Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου"

Transcript

1 Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιγνάτιος Καράμηνας, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Δρ Διδακτικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών Πόντου 13, Νίκαια. Τηλ , Άννα Καράμηνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών Abstract This Paper presents a Project under the title I express my feelings. Based on the principles of the differentiated teaching, this project covers 4 teaching periods and constitutes part of the 16 th unit of the subject of Greek Language in the 2 nd form of the Greek Primary School which bears the title I feel. This project is ideal primarily for the students of the 2 nd form of the Crosscultural School, as these students, apart from their divergences in their cognitive level, often appear important deficiencies in their basic communication and co-operation aptitudes due to their origin from heterogeneous sociocultural background. Basic aim of the project is the verbal and non verbal expression of the students feelings in various communicative settings. More specifically, through the study, description, elaboration and analysis of contexts and exercises which are included in it, students will be able to talk about their feelings, to observe the way these feelings are expressed facially, to describe them orally or in writing and also to detect phrases that are commonly used to express our feelings in various situations. In addition students will be able to comprehend and distinguish contrasting feelings and finally to express their feelings in a theatrical way and through dramatization. Key words: Differentiated teaching; Project; Crosscultural class; Crosscultural school; Περίληψη Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται ένα Σχέδιο Εργασίας με θέμα: «Εκφράζω τα Συναισθήματά μου», το οποίο στηρίζεται στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έχει χρονική διάρκεια 4 διδακτικές ώρες και αποτελεί μέρος της 16ης Διδακτικής Ενότητας: «Νιώθω», του μαθήματος της Γλώσσας της Β τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας ενδείκνυται για τους μαθητές της Β τάξης Διαπολιτισμικού Σχολείου και όχι μόνο, μιας και οι μαθητές αυτοί πέρα από τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν στο γνωστικό τους επίπεδο συνήθως έχουν και σημαντικές ελλείψεις βασικών στοιχείων επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς προέρχονται και από διαφορετικά κοινωνικόπολιτισμικά περιβάλλοντα. Βασικός στόχος του Σχεδίου Εργασίας είναι η λεκτική και μη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Ειδικότερα, μέσα από την μελέτη, περιγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κειμένων και ασκήσεων, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Σχέδιο, οι μαθητές θα είναι ικανοί να μιλούν για τα συναισθήματά τους, να παρατηρούν πώς αυτά αποτυπώνονται στο πρόσωπο, να τα περιγράφουν με προφορικό και γραπτό τρόπο αλλά και να εντοπίζουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας σε διάφορες περιστάσεις. Ακόμα, οι μαθητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να επισημαίνουν και να κατανοούν αντίθετα συναισθήματα και τέλος να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με θεατρικό τρόπο και δραματοποίηση. Λέξεις Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία., Σχέδιο Εργασίας, Διαπολιτισμική Τάξη, Διαπολιτισμικό Σχολείο. Εισαγωγή Οι δημογραφικές μεταβολές τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών, δημιούργησαν ένα περίπλοκο φαινόμενο 2

2 πολυπολιτισμικής σύνθεσης της κοινωνίας και συνακόλουθα των σχολικών τάξεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η συνεκπαίδευση μαθητών που είναι φορείς διαφορετικού πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια άλλη πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο. Έτσι οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα μαζί με τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει την υποδοχή και ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην σχολική τάξη. Το πλαίσιο για την εκπαιδευτική πολιτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει διαμορφώσει ο νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124/ ). Ο νόμος αυτός στο δεύτερο σκέλος του αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. Με βάση το άρθρο 34 του παραπάνω νόμου προβλέπεται η λειτουργία σχολικών μονάδων για την παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους «με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες» και με το άρθρο 35 θεσμοθετούνται τα Διαπολιτισμικά Σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών με τις παραπάνω «ιδιαιτερότητες» (Δαμανάκης, 1998: 79, Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: ). Με βάση τον παραπάνω νόμο, έχουν ιδρυθεί στη χώρα μας 26 σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από τα οποία τα 13 είναι σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των μαθητών του Διαπολιτισμικού Σχολείου προϋποθέτει την εφαρμογή μεν του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος σπουδών του ΥΠΕΠΘ αλλά με σχετική ευελιξία και αξιοποίηση μιας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών τεχνικών από τον εκπαιδευτικό του Διαπολιτισμικού Σχολείου. Έτσι σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας τους τα σχολεία αυτά ακολουθούν το κανονικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και έχουν ως στόχο «να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να λαμβάνουν μέτρα διορθωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τη δημιουργία κλίματος ισότητας, να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την πολυμορφία, να καλλιεργούν την αλληλοαποδοχή, να καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, να αξιοποιούν το πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο που φέρουν οι μαθητές αυτοί αλλά και να προωθούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία, όπου ανήκουν» (ΙΠΟΔΕ, 2008). Οι απαιτήσεις σε μια τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου με αλλοδαπούς μαθητές είναι υψηλές κι επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να εφαρμόζει την διαφοροποιημένη διδασκαλία με την αξιοποίηση των Σχεδίων Εργασίας, προσαρμοσμένων κάθε φορά στο επίπεδο των μαθητών της τάξης του. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 1 είναι μια υψηλού επιπέδου διεργασία που απαιτεί οι δάσκαλοι να είναι ευέλικτοι στη διδασκαλία, στην τήρηση του αναλυτικού προγράμματος και στην παρουσίαση των γνώσεων προς τους μαθητές παρά να αναμένουν απ αυτούς να προσαρμοστούν οι ίδιοι στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συμπεριλαμβάνει διδασκαλία για ολόκληρη την τάξη, διδασκαλία σε ομάδες και εξατομικευμένη διδασκαλία. Επομένως, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ένα είδος διδακτικής θεωρίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να ποικίλουν και να είναι προσαρμοσμένες σε σχέση με την διαφορετικότητα κάθε μαθητή (Hall, 2002). Τα Σχέδια Εργασίας συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της διδασκαλίας σε μια διαπολιτισμική τάξη στην οποία οι μαθητές είναι αλλοδαποί και το μαθησιακό τους επίπεδο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία ενταγμένη στα Σχέδια Εργασίας εξασφαλίζει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ένα διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο ευελιξίας τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού της διδασκαλίας. 1 Για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία βλ. και Θεοφιλίδης Minder, Παπαδοπούλου, Corley, George, Tomlinson, Σφυρόερα, Κοσσυβάκη, Ιωαννίδου- Κουτσελίνη, Ματσαγγούρας, Χρυσαφίδης, Κοσσυβάκη, Hopf,

3 Με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (βλ. Π.Ι., 2003) στα οποία στηρίχτηκε η συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων, τα Σχέδια Εργασίας κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα και ένας σημαντικός αριθμός εργασιών από επιστήμονες του χώρου αλλά κυρίως από εκπαιδευτικούς της πράξης έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες και έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, πρακτικά καθώς και σε περιοδικά εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Η θεματική των σχεδίων εργασίας είναι ευρεία και περιλαμβάνει και αρκετά θέματα που σχετίζονται με την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ειδικότερα, τέτοια σχέδια-προτάσεις έχουν παρουσιαστεί στην ελληνική βιβλιογραφία και επικεντρώνονται κατά την άποψη των συγγραφέων τους στην επιτυχημένη εφαρμογή τους σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνδυαστικά σε αρκετές περιπτώσεις με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (βλ. Ευαγγέλου & Κάντζου, Μπερερής, Σιασάκος & Λαζακίδου, Μητροπούλου & Κόπτσης, Ευαγγέλου & Κάντζου, Νικολάου, Καγκά, Νικολάου, 2000). Για να εφαρμοστούν, όμως, με αποτελεσματικό τρόπο τέτοιες πρωτοβουλίες, καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 2, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πώς να εντάσσει τα Σχέδια Εργασίας με δημιουργικό τρόπο στη διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η Hall (2002), για να καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν την διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη τους θα πρέπει να εντάξουν στον διδακτικό τους σχεδιασμό τις παρακάτω διδακτικές τεχνικές: Να διευκρινίζουν κάθε φορά τις βασικές έννοιες και γενικεύσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές κατανοούν τα βασικά νοήματα, τα οποία χρησιμεύουν ως βάση της μελλοντικής μάθησης και κατανόησής τους. Να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την διδακτική διαδικασία, κι έτσι με αυτόν τον τρόπο να βοηθούν να τίθενται ερωτήματα που αφορούν τις ανάγκες των μαθητών και την βελτίωση της μάθησης. Να δίνουν έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, ως βασικό στόχο του σχεδίου μαθήματος. Οι στόχοι, οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της διδασκαλίας πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές κατανοούν και μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει τις επιπλέον υποστηρίξεις, το πρόσθετο κίνητρο, τους ποικίλους στόχους, τα υλικά ή τον εξοπλισμό για διαφορετικούς μαθητές στην τάξη. Να προσπαθούν για την ανάπτυξη μαθημάτων που προσελκύουν και παρακινούν μια τάξη με διαφορετικού επιπέδου μαθητές με ποικιλία διδακτικών στόχων. Να παρέχεται ισορροπία μεταξύ διδακτικού καθήκοντος και επιλεγμένων στόχων για τον μαθητή. Μια ισορροπημένη δομή λειτουργίας είναι προτιμότερη σε μια διαφοροποιημένη τάξη. Βασισμένη στις πληροφορίες της προ-αξιολόγησης, η ισορροπία θα ποικίλει από τάξη σε τάξη όπως επίσης και από μάθημα σε μάθημα. Οι δάσκαλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι οι μαθητές έχουν προτιμήσεις στην μάθησή τους (Hall, 2002). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Tomlinson (στην Corley, 2005: 14) για να επιτευχθεί από τους εκπαιδευτικούς αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας κατά τη διαδικασία υλοποίησής της θα πρέπει να ακολουθείται μια ποικιλία διδακτικών τεχνικών, η οποία κατά την άποψή μας είναι απολύτως αναγκαία σε μια διαπολιτισμική τάξη, όπως: Οργάνωση ειδικών χώρων στην τάξη, όπου ο κάθε μαθητής μπορεί να εργαστεί ταυτόχρονα σε διάφορους στόχους. Τέτοιοι χώροι απαιτούν φυσικά την εύκαμπτη ομαδοποίηση. Κάθε μαθητής καλό είναι να διατηρεί το δικό του σημειωματάριο ή εξατομικευμένο κατάλογο υποχρεώσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν σε έναν καθορισμένο χρόνο, συνήθως σε δύο ή τρεις βδομάδες. 2 Για το ρόλο του εκπαιδευτικού και τις διδακτικές τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει σε μια διαπολιτισμική τάξη βλ. και Tiedt & Tiedt, Νικολάου, Banks, Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, Χρυσαφίδης, Χρυσαφίδης, Νικολάου,

4 Οικοδόμηση γνώσης που βασίζεται στην επίλυση ενός προβλήματος, το οποίο οι μαθητές καλούνται να λύσουν ενεργά, είτε ξεχωριστά ο καθένας είτε σε μικρές ομάδες. Ορισμός σταδιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν στη λύση ίδιων προβλημάτων με ποικίλους βαθμούς πολυπλοκότητας και αφαιρετικότητας. Χρησιμοποίηση των τύπων νοημοσύνης του Gardner έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ερευνήσουν ένα θέμα μέσω πέντε οδών: Λόγου χάρη, αφηγηματική (παρουσίαση ιστορίας), λογικοποσοτική (χρήση αριθμών), θεμελιωτική (εξέταση φιλοσοφίας και λεξιλογίου), αισθητική (εστίαση σε αισθητηριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα) και εμπειρική (πρακτική). Υιοθέτηση συμφωνίας: Οι δάσκαλοι αξιολογούν τη γνώση και τις δεξιότητες των μαθητών πριν ξεκινήσουν μια συγκεκριμένη ενότητα μελέτης και επιτρέπουν στους μαθητές που πήγαν ικανοποιητικά στην προ-εκτίμηση να κινηθούν σε ανώτερου επιπέδου εργασία. Κατάτμηση ή σπάσιμο δραστηριοτήτων και εργασιών σε μικρότερες πιο εύχρηστες και προβολή δομημένων κατευθύνσεων για κάθε μέρος. Ενθάρρυνση μαθητών για χρήση διαφορετικών εργαλείων για την εκτέλεση του ίδιου στόχου: χαρτί/ μολύβι, οπτικοακουστικά μέσα, υπολογιστής. Χρησιμοποίηση του εύκαμπτου ρυθμού που επιτρέπει στον κάθε μαθητή να χρησιμοποιήσει τις διαφορετικές ικανότητές του για να κατακτήσει τις βασικές έννοιες. Ενθάρρυνση των μαθητών για ανεξάρτητη μελέτη θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Χρησιμοποίηση φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) ως μέσο που χρησιμεύει στην εξέλιξη της προόδου του μαθητή με την πάροδο του χρόνου (Corley, 2005:14). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρουσιάζουμε στη συνέχεια ένα Σχέδιο Εργασίας, το οποίο σε μια πρώτη μορφή εφαρμογής, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε σε μαθητές της Β τάξης του Διαπολιτισμικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο η Άννα Καράμηνα, εκ των συγγραφέων της εργασίας, υπήρξε δασκάλα της εν λόγω τάξης το σχολικό έτος Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης ήταν μεταναστόπουλα που προέρχονταν από 8 διαφορετικές χώρες και το μαθησιακό τους επίπεδο παρουσίαζε διαφοροποιήσεις. Οι 11 μαθητές της τάξης προέρχονταν από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, 3 ήταν από την Πολωνία, 2 από τη Ρωσία, και 1 από Αργεντινή, Γερμανία, Συρία, Αμερική, Νορβηγία και Γεωργία αντίστοιχα. Σχέδιο Εργασίας με θέμα: «Εκφράζω τα Συναισθήματά μου» Μάθημα: Γλώσσα Θεματική Ενότητα: «Νιώθω» Διδακτική Ενότητα: «Εκφράζω τα συναισθήματά μου» Τάξη: Β Δημοτικού Χρονική Διάρκεια: 4 ώρες Το Σχέδιο Εργασίας «Εκφράζω τα Συναισθήματά μου» περιλαμβάνει τρία στάδια-φάσεις διεξαγωγής. Στην αρχή περιγράφεται η προετοιμασία με επισήμανση των βασικών προϋποθέσεων για την επιτυχή έκβασή του, ακολουθεί το τι περιλαμβάνει ο διδακτικός σχεδιασμός κατά την διεξαγωγή του και τέλος ολοκληρώνεται με την φάση της αξιολόγησης, η οποία εμπλουτίζεται με εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις ολοκλήρωσής του (βλ. και Τριλιανός, 2008). Α. Προετοιμασία του Σχεδίου Εργασίας A1. Βιβλιογραφία-Βοηθήματα Βιβλίο Γλώσσας Μαθητή Β Δημοτικού, τ. Β, σελ

5 Τετράδιο Γλώσσας Εργασιών Μαθητή Β Δημοτικού, τ. Β, σελ Βιβλίο Γλώσσας Δασκάλου Β Δημοτικού, σελ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α και Β Δημοτικού, σελ και Μουσικές του Κόσμου (2004), CD με Μουσικές από όλο τον Κόσμο. Μαξ Βέλθουις (1997), Ο βάτραχος φοβάται, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. Ν. Ρόκα (2005), Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά, εκδ. Κέδρος, Αθήνα. A2. Εντοπισμός Επιπέδου Ετοιμότητας των Μαθητών Οι μαθητές της Β τάξης αν και προέρχονται από ξένες χώρες διαβάζουν κανονικά, μιλούν αλλά και κατανοούν σε καλό επίπεδο την ελληνική γλώσσα. Ακόμα, οι μαθητές από την 12 η Διδακτική Ενότητα του σχολικού βιβλίου έχουν ασκηθεί στο πώς περιγράφει κανείς τον εαυτό του και την εμφάνισή του. Επομένως, οι ίδιοι είναι έτοιμοι να μιλήσουν, να συζητήσουν και να εκφραστούν για το πώς νιώθουν, όταν βιώνουν διάφορες καταστάσεις ή γεγονότα στη ζωή τους. A3. Καθορισμός Διδακτικών Στόχων Βασικός στόχος του Σχεδίου Εργασίας είναι η λεκτική και μη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών. Ειδικότερα, με την περιγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κειμένων και ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Σχέδιο, οι μαθητές θα είναι ικανοί: Να συζητούν για τα συναισθήματά τους Να περιγράφουν με προφορικό και γραπτό τρόπο τα συναισθήματά τους Να παρατηρούν πώς τα συναισθήματα αποτυπώνονται στο πρόσωπο Να εντοπίζουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να εκδηλώσουμε τα συναισθήματά μας αλλά και να διακρίνουν αντίθετα συναισθήματα. Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με θεατρικό τρόπο και δραματοποίηση. Να ασκηθούν στον ομαδικό τρόπο εργασίας και συνεργασίας. Β. Διεξαγωγή του Σχεδίου Εργασίας Β1. Φάση Έναρξης (1 διδακτική ώρα) Η διδασκαλία του νέου μαθήματος μπορεί να ξεκινήσει με αρκετές εναλλακτικές δυνατότητες για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την εισαγωγή τους στη νέα θεματική. Έτσι, μπορεί να γίνει χρήση του σχολικού βιβλίου και αξιοποίηση του προοργανωτή, όπου ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τις 6 εικόνες στην αρχή της διδακτικής ενότητας. Ερωτήσεις προοργανωτή: Τι νομίζεις πώς νιώθουν τα παιδιά στις παραπάνω εικόνες; Πώς το κατάλαβες; Πώς νομίζεις ότι νιώθει ο Αλέξανδρος ο ποντικός; Από πού το κατάλαβες; Μπορείς να περιγράψεις την έκφραση όλων; Εναλλακτικά ή και στη συνέχεια των παραπάνω ερωτήσεων μπορεί να γίνει χρήση και διδακτική αξιοποίηση: Ηχογραφημένου ακούσματος, που αποτυπώνει το πώς νιώθουν και αισθάνονται μαθητές προσφυγόπουλα. Βιντεοταινίας με ανάλογο περιεχόμενο. Εικόνων από εφημερίδες, περιοδικά, ή και το διαδίκτυο με σχετικό περιεχόμενο. 6

6 Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται ενεργοποίηση παρώθησης των μαθητών για το νέο, προσέλκυση της προσοχής τους, πρόκληση του ενδιαφέροντός τους, καθώς και ψυχολογική προετοιμασία και προσανατολισμός τους για την εξέλιξη του Σχεδίου Εργασίας. Β2. Φάση Επεξεργασίας (2 διδακτικές ώρες) Στη φάση αυτή γίνεται επεξεργασία της θεματικής ενότητας και καλούνται οι μαθητές κατά ομάδες να ανταποκριθούν σε κείμενα που τους προτείνει ο εκπαιδευτικός για να μελετήσουν. Ο τρόπος εργασίας των μαθητών, μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Ειδικότερα, η ομαδοποίηση μπορεί να είναι ελεύθερη, βάσει κριτηρίων, ομοιογενής ή ετερογενής (βλ. Κοσσυβάκη, 2000: 64). Πιο συγκεκριμένα: Στην 1 η Δραστηριότητα (1 η και 2 η άσκηση του σχολικού βιβλίου) η ομαδοποίηση μπορεί να είναι τυχαία ως προς την επιλογή του άλλου. Έτσι επιτρέπουμε στους μαθητές μας να σχηματίσουν ομάδες των δύο ατόμων και δίνουμε, αν λόγου χάρη έχουμε συνολικά 20 μαθητές, στις 5 ομάδες το κείμενο: «Το παιδί με το ακορντεόν» και στις άλλες 5 το κείμενο: «Το τραγούδι του κλόουν». Και τα δυο κείμενα σχετίζονται με τη φιλία. Αφού οι μαθητές επεξεργαστούν τα κείμενα στις εταιρικές τους ομάδες ακολουθεί στην ολομέλεια της τάξης παρουσίαση της νοηματικής τους διερεύνησης, εντοπισμός των συναισθημάτων τους και συζήτηση Στη 2, 3 και 4 Δραστηριότητα (ασκήσεις 3 και 4 του σχολικού βιβλίου) ζητείται από τους μαθητές περαιτέρω εμβάθυνση και συζήτηση για τα συναισθήματα της χαράς, του θυμού και του φόβου. Η εργασία των μαθητών είναι και πάλι ομαδική, όμως αυτή τη φορά επιχειρούμε περαιτέρω διαφοροποίηση των μαθητών ως προς τη σύνθεση των ομάδων και τους χωρίζουμε σε 3 ομάδες με κριτήριο διαφοροποίησης συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα κάθε φορά. Έτσι στην 1 η δραστηριότητα το κριτήριο της ομαδοποίησης μπορεί να είναι η χώρα καταγωγής των μαθητών, στην δεύτερη το φύλο των μαθητών και στην τρίτη ενδεχομένως κοινωνιόγραμμα και αξιοποίηση των προτιμήσεων των ίδιων στον τρόπο εργασία τους. Ειδικότερα, καθεμιά από τις παραπάνω Δραστηριότητες περιλαμβάνει τα εξής: Στην 2 η Δραστηριότητα, οι μαθητές εκφράζονται προφορικά και γραπτά κι έτσι λένε και γράφουν πότε και σε ποιες περιστάσεις νιώθουν χαρά αλλά και πότε και με ποιους τρόπους οι ίδιοι προκαλούν χαρά σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος αλλά και σε φίλους και συμμαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν και να εντοπίσουν στερεότυπες εκφράσεις που λέμε για κάποιον που είναι χαρούμενος. Μεταξύ άλλων τέτοιες εκφράσεις είναι: αυτός ο άνθρωπος «πλέει σε πελάγη ευτυχίας», «πετάει στα σύννεφα», «λάμπει από χαρά», «νιώθει απέραντη χαρά», «νιώθει τεράστια χαρά», «νιώθει πελώρια χαρά». Οι μαθητές μετά από την επεξεργασία και τη νοηματική διερεύνηση των παραπάνω εκφράσεων χαράς και ικανοποίησης μπορούν: να γράψουν αυτές τις εκφράσεις στο τετράδιό τους, να τις ζωγραφίσουν-απεικονίσουν με διασκεδαστικό τρόπο, να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές αλλά κι επιπλέον να εντοπίσουν στο λεξικό τους κι άλλες εκφράσεις με τη λέξη χαρά. Στην 3 η Δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν καταστάσεις ή γεγονότα που τους κάνουν να θυμώνουν. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν και να εντοπίσουν στερεότυπες εκφράσεις που λέμε για κάποιον που είναι θυμωμένος. Μεταξύ άλλων τέτοιες εκφράσεις είναι: είμαι θυμωμένος και νιώθω «σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί», «σαν ταύρος σε 7

7 υαλοπωλείο», «σαν μπαλόνι έτοιμο να σκάσει», «σαν μηχανή έτοιμη να εκραγεί». Ακόμα ο εκπαιδευτικός παρωθεί τους μαθητές να σκεφτούν και να αναφέρουν τι κάνουν όταν θυμώνουν (λόγου χάρη κλοτσούν αντικείμενα, φωνάζουν δυνατά ) αλλά και πότε και σε ποιες περιστάσεις κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές τους άλλους να θυμώνουν (λόγου χάρη, όταν διεκδικούν ένα παιχνίδι με τον αδελφό τους, όταν εκνευρίζουν για κάτι παράλογο τους γονείς τους, κ.ά.). Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς αλλά και με το πώς πρέπει ή δεν πρέπει να φερόμαστε στους άλλους. Ακόμα γίνεται συζήτηση για το τι κάνουν ή τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές προκειμένου να εκτονώσουν το θυμό τους με θετικό τρόπο. Οι μαθητές μετά από την επεξεργασία και τη νοηματική διερεύνηση των παραπάνω εκφράσεων θυμού μπορούν: να γράψουν αυτές τις εκφράσεις στο τετράδιό τους, να τις ζωγραφίσουν- απεικονίσουν με διασκεδαστικό τρόπο, να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές αλλά κι επιπλέον να εντοπίσουν στο λεξικό τους κι άλλες εκφράσεις που περιλαμβάνουν τη λέξη θυμός. Στην 4 η Δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν καταστάσεις ή γεγονότα που τους προκαλούν φόβο ή τους κάνουν να φοβούνται. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν και να εντοπίσουν στερεότυπες εκφράσεις που λέμε για κάποιον που είναι φοβισμένος. Μεταξύ άλλων τέτοιες εκφράσεις είναι: «τρέμω από το φόβο μου», «παγώνω από το φόβο» κ.ά. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το τι τους προκαλεί φόβο, με τις αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου συναισθήματος αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το φόβο. Οι μαθητές μετά από την επεξεργασία και τη νοηματική διερεύνηση των παραπάνω εκφράσεων φόβου μπορούν: να γράψουν αυτές τις εκφράσεις στο τετράδιό τους, να τις ζωγραφίσουν- απεικονίσουν με διασκεδαστικό τρόπο, να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές αλλά κι επιπλέον να εντοπίσουν στο λεξικό τους κι άλλες εκφράσεις που περιλαμβάνουν τη λέξη φόβος. Β3. Φάση Εξάσκησης και Αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα) Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται ο καθένας ξεχωριστά (εξατομικευμένη διάσταση της εργασίας) να συμπληρώσουν γραπτά την Άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών κι έτσι μέσω αυτής να μάθουν ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν το ίδιο συναίσθημα. Εναλλακτικά στη συνέχεια κατά ομάδες, όμως αυτή τη φορά, με βάση το μαθησιακό τους επίπεδο (διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση την ικανότητα των μαθητών να ανταποκριθούν στο επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων) αλλά και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο που υπάρχει κάθε φορά μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μαθησιακές δραστηριότητες: Αξιοποίηση του Ανθολογίου: Οι μαθητές συγκροτούν εταιρικές ομάδες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και τους δίνονται σε φωτοτυπία τα κείμενα: «Η Αλφαβήτα δίχως ρο» και «Θα σ αγαπώ ότι κι αν γίνει» από το Ανθολόγιο της Α - Β Δημοτικού. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ζητείται από τις εταιρικές ομάδες να ανταποκριθούν σε δεξιότητες εντοπισμού συγκεκριμένης πληροφορίας σε κείμενο (λόγου χάρη να εντοπίσουν και να 8

8 υπογραμμίσουν λέξεις που μας δείχνουν τι νιώθουμε). Στη συνέχεια ακολουθεί ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης και κατόπιν συζήτηση. Παιχνίδι Κύβου με Εκφράσεις: Ετοιμάζουμε τρισδιάστατους κύβους από φελιζόλ ή χαρτόνι (βλ. και Παντελιάδου, 2008:14). Σε κάθε έδρα του κύβου γράφουμε, λόγου χάρη μια έκφραση που αντιστοιχεί στο συναίσθημα της χαράς (π.χ. «πλέει σε πελάγη ευτυχίας», «πετάει στα σύννεφα», «λάμπει από χαρά», «νιώθει απέραντη χαρά», «νιώθει τεράστια χαρά», «νιώθει πελώρια χαρά», κ.ά.) και ζητάμε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν ο καθένας τον κύβο σαν ζάρι κι ανάλογα με την έδρα που θα τους τύχει να εξηγούν στην ομάδα τους ή στην ολομέλεια της τάξης τι σημαίνει η κάθε έκφραση. Η ίδια άσκηση-παιχνίδι μπορεί να γίνει με άλλον κύβο που σε κάθε έδρα του θα περιλαμβάνει εκφράσεις με το συναίσθημα του θυμού και με άλλον κύβο με εκφράσεις με το συναίσθημα του φόβου. Ακόμα μπορούμε να φτιάξουμε έναν κύβο που να περιλαμβάνει σε κάθε έδρα εκφράσεις και από τα τρία διαφορετικά συναισθήματα και να ζητάμε από τους μαθητές πρώτα να μας πουν με ποιο συναίσθημα (χαρά, θυμός, φόβος) σχετίζεται η κάθε έκφραση και στη συνέχεια να την εξηγήσουν στους άλλους μαθητές της ομάδας τους ή στην ολομέλεια της τάξης. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η παιγνιώδης δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών με ανάλογη ομαδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολλαπλά ωφέλιμο οι μαθητές πρώτα να κατασκευάσουν οι ίδιοι τους κύβους και στην συνέχεια να παίξουν το εν λόγω παιχνίδι μεταξύ τους. Παιχνίδι με Κάρτες Εργασίας: Πρόκειται για κάρτες που μπορούν να έχουν διαφορετικά χρώματα και στις οποίες αναγράφεται μια ερώτηση αλλά και οι πιθανοί τρόποι απάντησής της (λόγου χάρη γραπτή, σχεδίαση, θεατρική έκφραση κ.ά.) (βλ. και Παντελιάδου, 2008: 15). Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιες κάρτες διαβαθμισμένης δυσκολίας με βάση το χρώμα και στην καθεμιά από αυτές να περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με τα συναισθήματα της χαράς, του θυμού και του φόβου και να ζητείται από τους μαθητές κάθε φορά ανάλογα με την κάρτα που θα διαλέξουν είτε προφορική απάντηση-εξήγηση, είτε γραπτή απάντηση, είτε θεατρική αναπαράσταση- έκφραση- γκριμάτσα λόγου χάρη της έκφρασης «πλέει σε πελάγη ευτυχίας». Και πάλι είναι πολύ σημαντικό αυτή η παιγνιώδης δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών με ανάλογη ομαδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ χρήσιμο οι μαθητές πρώτα να κατασκευάσουν οι ίδιοι τις κάρτες και στην συνέχεια να παίξουν το εν λόγω παιχνίδι μεταξύ τους. Απαγγελία: Ζητείται από τους μαθητές να διαλέξουν, να μελετήσουν και στη συνέχεια να απαγγείλουν σχετικό κείμενο (ποίημα ή πεζό) που αφορά τα συναισθήματα που συζητήθηκαν στο μάθημα. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση. Δραματοποίηση: Καλούνται οι μαθητές είτε ο καθένας μόνος του είτε κατά ομάδες να αυτοσχεδιάσουν και να αναπαραστήσουν καταστάσεις, όπου κανείς εκφράζει τα συναισθήματά του. Δίνεται χρόνος στις ομάδες για προετοιμασία με την διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Χορός-Μουσική Έκφραση: Με κατάλληλη μουσική από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», κάθε φορά προερχόμενη από τη χώρα καταγωγής του κάθε μαθητή μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ομαδικά χορευτική παρουσίαση και έκφραση των συναισθημάτων που επεξεργάστηκαν οι μαθητές και σχετίζονται με ακούσματα από τη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον κείμενα για μελέτη: Δίνονται στους μαθητές τίτλοι βιβλίων για όσους από αυτούς θέλουν να μελετήσουν περισσότερο σχετικά με τη έκφραση των συναισθημάτων σε ελεύθερη ώρα στο σχολείο ή ακόμα και στο σπίτι τους. Τέτοια βιβλία είναι: Μαξ Βέλθουις (1997). Ο βάτραχος φοβάται. Αθήνα: Πατάκη. Ν. Ρόκα (2005). Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά. Αθήνα: Κέδρος. 9

9 Βιβλιογραφία Banks, J. (2004). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Μτφρ. Ν. Σταματάκης-Επιμ. Ευ. Κουτσουβάνου. Αθήνα: Παπαζήση. Corley, M. (2005). Differentiated Instruction: Adjusting to the Needs of All Learners, National Center for the Study of Learning and Literacy. Focus on Basics V. 7, Issue C, pp 13-16, Retrieved 10/05/2008 from George, P. (2005). A Rationale for Differentiating Instruction in the Regular Classroom, Theory Into Practice, Volume 44, Issue 3, pp This article downloaded by: [HEAL-Link Consortium] at 10/05/2008. Hall, T. (2002). Differentiated instruction, Wakefield, MA: National Center on Accessing the General Curriculum, Retrieved 10/05/2008 from Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Μτφρ. Β. Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Minder, M. (2007). Λειτουργική Διδακτική. Μτφρ. Φ. Αρβανίτης. Αθήνα: Πατάκη. Tiedt, P. & Tiedt, I. (2006). Πολυπολιτισμική Διδασκαλία. Μτφρ. Τ. Πλυτά. Αθήνα: Παπαζήση. Tomlinson, C. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Μτφρ. Χ. Θεοφιλίδης & Δ. Μαρτίδου-Φορσιέ. Αθήνα: Γρηγόρη. Δαμανάκης, Μ. (1998). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Ευαγγέλου, Ο. & Κάντζου, Ν. (2005). Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτικός Ρατσισμός. Αθήνα: Δίπτυχο. Ευαγγέλου, Ο. & Κάντζου, Ν. (2008). Διαδίκτυο και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα:Ταξιδευτής. Θεοφιλίδης, Χ. (2009). Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη. ΙΠΟΔΕ, Αρχές Λειτουργίας Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στον δικτυακό τόπο: (24/04/2008). Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ. (2002). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας-Μάθησης: Από τη θεωρία στην πράξη». Στα Πρακτικά του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου Στον δικτυακό τόπο (03/04/2009). Καγκά, Ε. (2002). Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθεματικότητα: Όψεις και προοπτικές στην Ευέλικτη Ζώνη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. 6. Κοσσυβάκη, Φ.(1998). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Κοσσυβάκη, Φ.(2003). Εναλλακτική Διδακτική. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρη. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη. Μητροπούλου, Β. & Κόπτσης, Α. (2006). Διαπολιτισμική Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση υπολογιστών και τη μέθοδο Project. Στο ΙΑ Πανελλήνιο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας» (Επιμ. Δ. Χατζηδήμου & Χ. Βιτσιλάκη). Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος 21 έως 23 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 10

10 Μουσικές του Κόσμου (2004). Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», (Επιστ. Υπεύθ. καθ. Θ. Παπακωνσταντίνου, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Τομέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παλαιολόγου, Ν. & Ευαγγέλου, Ο. (2003). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, Διδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός. Παντελιάδου, Σ. (2008). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο συλλογικό τόμο (Επιμ. Σ. Παντελιάδου & Φ. Αντωνίου) «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες». Βόλος: Γράφημα. Παπαδοπούλου, Β. (2007). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Λήμμα στο Λεξικό της Παιδαγωγικής (Επιμ. Π. Ξωχέλλης). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Σφυρόερα, Μ. (2004). Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική. Στο συλλογικό έργο «Εκπαίδευση Μουσολμανοπαίδων με τίτλο: «Κλειδιά και Αντικλείδια» (Επιμ. Α. Ανδρούσου). Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον δικτυακό τόπο (03/01/2008). Τριλιανός, Θ. (2008). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, τόμ. Α και Β, Αθήνα: Αυτοέκδοση. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Γλώσσα Β Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας. Βιβλίο Μαθητή, τ. 2. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Γλώσσα Β Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας. Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τ. 2. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Γλώσσα Β Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α και Β Δημοτικού: Το Δελφίνι. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), Ειδικό Αφιέρωνα στην Διαθεματικότητα. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), Ειδικό Αφιέρωνα στην Ευέλικτη Ζώνη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). Οδηγός σχεδίων εργασίας (πολυθεματικό βιβλίο, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα). ΟΕΔΒ: Αθήνα. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 303/ ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 304/ Χρυσαφίδης, Κ. (2001). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδακτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Στο: Ερευνητικές Οπτικές Εκπαιδευτικές Προοπτικές (Επιμ. Τζ. Βαρνάβα-Σκούρα). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βέλθουις, Μαξ (1997). Ο βάτραχος φοβάται. Αθήνα: Πατάκη. Ρόκα, Ν. (2005). Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά. Αθήνα: Κέδρος. Ιγνάτιος Γ. Καράμηνας Εκπαιδευτικός Π.Ε. M.Sc. Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δρ Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 11

11 Διδάσκω με το ΠΔ 407/80 στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα «Διδακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές με τη Χρήση του Διαδικτύου» καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο μαθήματα Διδακτικής. Είμαι Επιστημονικός Συνεργάτης της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου διδάσκω τα μαθήματα «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη». Περισσότερες πληροφορίες στο: Άννα Καράμηνα Εκπαιδευτικός Π.Ε., Δασκάλα στο 3 ο Δ.Σ. Κερατέας Αττικής. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 12

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Διαφοροποιημένη διδασκαλία Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Θέματα εισήγησης (α) Πολυμορφία ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού Β) Βασικές Αρχές Διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: ζητήματα μεθόδευσης, καλές διδακτικές πρακτικές και διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: ζητήματα μεθόδευσης, καλές διδακτικές πρακτικές και διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Σχολική Χρονιά 2013-2014 «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Παρουσίαση-Οργάνωση: Oμάδα Eργασίας για τη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΆΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

«Η ΆΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 529 «Η ΆΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ιγνάτιος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη εξ αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου

Περίληψη εξ αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα