ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕΡΒΙΑ, ΠΓ Μ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕΡΒΙΑ, ΠΓ Μ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕΡΒΙΑ, ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ Γιαννούλα Φλώρου Ευάγγελος ρυµπέτας Παντελής Σκλιάς Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρησιµοποιώντας µεθόδους της Ανάλυσης εδοµένων και στοιχεία επιχειρήσεων από χώρες Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας () και Αλβανία, τα οποία συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2003, παρουσιάζουµε το επιχειρηµατικό κλίµα κάθε χώρας, όπως το βλέπουν οι επιχειρηµατίες. H έρευνα αφορά στην µέτρηση της ς εύρεσης πρώτων υλών, εύρεσης κεφαλαίου, της εθνικής ανάπτυξης, του τραπεζικού συστήµατος, του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων, της ξένης βοήθειας, της κρατικής οικονοµικής πολιτικής, της παραοικονοµίας κ. α. Επειδή στην εργασία αυτή µας απασχολεί περισσότερο το γενικότερο επιχειρηµατικό κλίµα κάθε χώρας και όχι τόσο οι απόψεις κάθε επιχείρησης, αναζητούµε τις κατανοµές των µεταβλητών σε κάθε χώρα, και κατά πόσο αυτές συσχετίζονται ή όχι. Το ενδιαφέρον της προσέγγισης µας είναι ότι δεν κάνουµε µια συνηθισµένη παραγοντική ανάλυση και ταξινόµηση των αντικειµένων σε σχέση µε τις µεταβλητές που τα χαρακτηρίζουν, αλλά εφαρµόζουµε παραγοντική ανάλυση και ταξινόµηση µόνο των µεταβλητών, ώστε να βρούµε τις µεταξύ τους σχέσεις. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον της έρευνας αυτής, είναι η µελέτη του επιχειρηµατικού κλίµατος σε 3 χώρες. Η Σερβία και η βγήκαν πρόσφατα από εµπόλεµη κατάσταση. Η Αλβανία, είχε επιπτώσεις από την κρίση του Κοσόβου, κύρια λόγω της υποδοχής περίπου προσφύγων. Επίσης και οι τρεις χώρες είναι σε διαδικασία µετάβασης µε σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις στο εσωτερικό τους (Σκλιάς,2001). Μελετάµε την αντίληψη που έχουν οι επιχειρήσεις του δείγµατος (συνολικά 119 επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν 40 από Σερβία, 40 από, 39 από Αλβανία) για το επιχειρηµατικό τους περιβάλλον. Βέβαια η αντίληψη αυτή µπορεί να διαφέρει από την πραγµατικότητα της κάθε χώρας. εν µελετάµε το τι πραγµατικά συµβαίνει, αλλά το πώς αντιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις το επιχειρηµατικό περιβάλλον, και κυρίως τη που δίνουν στους οικονοµικούς, πολιτικούς και διεθνείς παράγοντες. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε (µε συνέντευξη) από επιχειρηµατίες και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση δίνοντας έναν αριθµό από το 1 έως 10, 431

2 ανάλογα µε την σηµαντικότητα της ερώτησης για την επιχείρησή τους, τόσο βραχυχρόνια όσο και µακροχρόνια. Τους ζητήθηκε επίσης να απαντήσουν για τη σηµαντικότητα της ερώτησης σε όλο τον κλάδο που ανήκει η επιχείρησή τους, τόσο βραχυχρόνια όσο και µακροχρόνια. Έτσι η κάθε ερώτηση απαντήθηκε µε 4 αριθµούς (1-10), δύο για τη επιχείρηση και 2 για όλο τον κλάδο. Σκοπός µας είναι να παρατηρήσουµε αν υπάρχουν διαφορές ως προς τη θεώρηση της σηµαντικότητας κάποιας µεταβλητής για την ίδια την επιχείρηση και για όλο τον κλάδο, ή ως προς τη σηµαντικότητα σε βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο χρονικό διάστηµα. Το ερωτηµατολόγιο, περιελάµβανε συνολικά 40 ερωτήσεις, που αφορούσαν το επιχειρηµατικό κλίµα, την οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας και τους πόρους της επιχείρησης. Τους ζητήθηκε να απαντήσουν µε κλίµακα 1-10 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποιήσεων στη βαθµολογία και όχι µόνο απαντήσεων καθόλου, λίγο, πολύ. Η κάθε ερώτηση, όπως αναφέραµε, αντιστοιχεί σε 4 απαντήσεις σε κλίµακα Συνολικά έχουµε για κάθε χώρα ένα πίνακα δεδοµένων 40 επιχειρηµατιών µε 40x4=160 στήλες µεταβλητών. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΝΟΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ» Ένας από τους στόχους της έρευνάς µας ήταν η αποτύπωση του επιχειρηµατικού κλίµατος κάθε χώρας και οι µεταξύ των χωρών οµοιότητες και διαφορές. Λέγοντας επιχειρηµατικό κλίµα, εννοούµε στην εργασία αυτή, τη θεώρηση των επιχειρηµατιών κάθε χώρας σχετικά µε τη σηµαντικότητα των ερωτήσεων παραγόντων που τους θέσαµε. Εδώ θα ασχοληθούµε µε τη γενική εικόνα κάθε ερώτησης, στο σύνολο των επιχειρηµατιών κάθε χώρας. Θα προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε και να οµαδοποιήσουµε µεταξύ τους τις ερωτήσεις ως προς τη γενική τους εικόνα. Έτσι προσέγγιση δύο ερωτήσεων δεν σηµαίνει ότι οι επιχειρηµατίες απαντούν και στις δύο µε παρόµοια βαθµολογία, αλλά ότι η κατανοµή της βαθµολογίας τους σε όλους τους επιχειρηµατίες είναι παρόµοια. ηλαδή προσέγγιση δύο ερωτήσεων σηµαίνει ότι έχουν την ίδια γενική εικόνα στο σύνολο των επιχειρηµατιών που ρωτήθηκαν, σε κάθε χώρα. Ενδιαφέρον πιστεύουµε ότι υπάρχει στη σύγκριση των απαντήσεων που αφορούν τη συγκεκριµένη επιχείρηση, σε σχέση µε τις αντίστοιχες απαντήσεις για όλο τον κλάδο. Ακόµη η σύγκριση βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων απαντήσεων, µας δείχνει αν η ερώτηση είναι σηµαντική πρόσκαιρα ή για µεγαλύτερο διάστηµα. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων έχει 40 γραµµές όσες οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια και 160 στήλες που αντιστοιχούν στις 4x40 ερωτήσεις (πίνακας 1). Για κάθε µεταβλητή δηµιουργείται ο πίνακας συχνοτήτων των τιµών της και στη συνέχεια παραθέτουµε τους πίνακες συχνοτήτων, ώστε οι γραµµές να αναφέρονται στις µεταβλητές και οι στήλες στις κατηγορίες 1 έως 10 των τιµών των µεταβλητών. Στα κελιά του πίνακα, υπάρχει η συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας για κάθε µεταβλητή. Μετασχηµατίζουµε τον αρχικό πίνακα δεδοµένων, ώστε να µειώσουµε το πλήθος των στηλών του σε 10 (πίνακας 2). Οι γραµµές τώρα αντιστοιχούν στις 432

3 ερωτήσεις της ανάλυσης. Ο πίνακας δεδοµένων της ανάλυσής µας έχει για γραµµές τις µεταβλητές που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση σχηµατίζονται 4 γραµµές µία για την βραχυχρόνια σηµαντικότητα της ερώτησης για την επιχείρηση, µία για την µακροχρόνια σηµαντικότητα της ερώτησης για την επιχείρηση, µία για την βραχυχρόνια σηµαντικότητα της ερώτησης για τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση και µία για την µακροχρόνια σηµαντικότητα της ερώτησης για τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση. Συνολικά έχουµε 40x4=160 γραµµές. Οι στήλες του πίνακα δεδοµένων είναι 10, αντιστοιχούν στους αριθµούς 1 έως 10. Πίνακας 1. Αρχικός πίνακας δεδοµένων e11a e11b e12a e12b... e401a e401b e402a e402b Πίνακας 2. Πίνακας δεδοµένων µε 10 στήλες X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 a e1.1a a e1.1b a e1.2a a e1.2b a e40.1a a e40.1b a e40.2a a e40.2b Στη διασταύρωση της i γραµµής και j στήλης βρίσκεται το πλήθος των επιχειρηµατιών κάθε χώρας που έδωσε για την i ερώτηση βαθµολογία j. ηλαδή η συχνότητα εµφάνισης του βαθµού j στο σύνολο των επιχειρηµατιών. Αν αντί για συχνότητα, υπολογίσουµε τη σχετική συχνότητα κάθε απάντησης, έχουµε ένα πίνακα κατανοµών πιθανοτήτων, για κάθε γραµµή-ερώτηση. Το άθροισµα όλων των στοιχείων κάθε γραµµής είναι σταθερό και ίδιο για όλες τις γραµµές ίσο µε το πλήθος των επιχειρηµατιών κάθε χώρας που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο (40 για Σερβία, 40 για, 39 για Αλβανία). Έναν τέτοιο πίνακα συχνοτήτων, µπορούµε να τον επεξεργαστούµε µε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών όπως έκαναν άλλοι ερευνητές. (Μπεχράκης 1999, Καραπιστόλης 1996, Μοσχίδης, 2003). Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε την Ιεραρχική Ταξινόµηση κατά αύξουσα Ιεραρχία, προκειµένου να δηµιουργήσουµε οµοιογενείς οµάδες-κλάσεις µεταβλητών για κάθε µία από τις 3 χώρες. Στη µέτρηση της απόστασης µεταξύ δύο ερωτήσεων θα χρησιµοποιήσουµε την ευκλείδεια µετρική, αφού οι τιµές µας θεωρούνται ποσοτικές και το άθροισµα γραµµών είναι σταθερό. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε χώρα και στη συνέχεια γίνεται µία φορά µε τα δεδοµένα και των τριών χωρών σε ένα πίνακα, ώστε να προκύψει µία ανάλυση µε γενικότερα αποτελέσµατα. Σχολιάζουµε κάθε µία τις αναλύσεις, δίνοντας ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την κάθε χώρα, όσο και το σύνολο των τριών χωρών, διαπιστώνοντας οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους. 433

4 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αναλύσαµε κάθε χώρα ξεχωριστά χρησιµοποιώντας την Ιεραρχική Ταξινόµηση µε το λογισµικό Πραξιτέλης (Καράκος, 1994), και στο δενδρόγραµµα (σχήµα 1) παρουσιάζουµε τις βαθµολογίες εκείνες που διαχωρίζουν τις κλάσεις και εποµένως τις χαρακτηρίζουν, αφού στην ανάλυσή µας δεν υπάρχουν άλλες µεταβλητές παρά µόνο οι βαθµολογίες. Καταλληλότερη τοµή του δενδρογράµµατος είναι αυτή που χωρίζει τα δεδοµένα σε µικρό πλήθος κλάσεων, διατηρώντας παράλληλα µεγάλο ποσοστό ερµηνευόµενης διασποράς τους. (Φλώρου 1997). Υψηλότεροι κόµβοι είναι οι κόµβοι οι πιο κοντά στην ρίζα του δενδρογράµµατος. Για τα δεδοµένα της Αλβανίας, καταλληλότερη τοµή του δενδρογράµµατος είναι αυτή που γίνεται στους 6 υψηλότερους κόµβους, που οµαδοποιούν τις µεταβλητές σε 6 κλάσεις, οµογενείς και διαχωρισµένες µεταξύ τους. X10 X8,X9,X10,X7 X7 X1, X2, X4 Μικρή X4,X5 X1 Πολύ µεγάλη - επιχείρηση µκχ ΕΞΕΙ, ΕΡΓ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΚ ΚΤΝ ΥΤ ΠΡΟΤ. ΚΤΝ τοµέα ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤ ΒΙΟΜΧ. ΣΧ ΚΑΤΜ ΠΛΤ ΣΥΝΑΛΛΑΓ ΘΤ. ΚΤΝ ΠΡΤ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ Επιχειρηση ΕΞΕΙ. ΙΟΙΚ ΣΤΕΛ Μακροχρ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡ Μέτρια κι µεγάλη X3, X4,X5 X8, X9 ΕΙΣΟ. ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΤΝ ΕΞΕΙ. Τοµέα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΕΘΝ. ΑΝΑΠΤ µκχ Μικρή κι πολύ µικρή X4, X6 X1 ΙΕΘ ΑΝΤΑΓ ΤΟΠΙΚ. ΑΝΤΑΓ ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΓ. ΤΡΑΠΕΖ ΣΥΣΤ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚ. Επιχειρηση ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛ. Τοµέα ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚ. ΠΟΛ ΧΕΝΕΣ ΕΠΕΝ επιχειρηση ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τοµέα Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Πολύ µικρή ΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μονο επιχειρ βρ. Μακρ Ι Ι ΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑ Σχήµα 1. ενδρόγραµµα Αλβανίας Πολύ µεγάλη δίνεται στη ιαθεσιµότητα και στην Τιµή της Πρώτης Ύλης και στις Μεταφορές για όλο τον τοµέα. Ειδικά για την µακροπρόθεσµη περίοδο της επιχείρησης πολύ µεγάλη δίνεται στην Εξειδικευµένη Εργασία, στις Προσδοκίες και Πρότυπα Καταναλωτών και στην Κατανοµή του Πλούτου. ακόµη για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου δίνεται στην Φορολογία, Εθνική Ανάπτυξη, Εξεύρεση Κεφαλαίων και Τηλεπικοινωνίες. Πολύ µικρή δίνουν οι επιχειρηµατίες στην Αποδοτικότητα των ηµοσίων Υπηρεσιών και στην ηµόσια Οικονοµική Πολιτική, στις Ιδιωτικοποιήσεις, στις Τιµές Ακινήτων, στα Υποκατάστατα Προϊόντα, στις Ξένες Επενδύσεις, τη Ξένη Βοήθεια. Μικρή επίσης θεωρούν για την επιχείρησή τους τη σηµασία της ιαφθοράς, της Παραοικονοµίας και της Γραφειοκρατίας. 434

5 Για τα δεδοµένα της καταλληλότερη τοµή του δενδρογράµµατος, είναι αυτή που γίνεται στους 5 υψηλότερους κόµβους, που οµαδοποιούν τις µεταβλητές σε 5 κλάσεις, οµογενείς και διαχωρισµένες µεταξύ τους. (σχήµα 2). Βραχυχρόνια ΕΞΕΙ. ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤ ΚΑΤΑΝ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Μακροχρονια ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓ ΕΙΣΟ ΚΑΤΑΝΛ ΠΡΟΣ ΟΚ ΚΤΝΛ ΥΤΙΚΑ ΚΑΤΝ ΠΡ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ X4,X6 Μικρή Μικρή κι µέτρια X6 X3,X4 ΒΙΟΜΗΧ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣ ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονο βραχυχρονια ΤΙΜΗ ΠΡ ΥΛΗΣ ΑΝΞΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΚΑΤΑΝ ΥΤΙΚΑ ΚΤΝΛ ΠΡ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕς ΚΤΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤ Σχήµα 2. ενδρόγραµµα X1, X2,X3, X8,X9,X10 X1,X2 Πολύ µικρή EΠΙΤΟΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Μόνο βραχυχρ επιχειρ ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΣ ΗΜ. ΟΙΚ. ΠΟΛΙΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡ. ΟΡΓ X7,X8,X5 Μέτρια κι µεγάλη ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤ ΚΑΤΑΝ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΟΙΚΗΤ ΣΤΕΛ X9,X10 Πολύ µεγάλη ΙΟΙΚ ΣΤΕΛ ΤΟΠΙΚ ΑΝΤΑΓ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤ µονο µακροχρ ΤΙΜΗ ΠΡ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΚ ΚΑΤΝ ΥΤΙΚΑ ΚΑΤΝ ΠΡ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΑΓ ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΓ ΚΑΤΑΝ ΠΛΟΥΤΟΥ Οι απαντήσεις των επιχειρηµατιών για την επιχείρηση τους, τόσο βραχυχρόνια όσο και µακροχρόνια, είναι για όλες τις µεταβλητές χαµηλής βαθµολογίας. Υψηλότερες βαθµολογίες δίνονται µόνο στις ερωτήσεις που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Έτσι πολύ µεγάλη δίνεται στην Εξεύρεση Κεφαλαίων, Εργασίας, στην Εξειδικευµένη Εργασία, στους τοπικούς Ανταγωνιστές, στην Παραοικονοµία και Γραφειοκρατία. Ακόµη µεγάλη σηµασία σε µακροχρόνια προοπτική, δίνεται στην Πρώτη Ύλη, στους Καταναλωτές, στους Ανταγωνιστές, Μεσάζοντες, στην Κατανοµή του Πλούτου, τη Φορολογία, την Παιδεία και τη ιαφθορά. Οι Μακροοικονοµικές ερωτήσεις (Εθνική και ιεθνής Ανάπτυξη, Πληθωρισµός, Τράπεζες, Νοµικό Σύστηµα, Ξένη Βοήθεια) συγκεντρώνουν υψηλές βαθµολογίες για όλο τον τοµέα. Μέτρια σηµασία σε επίπεδο επιχείρησης, δίνεται στις Προσδοκίες και τα Πρότυπα Καταναλωτών και την Κατανοµή του Πλούτου, στη Φορολογία, την Εθνική Ανάπτυξη, την Εξεύρεση Κεφαλαίων και Εργασίας, την Παραοικονοµία και τη Γραφειοκρατία. Πολύ µικρή δίνουν οι επιχειρηµατίες στη ηµόσια Οικονοµική Πολιτική, στις Ιδιωτικοποιήσεις, στις Τιµές Συναλλάγµατος, στα Επιτόκια, στις Μεταφορές και Τηλεπικοινωνίες, στις Ξένες Επενδύσεις και τη Ξένη Βοήθεια, στη ράση των µη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 435

6 Για τα δεδοµένα της Σερβίας, καταλληλότερη τοµή του δενδρογράµµατος, είναι αυτή που γίνεται στους 5 υψηλότερους κόµβους, που οµαδοποιούν τις µεταβλητές σε 5 κλάσεις, οµογενείς και διαχωρισµένες µεταξύ τους. (σχήµα 3). X10 X1,X2,X3 ΤΙΜΗ ΠΡ ΥΛΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΙΟΙΚ. ΣΤΕΛ ΥΤΙΚΑ ΠΡΤ ΠΡΟΣ ΟΚ. ΚΤΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗ. ΑΝΤΑΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝ X9 ΕΞΕΙ. ΕΡΓΑΣ ΠΕΡΙΟΡ ΕΜΠ. X2,X4, X7,X8 Μέτρια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ ΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣ ΥΤΙΚΑ ΚΤΝ ΠΡ ΚΑΤΝ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ X10 Σχήµα 3. ενδρόγραµµα Σερβίας X10 Πολύ µεγάλη ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤ ΒΙΟΜΗΧ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤ ΤΗΛΕΠΙΚ ΙΟΙΚ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΚΤΝΛ X8,X9,X10 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣ ΚΤΝ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μικρή ΙΕΘΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝ X1,X2,X3 Πολύ µικρή ΜΗ ΚΥΒΕΡΝ ΟΡΓ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΘΝΗ ΑΝΑΠΤ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓ ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΓ Εµφανίζονται 3 οµάδες µε µεγάλη και πολύ µεγάλη. Πολύ σηµαντική θεωρείται από τους επιχειρηµατίες η Πρώτη Ύλη, η ηµόσια Οικονοµική Πολιτική, ο Πληθωρισµός, η Εξεύρεση Κεφαλαίων, οι Ξένες Επενδύσεις και η Φορολογία. Για την επιχείρηση ιδιαίτερη έχουν το Εισόδηµα των Καταναλωτών, οι Προσδοκίες και τα Πρότυπα Καταναλωτών, η Εξεύρεση ιοικητικών Στελεχών, οι Βιοµηχανικές Σχέσεις, οι Μεσάζοντες οι Ιδιωτικοποιήσεις. Για τον κλάδο, µεγάλη σηµασία δίνεται στην Εθνική Ανάπτυξη, στον Ανταγωνισµό, στη ιαφθορά, στη Γραφειοκρατία και την Παραοικονοµία, καθώς και στη Ξένη βοήθεια. Πολύ µικρή σηµασία δίνεται στη ράση µη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στον Ανταγωνισµό, στη ιαφθορά και Εγκληµατικότητα σε επίπεδο ς. Για το σύνολο των δεδοµένων και για τις 3 χώρες, καταλληλότερη τοµή του δενδρογράµµατος, είναι αυτή που γίνεται στους 6 υψηλότερους κόµβους, που οµαδοποιούν τις µεταβλητές σε 6 κλάσεις, οµογενείς και διαχωρισµένες µεταξύ τους (σχήµα 4). Η πρώτη κλάση που διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από µεγάλες κυρίως βαθµολογίες 9 και 10. Σ αυτή περιλαµβάνονται για την Αλβανία η Πρώτη Ύλη, για την οι µεταβλητές που αφορούν όλο τον τοµέα επιχειρήσεων σε µακροχρόνια βάση, και για την Σερβία, οι µεταβλητές Μακροοικονοµίας, Υποδοµών, Καταναλωτών, Εργασίας και Ανάπτυξης. 436

7 Η δεύτερη κλάση µε µεγάλη που διαχωρίζεται από αυτή µε µέτρια, περιλαµβάνει µόνο απαντήσεις από τη Σερβία, που αφορούν την Πρώτη Ύλη, τον Ανταγωνισµό, τις Ξένες Επενδύσεις και την Ξένη Βοήθεια. X9,X10 X1, X2, Χ3, X4 Πολύ µεγάλη X9, X10 X8, Χ9, Χ10 Χ6, X7, X8 X1 X1, X2, Χ3, X4 X4,X6 ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΡ ΣΕΡΒΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕΡΒΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Μέτρια ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΕΡΒΙΑ επιχ Πολύ µικρή ΑΛΒΑΝΙΑ ΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ επιχ Ι ΙΩΤΙΚΟΙΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Σχήµα 4. ενδρόγραµµα των τριών χωρών µαζί Μέτρια ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΗ ΚΥΒ ΟΡΓ X4, X6 X2 Μικρή Βραχ επιχείριση ΒΙΟΜΗΧ ΣΧ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΑ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΜΗ ΚΥΒ ΟΡΓ ύο κλάσεις σχηµατίζονται µε µέτρια. Η µία µε βαθµολογίες 6,7,8 (µέτρια προς µεγάλη) και η άλλη µε βαθµολογίες 4,6 (µέτρια προς µικρή). Στην πρώτη περιλαµβάνονται οι µεταβλητές Μακροοικονοµίας, Καταναλωτών και Κεφάλαια για την Αλβανία. Στην ίδια οµάδα περιλαµβάνονται επίσης οι µεταβλητές Μακροοικονοµίας, Εργασίας και Υποδοµών για την και η Εξεύρεση Κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις της Σερβίας. Στη δεύτερη οµάδα µέτρια προς χαµηλά, ανήκουν για την Αλβανία και την οι µεταβλητές Μακροοικονοµίας, Ανάπτυξης, Υποδοµών Ανταγωνισµού, Ξένης Βοήθειας. Επίσης η ράση µη Κυβερνητικών Οργανώσεων ανήκει στην οµάδα αυτή για και Σερβία. (Στην Αλβανία δεν έχουν δράση οι µη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Μια πέµπτη οµάδα σχηµατίζεται µόνο από µεταβλητές για την χώρα της σε βραχυχρόνιο επίπεδο επιχειρήσεων που βαθµολογούνται µε βαθµό 2 αντί για 1, όπως είδαµε και στην γραφική κατανοµή. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει Βιοµηχανικές Σχέσεις, Επιτόκια, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Ξένη Βοήθεια και Ξένες Επενδύσεις. Τέλος η έκτη οµάδα µε πολύ µικρή (βαθµολογία 1), δεν περιλαµβάνει καθόλου µεταβλητές Σερβίας, από την τις Ιδιωτικοποιήσεις και το Συνάλλαγµα, ενώ για την Αλβανία, η Αποδοτικότητα ηµοσίων Υπηρεσιών, οι Τιµές Ακινήτων, οι Ιδιωτικοποιήσεις, οι Μεσάζοντες και η Ξένη Βοήθεια έχουν ελάχιστη έως καθόλου σηµασία. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα συµπεράσµατα της παραπάνω ανάλυσης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Στη Σερβία όλες σχεδόν οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου θεωρούνται πολύ 437

8 σηµαντικές. Αντίθετα στη παρουσιάζονται επιχειρηµατίες που θεωρούν τις µεταβλητές λιγότερο σηµαντικές. Στην Αλβανία, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν θεωρούνται σηµαντικές οι υποδοµές Πέρα από τα Οικονοµικά συµπεράσµατα που παρουσιάσαµε, θα θέλαµε να τονίσουµε τα πλεονεκτήµατα της επιλογής του συγκεκριµένου Πίνακα Συχνοτήτων και Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Με τη µέθοδο που χρησιµοποιήσαµε, πετύχαµε τη γρήγορη οµαδοποίηση όλων των απαντήσεων σε οµογενείς και σαφώς διαχωρισµένες κλάσεις, χαρακτηρίσαµε τις οµάδες µεταβλητών µε βάση τη βαθµολογία που δόθηκε και κάναµε εµφανείς τις διαφορές στις απαντήσεις κάθε χώρας τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο όλου του κλάδου. Η µελλοντική έρευνα θα επεκταθεί στον εντοπισµό των παραγόντων που προκαλούν τις διαφορές στις τρεις χώρες και ίσως στους διάφορους τρόπους δράσης. ABSTRACT This paper presents the results of data analysis from data, collected in Serbia, Albania and Fyrom in October The questionnaire variables were: raw materials, capital availability, national economic, international economic, the banking system, competition, customers, foreign aid, black economy, transportation infrastructure trainees etc. We were particularly interested in variable distributions and relations between variables in the three countries. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Καράκος Α., (1994):«Ένα λογισµικό για την αξιοποίηση τεχνικών της Ανάλυσης εδοµένων» εκδ 3.0, Ξάνθη Kαραπιστόλης, (1996): «ηµιουργία λογισµικού για την κατάρτιση Φερέγγυου Χαρτοφυλακίου µε µεθόδους της Ανάλυσης εδοµένων», ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Μπεχράκης Θ., (1999): «Πολυδιάστατη Ανάλυση εδοµένων», Νέα Σύνορα, Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα. Μοσχίδης Οδ., (2003): «Συµβολή στη Μελέτη Κλιµάκων Αξιολόγησης µε µεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης εδοµένων», ιδακτορική ιατριβή, Παν. Μακεδονίας Σκλιάς Παντελής, (2001): «ιεθνής Πολιτική Οικονοµία: Οι χώρες της Βαλκανικής της πρώην ΕΣΣ και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Φλώρου Γ., (1997): Προσδιορισµός της ιδανικότερης µετρικής απόστασης και καλύτερου τρόπου οµαδοποίησης στις διάφορες µεθόδους της Αυτόµατης Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία, ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 438

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (1974-2004)

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (1974-2004) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 299-306 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (1974-2004) Μασούρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα