Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)"

Transcript

1 Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Οικονοµικών- ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα βασικά µικροοικονοµικά µεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συµπεριφοράς τους στις αγορές Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη Κατανοµή των πόρων. Ζήτηση και προσφορά, συµπεριφορά καταναλωτή Ισορροπία της αγοράς, προσδιορισµός των τιµών, και κατανοµή των πόρων Παραγωγή και κόστη Ανάλυση δοµής αγοράς Αγορές συντελεστών παραγωγής Κατανοµή εισοδήµατος Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Robin Bade, Michael Parkin (2010), Μικροοικονοµική, Θεωρία και Πρακτική Mankiw G. και Taylor M. (2010), Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας -Τόµος Α Κώττης Γ. και Πετράκη Κώττη Α. (2008), Σύγχρονη Μικροοικονοµική Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. και Κιόχος Γ. (2013), Σύγχρονη Μικροοικονοµική Ανάλυση Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε την µικροοικονοµική θεωρία και ανάλυση Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Κριτήρια & Μέθοδοι Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου Αξιολόγησης της διδαχθείσας ύλης Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 1

2 Τίτλος Μαθήµατος ιοικητική των Επιχειρήσεων Κωδικός Μαθήµατος 102 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Οικονοµικών- ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Το µάθηµα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Για την καλύτερη κατανόηση του µαθήµατος, η θεωρία συνδυάζεται µε ποικιλία πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες προϋποθέτουν την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων ιοικητικά συστήµατα και εξέλιξη της διοικητικής σκέψης Φύση και λειτουργία της διοίκησης Προγραµµατισµός Στρατηγικός Προγραµµατισµός Οργάνωση και Οργανωσιακές θεωρίες Οργανωτική δοµή επιχειρήσεων Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Έλεγχος Ηγεσία Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Schermerhorn J. (2012), Εισαγωγή στο Management Γιαλελής Κυριάκος (2011), Βασικές Αρχές ιοίκησης Τερζίδης Κ. (2010), Μάνατζµεντ-Στρατηγική Προσέγγιση Τζωρτζάκης Κ και Τζωρτζάκη Α. (2008), Οργάνωση και ιοίκηση -Το Μάνατζµεντ της Νέας Εποχής Μπουραντάς., (2002) Μάνατζµεντ. Θεωρητικό Υπόβαθρο. Σύγχρονες Πρακτικές Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε τη φύση και λειτουργία της διοίκησης Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Κριτήρια & Μέθοδοι Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου Αξιολόγησης της διδαχθείσας ύλης Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 2

3 Τίτλος Μαθήµατος Εισαγωγή στη Λογιστική Κωδικός Μαθήµατος 103 Τύπος Μαθήµατος Μεικτό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 3Ε Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Λογιστικής-Οικονοµικών- ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Κατανόηση των λογιστικών αρχών και των διαδικασιών που αφορούν την εισαγωγή στις έννοιες της λογιστικής και της καταγραφής των λογιστικών γεγονότων. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Εισαγωγή στη Λογιστική και το πεδίο εφαρµογής της. Αρχές Λογιστικής. Απλογραφικό και ιπλογραφικό σύστηµα. Παρακολούθηση των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών τους µε την διπλογραφική µέθοδο. Λογιστική ισότητα, εγγραφές. Λογιστική µονάδα, λογιστικά γεγονότα, λογαριασµοί Λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Η λογιστική διαδικασία. Αποσβέσεις. ιάκριση λογαριασµών ανάλογα µε τη φύση και το περιεχόµενο τους. Αµιγείς και Μικτοί λογαριασµοί. Ισοζύγιο. Ο λογιστικός κύκλος στην ατοµική επιχείρηση. Λογιστικά σφάλµατα και η διόρθωση τους. Μέτρηση και παρουσίαση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων δράσεως της επιχείρησης. Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία 1. Στεφάνου Κωνσταντίνος (2011) Χρηµατοοικονοµική Λογιστική. Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη 1.. Γκίνογλου, Π. Ταχινάκης, Σ. Μωυσή (2005), Γενική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, εκδόσεις Rosili, Αθήνα. 2. Ρεβάνογλου, Α. και Ι. Γεωργόπουλος (1996), Γενική Λογιστική µε Ε.Γ.Λ.Σ., Αθήνα 3. Παναγιώτης Παπαδέας (2010) Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Πληροφόρηση, Αθήνα. 4. Βούλγαρη - Παπαγεωργίου, Ε. (1995), Γενική Λογιστική, Αθήνα. 5. Κοντάκος (1995), Γενική Λογιστική, γ έκδοση, Αθήνα. 6. Μπαλής, Θ. (1996), Σύγχρονη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Τόµος Α και Β, Αθήνα. Μαθησιακές Ασκήσεις Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης 3

4 Μέθοδοι ιδασκαλίας Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές. Ελληνική 4

5 Τίτλος Μαθήµατος Οικονοµικά Μαθηµατικά Κωδικός Μαθήµατος 104 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Μαθηµατικών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό την κατανόηση των βασικών µαθηµατικών εννοιών και µεθόδων, µε έµφαση στην οικονοµική επιστήµη. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Το µάθηµα αναφέρεται σε εφαρµογές µαθηµατικών στην οικονοµία όπως οριακό κόστος, οριακό έσοδο, απλή κεφαλαιοποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση, προβλήµατα απλού τόκου, γραµµάτια και συναλλαγµατικές, προβλήµατα προεξόφλησης, κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων (ατελή και κριτήρια προεξοφλούµενων χρηµατικών ροών, επιλογή µεταξύ επενδυτικών σχεδίων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας), ράντες (ορισµός, είδη ράντων). Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Κιόχος Π. και Κιόχος Α. (2013), Σύγχρονα Οικονοµικά Μαθηµατικά, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου Μαύρη Μ. (2013), Οικονοµικά Μαθηµατικά: Μαθηµατικές µέθοδοι στην επιστήµη της οικονοµίας και της διοίκησης, Εκδόσεις Προποµπός Καλογηράτου Ζ. και Μονοβασίλης Θ. (2011), Οικονοµικά Μαθηµατικά, Εκδόσεις Θ. Μονοβασίλης Chiang Alpha C., Wainwright Kevin (2009) Μαθηµατικές µέθοδοι οικονοµικής ανάλυσης, 2 η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε βασικές γνώσεις µαθηµατικών και εφαρµογές µαθηµατικών στην οικονοµία. Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Το φροντιστηριακό µέρος του µαθήµατος περιλαµβάνει την καθοδήγηση των σπουδαστών στην εκπόνηση ασκήσεων. Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις. ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Ενδιάµεση εργασία πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 5

6 Τίτλος Μαθήµατος Πληροφορική Ι Κωδικός Μαθήµατος 105 Τύπος Μαθήµατος Μεικτό Εξάµηνο Σπουδών Α 1Θ+3Ε+1ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Πληροφορικής Μαθησιακά Αποτελέσµατα Κατανόηση βασικής αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστηµάτων. Εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον παγκόσµιο ιστό. Απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Εκµάθηση βασικών οικονοµικών συναρτήσεων του Excel. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προβολή παρουσιάσεων. - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Θεωρία: Το µοντέλο υπολογιστή Von Neumann. Η έννοια του αποθηκευµένου προγράµµατος. Εξέλιξη υπολογιστικών συστηµάτων, γενιές υπολογιστών. υαδικό και δεκαεξαδικό σύστηµα. Πράξεις µε δυαδικούς αριθµούς, µετατροπές αριθµών µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων αρίθµησης. Λογικές πράξεις. Αναπαράσταση δεδοµένων στο εσωτερικό του Η/Υ (κείµενο, αριθµοί, εικόνες, ήχος και βίντεο). Αναπαράσταση προσηµασµένων αριθµών στο δυαδικό σύστηµα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας, κύρια και βοηθητική µνήµη, µονάδες εισόδου-εξόδου, σύνδεση υποσυστηµάτων, εκτέλεση προγραµµάτων Αρχιτεκτονικές RISC και CISC. ίκτυα Η/Υ. Κατηγορίες δικτύων. ικτυακές συσκευές (δροµολογητές, διανοµείς κ.α.). Το διαδίκτυο, το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP και ο παγκόσµιος ιστός. Συµπίεση δεδοµένων. Μη απωλεστικές µέθοδοι (κωδικοποίηση RLE, κωδικοποίηση Huffman). Απωλεστικές µέθοδοι συµπίεσης. Ασφάλεια. Στεγανογραφία, συµµετρική κρυπτογράφηση και κρυπτογραφία ασύµµετρου κλειδιού. Εργαστήριο Βασικός χειρισµός υπολογιστών. ιαχείριση αρχείων και φακέλων. Υπηρεσίες διαδικτύου. Επεξεργασία κειµένου. ηµιουργία παρουσιάσεων. Λογιστικά φύλλα. Γραφήµατα - γραφικά. Βάσεις δεδοµένων. Συγκεντρωτικοί πίνακες. Ανάλυση υποθέσεων. Συναρτήσεις µε έµφαση σε οικονοµικές συναρτήσεις (PMT, PPMT, IPMT, FV, PV, NPER, RATE, NPV, IRR, SLN, DB, SYD, PRICE, YIELD). Μακροεντολές. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Behrouz Forouzan και Firouz Mosharraf. Εκδόσεις Κλειδάριθµος (2010). Εισαγωγή στην Πληροφορική. Γιαγλής Γιώργος. Γκιούρδας Εκδοτική. 6

7 Μαθησιακές Ασκήσεις Μέθοδοι ιδασκαλίας Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας Η επιστήµη των υπολογιστών. Μια ολοκληρωµένη παρουσίαση. J. Glenn Brookshear. Εκδόσεις Κλειδάριθµος (2009). Microsoft Office EXCEL Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA Εφαρµογές. Καρολίδης Ξαρχάκος. Εκδόσεις Άβακας. Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων II. Πολλάλης, Γιαννακόπουλος, ηµόπουλος. Εκδόσεις Σταµούλη (2004). Στην θεωρία, ασκήσεις σχετικές µε την εν γένει αναπαράσταση της πληροφορίας από τους ψηφιακούς Η/Υ. Στην θεωρία, ασκήσεις εφαρµογής µη απωλεστικών µεθόδων συµπίεσης. Στο εργαστήριο, ασκήσεις εξοικείωσης µε το Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και το Microsoft Excel. ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών. Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις. Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Για το εργαστήριο, εξέταση σε εργαστήριο υπολογιστών µε πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές. Ελληνική 7

8 Τίτλος Μαθήµατος Εµπορικό και Οικονοµικό ίκαιο Κωδικός Μαθήµατος 106 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Νοµικών-Οικονοµικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Γενικός σκοπός του µαθήµατος του εµπορικού δικαίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές µε το εµπορικό δίκαιο, το εµπόριο και τις εµπορικές συναλλαγές και να γνωρίζουν να προστατεύονται στις συναλλακτικές σχέσεις. Ειδικότερα, το µάθηµα στοχεύει στην: κατανόηση των θεµελιωδών εννοιών του Εµπόρου και των Εµπορικών Πράξεων. κατανόηση της οργάνωσης τόσο του εµπορίου όσο και του εµπορικού επαγγέλµατος. γνώση των αξιόγραφων µε πολύ µεγάλη σηµασία, για τις συναλλακτικές σχέσεις και κατά συνέπεια για το εµπόριο. κατανόηση της ρύθµισης των σχέσεων που δηµιουργούνται στο χώρο του εµπορίου, σύµφωνα µε το νόµο. κατανόηση θεµάτων της πτώχευσης της επιχείρησης, της ασφάλισης και της ναυτιλίας. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Το µάθηµα του Εµπορικού ικαίου αναφέρεται: στο γενικό µέρος του εµπορικού δικαίου, στο ίκαιο των Εµπορικών Εταιρειών, στο ίκαιο των αξιόγραφων, στο ίκαιο της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, στο Πτωχευτικό δίκαιο, σε στοιχεία του Ασφαλιστικού και Ναυτικού. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία 1. Αλεξανδρίδου Ε., 2007, ίκαιο εµπορικών εταιριών, τευχ., Α, Προσωπικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα 2. Αλεξανδρίδου Ε., 2009, ίκαιο εµπορικών εταιριών, Κεφαλαιουχικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα 3. Αντωνόπουλος Β., 2007, ίκαιο προσωπικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα 4. Αντωνόπουλος Β., 2008 ίκαιο α.ε και ε.π.ε, Εκδόσεις Σάκκουλα 5. Βελέντζας Γ., 2008, Επίτοµο Εµπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε τις εµπορικές πράξεις, συµπλήρωση αξιόγραφων, θεµάτων πτώχευσης κ.λπ. Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Κριτήρια & Μέθοδοι Ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του Αξιολόγησης εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 8

9 Τίτλος Μαθήµατος Μακροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 201 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Β 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Οικονοµικών- ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Σκοπός του µαθήµατος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά µε τη µέτρηση και τον τρόπο προσδιορισµού των βασικών µεγεθών µιας οικονοµίας, όπως επίσης και σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Βασικά Μακροοικονοµικά Μεγέθη Η Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΠ) Η Μέτρηση του Κόστους Ζωής ( είκτης Τιµών Καταναλωτή) Οικονοµική Μεγέθυνση και Οικονοµική Ανάπτυξη. ιακυµάνσεις Οικονοµικής ραστηριότητας Ανεργία και Απασχόληση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα Οικονοµική της Εργασίας & Εργασιακές Σχέσεις του Ε εξαµήνου) Το Νοµισµατικό Σύστηµα Αξία του Χρήµατος και Πληθωρισµός Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Mankiw G. και Taylor M. (2010), Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας-Τόµος Β Baumol W. and Blinder A. (2012), Μακροοικονοµική. Αρχές και Πολιτική Βάµβουκας Γ. (2010), Σύγχρονη Μακροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική Απέργης Ν. (2005), Σύγχρονη Μακροοικονοµική Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε την µακροοικονοµική θεωρία και ανάλυση Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Κριτήρια & Μέθοδοι Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου Αξιολόγησης της διδαχθείσας ύλης Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 9

10 Τίτλος Μαθήµατος ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Κωδικός Μαθήµατος 202 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Β 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Οικονοµικών- ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Σκοπός του µαθήµατος είναι ανάπτυξη της ικανότητας διοίκησης των ανθρώπων ως άτοµα και ως οµάδες. Για το λόγο αυτό το µάθηµα περιλαµβάνει τη µελέτη της σύγχρονης γνώσης που αφορά στην περιγραφή, την εξήγηση και τη διαχείριση των ατοµικών και οµαδικών συµπεριφορών στο χώρο των οργανώσεων. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Επιστήµες Οργανωσιακής Συµπεριφοράς και ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Στρατηγικός προγραµµατισµός και management ανθρωπίνων πόρων Έρευνα, προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων Ένταξη, εκπαίδευση, και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Συστήµατα και πολιτικές αµοιβής εργαζοµένων Αξιολόγηση επίδοσης εργαζοµένων Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Ξυροτύρη Κουφίδου Στ. (2010), ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Κτίζοντας τα Θεµέλια για τη Στρατηγική ιοίκηση των Ανθρώπων Πατρινός. και Αναστασίου Α. (2009), ιοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων Τζωρτζάκης Κ. και Τερζίδης Κ. (2005), ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Προσωπικού Μπουραντάς. και Παπαλεξανδρή Ν., (2002) ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε τη φύση και λειτουργία της διοίκησης Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Κριτήρια & Μέθοδοι Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου Αξιολόγησης της διδαχθείσας ύλης Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 10

11 Τίτλος Μαθήµατος Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Κωδικός Μαθήµατος 203 Τύπος Μαθήµατος Μεικτό Εξάµηνο Σπουδών Β 2Θ + 3Ε Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Λογιστικής-Οικονοµικών- ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Η ικανότητα της λογιστικής παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µέσω της απόκτησης των ειδικών γνώσεων και τεχνικών που είναι απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση του έργου του λογιστή. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προβολή παρουσιάσεων Εισαγωγή στη Λογιστική Περιεχόµενο Μαθηµάτων Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι Αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων και απογραφή βάσει των µεθόδων αποτίµησης. Λογιστικός χειρισµός των γραµµατίων και των παραγγελιών στο εξωτερικό. Λογιστική των συµµετοχών και των χρεογράφων. Εγγραφές προσαρµογής ισοζυγίου τέλους χρήσης. Μεταβατικοί λογαριασµοί. Λογαριασµοί Εκµετάλλευσης και Αποτελεσµάτων Χρήσεως. Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Ισολογισµού. Φύλλο µερισµού. Πολυκλαδικές Εκµεταλλεύσεις. Λογιστική Υποκαταστηµάτων. Λογαριασµοί Τάξεως. Έννοια και λειτουργία των λογαριασµών βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Μηχανογραφηµένη τήρηση βιβλίων. Εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ανάλυση στοιχείων Ενεργητικού, Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Στεφάνου Κωνσταντίνος (2011) Χρηµατοοικονοµική Λογιστική. Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη Βασιλάτου - Θανοπούλου E. (1996), Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα. Σφακιανός Γ. (1997), Λογιστική Εµπορικών και Βιοµηχανικών Εταιριών, Interbooks, Αθήνα. Xρ. B. Nαούµ, (1994) Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Αθήνα Κοντάκος, Αριστοτέλης (2004) Γενική Λογιστική σε υρώ, Εκδόσεις Έλλην Μαθησιακές Ασκήσεις Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του 11

12 Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές. Ελληνική 12

13 Τίτλος Μαθήµατος Στατιστική Επιχειρήσεων Κωδικός Μαθήµατος 204 Τύπος Μαθήµατος Μεικτό Εξάµηνο Σπουδών Β 2Θ + 3ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Μαθηµατικών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 1. Να χρησιµοποιεί τις βασικές στατιστικές έννοιες, µεθόδους και τεχνικές που εφαρµόζονται στα χρηµατοοικονοµικά, τις επιχειρήσεις και την οικονοµία. 2. Να αναλύει ένα σύνολο δεδοµένων χρησιµοποιώντας την κατάλληλη στατιστική µέθοδο. 3. Να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και να εξηγήσει τα συµπεράσµατα. 4. Να χρησιµοποιεί το Excel ως εργαλείο για την εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων που συνδέονται µε χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων Οικονοµικά Μαθηµατικά Περιεχόµενο Μαθηµάτων Περιγραφική Στατιστική: Παρουσίαση Στατιστικών εδοµένων, Στατιστικά Μέτρα Στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων: Βασικές Έννοιες, Ορισµοί Πιθανότητας, εσµευµένη Πιθανότητα, Θεώρηµα Ολικής Πιθανότητας, Τύπος Bayes Θεωρητικές Κατανοµές: ιακριτές Κατανοµές ( ιωνυµική, Poisson κτλ), Συνεχείς Κατανοµές (Κανονική, t, χ 2, F) Επαγωγική Στατιστική: Στοιχεία από τη Θεωρία ειγµατοληψίας, Εκτιµητική, Έλεγχος Υποθέσεων, ο Έλεγχος χ 2, Ανάλυση ιακύµανσης, Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση, Ανάλυση Χρονοσειρών και Προβλέψεις. Εφαρµογές σε Η/Υ. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία 1. Ιωάννης Γ. Χαλικιάς «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηµατικές Αποφάσεις» Εκδόσεις Rosili, 3 η έκδοση, Βασιλάκης Κωνσταντίνος «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» εκδόσεις Interbooks, ηµήτρης Λ. Καραγεώργος «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφική και Επαγωγική», εκδόσεις Σαββάλας, Allen L. Webster «Applied Statistics for Business and Economics» McGraw-Hill international editions 1998, ταξ. Αριθµός βιβλ WEB 5. Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel «Basic business statistics: concepts and applications», Pearson/Prentice Hall,

14 Μαθησιακές Ασκήσεις Μέθοδοι ιδασκαλίας Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας 6. Ronald M. Weiers J. Brian Gray, Lawrence H. Peters «Essentials of business statistics» Brooks/Cole, Αγγελής Β., Κ. ηµάκη (2011), Στατιστική: Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες, Στατιστική Συµπερασµατολογία, Τόµος Α, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 8. Ζαχαροπούλου Χ. Στατιστική, Τόµος Α Μέθοδοι, Εφαρµογές, 5 η έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, Levine D., D. Stephan, T. K. Krehbiel and M. L. Berenson (2004). Statistics for Managers using Microsoft Excel, Prentice Hall. Ασκήσεις, Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies) Η µέθοδος διδασκαλίας είναι ένας συνδυασµός διαλέξεων, επίλυσης προβληµάτων, συζήτησης στην τάξη, και εργαστηριακών εργασιών (εφαρµογές στον Η/Υ). Η διάλεξη είναι άκρως αλληλεπιδραστική. Οι µαθητές ενθαρρύνεται να απαντήσουν σε ερωτήµατα και να εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Η µορφή της διδασκαλίας (τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού µέρους) είναι επικοινωνιακή και έχει ως επίκεντρο το φοιτητή. Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης Ελληνική 14

15 Τίτλος Μαθήµατος Πληροφορική ΙΙ Κωδικός Μαθήµατος 205 Τύπος Μαθήµατος Μεικτό Εξάµηνο Σπουδών Β 2Θ + 2Ε Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Πληροφορικής Μαθησιακά Αποτελέσµατα Κατανόηση βασικών εννοιών Λειτουργικών Συστηµάτων. Εξοικείωση µε την διαδικασία της αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων. Κατανόηση βασικών εννοιών δοµών δεδοµένων και αρχείων δεδοµένων. Εξοικείωση µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Βάσεις εδοµένων. Κατανόηση βασικών εννοιών Τεχνητής Νοηµοσύνης. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προβολή παρουσιάσεων. Πληροφορική Ι Περιεχόµενο Μαθηµάτων Θεωρία Λειτουργικά Συστήµατα. To ΛΣ UNIX. Αλγόριθµοι. Αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων. Γλώσσες προγραµµατισµού. Προγραµµατιστικά υποδείγµατα. Εισαγωγή στην γλώσσα C++. Υποπρογράµµατα. Τεχνολογία Λογισµικού. οµές δεδοµένων. οµές αρχείων. Βάσεις δεδοµένων. Σχεδιασµός Β. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Τεχνητή Νοηµοσύνη. Έµπειρα συστήµατα. Νευρωνικά δίκτυα Εργαστήριο Προγραµµατισµός Η/Υ µε την γλώσσα προγραµµατισµού C++. Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσεων εδοµένων µε την Microsoft Access. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Behrouz Forouzan και Firouz Mosharraf. Εκδόσεις Κλειδάριθµος (2010). Η επιστήµη των υπολογιστών. Μια ολοκληρωµένη παρουσίαση. J. Glenn Brookshear. Εκδόσεις Κλειδάριθµος (2009). Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων II. Πολλάλης, Γιαννακόπουλος, ηµόπουλος. Εκδόσεις Σταµούλη (2004). Μαθησιακές Ασκήσεις Στην θεωρία, ασκήσεις σχετικές µε την αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων και µε τον σχεδιασµό Βάσεων εδοµένων. Στο εργαστήριο, επίδειξη επίλυσης αλγοριθµικών προβληµάτων στους Η/Υ χρησιµοποιώντας την γλώσσα C++. Στο εργαστήριο, χρήση της Microsoft Access για σχεδιασµό και υλοποίηση Βάσεων εδοµένων. Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών. 15

16 Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις. Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Για το εργαστήριο, εξέταση σε εργαστήριο υπολογιστών µε πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές. Ελληνική 16

17 Τίτλος Μαθήµατος Εργατικό ίκαιο Κωδικός Μαθήµατος 206 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Β 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 5 Καθηγητής Νοµικών-Οικονοµικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές ένα σύγχρονο εννοιολογικό υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπει να κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, το µάθηµα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας της ανθρώπινης εργασίας ου πυρήνα του εργατικού δικαίου, που είναι η ανθρώπινη εργασία κατανόηση των πραγµατικών διαστάσεων των κανόνων σε σχέση µε τον άνθρωπο και την προσωπικότητα του κατανόηση της ιδιαιτερότητας του εργατικού δικαίου από τον τρόπο που παρουσιάζεται, αφού δεν είναι κωδικοποιηµένο, δείγµα του ότι είναι ζωντανός κλάδος και επιδεκτικός προσαρµογής στη κάθε νέα πραγµατικότητα. κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών του εργατικού δικαίου. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων - Περιεχόµενο Μαθηµάτων Το µάθηµα του εργατικού δικαίου αναφέρεται: Στο ατοµικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο. Στην έννοια και το αντικείµενο του εργατικού δικαίου, στην ατοµική Σύµβαση εργασίας, στη σύµβαση έργου, στη σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, στις έννοιες του µισθωτού, εργοδότη, στους γενικούς και ειδικούς όρους εργασίας, στην εργασία µε δοκιµή, στη σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, στις συµβάσεις δανεισµού του εργαζοµένου, στην επίσχεση εργασίας, στα χρονικά όρια εργασίας, στην αµοιβή υπερωριακής εργασίας, στα επιδόµατα, στις διακρίσεις των µισθών, στις άδειες εργαζοµένων, στη λύση της σύµβασης εργασίας, στις διακρίσεις της απασχόλησης, στο µισθό και τις οικιοθελείς παροχές, στις οµαδικές απολύσεις των εργαζοµένων, στον έλεγχο της εργασίας, στις εργατικές διαφορές, στις Εργασιακές Σχέσεις, στα εργατικά ατυχήµατα, στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, στις επιχειρησιακές συµβάσεις, στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, στη συµφιλίωση, στη διαµεσολάβηση, στη διαιτησία, στους Κανονισµούς εργασίας, στις Συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην καταγγελία των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, στα ικαιώµατα, στη διακίνηση εργαζοµένων στην Ε. Ε., στην απεργία, στην προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία 1. Κουκιάδης Ι., 2011, Εργατικό ίκαιο Επιτοµή, ΣΑΚΟΥΛΑΣ 2.Ευθυµιάτου/Πουλάκου Α., 2007, Εργατικό ίκαιο (Ατοµικό Συλλογικό Ευρωπαϊκό), ΣΑΚΟΥΛΑΣ 17

18 Μαθησιακές Ασκήσεις Μέθοδοι ιδασκαλίας Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας 3. Καρκατσάνης Α., Γαρδίκας Στεφ., 1995, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο 4. Καρακατσάνης Α., 1992, Συλλογικό Εργατικό ίκαιο, ΣΑΚΟΥΛΑΣ 5. Kαρακατσάνης Α., Εργατικό ίκαιο, Τοµ. Α ΑΘΗΝΑ ( 1979 ) & Β/Ι ( 1979) & Β/ΙΙ ( 1980), ΣΑΚΟΥΛΑΣ 6. Βελέντζας Γ., 2008, Στοιχεία Εργατικού ικαίου και ικαίου Κοινωνικής ασφάλισης, JUS Ασκήσεις σχετικές µε τις βασικές αρχές και πρακτικές του εργατικού δικαίου ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Ελληνική 18

19 Τίτλος Μαθήµατος Αρχές Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Κωδικός Μαθήµατος 301 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Γ 3Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές Μονάδες ECTS 6 Καθηγητής Οικονοµικών ιοικητικών Επιστηµών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης επικεντρώνοντας κυρίως στον βραχυπρόθεσµο Χρηµατοοικονοµικό Σχεδιασµό. Τρόπος ιδασκαλίας ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων ιοικητική των Επιχειρήσεων Περιεχόµενο Μαθηµάτων Βασικές έννοιες της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης (Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία. Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, Λογιστική Πληροφόρηση, Ο Ρόλος των Ταµειακών ροών στα πλαίσια των χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων). Βραχυπρόθεσµος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός: 1/. Κεφάλαιο Κίνησης (Έννοια, Βασικές Αρχές ιοίκησης, Εναλλακτικές Πολιτικές Χρηµατοδότησης), 2/. ιοίκηση Αποθεµάτων, 3/. ιοίκηση Απαιτήσεων, 4/. ιοίκηση Μετρητών, 5/. ιοίκηση Χρεογράφων, 6/. ιοίκηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων. Πρακτικές Εφαρµογές Βραχυπρόθεσµου Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία Ζοπουνίδης Κ., Βούλγαρη Φ., Λεµονάκης Χ., Γρηγορούδης Ε., Καθαράκης Μ., (2012) Σύγχρονα Θέµατα Χρηµατοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασµού Επιχειρήσεων Αρτίκης Γ. (2010), Χρηµατοοικονοµική διοίκηση- Ανάλυση και Προγραµµατισµός Βασιλείου. και Ηρειώτης Ν. (2008), Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική Αρτίκης Γ. (2002), Χρηµατοοικονοµική διοίκησηαποφάσεις επενδύσεων Μαθησιακές Ασκήσεις Ασκήσεις σχετικές µε τις βασικές αρχές τις χρηµατοοικονοµικής διοίκησης και του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού Μέθοδοι ιδασκαλίας ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις Κριτήρια & Μέθοδοι Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου Αξιολόγησης της διδαχθείσας ύλης. Γλώσσα ιδασκαλίας Ελληνική 19

20 Τίτλος Μαθήµατος Επιχειρησιακή Έρευνα Κωδικός Μαθήµατος 302 Τύπος Μαθήµατος Μεικτό Εξάµηνο Σπουδών Γ 2Θ + 2Ε Πιστωτικές Μονάδες ECTS 6 Καθηγητής (ες) Μαθηµατικών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : Να αντιλαµβάνονται τις βασικές κατηγορίες µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, τις δυνατότητες και περιορισµούς που προσφέρουν και τις κατηγορίες των αποφάσεων που αντιµετωπίζουν. Να εφαρµόζουν τεχνικές και αλγορίθµους της επιχειρησιακής έρευνας για την επίλυση χρηµατοοικονοµικών και διοικητικών προβληµάτων Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη µεθοδολογία αναλύσεως και προσδιορισµού βέλτιστης λύσεως στην λήψη αποφάσεων Τρόπος ιδασκαλίας Ανάπτυξη της θεωρίας στον πίνακα και µε διαφάνειες και επίδειξη δεδοµένων αν κρίνεται απαραίτητο. Επίλυση ασκήσεων στον πίνακα. Επίλυση ασκήσεων µε υπολογιστές. Εισαγωγή σε θεωρητικές έννοιες χρησιµοποιώντας πραγµατικές εφαρµογές που σχετίζονται µε το αντικείµενο του µαθήµατος ώστε να αναδειχθεί το περιεχόµενό του. Χρήση παραδειγµάτων και ασκήσεων από το πεδίο εφαρµογών ώστε να κερδηθεί το ενδιαφέρον των σπουδαστών για το µάθηµα και να κατανοηθεί η χρησιµότητά του. Οικονοµικά Μαθηµατικά, Στατιστική Επιχειρήσεων Περιεχόµενο Μαθηµάτων Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων. Μαθηµατικά υποδείγµατα- Τεχνικές. Γραµµικός Προγραµµατισµός: Μοντελοποίηση, Γραφική Λύση. Αλγόριθµος Simplex, υική Θεωρία. Ανάλυση Ευαισθησίας, Το πρόβληµα της Μεταφοράς και το πρόβληµα της Αντιστοίχησης. Ακέραιος Προγραµµατισµός εφαρµογές υναµικός προγραµµατισµός: διατύπωση και χαρακτηριστικά του προβλήµατος, ικτυωτή Ανάλυση (χρονικός προγραµµατισµός έργων, προσδιορισµός κρίσιµης αλληλουχίας εργασιών, διαγράµµατα C.P.M. P.E.R.T.). Χρήση Η/ Υ για την επίλυση προβληµάτων Επιχειρησιακής έρευνας. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία 1. Υψηλάντης Π. Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρµογές στη σηµερινή επιχείρηση, Γ Έκδοση, Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα,

21 2. Οικονόµου, Γ. Σ., και Α. Γεωργίου. Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη ιοικητικών Αποφάσεων, Τόµος Α, Γ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Π. Βασιλείου, Ν. Τσάντας, «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», εκδόσεις ΖΗΤΗ, Hillier, F.; Lieberman, G. Introduction to Operations Research, 8th Ed. McGraw-Hill, Taha, H. Operations Research: An Introduction, 8th Ed. Prentice-Hall, Wayne L. Winston, Jeffrey B. Goldberg «Operations research : applications and algorithms» Boston :PWS- Kent, 2004 Μαθησιακές Ασκήσεις Εργασίες, ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης Μέθοδοι ιδασκαλίας Η µέθοδος διδασκαλίας είναι ένας συνδυασµός διαλέξεων, επίλυσης προβληµάτων, συζήτησης στην τάξη, και ασκήσεων στον Η/Υ. Η διάλεξη είναι άκρως αλληλεπιδραστική. Οι µαθητές ενθαρρύνεται να απαντήσουν σε ερωτήµατα και να εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Η µορφή της διδασκαλίας είναι επικοινωνιακή και έχει ως επίκεντρο το φοιτητή. Κριτήρια & Μέθοδοι Αξιολόγησης Γλώσσα ιδασκαλίας Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Λαµβάνονται υπόψη οι επιδόσεις και η δουλειά (συµµετοχή, εργασίες) των φοιτητών µέσα στην τάξη εφόσον είναι προς το συµφέρον τους. Ελληνική 21

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Περίπτωση Α: (1) Παραδόσεις Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009. "Basic Business English"

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Basic Business English Ι ΡΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 09/0/00 ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Επιλογή Περίπτωσης Α ή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα A Εξεταστικής Ακαδημαϊκου Έτους 2013-14E & Εμβόλιμης Εξεταστικής

Πρόγραμμα A Εξεταστικής Ακαδημαϊκου Έτους 2013-14E & Εμβόλιμης Εξεταστικής Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Τρίτη 17/06/2014 11:30-13:30 A' ΛΧ1002 Μικροοικονομική Υ Κυρίκος 14:00-16:00 A' ΛΧ1002 Μικροοικονομική Υ Κυρίκος Πέμπτη 19/06/2014 09:00-11:00 A' ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Υ Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou )

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο  Notes  του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://alexsahinidis.blogspot.com/2011/01/2011_7513.html

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ T.E.I. Θεσσαλίας

1.2 Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ T.E.I. Θεσσαλίας ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ «Ο ρόλος του λογιστή στα σύγχρονα δεδοµένα της οικονοµίας. Νέος Φορολογικός Νόµος - Κοστολόγηση - Μισθοδοσία - ΛΠ» 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραµµα αφορά στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsό ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsό ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghς jklzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1983 ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.Π.Σ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1983 ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.Π.Σ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΔΟ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1983 ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.Π.Σ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ» ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων που παρακολούθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ/ Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 ΑΠ) Δ. Μ. / Φ.Ε 4 / 7 Περιγραφή Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 6 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 6 ου εργαστηρίου 1.1 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 6 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Παράµετροι σύνδεσης µε τον ΠΑΝ ΕΚΤΗ

Εισαγωγή. Παράµετροι σύνδεσης µε τον ΠΑΝ ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ALTEC SOFTWARE - ΠΑΝ ΕΚΤΗ Εισαγωγή Η ALTEC Software εγκαινιάζει την συνεργασία της µε την ηλεκτρονική τράπεζα λογιστικών πληροφοριών ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ, µε δυνατότητα άµεσης πρόσβασης και αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ www. inoek.gr Email: info@inoek.gr Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14 1 ον. Εισαγωγή στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Στην εργαλειοθήκη εκτέλεσης αναζητήσεων πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων µηχανών αναζήτησης βρίσκεται και η επιλογή [Πανδέκτης].

Στην εργαλειοθήκη εκτέλεσης αναζητήσεων πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων µηχανών αναζήτησης βρίσκεται και η επιλογή [Πανδέκτης]. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ALTEC - ΠΑΝ ΕΚΤΗ Η ALTEC εγκαινιάζει την συνεργασία της µε την ηλεκτρονική τράπεζα λογιστικών πληροφοριών ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ, µε δυνατότητα άµεσης πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών στη σχετική ιστοσελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σάββας Παπαδόπουλος metrika@otenet.gr http://www.riskmetrica.wordpress.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σάββας Παπαδόπουλος metrika@otenet.gr http://www.riskmetrica.wordpress. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Η Ύλη του µαθήµατος είναι στις διαφάνειες (slides) τα οποία καλύφθηκαν στην τάξη και βρίσκονται στην ιστοσελίδα: ανεξάρτητα µε το πιο βιβλίο που χρησιµοποιείται. Μερικά από τα θέµατα καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα