Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1278, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΟΛΗ Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 Αθλητικά Νέα Σελίδα 9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Όλη η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013 Σελίδες «ΜΑΡΤΥΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ Σελίδα 7 ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΟΤΙ ΤΟ 2013 ΠΟΥ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 13 και Ειδήσεις Σελίδες Για τους αναγνώστες Ο κ. Πλευράς εισπράττει ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ για λογαριασμό της εφημερίδας μας. Παρακαλούμε τους συνδρομητές μας να διευκολύνουν το έργο του Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 10 ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Γιώργου Χριστοφιλόπουλου «Η Πόλη έχει τη δική της ιστορία», την οποία συνδιοργάνωσε η εφημερίδα «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», ο Δήμος Περιστερίου και η «Γενιά της Παράγκας». Το πολιτιστικό - συνεδριακό κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου γέμισε ασφυκτικά την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και όλοι όσοι παρευρέθηκαν ένιωσαν συγκίνηση, νοσταλγία και υπερηφάνεια για την πόλη μας, το Περιστέρι, και τους ανθρώπους της που την έφτιαξαν, την αγάπησαν, τη μεγάλωσαν και τη «γιγάντωσαν». Είμαστε υπερήφανοι που η εφημερίδα μας, και ειδικότερα ο ιδρυτής της Δημήτρης Γκαντήραγας, καλωσόρισε από την αρχή και αγκάλιασε το σημαντικό επίτευγμα του κ. Χριστοφιλόπουλου. Φιλοξένησε και συνεχίζει να φιλοξενεί την ιστορία της πόλης μας, και ιδιαιτέρως, μέσα από το λόγο του συγγραφέα, ξετυλίγει την ιστορία και τη ζωή των ανθρώπων της, ανθρώπων απλών και σπουδαίων, που ξεχώρισαν και πρόσφεραν στον τόπο. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Στις Σελίδες 4 & 21 ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ß À ¾ý `...» À `»Ì Û Ô ÑØåÙ Ô ÞÛÜ Æ ÑæÑÑ - ÔÖ, ÓÌ ÝÖÜÑ ØÆ ÌÚ Ô Ù Ûå ÖÔÛ æ ÆÝÖØ àøìæô ÙÜÙÙåÛ Ñ ÆÒÒÖÜÚ Ô ßÆÞÔÖÜÔ ÙÛ ÙÑÖÜ å ÑÆÛ Ý ØÙ ÓÖ (æ àú ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª) Ü ÆØÞÖÜÔ ÆÔˇØà Ö ÖÜ ÓÖÔ Ñª ÛÖÜÚ æò ÜÙ ÌåÔ ÛÖ Ý Ûæ. `Ü- ÞÔÆ ßÆÞÔÖÜÔ Û ÉâØÔÌÚ ÓÌ ÌÑÒÌÑÛª ÑÖÜ åô, ÓÌ ÑÆÔÛ Ñ Ý ÛÆ Ñ ØàÛæ ÔàØÌÚ Ìç- ÙÌ Ú.» ÖØÌå Ô ÕÌÑ ÔªÙÖÜÔ æ ÛÖÔ Ì Ø Æ ØÆ Ì Ó Ô ÆÔÌ ÙÛ Ô Ý Ù Æ, ª ÙÛ â âø ÓÖ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÝÆÔÌ ÑÆÛ ÝÖØÌÛ Ñæ ÓÌ ÑØâ Ú, ßÆ- Ø ª ˇ Ò ÙÙ ÔÆ, æû Ô ÛÖ Ò - ØÖÝÖØ ˇÖçÔ æ ÝåÒÖ ª ÔàÙÛæ ÛÖÜÚ. ØæÑÌ Û ÉâÉ Ñ - ÒÖÝ Æ ÌÚ Ñ ÖÒÜÝ Æ ÌÚ ÓÌ ÌÓÆÛÖ ÖØÛÖÝæÒ. æóàú Ü ÆØ- ÞÖÜÔ Ñ ÆÔˇØà Ö ÓÌ... ÔÌÕâ- ÒÌ ÑÛ æøìõ, ÒÒÆ ÝÛàÞæÛÌØÖ, Ö Ö ÖåÖ ÛØØÔÌ Û ÆÔÛ ÌÝ Ø- Óæ ÖÔÛ Ú Û ØªÙ ßÖ Ñ ÒæÚ Ö ÓçÒÖÚ æò Û ÒâˇÌ ý. ÜÛÖå ÕÌÞÔÆÔÌ Ô Ù ÑàˇÖçÔ æ ÛÖ ÛØ â, âþöôû Ú Ñ Û Ô ÒØÙÌ Ý ÑâÚ, Ó Ñ ØÖÔÆ ÌÚ ÑÒ. 2 Ñ 3 ÆÛ. Ô ÌÔ Ü ªØÞÌ ÑØåÔ Û Ú ÙÜÓÉå Ú ÛÖÜÚ, Ü ÖˇâÛà àú ˇ Æ Ì Ô ÛÖÔ...ÛâÔÛ ÌØ. æòöüú ÜÛÖçÚ ÌçÑÖÒ ÛÖÜÚ ÕÌ- ÞàØå ÌÛÌ æ ÛÖ...ÌÑÛæ ÙÓ (ÛÖ ÆÞÖÚ) ÖÜ Ô Ü ÙÛÖçÔ ßÙÛÌ- ÔÆ Ì ý Ü Ø Æ. Æ Ö ÖÚ ÆÒÒÖÚ ÒÖ æô âþö- ÔÛ Ú Ñ ÜÛæÚ ÛÖ å Ö ÆˇÖÚ ÓÌ ÛÖ Ý Ûæ, Ñ Û ÔÆÒàÔÌ ÓÌ ÆÒÌÚ ÖÙæÛ ÛÌÚ Ì ÌÙÓÆÛàÔ ÓÌ ÖÛâ- ÒÌÙÓ Ô ÑØ Ô Æ Ì ØÑØÚ ÜÔ åñ ÛÖÜ Ñ ÙÜÞÔÆ- ÜÑÔÆ Ô åôöôû Ñ Ü ÆÑ. æû Ô æóàú ÜÛª ÛÖÔ ÌåÒ ÙÌ àú Ô ÌÔ ÙÛ Ó ÛªÙÌ ÜÛª Û Ô Û ÑÛ Ñª, ˇ ÆÌ ÙÌ Ñ æøö Ô ÛªÙÌ ç Ö, Ö ÆÔˇØà ÖÚ Û ÞØÌ Æ- ÙÛ ÑÌ. å Ì àú ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌÔ ÙÛÌ ÌÜæÛ Ô, âñ ÛÙÌ ÑÆÛà, âùûüßì ÛÖ ÓÜ Òæ ÛÖÜ Ô ÉØÌ ÛØæ Ö Ô ÉÆÒÌ... ÝØâÔÖ ÙÛ Ô æøìõª ÛÖÜ. à! ÛÖÜ ˇ çó ÛÖÚ, ÙÌ Òå ÌÚ ÓâØÌÚ ÉتÑÌ Û ÒçÙ. Ø ˇ Øâ Ì Ô Ù Ú àú æû Ö ÆÔˇØà æú Ó Ú ÌÔ ªÛ Ô ÆÙÞÌÛÖÚ. ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ îû Ô ÙÞÌ ÙÛªÚ Ó Þ ÔÖÒæ ÖÚ Ñ ÓÆÒ ÙÛ ÌÕ åøìûöú ÙÛ ÖÜ- ÒÌ Æ ÛÖÜ. íûù, ÙÞÌ å ÙÌ âô... ØÖçÔ, ÒÒÆ æþ ÙÜÔ ˇ ÙÓâÔÖ. ØæÑÌ Û ØÖçÔ ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÓâÔÖ Ô Ì Ö Ö Ìå ÛÖÔ ÑÆÛÖÞæ ÛÖÜ (æû Ô ÛØØÌ Øª ÖØ Ñ Ñ Û å- ÔÌ Û Ú Ó ÖÜÑ âú ÛÖÜ ÙÞÌ æô ÓÆÙ ÛÌÚ), ÓÌ æô Ù, Ô ÑæßÌ... Û ÞçÛ Û. ÒÒ Ñª ÌÛ - ØÌå ÖÜ ÔâÒ ÉÌ Û Ô Ñ Û ÙÑÌܪ ÛÖÜ, Ò ØÖÝÖØÌå ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ àú Ö ÙàÙÛæÚ ÞØæÔÖÚ ÖÜ ÓÌ- ÙÖÒ ÉÌå æ Ó ÖÜÑ Æ ÙÌ Ó ÖÜ- Ñ Æ, ÌÔ Øâ Ì Ô ÌåÔ Ó ÑØæ- ÛÌØÖÚ æ 20 ÌÜÛÌØæÒÌ Û, ÔÆÒÖ ÉâÉ ÓÌ Û Ô Ò Ñå Ñ ÓÌ ÛÖ ÝçÒÖ.»ÌÛ Õç ÆÒÒàÔ ÛÖ ØÖçÔ ˇ Ý ÔÌå åûìø Þت٠ÓÖ Ù âô ÓÌ ÆÒÖ Ø ˇÓæ ÖÒÜÝ Æ àô, Ö Ö ÖåÖ Ô Ø- ˇÖÜÔ ßÝÖÜÙÑàÓâÔÖ ý ÓÌÛÆ æ 20 ÒÌ ÛÆ Û Ú ØØ Ú, âþöôû Ú Ø ÌÓåÙÌ ÛÖ ÙÛÖÓÆÞ ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÌ ÆÒÌÚ ÖÙæÛ ÛÌÚ Ý ÛÖç. íûù ÛÖ ßÓ Ñæ ØÖçÔ ý ÑÆˇÌ ÝÖØÆ ÖÜ ß ÙÛØÔÌ ý àú ÌÔ Û ØÌåÛ Ö ÞØæÔÖÚ - ÑÒÌ å - ÛàÔ 20 ÌÜÛÌØÖÒâ ÛàÔ ÉÆ Ì ÙÌ ÒÌ - ÛÖÜØ å ÛÖÔ ÖÔ Ûª Ô ÛÖÜ ˇÜÓå Ì æû ÛÖ ØÆÑ ÔÌ Ñ ÆÌ Ô...ÌÑ ÛÖÙÛªÙÌ Û Ñ ÒÆ ÛÖÜ. Ì ÖÔæÚ ÌåÔ àú ÛÖ Ì åó ÞÖ ØÖçÔ ÙÌ Ó âñˇìù ÙÛÖ Ú â Ñ Ú ØÖÑÆÒÌÙÌ ÛÖ ÌÔ Ýâ- ØÖÔ ÖÒÒØÔ Ù ÖÜ ØÔ ÛÖÜ... ÖçÑÖÜÒÖÜ, åûìø æû Ô Ò - ØÖÝÖتˇ Ñ Ô, àú âþì Ñ ÓÔª- Ó, æ ÖÜ Ñ Û ØÆÝÌ Û Ô Øæ- Ö Ö ÛÖÜ Ñ ÛæÞÖÜ ÛÖÜ, ÓÌÛÆ æ ÓÌ ÆÒÖ Ý Ö æû Ñ ÔÆÒÖ ÒÒÆ Ì ÛÖ ÞØÖÔ Ñæ ÆÙÛ Ó ÖÜ Øâ Ì Ô...ÛÙ ØåÕÌ. ` ÓÌ Ø- ÙÛÌ Ì àú æò ÜÛÆ âþì Û Ô Ñ ÔæÛ Û Ô Û ÓÌÛ É ÉÆ Ì ÙÛÖ Ñ Ô Ûæ Û ÒâÝàÔÖ ÛÖÜ...Ý Æ. æóàú ÛÖ Ñ Ñæ ÌåÔ àú ÛÖ Ó Ñæ ØÖçÔ æùö âõü ÔÖ Ñ Ô ÌåÔ ÌÔ Ó ÖØÌå Ô ÑÆÔÌ Ûå ÖÛ ÖØ ÙÓâÔ Ý ÛÆ (ÔæÙÛ Ó ÓÌÔ, ÉÒ ÉÌØÆ Ì) æ àú Û ÙÖÜÉÒÆÑ, Ö åûùìú, Û ÙÆÔÛÖÜ ÛÚ ÑÒ. Û Ö Öå ÛØØ Ö- ÔÛ ÓÌ ÛÖ ÞâØ. ÑÌå ÒâÖÔ Ö ÛÆÙÌ Ú ÉÖÜÒ Óå Ú ÌÔ ÌÒâ ÞÖÔÛ Ñ ÌÑÛæÚ æ ÛÖ ÉÆØÖÚ ÜÕÆ- ÔÖÔÛ Û Ò å, ÛØ ÒÜÑÌØå, ÖÜØ Ñæ ÖÕç, ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ Ñ ÆÒÒ Ó ÑØÖÉ ÖÒÖ ÑÆ ÌÜØªÓ Û. ÓÖÜ ÌåÛÌ, æóàú, ÌåÔ ÜÔ - ÛæÔ Ô ØÆÝÌ Ú âô ÛâÛÖ Ö ØÖçÔ ÙÌ ÌØåÖ Ö ÑØåÙ Ú æ ÖÜ Ö ÑÖÙÓÆÑ Ú ÙÛÌØÌåÛ É Ù ÑÆ Ìå ÛØÖݪÚ. ÔÛÆÕÌ ÝåÒÛ - ÛÖ, ÒÒÆ ÔÖÓå à àú ÌÕ ªˇ Ñ ÙÛ Ô ØÞª ÛÖÜ ÑÌ ÓâÔÖÜ Ö ÖÜÚ ÛÖ â Ø ß. íò æóàú ÖÜ ˇ Ó Ú ÞØÌ ÙÛÌå ÙÛÖ...ÓâÒÒÖÔ, æû Ô ˇ ÛØØÓÌ ÓÌ...ÞØÜÙÆ ØÖçÔ. æûì Ùå ÖÜØ ÛÖ âô ˇ ÌåÔ ÛÖ...Ó Ñæ ØÖçÔ ª ÛÖ HAPIFORK æ àú ÛÖ ÖÑ ÒÖçÔ Ö ì ÒÖ. æùö Ó Ú, ÖÜ Ó Ú âþì ÒªÕÌ Ô ˇÌÓ Û ÙÓâÔ ÑØåÙ, Ó Ñ Òª ÌÜÞª ÛÖ 2013 ÌåÔ ÜÛª ÖÜ ÔâÝÌØÌ Ö ÝåÒÖÚ ÓÖÜ Ö `Û çøöú, ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ 7ÖÜ `ÜÙÛªÓ ÛÖÚ Ò. ØÖÙÑæ àô Ñ å Ú Ó ÒØ- ÔÛ Ú ÙÛ Ô ÌÑ ªÒàÙ ÑÖ ªÚ Û Ú åû Ú ÛÖÜÚ: À¾» ˆ» ˆ ý. ˆ ` ¾ ` ` ÌˇÔ Ú Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÑÖ ÔÖÛ Û ÛÌ ÔÌÛ ÖÛ ÑÒ Ó Û Ñ ÒÒ ˇ ØÖÑ - ÒÌ ÖÒÖ Ñ Ö ÙÜÞÔ Ý ÔÖ- ÓÌÔ ÛÜÝàÔàÔ. ÛÌÒÌÜÛ 200 ÞØÖÔ Ì ˆÖØÑ Ì ÞÌ Ò Ì ÛÌ ÙÙÌØ Ú ÝÖØÌ Ú Ö ÛÜÝàÔÌÚ, Ì ÖÔÖÚ ÛÖ Ö Ö Öˇ ØÌ Ì Ô Ó Ú Ö Ì ÙÛÖ ÙÜÓ Ì Ø ÙÓ ÖÛ ÛÖ ÑØ Ö ÜÛÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ˇ ÙÜÔÌÞ ÙÛÌ. Ö Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖ ÜÛÖ Ý - ÔÖÓÌÔÖ ÖÔÖÓ ÌÛ ÛØÖ ÑÖÚ ÑÜÑÒàÔ Ú Û Ú ÌØ ÖÞÌ Ú ÛÖÜ ÛÒ ÔÛ ÑÖÜ Ñ Û Ô ÓÌ- Ø Ñ Ñ ÛÜÝàÔ Ú Û Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ Ø Ô ÑÖÜ ÑÌ - ÔÖÜ. Û ÌÒÒ Ô Ñ Ì ÖÓÌ Ô Ì Ô ÙÜ ÒÒ ÛÖ ÛÖ ÓÌ ÌˇÖÚ Ñ Ì ÔÛ Ù ÛÖÜÚ. ¾ ÙÜÔˇ - ÑÌÚ Ó ÖÜØ Ú ÛÖÜÚ Ì Ô ÖÒÜ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÌÚ Ñ - ÛÖÜ ÔÛ ÛÌ ÙÙÌØ Ú É Ù ÑÌ Ú ØÖÜ ÖˇÌ ÙÌ Ú. Û ØÞ Ô ˇ ØÌ Ì Ô Ì ÞÖÜÓÌ ÖÒÜ ÌÙÛ Ì Ý ÔÌ ÛÖÜ àñì ÔÖÜ, ÓÌ ˇÌØÓÖÑØ Ù ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 26 É ˇÓÖÜ Ú ÌÒÙ ÖÜ Ñ Ô ÌÑÛÌ - ÔÌÛ ÙÌ Ì Ô É ˇÖÚ ÓÌ - ÛØ. Ù Ú ÛÖÜ ÔÛ - ÔÖ ÙÛ ˇÌØÖÚ ÔÌÓÖÚ ÙÌ ÖÒ Û ÙÛØàÓ Û Ñ ÖÛÖÓ ÛàÙ Û Ú ˇÌØÓÖÑØ Ù Ú. Ô ÑÖÓ Ø ÖÔÛ Ú Ì Ô Ñ ÛàÙ Û Ú ÛÓÖÙÝ Ø Ñ Ú Ì- Ù Ú.» Ò ÙÛ ÖÙÖ Þ Ó ÒÖÛÌØ Ì Ô ÌÙ ÛÖÙÖ ÓÌ ÒÜ ÛÌØ Ì Ô Ñ ØÑÌ ÛÖÜ. ¾ ÛÜÝàÔÌÚ ÙÛÖ ÔÖÛ Ö Û- Ò ÔÛ ÑÖ Ì Ô ÖÒÜ Ù Ô Ö. ÔÛ ˇÌÛ ÙÛÖ ÉÖØÌ Ö ÌÓÝ Ô - ÖÔÛ Û Ô ÌØ Ö Ö Ö Û Ô 1 ÖÜÔ ÖÜ Ì àú 30 ÖÌÓÉØ ÖÜ. ¾ÙÖ Ö ÌÙÛÌ Ú Ì Ô Ö ˇ - Ò ÙÙÌÚ ÛÖÙÖ Ö ÙÜÞÔÖ Ì Ô Ñ Ö ÛÜÝàÔÌÚ, Û ÜÕ ÔÌ- Û ÌÕ ÛÓ Ù ØÌ ÞÖÔÛ Ú Ü Ø ÛÓÖÜ Ú, ÖÜ Ì Ô Ñ Ô - Û Ø Ü Ô Ó ÛÖÜ ÛÜÝàÔ. Ó ÖÜØ ÌÔÖÚ ÛÜÝà- Ô ÕÌÑ Ô ÓÌ Û Ô ÌÓÝ Ô Ù Ñ Û àô ÙÌ Ó ÌØ ÖÞ ÛÖÜ àñì ÔÖÜ. Ì Û Ö Ñ Û - ÌÚ ØÞ ÖÜÔ Ô ÙÛØÖÉ Ò Ö- ÔÛ Ü Øà Ö Ì Ô ÑÌ ÔÛØÖ. `Û ÙÜÔÌ ÞÌ ÔÌ ÖÜÔ ÔÌÓÖ ÛàÔ 63 Þ Ò ÖÓÌ ÛØàÔ Û Ô àø. ÔÛÌ ÔÖ- ÔÛ Ö ÔÌÓÖ Ñ ÝÛ ÔÖÜÔ Û 119 ÞÒÓ Û Ô àø Ñ ÛÌ ÒÖÚ Ö ÛÜÝàÔ Ú ÌÕ ÙˇÌÔÌ ÝÖÜ - ÕÌ Û Õ Ø. ÑÒ Ó Ñ ` Ý Ø-` ÓÙÖÔ ÛÖÜÚ Ñ Û Û ÙÙÌ ÙÌ : 1 ÔÌÓÖ ÞÒÓ Û Ô àø, Ò ØØÖ 1-1,7 Ó 2 ÔÌÓÖ ÞÒÓ Û Ô àø, Ò ØØÖ 1,8-2,6 Ó 3 ÔÌÓÖ ÞÒÓ Û Ô àø, Ò ØØÖ 2,7-3,8Ó 4 ÔÌÓÖ ÞÒÓ Û Ô àø, Ò ØØÖ 3,9-5,6 Ó 5 ÔÌÓÖ 252 ÞÒÓ Û Ô àø, Ò ØØÖ 5,7 Ó Ñ Ôà. ¾ ÛÌØ ÙÛ àô ÙÛ ÙÌàÔ ÝÜÙ ÑÌ Ú Ñ Û ÙÛØÖÝÌ Ú ÖÜ ØÖÑ ÒÖÜ Ô Ó Ú Ü ÌÔˇÜÓ ÖÜÔ Ó ÑÖÓ ÝÖØ ÖÙÖ Ü Ô ÓÖ Ì Ó ÙÛÌ Ì Ô ÔÛ ÙÛ ÝÜ Ù, ØÖÒ Û Ô ÒÓ - Ûà Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ ÛÌÞÔÖ- ÒÖ Ñ ØÖÖ Ö ÙÛ Ô ØÖÉÒÌß Ñ ÙÛ Ô ÔÛ ÓÌÛà Ù ÛÖÜÚ. Ü Ø ÖÚ Ì ÔÖÞÖÚ Ö Ì ÑÔÜ ÌÛ ÔÖ ÖÚ Û Ú ˇÌØÓÖÑØ Ù Ú ÛàÔ Ü Û ÔàÔ Ö ÑàÔ, Ö Ö ØÖÑ ÒÌ Û Ô Ü Õ Ù Û Ú Ü- Ø Ù Ú Ñ ÛÖÜÚ Ü Ø ÛÓÖÜ Ú ÙÛ Ô ÛÓÖÙÝ Ø ØÖÙÝÌ ØÖ- ÔÛ Ú Ñ Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö Û Ô Ø Û Û ÌÔÌ Ø Ì Û Ô Ô ÛÜÕ ÛàÔ ÛÜÝàÔàÔ. ÒÌ ÖÔ Ì ÛÙ ÙÜÔÛ ØÖÜ ÔÛ Ñ ÌÔ ÙÞÜ ÖÔÛ Ö ÉØÖÞÖ Ûà- ÙÌ Ú ÛÖÜÚ. Ö Ý ÔÖÓÌÔÖ ÜÛÖ, ÙÜ ÓÝàÔ ÔÛ ÓÌ ÛÖÜÚ Ì - ÑÖÜ Ú, ØÖÜÙ Ì ÔÖ Ñ ÖØÌ Ñ ÙÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ ˇ Ü ØÕÖÜÔ ÖÒÒÖ Ñ Û ÙÛØÖÝ - ÑÖ ÑÜÑÒàÔÌÚ. `Û ÞàØ Ó Ú ÌÔ ÌÓÝ Ô - ÖÔÛ ÛØÖ ÑÖ ÑÜÑÒàÔÌÚ, Ü- Ý ÙÛ Û ÖÓàÚ Ì Ô ÝÖØÌÛ - ÑÖ ÒÒ ÌÕ ÙÖÜ Ñ Û ÙÛØÖÝ ÑÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ, Ö Ù ÝàÔÌÚ.»Ì ÒÒ ÒÖ ØÖÑÌ Û ÜÛÖ ÖÜ Ö Ò ÖÚ Ó Ú ÖÑ ÒÌ Ù ÝÖÜÔÌÚ ÔÌÓÖÙÛØÖÉ ÒÖÜÚ. `Û ÙÛÌØ Ö ÔÌÓÖÙÛØÖÉ ÒÖ ÙÜÔ Ì ÖÔÛ ÓÌ ÙÞÜØÌ Ú Ñ Û - ÌÚ Ñ Þ Ó Ò É ØÖÓÌÛØ - Ñ. `Û ˇ Ò ÙÙ ÛÖ ÔÛ ÙÛÖ - ÞÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ÖÑ ÒÌ Û Ü- ØÖÙ ÝàÔ Ú Ñ ÙÞÌÛ ÌÛ ÓÌ Û Ô ÔÖ Ö Û Ú ˇÌØÓÖÑØ Ù Ú ÛàÔ Ü ÛàÔ. ¾ Ü ØÖÙ ÝàÔÌÚ ÌÔ Ì Ô ÛÖÙÖ ÜÔ ÛÖ ÖÙÖ Ö Ù ÝàÔÌÚ Û Ú Õ Ø Ú. Ô Ü- Ô ÛÖÔ Ô ÙÞ Ó Û ÙÛÖÜ Ô ÙÌ ÓÌ ØÌÚ ÓÌ ÌÒ Þ ÙÛ ÙÜÔÔÌÝ ÑÖÓ ÓÌ ÙÜÔˇ ÑÌÚ Ò ÖÝ - ÔÌ Ú. ØÖÒ ÜÛ ÖÓàÚ Ì - Ô Ì Ñ Ô ÜÔÖ, Û Û ÞÜ - Û Û ÛÖÜÚ Ó ÖØÌ Ô ÕÌ ÜÛ ÛàÔ Ù ÝàÔàÔ Ñ ÓÌ ÔÌ ÓÖÜÚ ÖÜ Ô ÕÌ ÌØÔÖÜ ÔÛ 100 ÞÒÓ Û Ô àø ÓÌÛØÖÚ ÛàÔ Ü ØÖÙ ÝàÔàÔ Ì Ô ÌØ - ÖÜ 50Ó Ñ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ñ ÒÜ - ßÖÜÔ Ó ØÖÓ 3 ÞÒÓ. ¾ Ù ÝàÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ Ò ÛÖÚ ÌØ ÖÜ 100Ó Ñ Ñ ÒÜ ÛÖÜÔ Ó - ØÖÓ 5-7 ÞÒÓ. ¾ Ü ØÖÙ Ýà- ÔÌÚ ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÌ ÖÒÌÚ Û Ú ÌÒÒ Ô ÑÌ Ú ˇ Ò ÙÙÌÚ ÒÒ ÑÜ- Ø àú ÙÛ Ô Ø Û Ñ ÛÖ ÖÔ Ö. `Û ÙÛÌØ ØÖ Ì Û Ö Ö- ÓÖÚ ÒÌ Ú. Ñ ÙÛ ˇ Ò ÙÙ ÛÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ Ì Ô ÖÒÜ ÌÔÛÜ à- Ù ÑÖ, Û Ô Ù ÑàÔÌÛ ÔÌ- ØÖ ÙÌ ÓÖØÝ ÙÛ ÖÔ àô. ÓÝ Ô ÖÔÛ Ö Û ÓÌ Ù Ü ÖÜ ÙÛÖÜ Ì àú ÛÖÔ ¾ÑÛà- ÉØ Ö. `Û ÙÛÌØ ÙÛ ÖØÌ ÒÒ ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÑÜØ àú ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ÌÔà ÙÛ ÜÛ Ñ ÒÒ ÑÜØ àú ÛÖ ÞÌ ÓàÔ. ÔÛàÚ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ - ÙÛàÙ Ì Ô ÖÛ ÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜÚ ØÖÜÙ Ì Ó ÜÕ Û - Ñ ÖØÌ Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖ- Ô, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ó Ú Ö Ì ÙÛÖ ÙÜÓ Ì Ø ÙÓ ÖÛ Ü ÖÉÖ- ÙÑÌ Ó ÑÒ Ó Û Ñ ÒÒ. Ö ÛÌÒÌÜÛ Ö ÞØÖÔ ÑÖ - ÙÛ Ó ÙÛ»ÌÙÖ Ì Ö Ì ÞÌ ÌÓ- Ý Ô ÙÛÌ Ì Ô Ù Ô Ö Ý ÔÖÓÌ- ÔÖ Ö ÓÌÙÖ Ì ÑÖ ÛØÖ ÑÖ ÑÜÑÒàÔÌÚ, Ö Ö Ö Ö ØÖÜÙ - ÖÜÔ ÖÒÒÌ Ú ÖÓÖ ÖÛ ÛÌÚ ÓÌ ÛÖÜÚ ÛÜÝàÔÌÚ. ¾ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÖÒÖÑÒ ØàÙÌ ÑÖÓ Û ÓÌÒÌ Û ÜÛÖÜ ÛÖÜ Ý ÔÖÓÌ - ÔÖÜ Ñ ÙÜÞÔ Ö ÖßÌ Ú ÛÖÜ Þ ÖÔÛ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 Η συζήτηση επί του προϋπολογισμού του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρείται και είναι η κορυφαία, γιατί αφορά τη λειτουργία της πόλης για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» δημοσιεύει επί 27 συνεχή χρόνια εκτενέστατα τα όσα λέγονται σ αυτές τις κρίσιμες συνεδριάσεις και με την πείρα όχι μόνο των 27 αλλά πολύ περισσότερων χρόνων, γράφονται σχεδόν πανομοιότυπα! Η μεν διοίκηση όποια διοίκηση, γιατί στη μακρόχρονη δημοσιογραφική μας ενασχόληση, ζήσαμε τρεις διοικήσεις, του αείμνηστου Δημήτρη Φωλόπουλου, του κ. Θ. Δημητρακόπουλου και τη σημερινή του κ. Α. Παχατουρίδη, που διανύει το τρίτο έτος της τρίτης θητείας της, επαινεί τον προϋπολογισμό με τις φράσεις αναπτυξιακός, δημιουργικός, διεκδικητικός, αξιόπιστος που εξασφαλίζει την προοπτική της πόλης κ.λπ. Η δε αντιπολίτευση στερεότυπα όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζει τον εκάστοτε προϋπολογισμό, αναξιόπιστο, φορομπηχτικό, αναποτελεσματικό κ.λπ. Και στη συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού δεν ξεφύγαμε από τον κανόνα. Επί διοικήσεων Φωλόπουλου και Δημητρακόπουλου, εξ όσων θυμόμαστε η αντιπολίτευση ψήφιζε που και που τουλάχιστον το τεχνικό πρόγραμμα. Τα τελευταία δέκα χρόνια των διοικήσεων του κ. Α. Παχατουρίδη, δεν ενθυμούμαστε να συνέβη κάτι τέτοιο!! Η συζήτηση Στη φετινή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2013, πρώτος μίλησε ο δήμαρχος κ. Θ. Παχατουρίδης, όχι να αναλύσει τα στοιχεία για να πει τα όσα παραπάνω γράφουμε. Α. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ (Δήμαρχος): Τα οικονομικά στοιχεία θα τα αναλύσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, εγώ απλά λέγω ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι κορυφαία, γιατί καταθέτουμε τον προϋπολογισμό του 2013, ο οποίος είναι αξιόπιστος, αληθινός προϋπολογισμός, που εξασφαλίζει την προοπτική και το μέλλον του Δήμου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους αυτούς που αφιέρωσαν εκατοντάδες εργατοώρες με συνέπεια και υπευθυνότητα για τον προϋπολογισμό του 2013, το διευθυντή τον κ. Γιαννόπουλο και τους συνεργάτες του, και ασφαλώς τον αντιδήμαρχό μας κ. Αλέξη Σταυρούλια, για την πολύ προσπάθεια που έκανε, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι οι προϋπολογισμοί του 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ για την αυτοδιοίκηση ειδικότερα φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, αλλά η συνέπεια, η επαγγελματική ευσυνειδησία όλου του οικονομικού επιτελείου του Δήμου ήταν συγκινητική και γι αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το οικονομικό επιτελείο στη σύνταξη του προϋπολογισμού λέγοντας: ΑΛ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ (αντιδήμαρχος Οικονομικών): Είναι όντως μια πολύ δύσκολη περίοδος, όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά για όλη την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία. Για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός, πέραν από τις διαμαρτυρίες και τις γκρίνιες που εκφράσαμε σε όλα τα υπουργεία τόσον εγώ όσον και ο κ. δήμαρχος κι αφού δεν εισακουστήκαμε αποφασίσαμε να χειριστούμε τα δεδομένα που έχουμε. Για να συντάξουμε τον προϋπολογισμό έπρεπε να λάβουμε πολύ σοβαρά εφέτος πέραν από κάθε άλλη φορά την απειλή που επικρεμάται σ όλους τους Δήμους, αυτή της επιτήρησης. Επειδή όσες φορές έχω μιλήσει εδώ έχω δεσμευθεί υπεύθυνα κι έχω τηρήσει το λόγο μου, έτσι και σήμερα, μαζί με τους συνεργάτες μου, τον κ. Γιαννόπουλο και το οικονομικό επιτελείο, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό έτσι ώστε να μη κινδυνεύσουμε να τεθούμε σε επιτήρηση. Στο σκέλος των εσόδων, που είναι το νευραλγικό σημείο και που δεν επιδέχεται λάθος, προσπαθήσαμε να είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Πήραμε τα απολογιστικά στοιχεία του 2012, τα οποία ήταν πολύ κυμαινόμενα - με τις ξαφνικές και χωρίς προειδοποίηση μειώσεις από την κεντρική διοίκηση - κι έχοντας αυτό ως οδηγό προσπαθήσαμε να συρρικνώσουμε και τις δαπάνες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, ότι πλέον οι Δήμοι για να κάνουν μια δαπάνη δεν είναι αρκετό να έχουν το κονδύλι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό, πρέπει από εδώ και πέρα η δαπάνη, η όποια δαπάνη, να φέρει την υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών και του διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών που να πιστοποιούν ότι υπάρχουν και στο ταμείο του Δήμου για τη δαπάνη αυτή χρήματα. Αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα χρήματα το έργο απαγορεύεται να γίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο τα πράγματα έχουν στενέψει και καταλαβαίνετε ότι πόσο δύσκολο είναι να συνταχθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για το Δήμο μας για ένα ολόκληρο έτος όταν υπεισέρχονται και κάποιοι παράγοντες όχι δικοί μας, αλλά της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όπως ανάφερα πιο πάνω με τις ξαφνικές και χωρίς προειδοποίηση μειώσεις της τακτικής επιχορήγησης. Ο προϋπολογισμός του 2013 συντάχθηκε με ένα όραμα. Το όραμά μας είναι να πληρωθούν οι άμεσοι και έμμεσοι συνεργάτες μας, δηλαδή οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι προμηθευτές και όλοι όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο Δήμο. Το όραμά μας είναι να είναι η πόλη μας καθαρή, το όραμά μας είναι να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αιφνιδιαστικούς ελέγχους του, οι όλα αυτά που έχουμε οποίοι έγιναν ύστερα από καταγ- δημιουργήσει και να μπορέσουμε γελία κάποιων. Συγκαταλέγει δε να εξοικονομήσουμε χρήματα το Δήμο μας στους καλύτερους για τις υποχρεώσεις που έχουμε της χώρας μας. αναλάβει. Θα πρέπει να γνωρίζετε Το ύψος του προϋπολογισμού ότι ο Δήμος Περιστερίου, έχει μια ανέρχεται στα ευρώ τεράστια περιουσία την οποία μειωμένος από τον περσινό πρέπει να συντηρεί. που ήταν ,63 κατά Στο σημείο αυτό ο κ. Σταυρούλιας ,63». απαρίθμησε όλη την ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΩΤΑ (αντιδήμαρχος ακίνητη περιουσία που ανέρχεται Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού): σε πολλές χιλιάδες τετραγωνικά Το ετήσιο επιχειρησιακό μέτρα, την οποία ο Δήμος πρέπει πρόγραμμα δράσης, όπως γνωρίζετε να συντηρεί και έπλεξε το εγκώμιο είναι μέρος του τετραετούς των εργαζομένων, οι οποίοι προγράμματος δράσης το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί ψηφίσαμε δραματικά ο μισθός τους, χωρίς πριν λίγο να έχει ευθύνη ο Δήμος γι αυτό, καιρό. Το εργάζονται ευσυνείδητα για καθαρό Τεχνικό Περιστέρι, για συντηρημέ- Πρόγραμ- νες πλατείες και νησίδες, για την μα έτους εύρυθμη λειτουργία των παιδικών 2013 που χαρών κ.λπ. Και συνέχισε: θα υλοποιηθεί «Στο Δήμο μας έχουμε βάλει θα πάνω απ όλα την κοινωνική μας ανέλθει στο πολιτική. Με εισήγηση της διοίκησης συνολικό από 1ης Δεκεμβρίου όλα ύψος των τα μέλη των ΚΑΠΗ δεν επιβαρύνονται ευρώ. Στην κατάρτισή ούτε με ένα ευρώ εγγραφή του, διακρίνετε καθαρά απ τα ούτε με ένα ευρώ συνδρομή. στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, Επίσης προσφέρεται καθημερινά η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων δωρεάν σ όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ από ευρωπαϊκά προγράμματα ή καφές, κονιάκ και μια κρέμα. Έχουμε από άλλους φορείς όπως είναι η εξασφαλίσει κονδύλι το οποίο περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε ότι θα διατεθεί για δωρεάν κατασκήνωση η δραματική μείωση της τακτικής των παιδιών των ανέργων, επιχορήγησης, μας αναγκάζει να των απόρων και γενικά των αδύνατων προσφύγουμε και σε άλλες πηγές οικονομικά οικογενειών, για εξεύρεση πόρων. Στόχος μας αφορά γύρω στα παιδιά. λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι Συνεχίζουμε το πρόγραμμα για ένα καλύτερο αύριο. του Κοινωνικού Τουρισμού σε Ακολούθησαν ερωτήσεις από άπορους και άνεργους συμπολίτες τους επικεφαλείς των παρατάξε- μας. ων και τους δημοτικούς συμβού- Οι χώροι άθλησης θα λειτουργήσουν λους και δόθηκαν απαντήσεις. όπως λειτουργούσαν. Μετά τις ερωτήσεις που έκανε ο Η συντήρηση των σχολείων θα επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί γίνεται κανονικά. Πολίτες για την Ανατροπή Θα δώσουμε όλη μας την στο Περιστέρι» Αλ. Πουλιάσης, ο ψυχή, αιρετοί και μόνιμοι για να οποίος είπε γιατί να δοθούν τα αντεπεξέλθουμε σ αυτή τη δύσκολη χρήματα που αναφέρονται στο συγκυρία. τεχνικό πρόγραμμα, και να μην Για έκτη συνεχή χρονιά αποφασίσαμε διατεθούν σε άλλους τομείς, ο να μην αυξηθούν τα δήμαρχος κ. Α. Παχατουρίδης δημοτικά τέλη. Θα θέλαμε πάρα απαντώντας είπε ότι θα πρέπει πολύ, υπό προϋποθέσεις, να τα να κάνουμε φροντιστήριο στους μειώσουμε, αν απροειδοποίητα νέους δημοτικούς συμβούλους (ο και άδικα δεν μας χρέωναν για τα κ. Αλ. Πουλιάσης αντικατέστησε σκουπίδια της πόλης μας το 2012, την κ. Σοφία Αλεξοπούλου) για να από ευρώ που πληρώναμε, μπορούν να διαβάζουν καλύτερα ευρώ, χωρίς τα ποσά που αναγράφονται στον καμία προειδοποίηση, επιβάρυναν προϋπολογισμό. «Τα χρήματα οικονομικά το Δήμο μας κατά που αναφέρονται στα τεχνικά ευρώ επιπλέον. Παρά έργα, όπως θα διαβάσετε δίπλα, τις αντιδράσεις μας, δεν κατάφεραν διεκδικούνται από την Ευρωπαϊκή να δικαιολογήσουν αυτή την Ένωση και αν τα πάρουμε θα πρέ- υπερβολική αύξηση. Τους ερωτήσαμε πει να τα διαθέσουμε για το σκοπό πώς γίνεται να πληρώνει που τα πήραμε βάση μελέτης». το Περιστέρι περισσότερα χρήματα Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συ- για τα σκουπίδια, από όσα σπείρωσης» κ. Γρηγόρης Τημπλα- πληρώνει ο Πειραιάς, χωρίς να λέξης, είπε, μόλις τελείωσαν οι πάρουμε πειστική απάντηση, αλλά εισηγητές της διοίκηση το εξής: τα χρήματα των ευρώ «Άκουσα προσεκτικά και τους μας τα παρακράτησαν. Αυτός δύο αντιδημάρχους και προσπαθούσα είναι και ο κυριότερος λόγος που να καταλάβω αν ζω στο δεν μπορέσαμε να μειώσουμε τα Περιστέρι». δημοτικά τέλη, παρά το γεγονός ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ότι το κόστος μισθοδοσίας έχει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ μειωθεί. Η αυθαίρετη αυτή αύξηση μας απορρόφησε όλη τη διαφορά Κατά την άποψή μας -το είπαν από τη μείωση των μισθών των εμμέσως και οι δύο αντιδήμαρχοι, εργαζομένων. ότι ο φετινός προϋπολογισμός Ο Δήμος Περιστερίου για την είναι διαχειριστικός. περίοδο της τελευταίας δεκαετίας Στόχος του είναι να σταθεί ο έχει επιτελέσει ένα τεράστιο έργο, Δήμος όρθιος. Διανύουμε μια είναι ένας από τους καλύτερους πολύ δύσκολη περίοδο και μέλημα Δήμους της χώρας. Σας πληροφορώ ότι 41 Δήμοι μπήκαν στην ανταπεξέλθουν, να μπορούν να των συντελεστών του Δήμου να επιτήρηση. Οι δείκτες ανάπτυξης πληρώνουν τους μισθούς των και λειτουργίας του Δήμου είναι εργαζομένων και να πληρώνονται πολύ υψηλοί. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους μας απέστειλε αν δεν θα τα καταφέρει θα μπει σε οι προμηθευτές του δήμου γιατί έγγραφα συγχαρητήρια για την επιτήρηση, όπως μπήκαν 41 Δήμοι παραδειγματική λειτουργία του της χώρας μας. Δήμου μας και την άψογη τήρηση Στη συνέχεια ακολούθησαν οι των οικονομικών στοιχείων. Αυτό τοποθετήσεις των επικεφαλής των το διαπίστωσε και ο ΣΔΟΕ στους δημοτικών παρατάξεων. Από την Ε.Τ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΑΦΑΣ («Περιστέρι για Όλους»): «Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Όσο σκληρή και αν είναι η αλήθεια έχει δικαίωμα ο δημότης και κάτοικος Περιστερίου να τη γνωρίζει. Υπευθυνότητα και σοβαρότητα για μας δεν είναι να χαϊδεύουμε αυτιά. Βέβαια όποιος σήμερα μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας εύκολα κατηγορείται για λαϊκισμό. Τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση τόσο των ισολογισμών της τελευταίας 10ετίας όσο και των ταμειακών απολογισμών καθώς και του προϋπολογισμού του 2013 αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες μιας άλλης πραγματικότητας από αυτήν που μας παρουσιάζει ο κ. Παχατουρίδης μαζί με τον αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Σταυρούλια. Εμείς τα παραθέτουμε και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του... Ο δήμος Περιστερίου χρωστά στην ΕΥΔΑΠ ευρώ. Ο Δήμος είχε κάνει διακανονισμό για παλιότερα χρέη, δεν μπόρεσε να φανεί συνεπής και πριν ένα μήνα κατέπεσε η εγγυητική επιστολή των ευρώ. Προμηθευτές καταθέτουν αγωγές στα δικαστήρια για οφειλές του Δήμου, κερδίζουν και προβαίνουν σε κατασχέσεις των καταθέσεων του Δήμου. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί του Δήμου κηρύσσονται άγονοι. Μεταξύ αυτών των διαγωνισμών είναι αυτός που αφορά το γάλα των εργαζομένων καθώς και αυτός που αφορά πετρέλαιο θέρμανσης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2012 ο Δήμος χρωστάει σε προμηθευτές ευρώ. Ο Δήμος χρωστά σε τράπεζες, Eurobank και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Δήμος έκανε δύο διακανονισμούς με Eurobank και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος σταματάει να πληρώνει τις συμφωνηθέντες δόσεις και πληρώνει μόνο τόκους. Αυτός ο διακανονισμός επιβαρύνει το Δήμο με πολλά εκατομμύρια ευρώ και είναι ένας «νέος δανεισμός». Η επιβάρυνση σε τόκους από δάνεια ανέρχεται σε ευρώ!!! Δηλαδή το πραγματικό κόστος δανεισμού ανέρχεται σε ευρώ. Μέσα σε μια δεκαετία η διοίκηση αύξησε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου κατά ευρώ σε κεφάλαιο ή μια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 747%. Ενώ το 2001 ο δανεισμός ανά δημότη ήταν 35,89 το 2012 έφτασε στα 268,08. Τα leasing του δήμου ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρέη της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΠΑΔΠ και του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ για τα οποία θα επανέρθουμε όταν έχουμε τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς η επιμήκυνση των δανείων έγινε γιατί δεν έβγαινε ο (συνέχεια στη σελίδα 5)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ H αίθουσα του πολιτιστικού-συνεδριακού κέντρου του Δημαρχείου γέμισε ασφυκτικά από εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης, Φορέων και Συλλόγων, καθώς και από πλήθος Περιστεριωτών, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Χριστοφιλόπουλου «Η πόλη έχει τη δική της ιστορία», από τις εκδόσεις Ι. Γκαντήραγας & ΣΙΑ. Όλοι μαζί με την παρουσία τους τίμησαν έναν άνθρωπο, ο οποίος σε όλη του τη ζωή πάλευε και συνεχίζει να παλεύει για να κρατήσει ψηλά τις αξίες και τα ιδανικά, προωθώντας και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό. Όλοι ένοιωσαν απέραντη συγκίνηση και υπερηφάνεια για τον τόπο τους, την πόλη τους, το δικό τους Περιστέρι, που ξεκίνησε μια ταπεινή περιοχή και έγινε μεγάλη και τρανή με το πέρασμα των χρόνων από τους ανθρώπους της που την αγάπησαν και την σεβάστηκαν. Αυτή την ιστορία, που ζωντανεύει ο Γιώργος Χριστοφιλόπουλος με την πένα του μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» κάθε εβδομάδα, την «αποκάλυψε» συγκεντρωμένη στο σπουδαίο βιβλίο του. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Περιστερίου Μαίρη Τσιώτα- Μάρκου, χαιρέτισε τους προσκεκλημένους με φανερή συγκίνηση και αναφέρθηκε ιδιαίτερα το τιμώμενο πρόσωπο, τον συγγραφέα κ. Γιώργο Χριστοφιλόπουλο, τονίζοντας πως είναι τιμή για τον Δήμο να πραγματοποιεί εκδήλωση αφιερωμένη στο σεμνό και αγαπητό συγγραφέα της πόλης του Περιστερίου. «Είναι μεγάλη τιμή» είπε η κ. Τσιώτα «να βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους που με τον αγώνα τους σε κάθε βήμα της ζωής τους, «έγραψαν λαμπρές σελίδες» στο βιβλίο του, που απόψε παρουσιάζουμε...». Η αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου Πριν ξεκινήσουν οι ομιλητές να ξεδιπλώνουν με λεπτομέρειες τη ζωή του συγγραφέα, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την προβολή ενός «καλοφτιαγμένου» βίντεο, που είχε επιμεληθεί με δεξιοτεχνία και ταλέντο -ως ειδικός άλλωστε- ο Περιστεριώτης Σκηνοθέτης Γιάννης Ντόνας. Είδαμε όλοι εικόνες του Περιστερίου του τότε που ίσως οι περισσότεροι δεν είχαμε δει... Εικόνες που... «φλυαρούσαν» γεγονότα από τα παιδικά χρόνια του συγγραφέα του βιβλίου «Η πόλη έχει τη δική της ιστορία», μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, πήρε τον λόγο και είπε: «Φίλε Γιώργο Χριστοφιλόπουλε, μου δίνεις λαβή και μπράβο σου γι αυτό, για να μιλήσουμε μία ακόμη φορά για την αγάπη, την μεγάλη μας. Το Περιστέρι. Θα πρέπει να δηλώσω βεβαίως δημόσια, φίλε Γιώργο, πως με το συγκεκριμένο εγχείρημά σου σκιαγραφείς και αποτυπώνεις αυθεντικά, στιγμές, καταστάσεις, μνήμες και βιώματα του παρελθόντος, που αποτελούν τι άλλο, την ιστορία αυτού του τόπου. Και βεβαίως αυτό που σκέφτηκες, προσπάθησες και κατάφερες να κάνεις, κλείνοντας έτσι μέσα του, μια ταινία ιστορική, αλλά και αντιπροσωπευτική της ζωής των Περιστεριωτών στο διάβα του χρόνου, περνάει στα σημαντικά προς φύλαξη κειμήλια. Κειμήλια με ιστορική, συναισθηματική και πολιτισμική αξία που καταγράφονται στην πνευματική κληρονομιά τούτου του τόπου. Του τόπου μας. Κληρονομιά που οι παλαιοί Περιστεριώτες έχουν δημιουργήσει με όσα βίωσαν, και οι νέοι που τους διαδέχθηκαν, θα την κουβαλούν με υπερηφάνεια, για πάντοτε μαζί τους. Ως Δήμαρχος της πόλης, σε συγχαίρω θερμά για το έργο σου, με όλες τις αναφορές του να ακουμπούν με νοσταλγία και συγκίνηση πάνω και στη δική μου, αλλά και σε όλες τις Περιστεριώτικες καρδιές, πιστεύω. Περιστέρι. Ο τόπος που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ζήσαμε και ζούμε. Που πέσαμε, χτυπήσαμε και ματώσαμε τα γόνατά μας. Που πήγαμε σχολειό, που ωριμάσαμε, καταξιωθήκαμε, καταθέσαμε την ψυχή μας και βάλαμε τη σφραγίδα μας και το δικό μας μικρό λιθαράκι στην ιστορία του. Μια ιστορία που μετράει 90 χρόνια ζωής. Τόπος που δέχθηκε ανθρώπους πονεμένους και χτυπημένους από το σκληρό και ανελέητο μαστίγιο της προσφυγιάς. Τόπος που η κοινωνία του πέρασε από καιρούς δύσκολους και βασανιστικούς. Μια κοινωνία που με τα οδυνηρά βιώματα και τις απώλειες του Β Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής υπό μάλης, δεν το έβαλε κάτω. Παρέμεινε αναβάτης στο όχημα της ζωής και της ιστορίας. Συνέχισε να κρατάει όσο σφιχτά μπορούσε, το τιμόνι και με ρότα το αύριο, στάθηκε όρθια, προχώρησε, δημιούργησε και έστησε τις δικές της δομές. Και είδε τον αγώνα και τις προσπάθειές της να ανθίζουν και να δίνουν καρπούς. Το Περιστέρι μας. Το Περιστέρι της καρδιάς μας. Από έναν μικρό προσφυγικό συνοικισμό, διανύει τη διαδρομή του μέσα στο ρολόι του χρόνου, αλλάζει μορφή και αναπτύσσεται. Και γυρνώντας σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας, πετυχαίνει να μπει στην λεωφόρο της δημιουργικής εξέλιξης. Μεταμορφώνεται σε μια πόλη ευρυτέρων διαστάσεων και προοδευτικών υποδομών. Με την εικόνα μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, προχωρεί δυναμικά. Χαράζει ιδιαίτερη πορεία, δημιουργεί προϋποθέσεις για ολοένα και μεγαλύτερη αναπτυξιακή εξέλιξη και αποκτά τη δική της ταυτότητα. Γίνεται το Περιστέρι, που μιλούν σήμερα για αυτό. Μια πόλη που διαθέτει την αυτάρκειά της σε υποδομές. Κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές, εμπορικές και επιστημονικές. Με συλλογικούς φορείς και δράσεις, αξιοπρόσεκτες. Με προβεβλημένη κοινωνική και ανθρωπιστική δραστηριότητα. Όπως και με πολιτισμική και εκπαιδευτική επίδραση και αντανάκλαση στο τοπικό κοινωνικό σύνολο και όχι μόνον. Καθώς πάμπολλοι οι συμπολίτες μας, Περιστεριώτες και μη, βρίσκουν στους κόλπους της πόλης μας, ποικιλόμορφη κάλυψη στα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις τους. Για αυτό το Περιστέρι, των παλαιών και των νέων, των μεγάλων και των μικρών, των απλοϊκών και γνήσιων ανθρώπων, αλλά και των διαπρεπών επιστημόνων, αθλητών, επιχειρηματιών και πάσης φύσεως παραγόντων και φορέων, φίλε Γιώργο Χριστοφιλόπουλε, δικαιούμαστε να είμαστε σήμερα όλοι υπερήφανοι. Που κάπου ανάμεσά τους ανήκουμε και εμείς. Που με όλους μαζί, συμπορευόμαστε σε μια κοινή πορεία. Για ένα κοινό όνειρο: Το άλμα για τη δική μας, την αγαπημένη πόλη, το Περιστέρι μας, να είναι ολοένα και ψηλότερο. Με σεβασμό στο τότε και τις εμπειρίες όλης της μέχρι σήμερα διαδρομής, πυξίδα μας, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε προπομποί του αύριο και να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκλησή του, για το μέλλον που αξίζει στον τόπο μας. Αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί, με ενότητα, συντροφικότητα, αλληλεγγύη κι ανθρωπιά. Το οφείλουμε στην πόλη και στις γενιές που έρχονται». Μετά την ομιλία του Δημάρχου κ. Παχατουρίδη, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο οποίος εξέφρασε σεβασμό Ο αντιπεριφερειάρχης Δ. Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κων/νος Καράμπελας Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης στο πρόσωπο του συγγραφέα και στο έργο του, δηλώνοντας ότι νοιώθει υπερήφανος που βρίσκεται ανάμεσα σε προσφιλή πρόσωπα που εκείνο το βράδυ τον τίμησαν ως έναν «ξεχωριστό άνθρωπο» που έκανε την ιστορία της πόλης του, Λογοτεχνία. Ακολούθησαν λόγια τιμής και αγάπης προς τον συγγραφέα του Περιστερίου, από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κώστα Καράμπελα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα του αθόρυβου και ουσιαστικού εργάτη, ο οποίος με το έργο του αφήνει στη πόλη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, που μέσα στις σελίδες και των δύο τόμων, «Η πόλη έχει τη δική της ιστορία» θα βρίσκουν τις ρίζες τους, όπως πραγματικά καταγράφονται. Για το πόσα πολλά του οφείλει η πόλη και οι κάτοικοί της μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, «Η Γενιά της Παράγκας» κ. Γιώργος Κοσμίδης: «Σήμερα ο Σύλλογός μας γιορτάζει διότι, όταν τιμούμε κάποιο μέλος μας για το πνευματικό και δημιουργικό του έργο, αυτή η διαδικασία αποτελεί για μας χαρούμενη γιορτή και αξιόλογη πνευματική τροφή. Γιώργο σ ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα ικανός, άξιος και πνευματικά δημιουργικός. Ο Γιώργος μαθητής της 9 ης σειράς, υπήρξε αριστούχος, άψογος, αποδεκτός από τους συμμαθητές του, ένεκα του ήπιου χαρακτήρα Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η Γενιά της Παράγκας» Γιώργος Κοσμίδης του και της ταπεινοφροσύνης που τον διακρίνει. Στις εκδρομές όταν ο Γιώργος μας ακολουθεί, δίνει ξεχωριστό νόημα και ιδιαίτερη σημασία. Σε κάθε περιοχή που προσεγγίζουμε, οι αναφορές του στο γεωφυσικό και ειδικά στο ιστορικό στοιχείο, με τον ιδιαίτερα μεταδοτικό και παραστατικό τρόπο που τον χαρακτηρίζει, διαμορφώνει στους ακροατές του ατμόσφαιρα πλήρους ικανοποίησης και απόλαυσης. Το δημιούργημα του Γιώργου σχετικά με την ιστορία της πόλης του Περιστεριού, αφορά την εγκατάσταση ανθρώπων στη γεωγραφική αυτή περιοχή στη Δυτική πλευρά του ποταμού Κηφισού. Οι άνθρωποι αυτοί που κατά κανόνα προήλθαν από τα παράλια του Εύξεινου Πόντου, από τα μεσόγεια της Μ.Ασίας και άλλοι από την Ανατολική Ρωμυλία, στην περιοχή της Καππαδοκίας, από πόλεις και χωριά με Ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, με Ελληνική πεποίθηση και Ελληνική θρησκεία, απετέλεσαν τον πυρήνα του οικισμού και με τις δραστηριότητές τους, την εξέλιξη του οικισμού αυτού σε σύγχρονη μεγάλη πόλη. Η καταγραφή αυτή των ανθρώπων, η υπομονή και επιμονή τους, η ανθρωπιά και το πνεύμα αλληλεγγύης, η στοργική οικογενειακή φροντίδα, μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξαιρετικό πνευματικό βοήθημα στο να θυμούνται οι παλαιοί και οι νέοι να μαθαίνουν. Γιώργο εκφράζοντας τα συναισθήματα των μελών του Δ/Σ σου ευχόμαστε πάντα ΥΓΕΙΑ σε σώμα και πνεύμα, συνεχή δραστηριότητα με αξιόλογες δημιουργίες και το επόμενο στοχευμένο σου θέμα, να έχει εξίσου την ίδια μεγαλειώδη επιτυχία. Σε αγαπάμε όλοι και σ ευχαριστούμε». Ιδιαίτερη στιγμή και φορτισμένη συναισθηματικά ήταν εκείνη, όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ιδρυτής της Εφημερίδας «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» κ. Δημήτρης Γκαντήραγας, στου οποίου την εφημερίδα επί χρόνια ο κ. Γιώργος Χριστοφιλόπουλος αξιοποίησε το όραμά του, να δώσει δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο και εμβληματική θέση μέσα από το έργο του «Η πόλη έχει τη δική της ιστορία», στο Περιστέρι. «Η Πόλη έχει τη δική της Ιστορία. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου, του φίλου συγγραφέα-ερευνητή και μελετητή Γιώργου Χριστοφιλόπουλου που σήμερα γίνεται η παρουσίαση του δεύτερου τόμου του. Τα κείμενα του βιβλίου δημοσιεύτηκαν και δημοσιεύονται επί σειρά ετών στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ». Όμως η συλλογή τους σε βιβλίο Ο Άγγελος Ξένος Ο ιδρυτής της εφημερίδας «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Δημήτρης Γκαντήραγας ήταν αναγκαία ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει σ αυτό ο μαθητής, ο σπουδαστής, ο φοιτητής, ακόμη και ο μελετητής της ιστορίας της χώρας, που ένα κομμάτι της είναι και το Περιστέρι. Η πραγματική ιστορία μιας πόλης είναι τα βιώματα, η καθημερινότητα και οι πράξεις των ανθρώπων της. Στο βιβλίο του Γιώργου Χριστοφιλόπουλου «Η Πόλη έχει τη δική της Ιστορία», ο αναγνώστης θα πληροφορηθεί ποιοί συνέβαλαν ώστε το χωριουδάκι των 123 κατοίκων του 1921 να γίνει η σημερινή πόλη, μια πόλη μεταξύ των μεγαλύτερων της χώρας μας. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», από την έκδοσή του είχε ως στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη της κουλτούρας και του πολιτισμού αυτής της πόλης. Το 1997 εξέδωσε το βιβλίο του Νίκου Θεοδοσίου «Περιστέρι, η Ιστορία της Πόλης, το Χρονικό των Ανθρώπων». Είναι μια μελέτη της ιστορίας μας που ξεκινάει από το 500 π.χ. και φθάνει ως το 1934 που το Περιστέρι έγινε Δήμος. Το 2000 εξέδωσε ένα μικρότερο του ίδιου συγγραφέα με τίτλο «Το Πέταγμα του Περιστερίου». Δυστυχώς, τόσο τα βιβλία των εκδόσεών μας, όσο και το βιβλίο της κ. Τασίας Τριανταφυλλοπούλου «Περιστέρι» που είναι μια μελέτη με πλούσια ιστορικά στατιστικά στοιχεία, έτσι και 1ος τόμος του βιβλίου του Γιώργου Χριστοφιλόπουλου -βιβλία που δεν πρέπει να λείπουν από καμία βιβλιοθήκη των σπιτιών της πόλης μας- δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής και δεν είχαν την ανταπόκριση που τους έπρεπε. Με μόνο σύμμαχό του τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου ο Γιώργος Χριστοφιλόπουλος γνωρίζοντας τις δυσκολίες δεν πτοήθηκε. Προχώρησε γιατί ο σκοπός του ήταν και είναι ένας: «Να γίνει γνωστή η ιστορία αυτής της πόλης και ποιοί έβαλαν γερή πλάτη για τη δημιουργία της». Ας τον χειροκροτήσουμε όλοι κι ας φροντίσουμε να φτάσει το βιβλίο του και στο τελευταίο σπίτι αυτής της πόλης. Το αξίζει». Για τον συγγραφέα κ. Γιώργο Χριστοφιλόπουλο που έχει ακόμη πολλά να μας πει, μίλησε και ο κ. Άγγελος Ξένος. Ξεκίνησε την ομιλία του με ζωντανές περιγραφές από το μακρινό παρελθόν που γέμισαν νοσταλγία όχι μόνο αυτούς που το έζησαν αλλά και αυτούς που για πρώτη φορά άκουγαν... Ανέδειξε τον γόνιμο τρόπο που χειρίστηκε ο συγγραφέας τις πηγές του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι και σήμερα στα (συνέχεια στη σελίδα 21)

5 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 (συνέχεια από τη σελίδα 3) προϋπολογισμός ισοσκελισμένος και για να μην μπει το Περιστέρι σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Είναι αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος οικονομικών στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού : «Μπήκαμε από μόνοι μας σε επιτροπάτο για να μη μας βάλουν». Η αλήθεια όμως είναι ότι το Περιστέρι απειλείται με στάση πληρωμών και ότι η διοίκηση Παχατουρίδη έχει υπερχρεώσει το Περιστέρι για τα επόμενα 15 χρόνια! Στο τελευταίο συμβούλιο του Δεκέμβρη του 2012, σε αυτό που η διοίκηση ψήφισε την επιμήκυνση του δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος οικονομικών αποκάλεσε τον προϋπολογισμό που κατέθεσε στο σώμα προς ψήφιση «ένα έκτρωμα». Δύο δημοτικά συμβούλια μετά, μας καλεί να υπερψηφίσουμε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «έκτρωμα». Ενώ όμως οι δαπάνες για ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων παραμένουν αμείωτες, κανονικό «τσεκούρι» πέφτει στην επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου, του ΟΠΑΑΠ, κατά ευρώ, ποσοστό μείωσης 23% σε σχέση με πέρυσι. Το Νομικό Πρόσωπο είναι αυτό που ασκεί την κοινωνική πολιτική, έχοντας την ευθύνη των βρεφονηπιακών και του αθλητισμού. Σε τέτοιες εποχές οι παροχές για κοινωνική πολιτική έπρεπε να αυξάνονται και όχι να περικόπτονται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό και επιμένουμε στη θέση μας ότι: Τα τροφεία των βρεφονηπιακών σταθμών πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Κατάργηση όλων των συνδρομών από συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Σημείωση: Όλα τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από την ανάλυση των ισολογισμών του δήμου, των ταμειακών απολογισμών και του προϋπολογισμού 2013 τα οποία μας έδωσαν οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου.» ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άκουσα με προσοχή τον κ. Κελάφα και δυστυχώς δεν απέφυγε για μια ακόμη φορά να νεκρολογίσει. Ο Δήμος, είπε, έχει χρεοκοπήσει. Τα πιο επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν το Δήμο Περιστερίου σ αυτούς που είναι προβληματικοί. Τα ίδια λέγατε και το 2011 και το 2013 τα ίδια λέτε και τώρα δεν βαρεθήκατε να αυτοδιαψεύδεστε; ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ (επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»): «Η λαίλαπα της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής συνεχίζεται. Αγριεύει η ταξική εκμετάλλευση. Η κυβέρνηση [ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ], ως πολιτικό προσωπικό των καπιταλιστών, καταληστεύει τα λαϊκά εισοδήματα για να αυξάνονται τα κέρδη του κεφαλαίου. Εδώ και δυο δεκαετίες μεθοδικά το αστικό κράτος [κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ] αφαιρεί τις όποιες κατακτήσεις είχε το εργατικό λαϊκό κίνηαμ. Μεταφέρει πολύ περισσότερο από πριν σήμερα [με το νόμο «Καλλικράτης»], το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής από το κράτος στην τοπική διοίκηση στην λογική της ανταποδοτικότητας. Δεν πληρώνει το κράτος, διπλοπληρώνει και τριπλοπληρώνει ο Ελληνικός λαός για τα ίδια πράγματα. Φόρους στο κράτος, φόρους στο Δήμο, ανταποδοτικά τέλη στο Δήμο. Στο μετερίζι της εφαρμογής της πολιτικής αυτής πρωτοστατεί και η διοίκηση Παχατουρίδη [ΝΔ], ως συνέχεια της προηγούμενης αντιδραστικής διοίκησης Δημητρακόπουλου [ΠΑΣΟΚ]. Ο προϋπολογισμός της διοίκησης Παχατουρίδη είναι ο καθρέφτης της εφαρμογής και στην τοπική διοίκηση σε περίοδο οικονομικής κρίσης και καταπάτησης των εργατικών δικαιωμάτων, μιας πολιτικής που έχει κάνει την τοπική διοίκηση ουσιαστικό μοχλό διοχέτευσης και εφαρμογής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και ενσωμάτωσης στο σύστημα των λαϊκών δυνάμεων. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2013 είναι ακριβές αντίγραφο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η τρικομματική κυβέρνηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προσαρμοσμένος στα μέτρα και στα σταθμά του Καλλικράτη, ο οποίος αποτελεί τον μπούσουλα εφαρμογής σήμερα αυτής της πολιτικής στην Τοπική Διοίκηση. Αποτελεί συνέχεια του αντιδραστικού επιχειρησιακού προγράμματος που ψήφισε η Διοίκηση προωθώντας ένα Δήμο επιχείρηση, στήριξε με τα μπούνια η παράταξη του κ. Κελάφα καταθέτοντας προτάσεις, στήριξε επίσης η παράταξη του κ. Λαλένη και επιφυλάχθηκε αρνητικά η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν είχε το προσχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος δυο χρόνια πιο πριν όπως είθισται στο δήμο του Άμστερνταμ... Για εμάς τους εκλεγμένους δημοτικούς και διαμερισματικοούς συμβούλους του ΚΚΕ, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός πρέπει να εξεταστεί κάτω από το πρίσμα της εξυπηρέτησης ή μη των συμφερόντων και των λαϊκών αναγκών της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού. Ο φετινός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 ανέρχεται στα ευρώ, είναι δηλαδή μειωμένος κατά 10% από πέρυσι που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ. Ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός γιατί: Η πλασματικότητα του προϋπολογισμού συνίσταται στο γεγονός ότι τα ποσά που ψηφίζονται δεν πραγματοποιούνται σε ένα ποσοστό 50% π.χ. Για την υπηρεσία τεχνικών έργων είχαν ψηφιστεί ,57 και υλοποιήθηκαν ,63 ευρώ ενώ φέτος προβλέπονται ,00 ευρώ χωρίς το τεχνικό πρόγραμμα να προβλέπει έργα με αυτεπιστασία. Για την υπηρεσία πρασίνου είχαν ψηφιστεί ,70 ευρώ και υλοποιήθηκαν ,64 ευρώ ενώ για το 2013 προβλέπονται ευρώ. Για γενικές υπηρεσίες είχαν ψηφιστεί ,15 ευρώ, και υλοποιήθηκαν ,86 ευρώ και για το 2013 προβλέπονται ,00 ευρώ. Για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες είχαν ψηφιστεί ,33 ευρώ και «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ υλοποιήθηκαν ,02 ευρώ και για το 2013 προβλέπονται ,33 ευρώ. Για την υπηρεσία πολεοδομίας ψηφίστηκαν ,70 ευρώ και υλοποιήθηκαν ,23 ευρώ ενώ για το 2013 προβλέπονται ,00 ευρώ. Ο προϋπολογισμός είναι φορομπηχτικός γιατί Τα έσοδα του προϋπολογισμού θα εισπραχθούν ενδεικτικά ως εξής και το μάρμαρο θα πληρώσει ο λαός του Περιστερίου σε ποσοστό 80 τακτικά έσοδα ,528 ευρώ ήτοι ευρώ λιγότερα από πέρυσι [τα ευρώ από τα ευρώ αντιστοιχούν στην μείωση των ΚΑΠ]. Η πανελλαδικά η περικοπή των κρατικών δαπανών αντιστοιχεί το 2013 στα ευρώ. Όσες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο σπεύσουν να εκφράσουν την «ιερή αγανάκτηση» τους για τον προϋπολογισμό και τις κατευθύνσεις αλλά επί χρόνια ορκίζονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση [ΔΗΜΑΡ - ΣΥΡΙΖΑ] έχουν τις δικές τους ευθύνες. Κατευθύνουν το λαό του Περιστεριού να πληρώσει αυτός την κρίση που δημιούργησε αυτή η πολιτική η οποία εξυπηρετεί τα μονοπώλια και τους τοπικούς επιχειρηματίες. Εμείς καλούμε το λαό του Περιστεριού να καταδικάσει αυτήν την πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, την πολιτική της ανακατανομής του πλούτου υπέρ των συμφερόντων της άρχουσας τάξης. Οι Δήμαρχοι που έχει εκλέξει σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ κυρίως αλλά και με την ΝΔ, τον ΛΑΟΣ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Ικαρία, υλοποιούν από θέση αρχής την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική [αλήθεια αυτοί είναι που καλούν σε αντιφασιστικό μέτωπο]. Το χρέος το δημιούργησε η πλουτοκρατία με τις μεγάλες απαλλαγές στο κεφάλαιο, με την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και οι τράπεζες κρατικές ή μη στα πλαίσια του αστικού συστήματος ήταν, είναι και θα είναι πάντα νόμιμοι τοκογλύφοι. Κρίνουμε ότι η προηγούμενη στάση των κομμάτων της πλουτοκρατίας και της Ευρωλαγνίας, πόσο μάλλον η συμμετοχή τους στην κυβέρνηση του μαύρου μετώπου, είναι αφορμή να ξεμπερδεύουν οι εργαζόμενοι από τα διλήμματα και τα ιδεολογήματα του Ευρωμονόδρομου. Οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούν προεκτάσεις των κομμάτων που προαναφέρω. Να θυμίσω ότι οι παρατάξεις, Παχατουρίδη, Κελάφα, Λαλένη αντιτάχθηκαν στην συγχώνευση των σχολικών μονάδων αλλά υπερψήφισαν, τις συγχωνεύσεις των σχολικών επιτροπών, που αποτελεί προϋπόθεση της συγχώνευσης των σχολείων. Υπερψήφισαν μαζί το πέρασμα του σχολείου με ειδικές ανάγκες, χωρίς πόρους στο Δήμο, την πρόσληψη εργαζομένων με ελαστικό ωράριο μέσω ΜΚΟ. Ψηφίζουν από κοινού εκπροσώπους σε όλα τα θεσμικά όργανα της τοπικής διοίκησης [αντιπρόεδρο, γραμματέα, εκπροσώπους στα πειθαρχικά συμβούλια]. ΧΡ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας): Αυτό που βλέπει κανείς στο σημερινό προϋπολογισμό είναι η αντίφαση μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του δημοκρατικού προγραμματισμού. Η απουσία θεσμών για να εκφραστεί η κοινωνία με τις προτάσεις της για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Οι επιλέξιμες δαπάνες σημαίνει ότι επιλέγουν ότι μας ζητούν εκείνοι και όχι ότι θέλει η κοινωνία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ- ΛΟΣ («Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας»): Ελπίζω να μη με διακόψει ο δήμαρχος μ αυτά που θα πω... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν θα σας διακόψω όπως με διακόψατε εσείς. ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διακόπτετε τον καθένα και κάνετε ολόκληρη ομιλία, φτάνει πια. Επειδή ο πρόεδρος είναι ωσεί παρών κι όχι παρών θα έπρεπε να σας είχε εγκαλέσει στην τάξη. Εδώ είναι κοινοβούλιο, εδώ είναι η Τοπική εξουσία, εδώ είναι οι εκλεγμένοι του λαού και δεν είναι το γραφείο σας κ. δήμαρχε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δικαίωμά μου να μιλώ όποτε θέλω και όσο θέλω προβλέπεται από τον κανονισμό. ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από τα στοιχεία που παρατηρώ στο φετινό προϋπολογισμό, βλέπω ότι ξεγαντζωνόσαστε σιγά-σιγά από τον μεγαϊδεατισμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και επανέρχεστε στην ωμή πραγματικότητα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχατε την αυτογνωσία να ελέγξετε τα οικονομικά σας μεγέθη. Πηγαίνατε το 2011 με προϋπολογισμό ευρώ, ευρώ το 2010, ευρώ το 2009 και υλοποιούσατε το 43 με 45%. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε περίοδο ακραίων οικονομικών συνθηκών και αφορά όλους τους Δήμους, είναι γεγονός αυτό, γι αυτό και προσγειωθήκατε στην πραγματικότητα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης ξεφεύγει και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Μας λέτε ότι το έργο είναι χρηματοδοτούμενο και θα το δούμε στην πορεία αυτό. Έχετε επιλέξει τομείς για τους οποίους εντάξατε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, αφήνοντας περιοχές όπως είναι η Νέα Ζωή, ο Λόφος κ.λπ. απ έξω. Παραδείγματος χάρη, τα έργα που έγιναν για εξωραϊσμό του κέντρου της πόλης είναι δυσανάλογα με τις άλλες περιοχές. Έχετε επιλέξει να κάνετε αυτό που λέγονται απλά έργα βιτρίνας. Ένα άλλο παράδειγμα. Δείτε την Αγίου Βασιλείου. Από το Άλσος και πάνω δεν έχει καμιά σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Από το Άλσος και πάνω δεν έχει πεζοδρόμια ή αυτά που έχει είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Φτάνει πια, όχι έργα εξωραϊσμού μόνο στο κέντρο. Το Περιστέρι είναι από το ποτάμι έως το βουνό.» ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ («Ενεργοί Πολίτες για την ανατροπή στο Περιστέρι»): Όσον αφορά τον προϋπολογισμό δεν πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πούμε ότι δεν είναι σωστός. Έχει συνταχθεί με τις επιταγές της Τρόικα, είναι σύμφωνος με όλα τα μνημόνια και φυσικά καταστροφικός για κατοίκους, εργαζομένους και την πόλη ολόκληρη. Ο σκοπός αυτού του προϋπολογισμού δεν είναι να προσφέρει στους δημότες αλλά να εξυπηρετήσει συμφέροντα και να βυθίσει τους κατοίκους στην ανέχεια. Τα χρήματα που προσφέρονται για τις κοινωνικές δομές είναι ελάχιστα και προσφέρονται μέσω προγραμμάτων που φυσικά δεν έχουν διασφαλιστεί για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα παρατηρούμε ένα μεγάλο αριθμό απευθείας αναθέσεων (σε νόμιμο αλλά προβληματικό πλαίσιο). Πάντως οι νόμοι που συνέταξαν αυτόν τον προϋπολογισμό και καθορίζουν τη λειτουργία του Δήμου (Καλλικράτης) δεν αφορούν τις ανάγκες του κόσμου. Κανένας πολίτης δε ρωτήθηκε και κανένας δεν μπορεί να θεωρεί ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα βελτιώσει έστω και κατά ελάχιστο τη ζωή του. Η συμπεριφορά της Διοίκησης χρήζει παρατήρησης καθώς μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες (που και η Διοίκηση μας έφερε εφαρμόζοντας κατά γράμμα όλες τις επιταγές των μνημονίων) συνεχώς εξαίρει το έργο της. Αφού δε ζητάτε συγγνώμη για τη σύμπραξή σας με την τρόικα από τον λαό ακόμα και τώρα τουλάχιστον ενημερώστε τον και μπείτε στην πρώτη γραμμή για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση. Από τα πολλά που θα μπορούσαμε να θίξουμε για τα ποσά θα σταθούμε στα ευρώ που καταβάλλει ο Δήμος κάθε χρόνο για ιδιαίτερο γραμματέα, ειδικούς συμβούλους και ειδικούς γραμματείς. Όχι τόσο για το ποσό όσο για την απάντηση του Δημάρχου όταν ρωτήθηκε και για το ποσό και για το έργο που έχουν προσφέρει. Απάντησε ότι δικαιούται να προσλάβει και άλλους. Υποθέτουμε ότι λογικά θα ντράπηκε και σταμάτησε να προσλαμβάνει γιατί για το έργο τους δεν είπε τίποτα. Τέλος κάνοντας απλά μαθηματικά το ότι δεν αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη δεν είναι θετικό στοιχείο για να καμαρώνει η Διοίκηση. Οι μισθοί έχουν μειωθεί δραματικά και τα δημοτικά τέλη θα έπρεπε τουλάχιστον να μειωθούν ανάλογα για να μπορούν οι δημότες να ανταπεξέλθουν. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Δήμου είναι μόνο της Διοίκησης, δεν αφορά τους φορείς, τις επιχειρήσεις ή τους κατοίκους. Μπορεί να εξυπηρετεί κάποιους από αυτούς αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δε γνωρίζει τίποτα. Τα έργα που μπαίνουν δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες αλλά με τι ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα αποφάσισε να υλοποιήσει η Διοίκηση. Όπως είναι φυσικό τα έργα που προβλέπονται για τη στήριξη των ανέργων δε θα τους βοηθήσουν να βρουν δουλειά. Απλά θα τους κάνουν διαχειρίσιμους. Θα τους φέρουν στα γραφεία των Αντιδημάρχων και στα γραφεία των ΜΚΟ για 200, 300 ή 400 ευρώ. Εσείς θα δημιουργήσετε μια εκλογική πελατεία και ΜΚΟ και εταιρείες που θα αναλαμβάνουν τα έργα θα πλουτίζουν. Αυτό θα γίνει για να (συνέχεια στη σελίδα 16)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 Ù Ù ÒÒÌ ÓÓ Û Ñ Ú ØÖÙÖÞ Ú ˆ ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û ( -ˆ) ˆ, ÓÌÞØ ØÖÙÝ ÛàÚ, ˇÌàØÖÜÛ Ô Ó Û Ø Þ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú. ` ÓÌØ Ö Ì ÑÔÜÌÛ ÖÛ ÙÞÌÛ ÌÛ ÓÌ ÔàÙÛ - ÑÌ Ú ÜÔ Ó ÌÚ ÖÜ Ì ØÌ ÖÜÔ Û Ó ˇ Ù Ñ ÌÞÖÜÔ ÓÌ ÒÌÚ Ì ÛàÙÌ Ú ÙÛÖ àú ÌØ ÖÔÛ Ö Ó ˇ ÛÌ Ú ÙÛ Ô Û Õ. ˆ Ì Ô Ó ÔÌÜØÖÉ ÖÒÖ Ñ Û Ø Þ ÖÜ ÌÓÝ Ô ÌÛ ÑÜØ àú ÙÛ Ô ØÖÙÞÖÒ Ñ Ò Ñ. ÑØ ÔÌÛ Ö 3 ÑÜØ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ : ) ÙÜÓ ÛàÓ Û ØÖÙÌÕ Ú É) ÙÜÓ ÛàÓ Û Ü ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û Ú ) ÙÜÓ ÛàÓ Û ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û Ú. ` ÓÌØ ÛÖ ÛØ ÑÖ ÙÜÙÛ Ó ˇÌàØÌ ÜÖ ÑÜØ ÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú ÙÜÓ ÛàÓ ÛàÔ: 1ÖÚ) Û ÙÜÓ ÛàÓ Û ØÖÙÌÕ Ú 2ÖÚ) Û ÙÜÓ ÛàÓ Û Ü ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û Ú ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û Ú. ÜÛ Û ÙÜÓ ÛàÓ Û Ó ÖØÌ Ô ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÓÖÔ ÛÖÜÚ ÙÌ ÝÖØÖÜÚ ÙÜÔ Ü ÙÓÖÜÚ, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÓÖØÝàÔÌ 3ÑÜØ ÖÜÚ Ü ÖÛÜ ÖÜÚ ˆ, ÖÜ Ô ÔàØ ÖÔÛ Ì Ù Ó Ö ÛÖ ÛØ ÑÖ ÙÜÙÛ Ó : 1ÖÚ) ØÖÙÌÕ ÖÜ Ò ÖÔÖÓ ÖÛ Ô Û Ø Þ ÒÒÌ ÓÓ - Û Ñ Ú ØÖÙÖÞ Ú ÞàØ Ú Ü ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û 2ÖÚ) ˆ ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û Ñ ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û ÞàØ Ú ÙÜÓ Ûà- Ó Û ØÖÙÌÕ Ú 3ÖÚ) Ò Ù ÑÖÚ ÛÜ ÖÚ ˆ, ÓÌ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÙÜÓ ÛàÓ ÛàÔ ØÖÙÌÕ Ú, Ü ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û Ú Ñ ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û Ú `Û Ô ØÖÙÌÕ É ØÜÛ Û ÛàÔ ÙÜÓ ÛàÓ ÛàÔ ÑÜÓ ÔÌÛ Ö Û Ô ÖÒÜ Ì ÔÛÖÔ Ù Ù Ñ ÙÖÉ Ø ÜÙÑÖÒ ÛÖÜ Ó ˇ Û ÙÛ ÙÜ ÑÌ ÔÛØàÙ Ñ Ì ÑÌ ÔÛØàÙ Û Ú ØÖÙÖÞ Ú, ÓÌÞØ Û Ú ÓÌ ÒÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÙÛ Ô ÖØ ÔàÙ ÛàÔ Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÒ ÑÖÜ ÖÜ ÛÌ Û. ÌÞÔ Ô Ñ ÔÌ Ø Ó Û, ÌÞÌ ÖÓàÚ Ñ Ò ØÖˇÌÙ. `Û Ô ˆ ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û : É ØÜÛ Û ÛàÔ ÙÜÓ ÛàÓ ÛàÔ ÑÜÓ ÔÌÛ Ö Û ÜÙÑÖÒ Ô Ñ ˇ ÙÌ, àú Û ÙÜÔÌÞ Ñ Ô Ù ÙÛÖ Ñ ˇ ÙÓ ÛÖ Ô Ù ÑàÔÌÛ Ö Û ˇÌ Ù ÛÖÜ. ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÙÜÓ ÛàÓ Û, Ö àú ÛÖ Ô ÛØÌÞÌ ÜØà ÜØà, Ô Ñ ÔÌ Ñ Û Ø Ô ÛÖ ÙÑÌÝÛÌ, Ô ÔÛ Ø Ô ØàÛ ˇÌ, Ô ÛÙ ÑàÔÌÛ ÔÛ Ô ÌØ ÓÌ ÔÌ ÙÛ ÙÌ Ø. ÙÜÓ ÛàÓ Û ÌÔ ØÖÜÙ ÖÔÛ ÙÜÔÌÞàÚ Ñ ÙÌ ÖÒÌÚ Û Ú Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú, ÒÒ Ö Ñ ÒÒÖÜÔ Ö ÒÌ ÛÖ ÙÌ ÒÌ ÛÖ Ñ Ö Ò Ù Ö ÙÌ Ò Ù Ö. ÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÌ ÌØ ÛàÙÌ Ú ÖÜ Ö Û ÙÌ Ú ÛÖÜ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ì Ô ÓÌ ÒÌÚ, ÜÛÖ ˇ ÔàÚ Û ØàÛ ÙÜÓ ÛàÓ Û Ø Û ØÖÜÔÛ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ö ÛÖÜÚ ÙÑ ÒÖÜÚ. ÔàÙ Û Ú ˆ-ˆ Ì Ô ÙÜÔˇÌÛ, Û ÌÔ Ü ØÞÌ ÌÔ ÒÖ ÛÌÙÛ, Ó ÌÕÌ Û Ù Ó ÛÖÚ, Ó ÛÖÓÖ Ø Ý Ì ÑÌÝ ÒÖÜ Ó ÙÑ Ù ÙÛÖÔ /ˆ ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ÖˇÌ ÙÛÖ Ñ Ô Ì ÕÌ Ô Ì ÞÌ ÖÞ -ˆ. Ø ÖÒ ÜÛ Û ÑØ Û Ø Ì Ô ÖÒÜ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ Ô, Ô ÛÌˇÌ ÑÒ Ô Ñ ÔàÙ Û Ú -ˆ. ØÌ Ì Ô Ü ØÞÖÜÔ 6 Ö Û 9 ˇ Ô ÙÜÓ ÛàÓ Û Û Ú ØÖÙÌÕ Ú Ñ / 6 Ö Û 9 ˇ Ô ÙÜÓ ÛàÓ Û Ü ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û Ú ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û Ú, ÖÜ Ô ÌÞÖÜÔ ÌÓÝ Ô ÙÛÌ Ø Ô Û Ô Ò Ñ ÛàÔ 7 ÌÛàÔ, Ñ Ô Ü ØÞÖÜÔ ÌÔ Ì ÕÌ Ú ÖÛ Ì ÓÌÔÖÜÔ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 6 Ó ÔÌÚ. ØÌ ÌÛ Ì Ù Ú Ô Ì Ô ÞÜÛ, ÖÜ Ù Ó ÔÌ ÖÛ ØÖÜÙ ÖÔÛ ÙÌ ÝÖØ Ò Ù (.Þ. Û : ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö, ÙÛÖ Ù Û ). ÌÒÖÚ ØÌ Ì ÜÛ Û ÙÜÓ ÛàÓ Û Ô ØÖÑ ÒÖÜÔ Ì É ØÜÔÙ. ¾Ò ÜÛ Û ÑØ Û Ø Ì Ô Ø Û Û,. -ˆ ÖÛÌÒÌ ÒÌÖÔ ÖÒÜ ÙÜÞÔÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ. Ó Ö- ÒÖ ÑÌ Ú ÓÌÒÌ ÛÌÚ Ö ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÌÑÛ ÓÖÜÔ ÖÛ ÑÜÓ ÔÌÛ Ö 6% - 9%, ÙÌ Ñ Ö ÌÚ ÌØ ÛàÙÌ Ú ÑÖÓ Ñ 17%. `Ì ÖÒÌÚ Û Ú ÞàØÌÚ ØÖÜÙ ÌÛ ÓÌ Û Ô ÙÜÞÔÖÛ Û. ÜÛÖ Ù Ó ÔÌ ÖÛ 1 2 ÙÛ 20 ÛÖÜÚ ÙÑ ÒÖÜÚ 1 2 ÙÌ Ñ ˇÌ Û Õ ÌÞÖÜÔ -ˆ. `ÜÞÔÖÛÌØ Ì Ô ÙÛ ÖØ, ÌØ ÖÜ 3 ÖØ Ñ ˇÌ ÑÖØ ÛÙ (3:1). Ì ÖÓàÚ ÙÛ Ô Ø Õ Ø Ì Ó ÖÔÛ ÖÒÜ ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÖØ Ö Ö,Û ÑÖØ ÛÙ, Ô ÒÖ ÜÕ ÔÌÛ ÌØ ÖÜ 7 ÖØ ØÖÚ 1 ÑÖØ ÛÙ (7:1). ÜÛÖ ÙÜÓÉ ÔÌ ÑÜØ àú, Û Û ÖØ ØÖÜÙ ÖÜÔ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ý ÔÌØ Ù ÙÛ Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ, ÛØ ÉÖÜÔ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Û Ô ØÖÙÖÞ, Ñ Ì ÛÙ Ø Ì Ó ÖÔÛ ÖÒÜ ÙÜÞÔÖÛÌØ Ö Û ÑÖØ ÛÙ, Û Ö Ö ØÖÜÙ ÖÜÔ ØÖÙÌÕ, Ö Ö ÌÔ ÔÌÛ ÌÜÑÖÒ ÔÛ Ò Û. Ì Ñ Ø ÔàÙ, ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØ ÛàÙ, ÓÌÙ Ñ Ñ Û ÒÒ Ò ˇÌØ ÌÜÛ Ñ ØÌ ÓÉ Ù Ó ÖØÖÜÔ Ô ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ ÙÛ Ô ÔÛ ÓÌÛà Ù ÛàÔ ÜÙÑÖÒ àô. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) `, ¾ ` ` ` ¾ˆ ÆÒ ÌÚ ØÌ Æ! ÖÒÒâÚ ÑÆÒ ÌÚ. âó Ù Ô Û ÖÜÒª ÓÌ ÑÆÒ ÌÚ, Ô Ó Ú Ó ÌØ âßöüô Ñ ÛÌÒ ÑÆ Ô ÙÑÌ ÆÙÖÜÔ Û Ú ÉØàÓ âú ÛÖÜÚ. ÒÒÆ ÜÛâÚ âþôöüô Ñ ÌÔ ÑØçÉÖÔÛ ÒâÖÔ. ¾ ÒæÚ ÖÒåÛ Ú ÙˇÆÔÌÛ ØÖÙÛÆÛÌÜÛÖÚ, æû Ô Û Ô Ø Ó Ñت ØÆÉ Ù ÛÖÔ ÞØÔÖÜÔ ÙÛ Ô ÝÜÒ Ñª, ÙÛ Ô ÆÛØ âô Ú ÆÙÛÌ ÖÚ 35 ÌÜØØ ˇ ª ÔÌ 10 ÓâØÌÚ ÙÛ Ô ÝÜÒ Ñª, ÌÔØ ÜÛÖå ÝØæÔÛ Ù Ô Ô ÛÖÜÚ ßÌÜ- ÛÖÑÜÔ ÆÔÌ Ñ ÖÛâ Ô Ó Ô ÛÖÜÚ ÆÔÖÜÔ. åþ Ô æóàú âô Ì ÙÛ Ñæ Ì ÞÌåØ Ó, Ö Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú, ÖÜ ªˇÌÒ Ô Ì ÛÆ ÑÆÒ ÌÚ. Ô Ó Ô ÉØÌˇÌå Ñ ÔâÔ Ú Ì å ÖÕÖÚ Ò Ö ÆÔÔ Ú Ñ ÉÆÒÌ Û Ô ÑÆÒ ÙÛ Ô ÒÆÛ Ñ Û Ô ÞÆÙÖÜÔ. `ÖÜ ÒâÌ, æùìú ˇ ÆØÌ ;». ¾ ÆÒÒÌÚ ˇ ÓÌåÔÖÜÔ. ÆÔÛ ÜÛª ÛØ ÑÖÓÓ Û Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ` Ó ØÆ, æ,û ÑÆÔÌ, âþì ÙÖÉ ØÆ Ì ÞÌ ØªÓ Û Ñ Ó Ú ÌåˇÌ. Õ ÝÔ ÑÆ, ÝÖç ÛÖÜÚ ÌåÞ Ô ÑØÆÕÌ Ñ Ö âûøìú ÓÌÛÆÔ àù Ô Û Ú ÌÝÛÆ ÑÆÒ ÌÚ Ñ Û Ú âñ Ô Ô ÛâÙÙÌØ Ú. ÒÒÆ Ìå Ô, Ö ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖå ÉÖÜÒÌÜÛâÚ, ÝÖç ß Ýå ÖÜÔ ÙÛ Ô ØØÛ ÑÆÒ, ÛÖÔ ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ, ˇ ÖÞàØÖçÔ Ó Ô ÛÖÜÚ ÕÌÝç ÖÜÔ Ñ ÜÛæ ÛÖ ˇØÖ Ò ÙÓ ÛÆÑ, ÖÜ ÙÛæÓ âþì Ñ ÓæÔÖ ÛÖÔ Ñ Òæ Òæ Ö É Æ Ì, ÛÖÔ ÌÔ âòö, ÛÖÔ ÙÛªÙÖÜÔ ÙÛÖ æù ÙÓ.»ÌÛÆ æóàú Ì ÞÌ Ø Ó ÛÖÒæ Ù Ô Û Ú ÛâÙÙÌ- Ø Ú ÑÆÒ ÌÚ. å Ô, æû ÌÔ Ü ÆØÞÖÜÔ Ì ÛÆ ÑÆÒ ÌÚ ÙÛ ÖÜÒª Òæ à Ò ÛæÛ Û Ú. âùùìø Ú ÌåÞ Ô ÓæÔÖ, ÛâÙÙÌØ Ú âé Ò Ô. ¾ ˆ ¾ˆÀ ¾ ¾ˆ À» ¾ˆ 89 `» À ` ¾ˆ ` Ñ ÖÙçÔ, ÒâÔÌ, Ô ÌåÔ ÛÜÝÒª, Ô Ó Ô ÉÒâ Ì Ö ÖÔ ÑÆ Ì Ñ Ô ÛÖÜÚ ÑØåÔÌ æòöüú ÙÛ åù. âôì. Ñ ÖÙçÔ æóàú, ÖÜ ÖÔâÓÌ ÖÜÒª ÌåÔ ÙÛØ Éª, ÒÒÆ ÌåÔ Ñ ÑÖÜݪ. íé ÒÌ ÛÖÔ ÌÔ â- ÒÖ ÒÆ, Ûå â ØÌ Ì Ô É Ì ÒÆ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô Ó Ô Ñ Ô ÜÔÌçÙÌ ÙÞÔª ÒÌ Öß Ýå Û Ú ÑÜÉâØÔ - Ù Ú. ìø Û Ô âþì Û Ô ÙÛØ ÉÖÓÆØ Û Ú, Ü ÒÖÓ Öç- Ñ Ò ÞØÌ Æ ÌÛ. åô Ñ ÑÖÜݪ Ûå ÑÖ ÔàÔå ÉÖÆ Ñ ÜÛÖå ÑÆÔÖÜÔ æû ÌÔ ÑÖçÔ Ñ ÌÔ ÉÒâ ÖÜÔ, æû ÑØ ÛÆÓÌ Û ÓçÛ Ó Ú, Ûå Ó Ú âýû ÙÌ Ó æþ, æ Û Ùªß ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖç ÙÜÙÛªÓ ÛÖÚ. ÜÓ ˇªÑ ÓÌ Ì ÖÞâÚ ÓÌ Û ÑæÑÑ Ô, Û ØÆÙ Ô Ñ Û ØÖ ß ÝÖ âòû Û Ô ÌÑÒÖ ª ÛÖÜ ` ØÛ ÌÛÆÑ, ÙÛ Ô ØÖÌ Øå Û Ú ÓÖÑØ Ûå Ú. ¾ ÌÔ âòöú âé ÒÌ ÙÛ Ô Ì Ñ ØæÛ Û Ñ ÛÖ ÉØØÓ ÑÖ 89, ÑÆÔÖÔÛ Ú ÛÖ Æ ØÖ, ØÖÙ ÖÑØÔÛ Ú ÙÛ Ô ÔÌÑØ ÔÆÙÛ Ù ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛæÚ ÛÖÜ. ÌÔ Ó Ú ÌÕª ÙÌ æóàú ØÚ åôìû Ñ ÙÜÔÌØ Æ ÌÛ ÓÌ ÛÖ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÔ ÖÜÉâÒ, ÖÜ Ñ Ö çö ªÛ Ô Ü ÖÜØ Öå ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖÜ 89, ÖÜ âùüøì ÙÛ Ñ ÙÛªØ ÛÖÔ Ô Øâ Ô ØâÖÜ; HAðVAN UNIVERSITY OF BOSTON ÖÒç ÌÔ ÝâØÖÜÙ ÙÜ ªÛ Ù ÙÛ ÖÜÒª, Û Ô Ø ÖÓ ª ÛàÔ Ü ÌܡçÔàÔ Û Ú ÌÕ ÝÆÔ Ù Ú Ñ ÒÒÖåàÙ Ú Û Ú ÒåÙÛ Ú ÛàÔ ÝÖØÖÝÜ Æ àô. æ Û ÙÜ ªÛ Ù É ªÑ Ô Ñ ÑÆ Ö ÌÚ ÞØ ÙÛ ÑâÚ Ò ØÖÝÖØåÌÚ. ÆÔ ÑÆ Ö ÖÚ ˇâÒÌ Ô Ò ØÖÝÖØ - ˇÌå Û ÓÜÔÛ ÑÆ ÙÜÙÛªÓ Û Û Ú ÞØØ Ú ( ÖÝç- Ø, ÉÆÙÌ Ú ÑÒ.) ÌÔ âþì ØÆ Ô ÌܡÜÔˇÌå ÙÛÖ ÌÔ âòö Ñ ˇ ÛÖÜ ØÙÌ æû Ò ØÖÝÖØåÌÚ ˇâÒÌ.»Ì Óå Û ÙÖçÒ, ÝÖç ÌÜÑØ ÔåÙÌÛÌ Ö ÌÓ - ÙÛÌÜÛ Ñª Ò ØÖÝÖØå ˇâÒÌÛÌ, ˇ ßÆÕÌ ÙÛ ØÞÌå ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ Ñ ˇ Ù Ú Û ØÙÌ. ØÑÌå Ô ÛÖÜ Ü ÖÙÞÌˇÌåÛÌ æû ÌÔ ˇ Û ØÙÌÛÌ ÙÛÖÜÚ ÖÞÛØÖçÚ. ÛÆ ªÒàÙ ÛÖÜ ÌÔ âòöü ÙÛ ÖÜÒª, Ö âò Ú ÑØ ÛÆÌ ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ æò Û æøø Û ÓÜÔÛ ÑÆ ÙÜÙÛªÓ Û Û Ú ÞØØ Ú. ÒÒÆÚ Ó ÑØÖÙçÔ ÙÖÜ. ¾ ÔÛØÔ Ú ` Ó ØÆÚ Ñ ÙÌ ÜÛªÔ Û Ô ÛæÙÖ ÙÖÉ Øª ÙÜÔÌ Øå Ù Û Ú ÖÜÒªÚ ªÛ Ô ØÖÉÒâß ÓÖÚ. Ô â Ø ßÌ Û Ô ÖÜÒª ÆÒÒ Óå ÝÖØÆ. ÌÔ Ø ÑÖÒÖçˇ ÙÌ Û Ô ÙÜ ªÛ Ù, ª Ì ßªÝ ÙÌ ÙÛ Ô ÑÆÒ ÛÖÜ ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ Ñ âýü Ì Ñ Ó Øà- ÛæÚ, Ñ Ó ØàÛæÚ, Û ÙÖÉ ØÆ ÛÖÜ ˇâÓ Û (æø» ÜØÖ ÒÖçØÖ). Ô âñ Ò Õ Û Ô âñ ÔÌ Ñ ÆÒ Ö ØØ ÖÚ Ô ØâÖÜ. ª Ì ÙÛ ÖÜÒª, ØÆ Û Ú ÙÖÉ ØâÚ ÙÞÖÒåÌÚ ÖÜ ÌåÞÌ, Û Ú ˇÜÙå ÙÌ ÞÆØ Ó Ú. ÆÒÒÖ ˇâÒÖÜÓÌ; ªÝ ÙÌ ÙÛ Ô ÑÆÒ ÑàÔÙÛ - ÔÛåÔÖÜ Ñ çø ÙÌ ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜ, Ô ÆÕÌ ÙÛÖ HAðVAN UNIVERSITY Û Ú ÖÙÛØÔ Ú. ÓæÔ ÖÜ ÕÌÞØØ ÙÌ æ ÛÖ `¾ ÌåÔ ÑÜØå ÆÑØ, Ö Öå ÙÌÉÆÙÛ ÑÌ ÛÖÔ Ì ÜÛæ Û Ú Ñ ßªÝ ÙÌ Ñ ÙÛ Ú ÛâÙÙÌØ Ú ÑÆÒ ÌÚ. ¾ À» ¾ ¾. ¾ˆ ¾ ˆÀ ¾. ÔÖÞÒªˇ ÑÌ ÛÖ ÛØåÖ» ÌÒ ÑÆÔÛÖ, æ Û Ô Ì åùñìß ÛÖÜ Ùå Ø ÙÛ Ô ÌØÓ Ôå Ñ Û ÙÜ- ÔÆÔÛ Ùª ÛÖÜ ÓÌ ÛÖÔ `æ Ó ÒÌ. âé Ò Ô Ó ØÖÙÛÆ Û ÔàÙÛª ØÖ ÆÔ, Ì åñö ÒÖÜ - Û Ôæ ÖÜ- ÒÖÜ Ô ÓÜÔˇÖçÔ ÓÖÑØ Û ÑÆ. ÖÜÚ ÌÔæÞÒ ÙÌ ÖÜ ÙÛ ÙÜÔÆÔÛ Ù Ö Ùå Ø Ú ÌÔ ÑØÆÛ ÙÌ Û Ô ÙÛÆÙ ØÖÙÑÜÔ Ûª ÙÛ Ô Ô å Û Ú ªÔÖÜ, Ñ Ñª ØØ, æ àú Ö Ù ÓÌØ ÔæÚ ØàˇÜ- ÖÜØ æú, ÖÜ ªÛ ÙÌ ÙÜ ÔØÓ æ Û Ô»âØÑÌÒ ÛÖ Ó ØÛàÒæ ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ Ñæ ÛÖÜ ØÌÒˇæÔ. íùûà Ñ Òå Ö, ÔâÖÚ ªÛ Ô Ø ÙçØˇ ÑÌ, æ àú Ìå Ì. ÙÜ ÞàØ⡠ÑÌ. ÖÜÚ ÌÔæÞÒ ÙÌ ÖÜ Ö Ùå Ø Ú âˇìùì ˇâÓ ÙÛÖÔ `æ Ó ÒÌ ÛàÔ Ü ÖÞØÌØÙÌàÔ Û Ú ÌØÓ Ôå Ú ÙÛ Ô ÒÒÆ, æ ÛÖ Ñ ÛÖÞ Ñæ ÆÔÌ Ö Ñ Û Ú Ö Ó Ø- ÙÌ Ú, æ àú Ñ ÛÖ ÙÑÆÔ ÒÖ Siemens Ñ Û Ô âõö ÓÔ ÓÖÔ Ñª ÛÖÜÚ ÖÒ Û Ñª. íˇìùì ÌܡâàÚ æû ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö Øâ Ì Ô Ñ Û Ø ˇÌå. Ûå ÛÖÔ ÙÜÔÆÔÛ ÙÌ Ö `æ Ó ÒÌ; Ûå Ö ÌØÓ ÔÖå ÌÔ ÌåÔ Òåˇ Ö, ÉÒâ ÖÜÔ Ñ ÛÖ çø Ö.» `ˆ» ¾ `. À»». ÌÔ ÔàØå à ÌÆÔ ÛÌÒ ÑÆ ÖçÒ Ù Ô Û Ô ÑØæ- ÖÒ, ª ÌØ ÓâÔÖÜÔ Ô ÆÙÌ Ñ ÒçÛÌØ Û Óª, Ô Ì ÔâÒˇÖÜÔ. ÆÔÛàÚ Û Ô ÌˇÔ Ñª Ó Ú ÑÜØ ØÞå, Û Ô ÕÌ ÖçÒ Ù Ô, ÝÛ ÔÆ, æ àú ÖÜÒÆÌ âô Ú Þ ØÛÖ- åþû Ú Û ÌØ ÖÜÙ ÑÆ ÛÖÜ ÙÛÖ ÞÌå, Ô ÆØÌ åùà Û Þ ÓâÔ. æôì Ø. `Û Ô ØÞª Ö `ÛÖÜØÔ Ø åö ØÖÜÙå Ù Ô Û Ú ßÓÌÛ ØØܡÓåÙÌ Úý ÛÖÜÚ ÙÌ Ì ÛÆ ØÆÕÌ Ú ÔÖÓÖˇÌÛ - ÑÖç ÌØ ÌÞÖÓâÔÖÜ. ÜÛæ ÌåÔ ÛÖ Ñ ÔÖçØ Ö ÝØÖç- ÛÖ ÖÜ Ò ÔÙÆØÖÜÔ, Ö ØÆÕÌ Ú Ô Ó Ô Û Ú ÙÜ ÛÆÌ ÖÜÒª, Ñ ÔÖÔ ÑÆ, ÒÒÆ Ñ Ûæ Ô ÌÖØÛªÚ. åô Û ÔÖÓ ÑÆ ÛÌÞÔÆÙÓ Û Û Ú ÛØ ÑÖÓÓ Û ÑªÚ ÑÜÉâØÔ Ù Ú. ¾ 7 ØÆÕÌ Ú â Ô Ô ÙÛ Ô ØÞª 6 Ñ ÓÌÛÆ âô ÑÌåÓÌÔÖ 350 ÙÌÒå àô ÖÜ ÛÖ ªØ Ô Ö ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÙÛ ÞâØ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ØÆ âôûì Ñ Û â Õ Ô æò ÙÌ Óå Ø Æ. ß¾çÛÌ ÛÖ Ñ ÖçÞÖ ÑØÆÛÖÚ-ÓâÒÖÚ, ÖçÛÌ ØÆ- Ì Û Ú ÒÒÆ ÖÚ, ÖçÛÌ Ñ ÔâÔ æ Û ÔÛåÙÛÖ Þ ÌØ ÖÜÙ ÑÆ ÙÛÖ ÞÌå ÌÕ ØÖçÔÛ, Òæ à ÌˇÔ ÑªÚ ÑÜØ ØÞå Úý, ØÖÉÒâ Ì ÜÛæ ÖÜ ßªÝ Ù Ô. ¾ `ˆÀ µ Ñ Ö. íòò ÔÌÚ âˇìù Ô ˇâÓ ÔÛ ÙÜÔÛ Ó Û ÑæÛ Û Ú ÛÖÜ ÔæÓÖÜ, ÒÒÆ ÜÛÆ Ùª- ÓÌØ ÌåÔ ß ÒÆ ØÆÓÓ Û. ¾ ` ¾ `»» ¾` Òª ØÖÙ ÆˇÌ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú Ô Ó Ú ÙÑÌ ÆÙÌ Ò ÆÑ Ñ Ô Ó Ú ÑÆÔÌ Ô ÕÌÞÆÙÖÜÓÌ, ÒÒÆ ÖÒç ÑØ Éæ ÛÖ ÛåÓ Ó.»ÌÛÆ æ ÞØæÔ Ñ Û ÒªßÌàÔ, æ ÛÖÔ Ô ØÞ Ñæ ÞØØÖ, Õ ÝÔ ÑÆ ÛÖÜÚ ªØˇÌ Ô ÛÖÜÚ ÑÆÔÖÜÔ âõàù. ¾çÛÌ ÛÖÔ ÔæÓÖ ÌØå ÞØ Ù ÑÛ Ùå Ú ÌÔ ÙÌÉÆÙÛ ÑÌ Ö ÑçØ ÖÚ Ì åñö ÒÖÜ Ñ Ö ÑÖå ÛÖÜ. Ø ÌÒÆÔÌ. Ö ÖÛâÒÌÙÓ ÜÛªÚ Û Ú Ì ÑåÔ ÜÔ Ú Û ÑÛ ÑªÚ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ªÛ Ô Ô Ô É ØÙÖÜÔ Û Ô ÛØÖÓÖ- ÑØ Ûå ÓÌ Ñ ÆÑ Ñ ÜØÖÉÖÒ ÙÓÖçÚ, ÙÛ Ø - ÝÌå Û Ú.. ÆØ Ñ ÛÖ Æ ÌÒÓ ` Ó ØÆ, ÕÌÑåÔ ÙÌ ÙÌ ÙÛÜÒ»ÆØˇ Ú ÖçØÛÙ, ÑÒ ßâ, Ñ ÙÜÔâÞ ÙÌ ÙÌ ÙÛÜÒ. Ôˇæ ÖÜÒÖÜ, àú å ÛÖÜ Ò Öç Ñ Ìå Ì: ß ÓÖÑØ Ûå ÌÔ ÛØÖÓÖÑØ ÛÌåÛ ý. Ø Òå Ö Ô ÙÑÖÛàˇÌå Ñ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Ìå Ô, ÝÖç Ö ÙÝ åøìú âýû Ù Ô ÙÛÖ Ø ÝÌåÖ ÛÖÜ. `Û Ú ÜæÓ Ù ØØ Û ÔçÞÛ, ÖçÒÌÜÌ ÛÖ å; æ Û Ô ÆÒÒ ÓÌØ Æ, çö ØÜÙ Ü åûìú ÙÛ ÌÛØÆÒàÔ, ÙÑæÛàÙ Ô âô Ô Ì ÑÖÙ Ì ÛÆÞØÖÔÖ - Ñ ÙÛ Ôæ. àøåú Òæ Ö. ïùàú Ö Òæ ÖÚ Ô ªÛ Ô ÛÖ ÓÌÒ Óßæ ÛÖÜ âøó ÛæÚ ÛÖÜ. ¾ À ` À ¾ˆ ˆ À¾»¾ À Ö ÖÚ ÝÛ åì ;» ÝÜÙ ÑÆ Ö Ùå Ø Ú, ÖÜ Ü ÖˇÆÒ ÛÌ Û Ô ÛØÖÓÖÑØ Ûå ÛàÔ Ô ØÞ ÑØÔ Ñ ÌØÌˇå Ì Û ÌÜÌØ⡠ÙÛ Æ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, Ô Ñ ˇ ØåÙÖÜÔ æ Ö ÖÔ ÉØÖÜÔ Ó ØÖÙÛÆ ÛÖÜÚ. ØÌåÛÌ ÑÆÛ ÛÖ Ñ ÔÖçØ Ö ÑçØ Ì ` Ó ØÆ ÓÖÜ. ÜÛÆ ÌÔ âòì Ì ÌÕ Æ, Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 70 Ñ ÛÖÜ 80, ÛÖÔ Ô Øâ Ô ØâÖÜ; æû Ü âˇ Ò ÛÌ Û Ô ÛØÖÓÖÑØ Ûå Û Ú 17 ÛÖÜ ÖâÓÉØ.»ª àú ÕÌÞÆÙ ÛÌ æû ÛæÛÌ â ÓÖÑØ Ûå Ü Ö ÌåÑÔÜÌ Ñ ˇ Ûª ÛÖÜ ÔÌ ÙÛ ÓåÖÜ Û Ú ÌÙÙ ÒÖÔåÑ Ú, ÙÜÔÌØ ÆÛ ÛÖÜ Ô Øâ Ô ØâÖÜ, æû ªÛ Ô ÜÛæÚ ÖÜ â Ø ÝÌ Û Ú Ô ÑÖ ÔØÙÌ Ú Û Ú 17 ÖâÓÉØ ; ¾ ÒÖÜ Ø ÛÖÜ ÞˇÌÚ Ñ Ö ` ØÒØ ÛÖÜ ÙªÓÌØ. Û Ñ ÛÆÝÌØ Ô, ÓÌÛÆ Û ÌÒÖå ßÜÞØÖ ÖÒÌ- Ó Ñª ØÖ ÆÔ ÖÜ Ü ÖˇâÛ Ù Ô; Ö 1981 Ö Ô Øâ Ú Ô ØâÖÜ ÑâØ ÙÌ Ô ÜØ ÑÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú Ñ â ÔÌ ØàˇÜ ÖÜØ æú. âùûì Ñ ÆÒÒ ÑçØ Ì ` Ó ØÆ ÛÖÔ Ùå Ø, ÙÛÖØå ÒâÔÌ æû Ì Ô Ò ÓÉÆÔÌÛ.

7 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η φτώχεια, η ανεργία και η εξαθλίωση εξαπλώνονται σαν ιός σε όλη τη χώρα, με πιο εμφανή τα σημάδια στην Αθήνα, όπου οι δρόμοι της έχουν γεμίσει με πάνω από αστέγους. Οι δάσκαλοι στα σχολεία Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, ο Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ παραβρέθηκε και απαθανάτισε στην οδό Ραβινέ στο Περιστέρι, παρουσία της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Ιωάννας Πανταλάκη και άλλων αρμοδίων, την μεταφόρτωση από νταλίκες σε φορτηγά αυτοκίνητα Φορέων και Συλλόγων της Δυτικής Αττικής, χιλιάδες τόνους ρυζιού parboiled, που θα διανέμονταν στη συνέχεια στους δικαιούχους. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 «ΜΑΡΤΥΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι πέριξ του Γηπέδου Γαλαξία στην οδό Ρέας, ζήτησαν και συνάντησαν τον Αντιδήμαρχο Περιστερίου κ. Παναγιώτη Λύκο με σκοπό να λάβει επειγόντως μέτρα, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και άλλων αρμοδίων φορέων, ώστε να σταματήσει να υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής τους εξαιτίας του γηπέδου την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα. Στην συνάντηση παρευρέθηκε και η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα. Οι κάτοικοι με τρανταχτά επιχειρήματα έθεσαν ενώπιον των Αντιδημάρχων το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, έχοντας απέναντί τους ένα γήπεδο στο οποίο, όπως δήλωσαν οι κάτοι- για τους κατοίκους -όπως είπαν- απαραίτητο: Να κλείσει δηλαδή το γήπεδο... Αυτό το αίτημα δημιούργησε αναστάτωση και έκανε τον κ. Λύκο να δηλώσει ξεκάθαρα και προς κάθε κατεύθυνση ότι: «Το γήπεδο εγώ δεν το κλείνω! Αν ήρθατε εδώ για να ζητήσετε αυτό το πράγμα σας απαντώ κατευθείαν, ότι δεν θα το κάνω... Αν επιμένετε Η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη όμως υπάρχει και ο δρόμος της Δικαιοσύνης...». Βέβαια ήταν ένα αίτημα το οποίο δεν αποδέχθηκε κανένας. Η κ. Τσιώτα εξήγησε με τη σειρά της πως η Διοίκηση θα σκύψει στο πρόβλημα και με διάλογο θα βρουν την καλύτερη λύση για τους Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος με την αντιπροσωπεία των κατοίκων βλέπουν μαθητές τους να λιποθυμούν από ασιτία, ενώ εκτιμάται ότι οι άνεργοι στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο. Το αντίδοτο που προτείνεται για την αντιμετώπιση αυτής της τραγικής κατάστασης είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη από κάθε Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα που θα ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες και θα τους δώσει το κουράγιο να πιστέψουν πάλι στους ανθρώπους γύρω τους. Η δράση αυτή, που βασίζεται σε πρόγραμμα της Ε.Ε.και ΟΠΕ- ΚΕΠΕ, συντονίστηκε για δεύτερη φορά από την αντίστοιχη Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα. Οι λίστες με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη και ζητούν τρόφιμα, και οποιαδήποτε άλλη στήριξη... είναι δυστυχώς πολύ μεγάλη μας είπε η κ. Πανταλάκη. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των κοι, «οι αγώνες που γίνονται δεν διέπονται από κανέναν κανονισμό, ούτε ακόμη και από αυτούς της ηθικής δεοντολογίας». Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» κ. Αλέξης Πουλιάσης καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής παράταξης «Περιστέρι για όλους», κ. Αλέξης Πλέστης και ο κ. Θανάσης Δημητρίου. Ο Θ. Δημητρίου, ο Α. Πλέστης, ο Α. Πουλιάσης και ο Π. Λύκος Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου κατοίκους της περιοχής, χωρίς να υπάρχει λόγος να κλείσει ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί για την άθληση των νέων. Στην πρόταση αυτή τελικά συμφώνησαν όλοι. Τέλος αποφασίσθηκε από τους αντιδημάρχους και τους κατοίκους, την επόμενη μέρα ακριβώς να συναντηθούν έξω από το Γήπεδο Γαλαξία στην οδό Ρέας και να δουν από κοντά τα «κακώς κείμενα» της περιοχής που έχουν φέρει στα... άκρα την αντοχή των μόνιμων κατοίκων. Στο νέο ραντεβού ήταν παρόν για να δώσει και δικαιούχων ανέρχεται σε Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η διανομή των τροφίμων από τους αναδόχους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των τριών μηνών, δηλαδή έως το τέλος Φεβρουαρίου του Κατάργηση επαγγελματικού ασυμβίβαστου των Δημάρχων Ανακοίνωση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής Η Ένωση Δημάρχων Αττικής Χαιρετίζει την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου των Δημάρχων, που ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Με τη Νομοθετική αυτή ρύθμιση, αποκαθίσταται ένα άστοχο μέτρο, θέμα που η ΕΝΩΣΗ είχε προτάξει σαν κύριο αίτημά της, στις προτάσεις της για την αναβάθμιση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπ. Στυλιανίδη τόσο για την υιοθέτηση της πρότασης που ήτανε πάνδημο αίτημα της Αυτοδιοίκησης, ως και τη συνέπεια που επέδειξε σε όσα είχαν συζητηθεί με το Προεδρείο μας. Τέλος εκφράζουμε την ελπίδα, ότι στις επερχόμενες θεσμικές πρωτοβουλίες του Υπουργού, θα θεσμοθετηθούν και άλλα μέτρα, που θα στοχεύουν στην προσέλκυση ικανών και άξιων πολιτών της κοινωνίας μας στα Κοινά της Αυτοδιοίκησης αλλά και στην ισχυροποίηση του θεσμού στο νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Λύκος ζήτησε από τους κατοίκους να του αναφέρουν ένα προς ένα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην οδό Ρέας και στη συνέχεια να πάρει τον λόγο ο ίδιος με σκοπό να βρεθεί μέσα από διάλογο και καλή θέληση, η λύση που πρέπει. Οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από την οδό Ρέας και κυρίως αυτοί που οι κατοικίες τους ευρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το εν λόγω γήπεδο, είπαν ότι δεν μπορούν να δεχθούν να συνεχίζεται άλλο αυτή η κατάσταση. Είπαν ακόμη, αναφερόμενοι σε συγκεκριμένα προβλήματα, ότι δεν μπορούν «να ησυχάσουν» μέσα στο σπίτι τους ούτε λεπτό... από την ηχορύπανση. «Το καλοκαίρι η χαλάρωση στο μπαλκόνι μας αποτελεί πολυτέλεια γιατί τα σφυρίγματα, οι φωνές των παραγόντων και όσων παρακολουθούν τους αγώνες, που δεν τηρούν τα ωράρια κοινής ησυχίας, δεν έχουν τελειωμό. Το πάρκινγκ των μόνιμων κατοίκων δεν το σέβεται κανένας επισκέπτης, κλείνουν με άναρχο τρόπο κάθε είσοδο πολυκατοικίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν, αδιαφορώντας ακόμη και για την περίπτωση που θα έπρεπε είτε να πλησιάσει ασθενοφόρο, είτε ακόμη να διαμένει κοντά στο γήπεδο και άτομο με ειδικές ανάγκες...». Μίλησαν ακόμη και για προβλήματα καθαριότητας και υγιεινής... Παράλληλα δήλωσαν και την ανησυχία τους προς τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους ότι η συνάντηση αυτή θα έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες... «Αν σκέφτεστε έτσι...» είπε ο κ. Λύκος «δεν θα κάνουμε δουλειά... Σ εμένα άλλωστε έρχεστε πρώτη φορά». Η κατάσταση λίγο «άλλαξε πορεία», όταν δυοτρεις από τους παρευρισκόμενους κατοίκους ζήτησαν από τον αντιδήμαρχο να πάρει ένα σκληρό μέτρο που ήταν μεν πέρα από κάθε λογική, αλλά Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος και ο Α. Σχίζας με κατοίκους τις δικές του προτάσεις στη λύση του προβλήματος και ο πρόεδρος του ΑΟΔΗΠ κ. Ανδρέας Σχίζας, ο οποίος συμφώνησε ότι οι κάτοικοι που ζουν κοντά στο γήπεδο ταλαιπωρούνται και επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα διευθέτηση του θέματος πάντα στο πλαίσιο του διαλόγου. Ο κ. Λύκος ενημέρωσε τέλος τους κατοίκους ότι σε μερικές ημέρες θα τους ανακοινώσει τις νέες παρεμβάσεις που θα κάνουν στην περιοχή τους, έτσι ώστε να ανακουφιστεί η καθημερινότητά τους. Εκμαιεύοντας τις σκέψεις του Αντιδημάρχου και κατόπιν του ρεπορτάζ αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν να κάνουν με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις), θέσεις πάρκινγκ για τους μόνιμους κατοίκους, λιγότερους αγώνες στο γήπεδο, περισσότερη καθαριότητα κ.λπ. Η ουσία όμως είναι μια και μοναδική. Οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται και δικαίως απαιτούν λύσεις έτσι ώστε να βρουν επιτέλους κάποια στιγμή την ηρεμία τους.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η χορωδία του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών & Κινητικά Ανάπηρων Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του Π.Σ.Π.Κ.Α έγινε η κοπή της πίτας του συλλόγου με την χορωδία του συλλόγου να λέει τα κάλαντα μέσα σε μια πολύ ζέστη ατμόσφαιρα & πολύ ανθρωπινή. Τον σύλλογο τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής του Σύριζα Κουρουμπλής Παναγιώτης, ο βουλευτής των Ανν. Ελλήνων Μελας Παναγιώτης, η βουλευτής της ΝΔ Παπακώστα Αικατερίνη, η Γ. Γραμματέας του Υπουργείο εργασίας κοινωνικής ασφάλισης &πρόνοιας Μπέκου Έφη, ο Πρόεδρος της ΓΈΦΥΡΑΣ ζωής Γουράνιος Διονύσης και παράγοντες του δημόσιου βίου μαζί με πλήθος κόσμου. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών & Κινητικά Ανάπηρων Μούσιος Γρηγόρης Ο Πρόεδρος της ΓΈΦΥΡΑΣ ζωής Γουράνιος Διονύσης μαζί με την βουλευτή της ΝΔ Παπακώστα Αικατερίνη & την Θεοδώρα Τζεμη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΓΈΦΥΡΑΣ ζωής «Αφιέρωμα στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης» (από το βιβλίο Η Μικρασιατική Εκστρατεία Από το έπος στην τραγωδία) Θα ήταν αφελές ν αποδώσουμε την δολοφονία στην εκδικητικότητα του Νουρεντίν ή στη θηριωδία του τουρκικού όχλου. Επρόκειτο για πράξη πολιτική.η εξόντωση του Χρυσόστομου ήταν προσχεδιασμένη. Δεν τον τιμώρησαν για όσα έπραξε αλλά για όσα θα έπραττε εναντίον τους αν επιζούσε. Σκότωσαν ένα μελλοντικό Ηγέτη της Ελλάδας. Τον μόνο άξιο άνθρωπο προς τον οποίο θα προσέβλεπε σύσσωμο το Γένος μετά την Καταστροφή, τον Ηγέτη που σε καμμιά περίπτωση δεν θα εγκατέλειπε την Αν.Θράκη, που θα ενοποιούσε σε βραχύ χρόνο τον προσφυγικό και ελλαδικό πληθυσμό, που με την πυρέσσουσα δραστηριότητά του θ ανόρθωνε ηθικά και υλικά το κράτος και σε καμμιά περίπτωση δεν θα επέτρεπε να παγιωθεί ως πολιτική νοοτροπία ή αντίληψη περί «χαμένων πατρίδων».σκότωσαν τον άνθρωπο που δεν επέτρεπε και νέο διχασμό, τον άνθρωπο που ενδεχομένως θα απέτρεπε-αν ζούσε-και τον Εμφύλιο. Οι Τούρκοι εξόντωσαν τον Χρυσόστομο, γιατί στο πρόσωπό του έβλεπαν τον πιο επίφοβο αντίπαλο, σκότωσαν τον άνθρωπο που την επαύριο της Καταστροφής, θα γινόταν ο νέος πολιτικός και θρησκευτικό Ηγέτης του Ελληνισμού. Εύλογα θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς στη σκέψη αυτή το ερώτημα :μα ήταν δυνατόν οι Τούρκοι να κάνουν τόσο περίτεχνους μακιαβελικούς σχεδιασμούς και μάλιστα μακράς προοπτικής; Η πείρα, παλαιά και πρόσφατη, μας έχει διδάξει ότι η Τουρκία δεν σχεδιάζει, προσχεδιάζει ( άλλωστε ο Γάλλος Ρενέ Πυώ το λέει σαφώς: Η εκτέλεση του Χρυσόστομου ήταν προαποφασισμένη)... Σκότωσαν τον άνδρα και τον έκαναν Ιδέα.Και οι Ιδέες ούτε πεθαίνουν ούτε.. νικιούνται ποτέ. Αρκεί να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα σκοτώσουμε αυτή την ιδέα στις ψυχές των παιδιών μας. Ελένη Ξεκαλάκη- Καραμανλή ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ - ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Από 1η Ιανουαρίου 2013 τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών αντικαθίστανται με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που απαιτούν μόνο τη σφραγίδα του ελεύθερου επαγγελματία και μία απλή αρίθμηση. Αυτό αναφέρει ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ1004) και αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ελεύθερος επαγγελματίας παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, από 1η Ιανουαρίου καταργεί το παλιό μπλοκ και αγοράζει από ένα βιβλιοπωλείο ένα νέο (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), στο οποίο χρειάζεται μόνο η σφραγίδα και μία απλή αρίθμηση (όχι θεώρηση από την εφορία). Το παλιό μπλοκ (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) που είναι θεωρημένο μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο στην περίπτωση που παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες. Κατά τα άλλα, όπως για παράδειγμα η παρακράτηση του φόρου (20%), ισχύουν όπως πριν. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν πλέον αθεώρητα τιμολόγια αντί για θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευματίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι όμως και για τις αμοιβές που εισπράττουν από ιδιώτες. Αθεώρητα τιμολόγια θα εκδίδουν και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» οι οποίοι είναι επί της ουσίας μισθωτοί, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή επιτηδευματίες καθώς και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλοι οι παραπάνω φορολογούμενοι, εφόσον εκδίδουν χειρόγραφα τα φορολογικά τους στοιχεία, δεν έχουν πλέον παρά να αγοράσουν ένα απλό μπλοκ τιμολογίων, να το αριθμήσουν και να σφραγίσουν την κάθε σελίδα του με τη σφραγίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο και αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Από το μπλοκ αυτό μπορούν πλέον να εκδίδουν τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή επιτηδευματίες καθώς επίσης και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λογιστές επισημαίνουν ακόμα ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν στο δελτίο παροχής υπηρεσιών τους κενά φύλλα, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά και στη συνέχεια να αγοράσουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου, δεν υπάρχει η παραμικρή αλλαγή και κατά την πληρωμή παρακρατείται ποσοστό 20% ενώ δεν αλλάζει τίποτα και ως προς τους υπόχρεους σε ΦΠΑ. Επίσης όσοι εκδίδουν μηχανογραφικά, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα τιμολόγιά τους, δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να τα υποβάλουν σε σήμανση με ειδικούς ηλεκτρονικούς φορολογικούς μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.). 2. Θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών θα συνεχίσουν να εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιώτες μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις αμοιβές που εισπράττουν. 3. Αθεώρητα τιμολόγια ή τιμολόγια χωρίς σήμανση από ειδικούς φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς μπορούν πλέον να εκδίδουν και οι επιχειρήσεις πώλησης αγαθών για πωλήσεις που πραγματοποιούν προς άλλες επιχειρήσεις. 4. Τα δελτία αποστολής καθώς και τα τιμολόγια που εκδίδονται συνενωμένα με δελτία αποστολής θα πρέπει να είναι θεωρημένα ή να φέρουν σήμανση από ειδικό ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό. 5. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με την τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 6. Αθεώρητα θα είναι στο εξής το βιβλίο εσόδων εξόδων (απλογραφικά) που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, το βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, το Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά), βιβλίο απογραφών και ισολογισμών (διπλογραφικά) που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και το ημερολόγιο μεταφορά χειρόγραφο ή μηχανογραφικό. 7. Θεωρημένα θα πρέπει να είναι τα πρώην πρόσθετα βιβλία. Θεωρώ χρέος μου, να ευχαριστήσω ένα ανεκτίμητο, ενσυνείδητο, ανεπίληπτο, έντιμο, αξιοπρεπή, άνθρωπο και επιστήμονα, στην κυριολεξία ένα «ΔΙΑΜΑΝΤΙ». Είναι ο πρώτος μου Δάσκαλος στη Βυζαντινή Μουσική. Αρχικά μου δίδαξε κατ οίκον ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τις αλλαγές στις περιοχές μετάθεσης Στις 31/12/2012 τo Υπουργείο Παιδείας άλλαξε αιφνιδιαστικά τις περιοχές μετάθεσης, τις οποίες και διευρύνει, σχεδόν όλες, στα όρια των νομών. Το υπουργείο, κατά το παράδειγμα της κυβέρνησης, που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιχειρεί να επιβάλει την πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ και του κεφαλαίου, προωθεί με πανομοιότυπο τρόπο και χωρίς καμία συζήτηση με τον κλάδο τα αντιεκπαιδευτικά του σχέδια, στοχεύοντας και στο να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζόμενων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου καταγγέλλει το υπουργείο για την αυταρχική τακτική του και γιατί με τις αποφάσεις του χειροτερεύει τα εργασιακά δικαιώματα, που έχουν σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές των καθηγητών. Οι συγκεκριμένες αλλαγές συνδέονται με μια σειρά αντιεκπαιδευτικά μέτρα, που προωθεί η κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο σχολείων, την αύξηση του ωραρίου, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Επιχειρούν τη διεύρυνση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, με δυσμενείς συνέπειες στη διαδικασία της μετακίνησης-τοποθέτησης γενικά, τη συμπλήρωση του ωραρίου κλπ. Επίσης, επιφέρουν πλήγμα ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και συγκεκριμένα: - Ο υπολογισμός των οργανικών κενών για τις μεταθέσεις του 2013, εφόσον θα γίνει σε επίπεδο νομού πλέον, θα δώσει λιγότερα κενά και σε λιγότερες ειδικότητες. Μια τέτοια εξέλιξη και σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη αύξηση του ωραρίου θα σημάνει την εκμηδένιση των μεταθέσεων. - Οι διαθέσεις σε άλλα σχολεία όσων δεν συμπληρώνουν ωράριο, δεν θα υπόκεινται σε φραγμούς από τις περιοχές μετάθεσης που υπήρχαν μέχρι τώρα. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει αφάνταστη ταλαιπωρία και μεγάλη οικονομική αφαίμαξη των συναδέλφων, που θα αναγκαστούν να συμπληρώνουν ωράριο σε πολλά σχολεία και με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, υπολογίζοντας και το στοιχείο ότι το υπουργείο δε δικαιολογεί πλέον υπερωρίες και οδοιπορικά, λόγω διάθεσης. - Ο εκπαιδευτικός θα βρίσκεται συνέχεια σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, περιπλάνησης και αυξημένου κινδύνου για τη ζωή του, αφού θα συμπληρώνει ωράριο σε σχολεία, που θα απέχουν μεταξύ τους δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα. Με δεδομένο τους ελάχιστους μόνιμους διορισμούς και τις μηδαμινές προσλήψεις αναπληρωτών (όσες γίνονται θα αφορούν δυσπρόσιτα σχολεία και ήδη υπάρχει μεγάλο ποσοστό άρνησης ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές στα σχολεία αυτά), εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τα σχολεία της περιφέρειας θα υπολειτουργούν, έχοντας πολλά κενά εκπαιδευτικών και άμεσο κίνδυνο να μαραζώσουν και να κλείσουν. Πρέπει να σημάνει συναγερμός! Ετοιμάζουν συντριπτικό χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Καταργούν την οργανική θέση και ανοίγουν το δρόμο για απολύσεις. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου. Οργανική θέση για κάθε εκπαιδευτικό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ τη Θεία τέχνη του Ιερού Δαμασκηνού και αργότερα στον Ιερό Ναό της Χρυσοσπηλιωτίσσης Αθηνών, μαζί με άλλους μαθητές, εκεί που ελάμπρυνε το αναλόγιο και ανάλωσε τη ζωή του επί μισό αιώνα. Εκεί που κατά καιρούς παρήλασαν οι άρχοντες πρωτοψάλτες Πρίγγος, Στανίτσας, Καραμάνης, Ταλιαδώρος τους οποίους και αντιμετώπισε επάξια. Πρόκειται για τον Μουσικολογιώτατο, βαθύ γνώστη και ερευνητή της Βυζαντινής Μουσικής. Να γράφει εξ ακοής σε βυζαντινή πρασημαντική και να είναι άριστος καλλιγράφος. Αυτός είναι ο Δάσκαλός μου ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος. Εκτός από τη Βυζαντινή μουσική είναι γιατρός στο επάγγελμα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σε μένα, εκτός από τον πλούτο των Μουσικών του γνώσεων, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το ήθος του και η εν γένει προσωπικότητά του και σ αυτόν οφείλω την Ιεροψαλτική μου εξέλιξη και πορεία. Υπηρέτησε την Ιατρική τηρώντας το νόμο του Ιπποκράτη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπήρξε ανάργυρος και έφυγε χωρίς να αποκτήσει περιουσία και χρήματα, απέκτησε όμως την αγάπη του κόσμου και γι αυτό πρέπει να σεμνύνεται. Μου θύμισε, πριν πολλά χρόνια ένα γιατρό του ΙΚΑ ονόματι «Κουτρουμπούσης», που όταν πήγαινα στα σπίτια των ασθενών, στους φτωχούς άφηνε στο μαξιλάρι τους χρήματα για να πάρουν τα φάρμακα. Υπάρχουν λοιπόν και σήμερα γιατροίάνθρωποι, όπως και ο Βασ. Παπαδόπουλος. Παρήγορο ότι και στις μέρες μας η ανθρωπιά συνεχίζεται. Δάσκαλε, σας είμαι ευγνώμων για την σημαντική σας προσφορά. Να ζήσετε... Με σεβασμό Ο μαθητής σας Κων. Βλάχος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Περιστερίου Καθηγ. Β.Μ. και Δ/ντής της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου

9 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι μετά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και τη σύσταση του σε σώμα, το νέο Δ.Σ. και η νέα Ε.Ε. έχει ως εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΡΜΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΝΟΣ-ΓΑ- ΒΡΙΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΣΑΓΙΑΝ- ΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΣΜΩΝ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ Η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι τριετής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ H Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) σε καλούν σε εκδήλωση την Τετάρτη 30 Γενάρη 2013 στις 6:30 το απόγευμα στο ΚΥΒΕ (Εθν. Μακαρίου 1). Θέμα: «Οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο, η καπιταλιστική κρίση και η απειλή του πολέμου.» Θα μιλήσει ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος. Θα ακολουθήσει πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μπ. Μπρεχτ με κείμενα και παρουσίαση από το δημοσιογράφο Γιώργο Μηλιώνη και τραγούδι από την Ευγενία Παναγιωτοπούλου. Ο πόλεμος τους σκοτώνει ότι άφησε όρθιο η ειρήνη τους Μπ. Μπρέχτ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΤΙΣ 10 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ! ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ» (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3) «Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΠΟΥΝΤΙΛΑ ΚΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΤΤΙ» Κείμενο : Μπέρτολντ Μπρέχτ Σκηνοθεσία : Κ. Καζάκος Ερμηνεύουν : Κ. Καζάκος, Θ. Γράμψας, Ντ. Παπαδημητρίου, Π. Ορκόπουλος, κ.ά. Μουσική, Αφηγητής, Τραγουδιστής: Διονύσης Τσακνής. Τιμή εισόδου 10 ευρώ Έναρξη παράστασης στις 6 μ.μ. ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ! ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. ΤΟ Δ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κ-18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου σας προσκαλούμε: 1. Το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρες στα γραφεία του συλλόγου μας για να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσουμε με τη συνεργασια του Κέντρου αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 2. Στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Ευαγγελίστριας Περιστέρι. Μετά τιμής Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓIANNΗΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Πρώτο θέμα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 22 Ιανουαρίου ήταν το Κολυμβητήριο του Λόφου Αξιωματικών. Το θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Γ. Δ/ντής Θ. Καρδοματέας. Τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιστεριώτης, Κωνσταντίνος Καράμπελας, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, από το Δήμο Περιστερίου η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου και άλλοι. Εγκρίθηκε ομόφωνα η έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕ- ΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣ- ΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. συνολικού προϋπολογισμοού ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το έργο αφορά στην κατασκευή Κολυμβητικής δεξαμενής, Κολυμβητική δεξαμενής εκμαθήσεως, κερκίδες θεατών (715 θέσεις), κερκίδες VIP (51θέσεις), ΑΜΕΑ (16 θέσεις), βοηθητικού χώρους κολυμβητηρίου και αποδυτήρια, ηλεκρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ράμπες και κλιμακοστάσια πρόσβασης, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης. Επισημαίνεται ότι το έργο θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου και μετά την περαίωση του συνόλου των εργασιών, ο Δήμος θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου. (Αναλυτικά στο επόμενο φύλλο μας) Μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου για θέματα πολιτικής προστασίας Στυλιανός Κανέλλος ενημερώνει τους δημότες για τα μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες, σύμφωνα με τις οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από πλημμύρες: Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα. Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά. Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις. Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο. Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζός / ή με το αυτοκίνητό σας. Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει. Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν ξανά στις επόμενες ώρες. Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ. Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ. Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα. Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να μην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης. Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων. Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει: Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος. Αποφύγετε νερά που ρέουν. Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση. Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά που μπορεί να γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από εγκαταστάσεις. Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η περιοχή που διαμένετε είχε εκκενωθεί, μην επιστρέψετε, προτού οι αρχές ενημερώσουν ότι είναι ασφαλές. Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας: Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύμα. Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες. Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή: Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς στα πόδια από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα νερά. Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα. Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης. Θυμηθείτε: Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τη δημιουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), για την κάλυψη κενών από τη συγχώνευση των εφοριών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Τα Γραφεία αυτά, που λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, στεγάζονται σε χώρους των ΟΤΑ και λειτουργούν κατ αντιστοιχία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες: 1. Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους 2. Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα: - φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους - δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών - δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων - αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες - δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων 3. Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες 4. Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων 5. Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα 6. Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ÌÔ ÔÛ Ö ÛÖ ÌØÖ ÛÖÜ. Õ ØÞ, ÙÛÖ ÞàÓ ÛÖ ØÖÓÖ ÛÖÛÌ Ò àô ÛØàÔ ÌØÓ ÔÖÜ, ØˇÌ ÛÖ 1941 Ñ Ì Ñ Û ÙÛ ˇ ÑÌ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ Ì ÑÖÜ: Ö ÖÔÌ Ú ÖÜ- ÒÖÚ (Ó Ô Û ÑÖ ÖÔÖÓ ) Ñ Ø - ÙÑÌÜÖÜÒ Ñ Û ÛÖÜÚ `Û Ó - Û Ú, ÌØÖÚ, Ø ÖØ Ú, Ó ÛØ ÚÑ» Ø. ¾ Ø ÌÚ Û Ú ÉØ ÙÑÖÔÛ Ù ÌÔ Ì ÔÖ ÞàØ ÖÜ Ñ Ò ÙÛ Ô ØÌ- Ö ÖÒ, ÛÖ Ñ (33 Ñ Û. ÛÖ 1928). ÑÌ Ì Ù Ô ÛÖÔ ØÖ ÌØ ÙÓÌÔÖ àô Ö ` Ó Û Ú (Ó Ô Û ÑÖ ÖÔÖ- `Û ÆØÑÌ âôö Ò Ú Ùç ÑØÖÜÙ Ú ÔÛå ÒàÔ ÖÒ Û ÑØÔ ÖÓÆ àô ÙÛ ß Ì ØàÛ ÑÆý -Ö æú ÖçØÓ Ô Ú- Ø Æ ÛÖ ÉØÆ Ü Û Ú Ø ÓÖÔªÚ Û Ú ØàÛÖÓ ÆÚ ÛÖÜ 1946, âþ ÙÌ Û àª ÛÖÜ Ö âøöú Ì ÆÑÖÚ, Ó ˇ ÛªÚ Û Ú ÛÌÒÌÜÛ å Ú ÛÆÕ Ú ÛÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú. íô ÞØæ- ÔÖ Ø æûìø ÌÔØ Ó åôöôû Ô Ö Ó- ÝçÒ ÖÚ æòìóöú, â ÌÙÌ ÙÛÖ Ì åö Û Ú ÓÆÞ Ú, ÙÛÖ ÉÖÜÔæ ¾åÛ Û Ú `Û. ÒÒÆ ÖÚ, Ö ÓÌ ÒçÛÌØÖÚ ÌØÝæÚ ÛÖÜ `Û ÓÆÛ Ú, âýì ØÖÚ ÔˇÜ ÖÒÖ- Þ æú ÛÖÜ (ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖç) ÙÛØ ÛÖç. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÌåÔ Ö Ø æø Ú, ÛÖ ÛØåÛÖ æ Û âøý Û Ú Ö ÑÖ- âôì Ú Ì ÆÑÖÜ, Ó ˇ ÛªÚ ÛÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú (5 `Ì - ØÆ). `ÛÖ âûö ÛÖÜ Ù Ñ Ñ Öç ÛÖÜ Ý åôìû ÛÖ âôˇöú ÛÖÔ Æ ÑÖ Þ Óæ ÛàÔ ÓÌ ÒçÛÌØàÔ ÌÒÝØÔ ÛÖÜ. Ó ) Ì ÑÖÚ Ñ ÜÔ Ñ ÛÖÜ» Ø, Ñ ÒÒ ÌØ àôû Ú Û ÑÛ Ó Û ÛÖÜÚ: ØÑÌÛ Ñ Ñ Ò ÌÒ Ö ÌØ ÉÖ- Ò, ÖÜ ÛÖÜÚ Ì Ô Ô Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô ÙÛ Ø ÕÖÜÔ Û ÛÖÜÚ. ¾ ÖÜÒÖÚ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Ñ ÛÖ `ÞÖÒ ØÞÌ Ö ÙÛ Ô ØÌÖ ÖÒ ( Ù ÓÖÉ,ÛÖ Ò ÖÛ ÚÖÔÖÓ )Ñ Ò Ö ÓÌÛ Ì ÙÛ Ô Ò Ó Û Ñ Ñ Û - Û ÞÛ ÑÌ ÙÛÖ ÙÛØ ÛÖ. ÌÑ ÖÞÛ ÞØÖ- ÔÖÚ ÛÖÛÌ ØÌ ÓÌØÖÚ ÙÛÖÔ ØàÛÖ ÒÑ Ô ÑÖ ÖÒÌÓÖ Ñ Û ÛàÔ ÖÜØ- ÑàÔ, ÛÖ 1912, Ñ ÛÖÔ Ì ÖÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ ÙÛÖ ÌÜÛÌØÖ Ñ Û ÛàÔ ÖÜÒ ØàÔ, ÙÌ Ó Ö Û Ú Ö ÝÖÔ ÑÌÚÓ ÞÌÚ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ, Û Ó Þ ÛÖÜ ÒÑ Ú, ÛØ ÜÓ - Û ÙÛ ÑÌ ÙÖÉ Ø ÙÛÖ ÞÌØ. ÖÙÛØ - ÛÌÜÛ ÑÌ Ù Ô Ô ØÖÚ ÖÒÌÓÖÜ ÓÌ ÛÖ É ˇÓÖ ÛÖÜ ÔˇÜ ÖÒÖÞ ÖÜ, ÌÞÖ- ÔÛ Ú ÑÌØ ÙÌ Û ÒÖÔ ÛÖÜ ÙÛ Ì ÛàÔ Ó ÞàÔ. ` Ô àû Ú ÌØ - ÙÛ ÑÌ ÖÒ ÛÖÜ Û ÞØÖÔ Ù Ô Ñ ÙÛ - ÑÖÚÌ ÓÌÒ Û ÚÓÌ ÑÖÛÖÜ Ø ÝÌ Ö ÙÛ. `Û ÜØÖÜ, ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ Û Ú ˇ - Ô Ú. Ö Û Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú Ö `Û Ó Û Ú, Ö ÓÌ ÒÖÚ, ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú ˇ Ô Ú, ÙÛ Ô Ò Ñ. ÒÒ ÛØ Ô ÙÛ Ô ÙÛÖØ Ñ Ø Ñ :Ö ÌØÖÚÓÌÛ Ô1 `Ì Ø,Ö Ø ÖØ Ú ÓÌ Û Ô 5 Ñ Ö Ó ÛØ Ú ÓÌ Û Ô 7.» Ø Ì, Ö àú Ñ Ö `Û Ó Û Ú, ÙÛ Ô ˇ Ô. ¾ ÜÖ É Ù ÒÖÝØÖÔÌÚ Ö ÒÒÖ ÜÖ Ó ÛÌÚ... ¾ Ø ÖØ Ú, ÓÌÛ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö, ÛÌÒÌ àùì Û ÖÓ Ñ ˇ ÔàÔ Ñ ÙÛ Ö ØÖÓ ÙÌ Ù Ô Ü ÒÒ ÒÖÚ ÛÖÜ ÌÔ ÑÖÜ Ö ÙÛ Ø ÖÜ ÛÖÜ Ø - ÛÖÜÚ. ÝÛ ÙÌ ÙÛ ÔàÛ Û ÑÒ Ó Ñ Û Ú ÌØ ØÞ Ú Ñ Ô Ñ Ü ØÌÙ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÓÌ ÒÜÛÌØ ÌØÝ ÌÔ ØÖÒ É Ô Ô ÙÛ Ö ØÖÓ ÙÖÜÔ» Ô, ÖÜ Üßàˇ ÑÌ Ôà Ö ÛÖ ÝÖÉÖ Û Ú ÓÖÙ Ú Ì ÑØ Ù Ú ÛÖÜ ÛÖÔ ÑØ Û ÙÌ Ó ÑØ ÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ Û Ø ÙÌ àôû ÔÛÖ ÛÖ Ì- ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú. ( Û Û Ú 5 Ú `Ì Ø Ú Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ). ¾ Ó ÛØ Ú ØÌ ÛÜÞ Ö Ö ÛÖ Ó ÑÖ Ó Ó Û Ú ÜÙ ÑÖÓ ˇ Ó Û - Ñ Ú`ÞÖÒ Ú ÛÖÜ Ô/Ó ÖÜ ˇ ÔàÔÑ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌÞØ Û ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ Ù ÛÖÜ Ù Þ Ó ÑÖÚ, ÌÔà» Ø Ì ÔÌ ÙÑ Ò Ñ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÖÒÒ ÞØÖ- Ô ÙÛÖ 3Ö ÓÖÛ ÑÖ, ÙÛ Ô Ö Ö ÌØ- ÉÌÔ Ñ àô.» Ø ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖ ÙÑ - ÒÖ Ö àøö ØÔ ÖÜÛ, ÖÜ Ì ÙÌ Ì ÖÒÒ ÞØÖÔ, ÙÛ Ô Ì ÛÖÔ ÓÌ Û Ñ Û Ú, ÙÛÖÔ Ò Ö Õ ØÞ Ó ÓÌ Û ÌØÝ ÛÖÜ:» Ñ, àø Ö Ñ Ñ Û. ¾» Ñ Ú, ÛÌÒÌ àùì Û `ÞÖÒ ÜÌÒ àô Ñ Ì ÔÌ ÔàÙÛÖÚ ÙÛÖ ÔÌÒÒ Ô Ö Ù Ô Û Ó Û ØÞ Ú ØÔ ÖÜÛ Ú, Ü Ù ÙÛ Ú ÛÖÜ É Ù Ò àô/ôöü.»ìû ÛÖ ÖÛÜÞ ÓÌÔÖ É - Ù Ò ÑÖ Ñ Ô Ó Ñ Û ÛàÔ ÙÜÔÛ Ó - Û ØÞàÔ, ÛÖ ÌÑÌÓÉØ Ö ÛÖÜ 1967, ÌÝÜ Ì Ó ÛÖÜ ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ ÑÖ. `Ì ÔÛ ˇÌÙ ÓÌ ÛÖ Ö àøö Ñ ÛÖ» Ñ, ÖÜ Ù Ô Ý ÒÖÉ Ù Ò ÑÖ Ñ ÌÕ Ö, Ö àø ÖÚÑ Ö Ñ Û Ú Ì Ô Ô Ø ÙÛÌØÖ Ñ ÙÛ ØÑÌ Û Ú Ñ ÛÖ- Þ ÚÖØ Ôàˇ Ñ ÔÙÛÖ».» Ò ÙÛ Ö àø ÖÚ Û Ô ÙÛÌÒÌÞÖÚ Û Ú ÛÖ Ñ Ú ÖØ ÔàÙ Ú ÛÖÜ, Û Ú ß ÖÉ Úý ( ÖÓÓ Û Ñ Ú ¾Ø ÔàÙ Ú Ù Ú), Ö àú Ù Ô ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÔàÙÛÌÚ Ö ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛ ÑÌÚ ÖØ ÔàÙÌ Ú Ü- ÛÖÜ ÛÖÜ Ì Ì ÖÜ. Û Ô ÜÛÖÚ, Ö àú ÒÌÌ Ù ÓÌØ Ö Ø ÖØ Ú Ì ÑÖÚ, ÖÜ ÌÙàÙÌ Û Ô Ö ÑÖ- ÌÔÌ ÛÖÜ Ñ ˇàÚÑ Û ÔÖ ÑÖ ÌÔÌ» ÔÖÜ, Ö ÛÖ ÙÖÉ ØÖ Ñ Ô ÜÔÖ ÖÜ ÌÛØÌÕ Ô, Ñ Û Û Ô Ó Û Ø ÌØ Ö Ö ¾ÑÛàÉØ ÖÚ - ÌÑÌÓÉØ ÖÚ Û ÖÔÖÓ Û ÛÖÜÚ Ù Ô ÙÌ Ñ Ö ÖÔ Ö ÛÖÜÚ ÔàÙÛÖÜÚ Ñ Û ÒÖ- ÖÜÚ Û Ú ÖÒ ÛÖÝÜÒ Ñ Ú ÛÖÜ ` ( Ø ÝÖÜÓÌ ÜÛÖÜÚ ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÛÖÓÖ). ÝÜ Ô Ñ Ö ÜÖ ÔàØ Ú, Ôà ÙÛÖÔ ÔˇÖ ÛÖÜÚ. ÜÖ ÓÌ ÒÜÛÌØ ÌØÝ, Ö `Û Ó Û Ú (` Ó Û Ú Û Ô ÛÖ ÖÔÖÓ ÖÜ ØÌ ÛÖÔ ÖÜ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ Ö Ôà) Ñ Ö ÌØÖÚ, ÌÔ ØÖÒ É Ô Ô ÙÛ Ö ØÖÓ - ÙÖÜÔ. ÝÜ Ô Ñ Ö ÜÖ ÔàØ Ú, ÙÛÖÔ ÔˇÖ Û Ú Ò Ñ Ú ÛÖÜÚ. ¾ `Û Ó Û Ú, ÌÝÌ ØÖÚ ÔˇÜ Ö- ÒÖÞ ÖÚ ÛÖÜ `ÛØ ÛÖÜ,ÙÑÖÛàˇ ÑÌ ÙÌ Ó Þ ÓÌ ÛÖÜÚ ÔÛ ØÛÌÚ ÙÛÖ ÉÖÜÔÖ ¾ Û Û Ú `Û. ÒÒ Ú, ÙÛ ÙÜÔÖØ àñ Ú Ñ ˇ àû Ú, ÛÖ `Û Ô Ö ÑØ Ù Ó Ý Ù ÛÖÜ ÓÝÜÒ ÖÜ Ö- ÒÌÓÖÜ. ¾ ÌØÖÚ Ì ÞÌ ÝÜ Ì ÜÖ ÞØÖÔ Ø Ô, ÌÔà Û Ô ÑÖÓ Ó ˇ - Û Ú ÙÛ ÔÛÌÒÌÜÛ Û Õ ÛÖÜ ÜÓÔ - Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú. Ý ÙÌ Û Ô ÛÌ- ÒÌÜÛ ÛÖÜ ÔÖ ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌ Ö ÖÜ ÓÌÛ ÝÌØˇ ÑÌ É ØÌ ÛØ ÜÓ - Û ÙÓÌÔÖÚ Û ÔÜÞÛ Û Ú Ø ÓÖÔ Ú Û Ú ØàÛÖÓ Ú ÛÖÜ 1946, ÓÌÛ Û Ó Û Ø Ì ÖÔÖÛ ÖÜ Ø Ó - Û ÙÛ Ñ Ô ÙÛ Ô Ö Ö ÖÜØÓ Ô Ú ÛÖÜ ÙÜÔÖ Ñ ÙÓÖÜ ß Ì ØàÛ Ñ ý. Û Ì ÖÔÖÛ ÜÛ Ñ ÖÙ ÒÒ ÛØ Ñ ÙÜÔÌÉ Ù Ô Û ÔÜÞÛ ÌÑÌ Ô ÓÌÞØ Ñ Û Ú Øà ÔÌÚàØÌÚ, ÙÌ ÝÖØÌÚ ÌØ ÖÞÌÚÛ Ú ÖÒ Ú: ÙÛÖÔ. Õ ØÞ, ÙÛ ØÓÌÔ Ñ Ñ ÒÒÖÜ, ÔÌÛ ÒÌ ÛÖÓÌØ ÚÌÕ ÙÛÖØ Ù ÙÛÖÔ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ ( ÞˇØ Ñ ÛÖ- Þ - ÓÝÜÒ ÖÚ ÖÒÌÓÖÚ). à ˇ ÌØ ÖØ ÙÛÖÜÓÌ ÙÛ Ô ØÖÜÙ Ù Ñ Ö àô ÌÕÌÒ ÕÌàÔ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Û Ì ÖÔÖÛ, ÖÜ ÌÞÖÜÔ ÓÌÙ ÙÞÌÙ ÓÌ ÛÖ ØÖÙà Ö ÛÖÜ ØÖàØ Þ ÓÌ- ÔÖÜ Ó ˇ Û. ¾ ÌØÖÚ Ì ÑÖÚ Û Ô ÌÔÌØ Ö ÓÌÒÖÚ Û Ú ÛÖ Ñ Ú ÖØ Ôà- Ù Ú É Ù ÒÖÝØÖÔàÔ Ñ Ó ÜÛ ÛÖÜ Û Ô ÖÛ Û ÉØÌˇ ÑÌ Û ÓÖ Ø ÔÜÞÛ ÙÛ ß Ì ØàÛ Ñ ý, Ó ÓÌ ÛÖ ÙÜÓÓ ˇ Û ÛÖÜ àø Ö ÀÌÉÌÒ Ñ, ÌÔ Ô ÑÖÓ ÙÜÓÓ ˇ Û ÛÖÜ (Ó Ú Û ÙÌ Ô Ó Ø ßÖÜÓÌ Û ÖÔÖÓ ÛÖÜ), Ñ ÛÖÜÚ ÖÓÖ Ì ÛÌÚÛÖÜÚ`Û Ü- ØÖ Ù Ò É Ø ÑÖ Ñ. ÀÖÜÙÖ. ÑÛÖÚ Ö ÛÖÔ Ö, ÌÞ ÙÌ Û à ÛÖÜ ÌÑÌ Ô Û ÔÜÞÛ Ñ Ö. ÀÖÜÙÖÚ, ÌÔà Ö Û Ô ÒÒ ÒÌÜØ, ÛàÔ Ö àô ÛÖÜ», ÙÑÖÛàˇ ÑÌ Ö» Þ Ò Ú ÝÛ Ñ Ú. ÛÖ ÝÖÉÖ ÔÌàÔ Ì Ì ÙÖ àô, Ì Ì Û ÔÌÜÓ Û Ù Ô ÖÒÜ ÖÕÜÓÌÔ, Ö ØÞÌÚ Ñ ÔÖÔ Ù Ô àùûì Ñ Ì ÛÖÜ» Þ. ÝÛ Ñ Ô ÔÌ ÙÛÖÔ. Ù ÒÌ Ö,ÌÔàÛÖÜ ÌØÖÜÑ ÛÖ. ÀÖÜÙÖÜÙÛÖ ÌÑØÖÛ ÝÌ Ö. ÛÙ ÖÝÌÜÞˇ Ñ Ô ÔÌÌÚ ÙÜ ÑØÖÜÙÌ Ú Ñ Ì ÌÑÛ Ù Û Ú Ó ÛÖÞÜÙ Ú. ìôô, Ö ÆÔÔ Ú, Ö ÓªÛØ Ú Ñ Ö Ô ØÛ Ú, (Ñ ÛÆ ÙÌ ØÆ Ò - Ñå Ú). Æ ÛÖÜ `Û ÓÆÛ Ñ Û Ú ÖçÒ Ú ØÔÙÛ ÛÖ Ñ ÒÖÑ åø ÛÖÜ 1934 Ù âô ØÑÆÑ, ÙÛ ÌÙÙ ÒÖÔåÑ æ ÖÜ ÌåÞÌ ÉØÌˇÌå Ö ÑÖ âôì Òå Ö. ÝÛÆ ÞØæÔ Ø æûìø (Û Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ 41) Û Æ ˇ ÞÆÙÖÜÔ ÛÖÔ ÛâØ Ñ ˇ ÓÌ ÒØÙÖÜÔ ÓâÙ ÙÌ ÌÕ ØÌÛ ÑÆ çùñöòìú ÙÜÔˇªÑÌÚ. `Û Ô ÛÖÞª Ö Ô ØÛ Ú ÖÜÒÖçÙÌ ÛÙ ÆØ Þç- Ó Ó ØÖÙÛÆ ÙÛ Ô Ü ÌÒåÙÛØ, ÖÜ ªÛ Ô ÛæÛÌ ÛÖ ÛâØÓ ÛàÔ ÒÌà- ÝÖØÌåàÔ, ÌÔØ ÓÆÔ ÖçÒÌÜÌ Ì Ø Ñ ÌÑÌå. ìôô ÌåÔ ÜÔ åñ ÛÖÜ ÓªÛØ âô, æ ÛÖÜÚ Ñ ÒÖçÚ ÝåÒÖÜÚ Û Ú ÌÔ ÆÚ Û Ú ØÆ Ñ Ú. ÜÛ ÑæÚ æ ÛÖÔ æøö Ö `Û ÓÆÛ Ú ØÔÙÛ Ú Ôå ÑÌ Û Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ 1941, æû Ô ÛÖ ÒÖåÖ ÛÖÜ, ÛÖ ØÜ- ÓÖÜÒÑæ ß»åÓ Úý, ÖÜ ÌåÞÌ åôì Ô ØÑ Ò ÌÜÛ Ñæ Û Ú ÔÆ ÑÌÚ ÛÖÜ ÖÒâÓÖÜ, ØÖÙâÑØÖÜÙÌ ÙÌ ÔÆØÑ, ÖÜ ÌåÞ Ô ÖÔÛåÙÌ ÌØÓ Ô ÑÆ Ì- ØÖ ÒÆÔ Ñ ÉܡåÙÛ ÑÌ ÙÞÌ æô çû Ô ØÖ, ÑÖÔÛÆ ÙÛ Ú ÒâÉÌÚ ÛÖÜ ` ØàÔ ÑÖç. Ì ÉØ⡠ÑÌ ÖçÛÌ ÛÖ ÙØÓ ÛÖÜ Ô Ó ÖØâÙÖÜÔ Ö ÑÖå ÛÖÜ Ô ÛÖÜ Ö ØÙÖÜÔ Û Ú ÖÝÌ ÒæÓÌÔÌÚ Û ÓâÚ. Ø ÙÛÖ Ñ ÛÆ- ÙÛØàÓ ÛÖÜ ÒÖåÖÜ ÛÖÜ, Ó ÓâØ Ø å Ú, ÆßÖ ÔÛÜÓâÔÖÚ, Ò Ó ÌØæÚ Ñ àø åöú. -¾Û Ô ÛÖÔ ÌÞ Ù, ÛÖÛÌ Ñ Û Ò É ÖÙÖ ÛÖÔ ÖÜÙ! Û Û Ô Û Ý ÛÖÜ ÌØÖÜ ÖÓàÚ ÙÜÔÌÉ ÌÔ Ì ÖÔÖÚ ÛÖÙÖ Ô - ÔÛÌÞÖ Ñ Ø Ó Û ÑÖ ÖÜ ÙÜÔÛ Ø ÕÌ ÛÖÜÚ ØÌÜØ ÙÑÖÓÌÔÖÜÚ: Ó ÙÜÓ- Ó ˇ ÛØ ÛÖÜ ÔÌÑØÖÜ, ÖÜ Ó ÓÌ ØÑÌÛÖÜÚ ÑÖÓ Ó ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ Ü- ÓÔ Ù ÖÜ Û Ô ÌÑÌ, Û ÙÛ Ó ÖÜ Ö ÌØ ÛÌÚ ÛÖÜ ÑÖ Ó Û Ø ÖÜ ØÞ Ù Ô Ô Ø ÞÔÖÜÔ ÞàÓ Ôà ÙÛÖ ÝÌØÌÛØÖ, Ì ÌÙÌ ÙÛÖ ÔÖ ÞÛÖ ÓÔ Ó, ÝàÔ Ö- ÔÛ Ú, ÓÌ Ö ÔàÙ : -`ÑÌ ÙÛÌ ÓÌ Ñ ÌÓÌÔ!»Ì ÜÛÖ,ÛÖÔ ÛÖÙÖ ÔˇØà ÔÖ Ñ ÜˇÌÔÛ ÑÖ Ñ ÙÜÔ Ó ÛÖÙÖ Ù Ø - ÑÛ ÑÖ ÛØÖ Ö, ÌÑ ÖÞÛ ÞØÖÔ ÑÖ Ì- Ò ÌÝÌØÔÌ ÙÛÖ ÝàÚ, Ö Û É ˇ Û Ú Ñ Ø Ú Û Ú, ÛÖÔ É ÙÛ ÞÛÖ ÖÔÖ Û Ú Ñ Û Ô ÌØ ÔÛ Û Ú ÛÖ ÙÜÔÛØÖÝÖ ÛàÔ ÖÔÌ ØàÔ Û Ú, ÖÜ ÌÝÌÜ Ì ÔÛ.» ÖÜ Üßàˇ ÑÌ ÌÑÌ Ô Û ÙÛ Ó, Ôà Ö ÛÖ ÝÖÉÖ Û Ú ÓÖÙ Ú Ì ÑØ Ù Ú, Ôà Ö Ü ÖÒÖ ÙÓÖÜÚ Ñ ÙÜÓÉ - Û ÑÖÛ ÛÌÚ, ÜÔ Û Ñ ÔÖˇÌÜÛ, Ô ÓÌ ÔÌ ÌÛÙ ÔÛ. Ì ÔàØ ÖÜÓÌ àú ÔÛÌ Ø Ù Ô Ö ÑÖ Û Ú. ` ÖÜØ ˇ Û Ó ÒàÙ Ô. ¾ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌÚ Ñ Ö Ý ÒÖ Û Ú ÖÓàÚ ÌÑ Ô Ô Ö,Û Ó ÖØÖÜÙ Ô Ô Û Ô - Ø ÖØ ÙÖÜÔ. ÓÌÔ ÒÖ. ÌÔ ÑÖÜ Ì Û ÖÛÌ Ñ Ò ÌÚ ÓÌØÌÚ Ø Ö- ÛÌØ, ÙÛÖ ÖÝÖ Õ àó Û ÑàÔ, ÑÖÔÛ ÙÛÖ ØÞÖÔÛ ÑÖ ÛÖÜ» ÔˇÖÜ» ÙÞ, ÌÉ ÒÌ ÛÌÒÖÚ ÙÛ à Û Ú. ( Ö Ò ÌÑÌ Ô Û Ô ÌØ Ö Ö -ÑÜØ àú Û Ì- Ø ÙÛØÖÝ Ñ Û ÙÛÖÒ - ݡÖÔÖÜ- Ù Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÌÔ ÜÛ Û Ô ÙÛÖ Ø ÝÌ ÖÛÖÜˇÌ ÖÜ Û Ú).» Û ÙÜÓÓ ˇ ÛØ Û Ú Û - Ô» ÙÞ Ñ Ö ÙÜÓÓ ˇ ÛÌÚ Û Ú Ñ Ú ÑÖ ÖÜÒÖÚ Ñ àø ÖÚ ÀÌÉÌ- Ò Ñ Ú, ÖÜ ÌÛØÌÕ Ô ÑÖÔÛ Û Ú, ØÖ- Ù ˇ Ù Ô Ô Û Ú ÒÒ ÕÖÜÔ ÔàÓ Ñ Ô Û Ú ØÖÜÔ ÛÖ Ö ÒÖ. ¾ Ñ Ú, Ô ˇÜÓÖÜÓÌÔÖÚ Û Ú ÌÓ ÛÌÚ àô ÌÑÌ ÔÌÚ ÙÛ ÓÌÚ, ÒÌÌ ÖÛ ÛÖ ÓÖÔÖ ÖÜ Ñ Û ÝÌØÌ Û Ô Ô ÙÜ ÑØ Û ÙÌ ÛÖ ÙÜÓÓ ˇ Û ÛÖÜ Ô Ó Ô Ñ ÔÌ Ñ ÑÖ ÙÛÖÜÚ ÛØÖÜÚ ÛÖÜ `Û ˇÓÖÜ Ö - ˇÌ àô, Ö ÖÜ Ô Û Ô ÑÖ ÌÒ Ò àø Ø ÖÛÌØ. ¾ ÌÒÝ ÑÖÚÝ ÒÖÚ Ñ ÖÓÖ Ì- Û Ú ÛÖÜ ÌØÖÜ ÌÔ ˇÌÒÌ Ô ÙÛÌßÌ ÖÛ ÓÌÔ ÛÖÜ Ý ÒÖÜ ÛÖÜ Û Ô ÔÌÑØ Ö Û Ô ØàÛ ÙÛ Ó,Ö àúûöüúì Ì Ñ Ý ØÓ - ÑÖ Ö ÖÚ» Ø Ø ÔÔ, ÙÛ Ô. Ù Ò Ø, ÙÛ ÔÖ Ö Ô ØÞ Ñ. Õ àôì, ÌÑÛÖÚ Ì ÜÛÖÜ, ÛÖÜÚ ÛØÖÜÚ ßÔ Û Ô ÑØ Û ÙÖÜÔ ÙÛ à ý, Ì ÒàÔÛ Ú ÙÌ ÝÖØÌÛ Ñ ÌØ ÛàÙ,ÛÖÜÚ ÔÛÌÚÑ Û ÔÛ. ÛÖÔ É ÙÛ ÞÛÖ ÖÔÖ Û Ú ÛØ Ñ Ó ˇ ÛØ Ì ÞÌ Ó Ò ÙÌ, Ò ÌÚ ÓÌØÌÚ ÓÌÛ ÛÖ Þ ÓÖ ÛÖÜ ÓÌ- ÔÖÜ Û Ú, ÙÛ ÙÜÓÓ ˇ ÛØ Ñ Ý Ò Û Ú Ò ÛÙ ÔÔ ÖÜ. Ú Ì ÞÌ Ì : -¾Û Ô ÛÖÔ ÌÞ Ù, ÛÖÛÌ Ñ Û Ò É ÖÙÖ ÛÖÔ ÖÜÙ! Ô ÙÑÌÝÛÌ Ñ ÔÌ Ú ÖÛ Û ÜÖ ÌÔ Ì Þ Ô Ô ÛÜÕÌ ÙÞÌÙÌ Ú. ¾Û ÌÔÌ Þ Ô ÔÛ ÒÒ ÕÌ ÓÌÛ ÕÜÛÖÜÚ Ñ Û ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÛÖ ÙÜÔ ˇ ÙÓÌ- ÔÖ ßÙ àý.»ì ÛÖ ˇ Ô ÛÖ ÛÖÜÚ Ö ÌØÖÚ Ñ ÓÌÔ ÛÖÜÌÔàˇ Ñ Ô ÔÛ. Ñ ˇÌ ÜÖ ÞØÖÔ, ÙÛÖ ÓÔ ÓÖÙÜÔÖ ÛàÔ ÔÌÑØàÔ Ó ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú, Û ÖÔÖÓ Û ÛÖÜÚ ÑÖÜ ÖÔÛ ÛÖ ÌÔ ÓÌÙàÚ ÓÌÛ ÛÖ ÒÒÖ. ØàÛ ÙÛÖÔ Ñ Û ÒÖ Ö ÛàÔ ÙÜÓÓ ˇ ÛàÔ ÛÖÜÚ Û Ú 2 Ú `Ì Ø Ú ÖÜ ÌÞÖÜÔ ÝÜ Ì ÓÌÞØ ÛàØ Û à. ØàÛ. Û ÌÝÜ Ô, ÌÔà ÝÖ- ØÖÜÙ Ô ÑÖÓ Û ÑØ Û Ñ Û Ú Ó ˇ Û Ñ Ú à Ú: ÛÖ Ò Ñ Ö ÌÑÌ ÔÖÚ Ñ Û Ô Ö ÌÑÌ Ô. ß Ò Ù ÖÔ ÛàÔ ÒÌÉàÔý ØÖÙÌÑØÖÜÙÌ ÙÌ Ô ØÑ. ÖÔÛ ÙÛÖÔ. Õ ØÞ, ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÖÜ Ù Ô ÛÖÔ ØàÛÖ Ñ ØÖ Û ß ÓÖÛ Ñ ý, Ì Ñ Û ÙÛ ˇ ÑÌ ÛÖ 1943, Þ Ø ÛÖÜ `Û Ó Û àôùû, ÖÜÒ, Ñ Û 4 ÛÖÜÚ: Ö Ô - àû Ú, Ö Ó ÛØ Ú, Ö ÔÔ Ú, Ñ ÔÔ. ¾ ÛÌØ Ú ÌÔÔ ÓÌÔÖÚ ÙÛÖÔ ÖØÖ, Û Ô Ô ÜÛ ÑÖÚ Ñ ØÖ ÖÒÌÓ - Ñ ÌØ ÖÔÛ Ô ÙÌ ØÜÓÖÜÒÑÖ, ÛÖ Ö Ö Ö ÓÖÒ Ú Ñ ØÜÞÛ ÑÌ Ö ÖÒÌÓÖÚ Ì Û Þˇ ÑÌ Ñ Ì ÔÌ Ô ØÑ Ò ÌÜÛ ÑÖ. `Û Ú ØÞÌÚ ÛÖÜ 1941, ÌÑÛÌÒàÔÛ Ú Ü ØÌÙ ß Ò Ù ÖÔ ÛàÔ ÒÌÉàÔý, Ö àú Ô ÝÌØÌ ÛÖ Ô ÑÖ ÔàˇÌÔ ÛÖÜ. ÜÛ ÑÖÜ, ØÖÙÌÑØÖÜÙÌ ÙÌ Ô Ø- Ñ, ÖÜ Ì Þ Ô ÖÔÛ ÙÌ ÌÞˇØ Ñ Ì- ØÖ Ò Ô, Ñ Ô Û Ô Þˇ ÑÌ. Ö Û ÓÌÒ ÛÖÜ Ò ØàÓ ÛÖÚ, 20 ÛÖÔ Ø ˇ- ÓÖ, Ùàˇ ÑÌ ÓÖÔÖ ÌÔ. ÖÜ `Û Ó Û àôùû Ì ÉØÌˇ ÑÌ ÖÜÛÌ ÛÖ ÙàÓ, àùûì Ô Ó ÖØÌÙÖÜÔ Ö ÑÖ ÛÖÜ Ô ÛÖÜ Ñ ÔÖÜÔ Û ÝÖ Ñ Ô ÛÖÜ Ö à- ÙÖÜÔ Û Ú ØÌ ÖÜÙÌÚ Û ÓÌÚ. ˆÙÛÌØ ÜÛÖ Ó Ô Ñ Û ÛÌÙÙÌØ ÌÝÜ Ô ÛÖ Ù Û ÛÖÜÚ, ÙÛÖÔ Ì Ø, Ñ Ì Ö ÖØà- ÔÛ Ú Ì àøìú Ô ÙÛÖÔ Ù ØÖ- ÜØ Ö, ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ÌØÝ Û Ú Ó - Ô Ú, Û Ú Ö Ö Ú Ö ÔÛØ Ú Ì ÞÌ ÌÑÌ Ò ÑÛÖ àòì Ö. ÓÌ Ô Ô Ó ÛÖÜÚ Ö ÞÌ ÓØÔ ÛÖÜ 1948 ÙÛ Ô ÌÔÛâÒ, Ö Ô ØÛ Ú ØÔÙÛ Ú (ÙÛÖ ÓâÙÖÔ) ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛâÚ ÛÖÜ ÆÔÔ ` ÖçØÖ Ñ ÙåÒ ÖÜÓÖÜÔ ÖçØÖ (3 `Ì ØÆ). ÑÖÒÖܡØÔÛ Ú Û ÉªÓ Û ÛÖÜ ÛâØ ÛÖÜ Ö Ô ØÛ Ú â ÔÌ Ñ ÌÛÆÔ ÖÚ ÛÖÜ Ó ÖØ ÑÖç ÜÛ ÑÖç. `ªÓÌØ ØÖÙÝâØÌ Û Ú Ü ØÌÙåÌÚ ÛÖÜ ÙÛÖ `çòòö Ö ÛàÔ» ˇ ÛØÔ ÛÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú. `ÌÓÔæÚ, ˇæØÜÉÖÚ Ñ ÛæÙÖ Ø à ÑæÚ. ÜÖ ÞØÖÔ ÝÜÛÖ ààôû Ú, Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Øˇ Ô, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ Ö Ôà ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÖÜÒÖÜÙÌ ÛÙ Ø ÙÛÖ ÛÌØÓ ÛàÔ ÒÌàÝÖØÌ àô. Ó Ô ÌØ ÖÔÛ Ô Ö ÖÜ ÌÜØ - ÙÑÌ ÓÌØÖÑ Ó ÛÖ. ÖÛÌ Ì à Ñ ÖÛÌ ÌÑÌ. ÖØ ÑÌØ Ô Ñ Ö ÞØ Ó Û ÖÜÒàÔÛ Ú ÛÙ Ø ÞÜÓ ÙÛÖÜÚ ØÖÓÖÜÚ. ¾ Ô àû Ú, 15 ÞØÖÔàÔ ÛÖÛÌ, Ñ ˇ ÓÌØ Ô. ¾ ÜÖ Ó ÑØÖÛÌØÖ ÌØ ÙÛ Ù Ñ. ¾ Ô àû Ú ÔÌ Ñ ˇÌ ÓÌ- Ø ÙÛ Ô ˇ Ô ÙÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö Û Ú Ö ÖÜ Ì Ø àú, Ó ØÖÙÛ Ö ÛÖ ˇÔ ÑÖ Ì Ö, ÖÜ Û Ô Ó Ö Û Ú ÛÙÌÚ ÛàÔ ÛÙ ØàÔ. ÖÜÒÖÜ- Ù Ô ÌÑÌ Ö Ô ØÖ ÖÒÌÓÖÜ, ÙÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ ÔÖÔÛ Ô àú ÌÔ ÙÞÜ- Ù. ˇàÚ Ñ ÌØ ÛÌÚ Û Ñ - ÔÌØ ÖÙÛ Ù, ÖÜ Ì ØÔ Ô ÌÔ ÓÌØÖÚ ÛÖÜ Ó ÙˇÖÜ ÛÖÜÚ ÙÌ ÛÙ Ø. Ö ÙÛÌÑ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Û Ô Ó ØÖÙÛ ÙÛ Ô Ü ÌÒ ÙÛØ, ÖÜ Û Ô ÛÖÛÌ ÛÖ ÛÌØÓ ÛàÔ ÒÌàÝÖ- ØÌ àô. ÑÌ ÖÜÒÖÜÙÌ Ñ ÓÖÒ Ú ÕÌ ÖÜÒÖÜÙÌ ÌÛØÌÞÌ ÞàØ Ú Û Ô - Ø Ó ÑØ Ñ ˇÜÙÛÌØ Ù Ñ Ô ÔÌà- ÙÌ ÛÖ ÌÓ ÖØÌÜÓ ÛÖÜ. ¾ Û ÓÌÚ ÛàÔ ˇàÔ, Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô ÔÌÉ - Ô Ô Ö àø ÙÌ àø Ñ ÛÖ Ô ÑØ Û Ì Ñ ÔÌ Ú ÞØ Ó Û ÙÛ ÞÌØ ÛÖÜ Û Ô Ù ÖÜØ Þ ÙÖÜØ. ¾ Ô àû Ú ÛÌÒÌ àùì ÛÖ Ü- ÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú Ó ÓÌ Û Û Ú 3 Ú `Ì Ø Ú, Ñ ÙÛ ÙÜÔÌ- ÞÌ, ÑÖÒÖܡàÔÛ Ú Û É Ó Û ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜ, Ì ÔÌ Ô ÜÛ ÑÖÚ. à Ñ Ø ÖÒÒ ÞØÖÔ Ì Ô ÓÌÒÖÚ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ- ÖÜ ÛàÔ» ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú, ÌÑ ØÖÙà àôû Ú ÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ. ÖÛ Ö ÙÜÔÌ Ñ Ø à Ñ ÓÌÒ ÛÖÜ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 Διευρύνεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ Διευρύνθηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ και παράλληλα αυξήθηκε η έκπτωση που παρέχεται σε όσους τη δικαιούνται, μέχρι και ποσοστό 42% (από 30%). Όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας της ΔΕΗ Ι. Παπάζογλου, στους δικαιούχους εντάσσονται και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το τιμολόγιο έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα, έως ευρώ, συν για κάθε τέκνο, για άτομα που πάσχουν από αναπηρία 67% και άνω και για τους μακροχρόνια άνεργους. Υπενθύμισε ακόμη ότι, οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται τηλεφωνικά, με αστική χρέωση, στον αριθμό και οι καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από το Κοινωνικό Τιμολόγιο οφείλουν να έχουν στη διάθεσή τους έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ. Για πληροφορίες Σε έξι μήνες η ίδρυση του νέου κόμματος, δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος Σε ένα εξάμηνο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος, δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, λέγοντας ότι η «Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας» (ΡΙΚΣΣΥ) δεν θα είναι ένα ΠΑΣΟΚ νούμερο 2. Ο κ. Λοβέρδος με μέλη της ΡΙΚΚΣΥ παρουσίασε δέσμη προτάσεων εξάμηνης διάρκειας για την ανάπτυξη και τον απεγκλωβισμό της οικονομίας από τη γραφειοκρατία. Σε ερώτηση για τη λίστα Λαγκάρντ είπε ότι θα ψηφίσει τη θέση της τρικομματικής κυβέρνησης, ενώ για το ενδεχόμενο υπουργοποίησής του σε περίπτωση ανασχηματισμού είπε ότι η απάντησή του εξακολουθεί να είναι «όχι». Τέλος, επισήμανε την ανάγκη μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που χρειάζεται, όπως είπε, συμμαχίες χωρίς αποκλεισμούς. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» στην προσπάθειά του να ενισχύσει και να υποστηρίξει τους γονείς στο παιδαγωγικό έργο τους πραγματοποιεί Ομάδα Γονέων διάρκειας επτά (7) συναντήσεων, στο χώρο του Οδοιπορικού από τις 29 Ιανουαρίου έως 12 Μαρτίου Η ομάδα απευθύνεται σε γονείς με παιδιά έως 12 ετών. Ενδεικτική θεματολογία: 1. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού γονέα 2. Επικοινωνία και έκφραση συναισθημάτων 3. Συναίσθημα και διατροφικές συμπεριφορές 4. Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 5. Συγκρούσεις στην οικογένεια: πρόληψη και επίλυση Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής της ομάδας: Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, 5,12,19,26 Φεβρουαρίου και 5, 12 Μαρτίου :00-12:00. Συντονίστρια ομάδας: Κέλλυ Σταυροπούλου, Ψυχολόγος, MSc Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 τηλεφωνικώς στο , με την ένδειξη «Κατανοώ συμπεριφορές, βελτιώνω τη λειτουργικότητα της οικογένειας μου». (Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 18 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Κ.Π. Οδοιπορικό Κρυστάλλη 49, Περιστέρι Τηλ.: Fax: Ομάδα Γονέων «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδικών Ατυχημάτων: Ο ρόλος της οικογένειας» Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής Β του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υλοποιούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδικών Ατυχημάτων: Ο ρόλος της οικογένειας», το οποίο απευθύνεται σε νέους γονείς που ζουν και εργάζονται στο Δήμο Περιστερίου. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου Στη φάση αυτή, ομάδα νοσηλευτών του Τμήματος Νοσηλευτικής Β του Τ.Ε.Ι. Αθήνας παρείχαν σε είκοσι πέντε γονείς βασικές γνώσεις και δεξιότητες πρώτων βοηθειών ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης όπως δηλητηριάσεις, πτώσεις, εγκαύματα, μικρό-τραυματισμούς, επείγοντα παθολογικά περιστατικά. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Σημαντικά έργα και παρεμβάσεις περιλαμβάνει ο νέος Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΑΣΔΑ ο Προϋπολογισμός του Συνδέσμου για το Μέσα από τον Προϋπολογισμό αναδεικνύεται ο προγραμματισμός του ΑΣΔΑ για το 2013 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Την εκτέλεση του μεγάλου έργου της ανάπλασης του παλαιού εργοστασίου της ΒΙΟΦΙΑΛ και του περιβάλλοντος χώρου του στο Ίλιον που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ώριμα έργα που ο ΑΣΔΑ διεκδικεί τη χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ, όπως οι Πράσινες Διαδρομές στη Δυτική Αθήνα. Πλήθος έργων στους Δήμους μέλη του ΑΣΔΑ. Μεγάλο πρόγραμμα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεων Στη δεύτερη φάση του προγράμματος οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν σε πλαίσιο ομάδας ζητήματα που σχετίζονται με το παιδικό τραύμα και τη φροντίδα του αλλά και γενικότερα θέματα επικοινωνίας και σχέσεων στην οικογένεια. Η ομάδα ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και θα πραγματοποιηθούν συνολικά 8 δίωρες συναντήσεις στο χώρο του Οδοιπορικού» (Κρυστάλλη 49, Περιστέρι). Την ομάδα γονέων συντονίζουν τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Οδοιπορικού, κα Τζάκου Άννα, Κοινωνιολόγος και κα Ευσταθίου Λέα, Κοινωνιολόγος Εγκληματολόγος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί στα μέλη της ομάδας βεβαίωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Οδοιπορικού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο σε όλη την περιοχή. Τις επεξεργασίες συγκοινωνιακής και αναπτυξιακής στρατηγικής και δυνατοτήτων αστικής αναγέννησης για τη Δυτική Αθήνα, που καταρτίζεται από τον ΑΣΔΑ Τις παρεμβάσεις και έργα περιβαλλοντικής προστασίας με κύρια αντικείμενα το Ποικίλο Όρος Όρος Αιγάλεω και το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Εξάλλου, έτοιμη για να υλοποιηθεί και να κυκλοφορήσει είναι η εκπτωτική Κάρτα Νέων για τη στήριξη της αγοράς της Δυτικής Αθήνας, αλλά και για τη μείωση των δαπανών των κατοίκων. Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας δήλωσε UMPH, TRICOTEEN, PARANOIA κ.ά. Εστίαση: Flocafe, Pizza Hut, Goodys, La Pasteria κ.ά. Ηλεκτρικά Είδη: ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜ- ΒΟΥΝΗ. Καλλυντικά: APIVITA. Λιανικό Εμπόριο: Alpha Πληροφορική, My strom, OPTOVISION κ.ά. Λογιστική: Ευαγγελία Φωτοπούλου, Σιδηροπούλου Μαρία. Μεταφορές: NEL Lines. Τηλεπικοινωνίες: Cosmote, Wind, Telesuite. Τουρισμός: Camping NOPIGIA, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού: «Το 2013 θα είναι μια χρονιά ακόμη μεγαλύτερου έργου από τον ΑΣΔΑ. Τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι πολλαπλάσιου προϋπολογισμού από τη συμμετοχή των μελών μας στο Σύνδεσμο, γιατί ο ΑΣΔΑ όπως πάντα κατορθώνει να συγκεντρώνει πόρους για την αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας. Με τη συνεργασία όλων των Δήμων ο Σύνδεσμός μας θα πετύχει τους αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους.» Εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για ανέργους Ο ΟΑΕΔ έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά σε εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν πάνω από 1500 εταιρείες στους κατόχους κάρτας ανεργίας. Μπορεί κάποιος να έχει έκπτωση σε προϊόντα ένδυσης, τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και σε φροντιστήρια πληροφορικής, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, σε υπηρεσίες υγείας και διαγνωστικά κέντρα καθώς και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θέατρα, βιβλιοπωλεία κ.λπ. Όλα αυτά ο κάτοχος κάρτας ανεργίας μπορεί να τα βρει στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ Ειδικές Τιμές στους Ανέργους. Εκεί υπάρχουν εκπτώσεις σε: Ασφάλειες: Aigaion Ασφαλιστική, Insurance Defender κ.ά. Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα: Carglass, Mr Kteo, 2 Ride, Autovision κ.ά. Βιολογικά: ΒΙΟ-ΜΠΑΞΕΣ. Εκπαίδευση: ΙΕΚ ΔΟΜΗ, ΑΤΤΙ- ΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ, ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ, Cad studies, City Unity College, Computer school κ.ά. Ένδυση: ADIDAS GROUP, TRI- Club AGIA ANNA, FarOut Camping, Leros and Lito Hotels. Τρόφιμα: Dozen Donuts, Άρωμα και Γεύσεις, ΒΙΟΤΕΥΜΑ κ.ά. Υγεία: Athens Vision, MICRO- MEDICA, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, Φαρμακεία κ.ά. Υπηρεσίες: CV4 You, CV CEN- TER, YOR KELL, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ κ.ά. Ψυχαγωγία: Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου, Ελληνική Θεαμάτων, Μουσείο Μπενάκη. Υπάρχει ενημέρωση για το ποσό της έκπτωσης και άλλες πληροφορίες. Σε λειτουργία οι Υπηρεσίες αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας Και ειδικός τηλεφωνικός αριθμός Την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων και υπηρεσιών που θα ασχολούνται με περιστατικά ρατσιστικής βίας ανακοίνωσε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Νίκος Παπαγιαννόπουλος. Επίσης από τη Δευτέρα έχει ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνικός αριθμός 11414, όπου μπορούν να γίνονται καταγγελίες σχετικά με επιθέσεις που έχουν δεχθεί μετανάστες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η καταγγελία μπορεί να είναι ανώνυμη ή από τρίτο πρόσωπο και όχι αυτό που έπεσε θύμα και στη συνέχεια θα διερευνηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η ανωνυμία του καταγγέλλοντος. Επίσης η καταγγελία ή μήνυση μπορεί να γίνει και απευθείας στις υπηρεσίες που έχουν συσταθεί. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών, όπως σημείωσε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο μετανάστης που έχει πέσει θύμα επίθεσης θα πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Πάντως, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου κάθε φορά περιστατικού, εάν προκύπτει ότι το θύμα δεν έχει άδεια παραμονής ή εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλος παράνομος μετανάστης και θα ακολουθείται η διαδικασία κράτησης και απέλασης του. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση εάν το πρόσφατο έγκλημα στα Πετράλωνα με θύμα τον Πακιστανό έχει ρατσιστικό υπόβαθρο, λέγοντας πως η υπόθεση είναι ακόμα υπό διερεύνηση. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη ΔΗ- ΜΟΚΡΑΤΊΑ, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή μαθητών της Α, Β και Γ Λυκείου, υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών, Αργυρώ Γεωργάτου, Ελισάβετ Πλέσσα και Ελευθερία Σιμιτζή. Παραυρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τεχνικών Έργων Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, Διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι Φορέων, η πρόεδρος του ΣΓΑκΚ του 2ου ΕΠΑΛ κ. Ελένη Ψυχάρη, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 52 καθηγητές και μαθητές από τις χώρες: Ουγγαρία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Ιταλία, Ρουμανία, Γερμανία. Η έναρξη έγινε με τη μαθήτρια Ελένη Φερλέ, η οποία χαιρέτησε τους φιλοξενούμενους και όσους τίμησαν την εκδήλωση και στη συνέχεια παρουσίασε το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει προς τιμήν των ξένων καθηγητών και μαθητών. Ακολούθησε καλωσόρισμα από την συντονίστρια της εκδήλωσης κ. Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου και αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου κ. Χρήστος Μουρατίδης ο οποίος είπε: «Η Διεύθυνση του σχολείου μας, οι συνάδελφοι και τα μέλη της μαθητικής κοινότητας του 2 ου Επαγγελματικού Λυκείου Περιστερίου, χαιρόμαστε ιδιαίτερα καθώς έχουμε την τιμή να σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας σε ένα χώρο που διαμορφώσαμε με αγάπη ειδικά για εσάς. Η πορεία και το όραμα του σχολείου μας το οποίο διακρίνεται για την ιστορία του και την παράδοση του σε προγράμματα δράσης και σύμπραξης, παραμένουν διαχρονικά σταθερά. Οι διεθνείς εξελίξεις που φέρουν μεταξύ άλλων και τα χαρακτηριστικά εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλουν την αναγκαιότητα να γίνουμε «κοινωνοί» σημαντικών προγραμμάτων δράσης όπως το Comenius. Θεωρούμε ως δεδομένο ότι η εκπαιδευτική ενοποίηση είναι απαραίτητη για μια αποτελεσματική πολιτικό-κοινωνικό-οικονομική εναρμόνιση και σύγκλιση. Το γεγονός αυτό συνιστά μια σημαντική πρόκληση και πρόσκληση των σημερινών εκπαιδευτικών συστημάτων και οργανισμών για να δοκιμαστούν και να δράσουν σε ένα χώρο πολύ ευρύτερο από το μέχρι σήμερα οικείο σε αυτούς. Επιπροσθέτως, να επαναπροσδιορίσουν τους σκοπούς, τους στόχους, τη διδακτική πρακτική, τη φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών τους και να εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό τους, αξιοποιώντας το διεθνή χώρο ως πηγή μάθησης και γνώσης. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μέτοχοι του, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και να δώσουν τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους σε αυτούς, να εφαρμόσουν νέες μεθόδους και τεχνικές στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας θετικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς τις στάσεις, τις αξίες και τις νέες συμπεριφορές που καλούνται να αναπτύξουν. Έτσι αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική στο χώρο της εκπαίδευσης η συνεισφορά όλων στη μετατροπή της απλής αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης σε συνειδητή αλληλεγγύη. Επιβεβαιώνοντας ο καθένας από εμάς τη διαφορετικότητά του, ανατρέχοντας στις πολιτισμικές μας αναφορές και ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας στο εσωτερικό της ομάδας, μπορεί να φτάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, την ανάπτυξη, την ενίσχυση και την εδραίωση ενός δικτύου επικοινωνίας ικανού για την υλοποίηση μιας ευρύτερης πολιτισμικής διείσδυσης όπου η ετερότητα και η ομογενοποίηση συνυπάρχουν και βρίσκονται σε διαλεκτική πορεία και σχέση. Εξίσου σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος αυτών των προγραμμάτων για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, και της κριτικής τους σκέψης που στοχεύουν στην εξέλιξη τους και την ομαλή ένταξη τους μέσα από συνεργατικές διαδικασίες στο νέο κλίμα που διαμορφώνεται στα πλαίσια ενός δημοκρατικού και ανοικτού στην κοινωνία σχολείου σε μια σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη και προηγμένη τεχνολογικά και οικονομικά κοινωνία. Εν κατακλείδι, η ενσωμάτωση τέτοιων προγραμμάτων σε πολλά εθνικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, στοχεύει στην εναρμόνιση, τη διάχυση της γνώσης, την «εκ βαθέων» ποιοτική αναβάθμιση, το μετασχηματισμό του έργου της σχολικής μονάδας και της κουλτούρας αυτής αλλά και την ανάδειξη της ευρωπαϊκής και διαπολιτισμικής της διάστασης. Για τους λόγους αυτούς όχι απλώς επιβάλλεται η πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων αλλά προτείνεται η εφαρμογή αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς όχι μόνο μας «μορφώνουν» αλλά κυρίως μας ενώνουν μέσω των αδιάρρηκτων θεσμών και δεσμών που εισάγουν και μεταμορφώνουν αντίστοιχα το σχολείο σε μια κοινωνία όπου προΐστανται τα αγαθά της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ισότιμης ανάπτυξης. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου πρωτίστως όσους συνέβαλαν ενεργά στην συνέχιση και ανάδειξη αυτού του δύσκολου έργου. Ιδιαιτέρως τις οικογένειες των συμμετεχόντων σε αυτό καθώς με την αμέριστη συμπαράσταση, τη χορηγία και την ευγενική φιλοξενία τους καθιστούν δυνατή την υλοποίηση του. Σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την συνεισφορά όλων όσων ως αφανείς ήρωες εργάστηκαν για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Οι ευχαριστίες μου όμως δεν εξαντλούνται στο σημείο αυτό, καθώς η συμβολή της Δημοτικής Αρχής και των Τοπικών Φορέων υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και πολύτιμη και οφείλει να συνεκτιμηθεί και μνημονευθεί. Σας ευχαριστώ όμως όλους, το ίδιο θερμά για τη σημαντική παρουσία σας, το ενδιαφέρον και την προσοχή που επιδείξατε και σας καλώ σε μια ανανέωση αυτής της δημιουργικής συνάντησης με την ελπίδα και την πίστη ότι δεν μπόρεσε να λάβει χώρα σε αυτή θα ολοκληρωθεί στο μέλλον. Άλλωστε η πορεία στη διεκδίκηση της γνώσης όπως και της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι συνεχής και οι ιδέες και οι δράσεις για την επίτευξη αυτών ανεξάντλητες. Μετά την ομιλία του κ. Μουρατίδη, ακολούθησε παρουσίαση για τη Δημοκρατία από τον μαθητή Νίκο Ρωμαίο και τη μαθήτρια Κατερίνα Τεμπονέρα. Powrpoint-παρουσίαση για τη διαδικασία της δημιουργίας της ανάπτυξης της δημοκρατίας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Μουσική με παραδοσιακά τραγούδια, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν Εσθονικούς χορούςποιήματα-παρουσιάσεις. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μαθητές από τη Γερμανία παρουσίασαν μια άλλη ματιά για τη Δημοκρατία. Ακούστηκαν τραγούδια από τη Λετονία και τη Βουλγαρία και η συνέχεια περιελάμβανε ελληνικούς λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς από μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ, που χειροκροτήθηκαν θερμά από το κοινό.» Συμβολικά πραγματοποιήθηκε φύτεμα ελιάς και σπόροι από κάθε χώρα. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη χαρά και την ευτυχία να απολαύσουν παραδοσιακά φαγητά, που είχαν παρασκευάσει μαθητές και γονείς με πολλή αγάπη, ενώ δεν έλειψε η μουσική, τα τραγούδια και οι χοροί. «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Φιλολογική βραδιά με ομιλητή τον Συγγραφέα - Ποιητή Γ. Καλπούζο Στα πλαίσια του προγράμματος «Λέσχη Ανάγνωσης» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2013 στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων της, φιλολογική βραδιά με ομιλητή τον Συγγραφέα - Ποιητή Γιάννη Καλπούζο. Τον συγγραφέα προλόγισε η Συντονίστρια του Προγράμματος, Εκπαιδευτικός Μαρία Σκολαρίκου. Ο κ. Καλπούζος παρουσίασε το παλαιότερο βιβλίο του «Ιμαρέτ» που αναφέρεται στην Άρτα την εποχή της Τουρκοκρατίας, καθώς και το «Άγιοι και Δαίμονες» το οποίο διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη. Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου με το συγγραφέα - ποιητή Γ. Καλπούζο για τον τρόπο με τον οποίον γράφεται ένα ιστορικό μυθιστόρημα και να μάθουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την εποχή. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το κοινό να εκδηλώνει την ευχαρίστησή του στον συγγραφέα αποσπώντας την υπόσχεση ότι θα τον έχουμε ξανά κοντά μας όταν εκδοθεί και το καινούργιο του βιβλίο, για ένα ακόμα φιλολογικό οδοιπορικό. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμοού Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου, τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμητρα Μόσχου και Αλέξανδρος Πατσής κ.α. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ «ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ» 7 ος Εκπαιδευτικός κύκλος: 25,26 Ιανουαρίου και 1,2,Φεβρουαρίου 2012 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» διοργανώνει σε συνεργασία με την Γ Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τετραήμερο Σεμινάριο για καθηγητές Γυμνασίων-Λυκείων στο εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας «Στηρίζομαι στα Πόδια μου». Το εκπαιδευτικό υλικό Στηρίζομαι στα πόδια μου»: είναι σχεδιασμένο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσα από την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των έφηβων μαθητών, είναι εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εφαρμόζεται στα πλαίσια προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν εκπαιδευτεί από το Κέντρο Πρόληψης, χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση, Κατανόηση των επιρροών, Αυτοπεποίθηση και Αποφασιστικότητα, Συναισθήματα και Λήψη αποφάσεων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Οδοιπορικού (Κρυστάλλη 49, Περιστέρι), ημέρες Παρασκευή (14:30-18:30) και Σάββατο (9:30-13:30) Ιανουαρίου και 1-2 Φεβρουαρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Τον συντονισμό του σεμιναρίου θα έχουν η κα Ευσταθίου Λέα, Κοινωνιολόγος και ο κ. Κυριακάκος Χρήστος, Ψυχολόγος, μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Οδοιπορικού. Για αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Αγωγής Υγείας του 3 ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για περισσότερες πληροφορίες στο «Οδοιπορικό» ( ).

13 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΟΤΙ ΤΟ 2013 ΠΟΥ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας (Γραφείο Τρίτης Ηλικίας) του Δήμου Περιστερίου, που πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ κάθε μήνα, τον Ιανουάριο της νέας χρονιά εκτός από χρήσιμες ομιλίες και περιπάτους, διοργάνωσε και εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τις οποίες ανέλαβε το προσωπικό, αλλά και τα μέλη με ξεχωριστή προθυμία και μεράκι. 6ο Κ.Α.Π.Η. (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ). Το έθιμο της κοπής της Πίτας ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου από το 6ο ΚΑΠΗ της Αγίας Τριάδας. Παρευρέθηκαν πολλά μέλη και φίλοι που έδωσαν την αγάπη τους και τις ευχές τους για καλύτερη χρονιά και περισσότερα χαμόγελα. Η Κοινωνική Λειτουργός και υπεύθυνη του ΚΑΠΗ κ. Αγγελική Αναστασοπούλου, ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους που τίμησαν την πρόσκληση και ευχήθηκε σε όλους υγεία προσωπική και οικογενειακή. Υποσχέθηκε παράλληλα πως θα συνεχίσουν όλοι μαζί, παρά τις δυσκολίες Ο Ι. Ζορπίδης, η Α. Αναστασοπούλου και ο Ν. Παλυβός της εποχής, να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας και θα στέκονται κοντά τους, όπως κάνουν πάντα. Στη συνέχεια ο εντεταλμένος για τα ΚΑΠΗ και Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου κ. Σάκης Ζορπίδης, μεταφέροντας και τον χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και δύναμη, επισημαίνοντας ότι οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η κοινωνία μας επιβάλλουν να στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο. Ευχήθηκε ακόμη η νέα χρονιά να φέρει μαζί της περισσότερη ευτυχία και ελπίδα σε όλα τα σπίτια και η μελαγχολία να γίνει κακό παρελθόν... Η όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της παραδοσιακής Πίτας και το μοίρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους. 1ο Κ.Α.Π.Η. (ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) Με κατάμεστη την αίθουσα του 1ου ΚΑΠΗ στην Ανθούπολη στις 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Τα μέλη με κέφι και ζωντάνια έδωσαν το παρόν τους, δηλώνοντας δυναμικά ότι μπορούν να παρακάμψουν τις δυσκολίες, γιατί σίγουρα έχουν βιώσει κι Ο Ι. Ζορπίδης και η Κ. Πεθεριώτη άλλοτε σκληρές καταστάσεις... και να εκπέμψουν μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους. Η κ. Κωνσταντίνα Πεθεριώτη, Κοινωνική Λειτουργός και υπεύθυνη του ΚΑΠΗ, καλωσόρισε στη μικρή γιορτή τα μέλη και ευχήθηκε σε όλους το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που εργάζονται με μεράκι και αγάπη καθημερινά για την Τρίτη Ηλικία. Παράλληλα ανακοίνωσε στα μέλη και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που είναι στο πρόγραμμα να γίνουν με σκοπό πάντα την ψυχαγωγία τους. Η χορωδία του ΚΑΠΗ Ο κ. Σάκης Ζορπίδης, στο χαιρετισμό μετέφερε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Δημάρχου της πόλης και το σεβασμό όλων προς τα μέλη, ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και δήλωσε αισιόδοξος πως θα ξεπεραστούν τα δύσκολα γιατί ο λαός μας έχει τον τρόπο και τη δύναμη να προχωράει μπροστά και να δημιουργεί νέες καταστάσεις με αλληλεγγύη και αγάπη. Τόνισε για ακόμη μια φορά ότι η στήριξη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και θα συνεχίσει να παρέχεται με όλες τις δυνάμεις των αρμοδίων. Στη συνέχεια έγινε η Κοπή της Πίτας και αμέσως μετά η εκδήλωση εξελίχθηκε σε παραδοσιακό γλέντι με τραγούδια και χορό. 7ο Κ.Α.Π.Η (ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) Μια ξεχωριστή νότα χαράς έδωσε στους ηλικιωμένους της περιοχής του Λόφου Αξιωματικών στις 17 Ιανουαρίου, η εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία σχεδόν όλων των μελών. Ο Δ. Τσέλιος με μέλη του ΚΑΠΗ Ο Κοινωνικός Λειτουργός και υπεύθυνος του ΚΑΠΗ κ. Δημήτρης Τσέλιος χαιρέτισε και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους αλλά και τα μέλη που με προθυμία σε όλες τις εκδηλώσεις παρέχουν τη στήριξη και τη βοήθειά τους ώστε όλοι μαζί να απολαμβάνουν ώρες χαράς και κεφιού σε κάθε γιορτή. Κοντά στα μέλη του 7ου ΚΑΠΗ βρέθηκε και ο κ. Σάκης Ζορπίδης, που ευχήθηκε σε όλους να έχουν καλή υγεία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2013 θα είναι καλύτερο και δημιουργικότερο, γιατί όλη πλέον η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι με Ο Γ. Παπαδόπουλος και δίπλα του ο Ν. Παλυβός, ο Ι. Ζορπίδης και ο Δ. Βαρελάς τη μιζέρια δεν προχωράει μπροστά, παρά μόνο με την αισιοδοξία και την αλληλεγγύη του ενός προς τον άλλον. Ακολούθησε η κοπή της Πίτας και αμέσως μετά το κέφι έγινε γλέντι που πρωτοστάτησαν οι παραδοσιακοί χοροί και τα τραγούδια της Χορωδίας που κάθε φορά με ξεχωριστό ταλέντο και μεράκι δίνει ένα εξαίρετο παρόν, παρασύροντας όλους στη χαρά της συμμετοχής... για ώρες πολλές! 4ο Κ.Α.Π.Η. (ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου για τα μέλη του 4ου ΚΑΠΗ, ήταν μια μέρα γιορτής και φιλικής συζήτησης, που με τη συντροφιά του καφέ και του τσαγιού κύλησε ιδιαίτερα όμορφα. Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός και υπεύθυνος του ΚΑΠΗ, χαιρέτησε τα μέλη και ευχήθηκε καλύτερη χρονιά σε όλους τους παρευρισκόμενους αλλά και στις οικογένειές τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Σάκης Ζορπίδης, επισήμανε τις δυσκολίες των εποχών που όμως δεν Ο Ι. Ζορπίδης κόβει την πίτα πτοούν το λαό μας, γιατί έχει μάθει να προχωράει μπροστά με αντιξοότητες και σκληρές συνθήκες. Έστειλε μήνυμα ελπίδας για τα καλύτερα που θα έρθουν μέσα από την αλληλεγγύη που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στην κοινωνία. Ευχαρίστησε για μια φορά ακόμη τους εργαζόμενους και τα μέλη των ΚΑΠΗ για τις δράσεις που υλοποιούν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν όλα τα χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία με τις τόσες αντιξοότητες... Ο πρόεδρος των Συνταξιούχων του Περιστερίου κ. Δημήτρης Βαρελάς που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση της κοπής της Πίτας, ευχήθηκε καλή χρονιά και κάλεσε όλους να παλέψουν για όσα τους ανήκουν. Παράλληλα δήλωσε αισιόδοξος ότι ο λαός θα βρει το δρόμο του παρά τις δυσκολίες της εποχής και κάλεσε όλους να μη χάσουν την ελπίδα τους. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι ως Σύλλογος Συνταξιούχων κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να λυθεί το θέμα της επίσκεψης του γιατρού και στο δικό τους ΚΑΠΗ. «Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε» είπε συγκεκριμένα. Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης και ο κ. Νίκος Παλυβός, ο οποίος δίνει πάντα το σεμνό παρόν του σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιούν τα ΚΑΠΗ του Δήμου. Ακολούθησε το έθιμο της κοπής της Πίτας και μετά τραγούδια και χοροί από το Χορευτικό του 8ου ΚΑΠΗ, που ήταν εκεί και συνέβαλλε στη διοργάνωση της γιορτής με μεγάλη αγάπη.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Γενάρη, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση των ΚΑΠΗ, με κοπή της πίτας, στο «ΑΠΟΛΙΣ». Στις εκδηλώσεις πήραν μέρος τα περισσότερα από τα μέλη του ΚΑΠΗ της πόλης, όπου διασκέδασαν σε μια ζεστή βραδιά, ενάντια στην κρίση και τη μιζέρια της εποχής. Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Κοτσαμπάς, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Θανάσης Φιλίππου, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα ΚΑΠΗ κ. Γιώργος Γερασιμίδης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, τόσο από τη συμπολίτευση, όσο και από την αντιπολίτευση. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε πως τα ΚΑΠΗ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και αντοχές για την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που όλοι βιώνουμε. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δήμαρχος Νίκος Σαράντης: «Όλοι μαζί, Δήμος, εργαζόμενοι, κάτοικοι, μπορούμε να διεκδικήσουμε το συλλογικό καλό». Στην αίθουσα «Μαρία Έλενα» έγινε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου η κοπή της πίτας των εργαζομένων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Απευθυνόμενους στους εργαζόμενους του Δήμου ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης είπε: Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου η χρονιά που μόλις ξεκίνησε να είναι για όλους γεμάτη με υγεία και ευτυχία. Στο εργασιακό περιβάλλον, μια και σήμερα η γιορτή είναι αφιερωμένη σε σας τους εργαζόμενους του Δήμου, να επικρατήσει ασφάλεια και σταθερότητα. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη επιθυμία όλων μας, Διοίκησης και εργαζομένων, να αποφύγουμε ταλαιπωρίες και αγωνίες σαν κι αυτές που αντιμετωπίσαμε το Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά η περσινή. Ξεκίνησε με την εφαρμογή των μεγάλων μειώσεων στις αποδοχές όλων μας, που ανέτρεψαν τον προγραμματισμό που ο καθένας είχε βάλει για τη ζωή του, για την οικογένεια του. Πολλοί βρέθηκαν σε δυσκολία να αποπληρώσουν δάνεια, να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι, ήρθαν οι νέες μεγάλες μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση των Δήμων. Εκεί χτυπήσαμε το καμπανάκι του κινδύνου, ότι αν εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις θα βρεθούμε σε αδυναμία πληρωμών και σε αναστολή της λειτουργίας μας. Είμαι σίγουρος πως θυμάστε, γιατί έχετε όλοι αρκετά χρόνια δουλειάς στην Αυτοδιοίκηση, ότι είχαν πάρα πολύ καιρό να γίνουν τόσο μεγάλες και τόσο πολλές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των Δήμων και των εργαζομένων όσο αυτές που όλοι μαζί κάναμε από το καλοκαίρι και μετά. Μπορούμε να πούμε ότι σ αυτό το ζήτημα είχαμε κάποιες επιτυχίες. Η κρατική χρηματοδότηση αποκαταστάθηκε σε ένα βαθμό, αν και ακόμη υπολείπεται πολύ από την προβλεπόμενη από το Νόμο. Ωστόσο αποφύγαμε τον εφιάλτη της αδυναμίας πληρωμών και ιδιαίτερα της αδυναμίας καταβολής της μισθοδοσίας. Σας λέω με ειλικρίνεια, και μερικοί από σας έχετε και προσωπική εικόνα γι αυτό λόγω της φύσης της απασχόλησης σας στο Δήμο, ότι η καταβολή της μισθοδοσίας αποτελούσε καθημερινή αγωνία μου για δυο τρεις ολόκληρους μήνες. Και ήταν πολύ φυσιολογικό να βρεθούμε σ αυτό το σημείο, όπως όλοι οι Δήμοι της χώρας, όταν μέσα σε 3 χρόνια η κρατική χρηματοδότηση μας έχει μειωθεί κάτω από το μισό, ενώ οι αρμοδιότητες μας συνεχώς αυξάνονται. Όπως λέει ο λαός μας, πριν πούμε «δόξα το Θεό» αρχίσαμε πάλι το «βόηθα Παναγιά». Μόλις δηλαδή διασφαλίστηκε τουλάχιστον η κάλυψη των βασικών λειτουργικών εξόδων μας, προέκυψε το θέμα με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Πήραμε πάλι τους δρόμους και χτυπάγαμε και τις πόρτες των Υπουργικών γραφείων. Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή, ενάντια σε κάθε απόλυση. Γιατί είναι απόλυτα σίγουρο ότι από τους Δήμους σήμερα δεν περισσεύουν αλλά λείπουν εργαζόμενοι, μετά την απαγόρευση των προσλήψεων και τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις. Αλλά και γιατί συναισθανόμαστε όλοι πόσο σκληρό είναι να χάνει κανείς τη δουλειά του σήμερα, μέσα σ αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Κάποιοι πίστευαν ότι ο αγώνας μας είναι μάταιος, ότι από τη στιγμή που το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προέβλεπαν ένα μεγάλο αριθμό απολύσεων τίποτε δεν μπορούσε να γίνει. Θα σας μιλήσω πάλι με προσωπική ειλικρίνεια. Από νέος ακόμη έχω πιστέψει βαθιά σε ένα σύνθημα. Ότι οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν γίνονται. Το παλέψαμε λοιπόν οι Δήμοι με όλους τους τρόπους, όπως είχαμε κάθε δικαίωμα να το πράξουμε, και απόδειξη γι αυτό είναι οι συνεχείς αλλαγές που γίνονταν στις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου, αλλαγές που ενσωμάτωναν σε ένα μέρος τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις μας. Σαν αποτέλεσμα, στο Δήμο μας δεν είχαμε καμιά διαθεσιμότητα όπως και σε πολλούς άλλους Δήμους, ενώ αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι Δήμων που τελικά βγήκαν σε διαθεσιμότητα θα απορροφηθούν άμεσα αλλού. Ξέρω ότι όλοι σας ρωτάτε με αγωνία. Ναι, κάπως τα καταφέραμε ως εδώ, αλλά τι θα γίνει το 2013; Μακάρι να ξερα. Ξέρω όμως θα το παλέψουμε και πάλι. Θα επιμείνουμε ανυποχώρητα ότι στους Δήμους δεν πρέπει να γίνει καμιά μείωση προσωπικού, ότι η κινητικότητα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς διαθεσιμότητα με μετάταξη εργαζομένων σε Δήμους που έχουν ήδη μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Ο δικός μας Δήμος αντιμετωπίζει τέτοιες ελλείψεις, πολλοί από σας δουλεύετε εντατικά με φιλοτιμία για να καλύψετε τα κενά που αφήνουν οι συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων σας. Θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό, ότι πρέπει όλοι μαζί να αναδείξουμε στους κατοίκους της πόλης μας, πως αγωνιζόμαστε για τη δική τους εξυπηρέτηση, για το δικό τους συμφέρον. Οι Δήμοι αποτελούν το βασικό κομμάτι της κρατικής μηχανής που εξακολουθεί να λειτουργεί. Το βάρος του κοινωνικού κράτους, της προστασίας των οικονομικά αδυνάμων, έχει πέσει στις πλάτες μας. Λειτουργίες όπως οι Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΑΠΗ, το Βοήθεια στο Σπίτι, στηρίζουν χιλιάδες οικογένειες στην πόλη μας. Η καθημερινότητα των κατοίκων εξαρτάται από υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η συντήρηση των υποδομών, το πράσινο. Στηρίζουμε τα σχολεία, τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην τοπική μας κοινωνία. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα για την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Η διάλυση των Δήμων θα φέρει διάλυση της κοινωνίας μας. Γι αυτό δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους κατοίκους, τους συμπολίτες μας στο πλευρό μας. Άλλωστε οι εργαζόμενοι στο Δήμο είστε ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, δεν μπορεί κανένας να ξεχωρίσει και να δημιουργήσει αντιθέσεις ανάμεσα σε σας και στους γείτονες και φίλους σας, να ξεχωρίσει το Δήμο από την πόλη. Οφείλουμε όμως όλοι, πρώτα εμείς ως Διοίκηση του Δήμου και στη συνέχεια εσείς ως εργαζόμενοι για το συμφέρον και την εξυπηρέτηση αυτής της πόλης και αυτής της τοπικής κοινωνίας, να στηρίξουμε τη δουλειά μας και τη θέση μας στην κοινωνία. Οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κι αυτοί τεράστια προβλήματα με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, έχουν αυξημένες απαιτήσεις από εμάς. Ο άνεργος, η οικογένεια που τα φέρνει δύσκολα βόλτα, ο νέος που εργάζεται περιστασιακά, ο ηλικιωμένος που μειώνεται η σύνταξη του, δικαιολογημένα ζητούν να κάνουμε την ζωή τους λίγο καλύτερη, λίγο περισσότερο ανεκτή. Ακόμη λοιπόν και με λιγότερα μέσα, με λιγότερους ανθρώπους, με τα δικά μας προβλήματα να μας απασχολούν, πρέπει να κατορθώνουμε να τους εξυπηρετούμε. Πρώτα πρώτα, γιατί δεν φταίνε σε τίποτα για τις δικές μας δυσκολίες. Και επίσης, επειδή μόνον όλοι μαζί, Δήμος, εργαζόμενοι, κάτοικοι, μπορούμε να διεκδικήσουμε το συλλογικό καλό. Κι αυτό το συλλογικό πνεύμα πρέπει να μας καθοδηγεί καθημερινά. Γιατί μέσα σ αυτή την βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση, έρχεται να προστεθεί και μια άλλη, εξίσου απειλητική. Η κρίση αξιών της κοινωνίας μας. Συμπτώματα μας είχαμε από πολύ καιρό. Τα φαινόμενα διαφθοράς, η αναγόρευση της οικονομικής εξουσίας σε μόνο κυρίαρχο της κοινωνίας μας, η αγοραία αντίληψη για κάθε αγαθό. Σήμερα όμως το πρόβλημα βαθαίνει. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό λόγω της αποτυχίας των ανθρώπων που τους διαχειρίστηκαν. Ο ατομικισμός τείνει να κυριαρχήσει και οι συλλογικές αρχές να εγκαταλειφθούν. Η μια κοινωνική ομάδα καθοδηγείται από τα Μέσα Ενημέρωσης να κατηγορεί την άλλη. Κατηγορούν τους δημόσιους υπάλληλους για τεμπέληδες, τους εμπόρους και επαγγελματίες για φοροφυγάδες, τους συνταξιούχους ότι είναι βάρος στην κοινωνία, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και εργάτες ότι δεν είναι παραγωγικοί. Έτσι δεν θα πάμε πουθενά σαν χώρα, σαν κοινωνία. Χρειαζόμαστε ακριβώς το αντίθετο. Την αλληλεγγύη μεταξύ μας, τη στήριξη των αδυνάτων, την σωστή λειτουργία των θεσμών, την προτεραιότητα του συλλογικού καλού απέναντι στο ιδιοτελές συμφέρον. Όπως επίσης χρειάζεται το 2013 να σταματήσουν να πληρώνουν το βάρος της κρίσης οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικροί επαγγελματίες και βέβαια οι άνεργοι και οι νέοι. Η φτώχεια και η κοινωνική αδικία αποτελούν πολύ κακό σύμβουλο για μια κοινωνία, οδηγούν σε αδιέξοδες και απελπισμένες πρακτικές. Σαν κομμάτι αυτής της τραυματισμένης κοινωνίας και μεις, πρέπει να κάνουμε το χρέος μας για την εύρεση μιας θετικής διεξόδου. Με τη δουλειά μας καθημερινά και με τον αγώνα μας όποτε χρειάζεται. Να δώσουμε ελπίδα ο ένας στον άλλο και όλοι μαζί στην κοινωνία μας. Να βρούμε προοπτική για τον εαυτό μας, την οικογένεια μας, την πόλη μας. Σ αυτή την προσπάθεια σας ζητώ να σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου, στα εύκολα και στα δύσκολα. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι το δικό μου καθήκον απέναντι στην πόλη, στους κατοίκους και σε σας τους άμεσους συνεργάτες μου. Αναφορά Προέδρου του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχη Αττικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΔΝΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με αφορμή έγγραφο - καταγγελία που έλαβε από εργαζόμενο στον ΕΔΣΝΑ. Στο αναφερόμενο έγγραφο γίνεται μεταξύ άλλων λόγος περί απειλών για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου και της οικογένειάς του από τη «μαφία των σκουπιδιών». Με την αναφορά του ο κ. Σγουρός ζητά την εξέταση της βασιμότητας των καταγγελλομένων και την απόδοση ευθυνών σ όποιον κι αν αναλογούν. «Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Διαφάνεια παντού. Η δικαιοσύνη ας πράξει τη δουλειά της όπως ξέρει καλύτερα από τον καθένα» δήλωσε ο κ. Σγουρός. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡΙΑ-ΒΜ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 16/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός προτεραιότητας: Επείγον Χρόνος διατήρησης: Πενταετία ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 888/ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 490/ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή για την τμηματική προμήθεια φρέσκου γάλακτος, σε χάρτινη συσκευασία (ΤΕΤΡΑΠΑΚ) του ενός (1) λίτρου (ltr), με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο παράδοσης το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών και με αριθμό διακήρυξης: 296/ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, (4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 20ή του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη, του έτους 2013 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών, η π.μ. Η δημοπρατούμενη τμηματική προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο συνολικό ποσό των #96.820,10#, ενενήντα έξη χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει αναλυτικά τις παρακάτω πιστώσεις των προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών , ως εξής: Α) Τον Φ10 Κ.Α «Παροχή γάλακτος στους τακτικούς υπαλλήλους» με το ποσό των #47.397,29#, σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών Β) Τον Φ10 Κ.Α «Παροχή γάλακτος στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου» με το ποσό των #49.422,81#, σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των #4.841,01#, τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενός λεπτού, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και μία (1) μέρα παραπάνω από την ημερομηνία διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψη. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή στον μειοδότη-προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σχετική επαναληπτική διακήρυξη και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών, κα Καλύβα Αναστασία, στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο-φαξ: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. Επίσης, η παρούσα περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών http//www. dbda.gr. και στην κατηγορία / Επιλογή «Διακηρύξεις». Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

15 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ «Στρατικοποιείται» η Ευρωένωση; του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη «Τι βγαίνουνε μες απ τις κάννες/ των τουφεκιών; Ποιά αισθήματα;/ Ποιός λόγος; Ποιό σωτήρια μήνυμα;/ Ειδοποιείστε αυτούς τους στρατιώτες εκεί/ που τουφεκίζουν το αύριο» {«Προκήρυξη» Νικηφόρου Βρεττάκου, , ποιητή & πεζογράφου}. Απίστευτο; Κι όμως, αληθινό! Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στρατικοποιείται ολοταχώς, σύμφωνα με την έγκριση δύο σχετικών εκθέσεων, στις 22 Νοέμβρη 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τις εκθέσεις αυτές η Ευρωένωση μετατρέπεται και σε «στρατιωτική δύναμη» με επιχειρησιακές δυνατότητες συμπληρωματικές ή και ανταγωνιστικές με τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ! Και φυσικά, δεν ξεχνάμε ότι στις 10 Δεκέμβρη 2012 η ΕΕ πήρε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης! Εύλογα, διερωτάται ο καθένας: Απίστευτο; Δυστυχώς, αληθινό! Η μετατροπή και σε «στρατιωτική δύναμη» της Ευρωένωσης ακουμπά στη «Συνθήκη του Μάαστριχ», σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των διατάξεων της «Συνθήκης της Λισαβόνας» και άλλες συμφωνίες, όπως το «Βερολίνο+» με στόχο «την ενίσχυση της κοινής άμυνας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ». Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά ορισμένα αποσπάσματα από τις στρατιωτικού χαρακτήρα δυο εκθέσεις που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 1. «Είναι ανάγκη να εφαρμοστεί «η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας» (ΚΠΑΑ), ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμια δύναμη καταστολής, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των «πάρα πολλά εχόντων»». Εδικότερα: «Το νέο στρατηγικό πλαίσιο είναι να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή, ώστε να προάγει την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια, να προστατεύει τα συμφέροντά της σε παγκόσμιο επίπεδο και να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της. Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε απειλές, διεθνείς κρίσεις και συγκρούσεις, ειδικά στο γειτονικό της περιβάλλον». 2. «Αποτελεί αναγκαιότητα για την ΕΕ να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της αυτονομία μέσω της άσκησης ισχυρής και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, που θα της επιτρέπει να ενεργεί αυτόνομα». 3. «Είναι επιβεβλημένο η ΚΠΑΑ να εδραιώσει τη συμβολή της στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, μέσω των αποστολών και επιχειρήσεών της, που αποτελούν μέρος της συνολικής προσέγγισης που εφαρμόζει η ΕΕ έναντι μιας χώρας ή μιας περιοχής Η ΚΠΑΑ πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε κάθε είδους κρίση, ακόμη και σε συγκρούσεις στις γειτονικές της περιοχές Ζώνες άμεσης προτεραιότητας είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η ζώνη Πακιστάν-Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Κέρας της Αφρικής, η Σομαλία, ο Νότιος Σουδάν, το Μάλι, η Γεωργία, ακόμα και ο Ινδικός Ωκεανός». 4. «Πρέπει να προχωρήσει η συγκέντρωση και κοινή χρήση στρατιωτικών μέσων, ώστε να γίνει δυνατή η συνεργασία μεταξύ των κρατώνμελών στην αγορά, τη χρήση και την από κοινού διαχείριση στρατιωτικών ικανοτήτων». 5. «Στόχος: Η ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση πρέπει να είναι η συγκέντρωση ορισμένων επιχειρησιακών ικανοτήτων Οι κοινοπραξίες, οι κοινές πρωτοβουλίες και οι προτάσεις συγχώνευσης μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας». 6. «Παρά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο μηχανισμό ΑΤΗΕΝΑ, σε προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην πολιτική αξιοποίησης των μάχιμων μονάδων της ΕΕ, έως σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί καμία, αν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δύναμη πρώτης εισόδου, εν αναμονή της ανάληψης δράσης από άλλες δυνάμεις εξοπλισμένες για μεγαλύτερη διάρκεια». 7. «Τα κράτη-μέλη και η Ένωση είναι ανάγκη να αναπτύξουν μια πολιτική που εδράζεται στην πρόληψη, την ετοιμότητά τους και την αντιμετώπιση όλων των σημαντικών απειλών κατά της ασφάλειας, ιδίως αυτών που προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, στη στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας και σε τακτικές εκθέσεις του Συντονιστή της Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ». 8. «Η υποχρέωση της ΕΕ να κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την πρόληψη τρομοκρατικών απειλών στην ΕΕ και για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση». Η σπουδή της ηγεσίας της ΕΕ να προχωρήσει άμεσα στην στρατικοποίηση της Ευρωένωσης, σίγουρα, έχει σχέση με τα όσα τραγικά και αιματηρά γεγονότα που συμβαίνουν στη Συρία, στο Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Μάλι κι αλλού. Οι δυο ψηφισθείσες εκθέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ξεκάθαρες: Να γίνονται αστυνομικές ή στρατιωτικές επεμβάσεις σε στρατιωτικές αντιπαλότητες σε γειτονικές προς την ΕΕ χώρες, τρομοκρατικές πράξεις σαν αυτές που έχουμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό -- σε χώρες-μέλη της Ευρωένωσης, σε συλλαλητήρια π.χ. για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας κι Ελευθερίας και την πάταξη του ρατσισμού στην Ελλάδα, για τη διάλτυση μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων και συλλαλητήρια Όλα τα παραπάνω βοούν: Το «Δ Ράιχ» της ΕΕ παίρνει τα μέτρα του για να μη «διασαλευτεί» η «ησυχία» και η «τάξη» «των σιωπηλών αμνών» στις χώρες της Ευρωένωσης, που αναμένεται να γίνει σωστή κόλαση για τους λαούς από την επιβολή των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων. Γι αυτό και ετοιμάζουν άρον-άρον «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 Πανελλαδική ημέρα δράσης για τις αυξήσεις της ΔΕΗ από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ «Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα» Η Τρίτη 22 Ιανουαρίου καθορίστηκε ως πανελλαδική ημέρα δράσης και κινητοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αριστείδου, κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος, πραγματοποίησε, η Ανοιχτή Πόλη (δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ), με κεντρικό σύνθημα «Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα». «Όσο συνεχίζεται η μνημονιακή πολιτικής της εξαθλίωσης του λαού, τόσο περισσότερο αμφισβητούνται ακόμα και οι πιο βασικές κοινωνικές ανάγκες. Τα κόμματα της μνημονιακής κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ εξαπάτησαν χυδαία τον ελληνικό λαό, όταν προεκλογικά υπόσχονταν, ότι θα καταργηθεί το χαράτσι της ΔΕΗ και θα αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Τελικά, όχι μόνο δεν καταργήθηκε το χαράτσι, αλλά άλλαξε και το μείγμα της πολιτικής... προς το χειρότερο!» τόνισε η Ανοιχτή Πόλη στο κάλεσμά της. «Όμως ο λαός δεν ξεχνά και δε γονατίζει. Όπως ανάγκασε τις προηγούμενες κυβερνήσεις να τα «μαζέψουν» με το χαράτσι, με τη μαζική άρνηση πληρωμής και τους αγώνες του, έτσι μπορεί να το κάνει και τώρα. Αυτή η πολιτική δεν είναι απλά βάρβαρη και αντικοινωνική. Είναι και αδιέξοδη για τη δημόσια οικονομία, βαθαίνοντας παράλληλα και την ανθρωπιστική κρίση» πρόσθεσε. Παρόμοιες δράσεις με παρουσία των μελών του κόμματος και ενημέρωση των καταναλωτών πραγματοποιήθηκαν σε τοπικά υποκαταστήματα της χώρας, και στο Περιστέρι. Νέα κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές φοιτητών ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος. Προσδιόρισε το ποσό στα ευρώ από ευρώ (ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας) που ήταν αρχικά. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (τυφλοί, νεφροπαθείς, με αναπηρία άνω του 67% κ.ά.) ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του 2012, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις ευρώ κατά κεφαλήν από που Κυκλοφορεί... «Το Χαϊδεμένο Λιονταράκι» Το νέο βιβλίο της Χρυσάνθης Σπυροπούλου-Σπανού, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Χατζηλάκος. Η Περιστεριώτισσα συγγραφέας έρχεται με ένα ακόμη σπουδαίο βιβλίο να μας μιλήσει για τη μεγάλη φασαρία και τη διχόνοια που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα ζώα της ζούγκλας από την σκανδαλιά που έκανε ο ζωηρός και σκανταλιάρης Άρης, το μικρό πιθηκάκι, στο χαϊδεμένο λιονταράκι... και τον τρόπο που βρήκε ο σοφός γερο-ελέφαντας για να αντιμετωπίσει το θέμα και να ξαναφέρει την αγάπη και την ειρήνη ανάμεσα στα ζώα. Ένα σοβαρό θέμα, αυτό της διχόνοιας, πραγματεύεται στο βιβλίο της η κ. Σπυροπούλου-Σπανού. Με το δικό της μοναδικό τρόπο προβάλλει το γεγονός, που συχνά αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά και οι γονείς, τα αποτελέσματα της «αταξίας» και τις συνέπειες μιας σκανταλιάς, που μπορεί να είναι αθώα, αλλά προκαλεί κάποιες φορές μεγάλα προβλήματα. Και, βέβαια, με το δικό της σπουδαίο τρόπο, έμμεσα μέσα από τα λόγια του «σοφού», μας λέει πώς να το αντιμετωπίσουμε και να ξαναμονοιάσουμε! προβλεπόταν αρχικά. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις π.μ. στο Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24 στην Αθήνα. Στο Περιστέρι το βιβλίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο 30 Μαρτίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού συλλόγου Περιστερίου θεωρεί ότι οι διάφορες μορφές «Αλληλέγγυων δράσεων», που αναπτύσσονται τον τελευταίο καιρό στη χώρα και στην πόλη μας, αν και δεν λύνουν το πρόβλημα, τουλάχιστον ανακουφίζουν τους χειμαζόμενους από την οικονομική δυσπραγία συμπολίτες μας. Επιπλέον πιστεύει ότι αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τα κινήματα Xωρίς μεσάζοντες και Δίκαιο εμπόριο (fair trade) που αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, γι αυτό και καλεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου να συμμετάσχουν ενεργά και να βοηθήσουν την ομάδα κατοίκων του ΛΟΦΟΥ ΑΞΙ- ΩΜΑΤΙΚΩΝ, οι οποίοι σε συνεργασία με διάφορους παραγωγούς θα προχωρήσουν σε πώληση προϊόντων σε χαμηλές τιμές στην Αγία Αναστασία, στην περιοχή του λόφου στις 03/02/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e:

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 (συνέχεια από τη σελίδα 5) αποκτήσουν δεξιότητες που ήδη τις έχουν ή δε θα τις χρειαστούν. Δεν λείπουν οι δεξιότητες στο εργατικό μας δυναμικό. Θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. Είναι πολύ προτιμότερο να δωθούν τα χρήματα στους ωφελούμενους στο σύνολό τους από να τα σπαταλάνε κάποιοι σε διαφημίσεις και business plan εταιρειών που δε θα ιδρυθούν ποτέ. Για μας είναι σίγουρο ότι δε θέλετε τα χρήματα να πάνε στους δημότες αλλά στις διαφημιστικές και στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επανεκλογή σας ώστε να διαινωνιστεί αυτή η αθλιότητα. Παράλληλα στην ερώτηση για το κατά πόσο τα σχολεία (με τόσο μειωμένα κονδύλια) θα μπορούν να συντηρούν τα πράσινα δώματα μας απαντήθηκε ότι τα πράσινα δώματα θα βελτιώσουν το μικροκλίμα. Στην ερώτηση για το αν θα μπει ελεχγόμενη στάθμευση η Διοίκηση ήταν ειλικρινής και δεν απάντησε τίποτα. Προφανώς θα έχει βρεθεί ήδη η εταιρεία που θα το αναλάβει και δεν κάνει να το πολυσυζητάμε. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών είπε στην εισηγητική του ομιλία ότι θα φροντίσουν για τα θαλάσσια μπάνια και τις παιδικές κατασκηνώσεις αλλά το ποσό στο ετήσιο πρόγραμμα είναι μηδέν (εκτός αν βρήκε χορηγούς). Ήταν επίσης παράξενο όπου ένα έργο που εγκαινιάστηκε το 2009 είναι στο επιχειρισιακό της τετραετίας, κάποιοι της Διοίκησης τους εκνευρίστηκαν και όλοι οι Νέστορες του Δημοτικού Συμβουλίου έσπευσαν να μας κάνουν μάθημα αλλά κανείς δεν εξήγησε το γιατί. Ή είναι λάθος ή είναι εκ του πονηρού, καλό θα είναι να το διορθώσετε. Τέλος, δε θέλουμε να ασχολούμαστε με τις άλλες παρατάξεις αλλά η εικόνα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο παραήταν θλιβερή. Παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης κατανάλωσε τη μισή της ομιλία για την παράταξή μας και τον πολιτικό μας χώρο λες και διοικούμε εμείς το Δήμο και έχουμε φέρει εμείς τα μνημόνια. Αυτή η εικόνα ήταν θλιβερότερη και από το Δήμαρχο και τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης που αντάλλαζαν ατάκες μέχρι που η ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιων πολιτών σε συνδυασμό με το λάθος χειρισμό των ανθρώπων της Διοίκησης διέκοψε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε μια Διοίκηση που βρίσκεται στο πλάι του κόσμου, να είναι μαζί του και να αγωνίζεται και όχι να τον έχει για χειροκροτητή. Να τον παίρνει σοβαρά υπό όψιν της και να λειτουργεί με βάσει τις ανάγκες του. Είναι προφανές ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, αυτή η αντιπολίτευση, αυτή η λειτουργία του Δήμου δεν αρμόζει στους Περιστεριώτες και τις Περιστεριώτισσες. ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ» ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ («Αριστερή Κίνηση Περιστερίου»): Παρ ότι όλοι μιλούν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο απόσπασμα, υπό στραγγαλισμό, στο στόχαστρο κλπ., η Διοίκηση του Δήμου πάντα υποταγμένη στις αποφάσεις του κεντρικού κράτους και των κυρίαρχων επιδιώξεων του κεφαλαίου, της ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ συγκυβέρνησης της Ε.Ε. - ΔΝΤ, συγκαλύπτει τα πάντα. Αυτό κατ αρχάς το αντιλαμβάνεται κανείς με την πρώτη ανάγνωση της σωρείας των κειμένων που μας δόθηκαν τελευταία στιγμή για ένα τόσο σοβαρό θέμα σαν τον προϋπολογισμό, και το τεχνικό πρόγραμμα. Συμπεριφέρεται η Διοίκηση σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάνει προσπάθεια να αποπροσανατολίσει, να κουκουλώσει και να μπαλώσει τα πράγματα, για να περάσει η συγκυβέρνηση πιο εύκολα τους σκοπούς της, που είναι ο περαιτέρω στραγγαλισμός του θεσμού. Αποκορύφωμα του στραγγαλισμού του θεσμού είναι ότι χθες βράδυ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η συγκυβέρνηση της συμφοράς του λαού πέρασε το κατάπτυστο παρατηρητήριο για τους Δήμους, καταπατώντας κατάφορα το άρθρο 102 του Συντάγματος σχετικά με την Τ.Α. Και αντί να έχει ένα τουλάχιστον καταγγελτικό και διεκδικητικό ύφος ο προϋπολογισμός ώστε να συντονιστεί η πάλη ιδιαίτερα για έναν αγωνιστικό δήμο με πλούσια εμπειρία σαν τον δικό μας για να ανατραπεί αυτή η πολιτική και να πρωτοστατήσει μάλιστα τιμώντας τους αγώνες των κατοίκων του, μας καλεί να σκύψουμε το κεφάλι και να δεχτούμε την μοίρα μας, «να συγκρατήσουμε τις δαπάνες όπως πάντα κάνουμε τα τελευταία χρόνια μιας και η κρίση επηρεάζει αρνητικά τη χώρα μας και έτσι έχουμε υποστεί μείωση των εσόδων μας.» Στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πολιτική των κοινωνικών παροχών και της οικονομικής διαχείρισης περνούσε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τους Δήμους με έσοδα και δαπάνες που κινούνταν από το 30% του ΑΕΠ στις Σκανδιναβικές χώρες, μέχρι το 10% στην Κεντρική Ευρώπη, οι αυτοδιοίκητες δαπάνες στην Ελλάδα, περιορίζονταν από το 3% και κάτω. Αντίστοιχα το χρέος των Ελληνικών Δήμων που προσπαθούν σήμερα να τους εμφανίσουν σαν τους υπ αριθμόν 1 μπαταχτζήδες δεν αποτελούσε το 2011 παρά το 0,9% του συνολικού Δημόσιου Χρέους. Η επίθεση που έχει εξαπολυθεί σήμερα, μετά το ξέσπασμα της κρίσης και με την πολιτική των μνημονίων, απέναντι στους πόρους και τα όποια υπολείμματα αυτονομίας των δήμων, δεν αφορά την Τ.Α. και μόνο, αλλά το σύνολο των κοινωνικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων της κοινωνίας. Τομή και αφετηρία αυτής της εξέλιξης ήταν το πρόγραμμα Καλλικράτης που επέβαλε πραξικοπηματικά και από τα πάνω, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση διαρκούς παραβίασης της συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του θεσμού- τη μείωση των Δήμων από 1034 σε 325. Ταυτόχρονα περικόπτουν οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 60% μέσα στην τριετία Με την ακόμα μεγαλύτερη περικοπή κατά 1 δις 700 εκ. της κρατικής δαπάνης για τους Δήμους, που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 2013, η οικονομική τους κατάσταση αποκτά εφιαλτικές διαστάσεις. Σ αυτούς τους εξουθενωμένους οικονομικά, δήμους, είναι που έχουν ανατεθεί σήμερα 200 νέες αρμοδιότητες για να ξεφορτωθεί το κεντρικό κράτος, απ τις κοινωνικές του υποχρεώσεις, στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος, της διαχείρισης των απορριμμάτων, των μεταφορών. Για να περάσουν όλοι αυτοί οι τομείς στα χέρια των κάθε λογής κερδοσκόπων με επικεφαλής τον κ. Φούχτελ και τους επιχειρηματικούς ομίλους του. Μέσα από τις λεγόμενες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τα περιβόητα ΣΔΙΤ. Γι αυτό προϋπολογίζεται 1ευρώ για τη μεταφορά του γκαράζ και τη διαχείριση των απορριμμάτων, ευελπιστώντας στον επενδυτή ιδιώτη. Καθώς και με την θεσμοθέτηση του ψευδώνυμου «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών της Τ.Α.» που θα αποφασίζει και θα επιβάλλει όλο και νέους τοπικούς φόρους σε βάρος των δημοτών. (Και όλα αυτά την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και μερικές χιλιάδες άτομα βρίσκονται μπροστά στην απόλυση και την ανεργία μέσα απ τη λεγόμενη «διαθεσιμότητα») Σήμερα που μέτρα σαν κι αυτά αποφασίζονται και επιβάλλονται με την παραβίαση και αυτής ακόμα της λειτουργίας του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος, όχι με ψηφισμένους νόμους, αλλά με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, η τρικομματική χούντα και τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ, κατήγγειλαν τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζόμενων στους ΟΤΑ, γιατί δήθεν αυτοί είναι που θέτουν σε ομηρία όλη την κοινωνία. Έτσι και ο Δήμαρχος δεν έκλεισε ούτε 1 μέρα τον Δήμο παρά την απόφαση της ΚΕΔΕ, δεν κινητοποίησε τον κόσμο να αντιδράσει σ αυτή την πολιτική που στραγγαλίζει τους Δήμους, που διαλύει την κοινωνική πρόνοια, τη βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΑΠΗ, τους παιδικούς σταθμούς, που συγχωνεύει τα σχολεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην υγεία, που εξαθλιώνει τους δημότες μας. Η πραγματικότητα δηλαδή είναι ότι μετατρέπεται ολόκληρη η κοινωνία, όμηρος της δικής τους πολιτικής και ότι η επιβολή αυτών των μέτρων, κατεδαφίζει και τα τελευταία υπολείμματα του κοινωνικού κράτους που έχει απομείνει. Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, θα έπρεπε να ασχοληθεί με σχεδιασμό έργων Κοινωνικής Υποδομής, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε συνεργασία με τα δημοτικά διαμερίσματα. Ο δήμος, είναι απροετοίμαστος, δεν έχει καμία οργανωμένη δημόσια δομή, ώστε η προσφορά προς την κοινωνία, να μην προσβάλει την αξιοπρέπειά της. Αντ αυτού, η Διοίκηση λέει, ότι θα κάνει μόνο έργα από το ΕΣΠΑ, για τα οποία δεν απαιτείται ούτε 1 ευρώ από το Δήμο. Αλήθεια, δεν είναι δημόσιο χρήμα; Δεν φορολογούνται γι αυτά οι Έλληνες πολίτες; Δεν είναι καταδικαστέα, η επιλεξιμότητα των έργων να γίνεται από την Ε.Ε. με άλλα κριτήρια από αυτά που έχει ανάγκη ο Δήμος μας; Έχει γίνει καμιά διεκδίκηση για να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Απολύτως καμία, ειδικά από τον Δήμο μας, που υποτάσσεται πλήρως στην Ε.Ε. και την Κυβέρνηση.» ΗΛΙΑΣ ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ανεξάρτητος σύμβουλος): Τα οικονομικά δεν τα γνωρίζω πολύ καλά, αλλά τόσο χρόνια που ασχολούμαι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπαθώ με απασχόληση και διάβασμα να καταλάβω κάποια πράγματα για να λύνω τις απορίες μου με το Θανάση το Γιαννόπουλο, τον προϊστάμενο Οικονομικών υπηρεσιών, με τον αντιδήμαρχο και με άλλους, που έχουν βαρεθεί να με βλέπουν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που έχω μάθει είναι να βλέπω πάντα το ίσιο και ότι ο ήλιος βγαίνει από την ανατολή, κι αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, δεν νομίζω να είναι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων για τον προϋπολογισμό που μας παρουσίασε σήμερα, όταν αναγκάζεται μ αυτά τα μέτρα, μ αυτές τις περικοπές, μ αυτές τις δεσμεύσεις να μην μπορεί να δώσει περισσότερα χρήματα στην κ. Κορόγιαννη, την πρόεδρο του ΠΑΑΠ για λογαριασμό της κοινωνικής πολιτικής, ή στον ΑΟΔΗΠ, ή στα ΚΑΠΗ κ.λπ. Εγώ συγχαίρω τόσο τον αντιδήμαρχο, όσο και το οικονομικό επιτελείο, που έφεραν σήμερα ένα πραγματικό και υλοποιήσιμο προϋπολογισμό συνταγμένο κάτω από τις δυσκολίες που προανέφερα και γι αυτό θα έχουν μια θετική ψήφο από εμένα. ΑΛ. ΠΛΕΣΤΗΣ («Περιστέρι για Όλους»): Θα σταθώ σ αυτά που είπε ο δήμαρχος στον κ. Πουλιάση, ότι δεν έχει εμπειρία και χρειάζεται φροντιστήριο. Πράγματι δεν έχουμε εμπειρία στο χώρο, αλλά η εμπειρία που χρεώνει τους Δήμους και υποθηκεύει το μέλλον των πολιτών δεν μας χρειάζεται ούτε θέλουμε να την αποκτήσουμε. Πράγματι δεν το γνωρίζουμε αυτό το άθλημα και είμαστε υπερήφανοι γι αυτό. Ο προϋπολογισμός που μας φέρατε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας μίζερης πολιτικής. Και προσπαθεί να αποκρύψει ότι ο Δήμος Περιστερίου έχει χρεοκοπήσει. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΚΟΒΙΝΑΣ («Περιστέρι για Όλους»): Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν είναι το πρόγραμμα της κοινωνίας, δεν είναι το πρόγραμμα που θέλει ο Περιστεριώτης. Έχετε επιλεκτικά προγραμματίσει τα έργα, αφήνοντας απέξω περιοχές όπως είναι η περιοχή κάτω από την Κύπρου, την περιοχή Τσαλαβούτα, όπου πνίγονται κάθε φορά που βρέχει. Αρνείστε να δώσετε στοιχεία των φακέλων των έργων σε δημοτικούς συμβούλους λες και δικαίωμα έχετε μόνο εσείς στην πρόσβασή τους. Επίσης σας καταλογίζω ότι δεν ανεβάσατε το επιχειρησιακό σας πρόγραμμα δράσης στο σάϊτ του Δήμου ως έχετε υποχρέωση μέσα στο πλαίσιο της διαφάνειας. Γιατί, τι φοβάστε; ΒΙΒΗ ΦΟΥΝΤΑ («Περιστέρι για Όλους»): Είμαστε εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι κι έχουμε θεσμικά όλοι ίσα δικαιώματα όπως και υποχρεώσεις. Μέσα στις υποχρεώσεις μας είναι να ζητάμε στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων μας. Ζήτησα από την υπηρεσία το φάκελο των τεχνικών έργων, και με διάφορες δικαιολογίες μου αρνήθηκαν να μου τον δώσουν. Από τη διοίκηση μας έλεγαν βεβαίως πηγαίνετε να πάρετε ότι στοιχείο θέλετε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πήγαμε και ο αρμόδιος υπάλληλος αρνήθηκε να μας δώσει τα στοιχεία με τη δικαιολογία ότι είναι δημόσια έγγραφα. Όταν του είπαμε ότι έχει υποχρέωση να μας τα δώσει μας είπε να κάνουμε αίτηση και να την πρωτοκολλήσουμε. Κάναμε και την αίτηση, γιατί οι προθέσεις είναι καλοπροαίρετες και δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους προϊστάμενους των υπηρεσιών. Έχουν περάσει όμως δύο μήνες και απάντηση δεν πήραμε. Ερωτώ τη διοίκηση, οι προϊστάμενοι δεν ακολουθούν τις εντολές σας; ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ (αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου): Κύριοι δεν έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε υπό γερμανική κατοχή. Στα ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως) αναγράφεται από κάτω Βερολίνο. Όλα συντάσσονται στο Βερολίνο και οι δικοί μας απλά τα υπογράφουν. ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΩΤΑ (απαντώντας στους κ. Στ. Μουκοβίνα και Βιβή Φουντά): Το να έχει κάποιος την απαίτηση να πάρει τις πλήρεις μελέτες ενός έργου χωρίς να δώσει έστω ένα χαρτί, χωρίς να βεβαιωθεί η τεχνική υπηρεσία για ποιο σκοπό είναι δύσκολο να δοθούν. Τα σχέδια αυτά φέρουν την υπογραφή τους. Μπορείτε να δείτε οτιδήποτε, θέλετε, αλλά κάποια πράγματα δεν δίνονται γιατί είναι πνευματική τους ιδιοκτησία και δεν μπορούν να τα δώσουν. Έχουμε καταφύγει στη νομική υπηρεσία και περιμένουμε να το λύσει. Εδώ επενέβη ο κ. Δημ. Κυριακόπουλος ο οποίος είπε στην κ. αντιδήμαρχο, ότι όταν επικαλείται απαγορεύσεις να αναφέρει το νόμο που τα απαγορεύει. Η λέξη και μόνο «απαγορεύεται», χωρίς να αναφέρεται ο νόμος είναι αυθαίρετο. Τέλος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών έδωσε ορισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ακολούθησε η ψηφοφορία. Ο προϋπολογισμός και το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης ψηφίστηκαν με 24 θετικές ψήφους και 14 αρνητικές. Υπέρ ψήφισαν οι 23 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας συν την ψήφο του ανεξάρτητου κ. Ηλία Ψυρόγιαννη και οι 14 αρνητικές ήταν οι ψήφοι των παρόντων συμβούλων όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

17 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας από Συλλόγους εκπαιδευτικών ΠΕ και Ενώσεις Γονέων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και συνάντηση με το νέο Περιφερειακό Διευθυντή κ. Γκίνη Δημήτρη. Για τη συνάντηση ενημέρωσε σχετικά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών: «Αναφέρθηκαν όλα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα το δημόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός και ζητήθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις από πλευράς διοίκησης. Συγκεκριμένα οι άξονες της παρέμβασης ήταν: Η υποχρηματοδότηση Υποσιτισμός Εκπαιδευτικά κενά Με βάση τη σημερινή ενημέρωση τα κενά στη Γ Αθήνας είναι, 11 Δασκάλων, 4 Νηπιαγωγών, 2 Πληροφορικής και 1 Θεατρικής Αγωγής. Επίσης συνεχίζεται η κατάσταση που υπάρχει εδώ και μήνες με τις ειδικότητες όπου λείπει το 10% των ωρών με αποτέλεσμα τεράστια προβλήματα στα ολοήμερα και τα ξενόγλωσσα μαθήματα (υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν κάνει καθόλου αγγλικά από την αρχή της χρονιάς). Τα 11 κενά των Δασκάλων κατανέμονται ως εξής: 11ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ (έχει γίνει ανεπίσημη σύμπτυξη τμημάτων και λειτουργεί τμήμα με 28 μαθητές) 11ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (18 ώρες) 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (έχει γίνει ανεπίσημη σύμπτυξη τμημάτων) 30ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (θα προκύψει από 24/1) 11ο ΙΛΙΟΥ (τάξη υποδοχής) 3ο ΙΛΙΟΥ 7ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (τμήμα ένταξης) 14ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (εδώ και 3 εβδομάδες, Δ τάξη) 4ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (εδώ και 2 εβδομάδες, Δ τάξη) 5ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (εδώ και 2 μήνες) 16ο ΙΛΙΟΥ Συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων Αξιολόγηση Κτηριακό Αντισταθμιστική αγωγή Αναλυτικά αναφέρθηκαν τα εξής: Το 2013 σχεδιάζεται από κυβέρνηση ΕΕ και ΔΝΤ να δοθεί η χαριστική βολή και στα δημόσια σχολεία. Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε είναι ο χειρότερος των τελευταίων ετών. Οι δαπάνες για την παιδεία κατρακύλησαν στο 2,51% του ΑΕΠ. Τα κονδύλια για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με τον περσινό, ισχνό προϋπολογισμό (-215 εκατ.). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας θα χάσουν ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ * ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ * ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περί τα 295 εκατ. (μείωση 14% σε σχέση με πέρυσι). Η οριακή λειτουργία των σχολείων θα μηδενιστεί το 2013 με τις περικοπές αυτές. Διεθνής εμπειρία υπάρχει. Και τους καθοδηγεί. Τα σχολεία θα βρεθούν στο έλεος χορηγών και η εκπαίδευση θα είναι πλήρως ελεγχόμενη από την αγορά. Η αξιολόγηση των επιδόσεων της κάθε σχολικής μονάδας είναι το όχημα της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση «παγώνει». Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 60 εκατ., ενώ πέρυσι τα 100 εκατ. που δόθηκαν δεν κάλυψαν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Μαθητές πεινάνε τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει το πρόβλημα υποσιτισμού και εξαντλεί τις υποτιθέμενες πρωτοβουλίες της, σε έγγραφα που μεταθέτουν το πρόβλημα στην Εκκλησία και τους δήμους. Εκεί προτρέπει τους διευθυντές των σχολείων να απευθύνονται, όταν διαπιστώνουν προβλήματα σίτισης στους μαθητές τους!!! Τα σχολεία έχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα και καμία ελπίδα δεν υπάρχει ότι τα κενά θα καλυφθούν, καθώς το υπουργείο Παιδείας διαθέτει μόλις 120 πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών. Σήμερα στη Γ. Αθήνας υπάρχουν 13 κενά δασκάλων και 8 νηπιαγωγών, ενώ λείπουν περίπου το 10% των ωρών των ειδικοτήτων. Σχολεία και τμήματα συγχωνεύονται, η εκπαίδευση διαλύεται. Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει νέο κύμα συγχωνεύσεων από την επόμενη σχολική χρονιά. Από το χάρτη της εκπαίδευσης θα εξαφανιστούν περίπου σχολεία (το 10%), ενώ ακόμη και τώρα γίνονται συγχωνεύσεις τμημάτων, καθώς δεν θα γίνουν οι απαιτούμενες προσλήψεις. Λιγότερα σχολεία σημαίνουν περισσότερους μαθητές στην τάξη και λιγότερους εκπαιδευτικούς. Η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας πιστά επιταγές της ΕΕ, σκοπεύει όχι μόνο να μηδενίσει τους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά να μειώσει περαιτέρω το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο ήδη έχει συρρικνωθεί την τελευταία τριετία λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων. Πώς θα το καταφέρει; Μέσω του μηχανισμού της αξιολόγησης. Το Προεδρικό Διάταγμα θα είναι έτοιμο τον Μάρτιο, αλλά κυρίως μέσω των συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολείων που θα βγάλουν υπεράριθμους χιλιάδες καθηγητές και δασκάλους. Από το μεσοπρόθεσμο, ήδη, θεσμοθετήθηκαν οι αναγκαστικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Ακόμη δεν υπάρχει απάντηση για τους εκπαιδευτικούς που δεν θα βρεθεί θέση για να πάνε. Διαφαίνεται από τα σχέδια της αξιολόγησης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να αλλοιώσει το κεντρικό σύστημα διορισμού και κατανομής του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα θυμίσουμε ότι από τέλη Αυγούστου, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ Αθήνας Πρότεινε αρχικά την κατάργηση του 28ο Δημ. Σχολείου Περιστερίου και του 46ο νηπ/γείου Περιστερίου, τον υποβιβασμό του 29ου Δημ. Σχολείου Περιστερίου και του 22ου νηπιαγωγείου Ιλίου. Πρότεινε για συγχώνευση το 5ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου, το 11ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου, το 36ου Δημ. Σχολείο Περιστερίου, το 47ο Δημ.Σχολείο Περιστερίου. Σύμπτυξε τμήματα στο 5ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου και μετακίνησε συνάδελφο σε σχολείο με το αιτιολογικό ότι η μετακίνηση θα βοηθούσε τη διαχείριση κρίσης που δημιουργήθηκε από πλευράς της διοίκησης. Παρόλα αυτά η συνάδελφος «βρέθηκε» σε άλλο σχολείο. Καταργήθηκαν με απόφασή της τα τμήματα τσιγγανοπαίδων (2ο και 5ο Δημ. Σχολεία Αγίας Βαρβάρας) Σύμπτυξε και κατήργησε τμήματα σε νηπιαγωγεία, με μετακινήσεις νηπίων και διακοπές φοίτησης προνηπίων (5ο νηπιαγωγείο Ιλίου, 3ο και 11ο νηπιαγωγεία Καματερού, 2ο νηπιαγωγείο Περιστερίου). Σύμπτυξε τμήματα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω και στο16ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω. Η μόρφωση των μαθητών είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος για όλα τα παιδιά του λαού. Αγωνιζόμαστε για ένα ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας. ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 15% για την παιδεία από τον Γ.Κ.Π. Κανένας γονιός να μην πληρώσει για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων. και για μεταφορά μαθητών. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης των υποσιτισμένων παιδιών. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις δαπάνες των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΓ- ΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Κατάργηση όλων των αντιεκπ/ κών νόμων και διατάξεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Όχι στην αυτοαξιολόγηση και στην αξιολόγηση. Απειθαρχία κι ανυπακοή. Κατάργηση στην πράξη. Συνολική απόρριψη της νέας διοικητικής δομής. Όχι στο «νέο σχολείο» και το «νέο λύκειο» της αγοράς, των ταξικών φραγμών. Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Παιδεία. Έξω οι επιχειρήσεις και οι χορηγοί από τα σχολεία. Καμία συγχώνευση, να μην κλείσει κανένα σχολείο. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Ειδική Αγωγή για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δημόσιες επαγγελματικές σχολές μετά το 12χρονο. Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση. 15 μαθητές ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο και Α, Β τάξεις του δημοτικού και 20 στις υπόλοιπες. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση με μόνιμους διορισμούς. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών (ωρομισθίων κι αναπληρωτών) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμες, καθαρίστριες...). Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, μέτρα αντισεισμικής προστασίας, εξασφάλιση υγιεινής στα σχολεία. Σε σχέση με τα σχολεία ολοήμερης λειτουργίας (κλασικά και διευρυμένου ωραρίου) διεκδικούμε άμεσα μέτρα: 1) Πλήρης σίτιση όλων των μαθητών στο σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση και το παιχνίδι των μαθητών, 3) 15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά στην προετοιμασία της μελέτης για την επόμενη μέρα, 4) Όλα τα βασικά μαθήματα στις πρώτες διδακτικές ώρες. Το Αθλητικό Τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για τα χαράτσια της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας σε συλλόγους και αθλητές Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι αντιμάχεται τη μνημονιακή πολιτική που οδηγεί τον αθλητισμό στην καταστροφή και τον μετατρέπει σε είδος πολυτελείας. Η μείωση των επιχορηγήσεων, η οποία σχεδιάζεται κατ επιταγή της τρόικα αλλά μέχρι σήμερα κρύβεται επιμελώς από την αθλητική ηγεσία, θα είναι τέτοιου μεγέθους, ώστε σε λίγες ημέρες δεν θα μπορούμε να μιλάμε για αθλητισμό στην Ελλάδα. Η τρόικα εσωτερικού αδιαφορεί για τις επιπτώσεις στη νεολαία μας και ο αρμόδιος Υφυπουργός αθλητισμού σιωπά. Ταυτόχρονα κάποιοι αθλητικοί παράγοντες, συνηθισμένοι στην διαχείριση του σάπιου αθλητισμού που δημιούργησαν στο παρελθόν μαζί με τους κομματικούς μηχανισμούς της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ασχολούνται μόνο πως θα περισώσουν την καθεστηκυία τάξη και πως θα παζαρέψουν τη θέση τους στις επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Έτσι έμαθαν, έτσι συνεχίζουν. Τρανταχτό παράδειγμα και όχι μοναδικό, είναι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, που ενώ μέχρι το 2012 επιχορηγήθηκε με 3,9 εκατ. ευρώ, για το 2013 δεν προβλέπεται να λάβει περισσότερα από 1,7 εκατ. ευρώ. Η διοίκησή της αντί να ξεσηκώσει κύμα διαμαρτυρίας από τους αθλητικούς συλλόγους, τους αθλητές και τους προπονητές, ώστε να αποτραπεί η καταστροφή, φορτώνει με πρόσθετο χαράτσι τους συλλόγους και τους γονείς (που ήδη πλήρωναν παράβολα για την έκδοση και ανανέωση των δελτίων, τις μεταγραφές, το πετρέλαιο, τους ναυαγοσώστες, τη καθαριότητα σε αρκετά κολυμβητήρια): τώρα επιβάλλει και χρηματική συμμετοχή ανά αθλητή και ανά αγώνισμα, για τη συμμετοχή σε ημερίδες και Πανελλήνια πρωταθλήματα, καταργεί τα οδοιπορικά για τα εκτός έδρας Πανελλήνια πρωταθλήματα. Η κολύμβηση, από τα μαζικότερα αθλήματα στη χώρα κινδυνεύει να διαλυθεί, με απομάκρυνση χιλιάδων ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Γκίνης δεσμεύτηκε να απαντήσει στα συγκεκριμένα θέματα που θίχτηκαν, αφού ο ίδιος πρώτα ενημερωθεί πλήρως. Στις γενικές αναφορές του επισήμανε ότι ο χώρος της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με τάσεις επιδείνωσης και ότι στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της υπάρχουσας πραγματικότητας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών η μόνη λύση είναι η αξιοποίηση των ΕΣΠΑ μιας και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να προσφέρει. Το πώς όμως θα καλυφτούν άμεσα τα εκπαιδευτικά κενά, αφού μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών, είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα για το οποίο περιμένουμε απαντήσεις. Τέλος αξιολόγησε ως βερμπαλιστική την άποψη ότι αυτή η πολιτική οδηγεί στην πλήρη κατάρρευση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, σε αντίφαση με την παραδοχή από πλευράς του ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει σε κάτι από όσα είπαμε! Συνάδελφοι, ισσες το Δ.Σ. του Συλλόγου αφού λάβει υπόψη του και τις συγκεκριμένες απαντήσεις του Περιφερειακού Διευθυντή (θα κοινοποιηθούν) θα καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο προγράμματος δράσης. Συνεχίζουμε αταλάντευτα το δρόμο του αγώνα το δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής». παιδιών από τα ήδη παγωμένα κολυμβητήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ καλεί όλους τους συλλόγους, αθλητές, προπονητές και γονείς να αντισταθούν με κάθε αγωνιστικό τρόπο στην επερχόμενη καταστροφή. Θα βρεθεί στο πλάι τους σε κάθε κινητοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ λαμβάνοντας την εντολή διακυβέρνησης της χώρας, θα προχωρήσει άμεσα σε μέτρα ενίσχυσης της κολύμβησης και διασφάλισης λειτουργίας των κολυμβητηρίων, όπως για παράδειγμα : 1. Χρηματοδότηση των εγχώριων πανελλήνιων πρωταθλημάτων και ταυτόχρονα συνεχή-αυστηρό έλεγχο της διαχείρισης των πόρων από τις ομοσπονδίες, μέσα από το σύστημα ενιαίας αρχής πληρωμών που έχουμε επεξεργασθεί 2. ειδική τιμολογιακή και φορολογική πολιτική στα καύσιμα, όταν πρόκειται για τη λειτουργία δημόσιων αθλητικών χώρων 3. συνεργασία και πολύπλευρη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα εποπτευόμενα από αυτή κολυμβητήρια 4. ένταξη των κολυμβητηρίων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων σε προγράμματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να τις καταστήσουμε ενεργειακά αυτοδύναμες, βιώσιμες και σε πολλές περιπτώσεις επικερδείς 5. στελέχωση με εξειδικευμένο τεχνικό και ιατρικό προσωπικό ώστε να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των αθλουμένων Τέλος δηλώνουμε ότι, η εξελισσόμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και παραχώρησης δημόσιων κολυμβητηρίων σε συμφέροντα που τα καλοβλέπουν τυχοδιωκτικά σαν εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, θα ανατραπεί. Ο αθλητισμός με κυβέρνηση της Αριστεράς θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. 17/1/2013 Το Αθλητικό Τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 Περιφέρεια Αττικής: Απολογισμός Δράσης για Αντιπλημμυρική Προστασία: Περίπου 300 εκ. Ευρώ συνολικά για έργα χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους, από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (έτη 2011 και 2012) Αναλυτικά: - Περαιώθηκαν μέσα στο 2012 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 70 εκ. ευρώ - Εκτελούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 135 εκ. ευρώ, - Δημοπρατήθηκαν ή δημοπρατούνται άμεσα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκ. ευρώ Εκτίμηση: Συνολικό κόστος αντιπλημμυρικής θωράκισης για την Αττική πάνω από 2 δις ευρώ Τον Απολογισμό Δράσης της Περιφέρειας Αττικής στο θέμα της Αντιπλημμυρικής Προστασίας ανέλυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά τη διάρκεια της χθεσινής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης, αφού αναφέρθηκε λεπτομερώς στη σπουδαιότητα, τα αίτια και τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος της Αντιπλημμυρικής Προστασίας, ανέλυσε το ρόλο, τους στόχους και τις προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής στην προσπάθειά της να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των 5 εκ. πολιτών της. «Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι δύσκολα και μεγάλου κόστους. Η αντιπλημμυρική προστασία είναι μία σύνθετη δραστηριότητα που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, Αριθμ. πρωτ.: 1019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι: Προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα, με υδροφόρα πλοία για τα έτη , ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 πλέον του ΦΠΑ. Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ έως και της παραδόσεως αυτού στις θέσεις υποδοχής του Δήμου Αίγινας και του τοπικού Διαμερίσματος Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Χρ. Λαδά 1 - Αίγινα) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή το αποτέλεσμα αυτού κριθεί ασύμφορο, αυτός επαναλαμβάνεται μετά από πέντε (5) ημέρες από της νέας δημοσίευσης της διακήρυξης. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μεταφοράς του νερού θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και των Π.Δ 59/2007 και 60/2007. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους ,88 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα , και , Ο Δήμαρχος Αίγινας Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, Αριθμ. πρωτ.: 1020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι: Προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό, με υδροφόρα πλοία για τα έτη , ενδεικτικού προυπολογισμού ,00 πλέον του ΦΠΑ. Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης μεταφοράς ανά σταθερής πολιτικής βούλησης. Ένα αντιπλημμυρικό έργο καθίσταται ουσιαστικό ανενεργό, εάν δεν αποτελεί μέρος ενός ολόκληρου δικτύου με το οποίο να συνδέεται και στο πλαίσιο του οποίου να λειτουργεί. Στους στόχους της Περιφέρειας Αττικής κεφαλαιώδους σημασίας θέμα είναι η ύπαρξη ενός γενικότερου σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει το σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων, όχι μόνο αυτών που εκτελούνται ή προγραμματίζεται να εκτελεσθούν, αλλά και των υπαρχόντων σύγχρονων και μη, προκειμένου να σταματήσει η κατασπατάληση και να γίνει ορθολογική χρήση των ήδη πολύ περιορισμένων πόρων». Οι βασικοί άξονες της πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής στην αντιπλημμυρική προστασία επικεντρώνονται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση: Όσον αφορά την πρόληψη, εκπονούνται μελέτες οριοθέτησης των σημαντικών υδατορεμάτων της Αττικής, με πολύ περιορισμένο κόστος, καθώς αφορούν μόνο μελέτη και όχι κατασκευή και είναι πολύ σημαντικές, με πολλαπλά και άμεσα οφέλη Όσον αφορά την αντιμετώπιση με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: - Περαιώθηκαν εντός του 2012 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 70 εκ. ευρώ, - Εκτελούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 135 εκ. ευρώ, - Δημοπρατήθηκαν ή δημοπρατούνται άμεσα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκ. ευρώ. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Σήμερα για εμάς είναι μια μέρα δικαίωσης για το σχεδιασμό που έγκαιρα είχαμε κάνει ήδη από το 2003 ως Νομαρχία Αθηνών, οπότε και είχαμε θέσει την αντιπλημμυρική θωράκιση ως πρώτη προτεραιότητα. Για άλλη μια φορά η Περιφέρεια Αττικής επωμίζεται τις ευθύνες του Κεντρικού Κράτους και συνεχίζει να έχει ως πρώτη προτεραιότητά της την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομών που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας της ζωής των 5 εκ. πολιτών της». κυβικό μέτρο πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ έως και της παραδόσεως αυτού στις θέσεις υποδοχής των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Χρ. Λαδά 1 - Αίγινα) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή το αποτέλεσμα αυτού κριθεί ασύμφορο, αυτός επαναλαμβάνεται μετά από πέντε (5) ημέρες από της νέας δημοσίευσης της διακήρυξης. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μεταφοράς του νερού θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και των Π.Δ 59/2007 και 60/2007. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους ,40 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα , και , 20019). Ο Δήμαρχος Αίγινας Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης Χιλιάδες κόσμου στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στο κέντρο της Αθήνας Χιλιάδες κόσμου πήραν μέρος το μεσημέρι του Σαββάτου στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Ομόνοια, με σύνθημα «Αθήνα, πόλη αντιφασιστική» με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό ρατσιστικής βίας, την άγρια δολοφονία του νεαρού Πακιστανού μετανάστη με μαχαίρι στα Πετράλωνα. Κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου ήταν «Έξω οι νεοναζί». Μετά από τη συγκέντρωση στην Ομόνοια, η πορεία κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα όπου και έγινε συναυλία. Πριν από την συγκέντρωση στην Ομόνοια, μέλη της πακιστανικής κοινότητας στην Αθήνα μετέφεραν στην πλατεία Κοτζιά το φέρετρο με τη σορό του θύματος και προσευχήθηκαν. Στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο συμμετείχαν δεκάδες οργανώσεις, συνδικάτα, νεολαίες κομμάτων και πολιτικές οργανώσεις, σύλλογοι φοιτητών και μαθητών, κοινότητες μεταναστών, σύλλογοι φιλάθλων ομάδων, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, δήμοι, η ΑΔΕΔΥ και η ΚΕΔΕ. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η διεθνής διάσταση της κίνησης, καθώς το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Κεντρικά συνθήματα της εκδηλώσεις είναι: «Έξω οι νεοναζί», «όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης» και «ιθαγένεια για όλα τα παιδιά». Η κινητοποίηση υποστηρίζεται από την κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή», κοινότητες μεταναστών, τα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας, του Ελληνικού-Αργυρούπολης, του Γαλατσίου, της Ν.Ιωνίας, του Ν.Ηρακλείου, του Κορυδαλλού, της Πετρούπολης, του Ταύρου-Μοσχάτου, του Ρεθύμνου, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, συνδικάτα και φοιτητικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. ΚΟΧ /01/ Περιφέρεια Αττικής - Δυτικός Περιφερειακός Τομέας Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον (Αντίρροπον Α.μ.Κ.Ε.), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής Δυτικής Αττικής», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ- ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), προκηρύσσει 9 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, Η ειδικότητα είναι: A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 9 ΣΥΝΟΛΟ 9 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 25/01/2013 έως και 04/02/2013, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΝΤΙΡΡΟ- ΠΟΝ Α.μ.Κ.Ε., Βερανζέρου 23, Τ.Κ Αθήνα, Υπεύθυνες Επικοινωνίας: κα Σπηλιωτοπούλου Έλενα, κα Βλάχου Κωνσταντίνα (τηλ , Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες: 10:00-13:00) Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση: α) στα γραφεία του Δικαιούχου, β) σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δήμων όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα, γ) σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας του Πειραιά, στην οποία υλοποιείται το Πρόγραμμα, δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www. epanad.gov.gr) και ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

19 Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Με το σκορ ή μάλλον με τη διαφορά των δύο πόντων, που κέρδισε τα περισσότερα παιχνίδια φέτος το Περιστέρι με την ίδια έχασε εκτός έδρας από τον Ηλυσιακό (66-64). Το Περιστέρι, έχασε γιατί δεν ήταν εύστοχο και ψύχραιμο στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, όταν και ήταν μπροστά στο σκορ με 63-64, αλλά ένα τρίποντο του κορυφαίου του παιχνιδιού παίχτη του Ηλυσιακού Στόγκλιν 16 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και η αστοχία του Παπαντωνίου δύο φορές στέρησαν το Περιστέρι πρώτον από την ισοπαλία και την παράταση και δεύτερον τη νίκη. Ο Ντάρεν Ουίλιαμς ήταν ασταμάτητος μετά το τζάμπολ για τους Περιστεριώτες με αποτέλεσμα να ξεφύγουν Ο Ηλυσιακός αντέδρασε και μείωσε σε με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το Περιστέρι διατήρησε μικρό προβάδισμα στη 2η περίοδο, με τον αρχηγό του, Αλέκο Πέτρουλα, να μοιράζει τη μία ασίστ μετά την άλλη και τον Ουίλιαμς να συνεχίζει να σκοράρει κατά βούληση. Πάντως και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες, απόρροια της κρισιμότητας του αγώνα στην προσπάθεια των δύο ομάδων για παραμονή στη μεγάλη Κατηγορία. Η έναρξη της 3ης περιόδου βρήκε το Περιστέρι στο +3, 28-31, αλλά εδώ ανέλαβε δρλάση ο Στόγκλιν. Με δικούς του 14 διαδοχικούς πόντους ο Ηλυσιακός ξέφυγε με στο 26ο λεπτό. Χάινς, Θορν και Ουίλιαμς απάντησαν πάντως με αποτέλεσμα να μειώσει σε στο 30 το Περιστέρι. Μάχη σώμα με σώμα έγινε μέχρι το τέλος στην 4η περίοδο. Με τρίποντο του Παπαντωνίου και καλάθι του Κανονίδη, το Περιστέρι βρέθηκε ξανά στο +4, στο 34, ενώ στο 37 ο Αντώνης Μάντζαρης με τρίποντο «έγραψε» το Κι όμως ο Ηλυσιακός είχε την ψυχραιμία και τη σοβαρότητα να αντιδράσει και με τον Στόγκλιν να ευστοχεί σε τρίποντο πήρε τα ηνία στο προβάδισμα 66-64, 15 πριν τη λήξη, σκορ που ήταν και το τελικό, αφού ο Παπαντωνίου δεν μπόρεσε να απαντήσει. Το σκορ στα δεκάλεπτα: 17-18, 28-31, 51-49, ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: Καυκής, Αράπης, Αναγκόνι 12, Αποστολίδης 9, Χατζής 2, Δορκοφίκης 3, Αντωνάκης 6, Κρίπι 2, Στόγκλιν 32, Γκάρισον. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 8, Κομποδιέτας 4, Θορν 17, Κανονίδης 5, Μάντζαρης 6, Ουίλιαμς 19, Χάϊνς 4, Πέτρουλας 1, Ψαρόπουλος, Λάκκας. Δηλώσεις Ο Αμερικανός γκαρντ Ντουάϊτ Θορν και ο προπονητής του Περιστερίου Τζίμης Κουστένης, μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσαν τα εξής: ΝΤΟΥΑΪΤ ΘΟΡΝ: «Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήρθαν να μας συμπαρασταθούν και ήταν πάρα πολύ καλοί στη συμπεριφορά τους. Ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα, θέλαμε να κερδίσουμε, παίξαμε καλά, αλλά είχαμε ένα δυο σημεία με λάθη και άστοχα σουτ και αυτά μας στοίχισαν. Ένα παιχνίδι αμφίρροπο, όπου και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά, κατέληξε να κριθεί σε δύο σουτ, ένα το έβαλαν και ένα το χάσαμε... Ξέρουμε ότι δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Αυτό είναι το μπάσκετ». ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: «Θα συμφωνήσω με τον Θορν, αυτή τη φορά βρεθήκαμε στην... αντίπερα όχθη. Με ένα μεγάλο σουτ, ο Στόγκλιν έδωσε το παιχνίδι στον Ηλυσιακό. Το πρωτάθλημα όμως δεν τελειώνει, ούτε θα τελείωνε αν κερδίζαμε. Θα δούμε τα λάθη μας και έχουμε άλλο ένα ντέρμπι με την Ελευσίνα την επόμενη αγωνιστική. Θέλω να συγχαρώ τους φιλάθλους και των δύο ομάδων για την ατμόσφαιρα, που ήταν όπως πρέπει να είναι, με ενθουσιασμό, δίχως ακρότητες». Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών: Πανελευσινιακός - ΚΑΟ Δράμας 74-76, Άρης - Κολοσσός Ρόδου 75-52, Πανιώνιος - Ίκαρος Καλλιθέας 82-75, Ρέθυμνο - Καβάλα 88-79, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 71-61, Απόλλων Πατρών - Ολυμπιακός Η βαθμολογία σε 12 αγώνες: 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Απόλλων Πατρών ΚΑΟ Δράμας Περιστέρι Ηλυσιακός Κολοσσός Ρ Καβάλα Πανελευσινιακός Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο 26/1: Πανελευσινιακός - Περιστέρι, Ρέθυμνο - Κολοσσός Ρόδου, Απόλλων Πατρών - Ίκαρος Καλλιθέας. Κυριακή 27/1: Ηλυσιακός - Καβάλα, Πανιώνιος - ΚΑΟ Δράμας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Δευτέρα 28/1: Παναθηναϊκός - Άρης. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 12ης και 13ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα των 1ου και 2ου ομίλων της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος 12η αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - Α.Ε. Αχιλλέας 65-46, ΑΟΝ Βύρωνος - ΑΟ Τρίτων 44-59, Παναθηναϊκός - ΟΦΗ Ηρακλείου 71-64, Α.Ο. Πρωτέας - ΑΣ Παιανίας Κτησιφών 70-61, ΑΟ Αμπελοκήπων - Εθνικός Ελληνορώσων 81-71, Άτταλος Καματερού - Α.Ο. Πολιτεία Ο Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου είχε ρεπό. 13η αγωνιστική: ΟΦΗ Ηρακλείου - Άμιλλα Περιστερίου 64-65, ΑΟ Τρίτων - Παναθηναϊκός 71-67, Εθνικός Ελληνορώσων - Α.Ο. Πρωτέας 51-57, Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - ΑΟ Αμπελοκήπων 72-57, Α.Ε. Αχιλλέας - Άτταλος Καματερού. Το παιχνίδι Παιανία Κτησιφών - ΑΟΝ Βύρωνα δεν έγινε. Ο Α.Ο. Πολιτεία είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 13 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Α.Ο. Πρωτέας Άμιλλα Περιστερίου Α.Ε. Αχιλλέας ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ο. Αμπελοκήπων Άτταλος Καματερού Εθνικός Ελληνορ Α.Ο. Πολιτεία ΑΟΝ Βύρωνος Α.Σ. Παιανίας Κτησ Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - Άτταλος Καματερού, ΟΦΗ Ηρακλείου - ΑΟ Τρίτων, ΑΣ Παιανίας Κτησιφών - Παναθηναϊκός, Εθνικός Ελληνορώσων - ΑΟΝ Βύρωνος, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - Α.Ο. Πρωτέας, Α.Ο. Πολιτεία - ΑΟ Αμπελοκήπων. Η Α.Ε. Αχιλλέας έχει ρεπό. 2ος όμιλος 12η αγωνιστική: Α.Ο. Εκάλης - ΑΕΚ Περιστερίου 74-65, Γ.Σ. Κερατέας - Εστία Φιλίας Θησέας 56-59, ΑΟΚ Χαλανδρίου - Οδυσσέας Γαλατσίου 66-46, Τρεις Αστέρες 89 - ΑΟΠ Ολυμπιάδα , Γ.Σ. Βριλησσίων - Α.Ο. Αμύντας 51-54, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - Α.Σ. Ροδόπολης η αγωνιστική: ΑΕΚ Περιστερίου - Γ.Σ. Κερατέας 60-72, Εστία Φιλίας Θησέας - Α.Σ. Ροδόπολης 71-67, Οδυσσέας Γαλατσίου - Α.Ο. Εκάλης 38-51, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - ΑΟΚ Χαλανδρίου 43-61, Χαραυγιακός - Τρεις Αστέρες , Γ.Σ. Παλλήνης - Γ.Σ. Βριλησσίων 59-62, Α.Ο. Αμύντας - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 13 αγώνες: 1. ΑΟΚ Χαλανδρίου ΑΟ Αμύντας ΑΟ Εκάλης Χαραυγιακός ΓΣ Βριλησσίων ΓΣ Παλλήνης ΑΟ Κρόνος Γέρακα Τρεις Αστέρες Α.Σ. Ροδόπολης Εστία Φιλίας Θησέας ΑΟΠ Ολυμπιάδα Γ.Σ. Κερατέας Οδυσσέας Γαλατσίου ΑΕΚ Περιστερίου Η επόμενη αγωνιστική: Εστία Φιλίας Θησέας - ΑΕΚ Περιστερίου, Οδυσσέας Γαλατσίου - Γ.Σ. Κερατέας, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - Α.Ο. Εκάλης, Χαραυγιακός - ΑΟΚ Χαλανδρίου, Γ.Σ. Παλλήνης - Τρεις Αστέρες 89, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Βριλησσίων, Α.Σ. Ροδόπολης - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο Γ.Σ. Περιστερίου, πήρε τη νίκη με 20-0 επί του Ιάσονα Κολωνού, ο οποίος έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών και αδιαφιλονίκητο φαβορί για άνοδο στην κατηφορία. ΑΕΚ Περιστερίου - Γ.Σ. Προμηθεάς Δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό φέτος η ΑΕΚ Περιστερίου, η οποία έχασε έναν ακόμη αγώνα μέσα στο Περιστέρι με από το Γ.Σ. Προμηθέας. Ο Γ.Σ. Προμηθέας ήταν μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο με 19 πόντους διαφορά (28-47). ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (προπονητής Γεροκώστας): Νικολά 4, Κουρέτση 9, Κοτρολού 5, Πατέλη 8, Λιάγκα 8, Δάβαρη, Μιχαήλ 4, Χαϊμανδού, Παυλίδου, Μπουκίτα 4, Ανδρινοπούλου 4. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α Κατηγορία ΕΣΚΑ γυναικών: Α.Ο. Αμύντας - Α.Ο. Ζωγράφου 41-40, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Άρης Πετρούπολης 65-64, Α.Ο. Παγκρατίου - Α.Ο. Πεύκης 50-64, ΑΕΣ Γαλατσίου - ΠΑΟ Θρίαμβος Η βαθμολογία σε 12 αγώνες: 1. Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Α.Ο. Πεύκης Α.Ο. Παγκρατίου Άρης Πετρούπολης Α.Ο. Ζωγράφου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Α.Ο. Αμύντας ΑΕΣ Γαλατσίου ΠΑΟ Θρίαμβος ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική: Α.Ο. Πεύκης - Γ.Σ. Περιστερίου, Ιάσων Κολωνού - ΑΕΚ Περιστερίου, Α.Ο. Ζωγράφου - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος, Άρης Πετρουπόλεως - Α.Ο. Παγκρατίου, Γ.Σ. Προμηθέας - ΑΕΣ Γαλατσίου, ΠΑΟ Θρίαμβος - Α.Ο. Αμύντας. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: ΜΕΝ Ιλίου - Άμιλλα Περιστερίου 38-53, Αμαζόνες - Αγ. Νικόλαος Παλλήνης 66-48, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Γ.Σ. Ωρωπού 53-54, ΑΚΟ Άρης Χολαργού - ΓΑΟ Κουκουβάουνων 40-55, Α.Σ. Παπάγου - Α.Ο. Νήαρ Ηστ 57-39, Φιλαθλητικός - Π.Ο. Αγίου Θωμά Η βαθμολογία σε 13 αγώνες: 1. Φιλαθλη&tau