ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συκιές Ιούλιος 2009

2 Περιεχόµενα Συνοπτικά στοιχεία του έργου.. 4 Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας και δραστηριότητες των ΟΤΑ. 7 Συνοπτική περιγραφή του έργου Κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο Στοιχεία για την ενέργεια στην περιοχή του ήµου Συκεών.. 17 Ως ήµος Συκεών ως καταναλωτής ενέργειας. 24 Υλοποίηση ιοικητικές υποχρεώσεις / αδειοδοτήσεις Χρονοδιάγραµα υλοποίησης.. 33 Περιβαλλοντική Κοινωνική και Οικονοµική ανάλυση κόστους ωφέλειας.. 34 Συµπεράσµατα. 51 1

3 Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από το Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ήµου Συκεών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EASY-Energy Actions and Systems in for the Mediterranean Local Communities. Συνοπτικά στοιχεία του έργου Τίτλος EASY-Energy Actions and Systems in for the Mediterranean Local Communities. Φορέας υλοποίησης ήµος Συκεών Φορέας Χρηµατοδότησης Χωροθέτηση Αριθµός Υποέργων 7 Υποέργα EACI ήµος Συκεών, Νοµού Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. Τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, σκιάστρων και θερµοµόνωσης σε κτίρια του ήµου Συκεών 2. Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε νέους υψηλής απόδοσης σε κτίρια του ήµου Συκεών 3. Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος εξοικονόµησης ενέργειας µε µηχανισµό µείωσης του χρόνου καύσης σε λεβητοστάσια κτιρίων του ήµου Συκεών 4. Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια του ήµου Συκεών 5. Προµήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Κεντρικής Ενεργειακής ιαχείρισης και Εποπτείας Εγκαταστάσεων οδοφωτισµού στο ήµο Συκεών. 6. Προµήθεια και εγκατάσταση θερµοµονωτικού καλύµµατος στο κολυµβητήριο Συκεών 7. ράσεις ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης τροποποίησης κοινωνικού περιβάλλοντος µε στόχο τον περιορισµό της χρήσης ενέργειας στο ήµο Συκεών. 2

4 Εισαγωγή έσµευση της ΕΕ για όλα τα κράτη µέλη και κύριο στόχο µας αποτελεί η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020, µε την υιοθέτηση µέτρων για τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των προϊόντων, των κτιρίων και των υπηρεσιών, για τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής και της διανοµής ενέργειας, για τη µείωση του αντίκτυπου των µεταφορών στην ενεργειακή κατανάλωση, για τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης και της υλοποίησης επενδύσεων στον τοµέα αυτό, καθώς και για την παρότρυνση και ενίσχυση µιας ορθολογικής συµπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας. Η αναγκαιότητα ενίσχυσης των προσπαθειών εξοικονόµησης ενέργειας είναι πια περισσότερο από προφανής. Εξοικονόµηση ενέργειας σηµαίνει µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο του οποίου η τιµή διεθνώς αυξάνεται ραγδαία αλλά και προστασία του περιβάλλοντος από την ατµοσφαιρική ρύπανση που συνεπάγεται η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα. Η βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγικότητα και στην εξοικονόµηση ενέργειας είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την επίτευξη των στόχων και των υποχρεώσεών της Χώρας στον ενεργειακό τοµέα. Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης µπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να µειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας. Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση µπορεί να ενισχύσει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της, σύµφωνα µε τις Κοινοτικές δεσµεύσεις και όπως υπογραµµίζεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας επιδρά στις ανάγκες των πρωτογενών πηγών ενέργειας διότι µε επενδύσεις της τάξεως του 1 Ευρώ στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονοµούνται 2 Ευρώ από τον τοµέα του ενεργειακού εφοδιασµού. Υποστηρίζεται ότι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί το αποτελεσµατικότερο µέσο µείωσης των εκποµπών «Αερίων του Θερµοκηπίου» 1 1 Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Αθήνα Άνοιξη

5 Κατανάλωση ενέργειας και δραστηριότητες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι δραστηριότητες των ΟΤΑ εντάσσονται στο τριτογενή τοµέα της οικονοµίας ο οποίος κατανάλωσε το 10,3% της Τελικής Εγχώριας Κατανάλωσης Ενέργειας ήτοι 22,5 TWh σε σύνολο 218,8 TWh κατά το Η κατανάλωση ενέργειας του τριτογενή τοµέα ακολουθεί αυξητική πορεία τόσο ως απόλυτο µέγεθος, όσο και ως ποσοστό συµµετοχής της κατανάλωσης του τριτογενή τοµέα στη Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας κατά την πενταετία Αναλυτικά: Συνολική Κατανάλωση τριτογενή τοµέα στην Ελλάδα ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ TWh +/- προηγούµενου έτους ΕΤΟΣ ,9 5,3% ,3 7,8% ,7 7,3% ,5 8,7% Ποσοστό συµµετοχής της κατανάλωσης του τριτογενή τοµέα στη Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας Ποσοστό συµµετοχής τριτογενή τοµέα στη Τελική Εγχώρια ΕΤΟΣ Κατανάλωση Ενέργειας ,5% ,7% ,9% ,7% ,3% 2 Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Αθήνα Άνοιξη 2008, Σελ. 31. Πίνακας Π3. Ενεργειακή κατανάλωση αναφοράς και στόχος εξοικονόµησης. 4

6 Ειδικά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΓ ΕΣΥΕ οι δηµόσιες και δηµοτικές αρχές καταναλώνουν το 5,30% της εθνικής κατανάλωσης 3. Αναλυτικά: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δηµόσιες και δηµοτικές αρχές κατά τα έτη στο σύνολο της χώρας (µεγέθη σε MWh) ΗΜΟΣΙΕΣ & ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΤΟΣ ,61% ,50% ,61% ,62% ,75% ,06% ,17% ,15% ,23% ,13% ,06% ,50% ,39% ,25% ,27% ,30% Κατά την περίοδο η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των δηµόσιων και δηµοτικών αρχών ακολουθεί αυξητική πορεία ως απόλυτη τιµή. Αναλυτικά: Σύνολο ηλεκτρικής κατανάλωσης ηµόσιων και ηµοτικών Αρχών σε απόλυτες τιµές (µεγέθη σε MWh) 3 Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας: «Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια, νοµό και κατά κατηγορία χρήσης» - _2008_01_F_BI.pdf 5

7 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ +/- προηγούµενου έτους ΕΤΟΣ ,7% ,9% ,7% ,9% ,2% ,7% ,6% ,2% ,6% ,5% ,7% ,2% ,3% ,0% ,2% Οι δραστηριότητες των ΟΤΑ που κρίνονται ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες είναι: Φωτισµός οδών Θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων (ιδιαιτέρως κολυµβητηρίων) Θέρµανση δηµοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης εξυπηρέτησης πολιτών, σχολεία και χώροι πολιτισµού) Ψύξη δηµοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης εξυπηρέτησης πολιτών και χώροι πολιτισµού - αθλητισµού) Μεταφορές κυρίως για την αποκοµιδή απορριµµάτων 6

8 Συνοπτική περιγραφή του έργου Το έργο περιλαµβάνει δράσεις που στοχεύουν στην εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Αποτελούν µέρος της γενικότερης στρατηγικής του ήµου για την σχεδίαση και διαµόρφωση µιας «πράσινης πόλης» όπως αυτή περιγράφεται: Α) στο Τοπικό Πρόγραµµα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και ιδιαίτερα στο Επιχειρησιακό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα 6. «Σύστηµα ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Ενεργειακών Αποθεµάτων» του Ειδικού Στόχου 1.4. «Ορθολογική ιαχείριση Φυσικών Πόρων». Β) στο 1 ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Συκεών και ιδιαίτερα στο Μέτρο 1.7 «Ορθολογική ιαχείριση Φυσικών Πόρων». Οι δράσεις του έργου που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων δηµοτικών κτιρίων Εξοικονόµηση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδοµών των ήµων Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και τροποποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις διαρθρώνονται στους παρακάτω θεµατικούς άξονες βάσει της σχετικής πρόσκλησης του προγράµµατος: Άξονας 1: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια Στον άξονα 1 προβλέπονται παρεµβάσεις σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Οι παρεµβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων θέρµανσης και ψύξης σε σύνολο δώδεκα (12) δηµοτικών κτιρίων, ιδιοκτησίας του ήµου και του Νοµικού Προσώπου ηµοτικοί Παιδικοί Βρεφικοί Σταθµοί Συκεών. Αναλυτικά τα κτίρια είναι τα εξής: ηµοτικά κτίρια στα οποία εφαρµόζονται παρεµβάσεις του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ α/α Ονοµασία Ιδιοκτησία Κ1 Παιδικός Σταθµός επί των οδών ΝΠ ηµοτικοί Παιδικοί Επταπυργίου και Βερµίου Βρεφικοί Σταθµοί Συκεών Κ2 Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός ήµος Συκεών επί της οδού Πόντου Κ3 Βρεφονηπιακός Σταθµός Πρόνοιας ήµος Συκεών 7

9 και Κ ΑΠ Κ4 Πολιτιστικό Κέντρο ήµος Συκεών Κ5 ηµαρχείο Συκεών ήµος Συκεών Κ6 4 ο ηµοτικό Σχολείο ήµος Συκεών Κ7 Κολυµβητήριο Συκεών ήµος Συκεών Κ8 3 ο -6 ο ηµοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία ήµος Συκεών Κ9 Κλειστό Γυµναστήριο.Α.Κ Συκεών (Τρίγωνο) Κ10 Κτίριο Στέγασης ηµοτικών Υπηρεσιών (Τεχνική Υπηρεσία), Κ11 Κλειστό Γυµναστήριο Γεννηµατά Κ12 Εργοτάξιο ήµος Συκεών ήµος Συκεών ήµος Συκεών ήµος Συκεών Τα συγκεκριµένα κτίρια συγκαταλέγονται ανάµεσα στα πιο ενεργοβόρα δηµοτικά κτίρια ενώ ορισµένα από αυτά επιλέχθηκαν λόγω παλαιότητας και/ή κακής κατάστασης των εγκαταστάσεων τους. Οι προτεινόµενες ενέργειες περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: - Αντικατάσταση παραθύρων µε θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου (Παιδικός Σταθµός Επταπυργίου και Βερµίου, Βρεφονηπιακός Σταθµός Πρόνοιας και Κ ΑΠ, 4 ο ηµοτικό Σχολείο) - Αντικατάσταση θυρών µε θερµοµονωτικές πόρτες αλουµινίου (Παιδικός Σταθµός Επταπυργίου και Βερµίου, Βρεφονηπιακός Σταθµός Πρόνοιας και Κ ΑΠ, 4 ο ηµοτικό Σχολείο) - Σκίαστρα ( ηµαρχείο, Πολιτιστικό κέντρο, Παιδικός Σταθµός Επταπυργίου και Βερµίου, Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός Πόντου, Βρεφονηπιακός Σταθµός Πρόνοιας και Κ ΑΠ) - Θερµοµόνωση ταράτσας( ηµαρχείο, Βρεφονηπιακός Σταθµός Πρόνοιας και Κ ΑΠ, 4ο ηµοτικό Σχολείο, Κολυµβητήριο) - Τοποθέτηση µηχανισµού εξοικονόµησης ενέργειας µηχανισµό µείωσης του χρόνου καύσης σε λεβητοστάσια (σε όλα τα κτίρια πλην του ηµαρχείου) - Τοποθέτηση µηχανισµού εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας (σε όλα τα κτίρια) - Σκίαστρο αιθρίου (Πολιτιστικό κέντρο) - Αντικατάσταση λέβητα( ηµαρχείο, Εργοτάξιο, Βρεφονηπιακός Σταθµός Πρόνοιας και Κ ΑΠ, 4ο ηµοτικό Σχολείο, Κολυµβητήριο, 3ο-6ο ηµοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία, Κλειστό Γυµναστήριο Γεννηµατά) 8

10 Άξονας 2: Ενεργειακή αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος Οι ενέργειες του άξονα 2 περιλαµβάνουν παρεµβάσεις για την εξοικονόµηση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό µέσω της προµήθειας και εγκατάστασης ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος Κεντρικής Ενεργειακής ιαχείρισης και Εποπτείας Εγκαταστάσεων οδοφωτισµού. Άξονας 4: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδοµών των ήµων Στον άξονα αυτό προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοµονωτικού καλύµµατος στο κολυµβητήριο Συκεών. Άξονας 5: Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων Οι δράσεις για τη διάδοση, δικτύωση και ενηµέρωση προβλέπουν την ενηµέρωση των υπαλλήλων του ήµου και στοχευµένων οµάδων του πληθυσµού για θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας µε στόχο την προώθηση αλλαγών σε επίπεδο συµπεριφορών και τρόπου ζωής, στην αειφόρο κατανάλωση. Η πράξη αποτελείται από επτά (7) υποέργα: 1. Τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, σκιάστρων και θερµοµόνωσης σε κτίρια του ήµου Συκεών 2. Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε νέους υψηλής απόδοσης σε κτίρια του ήµου Συκεών 3. Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος εξοικονόµησης ενέργειας µε µηχανισµό µείωσης του χρόνου καύσης σε λεβητοστάσια κτιρίων του ήµου Συκεών 4. Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια του ήµου Συκεών 5. Προµήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Κεντρικής Ενεργειακής ιαχείρισης και Εποπτείας Εγκαταστάσεων οδοφωτισµού στο ήµο Συκεών. 9

11 6. Προµήθεια και εγκατάσταση θερµοµονωτικού καλύµµατος στο κολυµβητήριο Συκεών 7. ράσεις ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης τροποποίησης κοινωνικού περιβάλλοντος µε στόχο τον περιορισµό της χρήσης ενέργειας στο ήµο Συκεών Το έργο εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ήµου Συκεών ως ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» παράγραφος β) «Περιβάλλον» σηµείο 1 «Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών» και παράγραφος γ) «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών, σηµείο1 «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά, όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρµανσης, έργων ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων». 10

12 Κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο Χωροταξικά στοιχεία Ο ήµος αποτελείται από ένα ηµοτικό ιαµέρισµα (..) µε έναν συνολικά οικισµό, ο οποίος είναι αστικός σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΣΥΕ (δηλαδή έχει πληθυσµιακό µέγεθος µεγαλύτερο των κατοίκων), εµφανίζει άµεση χωρική συνέχεια µε την Θεσσαλονίκη και αποτελεί τµήµα του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, όπως αυτό ορίζεται από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης (Ν.1561/1985) και από το Περιφερειακό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 218Β/ ). ηµογραφικά στοιχεία Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ο πραγµατικός πληθυσµός του ήµου ανέρχεται σε κατοίκους, ο µόνιµος πληθυσµός είναι λίγο µεγαλύτερος και ανέρχεται σε κατοίκους. Με βάση τον πραγµατικό πληθυσµό του 2001, ο. Συκεών κατέχει την 4 η θέση στο ΠΣΘ µετά τους ήµους Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Ευόσµου. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ο πραγµατικός πληθυσµός του ήµου Συκεών αποτελεί το 3,94% του πραγµατικού πληθυσµού του Νοµού Θεσσαλονίκης, το 2,23% του πραγµατικού πληθυσµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το 0,38% του πραγµατικού πληθυσµού της χώρας. O ήµος Συκεών εµφανίζει συνεχώς αυξητικές πληθυσµιακές τάσεις από το 1940 και τη δεκαετία εµφάνισε αύξηση του πραγµατικού πληθυσµού 22,5%, µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των χωρικών ενοτήτων στην οποίες εντάσσεται (ΠΣ, Νοµός Θεσ/νίκης, Κεντρική Μακεδονία και Χώρα), η οποία τον χαρακτηρίζει ως δυναµικά αναπτυσσόµενο. Σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα παρουσιάζει µάλιστα ιδιόµορφη δηµογραφική συµπεριφορά του ήµου στις µικρές ηλικίες καθώς εµφανίζει µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής των µικρών ηλικιακών οµάδων στο συνολικό πληθυσµό από ότι η χώρα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 από την ΕΣΥΕ, η gross πυκνότητα του πληθυσµού, µε βάση την έκταση του ήµου ανέρχεται στους 110 κατοίκους/ha. Η gross πυκνότητα του ήµου είναι χαµηλότερη της αντίστοιχης στους γειτονικούς ήµους (π.χ.. 11

13 Θεσσαλονίκης 204,29 κάτοικοι/ Ha,. Αµπελοκήπων 227,17 κάτοικοι/ Ha,. Νεάπολης 259,23 κάτοικοι/ Ha), γεγονός που δεν οφείλεται στην αραιή δόµηση, αλλά στο ότι µεγάλη έκταση του ήµου καταλαµβάνεται από το δάσος του Σεϊχ-Σου. Η µη δασική περιοχή του ήµου είναι πυκνοκατοικηµένη και σχεδόν στο σύνολό της εντός σχεδίου. Οικονοµικά στοιχεία Κλάδοι επαγγελµατικής δραστηριότητας Ο τριτογενής τοµέας αποτελεί το σηµαντικότερο οικονοµικό τοµέα του ΟΤΑ, όπως ισχύει και για το Νοµό Θεσσαλονίκης και για το σύνολο της Χώρας. Το ποσοστό των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα το 2001 ήταν 67%, στον δευτερογενή 32% και στον πρωτογενή 1% (βλ. πίνακα). Οι απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα την περίοδο , αυξήθηκαν κατά εντυπωσιακό ποσοστό (61,9%). ιάρθρωση οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ /.. ΣΥΚΕΩΝ Σύνολο οικονοµικά ενεργών Στον Πρωτογενή τοµέα 1% Στον ευτερογενή τοµέα 44% Στον Τριτογενή τοµέα 55% Σύνολο οικονοµικά ενεργών Στον Πρωτογενή τοµέα 1% Μεταβολές Στον ευτερογενή τοµέα 32% Στον Τριτογενή τοµέα 67% Των οικονοµικά ενεργών 35,2 % Στον Πρωτογενή τοµέα 110,9 % Στο ευτερογενή τοµέα -2,0 % Στον Τριτογενή τοµέα 61,9 % Ορισµοί: Κατανοµή των οικονοµικά ενεργών στο σύνολο του ΟΤΑ και τα.., βάσει της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ -91) σε τρεις βασικές κατηγορίες: Πρωτογενής τοµέας: Κλάδοι Α-B ευτερογενής τοµέας: Κλάδοι Γ-ΣΤ Τριτογενής τοµέας: Κλάδοι Ζ-Π Πηγή: ΕΣΥΕ Επιχειρηµατικότητα 12

14 Η ύπαρξη των µικρών επιχειρήσεων και η αυτοαπασχόληση, αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικότητας στον ήµο. Το κυρίαρχο είδος επιχείρησης στο ήµο Συκεών είναι το λιανικό εµπόριο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εµπορικού Επιµελητηρίου για το έτος 2007, στο λιανικό εµπόριο υπάγονται 439 επιχειρήσεις εντός του ήµου Συκεών, δηλαδή το 32% του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων. Με την ανάλυση κατά 2ψήφιο ΣΤΑΚΟ, διαπιστώνουµε ότι οι επιµέρους κλάδοι λιανικού εµπορίου όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων είναι τα παντοπωλεία, πολυκαταστήµατα, περίπτερα και καταστήµατα τροφίµων-ποτών, που συγκεντρώνουν συνολικά 154 επιχειρήσεις. Το λιανικό εµπόριο υφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων έχει επίσης σηµαντική παρουσία στο ήµο µε 54 επιχειρήσεις. Ακόµη καταγράφονται 77 επιχειρήσεις χονδρεµπορίου και 48 επιχειρήσεις οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων. 13

15 Στοιχεία για την Ενέργεια στην περιοχή του ήµου Συκεών Απόσπασµα από το Τοπικό Πρόγραµµα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο ήµο Συκεών Το ηλεκτρικό δίκτυο της ΕΗ εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση του συνόλου της γεωγραφικής έκτασης του ήµου Συκεών. Το δίκτυο αυτό αξιοποιείται τόσο για ιδιωτική χρήση, όσο και για δηµόσια. Μάλιστα, το δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού καλύπτει σε ποσοστό 85% το σύνολο του ήµου. Από την πρωτογενή έρευνα που διενεργήθηκε στο ήµο προέκυψε ότι ένα ελάχιστο ποσοστό των νοικοκυριών (0,7%) δε διαθέτει σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Προφανώς οι συγκεκριµένες περιπτώσεις αφορούν αυθαίρετες κατοικίες, χωρίς δικαίωµα σύνδεσης µε το δίκτυο, που πιθανότατα εξυπηρετούνται από ιδιωτικές γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος. Από την άλλη, δε µπορεί να διασφαλιστεί το αν οι ερωτώµενοι αναφερόντουσαν σε χρόνια κατάσταση ή αν στην περίοδο που διενεργήθηκε η έρευνα το νοικοκυριό τους ήταν παροδικά αποσυνδεδεµένο από το δίκτυο της ΕΗ, εξαιτίας της αδυναµίας ανταπόκρισης στην εξόφληση των τιµολογίων. Σε µια προσπάθεια αποτύπωσης του βαθµού εξυπηρέτησης του ήµου από το δίκτυο της ΕΗ, προέκυψε ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ικανοποιούν το 91,6% των πολιτών του. Μέτρια ικανοποίηση εκφράζει το 7,1%, ενώ δυσαρεστηµένο δηλώνει ποσοστό µόλις 1,3%. Πίνακας 32: Ικανοποίηση των πολιτών από τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ (%) ΠΟΛΥ ,2 ΑΡΚΕΤΑ ,4 ΜΕΤΡΙΑ 51 7,1 ΛΙΓΟ 5 0,7 ΚΑΘΟΛΟΥ 4 0,6 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 ΣΥΝΟΛΟ 17 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 735 Πηγή: Πρωτογενής έρευνα, Η αρίθµηση των πινάκων σε αυτό το απόσπασµα ακολουθεί την αρίθµηση του Τοπικού Προγράµµατος για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο ήµο Συκεών

16 Μόνο το 7,9% των ερωτηθέντων κατέθεσαν παράπονα που αφορούν από τη µια το δίκτυο της ΕΗ και από την άλλη το δίκτυο Φωτισµού Οδών & Πλατείων (ΦΟΠ) του ήµου. Ως κύριο πρόβληµα παρουσιάζονται οι απροειδοποίητες διακοπές στην παροχή ρεύµατος από τη ΕΗ. Από την έρευνα αναδείχθηκε επίσης και το περιστασιακό πρόβληµα της πτώσης τάσης του ρεύµατος, το οποίο συχνά συνεπάγεται προβλήµατα στις ηλεκτρικές συσκευές. Επιπλέον, ένα πολύ µικρό ποσοστό κάνει λόγο για ανεπαρκή φωτισµό των δρόµων. Τέλος, ένα ποσοστό των πολιτών θεωρεί ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος κοστολογείται υψηλά. Πίνακας 33: Παράπονα των πολιτών σχετικά µε την ηλεκτροδότηση ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ (%) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ,1 58 7,9 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΑΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΤΕΣ ΙΑΚΟΠΕΣ 20 34,48 ΥΨΗΛΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 15 25,86 ΑΚΡΙΒΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 11 18,97 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7 12,07 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΩΝ 3 5,17 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΗ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 1,72 Πηγή: Πρωτογενής έρευνα, 2007 Αναφορικά µε τις καταναλώσεις, από την πρωτογενή έρευνα προέκυψε ότι η µέση τετραµηνιαία κατανάλωση ρεύµατος ανά νοικοκυριό αντιστοιχεί σε 895,5 KWh. Η ελάχιστη κατανάλωση που σηµειώθηκε ήταν 50 KWh και η µέγιστη 3000 KWh. Πίνακας 34: Κατανάλωση ρεύµατος ανά νοικοκυριό και ανά µήνα ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ (%) KWh/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ/4ΜΗΝO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ , ,3 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 895,5 15

17 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 641,0 ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50,0 ΜΕΓΙΣΤΟ 3000,0 ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ , ,5 Πηγή: Πρωτογενής έρευνα, 2007 είκτης Β10 Μέση µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος Μέση µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος 223,9 ΚWh 5 Ορισµός: Ο δείκτης αφορά αποκλειστικά τις οικιακές καταναλώσεις και δίδεται σε KWh ανά νοικοκυριό, ανά µήνα. Πηγή: Πρωτογενής έρευνα, Κρίθηκε απαραίτητη η παράθεση της κατανάλωσης σε µονάδες καταναλισκόµενης ενέργειας (KWh), ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και σε µονάδες ισχύος (KW), σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Οδηγός. 16

18 ιάγραµµα 10: Κατανάλωση ρεύµατος στα νοικοκυριά ανά τετράµηνο Πηγή: Πρωτογενής έρευνα, 2007 Ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό των νοικοκυριών του ήµου κάνει χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού. Συγκεκριµένα, το 22,1% των αρχηγών των νοικοκυριών που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση της πρωτογενούς έρευνας, δήλωσαν ότι το σπίτι τους διαθέτει ηλιακό θερµοσίφωνα. Τα αποτελέσµατα αυτά αντιπροσωπεύουν µια τάση των πολιτών για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πίνακας 35: Αριθµός ηλιακών θερµοσιφώνων στα νοικοκυριά του ήµου ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ (%) ΝΑΙ ,1 ΟΧΙ ,9 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 29 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 735 Πηγή: Πρωτογενής έρευνα,

19 είκτης Β11 Χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα Ποσοστό νοικοκυριών µε εγκατεστηµένο Η/Θ 22,1% Ορισµός: Ο δείκτης αφορά την οικιακή χρήση του ηλιακού θερµοσίφωνα (Η/Θ) και προσδιορίζεται ως το ποσοστό (%) των νοικοκυριών µε εγκατεστηµένο ηλιακό θερµοσίφωνα, στο σύνολο των νοικοκυριών. Πηγή: Πρωτογενής έρευνα, 2007 Αναφορικά µε τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί η θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού µε χρήση φυσικού αερίου στο µεγαλύτερο ποσοστό των δηµόσιων και δηµοτικών κτιρίων, καθώς από το 2006 εκτελείται ειδικό πρόγραµµα του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ Α) στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, για τη σύνδεση των σχολείων και των δηµοτικών κτιρίων µε το δίκτυο του φυσικού αερίου 6. Από την άλλη, τα έργα εγκατάστασης του δικτύου σε όλες τις περιοχές του ήµου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των κατοικιών που συνδέεται µε το ίδιο δίκτυο να αυξάνεται συνεχώς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας ο ήµος εµφανίζεται αρκετά ευαισθητοποιηµένος, καθώς ήδη από τον Ιανουάριο του 2005 συµµετέχει σε σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα, που εφαρµόζεται σε πιλοτικό επίπεδο. Το πρόγραµµα φέρει τον τίτλο GREEN CITY BUILDING και έχει ως στόχο την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ έξι ευρωπαϊκών δήµων και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας κατά την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία των κτιρίων. Στα πλαίσια του προγράµµατος αξιολογήθηκε η ενεργειακή συµπεριφορά 11 κτιρίων του ήµου Συκεών, για τα οποία συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία του Πίνακα 36. Τα βασικά αποτελέσµατα του προγράµµατος συνοψίζονται στα εξής 7 : Θερµοµόνωση διαθέτουν τα νεότερα κτίρια, που κατασκευάστηκαν µετά το 1980 (6 κτίρια). Η τοποθέτηση θερµοµόνωσης στην εξωτερική πλευρά των δωµάτων, µαρτυρεί ότι η συγκεκριµένη εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ανακαίνισης παλαιών κτιρίων (2 κτίρια). Οι παλιές κατασκευές (3 κτίρια) φέρουν ανοίγµατα µε µονό υαλοπίνακα και ξύλινα κουφώµατα, εκτός από τα κτίρια 6 & 7 όπου πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση από 6 Πηγή: «Εκτός των Τειχών» - Μηνιαία Περιοδική Έκδοση του ήµου Συκεών, Αύγουστος Πηγή: ήµος Συκεών Τεχνική Υπηρεσία (ελεύθερη απόδοση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος στην ελληνική, από την οµάδα έργου) 18

20 διπλούς υαλοπίνακες και κουφώµατα αλουµινίου. ιπλοί υαλοπίνακες και κουφώµατα αλουµινίου ή PVC εφαρµόζονται πλέον σε όλες τις νέες κατασκευές. Το πετρέλαιο αποτελεί τον κύριο ενεργειακό πόρο για τη θέρµανση των κτιρίων (8 κτίρια) ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιείται ηλεκτρικό ενέργεια για τον ίδιο σκοπό (3 κτίρια). Τα συστήµατα δροσισµού χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Για την παραγωγή ζεστού νερού χρησιµοποιούνται boilers (που καταναλώνουν πετρέλαιο) ή ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες. ύο είναι τα κτίρια που διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες. Οι ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων ποικίλουν και εξαρτώνται από διάφορες παραµέτρους, όπως ο τύπος θέρµανσης και δροσισµού, ο τρόπος εφαρµογής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Σε αυτές τις παραµέτρους θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια των αυξηµένων ενεργειακών καταναλώσεων, ακόµη και στην περίπτωση των νεότερων κατασκευών. Από τη βαθµολογία που αποδόθηκε σε καθένα από τα εξεταζόµενα κτίρια, βάσει ενεργειακών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, τα 10 από τα 11 κτίρια αποδείχθηκαν «φτωχά», δηλαδή συγκέντρωσαν πολύ χαµηλή βαθµολογία. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τα µέτρα για τη βιώσιµη δόµηση αφορούν κυρίως τα «υλικά και κατασκευές», την «ενέργεια» και το «δοµηµένο και αστικό περιβάλλον». Ως συνέχεια του παραπάνω προγράµµατος ο ήµος έχει συντονίσει την υποβολή δύο προτάσεων προγραµµάτων για την ανάπτυξη λογισµικού για την εφαρµογή ενεργειακού ελέγχου και σήµανσης στα δηµοτικά κτίρια 8. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προγραµµάτων «Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη» και Interreg IV και ο ήµος στοχεύει εκτός των άλλων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σωστή ενεργειακή διαχείριση και τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 8 Πηγή:«Εκτός των Τειχών» - Μηνιαία Περιοδική Έκδοση του ήµου Συκεών, Ιούνιος

21 Πίνακας 36: Αξιολόγηση ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίων, στα πλαίσια του πιλοτικού προγράµµατος GREEN CITY BUILDING α/α Τύπος κτιρίου Συνολικό εµβαδό Έτος κατασκευής Θερµοµόνωση δώµατος Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων Τύπος υαλοπινάκων Τύπος κουφωµάτων Σύστηµα θέρµανσης Σύστηµα δροσισµού Παραγωγή ζεστού νερού Κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση (lt) Κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτρισµό (kwh) Συνολική κατανάλωση ενέργειας (kwh/m 2 ) Βαθµολογία 1 Αστικό Όχι Όχι Μονός Ξύλο 2 Αστικό Όχι Όχι Μονός Ξύλο 3 ηµόσιο (µικτή χρήση) Στο µέσο Στο µέσο ιπλός Ξύλο / PVC 4 Αστικό Εξωτερική Όχι Μονός Ξύλο 5 Αστικό Στο µέσο Στο µέσο ιπλός Αλουµίνιο 6 Αστικό Εξωτερική Όχι ιπλός Αλουµίνιο 7 Αστικό Όχι Όχι ιπλός Αλουµίνιο 8 Αστικό Στο µέσο Εσωτερική ιπλός PVC 9 ηµόσιο (Βιβλιοθήκη) Εσωτερική Εσωτερική ιπλός PVC 10 Αστικό Εξωτερική Στο µέσο ιπλός Αλουµίνιο 11 Σχολείο Στο µέσο Εξωτερική ιπλός Αλουµίνιο Ατοµική / πετρέλαιο Ατοµική / ηλεκτρικό Ατοµική / πετρέλαιο Ατοµική / πετρέλαιο Ατοµική / ηλεκτρικό Ατοµική / πετρέλαιο Ατοµική / ηλεκτρικό Κεντρική / πετρέλαιο Κεντρική / πετρέλαιο Ατοµική / πετρέλαιο Ατοµική / πετρέλαιο Ατοµική / ηλεκτρικό Ατοµική / ηλεκτρικό Boiler / ηλεκτρικό Ηλεκτρικός Όχι Boiler ,3 19 Ατοµική / ηλεκτρικό Ατοµική / ηλεκτρικό Ατοµική / ηλεκτρικό Ατοµική / ηλεκτρικό Όχι Ηλεκτρικό ,3 18 Ηλιακός συλλέκτης Ηλιακός συλλέκτης ,7 14 Boiler ,7 15 Boiler / ηλεκτρικό ,6 18 Όχι Boiler ,3 12 Όχι Boiler Ατοµική / ηλεκτρικό Όχι ,1 18 Βαθµολογία: 0-20= φτωχό 21-50=αποδεκτό 51+=πολύ καλό Πηγή: ήµος Συκεών Τεχνική Υπηρεσία, Τµήµα Μελετών-Κτιριακών έργων-οδοποιίας 9 9 Απόδοση των στοιχείων στην ελληνική από την οµάδα έργου 20

22 Ο ήµος Συκεών ως καταναλωτής ενέργειας Οι δραστηριότητες του ήµου Συκεών στις οποίες καταναλώνεται ενέργεια είναι: Φωτισµός οδών Μεταφορές κυρίως για την αποκοµιδή απορριµµάτων Θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων (ιδιαιτέρως κολυµβητηρίων) Θέρµανση δηµοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης εξυπηρέτησης πολιτών, σχολεία και χώροι πολιτισµού) Ψύξη δηµοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης εξυπηρέτησης πολιτών και χώροι πολιτισµού - αθλητισµού) Φωτισµός και λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των δηµοτικών κτιρίων Μαγείρεµα για την παρασκευή γευµάτων για τα παιδιά των ηµοτικών παιδικών σταθµών και του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Φωτισµός οδών Ο ήµος Συκεών έχει αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών µε σύγχρονα φωτιστικά σώµατα εξοικονόµησης ενέργειας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος EASY ( Energy Actions and Systems in the Mediteranean Local Communities) ο ήµος υλοποιεί την καταγραφή των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος για τις ανάγκες του φωτισµού οδών και πλατειών. Με τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι στο ήµο η σχετική κατανάλωση αυξάνει κατά 6,0% µεταξύ των ετών 2006 και Η αύξηση ερµηνεύεται λόγω της επέκτασης του δικτύου και της τοποθέτησης φωτεινού εορταστικού διάκοσµου. Αναλυτικά:

23 Κατανάλωση Ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών και πλατειών στο ήµο Συκεών ΕΤΟΣ ΜWH +/- ΚΟΣΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ +/ , ,0% ,44 33,1% εν είναι διαθέσιµα τα στοιχεία για το σύνολο του 2008 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η τιµή της KWh για το 2006 ανέρχεται σε 0,0804 ενώ το 2007 ανέρχεται σε 0,1010 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25,6%. Για το 2008 σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία η τιµή της KWh ανέρχεται σε 0,1023 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,3% σε σχέση µε την τιµή του ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜWH +/- ΜWH +/ ,0% ,5% ,7% Σύµφωνα µε τα παραπάνω η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για το φωτισµό οδών και πλατειών βρίσκεται σε φάση αύξησης τόσο για το ήµο Συκεών όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Νοµού Θεσσαλονίκης. Μεταφορές Ο ήµος Συκεών διαθέτει 52 οχήµατα. Εξ αυτών τα 10 είναι απορριµµαταφόρα τα οποία καταναλώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό καυσίµων. Εντός του 2008 τα απορριµµατοφόρα του ήµου µόνο για τη µεταφορά των απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ διάνυσαν οχηµατοχιλιόµετρα. Για την κίνηση των οχηµάτων του ήµου το 2008 καταναλώθηκαν λίτρα καυσίµων. Αντίστοιχα το 2007 καταναλώθηκαν λίτρα καυσίµων και το λίτρα 10. Η κατανάλωση ενέργειας για την κίνηση των οχηµάτων του ήµου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 10 Πηγή: ήµος Συκεών Τµήµα Καθαριότητας Γραφείο Κίνησης 22

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σύνοψη... 7. Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11. 1.1 Περιγραφή Δήμου...11. 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης...

Εισαγωγή Σύνοψη... 7. Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11. 1.1 Περιγραφή Δήμου...11. 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης... Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Σύνοψη... 7 ΜΕΡΟΣ Α: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11 1.1 Περιγραφή Δήμου...11 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης...13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη... 5 Μέρος 1 ο... Συνολική Στρατηγική... 1.1. Στόχοι για το 2020... 8 1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση... 10 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Οκτώβριος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α/Α Ερώτηση Απάντηση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ 1 Ποια είναι η σκοπιμότητα ενός τέτοιου έργου; Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα