Γλωσσάρι Μισθοδοσίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάρι Μισθοδοσίας"

Transcript

1

2 Absenteeism Benefits (Παροχές) Bonus Budget-Forecast Employer Brand FTE Full Timer, Part Timer Εργαζόμενοι Ολικής ή Μερικής Απασχόλησης Headcount Πρόκειται για στατιστικό δείκτη που απεικονίζει το ποσοστό των ωρών ή των ημερών ή των FTE (βλ. λήμμα) των απουσιών των υπαλλήλων επί του συνόλου των ωρών, ημερών ή FTE στο συγκεκριμένο κέντρο κόστους και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι παροχές σε χρήμα ή είδος που καταβάλλει ο εργοδότης σε εργαζόμενους, χωρίς να εκκαθαρίζονται μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας. Ενδεικτικά είναι η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, ιδιωτικής ασφάλισης, ένταξη σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάλυψη ενοικίου, εξόδων κίνησης κλπ. Συνήθως οι ανωτέρω παροχές δίνονται σε στελέχη της εταιρίας, σύμφωνα με το επίπεδο της θέσης - level (βλ. λήμμα) τους στην οργανογραμματική πυραμίδα. Χρηματικές παροχές (εκτός μηνιαίου μισθού και υπερωριών) που δίνονται από τον εργοδότη. Συνήθως συνδέονται με το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης (βλ. λήμμα) ή ως ανταμοιβή για συγκεκριμένο έργο του υπαλλήλου. Αφορά όλη τη διαδικασία πρόβλεψης του κόστους του ανθρωπίνου δυναμικού για μια περίοδο (μήνας, τρίμηνο, έτος), προκειμένου να εκτιμηθεί και να ανασχεδιασθεί η εξέλιξη του κόστους μισθοδοσίας. Με την ολοκλήρωσή του απεικονίζονται τα δεδομένα που επηρεάζουν την επιβάρυνση της εταιρίας (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, εθελοντικές παροχές (medical, αυτοκίνητα, μετοχές κλπ). Συχνά, συμπεριλαμβάνονται και άλλα κόστη (έμμεσα), όπως π.χ. κόστος εκπαίδευσης, κόστη για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, παροχές (βλ. λήμμα). Αναφέρεται στην εικόνα που έχει η κοινωνία και η αγορά για την εταιρία ως εργοδότη. Η σωστή εικόνα προς τα έξω είναι σημαντική για την προσέλκυση των υποψήφιων υπαλλήλων. Προκύπτει κυρίως από τις συνθήκες και τους όρους εργασίας των ήδη εργαζομένων στον οργανισμό. Οι εταιρίες επιδιώκουν να προωθήσουν την εικόνα τους, προβάλλοντάς την μέσα από εκδηλώσεις, ΜΜΕ, Internet κλπ. Full Time Equivalent. Είναι η απεικόνιση του αριθμού ατόμων της εταιρίας σε ισοδύναμο υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης. Δηλ. γίνεται αναγωγή των ωρών εργασίας των υπαλλήλων σε οκτάωρη βάση προκειμένου να προκύψει και να υπολογισθεί το ποσοστό τους σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης (π.χ. 2 part timers 4 ωρών/ημέρα υπολογίζονται σαν 1 FTE). Αποτελεί σημαντικό παράγοντα προγραμματισμού των εργασιών σε εταιρίες με υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Είναι χαρακτηρισμός του εργαζομένου σε συνάρτηση με τις ώρες ημερήσιας απασχόλησής του. Full time είναι η εργασία οκταώρου και part time η εργασία για λιγότερες ώρες. Σε αντίθεση με το FTE (βλ. λήμμα) αφορά το συνολικό αριθμό των ενεργών υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους (full ή part timers).

3 HR τμήμα, Διεύθυνση Το τμήμα ή Διεύθυνση (σε μεγάλους οργανισμούς) HR (Ανθρωπίνου δυναμικού) συνήθως αποτελείται από: το τμήμα Μισθοδοσίας (σε μικρούς οργανισμούς μπορεί να ανήκει στο Οικονομικό τμήμα) το τμήμα Εκπαίδευσης το τμήμα Αμοιβών-Παροχών το τμήμα Προσλήψεων Ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού μπορεί να περιέχει και τις λειτουργίες της εσωτερικής επικοινωνίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ.λ.π. HRM (Human Resources Manager) O Διευθυντής ή Manager Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εναλλακτικά, η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources Management). HRMS Human Resources Management System. Πρόκειται για το λογισμικό που υποστηρίζει το HR της εταιρίας και περιλαμβάνει: Την έκδοση μισθοδοσίας Την τήρηση όλων των αρχείων και πληροφοριών που αφορούν τους ανθρώπους ενός οργανισμού με την ιστορικότητά τους Την παραγωγή πολλών reports που αφορούν, είτε οικονομικά, είτε ποιοτικά στοιχεία (π.χ. εκπαίδευση, ανάπτυξη κλπ) που αφορούν άτομα ή ομάδες Τη διαχείριση δεδομένων π.χ. βιογραφικών KPIs (Key Performance Indicators): είναι αριθμητικοί δείκτες που μετρούν την απόδοση σε συγκεκριμένες περιοχές-στόχους. Μπορεί να αναφέρονται σε άτομο, ομάδα, οργανισμό. Η ποικιλία τους είναι τεράστια και προκύπτει από τους γενικότερους στόχους του οργανισμού. Μπορεί να είναι: Οικονομικοί: κύκλος εργασιών, κέρδος, συμμετοχή πωλήσεων κάποιου προϊόντος κλπ Ποιοτικοί: δείκτης ικανοποίησης πελατών ή/και προσωπικού, ώρες εκπαίδευσης, employee turnover κλπ Η σημασία τους είναι στρατηγική για την αξιολόγηση των ανθρώπων, εφόσον είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και αποδεκτοί. Level (s)-επίπεδα, Job Evaluation (Αξιολόγηση θέσης εργασίας) Είναι η αποτύπωση των επιπέδων ιεραρχίας στον οργανισμό και αφορά τις θέσεις, όχι τα άτομα. Τα levels σχετίζονται με τη βαρύτητα των θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται από το μέγεθος της πολυπλοκότητάς τους και την επίδρασή τους στα αποτελέσματα του οργανισμού. Προσδιορίζοντας σωστά τα levels, δημιουργούμε ομάδες θέσεων στον οργανισμό, που έχουν την ίδια βαρύτητα μεταξύ τους, ανεξάρτητα του τμήματος που ανήκουν. Έτσι μπορεί να χαράζεται σωστά η πολιτική αμοιβών και παροχών, να ορίζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. Payroll Outsourcing Η ανάθεση ολόκληρου του business process της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη.

4 Reporting HR Αφορά το σύνολο των στατιστικών αναφορών που παράγει και χρησιμοποιεί το HR και αφορούν στοιχεία προσωπικά και οικονομικά δεδομένα. Ειδικότερα: Οικονομικές αναφορές: πληθώρα reports για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλους Δημόσιους Φορείς κλπ. Μπορούν να εκδοθούν ανάλογα με την παραμετροποίηση (βλ. λήμμα) που έχει γίνει και σε συνδυασμό με άλλα οικονομικά στοιχεία/reports εκφράζουν τους δείκτες απόδοσης ή παραγωγικότητας του οργανισμού Στατιστικές αναφορές: που αφορούν άλλες κινήσεις ή δραστηριότητες που αφορούν το προσωπικό, όπως turnover (βλ. λήμμα), εκπαίδευση-παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (βλ. λήμμα)-παροχές/benefits (βλ. λήμμα), κατανομή εργαζομένων ανά ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, level (βλ. λήμμα) κλπ Turnover (Labor Turnover) Είναι ο δείκτης κινητικότητας των εργαζομένων. Συνήθως εκφράζεται με ποσοστό, αναφέρεται σε μια περίοδο μήνα ή έτος και αφορά τον αριθμό των ατόμων που αποχώρησαν σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων του οργανισμού την ίδια περίοδο. Υψηλό turnover δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού,απαιτώντας μεγάλο κόστος στην πρόσληψη και ένταξη (βλ. λήμμα) των νέων εργαζομένων, ενώ πολύ χαμηλό μπορεί να σημαίνει έλλειψη ανανέωσης των ανθρώπων του. Άδεια Είναι η «απουσία» του εργαζομένου από την εργασία του σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εργατική νομοθεσία. Τύποι αδειών είναι η κανονική, γονική, παρακολούθησης τέκνων, άνευ αποδοχών κλπ και διακρίνονται σε άδειες μετ αποδοχών και άνευ αποδοχών. Αμοιβές, Σύστημα Διαχείρισης Η λειτουργία της εταιρίας που διαχειρίζεται το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων. Βασίζεται στις πολιτικές του φορέα και συμπεριλαμβάνει πέραν του μισθού (βλ. λήμμα) και τα λοιπά είδη των παροχών (benefits-βλ. λήμμα). Έχει άμεση σχέση με την ιεραρχική θέση του κάθε εργαζομένου και συγκρίνεται τακτικά με την υπόλοιπη αγορά εργασίας, ώστε να υπάρχει η ζητούμενη ισορροπία. Η πολιτική αμοιβών ενός οργανισμού επιδρά καταλυτικά στο κλίμα και στη διατήρηση των εργαζομένων σε αυτήν (turnover-βλ. λήμμα). Με τον όρο σύστημα αμοιβών, συνήθως εννοούμε τη διαδικασία ή πολιτική που επικρατεί στον οργανισμό και ορίζει ανά επίπεδο και τις αυξήσεις μισθών και τις υπόλοιπες παροχές π.χ. bonus. Ανάπτυξη, Succession planning Αφορά τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαζομένων, ώστε να είναι έτοιμοι να αντικαταστήσουν κυρίως τα στελέχη σε κρίσιμες θέσεις. Έτσι, εξασφαλίζεται η ανάπτυξη του οργανισμού και των ατόμων σε αυτόν. Ανάπτυξη, Talent Management Με τον όρο talent management γενικά εννοούμε όλες εκείνες τις πολιτικές και ενέργειες που οδηγούν στην ανάπτυξη των ικανών ανθρώπων στον οργανισμό. Είναι ίσως το σοβαρότερο-μη διαδικαστικό έργο ενός τμήματος HR και η στρατηγική του σημασία είναι τεράστια για τη διατήρηση και ανάπτυξη του οργανισμού.

5 Αξιολόγηση, Assessment centers Είναι κέντρα αξιολόγησης είτε υποψηφίων εργαζομένων, είτε ήδη εργαζομένων που προορίζονται για ανάπτυξη, τα οποία τα διαχειρίζονται μόνον ειδικοί. Η διαδικασία περιλαμβάνει tests, ομαδικές εργασίες, συνεντεύξεις με ειδικούς ακόμη και σε περιπτώσεις υψηλόβαθμων υποψηφίων, εξέταση από ειδικούς εργασιακούς ψυχολόγους. Το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν οι κατάλληλοι άνθρωποι για την κατάλληλη θέση, όχι τόσο όσον αφορά τις δεξιότητες, αλλά τις ιδιότητές τους (βλ. λήμμα). Αξιολόγηση, Συστήματα Performance Management Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των εργαζομένων είναι η αποτίμηση της επίτευξης των προσωπικών στόχων που έχουν τεθεί και διακρίνονται σε: Ποσοτικοί: π.χ. κύκλος εργασιών, μονάδες παραγωγής, ποσοστά συμμετοχής προϊόντων κλπ Ποιοτικοί: ιδιότητες (competencies-βλ. λήμμα)-συμπεριφορές Οι στόχοι και η αντίστοιχη επίτευξή τους πρέπει να εκφράζονται αριθμητικά και να είναι όσο το δυνατόν μετρήσιμοι. Απαιτούν την ύπαρξη συγκεκριμένων δεικτών- KPIs (βλ. λήμμα). Απουσία Αφορά την αδικαιολόγητη απουσία του υπαλλήλου από την εργασία του για λόγους που δεν γνωρίζει η εταιρία. Απόλυση, Καταγγελία σύμβασης Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εργοδότης διακόπτει μονομερώς τη σύμβαση με κάποιον εργαζόμενο. Προϋποθέτει την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης (βλ. λημμα). Κατά τον νόμο είναι «αναίτιος», δηλαδή δεν απαιτείται να υπάρχει λόγος, παρ όλα αυτά είναι δυνατόν στα δικαστήρια να χαρακτηριστεί καταχρηστική και να ακυρωθεί π.χ. όταν αποδειχθεί ότι έγινε για λόγους αντεκδίκησης. Απόλυση, Καταβολή αποζημίωσης Η καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά του εργοδότη προϋποθέτει την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης σε αυτόν. Το ύψος της αποζημίωσης συναρτάται με τα έτη απασχόλησης στον εργοδότη και διαφοροποιείται μεταξύ μισθωτών και ημερομισθίων. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει τη μισή αποζημίωση όταν υπάρχει χρόνος προειδοποίησης, όπως ορίζουν οι πρόσφατες διατάξεις. Οι περιπτώσεις μη καταβολής αποζημίωσης κατά την καταγγελία της σύμβασης είναι: Οταν υπάρχει αξιόποινη πράξη από τον εργαζόμενο και γίνεται μετά από μήνυση Οταν αποδειχθεί ότι ο εργαζόμενος «προκαλεί» τον εργοδότη με τη στάση του για να τον απολύσει με σκοπό να του καταβάλει την αποζημίωση. Αποχώρηση, οικειοθελής Οι οικιοθελείς αποχωρήσεις είναι όταν ο εργαζόμενος καταγγέλει ο ίδιος την σύμβασή του - παραίτηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούται αποζημίωση, παρά μόνο τα δεδουλευμένα ως εκείνη τη στιγμή. Κατά τον νόμο, μπορεί και ο εργοδότης να ζητήσει αποζημίωση από τον εργαζόμενο σε αυτή την περίπτωση, αλλά αυτή η διάταξη στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

6 Ασθένεια Είναι η απουσία λόγω ασθενείας, εγκυμοσύνης ή λοχείας. Απόλυση, Αποχώρηση, Βεβαιώσεις Είναι διάφορες βεβαιώσεις-δηλώσεις της εταιρίας προς τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, οι οποίες είναι αναγκαίες από την νομοθεσία για τις διάφορες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εργαζομένου προς το κράτος. Π.χ. βεβαιώσεις αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, προϋπηρεσίας, προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για διάφορα επιδόματα κλπ. Τον τύπο τους ορίζουν οι διατάξεις των φορέων και είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη όταν ζητηθούν. Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία Αφορούν τα ποσά που καταβάλλουν εργοδότης και εργαζόμενος προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αποδίδονται από την εταιρία σε καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. Η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα αρχεία ή έντυπα (π.χ. ΑΠΔ- Αναλυτική Περιοδική-Δήλωση) Εκπαίδευση, Δεξιότητες (skills) Αφορά την τεχνογνωσία, δηλαδή την παροχή προς τους υπαλλήλους όλων των τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται, για την καλύτερη διεκπεραίωση της εργασίας τους. Αυτές μπορεί να αφορούν νέες τεχνολογίες, θεωρητικές γνώσεις (π.χ. οικονομικά), εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η θέση (π.χ. τεχνικές πωλήσεων, φορολογικά κλπ). Εκπαίδευση, Ιδιότητες (competencies) Αφορά τις έμφυτες ικανότητες και τις απαιτούμενες συμπεριφορές των εργαζομένων, που είναι απαραίτητες για τη σωστή διαχείριση τόσο των υπολοίπων εργαζομένων, όσο και των πελατών και ορίζουν τη στάση τους απέναντι στις προκλήσεις που παρουσιάζει το επίπεδο ευθύνης της θέσης τους. Συνήθως, στηρίζονται στο Όραμα-Αποστολή-Αξίες (βλ. λήμμα) του οργανισμού και αποτελούν βασικό στοιχείο της «κουλτούρας» του (βλ. λήμμα). Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Εκπαίδευση Είναι όλο το φάσμα παροχής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη: Δεξιοτήτων (skills) (βλ. λήμμα) Ιδιοτήτων (competencies)-συμπεριφορών (βλ. λήμμα) Μπορεί να γίνεται εσωτερικά (από στελέχη του οργανισμού) ή να χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης μπορεί να είναι σε «τάξη» (classroom) ή κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job). Μπορεί να αναφέρονται σε άτομα ή σε ομάδες ατόμων. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο σε σχέση με το κόστος της, αλλά και σε σχέση με την ανάπτυξη του καθενός εργαζομένου ξεχωριστά. Όλα τα συστήματα HRMS έχουν τη λειτουργία να παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης συνολικά και ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της καλύπτεται από επιδοτήσεις και η εκκαθάριση αυτών των επιδοτήσεων απαιτεί πολύπλοκες καταστάσεις από το σύστημα μισθοδοσίας. Εργασιακές σχέσεις Με τον όρο αυτό εννοούμε όλο το πλέγμα των σχέσεων ενός οργανισμού με τις τυπικές (σωματεία ή εργασιακά συμβούλια) ή άτυπες (ομάδες η μεμονωμένοι εργαζόμενοι) εκπροσωπήσεις των εργαζομένων.

7 Εσωτερική Επικοινωνία Είναι μια στρατηγικής σημασίας λειτουργία για τον οργανισμό που αφορά την ενημέρωση όλων των εργαζομένων για θέματα πορείας της εταιρίας, στρατηγικής, πολιτικών, οράματος και άλλων ουσιαστικών θεμάτων της διοίκησης προς αυτούς και αντίστροφα. Οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται ποικίλουν από την προσωπική επικοινωνία μέχρι ακόμη και τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Εσωτερικός Κανονισμός- Employee Handbook Ο Εσωτερικός Κανονισμός επιβάλλεται από τον νόμο και ορίζει τους κανόνες εργασίας των εργαζομένων στον οργανισμό. Προβλέπει τις υποχρεώσεις τους, την εκπροσώπησή τους, τις συνέπειες μη συμμόρφωσης κλπ. Το employee handbook είναι κάτι ευρύτερο και περιέχει επίσης πολιτικές όπως μετακινήσεων, προαγωγών, benefits κλπ. Δεν το απαιτεί ο νόμος, αλλά είναι πολύ πιο χρήσιμο από τον εσωτερικό κανονισμό γιατί κανονίζει συγκεκριμένα, καθημερινά πράγματα στον οργανισμό. Κουλτούρα Εταιρίας Η κουλτούρα ενός οργανισμού αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύστημα αξιών και συμπεριφορών που έχουν σχέση με την ιστορία του, το προϊόν, τις αγορές στις οποίες αναπτύσσεται, τους πελάτες, τους υπαλλήλους, το περιβάλλον και γενικά της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητάς του. Εχει τεράστια σημασία να προσδιοριστεί και να εκφραστεί με πρακτικό τρόπο (προϊόντα, στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε εργαζομένους, κράτος, κοινωνία και περιβάλλον). Αποτελεί τον συνδετικό ιστό του οργανισμού με όλους τους παραπάνω παράγοντες. Μια «συμπαγής» έκφρασή της ξεκινά από τη διατύπωση του Οράματος-Αποστολής-Αξιών (βλ. λήμμα). Μισθοδοσία Μισθοδοσία, Αναγγελίες σε ΔΥ Η όλη διαδικασία για να πληρωθεί το προσωπικό. Περιλαμβάνει εν συντομία: τη συλλογή των στοιχείων (βλ. λήμμα), αριθμός εργαζομένων, αριθμός ωρών απασχόλησης, κάθε είδος απουσίας, αμοιβές την επεξεργασία από ένα μηχανογραφικό σύστημα (in or outsourced) τον καθορισμό των ποσών που οφείλονται στον εργαζόμενο, ασφαλιστικά ταμεία, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών την τακτοποίηση των οφειλών στους παραπάνω (κατάθεση σε τράπεζες και αντίστοιχους φορείς) την παραγωγή των απαραίτητων αρχείων για την επιχείρηση (λογιστικό άρθρο, εξοφλητικές αποδείξεις, reports κλπ) Μια διαδικασία (χρονοβόρα και επίπονη) είναι οι διάφορες αναγγελίες των μεταβολών των εργαζομένων στις Υπηρεσίες όπως Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικό Φορέα και ΟΑΕΔ. Σήμερα γίνονται ακόμη με φυσικό (hard copy) τρόπο στα κατά τόπους υποκαταστήματα των παραπάνω Υπηρεσιών και αφορούν κυρίως ωράρια, προσλήψεις, αποχωρήσεις εργαζομένων. Μισθοδοσία, Λογιστικό Άρθρο Η έκφραση της μισθοδοσίας (ποσών) με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο γενικό λογιστικό σχέδιο του οργανισμού. Συνήθως, περιέχει τις προβλέψεις δώρων και επιδομάτων.

8 Μισθοδοσία, Παρακολούθηση ΣΣΕ Είναι από τα θεμέλια μιας σωστής διαδικασίας μισθοδοσίας. Κάθε εργαζόμενος ανήκει σε μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία ορίζει τις αμοιβές και άλλα θεσμικά (όπως ωράριο εργασίας, επιδόματα) θέματα. Η παρακολούθηση των αλλαγών και η σωστή ένταξη των εργαζομένων σε αυτές είναι η βάση για τη σωστή πληρωμή τους. Απαιτεί μεγάλη προσοχή και η πολυπλοκότητα των νόμων και κανονισμών απαιτεί να γίνεται από πολύ εξειδικευμένα άτομα. Μισθοδοσία, Παραμετροποίηση Παραμετροποίηση είναι η προετοιμασία του συστήματος μισθοδοσίας, ώστε αφ ενός να «συνεργάζεται» με τα υπόλοιπα συστήματα μηχανογραφικής παρακολούθησης της εταιρίας και αφ ετέτου να απεικονίζει τη μισθολογική πολιτική της. Μισθοδοσία, Προβλέψεις Περιέχονται στο λογιστικό άρθρο (βλ. λήμμα) και αφορούν τις προβλέψεις δώρων, επιδομάτων και έκτακτων αμοιβών που αναλογούν στον μήνα που γίνεται η μισθοδοσία. Αφορά το «σπάσιμο» και την κατανομή τους ισόποσα σε όλους τους μήνες, ώστε το πραγματικό κόστος μισθοδοσίας να εκφράζεται σε 12μηνη και όχι σε 14μηνη (όπως καταβάλλεται) βάση. Μισθοδοσία, Στοιχεία Είναι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να υπολογιστεί σωστά η μισθοδοσία και αφορούν κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι: Σταθερά (τουλάχιστον για μια μεγάλη περίοδο), όπως μικτός μισθός (βλ. λήμμα), σε ποια συλλογική σύμβαση ανήκει (βλ. λήμμα), οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος-αριθμός τέκνων), προσωπικά στοιχεία όπως αριθμούς μητρώων, ασφαλιστικών ταμείων, εφορίας, ταυτότητας, αρ. λογαριασμού τραπέζης κατάθεσης μισθοδοσίας, διάφορες προσωπικές πληροφορίες όπως διευθύνσεις τηλέφωνα κλπ Μεταβλητά όπως απουσίες, άδειες κανονικές ή άλλες, bonus (έκτακτα ή όχι), υπερωρίες κλπ και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να επηρεάσει το ποσό της μισθοδοσίας Μισθοδοσία, Σύστημα Αναφερόμαστε στο μηχανογραφικό σύστημα για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας. Αυτό μπορεί να ανήκει στον οργανισμό (in source) και να αποτελεί μέρος ή όχι του συνολικού μηχανογραφικού του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση η ευθύνη για τη σωστή ενημέρωση και λειτουργία του ανήκει στον οργανισμό. Μπορεί όμως να ανατεθεί η όλη διαδικασία σε ειδικευμένο συνεργάτη (Outsource) που έχει την απαραίτητη εξειδίκευση. Επίσης, το σύστημα HRMS (βλ. λήμμα) συνήθως βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που περιέχει το σύστημα μισθοδοσίας και στην οργάνωσή του. Μισθός Καθαρός Είναι το πληρωτέο ποσό του εργαζόμενου. Προκύπτει από την αφαίρεση από τις μικτές αποδοχές (βλ. λήμμα), των εισφορών του εργαζομένου στα ασφαλιστικά ταμεία και του αναλογούντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών (και τα δύο αυτά στοιχεία τα παρακρατεί ο οργανισμός από τον εργαζόμενο και τα αποδίδει στους αντίστοιχους φορείς).

9 Μισθός Μικτός Μισθός, Κόστος εταιρίας Είναι το ποσόν αμοιβής του εργαζομένου που ορίζει είτε η συλλογική σύμβαση, είτε η συμφωνία με τον εργοδότη. Με βάση αυτόν, υπολογίζονται: Οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία (βλ. λήμμα) Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών Το κόστος του εργαζομένου στον οργανισμό προκύπτει από το σύνολο των μικτών αποδοχών του εργαζομένου, πλέον των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη. Μικτές Αποδοχές Είναι το σύνολο του μικτού πληρωτέου στον εργαζόμενο. Αποτελείται από τον μικτό μισθό, μείον τις απουσίες, ασθένειες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ και προστίθενται οι υπερωρίες, επιδόματα, έκτακτες αμοιβές (bonus) και ό,τι άλλο πληρώνει ο εργοδότης απ ευθείας στον εργαζόμενο. Όραμα-Αποστολή-Αξίες Οργανόγραμμα Οι εταιρίες μπορεί να τις αναπτύξουν για τρείς λόγους: να εκφράσουν την κουλτούρα του οργανισμού, να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους τους προς τις επιθυμητές συμπεριφορές και αποφάσεις και τέλος να οδηγήσουν και να αναπτύξουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η Αποστολή μιας εταιρείας περιγράφει τον βασικό της σκοπό και τους κύριους στόχους. Η πρωταρχική της στόχευση είναι εσωτερική, προσπαθεί να διασαφηνίσει τα κύρια γνωρίσματα της επιτυχίας του οργανισμού. Το πρωταρχικό της ακροατήριο είναι η διοικητική ομάδα και οι managers, αλλά αφορά όλους τους ανθρώπους της. Το όραμα μιας εταιρείας εξηγεί με μία φράση το πού θέλει να φτάσει η εταιρεία στο μέλλον. Στοχεύει να εμπνεύσει και να κατευθύνει πελάτες και εργαζόμενους. Εκφράζει τον σκοπό του οργανισμού όπως και η αποστολή, αλλά με βάση τις αξίες παρά τα επιθυμητά αποτελέσματά του. Για τους εργαζομένους εμπνέει το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και για τους πελάτες γιατί να συνεργαστούν με αυτόν. Όταν αναφερόμαστε σε αξίες μιας εταιρείας μιλάμε για τις βασικές αρχές που διέπουν την καθημερινή λειτουργία της. Ενώ η αποστολή της εκφράζει τον στρατηγικό της σκοπό, οι αξίες εκφράζουν την κουλτούρα της και οδηγούν στις επιθυμητές συμπεριφορές των ανθρώπων της προς πελάτες και συνεργάτες. Αποτελεί τη σχηματική απεικόνιση της δομής του οργανισμού. Αναφέρει τις διάφορες θέσεις με τις λειτουργίες και τα επίπεδα (levels-βλ. λήμμα) που αντιστοιχούν σε αυτές. Είναι χρήσιμο για την οργανωτική λειτουργία του οργανισμού, αφού αποτυπώνει σχηματικά και τα επίπεδα αναφοράς (ποιος αναφέρεται σε ποιον), αλλά και την ίδια τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στηρίζεται και στηρίζει τις περιγραφές θέσεων (βλ. λήμμα).

10 Παραγωγικότητα Παραμετροποίηση Όσον αφορά τους εργαζομένους, αναφέρεται στο κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος ή κύκλου εργασιών (για παροχή υπηρεσιών). Ο κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί τους δικούς του δείκτες που τους συνδυάζει με οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητάς του. Η σωστή οργάνωση-παραμετροποίηση (βλ. λήμμα) του συστήματος μισθοδοσίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το «σπάσιμο» των δεικτών παραγωγικότητας σε όσο το δυνατόν μικρότερα τμήματα του οργανισμού, που βοηθούν στον υπολογισμό των μεθόδων βελτίωσής της. Αυτό αποτελεί και βασική στρατηγική λειτουργία του HRM (βλ. λήμμα). Η διαδικασία κατά την οποία «χτίζεται» το σύστημα μισθοδοσίας, έτσι ώστε να αντανακλά την οργάνωση που υπάρχει στον οργανισμό. Εχει τεράστια σημασία για τη σωστή κατανομή και παρακολούθηση του κόστους και της παραγωγικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού για τα ξεχωριστά τμήματά του. θέσης (Job Description) Η περιγραφή θέσης καταγράφει τα χαρακτηριστικά της, όπως: Τα καθήκοντα της θέσης Το πού αναφέρεται Tις οικονομικές τις υποχρεώσεις, τι επηρεάζει Tα KPIs (βλ. λήμμα) Tα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται Η σωστή καταγραφή και τακτική τους αναθεώρηση είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Αποτελούν επίσης το σημαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας πρόσληψης (βλ. λήμμα), γιατί προσδιορίζουν ακριβώς τι ζητείται. Τέλος, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών για κάθε θέση. Πρόσληψη Η διαδικασία απόκτησης ενός νέου εργαζομένου. Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του HR. Προϋποθέτει τη σωστή προσέλκυση, επιλογή και ένταξη του εργαζομένου (βλ. λήμμα). Πρόσληψη, Ένταξη Μετά την τελική επιλογή, η σωστή ένταξη (induction) του νέου εργαζομένου στον οργανισμό είναι απαραίτητη. Η διαδικασία περιλαμβάνει εκπαίδευση (induction training), γνωριμία με τους ανθρώπους και τους χώρους, ίσως και δοκιμαστική περίοδο. Πρόσληψη, Προσέλκυση Σαν προσέλκυση αναφέρουμε όλη τη διαδικασία για να έρθουν σε επαφή οι υποψήφιοι με τον οργανισμό. Συνοπτικά περιέχει: Τη σωστή επικοινωνία των κενών θέσεων/αναγκών του οργανισμού προς τους υποψηφίους. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η σωστή περιγραφή της θέσης και τι προσόντα απαιτεί Το σύστημα συλλογής βιογραφικών, πρέπει να είναι αξιόπιστο και να εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των υποψηφίων. Σήμερα μονόδρομος είναι η web-μορφή του Την ανάλογη χρήση των μέσων για τη διαφήμιση της θέσης. Μπορεί να είναι έντυπος τύπος, internet, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ για απ ευθείας επικοινωνία ή μέσω συμβούλων (συνήθως για ανώτερες θέσεις)

11 Μεγάλη σημασία παίζει το Employer Brand (βλ. λήμμα) για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων. Πρόσληψη, Επιλογή Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) Μετά την προσέλκυση, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων είναι η πιο σημαντική διαδικασία στα στάδια της πρόσληψης. Χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι επιλογής, όπως προσωπικές συνεντεύξεις, tests ικανοτήτων ή δεξιοτήτων ή και assessment centers (βλ. λήμμα) ανάλογα με την ευθύνη και σοβαρότητα της θέσης. Για κάθε μισθωτό, ο φόρος υπολογίζεται κάθε μήνα και παρακρατείται και αποδίδεται από την εταιρία στο κράτος. Η διαδικασία συνοδεύεται από προκαθορισμένα, υποχρεωτικά από τον νόμο έντυπα και δηλώσεις που πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον οργανισμό.

12

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας Διαχείριση Μισθοδοσίας Δυνατότητες Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως όλο το κύκλωμα διαχείρισης και υπολογισμού μισθοδοσίας των εργαζομένων και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες : Απεριόριστος αριθμός μισθολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Περιεχόμενα Interamerican Profile Παροχές του προγράμματος Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά i-payday

Χαρακτηριστικά i-payday Χαρακτηριστικά i-payday Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας i-payday δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδιασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της σε μισθοδοσίες. Αποτέλεσμα, το σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για να είναι αποτελεσματική η Διαχείριση των αιτημάτων προσωπικού, απαιτείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα ικανό για γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της στελέχωσης

Η λειτουργία της στελέχωσης Η λειτουργία της στελέχωσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα 4 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 2014 H KPMG ολοκλήρωσε και παρουσιάζει για 21η συνεχόμενη χρονιά τις ετήσιες Έρευνες Αποδοχών και Παροχών.

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η αμοιβή αποτελεί ανταπόδοση προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Είναι το κυριότερο και αποτελεσματικότερο μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 1 Περιγραφή Συστήματος Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προσωπικού, το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. (Human Resources Scheduling Human Resources Programming)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. (Human Resources Scheduling Human Resources Programming) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Human Resources Scheduling Human Resources Programming) Management Ανθρώπινων Πόρων Κεφάλαιο 1 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 120, Τ.Κ. 117 41, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 176 71, Τ: 210 9230460, 216 8093098 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης

Διαβάστε περισσότερα

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας 1 Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού Οργάνωση δέντρο κλαδιά φύλα- καρποί Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου αναφέρεται στη διαδικασία προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014 Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας 13 Φεβρουαρίου 2014 Γενικά Στοιχεία της Έρευνας Σκοπός Αποτύπωση ενεργειών διαχείρισης εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων Ενιαία Αρχή Πληρωμής Αθήνα, 3/1/2011 Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά και από

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Τα αιτήματα και η κοστολόγηση τους Μαθησιακοί Στόχοι Αιτήματα-Γενικά Τα χρηματικά αιτήματα Τα μη-χρηματικά αιτήματα Κοστολόγηση Διαδικασία κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους

Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 () στο Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα PAYBRAIN Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «PAYBRAIN»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Διαχείριση Λοχείας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2015

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2015 Ιανουάριος 2016 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2015 H KPMG ολοκλήρωσε και παρουσιάζει για 22η συνεχόμενη χρονιά τις ετήσιες Έρευνες Αποδοχών και Παροχών. Οι έρευνες παρέχουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Dr. Aspasia Vlachvei, Assoc. Prof. Dept of International Trade ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ MBA Dept of International Trade TEI of West Macedonia, Kastoria, Greece Δρ. Ασπασία Βλάχβεη 1 Έννοια και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο)

Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο) Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο) ΕΡΩΤ ΗΜΑΤ Α ΑΠΑΝΤ ΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤ ΙΚΑ ΜΕ Τ ΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ Αρθρο 142, ν.3655/2008 1. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ.... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Ι.Κ.Α.)...2 1.3 Ωριαία αποζηµίωση...2 2 ΕΙ Η ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύντομη περιγραφή φορέα Α. O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, με την επωνυμία Κοι.Σ.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης για υπεύθυνο τμήματος/προϊστάμενο

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης για υπεύθυνο τμήματος/προϊστάμενο Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης για υπεύθυνο τμήματος/προϊστάμενο Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εργαζόμενο ο οποίος ορίζεται ως «Manager» (υπεύθυνος τμήματος, προϊστάμενος διεύθυνσης, διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης της επικοινωνίας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Περιεχόμενα Γενικές αρχές και Χαρακτηριστικά της Ομαδικής Ασφάλισης Οφέλη ΗΑγορά Ομαδικές ασφαλίσεις Interamerican Προσφερόμενα προγράμματα Υπηρεσίες- e-costumer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Η έρευνα εκπονήθηκε από την εταιρεία Mind Search, µέλος του δικτύου της ESOMAR

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Η έρευνα εκπονήθηκε από την εταιρεία Mind Search, µέλος του δικτύου της ESOMAR ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η έρευνα εκπονήθηκε από την εταιρεία Mind Search, µέλος του δικτύου της ESOMAR 2 3 4 5 To 2013 βρίσκει την αγορά της διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Περιεχόμενα 1. Πρόσβαση... 3 1.1. Είσοδος Χρήστη... 3 1.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... 4 1.2.1. Πρώτη Πρόσβαση... 4 1.2.2. Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα