Θεσσαλία Φυσική - οικονοµική - πολιτική γεωγραφία - λαογραφία εθνογραφία - ταξίδια - τουρισµός. Αθήνα: ΠΑΤΣΗΣ, [χ.χ.]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλία Φυσική - οικονοµική - πολιτική γεωγραφία - λαογραφία εθνογραφία - ταξίδια - τουρισµός. Αθήνα: ΠΑΤΣΗΣ, [χ.χ.]"

Transcript

1 ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλία Φυσική - οικονοµική - πολιτική γεωγραφία - λαογραφία εθνογραφία - ταξίδια - τουρισµός. Αθήνα: ΠΑΤΣΗΣ, [χ.χ.] 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας Μια µέρα στο Μπεζεστένι εκπαιδευτικό πρόγραµµα. -- Λάρισα Περιφερειακή Επικοινωνία 2001 Το Μπεζεστένι και οι αγορές της Λάρισας από τα αρχαία εως τα νεώτερα χρόνια [2001:Λάρισα]. Λάρισα: Περιφερειακή Επικοινωνία, (Στοιχεία για τις αγορές και την οικονοµία της Λάρισας κατά την αρχαιότητα / Γ.Τουφεξή, Σ. Κατακούτα - Το Μπεζεστένι και η περιοχή του λόφου του Φρουρίου στο Βυζάντιο και την περίοδο της Οθωµανικής κατοχής / Σ. Σδρόλια - Η αγορά της Λάρισας κατά τους νεότερους χρόνους / Λ.Μουσιώνη) 10ο Λύκειο Λάρισας Οµάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πηνειός περιβαλλοντική εργασία. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1998 Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων Η κατάσταση στο Γεν.Νοσοκοµείο Τρικάλων Γεωτεχνική ΕΠΕ Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας: γεωτεχνική έρευνα. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1986 ΕΥΑΚ Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πόλης Καρδίτσας. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1989 ΕΥΑΛ Ηµερίδα για τον Πηνειό ποταµό [1982:Λάρισα]. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 ΕΥΑΜΒ Σύστηµα επεξεργασίας οικιακών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων µείζονος περιοχής Βόλου Παγασητικός και εγκαταστάσεις καθαρισµού, Μ.Π. Βόλου. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1989 ΕΥΑΤ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων πόλεως Τρικάλων. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1989 ήµος Λάρισας Λάρισα - παρελθόν και µέλλον Larisa: past and future πρακτικά eng. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1985 Λάρισα πόλη - άνθρωποι. Λάρισα: Περιφερειακή Επικοινωνία, 2000 Κατασκευή νέου Χ.Υ.Τ.Α. ευρύτερης περιοχής Λάρισας - Τµήµα Ι προµελέτη - τεύχη δηµοπράτησης. Λάρισα: ήµος Λάρισας, (Τεχνική περιγραφή µετά συγγραφής υποχρεώσεων. Τεύχος Ι: Γενικές προδιαγραφές - δεδοµένα (τ.1)) Ενεργειακό Κέντρο Ν. Καρδίτσας Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο Νοµό Καρδίτσας. Καρδίτσα: [χ.ο.], 1995 Οδηγός εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα κτίρια. Καρδίτσα: [χ.ο.], 1996 Οδηγός εξοικονόµησης ενέργειας στη βιοµηχανία του νοµού Καρδίτσας. Καρδίτσα: [χ.ο.], 1997 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας. -- [Αθήνα]: ΥΠΕΘΟ, 1994 Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ENVIREG Χωροταξική οικολογική διαχειριστική µελέτη περιοχής εκβολών Πηνειού ποταµού 2ο Στάδιο Πρόταση σχεδίου ανάπτυξης και διαχείρισης. Αθήνα: ΚΕ, 1994 Μελέτη βελτίωσης και αξιοποίησης περιοχών εκβολών Πηνειού ποταµού. Αθήνα: ΚΕ, 1997 Νοµαρχία Λαρίσης Λάρισα Μελέτη Γενικού πολεοδοµικού Σχεδίου 1η Φάση - Αναγνώριση-ανάλυση υφισταµένης κατάστασης και προκαταρκτικές προτάσεις (περίληψη). Αθήνα: Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος,

2 Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου Υπόµνηµα για το περιβαλλοντικό πρόβληµα & το έλλειµα του υδατικού ισοζυγίου στη Θεσσαλία. Λάρισα: ΠΑ.Σ.Ε., 2001 Περιφέρεια Θεσσαλίας Εξειδίκευση του προγράµµατος "Αγροτική Ανάπτυξη" του ΠΕΠ-Θεσσαλίας, (15-16 εκ., 1994: Λάρισα). Εξειδίκευση του προγράµµατος "Μεταποίηση" του ΠΕΠ-Θεσσαλίας, (12 Ιαν., 1995: Βόλος). 1η Επιτροπή Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 28 Ιουνίου 2001). -- Λάρισα: [χ.ο.], 2001 Πολιτιστικός Σύλλογος Αµπελακίων Συνέδριο αµπελακιώτικων σπουδών (1ο: Αυγ., 1994: Αµπελάκια Θεσσαλίας) Αµπελάκια , διακόσια δέκα έξι χρόνια µετά την ίδρυση του πρώτου συνεταιρισµού στον κόσµο Σύνδεσµος Επιστηµόνων Τρικάλων Η υγειονοµική περίθαλψη στο νοµό Τρικάλων Σύνδεσµος Χηµικών Θεσσαλίας Η βιοµηχανική ανάπτυξη στη Θεσσαλία και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα της περιοχής. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1989 ΤΕ Κ Ν.Λάρισας Νοµός Λάρισας φύση - ιστορία - ανάπτυξη. Λάρισα: Περιφερειακή Επικοινωνία, [χ.χ.] Οδηγός Νοµού Λάρισας 2η. -- 2η. Λάρισα: Περιφερειακές Εκδόσεις "Ελλα", 1998 ΤΕΕ Τµ. Κεντρ. & υτ. Θεσσαλίας Η ανάδειξη του Ολύµπου ως φυσικού-πολιτιστικού και τουριστικού πόλου της χώρας (13-14 Μαρτ., 1993 : Λάρισα). Ανακύκλωση απορριµµάτων [1992:Λάρισα] πρακτικά. Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας (12-15 Μαρτ., 1981 : Λάρισα) Η βιοµηχανία στη Θεσσαλία (31 Οκτ.-2 Νοεµ.,1980 : Λάρισα) ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περίληψη και βασικά συµπεράσµατα. -- [χ.χ.] Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν.Λάρισας [1999:Λάρισα]. Υδάτινο δυναµικό Θεσσαλίας (26-28 Μαΐου, 1978 : Λάρισα) ΤΕΕ Τµ.Μαγνησίας Κατασκευή ταµιευτήρα Κάρλας [1996:Βόλος] πρακτικά Υδροεξυγιαντική Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ ΕΕ Συνοπτική έκθεση για τη διαχείριση των υδάτων άνω ρου Π.Αχελώου - Αιτωλοακαρνανίας - Θεσσαλίας - Εργων εκτροπής προς Θεσσαλία και έργων θεσσαλικής πεδιάδας. Αθήνα: Υδροεξυγιαντική, 2001 ΥΠΕΘΟ Συνοπτική έκθεση για την εκτροπή του Αχελώου ποταµού προς τη Θεσσαλία. Αθήνα: ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΧΩ Ε Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αθήνα: [χ.ο.], 2003 Χωροταξικό σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας Γ' Φάση Περίληψη της µελέτης. Αθήνα: [χ.ο.] Υπ.Συντονισµού Ηπειρος - Θεσσαλία Χωροταξική διερεύνηση Ηπείρου-Θεσσαλίας - Οικιστική αναδιάρθρωσις σεισµοπλήκτου περιοχής Ηπείρου-Θεσσαλίας - Ρυθµιστικά-Πολεοδοµικά σχέδια Ροδαυγής, Σαλαώρας Αρτης-Πέτρα Κάρλας Μαγνησίας. Αθήνα: ΕΜΠ-Σπουδ. Πολεοδοµικών Ερευνών, 1971 Μελέτη επί του τουρισµού της Θεσσαλίας. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1967 Μητρώον βιοµηχανιών Θεσσαλίας. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1967 Σύντοµος περίληψις της "Χωροταξικής µελέτης του θεσσαλικού χώρου". -- Λάρισα: [χ.ο.],

3 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός προσχεδίων Περιφ. Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας 600 κλινών. Αθήνα: Υπ.Υγείας & Πρόνοιας, 1985 Hyber R. Τα εκµεταλλεύσιµα υπόγεια ύδατα της Θεσσαλίας / R.Hyber, Θ.Γκόφα Lange J. Αρχαία θέατρα θέατρα θέας άξια / φωτ. J. Lange, Μ. Στεφώση, κειµ.. Μποσνάκη,. Γκαγκτζή. Αθήνα: Ιτανος, [χ.χ.] Milan W. Οι πρωτοπόροι των Αµπελακίων / W. Milan, µετφρ. Ν. Ζδάνη. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Nicol D. Μετέωρα Θεσσαλίας/ D. M. Nicol, µετφρ. Β. Καλογιάννη. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1973 Planungsgruppe Jurgen Ritter Study on the possibilities of development of the agriculture and the agricultural processing industry in the region of Thessaly - Greece. Konigstein: Planungsgruppe Jurgen Ritter, 1967 Αβραµόπουλος Μ. Τα θεσσαλικά Αµπελάκια / Μ. Αβραµόπουλου. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1961 Αβραµόπουλος Π. Ενοποίηση - αξιοποίηση ακάλυπτων χώρων µια θεωρητική προσέγγιση και µια µελέτη παρέµβασης σε ακάλυπτους χώρους / Π. Αβραµόπουλου [κ.α.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1989 Αγγελετόπουλος Π. Μελέτη λειτουργίας - αξιοποίησης κόµβου Internet και Τράπεζας Πληροφοριών Τµήµατος Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας / Π. Αγγελετόπουλου, Γ. Τζιγκούρα, Κ. Φαρµάκη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Αγραφιώτης. Σχέσεις Αµπελακίων και Αγιάς ( ) /. Κ. Αγραφιώτη. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Αιβαλιώτου-Ντούρου Μ. Λάρισα το πολιτιστικό πρόβληµα / Μ. Αιβαλιώτου-Ντούρου [κ.α.]. Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1983 Ακρίβος Π. Χηµικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού της πεδινής περιοχής βόρεια των Φαρσάλων/ Π.Ακρίβος, Τ.Κακλής, Κ.Μπανάκας [κ.ά.] Αναγνωστάκης Σ. Περιβαλλοντικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά του Ολύµπου / Σπ. Αναγνωστάκη. Ελασσόνα: [χ.ο.], 2000 Αναγνωστόπουλος Π. ιερεύνηση επανασύστασης της αποξηρανθείσας λίµνης Καλλιπεύκης / Π. Αναγνωστόπουλος, Β. Αυγητίδης. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Αντωνόπουλος Β. Βαθειά διήθηση νερού και αζώτου σε αρδευόµενες εκτάσεις της πεδιάδας Θεσσαλίας / Βασίλειος Ζ. Αντωνόπουλος. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1996 Αντωνούλη Α. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγ. Κωνσταντίνος - Α. Σαράντα / Α.Αντωνούλη, Τ.Καλλιακούδας, Α.Λιακοπούλου [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Καταγραφή αξιόλογων κτισµάτων Λάρισας / Α.Αντωνούλη, Ε.Γιοβρή, Γ.Ιωαννίδης [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1994 3

4 Αντωνούλης Ι. Λεύκωµα αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Αξιόλογα κτίρια Ν.Λάρισας / Ι.Αντωνούλης, Μ.Σφόρτσα. Λάρισα: Περιφερειακές Εκδόσεις "έλλα", 2000 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νεάπολη - Φιλιππούπολη - Αγ. Θωµάς - Λιβαδάκι / Ι.Αντωνούλης, Λ.Μακαριάδης, Μ.Σφόρτσα [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Αποστολάκης Α. Το διδακτηριακό πρόβληµα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ν. Λάρισας / Απόστολος Αποστολάκης [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1995 ιερεύνηση της ποιότητας των πόσιµων νερών του Θεσσαλικού πεδίου / Ζ.Αργυρόπουλος, Κ.Παπαθανασίου, Α.Παπακωνσταντίνου [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1993 Αργυρόπουλος Ζ. Επίπεδα ρύπανσης Πηνειού / Αργυρόπουλος Ζ., Καρκανιάς Α. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1982 Αργυρόπουλος Ι. Αξιοποίηση γεωργικών υπολειµµάτων στην παραγωγή ασβέστη / Γ. Αργυρόπουλος Αργυρούλη Φ. Ανάλυση των προτεινόµενων µεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων στη Βιοµηχανική περιοχή Λάρισας / Φ.Αργυρούλη [κ.ά.]. -- Λάρισα ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1997 Αρσενίου Λ. Προκαταρκτικά µέτρα για την αξιοποίηση της Θεσσαλίας / Λ. Αρσενίου Βαβίζος Γ. Κριτική θεώρηση των εκτιµήσεων για τις επιπτώσεις από τα έργα µερικής εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία / Γ. Βαβίζος, Κ. Ζαννάκη Βακαλόπουλος Α. Τα κάστρα του Πλαταµώνα και της Ωριάς Τεµπών και ο τεκές του Χασάν Μπαµπά / Α.Ε. Βακαλόπουλος. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 Βαλακώστας Μ. Νέος Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας / Μ.Βαλακώστας [κ.α.]. Λάρισα: ήµος Λάρισας, [χ.χ.] Βαλής Ν. Σχεδιασµός οικίας µε παθητικά συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας (Μάνδρα - Ν.Λαρίσης) / Ν. Π. Βαλλής, Κ. Γρ. Θεοφύλακτος Βαντή Ε. Καταγραφή-αποτύπωση των αξιόλογων από άποψη αρχιτεκτονικής µορφολογίας και ιστορικής σηµασίας κτισµάτων του οικισµού Αµπελάκια / Ε.Βαντή, Ε.Καλλίνος, Ε.Μπεκερτζής [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1995 Βαφειάδου Μ. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα θεσσαλικά Αµπελάκια / Μ.Βαφειάδου. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1967 Βεϊνόγλου Φ. Προσέγγιση ορθολογικού προγραµµατισµού διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στον Πηνειό / Φ.Βεϊνόγλου,.Ζαφειρόπουλου, Γ.Κούλα Βελεσιώτου Κ. Αποκατάσταση κτιρίου ηµοτικής Αγοράς Καρδίτσας / Κ. Βελεσιώτου, Σ. Θεοδωράκης Βερίλλης. ηµόσια έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Νοµό Καρδίτσας /.Βερίλλη, Ε.Κατσαούνη, Π.Στεργιούλη. Καρδίτσα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1992 Φράγµα - τεχνητή λίµνη Ανθοχωρίου για αειφόρο διαχείριση νερών Πάµισου ποταµού Αναγνωριστική µελέτη /. Βερίλλης [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,

5 Βλειώρας Σ. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα µετρήσεων της ποιότητος αρδευτικού νερού στο Ν.Μαγνησίας / Σ. Βλειώρας Βλιτσάκης Α. Ιστορική πορεία και χωροταξική κατανοµή βιοµηχανίας στη Θεσσαλία / Α. Βλιτσάκης Πανεπιστήµιο στη Θεσσαλία / Α. Βλιτσάκης Βοϊβόνδα Α. Η πρόκληση του σχεδιασµού, για όλους τους πολίτες. Ευκαιρίες ανάπτυξης / Α.Βοϊβόνδα, Χ.Γληνού, Σ.Χατζηδάκη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Βολιώτης Η. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Πυροβολικά Αβέρωφ / Η.Βολιώτης,.Χρονόπουλος, Φ.Κόλλια [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Βουζάρας Α. Βροχές - χρήση γης - χειµαρρικά φαινόµενα και το µέλλον του Ανατολικού Πηλίου / Α. Βουζαράς Βουτσιλάς Β. Οδοιπορικό Νοµού Λαρίσης Από τους Λαπίθες και τους Κενταύρους στο κατώφλι του 21ου αιώνα/ Β. Βουτσιλάς. -- Λάρισα: [χ.ο.], 2001 Βραχνιάρης Χ. Η αγροτική λαϊκή εξέγερση του 1925 στα Τρίκαλα σελίδες από τους αγώνες της θεσσαλικής αγροτιάς / Χρ. Βραχνιάρη. Αθήνα: Πανόραµα, 1978 Γαλερίδης Α. Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας / Α.Γαλερίδης, Κ.Σπανός, Κ.Μακρής [κ.ά.]. Αθήνα: Επτάλοφος ΑΒΕΕ, 1995 Γαλλής Κ. Αρχαιότητες εµπόδιο ή κίνητρο για την ανάπτυξη; / Κ. Γαλλής Γέµτος Θ. Απόδοση βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών στην Θεσσαλία / Θ. Α. Γέµτος, Ε. Μυγδάκος Γετίµης Π. Αξιολόγηση προγραµµάτων κατάρτισης/επιµόρφωσης και αγορά εργασίας στον Νοµό Καρδίτσας / συντ. Π.Γετίµης. Αθήνα: ΑΠΑΠ, 1991 Γεωργιάδης Ν. Θεσσαλία / Ν. Γεωργιάδη. Λάρισα: Περιφερειακές Εκδόσεις έλλα, 1995 Γκούµας Κ. Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία και η λειτουργία του θεσµικού πλαισίου (Ν.1739/87) ειδική αναφορά στο πρόβληµα των παράνοµων γεωτρήσεων και στα µέτρα προστασίας των υπόγειων υδροφορέων Ν.Λάρισας / Κ. Ελ. Γκούµας άλλας Γ. Επεξεργασία λειτουργικών δεδοµένων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ήµου Λάρισας / Γ. Μ. άλλα, Γ.Ε. ερµιτζάκη. -- Αθήνα [συγγρ.], 1996 ασκαλάκης Κ. Χωροταξικό σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας Β' Φάση / Κ. ασκαλάκη [κ.α.]. Αθήνα: [χ.ο.], 1999 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας Θεσσαλίας - Παράκτια ζώνη / Κ. ασκαλάκη. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1999 ασκάλου Μ. Η αγροτική κατοικία στον Ν.Τρικάλων / Μ. ασκάλου, Β. ασκάλου-κωστάκη, Σ. ασκάλου. -- [χ.τ.]: [χ.χ.] 5

6 εληγιάννης Κ. Γεωργική ανάπτυξη της Θεσσαλίας / Κ. εληγιάννης Μεταποίηση και γεωργική παραγωγή στη Θεσσαλία / Κ. εληγιάννης, Μπ. Μπακούλας ηµητριάδης Ι. Γεωγραφικές ενότητες και τουριστικά κυκλώµατα µια χωροταξική προσέγγιση για τον ευρύτερο χώρο της παραλιακής ζώνης των νοµών Λάρισας και Πιερίας / Ι.. ηµητριάδη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 ηµητρίου-γιωτοπούλου Μ. Η µεταµόρφωση της Λάρισας από τη λασπούπολη στη σύγχρονη µεγαλούπολη / Μ. ηµητρίου- Γιωτοπούλου. -- [Λάρισα]: ΕΥΑΛ, 199? ηµολιός Γ. Λιγνιτικά κοιτάσµατα περιοχής Ποταµιάς Ελασσόνας / Γ. ηµολιού [κ.ά]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 ήµου Ν. Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια στην περιοχή Θεσσαλίας Βασικές αρχές σχεδιασµού παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων - Κλιµατολογικά στοιχεία και εφαρµογή τους σε κατοικία στην περιοχή Θεσσαλίας / Ν. ήµου, Γ. Ζαρογιάννης, Ν. Κουτούγιας. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1996 ιαµαντοπούλου Α. Η αρχιτεκτονική των αρχοντικών των θεσσαλικών Αµπελακίων / Α. ιαµαντοπούλου. -- [χ.τ.]: 1996 Οι ναοί των Αµπελακίων. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου / Α. ιαµαντοπούλου. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 ικτόπουλος Π. Η τουριστική προβολή των Αµπελακίων / Π. ικτόπουλου. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Εξαρχος Ι. Αξιοποίηση πεδιάδας Λαρίσης - Κάρλας / Ι.Εξάρχου Ζαρζώνης Γ. Η χώρα των Λαπιθών / φωτ. Γ.Ζαρζώνης, Γ. Ζαρζώνης, κειµ. Λ.Λαζόπουλος [κ.ά.]. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζαρζώνη, 2001 Ζαφειρίδης Β. Η κατανοµή των Κέντρων Υγείας στο Νοµό Μαγνησίας / Β Ζαφειρίδη. -- Βόλος ΤΕΕ-Τµ. Μαγνησίας 1983 Ηλιάδης Π. Περιγραφή των έργων που εκτελούνται στην περιοχή και προτάσεις για νέα έργα που απαιτούνται / Π. Ηλιάδη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Θάνος Μ. Επίδραση του ταµιευτήρα Κάρλας στα υπόγεια νερά της Ν.Α. περιοχής στην Ανατολική Θεσσαλία / Μ. Θάνος. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Κατάσταση υπόγειων νερών στη Θεσσαλία και επιπτώσεις από ενδεχόµενη νοµιµοποίηση παράνοµων υδρογεωτρήσεων / Μ.Θάνου, Ν.Μανούδη. Λάρισα: ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτ. Κεντρ.Ελλάδος, 1996 Ιωαννίδης Γ. Σύνταξη και καταγραφή γενικών αρχών και στόχων της επικείµενης ανάπλασης του φρουρίου Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής του / Γ. Ιωαννίδης [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Καγγάς Ε. Η βιοµηχανία στη Θεσσαλία-Συµπεράσµατα του συνεδρίου / Μ. Καγγάς Αξιοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής απ την βιοµηχανία στη Θεσσαλία/Μ.Καγκάς Καλλίνος Ε. Αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου Λάρισας / Ε. Καλλίνου [κ.ά]. -- Λάρισα: ΤΕΕ ΤΚ Θ, 2001 Καλογιάννη Χ. ιατύπωση προτάσεων για τη µελέτη και κατασκευή του Συµβόλου της πόλης σε αντικατάσταση του παλιού ρολογιού / Χ.Καλογιάννη, Ε.Μιχαήλ, Ν.Σαµαράς [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 6

7 Καλογιάννης Β. Το Γενικόν κρατικόν Νοσοκοµείον της Λαρίσης από την ιστορία του τόπου µας / Β. Καλογιάννη. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1969 Καλτσούλας Γ. Συνθήκες ζωής του παιδιού στη Λάρισα / Γ.Καλτσούλα, Ε.Χαλκουτσάκη-Καλτσούλα. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1982 Κανάκης Α. Ξενοδοχειακή υποδοµή Ν.Λάρισας και παραλίων / Α. Κανάκη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Καραγεωργίου Α. Τα περιφερειακά πανεπιστήµια και η περίπτωση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας [1991:Βόλος] / επιµ. Α.Καραγεωργίου, Σ. Παντίδης. Βόλος: Ωρες, 1991 Καραΐσκου Ε. LIFE-EMAS. Πιλοτική εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου σε αστικές πόλεις µεσαίου µεγέθους: Πάτρα, Λάρισα, Βόλος. / Ε. Καραϊσκου Καρκανιάς Α. Η σηµερινή κατάσταση του Πηνειού και µέτρα προστασίας / Απ.Καρκανιά, Ζ.Αργυρόπουλου. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 Συνεπεξεργασία των αποβλήτων των βιοµηχανιών της περιοχής Λάρισας και των αποβλήτων της βιοµηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Λάρισας µε αστικά λύµατα της πόλης / Α. Καρκανιά. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1989 Καρυώτης Ι. Οι συνεταιρισµοί στη Θεσσαλία / Γ. Καρυώτης Κατσανούλη Μ. Ενεργειακή συµπεριφορά των νοικοκυριών στον Νοµό Τρικάλων / Μ. Κατσανούλη, Θ.Ζανιάς,. Προυτσάλη Πρόγραµµα SAVE II στόχοι και δραστηριότητες / Μ. Κατσανούλη. -- Τρίκαλα Ενεργειακό Κέντρο Ν.Τρικάλων: 1998 Κατσιγιάννης Κ. Τουριστική πολιτική παραλιακής ζώνης Ν.Λάρισας παραθεριστικός - θαλάσσιος - ορεινός τουρισµός αγροτοτουρισµός / Κ.Κατσιγιάννη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Κατσιφαράκης Κ Το υδραυλικό πρόβληµα στην ανάπλαση τµηµάτων υδατορρευµάτων / Κ.Λ. Κατσιφαράκης. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1996 Κιζηλού Β. Τουριστική αξιοποίηση ανατολικής πλευράς Ν.Λάρισας / Β. Κιζήλου. -- Αθήνα [χ.ο.], (Υπάρχουσα κατάσταση: Συµπεράσµατα-δυνατότητες ανάπτυξης. Α'Φάση (τ.1)) Κλιάφα Μ. Γυναίκες της γης / Μ. Κλιάφα, φωτ.. Λέτσιου. Αθήνα: Κέδρος, 1994 Θεσσαλία εκατό χρόνια ζωής / Μ. Κλιάφα, επ.. Βαλάση. Αθήνα: Κέδρος, 1983 Κολλάρος Α. ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας οργάνωση ευρύτερης περιοχής διπόλου / Α.Κολλάρος, Θ.Παπαγιάννης, Α.Βοϊβόνδα [κ.ά.]. -- Αθήνα [χ.ο.], 1979 Λάρισα αναθεώρηση ρυθµιστικού σχεδίου Λάρισα Μελέτη Γενικού πολεοδοµικού Σχεδίου 2η Φάση - Τελική πρόταση Λάρισα Μελέτη Γενικού πολεοδοµικού Σχεδίου 4η Φάση - Τελική έκθεση Λάρισα Ρυθµιστικόν και ρυµοτοµικόν σχέδιον συνοπτική έκθεσις/ Η οργάνωση του χώρου βασική προϋπόθεση για τη σύµµετρη ανάπτυξη της Λάρισας και της περιοχής της / Α. Κολλάρος

8 Κοσµάνος. Αδαµάντιος Μάνιαρης, εθνικός ευεργέτης /.Θ. Κοσµάνου. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Κόσσυβα Α. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική & διακόσµηση / επιµ. Κ. Κόσσυβα. -- Λάρισα: [χ.ο.] 2000 Κούγκουλος Κ. Η Θεσσαλία και τα προβλήµατά της / Κ.Κούγκουλου Κουζέλη-Κατσίρη Α. ιαχείριση νερών ποταµού / Α. Κουζέλη [κ.ά.]. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 Κούκης Γ. Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των σχηµατισµών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων / Γ.Κούκης,.Ρόζος, Ε.Αποστολίδης Κούρκουλος Α. ηµογραφική εξέλιξη του Θεσσαλικού χώρου /Α. Κούρκουλος Ιστορική αναδροµή στη βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλίας / Α. Κούρκουλος Κουτσιούµπας Α. Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων οικισµών περίπτωση Ορφανών Καρδίτσας / Α.Κουτσιούµπα, Κ.Μακρή, Φ.Φαλιάγκα. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1988 Κουτσοµάρκος Ν. Υγειονοµικές υπηρεσίες στα παράλια παρούσα κατάσταση και προοπτικές / Ν. Κουτσοµάρκου. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Κουτσοµήτρου Θ. ιαχείριση υδατικών πόρων του Νοµού Τρικάλων / Θ. Κουτσοµήτρου Κραχτόπουλος Γ. Εµπορικός Σύλλογος Λάρισας η ιστορία του και οι δραστηριότητές του / Γ. Κ. Κραχτόπουλου. Λάρισα: Εµπορικός Σύλλογος Λάρισας, 2001 Κυριαζής Π. Αξιοποιούµενα ύδατα Θεσσαλίας υπάρχουσες µελέτες και έργα / Π Κυριαζή Κωνσταντάκος Γ. Το διοικητήριο & η ανάπτυξη της πόλης της Καρδίτσας / Γ.Κωνσταντάκου.--Λάρισα:ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1981 Οι δυνατότητες ανάπτυξης της υτ.θεσσαλίας σαν αγροτικής περιοχής / Γ. Κωνσταντάκος Κωνσταντινίδης. Μακροπρόθεσµα προγράµµατα περιφερειακής αναπτύξεως µε βάση την αναπτυξιακή χωρητικότητα σε ορισµένα χρονικά όρια /. Κωνσταντινίδη Μελέτη άρδευσις Κλοκωτού Φαρκαδώνος /.Θ. Κωνσταντινίδης. Αθήναι: Υπ.Γεωργίας, 1961 Μελέτη φράγµατος υδροληψίας χειµ. Βούλγαρη /.Θ. Κωνσταντινίδης. Αθήναι: [χ.ο.], 1960 Κωνσταντινίδης Χ. Αξιοποίηση περιοχών του έλτα του Πηνειού Ποταµού τεχνικογεωλογική θεώρηση / Χ.Β.Κωνσταντινίδη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Κωτσόπουλος Σ. Αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων άρδευσης µε σταγόνες σε περιοχές του Νοµού Λάρισας / Σ.Ι.Κωτσόπουλος, Α.Σπανός, Β.Χατζηκωνσταντίνου Λαγός. Φαλάνη Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Γ. Φάση /.Λαγός, Γ.Παπαντωνίου, Ε.Πασχούδης [κ.ά.]. -- Λάρισα: [χ.ο.],

9 Λαζαρίδης Λ. Βασικά τεχνικά και οικονοµικά µεγέθη σχετικά µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία / Λ. Λαζαρίδης, Γ. Καλαούζης,. Κουτσογιάννης, Π. Μαρίνος. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Λάζου Α. Η κατάσταση στη Μέση Εκπαίδευση στον Ν.Τρικάλων / Α. Λάζου Λάϊου-Αντωνίου Χ. Αγροτοτουρισµός Γυναικείος Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισµός Αµπελακίων / Χ. Λάϊου-Αντωνίου. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Λαµπρούλης Α. Για τη δηµιουργία φορέα ελέγχου ρύπανσης του Πηνειού εισήγηση-πρόταση της ΕΥΑΛ / Α. Λαµπρούλη. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 Λέγκας Ν. Οδική & σιδηροδροµική σύνδεση Ηγουµενίτσας -Βόλου λιµένες Ηγουµενίτσας-Βόλου / Ν.Λέγκα, Ι. Παπαϊωάννου. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1992 Λεκάτου Α. Τεχνολογικές τάσεις της µεταλλουργικής βιοµηχανίας στην περιφέρεια της Θεσσαλίας / Α.Λεκάτου Λέλλης Γ. Η ενέργεια στην περιφέρεια Θεσσαλίας / Γ. Λέλλη. Λάρισα: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2000 Η ενέργεια στην περιφέρεια Θεσσαλίας / Γ. Λέλλη. Λάρισα: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1995 Λεονάρδος Ι. Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία / Ι. Λεονάρδου, επιµ. Κ. Σπανού. -- 2η. Λάρισα: Θετταλός, 1992 Λεονταρίτης Ι. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα παράγων βιώσιµης ανάπτυξης / Ι.Λεονταρίτης Λεπτίδου- ερµίση Ν. Λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Προοπτική αναβάθµισης του περιβάλλοντος ή υποβάθµισης των αποδεκτών; / Ν. Λεπτίδου- ερµίση. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1989 Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα Πήλιο / Ρ. Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού. Αθήνα: Μέλισσα, 1992 Λιβανίδης Ν. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού στα Αµπελάκια / Ν. Λιβανίδη. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Λιβέρης. Υδάτινο δυναµικό Θεσσαλίας /. Λιβέρη Το υδάτινο δυναµικό της Θεσσαλίας και ο Πηνειός ποταµός παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής /. Λιβέρη. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 Λούπα Π. Σηµερινή κατάσταση των παραλίων του Ν.Λάρισας προτάσεις για ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού / Π. Λούπα. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Λύτρας. Ανάγκες σε νερό για βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που υπάρχουν στον θεσσαλικό χώρο /. Λύτρα Μαβίδης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νέα Σµύρνη /.Μαβίδης, Ι.Μπουρονίκος, Α.Τσιρούκης [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Μαγειρίας Σ. Εκτροπή υδάτων από τον Αχελώο προς τη θεσσαλική πεδιάδα / Σ. Μαγειρία. -- Συµπληρωµατικη εκδοση. -- Αθήνα [χ.ο.],

10 Επίλυση υδάτινου προβλήµατος βάση ανάπτυξης της Θεσσαλίας/ Σ. Μαγειρίας Πηνειός φλέβα ζωής της Θεσσαλίας / Σ.Μαγειρία. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 Μακρής Λ. Τουριστική πολιτική - τουριστική ανάπτυξη Ν.Λάρισας / Λ. Μακρή. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Μακρυγιάννης Θ. Αναπτυξιακό συνέδριο Θεσσαλίας [1ο:1993:Καρδίτσα] πρακτικά / επιµ. Θ.Ν. Μακρυγιάννη. Αθήνα: Ε.ΘΕ.Μ., 1993 Αναπτυξιακό συνέδριο Θεσσαλίας [2ο:1997:Βόλος] / πρακτικά επιµ. Θ.Ν. Μακρυγιάννη. Αθήνα: Ε.ΘΕ.Μ., 1997 Μαντζιάρας Θ. Ταµιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα / Θ. Μαντζιάρας, Ι. Ξανθοπούλου Μαργαρίτη Φ. υνατότητες οργάνωσης του δευτερογενή τοµέα σε µια αγροτική περιοχή της Καρδίτσας / Φ. Μαργαρίτη Μαργαρίτου Β. ιερεύνηση της αστικής δοµής και µορφολογίας της Λάρισας / Β.Μαργαρίτου [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ, ΤΚ Θ, 1986 Μαριάδης Σ. Η Κοινή Συντροφιά των Αµπελακίων µια άλλη ιστορική θεώρηση µε προεκτάσεις µέχρι τα σήµερα / Σ. Μαριάδη. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Μαρίνος Π. Το δυναµικό των υπογείων υδάτων της Θεσσαλικής πεδιάδας και η υπερεκµετάλλευσή του / Π.Γ. Μαρίνος, Μ. Θάνος, Β.Κ. Περλέρος, Μ.Ι. Καββαδάς. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Το υδάτινο δυναµικό των σχιστόλιθων του Πηλίου / Π. Μαρίνου Μαρτζόπουλος Γεράσιµος ιαχείριση λυµάτων χοιροστασίων του κτηνοτροφικού πάρκου Φιλύρας-Τρικάλων Γ. Μαρτζόπουλος Μερτζάνης Φ. Βιοµηχανία και µεταφορές / Φ. Μερτζάνης Μέρτζιου Ε. Οικοτουρισµός σε περιοχές προστασίας, αξιοποίηση της εµπειρίας/ Ε. Μέρτζιου. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Μητάκος Ι. Τοπική και τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια του σχεδίου Ι.Καποδίστριας / Γ. Μητάκου. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1999 Μιχάλη Α. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νότιος Αγ. Γεώργιος - Λαχανόκηποι - Σταθµός - Τούµπα - Χαραυγή / Α.Μιχάλη, Γ.Νικολαίδης, Χ.Γαλάρας [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Μοδινός Μ. Εκβιοµηχάνιση σαν µοχλός περιφερειακής ανάπτυξης - Η περίπτωση του θεσσαλικού χώρου / Μ.Μοδινός Το σενάριο της ανάπτυξης της Θεσσαλίας και οι αντιφάσεις της περιφερειακής πολιτικής/ Μ. Μοδινός Μόσιαλος Λ. Η βιοµηχανία στη Θεσσαλία συµπερασµατικός απολογισµός / Λ. Μόσιαλος Η βιοµηχανία στην Ελλάδα / Λ. Μόσιαλος Γενική επισκόπηση στους τοµείς κατασκευών, κατοικιών, πολεοδοµίας στη Θεσσαλία / Λ.Μόσιαλος

11 Μπαλούτσος Γ. Το συστηµατικό σφάλµα στη µέτρηση των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων µε αναφορά στους βροχοµετρικούς σταθµούς της λεκάνης του Πηνειού ποταµού / Γ.Μπαλούτσος, Σπ.Γιακουµάκης Υδρολογική απόκριση µιας δασωµένης ορεινής λεκάνης απορροής της Ανατολικής Οσσας σε επεισόδια βροχής µεγάλου ύψους / Γ.Μπαλούτσος. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Μπαµπατζιµόπουλος Χ. Εφαρµογή της πληροφορικής στη µελέτη του υδατικού ισοζυγίου ενός καλλιεργούµενου εδάφους και στον προγραµµατισµό των αρδεύσεων / Χ.Μπαµπατζιµόπουλος [κ.ά.] eng Μπαρµπούτης Α. Οι ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης, το θεσµικό τους πλαίσιο και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του υδάτινου δυναµικού / Τ. Μπαρµπούτη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1989 Μελέτη κυκλοφοριακού Λάρισας / Τ.Μπαρµπούτη, Ε.Χαλκουτσάκη-Καλτσούλα. -- Λάρισα: ΤΕΕ- ΤΚ Θ,1980 Μπασδάνης Β. Αστική και υπεραστική συγκοινωνία της Λάρισας και προοπτική βελτιστοποίησής της / Β.Μπασδάνη, Λ. ράµη, Β.Πούλιου. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1996 Μπατζανούλης Α. Χωροταξική κατανοµή των νηπιαγωγείων, των δηµοτικών και των γυµνασίων στο Ν.Λάρισας / Α. Μπατζανούλης Μπατρακούλη Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙ ΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νεράιδα - Ανθούπολη - Νέα Πολιτεία - Ηπειρώτικα / Β.Μπατρακούλη, Μ.Σούκια, Χ.Κουτάκος [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Μπεζαντέ Χ. ιερεύνηση υφισταµένων χρήσεων γης στον κεντρικό τοµέα της πόλης της Λάρισας και προτάσεις πολεοδοµικής αναβάθµισης Α' Φάση, Γ' Στάδιο ( ιάγνωση - προκαταρκτική πρόταση) Αιτιολογική έκθεση / Χ.Μπεζαντέ, Γ.Ιωαννίδης, Α.Χαδούλης [κ.ά.]. Λάρισα: ήµος Λάρισας, 1997 Μπλάνας Γ. Το όραµα µιας ανθρώπινης πόλης - κλειδί για την τουριστική ανάπτυξη των παραλίων / Γ.Μπλάνας Μποµπορίδης Φ. Οικισµός Κάρλας προµελέτη / Φ.Μποµπορίδης [κ.α.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1972 Μποµπότης Θ. Τσαριτσάνη Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Β' Φάση / Θ. Μποµπότης, Κ.Σεµπέστα, Α.Σακελλάρης [κ.ά.]. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1990 Μυλόπουλος Γιάννης Α. Η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου και η αποκατάσταση του περιβαλλοντικού προβλήµατος της Θεσσαλίας / Γ. Μυλόπουλος. -- Λάρισα ΠΑ.Σ.Ε Νάκας Γ. Μελέτες αναπτύξεως του θεσσαλικού χώρου / Γ.Νάκα Νικολόπουλος Η. Οι εµπορικές σχέσεις των Αµπελακίων µε τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης / Η. Νικολόπουλου. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Κοινωνικοοικονοµικές δοµές και πολιτικοί θεσµοί στην τουρκοκρατία τα θεσσαλικά Αµπελάκια ( ) / Η. Νικολόπουλου. -- Αθήνα Κάλβος 1988 Ντρογκούλης Γ. Ο ζωγράφος Νικόλαος Αργυρόπουλος και η αγιογράφηση της Αγίας Παρασκευής Αµπελακίων / Γ. Ντρογκούλη. -- [χ.τ.]: [χ.ο.],

12 Ξανθόπουλος Θ. ιάσωση και προστασία του θεσσαλικού πεδίου / Θ. Ξανθόπουλου. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1982 υνατότητες ορθολογικής αντιµετωπίσεως της ρυπάνσεως των υδάτων του Πηνειού / Θ.Ξανθόπουλου Ξίδας Π. Η κατάσταση στη Μέση Εκπαίδευση στον Ν.Λάρισας / Π. Ξίδας Παλαιός Ν. Καταγραφή αξιόλογων κτισµάτων Τυρνάβου και Τσαριτάνης / Ν.Παλαιός, Η.Χατζής, Α.Ζυγούρης [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,199? Πάλλας Κ. ιαχείριση απορριµµάτων ήµου Λάρισας Πρώτη Φάση. Β' Στάδιο Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Κ.Πάλλης [κ.ά.]. Λάρισα: Νοµαρχία Λάρισας, 1993 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νότιος Αγ. Αθανάσιος - Αγ. Αχίλλειος - Αγ. Νικόλαος / Κ.Πάλλας, Π.Νότη, Ν.Παπαδόπουλος [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Παναγόπουλος Α. Μελέτη διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων της λεκάνης Τυρνάβου µε τη χρήση µαθηµατικού οµοιώµατος / Α. Παναγόπουλος Πάντζιος. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙ ΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αµπελόκηποι - Παπασταύρου - Ιπποκράτης - Βόρειος Αγ. Αθανάσιος /.Πάντζιος, Μ.Φακίρη, Β.Καλογήρου [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1998 Παπαγιάννης Θ. Η ανάπτυξη του Βόλου κρίνεται στην Αθήνα / Θ. Παπαγιάννης Παπαγρηγορίου Σ. ιαχείριση και διάθεση της ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της πόλης της Λάρισας / Σ. Παπαγρηγορίου, Α. Κουζέλη-Κατσίρη, Ι. Κωστοβασίλης, Χ. Τσαντίλας. Αθήνα: ΤΕΕ, 1995 Παπαηλιοπούλου Α. Κριτική στο Π για τη µείωση του συντελεστή δοµήσεως στη Λάρισα/ Α.Παπαηλιοπούλου [κ.α.]. - - Λάρισα: ΤΕΕ, 1979 Παπαθανασίου Φ. Η Θεσσαλία κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου / Φ. Παπαθανασίου Παπαϊωάννου Ι. Η σεισµική δράση στην Αν. Θεσσαλία και στις Βορ. Σποράδες κατά τον 19ο αιώνα / Γ. Παπαϊωάννου. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1993 Παπακωνσταντίνου Α. ιερεύνηση της ποιότητας των πόσιµων νερών της Θεσσαλίας / Α.Παπακωνσταντίνου, Λ. Πάπας, Ζ. Αργυρόπουλος, Κ. Παπαθανασίου. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Ελεγχος ποιότητας επιφανειακών νερών Θεσσαλίας / Α. Παπακωνσταντίνου, Σ. Μπέλτσιος. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1996 Πατέρας. Ελεγχος της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής της τέως λίµνης Κάρλας /.Πατέρας [κ.ά.] Πατµανίδης Ι. Ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για αρδεύσεις και υδρεύσεις ζώων / Ιππ. Πατµανίδη Παχή Ε. Πορεία έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων περιοχής πόλης Λάρισας" / Ε. Παχή, Σ. Τραγανίτη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,

13 Πιτσιώρης. Κριτική της βιοµηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας /. Πιτσιώρης Πογιαρίδης Θ. Η υδατοκατανάλωση των καλλιεργειών στο Ν.Λάρισας / Θ. Πογιαρίδη. Βόλος: [συγγρ.], 1996 Προκόβας Γ. Αµπελάκια το λίκνο του συνεταιρισµού / Γ.Προκόβα. Αθήνα: Κέδρος, 1982 Ρούσκας Ι. Η επιστροφή της Κάρλας / Γ. Ρούσκας. Αθήνα: [συγγρ.], 2001 Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ. Καµπύλες ίσων τιµών εξατµισοδιαπνοής αναφοράς και βροχόπτωσης στο Νοµό Λάρισας / Μ.Σακελλαρίου- Μακραντωνάκη [κ.ά.] Σδραβόπουλος Ν. Η ρύπανση του Πηνειού / Ν. Σδραβόπουλος Σιαµπάκος Κ. Αυθαίρετα της Λάρισας και Ν. 720/77 / Κ.Σιαµπάκου, Α.Ζαµπούκα. -- Λάρισα: ΤΕΕ, ΤΚ Θ, 1980 Σιαφλέκης Γ. Προβλήµατα ανάπτυξης της θεσσαλικής γεωργικής οικονοµίας / Γ.Σιαφλέκη. Βόλος: [χ.ο.], 1976 Σκεντέρης Ν. Υγειονοµική περίθαλψη στη Θεσσαλία / Ν. Σκεντέρης Σκληράκη-Λιβέρη Μ. Ρυµοτοµικά σχέδια παραλίων Ν.Λάρισας / Μ. Σκληράκη-Λιβέρη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Σκορδίλης Αδαµάντιος Τα γεωργικά υπολλείµµατα ως καύσιµη ύλη (RDF) η µονάδα παραγωγής ασβέστη στα Τρίκαλα / Α. Σκορδίλης Σπανός Κ. Η ίδρυση των Αµπελακίων / Κ. Σπανού. -- [χ.τ.]: [χ.ο.], 1996 Στασινόπουλος Κ. Συνοπτικά στοιχεία για το αρδευτικό πρόβληµα της Θεσσαλίας και γενικές σκέψεις για την επίλυσή του / Κ.Στασινόπουλου, Θ.Μαντζιάρα, Λ.Λαζαρίδη Στεργιούλης Π. Καταγραφή - Ιεράρχηση - Μελέτη αξιοποίησης χώρων κατάλληλων για χιονοδροµικά κέντρα οδοί πρόσβασης, εγκαταστάσεις υποδοµές χώρων, οικονοµικές δραστηριότητες ως αποτέλεσµα της επέµβασης, ανάπτυξη / Π. Στεργιούλη [κ.ά.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ: ΤΚ Θ, 1999 Σφέικος Α. Υδρογεωλογική συµπεριφορά των υδροφόρων στρωµάτων στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τρικάλων (Β Θεσσαλία) / Α.Σφέικος [κ.ά.] Σωτηριάδης Μ. ιακυµάνσεις της στάθµης και µεταβολή της χηµικής σύστασης ενός αλλουβιακού υδροφόρου στρώµατος περιοχής Φαρσάλων / Μ. Σωτηριάδης, Γ.Σούλιος Τασιός Ν. Εκθεση γεωτεχνικής υδρογεωλογικής έρευνας σε περιοχές διάθεσης απορριµµάτων ήµου Λάρισας / Ν.Τασιός, Ν.Νικολάου. Αθήνα: ΙΓΜΕ,

14 Τζαχάνης Α. Ανακύκλωση απορριµάτων στη Λάρισα. υνατότητες και προοπτικές / Τζαχάνης Α., Βαλακώστας Μ., Τσιρικόγλου Θ. -- Λάρισα: ΤΕΕ, ΤΚ Θ, 1992 Μελέτη και αξιολόγηση ηλιακού δυναµικού περιοχής Λάρισας / Α. Τζαχάνης, Η. Θανιώτης, Γ. Στεφανάκης. -- Λάρισα: ΤΕΕ, ΤΚ Θ, (Μέρος Α': Μελέτη (τ.1)) Τυποποίηση ψυκτικών φορτίων και ισοδύναµων θερµοκρασιών περιοχής Λάρισας / Α.Τζαχάνη, Η.Θανιώτη, Γ.Στεφανάκη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1990 Τλούπας. Στο Βαρούσι / Τ. Τλούπα, Μ. Κλιάφα, Φ. Τσαπάλα-Βαρδούλη, επ.. Βαλάση. Αθήνα: Γνώση, 1988 Τορτοπίδης Α. Προοπτικές και δυνατότητες για ανάπτυξη του θεσσαλικού χώρου / Α.Τορτοπίδη Τριανταφυλλίδης Σ. Οι κολλίγοι της θεσσαλίας µελέτη περί µορτής / Σ. Τριανταφυλλίδη 2η. -- 2η. Αθήνα: Στοχαστής, 1974 Τριανταφύλλου Θ. Τα παλιά Τρίκαλα αναµνήσεις και ιστορήµατα / Θ. Τριανταφύλλου. Τρίκαλα: [χ.ο.], 1976 Τσαγγάλης Ι. Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας / Ι.Τσαγγάλης [κ.ά.]. Λάρισα: ήµος Λάρισας, (Προµελέτη υδραυλικού µέρους. Τεύχος Προµετρήσεων - Ανάλυσης Τιµών - Προπολογισµών (τ.1)) Τσαντήλας Χ. Γεωργική χρησιµοποίηση της ιλύος βιολογικού καθαρισµού της πόλης της Λάρισας / Χ.Τσαντήλας [κ.ά.] Χρήση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για άρδευση και λίπανση γεωργικών καλλιεργειών / Χ. Τσαντήλας, Β. Σαµαράς Τσαπάλα-Βαρδούλη Φ. Τρίκαλα / Φ. Τσαπαλά-Βαρδούλη. Αθήνα: ΜΕΛΙΣΣΑ, (Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική επιµ..φιλιππίδη) Τσάτσος Χ. Απόψεις και κριτική πάνω στις µελέτες ΚΕΠΑ Λάρισας - Βόλου (Μελέτη ίπολου - Ρυθµιστικού Λάρισας) / Τσάτσος Χ., Τσόκανος Χ., Χαλκουτσάκη-Καλτσούλα Ε. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1980 Τσιότρας Χ. Το πρόβληµα της ρυπάνσεως των επιφανειακών ρευµάτων - βιοµηχανικά απόβλητα προτάσεις για τον θεσσαλικό χώρο / Χρ. Τσιότρα Τσίπης Κ. Ο ρόλος του τοπίου και της βλάστησης στην τουριστική ανάπτυξη των παραλίων του Ν.Λάρισας / Κ.Τσίπη. - - Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Τσόγκας Χ. Υδάτινο δυναµικό Θεσσαλίας / Χ. Τσόγκας Τσολάκης Β. Γιάννουλη Μελέτη Γενικού πολεοδοµικού Σχεδίου Αναγνώριση-ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης - Τελική πρόταση / υπευθ.συντ. Β.Τσολάκης. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1987 Καταγραφή, αποτύπωση και µελέτη, από άποψη ιστορικής και αρχιτεκτονικής σηµασίας, όλων των κτιρίων που στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα "Εξοδος" - Προτάσεις αξιοποίησης των κτιρίων και αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου / Β. Τσολάκη [κ.α.]. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Τσοποτός. Ιστορία του Βόλου /. Κ. Τσοποτού. Βόλος: Καλλιτεχνικός Οργανισµός.Βόλου,

15 Τσότσος Σ. Μικροζωνική µελέτη της ευρύτερης περιοχής πόλεως Λάρισας / επιστ. υπευθ. Στ.Τσότσος, Κ.Πιτιλάκης Φάση Ι: Προκαταρκτική - διερευνητική. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1989 Οριστική µικροζωνική µελέτη Λάρισας / επιστ. υπευθ. Στ.Τσότσος, Κ.Πιτιλάκης. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1995 Φαλιάγκας Φ. Η αγροτική κατοικία στη Καρδίτσα / Φ.Φαλιάγκα. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1988 Φαρµακίδης Ε. Η Λάρισα Από των µυθολογικών χρόνων µέχρι της προσαρτήσεως αυτής εις την Ελλάδα (1881) Τοπογραφική και ιστορική µελέτη / Ε. Γ. Φαρµακίδου, επιµ. Κ. Σπανού. Λάρισα: Γνώση, 2001 Φιλιππίδης. Θεσσαλία - Ηπειρος / επιµ..φιλιππίδη. Αθήνα: ΜΕΛΙΣΣΑ, 1995 Χαλκιάς Σ. Κατασκευή µαρίνας στα παράλια Ν.Λάρισας περίληψη εισήγησης / Σ. Χαλκιά. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Χαραλαµπίδης Ν. Κτιριολογική εξέλιξη της αγροτικής κατοικίας των πεδινών χωριών των Τρικάλων / Ν. Χαραλαµπίδη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1988 Χασιώτης Β. Συµβολή του λιµένα Αγιοκάµπου στην ανάπτυξη των παραλίων του νοµού Λάρισας / Β. Χασιώτη. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ,1999 Χατζηδάκης Μ. Το µεγάλο Μετέωρο Ιστορία και τέχνη / Μ.Χατζηδάκη,. Σοφιανού µετφρ. Α. ουµά. Αθήνα: Interamerican, 1990 Χατζηλάκος Γ. Ισόρροπη ανάπτυξη της βιοµηχανίας στη Θεσσαλία προυπόθεση και βάθρο για την ευηµερία της / Γ. Χατζηλάκος Προϋποθέσεις γεωργικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας τα γεωργικά µηχανήµατα, το νερό για άρδευση, η πολιτική της ανάπτυξης / Γ. Χατζηλάκου. -- Λάρισα: [χ.ο.], 1981 Η τέως λίµνη Κάρλα και η αποκατάστασή της / Γ. Χατζηλάκου -- 2η. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1996 Υπολογισµός των αναγκών σε νερό για άρδευση στο θεσσαλικό χώρο / Γ. Χατζηλάκου Χατζής Ε. Λιβάδι Ελλασόνας, µονογραφία ενός ιστορικού - ηµιαστικού οικισµού περίληψη / Ε.Χατζή, Γ.Παυλή. -- Λάρισα: ΤΕΕ-ΤΚ Θ, 1988 Χριστοδούλου Γ. Περιβαλλοντική επιβάρυνση του Παγασητικού Κόλπου από τα γεωργικά απόβλητα της περιοχής Κάρλας / Γ.Χριστοδούλου Ψάϊλα Α. Περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί κατά την κατασκευή και λειτουργία Μ.Υ.Σ. - Προστατευόµενες περιοχές / Α.Ψάϊλα. Τρίκαλα: Ενεργειακό Κέντρο Ν.Τρικάλων, 1998 Ψιλοβίκος Α. Εγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον / Α. Ψιλοβίκος

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων / Α Φάση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων / Α Φάση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στην σύμπραξη των μελετητικών γραφείων: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έφη Καραθανάση και Συνεργάτες Ε.Ε. με την από 7 / 8/ 07 υπογραφείσα σύμβαση. Συνεργάτες της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεµβρίου 2010 Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

European Investment Bank

European Investment Bank . European Investment Bank Advisory services to the JESSICA Holding Fund Greece: Supporting the process of preparation of JESSICA Projects and Integrated Urban Development Plans Project List (March 011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή

2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα