ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία Τ.Ε. δημοτικού σχολείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία Τ.Ε. δημοτικού σχολείου"

Transcript

1 Αγ. Στέφανος, 26/09/2014 Αριθ. Πρωτ: Φ1.4/1466 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ & Β ΑΘΗΝΑΣ) & 17 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ) Ταχ. Διεύθυνση: Τραπεζούντος & Λιβερών Τ.Κ. Πόλη: Αγ. Στέφανος Πληροφορίες: Κινητό: Ιστότοποι: Ουρανία Χιουρέα (PhD) ΠΡΟΣ : Δημοτικά Σχολεία με Τμήματα Ένταξης Αν. Αττικής, Β Αθήνας και Ν. Κυκλάδων ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Αττικής και Ν. Αιγαίου 2. Προϊσταμένους ΕΠΚΑ Π.Ε. Αττικής και Ν. Αιγαίου 3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. Αν. Αττικής, Β Αθήνας και Ν. Κυκλάδων (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης Αττικής και Ν. Αιγαίου) 4. Δ/νσεις Π.Ε. Ανατ. Αττικής, Β Αθήνας και Ν. Κυκλάδων 5. Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (μέσω των σχολείων) ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία Τ.Ε. δημοτικού σχολείου Σχετ.: 1. Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 2. Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 449/2007 «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α)του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης) εκπαίδευσης» 3. Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ6/15894/ «Φάκελοι ατομικών στοιχείων» 4. Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης» 5. Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 315/2014 «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών». Τα Τμήματα Ένταξης αποτελούν το βασικό ενταξιακό θεσμό στα σχολεία γενικής παιδείας. Ο ρόλος τους αναγνωρίζεται ως σημαντικός και αναντικατάστατος. Παρέχουν ειδική εκπαίδευση προσαρτημένη απόλυτα στην εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής μονάδας. Διαθέτουν εκπαιδευτικό με ανάλογη ειδίκευση ή επιμόρφωση, ο οποίος εργάζεται σε πολλαπλά επίπεδα, εφαρμόζοντας ειδικά προγράμματα προκειμένου να παρέμβει αποτελεσματικά, αφενός διευκολύνοντας τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν.3699/2008) και αφετέρου πληροφορώντας και συμβουλεύοντας τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης (Υπ. Απ /Γ6 ΦΕΚ 449, τ Β, ). Η αυξημένη ανάγκη για τέτοιου είδους παρεμβάσεις πιστοποιείται από τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των Τ.Ε. Απαντώντας σε ερωτήματα και ανησυχίες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των Τ.Ε. επιστρέφουμε σε θέματα που φαίνονται να χρήζουν επαναλαμβανόμενης επισήμανσης. 1

2 Η λειτουργία τους, όπως περιγράφεται θεσμικά, αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ α) Στο Τ.Ε. φοιτούν μαθητές οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες που αυστηρά καθορίζονται από το Ν. 3699/2008, άρθρ. 3, παρ. 1,2,3. Πρέπει να τονιστεί ότι «οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» (Ν. 3699/2008, άρθρο 3, παρ. 1). Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες μέσω του Τ.Ε. λόγω εντελώς διαφορετικού προσανατολισμού της δομής λειτουργίας του. Ταυτόχρονα ο χρόνος που διατίθεται σε μια τέτοια περίπτωση, μειώνεται από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ακυρώνει το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Οι μαθητές απαιτείται να διαθέτουν γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή άλλη επίσημη Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, προκειμένου να φοιτήσουν στο Τ.Ε. ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η μειωμένη σχολική επίδοση ή μια συμπωματικού τύπου διαταρακτική συμπεριφορά δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις που ο μαθητής χρήζει ανάγκης από την εκπαιδευτική στήριξη του Τ.Ε. (Ν.3699/2008, άρθρ. 3, παρ. 1). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξατομικευμένη διδασκαλία και παρέμβαση από το δάσκαλο της τάξης είναι ίσως η προσφορότερη υπόδειξη. Εδώ, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., περιορίζει το ρόλο του σε συμβουλευτικό και λιγότερο ενεργητικό. Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο Τ.Ε., θα πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο τη γνωμάτευση, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφουν ότι επιθυμούν να υποστηριχθεί το παιδί τους από το Τ.Ε. Επίσης οι γονείς ενημερώνονται ότι οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. «συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του (π.χ. συνδιδασκαλία)». Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον (Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 449/2007 ). β) Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών χορήγησης γνωμάτευσης από ΚΕΔΔΥ ή άλλη επίσημη Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένας μαθητής από το Τ.Ε. αν οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτησή του και αξιολογηθεί σε ένα πρώτο επίπεδο από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ως μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσκόμιση από τους γονείς, του αριθμού πρωτοκόλλου των αντίστοιχων υπηρεσιών, αρκεί για την εγγραφή του σε αυτό. Αν ούτε αυτό δεν αποδοθεί στο σχολείο, ο διευθυντής επανέρχεται διαρκώς στους γονείς ζητώντας την κινητοποίησή τους (Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 449/3-4-07). γ) Στο Τ.Ε. μπορεί επίσης να φοιτά μαθητής χωρίς γνωμάτευση κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ (Ν.3699/2008, Άρθρο 6, παρ.1, εδάφιο γ/αα). Επομένως: 1) Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο Τ.Ε., αλλά δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο σχολείο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 του νόμου 1599/1986) στο οποίο θα αναγράφουν τη φράση «επιθυμώ το παιδί μου να αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε και να υποστηριχθεί από αυτόν». 2

3 2) Οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε., και μόνο εφόσον έχουν δηλώσει εγγράφως οι γονείς την επιθυμία τους, θα αξιολογήσουν τους μαθητές που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και θα συμπληρώσουν το έντυπο Αρχικής Αξιολόγησης Μαθητή Τ.Ε. (επισυνάπτεται με άλλο έγγραφο και οδηγίες). Επισημαίνουμε ότι στο έντυπο «Αρχική Αξιολόγηση Μαθητή Τ.Ε» αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι τριμήνου και όχι οι ετήσιοι, όπως έχει παρατηρηθεί. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Για την αρχική αξιολόγηση του μαθητή χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα από τα οποία προκύπτει η επίδοσή του (ανάλογα με την τάξη φοίτησης, το αναπτυξιακό του επίπεδο, τις εκπαιδευτικές του ανάγκες) σε τομείς όπως: ΓΛΩΣΣΑ φωνολογική ενημερότητα παραγωγή προφορικού λόγου αναγνωστική ευχέρεια κατανόηση κειμένου γραφή μετά από υπαγόρευση ελεύθερη γραφή-παραγωγή γραπτού λόγου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ αρίθμηση (αντίστροφα, ανά δύο, πέντε, δέκα κλπ), σειροθέτηση, εύρεση αριθμού πριν-μετά-ανάμεσα, βασικά αριθμητικά δεδομένα (ΒΑΔ) κλπ μοτίβα εκτέλεση πράξεων επίλυση προβλημάτων όλων των τύπων (με μία λύση, με ανοιχτές λύσεις, χωρίς λύση) διατύπωση προβλημάτων γεωμετρικά σχήματα. 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Οι εκπαιδευτικοί «μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή» (Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 449/2007). Επομένως, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταχωρούνται στον φάκελο: 1. Η υπεύθυνη δήλωση του γονέα για το σχολ. έτος, ότι επιθυμεί τη φοίτηση του παιδιού του στο Τ.Ε. 2. Το συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή αφού επικαιροποιηθεί, μέσω συνέντευξης, με τους γονείς-κηδεμόνες (επισυνάπτεται) 3. Νεώτερες γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ κλπ που έχουν προσκομιστεί (ή η σχετική αίτηση του γονέα με τον αρ. πρωτοκόλλου) 4. Οι εργασίες του μαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (πρωτόκολλα, ζωγραφιές κλπ) 5. Άλλα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση (π.χ. εργασίες από την τάξη του) 3

4 6. Εισήγηση για την κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του μαθητή, αποτυπωμένη στο έντυπο Αρχικής Αξιολόγησης, με αναφορά σε στοχοθεσία κατά μάθημα, χρονοδιάγραμμα, κατ οίκον εργασίες, συνεργασίες, κτλ θα αποσταλεί με άλλο έγγραφο και οδηγίες). 7. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής εκδηλώνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές καταχωρείται απαραιτήτως και Ημερολόγιο Καταγραφής Συμπεριφοράς καθώς και το Φύλλο Παρατήρησης Μαθητή (επισυνάπτεται) το οποίο συμπληρώνεται πλήρως την κάθε φορά. 8. Σε τακτική βάση, τουλάχιστον στο τέλος κάθε τριμήνου, προσθέτουμε ενδεικτικές εργασίες, τετράδια, ζωγραφιές, φωτογραφίες και ό,τι άλλο σχετίζεται με την εξέλιξη του μαθητή. Ο φάκελος «φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του δ/ντή του σχολείου» (Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 449/2007) και είναι στη διάθεση τόσο του Σχολ. Συμβούλου γενικής εκπαίδευσης όσο και του Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ. «Τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων ενημερώνονται από τον ατομικό φάκελο του μαθητή ή από το διευθυντή του σχολείου με την επισήμανση ότι τα στοιχεία αυτά εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα» (σχετ. 3). Επισημαίνουμε ότι στη σχέση μας με γονείς και κηδεμόνες κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο του επιστημονικού μας ρόλου και της επαγγελματική μας δεοντολογίας, παραπέμποντας, όπου είναι αναγκαίο, σε άλλες υπηρεσίες (κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, κέντρα πρόληψης, υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης κλπ). 4. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕ. ΕΓΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη σχετική 2 «σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας». Η ενημέρωση έχει νόημα μόνο εάν γίνει εγγράφως, με τα απαραίτητα διαβιβαστικά παράδοσης, τόσο στην περίπτωση που ο μαθητής αλλάζει σχολείο (μετεγγραφή), όσο και στην περίπτωση που αλλάζει βαθμίδα (εγγραφή στην Β/θμια Εκπαίδευση). 5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ Τ.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ «Την ευθύνη εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στα Τ.Ε έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του» (σχετ. 4). Σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν στη σύνδεση του κοινού προγράμματος και του ΕΠΕ του μαθητή (μακροχρόνιοι στόχοι, βραχυχρόνιοι, πόσες ώρες και σε ποια ακριβώς μαθήματα ενδέχεται να απομακρύνεται ο μαθητής από την τάξη, ποιος αναθέτει εργασίες για το σπίτι, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων κτλ). Σε περιπτώσεις έντονων διαφωνιών/απόψεων ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως ο Σχολ. Σύμβουλος ΕΑΕ για να διευθετήσει το θέμα. Η ύπαρξη οργανωμένου τετραδίου του μαθητή που φοιτά στο Τ.Ε. καθώς και η αξιοποίηση-όπου είναι δυνατόν- των σχολικών εγχειριδίων της τάξης του, θεωρούμε ότι 4

5 είναι απαραίτητα εργαλεία στη σύνδεση μεταξύ κοινού και εξατομικευμένου προγράμματος, με στόχο την πλήρη ένταξη του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο. Ο δάσκαλος της τάξης πληροφορείται και ενημερώνεται συστηματικά με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του στις περιπτώσεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχετ. 5). Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί (περιλαμβάνονται και οι ειδικότητες) συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του. Το ΕΠΕ του μαθητή θα πρέπει να σχεδιάζεται με κριτήρια όχι μόνο γνωστικούς στόχους (στη Γλώσσα ή/και στα Μαθηματικά) αλλά και στόχους που αφορούν στην κοινωνικοποίηση, στη συναισθηματική ανάπτυξη-συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman) και στην ανάπτυξη όλων των τύπων νοημοσύνης (Gardner-πολλαπλοί τύποι). Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως στην περίπτωση μαθητών στο φάσμα του αυτισμού, η καταλληλότερη μορφή εκπαιδευτικής βοήθειας προς συγκεκριμένο/ους μαθητή/μαθητές, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορεί να είναι η συνεκπαίδευση στην τάξη του μαθητή. Η συνεκπαίδευση αναγράφεται με σαφήνεια στο Ε.Ω.Π. Γενικότερα, «οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους και το προσωπικό του οικείου ΚΕΔΔΥ» (σχετ. 2). Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. επιβάλλεται να επικοινωνούν με το ΚΕΔΔΥ που έχει εκδώσει τη γνωμάτευση, αξιοποιώντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. 6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε.Ω.Π. Η παροχή ειδικής αγωγής γίνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε ομαδική ή ατομική βάση, σε διαφορετικό χώρο (αυτό του Τ.Ε.) ή εντός της κοινής τάξης που φοιτά ο μαθητής σε ένα επίπεδο συνεκπαίδευσης, αποφεύγοντας τη διαφοροποίηση και το στιγματισμό, στοχεύοντας πάντα στην ενσωμάτωση και την ένταξη των μαθητών (Υ.Α /Γ6, ΦΕΚ 449/2007 ). Η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανάπτυξη αρμονικών και φιλικών σχέσεων, η δημιουργία κοινωνικού δικτύου που καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν» αποτελούν βασικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί η αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη των μικρών μαθητών. Κατά συνέπεια, θεωρούμε αναγκαίο, οι μαθητές απομακρυνόμενοι από τη φυσική τους ομάδα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Τ.Ε., να συνεκπαιδεύονται με έναν τουλάχιστον ακόμη συμμαθητή τους (όχι υποχρεωτικά από την ίδια τάξη). Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για μαθητές Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεων που δεν έχουν κατακτήσει ακόμα το βασικό μηχανισμό γραφής και ανάγνωσης. Θεωρούμε ότι το προσφορότερο σχήμα είναι η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος εξ ολοκλήρου στο τμήμα ένταξης (και όχι 9 ώρες στην τάξη και άλλες 5 στο τμήμα ένταξης που αποτελεί και καταστρατήγηση του ωρολογίου προγράμματος, καθώς ο μαθητής ασχολείται με το μάθημα της γλώσσας πάνω από το 50% του χρόνου του), με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ένταξη του μαθητή στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Τονίζουμε δε ιδιαίτερα, ότι δεν αιτιολογείται παιδαγωγικά ένας μαθητής να απομακρύνεται από το μάθημα π.χ. των Μαθηματικών για να εργαστεί σε θέματα Γλώσσας και το αντίστροφο. 5

6 Η παρουσία των μαθητών σε μαθήματα όπως η Θεατρική Αγωγή, η Φυσική Αγωγή και η Μουσική έχει καθοριστική επίδραση τόσο στη κοινωνικοποίησή τους όσο και στη ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Η συμμετοχή δε των μαθητών καθίσταται επιτακτική, αν λάβουμε υπόψη μας τις σχετικές έρευνες καθώς και την κριτική που ασκείται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα για το γνωσιοκεντρικό προσανατολισμό του. Η έναρξη φοίτησης μαθητών της Α τάξης στο τμήμα ένταξης δεν προσδιορίζεται πουθενά νομοθετικά. Στο θέμα αυτό θα πρέπει να παίρνονται αποφάσεις κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα μαθησιακά κενά, το περιεχόμενο της γνωμάτευσης (όπου υπάρχει), το νοητικό δυναμικό του παιδιού, τον επαρκή χρόνο εξοικείωσης του με το σχολικό περιβάλλον κ.α. Και εδώ απαιτείται συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι γενικής και ειδικής. Η διάρκεια φοίτησης του μαθητή στο Τ.Ε (στο ίδιο σχολικό έτος) μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή και το συνολικό αριθμό των μαθητών που χρειάζονται βοήθεια. 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) «Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις συνήθεις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προάγονται στην επόμενη τάξη και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΔΔΥ και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη» (σχετ. 4). β) Στην περίπτωση που το τμήμα ένταξης τροποποιεί το πρόγραμμά του (π.χ. προσθέτοντας νέους μαθητές, αλλάζοντας τις διδακτικές ώρες κλπ) το νέο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Έντυπο 1) κατατίθεται άμεσα στη δ/νση του σχολείου μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα Έντυπο 2 «Δυναμολόγιο Μαθητών Τ.Ε.» (επισυνάπτονται με άλλο έγγραφο και οδηγίες) και Αρχική Αξιολόγηση Μαθητή που δεν έχει γνωμάτευση από δημόσιο φορέα, ώστε να αποσταλεί προς θεώρηση. γ) Οι Δ/ντές/υποδιευθυντές των σχολείων οφείλουν να διατηρούν φάκελο (έντυπο, ηλεκτρονικό) με τη νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής, τις εγκυκλίους του Υπουργείου και της Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ και να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς έγκαιρα, σχετικά με ημερίδες, παιδαγωγικές συσκέψεις κ.α.. δ) Θεωρούμε ότι πάγια τακτική των σχολικών μονάδων, με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, πρέπει να είναι και η οργανωμένη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, ιδιαίτερα των μαθητών της Α τάξης, σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία του Τ.Ε, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τις δυνατότητες υποστήριξης που προσφέρει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Πάντα στη διάθεσή σας. Η Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Ε.Α.Ε. Ουρανία Χιουρέα (PhD) 6

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βο ηθητικού προσωπικού που υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα