Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού"

Transcript

1 Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού Έκτορος Ελένη Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Χρίστου Ευθυμία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού. Το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναλύει πρωτίστως τις πηγές κοινωνία, μαθητής και γνωστικό αντικείμενο από τις οποίες αντλεί τη φιλοσοφία του. Στη συνέχεια τίθεται ο σκοπός της εκπαίδευσης με τον οποίο συνδέεται ο σκοπός του γνωστικού αντικειμένου και ο οποίος αναλύεται σε στόχους και εθνικά επίπεδα (πλαίσια ανάπτυξης των μαθητών). Επιλέγονται θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές της Β δημοτικού ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Ακολουθείται κυρίως η ιεραρχημένη, η σπειροειδής και η διαθεματική διάταξη. Η καινοτομία του προγράμματος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι καθορίζει διαφορετικά επίπεδα επίτευξης βάσει των οποίων διαφοροποιεί ο εκπαιδευτικός τις δραστηριότητες και τη μάθηση των μαθητών. Επισημαίνει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις/έννοιες και δεξιότητες κάθε θέματος ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αναλύει λειτουργικά τις αδυναμίες/ελλείψεις των μαθητών και να δουλεύει ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα. Επίσης προάγει την εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων και πρόβλεψη, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, πειραματικός έλεγχος, ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και γενίκευση, διατύπωση λειτουργικών ορισμών). Περιλαμβάνει δείγμα διδασκαλίας στην ενότητα «ΤΑ ΦΥΤΑ» με χρήση της επιστημονικής μεθόδου. Προάγει την αυτονομία του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της οργάνωσης της διδασκαλίας του, της εφαρμογής της και της αξιολόγησής της. Εισαγωγή H ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα κράτη που επιζητούν ένα οντολογικό στάτους στην ευρύτερη κοινωνία, αφού θεωρείται ότι μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης θα επέλθει και η καθολική (κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, τεχνολογική κ.λπ.) ψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Γι αυτό το λόγο, η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει τύχει αρκετής διερεύνησης τα τελευταία χρόνια. Η διαρκής έρευνα, έχει αποδείξει την πολυπλοκότητά της έννοιας αυτής αλλά και το πολυεπίπεδο του χαρακτήρα της, μιας και είναι μια έννοια δύσκολη για να ορισθεί λόγω των διαφορετικών απόψεων σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης (Χ. Δούκας, 1997). Η Ευρώπη έχει θέσει το θέμα της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως ζήτημα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας σε όλα τα κράτη μέλη. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το Μάιο του 2003, όρισε δείκτες και ποσοστά μέτρησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση: Μέχρι το 2010 στην Ε.Ε. δεν θα αφήνει το σχολείο ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 135

2 Τουλάχιστον 85% των 22χρονων θα έχει συμπληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Να μειωθεί κατά 20% το ποσοστό των λειτουργικά αναλφάβητων 15χρονων σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2000 (Κουτσελίνη, 2007). Τα Αναλυτικά Προγράμματα της εκπαίδευσης κάθε κράτους μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση τους. Το συμπέρασμα αυτό, επιβεβαιώνεται και από τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς στο Α.Π. Μερικοί από αυτούς είναι: Το Α.Π. είναι μια δομημένη σειρά προτιθέμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Mauritz Johnson), είναι το επίσημο και ανεπίσημο περιεχόμενο και διαδικασίες με τις οποίες ο μαθητής αποκτά γνώση, δεξιότητες και στάσεις-αξίες υπό την εποπτεία του σχολείου (R. Doll), είναι ένα εκπαιδευτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που καθορίζει τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους τρόπους, τα μέσα και τις δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης (Κουτσελίνη, 2001). Αν λοιπόν, το Α.Π. ενός κράτους είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να στοχεύει στην ποιότητα της εκπαίδευσης και νοουμένου ότι τα πέντε είδη Α.Π. του Goodlad, το ιδεώδες, το επίσημο, το αντιληπτό, το εφαρμοζόμενο και το βιωνόμενο, ταυτίζονται τότε δεν θα υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει την εξασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας-μάθησης και την αποτελεσματική ανάπτυξη του μαθητή. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σχεδιάσαμε ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού. Η καινοτομία του προγράμματος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι καθορίζει διαφορετικά επίπεδα επίτευξης βάσει των οποίων διαφοροποιεί ο εκπαιδευτικός τις δραστηριότητες και τη μάθηση των μαθητών. Επισημαίνει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις/ έννοιες και δεξιότητες κάθε θέματος ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αναλύει λειτουργικά τις αδυναμίες/ελλείψεις των μαθητών και να δουλεύει ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα. Επίσης προάγει την εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων και πρόβλεψη, συγκέντρωση αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, πειραματικός έλεγχος, ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και γενίκευση, διατύπωση λειτουργικών ορισμών). Προάγει την αυτονομία του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της οργάνωσης της διδασκαλίας του, της εφαρμογής της και της αξιολόγησής της. Ανάλυση πηγών του Αναλυτικού Προγράμματος Για το σχεδιασμό ενός Α.Π. είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι τρεις πηγές του Α.Π., ο μαθητής, η κοινωνία και ο κλάδος ή τομέας της κάθε επιστήμης (γνωστικό αντικείμενο), έτσι ώστε να εξευρεθούν οι ανάγκες των τριών αυτών πηγών που η εκπαίδευση καλείται να ικανοποιήσει. Ανάλυση Κοινωνίας Α. Ιδιαίτερες αντικειμενικές περιστάσεις: Πολιτειακό σύστημα: Φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία Τουρκική κατοχή (οδήγησε σε εθνοκεντρικό προσανατολισμό ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αρμονική συνύπαρξη Ε.Κ, Τ.Κ., Αρμενίων, Λατίνων, 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 136

3 Μαρωνιτών) Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού Εκπαίδευση δίγλωσσων και αλλοδαπών μαθητών Ανάγκη για υψηλότερη κοινωνική συνοχή. Παγκόσμιες περιστάσεις που επηρεάζουν: Κοινωνικός εκσυγχρονισμός Ανάπτυξη επιστημών και τεχνολογίας με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ( ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης) Αναπόδραστη έκρηξη γνώσεων-πληροφοριών ( αύξηση ύλης-περιεχομένου Αναλυτικού Προγράμματος) Ταχύτατη απαξίωση πρακτικής χρησιμότητας σημαντικού μέρους της γνώσης ( καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτομόρφωσης και παραγωγής γνώσης) Επιχειρηματική και καταναλωτική κουλτούρα Παγκοσμιοποίηση οικονομίας Μαζική μετανάστευση Αλληλεξάρτηση κρατών Διαμόρφωση πολυπολιτισμικών κοινωνιών ( ανάγκη καλλιέργειας διεθνούς κατανόησης και υπέρβασης στενού εθνοκεντρισμού) Προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα (καταστροφή περιβάλλοντος, κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, κυριαρχία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διεθνείς συγκρούσεις, πόλεμοι, καταπάτηση ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων κ.ά.) Β. Θεσμοί: Εκκλησία: Οι σκοποί της εκπαίδευσης ορίζονται μεταξύ άλλων και από τη θρησκευτική μας παράδοση, ενώ στο σκοπό της εκπαίδευσης αναφέρεται ρητά η επιδίωξη δημιουργίας πολίτη με σαφή προσανατολισμό προς την ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση. Οικογένεια: Από αγροτική, πολυμελής και πατριαρχική έγινε σύγχρονη πυρηνική οικογένεια με διαφορετική κατανομή ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα και με δύο εργαζόμενους γονείς. Η γυναίκα απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία. Ο θεσμός του γάμου έχει χαλαρώσει. Κόμματα: Το κόμμα που είναι κάθε φορά στην εξουσία, «χρωματίζει» με τους ιδεολογικούς του προσανατολισμούς υπουργικές αποφάσεις και επηρεάζει το κατά πόσο αυτές θα εγκριθούν ή όχι. Βεβαίως τα Αναλυτικά Προγράμματα, οι Εκπαιδευτικοί Νόμοι και το Σύνταγμα λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες των γενικών αρχών που εμποδίζουν τις μεγάλες αλλαγές στα ιδεώδη (Πυργιωτάκης, 2007) Ευρωπαϊκή Ένωση Θεσμοί όπως το Υπουργείο Παιδείας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Επιτροπές Μεταρρυθμίσεων που συγκροτούνται περιστασιακά κ.α., καταδεικνύουν ένα συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό, δύσκαμπτο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα με μειωμένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, τοπικών παραγόντων, διδασκαλικών οργανώσεων, σχολικών μονάδων, συλλόγων γονέων και μαθητών Σχολικοί θεσμοί: Η δομή και διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι στεγανά δομημένη σε πρωτοβάθμια (δημοτικό), δευτεροβάθμια (γυμνάσιο, λύκειο, τεχνικές-επαγγελματικές σχολές) και τριτοβάθμια (πανεπιστήμια, 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 137

4 κολέγια). Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης. Γ. Επικρατούσα Ιδεολογία: Καθολική κοινωνική απαίτηση από την εκπαίδευση για υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα Η δημόσια αλλά δημοκρατική εκπαίδευση (που προσφέρει ίσες ευκαιρίες) αποτελεί το θεμελιακό υπόβαθρο της σύγχρονης-νεοτερικής δημοκρατίας Επικράτηση του φιλοσοφικού ρεύματος του Μεταμοντερνισμού Δημιουργία ολοκληρωμένου ανθρώπου που δρα υπεύθυνα για τη δική του ανέλιξη την ίδια ώρα που υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο Γενική παιδεία-πολυδύναμη μόρφωση, δεκτική πολλών μεταγενέστερων εξειδικεύσεων Αναδόμηση Δημοκρατικού και Ανθρώπινου Σχολείου Όραμα ενσωμάτωσης διαπολιτισμικής προοπτικής και παιδείας του πολίτη (citizenship) Όραμα ενσωμάτωσης όλων των παιδιών και καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού. Επικρατούντες Ελληνο-εθνοκεντρικοί και γνωσιοκεντρικοί προσανατολισμοί που έρχονται σε αντίθεση με την σύγχρονη ιδεολογία Aνάλυση Μαθητή Το Α.Π. το οποίο προτείνουμε, απευθύνεται σε μαθητές Β τάξης του Δημοτικού, γι αυτό και γίνεται ανάλυση του μαθητή αυτής της ηλικιακής βαθμίδας. Λόγω χρόνου, δε θα επιχειρήσουμε επεξήγηση των όρων. Τυχόν απορίες μπορούν να υποβληθούν στο τέλος. Νοητική - Γνωστική Ανάπτυξη Σύμφωνα με τον Piaget, τα παιδιά των ηλικιών 7,8-11,12 χρονών βρίσκονται στο στάδιο Συγκεκριμένων Διεργασιών, όπου γίνονται λιγότερο εγωκεντρικά και λογικά αντικειμενικά. Στο στάδιο αυτό, των Συγκεκριμένων Ενεργειών, όπου η μάθηση επιτυγχάνεται με επαγωγικό σχηματισμό κανόνων, οι μαθητές χρειάζονται εμπειρίες που να τους επιτρέπουν να ταξινομούν, να σειροθετούν, να βρίσκουν σχέσεις μεγέθους, όγκου, χρόνου και να χρησιμοποιούν κοινά σύμβολα για διάφορες ομάδες αντικειμένων (Κουτσελίνη, 1991). Σε σχέση με τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1985) αν και με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο αυτή έχει ολοκληρωθεί στις κύριες μορφές της, εντούτοις, σημαντική βελτίωση γίνεται κατά τη σχολική ηλικία στον τομέα του λεξιλογίου και στο εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων, στον τομέα της σύνταξης και της μορφολογίας και στον τομέα της αξιοποίησης της γλώσσας σε σημαντικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού. Επίσης σημαντικό επίτευγμα κατά την περίοδο αυτή είναι η απόκτηση εκ μέρους του παιδιού των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής. Σύμφωνα με το Vygotsky το παιδί οικοδομεί τη γνώση. Η εκπαίδευση, ορίζοντας το πραγματικό αναπτυξιακό στάδιο του μαθητή, πρέπει να συντελεί με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα από τη λύση προβλήματος, την καθοδήγηση από 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 138

5 μέρους του εκπαιδευτικού, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους συνομήλικους έτσι ώστε να οδηγεί το μαθητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης που μπορεί αυτός να φθάσει (Κουτσελίνη, 2007). Γνωστικό και Φυσιολογικό Στυλ Μάθησης Σύμφωνα με τις έρευνες, οι άνθρωποι σκέφτονται, μαθαίνουν και δημιουργούν με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων επηρεάζεται από το συνδυασμό αυτών που μαθαίνουν και τον τρόπο που μαθαίνουν με βάση τους συγκεκριμένους τύπους νοημοσύνης (Tomlinson, 1999; Tomlinson & Mc Tighe, 2006). Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν τον ισχυρό τομέα της ευφυίας τους (Κουτσελίνη, 2006). Η ανθρώπινη νοημοσύνη σύμφωνα με τον Gardner μπορεί να διακριθεί στους ακόλουθους τύπους : τη Γλωσσική νοημοσύνη, τη Λογική/μαθηματική νοημοσύνη, την Οπτική χωρική, την Κιναισθητική νοημοσύνη, τη Μουσική νοημοσύνη, τη Διαπροσωπική νοημοσύνη, την Ενδοπροσωπική νοημοσύνη και τη Νατουραλιστική Νοημοσύνη (Κουτσελίνη, 2001). Σε σχέση με το φυσιολογικό στυλ μάθησης, το οποίο αφορά στα κανάλια πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών, μπορεί να γίνει διάκριση σε ακουστικούς, οπτικούς και απτικούς-κιναισθητικούς τύπους (Κουτσελίνη, 2006). Συναισθηματική ανάπτυξη Κάθε παιδί όπως και κάθε ενήλικας αναπτύσσεται συναισθηματικά ανάλογα με την ικανοποίηση κάποιων βασικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποίησε και ιεράρχησε ο Maslow (1970) και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το μαθητή και τη σχολική πραγματικότητα. Σύμφωνα με το μοντέλο του Maslow, το οποίο έχει τη μορφή πυραμίδας, οι διάφορες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν για να συμβάλουν σε ανάλογη συμπεριφορά είναι ιεραρχημένες σε πέντε βασικές ομάδες, κατά τις οποίες η ικανοποίηση των χαμηλών στην ιεραρχία αναγκών προδιαθέτει το άτομο να αναζητήσει στόχους σ ένα ψηλότερο επίπεδο. (Fontana, 1995): Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης Ανάγκες Αυτοεκτίμησης Ανάγκες Κοινωνικής Αποδοχής Ανάγκες Ασφάλειας Βασικές/ Φυσιολογικές Ανάγκες 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 139

6 Κοινωνική και Ηθική Ανάπτυξη Στο πεδίο της ηθικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Kohlberg (Κουτσελίνη, 1991) υπάρχουν τρία στάδια ηθικής λογικής ανάπτυξης: το Προσυμβατικό (μέχρι τα 7 χρόνια), το Συμβατικό (8-13 χρόνια) και το Μετασυμβατικό (εφηβική ηλικία). Τα παιδιά της Β τάξης βρίσκονται στο μεταίχμιο του Προσυμβατικού Επιπέδου και του Συμβατικού, κατά τον Kohlberg. Ο Stephens (1978) έχει διακρίνει και ταξινομήσει κάποιες δεξιότητες, η ύπαρξη των οποίων αποδεικνύει το βαθμό κοινωνικοποίησης του ατόμου. Aυτές έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη σχέση προς τον εαυτό μας και τη συμπεριφορά σε σχέση με την εργασία του σχολείου (Κουτσελίνη 1991) Οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών της σχολικής ηλικίας 6 11 χρονών θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην ομάδα, στην κοινωνική προοπτική, την ανάγκη για επιτυχία και παραγωγικότητα, την ανάγκη αναγνώρισης, την οικείωση με το τεχνολογικό και πολιτισμικό ήθος της κοινωνίας, τις δημοκρατικές μεθόδους διαπαιδαγώγησης και την ανάγκη αποδοχής του εαυτού και των άλλων (Κουτσελίνη, 2006). Ανάλυση Γνωστικού Αντικειμένου Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα πρέπει να συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα επιμέρους θέματα των φυσικών επιστημών ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να παρατηρούν τα φυσικά φαινόμενα, τις διαδικασίες που αφορούν τους οργανισμούς και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και να τα ερμηνεύουν στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας τους. Επίσης, μέσα από το μάθημα της επιστήμης επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την καλλιέργεια ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα. Παράλληλα αναμένεται η εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων και πρόβλεψη, η συγκέντρωση αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και με τη χρήση της τεχνολογίας, ο πειραματικός έλεγχος, η ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η γενίκευση, η διατύπωση λειτουργικών ορισμών). Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μπορεί να υποστηρίζεται τουλάχιστον περιστασιακά και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ευεργετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα μέσα από τις προσομοιώσεις (οπτικές αναπαραστάσεις φαινομένων) μπορούν να διενεργηθούν πειράματα σε ιδεατές καταστάσεις απαλλαγμένες από την επίδραση διαφόρων μεταβλητών. Όταν προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα το μάθημα της Επιστήμης πρέπει να τονίζεται η επικέντρωση του διδακτικού έργου σε συμμετοχικές και βιωματικές 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 140

7 δραστηριότητες, που ευνοούν την προσπάθεια του δασκάλου, για τη μετάβαση των μαθητών του από την παθητικότητα στη δραστηριοποίηση, από την προχειρότητα στον προγραμματισμό, από το κλειστό κομφορμιστικό περιβάλλον στο ανοιχτό σχολείο της ζωής, από την εξωτερική πειθαρχία στον αυτοέλεγχο, από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία και από την ετερονομία στην αυτονομία, η οποία αποτελεί την κορύφωση της παιδευτικής διαδικασίας. (Αθανασάκης, 2007). Φιλοσοφία Προγράμματος Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης εκφράζει αρχές και θέσεις για το σκοπό της εκπαίδευσης, την αξιόλογη γνώση, τη σχέση εκπαιδευόμενου, εκπαίδευσης και κοινωνίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού και των εκπαιδευτικών υλικών καθώς και για το ποιον άνθρωπο θέλουμε να αναπτύξουμε (Κουτσελίνη, 2001). Καταρχήν σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία του ολόπλευρα αναπτυγμένου και ολοκληρωμένου ανθρώπου που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα και τις προκλήσεις των καιρών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόοδο και αρμονική συνύπαρξη της κυπριακής και ευρύτερης κοινωνίας και που δρα υπεύθυνα και δημοκρατικά για τη δική του ανέλιξη την ίδια ώρα που υπηρετεί και το κοινωνικό σύνολο. Ο σκοπός αυτός συνάδει με την αριστοτελική φιλοσοφία που επιδιώκει να εξισορροπήσει στο μαθητή τρεις κατηγορίες στόχων: τα Αναγκαία, τα Χρήσιμα και τα Καλά. Απαιτείται δηλαδή ο συνδυασμός της πρακτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, όπου ο μαθητής και αυριανός πολίτης θα αποκτήσει ολόπλευρη ανάπτυξη με την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπουν να ισορροπήσει τις εργασιακές, τις κοινωνικές και τις προσωπικές του ανάγκες για επίτευξη κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Κουτσελίνη, 2007). Στην κατάρτιση του παρόντος αναλυτικού προγράμματος λαμβάνεται υπόψη και η φιλοσοφία του Κοινωνικού Ανθρωπισμού που αποτελεί μέρος της μετανεοτερικής θεώρησης και η οποία θεωρεί τον άνθρωπο ως ανεπανάληπτη αξία και θέτει ως σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων και ταλέντων του τα οποία με τη σειρά τους θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο (Κουτσελίνη, 2007). Η φιλοσοφία του αναλυτικού μας προγράμματος στηρίζεται επίσης στους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης που έχουν καθοριστεί από την Ουνέσκο και γίνονται αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση: α) οι μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν (μεταγνωστικές δεξιότητες), β) να μάθουν πώς να πράττουν, γ) να μάθουν να συνεργάζονται και δ) να μάθουν πώς να υπάρχουν. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια, η αξιόλογη γνώση που θα πρέπει να οικοδομήσουν οι μαθητές, θεωρείται η πυρηνική γνώση με εγγενή ικανότητα παραγωγής νέας γνώσης, η στρατηγική γνώση (δεξιότητες στρατηγικές διαδικασίες), η κριτική σκέψη, η δημιουργική σκέψη και η μεταγνώση. Ταυτόχρονα θεωρούνται απαραίτητες οι γνώσεις των οποίων διαπιστώνεται η έλλειψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση: διαπροσωπικές και πολιτικές δεξιότητες, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας, δεξιότητες στην τεχνολογία και την πληροφορική. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος διευκολύνει την ανάπτυξη του παιδιού σ όλους τους τομείς γνωστικό και 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 141

8 μεταγνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και ηθικό. Θα πρέπει να παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια και ευκαιρίες μεγιστοποίησης των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε παιδιού. Παράλληλα, θα πρέπει να δίνει ευκαιρίες συνεργασίας, αλληλοστήριξης και αποδοχής του ενός παιδιού από το άλλο συμβάλλοντας στη δημιουργία θετικού αυτοειδώλου. Ταυτόχρονα, ο δάσκαλος θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του να αποκτήσουν στάσεις απέναντι στη μάθηση και δεξιότητες δια βίου εκπαίδευσης. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα πιο πάνω, θα πρέπει να δρα ως φορέας αλλαγής, να είναι σε θέση να αναδομεί το αναλυτικό πρόγραμμα και να αναπτύσσει πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο ούτως ώστε να ισορροπεί τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος με τις ανάγκες των μαθητών του. Επιπλέον θα πρέπει να διεξάγει έρευνα δράσης και να χρησιμοποιεί στην τάξη διαδικασίες αναστοχασμού και επανάδρασης. Σκοπός της Εκπαίδευσης Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία του ολόπλευρα αναπτυγμένου και ολοκληρωμένου ανθρώπου που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα και τις προκλήσεις των καιρών και που δρα υπεύθυνα και δημοκρατικά για τη δική του ανέλιξη την ίδια ώρα που υπηρετεί και το κοινωνικό σύνολο. Σκοπός του Γνωστικού Αντικειμένου Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα πρέπει να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα επιμέρους θέματα των φυσικών επιστημών ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί: Να οικοδομήσουν απλές επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να κατανοήσουν τόσο το σώμα τους όσο και τον κόσμο που τους περιβάλλει Να αποκτήσουν επιστημονική νοοτροπία μέσω των διαδικασιών της επιστημονικής μεθοδολογίας Να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες μέσα από τις πειραματικές / εργαστηριακές δραστηριότητες του μαθήματος Να συνηθίσουν στην ομαδική και συλλογική εργασία Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι στον εαυτό τους, στους ανθρώπους και στο περιβάλλον (Κωνσταντίνου, Κ.Π. & Ολύμπιος, Χ., 2001). Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη, Β Τάξη Περιεχόμενο Το περιεχόμενο της Επιστήμης στη Β τάξη μπορεί να διαχωριστεί σε γενικές ενότητες και ειδικότερα θέματα τα οποία εντάσσονται στην κάθε ενότητα. Γίνεται ανάλυση επιπέδων για τις πυρηνικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά μέσα από την Επιστήμη. Στην κάθε εξειδικευμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται οι έννοιες, οι πληροφορίες, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αναμένεται να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές. Επίσης αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι που επιδιώκονται κατά τη διδασκαλία της κάθε ενότητας καθώς και οι προϋπάρχουσες γνώσεις που αναμένεται να έχουν αποκτήσει τα παιδιά στην προηγούμενη τάξη. Η δόμηση και η ακολουθία ενοτήτων στηρίζεται σε μεικτή διάταξη της ύλης. Δηλαδή ακολουθείται κυρίως η ιεραρχημένη και η σπειροειδής διάταξη. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 142

9 Ι. Προϋπάρχουσες γνώσεις (κατά θεματική ενότητα) και προϋπάρχουσες δεξιότητες: Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Αναγνώριση και ονομασία των διαφόρων μερών του ανθρώπινου σώματος (κεφάλι, κορμός, άκρα) Οι αισθήσεις και ο ρόλος τους, ιδιαίτερα στην παρατήρηση Β. ΦΥΤΑ Ομαδοποίηση φυτών σε α) καρποφόρα, καλλωπιστικά, δασικά και β) φυλλοβόλα και αειθαλή Αναγνώριση των κατηγοριών των φυτών που υπάρχουν στην Κύπρο και στο κοντινότερό τους περιβάλλον Κατασκευή των φυτών (ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθη, καρπός) Επιτόπια μελέτη ενός φυτού στο περιβάλλον τους Γ. ΖΩΑ Βασικές λειτουργίες των ζώων (αναπνοή, κίνηση, αναπαραγωγή) Βασικές ανάγκες των ζώων Δ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Το περιβάλλον Καθαριότητα περιβάλλοντος Ε. ΚΑΙΡΟΣ Έννοια του καιρού και σημασία του για τη φύση, τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά Ζ. ΥΛΗ Οι ιδιότητες ορισμένων υλικών σωμάτων σε ότι αφορά το χρώμα, την οσμή, την υφή, την σκληρότητα, τη διαφάνεια, τη ρευστότητα Ταξινόμηση στερεών με κριτήριο το υλικό κατασκευής τους Οι προϋπάρχουσες διαβαθμισμένες δεξιότητες που αναμένεται να έχουν αποκτήσει τα παιδιά είναι οι εξής : Παρατήρηση κι ερμηνεία Εντοπισμός διαφορών και ομοιοτήτων σε σχέση με το μέγεθος, την υφή, το χρώμα Παρατήρηση γνωστών υλικών/φαινομένων στο άμεσο περιβάλλον με τη χρήση των αισθήσεων Ο μαθητής περιορίζεται σε παρατηρήσεις συγκεκριμένων χαρακτηριστικών χωρίς διάκριση χαρακτηριστικών που έχουν συνοχή και ακολουθία Οι προσδοκίες βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες Πρόβλεψη/Διατύπωση υποθέσεων Πρόβλεψη με βάση τη διαίσθηση Δοκιμάζουν με καθοδήγηση να μαντέψουν την αιτία ενός αποτελέσματος Εισηγούνται πιθανές απαντήσεις που βασίζονται σε καθοδηγούμενη παρατήρηση 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 143

10 Επικοινωνιακές Δεξιότητες Περιγραφή εμπειριών με χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας π.χ. ομιλία, σχεδιαγράμματα Αναφορά σε απλές ιδιότητες ενός σώματος όπως το μέγεθος ή το χρώμα Διατυπώνουν ερωτήσεις και απαντούν σε αυτές Περιγραφή παρατηρήσεων Πειραματισμός Χρήση της προσέγγισης δοκιμής και σφάλματος Ο μαθητής μπορεί να εισηγηθεί σε συζήτηση στην τάξη μια γενική προσέγγιση για τη διερεύνηση και να αναφέρει τα αναγκαία υλικά Χρήση καθοδήγησης για διάκριση των κατοπινών σταδίων μιας διερεύνησης Ταξινόμηση Παρατήρηση διαφορών χωρίς διάκριση ομοιοτήτων Ομαδοποίηση αντικειμένων σε ομάδες χωρίς περιγραφή του χαρακτηριστικού με βάση το οποίο κάνουν την ομαδοποίηση Αναγνώριση κι έλεγχος μεταβλητών Ο μαθητής αρχίζει να αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρήσει τις ίδιες συνθήκες σε μετρήσεις που έχουν ένα αρχικό σημείο ή μια αρχική θέση αναφοράς π.χ. αφήνει να πέσουν οι μπάλες από το ίδιο ύψος κτλ. ΙΙ. Θεματικές ενότητες Β τάξης: Α. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ (4x80 ) Στάδια Διερεύνησης Προσδιορισμός φυσικού φαινομένου Διατύπωση ερωτήματος Διατύπωση υπόθεσης Αναγνώριση μεταβλητών και σχεδιασμός πειράματος Εκτέλεση πειράματος και συλλογή δεδομένων Καταγραφή αποτελεσμάτων Εξαγωγή συμπερασμάτων Β. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ (3x80 ) Ο άνθρωπος ως θηλαστικό Γ. ΖΩΑ (3x80 ) Βασικές κατηγορίες ζώων (σπονδυλωτά ασπόνδυλα, ξηράς-αέρα-θάλασσας, φυτοφάγα-παμφάγα-σαρκοφάγα, θηλαστικά-μη θηλαστικά) Μελέτη της μορφολογίας και του τρόπου ζωής ενός θηλαστικού ζώου και του περιβάλλοντός τους Δ. ΦΥΤΑ (λειτουργία της αναπαραγωγής) (5x80 ) Τα μέρη του σπέρματος Πορεία της βλάστησης (κύκλος ζωής των φυτών) Παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση (απαραίτητες συνθήκες για τη φύτρωση των σπερμάτων) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 144

11 Παρατήρηση και επιτόπια μελέτη των σπερμάτων φυτών που υπάρχουν στο περιβάλλον τους Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (2x80 ) Βιολογική εξάρτηση ποιος τρώει ποιον (σχέσεις μεταξύ των οργανισμών) Σημασία διατήρησης της ισορροπίας στη φύση Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος ΣΤ. Ο ΚΑΙΡΟΣ (2x80 ) Ο κύκλος του νερού Ζ. ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (3x80 ) Οι βασικές ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων ως προς τον όγκο, την ποσότητα ύλης (μάζα), το σχήμα και τη μοριακή δομή τους Διαφορές στερεών ως προς το χρώμα, τη σκληρότητα, την ελαστικότητα, την ομαλότητα, τη στιλπνότητα Διαφορές υγρών ως προς το χρώμα, τη διαφάνεια, τη ρευστότητα Η. ΜΑΓΝΗΤΕΣ (2x80 ) Απλές ιδιότητες μαγνητών Δυνάμεις μεταξύ μαγνητών Οι πόλοι του μαγνήτη 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 145

12 ΙΙΙ. Ανάλυση θεματικών ενοτήτων: Α. ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Μαθαίνω πώς να κάνω διερευνήσεις Σκοπός της ενότητας: Να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες διερεύνησης Φυσικό φαινόμενο Διερεύνηση Διερευνήσιμο ερώτημα Υπόθεση Μεταβλητή Πείραμα Μέτρηση Συμπέρασμα Αποτέλεσμα Έγκυρο πείραμα Ένα πείραμα περιλαμβάνει διάφορες μεταβλητές Οι μεταβλητές καθορίζονται από το διερευνήσιμο ερώτημα που προσπαθούμε να απαντήσουμε με την εκτέλεση κάποιου πειράματος και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Οι μεταβλητές καθορίζουν τις συνθήκες του πειράματος για να είναι αυτό δίκαιο Υπόθεση είναι μια πρόχειρη απάντηση στο διερευνήσιμο ερώτημα με βάση τις προσωπικές προϋπάρχουσες ιδέες Μέτρηση είναι η απόδοση τιμής σε ένα μέγεθος χρησιμοποιώντας κατάλληλες μονάδες μέτρησης Έγκυρο είναι το πείραμα στο οποίο μεταβάλλουμε ένα παράγοντα (μεταβλητή) και διατηρούμε σταθερούς τους υπόλοιπους Να διατυπώνουν το διερευνήσιμο ερώτημα που σχετίζεται με το φυσικό φαινόμενο που θα μελετηθεί Να ανακαλούν γνώσεις, ιδέες, αντιλήψεις σχετικές με το υπό διερεύνηση φαινόμενο Να εντοπίζουν τις μεταβλητές που εμπλέκονται στη λειτουργία του φαινομένου Να σχεδιάζουν με καθοδήγηση ένα έγκυρο πείραμα που να επιτρέπει τη διερεύνηση του ερωτήματος Να εκτελούν πειράματα και να συλλέγουν δεδομένα (αποτελέσματα) Να ερμηνεύουν τα δεδομένα και να διατυπώνουν συμπεράσματα σε σχέση με το υπό διερεύνηση ερώτημα Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους Να αποκτήσουν θετικές στάσεις ως προς την επιστημονική μεθοδολογία Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και ορθή κρίση μέσα από τη χρήση της διερευνητικής μεθόδου Να εκτιμήσουν την αξία της συλλογικής εργασίας στη διερευνητική διαδικασία Να συνειδητοποιήσουν τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κοινωνίας και της επιστήμης (Learning about science) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 146

13 Στόχοι: Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιστημονικού τρόπου διερεύνησης, μέσα από συγκεκριμένη πορεία (διατύπωση ερωτήματος διατύπωση υπόθεσης - εντοπισμός και έλεγχος μεταβλητών - καταγραφή αποτελεσμάτων - εξαγωγή συμπερασμάτων) Να αποκτήσουν κίνητρα για κατάκτηση της γνώσης Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες σε ατομικό επίπεδο Να αποκτήσουν θετικές στάσεις προς τις Φυσικές Επιστήμες Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους Να αναπτύξουν το προφορικό λόγο και να χρησιμοποιούν σωστή επιστημονική ορολογία Β. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Το ανθρώπινο σώμα Σκοπός ενότητας: Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως θηλαστικό Θηλαστικό Γαλακτοφόροι αδένες Νεογνά Ο άνθρωπος ανήκει στην κατηγορία των θηλαστικών Ο άνθρωπος ως θηλαστικό, έχει τα εξής χαρακτηριστικά Έχει αυξημένη νοημοσύνη Ο εγκέφαλος τους έχει μεγάλο μέγεθος Παρουσιάζουν εξειδίκευση σε όλα τα όργανα τους. Έχει γαλακτοφόρους αδένες Δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα στα νεογνά Να ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις τους (ερμηνεία παρατηρήσεων) Να πειραματιστούν με υλικά που τους δίνονται (πειραματισμός) Να ερμηνεύσουν δεδομένα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα Να ανακοινώσουν στην τάξη τις παρατηρήσεις τους (επικοινωνία) Να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος ανήκει στην κατηγορία των θηλαστικών ζώων αλλά αποτελεί την πιο τελειοποιημένη μορφή Στόχοι: Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως θηλαστικό Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον άνθρωπο και τα άλλα θηλαστικά ζώα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 147

14 Γ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Γνωριμία με τα ζώα Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να γνωρίσουν βασικές κατηγορίες ζώων και να μελετήσουν την κατηγορία των θηλαστικών Περιβάλλον Σαρκοφάγα ζώα Φυτοφάγα ζώα Παμφάγα ζώα Σπονδυλωτά ζώα Ασπόνδυλα ζώα Ζώα ξηράς Ζώα θάλασσας Ζώα αέρα Θηλαστικά Τα ζώα αναπτύσσονται όταν έχουν τροφή, νερό και αέρα Τα ζώα ταξινομούνται με βάση το περιβάλλον στο οποίο ζουν, το είδος της τροφής τους και της ύπαρξης ή όχι σκελετού Τα ζώα κινούνται με διάφορους τρόπους Τα γενικά γνωρίσματα των θηλαστικών ζώων είναι: Έχουν μαστούς για θηλασμό των νεογέννητων Έχουν τρίχωμα Τα περισσότερα γεννούν ζωντανούς απογόνους Να ομαδοποιούν τα ζώα με βάση το περιβάλλον στο οποίο ζουν, το είδος της τροφής τους και της ύπαρξης ή όχι σκελετού (ταξινόμηση) Να ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους (επικοινωνία) Να μιμηθούν τις κινήσεις διάφορων ζώων (επικοινωνία) Να παρατηρήσουν θηλαστικά ζώα του περιβάλλοντός τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τη μορφολογία και τον τρόπο ζωής των θηλαστικών μετά από διεξαγωγή διερεύνησης Να υιοθετήσουν φιλικές συμπεριφορές προς τα ζώα Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους κινδύνους εξαφάνισης των ζώων Στόχοι: Να διακρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ζώων Να ομαδοποιούν τα ζώα με βάση τις δύο μεγάλες κατηγορίες σπονδυλωτά και ασπόνδυλα Να ομαδοποιούν τα ζώα ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο διαβιώνουν για περισσότερο χρόνο (ξηρά, νερό, αέρας) Να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται τα διάφορα ζώα (τρέχουν, κολυμπούν, πετούν, έρπουν) Να ταξινομήσουν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τις διατροφικές τους συνήθειες (σαρκοφάγα, φυτοφάγα και παμφάγα). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 148

15 Δ. ΦΥΤΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Φυτά Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να διερευνήσουν και να βρουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η βλάστηση των σπερμάτων Καρπός Σπέρμα Περισπέρμιο Ομφαλός Μικροπύλη Κοτυληδόνες Φυτικό έμβρυο Ριζίδιο Βλαστίδιο Πορεία βλάστησης Θρεπτικές ουσίες Δημητριακά Μονοκοτυλήδονα Δικοτυλήδονα Ανομβρία Έδαφος Παραγωγή Διατροφή Τα φυτά αναπτύσσονται όταν έχουν φως, νερό και αέρα Στη φύση υπάρχει ποικιλία σπερμάτων Τα σπέρματα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα Από τα σπέρματα παράγονται νέα φυτά Τα μέρη του σπέρματος είναι: το περισπέρμιο (μικροπύλη, ομφαλός), οι κοτυληδόνες και το φυτικό έμβρυο (ριζίδιο, βλαστίδιο) Η πορεία της βλάστησης είναι: Το νερό εισέρχεται από τη μικροπύλη, το σπέρμα φουσκώνει, ανοίγει το περισπέρμιο και αρχίζει να βλαστάνει το έμβρυο. Το ριζίδιο πάει προς τα κάτω και το βλαστίδιο προς τα πάνω. Οι θρεπτικές ουσίες των κοτυληδόνων εξαντλούνται Τα σπέρματα για να βλαστήσουν πρέπει να έχουν ζωντανό έμβρυο και χρειάζονται κατάλληλη θερμοκρασία, Να επισημάνουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα σπέρματα χρησιμοποιώντας την όραση και την αφή (παρατήρηση) Να επισημάνουν αλλαγές που παρουσιάζουν τα σπέρματα κατά τη βλάστηση (παρατήρηση) Να ανακοινώνουν στην ομάδα τις παρατηρήσεις τους και να συζητούν στην τάξη (επικοινωνία) Να ομαδοποιήσουν τα σπέρματα με βάση δικά τους κριτήρια (ταξινόμηση) Να σειροθετήσουν τα σπέρματα με κριτήριο το στάδιο βλάστησής τους (ταξινόμηση) Να διατυπώνουν προβλέψεις σχετικά με την κατάσταση των σπερμάτων και τις συνθήκες βλάστησης (πρόβλεψη) Να εισηγηθούν τρόπους ελέγχου των προβλέψεών τους (διερεύνηση) Να εκτελούν πειράματα για την επισήμανση των βασικών Να εκτιμήσουν τη προσφορά των γεωργών στην κοινωνία Να συνειδητοποιήσουν ότι τα δημητριακά έχουν σημαντική θέση στη διατροφή μας Να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους για τη διεξαγωγή πειραμάτων 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 149

16 υγρασία και αέρα Το σιτάρι, το κριθάρι, το ρύζι και ο αραβόσιτος ανήκουν στα δημητριακά Τα φυτά είναι απαραίτητα στη διατροφή των ανθρώπων παραγόντων βλάστησης (πειραματισμός) Να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν μεταβλητές Να καταλήγουν σε συμπεράσματα μετά από πειραματισμό, παρατήρηση και συζήτηση (ερμηνεία δεδομένων) Στόχοι: Να διαπιστώνουν ότι υπάρχει ποικιλία σπερμάτων (σπέρματα οσπρίων, ξηρών καρπών, φρούτων, λαχανικών, δημητριακών κ.ά.) και να προβούν σε επιτόπια μελέτη Να ταξινομήσουν σπέρματα με κριτήριο το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα τους Να κατανοήσουν ότι βασικός ρόλος του σπέρματος είναι η παραγωγή του νέου φυτού Να διαπιστώνουν πειραματικά ότι τα μέρη του σπέρματος είναι το περισπέρμιο, μια ή δύο κοτυληδόνες και το φυτικό έμβρυο Να αναφέρουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στο σπέρμα, στο περισπέρμιο και στο φυτικό έμβρυο κατά την πορεία της βλάστησης Να εξηγούν τη χρησιμότητα των κοτυληδόνων στα αρχικά στάδια της βλάστησης Να διαπιστώνουν πειραματικά ότι για να βλαστήσουν τα σπέρματα, πρέπει να έχουν ζωντανό έμβρυο και κοτυληδόνες Να επισημάνουν ότι η κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και αερισμός είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση των σπερμάτων Να αναφέρουν μερικά φυτά που καλλιεργούν οι Κύπριοι γεωργοί και κυρίως αυτοί του κοντινότερού τους περιβάλλοντος (π.χ. δημητριακά) Να γνωρίσουν τις εργασίες του γεωργού για την παραγωγή φυτών που τρώμε και να εκτιμήσει την προσφορά του Να εκτιμήσει την αξία των διαφόρων φυτών που καταναλώνει ο άνθρωπος στη διατροφή του 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 150

17 Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Αλυσίδες τροφής Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των οργανισμών (φυτών, ζώων, ανθρώπων) δημιουργεί τις αλυσίδες τροφής στις οποίες στηρίζεται η ισορροπία του περιβάλλοντος Οικολογία Βιολογική αλληλεξάρτηση Αλυσίδα τροφής κρίκος Ζωντανοί οργανισμοί Ισορροπία στη φύση Στη φύση υπάρχουν αλυσίδες τροφής γιατί η ζωή του ενός οργανισμού εξαρτάται από τη ζωή του άλλου Κάθε φυτό ή ζώο έχει μία ειδική θέση σε μια ή περισσότερες αλυσίδες τροφής Η εξαφάνιση ενός οργανισμού διασαλεύει την ισορροπία της φύσης και δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στους οργανισμούς Να σειροθετήσουν τα ζώα και φυτά έτσι ώστε να σχηματίζουν αλυσίδες τροφής (Ταξινόμηση) Να παρουσιάζουν τις ομαδικές τους εργασίες με διάφορους τρόπους) (υπόδυση ρόλων, χρήση εικόνων, χρήση σχεδιαγραμμάτων) (Επικοινωνία) Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ισορροπίας που επικρατεί στη φύση και της ανάγκης για διατήρησή της Να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες Στόχοι: Να κατανοήσουν ότι οι οργανισμοί λειτουργούν ως κρίκοι στις αλυσίδες τροφής Να σχηματίζουν αλυσίδες τροφής με εικόνες ζώων και φυτών και να τις επεκτείνουν Να διαπιστώσουν ότι ένας οργανισμός μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερες από μια αλυσίδες τροφής Να αναφέρουν τρόπους με τους οποίους διασαλεύεται η ισορροπία στη φύση Να αναφέρουν πιθανούς κινδύνους που προκαλεί η διασάλευση της ισορροπίας στη φύση με την εξαφάνιση ενός οργανισμού 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 151

18 ΣΤ. Ο ΚΑΙΡΟΣ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Ο καιρός Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να κατανοήσουν το ρόλο του κύκλου του νερού στη διαμόρφωση των καιρικών συνθηκών Θερμοκρασία Εξάτμιση Άνεμος Υγροποίηση Κύκλος του νερού Συμπύκνωση Οι υδρατμοί δημιουργούνται με την εξάτμιση Οι ψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος επιτυγχάνουν την εξάτμιση Η συνεχής εξάτμιση του νερού, η μεταφορά των υδρατμών από ένα τόπο σε άλλο και η μετατροπή τους σε νερό (βροχή) αποτελούν τον κύκλο του νερού στη φύση Να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με την εξάτμιση / υγροποίηση (παρατήρηση) Να ερμηνεύουν παρατηρήσεις σχετικά με την εξάτμιση / υγροποίηση (ερμηνεία παρατηρήσεων) Να διατυπώσουν προβλέψεις σχετικά με την εξάτμιση (πρόβλεψη) Να αναγνωρίσουν τη θερμοκρασία και τον άνεμο ως παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εξάτμιση του νερού και η υγροποίηση των υδρατμών (αναγνώριση μεταβλητών) Να εξηγούν με βάση σχεδιάγραμμα τον κύκλο του νερού στη φύση (επικοινωνία) Να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους στη διεξαγωγή πειραμάτων Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το πρόβλημα της ανομβρίας στην Κύπρο Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εξοικονόμησης του νερού σε κάθε τομέα της καθημερινής μας ζωής και να την εφαρμόζουν Στόχοι: Να παρατηρήσουν το φαινόμενο της εξάτμισης του νερού Να αναφέρουν από την καθημερινή ζωή παραδείγματα εξάτμισης του νερού Να διαπιστώνουν με πειραματικό τρόπο, το ρόλο του ήλιου, του ανέμου και της θερμοκρασίας ως παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η εξάτμιση Να συσχετίζουν μετά από πειραματικό τρόπο τους υδρατμούς με τη δημιουργία των σύννεφων και την υγροποίηση των υδρατμών με τη βροχή Να εξηγούν, με δικά τους λόγια, τα στάδια του κύκλου του νερού στη φύση 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 152

19 Ζ. ΜΕΛΕΤΩ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Μελετώ τα υλικά σώματα Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να κατανοήσουν βασικές ιδιότητες των στερεών, υγρών και αέριων σωμάτων Υλικά σώματα στερεά υγρά αέρια όγκος ομοιότητες διαφορές ιδιότητες σχήμα σκληρότητα ρευστότητα Όλα τα πράγματα που υπάρχουν στη φύση ονομάζονται υλικά σώματα γιατί αποτελούνται από ύλη Τα υλικά σώματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια Τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια χρειάζονται και καταλαμβάνουν κάποιο χώρο, έχουν όγκο Το σχήμα των στερεών δύσκολα αλλάζει ενώ τα υγρά και τα αέρια αλλάζουν εύκολα σχήμα παίρνοντας το σχήμα του δοχείου στο οποίο βρίσκονται. Η ποσότητα ύλης των υλικών σωμάτων μένει η ίδια όταν αλλάζει το σχήμα τους Τα υγρά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη ρευστότητα. Άλλα υγρά κυλούν εύκολα και άλλα κυλούν δύσκολα Να διατυπώσουν προβλέψεων με βάση ορισμένα δεδομένα (πρόβλεψη) Να πειραματιστούν για να δώσουν απάντηση σε δοσμένα προβλήματα (πειραματισμός) Να καταλήξουν σε συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα πειραματικής εργασίας τους (ερμηνεία δεδομένων) Να ταξινομήσουν τα υλικά σε στερεά, υγρά και αέρια (ταξινόμηση) Να συζητήσουν στην ομάδα τους και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους (Επικοινωνία) Να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα Στόχοι: Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν στερεά, υγρά και αέρια Να διαπιστώσουν ότι τα υλικά σώματα καταλαμβάνουν κάποιο όγκο Να κατανοήσουν ότι τα στερεά σώματα έχουν σταθερό σχήμα Να κατανοήσουν ότι τα υγρά παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο βρίσκονται 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 153

20 Να διαπιστώσουν ότι η ποσότητα των υγρών δε μεταβάλλεται όταν αλλάζει το σχήμα τους Να ταξινομούν στερεά σώματα ανάλογα με κάποιες ιδιότητές τους (χρώμα, σκληρότητα) Να διαπιστώσουν ότι τα υγρά παρουσιάζουν διαφορές ως προς το χρώμα και τη ρευστότητα Να ταξινομούν υγρά με κριτήριο κάποιες ιδιότητές τους Να περιγράφουν υγρά και στερεά αναφέροντας όσο πιο πολλές ιδιότητές τους Η. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ Θεματική ενότητα Έννοιες Πληροφορίες Δεξιότητες Στάσεις Ιδιότητες των μαγνητών Σκοπός ενότητας: Τα παιδιά να κατανοήσουν τη σημασία των μαγνητών στην καθημερινή ζωή και να γνωρίσουν μερικές βασικές ιδιότητές τους. Μαγνήτης πόλοι άπωση έλξη Οι μαγνήτες έλκουν ορισμένα υλικά Οι μαγνήτες έλκουν ή απωθούν άλλους μαγνήτες Κάθε μαγνήτης έχει δύο πόλους Οι μαγνήτες είναι πιο ισχυροί στους δύο πόλους Η δύναμη των μαγνητών δεν επηρεάζεται όταν περνά μέσα από ορισμένα υλικά Ορισμένοι μαγνήτες είναι πιο ισχυροί από άλλους Να διατυπώσουν προβλέψεις για τα υλικά που έλκει ή δεν έλκει ένας μαγνήτης (πρόβλεψη) Να διερευνήσουν πειραματικά απλά προβλήματα που δίνονται (πειραματισμός) Να παρατηρούν με προσοχή το αποτέλεσμα των πειραμάτων που εκτελούνται (παρατήρηση) Να περιγράφουν τον τρόπο εργασίας τους (επικοινωνία) Να ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους με σαφήνεια (επικοινωνία) Να δίνουν με δικά τους λόγια μια λογική εξήγηση για τις παρατηρήσεις που έκαναν (ερμηνεία παρατήρησης) Να ερμηνεύουν δεδομένα από πίνακα που έχουν συμπληρώσει Να καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα με βάση τις παρατηρήσεις τους (ερμηνεία δεδομένων) Να αποδέχονται την κριτική των άλλων Να συνειδητοποιούν την ανάγκη κατανομής της εργασίας και της συνεργασίας για την καλύτερη απόδοση 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 154

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αναφέρεται ότι θα πρέπει : «.οι μαθητές να είναι ικανοί, όχι μόνο να παρατηρούν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα. και να καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίηση των ζώων

Η οµαδοποίηση των ζώων ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οµαδοποίηση των ζώων ENOTHTA: Η οµαδοποίηση των ζώων ΜΑΘΗΜΑ: Επιστήµη ΤΑΞΗ: Β ΣΚΟΠΟΣ Οι µαθητές καλούνται να οργανώσουν µε βάση διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά, πληροφορίες που είδη γνωρίζουν.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Εισαγωγή

Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Εισαγωγή Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών Εισαγωγή Δοµή Μαθήµατος Εισαγωγή Τι είναι Φ.Ε. ερωτήµατα για τον κόσµο (ιδεοθύελλα) Εµπειρίες µε Φ.Ε. Ζωγράφισε ένα επιστήµονα Γιατί είναι σηµαντική η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 10/11/2015

Ενημέρωση 10/11/2015 Ενημέρωση 10/11/2015 Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες Ζώντας στην εποχή της Βιολογίας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Έννοια και Περιεχόμενο 1.1 Ορισμός O Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στο πλαίσιο της επιστήμης του Management. Aναφέρεται στο σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα