Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού"

Transcript

1 Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού Έκτορος Ελένη Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Χρίστου Ευθυμία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού. Το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναλύει πρωτίστως τις πηγές κοινωνία, μαθητής και γνωστικό αντικείμενο από τις οποίες αντλεί τη φιλοσοφία του. Στη συνέχεια τίθεται ο σκοπός της εκπαίδευσης με τον οποίο συνδέεται ο σκοπός του γνωστικού αντικειμένου και ο οποίος αναλύεται σε στόχους και εθνικά επίπεδα (πλαίσια ανάπτυξης των μαθητών). Επιλέγονται θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές της Β δημοτικού ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Ακολουθείται κυρίως η ιεραρχημένη, η σπειροειδής και η διαθεματική διάταξη. Η καινοτομία του προγράμματος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι καθορίζει διαφορετικά επίπεδα επίτευξης βάσει των οποίων διαφοροποιεί ο εκπαιδευτικός τις δραστηριότητες και τη μάθηση των μαθητών. Επισημαίνει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις/έννοιες και δεξιότητες κάθε θέματος ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αναλύει λειτουργικά τις αδυναμίες/ελλείψεις των μαθητών και να δουλεύει ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα. Επίσης προάγει την εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων και πρόβλεψη, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, πειραματικός έλεγχος, ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και γενίκευση, διατύπωση λειτουργικών ορισμών). Περιλαμβάνει δείγμα διδασκαλίας στην ενότητα «ΤΑ ΦΥΤΑ» με χρήση της επιστημονικής μεθόδου. Προάγει την αυτονομία του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της οργάνωσης της διδασκαλίας του, της εφαρμογής της και της αξιολόγησής της. Εισαγωγή H ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα κράτη που επιζητούν ένα οντολογικό στάτους στην ευρύτερη κοινωνία, αφού θεωρείται ότι μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης θα επέλθει και η καθολική (κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, τεχνολογική κ.λπ.) ψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Γι αυτό το λόγο, η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει τύχει αρκετής διερεύνησης τα τελευταία χρόνια. Η διαρκής έρευνα, έχει αποδείξει την πολυπλοκότητά της έννοιας αυτής αλλά και το πολυεπίπεδο του χαρακτήρα της, μιας και είναι μια έννοια δύσκολη για να ορισθεί λόγω των διαφορετικών απόψεων σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης (Χ. Δούκας, 1997). Η Ευρώπη έχει θέσει το θέμα της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως ζήτημα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας σε όλα τα κράτη μέλη. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το Μάιο του 2003, όρισε δείκτες και ποσοστά μέτρησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση: Μέχρι το 2010 στην Ε.Ε. δεν θα αφήνει το σχολείο ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 135

2 Τουλάχιστον 85% των 22χρονων θα έχει συμπληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Να μειωθεί κατά 20% το ποσοστό των λειτουργικά αναλφάβητων 15χρονων σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2000 (Κουτσελίνη, 2007). Τα Αναλυτικά Προγράμματα της εκπαίδευσης κάθε κράτους μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση τους. Το συμπέρασμα αυτό, επιβεβαιώνεται και από τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς στο Α.Π. Μερικοί από αυτούς είναι: Το Α.Π. είναι μια δομημένη σειρά προτιθέμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Mauritz Johnson), είναι το επίσημο και ανεπίσημο περιεχόμενο και διαδικασίες με τις οποίες ο μαθητής αποκτά γνώση, δεξιότητες και στάσεις-αξίες υπό την εποπτεία του σχολείου (R. Doll), είναι ένα εκπαιδευτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που καθορίζει τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους τρόπους, τα μέσα και τις δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης (Κουτσελίνη, 2001). Αν λοιπόν, το Α.Π. ενός κράτους είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να στοχεύει στην ποιότητα της εκπαίδευσης και νοουμένου ότι τα πέντε είδη Α.Π. του Goodlad, το ιδεώδες, το επίσημο, το αντιληπτό, το εφαρμοζόμενο και το βιωνόμενο, ταυτίζονται τότε δεν θα υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει την εξασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας-μάθησης και την αποτελεσματική ανάπτυξη του μαθητή. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σχεδιάσαμε ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού. Η καινοτομία του προγράμματος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι καθορίζει διαφορετικά επίπεδα επίτευξης βάσει των οποίων διαφοροποιεί ο εκπαιδευτικός τις δραστηριότητες και τη μάθηση των μαθητών. Επισημαίνει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις/ έννοιες και δεξιότητες κάθε θέματος ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αναλύει λειτουργικά τις αδυναμίες/ελλείψεις των μαθητών και να δουλεύει ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα. Επίσης προάγει την εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων και πρόβλεψη, συγκέντρωση αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, πειραματικός έλεγχος, ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και γενίκευση, διατύπωση λειτουργικών ορισμών). Προάγει την αυτονομία του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της οργάνωσης της διδασκαλίας του, της εφαρμογής της και της αξιολόγησής της. Ανάλυση πηγών του Αναλυτικού Προγράμματος Για το σχεδιασμό ενός Α.Π. είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι τρεις πηγές του Α.Π., ο μαθητής, η κοινωνία και ο κλάδος ή τομέας της κάθε επιστήμης (γνωστικό αντικείμενο), έτσι ώστε να εξευρεθούν οι ανάγκες των τριών αυτών πηγών που η εκπαίδευση καλείται να ικανοποιήσει. Ανάλυση Κοινωνίας Α. Ιδιαίτερες αντικειμενικές περιστάσεις: Πολιτειακό σύστημα: Φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία Τουρκική κατοχή (οδήγησε σε εθνοκεντρικό προσανατολισμό ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αρμονική συνύπαρξη Ε.Κ, Τ.Κ., Αρμενίων, Λατίνων, 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 136

3 Μαρωνιτών) Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού Εκπαίδευση δίγλωσσων και αλλοδαπών μαθητών Ανάγκη για υψηλότερη κοινωνική συνοχή. Παγκόσμιες περιστάσεις που επηρεάζουν: Κοινωνικός εκσυγχρονισμός Ανάπτυξη επιστημών και τεχνολογίας με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ( ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης) Αναπόδραστη έκρηξη γνώσεων-πληροφοριών ( αύξηση ύλης-περιεχομένου Αναλυτικού Προγράμματος) Ταχύτατη απαξίωση πρακτικής χρησιμότητας σημαντικού μέρους της γνώσης ( καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτομόρφωσης και παραγωγής γνώσης) Επιχειρηματική και καταναλωτική κουλτούρα Παγκοσμιοποίηση οικονομίας Μαζική μετανάστευση Αλληλεξάρτηση κρατών Διαμόρφωση πολυπολιτισμικών κοινωνιών ( ανάγκη καλλιέργειας διεθνούς κατανόησης και υπέρβασης στενού εθνοκεντρισμού) Προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα (καταστροφή περιβάλλοντος, κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, κυριαρχία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διεθνείς συγκρούσεις, πόλεμοι, καταπάτηση ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων κ.ά.) Β. Θεσμοί: Εκκλησία: Οι σκοποί της εκπαίδευσης ορίζονται μεταξύ άλλων και από τη θρησκευτική μας παράδοση, ενώ στο σκοπό της εκπαίδευσης αναφέρεται ρητά η επιδίωξη δημιουργίας πολίτη με σαφή προσανατολισμό προς την ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση. Οικογένεια: Από αγροτική, πολυμελής και πατριαρχική έγινε σύγχρονη πυρηνική οικογένεια με διαφορετική κατανομή ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα και με δύο εργαζόμενους γονείς. Η γυναίκα απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία. Ο θεσμός του γάμου έχει χαλαρώσει. Κόμματα: Το κόμμα που είναι κάθε φορά στην εξουσία, «χρωματίζει» με τους ιδεολογικούς του προσανατολισμούς υπουργικές αποφάσεις και επηρεάζει το κατά πόσο αυτές θα εγκριθούν ή όχι. Βεβαίως τα Αναλυτικά Προγράμματα, οι Εκπαιδευτικοί Νόμοι και το Σύνταγμα λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες των γενικών αρχών που εμποδίζουν τις μεγάλες αλλαγές στα ιδεώδη (Πυργιωτάκης, 2007) Ευρωπαϊκή Ένωση Θεσμοί όπως το Υπουργείο Παιδείας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Επιτροπές Μεταρρυθμίσεων που συγκροτούνται περιστασιακά κ.α., καταδεικνύουν ένα συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό, δύσκαμπτο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα με μειωμένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, τοπικών παραγόντων, διδασκαλικών οργανώσεων, σχολικών μονάδων, συλλόγων γονέων και μαθητών Σχολικοί θεσμοί: Η δομή και διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι στεγανά δομημένη σε πρωτοβάθμια (δημοτικό), δευτεροβάθμια (γυμνάσιο, λύκειο, τεχνικές-επαγγελματικές σχολές) και τριτοβάθμια (πανεπιστήμια, 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 137

4 κολέγια). Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης. Γ. Επικρατούσα Ιδεολογία: Καθολική κοινωνική απαίτηση από την εκπαίδευση για υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα Η δημόσια αλλά δημοκρατική εκπαίδευση (που προσφέρει ίσες ευκαιρίες) αποτελεί το θεμελιακό υπόβαθρο της σύγχρονης-νεοτερικής δημοκρατίας Επικράτηση του φιλοσοφικού ρεύματος του Μεταμοντερνισμού Δημιουργία ολοκληρωμένου ανθρώπου που δρα υπεύθυνα για τη δική του ανέλιξη την ίδια ώρα που υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο Γενική παιδεία-πολυδύναμη μόρφωση, δεκτική πολλών μεταγενέστερων εξειδικεύσεων Αναδόμηση Δημοκρατικού και Ανθρώπινου Σχολείου Όραμα ενσωμάτωσης διαπολιτισμικής προοπτικής και παιδείας του πολίτη (citizenship) Όραμα ενσωμάτωσης όλων των παιδιών και καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού. Επικρατούντες Ελληνο-εθνοκεντρικοί και γνωσιοκεντρικοί προσανατολισμοί που έρχονται σε αντίθεση με την σύγχρονη ιδεολογία Aνάλυση Μαθητή Το Α.Π. το οποίο προτείνουμε, απευθύνεται σε μαθητές Β τάξης του Δημοτικού, γι αυτό και γίνεται ανάλυση του μαθητή αυτής της ηλικιακής βαθμίδας. Λόγω χρόνου, δε θα επιχειρήσουμε επεξήγηση των όρων. Τυχόν απορίες μπορούν να υποβληθούν στο τέλος. Νοητική - Γνωστική Ανάπτυξη Σύμφωνα με τον Piaget, τα παιδιά των ηλικιών 7,8-11,12 χρονών βρίσκονται στο στάδιο Συγκεκριμένων Διεργασιών, όπου γίνονται λιγότερο εγωκεντρικά και λογικά αντικειμενικά. Στο στάδιο αυτό, των Συγκεκριμένων Ενεργειών, όπου η μάθηση επιτυγχάνεται με επαγωγικό σχηματισμό κανόνων, οι μαθητές χρειάζονται εμπειρίες που να τους επιτρέπουν να ταξινομούν, να σειροθετούν, να βρίσκουν σχέσεις μεγέθους, όγκου, χρόνου και να χρησιμοποιούν κοινά σύμβολα για διάφορες ομάδες αντικειμένων (Κουτσελίνη, 1991). Σε σχέση με τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1985) αν και με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο αυτή έχει ολοκληρωθεί στις κύριες μορφές της, εντούτοις, σημαντική βελτίωση γίνεται κατά τη σχολική ηλικία στον τομέα του λεξιλογίου και στο εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων, στον τομέα της σύνταξης και της μορφολογίας και στον τομέα της αξιοποίησης της γλώσσας σε σημαντικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού. Επίσης σημαντικό επίτευγμα κατά την περίοδο αυτή είναι η απόκτηση εκ μέρους του παιδιού των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής. Σύμφωνα με το Vygotsky το παιδί οικοδομεί τη γνώση. Η εκπαίδευση, ορίζοντας το πραγματικό αναπτυξιακό στάδιο του μαθητή, πρέπει να συντελεί με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα από τη λύση προβλήματος, την καθοδήγηση από 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 138

5 μέρους του εκπαιδευτικού, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους συνομήλικους έτσι ώστε να οδηγεί το μαθητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης που μπορεί αυτός να φθάσει (Κουτσελίνη, 2007). Γνωστικό και Φυσιολογικό Στυλ Μάθησης Σύμφωνα με τις έρευνες, οι άνθρωποι σκέφτονται, μαθαίνουν και δημιουργούν με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων επηρεάζεται από το συνδυασμό αυτών που μαθαίνουν και τον τρόπο που μαθαίνουν με βάση τους συγκεκριμένους τύπους νοημοσύνης (Tomlinson, 1999; Tomlinson & Mc Tighe, 2006). Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν τον ισχυρό τομέα της ευφυίας τους (Κουτσελίνη, 2006). Η ανθρώπινη νοημοσύνη σύμφωνα με τον Gardner μπορεί να διακριθεί στους ακόλουθους τύπους : τη Γλωσσική νοημοσύνη, τη Λογική/μαθηματική νοημοσύνη, την Οπτική χωρική, την Κιναισθητική νοημοσύνη, τη Μουσική νοημοσύνη, τη Διαπροσωπική νοημοσύνη, την Ενδοπροσωπική νοημοσύνη και τη Νατουραλιστική Νοημοσύνη (Κουτσελίνη, 2001). Σε σχέση με το φυσιολογικό στυλ μάθησης, το οποίο αφορά στα κανάλια πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών, μπορεί να γίνει διάκριση σε ακουστικούς, οπτικούς και απτικούς-κιναισθητικούς τύπους (Κουτσελίνη, 2006). Συναισθηματική ανάπτυξη Κάθε παιδί όπως και κάθε ενήλικας αναπτύσσεται συναισθηματικά ανάλογα με την ικανοποίηση κάποιων βασικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποίησε και ιεράρχησε ο Maslow (1970) και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το μαθητή και τη σχολική πραγματικότητα. Σύμφωνα με το μοντέλο του Maslow, το οποίο έχει τη μορφή πυραμίδας, οι διάφορες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν για να συμβάλουν σε ανάλογη συμπεριφορά είναι ιεραρχημένες σε πέντε βασικές ομάδες, κατά τις οποίες η ικανοποίηση των χαμηλών στην ιεραρχία αναγκών προδιαθέτει το άτομο να αναζητήσει στόχους σ ένα ψηλότερο επίπεδο. (Fontana, 1995): Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης Ανάγκες Αυτοεκτίμησης Ανάγκες Κοινωνικής Αποδοχής Ανάγκες Ασφάλειας Βασικές/ Φυσιολογικές Ανάγκες 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 139

6 Κοινωνική και Ηθική Ανάπτυξη Στο πεδίο της ηθικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Kohlberg (Κουτσελίνη, 1991) υπάρχουν τρία στάδια ηθικής λογικής ανάπτυξης: το Προσυμβατικό (μέχρι τα 7 χρόνια), το Συμβατικό (8-13 χρόνια) και το Μετασυμβατικό (εφηβική ηλικία). Τα παιδιά της Β τάξης βρίσκονται στο μεταίχμιο του Προσυμβατικού Επιπέδου και του Συμβατικού, κατά τον Kohlberg. Ο Stephens (1978) έχει διακρίνει και ταξινομήσει κάποιες δεξιότητες, η ύπαρξη των οποίων αποδεικνύει το βαθμό κοινωνικοποίησης του ατόμου. Aυτές έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη σχέση προς τον εαυτό μας και τη συμπεριφορά σε σχέση με την εργασία του σχολείου (Κουτσελίνη 1991) Οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών της σχολικής ηλικίας 6 11 χρονών θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην ομάδα, στην κοινωνική προοπτική, την ανάγκη για επιτυχία και παραγωγικότητα, την ανάγκη αναγνώρισης, την οικείωση με το τεχνολογικό και πολιτισμικό ήθος της κοινωνίας, τις δημοκρατικές μεθόδους διαπαιδαγώγησης και την ανάγκη αποδοχής του εαυτού και των άλλων (Κουτσελίνη, 2006). Ανάλυση Γνωστικού Αντικειμένου Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα πρέπει να συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα επιμέρους θέματα των φυσικών επιστημών ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να παρατηρούν τα φυσικά φαινόμενα, τις διαδικασίες που αφορούν τους οργανισμούς και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και να τα ερμηνεύουν στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας τους. Επίσης, μέσα από το μάθημα της επιστήμης επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την καλλιέργεια ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα. Παράλληλα αναμένεται η εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων και πρόβλεψη, η συγκέντρωση αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, ο πειραματικός έλεγχος, η ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η γενίκευση, η διατύπωση λειτουργικών ορισμών). Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μπορεί να υποστηρίζεται τουλάχιστον περιστασιακά και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ευεργετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα μέσα από τις προσομοιώσεις (οπτικές αναπαραστάσεις φαινομένων) μπορούν να διενεργηθούν πειράματα σε ιδεατές καταστάσεις απαλλαγμένες από την επίδραση διαφόρων μεταβλητών. Όταν προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα το μάθημα της Επιστήμης πρέπει να τονίζεται η επικέντρωση του διδακτικού έργου σε συμμετοχικές και βιωματικές 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 140

7 δραστηριότητες, που ευνοούν την προσπάθεια του δασκάλου, για τη μετάβαση των μαθητών του από την παθητικότητα στη δραστηριοποίηση, από την προχειρότητα στον προγραμματισμό, από το κλειστό κομφορμιστικό περιβάλλον στο ανοιχτό σχολείο της ζωής, από την εξωτερική πειθαρχία στον αυτοέλεγχο, από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία και από την ετερονομία στην αυτονομία, η οποία αποτελεί την κορύφωση της παιδευτικής διαδικασίας. (Αθανασάκης, 2007). Φιλοσοφία Προγράμματος Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης εκφράζει αρχές και θέσεις για το σκοπό της εκπαίδευσης, την αξιόλογη γνώση, τη σχέση εκπαιδευόμενου, εκπαίδευσης και κοινωνίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού και των εκπαιδευτικών υλικών καθώς και για το ποιον άνθρωπο θέλουμε να αναπτύξουμε (Κουτσελίνη, 2001). Καταρχήν σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία του ολόπλευρα αναπτυγμένου και ολοκληρωμένου ανθρώπου που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα και τις προκλήσεις των καιρών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόοδο και αρμονική συνύπαρξη της κυπριακής και ευρύτερης κοινωνίας και που δρα υπεύθυνα και δημοκρατικά για τη δική του ανέλιξη την ίδια ώρα που υπηρετεί και το κοινωνικό σύνολο. Ο σκοπός αυτός συνάδει με την αριστοτελική φιλοσοφία που επιδιώκει να εξισορροπήσει στο μαθητή τρεις κατηγορίες στόχων: τα Αναγκαία, τα Χρήσιμα και τα Καλά. Απαιτείται δηλαδή ο συνδυασμός της πρακτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, όπου ο μαθητής και αυριανός πολίτης θα αποκτήσει ολόπλευρη ανάπτυξη με την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπουν να ισορροπήσει τις εργασιακές, τις κοινωνικές και τις προσωπικές του ανάγκες για επίτευξη κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Κουτσελίνη, 2007). Στην κατάρτιση του παρόντος αναλυτικού προγράμματος λαμβάνεται υπόψη και η φιλοσοφία του Κοινωνικού Ανθρωπισμού που αποτελεί μέρος της μετανεοτερικής θεώρησης και η οποία θεωρεί τον άνθρωπο ως ανεπανάληπτη αξία και θέτει ως σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων και ταλέντων του τα οποία με τη σειρά τους θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο (Κουτσελίνη, 2007). Η φιλοσοφία του αναλυτικού μας προγράμματος στηρίζεται επίσης στους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης που έχουν καθοριστεί από την Ουνέσκο και γίνονται αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση: α) οι μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν (μεταγνωστικές δεξιότητες), β) να μάθουν πώς να πράττουν, γ) να μάθουν να συνεργάζονται και δ) να μάθουν πώς να υπάρχουν. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια, η αξιόλογη γνώση που θα πρέπει να οικοδομήσουν οι μαθητές, θεωρείται η πυρηνική γνώση με εγγενή ικανότητα παραγωγής νέας γνώσης, η στρατηγική γνώση (δεξιότητες στρατηγικές διαδικασίες), η κριτική σκέψη, η δημιουργική σκέψη και η μεταγνώση. Ταυτόχρονα θεωρούνται απαραίτητες οι γνώσεις των οποίων διαπιστώνεται η έλλειψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση: διαπροσωπικές και πολιτικές δεξιότητες, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας, δεξιότητες στην τεχνολογία και την πληροφορική. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος διευκολύνει την ανάπτυξη του παιδιού σ όλους τους τομείς γνωστικό και 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 141

8 μεταγνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και ηθικό. Θα πρέπει να παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια και ευκαιρίες μεγιστοποίησης των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε παιδιού. Παράλληλα, θα πρέπει να δίνει ευκαιρίες συνεργασίας, αλληλοστήριξης και αποδοχής του ενός παιδιού από το άλλο συμβάλλοντας στη δημιουργία θετικού αυτοειδώλου. Ταυτόχρονα, ο δάσκαλος θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του να αποκτήσουν στάσεις απέναντι στη μάθηση και δεξιότητες δια βίου εκπαίδευσης. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα πιο πάνω, θα πρέπει να δρα ως φορέας αλλαγής, να είναι σε θέση να αναδομεί το αναλυτικό πρόγραμμα και να αναπτύσσει πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο ούτως ώστε να ισορροπεί τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος με τις ανάγκες των μαθητών του. Επιπλέον θα πρέπει να διεξάγει έρευνα δράσης και να χρησιμοποιεί στην τάξη διαδικασίες αναστοχασμού και επανάδρασης. Σκοπός της Εκπαίδευσης Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία του ολόπλευρα αναπτυγμένου και ολοκληρωμένου ανθρώπου που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα και τις προκλήσεις των καιρών και που δρα υπεύθυνα και δημοκρατικά για τη δική του ανέλιξη την ίδια ώρα που υπηρετεί και το κοινωνικό σύνολο. Σκοπός του Γνωστικού Αντικειμένου Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα πρέπει να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα επιμέρους θέματα των φυσικών επιστημών ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί: Να οικοδομήσουν απλές επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να κατανοήσουν τόσο το σώμα τους όσο και τον κόσμο που τους περιβάλλει Να αποκτήσουν επιστημονική νοοτροπία μέσω των διαδικασιών της επιστημονικής μεθοδολογίας Να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες μέσα από τις πειραματικές / εργαστηριακές δραστηριότητες του μαθήματος Να συνηθίσουν στην ομαδική και συλλογική εργασία Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι στον εαυτό τους, στους ανθρώπους και στο περιβάλλον (Κωνσταντίνου, Κ.Π. & Ολύμπιος, Χ., 2001). Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη, Β Τάξη Περιεχόμενο Το περιεχόμενο της Επιστήμης στη Β τάξη μπορεί να διαχωριστεί σε γενικές ενότητες και ειδικότερα θέματα τα οποία εντάσσονται στην κάθε ενότητα. Γίνεται ανάλυση επιπέδων για τις πυρηνικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά μέσα από την Επιστήμη. Στην κάθε εξειδικευμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται οι έννοιες, οι πληροφορίες, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αναμένεται να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές. Επίσης αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι που επιδιώκονται κατά τη διδασκαλία της κάθε ενότητας καθώς και οι προϋπάρχουσες γνώσεις που αναμένεται να έχουν αποκτήσει τα παιδιά στην προηγούμενη τάξη. Η δόμηση και η ακολουθία ενοτήτων στηρίζεται σε μεικτή διάταξη της ύλης. Δηλαδή ακολουθείται κυρίως η ιεραρχημένη και η σπειροειδής διάταξη. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 142

9 Ι. Προϋπάρχουσες γνώσεις (κατά θεματική ενότητα) και προϋπάρχουσες δεξιότητες: Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Αναγνώριση και ονομασία των διαφόρων μερών του ανθρώπινου σώματος (κεφάλι, κορμός, άκρα) Οι αισθήσεις και ο ρόλος τους, ιδιαίτερα στην παρατήρηση Β. ΦΥΤΑ Ομαδοποίηση φυτών σε α) καρποφόρα, καλλωπιστικά, δασικά και β) φυλλοβόλα και αειθαλή Αναγνώριση των κατηγοριών των φυτών που υπάρχουν στην Κύπρο και στο κοντινότερό τους περιβάλλον Κατασκευή των φυτών (ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθη, καρπός) Επιτόπια μελέτη ενός φυτού στο περιβάλλον τους Γ. ΖΩΑ Βασικές λειτουργίες των ζώων (αναπνοή, κίνηση, αναπαραγωγή) Βασικές ανάγκες των ζώων Δ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Το περιβάλλον Καθαριότητα περιβάλλοντος Ε. ΚΑΙΡΟΣ Έννοια του καιρού και σημασία του για τη φύση, τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά Ζ. ΥΛΗ Οι ιδιότητες ορισμένων υλικών σωμάτων σε ότι αφορά το χρώμα, την οσμή, την υφή, την σκληρότητα, τη διαφάνεια, τη ρευστότητα Ταξινόμηση στερεών με κριτήριο το υλικό κατασκευής τους Οι προϋπάρχουσες διαβαθμισμένες δεξιότητες που αναμένεται να έχουν αποκτήσει τα παιδιά είναι οι εξής : Παρατήρηση κι ερμηνεία Εντοπισμός διαφορών και ομοιοτήτων σε σχέση με το μέγεθος, την υφή, το χρώμα Παρατήρηση γνωστών υλικών/φαινομένων στο άμεσο περιβάλλον με τη χρήση των αισθήσεων Ο μαθητής περιορίζεται σε παρατηρήσεις συγκεκριμένων χαρακτηριστικών χωρίς διάκριση χαρακτηριστικών που έχουν συνοχή και ακολουθία Οι προσδοκίες βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες Πρόβλεψη/Διατύπωση υποθέσεων Πρόβλεψη με βάση τη διαίσθηση Δοκιμάζουν με καθοδήγηση να μαντέψουν την αιτία ενός αποτελέσματος Εισηγούνται πιθανές απαντήσεις που βασίζονται σε καθοδηγούμενη παρατήρηση 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 143

10 Επικοινωνιακές Δεξιότητες Περιγραφή εμπειριών με χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας π.χ. ομιλία, σχεδιαγράμματα Αναφορά σε απλές ιδιότητες ενός σώματος όπως το μέγεθος ή το χρώμα Διατυπώνουν ερωτήσεις και απαντούν σε αυτές Περιγραφή παρατηρήσεων Πειραματισμός Χρήση της προσέγγισης δοκιμής και σφάλματος Ο μαθητής μπορεί να εισηγηθεί σε συζήτηση στην τάξη μια γενική προσέγγιση για τη διερεύνηση και να αναφέρει τα αναγκαία υλικά Χρήση καθοδήγησης για διάκριση των κατοπινών σταδίων μιας διερεύνησης Ταξινόμηση Παρατήρηση διαφορών χωρίς διάκριση ομοιοτήτων Ομαδοποίηση αντικειμένων σε ομάδες χωρίς περιγραφή του χαρακτηριστικού με βάση το οποίο κάνουν την ομαδοποίηση Αναγνώριση κι έλεγχος μεταβλητών Ο μαθητής αρχίζει να αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρήσει τις ίδιες συνθήκες σε μετρήσεις που έχουν ένα αρχικό σημείο ή μια αρχική θέση αναφοράς π.χ. αφήνει να πέσουν οι μπάλες από το ίδιο ύψος κτλ. ΙΙ. Θεματικές ενότητες Β τάξης: Α. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ (4x80 ) Στάδια Διερεύνησης Προσδιορισμός φυσικού φαινομένου Διατύπωση ερωτήματος Διατύπωση υπόθεσης Αναγνώριση μεταβλητών και σχεδιασμός πειράματος Εκτέλεση πειράματος και συλλογή δεδομένων Καταγραφή αποτελεσμάτων Εξαγωγή συμπερασμάτων Β. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ (3x80 ) Ο άνθρωπος ως θηλαστικό Γ. ΖΩΑ (3x80 ) Βασικές κατηγορίες ζώων (σπονδυλωτά ασπόνδυλα, ξηράς-αέρα-θάλασσας, φυτοφάγα-παμφάγα-σαρκοφάγα, θηλαστικά-μη θηλαστικά) Μελέτη της μορφολογίας και του τρόπου ζωής ενός θηλαστικού ζώου και του περιβάλλοντός τους Δ. ΦΥΤΑ (λειτουργία της αναπαραγωγής) (5x80 ) Τα μέρη του σπέρματος Πορεία της βλάστησης (κύκλος ζωής των φυτών) Παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση (απαραίτητες συνθήκες για τη φύτρωση των σπερμάτων) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 144

11 Παρατήρηση και επιτόπια μελέτη των σπερμάτων φυτών που υπάρχουν στο περιβάλλον τους Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (2x80 ) Βιολογική εξάρτηση ποιος τρώει ποιον (σχέσεις μεταξύ των οργανισμών) Σημασία διατήρησης της ισορροπίας στη φύση Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος ΣΤ. Ο ΚΑΙΡΟΣ (2x80 ) Ο κύκλος του νερού Ζ. ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (3x80 ) Οι βασικές ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων ως προς τον όγκο, την ποσότητα ύλης (μάζα), το σχήμα και τη μοριακή δομή τους Διαφορές στερεών ως προς το χρώμα, τη σκληρότητα, την ελαστικότητα, την ομαλότητα, τη στιλπνότητα Διαφορές υγρών ως προς το χρώμα, τη διαφάνεια, τη ρευστότητα Η. ΜΑΓΝΗΤΕΣ (2x80 ) Απλές ιδιότητες μαγνητών Δυνάμεις μεταξύ μαγνητών Οι πόλοι του μαγνήτη 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 145

12 ΙΙΙ. Ανάλυση θεματικών ενοτήτων: Α. ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Μαθαίνω πώς να κάνω διερευνήσεις Σκοπός της ενότητας: Να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες διερεύνησης Φυσικό φαινόμενο Διερεύνηση Διερευνήσιμο ερώτημα Υπόθεση Μεταβλητή Πείραμα Μέτρηση Συμπέρασμα Αποτέλεσμα Έγκυρο πείραμα Ένα πείραμα περιλαμβάνει διάφορες μεταβλητές Οι μεταβλητές καθορίζονται από το διερευνήσιμο ερώτημα που προσπαθούμε να απαντήσουμε με την εκτέλεση κάποιου πειράματος και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Οι μεταβλητές καθορίζουν τις συνθήκες του πειράματος για να είναι αυτό δίκαιο Υπόθεση είναι μια πρόχειρη απάντηση στο διερευνήσιμο ερώτημα με βάση τις προσωπικές προϋπάρχουσες ιδέες Μέτρηση είναι η απόδοση τιμής σε ένα μέγεθος χρησιμοποιώντας κατάλληλες μονάδες μέτρησης Έγκυρο είναι το πείραμα στο οποίο μεταβάλλουμε ένα παράγοντα (μεταβλητή) και διατηρούμε σταθερούς τους υπόλοιπους Να διατυπώνουν το διερευνήσιμο ερώτημα που σχετίζεται με το φυσικό φαινόμενο που θα μελετηθεί Να ανακαλούν γνώσεις, ιδέες, αντιλήψεις σχετικές με το υπό διερεύνηση φαινόμενο Να εντοπίζουν τις μεταβλητές που εμπλέκονται στη λειτουργία του φαινομένου Να σχεδιάζουν με καθοδήγηση ένα έγκυρο πείραμα που να επιτρέπει τη διερεύνηση του ερωτήματος Να εκτελούν πειράματα και να συλλέγουν δεδομένα (αποτελέσματα) Να ερμηνεύουν τα δεδομένα και να διατυπώνουν συμπεράσματα σε σχέση με το υπό διερεύνηση ερώτημα Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους Να αποκτήσουν θετικές στάσεις ως προς την επιστημονική μεθοδολογία Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και ορθή κρίση μέσα από τη χρήση της διερευνητικής μεθόδου Να εκτιμήσουν την αξία της συλλογικής εργασίας στη διερευνητική διαδικασία Να συνειδητοποιήσουν τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κοινωνίας και της επιστήμης (Learning about science) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 146

13 Στόχοι: Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιστημονικού τρόπου διερεύνησης, μέσα από συγκεκριμένη πορεία (διατύπωση ερωτήματος διατύπωση υπόθεσης - εντοπισμός και έλεγχος μεταβλητών - καταγραφή αποτελεσμάτων - εξαγωγή συμπερασμάτων) Να αποκτήσουν κίνητρα για κατάκτηση της γνώσης Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες σε ατομικό επίπεδο Να αποκτήσουν θετικές στάσεις προς τις Φυσικές Επιστήμες Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους Να αναπτύξουν το προφορικό λόγο και να χρησιμοποιούν σωστή επιστημονική ορολογία Β. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Το ανθρώπινο σώμα Σκοπός ενότητας: Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως θηλαστικό Θηλαστικό Γαλακτοφόροι αδένες Νεογνά Ο άνθρωπος ανήκει στην κατηγορία των θηλαστικών Ο άνθρωπος ως θηλαστικό, έχει τα εξής χαρακτηριστικά Έχει αυξημένη νοημοσύνη Ο εγκέφαλος τους έχει μεγάλο μέγεθος Παρουσιάζουν εξειδίκευση σε όλα τα όργανα τους. Έχει γαλακτοφόρους αδένες Δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα στα νεογνά Να ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις τους (ερμηνεία παρατηρήσεων) Να πειραματιστούν με υλικά που τους δίνονται (πειραματισμός) Να ερμηνεύσουν δεδομένα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα Να ανακοινώσουν στην τάξη τις παρατηρήσεις τους (επικοινωνία) Να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος ανήκει στην κατηγορία των θηλαστικών ζώων αλλά αποτελεί την πιο τελειοποιημένη μορφή Στόχοι: Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως θηλαστικό Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον άνθρωπο και τα άλλα θηλαστικά ζώα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 147

14 Γ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Γνωριμία με τα ζώα Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να γνωρίσουν βασικές κατηγορίες ζώων και να μελετήσουν την κατηγορία των θηλαστικών Περιβάλλον Σαρκοφάγα ζώα Φυτοφάγα ζώα Παμφάγα ζώα Σπονδυλωτά ζώα Ασπόνδυλα ζώα Ζώα ξηράς Ζώα θάλασσας Ζώα αέρα Θηλαστικά Τα ζώα αναπτύσσονται όταν έχουν τροφή, νερό και αέρα Τα ζώα ταξινομούνται με βάση το περιβάλλον στο οποίο ζουν, το είδος της τροφής τους και της ύπαρξης ή όχι σκελετού Τα ζώα κινούνται με διάφορους τρόπους Τα γενικά γνωρίσματα των θηλαστικών ζώων είναι: Έχουν μαστούς για θηλασμό των νεογέννητων Έχουν τρίχωμα Τα περισσότερα γεννούν ζωντανούς απογόνους Να ομαδοποιούν τα ζώα με βάση το περιβάλλον στο οποίο ζουν, το είδος της τροφής τους και της ύπαρξης ή όχι σκελετού (ταξινόμηση) Να ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους (επικοινωνία) Να μιμηθούν τις κινήσεις διάφορων ζώων (επικοινωνία) Να παρατηρήσουν θηλαστικά ζώα του περιβάλλοντός τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τη μορφολογία και τον τρόπο ζωής των θηλαστικών μετά από διεξαγωγή διερεύνησης Να υιοθετήσουν φιλικές συμπεριφορές προς τα ζώα Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους κινδύνους εξαφάνισης των ζώων Στόχοι: Να διακρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ζώων Να ομαδοποιούν τα ζώα με βάση τις δύο μεγάλες κατηγορίες σπονδυλωτά και ασπόνδυλα Να ομαδοποιούν τα ζώα ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο διαβιώνουν για περισσότερο χρόνο (ξηρά, νερό, αέρας) Να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται τα διάφορα ζώα (τρέχουν, κολυμπούν, πετούν, έρπουν) Να ταξινομήσουν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τις διατροφικές τους συνήθειες (σαρκοφάγα, φυτοφάγα και παμφάγα). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 148

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα