LIFE08 NAT/CY/ Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού"

Transcript

1 LIFE08 NAT/CY/ Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού Παραδοτέο: Έκθεση για τον Διαγωνισμό Νέων PLANT-NET CY Ιούνιος 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Διεξαγωγή διαγωνισμού νέων Αξιολόγηση διαγωνιζόμενων εργασιών και αποτελέσματα διαγωνισμού Η τελετή βράβευσης Τελικά συμπεράσματα Παραρτήματα

3 1. Εισαγωγή Οι φορείς του έργου PLANT-NET CY έχουν συντάξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του, καθώς και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στοχευμένων κοινωνικών ομάδων για θέματα που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μια από αυτές τις ομάδες είναι και η ομάδα των νέων της Κύπρου. Αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη προβληματισμού ανάμεσα στους νέους της Κύπρου γύρω από θέματα προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, οι συντελεστές του έργου διοργάνωσαν διαγωνισμό νέων με θέματα συναφή με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το δίκτυο Natura 2000 και τα Μικρο-Αποθέματα φυτών. Ο διαγωνισμός αναμενόταν να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2011 (σύμφωνα με την πρόταση του έργου), εντούτοις ζητήθηκε και δόθηκε από την ΕΕ, παράταση στην υλοποίησή του μέχρι τον Απρίλιο Για την υλοποίηση του διαγωνισμού μεσολάβησε επικοινωνία, με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Παράρτημα Α). Η συμβολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, αφού με την εμπλοκή του, κατέστη δυνατή η ευρεία εμπλοκή των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, στο διαγωνισμό. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έτυχε αναλυτικής ενημέρωσης, από τους φορείς του έργου, τόσο για το έργο όσο και για την προσέγγιση των Μικρο- Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ), με αποτέλεσμα την ένταξη των ΜΑΦ, στον «Οδηγό εφαρμογής προγράμματος σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα στην ενότητα «Βιοποικιλότητα» για τους μαθητές της Ε και Στ τάξης του δημοτικού, έχουν ενταχθεί, η «συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών με οργανισμούς, επιστήμονες και ερευνητές για τη γνωριμία τους με την προσέγγιση των ΜΑΦ ως παράδειγμα ολοκληρωμένης προσπάθειας διατήρησης σημαντικών ειδών, με περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη». Μέσα από σειρά επαφών που είχε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (Αν. Καθ. Κώστας Καδής) και η Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) (κα Γεωργία Σώσειλου) με τη Δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου, διαμορφώθηκε το γενικό πλαίσιο του διαγωνισμού, 3

4 ενώ σχετική εγκύκλιος στάλθηκε μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) σε όλα τα δημόσια σχολεία (Παράρτημα Β). Δεδομένης της ένταξης των Μικρο- Αποθεμάτων Φυτών στον «Οδηγό εφαρμογής προγράμματος σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης», ως προτεινόμενης μεθόδου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, θεωρήθηκε ορθότερο όπως διευρυνθούν τα όρια ηλικίας των συμμετεχόντων και έτσι, στο διαγωνισμό εντάχθηκαν μαθητές ηλικίας από 5 έως 18 ετών. 2. Διεξαγωγή διαγωνισμού νέων Ο διαγωνισμός διεξήχθη κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2012 Απρίλιος 2012 και η διεξαγωγή του κάλυπτε τις παρακάτω ενότητες: 1. Η Βιοποικιλότητα της περιοχής μου. 2. Τα κοινά και τα σπάνια φυτά της περιοχής μου. 3. Διατήρηση της βιοποικιλότητας στα Μικρο-Αποθέματα Φυτών. 4. Προσπάθειες διατήρησης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κύπρου. 5. Το δίκτυο «Natura 2000». Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε σε δύο ξεχωριστές βαθμίδες της εκπαίδευσης: 1. Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης: Κάθε σχολείο που συμμετείχε στη δράση κλήθηκε να δημιουργήσει φωτογραφικό άλμπουμ με 10 φωτογραφίες που να αφορούν μια από τις πιο πάνω θεματικές περιοχές. 2. Σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης: Κάθε σχολείο που συμμετείχε στη δράση, κλήθηκε να πραγματοποιήσει βιντεοσκόπηση συνολικής διάρκειας μέχρι 3 λεπτών, η οποία να συνδέεται με μια από τις πιο πάνω θεματικές περιοχές. Επίσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας και θεματικής ενότητας, ζητήθηκε από κάθε διαγωνιζόμενο όπως δημιουργήσει συνοπτικό σημείωμα που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους στόχους της εργασίας και την εμπλοκή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη σε επίπεδο σχολείων και όχι μεμονωμένων μαθητών. 4

5 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σχετική εγκύκλιος στάλθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προς όλα τα δημόσια σχολεία της Κύπρου (Παράρτημα Β). Καθ όλη τη χρονική περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού τόσο η Λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όσο και εκπρόσωποι του έργου ήταν στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σχετικά με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή σχετικής βοήθειας. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οι συμμετοχές ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, αφού συνολικά συμμετείχαν 44 σχολεία (Παράρτημα Γ) και πέραν των 590 μαθητών. Συγκεκριμένα συμμετείχαν: Έξι (6) σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [πέντε (5) Γυμνάσια και ένα (1) Λύκειο] και Τριάντα οκτώ (38) σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης [τριάντα έξι (36) Δημοτικά Σχολεία και δύο (2) Νηπιαγωγεία]. 3. Αξιολόγηση διαγωνιζόμενων εργασιών και αποτελέσματα διαγωνισμού Στη βάση της εγκυκλίου που στάλθηκε στα σχολεία και ανακοίνωνε την έναρξη και το σκοπό / στόχο του διαγωνισμού, συστάθηκε και η προβλεπόμενη επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών (Παράρτημα Δ). Η επιτροπή αποτελείτο από: Δύο εκπροσώπους του έργου - Δρ. Νικόλα-Γιώργο Ηλιάδη Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick) και κα Γεωργία Σώσειλου Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου και Εκπρόσωπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - κ. Γεώργιο Γεωργίου Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και Δρ. Γιαννάκη Κουμίδη Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε στη βάση κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονταν στο γενικό τους πλαίσιο από την εγκύκλιο (Παράρτημα Β) καθώς και από τον καθορισμό συγκεκριμένων θεμάτων/κριτηρίων που καθόρισε η επιτροπή με την σύσταση της. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου ήταν ως εξής: Ο βαθμός συμμετοχής και ο ρόλος των μαθητών/τριών στη δημιουργία των εργασιών (βαρύτητα 20%), 5

6 Ο βαθμός συμπερίληψης ενδημικών / ιθαγενών ειδών (χλωρίδας ή/και πανίδας) (βαρύτητα 15%), Η παρουσία ή καταγραφή, από τους διαγωνιζομένους, οποιασδήποτε δυσμενούς επέμβασης / επίδρασης, προς τα είδη και οικότοπους, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στο διαγωνισμό (π.χ. καταπάτηση φυτών, συλλογή, επέμβαση και αλλοίωση ενδιαιτήματος) (βαρύτητα 15%), Η πρωτοτυπία στην παρουσίαση της εργασίας (βαρύτητα 15%), Η μεθοδολογία και διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ετοιμασία της εργασίας (βαρύτητα 20%), Η συνάφεια με την επιλεγμένη θεματική ενότητα (βαρύτητα 10%) και Η όλη αισθητική παρουσίαση της εργασίας (βαρύτητα 5%). Έχοντας υπόψην τα πιο πάνω κριτήρια, η επιτροπή αξιολόγησε όλες τις εργασίες και διαμόρφωσε την τελική κατάταξη (βαθμολογία) των διαγωνιζομένων. Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι λόγω της πληθώρας αξιόλογων εργασιών, η επιτροπή είχε να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο. Αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των διαγωνιζομένων ήταν η ισοψηφία στη βαθμολογία μεταξύ εργασιών. Ως εκ τούτου η επιτροπή και με την σύμφωνη γνώμη των φορέων του έργου, ενέκριναν την απονομή εξίσου βραβείων μεταξύ διαγωνιζομένων σε διάφορες κατηγορίες βραβείων. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν με εγκύκλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε όλα τα σχολεία της Κύπρου (Παράρτημα Ε), και είχαν ως ακολούθως: Α) Φωτογραφικό Λεύκωμα για τη Βιοποικιλότητα 1 ο βραβείο απονεμήθηκε εξίσου στα πιο κάτω σχολεία: Β Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας 2 ο βραβείο απονεμήθηκε εξίσου στα πιο κάτω σχολεία: Β Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου 3 ο βραβείο απονεμήθηκε εξίσου στα πιο κάτω σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης 6

7 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πλατρών Α Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Β) Ενημερωτικό σποτ για τη βιοποικιλότητα 1 ο Βραβείο απονεμήθηκε στο σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών 2 ο Βραβείο απονεμήθηκε στο σχολείο: Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Λεμεσού 3 ο Βραβείο απονεμήθηκε στο σχολείο: Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεδομένου του υψηλού επιπέδου των εργασιών που υποβλήθηκαν, η επιτροπή αξιολόγησης και οι φορείς του έργου αποφάσισαν, όπως απονεμηθεί σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν σχετικός έπαινος (Παράρτημα Στ). Εικόνα 1. Μερικές από τις φωτογραφικές συλλογές των σχολείων που διαγωνίστηκαν. 7

8 Εικόνα 2. Μερικές από τις φωτογραφικές συλλογές των σχολείων που διαγωνίστηκαν. 4. Η τελετή βράβευσης Η απονομή των βραβείων και των επαίνων του διαγωνισμού έλαβε χώρα κατά την εκδήλωση εορτασμού των 20 χρόνων του προγράμματος LIFE (Παράρτημα Ζ) που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τα προγράμματα LIFE-NAT, που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην Κύπρο (μεταξύ αυτών και το έργο PLANT-NET CY). Εικόνα 3. Στιγμιότυπο από την τελετή. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν τους ένας συνοδός δάσκαλος/καθηγητής και ομάδα μαθητών, από κάθε σχολείο που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 29 8

9 Μαΐου 2012, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλή Αλετράρη, ο οποίος και έκανε την βράβευση των σχολείων που πρωτεύσαν σε κάθε κατηγορία του διαγωνισμού. Εικόνες 4 & 5. Απονομή βραβείων από τους Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, αντίστοιχα. 9

10 Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρχε ελεύθερη απασχόληση των παρευρισκομένων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τους σκοπούς και στόχους των έργων LIFE-NAT, που υλοποιούνται στην Κύπρο αυτήν την περίοδο. Στη βάση της ελεύθερης δραστηριότητας, το έργο PLANT-NET CY ετοίμασε και έδωσε σε όλους τους παρευρισκομένους (παιδιά σχολείων) δώρα-ενθύμια για το διαγωνισμό και ενημερωτικό υλικό για το έργο. Εικόνες 6 & 7. Στιγμιότυπα από τις ελεύθερες δραστηριότητες κατά την εκδήλωση. 10

11 5. Τελικά συμπεράσματα Ο διαγωνισμός νέων στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, μιας και ξεπεράστηκε κατά πολύ ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που αναμενόταν να λάβουν μέρος. Οι εργασίες των μαθητών ήταν ιδιαίτερα αξιόλογες, γεγονός που φανερώνει την ενθουσιώδη ανταπόκρισή τους αλλά και την μεγάλη σημασία που δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για την όσο το δυνατό καλύτερη απόδοση του θέματος, αλλά και για την πρωτότυπη παρουσίασή της. Οι εργασίες των μαθητών θα εκτεθούν σε μεταγενέστερες δράσεις στα πλαίσια του έργου PLANT NET CY με τη συνεργασία των σχολείων ενώ, θα γίνει προσπάθεια ένταξης μέρους τους στην ιστοσελίδα του έργου. 11

12 6. Παραρτήματα Παράρτημα Α Επικοινωνία φορέων του έργου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 12

13 13

14 Παράρτημα Β Εγκύκλιος για την ενημέρωση των σχολείων για το διαγωνισμό 14

15 15

16 Παράρτημα Γ Οι συμμετοχές του διαγωνισμού Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 1 Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς Όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου 2 Δημόσιο Οικολογικό Νηπιαγωγείο Αγίου Επιφανίου Όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου (13) 3 Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος Όλοι οι μαθητές της Β' τάξης 4 Α Δημοτικό Σχολείο Παλιομετόχου Όλοι οι μαθητές της Ε' τάξης 5 Κ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Μαθητές από τις τάξεις Δ', Ε' και Στ' 6 Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού Ορεινής Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Α'. Ε' και Στ' 7 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Ε' και Στ' 8 Β' Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Όλοι οι μαθητές της τάξης Δ'2 5 μαθητές: Άντρη Θεοχάρους (τάξη Ε'1), Σοφία 9 Ζ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Περικλέους (τάξη Δ 1), Δέσποινα Μουζέλη (τάξη Δ'1), Νεφέλη Μαυρή (τάξη Δ'1), Αντριάνα Ιωάννου (τάξη Στ'2) 10 Δημοτικό Σχολείο Πωμού - Παχυάμμου 6 μαθητές: Σάββας Αργυρόπουλος (τάξη Στ'), Παυλίνα Παπαθεοδώρου (τάξη Ε'), Άντρη Παυλήμπεη (τάξη Στ)', Παναγιώτης Σπύρου (τάξη Στ'), Τηλέμαχος Τηλεμάχου (τάξη Στ'), Χαρά Τηλεμάχου (τάξη Στ') 11 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Β' Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Ε' και Στ' 12 Α' Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Ε1 και Ε2 και από τις τάξεις Στ' 13 Α' Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Ε'1 και Ε'2 14 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού Όλοι οι μαθητές από την Δ' τάξη 15 Β' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Χλώρακας- Λέμπας Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Ε'1 και Ε'2 16 Α' Δημοτικό Σχολείο Κ. Πολεμιδιών 4 μαθητές από την Ε' τάξη και 6 μαθητές από την Στ' τάξη 17 Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου Όλοι οι μαθητές από την Στ' τάξης 18 Α' Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου 4 μαθητές από την Στ'1 τάξη: Μάρκος Ιωαννίδης, Σαββίνα Γεωργίου, Αντώνης Ρούσος, Μικαέλα Σκούρα 19 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πλατρών Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Δ' και Στ' 20 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος, Λάρνακα Όλοι οι μαθητές της Ε'2 τάξης 21 Δημοτικό Σχολείο Καλογερά Κ.Β. Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Δ1 και Δ2 22 Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Όλοι οι μαθητές της Ε'3 τάξης 23 Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού 13 μαθητές από την Ε' τάξη και 16 μαθητές από την Στ' τάξη 24 Δημοτικό Σχολείο Ζήνων Όλοι οι μαθητές της Γ'1 τάξης 25 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Επιφανίου 26 μαθητές από τις τάξεις Α', Β', Γ', Ε' και Στ' 26 Δημοτικό Σχολείο Κελλιών Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Ε' και Στ' 27 Δημοτικό Σχολείο Πέγειας 67 μαθητές από τις τάξεις Γ'1, Γ'2, Δ'1 και Δ 2 28 Ι' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Όλοι οι μαθητές της Στ'1 τάξης 29 Β' Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Όλοι οι μαθητές της Ε'1 τάξης 30 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου Όλοι οι μαθητές της Δ τάξης 31 Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Γ και Δ 32 Δημοτικό Σχολείο Έμπας Όλοι οι μαθητές από τις τάξεις Δ1 και Δ2 34 Δημοτικό Σχολείο Καρμιώτισσας Όλοι οι μαθητές της Γ'1 τάξης 35 Β' Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Τάξεις Ε' και Δ' και Στ' 36 Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης Ε' τάξη 21 μαθητές από την Ε'3 τάξη 37 Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης Στ' Τάξη 16 μαθητές από την Στ' τάξη 10 μαθητές από την Ε' τάξη: Αβραάμ Νίκη, Γενεθλίου Μαριάννα, Κώστα Μαρία Φλωρίτα, Πιερούδη Έλενα, Ειρήνη Χριστοφή, Ελένη Έλληνα, Ελισάβετ Νικολάου, Κωνσταντίνα Παναγή, Δημητρίου Σωτήρης, Ανδρέου Ευγένιος 16

17 38 Β' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΒ μαθητές από τάξεις Δ'1, Δ'2, Δ'3, Ε 1, Ε 2, Ε'3, Στ'1, Στ'2 και Στ'3 39 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας Ξυλιάτου Μαθητές από τάξεις Ε και Στ' Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 1 Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας 2 Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς 3 Γυμνάσιο Διανέλλου & Θεοδότου 4 Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Λεμεσός 5 Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα 2 μαθήτριες της Γ'4 τάξης 6 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών 1 μαθητής της Α' τάξης 17

18 Παράρτημα Δ Αλληλογραφία για τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης των συμμετοχών 18

19 Παράρτημα Ε - Εγκύκλιος με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 19

20 20

21 Παράρτημα Στ Δείγματα επαίνου για φωτογραφικό λεύκωμα και ενημερωτικό σποτ 21

22 Παράρτημα Ζ Πρόσκληση για την εκδήλωση των 20 χρόνων του LIFE 22

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξήχθη στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα του European Agency for Development in Special

Διεξήχθη στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα του European Agency for Development in Special ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Πρόοδος στη διαδικασία διαμόρφωσης νέων αναλυτικών προγραμμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1986-132X Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA Αφιέρωσε ένα λουλούδι και πρασίνισε το τοπίο! www.electrocyclosis.com.cy H HΛEKTPOKYKΛΩΣH ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd πρωτοτύπησε, υιοθετώντας ένα διαδραστικό «παιχνίδι» για να

Διαβάστε περισσότερα

ENAPΞH ΣYNEPΓAΣIAΣ ME 3 ΣYMΠΛEΓMATA KOINOTHTΩN

ENAPΞH ΣYNEPΓAΣIAΣ ME 3 ΣYMΠΛEΓMATA KOINOTHTΩN BPABEIA H GREEN-DOT ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Στα πλαίσια του Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2011 η πρώτη τελετή... ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA 6 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις...

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις... Έκθεση ReArtcycle Η Ανακύκλωση στην Τέχνη Η Green Dot Κύπρου χορήγησε την εικαστική έκθεση της Αγγέλως Ευαγγέλου με γενικό τίτλο «ReArtcycle»... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13 ΤΕΥΧΟΣ 06

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Καλό Καλοκαίρι! Δρ Βασίλειος Τσάκαλος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Καλό Καλοκαίρι! Δρ Βασίλειος Τσάκαλος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Άλλη μια σχολική χρονιά ολοκληρώνεται και με μεγάλη μου χαρά προλογίζω την ειδική αυτή έκδοση για τους Διαγωνισμούς Έρευνας,Τεχνολογίας και Καινοτομίας που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012

Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012 ΤΕΥΧΟΣ [ 50 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ ISSN 1986-1338 Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012 ENΘETA: ENHMEΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Φιλικά, Δρ Βασίλειος Τσάκαλος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Φιλικά, Δρ Βασίλειος Τσάκαλος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να προλογίσω την έκδοση που αφορά στους Διαγωνισμούς «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 37 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISSN 1986-132X ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των προεκλογικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Ολυμπία Στυλιανού Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- 2000-2006) ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- 2000-2006) ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- 2000-2006) ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πορισμάτων Εργαστηρίων

Έκθεση Πορισμάτων Εργαστηρίων Λευκωσία, Μάρτιος 2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έκθεση Πορισμάτων Εργαστηρίων Το έργο συγχρηματοδοτοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ by www.designobsession.gr, 2010 ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 «Δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός» Παροιμία της αφρικανικής φυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα