ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ 3PL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΜΠL 0216 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα το Outsourcing (ανάθεση εκτέλεσης μίας ή περισσοτέρων λειτουργιών μίας επιχείρησης από τρίτες, εξειδικευμένες εταιρίες) έχει αναγνωριστεί και κατατάσσεται πλέον στις κορυφαίες επιχειρηματικές ιδέες των τελευταίων εκατό ετών. Όταν δε οι outsourcing λειτουργίες αφορούν το κύκλωμα Logistics της επιχείρησης (Logistics Outsourcing), μέσω της συνεργασίας με Third Party Logistics Providers (3PL), έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αποδείξει ότι αυτό προσφέρει πολλά και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που το υιοθετούν όπως εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότερη διεξαγωγή και διοίκηση των λειτουργιών αυτών, επιμερισμό της ευθύνης στην παρακολούθηση και έλεγχο του κυκλώματος των Logistics, αναδιοργάνωση ολόκληρης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της επιχείρησης καθώς και επικέντρωση των πόρων και προσπαθειών της στους κρίσιμους και ουσιαστικούς τομείς του στρατηγικού προσανατολισμού της. Η παρούσα έρευνα, έχει ως αντικείμενο τον αναπτυσσόμενο κλάδο των 3PL στην ελληνική αγορά και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007, στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). Με δεδομένη την ήδη πλούσια υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία που προσεγγίζει τον κλάδο 3PL από την πλευρά της ζήτησης και όχι της προσφοράς, αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει ο κλάδος των 3PL στην Ελλάδα μέσα από την εξέταση και κάτω από το πρίσμα συγκεκριμένων σημαντικών στοιχείων ανταγωνισμού, τα οποία διαφοροποιούν τις εν λόγω εταιρίες, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται από τις ίδιες και όχι από τους πελάτες τους. Η έρευνα επικεντρωμένη

3 ii κατά κύριο λόγο στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών διαπραγματεύεται θέματα όπως οι σχέσεις των 3PL με τις επιχειρήσεις πελάτες τους, η ικανότητά τους να προσφέρουν ικανοποιητικές υπηρεσίες, ο βαθμός ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην δραστηριότητά τους, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στην συνεργασία τους με τον πελάτη, τα συμβόλαια που συνάπτονται με τις επιχειρήσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς και οι προοπτικές εξέλιξής του. Στόχος της έρευνας αυτής στο συγκεκριμένο πεδίο είναι να παράσχει πληροφόρηση σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κατανοήσει σημαντικές πτυχές της συνεργασίας που αναπτύσσουν οι 3PL με τους πελάτες τους στην Ελλάδα και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν προκειμένου να επεκτείνουν και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους. Η συγκεκριμένη έρευνα συντάχθηκε με βάση την συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω της επεξεργασίας ερωτηματολογίων, τα οποία απεστάλησαν στις μεγαλύτερες 3PL εταιρίες και από δευτερογενή δεδομένα, μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας και λοιπών πηγών (Κλαδικές μελέτες, οργανισμοί, κρατικοί φορείς, Διαδίκτυο κλπ) Από την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, την ανάλυσή της και μετά από κριτική σκέψη εξάχθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα και διαπιστώσεις: Μεγάλο μέρος από το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών των 3PL και των δυνατοτήτων τους γενικότερα παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε αυτών των υπηρεσιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα. Κριτήρια στην επιλογή των 3PL εταιριών από τις επιχειρήσεις δεν αποτελούν κατά κύριο λόγο παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αύξησης της παραγωγικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση και

4 iii συνέπεια στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ή η συμβατότητα της επιχειρησιακής κουλτούρα των εταιριών αλλά κριτήρια που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το κόστος. Η συνεργασία των 3PL με τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από βραχυπρόθεσμα συμβόλαια (μέχρι και 3 έτη) στα οποία περιλαμβάνονται συνήθως και όροι που προβλέπουν την δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσής τους. Βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων που συνάπτονται αποτελούν η σαφή καταγραφή των αποτελεσμάτων που αναμένονται από την συνεργασία των δύο εταιρειών και του τρόπου εκτέλεσης των υπηρεσιών καθώς και των επενδύσεων των 3PL σε ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπαίδευσή του για την καλύτερη συνεργασία του με τους πελάτες. Τα σημαντικότερα και πιο συχνά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την συνεργασία μπορεί να είναι ο ελλιπής συντονισμός και η ανεπιτυχής επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, οι μη ρεαλιστικές, πολλές φορές, απαιτήσεις των επιχειρήσεων από τους 3PL και οι διάφορες χρονικές καθυστερήσεις. Παρουσιάζεται αυξημένη έλλειψη εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) από τους 3PL αλλά η τάση είναι να μειωθεί αυτή η έλλειψη στο μέλλον. Οι προσδοκίες των 3PL για σημαντική ανάπτυξη του κλάδου τους τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται μεγάλες.

5 iv ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες Στον καθηγητή κύριο Λάμπρο Λάιο, αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στον κύριο Σωκράτη Μοσχούρη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας για την καθοδήγηση και βοήθεια που μου παρείχαν κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα Διευθυντικά Στελέχη των εταιριών 3PL που απάντησαν στο Ερωτηματολόγιο και κατέστησαν με την συμβολή τους εφικτό το ορθό επιστημονικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας.

6 v ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 1.1. Διαδικασία επιλογής και παρακολούθησης του logistics 3 outsourcing 1.2. Οφέλη και κίνδυνοι από την συνεργασία με εταιρίες 3PL Η ζήτηση για υπηρεσίες 3PL Η προσφορά για υπηρεσίες 3PL Οι διεθνής εξελίξεις στον κλάδο 14 Κεφάλαιο 2 Ιστορία του Logistics Outsourcing στην Ελλάδα Β ΜΕΡΟΣ 2.1. Χαρακτηριστικά εγχώριας ζήτησης για υπηρεσίες 3PL Η δομή και τα προβλήματα των 3PL Η εγχώρια αγορά 3PL Εξελίξεις στον κλάδο 26 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 3PL Κεφάλαιο 3 Έρευνα σε επιχειρήσεις 3PL ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου 3.1. Μεθοδολογία έρευνας Δομή ερωτηματολογίου Ανάλυση αποτελεσμάτων Γενικά χαρακτηριστικά των 3PL Βαθμός ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Χαρακτηριστικά των 3PL συμβολαίων Επαφή και παράγοντες επιλογής των 3PL ως παροχείς υπηρεσιών logistics Χαρακτηριστικά της συνεργατικής βάσης των 3PL με τις επιχειρήσεις Προσδοκίες για το μέλλον του κλάδου 48 Κεφάλαιο 4 Συμπεράσματα και προοπτικές του κλάδου 4.1. Συμπεράσματα έρευνας Προτάσεις προοπτικές του κλάδου 54

7 vi Παράρτημα 1: Συνοδευτική Επιστολή και Ερωτηματολόγιο 58 Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων 64 Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία 65

8 vii ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίες εξελίξεις και μεταβολές στον τεχνολογικό τομέα διαχείρισης αποθηκών και μεταφορών διανομών, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η πίεση από τους μετόχους των επιχειρήσεων για καλυτέρευση των οικονομικών δεικτών, δημιούργησαν το ενδιαφέρον σε αυτές να αναθέσουν τις λειτουργίες Logistics, που μέχρι τώρα εκτελούνταν από τις ίδιες, σε τρίτες εξειδικευμένες εταιρίες (Logistics Outsourcing) με σκοπό να φέρουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους στις αγορές-στόχους με ανταγωνιστικότερο και οικονομικότερο τρόπο. Επίσης οι J.Stock και D.Lambert υπογραμμίζουν ότι και η αύξηση των απαιτήσεων των τελικών καταναλωτών από τις επιχειρήσεις, οι όλο και περισσότερο μειωμένοι προϋπολογισμοί και ο ανταγωνισμός οδηγεί τις επιχειρήσεις στο Logistics Outsourcing. Σήμερα πλήθος επιχειρήσεων βρίσκουν ως στρατηγικούς συνεργάτες τις εταιρίες Third Party Logistics providers (3PL), οι οποίες είναι σε θέση να τους προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και να διασφαλίσουν τον «εξορθολογισμό» των λειτουργικών εξόδων τους. Αποτέλεσμα αυτών των διεθνών αλλά και εγχώριων τάσεων είναι η άνοδος του κλάδου των 3PL και στην Ελλάδα με την δραστηριοποίηση πλέον ενός σημαντικού αριθμού τέτοιων επιχειρήσεων. Η δομή της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του Outsourcing των υπηρεσιών Logistics διεθνώς, με στόχο την ένταξη του θέματος που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία στο επιστημονικό της υπόβαθρο. Η ιστορική αναδρομή των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε η ζήτηση του Logistics Outsourcing, τα κριτήρια επιλογής των 3PL από τις επιχειρήσεις, η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς 3PL (κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη) καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο διεθνώς είναι τα κύρια σημεία του κεφαλαίου.

9 viii Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ελληνική πραγματικότητα έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και καταγραφεί από μελέτες, με κυριότερη την κλαδική μελέτη της ICAP του 2003 καθώς και από μια σειρά δημοσιευμάτων. Η περιγραφή των τάσεων που οδήγησαν στην εγχώρια ζήτηση για υπηρεσίες 3PL, τα χαρακτηριστικά των εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν τα αντικείμενα αυτής της ενότητας. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έρευνα που διενεργήθηκε με την συμμετοχή πολλών από τις μεγαλύτερες 3PL εταιρίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και γίνεται καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας, οι προοπτικές του κλάδου και οι προτάσεις της παρούσας εργασίας.

10 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως «Δεν υπάρχει καμία τιμή στο να πεθαίνει κάποιος για τη χώρα του. Το καλύτερο κόλπο είναι να βάλεις κάποιον άλλον να το κάνει. Αυτό είναι η ουσία του Outsourcing» Peter Bendor-Samuel, CEO του Outsourcing Center παραφράζοντας τον Τσόρτσιλ Με τον όρο Third Party Logistics providers (στο εξής 3PL) εννοούμε τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες Logistics κατ εντολή και για λογαριασμό τρίτων. Αναλαμβάνουν δηλαδή την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των Logistics δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μέσα στα πλαίσια της πρακτικής του Outsourcing. Ως Outsourcing εννοούμε την απόφαση ανάθεσης παραγωγής επιλεγμένων αγαθών ή υπηρεσιών έξω από την εταιρία, η εύρεση νέων προμηθευτών και νέων τρόπων μεταφοράς πρώτων υλών, αγαθών, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τη γνώση, την εμπειρία και τη δημιουργικότητα νέων προμηθευτών, που δεν χρησιμοποιούνταν πρότερα. Μέσω του Outsourcing, η επιχείρηση επιδιώκει να εξασφαλίσει στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω ενός νέου τρόπου διοίκησης υλικών και προϊόντων που διασφαλίζει υψηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη ακρίβεια και χαμηλότερο κόστος. Αντικείμενο των 3PL εταιριών είναι η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους του φάσματος των αναγκών που προκύπτουν στα διάφορα στάδια του κυκλώματος Logistics μίας επιχείρησης αν όχι όλου. Το κύκλωμα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από 1

11 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 2 δραστηριότητες που αφορούν την ροή εμπορευμάτων και πληροφοριών από την αρχική τους πηγή μέχρι το σημείο τελικής κατανάλωσης. Εντός του κυκλώματος αυτού, οι σημαντικότερες δραστηριότητες συνίστανται στην αποθήκευση και διανομή των προϊόντων. Παρόλα αυτά οι παροχές των εταιριών 3PL δεν περιορίζονται μόνο στην ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων και στην εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς. Η διαχείριση αποθηκών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, οι επιστροφές προϊόντων, η πληρωμή ναύλων και τα πληροφοριακά συστήματα Logistics, είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εξειδικευμένες αυτές εταιρίες. Οι υπηρεσίες 3PL ανάλογα με το μέγεθος και των στρατηγικό προσανατολισμό κάθε εταιρίας 3PL μπορεί να αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένα, τυποποιημένα συνήθως, είδη. Τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, απορρυπαντικά, καλλυντικά, ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές, είδη ένδυσης, οχήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, φαρμακευτικά προϊόντα και διάφορα άλλα καταναλωτικά αγαθά είναι μερικά από τα είδη που διαχειρίζονται οι 3PL εταιρίες. Λόγω των ειδικών χειρισμών και των απαιτήσεων σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που απαιτούνται από κάποια «εύθραυστα» είδη, έχουν αναπτυχθεί στον χώρο των 3PL εταιριών και κάποιες που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών ακόμη και για μια μόνο κατηγορία προϊόντων. Το Outsourcing ξεκίνησε ουσιαστικά από το χώρο της πληροφορικής με την είσοδο της IBM στο χώρο αυτό. Από το τέλος της δεκαετίας του 1970 πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να αναθέτουν όλο και περισσότερες διαδικασίες Logistics σε εταιρίες 3PL. Σημαντική εξέλιξη στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν η μετατόπιση του σημείου προσοχής για τις επιχειρήσεις από τις προμήθειες, την διεθνή και την εθνική μεταφορά, στην αποθήκη και στην διανομή. Κατά το 1990 οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης έκαναν ακόμα πιο έντονη την πίεση του ανταγωνισμού και περιόρισαν τον χρόνο

12 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 3 προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενώ δημιούργησαν και αυξημένες απαιτήσεις που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το 1993 αποτέλεσε σταθμό για την είσοδο πολλών εταιριών διεθνών μεταφορών στο χώρο των 3PL στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αφού η τελωνιακή ένωση των κρατών-μελών της ΕΕ, είχε ως συνέπεια την κατάργηση του μονοπωλίου των κρατικών τελωνειακών αποθηκών και την ίδρυση ιδιωτικών αποθηκών Διαδικασία επιλογής και παρακολούθησης του logistics outsourcing Η χρησιμοποίηση από μία επιχείρηση, των υπηρεσιών Logistics που παρέχει ένας 3PL και ιδιαίτερα η αρχή της συνεργασίας του με αυτήν αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα συνήθως διαδικασία. Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής έγκειται στην μεταφορά του ενδιαφέροντος και του επίκεντρου της επιχείρησης από τη διοίκηση πόρων και διαδικασιών στη διοίκηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του εξωτερικού συνεργάτη. Πρωταρχική και βασική προϋπόθεση για την ανάθεση των διαδικασιών Logistics σε τρίτους είναι αυτή να αποτελεί στρατηγική απόφαση της επιχείρησης και να είναι απόρροια του συνολικού στρατηγικού της σχεδιασμού, που θα έχει λάβει υπ όψιν του το σύνολο των παραμέτρων και του περιβάλλοντος λειτουργίας εντός και εκτός των ορίων της. Η ομαλή μετάβαση σε μια συνεργασία Outsourcing προϋποθέτει ότι η διοίκηση της επιχείρησης έχει κατανοήσει τις ιδιομορφίες, το κόστος και τα προβλήματα της υποψηφίας προς Outsourcing διαδικασίας και επομένως έχει προσαρμόσει την οργανωτική της φιλοσοφία και διοίκηση αναλόγως 1. 1 Περδίκης Τάκης & Αγγελετόπουλος Ευάγγελος, «Η εκχώρηση υπηρεσιών σε εξωτερικούς προμηθευτές (Outsourcing). Το δίλημμα και πως να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά», Plant Management online, 5/2/2002

13 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 4 Μία τέτοια συνεργασία κρύβει προκλήσεις, σε θέματα όπως ο επιτυχής σχηματισμός ομάδων, η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων απόδοσης, η σωστή διατήρηση των ισορροπιών και γενικά η ομαλή ροή των δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που η επιχείρηση πρέπει να διερευνήσει είναι τα εξής 2 : Καθορισμός αναγκών Καθορισμός κριτηρίων / διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών Δημιουργία τεύχους στοιχείων προσφοράς Προσέγγιση υποψηφίων 3PL Συλλογή και αξιολόγηση προσφορών Καθορισμός των επιμέρους χαρακτηριστικών της σύμβασης (π.χ διάρκεια σύμβασης, δυνατότητα παράτασης, προϋποθέσεις λύσης) Καθορισμός παρεχομένου επιπέδου εξυπηρέτησης (αποθηκευμένος όγκος εμπορευμάτων, χρόνοι μεταφοράς και εξυπηρέτησης) Καθορισμός τιμών χρέωσης κατά περίπτωση (περιπτώσεις και κριτήρια αναπροσαρμογής) Καθορισμός κριτηρίων KPI s (Key Performance Indicator) και της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών Η συνεργασία με έναν 3PL απλοποιεί πολλές διαδικασίες, όμως χρειάζεται να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγησή του και την παρακολούθηση - έλεγχό του καθώς ο 3PL είναι αυτός που επιδιώκει επικοινωνία με τον πελάτη ίσως μάλιστα συχνότερα και από την ίδια την επιχείρηση. Όσον αφορά λοιπόν τα κριτήρια αξιολόγησης των 3PL, αυτά σε γενικές γραμμές εντάσσονται σε 4 κατηγορίες και πιο 2 Σταλίδης Σωτήρης, «Outsourcing Logistics Κριτήρια επιλογής Μεθοδολογία αξιολόγησης 3PL, 4PL συνεργιών», Plant Management online, 12/6/2001

14 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 5 συγκεκριμένα στα γενικά οικονομικά και άλλα στοιχεία της 3PL εταιρίας, στις χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, στα κριτήρια της ποιότητας και ποικιλίας των παρεχομένων υπηρεσιών και στα κριτήρια που αφορούν το κόστος. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν σημαντικά κριτήρια όπως είναι δείκτες απόδοσης, η ευρωστία και βιωσιμότητα της 3PL εταιρίας, η δυνατότητα επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, η προοπτική ανάπτυξής της, η ικανότητες της ομάδας διοίκησης, το στελεχιακό δυναμικό, οι υποδομές, η κουλτούρα και οι διαδικασίες που εφαρμόζει, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση σε κάποιο τομέα κλπ. Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα σύγκρισης αυτών των κριτηρίων και κυρίως των οικονομικών μεγεθών αυτός πρέπει να είναι της τάξης των 3 και πλέον ετών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ όψιν όχι μόνο τα άμεσα κόστη, αλλά και τα κρυφά / έμμεσα κόστη που θα επιβαρύνουν την επιχείρηση από μία τέτοια απόφαση λόγω εξοικονόμησης πόρων όπως απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού ή λόγω ανάπτυξης και εφαρμογής νέων διαδικασιών για σημαντικά τμήματα της επιχείρησης (Λογιστήριο, Μηχανογράφηση, Πωλήσεις κλπ) Οφέλη και κίνδυνοι από την συνεργασία με εταιρίες 3PL Με την προϋπόθεση ότι o 3PL είναι αξιόπιστη εταιρία του κλάδου και έχει την ικανότητα να υποστηρίξει τις δεσμεύσεις της, τα οφέλη που πρέπει να αναμένει μια επιχείρηση από την συνεργασία είναι κατά βάση μεσο/μακροπρόθεσμα. Τα βασικότερα από αυτά αφορούν το οικονομικό και τεχνολογικό όφελος, την καλύτερη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών διανομής προϊόντων, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας καθώς και την έμμεση χρησιμοποίηση υψηλής τεχνογνωσίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Η πρακτική του Outsourcing αποτελεί μέσο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποδεσμεύουν σημαντικά κεφαλαία (που συνδέονται κυρίως με τη δημιουργία,

15 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 6 λειτουργία και αναβάθμιση σταθερών υποδομών αποθηκών, τεχνολογικού εξοπλισμού, συστημάτων πληροφορικής και ανθρωπίνου δυναμικού) και να κατευθύνουν πόρους και προσπάθεια στις δραστηριότητες εκείνες που τους προσθέτουν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (όπως π.χ. ανάπτυξη εμπορικών δικτύων διανομής και πωλήσεων, έρευνες αγοράς ή προϊόντων, προβολή προϊόντων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων). Οι επιχειρήσεις λοιπόν επωφελούμενες από την μείωση του ρίσκου απαξίωσης των επενδύσεών τους σε πάγια στοιχεία (λόγω ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών), από την εφαρμογή μεθόδων αποθήκευσης και διανομής που εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα και από την αποδέσμευσή τους από σημαντικές διακυμάνσεις τιμών και εποχικότητας (μέσω της μετατροπής του συνολικού κόστους των Logistics από σταθερό κυρίως σε μεταβλητό, μπορούν και απολαμβάνουν σημαντικά οικονομικά και οργανωτικά οφέλη. ΔΙΑΝΟΜΗ Η αύξηση της σημασίας και της πολυπλοκότητας των δικτύων διανομής στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα καθώς και η δυνατότητα των εταιριών 3PL να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες μεθόδους διανομής είναι ένας ακόμη λόγος προτίμησης του Logistics Outsourcing από τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή των βασικών παραμέτρων οι οποίες σχηματίζουν την αγορά και πιο συγκεκριμένα την Εφοδιαστική Αλυσίδα του 21 ου αιώνα ανήγαγαν την αποτελεσματική διαχείρισή της διανομής σε σοβαρό και κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, η μη σταθερή ζήτηση των προϊόντων από τους καταναλωτές, η ανάγκη για πιο συχνούς και πιο μικρούς χρόνους παράδοσης παραγγελιών (lead-time), οι πιο αυστηρές απαιτήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων για έγκαιρες διανομές, η παγκοσμιοποίηση των αγορών που ευνοεί την διεύρυνση των δικτύων πωλήσεων και την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέα προϊόντα με ταυτόχρονη μείωση του κύκλου ζωής τους είναι μερικά από τα στοιχεία που δημιούργησαν την ανάγκη ενός ευκίνητου, σύγχρονου και αποτελεσματικού

16 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 7 δικτύου αποθήκευσης / διανομής το οποίο οι 3PL είναι σε θέση να εφαρμόσουν και επομένως να προσφέρουν στους πελάτες τους. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τα τεχνολογικά οφέλη που προσφέρουν οι 3PL και τα οποία συνδέονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε πληροφοριακά συστήματα και συστήματα ανταλλαγής δεδομένων EDI (Electronic Data Interchange) είναι ένας ακόμη λόγος ζήτησης για υπηρεσίες 3PL. Οι επενδύσεις των 3PL σε υψηλή τεχνολογία έχουν οδηγήσει έτσι ώστε οι λειτουργίες Logistics να εκτελούνται σε μικρότερο χρονικό διάστημα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και με χαμηλότερο κόστος. Η δυνατότητα της επιχείρησης για συνεχή και άμεση πρόσβαση στην «φυσική» αποθήκη μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων της κάνει την συνεργασία με έναν 3PL ακόμα πιο ελκυστική. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΦΕΛΗ Η μεγάλη εξειδίκευση των 3PL στην διαχείριση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων όλου του φάσματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους έχει δώσει την δυνατότητα να αποκτήσουν φυσικά και υψηλή τεχνογνωσία. Έτσι είναι σε θέση να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα όπως π.χ σχεδιασμού δικτύων διανομής και στρατηγικής αγορών ή άλλων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, δεδομένου του ότι διαθέτουν στατιστική πληροφόρηση για την κίνηση και το ύψος των αποθεμάτων των πελατών τους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (add on services) όπως στην περίπτωση της UPS Worldwide Logistics η οποία προκειμένου να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον πελάτη της, την εταιρεία Fender International που κατασκευάζει ηλεκτρικές κιθάρες, πριν την μεταφορά και διανομή των μουσικών οργάνων αναλαμβάνει το κούρδισμά τους. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα κύριο κίνητρο για μία επιχείρηση για να διαλέξει την λύση του Logistics Outsourcing αποτελεί και το γεγονός ότι τα Logistics για ένα 3PL αποτελούν την κύρια δραστηριότητά του σε αντίθεση με την επιχείρηση. (Ballou 1992)

17 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 8 Τα παραπάνω οφέλη αξιολογούνται διαφορετικά από κάθε εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο αυτή ανήκει (και επομένως τη φύση των προϊόντων της), την οικονομική της κατάσταση, την περιουσιακή της διάρθρωση, την γεωγραφική της θέση κλπ. Γεγονός είναι πάντως ότι το κυριότερο πλεονέκτημα που εισπράττουν οι επιχειρήσεις από το Outsourcing είναι το οικονομικό. Τα λοιπά πλεονεκτήματα που προσδίδουν προστιθέμενη αξία δεν γίνονται σήμερα ιδιαίτερα αντιληπτά από τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα το καθοριστικό κριτήριο επιλογής του προμηθευτή υπηρεσιών Logistics να είναι το κόστος των υπηρεσιών του. Αν και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η αποδοχή της φιλοσοφίας του Outsourcing ως μεθόδου μείωσης του κόστους και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας σε σχέση με συγκεκριμένες λειτουργίες μιας επιχείρησης υπάρχει και η άποψη ότι η εκχώρηση των λειτουργιών Logistics σε 3PL εταιρίες παρουσιάζει και μειονεκτήματα καθώς μέσω αυτού η επιχείρηση χάνει τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων, αποδυναμώνεται η επαφή της με τους πελάτες της και εξαρτά πλέον την εικόνα της προς τα έξω από τον 3PL συνεργάτη της. Επιπλέον μέσω του Outsourcing αυξάνονται και σε σημαντικό βαθμό ρίσκα και απειλές οι οποίες αφορούν την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες τεχνογνωσία. Οι σημαντικότεροι λόγοι που έχουν καταγραφεί ως ανασταλτικοί παράγοντες στην επιλογή του Logistics Outsourcing είναι οι εξής 3 : ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Μια ουσιαστική απειλή για την επιχείρηση είναι η ενδεχόμενη απώλεια των στρατηγικών διαδικασιών και ικανοτήτων της σε περίπτωση που λανθασμένα τις εκχωρήσει σε τρίτες εταιρίες. Η απουσία επίσημων διοικητικών οδηγιών μπορεί να επιτρέψει την σταδιακή απώλεια κρίσιμων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και να 3 Γεωργουλάκης Μανώλης & Κυριακίδου Γεωργία, «Management Outsourcing, Σύγχρονη στρατηγική ή εναλλακτική επιλογή», Logistics and Management, Τεύχος 23, Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2003, Σελ

18 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 9 υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα και επιβίωση των ίδιων των επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο M.Christopher (1998) οι στρατηγικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά ενώ ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε τοπικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εσφαλμένης εκτίμησης αποτελεί η περίπτωση της IBM. Το 1980 η IBM, έχοντας εισχωρήσει στην αγορά των υπολογιστών, θεώρησε εσφαλμένα ότι το Marketing και όχι η δημιουργία software και microchips ήταν στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα. Παραχώρησε λοιπόν τη δημιουργία και ανάπτυξη του software στην Microsoft και των microchips στην Intel με αποτέλεσμα οι τελευταίες να την υπερκεράσουν και να γίνουν ισχυρότερες στη βιομηχανία των υπολογιστών από την IBM. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Η απώλεια ελέγχου δραστηριοτήτων καθώς και η αίσθηση της εξάρτησης από κάποιο τρίτο, αποτελεί μια ακόμη επιφύλαξη των επιχειρήσεων. Παρόλο που στην πραγματικότητα το Outsourcing απαιτεί υψηλότερα επίπεδα ελέγχου από την ίδια την επιχείρηση προς τον παροχέα ωστόσο ο έλεγχος αυτός μειώνεται καθώς ο παροχέας αποκομίζει πείρα, know how και εξειδίκευση. Επίσης η αδυναμία της επανένταξης μιας διαδικασίας που έχει γίνει Outsourcing και πάλι εσωτερικά ενισχύει την ανησυχία των επιχειρήσεων. Πάντως το βασικό επιχείρημα απώλειας του 100% ελέγχου και επέμβασης έχει ως αντίποδα τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου / κατεύθυνσης και δέσμευσης του παροχέα, μέσω εξειδικευμένου προσωπικού της επιχείρησης. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ, ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η απώλεια αγορών, γνώσης και πληροφοριών είναι ένας ακόμη βασικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Outsourcing. Η διαρροή επιχειρηματικής γνώσης και κρίσιμων πληροφοριών όπως πελατολόγια, οικονομικά στοιχεία και στρατηγικές ανάπτυξης είναι μια εξέλιξη που μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από το Outsourcing.

19 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 10 Ενδεχόμενα ο παροχέας έχοντας αποκομίσει την πείρα και την τεχνογνωσία των πελατών του να εισχωρήσει στην αγορά ως άμεσος ανταγωνιστής τους. «ΚΡΥΦΑ» ΚΟΣΤΗ ΤΟΥ LOGISTICS OUTSOURCING Η απουσία εσωτερικής υποστήριξης από το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τα πιθανά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών εταιριών και των 3PL αποτελούν λόγους αύξησης του κόστους των Outsourcing δραστηριοτήτων και επομένως λόγους αποφυγής. Η αποτυχία της διοίκησης της επιχείρησης στην υλοποίηση της στρατηγικής της λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και ανασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού της (κυρίως λόγω της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας) κάνουν αναγκαία την «επένδυση» της επιχείρησης σε αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων για τους λόγους και τα προσδοκώμενα οφέλη από την συνεργασία με τον 3PL. Από την άλλη, η αποτυχία των ενδιαφερομένων μερών στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και της κουλτούρας τους, η μη ανταπόκριση του 3PL στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα «ακριβή» για την τελευταία καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην παροχή χαμηλού επιπέδου service προς τους πελάτες της, στην απώλεια πωλήσεων και της καλής φήμης των επώνυμων προϊόντων (brands names) που διαθέτει, σε μακροπρόθεσμη συρρίκνωση του πελατολογίου της καθώς και σε μειωμένη δυνατότητα λανσαρίσματος νέων προϊόντων λόγω δυσπιστίας στην αγορά από τη κακή διαχείριση των υπαρχόντων Η ζήτηση για υπηρεσίες 3PL Η πρακτική του Outsourcing στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές τις χώρες, όλο και περισσότερες εταιρίες αξιοποιούν τη συνεργασία με τρίτους για τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Αντίθετα, στην Ιταλία και στην Ισπανία επικρατεί ακόμα

20 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 11 μια διαφορετική αντίληψη όπου δεν κρίνει απαραίτητο το Outsourcing, ενώ θεωρείται καλύτερο όλες οι διαδικασίες να εκτελούνται «εντός της επιχείρησης». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ELA 4 (European Logistics Association), που δημοσιεύτηκε σε κλαδική μελέτη της ICAP, η χρήση των υπηρεσιών 3PL σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανάλογα με τον τομέα ανέρχεται σε υψηλά ποσοστά όσον αφορά εταιρίες που εδρεύουν στην Ευρώπη. Οι μεγάλες 3PL εταιρίες παρουσιάζουν αύξηση στην συνολική τους δραστηριότητα, με άνω του 50% αυτής να προέρχεται από καινούργιους πελάτες και συμβόλαια. Η χρήση υπηρεσιών 3PL είναι πιο διαδεδομένη σε εταιρίες καταναλωτικών αγαθών, με τις εταιρίες τροφίμων-ποτών-τσιγάρων να έπονται. Οι δε βιομηχανικές εταιρίες προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό είτε ιδιόκτητα μέσα είτε ένα μικτό σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης. Η ανάθεση Logistics δραστηριοτήτων σε παροχείς 3PL από τις βιομηχανίες υπολογίζεται στο 50% του συνόλου της σχετικής δραστηριότητάς τους. Από έρευνες επίσης που έχουν γίνει στον ευρωπαϊκό χώρο προκύπτει ότι κατά 80% οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται σε 3PL εταιρίες τη μεταφορά αγαθών καθώς επίσης και το ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν 3PL συνεργάτες κυρίως για τη διανομή προϊόντων (40%) αλλά και για την καλή οργάνωση του στόλου που διαθέτουν (40%). Μικρότερα τέλος είναι τα ποσοστά για την παροχή συμβουλών, τη συσκευασία προϊόντων και την αποθήκευση 5. Θετικό κλίμα για το Outsourcing κυριαρχεί στην Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις δυο περιπτώσεις η συνεργασία με τρίτους θεωρείται ότι αποτελεί την κυρίαρχη τάση για τα Logistics καθώς και οι δυο αγορές ευνοούν αυτήν την εξέλιξη. Είναι 4 Μηχανοδίκτυο, «Στα σκαριά η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Third Party Logistics», 28/4/ Λαζαρόπουλος Χ.Κ., Αφιέρωμα «Εταιρίες 3PL», Logistics & Management, Τεύχος 34, Απρίλιος 2005, Σελ

21 Κεφάλαιο 1 Ιστορία του Logistics Outsourcing παγκοσμίως 12 μεγάλες σε γεωγραφική έκταση, περίπλοκες, ανομοιογενείς και επιπλέον οι εγχώριες επιχειρήσεις είναι μεγάλης κλίμακας που απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού Η προσφορά για υπηρεσίες 3PL Στις μέρες μας στην ευρωπαϊκή αγορά 3PL, η οποία καταλαμβάνει περίπου το 25% της συνολικής αγοράς των υπηρεσιών Logistics, δραστηριοποιούνται μεγάλες 3PL εταιρίες όπως Deutsche Post, Exel, DPWN, Schenker, Kuehne & Nagle, TNT Logistics. Αντίστοιχα στην αμερικανική αγορά, στην οποία το μερίδιο των 3PL αγγίζει το 10% του συνόλου των υπηρεσιών Logistics, δραστηριοποιούνται εταιρίες όπως Ryder Intergraded Logistics, UPS Worldwide Logistics, DHL, FedEx, Azkar, Christian Salvesen, D. Logistics, Fiege, FM Logistic, Frans Maas, Gefco, Geodis, Gist κλπ. Ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές και τις Αμερικάνικες 3PL υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα, σε αντιλήψεις και σχεδιασμούς δικτύων οι οποίες οφείλονται μεταξύ των άλλων και στην διαφοροποίηση των αγορών στις οποίες απευθύνονται. ΟΙ 3PL ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Στην Ευρώπη ξοδεύονται περίπου 140 με 160 δις δολάρια σε δραστηριότητες Logistics από τα οποία σχεδόν το ¼ περίπου 35 με 40 δις δολάρια προέρχεται από εταιρίες 3PL. Οι εταιρίες 3PL στην ευρωπαϊκή αγορά, ελέγχοντας τα δίκτυα διανομής, διαχείρισης και προώθησης και εξυπηρετώντας έναν ευρύτατο παραγωγικό τομέα, βρίσκονται σε περίοδο ωρίμανσης κινούμενες ήδη στο χώρο από το Επίσης υπάρχει μεγάλη «ποικιλία» ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Για αυτόν το λόγο παρουσιάζονται αρκετές κατηγοριοποιήσεις και κλίμακες ανάλογα με το πακέτο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκονται οι μεγάλες εταιρίες 3PL, οι οποίες προσφέρουν μια αρκετά διευρυμένη γκάμα υπηρεσιών στους πελάτες τους που μπορεί να περιλαμβάνει πολλές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας π.χ ετικετοποίηση και συσκευασία σε διάφορες γλώσσες ή και

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223)

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223) ΑΛΕΞΑΝΔΡEIO Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(LOGISTICS) ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 3PL ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Διδάσκουσα: Αναστασία Κωνσταντέλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Φοιτήτρια: Σιμογιάννη Καλλιόπη Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα