ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

2 Εθνική Στρατηγική Φροντίδας Γήρανσης και Ηλικιωμένων για Άτομα από Διαφορετικές Πολιτισμικές και Γλωσσικές Προελεύσεις (CALD) ISBN: ISBN Διαδικτύου: Αριθμός Έγκρισης Εκδόσεων: D0982 Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας 2012 Αυτή η εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Μπορείτε να αναπαράγετε το σύνολο ή μέρος της εργασίας αυτής σε αναλλοίωτη μορφή για την προσωπική σας χρήση, ή αν είστε μέρος ενός οργανισμού, για εσωτερική χρήση εντός του οργανισμού σας, αλλά μόνο αν εσείς ή ο οργανισμός σας δεν χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή για εμπορικούς σκοπούς και διατηρήσετε τη σημείωση αυτή περί πνευματικών δικαιωμάτων και όλες τις ανακοινώσεις αποκηρύξεως σαν μέρος της αναπαραγωγής. Εκτός από τα δικαιώματα χρήσης όπως επιτρέπεται από το Νόμο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright Act 1968) ή επιτρέπεται από αυτήν τη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, όλα τα άλλα δικαιώματα διατηρούνται και δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της εργασίας αυτής με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή διαφορετικό) χωρίς πρώτα να σας δοθεί ειδική γραπτή άδεια από την Κοινοπολιτεία για να το πράξετε. Αιτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την αναπαραγωγή και τα δικαιώματα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στο Τμήμα Υπηρεσιών και Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας και Γήρανσης, στη διεύθυνση GPO Box 9848, Canberra ACT 2601, ή με στην ηλεκτρονική διεύθυνση

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Υπουργού 3 Πολυπολιτισμική Αυστραλία 4 Οι τρέχουσες προσεγγίσεις για την ικανοποίηση των αναγκών της πολιτισμπολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας 6 Πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλη φροντίδα 7 Ετήσιες Εκθέσεις 8 Αρχές 8 Στρατηγικοί Στόχοι και Δράσεις 12 1 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Η συνεισφορά των CALD ατόμων να επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη πολιτικών στο τομέα της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και τα προγράμματα που είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες 12 2 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Επίτευξη ενός επιπέδου γνώσεων, δυνατότητας συστημάτων και εμπιστοσύνης για τα ηλικιωμένα άτομα από διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές προελεύσεις (CALD), τις οικογένειές και τους φροντιστές τους για να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές στην φροντίδα ηλικιωμένων 13 3 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Οι ηλικιωμένοι από CALD προελεύσεις, να είναι σε θέση και να έχουν την αυτοπεποίθηση να αποκτούν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών στον τομέα γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων 14 4 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών στον τομέα γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων για να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους 15 5 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση της δυνατότητας του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων 16 6 Ο ς ΣΤΟΧΟΣ Επίτευξη καλύτερων πρακτικών μέσω της βελτίωσης της έρευνας και μηχανισμών συλλογής δεδομένων ώστε να πληρούν τις ανάγκες της πολιτισμπολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας του γηράσκοντας πληθυσμού 17 Παραρτήματα 18 Ακρωνύμια και Όροι 18 Σχετική Πολιτική και Θεσμικά Πλαίσια 20 Περισσότερες Πληροφορίες 21 1

4 2 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την ευκαιρία να παρουσιάσω τη νέα Εθνική Στρατηγική για τη Γήρανση και Φροντίδα Ηλικιωμένων για Άτομα από Διαφορετικές Πολιτισμικές και Γλωσσικές (CALD) Προελεύσεις (η Στρατηγική). Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε μια υψηλής ποιότητας και πολιτισμικά κατάλληλης φροντίδας ηλικιωμένων σε άτομα από CALD προελεύσεις. Έχει τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά πρωτοβουλιών που αναγνωρίζει ότι: ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων στην Αυστραλία έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στα άλλα ηλικιωμένα άτομα, η αλλαγή των προτύπων μετανάστευσης στην Αυστραλία θα οδηγήσει στην αλλαγή των ομάδων καταναλωτών, που θα επηρεάσει την παράδοση υπηρεσιών και χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, και εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση σε μια πολιτισμικά κατάλληλη φροντίδα ηλικιωμένων στην Αυστραλία. Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να ενημερώσει τον τρόπο που η Αυστραλιανή Κυβέρνηση στηρίζει τον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων για να παρέχει φροντίδα που να είναι κατάλληλη και ευαίσθητη στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας και Γήρανσης (DoHA) να εφαρμόζει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πακέτο μεταρρύθμισης της φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα και επίσης βοηθάει στην καθοδήγηση για τις προτεραιότητες στις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων να παρέχουν στήριξη στις ζωές των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, τις οικογένειες και φροντιστές τους για να συνεχίσουν να συμβάλλουν και να συνεργάζονται με τις κοινότητές τους. Η φροντίδα ηλικιωμένων πρέπει να διευκολύνει τη κοινοτική ζωή των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις και όχι το αντίστροφο. Η Στρατηγική συμπληρώνει την πολυπολιτισμική πολιτική της Αυστραλίας, Ο Λαός της Αυστραλίας, που κυκλοφόρησε το Η Ομοσπονδία Συμβουλίων Εθνοτικών Κοινοτήτων της Αυστραλίας αξίζει επαίνου για τη σημαντική συμβολή της στη Στρατηγική αυτή και τους ευχαριστώ για το χρόνο και τη δέσμευσή τους. Περιμένω με ανυπομονησία την εφαρμογή αυτής της Στρατηγικής και των πρωτοβουλιών της, που θα ωφελήσει τα άτομα από CALD προελεύσεις στο μέλλον. Mark Butler, Βουλευτής 3

6 Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η Αυστραλία είναι μια από τις πιο ποικιλόμορφες πολιτισμικά χώρες στον κόσμο. Τα άτομα από CALD προελεύσεις αποτελούν ένα σημαντικό και αυξανόμενο ποσοστό του Αυστραλιανού πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στην Αυστραλιανή κοινότητα βοηθώντας στην οικοδόμηση της εύπορης και πολιτισμπολιτισμικά πλούσιας χώρας στην οποία ζούμε σήμερα. Περίπου το 20 τοις εκατό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας, ένα ποσοστό που ισοδυναμεί με περισσότερα από 600,000 άτομα. Μέχρι το 2021, περισσότερο από το 30 τοις εκατό του πληθυσμού των ηλικιωμένων της Αυστραλίας θα έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας. Παρόλο που το 14 τοις εκατό των Αυστραλών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, το ποσοστό αυτό διαφέρει σημαντικά μεταξύ ενός αριθμού κοινοτήτων με άτομα από CALD προελεύσεις λόγω των μεταναστευτικών ροών. Για παράδειγμα, από τα άτομα στην Αυστραλία που γεννήθηκαν στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Σλοβενία, περισσότερα από το 60 τοις εκατό είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Αντίθετα, από τα άτομα που ζουν στην Αυστραλία, και γεννήθηκαν στη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν ή το Αφγανιστάν, λιγότερα από το πέντε τοις εκατό είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Μέχρι το 2021, περισσότερο από το 30 τοις εκατό του πληθυσμού των ηλικιωμένων της Αυστραλίας θα έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι ηλικιωμένοι Αυστραλοί από CALD προελεύσεις δεν είναι μια ενιαία ομάδα. Η διαφορετικότητα μέσα στην Αυστραλιανή κοινότητα ατόμων από CALD προελεύσεις είναι σημαντική. Οι Αυστραλοί ταυτίζονται με περισσότερες από 300 καταγωγές και υπάρχουν περισσότερες από 260 διαφορετικές γλώσσες που ομιλούνται σήμερα στην Αυστραλία, περιλαμβανομένων και των γλωσσών των αυτοχθόνων. 4 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

7 Οι ανάγκες των διαφόρων κοινοτήτων και ατόμων από CALD προελεύσεις μέσα στις κοινότητες αυτές διαφέρουν σημαντικά. Οι ξεχωριστές αυτές ανάγκες θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ικανοποιούνται στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο κάθε ξεχωριστό άτομο ανεξάρτητα από την πολιτισμική ή γλωσσική προέλευσή του. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτισμπολιτισμικά πλάσματα ενσωματωμένα στο πλαίσιο των πολιτισμπολιτισμικών και γλωσσικών προτύπων των οικογενειών τους, των κοινωνικών ομάδων, της κοινότητας, εκπαίδευσης και εμπειριών. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον πολύτιμο ρόλο που εκτελούν οι φροντιστές στην παροχή φροντίδας και στήριξης στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις. Οι φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις μπορεί να βιώσουν μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση και πλοήγηση του συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων πολλοί φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις είναι «κρυφοί» φροντιστές, που είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται με τις διαφορετικότητες στη γλώσσα και πολιτισμό. ΠολιτισμΠολιτισμική αντίσταση στις επίσημες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων σε πολλές CALD κοινότητες σημαίνει ότι πολλά ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις είναι οι ίδιοι φροντιστές για ένα μέλος της οικογένειας και πολλοί φροντιστές από CALD προελεύσεις αντιμετωπίζουν πολιτισμικά και άλλα εμπόδια στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες στήριξης φροντιστών. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά πλάσματα ενσωματωμένα στο πλαίσιο των πολιτισμικών και γλωσσικών προτύπων των οικογενειών τους, των κοινωνικών ομάδων, της κοινότητας, εκπαίδευσης και εμπειριών. Όπως σε οποιαδήποτε ομάδα ατόμων, τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις έχουν πολλαπλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που επικαλύπτουν και τροποποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους και τον τρόπο που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αυτή η «διαφορετικότητα μέσα στη διαφορετικότητα» περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται) άτομα εξερχόμενα από τη φροντίδα, λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικούς, τρανσεξουαλικούς ή διαφυλικούς, άτομα που ζουν με άνοια, άτομα σε Παρηγορητική Φροντίδα Ανιάτων, άτομα που υποφέρουν λόγω οικονομικών δυσχερειών και θεμάτων που σχετίζονται με τη διαβίωση σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Όλα τα θέματα που συζητούνται στην παρούσα Στρατηγική τείνουν να επιδεινώνονται για τις διαφορετικές ομάδες και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές εμπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων με προσφυγικές ή παρόμοιες με τις προσφυγικές εμπειρίες, καθώς και οι βετεράνοι από CALD προελεύσεις που θα χρειάζονται την εξέταση της ψυχικής υγείας τους στην ανάπτυξη και παροχή της κατάλληλης φροντίδας ηλικιωμένων. 5

8 Τρέχουσες Προσεγγίσεις στην Φροντίδα για την Πολιτισμική και Γλωσσική Πολυμορφία Ο Νόμος Φροντίδας Ηλικιωμένων 1997 (Aged Care Act 1997) και οι σχετικές αρχές του καθορίζουν έναν αριθμό ομάδων με Ειδικές Ανάγκες που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. Οι άνθρωποι από μη αγγλόφωνες προελεύσεις (από CALD προελεύσεις) προσδιορίζονται ως μία από αυτές τις ομάδες. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ωφελούνται από την ίδια χρηματοδότηση και υπηρεσίες όπως τα άλλα ηλικιωμένα άτομα στην κοινότητα. Υπάρχουν επίσης και ορισμένες πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των Ειδικών Αναγκών τους. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση χρηματοδοτεί ένα οργανισμό σε κάθε πολιτεία και επικράτεια για να εξοπλίζει πάροχους φροντίδας ηλικιωμένων ώστε να προσφέρουν μια πολιτισμικά κατάλληλη φροντίδα στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις. Αυτοί οι οργανισμοί παρέχουν πολιτισμικά κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με πρακτικές υψηλής ποιότητας στο χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων και στηρίζουν τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων ώστε να αναπτύσσουν νέες πολυπολιτισμικά κατάλληλες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των συγκροτημάτων (clusters), εθνοτικά συγκεκριμένων και πολιτισμικών υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. Χρηματοδότηση παρέχεται επίσης στους οργανισμούς για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους από CALD κοινότητες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνουν μεταφράσεις, παραπομπές και ενημερωτικές ημερίδες για τις CALD κοινότητες. Επιπλέον, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση παρέχει οικονομική στήριξη σε κυβερνητικές χρηματοδοτημένες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας. Την υπηρεσία αυτή παρέχει η Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Η Εθνική Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα και παρέχει τόσο τηλεφωνική όσο και επιτόπου διερμηνεία. 6 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

9 Πολιτισμικά και Γλωσσικά Κατάλληλη φροντίδα Ο όρος «πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλη» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται σαν μια αναφορά σε μια σειρά από έννοιες, όπως οι εξής: πολιτισμική και γλωσσική ανταπόκριση, πολιτισμική και γλωσσική ένταξη, και πολιτισμική και γλωσσική ευαισθησία. Σε αυτή τη Στρατηγική, ό όρος πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλη φροντίδα αναφέρεται στη φροντίδα που αντανακλάται και ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές, γλωσσικές και πνευματικές ανάγκες του ατόμου. Χρησιμοποιεί πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, εμπειρίες και προοπτικές εθνολογικά διαφορετικών ανθρώπων για να προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων πιο αποτελεσματικά. «Η Πολυμορφία μέσα στην πολυμορφία» πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. 7

10 Οι αρχές έχουν επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσουν το τομέα φροντίδας ηλικιωμένων να θεωρήσει την κατάλληλη από πλευράς CALD προέλευσης πρακτική μέσα στους δικούς τους οργανισμούς. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Το Υπουργείο Υγείας και Γήρανσης (DoHA) θα εφαρμόζει τους στρατηγικούς στόχους αυτής της Στρατηγικής και θα εκδίδει μια έκθεση προόδου της Στρατηγικής αυτής σε ετήσια βάση. Η πρόοδος προς επίτευξη των επιμέρους στρατηγικών στόχων θα προκύψει σε περισσότερο από μία περίοδο αναφοράς. Η έκθεση θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη για αξιολόγηση από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις επόμενες περιόδους αναφοράς. Το DoHA θα δημοσιοποιήσει την κυκλοφορία των ετήσιων εκθέσεων και την ύπαρξη της εν λόγω Στρατηγικής. Θα υπάρξει μια επίσημη αξιολόγηση της Στρατηγικής που θα συμπεριληφθεί στην ευρύτερη αξιολόγηση του πακέτου φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του οποίου θα γίνει το ΑΡΧΕΣ Υπάρχουν μια σειρά πολιτικών που θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα, σαν επακόλουθο του πακέτου μεταρρύθμισης της φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα και που θα επηρεάσει τις ζωές των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους. Για να καταφέρουμε ώστε όλες οι δραστηριότητες της DoHA που σχετίζονται με τη γήρανση και τη φροντίδα ηλικιωμένων να είναι κατάλληλες στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, οι ακόλουθες αρχές έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ένταξη των ατόμων από CALD προελεύσεις σε όλες τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και τους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και δράσεις αυτής της στρατηγικής. Οι αρχές, έχουν επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων να εξετάσει τις κατάλληλες πρακτικές για την CALD μέσα στους δικούς τους οργανισμούς. Οι αρχές αυτές είναι γραμμένες σε χρόνο ενεστώτα για να προωθήσουν την προσδοκία της ενσωμάτωσής τους σε πράξη αμέσως ή το συντομότερο δυνατό. 8 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

11 ΕΝΤΑΞΗ - Οι ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών τους και των φροντιστών περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη των πολιτικών και προγραμμάτων της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, στον τομέα της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων, σε συνεχή βάση Η πολιτική γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και η ανάπτυξη του προγράμματος έχει σχεδιαστεί, αναλυθεί και εφαρμοστεί για να είναι δίκαιη, περιεκτική και κατάλληλη για τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους.. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τις ανάγκες Παρηγορητικής Φροντίδας Ανιάτων, την άνοια και διανοητικά και χρόνια προβλήματα υγείας. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές συμμετέχουν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων της γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσιών μέσω συμμετοχικών συμβουλευτικών δομών. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές υποστηρίζονται και έχουν τη γνώση και την αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές έχουν τις πληροφορίες, τις γνώσεις και την πρόσβαση σε γλωσσικές υπηρεσίες ώστε να συνεργάζονται με τον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων και τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, σαν ενημερωμένοι και υποστηριζόμενοι καταναλωτές και αυτό-συνήγοροι. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές έχουν τις γνώσεις, ικανότητα και υποστήριξη να ασκούν συνειδητή επιλογή για τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και των παρόχων υπηρεσιών. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, απολαμβάνουν το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και είναι απαλλαγμένα από την κακοποίηση των ηλικιωμένων. 9

12 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ - Όλοι οι τομείς γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων κατανοούν τη σημασία της παράδοσης φροντίδας που να ανταποκρίνεται άμεσα πολιτισμικά και γλωσσικά Όλες οι υπηρεσίες γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων έχουν την ευθύνη να παρέχουν πολιτισμικά, γλωσσικά και πνευματικά κατάλληλη και ευέλικτη φροντίδα ηλικιωμένων (διαμέσου γενικών, πολιτισμικών και εθνόσυγκεκριμένων τύπων υπηρεσιών) για να διευκολύνουν τους από CALD προελεύσεις ηλικιωμένους παραλήπτες φροντίδας να πραγματοποιούν τη μέγιστη δυνατή επιλογή. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για τη γήρανση και φροντίδα ηλικιωμένων παρέχονται μέσω στρατηγικών επικοινωνίας που είναι σαφείς, εύκολα προσιτές και σχετικές για τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. Η φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται όπως μια προσέγγιση σε ένα καταναλωτή. Είναι σημαντικό να έχουμε την κατάλληλη κατανόηση όσο αφορά την προέλευση, πολιτισμό, πεποιθήσεις και ανάγκες του κάθε ατόμου. Όλες οι πρωτοβουλίες της πολιτικής για μια υγιή γήρανση λαμβάνουν υπόψη και απευθύνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους. Γλωσσικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης είναι διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές να έχουν πρόσβαση σε όλους τους τομείς του συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων. Διαβεβαίωση ότι οι διαφορετικές υπό-ομάδες μέσα στις κοινότητες CALD (περιλαμβανομένων των περιφερειακών, αγροτικών, απομακρυσμένων, μικρών κοινοτήτων, αναδυόμενων κοινοτήτων γήρανσης CALD, ατόμων εξερχομένων από φροντίδα και ηλικιωμένων με χαμηλό επίπεδο γνώσεων για την υγεία) λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Όλες οι καταγγελίες σχετικά με τη φροντίδα ηλικιωμένων και οι μηχανισμοί παρατηρήσεων και σχολίων είναι πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλοι. 10 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

13 Είναι σημαντικό το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων να αποκρίνεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις ατόμων από CALD προελεύσεις. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Οι υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης είναι κατάλληλες για τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές και αξιολογούνται αναλόγως Οι υπηρεσίες και τα πρότυπα υπηρεσιών πληρούν τις πολιτισμικές και γλωσσικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές και ενσωματώνουν τις αρχές φροντίδας που απολαμβάνουν οι καταναλωτές. Οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων έχουν τη δομική ικανότητα και τους πόρους για να αναπτύξουν τη οργανωτική τους ικανότητα που θα τους βοηθήσει να παρέχουν την κατάλληλη πολιτισμικά και γλωσσικά φροντίδα. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λειτουργού φροντίδας ηλικιωμένων όπως και των δεξιοτήτων και γνώσεων του εθελοντή που θα τους επιτρέπει να προσφέρουν στα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις την κατάλληλη φροντίδα όπως αυτή που απευθύνεται σε ένα καταναλωτή. Η έρευνα και η μετατροπή της έρευνας σε καλύτερη πρακτική ενθαρρύνεται για να στηρίξει την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών και προγραμμάτων για τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ CAPA ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - Άτομα από CALD προελεύσεις και κοινότητες CALD έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις ανάγκες γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και επίσης να συμμετέχουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες Η δυνατότητα της κοινότητας CALD είναι κατανοητή και λαμβάνεται υπόψη στις προσεγγίσεις σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων για τη στήριξη ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. Η δυνατότητα της κοινότητας CALD ενισχύεται προκειμένου να βοηθήσει τη στήριξη σε ευρύτερη βάση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. Η δυνατότητα της κοινότητας CALD ενισχύεται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εργατικό δυναμικό με δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων που να είναι πολιτισμικά, γλωσσικά και θρησκευτικά κατάλληλες. Οι συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, παρόχων φροντίδας ηλικιωμένων και οργανώσεων CALD ενισχύονται, ώστε να αναπτύσσουν την ικανότητα των ατόμων από CALD προελεύσεις για να έχουν συνεχή πρόσβαση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στην παράδοση υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων, ακόμα και σαν εθελοντές. 11

14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ The Strategic goals and actions are the tangible outcomes that DoHA will achieve from ο ς ΣΤΟΧΟΣ Η συνεισφορά της CALD συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων που να είναι κατάλληλες και ευαίσθητες ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 1.1 Καθιερώσει και θα χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες μηχανισμούς διαβούλευσης σε συνεχή βάση για να συμμετέχει στο εύρος των θεμάτων φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και την ενεργοποίηση μηχανισμών όπως οι στρατηγικές επικοινωνίας. 1.2 Συμπεριλαμβάνει και θα στηρίζει τους τομείς που συνηγορούν υπέρ των CALD στην ανάπτυξη του προγράμματος φροντίδας ηλικιωμένων και αξιολόγηση των συμβουλευτικών μηχανισμών, περιλαμβανομένων και των συζητήσεων σχετικά με την εφαρμογή του πακέτου μεταρρύθμισης φροντίδας ηλικιωμένων Ζείτε Περισσότερο Ζείτε Καλύτερα. 1.3 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση των υπηρεσιών άνοιας / έγκαιρης διάγνωσης, οξείας περίθαλψης, ανακουφιστικής φροντίδας και παρηγορητικής φροντίδας ανιάτων ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι περιεκτικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. 1.4 Αυξήσει την επίγνωση και κατανόηση του Σχεδιασμού Προχωρημένης Φροντίδας μεταξύ των ατόμων από CALD προελεύσεις. 1.5 Ενημερώνει το Συμβούλιο Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρούσας Στρατηγικής ώστε να εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων εφαρμογής της μεταρρύθμισης φροντίδας ηλικιωμένων. 12 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

15 2 ο ς ΣΤΟΧΟΣ Η επίτευξη ενός επίπεδου γνώσεων, δυνατότητας των συστημάτων και αυτοπεποίθησης για τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές έτσι ώστε να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές στην φροντίδα ηλικιωμένων ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 2.1 Αναπτύσσει, θα παραδίδει και θα προωθεί κατάλληλη πολύγλωσση πληροφόρηση και επιμόρφωση μέσω ενός συνολικού πλαισίου επικοινωνίας του Υπουργείου για άτομα από CALD προελεύσεις, έτσι ώστε να αυξάνει την επίγνωση του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και στήριξης και να διευκολύνει στην τεκμηριωμένη επιλογή των υπηρεσιών. 2.2 Αξιολογεί σε συνεχή βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Συνηγορίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (NACAP) για να περιλαμβάνει μια έμφαση στην προώθηση, στήριξη και αύξηση σε μέγιστο βαθμό της πρόσβασης στη συνηγορία για ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. 2.3 Συμπαρίσταται στους παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων να λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική, γλωσσική και πνευματική διαφορετικότητα και ανάγκες όταν απασχολούν μέλη της οικογένειας, φροντιστές και προσωπικούς συνηγόρους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιβάλλοντα απευθυνόμενα σε φροντίδα καταναλωτή. 2.4 Συνεχίζει να αναπτύσσει, στηρίζει και εφοδιάζει με πόρους καινοτόμα προγράμματα και έργα που αφορούν τους στόχους της στρατηγικής αυτής και θα προσδιορίζει αναδυόμενα θέματα, με χρηματοδότηση επί του παρόντος μέσω του Ταμείου Χορηγιών Βελτίωσης Υπηρεσίας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Υγιής Γήρανσης και τυχόν νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης. 2.5 Αναγνωρίζει και θα εφοδιάζει με πόρους το ρόλο των εθνο - συγκεκριμένων και πολιτισμικών υπηρεσιών αναπτύσσοντας τις ικανότητες των ατόμων από CALD προελεύσεις για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. 13

16 3 ο ς ΣΤΟΧΟΣ Τα ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις είναι ικανά και έχουν την αυτοπεποίθηση να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 3.1 Εξασφαλίσει ώστε η Πύλη Φροντίδας Ηλικιωμένων να παρέχει πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλες υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μέσα από γλωσσικές υπηρεσίες και διάφορα μέσα επικοινωνίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί, θα εξετάζονται εναλλακτικά μέτρα για την επίτευξη πρόσβασης. 3.2 Εξετάσει τα εμπόδια που μπορεί να μειώνουν την δυνατότητα των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και φροντιστών τους. να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα, σε συγκεκριμένες διαδικασίες σχεδιασμού και κατανομής. 3.3 Διαθέσει επιδοτήσεις διαθέσιμες από το για να επεκτείνει το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επισκεπτών (CVS) ώστε να περιλαμβάνει ειδικά ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, μειώνοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα ηλικιωμένων. 3.4 Αναπτύξει και θα εφαρμόζει επιλογές για τη βελτίωση και επέκταση της κάλυψης των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε όλο το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. 3.5 Προωθεί τη διαθεσιμότητα των γλωσσικών υπηρεσιών, στις κοινότητες από CALD προελεύσεις και στα άτομα που λαμβάνουν φροντίδα ηλικιωμένων. 3.6 Προωθεί ειδικές πληροφορίες για τους φροντιστές στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινότητες από CALD προελεύσεις, φροντιστές και άτομα που λαμβάνουν φροντίδα ηλικιωμένων για να δημιουργεί μεγαλύτερη επίγνωση και κατανόηση για τους ρόλους των φροντιστών σαν συνεργάτες στη φροντίδα και θα συνεχίζει τις υπηρεσίες που στηρίζουν τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις. 14 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

17 4 ο ς Στόχος Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της παράδοσης υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων από CALD προελεύσεις, των οικογενειών και των φροντιστών τους ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 4.1 Αναγνωρίσει τα μέλη όλων των Ειδικών Αναγκών ομάδων, περιλαμβανομένων των ατόμων από CALD προελεύσεις, στα πλαίσια της νομοθεσίας Ποιότητα των Αρχών Φροντίδας 1997, η οποία περιλαμβάνει τα Πρότυπα Διαπίστευσης, Κοινές Προδιαγραφές Κοινοτικής Φροντίδας, και Πρότυπα Ευέλικτης Φροντίδας και θα στηρίζει τον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων στο να κατανοεί για το πώς ηλικιωμένα άτομα από CALD προελεύσεις, ταιριάζουν σε αυτά τα πλαίσια διαπίστευσης. 4.2 Θα ενεργήσει στην ανάπτυξη των δεικτών ποιοτικής φροντίδας ηλικιωμένων, ώστε να αναπτυχθούν ειδικοί μηχανισμοί που να αντανακλούν την κατάλληλη φροντίδα στους πελάτες από CALD προελεύσεις. 4.3 Στηρίξει και θα παρακολουθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή των υπηρεσιών άνοιας για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται ειδικά στις πολιτισμικές αξίες και αντιλήψεις. 4.4 Συνεργάζεται με οργανώσεις που χρηματοδοτούνται για τη βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των τομέων υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων για να εξετάζει και να διευθετεί τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες από CALD προελεύσεις στη λήψη αδιάλειπτων υπηρεσιών φροντίδας. 4.5 Εξασφαλίσει ώστε το Σύστημα Διερεύνησης Παραπόνων Φροντίδας Ηλικιωμένων να προωθείται στις κοινότητες από CALD προελεύσεις, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης δίγλωσσων λειτουργών, υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης. 4.6 Συνεργάζεται με τον τομέα ατόμων από CALD προελεύσεις, περιλαμβανομένων των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών, για να αναπτύσσει και να προσφέρει εκπαίδευση πολιτισμπολιτισμικής ικανότητας για την προώθηση και την ενσωμάτωση σε όλες τις υπηρεσίες. φροντίδας ηλικιωμένων. 4.7 Συνεργάζεται με άλλες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς για την ανάπτυξη κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού προσωπικού φροντίδας ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις. 15

18 5 ο ς Στόχος Η ενίσχυση της δυνατότητας του τομέα που ασχολείται με άτομα από CALD προελεύσεις στην παροχή υπηρεσιών γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Το DoHA θα: 5.1 Επεκτείνει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των υφιστάμενων και αναδυόμενων κοινοτήτων από CALD προελεύσεις, καθιστώντας τες σαν πιθανούς παρόχους υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και επίσης θα αναπτύσσει συνεχείς υπηρεσίες σε όλους τους τομείς φροντίδας ηλικιωμένων περιλαμβανομένων αυτών της άνοιας και ανακουφιστικής φροντίδας. 5.2 Αναπτύξει στοχευμένες επικοινωνίες για την αντιμετώπιση τυχόν υπαρχόντων «στιγμάτων» στις κοινότητες από CALD προελεύσεις που αναστέλλουν την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. 5.3 Στηρίξει την εφαρμογή της παρούσας Στρατηγικής προωθώντας την επίγνωση της Στρατηγικής και της ετήσιάς έκθεσής της. 5.4 Συνεργάζεται με τον τομέα που ασχολείται με άτομα από CALD προελεύσεις, θα αναπτύξει στοχευμένες επικοινωνίες για την ενθάρρυνση μελών από CALD προελεύσεις να εξετάζουν τις προοπτικές απασχόλησης, εθελοντισμού και κατάρτισης στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων. 5.5 Αναπτύξει οργανωμένες διόδους για να διευκολυνθεί η απασχόληση κατάλληλου δίγλωσσου προσωπικού στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. 5.6 Θα αναπτύξει σχετικά πρότυπα υπηρεσιών και συνεργασιών που διευκολύνουν τη συμμετοχή των κοινοτήτων από CALD προελεύσεις στην παροχή φροντίδας ηλικιωμένων. 16 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

19 6 ο ς Στόχος Η επίτευξη καλύτερων πρακτικών μέσω της βελτίωσης της έρευνας και μηχανισμών συλλογής δεδομένων που να είναι περιεκτικές της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας του γηράσκοντος πληθυσμού ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Το DoHA θα: 6.1 Συνεργάζεται με τους ερευνητικούς φορείς γήρανσης για να βοηθήσει έτσι ώστε ότι οι κοινότητες από CALD προελεύσεις να εκπροσωπούνται, τουλάχιστον σε αναλογία με το μέγεθος της κοινότητάς τους, σε όλες τις αντιπροσωπευτικές μελέτες και έρευνες του ηλικιωμένου πληθυσμού και φροντίδας ηλικιωμένων και αυτή η πολυμορφία να αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση της κάλυψης. 6.2 Αναπτύξει, σε συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς, ένα πρόγραμμα έρευνας με το οποίο θα ενημερώνει τις κοινότητες από CALD προελεύσεις για την ύπαρξη υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων που είναι δίκαιες, ποιοτικές, αποτελεσματικές, προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς. 6.3 Συνεργαστεί με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (AIHW) για την ίδρυση ενός Κεντρικού Γραφείο Διαχείρισης των Δεδομένων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Aged Care Data Clearing House), περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με πελάτες από CALD προελεύσεις, πρακτικούς πόρους, εγχειρίδια λειτουργιών / διαδικασιών, εξεταζόμενες περιπτώσεις, υλικά έρευνας, ροές εργασίες για επίλυση προβλημάτων, οργανωτικά σχέδια αλλαγής εργασίας και πακέτα προώθησης της υγείας. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται και ένας ενεργός ρόλος για να παρακολουθεί τυχόν κενά στις υπηρεσίες για πελάτες από CALD προελεύσεις και να εντοπίζει παρεμβάσεις κατά προτεραιότητα. 6.4 Συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς για να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ποικιλομορφία του πληθυσμού της Αυστραλίας εκπροσωπείται σε όλους τους τομείς υγείας και ιατρικής έρευνας. 6.5 Συνεργαστεί με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (ABS): (α) στην ανάπτυξη προτύπων για να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές συλλογές δεδομένων περιλαμβάνουν την κατάλληλη εκπροσώπηση των ομάδων ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις. (β) για να εξασφαλιστεί ότι η κωδικοποίηση και δημοσίευση των στοιχείων από τις σχετικές συλλογές δεδομένων προβλέπεται και για τις κοινότητες ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις. (γ) για να αναπτύξει και να διαθέσει ελεύθερα μια συλλογή των διαθέσιμων πηγών δεδομένων σχετικά με τους πληθυσμούς ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις και ειδικά σετ δεδομένων ηλικιωμένων από CALD προελεύσεις, για την στήριξη της εφαρμογής της εν λόγω Στρατηγικής. (δ) για να συμπεριληφθούν οι δείκτες από CALD προελεύσεις στην Απογραφή της Αυστραλίας, Έρευνα της Αναπηρίας, Γήρανσης και Φροντιστών (SDAC). 6.6 για να χρησιμοποιηθούν προσωπικές ιστορίες, δεδομένα, συμβουλές και έρευνα που αποκτήθηκαν σε συνεργασία με την κοινότητα από CALD προελεύσεις για να ενημερώσει την ανάπτυξη / βελτίωση του ανταποκρινόμενου σχεδιασμού φροντίδας ηλικιωμένων και την παροχή υπηρεσιών. 17

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ακρωνύμια και όροι ACAT (Aged Care) Φροντίδα Ηλικιωμένων Aged Care Gateway (Πύλη Φροντίδας Ηλικιωμένων) CALD CALD Κύριοι Ενδιαφερόμενοι Φροντιστής Άτομο Εξερχόμενο από τη Φροντίδα Κοινοτική Φροντίδα Άμεση Φροντίδα Καταναλωτή (CDC) Ομάδα Αξιολόγησης Φροντίδας Ηλικιωμένων Εμπεριέχει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση και παρέχουν προσωπική φροντίδα ή / και νοσηλευτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων της Οικιακής Φροντίδας (Community Care), το Πρόγραμμα Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας, ανακουφιστική φροντίδα, ιδρυματική φροντίδα και από τον Ιούλιο του 2015, το πρόγραμμα Οικιακής Στήριξης. Το αναγνωρίσιμο σημείο εισόδου για το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων που παρέχει τη δυνατότητα σε ηλικιωμένα άτομα, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Διαφορετικές Πολιτισμικές και Γλωσσικές (προελεύσεις) Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που έχει έννομο συμφέρον σε άτομα ή κοινότητες από διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές προελεύσεις. Μπορεί να είναι φορείς παροχής υπηρεσιών, καταναλωτές, φροντιστές, ερευνητές και πολίτες. Άτομα που παρέχουν προσωπική φροντίδα, στήριξη και βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ιατρικές καταστάσεις (περιλαμβανομένων των τερματικών ή χρόνιων ασθενειών), διανοητική ασθένεια ή αδυναμία λόγω ηλικίας (σύμφωνα με το Νόμο Αναγνώρισης Φροντιστή 2010 ). Ο όρος Φροντιστές περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας, φίλους, συγγενείς, αδέλφια ή γείτονες. Για τους σκοπούς της Στρατηγικής, Άτομο εξερχόμενο από τη φροντίδα θεωρείται ο ενήλικας που ήταν για ένα διάστημα υπό φροντίδα ως παιδί (δηλαδή κάτω της ηλικίας των 18 ετών). Αυτή η φροντίδα θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το κράτος μέσω δικαστικής απόφασης, ή σε εθελοντική βάση. Μια τέτοια φροντίδα μπορεί να είχε παρασχεθεί από ανάδοχη οικογένεια, ιδρυματική φροντίδα (κυρίως ιδρύματα παιδιών) ή άλλες ρυθμίσεις εκτός της άμεσης ή η διευρυμένης οικογένειας. Η φροντίδα μπορεί να είχε χορηγηθεί άμεσα από το κράτος ή από τον εθελοντικό ή ιδιωτικό τομέα. Ο όρος «άτομο εξερχόμενο από την φροντίδα» περιλαμβάνει τους Ξεχασμένους Αυστραλούς, τα Πρώην Παιδιά Μετανάστες και τα Παιδιά των Κλεμμένων Γενιών. Φροντίδα που αποτελείται από ένα πακέτο υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας και άλλη προσωπική βοήθεια που παρέχεται σε ένα άτομο που δεν του παρέχεται οικιακή φροντίδα (σύμφωνα με το τμήμα 45-3 του Νόμου Φροντίδας Ηλικιωμένων 1997 (Aged Care Act 1997). Για τους σκοπούς της παρούσας Στρατηγικής, η CDC εξουσιοδοτεί το άτομο να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωής του. Επικεντρώνεται στους στόχους της ζωής του ατόμου και τις δυνάμεις του, τοποθετώντας τις ανάγκες του στο επίκεντρο των υπηρεσιών και της στήριξης (περιλαμβανομένων της φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσιών υγείας). Το πρόσωπο κάνει επιλογές και / ή διαχειρίζεται τις υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση, στο βαθμό που είναι σε θέση και επιθυμεί να πράξει, περιλαμβανομένου και για το ποιος θα προσφέρει τις υπηρεσίες και πότε. Όταν υπάρχει φροντιστής, αναγνωρίζονται και θεωρούνται και οι ανάγκες αυτού. Η CDC ενσωματώνει πολλές από τις αρχές της Επικεντρωμένης στο Άτομο Φροντίδας, θέτοντας παράλληλα τον καταναλωτή να έχει τον έλεγχο για τις αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα του. 18 ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ (CALD)

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ (ΝΝΟ)

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ (ΝΝΟ) ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ (ΝΝΟ) Συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας για την τρίτη ηλικία Δεκέμβριος 2011 Greek Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής...4 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα... 4 2. Ποιότητα υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα