ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για τη δράση της παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας (D4) πραγματοποιήθηκαν συστηματικές μετρήσεις του αριθμού των ειδών που άμεσα σχετίζονται με τον υγρότοπο αλλά και δειγματοληψίες ειδών συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων. Από προγενέστερη έρευνα στην περιοχή προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα υδρόβια, τα παρυδάτια και τα στρουθιόμορφα είναι οι πολυπληθέστερες κατηγορίες ειδών πουλιών που παρατηρούνται στη λίμνη Άγρα (Πλατής κ.α., 2000). Η δράση παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος LIFE, έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει την υπάρχουσα γνώση για τις προαναφερόμενες κατηγορίες ειδών που σχετίζονται άμεσα με τη λίμνη Άγρα. Κύριος σκοπός της δράσης σε ότι αφορά τα υδρόβια και παρυδάτια είδη ήταν η εύρεση της μεταβολής του αριθμού τους και της χωρικής κατανομής τους στα διάφορα τμήματα της λίμνης. Κύριος σκοπός της δράσης σε ότι αφορά τα στρουθιόμορφα είδη ήταν η καταγραφή των ειδών που παρατηρούνται στο καλαμώνα και στα διάφορα ενδιαιτήματα περιμετρικά της λίμνης κατά την αναπαραγωγική και μεταναστευτική περίοδο, καθώς και εκτίμηση της δομής της βιοκοινότητας των στρουθιόμορφων κατά την αναπαραγωγική περίοδο στον καλαμώνα κυρίως αλλά και σε άλλα ενδιαιτήματα. Υλικά και μέθοδοι Από τον Οκτώβριο 2004 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2006 πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών και δακτυλιώσεις στρουθιόμορφων ειδών που φωλιάζουν στους καλαμιώνες ή διέρχονται από αυτούς κατά την περίοδο της μετανάστευσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 74 μετρήσεις από τις οποίες οι 36 αφορούσαν στις καταγραφές ορνιθοπανίδας και οι 38 στις δακτυλιώσεις. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών μεθόδων για κάθε μία δράση. 1.1 Καταγραφές υδρόβιων και παρυδάτιων Οι καταγραφές πουλιών πραγματοποιήθηκαν όλες τις εποχές του έτους, αλλά δόθηκε έμφαση τις περιόδους φθινοπωρινής μετανάστευσης και διαχείμασης. Για το λόγο αυτό ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο και το χειμώνα (από 14 καταγραφές) σε σύγκριση με την άνοιξη (6 καταγραφές) και το καλοκαίρι (2 καταγραφές). Οι καταγραφές υδροβίων και παρυδάτιων έγιναν στο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό τμήμα της λίμνης Άγρα (Σχήμα 1). Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες με καλή ορατότητα από τα ίδια κάθε φορά σημεία παρατήρησης, τα οποία κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του υγροτόπου. Κατά τη διάρκεια των καταγραφών τα στοιχεία καταχωρούνταν σε πίνακα που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό και περιλάμβανε το είδος, τον αριθμό των ατόμων, την ώρα παρατήρησης, τη θέση και το ενδιαίτημα. Επίσης, καταγράφονταν οι καιρικές συνθήκες, η θέση παρατήρησης, η ώρα έναρξης και λήξης της καταγραφής. Κατόπιν έγινε εισαγωγή των στοιχείων σε ειδική βάση δεδομένων.

2 1.2 Δακτυλιώσεις πουλιών με έμφαση στα στρουθιόμορφα είδη Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και έχει εφαρμογή σε διάφορα ερευνητικά πεδία που αφορούν την αναπαραγωγή, τη μετανάστευση, τη διαχείμαση των πουλιών κ.α. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων στοιχείων και παραμέτρων των πουλιών, όπως η αναλογία των φύλων, ενδείξεις αναπαραγωγής, εκτίμηση της ηλικίας των πουλιών κ.α, που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με άλλες μεθόδους γεγονός που μας οδήγησε στην επιλογή της. Οι δακτυλιώσεις πουλιών πραγματοποιήθηκαν με χρήση διχτύων παραλλαγής (mist nets) για την σύλληψη των πουλιών. Οι χρονικές περίοδοι των δειγματοληψιών επιλέχθηκαν να συμπίπτουν με την περίοδο της αναπαραγωγής και της φθινοπωρινής μετανάστευσης των πουλιών. Για την αρτιότερη απογραφή των ειδών χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά η μέθοδος της σημειακής καταγραφής (οπτικής και ακουστικής) σε σημεία γύρω από τα δίχτυα. Η χρήση της μεθόδου αυτής είχε καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα, που αφορούσε στην καταγραφή ειδών της ορνιθοπανίδας που δεν πιανόταν στα δίχτυα Επιλογή θέσεων δακτυλίωσης Για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων δακτυλίωσης έγινε επισταμένη έρευνα τόσο περιμετρικά της λίμνης όσο και στα προσβάσιμα σημεία στο εσωτερικό του καλαμώνα. Τα κριτήρια για την επιλογή των πλέον κατάλληλων περιοχών ήταν : α) η κατά το δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση διαφόρων ενδιαιτημάτων του καλαμώνα στην περιοχή β) η έλλειψη έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ βόσκηση, αγροτικές δραστηριότητες) γ) η δυνατή πρόσβαση σε όλα τα ενδιαιτήματα δ) η ευκολία δειγματοληψίας σε αυτά. Επιλέχθηκαν τρεις θέσεις, η πρώτη περιμετρικά της λίμνης σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το χωριό Νησί (πρώτος δακτυλιωτικός σταθμός), η δεύτερη στον κεντρικό εσωτερικό καλαμώνα, στην βόρεια πλευρά της λίμνης, 5 χιλιόμετρα από το χωριό Νησί (δεύτερος δακτυλιωτικός σταθμός) και η τρίτη στη δυτική πλευρά της λίμνης κοντά στην θέση Πηγές, 3 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Βρυτά. Αποτελέσματα Ι. Μεταβολές του αριθμού των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών Συνολικά καταγράφηκαν 31 είδη από τα οποία 22 ανήκουν στα υδρόβια και τα 7 στα πελαργόμορφα. Τα είδη αυτά κατατάσσονται στις οικογένειες Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Pelecanidae, Ardeidae, Ciconiidae, Anatidae και Rallidae. Ο μέσος αριθμός και η τυπική απόκλιση των ατόμων που καταγράφηκαν την πρώτη περίοδο (Οκτώβριο 2004 έως Ιούνιο 2005) ήταν ± άτομα, τη δεύτερη (Σεπτέμβριο 2005 έως Ιούνιο 2006) ήταν ± άτομα και την τρίτη περίοδο (Σεπτέμβριο 2006 έως Δεκέμβριο 2006) ± 693 άτομα. O μεγαλύτερος αριθμός υδροβίων και παρυδάτιων καταγράφηκε το διάστημα από μέσα Οκτωβρίου μέχρι και μέσα Φεβρουαρίου και τις τρεις περιόδους έρευνας. Ο μέγιστος αριθμός ανά μέτρηση ήταν άτομα από 17 διαφορετικά είδη και καταγράφηκε στα τέλη Νοεμβρίου Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά οικογένεια και είδος της μεταβολής του αριθμού των ατόμων των υδροβίων και πελαργόμορφων στη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

3 1. Podicipedidae Στη λίμνη Άγρα καταγράφηκαν τρία είδη της οικογένειας Podicipedidae. Αυτά είναι το Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis, το Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus και το Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis. Το Νανοβουτηχτάρι και το Σκουφοβουτηχτάρι εμφανίστηκαν συχνότερα από το Μαυροβουτηχτάρι, το οποίο καταγράφηκε συνολικά τρεις φορές (ένα άτομο τέλη Οκτωβρίου 2005, ένα άτομο τέλη Φεβρουαρίου 2006 και τρία άτομα τέλη Οκτωβρίου 2006). Ο μεγαλύτερος αριθμός Νανοβουτηχταριών και Σκουφοβουτηχταριών καταγράφηκε στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα. Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα τα δύο πολυπληθέστερα είδη Βουτηχταριών. 1.1 Νανοβουτηχτάρι Το Νανοβουτηχτάρι είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη και η παρουσία του καταγράφηκε όλο το έτος. Ο μέσος αριθμός Νανοβουτηχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 267±153 άτομα την πρώτη περίοδο (Οκτώβριος 2004 έως Ιούνιος 2005), 283 ± 182 άτομα τη δεύτερη περίοδο (Σεπτέμβριος 2005 έως Ιούνιο 2006) και 513 ± 73 άτομα την τρίτη (Σεπτέμβριος 2006 έως Δεκέμβριο 2006). Η μέγιστη μέτρηση στο σύνολο των περιόδων ήταν 610 άτομα (αρχές Δεκεμβρίου 2006) ενώ η ελάχιστη 12 άτομα (τέλη Μαΐου 2006). Τα περισσότερα Νανοβουτηχτάρια εμφανίζονται στη λίμνη το φθινόπωρο, στη συνέχεια ο αριθμός τους μειώνεται σταδιακά και τελικά στις αρχές καλοκαιριού στη λίμνη υπάρχουν μόνο τα αναπαραγόμενα άτομα Τη δεύτερη περίοδο υπήρχαν τουλάχιστον 15 ζευγάρια με 2 μέχρι 3 νεοσσούς. Το Νανοβουτηχτάρι καταγράφηκε και στα τρία τμήματα, ανατολικό, κεντρικό και δυτικό της λίμνης Άγρα καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Τα περισσότερα όμως καταγράφηκαν στο κεντρικό τμήμα της λίμνης, ανεξάρτητα από την εποχή και την περίοδο έρευνας. 1.2 Σκουφοβουτηχτάρι Το Σκουφοβουτηχτάρι καταγράφηκε στη λίμνη Άγρα όλες τις εποχές του έτους, όχι όμως και στο σύνολο των καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός Σκουφοβουτηχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 2±3 άτομα την πρώτη περίοδο, 3±5 τη δεύτερη και 2±3 άτομα την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση στο σύνολο των περιόδων έρευνας ήταν 20 άτομα (μέσα Ιουνίου 2006). Η μεγαλύτερη περίοδος που δεν καταγράφηκαν Σκουφοβουτηχτάρια στη λίμνη ήταν από τον Δεκέμβριο 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο Ο αριθμός των Σκουφοβουτηχταριών ήταν μικρός κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αυξήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Τον Ιούνιο 2006 καταγράφηκαν τέσσερα ζευγάρια τα οποία είχαν συνολικά 12 νεοσσούς. Το Σκουφοβουτηχτάρι καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής φωλιές Σκουφοβουτηχταριών παρατηρήθηκαν μόνο στο νότιο και κεντρικό τμήμα της λίμνης. 2. Phalacrocoracidae Καταγράφηκαν δύο είδη της οικογένειας Phalacrocoracidae, ο Κορμοράνος Phalacrocorax carbo και η Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus η οποία είναι προστατευόμενο είδος. Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα δυο αυτά είδη. 2.1 Κορμοράνος Phalacrocorax carbo Ο Κορμοράνος έχει μόνιμη παρουσία στη λίμνη Άγρα, αλλά δεν φωλιάζει γύρω από τη λίμνη (Εικόνα 7). Ο μέσος αριθμός Κορμοράνων και η τυπική απόκλιση ήταν 80±53 την πρώτη περίοδο, 112±191 τη δεύτερη και 86±42 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 159 άτομα (αρχές Ιανουαρίου 2005).

4 Γενικά, ο αριθμός των Κορμοράνων ήταν αυξημένος κατά τη διάρκεια του χειμώνα Από την αρχή της άνοιξης μεγάλος αριθμός ατόμων αναχωρούν προς τις περιοχές αναπαραγωγής με αποτέλεσμα, στις αρχές καλοκαιριού να εμφανίζεται ιδιαίτερα μικρός αριθμός ατόμων. Ο Κορμοράνος καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης. 2.2 Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus Η Λαγγόνα καταγράφηκε καθ όλη τη διάρκεια των περιόδων έρευνας, παρά το ότι δεν φωλιάζει στη λίμνη Άγρα (Εικόνα 8). Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 13±8 άτομα την πρώτη περίοδο, 17±13 τη δεύτερη και 7±5 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 36 άτομα (αρχές Ιανουαρίου 2006). Ο αριθμός των Λαγγόνων αυξάνει στα τέλη του φθινοπώρου, η αύξηση συνεχίζεται τους χειμερινούς μήνες μέχρι και τα μέσα της άνοιξης, το καλοκαίρι ο μέσος αριθμός τους είναι μικρός. Πρόκειται για μη αναπαραγόμενα άτομα, αφού δεν έχουν βρεθεί φωλιές γύρω από τη λίμνη. Η Λαγγόνα καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης. Στο κεντρικό τμήμα οι Λαγγόνες αυξάνουν το χειμώνα. Στο δυτικό τμήμα καταγράφηκε μικρός αριθμός κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής (τέλη του φθινόπωρου και αρχές της άνοιξης). 3. Pelecanidae Η οικογένεια Pelecanidae εκπροσωπείται στη λίμνη Άγρα από τον Αργυροπελεκάνο Pelecanus crispus ο οποίος είναι είδος παγκοσμίως απειλούμενο. 3.1 Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus Ο Αργυροπελεκάνος καταγράφηκε σποραδικά στη λίμνη Άγρα κυρίως το χειμώνα. Ο μέσος αριθμός των Αργυροπελεκάνων και η τυπική απόκλιση ήταν 5±16 άτομα την πρώτη περίοδο, 4±8 τη δεύτερη και 2±3 την τρίτη. Καταγράφηκε αύξηση των Αργυροπελεκάνων στα τέλη του χειμώνα και ο μέγιστος αριθμός τους ήταν 58 άτομα (αρχές Φεβρουαρίου 2005). Ο Αργυροπελεκάνος καταγράφηκε μόνο στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. 4. Ardeidae Συνολικά καταγράφηκαν έξι είδη από την οικογένεια των Ερωδιών. Αυτά είναι ο Ήταυρος Botarus stellaris, ο Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus, ο Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, ο Αργυροτσικνιάς Ardea alba, ο Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea και ο Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea. Οι ερωδιοί προτιμούν τα ρηχά νερά και τις παρόχθιες θέσεις γύρω από τις ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες νερού. Η πλειονότητα των ερωδιών καταγράφηκε στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της λίμνης, εκτός από τον Μικροτσικνιά Ixobrychus minutus, ο οποίος καταγράφηκε στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα. Ο εντοπισμός νεαρών Μικροτσικνιάδων στα τμήματα αυτά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το είδος φωλιάζει εκεί. Από τα παραπάνω είδη μόνο ο Μικροτσικνιάς αναπαράγεται στη λίμνη. Ο Λευκοτσικνιάς καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης (ένα άτομο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006). Ο Ήταυρος και ο Αργυροτσικνιάς επισκέπτονται τη λίμνη το χειμώνα. Καταγράφηκαν συνολικά έξι άτομα Αργυροτσικνιά το Δεκέμβριο Τον Φεβρουάριο 2006 υπήρξαν δύο καταγραφές Ήταυρου από ένα άτομο κάθε φορά. Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο άτομο το οποίο έμεινε στη λίμνη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης τον Οκτώβριο 2005, παρατηρήθηκε ένα άτομο Πορφυροτσικνιά. Ο Σταχτοτσικνιάς είναι το είδος αυτής της οικογένειας που παρατηρήθηκε περισσότερες φορές και παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.

5 4.1 Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea Ο Σταχτοτσικνιάς είναι το είδος του ερωδιού με τις περισσότερες καταγραφές στη λίμνη Άγρα. Καταγράφηκε κυρίως κατά τη φθινοπωρινή και εαρινή μετανάστευση και τη διαχείμαση και δεν φωλιάζει γύρω από τη λίμνη. Ο μέσος αριθμός Σταχτοτσικνιάδων και η τυπική απόκλιση ήταν 1±1 την πρώτη και δεύτερη περίοδο και 1±2 την τρίτη. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που καταγράφηκε ήταν τέσσερα άτομα (αρχές Νοεμβρίου 2005 και αρχές Δεκεμβρίου 2006). 5. Ciconiidae O Πελαργός Ciconia ciconia φωλιάζει στους οικισμούς γύρω από τη λίμνη. Το καλοκαίρι του 2005 υπήρχε μια φωλιά στο χωριό Νησί αλλά ένας από πελαργούς του αναπαραγόμενου ζευγαριού έπαθε ηλεκτροπληξία στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου και δεν καταγράφηκαν νεοσσοί. Το καλοκαίρι του 2006 δεν καταγράφηκε καμία φωλιά πελαργών γύρω από τη λίμνη. 6. Anatidae Η οικογένεια Anatidae είναι η πολυπληθέστερη οικογένεια στη λίμνη Άγρα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 14 είδη, ένα από τα οποία παγκοσμίως απειλούμενο η Βαλτόπαπια Aythya nyroca η οποία αναπαράγεται στη λίμνη. Ακολουθεί εκτενέστερη αναφορά σε κάθε ένα από τα είδη της συγκεκριμένης οικογένειας. 6.1 Κύκνος Cygnus olor Ο Κύκνος συναντάται όλο το έτος και φωλιάζει στη λίμνη Άγρα. Ο μέσος αριθμός Κύκνων και η τυπική απόκλιση ήταν 8±4 την πρώτη περίοδο, 12±8 τη δεύτερη και 15±7 άτομα την τρίτη. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στο σύνολο των περιόδων έρευνας ήταν 32 άτομα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (τέλη Μάιου 2006, περιλαμβάνονται και οι νεοσσοί). Ο Κύκνος καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό ατόμων εμφανίστηκε στο κεντρικό τμήμα. 6.2 Αγριόκυκνος Cygnus cygnus Ο Αγριόκυκνος έχει καταγραφεί στη λίμνη Άγρα το χειμώνα. Συνολικά έχουν καταγραφεί τρία άτομα στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 και από ένα άτομο στα τέλη Ιανουαρίου 2005 και στις αρχές Φεβρουαρίου Πάντοτε οι Αγριόκυκνοι παρατηρούνταν μαζί με Κύκνους. Δύο άτομα Αγριόκυκνου παρατηρήθηκαν στο κεντρικό τμήμα της λίμνης και ένα στο δυτικό. 6.3 Σφυριχτάρι Anas penelope Το Σφυριχτάρι εμφανίζεται στη λίμνη κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από τις περιοχές αναπαραγωγής προς τις περιοχές διαχείμασης. Αυτό προκύπτει από το ότι όλα τα Σφυριχτάρια εμφανίστηκαν στη λίμνη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η παρουσία του δεν ήταν σταθερή και ο αριθμός των ατόμων μικρός. Ο μέσος αριθμός Σφυριχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 2±4 τη πρώτη περίοδο, 1±2 τη δεύτερη. Ο μέγιστος αριθμός τους ήταν 11 άτομα (τέλη Νοεμβρίου 2004). Το Σφυριχτάρι καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα. 6.4 Καπακλής Anas strepera Ο Καπακλής διέρχεται από τη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής γιατί καταγράφηκαν δύο μέγιστα στις αρχές Δεκεμβρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης, κάποια άτομα μένουν στη λίμνη Άγρα το χειμώνα γιατί η παρουσία του είδους είναι σταθερή από τον Νοέμβριο μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Ο μέσος αριθμός των ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 16±14 τη πρώτη περίοδο, 10±14 τη δεύτερη και 4±3 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 49 άτομα στις αρχές Δεκεμβρίου 2005.

6 Ο Καπακλής καταγράφηκε στο κεντρικό και δυτικό τμήμα. Την πρώτη περίοδο έρευνας περισσότερα άτομα καταγράφηκαν στο κεντρικό τμήμα, ενώ τη δεύτερη στο δυτικό. 6.5 Κιρκίρι Anas crecca Το Κιρκίρι διέρχεται από τη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής και διαχειμάζει. Τα πρώτα άτομα παρατηρήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τα τελευταία στα μέσα Μαρτίου. Γενικά ο αριθμός των Κιρκιριών εμφάνισε έντονες αυξομειώσεις ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο (Σεπτέμβριο Μάρτιο 2006). Ο μέσος αριθμός Κιρκιριών και η τυπική απόκλιση ήταν 8±10 την πρώτη περίοδο, 7±8 τη δεύτερη και 15±11 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 30 άτομα (τέλη Οκτωβρίου 2004). Το Κιρκίρι εμφανίζεται και στα τρία τμήματα της λίμνης. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί ανά μέτρηση συγκεντρώθηκαν στο ανατολικό. Στο κεντρικό τμήμα παρατηρήθηκε μικρός αριθμός Κιρκιριών την περίοδο της διαχείμασης. 6.6 Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos Η Πρασινοκέφαλη αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα. Παρατηρείται όλο το έτος, αλλά αυξάνει σταδιακά από το φθινόπωρο μέχρι και το χειμώνα ενώ νωρίς την άνοιξη ο αριθμός των Πρασινοκέφαλων μειώνεται σημαντικά. Ο μέσος αριθμός Πρασινοκέφαλων και η τυπική απόκλιση ήταν 19±17 την πρώτη περίοδο, 14±18 τη δεύτερη και 26±11 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 38 άτομα (τέλη Δεκεμβρίου 2005). Η Πρασινοκέφαλη κατανέμεται και στα τρία τμήματα του υγροτόπου, αλλά κυρίως στο ανατολικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν καταγράφηκαν οι μέγιστοι αριθμοί Πρασινοκέφαλων την πρώτη και δεύτερη περίοδο έρευνας, όλα τα άτομα ήταν συγκεντρωμένα στο ανατολικό τμήμα. 6.7 Ψαλίδα Anas acuta H Ψαλίδα καταγράφηκε στη λίμνη σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Παρατηρήθηκαν τρία άτομα στα τέλη Νοεμβρίου 2004, οκτώ άτομα στις αρχές Μαρτίου 2005 και ένα άτομο στις αρχές Οκτωβρίου Η πλειονότητα των ατόμων καταγράφηκε στο δυτικό τμήμα της λίμνης. 6.8 Σαρσέλα Anas querquedula Η Σαρσέλα καταγράφηκε στη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 1±4 την πρώτη περίοδο και 5±19 τη δεύτερη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 76 άτομα (τέλη Μαρτίου 2006). Η Σαρσέλα καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. 6.9 Χουλιαρόπαπια Anas clypeata Η Χουλιαρόπαπια καταγράφηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής ενώ λίγα άτομα διαχειμάζουν στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 8±11 την πρώτη περίοδο και 3±3 τη δεύτερη και 4±4 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 35 άτομα (τέλη Νοεμβρίου 2004). Η Χουλιαρόπαπια καταγράφηκε κυρίως στο ανατολικό τμήμα και τις τρεις ερευνητικές περιόδους Φερεντίνι Netta rufina Το Φερεντίνι καταγράφηκε σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από τις περιοχές αναπαραγωγής προς τις περιοχές διαχείμασης. Συνολικά καταγράφηκαν επτά άτομα την πρώτη περίοδο, δύο τη δεύτερη και ένα την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν τρία άτομα (τέλη Δεκεμβρίου 2004). Το Φερεντίνι καταγράφηκε κυρίως στο ανατολικό τμήμα της λίμνης.

7 6.11 Γκισάρι Aythya ferina Το Γκισάρι αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα και επίσης παρατηρείται όλο το έτος. Τα περισσότερα άτομα παρατηρούνται το χειμώνα και το φθινόπωρο. Την άνοιξη τα Γκισάρια είναι λιγότερα γιατί η πλειονότητα αναχωρεί προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 91±55 την πρώτη περίοδο και 97±82 τη δεύτερη και 161±52 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 296 άτομα (αρχές Φεβρουαρίου 2006). Το Γκισάρι καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, όμως ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο κεντρικό Βαλτόπαπια Aythya nyroca Η Βαλτόπαπια είναι ένα από τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη το οποίο αναπαράγεται στην περιοχή. Τα περισσότερα άτομα παρατηρούνται το φθινόπωρο και την άνοιξη, ενώ ένας μικρός αριθμός διαχειμάζει στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 13±12 την πρώτη περίοδο και 11±13 τη δεύτερη και 25±19 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 46 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου Η Βαλτόπαπια καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, όμως ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο ανατολικό, ιδιαίτερα το χειμώνα Μαυροκέφαλη Aythya fuligula Η Μαυροκέφαλη καταγράφηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής ιδιαίτερα κατά τη εαρινή μετανάστευση. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 3±6 την πρώτη περίοδο και 1±2 τη δεύτερη και 1±2 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 17 άτομα στα τέλη Φεβρουαρίου Η Μαυροκέφαλη καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, ο μέγιστος αριθμός της όμως συγκεντρώθηκε στο κεντρικό τμήμα Χηνοπρίστης Mergus merganser Ένα αρσενικό άτομο Χηνοπρίστη καταγράφηκε μία φορά στη λίμνη Άγρα στα τέλη Ιανουαρίου Rallidae Η οικογένεια Rallidae εκπροσωπείται στη λίμνη Άγρα με τρία είδη τη Φαλαρίδα Fulica atra, τη Νερόκοτα Gallinula chloropus και τη Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus. Από αυτά η Νερόκοτα και η Φαλαρίδα απαντούν στη λίμνη όλο το έτος ενώ η Νεροκοτσέλα παρατηρήθηκε δύο μόνο καταγραφές (δύο άτομα στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 και ένα άτομο στα τέλη Νοεμβρίου 2006). Η Φαλαρίδα και η Νερόκοτα καταγράφηκαν και στα τρία τμήματα της λίμνης. Η Νεροκοτσέλα καταγράφηκε στο δυτικό και στο ανατολικό. 7.1 Φαλαρίδα Fulica atra Η Φαλαρίδα είναι το πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη Άγρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Φαλαρίδες αυξήθηκαν σταδιακά από το φθινόπωρο προς τον χειμώνα, στη συνέχεια ο αριθμός τους εμφάνισε μικρές αυξομειώσεις μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όπου φαίνεται να μειώνεται έντονα εξαιτίας της μετακίνησης των ατόμων που δεν αναπαράγονταιστη λίμνη προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 3.133±1.284 την πρώτη περίοδο, 2.785±1.499 τη δεύτερη και 3.312±635 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν άτομα (τέλη Νοέμβριου 2004) και η ελάχιστη 96 άτομα (τέλη Μαΐου 2005). Τουλάχιστον 60 ζευγάρια φωλιάζουν στο καλαμώνα και στη λίμνη. Ο αριθμός των νεοσσών ανά ζευγάρι ήταν 2 μέχρι Νερόκοτα Gallinula chloropus Η Νερόκοτα αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα και συναντάται όλο το έτος. Είναι κρυπτικό είδος και για αυτό το λόγο η καταγραφή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 10±11 την πρώτη περίοδο, 4±8 τη δεύτερη και 10±13 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 35 άτομα (αρχές Οκτωβρίου 2004).

8 ΙΙ. Χωρική κατανομή των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών στη λίμνη Άγρα Η πλειονότητα των υδροβίων και πελαργόμορφων ειδών συγκεντρώνεται στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα ανεξάρτητα από την εποχή. Το κεντρικό τμήμα είναι το τμήμα με τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Παρατηρήθηκαν 30 από τα 31 είδη (ο Χηνοπρίστης παρατηρήθηκε μόνο μία φορά στο δυτικό τμήμα). Επίσης, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ( 82,16% επί του συνόλου που καταγράφηκε στη λίμνη). Στο ανατολικό τμήμα καταγράφηκε 10,39% και στο δυτικό 7,45% στο σύνολο των περιόδων έρευνας. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της χωρικής κατανομής Η χωρική κατανομή των υδροβίων διαφέρει ανάλογα με το είδος. Ο Αργυροπελεκάνος ήταν το μόνο είδος που καταγράφηκε μόνο στο κεντρικό τμήμα. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα καταγράφηκαν το Σφυριχτάρι και η Ροπαλόπαπια, η οποία εμφάνισε και το υψηλότερο ποσοστό της στο ανατολικό. Στο κεντρικό και δυτικό καταγράφηκαν τα είδη: Ψαλίδα Χουλιαρόπαπια Σαρσέλα, Καπακλής και Αγριόκυκνος. Το υψηλότερο ποσοστό στο δυτικό τμήμα εμφάνισε η Ψαλίδα. Τα είδη Πρασινοκέφαλη, Βαλτόπαπια, Νερόκοτα, Κιρκίρι Κορμοράνος, Γκισάρι, Σκουφοβουτηχτάρι, Φαλαρίδα, Νανοβουτηχτάρι, Λαγγόνα και Μαυροκέφαλη καταγράφηκαν και στα τρία τμήματα. Στο κεντρικό τμήμα καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό Λαγγόνων ενώ οι Βαλτόπαπιες καταγράφηκαν κυρίως στο ανατολικό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α. Υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών Η εποχική μεταβολή του αριθμού των υδροβίων στη λίμνη Άγρα κατά το χειμώνα και τη μεταναστευτική περίοδο, οφείλεται στις μετακινήσεις τους από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Η αύξηση του αριθμού των υδροβίων τον Νοέμβριο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Φαλαρίδων στη λίμνη. Ανάλογη αύξηση τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί και στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όπου και εκεί η Φαλαρίδα ήταν το πολυπληθέστερο είδος (Kazantzidis et al., 2006). Οι καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα οι χαμηλές θερμοκρασίες σχετίζονται με την αύξηση του αριθμού των υδροβίων που μετακινούνται νοτιότερα (Ridgill and Fox, 1990). Το διάστημα αρχές Ιανουαρίου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου 2006 καταγράφηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με 2005 (στοιχεία ΔΕΗ) επομένως η αύξηση των υδροβίων πιθανόν να οφείλεται στη μεταβολή της θερμοκρασίας. Σε ότι αφορά τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη η σημασία της λίμνης ανάλογα με το είδος είναι περιοχή αναπαραγωγής, ενδιάμεσος σταθμός κατά τις εποχικές μετακινήσεις ή περιοχή διαχείμασης. Η καταγραφή του μέγιστου αριθμού των Βαλτόπαπιων το φθινόπωρο συμφωνεί με τα λίγα ως τώρα στοιχεία που έχουμε για το είδος. Αναφέρεται ότι η Βαλτόπαπια αναχωρεί από τις περιοχές αναπαραγωγής το φθινόπωρο κυρίως στα μέσα Οκτωβρίου (Handrinos and Akriotis, 1997). Η Λαγγόνα φτάνει στις περιοχές διαχείμασης νωρίς το Νοέμβριο και ο μεγαλύτερος αριθμός αποχωρεί από αυτές μεταξύ Μαρτίου με μέσα Απριλίου, λίγα άτομα παραμένουν μέχρι τις αρχές Ιουνίου (Handrinos and Akriotis, 1997). Η Λαγγόνα παρατηρήθηκε από νωρίς τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο, αλλά ο μέγιστος αριθμός καταγράφηκε το χειμώνα. Επομένως, η λίμνη Άγρα αποτελεί περιοχή διαχείμασης για το συγκεκριμένο είδος.

9 Ο μέγιστος αριθμός Αργυροπελεκάνων καταγράφηκε στο διάστημα όπου το είδος μετακινείται από τις περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές αναπαραγωγής (Πρέσπα, (Handrinos and Akriotis, 1997). Επομένως για τον Αργυροπελεκάνο η λίμνη είναι ένας από τους ενδιάμεσους σταθμούς κατά τη μετανάστευση. Οι διαφορές που καταγράφηκαν στη χωρική κατανομή των υδροβίων σχετίζονται έως ένα βαθμό με το είδος. Τα υδρόβια επιλέγουν το ενδιαίτημα εκείνο που θα τους παρέχει τη μέγιστη ποσότητα τροφής με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας. Επομένως, η διαθέσιμη ποσότητα τροφής μαζί με τον ανταγωνισμό και η ανάγκη για ασφάλεια φαίνεται να καθορίζουν την χωρική κατανομή των υδροβίων στα υγροτοπικά ενδιαιτήματα (Newton 2004, Bety et al 2003). Η ετερογένεια των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων σχετίζεται με τη χωρική κατανομή των υδροβίων (McKinney et al., 2006). Οι μεγάλες σε έκταση ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες νερού και η ετερογένεια των ενδιαιτημάτων στο κεντρικό τμήμα (καλαμώνας, υδρόφιλη δενδρώδης βλάστηση, υγρά λιβάδια) εκτιμάται ότι διαμορφώνουν τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και καταφυγίου για όλα τα είδη. Όμως και ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και μεταξύ των ειδών πιθανόν να είναι η αιτία κατανομής των ειδών στα υπόλοιπα δύο τμήματα. Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδροβίων που καταγράφηκαν είναι άτομα που διαχειμάζουν στη λίμνη Άγρα. Η λίμνη είναι ενδιάμεσος σταθμός για τον Αργυροπελεκάνο στη μετακίνηση του προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Η Λαγγόνα διαχειμάζει στη λίμνη και η Βαλτόπαπια αναπαράγεται και καταγράφεται κυρίως κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση. Η χωρική κατανομή των υδροβίων σχετίζεται έως ένα βαθμό με το είδος. Το κεντρικό τμήμα της λίμνης είναι το τμήμα που επιλέγεται από την πλειονότητα των ειδών. Τα διαχειριστικά μέτρα για τη προστασία των υδροβίων τους καλό θα ήταν να σχετίζονται με τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων που αυτά προτιμούν και κυρίως με τη διατήρηση της ετερογένειας του υγροτόπου. Β. Στρουθιόμορφα είδη πουλιών Ι. Βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα κατά την αναπαραγωγική περίοδο Τα είδη που απαρτίζουν την βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών της υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη του Άγρα είναι 5. Στον ενιαίο εσωτερικό καλαμώνα της λίμνης αναπαράγονται 4 είδη: η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus, η Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus, ο Μουστακαλής Panurus biarmicus και το Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus. Ενώ στις πλημμυρισμένες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης η κοινότητα αποτελείται επίσης από είδη (4) με τη διαφορά ότι απουσιάζει το Καλαμοτσίχλονο και προστίθεται το Ψευταηδόνι Cettia cetti. Παρόλα αυτά η παρουσία της Καλαμοποταμίδας και του Μουστακαλή θα πρέπει να θεωρείται περιοδική στις συγκεκριμένες θέσεις. Συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε είδος παρουσιάζονται παρακάτω. Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus Η Τσιχλοποταμίδα συνήθως φωλιάζει σε πλημμυρισμένους καλαμώνες κοντά σε ανοιχτές σε επιφανειακό νερό επιφάνειες (Handrinos and Akriotis, 1997). Η προτίμηση του είδους για μόνιμα κατακλυζόμενους καλαμώνες τους γένους Phragmites επιβεβαιώνεται τόσο στο δέλτα του ποταμού Ebro, στην Ισπανία (Martinez-Vilalta et al., 2002), όσο και στους υγροτόπους της Ολλανδίας (Graveland, 1998). Παράλληλα δείχνει στενή σύνδεση με ψηλά καλάμια και παχύς βλαστούς. Εξαιτίας του σχετικά μεγάλου μεγέθους του (30 g) χρειάζεται χοντρούς βλαστούς τόσο για να κουρνιάζει όσο για να χτίζει την φωλιά του (Jedraszko-Dabrowska,

10 1992). Χοντρά καλάμια αναμένονται σε καλαμώνες με γλυκό νερό σε σχετικά μεγάλο βάθος νερού (Poulin et al., 2002). Στη λίμνη του Άγρα η πλειονότητα της επιφάνειάς της καλύπτεται από καλαμώνες σε μεγάλο βάθος νερού. Αποτελεί δηλαδή ιδανικό οικοσύστημα για το συγκεκριμένο είδος, όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα πεδίου αφού ήταν το πολυπληθέστερο της βιοκοινότητας των πουλιών στα καλάμια. Εκτιμάται όμως πως υπάρχουν θέσεις που το είδος είτε απουσιάζει είτε παρατηρούνται ελάχιστα άτομα. Οι θέσεις αυτές αφορούν περιοχές με απουσία καλαμιών ή με λεπτά καλάμια, με μικρό ποσοστό επιφανειακού νερού (πχ ενιαίος καλαμώνας στα βόρεια και δυτικά της λίμνης). Η αφθονία του είδους λοιπόν αναμένεται μεγάλη σε μια ζώνη κοντά στις άκρες των καλαμιών με τη λίμνη (πχ περιμετρικά της λίμνης, κανάλια κα) λόγω της ύπαρξης χοντρών και ψηλών καλαμιών καθώς και επιφανειακού νερού. Στην Ουγγαρία το είδος παρουσίασε έως και 12 φορές μεγαλύτερους πληθυσμούς στα άκρα των καλαμιών από το εσωτερικό τους (Baldi and Kisbenedek, 1999). Από τις δακτυλιώσεις στη λίμνη διαφαίνεται μια ανάλογη σχέση του είδους με τα άκρα των καλαμιώνων. Πρώτον λόγω του μεγάλου αριθμού συλλήψεων και επανασυλλήψεων στα άκρα των καλαμιών (P) και δεύτερον γιατί το είδος δείχνει να κινείται ελαφρά περισσότερο σε μια ζώνη κοντά στο επιφανειακό νερό (περισσότερες συλλήψεις σε δίχτυα με ύπαρξη επιφανειακού νερού) στον κεντρικό καλαμώνα. Επίσης, η Τσιχλοποταμίδα αναπαράγεται με μικρότερους πληθυσμούς (όχι αμελητέους) στις πλημμυρισμένες εκτάσεις με καλάμια ή βούρλα περιμετρικά της λίμνης. Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus Η Καλαμοποταμίδα είναι πρακτικά αδιάφορο είδος στην παρουσία επιφανειακού νερού και ως εκ τούτου παρατηρείται και σε πιο ξηρές θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο (Handrinos and Akriotis, 1997). Επίσης, είναι πιο ευπροσάρμοστο είδος στην επιλογή θέσεων φωλιάσματος σε σύγκριση με την τσιχλοποταμίδα (Prokesova and Kocian, 2004). Εποικίζει θέσεις τόσο μονοειδικές με παρουσία μόνο καλαμιών σε άριστη κατάσταση όσο και ξηρές θέσεις καλαμιών με παρουσία και άλλων υδροχαρών φυτών (Poulin et al., 2002). Παρόλο που η Καλαμοποταμίδα είναι πιο προσαρμοστικό είδος το 2005 απουσίαζε παντελώς από την περιμετρική ζώνη γύρω από τη λίμνη (πρώτος δακτυλιωτικός σταθμός). Τόσο στις δειγματοληψίες με τα δίχτυα όσο και στις ακουστικές μετρήσεις δεν παρατηρήθηκαν άτομα του είδους στα τρία ενδιαιτήματα του πρώτου σταθμού. Το 2006 πιάστηκε ένα ενήλικο άτομο στα καλάμια στη περιμετρική ζώνη της λίμνης. Πιθανά ο ισχυρός ανταγωνισμός με την κατά πολύ μεγαλύτερή της Τσιχλοποταμίδα να έχει οδηγήσει το είδος στον κεντρικό καλαμώνα. Η εικόνα που παρουσιάζει στον κεντρικό καλαμώνα είναι διαμετρικά αντίθετη με την προηγούμενη, καθώς μαζί με την Τσιχλοποταμίδα αποτελούν τα πιο κοινά είδη. Το είδος χρησιμοποιεί όλες τις θέσεις του καλαμώνα ακόμα και αυτές που είναι πιο ξηρές με μίξη φυτικών ειδών (ισόποσες συλλήψεις στα δίχτυα με διαφορετική διάταξη το 2005 και 2006). Ίσως η αφθονία του στον κεντρικό καλαμώνα να οφείλεται στο γεγονός ότι ξηρές θέσεις καλαμιών με μίξη διαφόρων ειδών αθροίζουν ένα σεβαστό ποσοστό επί της συνολικής έκτασης της λίμνης. Στις θέσεις αυτές το είδος βρίσκει τον κατάλληλο βιοτικό χώρο για την αναπαραγωγή του δίχως ιδιαίτερο ανταγωνισμό με την Τσιχλοποταμίδα η οποία δεν προτιμά τέτοιες θέσεις. Συνεπώς σε κάποιες θέσεις η Καλαμοποταμίδα να είναι πιο πολυάριθμη από την Τσιχλοποταμίδα (πχ εκτεταμένος καλαμώνας με έλλειψη επιφανειακού νερού στα δυτικά της λίμνης). Μουστακαλής Panurus biarmicus Ο Μουστακαλής είναι μόνιμο είδος στη χώρα μας (Handrinos and Akriotis, 1997). Στη νότιο Γαλλία, δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις πλημμυρισμένες θέσεις των καλαμιών,

11 εξαιτίας του ότι το διαιτολόγιό του την αναπαραγωγική περίοδο συμπληρώνεται από ένα μεγάλο ποσοστό από λάβρες εντόμων που απαντούν κοντά στο νερό (Poulin et al, 2002). Επίσης, οι ίδιοι επιστήμονες αναφέρουν πως το είδος εξαρτάται από θέσεις με πυκνή κάλυψη από λεπτά και ξηρά καλάμια για το χτίσιμο της φωλιάς του. Στην λίμνη Άγρα παρατηρήθηκε τόσο περιμετρικά της λίμνης όσο και στον κεντρικό καλαμώνα. Περιμετρικά της λίμνης φωλιάζει σε πλημμυρισμένες με βούρλα (Typha sp) εκτάσεις. Εντούτοις ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους σε αυτές θα πρέπει να είναι μικρός πιθανώς εξαιτίας του μικρού συνολικού μεγέθους της επιφάνειά τους. Ο Μουστακαλής είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε σχέση με το μέγεθος του ενδιαιτήματός του, εποικίζοντας καλαμώνες μεγέθους μεγαλύτερου των 40 στρεμμάτων (Poulin et al., 2002). Στον κεντρικό καλαμώνα εντοπίζεται σε θέσεις με πλημμυρισμένα πυκνά καλάμια και δεν απαντά σε ξηρές θέσεις με έλλειψη επιφανειακού νερού. Κατά συνέπεια θα πρέπει ναπεριορίζεται κοντά στις άκρες του καλαμώνα με τις ελεύθερες (ανοιχτές) επιφάνειες νερού, όπως επίσης περιμετρικά των εσωτερικών καναλιών της λίμνης. Ο πληθυσμός του στην λίμνη εκτιμάται ότι είναι σταθερός σε ένα ικανοποιητικό βιώσιμο επίπεδο. Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus Το Καλαμοτσίχλονο αποτελεί μόνιμο είδος στη χώρα μας και το βασικό ενδιαίτημα στο οποίο αναπαράγεται είναι οι καλαμώνες και τα αλμυρίκια (Tamarix) τόσο στους παράκτιους υγροτόπους της βόρειας Ελλάδας όσο και στους εσωτερικούς υγροτόπους της Μακεδονίας και Θράκης (Handrinos and Akriotis, 1997). Στους καλαμώνες στο δέλτα του ποταμού Ebro της Ισπανίας, προτιμά θέσεις με ξηρό τάπητα και πυκνή στρωμάτωση της βλάστησης (Martinez-Vilalta et al., 2002). Στη Μεγάλη Βρετανία το είδος φωλιάζει εκτός από τους υγροτόπους, σε αγροτικές εκτάσεις με μεγάλο ποσοστό άγριας βλάστησης από την οποία εξαρτώνται άμεσα τόσο για την εύρεση θέσεων φωλιάσματος όσο και για την εύρεση τροφής (Brickle and Peach, 2004). Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρει και ο Surmacki στις αγροτικές περιοχές της Πολωνίας με το είδος να προτιμά θέσεις με μεγάλο ποσοστό καλαμιών, ποώδους βλάστησης και ψαθιών Scirpus (Surmacki, 2004). Στη χώρα μας το είδος δεν παρατηρείται σε αγροτικά οικοσυστήματα πιθανώς λόγω της διαφορετικής σύνθεσης του διαιτολογίου του. Είναι γνωστό πως ο πληθυσμός στη χώρα μας ανήκει στο υποείδος E. schoeniclus reiseri το οποίο έχει μεγαλύτερο ράμφος από τα υπόλοιπα υποείδη της Ευρώπης E. schoeniclus schoeniclus και intermedia (Handrinos and Akriotis, 1997). Στη βόρειο Ιταλία για τα υποείδη schoeniclus και intermedia βρέθηκε πως η κατανομή τους διαφέρει σημαντικά και εξαρτάται από τις τροφικές πηγές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου στο intermedia (διαθέτει πιο μεγάλο ράμφος από το schoeniclus), η κατανομή του επικαλυπτόταν πλήρως με την κατανομή των εντόμων που διαχείμαζαν στις ταξιανθίες των καλαμιών (Matessi et al., 2002). Κάτι τέτοιο πιθανά να συμβαίνει και στην χώρα μας εξαιτίας της στενής σύνδεσης του είδους με τα καλάμια. Στη λίμνη του Άγρα πιστοποιήθηκε η αναπαραγωγή του στον κεντρικό καλαμώνα. Το είδος μπορούμε να υποθέσουμε πως χρησιμοποιεί ένα μεγάλο εύρος των καλαμιών κατά τη διάρκεια της άνοιξης όπου η διαθεσιμότητα νερού είναι μεγάλη. Όσο όμως πλησιάζει το καλοκαίρι και η διαθεσιμότητα του νερού ελαττώνεται στις ξηρές θέσεις του καλαμώνα το είδος επιλέγει θέσεις με μόνιμη ύπαρξη επιφανειακού νερού. Εάν ισχύει η παραπάνω υπόθεση μπορούμε να πούμε πως δεν επηρεάζει άμεσα την αναπαραγωγή του είδους αλλά την επιβίωση των ατόμων μετά την αναπαραγωγή. Ο χώρος των καλαμιών (εκτός των άκρων) αποτελεί άριστο ενδιαίτημα για το είδος με ξηρό τάπητα και πυκνή στρωμάτωση της βλάστησης σε χαμηλό ύψος όπου και χτίζει τη φωλιά του. Ο πληθυσμός του στη λίμνη εκτιμάται ότι είναι σταθερός.

12 Ψευταηδόνι Cettia cetti Το ψευταηδόνι αποτελεί το πέμπτο μέλος της βιοκοινότητας των στρουθίων της υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη Άγρα. Φωλιάζει περιμετρικά της λίμνης κοντά σε μόνιμα ή εποχιακά κατακλυσμένες με νερό θέσεις και με μεγάλο ποσοστό υδροχαρούς βλάστησης (ιτιές, βούρλα κα). Στις θέσεις αυτές παρατηρούνται και οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί του είδους, όπως η πλημμυρισμένη ζώνη με βούρλα όπου έγινε δειγματοληψία στον πρώτο σταθμό. Είδη που δεν παρατηρήθηκαν Τα είδη που δεν καταγράφηκαν αλλά αναμέναμε την παρουσία τους στον καλαμώνα ήταν τα εξής: η Βουρλοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus, η Μουστακοποταμίδα Acrocephalus melanopogon και ο Καλαμοτρυλιστής Locustella luscinioides. Τα είδη αυτά απαιτούν σε μεγάλο ποσοστό ξηρά καλάμια σε μίξη με άλλα υδροχαρή είδη και παρουσία επιφανειακού νερού (Martinez-Vilalta et al, 2002, Poulin et al, 2002). Ιδιαίτερα η Μουστακοποταμίδα προτιμά πλημμυρισμένες εκτάσεις με σταθερή στάθμη των νερών καθ όλο τον χρόνο. Περιοχές με πιθανή παρουσία των παραπάνω ειδών είναι οι πλημμυρισμένες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης. Παρόλα αυτά η έκταση και η επιφάνειά τους είναι μικρή, γεγονός που αποτελεί αρνητικό παράγοντα. Η Μουστακοποταμίδα και η Βουρλοποταμίδα εποικίζουν κατάλληλα ενδιαιτήματα 8 18 φορές μεγαλύτερα από την επικράτειά τους (Baldi, 2004). Ειδικότερα για την Μουστακοποταμίδα η έκταση του καλαμώνα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 40 στρεμμάτων (Poulin et al, 2002). Κάποιο άλλο σημείο με πιθανή παρουσία κάποιων εκ των τριών ειδών θα μπορούσε να είναι ο εσωτερικός καλαμώνας στα ανατολικά της λίμνης. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα και κατά συνέπεια δεν στάθηκε δυνατή η έρευνα πεδίου σε αυτήν. Οι πιθανότητες να υπάρχει αναπαραγόμενος πληθυσμός κάποιου εκ των τριών ειδών στη λίμνη είναι ελάχιστες. Τόσο η δειγματοληψία που έγινε σε δύο συνεχόμενες αναπαραγωγικές περιόδους όσο και οι απουσία άλλων βιοδηλωτικών ενδείξεων πχ ακουστικές παρατηρήσεις, παρατηρήσεις από τρίτους συνηγορεί στο παραπάνω συμπέρασμα. Ακόμα και να υπάρχει κάποιος μικρός πληθυσμός κάποιου από τα παραπάνω είδη αυτός κρίνεται ως μη βιώσιμος στο χρονικό ορίζοντα της επόμενης δεκαετίας. ΙΙ. Βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα κατά τη φθινοπωρινή περίοδο Η βιοκοινότητα των πουλιών που χρησιμοποιούν τον καλαμώνα τις περιόδους μετά την αναπαραγωγή και κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση είναι πλουσιότερη από αυτή της αναπαραγωγικής περιόδου. Τόσο ο αριθμός των ειδών όσο και οι πληθυσμοί τους αυξάνονται. Τουλάχιστον 33 είδη στρουθιόμορφων πουλιών χρησιμοποιούν τα καλάμια για να καλύψουν μέρος των ημερήσιων αναγκών τους κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Στη ζώνη περιμετρικά της λίμνης όπου υπάρχουν καλάμια συνολικά πιάστηκαν 29 διαφορετικά είδη. Στα είδη αυτά συμπεριλαμβάνονται εκείνα που δεν είναι μεταναστευτικά αλλά χρησιμοποιούν τα καλάμια για εύρεση τροφής, καταφυγίου ή κουρνιάσματος μετά την αναπαραγωγή. Ο Καλόγερος, ο Μακρυνούρης, η Καρδερίνα, ο Φλώρος, η Γαλαζοπαπαδίτσα, η Σακουλοπαπαδίτσα, ο Δεντροσπουργίτης καλύπτουν σε κάποιο βαθμό της ημερήσιες ανάγκες τους σε τροφή και νερό στην ζώνη περιμετρικά της λίμνης κοντά σε καλάμια. Κάποια είδη όπως το Ψευταηδόνι και ο Καλόγερος παρατηρούνται ακόμα και στο εσωτερικό του κεντρικού καλαμώνα. Ορισμένα χρησιμοποιούν το χώρο του καλαμώνα ως χώρο κουρνιάσματος κατά τη διάρκεια της νύχτας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Καρδερίνα.

13 Κατά τη μεταναστευτική περίοδο του φθινοπώρου προσθέτονται άλλα είδη όπως διάφορα είδη του γένους Acrocephalus, η Αλκυόνη, ο Μυγοχάφτης, ο Κηποτσιροβάκος, ο Θαμνοτσιροβάκος, ο Μαυροσκούφης, ο Αετομάχος, η Δεντροκελάδα, το Αηδόνι και άλλα. Τα είδη αυτά εξαιτίας της μεγάλης διαθεσιμότητας τροφής και της ύπαρξης κατάλληλων θέσεων καταφυγίου στη ζώνη περιμετρικά της λίμνης χρησιμοποιούν έντονα την περιοχή αυτή. Επίσης τη διάρκεια της νύχτας πολλά είδη κουρνιάζουν στον εσωτερικό καλαμώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Σταυροχελίδονο Hirundo rustica όπου χιλιάδες άτομα του είδους περνάνε τη νύχτα τους στο εσωτερικό του καλαμώνα. Ο Μαυρολαίμης και ο Καστανολαίμης παρατηρήθηκαν επίσης στο εσωτερικό του καλαμιώνα. Στην πλημμυρισμένη ζώνη με βούρλα συνολικά παρατηρήθηκαν 23 διαφορετικά είδη. Για τα μόνιμα είδη πέρα από τα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε τον Χονδρομύτη. Για τα μεταναστευτικά πουλιά τα είδη του γένους Acrocephalus, η Αλκυόνη, ο Στραβολαίμης, ο Καλαμοτρυλιστής χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ενδιαίτημα. ΙΙΙ. Διατήρηση και προστασία της βιοκοινότητας των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα. Η κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις βιοκοινότητες των πουλιών στα καλάμια είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και προστασία των πληθυσμών τους. Πέρα του ότι ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν διαφορετικός είναι δυνατή μια πρώτη προσέγγιση στα θέματα διαχείρισης των καλαμιών στη λίμνη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να τονίσουμε τα συμπεράσματα μιας ερευνητικής ομάδας που εργάστηκε στους καλαμώνες της νότιας Γαλλίας. Σύμφωνα με αυτά, η συνολική αφθονία των τροφικών πηγών καθορίζει τη συνολική αφθονία της βιοκοινότητας των πουλιών σε μια περιοχή, ενώ ειδικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος (πχ δομή βλάστησης) ρυθμίζουν τη δομή της κοινότητας αυτής (Poulin et al, 2002). Με βάση το σκεπτικό αυτό γίνετε παρακάτω μια προσέγγιση στις διαχειριστικές εκείνες πρακτικές στην λίμνη Άγρα που δύναται να επηρεάζουν τη συνολική αφθονία των τροφικών πηγών ή ειδικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος και κατά συνέπεια τη συνολική αφθονία των πουλιών ή τη δομή της βιοκοινότητάς τους. Θα σταθούμε σε δύο πρακτικές στο κάψιμο του καλαμώνα και στη σταδιακή εγκατάλειψη φροντίδας των εσωτερικών καναλιών της λίμνης. Καύση των καλαμιών Το κάψιμο των καλαμιών γίνεται από κτηνοτρόφους σε ακαθόριστες χρονικές περιόδους. Η έκταση του καμένου καλαμώνα ποικίλει ανάλογα με την εποχή που λαμβάνει χώρα το συμβάν. Ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες εκτάσεις καλαμώνα παραδίδονται στη φωτιά. Η βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών επηρεάζεται από την συγκεκριμένη πρακτική. Μετά το πέρας της φωτιάς μειώνεται η συνολική αφθονία των τροφικών πηγών (έντομα) στις θέσεις του καλαμώνα που κάηκαν με αποτέλεσμα να μειώνεται και η συνολική αφθονία των πουλιών σε αυτές. Πέραν τούτου αλλάζει και η δομή της βλάστησης με αποτέλεσμα να τροποποιείται και η δομή της βιοκοινότητας των πουλιών. Τα μόνιμα είδη είναι και τα πιο ευάλωτα σε τέτοιες αλλαγές. Τόσο ο Μουστακαλής Panurus biarmicus όσο και το Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus εξαρτώνται από την ύπαρξη ξηρών καλαμιών καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την αναπαραγωγική περίοδο ο Μουστακαλής απαιτεί πυκνή διάταξη από ξηρά καλάμια για το χτίσιμο της φωλιάς του, ενώ το Καλαμοτσίχλονο χρειάζεται πυκνή βλάστηση για το φώλιασμά του. Την περίοδο μετά την αναπαραγωγή και το χειμώνα και τα δύο είδη τρέφονται στις ταξιανθίες των καλαμιών, οι οποίες αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη

14 εντόμων (Matessi et al, 2004, Poulin et al, 2002). Συνεπώς, καμένες εκτάσεις του καλαμώνα είναι πιθανό να μην φιλοξενούν αναπαραγόμενους πληθυσμούς των παραπάνω ειδών. Τα μεταναστευτικά είδη όπως η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus και η Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus πιθανόν να επηρεάζονται λιγότερο από την καύση των καλαμιών. Τα είδη αυτά έρχονται στα μέσα της άνοιξης για να φωλιάσουν, περίοδος με ελάχιστα συμβάντα καύσης, και έτσι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύρεσης θέσεων φωλιάσματος αφού τα καινούργια καλάμια βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξής τους. Ιδιαίτερα η Καλαμοποταμίδα μπορεί να επωφελείται από την καύση των καλαμιών εξαιτίας της προσαρμοστικότητάς της σε σύγκριση με την Τσιχλοποταμίδα. Εγκατάλειψη φροντίδας των εσωτερικών καναλιών της λίμνης Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή επέκταση του καλαμώνα στα κανάλια της λίμνης. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ελεύθεροι χώροι επιφανειακού νερού ιδιαίτερα κατά μήκος των καναλιών. Η εξέλιξη αυτή μετά από κάποια χρόνια ίσως μειώσει το βιοτικό χώρο των πουλιών που εξαρτώνται από την ύπαρξη επιφανειακού νερού και φωλιάζουν κοντά στο νερό όπως: ο Μουστακαλής Panurus biarmicus και η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus. Επιπλέον, για κάποια είδη που επιλέγουν θέσεις του καλαμώνα με πρόσβαση στο νερό τόσο τη περίοδο μετά τη αναπαραγωγή όσο και της μετανάστευσης ενδεχομένως μειωθεί η διαθεσιμότητα των θέσεων αυτών στο μέλλον. Πιθανώς είδη όπως το Καλαμοτσίχλονο επηρεαστούν μελλοντικά από την επέκταση του καλαμώνα. Η κοπή καλαμώνα μετά από διερεύνηση ως προς την έκταση και την περίοδο, ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά τον πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών.

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)

Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) Γνωρίσµατα: Είναι ο µεγαλύτερος σε µέγεθος ερωδιός (91εκ.). Αναγνωρίζεται εύκολα από το σταχτί πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 2012 Καταγραφή πληθυσμών υδρόβιων πουλιών από αεροφωτογραφίες Μικρολίμνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Gaviiformes (Κολυµβόµορφα) Οικογένεια: Gaviidae (Θαλασσοβούτια) Είδος: Gavia arctica (Λαµπροβούτι)

Τάξη: Gaviiformes (Κολυµβόµορφα) Οικογένεια: Gaviidae (Θαλασσοβούτια) Είδος: Gavia arctica (Λαµπροβούτι) Τάξη: Gaviiformes (Κολυµβόµορφα) Οικογένεια: Gaviidae (Θαλασσοβούτια) Είδος: Gavia arctica (Λαµπροβούτι) Γνωρίσµατα: Μεγάλο υδρόβιο πτηνό (60-70εκ.) µε εποχικό διµορφισµό στο φτέρωµα. Το καλοκαίρι αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, 20 km

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ THE COMPANY NAME]

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ THE COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2009 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Jakob Fric,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά Σάββας Καζαντζίδης Μαρία Νοΐδου Ελένη Μακρυγιάννη Φώτης Περγαντής Μαρία Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε επικεφαλίδες

Ενημέρωση σε επικεφαλίδες εκέμβριος 2006, Τεύχος 5 Ενημέρωση σε επικεφαλίδες Σεμινάρια 2006: Τρίτση - Καστοριά Χουχουριστής Η Λίμνη της Καστοριάς Λέσβος Αλιάκμονας Βεγορίτιδα Παρακολούθηση Κοινών ειδών Αιολικά Πάρκα - Θέσεις ΕΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Πλατύ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ανατολικά από την Αγία Γαλήνη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο ρύακας δέχεται τα νερά από ένα σχετικά μεγάλο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 22-12 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 7176/162643 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ:Γ Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ζγνωρίζω ωγραφίζω λύνω κόβω κολλάω εξερευνώ παί τη Στυµφαλία ζω

ζγνωρίζω ωγραφίζω λύνω κόβω κολλάω εξερευνώ παί τη Στυµφαλία ζω γνωρίζω τη Στυµφαλία ζωγραφίζω λύνω κόβω κολλάω εξερευνώ παίζ ω ι στον/ην ανήκε ο ι δ ά ρ τ ε Το τ Εικονογράφηση & σχεδιασµός: ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άννα Παπαϊωάννου Επιµέλεια κειµένων:

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Υγρότοποι Καλόγριας Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Υγρότοποι Καλόγριας Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Φ. Π. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Λεγάκις* & Π.Β. Πετράκης** * Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ** ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 11 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Υγρότοπος Σχινιά»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Υγρότοπος Σχινιά» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία

Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Ε. Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 42 15 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4921/131340 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Αυγούστου 2014 Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220 ΟΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για το πρόγραμμα. Τα Πουλιά στην Πόλη

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για το πρόγραμμα. Τα Πουλιά στην Πόλη ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για το πρόγραμμα Τα Πουλιά στην Πόλη Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποιήσης στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 1 Γνωρίζοντας τα Πουλιά Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44117 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4362 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4020/142742 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 Περιγραφή Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2011 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Νίκος Προμπονάς,

Διαβάστε περισσότερα

BirdWING Newsletter. To BirdWING Newsletter. Το Δέλτα του ποταμού Έβρου πλημμύρησε. Χρόνια πολλά Birdwing! Κατασκευή πλωτών εξέδρων για τα γλαρόνια

BirdWING Newsletter. To BirdWING Newsletter. Το Δέλτα του ποταμού Έβρου πλημμύρησε. Χρόνια πολλά Birdwing! Κατασκευή πλωτών εξέδρων για τα γλαρόνια BirdWING Newsletter Τόμος 1, τεύχος 6 Άνοιξη 2010 Στο τεύχος αυτό νέα από: Πόρτο Λάγος/ Νέστο/ Ισμαρίδα Λίμνη Κερκίνη Μικρή Μεγάλη Πρέσπα Δέλτα Έβρου Υγρότοπο του Άγρα BirdWING.eu Bird Watching In Northern

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Λίμνες Κορώνειας Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Λίμνες Κορώνειας Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης 1 Μέρη πουλιού 2 3 Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πτηνών της λίμνης της Ορόκλινης Συγγραφή κειμένων κλείδας Δρ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Νοέμβριος 2012 Ομάδα εργασίας Μαλαμώ Κορμπέτη Δανάη Πορτόλου Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οδηγός Αναγνώρισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οδηγός Αναγνώρισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Οδηγός Αναγνώρισης Τα Πουλιά της Λίµνης της Καστοριάς και της Λεκάνης Απορροής της ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός Λίμνη Ζηρού ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Να γνωρίσουν καλύτερα τα τρία αυτά διαφορετικά οικοσυστήματα(τις δυνατότητές τους, τα προβλήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2013 Φεβρουάριος 2014 Συγγραφή αναφοράς Αννίτα Λογοθέτη, Μ.Μαλακού

Διαβάστε περισσότερα

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρόκειται για δύο νέα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί κοντά στους οµώνυµους οικισµούς. Το φράγµα Παρτίρων βρίσκεται βορείως του οικισµού και προσεγγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2014 Εξάπλωση του ψαθιού στην περιοχή της Σλάτινας- Βρωμολίμνης Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λίμνη Αμβρακία»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λίμνη Αμβρακία» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ Η φωτιά στα μεσογειακά οικοσυστήματα Πολλές περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα οι παράκτιες και νησιώτικες, χαρακτηρίζονται από μεσογειακού τύπου κλίμα κατά το οποίο οι βροχεροί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα :

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα : ΠΡΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Α.Π. Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περ/ντος Τμήμα Γ Τηλ.: 2102124712, Fax:2105242596 Email: diaxeirisi.dason@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND012 - Έλος Βόρη Περιγραφή Το έλος Βόρη βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βουρκωτή στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 23/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αγ. Νικόλαος 19-08-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 794 811, e-mail: info@axiosdelta.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 794 811, e-mail: info@axiosdelta.gr ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 794 811, e-mail: info@axiosdelta.gr 2 Πρόλογος Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού είναι μία από τις πολυτιμότερες προστατευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ Αρχείο ΕΠΠ /Λ. Νικολάου Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Σεπτέμβριος 2007 1 Το πρόγραμμα LIFE-Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Τελική αναφορά Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΏΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009.

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. IBA caretakers Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ V O L U M E 1 2 0 7 / 2 0 1 0 Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά Περιγραφή Η εκβολή Κατσαμπά βρίσκεται 3,4 χλμ Α-ΒΑ της Καμαριώτισσας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται για την μικρή εκβολή του χειμάρρου Κατσαμπά, ενός ρύακα περιοδικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου

Διαβάστε περισσότερα

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου THA002 - Βάλτα Ραχωνίου Περιγραφή Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7: Απογραφή Πληθυσμού Θαλασσοπουλιών ως Βιοδείκτες

Ενότητα 7: Απογραφή Πληθυσμού Θαλασσοπουλιών ως Βιοδείκτες Ενότητα 7: Απογραφή Πληθυσμού Θαλασσοπουλιών ως Βιοδείκτες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη δράση C2

Έκθεση για τη δράση C2 LIFE+ Nature & Biodiversity 2009 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΡΓΟ: «Δράσεις για τη Διατήρηση Παράκτιων Οικοτόπων και Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας των Περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πάρκο ΑΜ-Θ και το Πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας & Συνεργασίας.

Το Εθνικό Πάρκο ΑΜ-Θ και το Πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας & Συνεργασίας. «Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 20 Νοεμβρίου 2015, Κομοτηνή ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Το Εθνικό Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή)

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) Περιγραφή Η Καταλυκή (Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου) βρίσκεται στο δήμο Φαιστού, περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Τυμπακίου. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013 Επιχειρούμενη κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον Καλαμώνα Αμφιθέας, ο

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γυπαετός -Gypaetus barbatus Τα πουλιά που φωλιάζουν, διαχειμάζουν και σταματούν κατά την μετανάστευση. Ποικιλότητα - καταγωγή - ιδιαιτερότητες - απειλές - σημαντικά είδη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας Ενότητα 5: ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Τροφικές συνήθειες Η γνώση των τροφικών συνηθειών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτέες περιοχές και περιφερειακή Ζώνη: Άµεση εξάρτηση σε υγροτοπικά είδη πουλιών

Προστατευτέες περιοχές και περιφερειακή Ζώνη: Άµεση εξάρτηση σε υγροτοπικά είδη πουλιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων Εργαστήριο ιαχείρισης Βιοποικιλότητας Πτυχιακή Εργασία: Προστατευτέες περιοχές και περιφερειακή Ζώνη: Άµεση εξάρτηση σε υγροτοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης Ανάλυση ψηφίδων ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 Οικολογία Τοπίου 22 Νοεμβρίου 2009 Ανάλυση ψηφίδων Το μέγεθος τους (Patch size / perimeter / edges ) Έκταση Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ένα ζευγάρι Κότσυφες (το αρσενικό δεξιά). Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΓΓΟΝΑ. (Phalacrocorax pygmaeus Pallas, 1773)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΓΓΟΝΑ. (Phalacrocorax pygmaeus Pallas, 1773) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ (WWF-ΕΛΛΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΓΓΟΝΑ (Phalacrocorax pygmaeus Pallas, 1773) ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη του Σχεδίου Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή «Λίμνη Στυμφαλία» (ΕΖΔ/ ΖΕΠ GR )

Περίληψη του Σχεδίου Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή «Λίμνη Στυμφαλία» (ΕΖΔ/ ΖΕΠ GR ) LIFE12 NAT/GR/000275 «LIFE-Stymfalia - Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων: Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλία» ΔΡΑΣΗ Α.1: Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) για την προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου Αργοστόλι, 15 Νοεμβρίου 2014 Οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα