Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής και Ανάλυση Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής και Ανάλυση Δεδομένων"

Transcript

1 Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής και Ανάλυση Δεδομένων Ε. Σαμόλη, Λέκτορας Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών Η ανάγκη για κλινικές δοκιμές στη Χειρουργική Στη χειρουργική συχνά η θεωρία μετουσιώνεται σε πρακτική χωρίς να έχει προηγηθεί ενδελεχής αξιολόγηση για τα πιθανά οφέλη (οικονομικά ή σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την υγεία του ασθενή). Διάφορες επεμβάσεις εφαρμόζονταν εκτενώς πριν τελικά φανεί η αναποτελεσματικότητα τους Halsted radical mastectomy, Kidney decapsulation (for hypertension), Uterine suspension, Legation of internal mammary arteries (for coronary insufficiency) 1

2 Ταξινόμηση κλινικών δοκιμών Σύμφωνα με: ΣΚΟΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Φάσης Ι-IV Πολυκεντρικές Cross-over Factorial κλπ Ταξινόμηση Κλινικών Δοκιμών Έρευνες φάσης Ι (Phase I Studies) (Μεταβολισμός, Φαρμακολογικές Ιδιότητες: Δοσολογία ασφάλεια, άτομα). Έρευνες φάσης ΙΙ (Phase IΙ Studies) (Δραστικότητα ασφάλεια, άτομα). Έρευνες φάσης ΙΙΙ (Phase IΙΙ Studies) (Αποτελεσματικότητα σύγκριση). Έρευνες φάσης IV (Phase IV Studies) (Φαρμακοεπαγρύπνιση: Μακροχρόνιες μελέτες μεγάλης κλίμακας νοσηρότητας και παρενεργειών) 2

3 Ταξινόμηση βάση αριθμού μέτρων: Απλή έναντι πολυπαραγοντική έρευνα Απλή: μία θεραπεία / ομάδα Πολύ/κη: 2+/ομάδα Πηγή: Επιδημιολογία, Aschengrau & Seage III (Επιμέλεια Χατζάκης) Ταξινόμηση βάση μεθόδου εφαρμογής: Έρευνες Παράλληλες ή Εναλλαγής Παράλληλες έρευνες Ομάδα 1: Θεραπεία Α Παρακολούθηση και αξιολόγηση Ομάδα 2: Θεραπεία Β Παρακολούθηση και αξιολόγηση Έρευνες Εναλλαγής Ομάδα 1: Θεραπεία Α Περίοδος απομάκρυνσης επιδράσεων Θεραπείας Α Θεραπεία Β Παρακολούθηση και αξιολόγηση Ομάδα 2: Θεραπεία Β Περίοδος απομάκρυνσης επιδράσεων Θεραπείας Β Θεραπεία Α Παρακολούθηση και αξιολόγηση 3

4 Σχεδιασμός Κλινικής Δοκιμής Πρωτόκολλο έρευνας με σαφή ορισμό των: 1. Ασθενών: Κριτήρια εγγραφής / αποκλεισμού Μέγεθος δείγματος Ενημερωμένη Συγκατάθεση 2. Συγκρινόμενων αγωγών 3. Δεικτών υγείας Wilt et al. for the Prostate cancer Intervention Vs Observation Trial (PIVOT) study Group 4

5 Ενημερωμένη Συγκατάθεση Πιθανά οφέλη Πιθανοί κίνδυνοι Δείκτες Υγείας Οι βασικοί στόχοι μιας κλινικής δοκιμής πρέπει πάντα να καταλήγουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα και σε «ποσοτικοποιημένες» υποθέσεις. Μέθοδοι μετρήσεων ακριβείς και χωρίς σφάλματα. Σαφής διατύπωση στόχων και δεικτών υγείας υπό μελέτη Επιλογή αριθμού των βασικών δεικτών. Συνήθως 1-2. Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Δείκτες ποιότητας ζωής (Quality of life endpoints) Surrogate endpoints. («ενδιάμεσος» δείκτης) 5

6 «Ενδιάμεσοι» Δείκτες (Surrogates) Αντί κλινικής έκβασης, ενδιάμεσος δείκτης άμεσα σχετιζόμενος με κλινική έκβαση Μέτρηση στη θέση ενός βιολογικού ή κλινικού αποτελέσματος. Πρέπει να βρίσκεται μέσα στη αιτιολογία της νόσου. Πχ Οστεοπόρωση: οστική πυκνότητα Κέρδος Χρήματα μέγεθος δείγματος χρόνο ευκολία μέτρησης. Μέγεθος δείγματος Χρήση μελέτης παρατήρησης σε ομοιογενή πληθυσμό για καθορισμό των διαφορών που αναμένουμε στο δείκτη ανάμεσα τις ομάδες Εκτίμηση επίσης της μεταβλητότητας του δείκτη Η κλινική ερμηνεία δεν εξαρτάται της στατιστικής σημαντικότητας Συνεργασία με στατιστικό από την αρχή της μελέτης 6

7 Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής Οργάνωση έρευνας, διαχείριση δεδομένων Παραβιάσεις πρωτοκόλλου Συστηματική παρακολούθηση κλινικής δοκιμής. Παρακολούθηση κάθε ασθενή και συμπλήρωση προγραμματισμένων επισκέψεων και εξετάσεων (follow-up). Θέματα αρχής («ηθικά» θέματα) Πολυκεντρικές έρευνες Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι; Σαφής ορισμός των υπό διερεύνηση υποθέσεων με ξεκάθαρα κριτήρια Τυποποίηση όλων των μεθόδων (διαγνωστικών, δειγματοληπτικών, παρακολούθησης, αξιολόγησης) Περιγραφή του πρωτοκόλλου παρέμβασης Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος και της μεταβλητότητας (τυχαιοποίηση, στρωματοποίηση, απόκρυψη) Επιλογή ενός μεγέθους του δείγματος ικανού να πετύχει τους ερευνητικούς στόχους. 7

8 Σχεδιασμός Κλινικής Δοκιμής Τυχαιοποίηση των ασθενών στις θεραπείες υπό μελέτη =«Κατανομή -τοποθέτηση ασθενών που είναι αποτέλεσμα τυχαίας διαδικασίας» Γιατί είναι σημαντική η τυχαιοποίηση; Ίδια πιθανότητα να πάρει την μία είτε την άλλη θεραπεία Οι ομάδες διαφέρουν μόνον όσον αφορά την θεραπεία Αποφυγή συστηματικής διαφοράς στις ομάδες θεραπείας γνωστών και άγνωστων παραγόντων που επηρεάζουν την νόσο 8

9 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΣΗ The correct sequence of events is crucial (Pocock, 1983) Patient eligible & ready Clinician willing to randomize Patient consent obtained Patient entry noted Treatment from randomization list On study forms completed Treatment started Chance not Μεγάλη σημασία έχει η διαδικασία choice απόκρυψης (Allocation concealment) Πηγή: Lancet 2002; 359: Απλή Τυχαιοποίηση Αποφασίζουμε ποια ψηφία ανά θεραπεία (ίδιος αριθμός / θεραπεία αγνοούμε ότι «περισσεύει») Π.χ. 2 θεραπείες, A & B: 0-4: A, 5-9: B Ξεκινάμε από οποιοδήποτε σημείο Π.χ Δημιουργούμε την λίστα τυχαιοποίησης: Π.χ Α Β Α Β Β Α Α Β Α Α Β Για 3 θεραπείες Α: 1-3, B: 4-6 Γ: 7-9 και αγνοούμε το 0 Μπορεί να καταλήξει σε άνισες ομάδες σε δοκιμές κάτω των 200 ατόμων 9

10 Restricted Randomization Διασφαλίζει ίσο μέγεθος ομάδων Replacement randomization επαναλαμβάνεται η τυχαιοποίηση μέχρι να πετύχουμε προαποφασισμένο μέγεθος της διαφοράς δείγματος μεταξύ ομάδων Blocking (κατά ομάδες): ίδιο μέγεθος διαχρονικά, χρήσιμο σε ενδιάμεση ανάλυση Π.χ. 2 θεραπείες με block 2 Ασθενών, A & B: 0-4= AB, 5-9= BA ΑB ΒA ΑB ΒA ΒA ΑB ΑB ΒA ΑB ΑB ΒA Random allocation rule το πιο απλό, ισότητα μόνο στο τέλος Στρωματοποιημένη τυχαιοποίηση (stratified randomization) Αποφεύγουμε διαφορετικές κατανομές προγνωστικών για το δείκτη παραγόντων στις συγκρινόμενες ομάδες Για κάθε κατηγορία του προγνωστικού παράγοντα δημιουργούμε μία ξεχωριστή λίστα τυχαιοποίησης Μικρή σημασία σε μεγάλες δοκιμές Σε πολυκεντρικές ως διάστρωση το συμμετέχον κέντρο 10

11 Χρήση Εικονικής θεραπείας (Placebo) Εικονική θεραπεία (Placebo) : φαρμακολογικά ανενεργή ουσία (ή σύνολο μη αποτελεσματικών ενεργειών) που χορηγείται ώστε να παραπέμπει στο μέτρο Placebo/Halo/Hawthorne effect λόγω πιθανής αλλαγής συνηθειών που επιδρά στα αποτελέσματα Όχι πάντα εφικτό πχ ογκολογία χρήση μόνο όταν δεν υπάρχει αγωγή Απόκρυψη Απόκρυψη /τυφλότητα (blinding/masking) Μονή, διπλή, τριπλή + Συμμετέχοντες, ερευνητές, Αξιολογητές-Επιτροπή παρακολούθησης Δύσκολη έως αδύνατη στην περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων: Δεν υπάρχει «εικονική» επέμβαση ανάλογη με εικονικό σκεύασμα, και εγείρονται ζητήματα «ηθικής» Συμμετοχή ατόμου (εκτός χειρούργου) που δεν γνωρίζει 11

12 Στατιστική ανάλυση Αξιολόγηση Ανάλυση όλων των (τυχαιοποιημένων) ασθενών. Χρήση προ-καθορισμένης ανάλυσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τον υπό μελέτη πληθυσμό. Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πχ CONSORT) Γενίκευση αποτελεσμάτων (αλήθεια και σημασία) Διάγραμμα για την παρουσίαση τυχaιοποιημένων κλινικών δοκιμών σύμφωνα με CONSORT Πηγή: Wilt et al

13 Ανάλυση δεδομένων: intention-to-treat vs. as treated Τι συμβαίνει αν π.χ. μερικοί από τους ασθενείς δεν ολοκλήρωσαν την παρακολούθησή τους στην κλινική δοκιμή ή μεταπηδάνε μεταξύ αγωγών (Crossover); As-treated analysis: η ανάλυση περιορίζεται μόνο στους ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία Intention to treat analysis: όλοι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε ένα θεραπευτικό σχήμα αναλύονται, ανεξάρτητα από το αν το ακολούθησαν μέχρι τέλους Ιntention-to-treat vs. as treated As-treated analysis (efficacy analysis) Εκτίμηση της επίδρασης της θεραπείας σε ιδανικές συνθήκες Intention to treat analysis Εκτιμά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στις καθημερινές και όχι σε ιδανικές συνθήκες Διατηρεί τη συγκρισιμότητα των υπό μελέτη ομάδων (τυχαιοποίηση) Διατηρεί την ισχύ της μελέτης Αποτρέπει την εμφάνιση συστηματικών σφαλμάτων που σχετίζονται με τη διακοπή ή τη συνέχιση της μελέτης (poor compliers - good compliers: μπορεί να διαφέρουν σε σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες) 13

14 Ιntention-to-treat vs. as treated Η εγκυρότητα της μελέτης είναι αμφισβητήσιμη αν υπάρχει μεγάλο ποσοστό «μεταπήδησης» σύνηθες στις χειρουργικές δοκιμές, ειδικά αν συγκρίνουν επεμβάσεις με φαρμακευτικά σκευάσματα: Veterans Administration Coronary Artery Bypass Surgery Cooperative Study Group ( ) σύγκριση bypass-φάρμακα σε ασθενείς με κυνάγχη κ στεφανιαία νόσο. Μετά από 14 χρ 55% πέρασαν από αγωγή σε επέμβαση έναντι 6%. Προχωράμε με Intention-To-Treat Analysis για να διατηρείται η τυχαιοποίηση και συμπληρωματικές αναλύσεις Μελέτη του μη-τυχαίου παράγοντα που οδήγησε στην μεταπήδηση και εισάγει σφάλμα Surgery versus Physiotherapy for Stress Urinary Incontinence (Julien Labrie, et al.n Engl J Med 2013) «We randomly assigned 230 women to the surgery group and 230 women to the physiotherapy group. A total of 49.0% of women in the physiotherapy group and 11.2% of women in the surgery group crossed over to the alternative treatment. In an intention-to-treat analysis, subjective improvement was reported by 90.8% of women in the surgery group and 64.4% of women in the physiotherapy group... A post hoc per-protocol analysis showed that women who crossed over to the surgery group had outcomes similar to those of women initially assigned to surgery and that both these groups had outcomes superior to those of women who did not cross over to surgery.» 14

15 Οι περισσότερες κλινικές δοκιμές χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης επιβίωσης για την αξιολόγηση του χρόνου μέχρι την εμφάνιση ενός συμβάντος μετά την παρέμβαση. Πηγή: Wilt et al Οι περισσότερες κλινικές δοκιμές χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης επιβίωσης για την αξιολόγηση του χρόνου μέχρι την εμφάνιση ενός συμβάντος μετά την παρέμβαση. Πηγή: Wilt et al

16 Οι κλινικές δοκιμές δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα την τυχαιοποίηση. Κλινικές δοκιμές χωρίς ομάδα ελέγχου (Uncontrolled trials) Χρήση ιστορικών μαρτύρων Μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (Randomized ) Κάθε σχεδιασμός έχει το δικό του ρόλο στην κλινική έρευνα. Ο παραπάνω τρόπος παρουσίασης δείχνει και την ιεραρχία με όρους βαθμού ελέγχου. Επιλογή Σχεδιασμού Μερικές πειστικές μελέτες δεν είχαν μάρτυρες Φυσική Ιστορία της νόσου Επιλογή ασθενών με καλύτερη κλινική κατάσταση, που οδηγεί σε «υπερ-αισιόδοξα» συμπεράσματα για τη αποτελεσματικότητα Θεραπείες με δραματικά αποτελέσματα (αλλά αυτό το γνωρίζουμε μετά τη δοκιμή) Δοκιμές Φάσης ΙΙ Μελέτες που χρησιμοποιούν ιστορικούς μάρτυρες (historically controlled) έχουν κάποια σημασία και πιθανή χρήση στην χειρουργική Πιθανό σφάλμα σε διάφορα επίπεδα της μελέτης. 16

17 Διαφορές στην επιλογή ασθενών αλλά και στις πειραματικές μεθόδους. Προτείνεται η χρήση μαρτύρων από προηγούμενες κλινικές δοκιμές στο ίδιο ίδρυμα Historical controls Συνήθης θεραπεία Θεραπεία υπό μελέτη Χρόνος Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή Συνήθης θεραπεία Χρόνος Θεραπεία υπό μελέτη Τυχαιοποιημένες Κλινικές δοκιμές Απαλλαγή από συστηματικά σφάλματα στην επιλογή ασθενών και πειραματικό περιβάλλον. Πότε κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής πρέπει να πραγματοποιηθούν; Η έννοια της αντιστάθμισης: να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τα οφέλη / κινδύνους Προηγούμενες μελέτες μπορεί να μην παρείχαν επαρκείς πληροφορίες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικούς πληθυσμούς - εφαρμογή προηγούμενων αποτελεσμάτων σε ένα νέο πληθυσμό να είναι ασαφής. 17

18 Αδυναμίες τυχαιοποιημένων Κλινικών Δοκιμών 1. Γενίκευση αποτελεσμάτων: οι εθελοντές μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν το γενικό πληθυσμό, ειδικά στη χειρουργική λόγω αυστηρών κριτηρίων επιλογής ή απόριψης 2. Εγγραφή: Διπλάσιοι «νέοι» ασθενείς 3. Πρόσβαση στη Διαδικασία Τυχαιοποίησης: Κλινικοί ή ασθενείς θα αρνηθούν 4. Πολυπλοκότητα διοικητικών διαδικασιών 5. Μπορεί να μην είναι πάντα πραγματοποιήσιμες: Πιθανή χρήση μη τυχαιοποιημένων ομάδων ελέγχου ή πριν/μετά συγκρίσεων Οι ιδιαιτερότητες των κλινικών δοκιμών στη χειρουργική Σχεδόν αδύνατη η εφαρμογή μεθόδων απόκρυψης Placebo-controlled διαδικασίες ιδιαίτερα συζητήσιμες λόγω ηθικής ιδίως αν είναι παρεμβατικές. Σφάλμα λόγω placebo effect. Δυσκολία τυποποίησης μεθόδων μεταξύ τους Εισάγεται σφάλμα μέσω επιλογής ασθενών, αλλά και χειρουργικής ικανότητας. 18

19 Οι ιδιαιτερότητες των κλινικών δοκιμών στη χειρουργική Στη σύγκριση παλιάς με νέα τεχνική, η ικανότητα και εμπειρία στην πρώτη δημιουργούν σφάλμα (χρήση προβολών και εκτενών αναφορών) ΠΧ έρευνα στη Ν. Υόρκη έδειξε ότι αν το ορθοπεδικό χειρουργείο (γόνατο) ήταν ανάμεσα στα 10 πρώτα του γιατρού, υπήρχε 5πλασιος κίνδυνος επανάληψης μέσα σε 1 χρόνο έναντι ενός ασθενή που ο γιατρός είχε εκτελέσει 150 τέτοια χειρουργεία (ή διπλάσιος σε σχέση λιγότερο έμπειρους.) Άλλες δυσκολίες.. Το μέγεθος των πιθανών οφελών μπορεί να μην αντισταθμίζει την ανάγκη αναμονής για την ολοκλήρωση δοκιμών Υψηλή επικινδυνότητα και η νοσηρότητα που συνοδεύει τις επεμβάσεις καθυστερεί την εγγραφή ασθενών Υψηλό κόστος Γενικευσιμότητα αποτελεσμάτων 19

20 Παρόλα αυτά: Υπάρχει απαίτηση για evidence-based medicine και ανάγκη για πραγματοποίηση κλινικών δοκιμών στη χειρουργική Η κρίση του χειρούργου σε συνδυασμού με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών θα βοηθήσει στην εξέλιξη της κλινικής πρακτικής και της ιατρικής Προσοχή στο σχεδιασμό: επιλογή ασθενών, δείκτη υγείας, τυχαιοποίηση, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων. Κριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων βάση σχεδιασμού και πιθανών βιολογικών μηχανισμών ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Νίκος Τζανάκης Περίγραμμα μαθήματος Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συστηματικών λαθών με έμφαση στις μελέτες ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10 Fluconazole 200 mg Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TEYXOΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Μ. Πιτσιλίδης ΑΕ, Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα 16674, Τηλ. 210-8947.002, Fax. 210-8941.551, e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ένα Συγκεκριµένο Υδάτινο Πρόγραµµα Φυσικοθεραπείας Εσωτερικών Ασθενών Βελτιώνει την Αντοχή Μετά από Χειρουργική Επέµβαση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):227-245 Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Ε. ΚΑΤΣΗ Α. ΚΑΡΟΚΗΣ Τμήμα Government

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Πριν συνταγογραφήσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα