προγνωστική σχέση υπολογισμού της θερμοκρασίας ομίχλης, η οποία συγκρινόμενη με τη θερμοκρασία που υπολογίζεται με τη μέθοδο του Saunders (195) δίνει μια εκτίμηση για την πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης ακτινοβολίας στην περιοχή. Στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) που χρηματοδοτεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ολοκληρώθηκαν και οι τέσσερις φάσεις του έργου. Αυτές περιελάμβαναν: α) τη δημιουργία βάσης δεδομένων των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών πριν και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ομίχλης για την περίοδο , β) την κλιματολογική μελέτη της ομίχλης και τη μελέτη της κατακόρυφης και οριζόντιας δομής της ομίχλης με σκοπό τη στατιστική ανάλυση της εμφάνισης του φαινομένου, γ) τον καθορισμό των ειδών της ομίχλης που σχηματίζεται στην περιοχή και των συνθηκών που επικρατούν πριν και κατά το σχηματισμό της, καθώς και κατά τη διάλυση αυτής, δ) τη μελέτη του φαινομένου σε συνοπτική και μέση κλίμακα με τη βοήθεια μέσων συνοπτικών χαρτών διαφόρων παραμέτρων οι οποίοι σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (European Center for Mesoscale Weather Forecasting, ECMWF) που καλύπτουν μια περιοχή πάνω από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, ε) τη μελέτη στατιστικών και εμπειρικών προγνωστικών μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την πρόγνωση της ομίχλης στην περιοχή του αεροδρομίου και στ) την εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου προσομοίωσης και πρόγνωσης της ομίχλης, COBEL, για την περιοχή μελέτης. Η παρούσα τελική έκθεση αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της κ. Σταυρούλας Στολάκη με τίτλο: «Μελέτη των Χαρακτηριστικών του Φαινομένου της Ομίχλης στο Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και Δυνητικότητα Αντιμετώπισης αυτού». Τα αποτελέσματα της Μελέτης Ετήσια Διάρκειας αποτελούν τη βάση για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της ομίχλης ως προς τα μικροφυσικά χαρακτηριστικά της, ώστε να πραγματοποιηθεί μελέτη των μεθόδων διάλυσης αυτής και προσπάθεια εύρεσης της καταλληλότερης από αυτές. Το τελευταίο αποτελεί μια ακόμη συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. 3

4 Τέλος, η τελική έκθεση τίθεται στη διάθεση κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου με το αεροδρόμιο Μακεδονία και αποτελεί τη βάση για περαιτέρω προσπάθειες, τόσο μελέτης, όσο και αντιμετώπισης του φαινομένου της ομίχλης που προβληματίζει τους αερομεταφορείς και τη λειτουργία του ίδιου του αεροδρομίου «Μακεδονία». 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1 Περιοχή Μελέτης Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» βρίσκεται στο Δήμο Μίκρας της Θεσσαλονίκης, 15 km νοτιοανατολικά της πόλης (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου «Μακεδονία» (από Εικόνα 2. Σχεδιάγραμμα του αεροδρομίου «Μακεδονία». 4

5 Ο μετεωρολογικός σταθμός του αεροδρομίου (4,31 ο Ν, 22,58 ο Ε) (Εικόνα 3) είναι εγκατεστημένος σε απόσταση 8 m από τη θάλασσα και σε 7 m υψόμετρο. Εικόνα 3. Μετεωρολογικός σταθμός του αεροδρομίου «Μακεδονία». 2.2 Βάση δεδομένων Τα δεδομένα επιφανείας προέρχονται από μετεωρολογικές πληροφορίες METARs (Météorologique Aviation Régulière) που στέλνονται από τον μετεωρολογικό σταθμό του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Κέντρου Μακεδονία (Π.Μ.Κ.Μ.) στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) κάθε μισή ώρα και από SPECIs στις περιπτώσεις εκείνες που μια σημαντική μεταβολή των μετεωρολογικών συνθηκών λάμβανε χώρα. Τα δεδομένα αφορούν στη χρονική περίοδο 35 ετών ( ) και περιλαμβάνουν μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα, θερμοκρασίας σημείου δρόσου, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, ελάχιστης ορατότητας, νεφοκάλυψης, είδους χαμηλών, μέσων και υψηλών νεφών, βάσης νεφών, ατμοσφαιρικής πίεσης, ώρας έναρξης και λήξης κάθε επεισοδίου ομίχλης καθώς και διάρκειας αυτού. Η παραπάνω βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό, ως προς το είδος, των επεισοδίων ομίχλης, καθώς και για την κλιματολογική μελέτη του φαινομένου. Για τη μελέτη της κατακόρυφης δομής του φαινομένου, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που προέρχεται από ραδιοβολίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις και 12 UTC (Coordinated Universal Time) και καλύπτουν τη χρονική περίοδο Νωρίτερα δεν υπάρχουν δεδομένα ραδιοβολίσεων σε ηλεκτρονική καταγραφή. Δεδομένα του ECMWF ανά εξάωρο (, 6, 12 και 18 UTC) χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία αποτελούνται από τις εξής τιμές πεδία: Ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας (Mean Sea Level) Θερμοκρασία αέρα στη στάθμη των 85 hpa Πάχος στρώματος 1 5 hpa Γεωδυναμικό ύψος της ισοβαρικής επιφάνειας των 5 hpa 5

6 σε ορθογώνιο πλέγμα 273 σημείων, οριζόντιας διακριτοποίησης 2.5 o x2.5 o, το οποίο καλύπτει μια περιοχή πάνω από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη (1 ο Δ 4 ο Α και 3 ο Β 6 ο Β). Τα δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο 1/9/1971 έως 31/8/ Μοντέλο COBEL-ISBA Το ατμοσφαιρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη είναι το υψηλής ανάλυσης μοντέλο μιας διάστασης (1-D) COBEL (COuche Brouillard Eau Liquide). Αρχικά το μοντέλο σχεδιάστηκε από το Laboratoire d Aérologie του Université Paul Sabatier της Τουλούζης στη Γαλλία. Στην συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω σε συνεργασία μεταξύ των Laboratoire d Aérologie (Université Paul Sabatier/ C.N.R.S., France), Université du Québec a Montréal (U.Q.A.M., Canada) και Centre National de Recherches Météorologiques (GAME- CNRM/CNRS, France). Αναλυτική περιγραφή του μοντέλου δίδεται στo άρθρο των Bergot and Guédalia (1994). Το μοντέλο αυτό είχε αρχικά σχεδιαστεί για την προσομοίωση της εξέλιξης της κατακόρυφης δομής ενός σταθερού νυχτερινού ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος σε τοπική κλίμακα και οι εξισώσεις του προέρχονται από την υπόθεση του Boussinesq με την προϋπόθεση της οριζόντιας ομοιογένειας. Ωστόσο, οι επιδράσεις πιθανών οριζόντιων ανομοιογενειών στη μέση κατάσταση της ατμόσφαιρας λαμβάνονται υπόψη μέσω της δυνατότητας να συνδυαστεί με τρισδιάστατα (3-D) μοντέλα μέσης κλίμακας ή αναλύσεις αυτών (Εικόνα 4). Η επίδραση αυτών των ανομοιογενειών εισάγεται στο μοντέλο μέσω παραμέτρων μέσης κλίμακας όπως είναι η οριζόντια δύναμη της ατμοσφαιρικής πίεσης (γεωστροφικός άνεμος), η μεταφορά θερμοκρασίας και υγρασίας, η κατακόρυφη κίνηση και οι τοπικές τάσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης οι οποίες δρουν μεταβάλλοντας τη δυναμική και θερμοδυναμική δομή του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Δηλαδή η υψηλούς ανάλυσης αναπαράσταση του οριακού στρώματος γίνεται με τη χρήση των τεχνικών συνδυασμού τρισδιάστατων (3-D) και μονοδιάστατων (1-D) μοντέλων. Εικόνα 4. Συνδυασμός τρισδιάστατου (3-D) και υψηλής ανάλυσης μονοδιάστατου μοντέλου (1-D) του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος (http://www.rap.ucar.edu/staff/tardif/cobel/background.htm). 6

7 Το COBEL περιλαμβάνει τυπικές αλλά και ειδικές παραμετροποιήσεις (για πολύ σταθερά οριακά στρώματα) της τυρβώδους ανάμιξης που βασίζονται στην Τυρβώδη Κινητική Ενέργεια (TKE) και στο μήκος ανάμιξης (1.5 order turbulence closure scheme), καθώς και ένα υψηλής ανάλυσης φασματικό σχήμα υπεριώδους ακτινοβολίας (232 κανάλια) το οποίο υπολογίζει τις μεγάλου μήκους κύματος ροές σε κάθε επίπεδο του μοντέλου για 232 φασματικά διαστήματα μεταξύ 4μm και 1μm (Vehil et al., 1989). Η ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος (ηλιακή) υπολογίζεται μέσω ενός μονοφασματικού σχήματος των Fouquart and Bonnel (198). Αναφορικά με τη μικροφυσική του μοντέλου, η κατανομή του μεγέθους των σταγονιδίων δε λαμβάνεται υπόψη. Το περιεχόμενο νερό του νέφους (q l, cloud liquid water content) υπολογίζεται ως προγνωστική μεταβλητή. Η ορατότητα στο μοντέλο υπολογίζεται, σύμφωνα με τον Kunkel (1984), μέσω του περιεχόμενου νερού με βάση τη σχέση: 3.9 visibility ( m) = (1) ( ρq l ) Άλλα χαρακτηριστικά του μοντέλου περιλαμβάνουν ένα «όλα ή τίποτα» ("all or nothing") σχήμα συμπύκνωσης, την παραμετροποίηση της απόθεσης των σταγονιδίων της ομίχλης, καθώς και την παραμετροποίηση των φυσικών διεργασιών σχηματισμού ψεκάδων του Kessler (1969). Στην Εικόνα 5, παρουσιάζονται όλες οι φυσικές διεργασίες οι οποίες προσομοιώνονται από το μοντέλο. Οι αριθμητικοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται με τη χρήση δύο πλεγμάτων (grids). Η χρονική εξέλιξη των βασικών μεταβλητών όπως ο άνεμος, η θερμοκρασία και η αναλογία μίγματος υπολογίζεται στο πρωτεύων πλέγμα. Οι τυρβώδεις ροές και οι ροές ακτινοβολίας υπολογίζονται στο δευτερεύον πλέγμα (Εικόνα 6). Εικόνα 5. Οι φυσικές διεργασίες που περιγράφονται και προσομοιώνονται από το COBEL Από 7

8 Τα δύο πλέγματα είναι εναλλασσόμενα έτσι ώστε οι κατακόρυφες αποκλίσεις των τυρβωδών ροών και των ροών της ακτινοβολίας (που υπολογίζονται με πεπερασμένες κεντρικές διαφορές) να είναι έγκυρες στο πρωτεύον πλέγμα. Τα επίπεδα που ορίζουν τα δύο πλέγματα κατανέμονται στην κατακόρυφο σε σχέση με μια λογαριθμική συνάρτηση μεταξύ του εδάφους και ενός ύψους περίπου 1.5 km. Η ανάλυση είναι υψηλότερη στα κατώτερα 1 m της ατμόσφαιρας. Το πρωτεύων πλέγμα αποτελείται από 3 επίπεδα μεταξύ του εδάφους και ενός ύψους περίπου 1.4 km, ενώ το δευτερεύον πλέγμα αποτελείται από 31 επίπεδα κάτω του 1.5 km. Πέντε επιπλέον επίπεδα που βρίσκονται μεταξύ 1.4 km και 5.3 km συμπληρώνουν το πλέγμα πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι ροές ακτινοβολίας. Αυτά τα επιπλέον επίπεδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω υπολογισμούς και απαιτούνται για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό των ροών ακτινοβολίας στα κατώτερα επίπεδα, όπου υπολογίζεται η εξέλιξη της μεταβολής της θερμοκρασίας. Οι ροές ακτινοβολίας υπολογίζονται και στην επιφάνεια. Εικόνα 6. Τα δύο πλέγματα του COBEL. Το πρωτεύον πλέγμα συμβολίζεται με τη συνεχή γραμμή ενώ το δευτερεύον με τη διακεκομμένη (http://www.rap.ucar.edu/staff/tardif/cobel/background.htm). Επιπρόσθετα, το μοντέλο συνδυάζεται με το ISBA (Interactions Soil Biosphere Atmosphere) (Noilhan and Planton, 1989; Boone, 2; Boone et al., 1999) που είναι ένα σχήμα επιφάνειας που προσομοιώνει την ανταλλαγή θερμότητας, μάζας και ορμής μεταξύ τους εδάφους ή των υδάτινων επιφανειών και της υπερκείμενης ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνει 7 επίπεδα εδάφους που αντιστοιχούν σε βάθος 2 μέτρων. Το πάχος του πρώτου εδαφικού στρώματος είναι.5 cm και του δεύτερου είναι 2.5 cm. 2.4 Μετρήσεις πεδίου Στο τέλος της τέταρτης φάσης του προγράμματος τοποθετήθηκαν σε τρία ύψη (15, 18 και 22 m) στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία», τέσσερις αισθητήρες 8

9 καταγραφής της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα (HOBO, Onset Computer Corporation, MA, USA) (Εικόνα 7). Δύο από αυτούς τοποθετήθηκαν σε αντίθετες πλευρές της ταράτσας του πύργου ελέγχου και οι υπόλοιποι δύο σε δυο πιο χαμηλά ύψη. Οι αισθητήρες καταγράφουν τιμές ανά 15 mins. Οι μετρήσεις αυτές είναι αναγκαίες για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη μελέτη των διαφόρων ειδών ομίχλης καθώς και της δομής τους σε ύψη κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, πράγμα που δεν είναι πάντοτε εφικτό με τη βοήθεια των δεδομένων που λαμβάνονται από τις ραδιοβολίσεις. Εικόνα 7. Αισθητήρας καταγραφής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρα (HOBO, Onset Computer Corporation, MA, USA) μέσα σε προστατευτικό κλωβό που βρίσκεται εγκατεστημένος στην ταράτσα του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία». Πριν την εγκατάσταση στον πύργο ελέγχου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας των αισθητήρων. Αρχικά, συγκρίθηκαν οι τιμές που δίνουν οι τέσσερις αισθητήρες στο ίδιο σημείο, σε μια καταγραφή που έγινε στον κλωβό του μετεωρολογικού σταθμού του αεροδρομίου για την περίοδο Νοεμβρίου 28. Οι τέσσερις αισθητήρες τοποθετήθηκαν στο σημείο όπου είναι τοποθετημένος ο θερμοϋγρογράφος του κλωβού. Ως προς τη θερμοκρασία του αέρα, η μέγιστη διαφορά μεταξύ των τιμών που καταγράφουν οι αισθητήρες, όταν αυτή σημειώνεται, φτάνει κατά απόλυτη τιμή τους,4 ο C. Ως προς τη σχετική υγρασία του αέρα, οι διαφορές που σημειώνονται μεταξύ των αισθητήρων κυμαίνονται κατά απόλυτη τιμή μεταξύ,5 και,76 % με τυπική απόκλιση μεταξύ,73 και 1,34%. Στη συνέχεια και για το ίδιο χρονικό διάστημα συγκρίθηκαν οι τιμές που καταγράφονται από τους αισθητήρες με τις τιμές που καταγράφονται από τον θερμοϋγρογράφο του μετεωρολογικού κλωβού. Παρατηρήθηκε ότι οι αισθητήρες υπερεκτιμούν τη θερμοκρασία του αέρα από,1 έως,3 ο C κατά μέσο όρο. Αναφορικά με τη σχετική υγρασία, για όλους τους αισθητήρες οι μετρήσεις της σχετικής υγρασίας διαφέρουν κατά 1,2 με 2% κατά απόλυτη τιμή. Οι παραπάνω αποκλίσεις είναι αποδεκτές με αποτέλεσμα να κρίνεται ικανοποιητική η λειτουργία των αισθητήρων. Στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται διάγραμμα των τιμών διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων που προέρχονται από METAR, όπως καταγράφηκαν στον μετεωρολογικό κλωβό του αεροδρομίου, της ορατότητας που καταγράφηκε από το σύστημα RVR (Runway Visual Range) το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο στο άκρο με διεύθυνση 16 ο, του διαδρόμου 16 ο 34 ο του αεροδρομίου, καθώς και της θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου και της σχετικής υγρασίας του αέρα που καταγράφηκαν από τους 4 αισθητήρες, πριν, κατά τη 9

10 διάρκεια και μετά τη λήξη του επεισοδίου ομίχλης ελάττωσης του ύψους της βάσης νέφους που σημειώθηκε την 2 Ιανουαρίου 29 με έναρξη στις 6 UTC (+ 2 ώρες = τοπική ώρα) και λήξη στις 8 UTC. Ο αισθητήρας 1 βρίσκεται εγκατεστημένος στα 15 m του πύργου ελέγχου, ο αισθητήρας 2 βρίσκεται στα 18 m, ενώ οι αισθητήρες 3 και 4 βρίσκονται τοποθετημένοι αντιδιαμετρικά στην ταράτσα του πύργου ελέγχου στα 22 m. Το σύστημα RVR λαμβάνει μετρήσεις με συχνότητα 15 sec. Παρατηρείται ότι τόσο η θερμοκρασία του αέρα, όσο και η θερμοκρασία σου σημείου δρόσου είναι χαμηλότερες στα 2 m από ότι πιο ψηλά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Επίσης, από τις καθ ύψος μετρήσεις της θερμοκρασίας σημειώνεται άνοδος της θερμοκρασίας με το ύψος, ένδειξη θερμοκρασιακής αναστροφής που συνδέεται πολύ συχνά με την εμφάνιση της ομίχλης. Την εικόνα αυτή συμπληρώνει και η ραδιοβόλιση των UTC της 2 ης Ιανουαρίου 29. Αναφορικά με τη σχετική υγρασία του αέρα, αυτή δεν παρουσιάζει έντονη μεταβολή καθ ύψος. 14 (α) 12 T2-22m T1-22m Ts T-18m T-15m Θερμοκρασία (οc) :45 16:45 21:45 2:45 7:45 ώρες (UTC) 8 (β) Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου ( o C) DPT1 DPT3 Td DPT2 DPT4 9:5 12:2 14:5 17:2 19:5 22:2 :5 3:2 5:5 8:2 ώρες (UTC) 1

11 1 (γ) 9 8 Σχετική Υγρασία (%) RH2-22m RH-18m 1 RH1-22m RH-15m 12: 14:3 17: 19:3 22: :3 3: 5:3 8: 1:3 ώρες (δ) 12 1 ορατότητα (km) :5 12:2 14:5 17:2 19:55 22:25 :55 3:35 6:5 8:35 ώρες (UTC) Σχήμα 1. Διαγράμματα παρατηρήσεων καθ ύψος για την 2 Ιανουαρίου 29: α) θερμοκρασίας αέρα (4 αισθητήρες στα 15, 18 και 22 m και μετεωρολογικού κλωβού, 2 m) β) θερμοκρασίας σημείου δρόσου, όπως στο (α), γ) σχετικής υγρασίας αέρα, δ) ορατότητας. Διάρκεια επεισοδίου από 6 έως 8 UTC. Οι αισθητήρες θα παραμείνουν καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Δεκεμβρίου Μαρτίου κατά την οποία σημειώνεται και η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης όλων των ειδών. 2.5 Μεθοδολογία Ορισμός επεισοδίων ομίχλης Σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό, η ομίχλη είναι ένα νέφος που εφάπτεται του εδάφους και αποτελείται από υδροσταγονίδια τα οποία αιωρούνται στην ατμόσφαιρα περιορίζοντας την οριζόντια ορατότητα κάτω από το 1 km (Huschke, 1959). Ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ποικίλους ορισμούς της ομίχλης και της πυκνής ομίχλης, ανάλογα με τον σκοπό της εργασίας τους. Για παράδειγμα, συνθήκες πυκνής ομίχλης με τιμές ορατότητας μερικών εκατοντάδων μέτρων αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη χερσαία συγκοινωνία. 11

12 Από την άλλη, η ασφάλεια των αερομεταφορών επηρεάζεται από μικρότερου βαθμού μείωση της ορατότητας. Οι Peace (1969), Hardwick (1973), Meyer και Lala (199) και Westcott (24) χρησιμοποίησαν το κατώφλι των 4 m για τον ορισμό πυκνής ομίχλης. Ο Friedlein (24) όρισε ως πυκνή ομίχλη την εμφάνιση ορατότητας ίση ή μικρότερη των 5 m, ενώ οι Croft et al. (1997) όρισαν ως κατώφλι τα 8 m. Τέλος, οι Tardif και Rasmussen (27) όρισαν την παρουσία ομίχλης ως την ορατότητα μικρότερη των 1.6 km (1 mile) με ταυτόχρονη εμφάνιση ομίχλης ή ομίχλης πάγου. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο διεθνής ορισμός της ομίχλης και ως επεισόδιο ομίχλης ορίστηκε η χρονική περίοδος κατά την οποία η ορατότητα ήταν μικρότερη του 1 km. Έτσι, εντός της ημέρας υπήρχε περίπτωση να καταγραφούν και περισσότερα του ενός επεισόδια ομίχλης. Το κριτήριο της μείωσης της ορατότητας, όπως ορίστηκε, αποκλείει περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση στην ορατότητα προήλθε εξαιτίας άλλων μετεωρολογικών φαινομένων όπως η βροχόπτωση ή το χιόνι. Επίσης, υιοθετήθηκε ο ορισμός της πυκνής ομίχλης, ως η εμφάνιση ορατότητας ίσης ή μικρότερης των 4 m. Για την περίοδο , εντοπίστηκαν 635 επεισόδια ομίχλης τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο ανάλυσης Ταξινόμηση ειδών ομίχλης Ο εντοπισμός και η ταξινόμηση των επεισοδίων ομίχλης σε συγκεκριμένα είδη κρίνεται απαραίτητος για την κατανόηση των πρωταρχικών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό τους στην περιοχή του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τους Angouridakis (1973) και Χούσο et al. (28) οι οποίοι μελέτησαν το φαινόμενο σε συνοπτική κλίμακα, τα είδη ομίχλης που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στη Θεσσαλονίκη είναι η ομίχλη ακτινοβολίας και η μετωπική ομίχλη από έλευση κυρίως θερμού μετώπου. Ο Foris (22) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ομίχλη ακτινοβολίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία». Με βάση τις παραπάνω μελέτες και τον έλεγχο που έγινε σε ένα δείγμα του συνολικού αριθμού των επεισοδίων ομίχλης, στη συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε ότι στο αεροδρόμιο εμφανίζονται τέσσερα είδη ομίχλης: ομίχλη ακτινοβολίας (radiation fog), ομίχλη μεταφοράς (advection fog), ομίχλη λόγω ελάττωσης της βάσης νέφους (cloud base lowering fog) και ομίχλη βροχής (precipitation fog). Με βάση τον ορισμό των Tardif και Rasmussen (27), η ομίχλη βροχής είναι γενίκευση του ορισμού της μετωπικής ομίχλης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ορισμένα είδη ομίχλης μεταφοράς-ακτινοβολίας (advection-radiation fog) τα οποία ωστόσο συμπεριλήφθηκαν στο είδος της ομίχλης ακτινοβολίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό της ομίχλης είναι πολλοί. Η μεταφορά θερμοκρασίας και/ ή υγρασίας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στο σχηματισμό ομίχλης ακτινοβολίας, ενώ από την άλλη, η ψύξη λόγω ακτινοβολίας μπορεί να αποτελεί παράγοντα στο σχηματισμό ομιχλών άλλων ειδών. Η ταξινόμηση των επεισοδίων της ομίχλης βασίστηκε στη μεθοδολογία που πρότειναν οι Tardif και Rasmussen (27) η οποία εφαρμόστηκε σε ωριαίες παρατηρήσεις θερμοκρασίας αέρα, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, ορατότητας, ύψους χαμηλών νεφών και νεφοκάλυψης που αναφέρονται στο χρονικό διάστημα Στο χρονικό αυτό διάστημα σημειώθηκαν 282 επεισόδια ομίχλης. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, η ταξινόμηση των επεισοδίων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται στις ωριαίες τιμές των παραπάνω μετεωρολογικών παραμέτρων. Τα κριτήρια αυτά έχουν ληφθεί έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τους πρωταρχικούς φυσικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ομίχλης του κάθε είδους. Ο προσδιορισμός των κριτηρίων του κάθε είδους έγινε με βάση αναφορές στη βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τους μηχανισμούς και τη μορφολογία σχηματισμού του κάθε είδους (Πίνακας 1). 12

13 Πίνακας 1. Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην ταξινόμηση των επεισοδίων ομίχλης στα τέσσερα είδη που αναγνωρίστηκαν και πρωταρχικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την εμφάνιση του κάθε είδους. Είδος ομίχλης Κριτήρια για την έναρξη της ομίχλης Ταχύτητα ανέμου < 2 m s -1 Ανέφελος ουρανός μια ώρα πριν ή ύψος βάσης νέφους < 1 m αν ακολουθείται από εμφάνιση ομίχλης στην επιφάνεια Ομίχλη ακτινοβολίας Ψύξη πριν την έναρξη ή μικρή θέρμανση κατά την ώρα πριν την έναρξη της ομίχλης εφόσον προηγείται ψύξη Σχηματισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας Ταχύτητα ανέμου 2 m s -1 Ανέφελος ουρανός μια ώρα πριν ή ύψος βάσης νέφους < 2 m. Ομίχλη μεταφοράς Απότομη πτώση της ορατότητας Έναρξη σαν ένα τοίχος που πλησιάζει τον σταθμό ή ως χαμηλά νέφη που πλησιάζουν τον σταθμό Βαθμιαία ελάττωση του ύψους της βάσης νέφους κατά τη διάρκεια Ομίχλη ελάττωσης του περιόδου 5-8 ωρών πριν την έναρξη της ομίχλης, με αρχικό ύψος νέφους ύψους νέφους χαμηλότερου του 1 km Βροχόπτωση που σημειώνεται κατά την έναρξη της ομίχλης ή μια ώρα Ομίχλη βροχής πριν Έτσι, ορίζεται το είδος ομίχλης που χαρακτηρίζει κάθε επεισόδιο. Τα κριτήρια και τα κατώφλια ορίστηκαν με βάση το σύνολο των παρατηρήσεων και την εξέλιξή τους 5-8 ώρες πριν την έναρξη του κάθε επεισοδίου. Το κατώφλι της ταχύτητας του ανέμου που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των επεισοδίων ομίχλης ακτινοβολίας επιλέχθηκε με βάση τις πληροφορίες που δίδονται από τους Tardif και Rasmussen (27). Τέλος, τα επεισόδια εκείνα που δεν πληρούσαν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια ή για τα οποία υπήρχε έλλειψη πληροφοριών και δεν ήταν εφικτή η ταξινόμησή τους σε ένα από τέσσερα είδη, χαρακτηρίστηκαν ως «άγνωστα». Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομίχλης ακτινοβολίας και ομίχλης μεταφοράς παρατίθενται στα Σχήματα 2 και θερμοκρασία ( o C) T Td 18:2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 ώρες (UTC) πίεση (hpa) :2 19:2 2:2 21:2 22:2 23:2 :2 1:2 2:2 3:2 4:2 ώρες (UTC) 13

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΩΝ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..../2010 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα