Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 803 Η ΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ Αράπογλου Αριστείδης ΠΛΗΝΕΤ.. Ν. Ευβοίας αβόγλου Χρίστος ΠΛΗΝΕΤ Α Γρ. Ν. Ευβοίας Καραντενίζη Ελένη Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Οικονοµάκος Ηλίας Υπευθ. EduNet Ν. Ευβοίας ΠΕ20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα αφορά την ανάπτυξη σχολικών ιστοσελίδων χρησιµοποιώντας τη παιδαγωγική µέθοδο Project. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας της µεθόδου Project για την ενεργή συµµετοχή µεγάλου αριθµού µαθητών τόσο στην ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας όσο και στην δηµιουργία περιεχοµένου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ : Ανάπτυξη Σχολικών Ιστοσελίδων, έθοδος Project, Βιωµατική-Επικοινωνιακή διδασκαλία, Συνεργατική µάθηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την προηγούµενη δεκαετία προβλήθηκε και ενισχύθηκε ο θεσµός της σχολικής εφηµερίδας σε µια προσπάθεια να αναπτυχθεί η ευρηµατικότητα, η φαντασία και η κριτική σκέψη των µαθητών. Ο Πανελλήνιος ιαγωνισµός αθητικών Εντύπων ξεκίνησε το 1994 µε µεγάλη συµµετοχή. Στην παρούσα δεκαετία, µε την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο, είναι σηµαντική η διεύρυνση του θεσµού δηµιουργίας ηλεκτρονικών εντύπων ιστοσελίδων, µε τη χρήση των υπηρεσιών του ιαδικτύου που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (υπηρεσίες πρόσβασης και φιλοξενίας ιστοσελίδων). Η παρουσία των σχολικών µονάδων στο ιαδίκτυο µπορεί να αναπτύξει κανάλια επικοινωνίας πέρα από τα πλαίσια του σχολικού συγκροτήµατος σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο και να προβάλει τα ενδιαφέροντα των µαθητών εκτός του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην κατασκευή σχολικής ιστοσελίδας (µε κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη περιεχοµένου) εκτός από την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων πληροφορικής και αναπαραστάσεων για το ιαδίκτυο φαίνεται ότι µπορεί να αφυπνίσει το δηµιουργικό ενδιαφέρον των µαθητών και να αναπτύξει τη συνεργατική µάθηση. Παρόλα αυτά παρατηρείται ένας σχετικά µικρός αριθµός σχολικών µονάδων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα προβολή τους στο ιαδίκτυο. Επιπλέον, όπως έχει διαπιστωθεί για το νοµό της Εύβοιας από το ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. του νοµού, οι σχολικές ιστοσελίδες αναπτύσσονται κυρίως από τον υπεύθυνο καθηγητή µε περιορισµένη ή καθόλου συµµετοχή των µαθητών. Η

2 804 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ θέση αυτή φαίνεται να ενισχύεται και από πρόσφατη έρευνα (Παπαστεργίου 2002), όπου η κατασκευή ιστοσελίδων βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στις δραστηριότητες των µαθητών σχετικά µε το ιαδίκτυο (Internet). Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΌΧΟΣ Εφαρµόζοντας την παιδαγωγική µέθοδο Project στην ανάπτυξη σχολικών ιστοσελίδων ως «τρόπο οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχει µια οµάδα ατόµων και η διδασκαλία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλα τα µέλη της οµάδας» (Frey 1999), η έρευνα στόχευε στην ανίχνευση: α) του βαθµού ενεργής συµµετοχής µεγάλου αριθµού µαθητών στην ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας (σε επίπεδο κατασκευής και δηµιουργίας περιεχοµένου), β) της δυνατότητας καλλιέργειας της συνεργατικής µάθησης µέσα στο σχολικό περιβάλλον. ΈΘΟ ΟΣ Η µέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε µπορεί να χαρακτηριστεί ως ποιοτική. Συγκεκριµένα επιλέχτηκαν τρεις σχολικές µονάδες (Γυµνάσιο Ψαχνών, Γυµνάσιο Κανήθου και 3 ο Τ.Ε.Ε. Χαλκίδας) ως µελέτες περίπτωσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας βασίστηκαν στη συµµετοχική παρατήρηση προσπαθώντας «να εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει σχηµατικά τα πολυσχιδή φαινόµενα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της µονάδας, προκειµένου να κάνει γενικεύσεις σχετικά µε τον ευρύτερο πληθυσµό στον οποίο ανήκει αυτή η µονάδα» (Cohen 1994). Η ΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η µέθοδος Project ή η µέθοδος των σχεδίων περιλαµβάνει µια οµάδα ατόµων που: αποφασίζει να ασχοληθεί µε ένα συγκεκριµένο θέµα προγραµµατίζει µόνη της την πορεία των ενεργειών της και ενεργεί µε σκοπό την ολοκλήρωση του στόχου που έχει προγραµµατίσει. Σαν εκπαιδευτική διαδικασία τα «progetti» απαντώνται από τον 16 ο αιώνα στις αρχιτεκτονικές ακαδηµίες της Ιταλίας, αρχιτεκτονικές ασκήσεις σε µορφή διαγωνισµών µε συγκεκριµένο αντικείµενο, στόχους και χρονοδιάγραµµα.. Η µέθοδος Project ως παιδαγωγική διαδικασία εµφανίζεται πάλι στις αρχές του 20 ου αιώνα. Την λέξη Project την χρησιµοποίησε πρώτος ο παιδαγωγός Richards (1904) και εννοούσε µε αυτή, τη διδασκαλία της χειρωνακτικής εργασίας µε ορισµένο τρόπο. Οι διδακτικές συνέπειες της µεθόδου Project στη σχολική ζωή (Χρυσαφίδης 2002, Ντολιοπούλου 2001) είναι: 1. Συσχετισµός του διδακτέου µε την καθηµερινή ζωή. Ο µαθητής γίνεται ενεργό κοµµάτι µιας ζωντανής διαδικασίας απόκτησης γνώσης (Βιωµατική- Επικοινωνιακή διδασκαλία). 2. ραστηριοποίηση των µαθητών. Οι µαθητές µέσα από τη διαδικασία δηµιουργίας αναζητούν οι ίδιοι τη γνώση, καθορίζοντας µόνοι τους τα όρια που θα σταµατήσουν.

3 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης. Ο µαθητής θα πρέπει να δηµιουργήσει σύµφωνα µε τα δικά του κριτήρια, την δική του αισθητική και τις δικές τους εµπειρίες. 4. Συνεργατικότητα. Η επικοινωνιακή σχέση άσκαλου αθητή στην παραδοσιακή διδασκαλία, σπάει και έτσι όλοι οι µαθητές που συµµετέχουν στην οµάδα συνεργάζονται µεταξύ τους (Σχήµα 1). Παραδοσιακή ιδασκαλία. Ο άσκαλος επικοινωνεί µε καθένα µαθητή. Ο άσκαλος είναι ο κεντρικός πόλος της διαδικασίας. έθοδος Project. άσκαλος και µαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται όλοι µαζί. Ουσιαστικά όλα τα µέλη της οµάδας είναι ισοδύναµα. Σχήµα 1 : Επικοινωνία δασκάλου-µαθητών στην παραδοσιακή διδασκαλία και στη µέθοδο Project αντίστοιχα 5. ιαφοροποιηµένη ιδασκαλία. Ο κάθε µαθητής ασχολείται µε το κοµµάτι του Project που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του. 6. ιαθεµατική προσέγγιση. Η ολοκλήρωση του Project περιλαµβάνει γνώσεις από διάφορα µαθήµατα που πρέπει να συνδυαστούν για το τελικό αποτέλεσµα. 7. Ένταξη της σχολικής ζωής στην Κοινωνία. Εµπλοκή της Κοινωνίας στη σχολική ζωή. Η µέθοδος Project ως µία Βιωµατική-Επικοινωνιακή διδασκαλία είναι φυσικό να συλλέγει βιώµατα και από τον κοινωνικό περίγυρο. Ο µαθητής µαθαίνει να δρα δηµοκρατικά και µεταφέρει τα βιώµατά του σαν άτοµο αλλά και σαν οµάδα στην τοπική κοινωνία. 8. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο φορέας της γνώσης, αλλά ο συντονιστής των διαδικασιών, ο βοηθός στις αναζητήσεις και ο συνεργάτης των µαθητών. ηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που προκαλούν στους µαθητές προβληµατισµούς και διάθεση για αναζήτηση και δηµιουργία.

4 806 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εικόνα 1: Η εισαγωγική σελίδα της ιστοσελίδας του Γυµνασίου Ψαχνών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Πίνακας 1 : Γενικά χαρακτηριστικά των σχολείων περίπτωσης Χαρακτηριστικά Γυµνάσιο Γυµνάσιο 3 ο Τ.Ε.Ε. Ψαχνών Κανήθου Χαλκίδας Περιοχή Ηµιαστική Αστική Αστική υναµικότητα Λειτουργία µαθητικών οµάδων εκτός ωραρίου Ωράριο Λειτουργίας εγάλη ραστηριότητα Αρκετή ραστηριότητα Καµία ραστηριότητα Πρωινό Πρωινό Εσπερινό Πίνακας 2 : Σύνθεση συµµετεχόντων µαθητών στην έρευνα: Στοιχεία Γυµνάσιο Γυµνάσιο 3 ο Τ.Ε.Ε. Ψαχνών Κανήθου Χαλκίδας Κατανοµή ανά φύλο 17 Α 20 Κ 7 Α 5 Κ 7 Α 12 Κ Ηλικία ετών 14 ετών Εργαζόµενοι ετών Γνώσεις Η/Υ έτρια Γνώση Βασικών εξιοτήτων έτρια Γνώση Βασικών εξιοτήτων Γνώσεις Χειρισµού και προγραµµατισµού

5 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 807 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η εφαρµογή της µεθόδου Project για την ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας στις µελέτες περίπτωσης, στηρίχτηκε σε µεγάλο βαθµό στη δοµή που περιγράφεται από τον Frey (1999). Σχήµα 2 : Σχηµατική απεικόνιση της βασικής δοµής της µεθόδου Project Πρωτοβουλία ενός µέλους της οµάδας για να ερευνηθεί ένα θέµα Συµφωνία µε το θέµα που θα ασχοληθεί η οµάδα Προγραµµατισµός του Project (τι, πότε, πού, πώς, ποιος;) τοµείς δράσης Υλοποίηση όσων έχουν προγραµµατιστεί Περάτωση του Project - Αποτελέσµατα Συναντήσεις ενηµέρωσης, αποφάσεων, επικοινωνίας, ανατροφοδότησης της πορείας του Project Οι βασικές ενέργειες που απεικονίζονται στο Σχήµα 2 εφαρµόστηκαν και στις τρεις µελέτες περίπτωσης µε διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των σχολείων. Για το 3 ο Τ.Ε.Ε., µε τις ιδιαιτερότητες του εσπερινού σχολείου ενηλίκων, η εφαρµογή της µεθόδου επιλέχτηκε να γίνει στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, µε µικρή ή καθόλου απασχόληση εκτός σχολικού προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν πέντε µικρότερες οµάδες για την παράλληλη ανάπτυξη διαφορετικών σχολικών ιστοσελίδων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΑ ΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΕΝΑ ΘΕΑ ετά την εγκατάσταση των νέων εργαστηρίων πληροφορικής, οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται ιστοσελίδες άλλων σχολείων. Κάποιοι εξέφρασαν την απορία και συνάµα παράπονο: «Το δικό µας σχολείο γιατί δεν έχει ιστοσελίδα;»

6 808 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η ιδέα συζητήθηκε σε κάθε τµήµα του σχολείου ξεχωριστά. Οι µαθητές επισκέφτηκαν σελίδες άλλων σχολείων για να δουν, όχι τόσο το περιεχόµενο, αλλά περισσότερο τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης των στοιχείων. Ο/Η καθηγητής/τρια Πληροφορικής του σχολείου τούς ενηµέρωσε πως εκτός από το προγραµµατιστικό κοµµάτι εργασίας, θα µπορούσαν να βοηθήσουν ζωγραφίζοντας στον Η/Υ, σαρώνοντας, πληκτρολογώντας, γράφοντας κείµενα κτλ. (υποοµάδες εργασίας). Έτσι, µπορούσαν να συµµετέχουν µαθητές όλων των τάξεων, ακόµα και όσοι δεν ενδιαφέρονταν άµεσα για την Πληροφορική. Σκοπός ήταν να συµµετέχουν όλοι οι µαθητές που θέλανε να βοηθήσουν. ΣΥΦΩΝΙΑ Ε ΤΟ ΘΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Η ΟΑ Α. Στην πρώτη συνάντηση καταγράφηκαν όλες οι ιδέες των µαθητών για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας (χρήση µεθόδου καταιγισµού ιδεών - brainstorming). ΠΡΟΓΡΑΑΤΙΣΟΣ ΤΟΥ PROJECT (ΤΙ, ΠΟΤΕ, ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΠΟΙΟΣ; ) ΤΟΕΙΣ ΡΑΣΗΣ Στην αρχή ο κάθε µαθητής συµπλήρωσε σε ένα έντυπο-φόρµα τις υποοµάδες (κατά σειρά προτίµησης) στις οποίες ήθελε να συµµετέχει και τις ηµέρες που µπορούσε να παραµείνει στο σχολείο µετά το τέλος του σχολικού ωραρίου (στα δύο Γυµνάσια). ε βάση αυτά τα στοιχεία ο/η καθηγητής/ρια έφτιαξε τις υποοµάδες. Στα σχολεία που η διαδικασία ήταν εθελοντική το σύνολο των συµµετεχόντων µειώθηκε αρκετά στην πορεία του έργου. Για παράδειγµα στο Γυµνάσιο Ψαχνών από 72 µαθητές παραµείνανε τελικά 36 (κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιµου χρόνου). Στα δύο Γυµνάσια δηµιουργήθηκαν οι υποοµάδες εργασίας: Πληκτρολόγησης κειµένων Φωτογραφίας-χρήσης σαρωτή Ζωγραφικής στον Η/Υ Σχεδιασµού ιστοσελίδας και οργάνωσης υλικού Προγραµµατισµού µε χρήση γλώσσας HTML Συγγραφής κειµένων Όπως ήδ η αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τ.Ε.Ε. επιλέχτηκε διαφορετική προσέγγιση, ορ γανώθηκαν πέντε οµάδες για την παράλληλη δηµιουργία πέντε διαφορετικών ιστοσελίδων. Για την κάθε οµάδα δηµιουργήθηκαν παρόµοιες υποοµάδες, όµοια µε τα Γυµνάσια. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΑΤΙΣΤΕΙ. Όσον αφορά τα Γυµνάσια στις πρώτες συναντήσεις έγινε διδασκαλία σε περιορισµένη έκταση των εργαλείων προγραµµάτων που θα χρησιµοποιούσαν στις υποοµάδες κατασκευής (γλώσσα HTML, χρήση Σαρωτή κτλ.). Κατά τη διάρκεια του έργου προβλήµατα που παρουσιάζονταν λόγω τεχνικών δυσκολιών λύνονταν µε τη βοήθεια του συντονιστή µε πρόσθετες µικροδιδασκαλίες. Σε αντίθεση, στο Τ.Ε.Ε. δόθηκαν βασικές οδηγίες µόνο στην αρχή, ενώ στη συνέχεια παρακινήθηκαν οι οµάδες για τη δηµιουργική µελέτη του βιβλίου που διδάσκεται στο µάθηµα «Προγραµµατιστικά Εργαλεία για το ιαδίκτυο». Κατά τη διάρκεια του Project οι υποοµάδες παρουσίαζαν την πρόοδο των εργασιών τους και λαµβάνονταν δηµοκρατικές αποφάσεις για προβλήµατα που παρουσιαζόντουσαν.

7 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 809 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΕΡΩΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ PROJECT. Στα Γυµνάσια οι συναντήσεις γίνονταν µετά το πέρας της διδασκαλίας και συγκεκριµένη µέρα και ώρα κάθε εβδοµάδα. Αυτές γίνονταν µεταξύ των µελών κάθε οµάδας όποτε προέκυπτε συγκεκριµένο πρόβληµα. Η συχνότητα των συναντήσεων, η διαχείριση και ενηµέρωση των υποοµάδων ήταν στην ευθύνη της υποοµάδας σχεδιασµού. Αντίθετα στο Τ.Ε.Ε., µε δεδοµένο ότι οι µαθητές ήταν εργαζόµενοι, οι συναντήσεις περιορίστηκαν στα πλαίσια του µαθήµατος «Προγραµµατιστικά Εργαλεία στο ιαδίκτυο», ενώ για περαιτέρω επικοινωνία χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ του καθηγητή-µαθητών και των µαθητών µεταξύ τους. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ PROJECT Στα Γυµνάσια µε την «ολοκλήρωση» του έργου οι υποοµάδες παρέδωσαν τις εργασίες τους στη συντονιστική υποοµάδα, η οποία µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριας συνένωσαν τα επιµέρους τµήµατα και δηµοσίευσαν την τελική µορφή της ιστοσελίδας (http://gym-kanith.eyv.sch.gr, Στην περίπτωση του Τ.Ε.Ε. συγκεντρώθηκαν όλες οι οµάδες, και µε τη βοήθεια βιντεοπροβολέα αξιολογήθηκαν από τους ίδιους τους µαθητές και οι πέντε ιστοσελίδες και επιλέχτηκαν αποσπάσµατα για την τελική διαµόρφωση της επίσηµης ιστοσελίδας του σχολείου (http://3tee-chalk.eyv.sch.gr). ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΤΑ-ΣΥΠΕΡΑΣΑΤΑ Από την ανάλυση των τριών περιπτώσεων φαίνεται ότι η µ έθοδος Project µπορεί να αποτελέσει κατάλληλη παιδαγωγική µέθοδο για την ανάπτυξη σχολικών ιστο σελίδων µε την ενεργή συµµετοχή σηµαντικού αριθµού µαθητών. Οι τρεις µελέτες περίπτωσης, παρόλο τις εµφανείς διαφορές τους, φαίνεται να επιτυγχάνουν σε διαφορετικό βαθµό τους αρχικούς στόχους της έρευνας. Πέρα από το τελικό αποτέλεσµα της δηµοσίευσης της ιστοσελίδας, µε περιεχόµενο δηµιουργηµένο από τους ίδιους τους µαθητές, η εφαρµογή της µεθόδου Project στην κατασκευή ιστοσελίδων επιτυγχάνει τις γενικές διδακτικές συνέπειες της µεθόδου που περιγράφει ο Χρυσαφίδης (1996) σε ικανοποιητικό βαθµό (ανάλογα µε την περίπτωση). Πιο συγκεκριµένα : 1. Αφυπνίστηκε το δηµιουργικό ενδιαφέρον των µαθητών. 2. Οι µαθητές έµαθαν να συνεργάζονται σε διαφορετικά θέµατα εργασίας. 3. Οι µαθητές ανέδειξαν τις ικανότητές τους και τη διαφορετικότητα τους. 4. Αφυπνίστηκε το εσωτερικό τους πάθος για µάθηση. 5. ηµιουργήθηκε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο συµµετοχής όλων των µαθητών, όπου λαµβάνονταν συλλογικά αποφάσεις, ανεξάρτητα από τις δεξιότητές τους στην Πληροφορική. 6. Λειτούργησε η ισότιµη συµµετοχή δασκάλου-µαθητή στη διαδικασία ανάπτυξης της ιστοσελίδας. 7. Αναπτύχθηκαν δεξιότητες προγραµµατισµού και χειρισµού Η/Υ.

8 810 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονταν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της έρευνας από την παρατήρηση των παιδιών την ώρα εργασίας. Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση της καθηγήτριας στο Γυµνάσιο Ψαχνών: «Η ιδέα, πως φτιάχνουµε κάτι συγκεκριµένο όλοι µαζί και εφαρµόζουµε τις γνώσεις που έχουµε, τους ενθουσίαζε και ανυποµονούσαν να δουν το αποτέλεσµα της δουλειάς τους. Πραγµατικά µε ενθουσίασε ένας µαθητής µου όταν µου είπε: Ωραία νιώθω έτσι που µαζευόµαστε κυρία και φτιάχνουµε κάτι». Σε άλλη περίπτωση οι µαθητές εξέφρασαν την άποψη ό,τι η απόκτηση γνώσεων µέσα από την πρακτική άσκηση πάνω σε ένα θέµα είναι ευκολότερη και πιο αποδοτική από την κλασσική µέθοδο διδασκαλίας. Αναφορικά µε τις αποκτηθείσες γνώσεις που αφορούν τις αντιλήψεις για το ιαδίκτυο, µετά το τέλος του έργου παρατηρήθηκε οι συµµετέχοντες µαθητές να έχουν πιο συνεκτικές και ολοκληρωµένες γνώσεις για την οντότητα ιστοσελίδα σε σχέση µε την αρχή. Όπως επισηµαίνει η Καρατράντου (2002) σε πρόσφατη έρευνά της, η πλειονότητα των µαθητών δεν έχουν απόλυτα διαµορφωµένη άποψη για την οντότητα-ιστοσελίδα. Το πρόβληµα φαίνεται να βελτιώνεται µε τη συµµετοχή όλων των µαθητών, ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους στην Πληροφορική, στην ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας και µε την επιλογή της HTML για την κατασκευή της. Η εφαρµογή της µεθόδου, εκτός του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών και σε ώρες εκτός µαθηµάτων, φαίνεται να έχει µεγαλύτερο βαθµό επιτυχίας, καθώς αφήνει µεγαλύτερο πεδίο ελεύθερης έκφρασης στους µαθητές. Στις περιπτώσεις που αναγκαστικά πρέπει να ενταχθεί η µέθοδος στο πρόγραµµα σπουδών, όπως στην περίπτωση του εσπερινού Τ.Ε.Ε., απαιτείται προσαρµογή της µεθόδου για την οµαλή ένταξή της, µε βάση τα χαρακτηριστικά του σχολείου, των µαθητών και του ευρύτερου πολιτισµικού περιβάλλοντος του σχολείου (Κatz, 1995). Η ανεύρεση κατάλληλων τεχνικών προσαρµογής αποτελεί αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. Όπως επισηµαίνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Katz 1995, Chard 1992, Κούκου 2000), κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας στην εφαρµογή της µεθόδου είναι ο ρόλος του καθηγητή-καθοδηγητή στην οµάδα εργασίας. Ο καθηγητής/τρια εµψυχώνει τους µαθητές και τους παρακινεί για την ανεύρεση λύσεων και γνώσεων, αποστασιοποιηµένος από την ιδιότητα του «αρχηγού», συµµετέχοντας στην οµάδα ως ισότιµο µέλος. Το κέντρο βάρους µε τον τρόπο αυτό µετατίθεται από το δάσκαλο στους µαθητές, από την ατοµική στη συλλογική µορφή εργασίας. Η επικοινωνιακή δεινότητα του καθηγητή µε τους µαθητές ως παιδαγωγού, καθώς και η ικανότητά του στη διαχείριση οµάδων φαίνεται να επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. Επιπρόσθετα από τη σύγκριση των τριών περιπτώσεων µελέτης προκύπτει ότι στα σχολεία που αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών (θεατρικές οµάδες, οργάνωση ποιητικών αγώνων, διαγωνισµοί ζωγραφικής) η εφαρµογή της µεθόδου Project για την ανάπτυξη ιστοσελίδας έχει µεγαλύτερη συµµετοχή και επιτυχία. Καθώς οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι µε την παρουσία της σχολικής µονάδας στο ιαδίκτυο προβάλλονται οι δραστηριότητές τους προς τα έξω, συµµετέχουν στην οµάδα αντλώντας περιεχόµενο από τις παράλληλες δραστηριότητες του σχολείου.

9 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 811 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Θα ήταν ουτοπικά αισιόδοξο να περιµένουµε ότι οι καταπιεστικές δοµές και οι τάσεις για ετεροκαθορισµό που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά σχολεία, θα µπορούσαν να ανατραπούν από τη µία στιγµή στην άλλη και στη θέση τους να εισαχθούν ανοικτές διδακτικές προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών µέσα από την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών στα σχολεία, µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλες συνθήκες για την εφαρµογή βιωµατικών-επικοινωνιακών µεθόδων διδασκαλίας, για την ουσιαστική ανακάλυψη της γνώσης και την ανάπτυξη πραγµατικής επικοινωνίας δασκάλου µαθητή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Chard, S., C. (1989), The Project Approach: A practical Guide for Teachers, Edmonton, Alberta, University of Alberta Printing Services. 2. Cohen, L., Manion, L. (1994), εθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, ΕΤΑΙΧΙΟ, Frey, K. (1999), H «έθοδος Project» ια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Αθήνα, Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Katz, L., G., Chard, S., C. (1995), Engaging Children s Minds: the Project Approach, Norwood, N.J.Ablex Publ.Co. 5. Richards, Ch., R. (1904), The Curriculum of the Elementary School, New York, Columbia Univ. Press. 6. ουληγέρης, Χ., Βακάλη, Α., Γκρίτζαλης, Σ., Πάτσα, Χ., Σούλτης, Γ., Τσέλιος. (2000), Προγραµµατιστικά Εργαλεία για το ιαδίκτυο-βιβλίο αθητή, Αθήνα, Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. 7. Καρατράντου, Α., Σπηλιωτοπούλου, Β. (2002), Το ιαδίκτυο στη άθηση και στη ιδασκαλία: H περίπτωση της Ιστοσελίδας στο Οι Τεχνολογίες της ου Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Πρακτικά 3 Πανελληνίου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή Τόµος Β, Ρόδος, εκδ. Καστανιώτη, σελ Κούκου, Κ., άγο ς, Κ., Ρουσσάκης, Ι. (2000), Η µέθοδος των Σχεδίων (έθοδος Project) στο Σχολείο χωρίς σύνορα Βιβλίο της καθηγήτριας και του καθηγητή, Αθήνα, Κέντρο ελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΕ, Ντολιοπούλου, Ε. (2001), Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα, Τυπωθήτω Γιώργος αρδάνος. 10. Παπαστεργίου,., Σολοµωνίδου, Χ. (2002), Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών σε σχέση µε το ιαδίκτυο:µια πιλοτική διερεύνηση στο Θέµατα στην Εκπαίδευση Τόµος 3 Τεύχος 2-3, Αθήνα, Leader Books Α.Ε., Χρυσαφίδης Κ. (2002), Βιωµατική-Επικοινωνιακή ιδασκαλία Η Εισαγωγή της µεθόδου Project στο σχολείο, Αθήνα, Gutenberg.

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα