Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου"

Transcript

1 Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιγνάτιος Καράμηνας, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Δρ Διδακτικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών Πόντου 13, Νίκαια. Τηλ , Άννα Καράμηνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών Abstract This Paper presents a Project under the title I express my feelings. Based on the principles of the differentiated teaching, this project covers 4 teaching periods and constitutes part of the 16 th unit of the subject of Greek Language in the 2 nd form of the Greek Primary School which bears the title I feel. This project is ideal primarily for the students of the 2 nd form of the Crosscultural School, as these students, apart from their divergences in their cognitive level, often appear important deficiencies in their basic communication and co-operation aptitudes due to their origin from heterogeneous sociocultural background. Basic aim of the project is the verbal and non verbal expression of the students feelings in various communicative settings. More specifically, through the study, description, elaboration and analysis of contexts and exercises which are included in it, students will be able to talk about their feelings, to observe the way these feelings are expressed facially, to describe them orally or in writing and also to detect phrases that are commonly used to express our feelings in various situations. In addition students will be able to comprehend and distinguish contrasting feelings and finally to express their feelings in a theatrical way and through dramatization. Key words: Differentiated teaching; Project; Crosscultural class; Crosscultural school; Περίληψη Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται ένα Σχέδιο Εργασίας με θέμα: «Εκφράζω τα Συναισθήματά μου», το οποίο στηρίζεται στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έχει χρονική διάρκεια 4 διδακτικές ώρες και αποτελεί μέρος της 16ης Διδακτικής Ενότητας: «Νιώθω», του μαθήματος της Γλώσσας της Β τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας ενδείκνυται για τους μαθητές της Β τάξης Διαπολιτισμικού Σχολείου και όχι μόνο, μιας και οι μαθητές αυτοί πέρα από τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν στο γνωστικό τους επίπεδο συνήθως έχουν και σημαντικές ελλείψεις βασικών στοιχείων επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς προέρχονται και από διαφορετικά κοινωνικόπολιτισμικά περιβάλλοντα. Βασικός στόχος του Σχεδίου Εργασίας είναι η λεκτική και μη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Ειδικότερα, μέσα από την μελέτη, περιγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κειμένων και ασκήσεων, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Σχέδιο, οι μαθητές θα είναι ικανοί να μιλούν για τα συναισθήματά τους, να παρατηρούν πώς αυτά αποτυπώνονται στο πρόσωπο, να τα περιγράφουν με προφορικό και γραπτό τρόπο αλλά και να εντοπίζουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας σε διάφορες περιστάσεις. Ακόμα, οι μαθητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να επισημαίνουν και να κατανοούν αντίθετα συναισθήματα και τέλος να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με θεατρικό τρόπο και δραματοποίηση. Λέξεις Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία., Σχέδιο Εργασίας, Διαπολιτισμική Τάξη, Διαπολιτισμικό Σχολείο. Εισαγωγή Οι δημογραφικές μεταβολές τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών, δημιούργησαν ένα περίπλοκο φαινόμενο 2

2 πολυπολιτισμικής σύνθεσης της κοινωνίας και συνακόλουθα των σχολικών τάξεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η συνεκπαίδευση μαθητών που είναι φορείς διαφορετικού πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια άλλη πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο. Έτσι οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα μαζί με τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει την υποδοχή και ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην σχολική τάξη. Το πλαίσιο για την εκπαιδευτική πολιτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει διαμορφώσει ο νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124/ ). Ο νόμος αυτός στο δεύτερο σκέλος του αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. Με βάση το άρθρο 34 του παραπάνω νόμου προβλέπεται η λειτουργία σχολικών μονάδων για την παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους «με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες» και με το άρθρο 35 θεσμοθετούνται τα Διαπολιτισμικά Σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών με τις παραπάνω «ιδιαιτερότητες» (Δαμανάκης, 1998: 79, Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: ). Με βάση τον παραπάνω νόμο, έχουν ιδρυθεί στη χώρα μας 26 σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από τα οποία τα 13 είναι σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των μαθητών του Διαπολιτισμικού Σχολείου προϋποθέτει την εφαρμογή μεν του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος σπουδών του ΥΠΕΠΘ αλλά με σχετική ευελιξία και αξιοποίηση μιας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών τεχνικών από τον εκπαιδευτικό του Διαπολιτισμικού Σχολείου. Έτσι σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας τους τα σχολεία αυτά ακολουθούν το κανονικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και έχουν ως στόχο «να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να λαμβάνουν μέτρα διορθωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τη δημιουργία κλίματος ισότητας, να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την πολυμορφία, να καλλιεργούν την αλληλοαποδοχή, να καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, να αξιοποιούν το πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο που φέρουν οι μαθητές αυτοί αλλά και να προωθούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία, όπου ανήκουν» (ΙΠΟΔΕ, 2008). Οι απαιτήσεις σε μια τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου με αλλοδαπούς μαθητές είναι υψηλές κι επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να εφαρμόζει την διαφοροποιημένη διδασκαλία με την αξιοποίηση των Σχεδίων Εργασίας, προσαρμοσμένων κάθε φορά στο επίπεδο των μαθητών της τάξης του. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 1 είναι μια υψηλού επιπέδου διεργασία που απαιτεί οι δάσκαλοι να είναι ευέλικτοι στη διδασκαλία, στην τήρηση του αναλυτικού προγράμματος και στην παρουσίαση των γνώσεων προς τους μαθητές παρά να αναμένουν απ αυτούς να προσαρμοστούν οι ίδιοι στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συμπεριλαμβάνει διδασκαλία για ολόκληρη την τάξη, διδασκαλία σε ομάδες και εξατομικευμένη διδασκαλία. Επομένως, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ένα είδος διδακτικής θεωρίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να ποικίλουν και να είναι προσαρμοσμένες σε σχέση με την διαφορετικότητα κάθε μαθητή (Hall, 2002). Τα Σχέδια Εργασίας συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της διδασκαλίας σε μια διαπολιτισμική τάξη στην οποία οι μαθητές είναι αλλοδαποί και το μαθησιακό τους επίπεδο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία ενταγμένη στα Σχέδια Εργασίας εξασφαλίζει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ένα διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο ευελιξίας τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού της διδασκαλίας. 1 Για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία βλ. και Θεοφιλίδης Minder, Παπαδοπούλου, Corley, George, Tomlinson, Σφυρόερα, Κοσσυβάκη, Ιωαννίδου- Κουτσελίνη, Ματσαγγούρας, Χρυσαφίδης, Κοσσυβάκη, Hopf,

3 Με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (βλ. Π.Ι., 2003) στα οποία στηρίχτηκε η συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων, τα Σχέδια Εργασίας κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα και ένας σημαντικός αριθμός εργασιών από επιστήμονες του χώρου αλλά κυρίως από εκπαιδευτικούς της πράξης έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες και έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, πρακτικά καθώς και σε περιοδικά εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Η θεματική των σχεδίων εργασίας είναι ευρεία και περιλαμβάνει και αρκετά θέματα που σχετίζονται με την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ειδικότερα, τέτοια σχέδια-προτάσεις έχουν παρουσιαστεί στην ελληνική βιβλιογραφία και επικεντρώνονται κατά την άποψη των συγγραφέων τους στην επιτυχημένη εφαρμογή τους σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνδυαστικά σε αρκετές περιπτώσεις με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (βλ. Ευαγγέλου & Κάντζου, Μπερερής, Σιασάκος & Λαζακίδου, Μητροπούλου & Κόπτσης, Ευαγγέλου & Κάντζου, Νικολάου, Καγκά, Νικολάου, 2000). Για να εφαρμοστούν, όμως, με αποτελεσματικό τρόπο τέτοιες πρωτοβουλίες, καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 2, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πώς να εντάσσει τα Σχέδια Εργασίας με δημιουργικό τρόπο στη διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η Hall (2002), για να καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν την διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη τους θα πρέπει να εντάξουν στον διδακτικό τους σχεδιασμό τις παρακάτω διδακτικές τεχνικές: Να διευκρινίζουν κάθε φορά τις βασικές έννοιες και γενικεύσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές κατανοούν τα βασικά νοήματα, τα οποία χρησιμεύουν ως βάση της μελλοντικής μάθησης και κατανόησής τους. Να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την διδακτική διαδικασία, κι έτσι με αυτόν τον τρόπο να βοηθούν να τίθενται ερωτήματα που αφορούν τις ανάγκες των μαθητών και την βελτίωση της μάθησης. Να δίνουν έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, ως βασικό στόχο του σχεδίου μαθήματος. Οι στόχοι, οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της διδασκαλίας πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές κατανοούν και μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει τις επιπλέον υποστηρίξεις, το πρόσθετο κίνητρο, τους ποικίλους στόχους, τα υλικά ή τον εξοπλισμό για διαφορετικούς μαθητές στην τάξη. Να προσπαθούν για την ανάπτυξη μαθημάτων που προσελκύουν και παρακινούν μια τάξη με διαφορετικού επιπέδου μαθητές με ποικιλία διδακτικών στόχων. Να παρέχεται ισορροπία μεταξύ διδακτικού καθήκοντος και επιλεγμένων στόχων για τον μαθητή. Μια ισορροπημένη δομή λειτουργίας είναι προτιμότερη σε μια διαφοροποιημένη τάξη. Βασισμένη στις πληροφορίες της προ-αξιολόγησης, η ισορροπία θα ποικίλει από τάξη σε τάξη όπως επίσης και από μάθημα σε μάθημα. Οι δάσκαλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι οι μαθητές έχουν προτιμήσεις στην μάθησή τους (Hall, 2002). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Tomlinson (στην Corley, 2005: 14) για να επιτευχθεί από τους εκπαιδευτικούς αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας κατά τη διαδικασία υλοποίησής της θα πρέπει να ακολουθείται μια ποικιλία διδακτικών τεχνικών, η οποία κατά την άποψή μας είναι απολύτως αναγκαία σε μια διαπολιτισμική τάξη, όπως: Οργάνωση ειδικών χώρων στην τάξη, όπου ο κάθε μαθητής μπορεί να εργαστεί ταυτόχρονα σε διάφορους στόχους. Τέτοιοι χώροι απαιτούν φυσικά την εύκαμπτη ομαδοποίηση. Κάθε μαθητής καλό είναι να διατηρεί το δικό του σημειωματάριο ή εξατομικευμένο κατάλογο υποχρεώσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν σε έναν καθορισμένο χρόνο, συνήθως σε δύο ή τρεις βδομάδες. 2 Για το ρόλο του εκπαιδευτικού και τις διδακτικές τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει σε μια διαπολιτισμική τάξη βλ. και Tiedt & Tiedt, Νικολάου, Banks, Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, Χρυσαφίδης, Χρυσαφίδης, Νικολάου,

4 Οικοδόμηση γνώσης που βασίζεται στην επίλυση ενός προβλήματος, το οποίο οι μαθητές καλούνται να λύσουν ενεργά, είτε ξεχωριστά ο καθένας είτε σε μικρές ομάδες. Ορισμός σταδιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν στη λύση ίδιων προβλημάτων με ποικίλους βαθμούς πολυπλοκότητας και αφαιρετικότητας. Χρησιμοποίηση των τύπων νοημοσύνης του Gardner έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ερευνήσουν ένα θέμα μέσω πέντε οδών: Λόγου χάρη, αφηγηματική (παρουσίαση ιστορίας), λογικοποσοτική (χρήση αριθμών), θεμελιωτική (εξέταση φιλοσοφίας και λεξιλογίου), αισθητική (εστίαση σε αισθητηριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα) και εμπειρική (πρακτική). Υιοθέτηση συμφωνίας: Οι δάσκαλοι αξιολογούν τη γνώση και τις δεξιότητες των μαθητών πριν ξεκινήσουν μια συγκεκριμένη ενότητα μελέτης και επιτρέπουν στους μαθητές που πήγαν ικανοποιητικά στην προ-εκτίμηση να κινηθούν σε ανώτερου επιπέδου εργασία. Κατάτμηση ή σπάσιμο δραστηριοτήτων και εργασιών σε μικρότερες πιο εύχρηστες και προβολή δομημένων κατευθύνσεων για κάθε μέρος. Ενθάρρυνση μαθητών για χρήση διαφορετικών εργαλείων για την εκτέλεση του ίδιου στόχου: χαρτί/ μολύβι, οπτικοακουστικά μέσα, υπολογιστής. Χρησιμοποίηση του εύκαμπτου ρυθμού που επιτρέπει στον κάθε μαθητή να χρησιμοποιήσει τις διαφορετικές ικανότητές του για να κατακτήσει τις βασικές έννοιες. Ενθάρρυνση των μαθητών για ανεξάρτητη μελέτη θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Χρησιμοποίηση φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) ως μέσο που χρησιμεύει στην εξέλιξη της προόδου του μαθητή με την πάροδο του χρόνου (Corley, 2005:14). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρουσιάζουμε στη συνέχεια ένα Σχέδιο Εργασίας, το οποίο σε μια πρώτη μορφή εφαρμογής, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε σε μαθητές της Β τάξης του Διαπολιτισμικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο η Άννα Καράμηνα, εκ των συγγραφέων της εργασίας, υπήρξε δασκάλα της εν λόγω τάξης το σχολικό έτος Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης ήταν μεταναστόπουλα που προέρχονταν από 8 διαφορετικές χώρες και το μαθησιακό τους επίπεδο παρουσίαζε διαφοροποιήσεις. Οι 11 μαθητές της τάξης προέρχονταν από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, 3 ήταν από την Πολωνία, 2 από τη Ρωσία, και 1 από Αργεντινή, Γερμανία, Συρία, Αμερική, Νορβηγία και Γεωργία αντίστοιχα. Σχέδιο Εργασίας με θέμα: «Εκφράζω τα Συναισθήματά μου» Μάθημα: Γλώσσα Θεματική Ενότητα: «Νιώθω» Διδακτική Ενότητα: «Εκφράζω τα συναισθήματά μου» Τάξη: Β Δημοτικού Χρονική Διάρκεια: 4 ώρες Το Σχέδιο Εργασίας «Εκφράζω τα Συναισθήματά μου» περιλαμβάνει τρία στάδια-φάσεις διεξαγωγής. Στην αρχή περιγράφεται η προετοιμασία με επισήμανση των βασικών προϋποθέσεων για την επιτυχή έκβασή του, ακολουθεί το τι περιλαμβάνει ο διδακτικός σχεδιασμός κατά την διεξαγωγή του και τέλος ολοκληρώνεται με την φάση της αξιολόγησης, η οποία εμπλουτίζεται με εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις ολοκλήρωσής του (βλ. και Τριλιανός, 2008). Α. Προετοιμασία του Σχεδίου Εργασίας A1. Βιβλιογραφία-Βοηθήματα Βιβλίο Γλώσσας Μαθητή Β Δημοτικού, τ. Β, σελ

5 Τετράδιο Γλώσσας Εργασιών Μαθητή Β Δημοτικού, τ. Β, σελ Βιβλίο Γλώσσας Δασκάλου Β Δημοτικού, σελ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α και Β Δημοτικού, σελ και Μουσικές του Κόσμου (2004), CD με Μουσικές από όλο τον Κόσμο. Μαξ Βέλθουις (1997), Ο βάτραχος φοβάται, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. Ν. Ρόκα (2005), Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά, εκδ. Κέδρος, Αθήνα. A2. Εντοπισμός Επιπέδου Ετοιμότητας των Μαθητών Οι μαθητές της Β τάξης αν και προέρχονται από ξένες χώρες διαβάζουν κανονικά, μιλούν αλλά και κατανοούν σε καλό επίπεδο την ελληνική γλώσσα. Ακόμα, οι μαθητές από την 12 η Διδακτική Ενότητα του σχολικού βιβλίου έχουν ασκηθεί στο πώς περιγράφει κανείς τον εαυτό του και την εμφάνισή του. Επομένως, οι ίδιοι είναι έτοιμοι να μιλήσουν, να συζητήσουν και να εκφραστούν για το πώς νιώθουν, όταν βιώνουν διάφορες καταστάσεις ή γεγονότα στη ζωή τους. A3. Καθορισμός Διδακτικών Στόχων Βασικός στόχος του Σχεδίου Εργασίας είναι η λεκτική και μη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών. Ειδικότερα, με την περιγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κειμένων και ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Σχέδιο, οι μαθητές θα είναι ικανοί: Να συζητούν για τα συναισθήματά τους Να περιγράφουν με προφορικό και γραπτό τρόπο τα συναισθήματά τους Να παρατηρούν πώς τα συναισθήματα αποτυπώνονται στο πρόσωπο Να εντοπίζουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να εκδηλώσουμε τα συναισθήματά μας αλλά και να διακρίνουν αντίθετα συναισθήματα. Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με θεατρικό τρόπο και δραματοποίηση. Να ασκηθούν στον ομαδικό τρόπο εργασίας και συνεργασίας. Β. Διεξαγωγή του Σχεδίου Εργασίας Β1. Φάση Έναρξης (1 διδακτική ώρα) Η διδασκαλία του νέου μαθήματος μπορεί να ξεκινήσει με αρκετές εναλλακτικές δυνατότητες για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την εισαγωγή τους στη νέα θεματική. Έτσι, μπορεί να γίνει χρήση του σχολικού βιβλίου και αξιοποίηση του προοργανωτή, όπου ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τις 6 εικόνες στην αρχή της διδακτικής ενότητας. Ερωτήσεις προοργανωτή: Τι νομίζεις πώς νιώθουν τα παιδιά στις παραπάνω εικόνες; Πώς το κατάλαβες; Πώς νομίζεις ότι νιώθει ο Αλέξανδρος ο ποντικός; Από πού το κατάλαβες; Μπορείς να περιγράψεις την έκφραση όλων; Εναλλακτικά ή και στη συνέχεια των παραπάνω ερωτήσεων μπορεί να γίνει χρήση και διδακτική αξιοποίηση: Ηχογραφημένου ακούσματος, που αποτυπώνει το πώς νιώθουν και αισθάνονται μαθητές προσφυγόπουλα. Βιντεοταινίας με ανάλογο περιεχόμενο. Εικόνων από εφημερίδες, περιοδικά, ή και το διαδίκτυο με σχετικό περιεχόμενο. 6

6 Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται ενεργοποίηση παρώθησης των μαθητών για το νέο, προσέλκυση της προσοχής τους, πρόκληση του ενδιαφέροντός τους, καθώς και ψυχολογική προετοιμασία και προσανατολισμός τους για την εξέλιξη του Σχεδίου Εργασίας. Β2. Φάση Επεξεργασίας (2 διδακτικές ώρες) Στη φάση αυτή γίνεται επεξεργασία της θεματικής ενότητας και καλούνται οι μαθητές κατά ομάδες να ανταποκριθούν σε κείμενα που τους προτείνει ο εκπαιδευτικός για να μελετήσουν. Ο τρόπος εργασίας των μαθητών, μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Ειδικότερα, η ομαδοποίηση μπορεί να είναι ελεύθερη, βάσει κριτηρίων, ομοιογενής ή ετερογενής (βλ. Κοσσυβάκη, 2000: 64). Πιο συγκεκριμένα: Στην 1 η Δραστηριότητα (1 η και 2 η άσκηση του σχολικού βιβλίου) η ομαδοποίηση μπορεί να είναι τυχαία ως προς την επιλογή του άλλου. Έτσι επιτρέπουμε στους μαθητές μας να σχηματίσουν ομάδες των δύο ατόμων και δίνουμε, αν λόγου χάρη έχουμε συνολικά 20 μαθητές, στις 5 ομάδες το κείμενο: «Το παιδί με το ακορντεόν» και στις άλλες 5 το κείμενο: «Το τραγούδι του κλόουν». Και τα δυο κείμενα σχετίζονται με τη φιλία. Αφού οι μαθητές επεξεργαστούν τα κείμενα στις εταιρικές τους ομάδες ακολουθεί στην ολομέλεια της τάξης παρουσίαση της νοηματικής τους διερεύνησης, εντοπισμός των συναισθημάτων τους και συζήτηση Στη 2, 3 και 4 Δραστηριότητα (ασκήσεις 3 και 4 του σχολικού βιβλίου) ζητείται από τους μαθητές περαιτέρω εμβάθυνση και συζήτηση για τα συναισθήματα της χαράς, του θυμού και του φόβου. Η εργασία των μαθητών είναι και πάλι ομαδική, όμως αυτή τη φορά επιχειρούμε περαιτέρω διαφοροποίηση των μαθητών ως προς τη σύνθεση των ομάδων και τους χωρίζουμε σε 3 ομάδες με κριτήριο διαφοροποίησης συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα κάθε φορά. Έτσι στην 1 η δραστηριότητα το κριτήριο της ομαδοποίησης μπορεί να είναι η χώρα καταγωγής των μαθητών, στην δεύτερη το φύλο των μαθητών και στην τρίτη ενδεχομένως κοινωνιόγραμμα και αξιοποίηση των προτιμήσεων των ίδιων στον τρόπο εργασία τους. Ειδικότερα, καθεμιά από τις παραπάνω Δραστηριότητες περιλαμβάνει τα εξής: Στην 2 η Δραστηριότητα, οι μαθητές εκφράζονται προφορικά και γραπτά κι έτσι λένε και γράφουν πότε και σε ποιες περιστάσεις νιώθουν χαρά αλλά και πότε και με ποιους τρόπους οι ίδιοι προκαλούν χαρά σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος αλλά και σε φίλους και συμμαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν και να εντοπίσουν στερεότυπες εκφράσεις που λέμε για κάποιον που είναι χαρούμενος. Μεταξύ άλλων τέτοιες εκφράσεις είναι: αυτός ο άνθρωπος «πλέει σε πελάγη ευτυχίας», «πετάει στα σύννεφα», «λάμπει από χαρά», «νιώθει απέραντη χαρά», «νιώθει τεράστια χαρά», «νιώθει πελώρια χαρά». Οι μαθητές μετά από την επεξεργασία και τη νοηματική διερεύνηση των παραπάνω εκφράσεων χαράς και ικανοποίησης μπορούν: να γράψουν αυτές τις εκφράσεις στο τετράδιό τους, να τις ζωγραφίσουν-απεικονίσουν με διασκεδαστικό τρόπο, να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές αλλά κι επιπλέον να εντοπίσουν στο λεξικό τους κι άλλες εκφράσεις με τη λέξη χαρά. Στην 3 η Δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν καταστάσεις ή γεγονότα που τους κάνουν να θυμώνουν. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν και να εντοπίσουν στερεότυπες εκφράσεις που λέμε για κάποιον που είναι θυμωμένος. Μεταξύ άλλων τέτοιες εκφράσεις είναι: είμαι θυμωμένος και νιώθω «σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί», «σαν ταύρος σε 7

7 υαλοπωλείο», «σαν μπαλόνι έτοιμο να σκάσει», «σαν μηχανή έτοιμη να εκραγεί». Ακόμα ο εκπαιδευτικός παρωθεί τους μαθητές να σκεφτούν και να αναφέρουν τι κάνουν όταν θυμώνουν (λόγου χάρη κλοτσούν αντικείμενα, φωνάζουν δυνατά ) αλλά και πότε και σε ποιες περιστάσεις κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές τους άλλους να θυμώνουν (λόγου χάρη, όταν διεκδικούν ένα παιχνίδι με τον αδελφό τους, όταν εκνευρίζουν για κάτι παράλογο τους γονείς τους, κ.ά.). Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς αλλά και με το πώς πρέπει ή δεν πρέπει να φερόμαστε στους άλλους. Ακόμα γίνεται συζήτηση για το τι κάνουν ή τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές προκειμένου να εκτονώσουν το θυμό τους με θετικό τρόπο. Οι μαθητές μετά από την επεξεργασία και τη νοηματική διερεύνηση των παραπάνω εκφράσεων θυμού μπορούν: να γράψουν αυτές τις εκφράσεις στο τετράδιό τους, να τις ζωγραφίσουν- απεικονίσουν με διασκεδαστικό τρόπο, να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές αλλά κι επιπλέον να εντοπίσουν στο λεξικό τους κι άλλες εκφράσεις που περιλαμβάνουν τη λέξη θυμός. Στην 4 η Δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν καταστάσεις ή γεγονότα που τους προκαλούν φόβο ή τους κάνουν να φοβούνται. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν και να εντοπίσουν στερεότυπες εκφράσεις που λέμε για κάποιον που είναι φοβισμένος. Μεταξύ άλλων τέτοιες εκφράσεις είναι: «τρέμω από το φόβο μου», «παγώνω από το φόβο» κ.ά. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το τι τους προκαλεί φόβο, με τις αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου συναισθήματος αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το φόβο. Οι μαθητές μετά από την επεξεργασία και τη νοηματική διερεύνηση των παραπάνω εκφράσεων φόβου μπορούν: να γράψουν αυτές τις εκφράσεις στο τετράδιό τους, να τις ζωγραφίσουν- απεικονίσουν με διασκεδαστικό τρόπο, να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές αλλά κι επιπλέον να εντοπίσουν στο λεξικό τους κι άλλες εκφράσεις που περιλαμβάνουν τη λέξη φόβος. Β3. Φάση Εξάσκησης και Αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα) Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται ο καθένας ξεχωριστά (εξατομικευμένη διάσταση της εργασίας) να συμπληρώσουν γραπτά την Άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών κι έτσι μέσω αυτής να μάθουν ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν το ίδιο συναίσθημα. Εναλλακτικά στη συνέχεια κατά ομάδες, όμως αυτή τη φορά, με βάση το μαθησιακό τους επίπεδο (διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση την ικανότητα των μαθητών να ανταποκριθούν στο επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων) αλλά και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο που υπάρχει κάθε φορά μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μαθησιακές δραστηριότητες: Αξιοποίηση του Ανθολογίου: Οι μαθητές συγκροτούν εταιρικές ομάδες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και τους δίνονται σε φωτοτυπία τα κείμενα: «Η Αλφαβήτα δίχως ρο» και «Θα σ αγαπώ ότι κι αν γίνει» από το Ανθολόγιο της Α - Β Δημοτικού. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ζητείται από τις εταιρικές ομάδες να ανταποκριθούν σε δεξιότητες εντοπισμού συγκεκριμένης πληροφορίας σε κείμενο (λόγου χάρη να εντοπίσουν και να 8

8 υπογραμμίσουν λέξεις που μας δείχνουν τι νιώθουμε). Στη συνέχεια ακολουθεί ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης και κατόπιν συζήτηση. Παιχνίδι Κύβου με Εκφράσεις: Ετοιμάζουμε τρισδιάστατους κύβους από φελιζόλ ή χαρτόνι (βλ. και Παντελιάδου, 2008:14). Σε κάθε έδρα του κύβου γράφουμε, λόγου χάρη μια έκφραση που αντιστοιχεί στο συναίσθημα της χαράς (π.χ. «πλέει σε πελάγη ευτυχίας», «πετάει στα σύννεφα», «λάμπει από χαρά», «νιώθει απέραντη χαρά», «νιώθει τεράστια χαρά», «νιώθει πελώρια χαρά», κ.ά.) και ζητάμε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν ο καθένας τον κύβο σαν ζάρι κι ανάλογα με την έδρα που θα τους τύχει να εξηγούν στην ομάδα τους ή στην ολομέλεια της τάξης τι σημαίνει η κάθε έκφραση. Η ίδια άσκηση-παιχνίδι μπορεί να γίνει με άλλον κύβο που σε κάθε έδρα του θα περιλαμβάνει εκφράσεις με το συναίσθημα του θυμού και με άλλον κύβο με εκφράσεις με το συναίσθημα του φόβου. Ακόμα μπορούμε να φτιάξουμε έναν κύβο που να περιλαμβάνει σε κάθε έδρα εκφράσεις και από τα τρία διαφορετικά συναισθήματα και να ζητάμε από τους μαθητές πρώτα να μας πουν με ποιο συναίσθημα (χαρά, θυμός, φόβος) σχετίζεται η κάθε έκφραση και στη συνέχεια να την εξηγήσουν στους άλλους μαθητές της ομάδας τους ή στην ολομέλεια της τάξης. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η παιγνιώδης δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών με ανάλογη ομαδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολλαπλά ωφέλιμο οι μαθητές πρώτα να κατασκευάσουν οι ίδιοι τους κύβους και στην συνέχεια να παίξουν το εν λόγω παιχνίδι μεταξύ τους. Παιχνίδι με Κάρτες Εργασίας: Πρόκειται για κάρτες που μπορούν να έχουν διαφορετικά χρώματα και στις οποίες αναγράφεται μια ερώτηση αλλά και οι πιθανοί τρόποι απάντησής της (λόγου χάρη γραπτή, σχεδίαση, θεατρική έκφραση κ.ά.) (βλ. και Παντελιάδου, 2008: 15). Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιες κάρτες διαβαθμισμένης δυσκολίας με βάση το χρώμα και στην καθεμιά από αυτές να περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με τα συναισθήματα της χαράς, του θυμού και του φόβου και να ζητείται από τους μαθητές κάθε φορά ανάλογα με την κάρτα που θα διαλέξουν είτε προφορική απάντηση-εξήγηση, είτε γραπτή απάντηση, είτε θεατρική αναπαράσταση- έκφραση- γκριμάτσα λόγου χάρη της έκφρασης «πλέει σε πελάγη ευτυχίας». Και πάλι είναι πολύ σημαντικό αυτή η παιγνιώδης δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών με ανάλογη ομαδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ χρήσιμο οι μαθητές πρώτα να κατασκευάσουν οι ίδιοι τις κάρτες και στην συνέχεια να παίξουν το εν λόγω παιχνίδι μεταξύ τους. Απαγγελία: Ζητείται από τους μαθητές να διαλέξουν, να μελετήσουν και στη συνέχεια να απαγγείλουν σχετικό κείμενο (ποίημα ή πεζό) που αφορά τα συναισθήματα που συζητήθηκαν στο μάθημα. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση. Δραματοποίηση: Καλούνται οι μαθητές είτε ο καθένας μόνος του είτε κατά ομάδες να αυτοσχεδιάσουν και να αναπαραστήσουν καταστάσεις, όπου κανείς εκφράζει τα συναισθήματά του. Δίνεται χρόνος στις ομάδες για προετοιμασία με την διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Χορός-Μουσική Έκφραση: Με κατάλληλη μουσική από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», κάθε φορά προερχόμενη από τη χώρα καταγωγής του κάθε μαθητή μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ομαδικά χορευτική παρουσίαση και έκφραση των συναισθημάτων που επεξεργάστηκαν οι μαθητές και σχετίζονται με ακούσματα από τη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον κείμενα για μελέτη: Δίνονται στους μαθητές τίτλοι βιβλίων για όσους από αυτούς θέλουν να μελετήσουν περισσότερο σχετικά με τη έκφραση των συναισθημάτων σε ελεύθερη ώρα στο σχολείο ή ακόμα και στο σπίτι τους. Τέτοια βιβλία είναι: Μαξ Βέλθουις (1997). Ο βάτραχος φοβάται. Αθήνα: Πατάκη. Ν. Ρόκα (2005). Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά. Αθήνα: Κέδρος. 9

9 Βιβλιογραφία Banks, J. (2004). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Μτφρ. Ν. Σταματάκης-Επιμ. Ευ. Κουτσουβάνου. Αθήνα: Παπαζήση. Corley, M. (2005). Differentiated Instruction: Adjusting to the Needs of All Learners, National Center for the Study of Learning and Literacy. Focus on Basics V. 7, Issue C, pp 13-16, Retrieved 10/05/2008 from George, P. (2005). A Rationale for Differentiating Instruction in the Regular Classroom, Theory Into Practice, Volume 44, Issue 3, pp This article downloaded by: [HEAL-Link Consortium] at 10/05/2008. Hall, T. (2002). Differentiated instruction, Wakefield, MA: National Center on Accessing the General Curriculum, Retrieved 10/05/2008 from Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Μτφρ. Β. Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Minder, M. (2007). Λειτουργική Διδακτική. Μτφρ. Φ. Αρβανίτης. Αθήνα: Πατάκη. Tiedt, P. & Tiedt, I. (2006). Πολυπολιτισμική Διδασκαλία. Μτφρ. Τ. Πλυτά. Αθήνα: Παπαζήση. Tomlinson, C. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Μτφρ. Χ. Θεοφιλίδης & Δ. Μαρτίδου-Φορσιέ. Αθήνα: Γρηγόρη. Δαμανάκης, Μ. (1998). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Ευαγγέλου, Ο. & Κάντζου, Ν. (2005). Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτικός Ρατσισμός. Αθήνα: Δίπτυχο. Ευαγγέλου, Ο. & Κάντζου, Ν. (2008). Διαδίκτυο και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα:Ταξιδευτής. Θεοφιλίδης, Χ. (2009). Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη. ΙΠΟΔΕ, Αρχές Λειτουργίας Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στον δικτυακό τόπο: (24/04/2008). Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ. (2002). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας-Μάθησης: Από τη θεωρία στην πράξη». Στα Πρακτικά του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου Στον δικτυακό τόπο (03/04/2009). Καγκά, Ε. (2002). Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθεματικότητα: Όψεις και προοπτικές στην Ευέλικτη Ζώνη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. 6. Κοσσυβάκη, Φ.(1998). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Κοσσυβάκη, Φ.(2003). Εναλλακτική Διδακτική. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρη. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη. Μητροπούλου, Β. & Κόπτσης, Α. (2006). Διαπολιτισμική Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση υπολογιστών και τη μέθοδο Project. Στο ΙΑ Πανελλήνιο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας» (Επιμ. Δ. Χατζηδήμου & Χ. Βιτσιλάκη). Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος 21 έως 23 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 10

10 Μουσικές του Κόσμου (2004). Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», (Επιστ. Υπεύθ. καθ. Θ. Παπακωνσταντίνου, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Τομέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παλαιολόγου, Ν. & Ευαγγέλου, Ο. (2003). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, Διδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός. Παντελιάδου, Σ. (2008). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο συλλογικό τόμο (Επιμ. Σ. Παντελιάδου & Φ. Αντωνίου) «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες». Βόλος: Γράφημα. Παπαδοπούλου, Β. (2007). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Λήμμα στο Λεξικό της Παιδαγωγικής (Επιμ. Π. Ξωχέλλης). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Σφυρόερα, Μ. (2004). Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική. Στο συλλογικό έργο «Εκπαίδευση Μουσολμανοπαίδων με τίτλο: «Κλειδιά και Αντικλείδια» (Επιμ. Α. Ανδρούσου). Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον δικτυακό τόπο (03/01/2008). Τριλιανός, Θ. (2008). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, τόμ. Α και Β, Αθήνα: Αυτοέκδοση. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Γλώσσα Β Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας. Βιβλίο Μαθητή, τ. 2. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Γλώσσα Β Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας. Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τ. 2. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Γλώσσα Β Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α και Β Δημοτικού: Το Δελφίνι. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), Ειδικό Αφιέρωνα στην Διαθεματικότητα. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), Ειδικό Αφιέρωνα στην Ευέλικτη Ζώνη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). Οδηγός σχεδίων εργασίας (πολυθεματικό βιβλίο, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα). ΟΕΔΒ: Αθήνα. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 303/ ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 304/ Χρυσαφίδης, Κ. (2001). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδακτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Στο: Ερευνητικές Οπτικές Εκπαιδευτικές Προοπτικές (Επιμ. Τζ. Βαρνάβα-Σκούρα). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βέλθουις, Μαξ (1997). Ο βάτραχος φοβάται. Αθήνα: Πατάκη. Ρόκα, Ν. (2005). Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά. Αθήνα: Κέδρος. Ιγνάτιος Γ. Καράμηνας Εκπαιδευτικός Π.Ε. M.Sc. Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δρ Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 11

11 Διδάσκω με το ΠΔ 407/80 στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα «Διδακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές με τη Χρήση του Διαδικτύου» καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο μαθήματα Διδακτικής. Είμαι Επιστημονικός Συνεργάτης της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου διδάσκω τα μαθήματα «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη». Περισσότερες πληροφορίες στο: Άννα Καράμηνα Εκπαιδευτικός Π.Ε., Δασκάλα στο 3 ο Δ.Σ. Κερατέας Αττικής. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 12

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Διαφοροποιημένη διδασκαλία Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Θέματα εισήγησης (α) Πολυμορφία ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού Β) Βασικές Αρχές Διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: ζητήματα μεθόδευσης, καλές διδακτικές πρακτικές και διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: ζητήματα μεθόδευσης, καλές διδακτικές πρακτικές και διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 281 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αγαπητέ /ή κύριε /α, Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται συζήτηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική που ασκήθηκε και ασκείται από την επίσημη πολιτεία καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΣΤ Τάξη Αντώνιος Μπούρας Διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών της ΣΤ Τάξης Τα νέα Αναλυτικά και ιαθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων Συνέδριο Χριστίνα Σταύρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου stavrou.chr@cyearn.pi.ac.cy 1 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα