5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η χρηματοοικονομική προσομοίωση μιας επιχείρησης παρέχει μια ευρεία μεθοδολογία ανάλυσης προς λήψη αποφάσεων πάνω σε υπαρκτά θέματα όπως αυτά της τιμολογιακής ρύθμισης του ηλεκτρισμού, των άρθρων περί καυσίμων, των αποδοχών ανά μετοχική ανάπτυξη, των απαιτήσεων εξωτερικής χρηματοδότησης, και του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος. Αυτά τα ζητήματα επιχειρηματικής και βιομηχανικής φύσεως επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων ενέργειας και καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη του οικονομικού μοντέλου ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη υποθέσεων στην ανάλυση. 5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το διάγραμμα της μεθόδου χρηματοοικονομικής προσομοίωσης μιας επιχείρησης δίνεται στο σχήμα 5.1. Η χρηματοοικονομική προσομοίωση προετοιμάζει τις κυριότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις προβλέψιμων μελλοντικών χρηματοοικονομικών αποδόσεων όπως αυτές του : ισοζυγίου, των εσόδων, των χρηματοδοτήσεων, και των παρακρατούμενων αποδοχών. Αυτό επιτυγχάνεται προσομοιώνοντας τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά τον ίδιο τρόπο που η εταιρία θα τις πραγματοποιούσε στην πραγματικότητα. Το συνολικό διάγραμμα ροής του σχήματος 5.1 μπορεί να διαιρεθεί σε εννέα στοιχειώδη μέρη, καθένα από τα οποία αναλύεται στα παραρτήματα έως Η διαδικασία προσομοίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ετήσια ή για πιο λεπτομερή ανάλυση σε μηνιαία βάση. Εάν η χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων εσόδων της εταιρίας δείξει ότι τα έσοδα ή τα κέρδη πέφτουν χαμηλότερα του επιθυμητού στόχου, τότε καλείται μια διαδικασία τιμολογιακής προσαρμογής προς ρύθμιση των τιμολογίων ώστε να προκύψουν ικανοποιητικά έσοδα ή κέρδη. 1

2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΣ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΊ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ? ΟΧΙ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Σχ. 5.1 Διάγραμμα μεθόδου οικονομικής προσομοίωσης μιας επιχείρησης. 2

3 5.1.1 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν τα χρήματα που ξοδεύονται για νέες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις παλαιωμένων καθώς και για αναβαθμίσεις υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Τακτική της εταιρίας είναι να συμπεριλαμβάνει στις κεφαλαιουχικές δαπάνες τον λογαριασμό Χορήγηση για Χρηματοδοτήσεις που χρησιμοποιούνται κατά την Διάρκεια Κατασκευών (AFDC). Παράδειγμα 5.1. Μια νέα εργοστασιακή μονάδα υπολογίζεται ότι κοστίζει $1 εκατομμύριο ( $1Μ) σε δολάρια Οι δαπάνες θα καλύπτουν διάρκεια μια τετραετίας από το 1991έως το Εάν υποθέσουμε μια κλιμάκωση κόστους του 5% ανά έτος και ένα ποσοστό AFDC του 10 %, υπολογίστε τις ετήσιες δαπάνες και το συνολικό κόστος εγκατάστασης του εργοστασίου. Η απεικόνιση της εργοστασιακής δαπάνης δίνεται στην πρώτη στήλη του πίνακα 5.1 Η δαπάνη κλιμακώνεται πρώτα βάση της τρέχουσας αξίας του δολαρίου. Στη συνέχεια υπολογίζεται η AFDC βάση των δαπανών του πρώτου έτους ( Η AFDC του τρέχοντος έτους υποθέτει ομοιόμορφη δαπάνη καθ όλη την διάρκεια του έτους ή μία μέση ετήσια ίση με το μισό της ετήσιας δαπάνης). Έτσι η συνολική δαπάνη υπολογίζεται συμπεριλαμβάνοντας την AFDC της προηγούμενης χρονιάς, ως εκ τούτου συνθέτοντας το επιτόκιο της AFDC. Αυτός ο λογαριασμός αναφέρεται ως Κατασκευή Έργου σε Εξέλιξη (CWIP). Εν συνέχεια υπολογίζεται η AFDC βάση των συνολικών δαπανών συμπεριλαμβανομένου της AFDC. Η ετήσια κεφαλαιουχική δαπάνη είναι το άθροισμα της AFDC και της κλιμακωτής δαπάνης. Βάση αυτών των υπολογισμών, το συνολικό κόστος του εγκατεστημένου εργοστασίου το 1994, συμπεριλαμβανομένης της AFDC, είναι $1.348Μ. Σημειώστε ότι η AFDC, η οποία προηγούμενα αναφέρθηκε ως επιτόκιο κατά την διάρκεια κατασκευής αποτελεί το 17,1 % (.197/1.348) του συνολικού κόστους του έργου. Εάν όλη η κατασκευή πραγματοποιούνταν το 1991 και το εργοστάσιο εισάγονταν σε λειτουργία το 1994, το συνολικό κόστος θα ήταν $1.467Μ με την AFDC να αποτελεί το 28.5% του συνολικού κόστους. Εάν όλες οι δαπάνες κατασκευής πραγματοποιούνταν το 1994, το συνολικό κόστος του εργοστασίου θα ήταν $1.276Μ με το AFDC να αποτελεί το 4.7% του κόστους. Όπως διαπιστώνεται υπάρχει μεγάλο οικονομικό κίνητρο στο να έχουμε μικρό κατασκευαστικό κύκλο στο χρόνο εγκατάστασης του εργοστασίου. 3

4 Πίνακας 5.1 Κόστος Μονάδας με Πληθωριστική Αναπροσαρμογή Έτος Κόστος 1990 Αναπροσαρμογή Συνολικά Ετήσιο Κόστος Ανά μονάδα Κόστους AFDC συμπεριλαμβανομένου του AFDC Σύνολο (0.276)(.1)(.5) +(.110)(.1) = (0.405)(.1)(.5) + ( ) (.1) = (0.365)(.1)(.5) + ( ) (.1) = Η AFDC αποτελείται από δύο μέρη, τις χρηματοδοτήσεις μέσω δανείων και τις χρηματοδοτήσεις ιδίων Κεφαλαίων. Η AFDC χρηματοδοτήσεων μέσω δανεισμού είναι αυτή που χρηματοδοτείται χρησιμοποιώντας όχι ιδία κεφάλαια (νότες, και βραχυπρόθεσμα χρέη). Η AFDC χρηματοδοτήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων όπως τα οι προνομοιούχες και κοινές μετοχές. Ο διαμερισμός της AFDC απαιτείται για τον υπολογισμό των λογιστικών και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης καθώς επίσης και της φορολόγησης εισοδήματος. Σε μερικές περιπτώσεις οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας επιτρέπεται να τοποθετούν μερικές από τις κατασκευαστικές τους δαπάνες στην αναλογική βάση κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. Σε αυτή τη περίπτωση η AFDC υπολογίζεται μόνο βάση του λογιστικού ισοζυγίου του λογαριασμού Κατασκευή Έργου σε Εξέλιξη ( CWIP) που δεν περιλαμβάνεται στην αναλογική βάση. Μόλις το έργο ολοκληρωθεί και το εργοστάσιο εισαχθεί σε εμπορική χρήση, οι χρεώσεις CWIP του έργου μεταφέρονται στο λογαριασμό εγκατάσταση σε χρήση. Κατά περιοδικά διαστήματα μια Πίστωση Φόρου Επένδυσης συμπεριλαμβάνεται στον Ομοσπονδιακό Φορολογικό Νόμο των Η.Π.Α. Η πίστωση αυτή,όταν βρίσκεται σε ισχύ, υπολογίζεται ως ένα επί τοις εκατό ποσοστό της Ετήσιας Δαπάνης του Εργοστασίου ( μη συμπεριλαμβανομένης της AFDC). Η Πίστωση Φόρου μπορεί να εισπραχθεί με σταδιακές πληρωμές κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή συνολικά όταν το εργοστάσιο εισαχθεί σε εμπορική χρήση. H Πράξη Φορολογικής Αναμόρφωσης του 1986 έπαυσε την Πίστωση Φόρου Επένδυσης για όλα τα εργοστάσια εκτός από κάποια συγκεκριμένα που ήταν υπό καθεστώς μεταβίβασης, και τα οποία είχαν αρχίσει την κατασκευή τους πριν την 31 Δεκεμβρίου του

5 Το κόστος ενός έργου απαιτείται για τον υπολογισμό του φόρου. Το φορολογικό κόστος ενός έργου εξαιρεί το κομμάτι της AFDC που προέρχεται από χρηματοδοτήσεις κοινών μετοχών. Πριν το 1986 το φορολογικό κόστος ενός έργου δεν περιλάμβανε καθόλου την AFDC. Η Πράξη Φορολογικής Αναμόρφωσης του 1986 απαίτεισαι η AFDC δανειστικών χρηματοδοτήσεων να συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος. Επιπλέον σε περίπτωσης ισχύος της Πίστωσης Φόρου Επένδυσης, ο συντελεστής φορολόγησης ενός έργου μειώθηκε κατά 5% Απόσυρση Μονάδων Οι εργοστασιακές αποσύρσεις αφαιρούνται από τον λογαριασμό Εγκατάσταση σε Χρήση. Οι εγκαταστάσεις καυσίμων συνήθως αποσβένονται πλήρως και το κόστος κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυτών είναι μικρό. Το κόστος απενεργοποίησης των πυρηνικών μονάδων είναι μεγαλύτερο Απόσβεση Η απόσβεση υπολογίζεται για όλα τα εργοστάσια εν ενεργεία Η λογιστική απόσβεση συνήθως βασίζεται στη μέθοδο Απόσβεσης Ευθείας Γραμμής χρησιμοποιώντας λογιστική περίοδο ζωής έτη. Η Φορολογική Απόσβεση που απαιτείται για τον υπολογισμό του φόρου, υπολογίζεται βάση μεθόδου απόσβεσης εφαρμόσιμης για κάθε συγκεκριμένο τύπο εργοστασίου βάση της παλαιότητάς του. Οι μέθοδοι Αθροίσματος Ετησίων Αριθμών (SYD) χρησιμοποιούνται για τα εργοστάσια που προστέθηκαν μετά το 1954, κάνοντας χρήση αποσβεστικών χρονικών περιόδων ζωής όπως αυτές καθορίζονται από το IRS. Οι καθορισμένοι φορολογικοί περίοδοι όπως ορίζονται από το ΙRS είναι 30 χρόνια για έργα μεταφοράς και διανομής, 28 χρόνια για ατμό-ηλεκτρικά εργοστάσια, 20 χρόνια για τα πυρηνικά καθώς και για τα εργοστάσια καύσης με χρήση τουρμπίνων και 50 χρόνια για τα υδροηλεκτρικά. Εργοστάσια που έχουν εγκατασταθεί από το 1971 ως 1980 μπορούν να κάνουν χρήση μικρότερων χρονικών περιόδων σύμφωνα με το νόμο Κλίμακα Απόσβεσης Ενεργητικού (ADR) ( 80% της καθορισμένης φορολογικής περιόδου ). Αυτές οι μονάδες αποσβένονται σύμφωνα με τη μέθοδο Ισοζυγίου Διπλής Απόσβεσης ή με τις μεθόδους SYD. 5

6 Εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί μετά το 1981 εξετάζεται σύμφωνα με βάση την Πράξη Οικονομικής Ανάκτησης και την Πράξη Φόρου Κοινών Μετοχών και Δημοσιονομικής Ευθύνης ( Tax Equity and Fiscal Responsibility Act (TEFRA) του Η Πράξη Επανάκτησης Φόρου του 1986 αναθεώρησε τις φορολογικές περιόδους για προσθήκες εργοστασίων μετά το 1986.Ο πίνακας 5.2 παρουσιάζει διάφορα προγράμματα φορολογικής απόσβεσης. Πριν το 1986 το ποσοστό φορολογικής απόσβεσης συνυπολογίζονταν στον προσδιορισμό του φορολογικού κόστους του εργοστασίου εξαιρώντας την AFDC καθώς και το ήμισυ της πίστωσης φόρου επένδυσης. Από το 1986 το ποσοστό φορολογικής απόσβεσης θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό του κόστος εργοστασίου, συμπεριλαμβάνοντας το AFDC προερχόμενο από χρηματοδοτήσεις μέσω δανείων (κέρδη ομολόγων, βραχυπρόθεσμα χρέη). Το φορολογικό κόστος εργοστασίου εξαιρεί επίσης το ήμισυ της λαμβανομένης πίστωσης φορολογικής επένδυσης ( ITC). Το (ITC) εφαρμόζεται μόνο για εργοστάσια που βρίσκονται στο στάδιο μεταβίβασης και που θα τεθούν εκτός λειτουργίας έως το Παράδειγμα 5.2. Υπολογίστε τη συνολική λογιστική και φορολογική απόσβεση του 1990 για μια επιχείρησης κοινής ωφελείας τεσσάρων μονάδων των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι: Αριθμός εργοστασίου Έτος εγκατάστασης Κόστος εγκατάστασης (εξαιρουμένης της AFDC)$M Κόστος εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της AFDC από δάνεια ) Κόστος εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων όλων των AFDC) Διάρκεια φόρου Λογιστική διάρκεια Πίστωση φόρου επένδυης ($Μ)

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Προγράμματα Ποσοστών Ετήσιας Φορολογικής Απόσβεσης για Ατμοηλεκτρικά Εργοστάσια 1986 Φορολογική SYD ADR TEFRA πράξη αναθεώρησης Διάρκεια σε έτη

8 ΛΥΣΗ. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα 5.2, η φορολογική απόσβεση είναι Αριθμός εργοστασίου Φορολογική βάση Ποσοστό απόσβεσης Συνολική φορολογική απόσβεση το έτος 1990 = $138.6Μ Λογιστική απόσβεση = 180/ / / /35 = $ 78Μ Έσοδα Τα έσοδα υπολογίζονται βάση ισχύοντος τιμολογίου. Η τιμολόγηση για κάθε τάξη κοινής ωφέλειας μπορεί να έχει μια ενεργειακή συνιστώσα, μια συνιστώσα ζήτησης και μια σταθερή συνιστώσα. Οι συνιστώσες μπορεί να εξαρτώνται από την εποχή και τη κατανάλωση. Τα έσοδα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας κάθε μία συνιστώσα με την ηλεκτρική κατανάλωση (ενέργεια και ζήτηση) και τελικά αθροίζοντας τα αποτελέσματα για όλες τις τάξεις κοινής ωφέλειας. Σε πολλές υπηρεσίες υπάρχει ένα άρθρο αυτόματης ρύθμισης καυσίμων. Στόχος αυτού του άρθρου είναι η άμεση ρύθμιση των εσόδων για να αντισταθμίσουμε τυχόν μεταβολές στο κόστος καυσίμων χωρίς να απαιτείται η προετοιμασία μιας πλήρους νέας διαδικασίας τιμολόγησης. Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στην σύγκριση του πραγματικού κόστους καυσίμων ανά κιλοβατώρα με ένα αναφορικό κόστους εδραιωμένο στην τελευταία διαδικασία τιμολογιακής ρύθμισης. Οι ρυθμίσεις των καυσίμων μπορεί να είναι συνολικές ή μερικές. Ο πίνακας 5.3 παρουσιάζει τα ενεργειακά δεδομένα του βασικού έτους 1990 όπως επίσης και του τρέχοντος έτους Τα περισσότερα άρθρα ρύθμισης εσόδων βάση κόστους καυσίμων βασίζονται στη διαφορά κόστους πωλήσεων καυσίμων σε δολάρια ανά κιλοβατώρα ($/kwh). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε : Έσοδα μετά από ρύθμιση του κόστους καυσίμων = 63,000,000 * ( $/MWh) =$80.6Μ (5.1) 8

9 Ωστόσο αυτή η $/kwh ρύθμιση κόστους καυσίμων δεν υπολογίζει με ακρίβεια την αύξηση κόστους καυσίμων από το βασικό έτος. Στον πίνακα 5.3 φαίνεται ότι η υπηρεσία εγκατέστησε το MW επιπρόσθετη δυναμικότητα σε καύση άνθρακα. Αυτό το εργοστάσιο δεν περιλαμβάνεται στη βασική ρύθμιση διότι η τελευταία ήταν αυτή του Το κόστος αυτού του εργοστασίου δεν υπολογίζεται στην τιμολογιακή ηλεκτρικής χρέωση. Εάν υπολογίζονταν τότε οι χρεώσεις πάνω στο νέο εργοστάσιο θα ήταν ελαφρώς αυξημένες. H αυτόματη ρύθμιση κόστους καυσίμων αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της νέας μονάδας σ αυτό το κόστος κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση της τιμολογιακής ρύθμισης. Αυτό όμως δημιουργεί μια ασυνέπεια η οποία οδηγεί σε από-συγχρονισμό μεταξύ εσόδων και κόστους. Αντισταθμίζουμε αυτό το μειονέκτημα κάνοντας χρήση μιας σύνθεσης μικτού καυσίμου βασισμένη στην MW ανά ώρα παραγωγής μικτού καυσίμου του έτος αναφοράς αντί του πραγματικού έτους. Ο πίνακας 5.4 παρουσιάζει αυτόν τον λογισμό χρησιμοποιώντας τις πωλήσεις του έτους αναφοράς για να υπολογίσει τα απαιτούμενα αντισταθμιστικά έσοδα Η ρύθμιση καυσίμων του 1992 βασίζεται σ αυτή την περίπτωση στο 23,31$/MWh κόστος, και τα αντισταθμιστικά έσοδα είναι τώρα : Έσοδα μετά από Ρύθμιση κόστους καυσίμων τρέχοντος έτους = 63,000,000 * ( $/ΜWh) =$91.98M (5.2) Η ρύθμιση καυσίμων παρέχει $11Μ περισσότερα έσοδα από όσα δίνει το απλό άρθρο ρύθμισης $/kwh. Πίνακας 5.3 Παράδειγμα άρθρου ρύθμισης κόστους καυσίμων Έτος αναφοράς 1990 Τύπος Χωρητικότητα Κόστος ποσοστό Λειτουργικό Πωλήσεις Συνολικό Καυσίμου (MW) καυσίμου θερμότητας κόστος (εκατομ) κόστος ($/Mbtu) (Mbtu/MWh) ($/MWh ) MWh) (Εκατομμ.$) Υδρ/κό 1, Πυρ/κό 1, Άνθρακας 5, Πετρέλαιο και αέριο 5, Σύνολο 13, Μέσος όρος ($/MWh) ( / 58)=

10 Πίνακας 5.3 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Έτος αναφοράς 1992 Καύσιμο Κόστος ποσοστό Λειτουργικό Πωλήσεις Συνολικό Απόδοση καυσίμου θερμότητας κόστος (εκατομμύρια κόστος (MW) ($/Mbtu) (Mbtu/MWh) ($/MWh ) MWh) (Εκατομμ.$) Υδρ/κό 1,100 _ Πυρ/κό 1, Άνθρακας 6, Πετρέλαιο Και αέριο 5, Σύνολο 14, ,457.4 Μέσος όρος ($/MWh) (1,457.4/63)=23.13 Το άρθρο ρύθμισης κόστους καυσίμων μπορεί να συνυπολογίσει την οποιασδήποτε πρόσθετη αλλαγή. Σημειώστε ότι η υπηρεσία επένδυσε σε βελτίωση κεφαλαία για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των μονάδων πετρελαίου και αερίου ατμού, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ποσοστό θερμότητας από 10.0 στα 9.8 Mbtu/MWh το 1992 ( αναφορά στον πίνακα 5.3). Οι υπολογισμοί ρυθμίσεων καυσίμων των εξισώσεων (5.1) και (5.2) βασίζονται σε μονάδες $/ΚWh και δείχνουν ότι το όφελος απόδοσης μειώνει τα έσοδα. Το αυξανόμενο κόστος βελτίωσης κεφαλαίου προς επίτευξη αυτού του οφέλους απόδοσης δεν έχει συνυπολογιστεί στην ανάλυση. Ένας τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι να κάνουμε χρήση του άρθρου ρύθμισης καυσίμου βασισμένο σε μονάδες $/Mbtu. Με αυτή τη μέθοδο και το μικτό καύσιμο και η βελτίωση απόδοσης του έτους αναφοράς χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ρύθμισης καυσίμων τρέχοντος έτους. Ο πίνακας 5.5 παριστάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Η ρύθμιση κόστους καυσίμου δίνεται τώρα ως εξής : Ρύθμιση Καυσίμου = (63,000,000 MWh)* ( $/MWh) = $106.47M Το άρθρο ρύθμισης καυσίμων βασισμένο σε $/Mbtu παρέχει μία διαφορά εσόδων άνω των $14.5Μ, το οποίο συνεισφέρει στην πληρωμή του κόστους για την βελτίωση κεφαλαίου. 10

11 Πίνακας 5.4 Παράδειγμα άρθρου ρύθμισης καυσίμων σταθερής βάσης Κόστος Ποσοστό Λειτουργικό Πωλήσεις Συνολικό Απόδοση καυσίμου θερμότητας κόστος (συνολικές κόστος τύπος (εκατομμύρια) καύσιμου (MW) ($/Mbtu) (Mbtu/MWh) ($/MWh ) MWh) (Εκατομμ.$) Υδρ/κό 1,100 _ Πυρ/κό 1, Άνθρακας 5, Πετρέλαιο Και αέριο 5, Σύνολο 13, Μέσος όρος ($/MWh) (1352.4/58)=23.31 Πίνακας 5.5 Παράδειγμα άρθρου ρύθμισης καυσίμων βάση $/Mbtu Τύπος Έτος Κόστος Ποσοστό Λειτουργικό Πωλήσεις Κόστος Καυσίμου Αναφοράς καυσίμου θερμότητας κόστος Απόδοση 1992 έτους αναφοράς (MW) ($/Mbtu) (Mbtu/MWh) ($/MWh) (εκατομ MWh) (Εκατομμ.$) Υδρ/κό 1,100 _ Πυρ/κό 1, Άνθρακας 5, Πετρέλαιο Και αέριο 5, Σύνολο 13, Μέσος όρος ($/MWh) ( / 58)=23.54 Μπορούν να γίνουν και άλλες προβλέψεις στη ρύθμιση κόστους καυσίμων. Μερικές πολιτείες έχουν θεσμοθετήσει ειδικά άρθρα ρύθμισης καυσίμων που αναφέρονται σε μέτρα απόδοσης και αποταμίευσης τα οποία επιτρέπουν την χρήση των αποταμιεύσεων καυσίμων για επιτάχυνση της κάλυψης του κόστους της κεφαλαιακής επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν : το κόστος καυσίμων, την παραγωγή - λειτουργία - συντήρηση του μη καύσιμου υλικού (Ο & Μ), την μεταφορά και διανομή 11

12 (Ο & Μ ), τους λογαριασμούς πελατών, τις πωλήσεις, τα γενικά και διοικητικά (G & A) έξοδα. Ο πίνακας 5.6 παρουσιάζει την μέση εθνική έκθεση αυτών των εξόδων για το Τα καύσιμα και η αγοραία ισχύς αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των εξόδων. Ολοκληρωμένα λογιστικά προγράμματα είναι διαθέσιμα για τον υπολογισμό των εξόδων καυσίμων καθώς και της αγοραστές ισχύος με σκοπό την πρόβλεψη του μελλοντικού κόστους της Υπηρεσίας Τα υπόλοιπα έξοδα μπορούν να μοντελοποιηθούν ως εξισώσεις εξόδων κεφαλαίου ή πελατών. Σημειώστε ότι τα ημερομίσθια και οι μισθοί αντιπροσωπεύουν μόνο το 15% των συνολικών λειτουργικών εξόδων. Έτσι λοιπόν το 85% των λειτουργικών εξόδων είναι αγοραστέα ισχύς, καύσιμα και βιομηχανικά αγαθά. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 Σύνθεση Λειτουργικών Εξόδων (1985) Τύπος εξόδων Συμμετοχή (%) Καύσιμα και αγοραία ισχύς 64 Παραγωγή Ο&Μ 14 Μεταφορά Ο&Μ 2 Διανομή Ο&Μ 6 Λογαριασμοί πελατών 4 Πωλήσεις 0.1 G & A 10 Αμοιβές και μισθοί συγκροτούν το 15 % των συνολικών λειτουργικών εξόδων Οικονομικός Σχεδιασμός Εξωτερική χρηματοδότηση απαιτείται αν η εφαρμογή την επιχορηγήσεων (κυρίων κεφαλαιουχικών δαπανών και μερισμάτων) υπερβαίνει τις εσωτερικές πηγές αυτών (κυρίως καθαρά έσοδα,απόσβεση, προθεσμιακοί φόροι ). Αυτό συμβαίνει συχνά όταν μια υπηρεσία είναι αναμεμιγμένη σε ένα μεγάλο κατασκευαστικό πρόγραμμα. Ο οικονομικός σχεδιασμός προγραμματίζει το χρόνο καθώς και τους τύπους εξωτερικής χρηματοδότησης (μετοχές, ομόλογα, προνομιούχα, βραχυπρόθεσμα χρέη, κ.τ.λ) σύμφωνα με τις οικονομικές δεσμεύσεις και οδηγίες. Όταν οι εσωτερικές πηγές πόρων χρηματοδότησης υπερβαίνουν τις αναγκαίες επενδυτικές τότε είναι επιτακτική η εφαρμογή οικονομικού σχεδιασμού προς επένδυση της πλεονάζουσας ταμειακής ροής. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν μια υπηρεσία έχει μόνο ένα μικρό κατασκευαστικό πρόγραμμα ή όταν δεν υπάρχει καμία μονάδα παραγωγής υπό κατασκευή. 12

13 Οι απαιτήσεις για εξωτερική χρηματοδότηση μπορούν να υπολογιστούν από τον ισολογισμό ταμειακής ροής (ή τον ισολογισμό πόρων χρηματοδότησης), ο οποίος αναφέρει τις πηγές και την εφαρμογή αυτών των πόρων. Ο πίνακας 5.7 παρουσιάζει ένα τέτοιο δείγμα. Ας υποθέσουμε ότι το έτος 1990, η συνολική εφαρμογή των πόρων χρηματοδότησης είναι $683Μ. Επειδή το τελικό ισοζύγιο ρευστού ($62Μ) φαίνεται να υπάρχουν $2Μ περισσότερα από ότι τον αρχικό ισολογισμό. Οι συνολικές πηγές των πόρων θα πρέπει να είναι 685Μ. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 Δείγμα Λογαριασμού Ταμειακής Ροής για το (εκατομμύρια $) Αρχικό ισοζύγιο ρευστού 60 Χρηματοδοτήσεις από έσοδα Καθαρά έσοδα 187 Έξοδα καθαρού ρευστού 63 Χρεωλύσια και απόσβεση 118 Συνολικές χρηματοδοτήσεις από λειτουργίες 368 Χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές Μακροπρόθεσμες οφειλές 211 Προνομιούχα 25 Κοινά μετοχές 25 Βραχυπρόθεσμα χρέη 3 Συνολικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές 264 Άλλες πηγές χρηματοδοτήσεων (ενοίκια, άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες) 53 Συνολικές πηγές χρηματοδοτήσεων 685 Κατασκευαστικές και εργοστασιακές δαπάνες 341 Μερίσματα από προνομιούχα 27 Μερίσματα από κοινά αποθεματικά 115 Απόσυρση των αξιών και του βραχυπροθέσμου χρέους Μακροπρόθεσμο χρέος 89 Προνομιούχα 9 Κοινά αποθέματα 3 Βραχυπρόθεσμα χρέη 22 Αλλαγή στο κεφάλαιο κινήσεως 20 Άλλες εφαρμογές χρηματοδοτήσεων 57 Συνολικές εφαρμογές χρηματοδοτήσεων 683 Τελικό ισοζύγιο ρευστού 62 13

14 Εφόσον οι εσωτερικές πηγές των χρηματοδοτήσεων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των $368Μ οι απαιτούμενες εξωτερικές χρηματοδοτήσεις υπολογίζονται ως εξής Συνολικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές = = $ 264Μ Η κατανομή των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών τύπων βασίζεται στην πολιτική της επιχείρησης. Παραδοσιακά, το μέσο συνολικό κεφαλαιουχικό απόθεμα της υπηρεσίας αποτελείται από : 50 % μακροπρόθεσμα χρέη,10 % προνομιούχα και 40 % κοινές μετοχές. Εάν το υπάρχον μακροπρόθεσμο χρέος στον ισολογισμό είναι $1530Μ και το συνολικό κεφαλαιακό είναι $3141Μ, τότε το κλάσμα των χρηματοδοτήσεων που πρέπει να συγκεντρωθεί από την χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων χρεών για να επιτύχουμε την αναλογία του 50 % είναι Fb * Fb * = όπου fb είναι το κλάσμα των νέων ομολόγων που είναι να πουληθούν. Σημειώστε ότι η απόσυρση των χρεωγράφων λαμβάνεται υπόψη σ αυτό τον υπολογισμό. Πραγματοποιώντας τους υπολογισμούς παίρνουμε Fb =.799 η Νέα χρηματοδότηση με μακροπρόθεσμο χρέος =.799 * $264Μ = $ 211Μ Παρόμοιοι υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν για τους άλλους τύπους χρηματοδότησης.. Η επιλογή τύπου χρηματοδότησης μεταξύ μακροπρόθεσμων χρεών, προνομιούχων, κοινών μετοχών, και βραχυπρόθεσμων χρεών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η χρηματοδότηση με βραχυπρόθεσμα χρέη ( ληξιπρόθεσμα μέσα σε ένα περίπου χρόνο όπως νότες 90 ημερών) είναι μεταξύ των γενικότερων χρηματοδοτικών προσφορών. Εφόσον οι αγορές βιώνουν οικονομικούς κύκλους μέσα στους οποίους τα επιτόκια και οι τιμές μετοχών μεταβάλλονται, η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση παρέχει την ευελιξία της πραγματοποίησης μιας οικονομικής προσφοράς την κατάλληλη στιγμή, και η οποία επιτρέπει την συσσώρευση κόστος κεφαλαίου έως ότου απαιτηθεί μια μεγάλη χρηματοδότηση. 14

15 Η χρηματοδότηση με μακροπρόθεσμα χρέη (ομόλογα ) συγχρονίζεται με τους οικονομικούς κύκλους της αγοράς και είναι ο φορέας χρηματοδότησης με το χαμηλότερο κόστος. Ένα υψηλό ποσοστό χρέους οδηγεί σε μεγάλες χρεώσεις σταθερού επιτοκίου και σε σημαντικές αποδοχές δοσοληψιών. Μια μικρή εκατοστιαία μείωση στα έσοδα μπορεί να επιφέρει μια μεγάλη εκατοστιαία πτώση στις αποδοχές, μιας που οι χρεώσεις επιτοκίου σταθεροποιούνται την ώρα του δανεισμού. Ενώ η επιχειρηματική πρακτική των βιομηχανιών Α βαθμού και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έχουν αναλογία μακροπρόθεσμου χρέους 20 % η και λιγότερο, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας μπορεί να έχουν ποσοστά γύρω στο 50 % εξαιτίας της σταθερότητας των επιχειρήσεών τους και λόγω των πολιτειακών και ομοσπονδιακών ρυθμίσεων των εσόδων. Σε περιπτώσεις έργων ενέργειας όπου έχουμε συμβόλαια τύπου πάρε ή πλήρωσε έχουν αιτιολογηθεί ποσοστά χρέους μέχρι και 80 %. Πολλές χρηματοδοτήσεις μέσω ομολόγων περιέχουν δεσμευτικά συμβόλαια. Ένας τέτοιος δεσμευτικός όρος είναι ότι κανένα καινούργιο ομόλογο δεν μπορεί να εκδοθεί εάν το συνολικό ποσοστό κάλυψης τόκου πέσει κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή, συνήθως κάτω του 2.0 ή περισσότερο μετά την αφαίρεση του φόρου. Η κάλυψη τόκου ορίζεται ως το πηλίκο των εσόδων αφού αφαιρεθούν τα έξοδα τόκου διαιρούμενο δια των εξόδων τόκου. Η κάλυψη τόκου μετράει το όριο με το οποίο οι κάτοχοι ομολόγων έχουν καλύψει τις προυποθέσεις κέρδους τους. Εάν η αναλογία κάλυψης τόκου της υπηρεσίας πέσει κάτω από την συμφωνημένη τιμή, η εταιρεία δεν μπορεί να εκδώσει καινούργια ομόλογα αλλά θα πρέπει να εκδόσει άλλους λιγότερο ασφαλείς τύπους χρηματοδότησης όπως προνομιούχα και κοινές μετοχές μετοχές. Οι προσφορές ομολόγων ως μακροπρόθεσμα χρέη αξιολογούνται από επενδυτικές υπηρεσίες όπως τις Moody s και Standard and Poors. Η εκτίμηση ενός ομολόγου έχει καθοριστική επιρροή στο κόστος τόκου του ομολόγου όταν αυτό εκδίδεται. Ένα υψηλά εκτιμώμενο ομόλογο έχει χαμηλότερο κόστος τόκου. Σημαντικοί συντελεστές που επηρεάζουν την εκτίμηση του ομολόγου είναι η κάλυψη κόστους ( υψηλότερη κάλυψη οδηγεί σε υψηλότερη εκτίμηση), το επί της εκατό ποσοστό AFDC των αποδοχών ( υψηλότερο AFDC οδηγεί σε χαμηλότερη εκτίμηση του ομολόγου), και το επιχειρηματικό ρίσκο. Ο πίνακας 5.8 παρουσιάζει τις οδηγίες κριτηρίων εκτίμησης των ομολόγων εταιριών κοινής ωφελείας. Τα χρηματοδοτικά όργανα ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνουν τις προνομιούχες και τις κοινές μετοχές. Οι προνομιούχες χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για να παρέχουν μέσο χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος από ότι οι κοινές μετοχές.. 15

16 Οι κοινές μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% - 45% της εξωτερικής χρηματοδότησης μιας εταιρείας. Οι κάτοχοι των κοινών μετοχών είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Η αξία των οικονομικών τους κτήσεων εξαρτάται από την οικονομική επίδοση της εταιρίας. Έτσι λοιπόν, οι κάτοχοι των μετοχών φέρουν το ρίσκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αυτό το ρίσκο φανερώνεται στην απόδοση (ή κόστος τόκου) της μετοχής ( δείκτης κέρδους /τιμή μετοχής ) όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2. Χαμηλότερης ποιότητας κοινές μετοχές απαιτούν σημαντικά υψηλότερο κόστος τόκου, επειδή έχουν υψηλότερο ρίσκο από ότι οι μετοχές υψηλότερης ποιότητας. Ένας τρόπος μέτρησης της αξίας της μετοχής είναι η αναλογία της αγοραστικής προς τη λογιστική της αξία. Αυτό μετράει τη τρέχουσα αγοραστική αξία της μετοχής διαιρούμενη επί της αξίας της μετοχής του ισολογισμού. Η πώληση μιας μετοχής πάνω από τη λογιστική της αξία σημαίνει ότι οι νέοι μέτοχοι πληρώνουν μία προσαύξηση για την κατοχή της. Αυτό είναι ένδειξη μιας υγιούς αναπτυσσόμενης εταιρείας. Μετοχή που πωλείται κάτω από τη λογιστική της τιμή, σημαίνει ότι οι νέοι μέτοχοι αγοράζουν σε τιμή μικρότερη από αυτή της αρχικής. Έτσι λοιπόν η θέση αξιών ή κοινών μετοχών των υπαρχόντων μετόχων αμβλύνεται από νέους μετόχους που αγοράζουν μετοχές κάτω από τη λογιστική τιμή και αυτό γιατί και οι δύο,παλιοί και νέοι μέτοχοι, έχουν ίσα δικαιώματα ανά μετοχή στο ενεργητικό και στα έσοδα της εταιρείας. Ως εκ τούτου, οι υπάρχοντες μέτοχοι προτιμούν η εταιρεία να μην εκδίδει καινούργιες μετοχές εάν αυτές είναι να πουληθούν σε τιμή κάτω της λογιστικής. Πίνακας 5.8 Οδηγίες κριτηρίων οικονομικής διαβάθμισης Υπηρεσιών Ηλεκτρισμού ΑΑΑ Aa A Baa Κάλυψη τόκου πριν το φόρο συμπεριλαμβανομένου του AFDC Αναλογία χρέους 45%- 42%-47% 45%-55% 53%+ Επάρκεια ταμειακής ροής (ταμειακή ροή AFDC και μερίσματα ως επί της % των κεφαλαιακών δαπανών σε μετρητό). 40%+ 20%-50% 30%- 16

17 Σχετικό κόστος τόκου 100= υψηλή ποιότητα Κοινές μετοχές προνομοιούχα Ομόλογα Ααα Αα Υψηλή ποιότητα Α Καλή ποιότητα Βαα Μεσαία Ποιότητα Κλίμακα ασφαλείας Σχήμα 5.2 Επιδραση της διαβάθμισης αξιών στο ποσοστό κόστος τόκου Η Αναλογία Αγοραστικής προς τη Λογιστική Αξία υπολογίζεται ως εξής : Αγορά : Λογιστική αναλογία = (τιμή μετοχής προς καθαρό κέρδος ανά μετοχή ) * (αποδοχές ανά μετοχή) / ( σύνολο μετοχικού κεφαλαίου ισοζυγίου / αριθμό μετοχών) (5.4) Αγορά : Λογιστική αναλογία = (τιμή μετοχής προς καθαρό κέρδος ανά μετοχή ) * (απόδοση μετοχής) (5.5) Ο Δείκτης Τιμή μετοχής προς καθαρό κέρδος ανά μετοχή εξαρτάται από τη συγκεκριμένη οικονομική επίδοση της επιχείρησης και το επιχειρηματικό ρίσκο. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι η απόδοση κεφαλαίου διαιρούμενη με την αξία κοινών μετοχών του ισολογισμού. 17

18 Για παράδειγμα, ένας δείκτης Τιμή μετοχής προς καθαρό κέρδος ανά μετοχή του 7.5 με μια απόδοση κεφαλαίου του 14 % δίνει ποσοστό αγοραστικής προς λογιστική αξία ίση προς Διαχείριση ταμειακής ροής και Λογιστική Τυποποιημένα διπλογραφικά λογιστικά συστήματα εφαρμόζονται στη κράτηση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Η διαχείριση του ταμειακής ροής περιλαμβάνει τη ρύθμίση της χρηματοδότησης έτσι ώστε να υπάρχει επαρκές κυκλοφορούν ενεργητικό σε μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια ή ακόμη και σε ωριαία βάση. Το έξτρα ταμειακό επενδύεται ενώ οι βραχυπρόθεσμες ελλείψεις καλύπτονται από δάνεια τραπεζών ή πιστώσεις Φόροι Εισοδήματος Ο Ομοσπονδιακός Φόρος Εισοδήματος έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων πριν το 1988, αλλά η συνολική ιδέα της φορολόγησης εισοδήματος παραμένει. η ίδια. Οι προβλέψεις της Πράξης Αναθεώρησης Φορολογίας του 1986 πρόσθεσαν μία εναλλακτική επιλογή ελαχίστης φορολόγησης και αυτή η νομοθεσία έχει αλλάξει την φορολογική λογιστική του AFDC. Το πρώτο βήμα στον καθορισμό φόρου εισοδήματος είναι ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος. Φορολογητέο εισόδημα = έσοδα έξοδα παραγωγής απόσβεση φόρου (έξοδα τόκου-afdc δανειστικών χρηματοδοτήσεων ). (5.6) Η αναθεωρητική πράξη φορολόγησης του 1986 τροποποίησε την εξίσωση υπολογισμού φορολογητέου εισοδήματος εξαιρώντας το δανειστικό κομμάτι του AFDC. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής: Ακαθάριστος ομοσπονδιακός φόρος εισοδήματος = (Ποσοστό φόρου εισοδήματος) *( Φορολογητέο εισόδημα) (5.7) όπου ο συντελεστής φόρου εισοδήματος καθορίστηκε το 1987 στο 34% (χαμηλότερο από το 46% των προηγούμενων ετών). Το ποσοστό όμως αυτό διαβαθμίζεται. Έτσι μια μέσου μεγέθους εταιρεία θα έχει το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων της φορολογούμενο με τη μέγιστη αναλογία. Η αναθεωρητική πράξη φόρου του 1986 εξάλειψε τη πίστωση φόρου επενδύσεων από τα νέα έργα. Έργα τα οποία άρχισαν πριν το 1986 υπόκεινται σε μεταβατικούς κανόνες που επιτρέπουν τη χρήση της πίστωσης φόρου. Ο Τακτικός Ομοσπονδιακός Φόρος Eισοδήματος ρυθμίζεται από αυτές τις πιστώσεις ως εξής: 18

19 Τακτικός Ομοσπονδιακός Φόρος Εισοδήματος = Μικτός Ομοσπονδιακός Φόρος Εισοδήματος Πίστωση Φόρου Επένδυσης (5.8) Η αναθεωρητική πράξη φόρου του 1986 πρόσθεσε έναν Εναλλακτικό Ελάχιστο Φόρο. Σε αυτή την περίπτωση ο ελάχιστος φόρος υπολογίζεται ρυθμίζοντας το φορολογητέο εισόδημα και εφαρμόζοντας μια αναλογία ελαχίστου φόρου (20% το 1987). Ο Πραγματικός Ομοσπονδιακός Φόρος που πληρώνεται είναι μεγαλύτερος είτε του Τακτικού ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος ή του Εναλλακτικού ελαχίστου φόρου. Το Εναλλακτικό ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ρυθμίζεται από τη διαφορά μεταξύ απόσβεσης φόρου, φόρου ACRS και της εναλλακτικής απόσβεση ελαχίστου φόρου. AMTI = εναλλακτικό ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα = φορολογητέο εισόδημα (ACRSTD AMTD) (5.9) όπου ACRSTD = ACRS απόσβεση φόρου AMTD = εναλλακτική ελάχιστη απόσβεση φόρου βασισμένη στη μέθοδο ευθείας γραμμής απόσβεσης φορολογικής περιόδου: Έτος χρήσης εργοστασίου Φορολογητέα περίοδος ευθείας γραμμή ελαχίστου φόρου (ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο) χρόνια χρόνια χρόνια χρόνια Ένα Ρυθμιζόμενο Καθαρό Λογιστικό Εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: Ρυθμιζόμενο Καθαρό Λογιστικό Εισόδημα =Έσοδα Έξοδα Παραγωγής Λογιστική απόσβεση τόκους + μη λειτουργικά εισοδήματα + AFDC (5.10) 19

20 Το Εναλλακτικό Ελάχιστο Φορολογητέο Εισόδημα ρυθμίζεται στο 75% (50% για τα έτη ) του ποσού κατά το οποίο το Ρυθμιζόμενο Καθαρό Λογιστικό Εισόδημα υπερβαίνει το Εναλλακτικό Ελάχιστο Φορολογητέο Εισόδημα : FAMTI = Τελικό Εναλλακτικό Ελάχιστο Φορολογητέο Εισόδημα = AMTI * (Ρυθμιζόμενο Καθαρό Λογιστικό Εισόδημα AMTI) (5.11) Ο Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος υπολογίζεται ως εξής: Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος = (FAMTI) * Ελάχιστο Ποσοστό Φόρου Πίστωση Φόρου Επένδυσης (5.12) όπου το Ελάχιστο Ποσοστό Φόρου το 1987 ήταν 20% και οι Πιστώσεις Φόρου Επένδυσης σε προηγούμενα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον ελάχιστο φόρο μέχρι και στο 25% του φόρου. Ο Τακτικός Ομοσπονδιακός Φόρος Εισοδήματος συγκρίνεται με τον Εναλλακτικό Ελάχιστο Φόρο. Εάν ο πρώτος είναι μεγαλύτερος, τότε αυτός πληρώνεται και η διαφορά μεταξύ των δύο περιέρχεται και προστίθεται στη τιμή οποιουδήποτε προηγούμενου έτους. Αυτή η συσσώρευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τους φόρους στο μέλλον, όταν ο Τακτικός υπερβεί τον Εναλλακτικό Ελάχιστο Φόρο. Εάν : Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος > Τακτικό Φόρο Εισοδήματος τότε: Συσσωρευμένη Διαφορά Φόρου Εισοδήματος = Συσσωρευμένη διαφορά φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρόνων + (Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος Τακτικός Φόρος Εισοδήματος) (5.13) Πληρωτέος φόρος εισοδήματος = Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος Εάν: Ο Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος < Τακτικός Φόρος Εισοδήματος Τότε:Πληρωτέος Φόρος Εισοδήματος = Τακτικός Φόρος Εισοδήματος Συσσωρευμένη Διαφορά Φόρου Εισοδήματος (5.14) Ωστόσο ο Πληρωτέος Φόρος Εισοδήματος δεν μπορεί να γίνει μικρότερος από τον Εναλλακτικό Ελάχιστο Φόρο. 20

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Οι Δημόσιοι Οργανισμοί λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα