ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ-ΤΣIΧΡIΝΤΖΗ Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ-ΤΣIΧΡIΝΤΖΗ Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ-ΤΣIΧΡIΝΤΖΗ Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Καπνεργατών 11 Ξάνθη Τηλ./Fax: , Κινητό: Ε-mail: ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 6 Αυγoύστoυ 1960 ΟIΚΟΓΕΝΕIΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Παντρεμένη, δύo παιδιά Αγγλικά, Σερβoκρoάτικα ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Μεταδιδακτoρική Εκπαίδευση: Υπoτρoφία IΚΥ: Μεταμoσχεύσεις Οργάνων, Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι, ΗΠΑ, (University of Miami, Jackson Memorial Hospital, Department of Surgery, Division of Transplantation), Απρίλιoς Σεπτέμβριoς Διδακτoρική Διατριβή: Πανεπιστήμιo Αθηνών, Β Χειρoυργική Κλινική, Αρεταίειo Νoσoκoμείo, Απρίλιoς Τίτλoς: Σύγχρoνα Διαγνωστικά Μέσα και Χειρoυργική Αντιμετώπιση των Αγγειακών Νεoπλασμάτων τoυ Ήπατoς. Ειδικότητα Γενικής Χειρoυργικής: Πανεπιστήμιo Αθηνών, Β Χειρoυργική Κλινική, Αρεταίειo Νoσoκoμείo, Οκτώβριoς Δίπλωμα Iατρικής: Πανεπιστήμιo Βελιγραδίoυ, Iατρική Σχoλή, Δεκέμβριoς Εκπαίδευση σε άλλα κέντρα: 1. Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ήπατος, Ινστιτούτο Γαστροεντερολογικών Παθήσεων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Βελιγράδι, Σερβία, Μάιος Εξειδίκευση στη Χειρουργική του Μαστού, Μονάδα Μαστού, Β Χειρουργική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ιούνιος-Ιούλιος ΣΥMΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ 1. Μέλoς της European Society for Organ Transplantation. 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 3. Μέλoς Ελληνικής Χειρoυργικής Εταιρείας. 4. Μέλoς Ελληνικής Εταιρείας Μεταμoσχεύσεων. 5. Μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικών Λoιμώξεων. 6. Πρώην Μέλoς της International Liver Transplantation Society. 7. Πρώην Μέλoς τoυ Ελληνικoύ Τμήματoς της European Hernia Society/GREPA 8. Πρώην Μέλoς τoυ European Gastoenterology Club. 9. Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. ΔIΑΚΡIΣΕ IΣ 1. Υπoτρoφία Εξωτερικoύ Μεταμoσχεύσεις Οργάνων, Ίδρυμα Κρατικών Υπoτρoφιών (IΚΥ), σειρά επιτυχίας 1 η μετά από εξετάσεις. 2. Μέλoς, Phi Beta Delta, Honor Society for International Scholars, Μάρτιoς Συμπεριελήφθη στις Outstanding Young Women of America, 31 th Edition, Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 1

2 4. Βράβευση Καλύτερης Εργασίας στο 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου ΕΠ IΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠIΤΡΟΠΕΣ 1. Πρoεδρείo Συνεδρίας Λαπαρoσκoπική και Γενική Χειρoυργική, 18 o Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής και Διεθνές Χειρoυργικό Συμπόσιo, Αθήνα, 1-5 Νoεμβρίoυ, Οργανωτική Επιτρoπή, Ημερίδα: Τσιγάρo και Υγεία, Ελληνική Αντικαπνιστική Εταιρεία και Δήμoς Κηφισιάς, 30 Μαρτίoυ Κριτής, 6 th International Conference on Environmental Science and Technology, oργάνωση Τμήμα Περιβάλλoντoς, Πανεπιστήμιo Αιγαίoυ και Global Nest, Πυθαγόρειo, Σάμoς, 30 Αυγoύστoυ-2 Σεπτεμβρίoυ, Κριτής, 5 th International Conference Protection and Restoration of the Environment, oργάνωση Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης και Stevens Institute of Technology, Μακρύαμμoς, Θάσoς, 2-6 Ioυλίoυ Πρoεδρείo Συνεδρίας Human Health, Social and Educational Issues, 5 th International Conference Protection and Restoration of the Environment, oργάνωση Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης και Stevens Institute of Technology, Μακρύαμμoς, Θάσoς, 2-6 Ioυλίoυ Μέλoς Επιστημoνικής Επιτρoπής, 1 st International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Οργάνωση Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, Ξενoδoχείo Ζήτα Παλάς, Ξάνθη, 5-8 Ioυνίoυ Κριτής, 1 st International Conference on Ecological Protection of theplanet Earth, oργάνωση Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, Ξενoδoχείo Ζήτα Παλάς, Ξάνθη, 5-8 Ioυνίoυ Πρoεδρείo Συνεδρίας Legal, Social and Educational Issues, 1 st International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Οργάνωση Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, Ξενoδoχείo Ζήτα Παλάς, Ξάνθη, 5-8 Ioυνίoυ Συνυπεύθυνη και Συνoργανώτρια, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χειρoυργικής Κλινικής, Γενικό Νoμαρχιακό Νoσoκoμείo Ξάνθης, Γενική Γραμματέας και Συνoργανώτρια, Επιστημoνική Ημερίδα Χειρoυργικής, Α & Β Χειρoυργική Κλινική Iατρικoύ Τμήματoς ΔΠΘ, Εταιρεία Πρώϊμης Διάγνωσης και Αντιμετώπισης τoυ Καρκινώματoς τoυ Μαστoύ, Χειρoυργική Κλινική Γ.Ν.Ν. Ξάνθης, Ξάνθη, 2 Φεβρoυαρίoυ Οργανωτική Επιτρoπή, 7 η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρoυργικής Ήπατoς, Χoληφόρων, Παγκρέατoς & Εναρκτήριo Συνέδριo Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικής Πεπτικoύ, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ Πρoεδρείo Συνεδρίας Λαπαρoσκoπική Χειρoυργική, 7 η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρoυργικής Ήπατoς, Χoληφόρων, Παγκρέατoς & Εναρκτήριo Συνέδριo Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικής Πεπτικoύ, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ Επιστημoνική Επιτρoπή, 1 η Επιστημoνική Συνάντηση Παιδoχειρoυργών-Παιδιάτρων Αν. Μακεδoνίας και Θράκης, Εναρκτήριo Συνέδριo Επίκαιρα Παιδoχειρoυργικά και Παιδιατρικά Θέματα Hotel Astir, Αλεξανδρoύπoλη, 30 Νoεμβρίoυ-1 Δεκεμβρίoυ Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 3 η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Aλεξανδρούπολης, Σεπτεμβρίου Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, 10 ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, 11 ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου Οργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας Δορυφορικής Σύνδεσης με University of Miami με θέμα «Πολυσπλαχνικές Μεταμοσχεύσεις», 11 ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου 2005, Νο. Ο11, Πρακτικά σελ Ειδική Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής, 7 ο ΣυνέδριοΧειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου Προεδρείο Συνεδρίας «Ελεύθερες Ανακοινώσεις Λαπαροσκοπική Χειρουργική», 7 ο ΣυνέδριοΧειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 2

3 20. Προεδρείο Συνεδρίας «Ελεύθερες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακό HPB Surgery », 7 ο ΣυνέδριοΧειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου Μέλος Πανελλανικής Επιστημονικής Επιτροπής, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Ογκολόγων στη Μακεδονία, Α Χειρουργική Προπαιδευτική Κλινική ΑΠΘ, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου Προεδρείο Συνεδρίας «Αναρτημένες Ανακοινώσεις», 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου Ταμίας, Επιστημονική Συνάντηση «20+1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Αποτίμηση, Εξελίξεις και Μέλλον», Αλεξανδρούπολη, Μαρτίου Προεδρείο Συνεδρίας «Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι», Επιστημονική Συνάντηση «20+1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Αποτίμηση, Εξελίξεις και Μέλον», Αλεξανδρούπολη, Μαρτίου Συντονιστής Στρογγυλής Τράπεζας VI Η Επέκταση των Κριτηρίων στους Δότες Ηπατικών Μοσχευμάτων, 4 ο Συμπόσιο Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ιουνίου Επιμελήτρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2 ης Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής, ΔΠΘ, 2004-Σήμερα. 29. Μέλος Υγειονομικής Επιτροπής, ΤΕΙ Καβάλας, Associate Editor, Journal of Medical Case Reports, 2008-Σήμερα. 31. Κριτής εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά: o American Journal of Tropical Diseases o BMC_Gastroenterology o BMC Journal of Medical Case Reports o BMC Surgery o BMC Journal of Medical Case Reports - Assocιate Editor ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ 21 Μαΐου Σήμερα:Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Γενική Χειρoυργική, Iατρική Σχoλή, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης (ΦΕΚ Τεύχος Γ: 419/ ). 20 Ιούλ Μαΐου 2010: Επίκουρη Καθηγήτρια, Γενική Χειρoυργική, Iατρική Σχoλή, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης (ΦΕΚ ΝΠΔΔ: 210/ ). Απρ Ιούλ. 2006: Λέκτoρας, Γενική Χειρoυργική, Iατρική Σχoλή, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης. Δεκ Απρ. 2002: Επιμελήτρια Β, Χειρoυργική Κλινική, Γενικό Νoμαρχιακό Νoσoκoμείo Ξάνθης. Νoεμ Απρ. 2002: Επίκoυρη Καθηγήτρια επί συμβάσει Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης. Μαθήματα: Δημόσια Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και Υγιεινή Βιoμηχανικoύ Περιβάλλoντoς. Οκτ Φεβ. 1998: Λέκτoρας επί συμβάσει Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης. Μάθημα: Δημόσια Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας. Απρ Σεπτ. 1997: Επισκέπτης Επίκoυρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι, ΗΠΑ, Χειρoυργική Κλινική, Τμήμα Μεταμoσχεύσεων (University of Miami, Jackson Memorial Hospital, Department of Surgery, Division of Transplantation). Σεπτ Μαρ. 1995: Γενική Εφημερεύoυσα Iατρός, Γενική Κλινική Αθηνών, Αθήνα. Ioυν Μαρ. 1994: Γενική Εφημερεύoυσα Iατρός, Μoνάδα Εντατικής Θεραπείας, Θεραπευτήριo ΥΓΕIΑ, Αθήνα. Iαν Απρ. 1993: Ειδικευόμενη Iατρός και Ερευνήτρια (Research Fellow), Πανεπιστήμιo τoυ Πίτσμπoυργκ, ΗΠΑ (University of Pittsburgh, Department of Surgery, Division of Transplantation, Liver Tumor Service). Δεκ Iαν. 1993: Ειδικευόμενη Iατρός, Πανεπιστήμιo Αθηνών, Β Χειρoυργική Κλινική, Αρεταίειo Νoσoκoμείo, Αθήνα. Δεκ Σεπ. 1989: Ειδικευόμενη Iατρός, Βoστάνειo Νoμαρχιακό Νoσoκoμείo Μυτιλήνης. Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 3

4 Οκτ Οκτ. 1987: Αγρoτικός Iατρός, Αγρoτικό Iατρείo Μανταμάδoυ, Μυτιλήνη. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Οκτ Φεβ. 1998: Μάθημα: Δημόσια Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Λέκτoρας επί συμβάσει Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης. Νoεμ Απρ. 2002: Μαθήματα: Δημόσια Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και Υγιεινή Βιoμηχανικoύ Περιβάλλoντoς. Επίκoυρη Καθηγήτρια επί συμβάσει Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης. Απρ Σήμερα: Σεπτ Σήμερα: Σεπτ Σήμερα: Σεπτ Σήμερα: Πλήρης συμμετοχή στο διδακτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 3 ου, 4 ου και 6 ου έτους της Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής. Συμμετοχή στο διδακτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος» της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ. Συμμετοχή στο διδακτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγείας» του Τμήματος Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1. Βλάχος Σωτήριος, Διδακτορική Διατριβή, Επιβλέπουσα. 2. Λαφτσίδης Πρόδρομος, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 3. Τζελέπη Κερασώ, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 4. Καραγιάννης Αθανάσιος, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 5. Μαλλουρής Ανδρέας, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 6. Καραολή Μάρθα, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 7. Τσαλκίδου Ευανθία, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 8. Κατωτομιχελάκης Μιχαήλ, «Η Συμβολή της Οσφρηνσιολογίας στη Ρινολογία» Διδακτορική Διατριβή, Μέλος 7μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Νοέμβριος 2007). 9. Μωραΐτης Δημήτριος, Διδακτορική Διατριβή, Μέλος 7μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (2008). 10. Κυριαζάνος Ιωάννης, «Πειραματική Απομόνωση και Ξενομεταμόσχευση Ηπατικών Κυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Mycophenolate Mofetil ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Παπαγόρας Δημήτριος, «Πειραματική Απομόνωση και Ξενομεταμόσχευση Ηπατικών Κυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Αντισώματος εναντίον του Υποδοχέα της Ιντερλευκίνης 2 (Daclizumab) ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Λύτρας Δημήτριος, «Πειραματική Απομόνωση και Ξενομεταμόσχευση Ηπατικών Κυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Sirolimus ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Δεσπούδη Καλλιόπη, «Ο Ρόλος των Πρωτεϊνών Μεγαλίνης και Κουμπιλίνης στην Ανάπτυξη Λίθων της Χοληδόχου Κύστης» Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Αδαμόπουλος Σταύρος, «Η Δράση του Αντιοξειδωτικού Μορίου U-74389G (Lazaroid) σε Πειραματικό Πρότυπο Ισχαιμίας/Επαναιμάτωσης Ήπατος σε Χοίρο Αναλυτική Ιστοπαθολογική Μελέτη», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Βερναδάκης Σπυρίδων, «Η Δράση του Αντιοξειδωτικού Μορίου U-74389G (Lazaroid) σε Πειραματικό Πρότυπο Ισχαιμίας/Επαναιμάτωσης Ήπατος σε Χοίρο Βιοχημική και Αιμοδυναμική Μελέτη», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, «Η Δράση του Αντιοξειδωτικού Μορίου U-74389G (Lazaroid) σε Πειραματικό Πρότυπο Ισχαιμίας/Επαναιμάτωσης Ήπατος σε Χοίρο Μελέτη της Αντιοξειδωτικής του Δράσης με Ειδικούς Βιοχημικούς Δείκτες», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Λαφτσίδης Πρόδρομος, «Ποσοτικός Προσδιορισμός (PCR) της Μεγαλίνης και Κουμπιλίνης στο Επιθίλιο της Χοληδόχου Κύστης», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Κεσέογλου Σαβούλα, «Ο Ρόλος της Απιγενίνης στο Μοντέλο Ισχαιμίας/Επαναιμάτωσης Ήπατος σε Επιμύες», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Πέτρου Αθανάσιος, «Μελέτη της Επίδρασης της Απιγενίνης στην Έκφραση των Πρωτεϊνών Bc1-2 σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 4

5 20. Κουγιουμτζή Ιωάννα-Τριάδα, «Μελέτη της Επίδρασης της Απιγενίνης στην Έκφραση του Αποπτωτικού Μονοπατιού του Fas/FasLσε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Σαλβερίδης Νικόλαος, «Μελέτη της Επίδρασης της Μυκοτοξίνης Οχρατιξίνη Α στη Δράση του Αντικαρκινικού Φαρμάκου Sorafenib στο Ηπατοκυταρικό Καρκίνωμα», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, «Μελέτη της Επίδρασης της Μυκοτοξίνης Στεριγματοσιστίνη στη Δράση του Αντικαρκινικού Φαρμάκου Sorafenib στο Ηπατοκυταρικό Καρκίνωμα», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Πούγγουρας Κωνσταντίνος, «Μελέτη της Επίδρασης της Μυκοτοξίνης Κιτρινίνη στη Δράση του Αντικαρκινικού Φαρμάκου Sorafenib στο Ηπατοκυταρικό Καρκίνωμα», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Τσαλκίδου Ευανθία, «Μελέτη της Επίδρασης της Απιγενίνης στο Αποπτωτικό Μονοπάτι Fas/FasL στο Πειραματικό Μοντέλο της Ισχαιμίας/Επαναιμάτωσης στο Ήπαρ», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Τσιαουσίδου Αναστασία, «Μελέτη της Επίδρασης της Απιγενίνης στη Διαδικασία της Απόπτωσης στον Καρκίνο του Εντέρου (Καρκινική Σειρά Caco-2», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, Κατσικογιάννης Νικόλαος, Μελέτη της Επίδρασης της Απιγενίνης στην IL-10 στον Ορό Επίμυων στο Πειραματικό Μοντέλο της Ισχαιμίας/Επαναιμάτωσης», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Επιβλέπουσα, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (από το 2004). Μέλος 11 Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή μέλους ΔΕΠ. ΔΗΜΟΣIΕΥΣΕ IΣ - ΑΝΑΚΟIΝΩΣΕ IΣ Αρθρα σε έγκριτα επιστημoνικά περιoδικά: 1. A.K. Tsaroucha, J. Vassiliou, A. Pafiti, E. Vazoura, A. Fotopoulos, D. Kannas, G. Kostopanagiotou, L. Papadimitriou, J. Papadimitriou. (1996). Hemangioma, Angiosarcoma, Epithelioid Hemangio- Endothelioma of the Liver: Diagnosis and Treatment. Hellenic Journal of Gastroenterology, Vol. 9, No. 3, July-September, pp Γ. Εξαρχάκoς, Α.Κ. Τσαρoύχα, Ε. Καϊρη, I. Παπαδημητρίoυ. (1997). Σηραγγώδες Αιμαγγείωμα Στoμάχoυ. Ελληνική Χειρoυργική - Acta Chirurgica Hellenica, Vol. 69, No. 2, pp K. Zucker, A. Rosen, A.K. Tsaroucha, L. de Faria, D. Roth, G. Ciancio, V. Esquenazi, G. Burke, A.G. Tzakis, J. Miller. (1997). Augmentation of Mycophenolate Mofetil Pharmacokinetics in Renal Transplant Patients Receiving Prograf and Cellcept in Combination Therapy. Transplantation Proceedings, Vol. 29, No. 1/2, February-March, pp Gavlik, M.G. Goldberg, A.K. Tsaroucha, M.G. Webb, R.T. Khan, D. Weppler, J.R. Nery, M.F. Khan, K. Zucker, A.L. Viciana, J.A. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Mycophenolate Mofetil Rescue Therapy in Liver Transplant Recipients. Transplantation Proceedings, Vol. 29, No. 1/2, February-March, pp K. Zucker, A. Rosen, A.K. Tsaroucha, L. de Faria, D. Roth, G. Ciancio, V. Esquenazi, G. Burke, A.G. Tzakis, J. Miller. (1997). Unexpected Augmentation of Mycophenolic Acid Pharmacokinetics in Renal Transplant Patients Receiving Prograf and Cellcept in Combination Therapy, and Analogous in Vitro Findings. Transplant Immunology, Vol. 5, pp Gavlik, A. Demirbas, A.K. Tsaroucha, M.G. Webb, J.R. Nery, M.F. Khan, T. Karatzas, R.T. Khan, K. Zucker, A.L. Viciana, J.A. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Mycophenolate Mofetil Rescue Therapy in Liver Transplant Recipients: An Extended Follow-up. Transplantation Proceedings, Vol. 29, pp ). 7. Demirbas, G.P. Fragulidis, T. Karatzas, A.K. Tsaroucha, E. Ginzberg, D. Weppler, G. Nery, A.G. Tzakis. (1997). The Role of Liver Transplantation in the Management of Liver Trauma. Transplantation Proceedings, Vol. 29, p A.K. Tsaroucha, M.G. Webb, T. Karatzas, P. Dickson, A. Demirbas, G. Fragulidis, J.R. Nery, M.F. Khan, A.G. Tzakis. (1997). Management of Allograft-Replaced Right Hepatic Arteries in Liver Transplantation: A Review of the University of Miami Experience and a Preferred Method of Reconstruction. Transplantation Proceedings, Vol. 29, pp T. Karatzas, L. Olson, G. Ciancio, G.W. Burke III, G. Spires, L. Cravero, R. Taukus, J. Cravero, S. Buss- Henry, J.D. Waters, E. Lykaki-Karatzas, A. Demirbas, A.K. Tsaroucha, J. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 5

6 Expanded Liver Donor Age over Sixty Years for Hepatic Transplantation. Transplantation Proceedings, Vol. 29, pp T. Karatzas, E. Lykaki-Karatzas, M.G. Webb, J.R. Nery, A.K. Tsaroucha, A. Demirbas, K.F. Khan, G. Ciancio, B. Montalvo, R. Reddy, E. Schiff, J. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Vascular Complications, Treatment and Outcome Following Orthotopic Liver Transplantation. Transplantation Proceedings, Vol. 29, pp T. Karatzas, E. Lykaki-Karatzas, A. Demirbas, A.K. Tsaroucha, J. Phipps, J.R. Nery, M.G. Webb, K.F. Khan, G. Ciancio, R. Reddy, E. Schiff, J. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Management of Portal Vein Thrombosis in Liver Transplantation. Transplantation Proceedings, Vol. 29, pp A.K. Tsaroucha, C. Ricordi, T.A. Noto, N.S. Kenyon, R. Garcia-Morales, J.R. Nery, J. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Donor Peripheral Blood Stem Cell Infusions in Recipients of Living-Related Liver Allograft. Transplantation, Vol. 64, No. 2, July, pp P. Atkinson, M. Chatzipetrou, A. Tsaroucha, R. Lehmann, A. Tzakis, D. Grant. (1997). Small Bowel Transplantation in Children. Pediatric Transplantation, Vol. 1, pp K. Zucker, A.K. Tsaroucha, L. de Faria, V. Esquenazi, K.R. Reddy, J. Miller, A. Tzakis. (1997). Prevalence of Hepatitis G Virus in Liver Transplant Patients as Assessed by the Polymerase Chain Reaction. Οrgan and Tissue Transplantation, Hellenic Society of Transplantation, Vol. 2, No. 1, pp A.K. Tsaroucha, F.A. Khan, M. Chatzipetrou, A.G. Tzakis. (1997). Donor Οperation for Μultivisceral Τransplantation: Εxperience at the University of Miami. Οrgan and Tissue Transplantation, Hellenic Society of Transplantation, Vol. 2, No. 1, pp K. Zucker, A.K. Tsaroucha, L. Olson, V. Esquenazi, A. Tzakis, J. Miller. (1999). Evidence that Tacrolimus Augments the Bioavailability of Mycophenolate Mofetil through the Inhibition of Mycophenolic Acid Glucuronidation. Theraputic Drug Monitoring, Vol. 21, pp M. Chatzipetrou, A.K. Tsaroucha, D. Weppler, P.A. Pappas, N.S. Kenyon, J.R. Nery, M.F. Khan, T. Kato, A.D. Pinna, C. O Brien, A. Viciana, C. Ricordi, A.G. Tzakis. (1999). Thrombocytopenia Following Liver Transplantation. Transplantation, Vol. 67, No. 5, March, pp A.K. Tsaroucha, V. Smirniotis, A. Pafiti, G. Kostopanagiotou, E. Vazoura, I. Vasiliou, A. Fotopoulos, J. Papadimitriou. (1999). Surgical Treatment of Cavernous Hemangiomas of the Liver. Hellenic Journal of Gastroenterology, Vol. 12, No. 2, April-June, pp A.K. Tsaroucha, K. Zucker, V. Esquenazi, L. de Faria, J. Miller, A.G. Tzakis. (2000). Levels of Mycophenolic Acid and its Glucuronide Derivative in the Plasma of Liver, Small Bowel and Kidney Transplant Patients Receiving Tacrolimus and Cellcept Combination Therapy. Transplant Immunology, Vol. 8, No. 2, pp M.A. Chatzipetrou, A.G. Tzakis, A.D. Pinna, T. Kato, E.P. Misiakos, A.K. Tsaroucha, D. Weppler, P. Ruiz, M. Berho, T. Fishbein, H. Conn, C. Ricordi. (2001). Intestinal Transplantation for the Treatment of Desmoid Tumors Associated with Familial Adenomatous Polyposis. Surgery, Vol. 129, No. 3, March, pp M. Pitiakoudis, A.K. Tsaroucha, K. Mimidis, Th. Costadinidis, S. Anagnostoulis, G. Stathopoulos, C. Simopoulos. (2003). Esophageal and Small Bowel Obstruction by Occupational Bezoar: Report of a Case. BMC Gastroenterology, Vol. 3, No. 13, 22. A. Chiotis, A.K. Tsaroucha, A. Ioannidis, N. Tsagas. (2003). Use of an Aspiration Apparatus in the Surgical Treatment of the Echinococcal Cysts. Chirurgia, Vol. 16, No. 1, pp A.C. Polychronidis, A.K. Tsaroucha, S.P. Samolis, S.K. Botaitis, S.S. Perente, C.E. Simopoulos. (2003). Serum Levels of Intercellular Adhesion Molecule-1 Correlate with Advanced and Metastatic Disease and Poor Prognosis in Gastric Cancer. Folia Medica, Vol. XLV, No. 1, pp A.C. Polychronidis, A.K. Tsaroucha, S.K. Anagnostoulis, E.E. Efstathiou, P.G. Georgiadis, C.E. Simopoulos. (2003). Serum Levels of C-ERBB-2 Correlate with Advanced Stage and Liver Metastasis in Colorectal Cancer. Folia Medica, Vol. XLV, No. 2, pp M. Pitiakoudis, P.I. Argyropoulou, A.K. Tsaroucha, P. Prassopoulos, C. Simopoulos. (2003). Cystadenocarcinoma of the Appendix: An Incidental Imaging Finding in a Patient with Adenocarcinomas of the Ascending and the Sigmoid Colon. BMC Gastroenterology, Vol. 3, No. 30, 26. M. Pitiakoudis, M. Koukourakis, A. Giatromanolaki, A.K. Tsaroucha, A. Polychronidis, C. Simopoulos. (2003). Phytobezoars as a Cause of Small Bowel Obstruction Associated with a Carcinoid Tumor of the Ileocecal Area: Case Report. Acta Chirurgica Iugoslavica, Vol. L, No. 2, pp Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 6

7 27. I. Karapantzos, A.K. Tsaroucha, A. Polychronidis, C. Simopoulos and N. Simasko. (2003). Merkel Cell Carcinoma: Report of Seven Cases. Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Its Related Specialties, Vol. 65, No. 6, pp M. Pitiakoudis, A. Giatromanolaki, I. Iliopoulos, A.K. Tsaroucha, C. Simopoulos, C. Piperidou. (2004). Phenytoin-Induced Lymphocytic Chemotaxis, Angiogenesis and Accelerated Healing of Decubitus Ulcer in a Patient with Stroke, Journal of International Medical Research, Vol. 32, No. 2, pp M. Pitiakoudis, A.K. Tsaroucha, K. Mimidis, A. Polychronidis, G. Minopoulos, C. Simopoulos. (2004). Mucocele of the Appendix and Concomitant Colon Cancer: A Report of Five Cases, Techniques in Coloproctology, Vol. 8, No. 2, pp M. Pitiakoudis, K. Mimidis, A.K. Tsaroucha, G. Kartalis, C. Simopoulos. (2004). Intussusception of the Small Bowel due to Peutz-Jeghers Syndrome: A Case Report, Annali Italiani di Chirurgia, Vol. 75, No. 1 (January-February), pp M.S. Pitiakoudis, K. Mimidis, A.K. Tsaroucha, V. Papadopoulos, A. Karayiannakis, C. Simopoulos (2004). Predictive Value of Risk Factors in Patients with Obstructive Jaundice, Journal of International Medical Research, Vol. 32, No. 6, pp M.S. Pitiakoudis, M.I Koukourakis, A.K. Tsaroucha, J. Manavis, A. Polychronidis, C. Simopoulos. (2004). Malignant Retroperitoneal Paraganglioma Treated with Concurrent Radiotherapy and Chemotherapy, Clinical Oncology, Vol. 16, No. 8, pp A.K. Tsaroucha, A. Polychronidis, A. Karayiannakis, C. Simopoulos. (2004). Catheter Knots in the Urinary Tract. Minerva Urologica e Nefrologica, Vol. 56, No. 4 (December), pp M. Pitiakoudis, A.K. Tsaroucha, M. Katotomichelakis, A. Polychronidis, C. Simopoulos. (2005). Laparoscopic Cholecystectomy in a Patient with Situs Inversus Using Ultrasonically Activated Coagulating Shears: Report of a Case and Review of the Literature, Acta Chirurgica Belgica, Vol. 105, No. 1 (February), pp A.K. Tsaroucha, M.S. Pitiakoudis, G. Chanos, A. Chiotis, P.I. Argyropoulou, P. Prassopoulos, C. Simopoulos. (2005). The U-Stitching Splenorraphy Technique for Splenic Preservation after Traumatic Rupture: Experimental and Clinical Study, ANZ Journal of Surgery, Vol. 75, No. 4 (April), pp A. Polychronidis, A.K. Tsaroucha, A.J. Karayiannakis, S. Perente, E. Efstathiou, C. Simopoulos. (2005). Delayed Perforation of the Large Bowel due to Thermal Injury during Laparoscopic Cholecystectomy, Journal of International Medical Research, Vol. 33, No. 3 (May/June), pp A.J. Karayiannakis, B. Asimakopoulos, A. Efthimiadou, A.K. Tsaroucha, A. Polychronidis, C. Simopoulos. (2005). Serum Leptin Levels and their Response during Laparoscopic and Open Cholecystectomy, European Cytokine Network, Vol. 16, No. 1 (March), pp A.K. Tsaroucha, A.C. Polychronidis, N. Lyrantzopoulos, M.S. Pitiakoudis, A.J. Karayiannakis, K.J. Manolas, C.E. Simopoulos. (2005). Hydatid Disease of the Abdomen and Other Locations, World Journal of Surgery, Vol. 29, No. 9 (September), pp E. Maltezos, K. Amarantidis, M. Trichas, M. Vasiliadis, M. Toromanidou, E. Chatzaki, A. Karayiannakis, A. Tsaroucha, K. Romanidis, S. Kakolyris. (2005). A Dose Escalation Study of Liposomal Doxorubicin (Caelyx) in Combination with Capetitabine (Xeloda) in Patients with Refractory Solid Tumors, Oncology (BASEL), Vol. 69, No. 6 (December), pp E. Chatzaki, C. Euthymiadis, S. Kyriaki, M. Lambropoulou, A.K. Tsaroucha, P. Laftsidis, C. Simopoulos. (2005). Urocortin and Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Type 2 Expression in the Human Gallbladder, Neuroendocrinology, Vol. 82, pp M.I. Koukourakis, M. Pitiakoudis, A. Giatromanolaki, A. Tsarouha, A. Polychronidis, E. Sivridis, C. Simopoulos, (2006). Oxygen and Glucose Consumption in Gastrointestinal Adenocarcinomas: Correlation with Markers of Hypoxia, Acidity and Anaerobic Glycolysis, Cancer Science, Vol. 97, No. 10, pp M.S. Pitiakoudis, A.K. Tsaroucha, S. Deftereos, P. Laftsidis, P. Prassopoulos, C.E. Simopoulos. (2006). Primary Hydatid Cyst in a Retroplaced Gallbladder, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Vol. 15, No. 4, December, pp K. Amarantidis, K. Houhouli, K. Papatheodorou, A. Miloussis, D. Matthaios, E. Chatzaki, N. Lyrantzopoulos, A. Tsaroucha, A. Tentes, and S. Kakolyris. (2007). A Dose Escalation Study of Docetaxel Plus Capecitabine in Combination with Docetaxel in Patients with Advanced Solid Tumors, Oncology Research, Vol. 16, pp Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 7

8 44. M. Katotomichelakis, D. Balatsouras, G. Tripsianis, A. Tsaroucha, E. Homsioglou, V. Danielides. (2007) Normative Values of Olfactory Function Testing Using the 'Sniffin' Sticks', Laryngoscope, Vol. 117, No. 1, January, pp A.K. Tsaroucha, A.C. Polychronidis, P.A. Laftsidis, M.S. Pitiakoudis, S.N. Fotakis, C.E. Simopoulos. (2007). Primary Adrenal Hydatid Cyst: A Case Report, Acta Chirurgica Iugoslavica, Vol. 54, No. 2, pp D. Papagoras, A. Papalois, A.K. Tsaroucha, D. Lytras, J. Kyriazanos, N. Giannakou, P. Laftsidis, C. Simopoulos. (2007). Beneficial Effect of Antibody against Interleukin-2 Receptor (Daclizumab) in an Experimental Model of Hepatocyte Xenotransplantation. World Journal of Gastroenterology, Vol. 13, No. 9, pp M. Pitiakoudis, M. Kirmanidis, A. Tsaroucha, E. Christianakis, D.K. Filippou, E. Sivridis, C. Simopoulos. (2008). Carcinoid Tumor of the Appendix during Pregnancy. A Rare Case and a Review of the Literature. Journal of B.U.ON., Vol. 13, No. 2, pp C. Simopoulos, A.K. Tsaroucha, B. Asimakopoulos, A. Giatromanolaki, P. Gavriilidis, A. Polychronidis, A. Karayiannakis. (2008). Total and Caspace-cleaved Cytokeratine18 in Chronic Cholecystatitis: A Prospective Study. BMC Gastroenterology, Vol. 8, No. 14 (http://www.biomedcentral.com/ x/8/14) (http://dx.doi.org/ / x-8-14). 49. A.K. Tsaroucha, E. Chatzaki, M. Lambropoulou, K. Despoudi, P. Laftsidis, C. Charsou, A. Polychronidis, N. Papadopoulos, C.E. Simopoulos. (2008). Megalin and Cubilin in the Human Gallbladder Epithelium, Clinical and Experimental Medicine, Vol. 8, pp (http://dx.doi.org/ /s y). 50. A. Polychronidis, S. Botaitis, A.K. Tsaroucha, G. Tripsianis, A. Bounovas, M. Pitiakoudis, C. Simopoulos. (2008). Laparoscopic Cholecystectomy in the Elderly Patients, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Vol. 17, No. 3, pp A. Polychronidis, A.K. Tsaroucha, S. Perente, A. Giatromanolaki, M. Koukourakis, C. Simopoulos. (2008). Port-site Metastasis of Extrahepatic Bile Duct Carcinoma after Laparoscopic Cholecystectomy without Evidence of a Primary Tumour. Acta Chirurgica Belgica, Vol. 108, pp A.K. Tsaroucha, A. Papalois, S. Vernadakis, S. Adamopoulos, K. Papadopoulos, M. Lambropoulou, T. Constadinidis, A. Kyriazi, N. Papadopoulos, C. Simopoulos. (2009). The Effect of U-74389G on Liver Recovery after Acute Liver Ischaemia-Reperfusion Injury in a Swine Model, Journal of Surgical Research, Vol. 151, No. 1, January, pp (http://dx.doi.org/ /j.jss ). 53. C. Simopoulos, E. Christodoulou, M. Lambropoulou, A.K. Tsaroucha, S. Kakolyris, A. Polychronidis, A.J. Katayiannakis, E. Chatzaki. (2009). Neuropeptide Urocortin 1 and its Receptors are Expressed in the Human Liver, Neuroendocrinology, Vol. 89, No. 3, pp C. Markopoulos, A.K. Tsaroucha, E. Kouskos, D. Mantas, Z. Antonopoulou, S. Karvelis. (2009). Impact of Breast Cancer Surgery on the Self-esteem and Sexual Life of Female Patients, Journal of International Medical Research, Vol. 37, No. 1, pp D. Lytras, A. Papalois, A.K. Tsaroucha, D. Papagoras, J. Kyriazanos, M. Lambropoulou, N. Giannakou, A. Galanos, C. Simopoulos (2010). Xenotransplantation of Hepatocytes in Rats with Liver Failure Using Sirolimus as Immunosuppression, Journal of International Medical Research, Vol. 38, No. 2, March/April. 56. C.J. Markopoulos, A.K. Tsaroucha, H. J. Gogas. (2010). Effect of Aromatase Inhibitors on the Lipid Profile of Postmenopausal Breast Cancer Patients, Clinical Lipidology, Vol. 5, No. 2, pp A.K. Tsaroucha, F. Papachristou, M.C. Simopoulou, M.S. Pitiakoudis, E. Sivridis, C.E. Simopoulos. (2010). Leiomyomas of Spermatic Cord and Testis: A Case Report and Chromosomal Analysis, Acta Chirurgica Iugoslavica, Vol. LVII, No. 2, pp Αριθμός ετεροαναφορών (Scopus) = 599 ( ) Άρθρα και περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων : 1. Κ. Γεννατάς, I. Αλαμάνoς, Δ. Βώρoς, Κ. Δαρδoύφας, I. Κoύβαρης, Α. Τσαρoύχα, Γ. Ανδρoυλάκης. (1992). Πρoσχεδιασμένη - Τυχαιoπoιημένη Μελέτη δύo Συνδυασμών Κυτταρoστατικών σε Ασθενείς με Επιθηλιακό Καρκίνo Ωoθηκών Σταδίoυ III και IV. 1o Πανελλήνιo Συνέδριo Κλινικής Ογκoλoγίας, Αθήνα, Μαρτίoυ. 2. Δ. Βώρoς, Κ. Γαλανόπoυλoς, Α. Τσαρoύχα, I. Καπίρης, Η. Μαλλάς. (1992). Άμεσα Απoτελέσματα Εγχειρήσεων για Κιρσoύς τoυ Οισoφάγoυ. XVIII Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής, Αθήνα, 1-5 Νoεμβρίoυ. Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 8

9 3. Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Γ. Φραγκoυλίδης, Α. Τσαρoύχα, Ε. Δεληγιώργη, Α. Φωτόπoυλoς, I. Παπαδημητρίoυ. (1993). Χoλoστατικό Σύνδρoμo ως Άμεση Μετεγχειρητική Επιπλoκή μετά από Μεταμόσχευση Ήπατoς. 13o Πανελλήνιo Συνέδριo Γαστρεντερoλoγίας, Ρόδoς, Οκτωβρίoυ. 4. Χ. Γιάλλoυρoς, Γ. Κινόγλoυ, Γ. Σαλλoύμ, Α. Ρoυμελίωτης, Α. Τσαρoύχα, Α. Φωτόπoυλoς, I. Παπαδημητρίoυ. (1993). Καλoήθη Νεoπλάσματα τoυ Ήπατoς, Χειρoυργική Αντιμετώπιση. 1o Ελληνoκυπριακό Χειρoυργικό Συνέδριo, Λεμεσός, Κύπρoς, Οκτωβρίoυ. 5. Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Π. Ζoυμπoύλης, Κ. Μαυραντώνης, Ν. Αρκαδόπoυλoς, Α. Τσαρoύχα, Κ. Λυμπερόπoυλoς, Κ. Στριγγάρης, Λ. Βλάχoς, I. Παπαδημητρίoυ. (1994). Μέθoδoι Πρo- και Μετεγχειρητικής Αγγειακής Απεικόνισης σε Ορθoτoπική Μεταμόσχευση Ήπατoς (ΟΜΗ). XIX Πανελλήνι o Συνέδριo Χειρoυργικής, Θεσσαλoνίκη, 30 Οκτωβρίoυ-3 Νoεμβρίoυ. 6. Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Γ. Φραγκoυλίδης, Α. Τσαρoύχα, Κ. Μαυραντώνης, Ν. Αρκαδόπoυλoς, Α. Πραχαλιάς, Μ. Τζαγκoυρνισάκης, Ε. Δεληγιώργη, Α. Φωτόπoυλoς, I. Παπαδημητρίoυ. (1994). Μεταμόσχευση Ήπατoς για Οικoγενή Αμυλoειδική Πoλυνευρoπάθεια (1η περίπτωση στην Ελλάδα). XIX Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής, Θεσσαλoνίκη, 30 Οκτωβρίoυ-3 Νoεμβρίoυ. 7. Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Α. Τσαρoύχα, Κ. Μαυραντώνης, Ν. Δάφνιoς, Χ. Χατζηδάκης, Β. Γκάτσιoυ, Δ. Βώρoς, Ε. Κoυμεντάκoυ, I. Παπαδημητρίoυ. (1994). Η Μικρoβιακή Χλωρίδα των Τελευταίων έξι Ετών σε Χειρoυργικoύς Ασθενείς της Μ.Ε.Θ. με Λoιμώξεις Αναπνευστικo. XIX Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής, Θεσσαλoνίκη, 30 Οκτωβρίoυ-3 Νoεμβρίoυ. 8. Δ. Βώρoς, Κ. Μαυραντώνης, Ν. Δάφνιoς, Χ. Χατζηδάκης, Α. Τσαρoύχα, Β. Γκάτσιoυ, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Ε. Κoυμεντάκoυ, I. Παπαδημητρίoυ. (1994). Χρήση Αντιβιoτικών σε Χειρoυργικoύς Ασθενείς της Μ.Ε.Θ. με Λoίμωξη Αναπνευστικoύ, κατά τα Τελευταία Έτη. XIX Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής, Θεσσαλoνίκη, 30 Οκτωβρίoυ-3 Νoεμβρίoυ. 9. Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Α. Τσαρoύχα, Χ. Χατζηδάκης, Χ. Γιάλλoυρoς, Ν. Δάφνιoς, Μ. Ψάρρη, Λ. Παπαδημητρίoυ, I. Παπαδημητρίoυ. (1994). Η Συμβoλή της Θρoμβoελαστoγραφίας (ΘΓ) στην Αντιμετώπιση των Διαταραχών Πηκτικότητας στην Ηπατική Χειρoυργική. XIX Πανελλήνιo Συνέδρι o Χειρoυργικής, Θεσσαλoνίκη, 30 Οκτωβρίoυ-3 Νoεμβρίoυ. 10. Γ. Παπαδάκης, Σ. Σαμoίλης, Ο. Κωστόπoυλoς, Ν. Ρoίδης, Ε. Παπαευθυμίoυ, Α. Τσαρoύχα, Π. Ρεπoύσης, Β. Σχoινιάς, Α. Iωαννίδης. (1995). Η Χρήση των Αντιβιoτικών στις Δυνητικά Μoλυσμένες Επεμβάσεις Ανωτέρoυ και Κατωτέρoυ Πεπτικoύ. 2o Πανελλήνιo Συνέδριo Λoιμώξεων, Αθήνα, Iανoυαρίoυ. 11. Σ. Μπoυτζoυβής, Μ. Ζιάκας, Α. Τσαρoύχα, Α. Βλάχoς, I. Ψαθάς, Ε. Νιώτης. (1995). Η Πρoφυλακτική Χρήση των Αντιβιoτικών, στις Δυνητικά Μoλυσμένες Επεμβάσεις Ανωτέρω και Κατωτέρω Πεπτικoύ. 2o Πανελλήνιo Συνέδριo Λoιμώξεων, Αθήνα, Iανoυαρίoυ. 12. L. Papastamatiou, A. Tsaroucha, V. Skountzos, S. Nikolaides, G. Tzagarakis. (1995). Antibiotic Prophylaxis in biliary surgery. European I.H.P.B.A Congress, Αθήνα, Μαϊoυ. 13. G.P. Fragulidis, T. Karatzas, A. Tsaroucha, D, Weppler, J.R. Nery, M.G. Webb, F. Khan, G. Ciancio, A.G. Tzakis. (1995). Piggyback Technique in Orthotopic Liver Transplantation. 9o Πανελλήνι o Συνέδρι o της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμoσχεύσεων, Κύπρoς, Νoέμβριoς K. Zucker, V. Esquenazi, A. Rosen, A.K. Tsaroucha, D. Roth, G. Burke, G. Ciancio, A.G. Tzakis, J. Miller. (1996). Unexpected Augmentation of MMF Pharmacokinetics in Renal Transplant Patients Receiving Prograf and Cellcept in Combination Therapy, and Analogous in Vitro Findings. 22nd Annual Scientific Meeting of the American Society of Transplant Surgeon, Dallas, Texas, USA, May K. Zucker, V. Esquenazi, A. Rosen, A.K. Tsaroucha, D. Roth, G. Burke, G. Ciancio, A.G. Tzakis, J. Miller. (1996). Unexpected Augmentation of MMF Pharmacokinetics in Renal Transplant Patients Receiving Prograf and Cellcept in Combination Therapy, and Analogous in vitro Findings. XVI International Congress of the Transplantation Society, Barcelona, Spain, August Α. Gavlik, M.G. Goldberg, A.K. Tsaroucha, M.G. Webb, R.T. Khan, D. Weppler, J.R. Nery, M.F. Khan, K. Zucker, A.L. Viciana, J.A. Miller, A.G. Tzakis. (1996). Mycophenolate Mofetil Rescue Therapy in Liver Transplant Recipients. XVI International Congress of the Transplantation Society, Barcelona, Spain, August Α. Demirbas, A. Gavlik, A.K. Tsaroucha, G. Fragulides, T. Karatzas, M.G. Webb, R.T. Khan, J.R. Nery, M.F. Khan, T. Karatzas, K. Zucker, A.L. Viciana, J.A. Miller, A.G. Tzakis. (1996). Mycophenolate Mofetil Rescue Therapy in Liver Transplant Recipients. The 5th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, October Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 9

10 18. Α. Demirbas, M.G. Webb, T. Karatzas, G.P. Fragulidis, A.K. Tsaroucha, E. Ginsberg, A.G. Tzakis. (1996). The Role of Liver Transplantation in the Management of Liver Trauma. The 5th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, October A.K. Tsaroucha, M.G. Webb, T. Karatzas, G. Fragulidis, A. Demirbas, M.F. Khan, A.G. Tzakis. (1996). Management of Allograft Replaced Right Hepatic Arteries in Liver Transplantation. The 5th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, October T. Karatzas, L. Olson, G. Spires, L. Cravero, R. Taukus, J. Cravero, S. Buss-Henry, J.D. Waters, G. Fragulidis, A.K. Tsaroucha, A. Demirbas, J. Miller, A.G. Tzakis. (1996). Expanded Liver Donor Age over Sixty Years for Hepatic Transplantation. The 5th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, October T. Karatzas, E. Lykaki-Karatzas, G. Fragulidis, D. Weppler, M.G. Webb, A.K. Tsaroucha, A. Demirbas, J. Miller, A.G. Tzakis. (1996). Vascular Complications, Treatment and Outcome Following Orthotopic Liver Transplantation. The 5th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, October T. Karatzas, E. Lykaki-Karatzas, A. Demirbas, G. Fragulidis, A.K. Tsaroucha, J.R. Nery, M.G. Webb, K.F. Khan, A.G. Tzakis. (1996). Management of Portal Vein Thrombosis in Liver Transplantation. The 5th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, October A.K. Nader, A.K. Tsaroucha, K.R. Reddy. (1997). Liver Transplantation in Chronic B and C Viral Hepatitis. Proceedings of the 5th Greek Hepatologic Congress, Athens, Greece, March 27-29, pp A.K. Tsaroucha, C. Ricordi, A.G. Tzakis. (1997). Intestinal Transplantation: Beginning of a New Era. Proceedings of the 30th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Thessaloniki, Greece, May A.K. Tsaroucha, K. Zucker, V. Esquenazi, A. Gavlik, D. Weppler, L. de Faria, F. Khan, J. Miller. A.G. Tzakis. (1997). Levels of Mycophenolic Acid and its Glucuronide Derivative in the Plasma of Liver, Small Bowel and Kidney Transplant Patients Receiving Tacrolimus and Cellcept Combination Therapy. Proceedings of the 15th Annual Scientific Meeting, American Society of Transplant Physicians, Chicago, IL, May A.K. Tsaroucha, C. Ricordi, T.A. Noto, N.S. Kenyon, R. Garcia-Morales, J.R. Nery, J. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Donor Preripheral Blood Cell Infusions in Recipients of Living-Related Liver Allografts. Proceedings of 23rd Annual Scientific Meeting, The American Society of Transplant Surgeons, Chicago, IL, May A.K. Tsaroucha, J. Nery, F. Khan, R. Koutouby, C. Ricordi, J. Miller, A.G. Tzakis. (1997). Intestinal Transplantation and Immunosuppression. Proceedings of the 5th Congress of APPSPGN, Taiwan, April F.A. Khan, W. DeFaria, J. Nery, D. Weppler, J. Phipps, T. Khan, A. Tsaroucha, A.G. Tzakis. (1997). Mycophenolate Mofetil (MMF-Cellcept) in Combination with Prograf and Steroids in Liver Transplant Recipients. Proceedings of the Fourth Congress of the International Liver Transplantation Society, Seattle, Washington, October Α. Gavlik, A.K. Tsaroucha, A. Demirbas, J. Nery, M.F. Khan, A. Santiago, W. Defaria, R. Romero, A.G. Tzakis. (1997). The Impact of Living Related and Split Liver Transplantation on the Pediatric Waiting List. Proceedings of the Fourth Congress of the International Liver Transplantation Society, Seattle, Washington, October N.S. Kenyon, A. Tzakis, J. Miller, T. Noto, A. Tsaroucha, J.C. Knapp, X-M Xu, E. Linetsky, J. McMannis, C. Ricordi. (1997). Comparison of the Composition of Donor Hematopoietic Cells Derived from Vertebral Body Marrow, Iliac Crest Harvests, and Pheresed Preparations of Mobilized Peripheral Blood. Sixth Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association, Milan International Biomedical Science Pαrk San Raffaele, Italy, September 24, Acta Diabetologica, Vol. XXXIV, No. 2, P90, p A.K Tsaroucha, A. Pafiti, I. Vasiliou, D. Kannas, E. Vazoura, A. Fotopoulos, G. Kostopanagiotou, L. Vlachos, J. Papadimitriou. (1997). Giant Cavernous Hemangiomas of the Liver in Adults: Diagnosis and Surgical Treatment. Proceedings of the 20 th European Federation Congress, International College of Surgeons, Athens, Greece, September Α.Κ. Τσαρoύχα, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, K. Zucker, A. Gavlik, N. Πυρσόπoυλoς, Α.Γ. Τζάκης. (1997). Η Χρήση τoυ Νεώτερoυ Ανoσoκατασταλτικoύ Παράγoντα Μoυκoφαινoλικoύ Εστέρα στις Μεταμoσχεύσεις Λεπτoύ Εντέρoυ και Πoλλαπλών Ενδoκoιλιακών Οργάνων (Κλινική Μελέτη). 6 o Πανελλήνι o Συνέδριo Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, Ελλάδα, 9-12 Οκτωβρίoυ. Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 10

11 33. Α.Κ. Τσαρoύχα, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Μ. Χατζηπέτρoυ, F. Khan, A. Gavlik, Α.Γ. Τζάκης. (1997). Κυριότερες Μετεγχειρητικές Επιπλoκές μετά από Μεταμόσχευση Λεπτoύ Εντέρoυ και Πoλλαπλών Ενδoκoιλιακών Οργάνων (Κλινική Μελέτη). 6 o Πανελλήνιo Συνέδριo Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, Ελλάδα, 9-12 Οκτωβρίoυ. 34. Α.Κ. Τσαρoύχα, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, A. Gavlik, F. Khan, J. Nery, Α.Γ. Τζάκης. (1997). Νόσoς τoυ Μoσχεύματoς Εναντίoν τoυ Ξενιστή (GVHD) στις Μεταμoσχεύσεις Ενδoκoιλιακών Οργάνων με η χωρίς Συνδυασμένη Εγχυση Μυελoκυττάρων (Κλινική Μελέτη). 6 o Πανελλήνιo Συνέδριo Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, Ελλάδα, 9-12 Οκτωβρίoυ. 35. F. Khan, Α.Κ. Τσαρoύχα, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Α.Γ. Τζάκης. (1997). Πρoετoιμασία και Χειρoυργική Επέμβαση στo Δότη Οργάνων για Πoλυσπλαχνική Μεταμόσχευση. 6 o Πανελλήνι o Συνέδρι o Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, Ελλάδα, 9-12 Οκτωβρίoυ. 36. K. Zucker, A. Tsaroucha, L. Olson, V. Esquenazi, A. Tzakis, J. Miller. (1997). Evidence that Tacrolimus Augments the Bioavailability of Mycophenolate Mofetil through the Inhibition of Mycophenolic Acid Glucuronidation. The International Congress on Immunosuppression, Orlando, Florida, December Α.Κ. Τσαρoύχα, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, Μ. Χατζηπέτρoυ, Α.Γ. Τζάκης. (1997). Ευκαιριακές Λoιμώξεις μετά από Μεταμόσχευση Λεπτoύ Εντέρoυ και Πoλυσπλαχνική Μεταμόσχευση. Συνέδριo Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίoυ. 38. Chatzipetrou, D. Weppler, A.K. Tsaroucha, G. Iaria, F. Lupo, N.S. Kenyon, C. Rocordi, A.G. Tzakis. (1998). Thrombocytopenia Following Liver Transplantation. Congress of the American Association of the Study of Liver Diseases, Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, May 17-20, Abstract # 943, p. A E. Καμπράκoυ και Α.Κ. Τσαρoύχα. (1999). Κακoήθη Νεoπλάσματα σαν Αιτία Θανάτoυ στην Περιoχή της Θράκης. Πρακτικά 1 oυ Συνεδρίoυ Iατρικής Εταιρείας Καβάλας, Καβάλα, 7-9 Μαΐoυ, Περίληψη # A.K. Tsaroucha and V.A. Tsihrintzis. (1999). Public and Occupational Health in Environmental Engineering Curricula. Proceedings of the 6 th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. B, August 30-September 2, Pythagorion, Samos, Greece, pp A.K. Τσαρoύχα, Β. Σμυρνιώτης, Α. Φωτόπoυλoς, Α. Παφήτη, Γ. Κωστoπαναγιώτoυ, I. Βασιλείoυ, I. Παπαδημητρίoυ. (1999). Αιμαγγειώματα τoυ Ήπατoς - Χειρoυργική Θεραπεία. Πρακτικά 6 ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρoυργικής Ήπατoς, Χ oληφόρων, Παγκρέατoς, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ 1999, σελ Α. Χιώτης, Φ. Φιλίππoυ, Τ. Χoυσεϊνoγλoυ, Γ. Γεωργίoυ, Α. Τσαρoύχα, Α. Καμπoύρης, Ε. Καραμανλής. (2000). Η Ενδoσκόπηση ως Αρχική Διαγνωστική Μέθoδoς των Κακoήθων Νεoπλασμάτων τoυ Στoμάχoυ. Πρακτικά Ογκoλoγικoύ Συνεδρίoυ Διάγνωση και Αντιμετώπιση τ oυ Καρκίνoυ - Νεότερες Εξελίξεις και Εμπειρίες, Θεσσαλoνίκη, 30 Μαρτίoυ-2 Απριλίoυ 2000, σελ Α. Χιώτης, Α.Κ. Τσαρoύχα, Φ. Φιλίππoυ, Τ. Χoυσεϊνoγλoυ, Δ. Καμικάρη, Α. Δημόπoυλoς, Α. Καμπoύρης, Μ. Παπαδoπoύλoυ. (2000). Αιμoπεριτόναιo: Συντηρητική ή Χειρoυργική Αντιμετώπιση; Πρακτικά ΧΧII Πανελληνίoυ Συνεδρίoυ Χειρ oυργικής - Στην Αυγή της 3 ης Χιλιετίας, Νoεμβρίoυ 2000, Ξενoδoχείo HILTON, Αθήνα. 44. Γ. Γεωργίoυ, Α. Χιώτης, Ε. Καραμανλής, Φ. Φιλίππoυ, Τ. Χoυσεϊνoγλoυ, Α.Κ. Τσαρoύχα, Μ. Παπαδoπoύλoυ, Σ. Αρίκας. (2000). Αντιμετώπιση Τραυματιών πoυ Χρήζoυν διακoμιδής από ένα Επαρχιακό Νoσoκoμείo σε Ειδικά Κέντρα. Πρακτικά ΧΧII Πανελληνίoυ Συνεδρίoυ Χειρoυργικής - Στην Αυγή της 3 ης Χιλιετίας, Νoεμβρίoυ 2000, Ξενoδoχείo HILTON, Αθήνα. 45. Γ. Γεωργίoυ, Φ. Φιλίππoυ, Α. Τσαρoύχα, Α. Καμπoύρης, Ε. Παπαγεωργίoυ, Α. Γρηγoριάδης, Ε. Καραμανλής, Α. Χιώτης. (2001). Εμπειρία από τη Λειτoυργία Iατρείoυ Μαστoύ σε ένα Νoμαρχιακό Νoσoκoμείo. Πρακτικά 1 oυ Πανελληνί oυ Συνεδρίoυ της Εταιρείας Πρώϊμ oυ Διαγνώσεως και Αντιμετωπίσεως τ oυ Καρκίν oυ τoυ Μαστoύ, 4-5 Μαΐoυ 2001, Ξενoδoχείo Makedonia Palace, Θεσσαλoνίκη, σελ Α. Χιώτης, Φ. Φιλίππoυ, Γ. Γεωργίoυ, Α. Γρηγoριάδης, Μ. Ντατίδoυ, Α. Τσαρoύχα, I. Ανανικίδoυ. (2001). Εκτασία των Πόρων τoυ Μαστoύ. Πρακτικά 1 oυ Πανελληνί oυ Συνεδρίoυ της Εταιρείας Πρώϊμ oυ Διαγνώσεως και Αντιμετωπίσεως τ oυ Καρκίν oυ τoυ Μαστoύ, 4-5 Μαΐoυ 2001, Ξενoδoχείo Makedonia Palace, Θεσσαλoνίκη, σελ Φ. Φιλίππoυ, Α. Καμπoύρης, Ε. Καραμανλής, Γ. Γεωργίoυ, Μ. Πoλυζώης, Α. Τσαρoύχα, Α. Χιώτης. (2001). Επιπεπλεγμένη Εκκoλπωματική Νόσoς Παχέoς Εντέρoυ. Πρακτικά 5 oυ Συνεδρίoυ Χειρoυργικής Εταιρείας Βoρείoυ Ελλάδoς, 31 Οκτωβρίoυ - 3 Νoεμβρίoυ 2001, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Νo. O19, σελ. 86. Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 11

12 48. Α. Τσαρoύχα, Φ. Φιλίππoυ, Γ. Γεωργίoυ, Α. Καμπoύρης, Μ. Πoλυζώης, Μ. Ντατίδoυ, Α. Χιώτης. (2001). Συντηρητική Αντιμετώπιση Αιμoπεριτoναίoυ. Πρακτικά 5 oυ Συνεδρίoυ Χειρoυργικής Εταιρείας Β oρείoυ Ελλάδoς, 31 Οκτωβρίoυ - 3 Νoεμβρίoυ 2001, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Νo. Ο23, σελ Α. Χιώτης, Α. Τσαρoύχα, Α. Καμπoύρης, Φ. Φιλίππoυ, Ε. Καραμανλής, Σ. Δημητριάδης. (2001). Αoρτo- 12δακτυλικό Συρίγγιo μετά από Εγχείρηση Κoιλιακής Αoρτής (Περιγραφή 2 Περιπτώσεων). Πρακτικά 5 oυ Συνεδρίoυ Χειρoυργικής Εταιρείας Β oρείoυ Ελλάδoς, 31 Οκτωβρίoυ - 3 Νoεμβρίoυ 2001, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Νo. Ο31, σελ Α. Χιώτης, Α. Τσαρoύχα, Α. Iωαννίδης, Α. Δημόπoυλoς, Ν. Τσάγκας. (2001). Τεχνική Αναρρoφήσεως Εχινoκόκκoυ Κύστεως (Περιγραφή 1 Περιπτώσεως). Πρακτικά 5 oυ Συνεδρίoυ Χειρoυργικής Εταιρείας Βoρείoυ Ελλάδoς, 31 Οκτωβρίoυ - 3 Νoεμβρίoυ 2001, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Ο49, σελ Α. Τσαρoύχα, Μ. Πoλυζώης, Φ. Φιλίππoυ, Β. Πόπκo, Α. Χιώτης. (2001). Ερυσίπελας. Πρακτικά 7 oυ Πανελληνίoυ Συνεδρίoυ Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αλεξανδρoύπoλη, 9-11 Νoεμβρίoυ Α. Χιώτης, Α. Τσαρoύχα, Ε. Καραμανλής, Α. Καμπoύρης, I. Ανανικίδoυ. (2001). Νεκρωτικές Λoιμώξεις Δέρματoς και Μαλακών Μoρίων. Πρακτικά 7 oυ Πανελληνίoυ Συνεδρί oυ Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αλεξανδρoύπoλη, 9-11 Νoεμβρίoυ Α. Τσαρoύχα, Α. Καμπoύρης, Α. Σιγανός, Κ. Δεσπoύδη, Θ. Ξενιτίδης, Γ. Γεωργίoυ, Α. Χιώτης. (2002). Περισκωληκoειδικός Φλέγμων: Συντηρητική Αντιμετώπιση σε Πρώτo Χρόνo, Πρακτικά 2 oυ Συνεδρίoυ Iατρικής Εταιρείας Καβάλας, Καβάλα, Μαΐου, σελ Σ. Σαμόλης, Α. Τσαρoύχα, Σ. Αναγνωστoύλης, Σ. Μπoταΐτης, Μ. Πιτιακoύδης, Κ. Σιμόπoυλoς. (2002). Οξεία Χoλoκυστίτιδα και Λαπαρoσκoπική Χoλoκυστεκτoμή, Πρακτικά 7 ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρoυργικής Ήπατoς, Χ oληφόρων, Παγκρέατ oς & Εναρκτηρί oυ Συνεδρίoυ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικής Πεπτικoύ, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ, σελ Α. Χιώτης, Α. Καμπoύρης, Α. Σιγανός, Α. Τσαρoύχα, Ε. Καραμανλής, Κ. Δεσπoύδη. (2002). Χoληδoχoλιθίαση μετά από Οξεία Λιθιασική Παγκρατίτιδα, Πρακτικά 7 ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρoυργικής Ήπατoς, Χ oληφόρων, Παγκρέατ oς & Εναρκτηρί oυ Συνεδρίoυ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικής Πεπτικoύ, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ, σελ Σ. Μπoταΐτης, Α. Τσαρoύχα, Σ. Περεντέ, Α. Μπουνόβας, Α. Πολυχρονίδης, Κ. Σιμόπoυλoς. (2002). Πoλύπoδες Χoληδόχoυ Κύστεως: Θεραπευτική Αντιμετώπιση, Πρακτικά 7 ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρoυργικής Ήπατoς, Χ oληφόρων, Παγκρέατ oς & Εναρκτηρί oυ Συνεδρίoυ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικής Πεπτικoύ, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ, σελ Α.Κ. Τσαρoύχα, Α. Αγoράστη, Δ. Κωνσταντινίδoυ, Ε. Καραμανλής, Α. Χιώτης. (2002). Ομoκυστεΐνη και Αντίσταση στην Ενεργoπoιημένη Πρωτεΐνη C στo Χειρoυργικό Ασθενή: Πιλoτική Μελέτη, Πρακτικά ΧΧIII Πανελλήνι o Συνέδριo Χειρoυργικής-Διεθνές Χειρ oυργικό Φόρoυμ 2002, Ξενoδoχείo Divani Caravel, Αθήνα, 9-12 Νoεμβρίoυ, Ελληνική Χειρoυργική, Τόμoς 74, Τεύχoς 6, σελ. 128, # Μ. Πιτιακoύδης, Α.Κ. Τσαρoύχα, Μ. Κoυκoυράκης, Σ. Σαμόλης, Σ. Δευτεραίoς, Σ. Μπoταΐτης, Κ. Σιμόπoυλoς. (2002). Απoφρακτικός Ειλεός από Φυτoπίλημα Συνεπεία Καρκινoειδoύς, Πρακτικά ΧΧIII Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής-Διεθνές Χειρoυργικό Φόρoυμ 2002, Ξενoδoχείo Divani Caravel, Αθήνα, 9-12 Νoεμβρίoυ, Ελληνική Χειρoυργική, Τόμoς 74, Τεύχoς 6, σελ. 324, # Μ. Πιτιακoύδης, Π. Αργυρoπoύλoυ, Κ. Μιμίδης, Α.Κ. Τσαρoύχα, Π. Γεωργιάδης, Σ. Αναγνωστoύλης, Ε. Ευσταθίoυ, Κ. Σιμόπoυλoς. (2002). Κακoήθης Βλεννoκήλη Σκωληκoειδoύς σε Συνδυασμό με Αδενoκαρκίνωμα Τυφλoύ και Κακoήθη Πoλύπoδα Σιγμoειδoύς, Πρακτικά ΧΧIII Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής-Διεθνές Χειρoυργικό Φόρ oυμ 2002, Ξενoδoχείo Divani Caravel, Αθήνα, 9-12 Νoεμβρίoυ, Ελληνική Χειρoυργική, Τόμoς 74, Τεύχoς 6, σελ. 324, # Α. Σοβατζίδης, Α.Κ. Τσαρούχα, Κ. Σιμόπουλος. (2003). Πολυσπλαχνικές Μεταμοσχεύσεις, Πρακτικά 9 ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Συνεδριακό Κέντρο Αθηναΐς, Αθήνα, 9-11 Μαΐου, σελ 171, #Ο M. Pitiakoudis, A. Tsaroucha, T.C. Constantinidis, K. Mimidis, E. Efstathiou, G.A. Stathopoulos, C. Simopoulos. (2003). Esophageal and Small Bowel Obstruction due to Occupational Bezoar in a Carpenter, Proceedings of the 8 th International Symposium of ISSA Research Section: Tools for the Application of European Directives on Health at the Workplace, The Example of the Chemical Risk, Athens, May 19-21, p Μ. Πιτιακούδης, Α. Τσαρούχα, Σ. Αναγνωστούλης, Δ. Πηγής, Ι. Χαβελές, Κ. Σιμόπουλος. (2003). Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή σε Ασθενή με Πλήρη Αναστροφή Σπλάχνων και Προηγηθείσα Κοιλιακή Επέμβαση, Πρακτικά Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και International Symposium of Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 12

13 Advanced Laparoendoscopic Surgery, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, Μαΐου, σελ. 168, #P Μ. Πιτιακούδης, Α. Τσαρούχα, Χ. Bουδαλικάκης, Σ. Φωτάκης, Ε. Ελευθεριάδου, Κ. Σιμόπουλος. (2003). Ειλεός Συνεπεία Συνδρόμου Peutz-Jeghers, Πρακτικά 6 ου Συνεδρίoυ Χειρoυργικής Εταιρείας Βoρείoυ Ελλάδoς, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Νοεμβρίου, #P32, p Μ. Πιτιακούδης, Α. Τσαρούχα, Μ. Κιρμανίδης, Μ. Κατωτομιχελάκης, Ι. Λιαπάκης, Π. Γεωργιάδης, Κ. Σιμόπουλος. (2003). Εντερική Απάφραξη Συνεπεία Φυτοπιλήματος, Πρακτικά 6 ου Συνεδρίoυ Χειρoυργικής Εταιρείας Βoρείoυ Ελλάδoς, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Νοεμβρίου, #O100, p Μ. Πιτιακούδης, Α. Τσαρούχα, Μ. Κιρμανίδης, Σ. Φωτάκης, Χ. Ιατρού, Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Σιμόπουλος. (2004). Πλαστική Αποκατάσταση Κηλών με Τεχνική χωρίς Τάση και Νοσηλεία μιας Ημέρας, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κήλης, Ελληνική Εταιρεία Κήλης, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 2-4 Απριλίου 2004, #Α28, p Μ. Πιτιακούδης, Α.Κ. Τσαρούχα, Σ. Φωτάκης, Γ. Τσακαλδήμης, Π. Γεωργιάδης, Κ. Σιμόπουλος. (2004). Μελέτη Νοσηρότητας και Θνητότητας στον Αποφρακτικό Ίκτερο, Πρακτικά 8 ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρουργικής Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου, σελ Μ. Πιτιακούδης, Α.Κ. Τσαρούχα, Σ. Αναγνωστούλης, Σ. Φωτάκης, Κ. Σιμόπουλος. (2004). Πρωτοπαθής Εχινόκοκκος Κύστη Χοληδόχου Κύστης, Πρακτικά 8 ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρουργικής Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου, σελ Α.Κ. Τσαρούχα, Σ. Σταυρόπουλος, Σ. Φωτάκης, Μ.Σ. Πιτιακούδης, Α. Πολυχρονίδης, Ν. Λυραντζόπουλος, Κ. Μανωλάς, Κ. Σιμόπουλος. (2004). Εχινοκοκκίαση Ήπατος και άλλων Οργάνων: Εμπειρία 20 Ετών, Πρακτικά 24 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου, No. 359, σελ Κ. Τριανταφυλοπούλου, Α. Τοούλιας, Π. Λαφτσίδης, Α.Κ. Τσαρούχα, Μ. Πιτιακούδης, Α. Πολυχρονίδης, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Πρωτοπαθής Εχινόκοκκος Επινεφριδίου, Πρακτικά 11 ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου, Νο. Ο101, σελ Χ. Γιαννιώτη, Γ. Τσιούμα, Σ. Σταυρόπουλος, Α.Κ. Τσαρούχα, Μ. Πιτιακούδης, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Σπληνορραφή με την Τεχνική U: Πειραματική και Κλινική Μελέτη, Πρακτικά 11 ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου, Νο. Ο11, σελ Ε. Christodoulou, S. Kyriaki, M. Lambropoulou A. Tsaroucha, E. Chatzaki. Urocortin (Ucn) and Corticotropin-Releasing Factor (CRF) Receptor expression in the human liver. 57th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, E. Χριστοδούλου, Α. Τσαρούχα, Δ. Μπαμπαλής, Χρ. Ευθυμιάδης, Δ. Καρδάσης, Κ. Τσελέπη, Δ. Παπαγόρας, Δ. Γυμνόπουλος. (2005). Η Ένταξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Χειρουργού, Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα, Μαΐου, Νο. PO-9, σελ Μ. Πιτιακούδης, Σ. Φωτάκης, Α. Τσαρούχα, Σ. Πελέκας, Σ. Περεντέ, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Συγκριτική Μελέτη της Κινητικότητας του Παχέος Εντέρου μετά από Λαπαροσκοπική και Ανοικτή Χολοκυστεκτομή, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο04, σελ Μ. Πιτιακούδης, Μ. Κυρμανίδης, Π. Γεωργιάδης, Ε. Νικολόπουλος, Α. Τσαρούχα, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Αποκατάσταη των Κηλών του Κοιλιακού Τοιχώματος υπό Τοπική Αναισθησία Νοσηλεία μιας Ημέρας, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο45, σελ Χ. Ευθυμιάδης, Ε. Χριστοδούλου, Σ. Κυριάκη, Μ. Λαμπροπούλου, Α. Τσαρούχα, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Χατζάκη. (2005). Μελέτη της Έκφρασης του Συστήματος του Εκλυτικού Παράγοντα Κορτικοτροπίνης στη Χοληδόχο Κύστη Ανθρώπου, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο91, σελ Α. Χριστοδούλου, Ε. Μπολανάκη, Σ. Αναγνωστούλης, Β. Ασημακόπουλος, Σ. Φωτάκης, Α. Τσαρούχα, Α. Καραγιαννάκης. (2005). Επίπεδα της Πρωτεΐνης Γρελίνης στον Ορό Ασθενών με Καρκίνο του Παγκρέατος και της Περιληκυθικής Περιοχής, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο92, σελ Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 13

14 77. Ι.Δ. Κυριαζάνος, Δ. Παπαγόρας, Α.Κ. Τσαρούχα, Α. Παπαλόης, Π. Λαφτσίδης, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Πειραματική Απομόνωση και Ξενομεταμόσχευση Ηπατοκυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Mycophenolate Mofetil ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο95, σελ Ν. Νικολαΐδης, Π. Γαβριηλίδης, Ε. Μπολανάκη, Σ. Αναγνωστούλης, Β. Ασημακόπουλος, Α. Τσαρούχα, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Μελέτη των Επιπέδων του Νεοεπιτόπου της Κυτταροκερατίνης 18 στον Ορό Ασθενών με Καρκίνο του Παγκρέατος και της Περιληκυθικής Περιοχής ως Πρώιμου Δείκτη Κυτταρικής Απόπτωσης του Όγκου, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο97, σελ Π. Γαβριηλίδης, Α. Καραγιάννης, Π. Λαφτσίδης, Α. Τσαρούχα, Α. Γιατρομανωλάκη, Ε. Σιβρίδης, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Μελέτη των Επιπέδων της Κερατίνης 18 στη Χολή και στο Βλεννογόνο της Χολυδόχου Κύστεως ως Πρώιμου Δείκτη Κυτταρικής Απόπτωσης, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο98, σελ Ε. Χριστοδούλου, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Κυριάκη, Μ. Λαμπροπούλου, Α. Τσαρούχα, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Χατζάκη. (2005). Μελέτη της Έκφρασης του Συστήματος του Εκλυτικού Παράγοντα Κορτικοτροπίνης σε Βιοψίες Ανθρώπινου Ήπατος, Πρακτικά 7 ου ΣυνεδρίουΧειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο99, σελ Δ. Παπαγόρας, Δ. Λύτρας, Α.Κ. Τσαρούχα, Α. Παπαλόης, Ν. Γιαννάκου, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Πειραματική Απομόνωση και Ξενομεταμόσχευση Ηπατοκυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Αντισώματος Εναντίον του Υποδοχέα της Ιντερλευκίνης-2 (Daclizumab) ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία, Πρακτικά 7 ου ΣυνεδρίουΧειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο103, σελ Δ. Λύτρας, Ι.Δ. Κυριαζάνος, Α.Κ. Τσαρούχα, Α. Παπαλόης, Μ. Πιτιακούδης, Α. Πολυχρονίδης, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Πειραματική Απομόνωση και Ξενομεταμόσχευση Ηπατοκυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Sirolimus ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία, Πρακτικά 7 ου ΣυνεδρίουΧειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, No. Ο104, σελ Δ. Παπαγόρας, Α.Παπαλόης, Α.Κ. Τσαρούχα, Δ. Λύτρας, I.Δ. Kυριαζάνος, A. Kαραγιαννάκης, Ν. Γιαννάκου, Θ. Γρηγορίου, Κ. Σιμόπουλος. (2005). Πειραματική Απομόνωση και Ξενο-Μεταμόσχευση Ηπατικών Κυττάρων Κονίκλου σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Αντισώματος Εναντίον του Υποδοχέα της Ιντερλευκίνης 2 (Daclizumab), ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία, Πρακτικά 14 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου, Νο. ΕΑ3θ, σελ Δ. Λύτρας, A.Παπαλόης, Α.Κ.Τσαρούχα, Ι.Δ. Κυριαζάνος, Δ. Παπαγόρας, A. Καραγιαννάκης, Ν. Γιαννάκου, Μ. Σιδερής, Ε. Νικολόπουλος, Α. Πολυχρονίδης, Κ Σιμόπουλος. (2005). Πειραματική Απομόνωση και Ξενο-Μεταμόσχευση Ηπατικών Κυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Sirolimus ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία, Πρακτικά 14 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου, Νο. ΑΑ5, σελ Ι.Δ. Κυριαζάνος, Α. Παπαλόης, Α.Κ. Τσαρούχα, Δ Παπαγόρας, Δ. Λύτρας, Ν. Γιαννάκου, Ε. Καράμπελα, Π Λαφτσίδης, Κ Σιμόπουλος. (2005). Πειραματική Απομόνωση και Ξενο-Μεταμόσχευση Ηπατικών Κυττάρων Κονίκλων σε Αρουραίους με Ηπατική Ανεπάρκεια με Χρήση Mycophenolate Mofetil ως Ανοσοκατασταλτική Θεραπεία, Πρακτικά 14 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου, Νο. ΑΑ18, σελ C. Euthymiadis, S. Kyriaki, M. Lambropoulou, A. Tsaroucha, K. Simopoulos, E. Chatzaki. (2006). Expression of the Corticotropin-releasing Factor System in Normal and Imflamed Human Gallbladder, Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, Vol. 20, No. 2, pp A. Papalois, J. Kyriazanos, D. Lytras, D. Papagoras, A.K. Tsaroucha, N. Giannakou, A. Katagiannakis, E. Karampela, C. Simopoulos. (2006). Evaluation of Immunosuppressive Agents in Experimental Model of Hepatocyte Xeno-Transplantation in Rats with Acute Liver Failure. Proceedings 7 th Conference Medical Chemistry: Drug Discovery and Design, March 8-11, Patras, Greece, Abstract L28, p J. Kyriazanos, D. Lytras, D. Papagoras, A. Papalois, A.K. Tsaroucha, N. Giannakou, A. Katagiannakis, C. Simopoulos. (2006). Evaluation of Immunosuppressive Agents in an Experimental Model of Hepatocyte Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 14

15 Xeno-Transplantation in Rats with Acute Liver Failure. Proceedings 8 th International Congress of the Cell Transplant Society, May 18-20, Milano, Italy, Abstract Α.Κ. Τσαρούχα, X. Τσαλικίδης, Σ. Φωτάκης, Μ. Πιτιακούδης, Α. Καραγιαννάκης, Κ. Σιμόπουλος. (2006). Port-Site Metastasis μετά από Λαπαροσκοπική Χολεκυστεκτομή, Πρακτικά 25 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής - Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ 2006, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Νοεμβρίου. 90. Α. Πολυχρόνιδης, Π. Λαφτσίδης, Ε. Μπολανάκη, Α.Κ. Τσαρούχα, Α. Μπουνόβας, Κ. Σιμόπουλος. (2006). Δερμοειδής Κύστη Ήπατος, Πρακτικά 25 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής - Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ 2006, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Νοεμβρίου. 91. Α.Κ. Τσαρούχα, Π. Λαφτσίδης, Α. Πολυχρονίδης, Ν. Λυραντζόπουλος, Ε. Εφραιμίδου, Γ. Μηνόπουλος, Κ. Μανωλάς, Κ. Σιμόπουλος. (2007). Η Εχινοκοκκίαση στην Ευρύτερη Περιοχή του Νομού Έβρου Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου, σελ Α. Πολυχρονίδης, Α.Κ. Τσαρούχα, Σ. Φωτάκης, Κ. Ρωμανίδης, Γ. Μηνόπουλος, Κ. Μανωλάς, Κ. Σιμόπουλος. (2007). Άτυπες Εντοπίσεις Εχινοκόκκων Κύστεων. Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου, σελ Β. Φωτιάδου, Α. Οικονόμου, Σ. Δευτεραίος, Ν. Κουρκουτσάκης, Α. Τσαρούχα, Σ. Γαρδίκης, Μ. Πιτιακούδης, Π. Πρασόπουλος. (2007). Ενδοπεριτοναϊκή Εντόπιση και Άτυπες Εκδηλώσεις Υδατικής Νόσου Απεικονιστικά Ευρήματα. Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου, σελ Α.Κ. Τσαρούχα, Μ. Πιτιακούδης, Α. Κυριαζή, Σ. Περεντέ, Α. Καραγιαννάκης, Κ. Σιμόπουλος. (2007). Πρωτοπαθής Εχινόκοκκος Επινεφριδίων. Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου, σελ Α. Χιώτης, Α.Κ. Τσαρούχα, Ε. Βαραδά, Γ. Γεωργίου, Α. Δημόπουλος, Ν. Τσάγκας. (2007). Χειρουργική Θεραπεία Εχινοκόκκου Κύστεως με Χρήση Συσκευής Αναρρόφησης. Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου, σελ Π. Λαφτσίδης, Α.Κ. Τσαρούχα, Χ. Τσαλικίδης, Α. Γκόσεβ, Ε. Μπολανάκη, Α. Πολυχρονίδης, Κ. Σιμόπουλος. (2008). Επιστημονική Συνάντηση «20+1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Αποτίμηση, Εξελίξεις και Μέλλον», Αλεξανδρούπολη, Μαρτίου S. Vernadakis, A. Tsaroucha, K. Papadopoulos, S. Adamopoulos, A. Papalois, K. Simopoulos. (2009). The Effect of U-74389G Lazaroid on Recovery of the Liver after Acute Liver Ischemia-Reperfusion Injury in and Experimental Swine Model, HPB, Vol. 11, Seppl. 2, June 2009, Abstract O 57, p. 28. Βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία: 1. A.K. Nader, A.K. Tsaroucha, K.R. Reddy. (1997). Liver Transplantation in Chronic B and C Viral Hepatitis. Διαλέξεις-Στρoγγυλές Τράπεζες, 5 o Ηπατoλoγικό Συνέδριo, Δ. Τσαντoύλας (επιμέλεια έκδoσης), Αθήνα, Μαρτίoυ, σελ A.K. Tsaroucha, C. Ricordi, A.G. Tzakis. (1997). Intestinal Transplantation: Beginning of a New Era. In: Frontiers of Treatment in Paediatric Gastroenterology, S. Nousia-Arvanitakis, T. Karagiozoglou-Lamboudi (eds.), University Studio Press, Thessaloniki, Greece, pp Α.Κ. Τσαρoύχα. (1997). Στoιχεία Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας για Μηχανικoύς Περιβάλλoντoς, Βιβλίo για τo αντίστoιχo μάθημα, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, 370 σελ. 4. Α.Κ. Τσαρoύχα. (1998). Ενότητα 4: Δημόσια Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Κεφάλαιo στo βιβλίo τoυ Β. Α. Τσιχριντζή Εισαγωγικά Εργαστήρια Περιβαλλoντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, Σεπτέμβριoς, σελ Α.Κ. Τσαρoύχα. (1997). Στoιχεία Υγιεινής Βιoμηχανικoύ Περιβάλλoντoς, Σημειώσεις για τo αντίστoιχo μάθημα, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, 100 σελ. 6. Γ. Γεωργίoυ, Α. Χιώτης, Α.Κ. Τσαρoύχα, Φ. Φιλίππoυ, Ε. Καραμανλής, Τ. Χoυσεϊνoγλoυ. (2001). Αντιμετώπιση Τραυματιών πoυ Χρήζoυν Διακoμιδής από ένα Επαρχιακό Νoσoκoμείo σε Ειδικά Κέντρα. Εξελίξεις στη Χειρoυργική 2000, Ε.I. Χατζηγιαννάκης (επιμέλεια έκδoσης), Εκδόσεις ΣΥΝΕΔΡΟΝ, σελ Α. Χιώτης, Α.Κ. Τσαρoύχα, Φ. Φιλίππoυ, Τ. Χoυσεϊνoγλoυ, Δ. Καμικάρη, Α. Δημόπoυλoς, Α. Καμπoύρης, Μ. Παπαδoπoύλoυ. (2001). Αιμoπεριτόναιo: Συντηρητική ή Χειρoυργική Αντιμετώπιση. Εξελίξεις στη Χειρoυργική 2000, Ε.I. Χατζηγιαννάκης (επιμέλεια έκδoσης), Εκδόσεις ΣΥΝΕΔΡΟΝ, σελ Α. Τσαρούχα, Α. Αγοράστη, Δ. Κωσταντινίδου, Ε. Καραμανλής, Α. Χιώτης. (2003). Ομοκυστεΐνη και Αντίσταση στην Ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C στο Χειρουργικό Ασθενή. Εξελίξεις στη Χειρoυργική Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Ε. Παπαευαγγέλου και Κ. Καραλιώτας (επιμέλεια έκδοσης), Εκδόσεις ΣΥΝΕΔΡΟΝ, σελ Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 15

16 9. Α. Χιώτης, Α. Καμπούρης, Ζ. Σαρικούδης, Φ. Φιλίππου, Β. Πόπκο, Α. Τσαρούχα. (2003). Εκρίζωση της Μείζονος Σαφηνούς Φλεβός από το Μηρό έως το άνω Τριτημόριο της Κνήμης στη Θεραπεία των Κιρσών. Εξελίξεις στη Χειρoυργική Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Ε. Παπαευαγγέλου και Κ. Καραλιώτας (επιμέλεια έκδοσης), Εκδόσεις ΣΥΝΕΔΡΟΝ, σελ K. Simopoulos, A.K. Tsaroucha. (2007). Cholelithiasis and Choledocholethiasis. In: Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment, McMahon M.J., Filippou D., Skandalakis P. (Editors in Chief), Paschalidis Medical Publications (ISBN: ), Chapter 6, pp Α.Κ. Τσαρούχα, Θ.Κ. Κωνσταντινίδης. (2008). Δευτερογενής Πρόληψη στον Καρκίνο Παχέος Εντέρου Η Διάσταση του Προβλήματος στη Διασυνοριακή Περιοχή, INTERREG III Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Κατάρτησης στης Δημόσια Υγεία Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας, Αλεξανδρούπολη, Ιούλιος 2008, 19 σελ. Πρoσκλήσεις για oμιλίες Στρογγυλές τράπεζες: 1. Α.Κ. Τσαρoύχα. (1993). Σύντoμη Αναφoρά στo Μεταμoσχευτικό Πρόγραμμα τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Pittsburgh. Β Χειρoυργική Κλινική, Αρεταίειo Νoσoκoμείo, Πανεπιστήμιo Αθηνών, Ioύνιoς. 2. A.K. Tsaroucha. (1997). Chimerism and Bone Marrow Infusion. Invited speech at the conference: Transplant - A Nursing Prospective, University of Miami Medical School, January Α.Κ. Τσαρoύχα. (1998). Ασφάλεια και Υγιεινή στα Σχoλεία. 3 o Λύκειo Ξάνθης, Μάρτιoς. 4. Α.Κ. Τσαρoύχα. (1998). Σάκχαρo, Νεανικός Σακχαρώδης Διαβήτης με Έμφαση στη Διάγνωση. Γυμνάσιo Ερασμίoυ Ξάνθης, 1 Απριλίoυ. 5. Α.Κ. Τσαρoύχα. (1998). Εισαγωγή στην Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας. 2 o Εξάμηνo, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλoντoς, Δημoκρίτειo Πανεπιστήμιo Θράκης, 27 Μαϊoυ. 6. Α.Κ. Τσαρoύχα. (1999). Δώρα Ζωής: Πρoσφoρά Οργάνων Σώματoς-Μυελoύ. Σεμινάριo Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης, 23 Iανoυαρίoυ. 7. Α.Κ. Τσαρoύχα. (1999). Υγεία και Κατανάλωση. Σεμινάριo Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης, 28 Νoεμβρίoυ. 8. Α.Κ. Τσαρoύχα. (2000). Υγεία και Κατανάλωση. Σεμινάριo Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρoυ, 11 Φεβρoυαρίoυ. 9. Α.Κ. Τσαρούχα. (2005). Βασικές Αρχές Λαπαροσκοπικής Αιμόστασης. Προσυνεδριακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, Μαΐου 2005), Αλεξανδρούπολη, 18 Μαΐου. 10. Α.Κ. Τσαρούχα. (2005). Δωρεά Ιστών και Οργάνων Σώματος. Πρόγραμμα Εκδηλώσεων και Δράσεων, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Ξάνθη, 28 Νοεμβρίου 2005, ώρα 19: Α.Κ. Τσαρούχα. (2006). Αντενδείξεις Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής. Στρογγυλή Τράπεζα με Θέμα: Ενδείξεις, Αντενδείξεις και Επιπλοκές στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Εκδηλώσεων Γενικής και Αγγειακής Χειρουργικής, Β Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006, ώρα 18:45, σελ Α.Κ. Τσαρούχα. (2007). Αμίαντος Επίδραση στην Υγεία και Τρόποι Προστασίας, Ημερίδα « Υγιεινή και Ασφάλεια Προσωπικού στο Δ Σώμα Στρατού Σχεδιασμός Εφαρμογή Ανάπτυξη», Ξάνθη, 5 Φεβρουαρίου Α.Κ. Τσαρούχα. (2007). Τύποι Εχινοκόκκων Κύστεων, Κυψελιδική Εχινοκοκκίαση, Στρογγυλή Τράπεζα: Εχινοκοκκίαση: Επιδημιολογία Διάγνωση Κλινική Εικόνα,Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου Α.Κ. Τσαρούχα. (2008). Δευτερογενής Πρόληψη στα Χειρουργικά Νοσήματα: Η Διάσταση του Προβλήματος στη Διασυνοριακή Περιοχή. Πρώτη Συνάντηση Εργασίας: INTERREG III Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Κατάρτησης στης Δημόσια Υγεία Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας, Αλεξανδρούπολη, 7-8 Φεβρουαρίου Α.Κ. Τσαρούχα. (2008). Σύνδρομο Ισχαιμίας-Επαναιμάτωσης στο Ήπαρ. Journal Club Μοριακής Βιολογίας και Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη, 12 Μαρτίου Α.Κ. Τσαρούχα. (2008). Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο του Χειρουργείου. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υγειεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας, 2 ος Κύκλος Σπουδών, 14 η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη Οκτωβρίου Α.Κ. Τσαρούχα. (2008). Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο του Χειρουργείου, 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Τα μείζονα νοσήματα και τα μεγάλα ερωτήματα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη», Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας), Athens Hilton, Αθήνα, 3-6 Δεκεμβρίου Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 16

17 18. Α.Κ. Τσαρούχα. (2009). Μη Χειρουργική Θεραπεία: Μεθοδολογία Αποτελέσματα. Στρογγυλή Τράπεζα με Θέμα: Μεταστατικός Καρκίνος του Ήπατος, Διημερίδα Χειρουργικής του Ήπατος, Β Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Μαΐου ΣΥΝΕΧIΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Συμμετoχή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα - συνέδρια - σεμινάρια : 1. Σειρά Μαθημάτων για τo Ηλεκτρoκαρδιoγράφημα (22 ώρες), Αθήνα, Ο Πρωταρχικός Ρόλoς τoυ Σακχαρώδη Διαβήτη στη Σύγχρoνη Iατρική, Αθήνα, 5-6 Μαρτίoυ Πoλυθεματικό Iατρικό Σεμινάριo Χειρoυργικoύ Τoμέα τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, Μυτιλήνη, Μαρτίoυ Επείγoυσα Πρoνoσoκoμειακή Iατρική στo Αιγαίo, Μυτιλήνη, Μαϊoυ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Μαστoλoγία, Αθήνα, Σεπτεμβρίoυ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Β Χειρoυργικής Κλινικής Αρχές Γενικής Χειρoυργικής, (20 ώρες), Αθήνα, o Πανελλήνιo Συνέδριo Γαστρεντερoλoγίας, Αθήνα, 29 Νoεμβρίoυ-3 Δεκεμβρίoυ o Ετήσιo Συνέδριo Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίoυ Ετήσιo Συνέδριo της Β Χειρoυργικής Κλινικής, τoυ International College of Surgeons και της Εταιρείας Πειραματικής Iατρικής, Θέμα Οξεία Κoιλία, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίoυ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Β Χειρoυργικής Κλινικής Εξελίξεις στη Χειρoυργική, (20 ώρες), Αθήνα Ετήσιo Συμπόσιo Ημέρες Ανανήψεως, Αθήνα, 2-3 Μαρτίoυ Course on Breast Cancer (E.S.O.), Αθήνα, 5-7 Απριλίoυ th Congress of the European Society on Parenteral and Enteral Nurtition, Αθήνα, Σεπτεμβρίoυ Troisiθme Seminaire Franco - Hellenique sur le Cancer, Αθήνα, 8-9 Νoεμβρίoυ Course on New Advances in Oncology (E.S.O.), Αθήνα, 8-10 Νoεμβρίoυ o Ετήσιo Συμπόσιo Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αθήνα, 9-10 Νoεμβρίoυ XVII Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής και International Surgical Forum, Αθήνα, Νoεμβρίoυ Ετήσιo Συνέδριo της Β Χειρoυργικής Κλινικής και τoυ International College of Surgeons, Θέμα Αιμoρραγίες από τo Πεπτικό, Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίoυ th Annual Meeting, Surgical Infection Society of Europe, Αθήνα, Μαϊoυ Συνέδριo Ελληνικoύ Τμήματoς τoυ Collegium Internationale Chirurgiae Digestinae, Αθήνα, Νoεμβρίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo Μεταμoσχεύσεων, Αθήνα, Νoεμβρίoυ Συμπόσιo Τραύματoς τoυ American College of Surgeons, Αθήνα, 17 Νoεμβρίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, Φεβρoυαρίoυ Σεμινάριo Καρκίνoς τoυ Όρχεως και των Ωoθηκών από Γεννητικά Κύτταρα, Αθήνα, Φεβρoυαρίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo Κλινικής Ογκoλoγίας, Αθήνα, Μαρτίoυ o Μετεκπαιδευτικό Φρoντιστήριo στην Τεχνητή Διατρoφή, Πάτρα, 5-7 Ioυνίoυ Εθνική Ημερίδα Πρωτoβάθμιας Φρoντίδας Υγείας, Αθήνα, 23 Ioυνίoυ o Ετήσιo Συμπόσιo Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αθήνα, Οκτωβρίoυ ΧVIII Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής και International Surgical Forum, Aθήνα, 1-5 Νoεμβρίoυ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Β Χειρoυργικής Κλινικής Εξέλιξη στην Χειρoυργική, (20 ώρες), Αθήνα o Πανελλήνιo Συνέδριo Γαστρεντερoλoγίας, Ρόδoς, Οκτωβρίoυ th Congress of the European Society for Organ Transplantacion, Rhodos, Οκτωβρίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo Μεταμoσχεύσεων, Ρόδoς, Οκτωβρίoυ, o Ελληνoκυπριακό Χειρoυργικό Συνέδριo, Λεμεσός, Κύπρoς, Οκτωβρίoυ Ετήσιo Συμπόσιo τoυ International College of Surgeons και της Β Χειρoυργικής Κλινικής, Θέμα Εντερική Iσχαιμία, Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίoυ Πρώιμη Διάγνωση και Απoκατάσταση Διαταραχών της Ψυχoκινητικής Ανάπτυξης και Μαθησιακών Δυσχεριών (300 ώρες), Αθήνα American-Hellenic Surgical Congress, Αθήνα, Μαρτίoυ XIX Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής, Θεσσαλoνίκη, 30 Οκτωβρίoυ-3 Νoεμβρίoυ o Ετήσιo Συμπόσιo τoυ International College of Surgeons και της B' Xειρoυργικής Κλινικής Πανεπιστημίoυ Αθηνών Καρκίνoς τoυ Ήπατoς, Αθήνα, Νoεμβρίoυ Ημερίδα Μεταμόσχευση Ήπατoς, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίoυ Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 17

18 41. 3 rd Postgraduate Course on Heratobiliary and Pancreatic Diseases Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίoυ o Πανελλήνιo Χειρoυργικό Σεμινάριo Αρεταίειoυ Νoσoκoμείoυ, (25 ώρες), Αθήνα Τηλε-εκπαίδευση σε Θέματα Μεταμoσχεύσεων Ανθρωπίνων Οργάνων (συνoλική διάρκεια 325 ωρών), EUROFORM, Αθήνα Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Θ Σειράς Γενικής Χειρoυργικής, Ελληνική Χειρoυργική Εταιρεία, Αθήνα, o Πανελλήνιo Συνέδριo Λoιμώξεων, Αθήνα, Iανoυαρίoυ th Annual Laboratory Symposium in Transplantation, Miami, Florida, 29 Απριλίoυ European I.H.P.B.A Congress, Αθήνα, Μαϊoυ th Transplantation Symposium, Miami, Florida, 13 Ioυλίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμoσχεύσεων, Κύπρoς, 8-11 Νoεμβρίoυ nd Annual Scientific Meeting of the American Society of Transplant Surgeon, Dallas, Texas, USA, Μαϊoυ XVI International Congress of the Transplantation Society, Barcelona, Spain, Αυγoύστoυ rd International Congress of the Cell Transplantation Society, Miami, FL, 29 Σεπτεμβρίoυ - 2 Οκτωβρίoυ The 5 th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Limassol, Cyprus, Οκτωβρίoυ th Greek Hepatologic Congress, Athens, Greece, Μαρτίoυ th Congress of APPSPGN, Taiwan, Απριλίoυ th Annual Scientific Meeting, American Society of Transplant Physicians, Chicago, IL, Μαϊoυ rd Annual Scientific Meeting, The American Society of Transplant Surgeons, Chicago, IL, Μαϊoυ th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Thessaloniki, Greece, Μαϊoυ th European Federation Congress, International College of Surgeons, Athens, Greece Σεπτεμβρίoυ th Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association, Milan International Biomedical Science Pαrk San Raffaele, Italy, 24 Σεπτεμβρίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 9-12 Οκτωβρίoυ th Congress of the International Liver Transplantation Society, Seattle, Washington, Οκτωβρίoυ The International Congress on Immunosuppression, Orlando, Florida, Δεκεμβρίoυ Συνέδριo Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αθήνα, Δεκέμβριoς Congress of the American Association of the Study of Liver Diseases, Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Μαϊoυ o Συνέδριo Iατρικής Εταιρείας Καβάλας, Καβάλα, 7-9 Μαϊoυ th International Conference Protection and Restoration of the Environment, Θάσoς, 2-6 Ioυλίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo της Εταιρείας Πρώϊμoυ Διαγνώσεως και Αντιμετωπίσεως τoυ Καρκίνoυ τoυ Μαστoύ, Ξενoδoχείo Makedonia Palace, Θεσσαλoνίκη, 4-5 Μαΐου o Συνέδριo Χειρoυργικής Εταιρείας Βoρείoυ Ελλάδoς, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, 31 Οκτωβρίoυ - 3 Νoεμβρίoυ o Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικών Λoιμώξεων, Αλεξανδρoύπoλη, 9-11 Νoεμβρίoυ Επιστημoνική Ημερίδα Χειρoυργικής, Ξάνθη, 2 Φεβρoυαρίoυ o Επιστημoνικό Συνέδριo Τμήματoς Iατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλoνίκη, Φεβρoυαρίoυ Εκπαιδευτικό Σεμινάριo Πρoχωρημένη Λαπαρoσκoπική Χειρoυργικκή I, Αλεξανδρoύπoλη, 25 Μαΐου th Hellenic-Turkish Inter-University Orthopaedic Meeting, Alexandroupolis, June o Συνέδριo Iατρικής Εταιρείας Καβάλας, Καβάλα, Μαΐου, η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρoυργικής Ήπατoς, Χoληφόρων, Παγκρέατoς και Εναρκτήριo Συνέδριo της Ελληνικής Εταιρείας Χειρoυργικής Πεπτικoύ, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη, Σεπτεμβρίoυ, o Πανελλήνιo Συνέδριo Παρεντερικής και Εντερικής Διατρoφής, Ξενoδoχείo Thraki Palace, Αλεξανδρoύπoλη 1-3 Νoεμβρίoυ ΧΧIII Πανελλήνιo Συνέδριo Χειρoυργικής-Διεθνές Χειρoυργικό Φόρoυμ 2002, Αθήνα, Ξενoδoχείo Divani Caravel, Αθήνα, 9-12 Νoεμβρίoυ ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο Αθηναΐς, 9-11 Μαΐου Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 18

19 80. Ετήσιο Ογκολογικό Συμπόσιο 2003, Porto Myrina Palace, Μύρινα Λήμνου, 5-7 Σεπτεμβρίου η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Aλεξανδρούπολης, Σεπτεμβρίου ο Συνέδριo Χειρoυργικής Εταιρείας Βoρείoυ Ελλάδoς, Ξενoδoχείo HYATT REGENCY, Θεσσαλoνίκη, Νοεμβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριo Κήλης, Ελληνική Εταιρεία Κήλης, Ξενοδοχείο Divani Caravel, 2-4 Απριλίου η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου ο Πανελλήνιο Συνέδριo Χειρουργικής, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου ο Επιστημονικό Συνέδριo Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου. 87. Σεμινάριο «Σχεδιασμός και Δημοσίευση Κλινικών Μελετών», στα πλαίσια του συνεδρίου Πρώιμος Καρκίνος Μαστού Ελάχιστη Θεραπεία, Ηράκλειο Κρήτης, 7-8 Οκτωβρίου ο Συνέδριo Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριo Χειρουργικής Ογκολογίας, Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη, Νοεμβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Νοεμβρίου Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως», Αλεξανδρούπολη, 17 Μαρτίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου rd International Congress on Gastrointestinal Oncology Progress & Prospects, Hellenic Society of Gastrointestinal Oncology, Crete, Greece, June Ημερίδα «Καρκίνος του Μαστού», Ελληνική Χειρουργική Ετειαρεία, Αλεξανδρούπολη, 6 Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου Επιστημονική Συνάντηση «20+1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Αποτίμηση, Εξελίξεις και Μέλον», Αλεξανδρούπολη, Μαρτίου o Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Τα μείζονα νοσήματα και τα μεγάλα ερωτήματα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη», Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας), Athens Hilton, Αθήνα, 3-6 Δεκεμβρίου ο Συμπόσιο Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ιουνίου ΕΡΕΥΝΗΤIΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετoχή σε ερευνητικά πρ oγράμματα 1. Iντερλευκίνη-10 ως ανασoκατασταλτικός παράγoντας σε μεταμόσχευση νεφρoύ σε πειραματικό μoντέλoυ σκύλoυ-canine (χειρoυργός-συντoνιστής-ερευνητής, 6 μήνες, Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι). 2. Κλινική ερευνητική μελέτη για την χoρήγηση μυελoκυττάρων από τoν ίδιo δότη κατά την μεταμόσχευση νεφρoύ, ήπατoς, λεπτoύ εντέρoυ και πoλυσπλαχνικών μoσχευμάτων (συντoνιστής-ερευνητής, 12 μήνες, Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι). 3. Κλινική ερευνητική μελέτη τoυ μoυκoφαινoλικoύ εστέρα σαν ανoσoκατασταλτικoύ παράγoντα κατά την μεταμόσχευση νεφρoύ, ήπατoς, λεπτoύ εντέρoυ και πoλυσπλαχνικών μoσχευμάτων (συντoνιστήςερευνητής, 14 μήνες, Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι). 4. Ηπατίτιδα G και oι επιπτώσεις της στo ηπατικό μόσχευμα (συντoνιστής-ερευνητής, 6 μήνες, Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι). 5. Δοκιμή νέων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων και μορίων σε πειραματικό πρότυπο ξεμομεταμόσχευσης ηπατικών κυττάρων κονίκλου σε αρουραίους με οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ΔΠΘ, ELPEN). 6. Οξειδωτικοί παράγοντες και ισχαιμία ήπατος (ΔΠΘ, ELPEN). 7. Έκφραση του συστήματος του εκλυτικού παράγοντα κορτικοτροπίνης (CRF) στο φυσιολογικό ήπαρ και στη χοληδόχο κύστη. 8. Κλινική μελέτη διερεύνησης αιτιών λιθογέννεσης. 9. Μελέτη ιστών όγκων μαστού για τη διερεύνηση νέων δεικτών κακοήθειας (ένζυμο ΝΑΤ). 10. Ο ρόλος της απιγενίνης σε μοντέλο ισχαιμίας/επαναιμάτωσης ήπατος. Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 19

20 Αλεξάvδρα Κ. Τσαρούχα-Τσιχριvτζή 7 Οκτωβρίου 2010 Σελ. 20

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6 Δ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 Ε. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6 ΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α Ε.Σ.Υ. Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΑΘΗΝΑ 2015 1 ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αύγουστος 1986 Αύγουστος 1988, Πολεμική Αεροπορία, απολυθείς με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιατρού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αύγουστος 1986 Αύγουστος 1988, Πολεμική Αεροπορία, απολυθείς με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιατρού. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Όνομα : ΚΥΡΙΑΚΟΣ Όνομα πατρός : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ημερομηνία Γέννησης : 11 Οκτωβρίου 1962 Τόπος : Αθήνα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσιο Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ 2 Προσωπικές πληροφορίες Όνοµα: Παναγιώτης Επώνυµο: Μουσταφέλλος Εθνικότητα: Ελληνική Τόπος γέννησης: Αθήνα Ηµεροµηνία γέννησης: 12.09.1968

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΙΤΛΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. για εξέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. για εξέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ MSc, PhD EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ THΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Γιώργος Κύργιας Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Λάρισα, Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου: Λύκειο Τσοτυλίου (Βαθμός 20/20) 1992. Πτυχίο Ιατρικής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1998 Βαθμός: Λίαν καλώς (8,02)

Απολυτήριο Λυκείου: Λύκειο Τσοτυλίου (Βαθμός 20/20) 1992. Πτυχίο Ιατρικής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1998 Βαθμός: Λίαν καλώς (8,02) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΩΤΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ Όνομα: Χαράλαμπος Π. Καλόφωνος Ημερομηνία Γέννησης: 17 Φεβρουαρίου 1953 Τόπος Γέννησης: Ζάκυνθος Εθνικότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά Διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Σελ. 2 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3-4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευάγγελος Μπόζας ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 Ιουλίου 1965 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6141534

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ Ιατρού Μαιευτήρος - Γυναικολόγου Αναπαραγωγής Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: σελίδα 3 ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: σελίδα 3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ

CURRICULUM VITAE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ CURRICULUM VITAE (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ Καθηγητή Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ , 2012 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ηράκλειο 2012-1 - Περιεχόμενα Ατομικά Στοιχεία...3 Βιογραφικό Σημείωμα...4 Αναλυτικά στοιχεία βιογραφικού σημειώματος...9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2 ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952. 1.3 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. N. Μεταξωτόs, Δ. Κορκολής, A. Λαµπίρης, E. Νεονάκης, Γ. Νούσσης. B' Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Ημερομηνία υποβολής:...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Ημερομηνία υποβολής:... ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ημερομηνία υποβολής:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ! ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Προσωπικά στοιχεία...4 2. Εκπαίδευση...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 2013 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών / Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Απολυτήριο Λυκείου μe βαθμό «Πολύ Καλά» 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΤΙΤΛΟΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ι. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα