ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

2 Εθνική Στρατηγική Φροντίδας Γήρανσης και Ηλικιωμένων για Άτομα από Διαφορετικές Πολιτισμικές και Γλωσσικές Προελεύσεις (CALD) ISBN: ISBN Διαδικτύου: Αριθμός Έγκρισης Εκδόσεων: D0982 Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας 2012 Αυτή η εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Μπορείτε να αναπαράγετε το σύνολο ή μέρος της εργασίας αυτής σε αναλλοίωτη μορφή για την προσωπική σας χρήση, ή αν είστε μέρος ενός οργανισμού, για εσωτερική χρήση εντός του οργανισμού σας, αλλά μόνο αν εσείς ή ο οργανισμός σας δεν χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή για εμπορικούς σκοπούς και διατηρήσετε τη σημείωση αυτή περί πνευματικών δικαιωμάτων και όλες τις ανακοινώσεις αποκηρύξεως σαν μέρος της αναπαραγωγής. Εκτός από τα δικαιώματα χρήσης όπως επιτρέπεται από το Νόμο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright Act 1968) ή επιτρέπεται από αυτήν τη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, όλα τα άλλα δικαιώματα διατηρούνται και δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της εργασίας αυτής με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή διαφορετικό) χωρίς πρώτα να σας δοθεί ειδική γραπτή άδεια από την Κοινοπολιτεία για να το πράξετε. Αιτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την αναπαραγωγή και τα δικαιώματα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στο Τμήμα Υπηρεσιών και Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας και Γήρανσης, στη διεύθυνση GPO Box 9848, Canberra ACT 2601, ή με στην ηλεκτρονική διεύθυνση

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Υπουργού 3 Πολυπολιτισμική Αυστραλία 4 Οι τρέχουσες προσεγγίσεις για την ικανοποίηση των αναγκών της πολιτισμπολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας 6 Πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλη φροντίδα 7 Ετήσιες Εκθέσεις 8 Αρχές 8 Στρατηγικοί Στόχοι και Δράσεις 12 1 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Η συνεισφορά των CALD ατόμων να επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη πολιτικών στο τομέα της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και τα προγράμματα που είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες 12 2 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Επίτευξη ενός επιπέδου γνώσεων, δυνατότητας συστημάτων και εμπιστοσύνης για τα ηλικιωμένα άτομα από διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές προελεύσεις (CALD), τις οικογένειές και τους φροντιστές τους για να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές στην φροντίδα ηλικιωμένων 13 3 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Οι ηλικιωμένοι από CALD προελεύσεις, να είναι σε θέση και να έχουν την αυτοπεποίθηση να αποκτούν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών στον τομέα γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων 14 4 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών στον τομέα γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων για να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους 15 5 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση της δυνατότητας του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων 16 6 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Επίτευξη καλύτερων πρακτικών μέσω της βελτίωσης της έρευνας και μηχανισμών συλλογής δεδομένων ώστε να πληρούν τις ανάγκες της πολιτισμπολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας του γηράσκοντας πληθυσμού 17 Παραρτήματα 18 Ακρωνύμια και Όροι 18 Σχετική Πολιτική και Θεσμικά Πλαίσια 20 Περισσότερες Πληροφορίες 21 1

4 2 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την ευκαιρία να παρουσιάσω τη νέα Εθνική Στρατηγική για τη Γήρανση και Φροντίδα Ηλικιωμένων για Άτομα από Διαφορετικές Πολιτισμικές και Γλωσσικές (CALD) Προελεύσεις (η Στρατηγική). Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε μια υψηλής ποιότητας και πολιτισμικά κατάλληλης φροντίδας ηλικιωμένων σε άτομα από CALD προελεύσεις. Έχει τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά πρωτοβουλιών που αναγνωρίζει ότι: ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων στην Αυστραλία έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στα άλλα ηλικιωμένα άτομα, η αλλαγή των προτύπων μετανάστευσης στην Αυστραλία θα οδηγήσει στην αλλαγή των ομάδων καταναλωτών, που θα επηρεάσει την παράδοση υπηρεσιών και χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, και εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση σε μια πολιτισμικά κατάλληλη φροντίδα ηλικιωμένων στην Αυστραλία. Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να ενημερώσει τον τρόπο που η Αυστραλιανή Κυβέρνηση στηρίζει τον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων για να παρέχει φροντίδα που να είναι κατάλληλη και ευαίσθητη στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας και Γήρανσης (DoHA) να εφαρμόζει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πακέτο μεταρρύθμισης της φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα και επίσης βοηθάει στην καθοδήγηση για τις προτεραιότητες στις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων να παρέχουν στήριξη στις ζωές των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, τις οικογένειες και φροντιστές τους για να συνεχίσουν να συμβάλλουν και να συνεργάζονται με τις κοινότητές τους. Η φροντίδα ηλικιωμένων πρέπει να διευκολύνει τη κοινοτική ζωή των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις και όχι το αντίστροφο. Η Στρατηγική συμπληρώνει την πολυπολιτισμική πολιτική της Αυστραλίας, Ο Λαός της Αυστραλίας, που κυκλοφόρησε το Η Ομοσπονδία Συμβουλίων Εθνοτικών Κοινοτήτων της Αυστραλίας αξίζει επαίνου για τη σημαντική συμβολή της στη Στρατηγική αυτή και τους ευχαριστώ για το χρόνο και τη δέσμευσή τους. Περιμένω με ανυπομονησία την εφαρμογή αυτής της Στρατηγικής και των πρωτοβουλιών της, που θα ωφελήσει τα άτομα από CALD προελεύσεις στο μέλλον. Mark Butler, Βουλευτής 3

6 Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η Αυστραλία είναι μια από τις πιο ποικιλόμορφες πολιτισμικά χώρες στον κόσμο. Τα άτομα από CALD προελεύσεις αποτελούν ένα σημαντικό και αυξανόμενο ποσοστό του Αυστραλιανού πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στην Αυστραλιανή κοινότητα βοηθώντας στην οικοδόμηση της εύπορης και πολιτισμπολιτισμικά πλούσιας χώρας στην οποία ζούμε σήμερα. Περίπου το 20 τοις εκατό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας, ένα ποσοστό που ισοδυναμεί με περισσότερα από 600,000 άτομα. Μέχρι το 2021, περισσότερο από το 30 τοις εκατό του πληθυσμού των ηλικιωμένων της Αυστραλίας θα έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας. Παρόλο που το 14 τοις εκατό των Αυστραλών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, το ποσοστό αυτό διαφέρει σημαντικά μεταξύ ενός αριθμού κοινοτήτων με άτομα από CALD προελεύσεις λόγω των μεταναστευτικών ροών. Για παράδειγμα, από τα άτομα στην Αυστραλία που γεννήθηκαν στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Σλοβενία, περισσότερα από το 60 τοις εκατό είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Αντίθετα, από τα άτομα που ζουν στην Αυστραλία, και γεννήθηκαν στη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν ή το Αφγανιστάν, λιγότερα από το πέντε τοις εκατό είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Μέχρι το 2021, περισσότερο από το 30 τοις εκατό του πληθυσμού των ηλικιωμένων της Αυστραλίας θα έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι ηλικιωμένοι Αυστραλοί από CALD προελεύσεις δεν είναι μια ενιαία ομάδα. Η διαφορετικότητα μέσα στην Αυστραλιανή κοινότητα ατόμων από CALD προελεύσεις είναι σημαντική. Οι Αυστραλοί ταυτίζονται με περισσότερες από 300 καταγωγές και υπάρχουν περισσότερες από 260 διαφορετικές γλώσσες που ομιλούνται σήμερα στην Αυστραλία, περιλαμβανομένων και των γλωσσών των αυτοχθόνων. 4 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

7 Οι ανάγκες των διαφόρων κοινοτήτων και ατόμων από CALD προελεύσεις μέσα στις κοινότητες αυτές διαφέρουν σημαντικά. Οι ξεχωριστές αυτές ανάγκες θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ικανοποιούνται στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο κάθε ξεχωριστό άτομο ανεξάρτητα από την πολιτισμική ή γλωσσική προέλευσή του. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτισμπολιτισμικά πλάσματα ενσωματωμένα στο πλαίσιο των πολιτισμπολιτισμικών και γλωσσικών προτύπων των οικογενειών τους, των κοινωνικών ομάδων, της κοινότητας, εκπαίδευσης και εμπειριών. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον πολύτιμο ρόλο που εκτελούν οι φροντιστές στην παροχή φροντίδας και στήριξης στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις. Οι φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις μπορεί να βιώσουν μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση και πλοήγηση του συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων πολλοί φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις είναι «κρυφοί» φροντιστές, που είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται με τις διαφορετικότητες στη γλώσσα και πολιτισμό. ΠολιτισμΠολιτισμική αντίσταση στις επίσημες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων σε πολλές CALD κοινότητες σημαίνει ότι πολλά ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις είναι οι ίδιοι φροντιστές για ένα μέλος της οικογένειας και πολλοί φροντιστές από CALD προελεύσεις αντιμετωπίζουν πολιτισμικά και άλλα εμπόδια στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες στήριξης φροντιστών. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά πλάσματα ενσωματωμένα στο πλαίσιο των πολιτισμικών και γλωσσικών προτύπων των οικογενειών τους, των κοινωνικών ομάδων, της κοινότητας, εκπαίδευσης και εμπειριών. Όπως σε οποιαδήποτε ομάδα ατόμων, τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις έχουν πολλαπλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που επικαλύπτουν και τροποποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους και τον τρόπο που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αυτή η «διαφορετικότητα μέσα στη διαφορετικότητα» περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται) άτομα εξερχόμενα από τη φροντίδα, λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικούς, τρανσεξουαλικούς ή διαφυλικούς, άτομα που ζουν με άνοια, άτομα σε Παρηγορητική Φροντίδα Ανιάτων, άτομα που υποφέρουν λόγω οικονομικών δυσχερειών και θεμάτων που σχετίζονται με τη διαβίωση σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Όλα τα θέματα που συζητούνται στην παρούσα Στρατηγική τείνουν να επιδεινώνονται για τις διαφορετικές ομάδες και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές εμπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων με προσφυγικές ή παρόμοιες με τις προσφυγικές εμπειρίες, καθώς και οι βετεράνοι από CALD προελεύσεις που θα χρειάζονται την εξέταση της ψυχικής υγείας τους στην ανάπτυξη και παροχή της κατάλληλης φροντίδας ηλικιωμένων. 5

8 Τρέχουσες Προσεγγίσεις στην Φροντίδα για την Πολιτισμική και Γλωσσική Πολυμορφία Ο Νόμος Φροντίδας Ηλικιωμένων 1997 (Aged Care Act 1997) και οι σχετικές αρχές του καθορίζουν έναν αριθμό ομάδων με Ειδικές Ανάγκες που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. Οι άνθρωποι από μη αγγλόφωνες προελεύσεις (από CALD προελεύσεις) προσδιορίζονται ως μία από αυτές τις ομάδες. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ωφελούνται από την ίδια χρηματοδότηση και υπηρεσίες όπως τα άλλα ηλικιωμένα άτομα στην κοινότητα. Υπάρχουν επίσης και ορισμένες πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των Ειδικών Αναγκών τους. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση χρηματοδοτεί ένα οργανισμό σε κάθε πολιτεία και επικράτεια για να εξοπλίζει πάροχους φροντίδας ηλικιωμένων ώστε να προσφέρουν μια πολιτισμικά κατάλληλη φροντίδα στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις. Αυτοί οι οργανισμοί παρέχουν πολιτισμικά κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με πρακτικές υψηλής ποιότητας στο χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων και στηρίζουν τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων ώστε να αναπτύσσουν νέες πολυπολιτισμικά κατάλληλες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των συγκροτημάτων (clusters), εθνοτικά συγκεκριμένων και πολιτισμικών υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. Χρηματοδότηση παρέχεται επίσης στους οργανισμούς για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους από CALD κοινότητες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνουν μεταφράσεις, παραπομπές και ενημερωτικές ημερίδες για τις CALD κοινότητες. Επιπλέον, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση παρέχει οικονομική στήριξη σε κυβερνητικές χρηματοδοτημένες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας. Την υπηρεσία αυτή παρέχει η Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Η Εθνική Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα και παρέχει τόσο τηλεφωνική όσο και επιτόπου διερμηνεία. 6 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

9 Πολιτισμικά και Γλωσσικά Κατάλληλη φροντίδα Ο όρος «πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλη» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται σαν μια αναφορά σε μια σειρά από έννοιες, όπως οι εξής: πολιτισμική και γλωσσική ανταπόκριση, πολιτισμική και γλωσσική ένταξη, και πολιτισμική και γλωσσική ευαισθησία. Σε αυτή τη Στρατηγική, ό όρος πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλη φροντίδα αναφέρεται στη φροντίδα που αντανακλάται και ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές, γλωσσικές και πνευματικές ανάγκες του ατόμου. Χρησιμοποιεί πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, εμπειρίες και προοπτικές εθνολογικά διαφορετικών ανθρώπων για να προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων πιο αποτελεσματικά. «Η Πολυμορφία μέσα στην πολυμορφία» πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. 7

10 Οι αρχές έχουν επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσουν το τομέα φροντίδας ηλικιωμένων να θεωρήσει την κατάλληλη από πλευράς CALD προέλευσης πρακτική μέσα στους δικούς τους οργανισμούς. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Το Υπουργείο Υγείας και Γήρανσης (DoHA) θα εφαρμόζει τους στρατηγικούς στόχους αυτής της Στρατηγικής και θα εκδίδει μια έκθεση προόδου της Στρατηγικής αυτής σε ετήσια βάση. Η πρόοδος προς επίτευξη των επιμέρους στρατηγικών στόχων θα προκύψει σε περισσότερο από μία περίοδο αναφοράς. Η έκθεση θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη για αξιολόγηση από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις επόμενες περιόδους αναφοράς. Το DoHA θα δημοσιοποιήσει την κυκλοφορία των ετήσιων εκθέσεων και την ύπαρξη της εν λόγω Στρατηγικής. Θα υπάρξει μια επίσημη αξιολόγηση της Στρατηγικής που θα συμπεριληφθεί στην ευρύτερη αξιολόγηση του πακέτου φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του οποίου θα γίνει το ΑΡΧΕΣ Υπάρχουν μια σειρά πολιτικών που θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα, σαν επακόλουθο του πακέτου μεταρρύθμισης της φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα και που θα επηρεάσει τις ζωές των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους. Για να καταφέρουμε ώστε όλες οι δραστηριότητες της DoHA που σχετίζονται με τη γήρανση και τη φροντίδα ηλικιωμένων να είναι κατάλληλες στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, οι ακόλουθες αρχές έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ένταξη των ατόμων από CALD προελεύσεις σε όλες τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και τους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και δράσεις αυτής της στρατηγικής. Οι αρχές, έχουν επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων να εξετάσει τις κατάλληλες πρακτικές για την CALD μέσα στους δικούς τους οργανισμούς. Οι αρχές αυτές είναι γραμμένες σε χρόνο ενεστώτα για να προωθήσουν την προσδοκία της ενσωμάτωσής τους σε πράξη αμέσως ή το συντομότερο δυνατό. 8 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

11 ΕΝΤΑΞΗ - Οι ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών τους και των φροντιστών περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη των πολιτικών και προγραμμάτων της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, στον τομέα της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων, σε συνεχή βάση Η πολιτική γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και η ανάπτυξη του προγράμματος έχει σχεδιαστεί, αναλυθεί και εφαρμοστεί για να είναι δίκαιη, περιεκτική και κατάλληλη για τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους.. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τις ανάγκες Παρηγορητικής Φροντίδας Ανιάτων, την άνοια και διανοητικά και χρόνια προβλήματα υγείας. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές συμμετέχουν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσιών μέσω συμμετοχικών συμβουλευτικών δομών. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές υποστηρίζονται και έχουν τη γνώση και την αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές έχουν τις πληροφορίες, τις γνώσεις και την πρόσβαση σε γλωσσικές υπηρεσίες ώστε να συνεργάζονται με τον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων και τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, σαν ενημερωμένοι και υποστηριζόμενοι καταναλωτές και αυτό-συνήγοροι. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές έχουν τις γνώσεις, ικανότητα και υποστήριξη να ασκούν συνειδητή επιλογή για τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και των παρόχων υπηρεσιών. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, απολαμβάνουν το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και είναι απαλλαγμένα από την κακοποίηση των ηλικιωμένων. 9

12 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ - Όλοι οι τομείς γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων κατανοούν τη σημασία της παράδοσης φροντίδας που να ανταποκρίνεται άμεσα πολιτισμικά και γλωσσικά Όλες οι υπηρεσίες γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων έχουν την ευθύνη να παρέχουν πολιτισμικά, γλωσσικά και πνευματικά κατάλληλη και ευέλικτη φροντίδα ηλικιωμένων (διαμέσου γενικών, πολιτισμικών και εθνόσυγκεκριμένων τύπων υπηρεσιών) για να διευκολύνουν τους από CALD προελεύσεις ηλικιωμένους παραλήπτες φροντίδας να πραγματοποιούν τη μέγιστη δυνατή επιλογή. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για τη γήρανση και φροντίδα ηλικιωμένων παρέχονται μέσω στρατηγικών επικοινωνίας που είναι σαφείς, εύκολα προσιτές και σχετικές για τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. Η φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται όπως μια προσέγγιση σε ένα καταναλωτή. Είναι σημαντικό να έχουμε την κατάλληλη κατανόηση όσο αφορά την προέλευση, πολιτισμό, πεποιθήσεις και ανάγκες του κάθε ατόμου. Όλες οι πρωτοβουλίες της πολιτικής για μια υγιή γήρανση λαμβάνουν υπόψη και απευθύνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους. Γλωσσικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης είναι διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές να έχουν πρόσβαση σε όλους τους τομείς του συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων. Διαβεβαίωση ότι οι διαφορετικές υπό-ομάδες μέσα στις κοινότητες CALD (περιλαμβανομένων των περιφερειακών, αγροτικών, απομακρυσμένων, μικρών κοινοτήτων, αναδυόμενων κοινοτήτων γήρανσης CALD, ατόμων εξερχομένων από φροντίδα και ηλικιωμένων με χαμηλό επίπεδο γνώσεων για την υγεία) λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Όλες οι καταγγελίες σχετικά με τη φροντίδα ηλικιωμένων και οι μηχανισμοί παρατηρήσεων και σχολίων είναι πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλοι. 10 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

13 Είναι σημαντικό το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων να αποκρίνεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις ατόμων από CALD προελεύσεις. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Οι υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης είναι κατάλληλες για τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές και αξιολογούνται αναλόγως Οι υπηρεσίες και τα πρότυπα υπηρεσιών πληρούν τις πολιτισμικές και γλωσσικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές και ενσωματώνουν τις αρχές φροντίδας που απολαμβάνουν οι καταναλωτές. Οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων έχουν τη δομική ικανότητα και τους πόρους για να αναπτύξουν τη οργανωτική τους ικανότητα που θα τους βοηθήσει να παρέχουν την κατάλληλη πολιτισμικά και γλωσσικά φροντίδα. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λειτουργού φροντίδας ηλικιωμένων όπως και των δεξιοτήτων και γνώσεων του εθελοντή που θα τους επιτρέπει να προσφέρουν στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις την κατάλληλη φροντίδα όπως αυτή που απευθύνεται σε ένα καταναλωτή. Η έρευνα και η μετατροπή της έρευνας σε καλύτερη πρακτική ενθαρρύνεται για να στηρίξει την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών και προγραμμάτων για τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ CAPA ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - Άτομα από CALD προελεύσεις και κοινότητες CALD έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις ανάγκες γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και επίσης να συμμετέχουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες Η δυνατότητα της κοινότητας CALD είναι κατανοητή και λαμβάνεται υπόψη στις προσεγγίσεις σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων για τη στήριξη ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. Η δυνατότητα της κοινότητας CALD ενισχύεται προκειμένου να βοηθήσει τη στήριξη σε ευρύτερη βάση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. Η δυνατότητα της κοινότητας CALD ενισχύεται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εργατικό δυναμικό με δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων που να είναι πολιτισμικά, γλωσσικά και θρησκευτικά κατάλληλες. Οι συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, παρόχων φροντίδας ηλικιωμένων και οργανώσεων CALD ενισχύονται, ώστε να αναπτύσσουν την ικανότητα των ατόμων από CALD προελεύσεις για να έχουν συνεχή πρόσβαση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στην παράδοση υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων, ακόμα και σαν εθελοντές. 11

14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ The Strategic goals and actions are the tangible outcomes that DoHA will achieve from ο ς ΣΤΟΧΟΣ Η συνεισφορά της CALD συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων που να είναι κατάλληλες και ευαίσθητες ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 1.1 Καθιερώσει και θα χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες μηχανισμούς διαβούλευσης σε συνεχή βάση για να συμμετέχει στο εύρος των θεμάτων φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και την ενεργοποίηση μηχανισμών όπως οι στρατηγικές επικοινωνίας. 1.2 Συμπεριλαμβάνει και θα στηρίζει τους τομείς που συνηγορούν υπέρ των CALD στην ανάπτυξη του προγράμματος φροντίδας ηλικιωμένων και αξιολόγηση των συμβουλευτικών μηχανισμών, περιλαμβανομένων και των συζητήσεων σχετικά με την εφαρμογή του πακέτου μεταρρύθμισης φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα. 1.3 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση των υπηρεσιών άνοιας / έγκαιρης διάγνωσης, οξείας περίθαλψης, ανακουφιστικής φροντίδας και παρηγορητικής φροντίδας ανιάτων ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι περιεκτικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. 1.4 Αυξήσει την επίγνωση και κατανόηση του Σχεδιασμού Προχωρημένης Φροντίδας μεταξύ των ατόμων από CALD προελεύσεις. 1.5 Ενημερώνει το Συμβούλιο Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρούσας Στρατηγικής ώστε να εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων εφαρμογής της μεταρρύθμισης φροντίδας ηλικιωμένων. 12 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

15 2 ο ς ΣΤΟΧΟΣ Η επίτευξη ενός επίπεδου γνώσεων, δυνατότητας των συστημάτων και αυτοπεποίθησης για τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές έτσι ώστε να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές στην φροντίδα ηλικιωμένων ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 2.1 Αναπτύσσει, θα παραδίδει και θα προωθεί κατάλληλη πολύγλωσση πληροφόρηση και επιμόρφωση μέσω ενός συνολικού πλαισίου επικοινωνίας του Υπουργείου για άτομα από CALD προελεύσεις, έτσι ώστε να αυξάνει την επίγνωση του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και στήριξης και να διευκολύνει στην τεκμηριωμένη επιλογή των υπηρεσιών. 2.2 Αξιολογεί σε συνεχή βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Συνηγορίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (NACAP) για να περιλαμβάνει μια έμφαση στην προώθηση, στήριξη και αύξηση σε μέγιστο βαθμό της πρόσβασης στη συνηγορία για ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. 2.3 Συμπαρίσταται στους παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων να λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική, γλωσσική και πνευματική διαφορετικότητα και ανάγκες όταν απασχολούν μέλη της οικογένειας, φροντιστές και προσωπικούς συνηγόρους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιβάλλοντα απευθυνόμενα σε φροντίδα καταναλωτή. 2.4 Συνεχίζει να αναπτύσσει, στηρίζει και εφοδιάζει με πόρους καινοτόμα προγράμματα και έργα που αφορούν τους στόχους της στρατηγικής αυτής και θα προσδιορίζει αναδυόμενα θέματα, με χρηματοδότηση επί του παρόντος μέσω του Ταμείου Χορηγιών Βελτίωσης Υπηρεσίας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Υγιής Γήρανσης και τυχόν νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης. 2.5 Αναγνωρίζει και θα εφοδιάζει με πόρους το ρόλο των εθνο - συγκεκριμένων και πολιτισμικών υπηρεσιών αναπτύσσοντας τις ικανότητες των ατόμων από CALD προελεύσεις για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. 13

16 3 ο ς ΣΤΟΧΟΣ Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις είναι ικανά και έχουν την αυτοπεποίθηση να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 3.1 Εξασφαλίσει ώστε η Πύλη Φροντίδας Ηλικιωμένων να παρέχει πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλες υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μέσα από γλωσσικές υπηρεσίες και διάφορα μέσα επικοινωνίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί, θα εξετάζονται εναλλακτικά μέτρα για την επίτευξη πρόσβασης. 3.2 Εξετάσει τα εμπόδια που μπορεί να μειώνουν την δυνατότητα των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους. να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα, σε συγκεκριμένες διαδικασίες σχεδιασμού και κατανομής. 3.3 Διαθέσει επιδοτήσεις διαθέσιμες από το για να επεκτείνει το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επισκεπτών (CVS) ώστε να περιλαμβάνει ειδικά ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, μειώνοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα ηλικιωμένων. 3.4 Αναπτύξει και θα εφαρμόζει επιλογές για τη βελτίωση και επέκταση της κάλυψης των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε όλο το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. 3.5 Προωθεί τη διαθεσιμότητα των γλωσσικών υπηρεσιών, στις κοινότητες από CALD προελεύσεις και στα άτομα που λαμβάνουν φροντίδα ηλικιωμένων. 3.6 Προωθεί ειδικές πληροφορίες για τους φροντιστές στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινότητες από CALD προελεύσεις, φροντιστές και άτομα που λαμβάνουν φροντίδα ηλικιωμένων για να δημιουργεί μεγαλύτερη επίγνωση και κατανόηση για τους ρόλους των φροντιστών σαν συνεργάτες στη φροντίδα και θα συνεχίζει τις υπηρεσίες που στηρίζουν τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. 14 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

17 4 ο ς Στόχος Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της παράδοσης υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και των φροντιστών τους ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 4.1 Αναγνωρίσει τα μέλη όλων των Ειδικών Αναγκών ομάδων, περιλαμβανομένων των ατόμων από CALD προελεύσεις, στα πλαίσια της νομοθεσίας Ποιότητα των Αρχών Φροντίδας 1997, η οποία περιλαμβάνει τα Πρότυπα Διαπίστευσης, Κοινές Προδιαγραφές Κοινοτικής Φροντίδας, και Πρότυπα Ευέλικτης Φροντίδας και θα στηρίζει τον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων στο να κατανοεί για το πώς ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, ταιριάζουν σε αυτά τα πλαίσια διαπίστευσης. 4.2 Θα ενεργήσει στην ανάπτυξη των δεικτών ποιοτικής φροντίδας ηλικιωμένων, ώστε να αναπτυχθούν ειδικοί μηχανισμοί που να αντανακλούν την κατάλληλη φροντίδα στους πελάτες από CALD προελεύσεις. 4.3 Στηρίξει και θα παρακολουθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή των υπηρεσιών άνοιας για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται ειδικά στις πολιτισμικές αξίες και αντιλήψεις. 4.4 Συνεργάζεται με οργανώσεις που χρηματοδοτούνται για τη βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των τομέων υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων για να εξετάζει και να διευθετεί τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες από CALD προελεύσεις στη λήψη αδιάλειπτων υπηρεσιών φροντίδας. 4.5 Εξασφαλίσει ώστε το Σύστημα Διερεύνησης Παραπόνων Φροντίδας Ηλικιωμένων να προωθείται στις κοινότητες από CALD προελεύσεις, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης δίγλωσσων λειτουργών, υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης. 4.6 Συνεργάζεται με τον τομέα ατόμων από CALD προελεύσεις, περιλαμβανομένων των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών, για να αναπτύσσει και να προσφέρει εκπαίδευση πολιτισμπολιτισμικής ικανότητας για την προώθηση και την ενσωμάτωση σε όλες τις υπηρεσίες. φροντίδας ηλικιωμένων. 4.7 Συνεργάζεται με άλλες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς για την ανάπτυξη κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού προσωπικού φροντίδας ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις. 15

18 5 ο ς Στόχος Η ενίσχυση της δυνατότητας του τομέα που ασχολείται με άτομα από CALD προελεύσεις στην παροχή υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Το DoHA θα: 5.1 Επεκτείνει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των υφιστάμενων και αναδυόμενων κοινοτήτων από CALD προελεύσεις, καθιστώντας τες σαν πιθανούς παρόχους υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και επίσης θα αναπτύσσει συνεχείς υπηρεσίες σε όλους τους τομείς φροντίδας ηλικιωμένων περιλαμβανομένων αυτών της άνοιας και ανακουφιστικής φροντίδας. 5.2 Αναπτύξει στοχευμένες επικοινωνίες για την αντιμετώπιση τυχόν υπαρχόντων «στιγμάτων» στις κοινότητες από CALD προελεύσεις που αναστέλλουν την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. 5.3 Στηρίξει την εφαρμογή της παρούσας Στρατηγικής προωθώντας την επίγνωση της Στρατηγικής και της ετήσιάς έκθεσής της. 5.4 Συνεργάζεται με τον τομέα που ασχολείται με άτομα από CALD προελεύσεις, θα αναπτύξει στοχευμένες επικοινωνίες για την ενθάρρυνση μελών από CALD προελεύσεις να εξετάζουν τις προοπτικές απασχόλησης, εθελοντισμού και κατάρτισης στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων. 5.5 Αναπτύξει οργανωμένες διόδους για να διευκολυνθεί η απασχόληση κατάλληλου δίγλωσσου προσωπικού στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. 5.6 Θα αναπτύξει σχετικά πρότυπα υπηρεσιών και συνεργασιών που διευκολύνουν τη συμμετοχή των κοινοτήτων από CALD προελεύσεις στην παροχή φροντίδας ηλικιωμένων. 16 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

19 6 ο ς Στόχος Η επίτευξη καλύτερων πρακτικών μέσω της βελτίωσης της έρευνας και μηχανισμών συλλογής δεδομένων που να είναι περιεκτικές της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας του γηράσκοντος πληθυσμού ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 6.1 Συνεργάζεται με τους ερευνητικούς φορείς γήρανσης για να βοηθήσει έτσι ώστε ότι οι κοινότητες από CALD προελεύσεις να εκπροσωπούνται, τουλάχιστον σε αναλογία με το μέγεθος της κοινότητάς τους, σε όλες τις αντιπροσωπευτικές μελέτες και έρευνες του ηλικιωμένου πληθυσμού και φροντίδας ηλικιωμένων και αυτή η πολυμορφία να αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση της κάλυψης. 6.2 Αναπτύξει, σε συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς, ένα πρόγραμμα έρευνας με το οποίο θα ενημερώνει τις κοινότητες από CALD προελεύσεις για την ύπαρξη υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων που είναι δίκαιες, ποιοτικές, αποτελεσματικές, προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς. 6.3 Συνεργαστεί με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (AIHW) για την ίδρυση ενός Κεντρικού Γραφείο Διαχείρισης των Δεδομένων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Aged Care Data Clearing House), περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με πελάτες από CALD προελεύσεις, πρακτικούς πόρους, εγχειρίδια λειτουργιών / διαδικασιών, εξεταζόμενες περιπτώσεις, υλικά έρευνας, ροές εργασίες για επίλυση προβλημάτων, οργανωτικά σχέδια αλλαγής εργασίας και πακέτα προώθησης της υγείας. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται και ένας ενεργός ρόλος για να παρακολουθεί τυχόν κενά στις υπηρεσίες για πελάτες από CALD προελεύσεις και να εντοπίζει παρεμβάσεις κατά προτεραιότητα. 6.4 Συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς για να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ποικιλομορφία του πληθυσμού της Αυστραλίας εκπροσωπείται σε όλους τους τομείς υγείας και ιατρικής έρευνας. 6.5 Συνεργαστεί με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (ABS): (α) στην ανάπτυξη προτύπων για να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές συλλογές δεδομένων περιλαμβάνουν την κατάλληλη εκπροσώπηση των ομάδων ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις. (β) για να εξασφαλιστεί ότι η κωδικοποίηση και δημοσίευση των στοιχείων από τις σχετικές συλλογές δεδομένων προβλέπεται και για τις κοινότητες ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις. (γ) για να αναπτύξει και να διαθέσει ελεύθερα μια συλλογή των διαθέσιμων πηγών δεδομένων σχετικά με τους πληθυσμούς ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις και ειδικά σετ δεδομένων ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις, για την στήριξη της εφαρμογής της εν λόγω Στρατηγικής. (δ) για να συμπεριληφθούν οι δείκτες από CALD προελεύσεις στην Απογραφή της Αυστραλίας, Έρευνα της Αναπηρίας, Γήρανσης και Φροντιστών (SDAC). 6.6 για να χρησιμοποιηθούν προσωπικές ιστορίες, δεδομένα, συμβουλές και έρευνα που αποκτήθηκαν σε συνεργασία με την κοινότητα από CALD προελεύσεις για να ενημερώσει την ανάπτυξη / βελτίωση του ανταποκρινόμενου σχεδιασμού φροντίδας ηλικιωμένων και την παροχή υπηρεσιών. 17

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ακρωνύμια και όροι ACAT (Aged Care) Φροντίδα Ηλικιωμένων Aged Care Gateway (Πύλη Φροντίδας Ηλικιωμένων) CALD CALD Κύριοι Ενδιαφερόμενοι Φροντιστής Άτομο Εξερχόμενο από τη Φροντίδα Κοινοτική Φροντίδα Άμεση Φροντίδα Καταναλωτή (CDC) Ομάδα Αξιολόγησης Φροντίδας Ηλικιωμένων Εμπεριέχει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση και παρέχουν προσωπική φροντίδα ή / και νοσηλευτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων της Οικιακής Φροντίδας (Community Care), το Πρόγραμμα Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας, ανακουφιστική φροντίδα, ιδρυματική φροντίδα και από τον Ιούλιο του 2015, το πρόγραμμα Οικιακής Στήριξης. Το αναγνωρίσιμο σημείο εισόδου για το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων που παρέχει τη δυνατότητα σε ηλικιωμένα άτομα, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Διαφορετικές Πολιτισμικές και Γλωσσικές (προελεύσεις) Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που έχει έννομο συμφέρον σε άτομα ή κοινότητες από διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές προελεύσεις. Μπορεί να είναι φορείς παροχής υπηρεσιών, καταναλωτές, φροντιστές, ερευνητές και πολίτες. Άτομα που παρέχουν προσωπική φροντίδα, στήριξη και βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ιατρικές καταστάσεις (περιλαμβανομένων των τερματικών ή χρόνιων ασθενειών), διανοητική ασθένεια ή αδυναμία λόγω ηλικίας (σύμφωνα με το Νόμο Αναγνώρισης Φροντιστή 2010 ). Ο όρος Φροντιστές περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας, φίλους, συγγενείς, αδέλφια ή γείτονες. Για τους σκοπούς της Στρατηγικής, Άτομο εξερχόμενο από τη φροντίδα θεωρείται ο ενήλικας που ήταν για ένα διάστημα υπό φροντίδα ως παιδί (δηλαδή κάτω της ηλικίας των 18 ετών). Αυτή η φροντίδα θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το κράτος μέσω δικαστικής απόφασης, ή σε εθελοντική βάση. Μια τέτοια φροντίδα μπορεί να είχε παρασχεθεί από ανάδοχη οικογένεια, ιδρυματική φροντίδα (κυρίως ιδρύματα παιδιών) ή άλλες ρυθμίσεις εκτός της άμεσης ή η διευρυμένης οικογένειας. Η φροντίδα μπορεί να είχε χορηγηθεί άμεσα από το κράτος ή από τον εθελοντικό ή ιδιωτικό τομέα. Ο όρος «άτομο εξερχόμενο από την φροντίδα» περιλαμβάνει τους Ξεχασμένους Αυστραλούς, τα Πρώην Παιδιά Μετανάστες και τα Παιδιά των Κλεμμένων Γενιών. Φροντίδα που αποτελείται από ένα πακέτο υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας και άλλη προσωπική βοήθεια που παρέχεται σε ένα άτομο που δεν του παρέχεται οικιακή φροντίδα (σύμφωνα με το τμήμα 45-3 του Νόμου Φροντίδας Ηλικιωμένων 1997 (Aged Care Act 1997). Για τους σκοπούς της παρούσας Στρατηγικής, η CDC εξουσιοδοτεί το άτομο να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωής του. Επικεντρώνεται στους στόχους της ζωής του ατόμου και τις δυνάμεις του, τοποθετώντας τις ανάγκες του στο επίκεντρο των υπηρεσιών και της στήριξης (περιλαμβανομένων της φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσιών υγείας). Το πρόσωπο κάνει επιλογές και / ή διαχειρίζεται τις υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση, στο βαθμό που είναι σε θέση και επιθυμεί να πράξει, περιλαμβανομένου και για το ποιος θα προσφέρει τις υπηρεσίες και πότε. Όταν υπάρχει φροντιστής, αναγνωρίζονται και θεωρούνται και οι ανάγκες αυτού. Η CDC ενσωματώνει πολλές από τις αρχές της Επικεντρωμένης στο Άτομο Φροντίδας, θέτοντας παράλληλα τον καταναλωτή να έχει τον έλεγχο για τις αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα του. 18 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

Υποστηρίξεις Φροντιστών

Υποστηρίξεις Φροντιστών Σελίδα Υποστηρίξεις Φροντιστών Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρίξεις που διατίθενται για φροντιστές σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι κυριότερες επαφές περιλαμβάνουν: Carers NSW

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Κοινοτικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (Community Aged Care Packages - CACP)

Πακέτα Κοινοτικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (Community Aged Care Packages - CACP) Options in Aged Care Greek Επιλογές στη Φροντίδα Ηλικιωμένων Υπάρχουν πολλά είδη υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά για να βρείτε ποιες επιλογές διατίθενται για εσάς ή για μέλος της οικογένειάς σας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ «Έχω μια ανησυχία - Ένα βίντεο για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειες και φίλους τους» Noeline Brown

Διαβάστε περισσότερα

5. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι

5. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι 5. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι Αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας καθώς γερνάτε, αλλά χρειάζεστε κάποια βοήθεια με δουλειές όπως καθάρισμα και προετοιμασία γευμάτων, ή με τη μεταφορά, έτσι ώστε να μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετάβαση των Ελλήνων Νέο Μεταναστών στην Αυστραλία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Η Μετάβαση των Ελλήνων Νέο Μεταναστών στην Αυστραλία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις Η Μετάβαση των Ελλήνων Νέο Μεταναστών στην Αυστραλία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις Μία μελέτη της Αυστραλό Ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η μελέτη έχει γίνει από την Αυστραλό Ελληνική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας, Merri Community Health Services, φιλοδοξούν να προάγουν τον συνυπολογισμό και την συμμετοχή των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM).

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή στη θεραπεία είναι πράξη θάρρους Οι πρώτες καταγραφές συμμετοχής νοσούντων

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητά σας

Οδηγός για τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητά σας GREEK Οδηγός για τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητά σας Ενδυνάμωση των δομών και ικανοτήτων για τις αναδυόμενες ανάγκες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στις πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό σχέδιο 2006-2010: Συνδέοντας Ανθρώπους, Οικοδομώντας Κοινότητες. Τόμος 2: Κοινοτικές Ομάδες-Στόχοι και Σχέδια Δράσης

Κοινωνικό σχέδιο 2006-2010: Συνδέοντας Ανθρώπους, Οικοδομώντας Κοινότητες. Τόμος 2: Κοινοτικές Ομάδες-Στόχοι και Σχέδια Δράσης Κοινωνικό σχέδιο 2006-2010: Συνδέοντας Ανθρώπους, Οικοδομώντας Κοινότητες Τόμος 2: Ομάδες-Στόχοι και Σχέδια Δράσης Πίνακας περιεχομένων 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.0 ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα