ΑΝΤΙΤΥΠ Α Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ ΤΟΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ(ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ - 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΤΥΠ Α Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ ΤΟΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ(ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ - 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)"

Transcript

1 Α/Α ΤΙΤΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΗ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΠΟ ΕΤΟ ΤΟΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ(ΩΚΡΑΤΗ-ΠΛΑΤΩΝ - 1 ΑΡΙΤΟΤΕΛΗ) Κ. ΒΟΥΡΒΕΡΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ε. ΙΟΥΤΑ ΕΡΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Γ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ Μ. ΜΥΡΤΙΔΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΟΜΙΛΙΕ ΤΙ ΥΓΚΕΝΤΡΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΟΦΡ. ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ Ι ΑΝΤΙΤΥΠ Α 5 ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ P. CONRAD- ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Θ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΜΕΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ G. COMPAYRE ΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΕΡΜΗ Η' ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ' ΤΟΥ ΜΟΙΙΟΔΑΚΟ ΚΑΙ Η ΧΕΗ ΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ LOCKE 8 ΙΤΟΡΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 9 ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ 1943 ΤΙΡΙΜΠΑ-Γ. ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛ Ο ΙΩ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ- Γ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ 1953 ΒΡΟΧΙΔΗ Η ΜΑΘΗΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙ Ν. ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΙΔΕΡΗ Ι ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ Δ. ΓΟΥΔΗ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Ι 1915 ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 12 P. CONRAD- ΛΟΓΙΚΗ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ Ι 13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΘΟΙ Ν. ΧΑΛΑΙΟ ΠΑΤΡΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΑΓΓΛ. ΕΘΝΑΡΧΙΑ 14 Κ. ΠΥΡΙΔΑΚΙ ΚΥΒΕΡΝΗΕΩ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΙΑ 1952 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΝ ΕΛΕΝΗ 15 ΗΛΙΚΙΑΝ ΠΑΠΑΠΥΡΟΥ 1955

2 16 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ 17 Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΙΩΤΗ Ι ΙΩΑΝΝΗ ΕΡΡΙΚΟ ΠΕΤΑΛΟΤΗ Γ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΜΥΡΤΙΔΗ Ι ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ-Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩ. ΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟ ΙΔΕΡΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟΥ ΓΟΝΕΙ Μ. ΤΟΥΡΗ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΜ. ΚΑΝΤΙΟ ΙΩ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε. ΙΟΥΤΑ Χ. ΚΑΓΙΑΦΑ ΠΑΤΡΑ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟΟΙΑΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β. ΤΙΡΙΜΠΑ ΕΡΜΗ Ο ΑΤΟΜΙΚΙΜΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Β. ΤΙΡΙΜΠΑ ΕΡΜΗ ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟ 25 ΤΗ 4Η ΑΥΓΟΥΤΟΥ 1936 Β. ΤΙΡΙΜΠΑ ΕΡΜΗ 1939 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ ΕΝ Ν. 26 ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ Β. ΤΙΡΙΜΠΑ 1945 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΙΝ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΠΡΟΑΝΑΤΟΛΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝ. ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟ ΧΟΛΕΙΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΙ Β ΤΙΡΙΜΠΑ 29 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ 30 Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΑΡΓΟΤΟΛΙΩ Κ. ΠΑΡΑΚΕΥΟΠ ΟΥΛΟ ΒΟΛΟ 1947 Β ΤΙΡΙΜΠΑ 1948 ΙΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μ.Ε. 31 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ HERDER 32 ΤΟ ΓΡΑΨΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1961 Ν ΙΩ. ΚΑΓΙΑΦΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΑΤΡΑ 1952 Ι ΡΥΘΜΟ 1935

3 33 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ Δ. ΓΟΥΔΗ 34 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΗ ΘΕΗ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Ι 1915 ΑΝΤ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΕΡΜΗ Ι ΠΟΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΩΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝ ΝΗ ΤΑ ΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΑΚΗ 36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Γ. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Ι 1936 ΨΥΧΙΚΗ ΥΤΑΙ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 37 ΈΛΛΗΝΟ ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Μ. ΤΙΛΑΓΑ ΒΟΛΟ 1958 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΙΝΗ ΥΓΧΡΟΝΟ 39 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗ Μ. ΤΙΛΑΓΑ ΤΑ ΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ 41 ΧΟΛΙΚΗ ΕΥΚΟΜΙΑ Δ. ΓΟΥΔΗ Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 43 ΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΧΟΛΕΙΟΝ ΑΘ. ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΕΥ. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΑ ΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ. ΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗ ΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Β. ΤΟΓΙΑ 1970 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 47 ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΩ. ΚΟΛΛΙΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΗ ΑΓΩΓΗ Γ. ΤΑΙΚΟ ΡΑΦΤΑΝΗ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ 1902

4 49 ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΑΛΟΥ J. KRISHNAMURTI Κ. ΠΑΙΑΛΗ 50 ΠΩ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΟΜΕΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ AD.FERRIERE. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ- ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΈΝΩΙ ΕΛΛ. ΘΕΟΟΦΙΚΩΝ ΤΟΩΝ ΆΜΕΟ ΕΝΙΧΥΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΔΙΑ ΡΥΘΜΙΕΩ ΤΩΝ 51 ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΝΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΕΩΝ ΗΛ. ΔΙΚΑΙΟ 1932 Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΤΑ 52 ΜΕΑ ΧΟΛΕΙΑ ΤΗ ΑΓΓΛΙΑ Θ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟ ΙΔΕΡΗ 53 ΝΕΟΝ ΥΤΗΜΑ ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ 1957 ΔΗΜΟΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Χ. ΠΑΝΕ 54 ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗ ΑΓΩΓΗ Ν. ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΟΥΡΜΠΑΝΗ 58 ΤΟ ΨΕΥΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ Γ. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΠΑΤΙΛΙΝΑΚΟ Ι. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ ΔΗ 1953 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΤΙΚΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γ. ΠΑΛΑΟΛΟΓΟ ΜΥΡΤΙΔΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΕΩ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΕΩ ΤΥΦΛΩΝ ΕΜΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Ο. ΝΕΟΦΥΤΟ ΛΕΥΚΩΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΤΥΜΠΟΫΙΜΟ Ι. ΦΕΛΕΚΟ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΙ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΒΑΡΤΟ Η ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ ROGER COUSINET Γ. ΒΑΔΕΚΗ ΕΚΔ. Ε..Ε.Β 65 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗ 66 ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΚΑΙ ΔΕΙΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ Κ. ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛ Ο Γ. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Χ. ΥΝΟΔΙΝΟ 1956 ΚΩΤΑΝΤΙΝΙΔ Η ΘΕ/ΝΙΚΗ 1939

5 67 ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΒΕΡΤΟ ΠΕΝΕΡ ΛΑΚΑΡΙ ΕΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗΝ ΧΡ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ 1939 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΕΩ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤ. 70 ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΗΝΩΕΩΝ ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Β. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΝ ΓΕΝΙΚΩ ΕΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΙ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΔΙΔΑΚΑΛΟΥ ΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΑΝ ΕΛΛΗΝ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Β. ΈΞΑΡΧΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛ Ο 2 74 ΤΟ ΠΑΙΔΙ -ΥΠΟ ΤΟ ΦΩ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΛ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 75 Η ΓΕΝΕΤΗΙΟ ΟΡΜΗ ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ- Δ. ΒΛΑΧΙΑ HERMANN ROHLEDER. ΛΑΜΨΑ Η ΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΙ Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΗΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ 78 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ - ΒΑΟ Γ. ΧΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟ 1960 ΕΛ. ΠΑΠΑΠΥΡΟΥ Η ΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΑΥΤΗ ΥΤΗΜΑ Ν. ΜΕΛΑΝΙΤΗ 80 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Β. ΒΛΑΟΠΟΥΛΟ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. ΚΟΥΡΝΙΑ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗ ΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛ.ΑΓΩΓΗ Κ. ΒΟΥΡΒΕΡΗ ΠΥΡΟ 1938 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟ. ΧΟΛΗ 83 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΕΩ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΤΙΑΝΙΜΟ ΚΑΙ ΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛ. ΠΑΙΔΕΙΑ Β. ΤΙΝΟΥΚΑ Ο ΘΕΜΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΜΑ ΤΗ 85 ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ. ΧΩΡΕΜΗ 1957

6 86 Η ΟΡΓΑΝΩΙ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 87 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΙ ΕΙ ΤΑ ΗΠΑ Ν. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟ Θ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ Δ. ΛΑΝΑΡΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Η ΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ELIS. HUGUENIN Κ. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟ 1931 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 89 ΤΟ ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗ ΚΑΛΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΆΝΤΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ 1969 ΥΜΒΟΛΗ ΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ 91 ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡ. ΤΕΝΕΖΑΚΗ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κ. ΚΑΛΛΙΑ 93 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Α ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΩ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ Ο 1957 ΒΟΛΟ ΟΡΦΑΝΩΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ Μ. ΤΟΥΡΗ Γ. ΕΡΜΠΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΙ,ΦΥΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΧΡΙΤ. ΈΝΩΗ ΕΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΩ ΝΑ ΜΑΘΩΜΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ' ΟΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1955 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΕΩ 97 ΑΥΤΩΝ Ν. ΒΟΤΑΝΤΖΗ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝ Δ. ΤΑΘΗ ΑΙ ΝΕΑΙ ΙΔΕΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ A. BINET ΧΡ. ΛΕΦΑ 100 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 101 ΤΕΤ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΕΙ ΤΗ ΕΠΙΔΟΕΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΝ ΆΝΝΑ ΠΙΠΙΝΕΛΗ- ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ Γ. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ

7 102 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ -ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΧΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΥΔΩΝ 1958 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΙ ΕΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΑ ΠΡΑΞΕΙ ΠΑΡΑΚΕΥΑ 104 Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ Η ΕΝΙΧΥΙ ΑΥΤΗ ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΗ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Δ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΑ ΧΟΛΕΙΩΝ Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ. ΚΡΟΠΟΛΙΘΑ Η ΕΚΘΕΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟ Θ ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛ Ο Η ΖΩΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟ G.BURKHART ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ 110 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Κ. ΤΡΥΠΑΝΗ ΙΟΝΙΟΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ 112 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ Μ. ΒΟΛΑΝΑΚΗ Φ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ Τ. ΤΑΡΟΥΟΠΟΥ ΛΟ ΖΑΚΥΝΘΟ ΕΠΙΤΟΛΗ ΠΡΟ ΥΝΑΔΕΛΦΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΜΑΥΡΙΔΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕ ΑΡΧΕ ΤΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΙΑ Μ. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΤΗ ΥΓΧΡΟΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗ Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 116 ΤΟ ΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΥΕΙΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΕΒΑΤΗ ΤΖΙΑΦΕΡΗ ΕΤΙΑ 1956 ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟ ΕΤΙΑ 1931 ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΑΤΗΡΙΩ 118 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1938

8 119 Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΜΟΥ ΤΟ ΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΦΑΚΙ ΠΑΤΡΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΔΗΜΟΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Χ. ΠΑΝΕ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΜΕΛΑΝΙΤΗ Δ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΘΕΟΠΡΕ ΛΕΥΚΩΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕ ΤΟΥ ΖΑΧ. ΤΙΡΠΑΝΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. ΊΔΡ. ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙ ΚΑΜΠΑΝΑ 1970 ΝΟΥ 125 ΧΟΛΙΚΗ ΕΥΚΟΜΙΑ Δ. ΓΟΥΔΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΜ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΤΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΥΡΟ Η ΧΟΛΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ Μ. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ 129 ΥΜΒΟΛΗ ΕΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 130 ΝΕΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΩ. ΤΙΜΠΛΟΥΛΗ ΚΟΛΛΑΡΟ 1939 Θ. ΠΑΡΑΚΕΥΟΠ ΟΥΛΟ 131 Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ. ΘΕΜΕΛΗ ΡΑΝΟ Η ΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ HUGO GAUDIG ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΛΑΡΙΑ Ν. 133 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ 1946 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟ Ν. ΚΟΝΤΟ- 134 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟ ΦΥΛΑΚΤΟ 135 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟ ΤΗ ΙΤΟΡΙΑ Κ. ΒΟΥΡΒΕΡΗ ΕΡΓΙΑΔΗ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ ΤΡ. ΚΑΡΑΤΑΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ

9 ΥΜΒΟΛΗ ΕΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΙΚΗΝ ΤΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ Ν. 137 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ 138 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙ Ο ΖΗΡΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΩ. ΚΟΜΕΝΙΟ Δ. ΟΛΥΜΠΙΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΙΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΤΗ ΚΑΤΙΡΕΑ ΙΔΕΡΗ ΠΩ ΔΙΔΑΚΕΤΑΙ Η ΙΤΟΡΙΑ ΑΝΤ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΚΟΛΛΑΡΟ ΙΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΙΚΟΥ ΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΟ Γ. ΚΟΡΔΑΤΟ ΛΟΥΚΑΚΟ 1943 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΥΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΗ Ν ΕΛ. ΜΟΝΟΓΙΟ- ΚΟΛΛΕΓΙΟ 143 ΓΛΩΗ ΜΟΚΟΒΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΝΕΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ- 144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΝΤΟ ΤΟ " ΡΟΔΟΛΙΒΟ' ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Γ. ΑΒΤΖΗ 1973 ΤΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΝ 146 ΕΠΙΤΗΜΗ Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΝΑΓΩΓΗ ΓΛΩΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ Κ. ΚΟΝΤΟ ΑΦΟΙ ΠΕΡΡΗ ΓΛΩΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ Κ. ΚΟΝΤΟ ΚΟΡΟΜΗΛΑ Η ΑΠΛΟΥΤΑΤΗ ΠΡΟΤΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΙΚΩΝ ΓΛΩΩΝ Κ. ΜΕΡΕΝΤΙΝΟ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚ Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΡΑΚΙΚ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΛΩΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟ ΤΗ ΠΟΛΕΩ ΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΙΩΝ Τ. ΨΑΛΤΗ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙ ΙΑ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΠΑΤΡΑ 1937

10 153 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝ ΛΑΡΙΗ 154 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙ Τ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΧΟΙΝΑ ΒΟΛΟ Χ. ΚΑΓΙΑΦΑ ΠΑΤΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΥΡΤΙΔΗ 1958 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟ. ΧΟΛΗ 156 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΕΩ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1959 ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ 83 ΤΟ ΧΟΛΕΙΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ- 157 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΙ Β ΤΙΡΙΜΠΑ 1948 ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ Ο ΧΟΛΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ Α ΚΑΤΡΑΝΤΑ ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΛΜΟΥΖΟ ΑΛΙΒΕΡΟ ΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙ ΤΗΝ ΙΤΟΡΙΑΝ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 160 ΚΑΙ ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ 161 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΕΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Γ. ΛΑΜΨΙΔΗ 1993 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΥΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΗ Ν ΕΛ. ΜΟΝΟΓΙΟ- 163 ΓΛΩΗ ΜΟΚΟΒΗ ΝΙΚΗ Η ΓΛΩΑ Ω ΑΞΙΑ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ GUTENBENG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ GUTENBENG ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΑΙ ΓΛΩΑ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 167 ΙΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΙΚΟΥ ΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΟ Γ. ΚΟΡΔΑΤΟ GUTENBENG 1994 ΜΠΟΥΚΟΥΜΑ ΝΗ ΤΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΓΛΩΙΚΟ Ν. ΦΩΚΑ ΕΡΜΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΆΓΓ. ΒΛΑΧΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΕΙ ΤΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟΥ 171 ΥΜΕΩΝΟ ΜΥΡΤΙΔΗ 1968

11 172 ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΗ ΙΩ. ΚΑΚΡΙΔΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΥΝΘΕΗ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗ ΝΕ ΓΛΩΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ 174 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΟΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΗ ΚΑΤΑΝΙΩΤΗ ΟΙ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Μ. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟ ΔΙΦΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΜΟ Γ. ΚΟΡΔΑΤΟ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑ ΝΗ ΤΟ ΓΛΩΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗ ΙΛΛΗ Θ. ΚΩΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ. ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΥ ΤΙΛΠΕΡΟΓΛΟΥ ΟΔΗΓΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΊΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ ΧΡ. ΧΡΗΤΟΥ ΓΛΩΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Κ. ΑΜΑΝΤΟ ΜΥΡΤΙΔΗ 1964 Χ. 182 ΕΙΚΟΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΕΙΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ 1930 ΛΟ Δ. ΦΡΑΝΤΖΕΚΑΚ 183 ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛ 1928 ΤΕΥΧ: Α,Β Η- ΚΑΪΤΑΤΖΗ Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 184 Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΙΩΝ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Θ. ΟΥΛΗ 186 Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΙ ΤΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ ΥΠΕΠΘ 187 ΕΙΗΓΗΕΙ ΕΝ ΥΝΕΔΡΙΩ Θ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΊΔΡΥΜΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1958 ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1939 Ν Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΥΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗ 1931

12 188 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΙ ΤΗ ΤΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ 1980 ΛΟ 189 ΟΔΗΓΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΒΟΛΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΕΜΜ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΕΤΡΑΚΟ ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ Ω ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΤΑΙ Γ. ΚΑΡΔΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΡΟ ΔΑΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΡΑΛΛΗ 1949 ΛΟ 193 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ Χ. ΚΑΛΙΙΑΝΟ ΥΠΕΡ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΟ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΧΟΛΕΙΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΝΑΓΩΓΗ ΓΛΩΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΧΟΛΕΙΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ 1947 Ο ΓΥΜΝΑΙΑΡΧΗ ΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΤΙΚΗΝ ΤΟΥ 198 ΑΠΟΤΟΛΗΝ Δ. ΧΑΤΖΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΙΑ ΝΕΟΤΗΤΟ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 200 ΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Λ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Γ. ΚΟΥΤΟΥΜΑΡΗ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ ΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ETYMOLOGICUM GENUINUM Ν. ΛΙΒΑΔΑΡΑ ΜΥΡΤΙΔΗ 1968 ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΑΤΗΡΙΩ 203 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1938

13 ΈΚΘΕΙ ΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΡΟ ΕΞΕΤΑΙΝ ΤΗ 204 ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ Υ ΕΚΚΛΗ. ΚΑΙ ΔΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ Μ. ΜΑΝΤΖΕΒΕΛΑ ΚΗ ΒΟΗΘΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΤΑΚΗ ΜΠΕΝΟ Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 207 ΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΜΟΥ ΙΩ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΚΑΠΝΟΥΚΑΓΙΑ 208 ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΚΑΙ ΓΛΩΑ Κ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1935 ΕΛΛ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΡ. ΟΛΔΑΤΟ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Η ΓΛΩΑ ΜΑ ( ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΟΡΙΑ ΤΗ ) 211 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΕΝΕΔΕΤΤΗ ΕΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΡ. ΠΑΘΑΚΗ 1889 ΚΟΥΟΥΛΙΝΟ 213 Η ΓΛΩΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΗ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟ Η ΕΠΙΗΜΟ ΓΛΩΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥ Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Η ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΠΑΘΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙ ΤΟΥ ΓΛΩΙΚΟΥ ΗΜΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟ Κ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ 216 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Ω ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. ΚΑΡΔΗ Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ 217 ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ ΓΛΩΗ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑ 218 ΠΑΙΔΕΙΑ 219 ΈΚΘΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΤΗ ΓΛΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ 1930 Ν. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΒΑΡΔΑΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗ Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ 1931

14 ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΕΙ ΤΗΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΑΝ ΚΑΤ' 220 ΕΠΙΤΟΜΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Κ. ΚΟΝΤΟ ΙΑΕΜΙΔΗ ΓΛΩΑ ΚΟΜΨΗ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΥΡΦΕΤΩΔΗ Κ. ΖΗΙΟ ΛΕΩΝΗ ΠΕΡΙ ΤΗ ΕΠΙΗΜΟΥ ΓΛΩΗ Χ. ΘΗΒΑΙΟ 223 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ. ΤΕΛΑΛΗ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1946 Ν Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ΡΟΠΟΥΛΟ ΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙ ΥΝΘΕΕΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΟΡΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΙΚΟΥ ΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΟ ΜΕΓΑ ΕΤΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. ΤΙΟΥΛΚΑ ΠΕΤΡΑΚΟ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΝ Κ. ΟΚΤΑΠΟΔΑ 228 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Β. ΠΑΛΙΟΥΡΑ-Ν. ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΙΒΑΞΕΒΑΝ Η 1925 ΕΤΙΑ ΠΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΜΕΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΝ Γ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ 1929 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΟΝΤΩΝ ΤΑ 230 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΗΓΗΕΙ ΕΝ ΥΝΕΔΡΙΩ Θ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 231 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 232 ΤΑ ΧΟΛΕΙ ΉΤΟΙ :ΈΝΝΟΙΑ, ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙ ΑΥΤΩΝ ΧΟΛΙΚΑ Δ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΥΝΟΔΙΝΟ 1950 Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΥΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗ 1931 ΙΩ. ΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟ 233 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΓΚΑ 234 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΓΚΑ 235 ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΓΚΑ ΙΔΕΡΗ 1917 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ΡΟΠΟΥΛΟ. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

15 236 ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΓΚΑ. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΜ,1Ο,2Ο( 2),3Ο(2),5Ο, 6Ο,7Ο 237 ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΆΛΓΕΒΡΑ ΤΟΓΚΑ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΆΛΓΕΒΡΑ ΤΟΓΚΑ ΙΔΕΡΗ 239 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΠΕΡ. ΙΑΕΜΙΔΗ 240 ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΓΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ ΔΗ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΙΩ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΤΡΙΜΗ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΆΛΓΕΒΡΑ ΤΟΓΚΑ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ 243 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΑΞΕΩΝ Ε-Τ' Κ. ΒΟΤΑΝΤΖΗ- Ε. ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛ Ο ΦΕΡΑΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ -ΤΑΞΙ Τ 245 ΦΥΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ -ΤΑΞΕΙ Ε-Τ 246 ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ 247 ΚΑΤΗΧΗΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 248 ΦΥΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ Τ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟ-. ΔΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΒΕΡΓΟ-Δ. ΒΑΝΙΩΤΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟ Δ. ΓΙΑΝΝΙΑ-Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΛΟ-ΠΕΡΑΝΤΑ- ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΦΕΡΑΙΟ ΦΕΡΑΙΟ ΙΩ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ Ο ΦΩ ΡΑΛΛΗ 249 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ- ΤΑΞΙ Ε' Κ. ΚΩΝΤΑΝΤΑ ΦΕΡΑΙΟ 250 ΦΥΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ- ΤΑΞΙ Ε- Τ' Δ. ΔΟΥΚΑ-Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΦΩ ΤΟΜ.1Ο - 9Ο

16 251 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Δ. ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ-Ν. ΠΑΡΟΥΗ ΦΕΡΑΙΟ Χ. Ν. 252 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΛΟ 253 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΩΠΗ -ΤΑΞΙ Τ' Δ. ΓΙΑΝΝΙΑ ΦΩ ΦΥΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ -ΤΑΞΙ Τ' Δ. ΒΕΡΓΟ-Δ. ΒΑΝΙΩΤΗ ΦΕΡΑΙΟ 255 ΦΥΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ ΤΑΞΙ Ε, Τ Δ. ΓΙΑΝΝΙΑ-Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΦΩ 256 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Δ. ΓΙΑΝΝΙΑ-Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΦΩ 257 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΗ ΕΛ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΤΙΑ 258 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΗ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ Ν. ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ 259 ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΦΩ 1950 ΛΟ 260 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΗ- ΤΑΞΙ Τ' Δ. ΔΟΥΚΑ ΦΕΡΑΙΟ ΦΥΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ Γ. ΒΛΕΑ ΦΕΡΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΙΤΟΡΙΑ Δ' ΤΑΞ ΕΩ Κ. ΒΟΤΑΝΤΖΗ- Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΟ ΦΕΡΑΙΟ 263 ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΑΞΙ Τ'- Δ. ΔΟΥΚΑ ΦΕΡΑΙΟ ΦΥΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ Ε-Τ' Δ. ΒΕΡΓΟ-Δ. ΒΑΝΙΩΤΗ ΦΕΡΑΙΟ 265 ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ 1932 ΛΟ 266 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΛ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΕΤΙΑ ΛΟΥ 267 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΑΞΕΩΝ Ε-Τ' Δ. ΔΟΥΚΑ- ΤΡ. ΓΑΚΗ ΦΩ ΦΥΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ Τ' Γ. ΒΛΕΑ ΦΕΡΑΙΟ 1955

17 269 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΩΠΗ -ΤΑΞΙ Τ' Δ. ΓΙΑΝΝΙΑ ΦΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗ- Ι. ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛ Ο ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΑΔ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΟΛΩΝ Δ. ΚΟΥΪΜΟΥΤΟΠΟΥ ΛΟ Μ. ΑΛΙΒΕΡΟ ΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 275 ΓΛΩΙΚΑ ΓΥΜΝΑΜΑΤΑ 276 ΠΛΑΤΩΝΟ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 277 ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ ΧΡ. ΛΩΛΟ ΧΡ. ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ-Ν.Κ ΕΛΕΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ- ΧΡ. ΕΝΙΛΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1910 Ο.Ε..Β 1949 ΡΑΛΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Α' ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΙΩΝ Γ. ΜΕΓΑ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΜΑΤΑ ΑΡΗ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΙΚΗ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΙΟ- ΜΟΚΟΒΗ- ΠΡΟΒΕΛΑΚΗ- ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΡΕ ΚΑΙ ΛΥΠΕ ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΩΝ Τ. ΜΑΝΕΗ Μ. ΒΑΙΛΕΙΟΥ 1946

18 284 ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΝ ΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ Χ. ΠΟΥΛΙΟ 285 ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Κ. ΝΕΤΟΡΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ ΔΗ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔ ΡΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΗ ΠΑΠΑΠΥΡΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΑΜΑΚΗΝΟ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Ο ΡΟΒΙΝΩΝ ΚΡΟΥΟ ΕΝ ΤΗ ΝΗΩ ΑΥΤΟΥ Β. ΕΚΟΠΟΥΛΟ Ο ΚΑΔΜΟ ΠΑΤΡΑ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΡΑΛΛΗ 1930 ΛΟ 290 Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΕΝΗ -ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΒΙΓΓΑ ΝΑΥΠΛΙΟΝ Ο ΕΡΗΜΙΤΗ 292 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ -ΑΝΑΓΝΩΜΑ Τ ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 293 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΕ ΔΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΑΝΘ. ΚΑΛΟΤΥΠΗ Β. ΤΙΡΙΜΠΑ 294 ΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ Κ. ΚΑΤΑΙΒΑΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟ ΧΡΗΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΥΜΒΟΛΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟ. ΒΙΓΓΑ ΝΑΥΠΛΙΟΝ Η. ΔΙΚΑΙΟ Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ΡΟΠΟΥΛΟ Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΥΛΑΤΟ Γ. ΚΑΜΠΑΗ 1889 ΗΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΦΡΙΞΟ- ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε. ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ 298 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΑ ΧΟΛΕΙΑ Κ. ΚΟΥΜΑ Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗ Χ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

19 299 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠ/ΕΩ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1921 Ν 300 ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΚΗΕΙ Ε. ΓΑΛΑΝΗ ΙΩ. ΝΟΤΑΡΑ ΤΟ ΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΕΙ ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ- Λ. ΠΑΠΑΒΡΑΝΟΥΗ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΜΑΤΑ ΑΡΗ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛ Ο ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ ΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 305 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠ/ΕΩ ΦΙΛ. ΤΕΦΑΝΑΚΟ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1913 Ν Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ ΒΟΛΑΚΗ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΗΡΟΔΟΤΟ ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Κ. ΚΟΜΑ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑ Ο-Ω Δ. ΓΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΕΙΑ Α-Θ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΕΙΑ Ν- Π- Ρ- Δ. ΓΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Η ΚΑΛΗ ΜΗΤΗΡ. ΒΙΓΓΑ ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΕΙΑ ΑΡΓ. ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΙΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙ. ΚΑΙ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΤΑΕΩ ΑΝΔΡΟΥΤΕΛΛΗ Κ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΜΑΤΑΡΙΟΝ Κ. ΚΟΜΑ Χ. ΑΛΙΒΕΡΟ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟ ΒΙΟΙ ΕΡΡ. ΚΑΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1926

20 317 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΗ ΚΡΥΓΕΡΟΥ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟ Χ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΧΡΙΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-. ΛΑΓΟΠΑΤΗ Ο.Ε..Β ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟ ΒΙΟΙ ΕΡ. ΚΑΗ Ο.Ε..Β ΚΙΚΕΡΩΝΟ ΛΟΓΟΙ- ΟΒΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΕΙ ΖΑΦ. ΦΡΑΓΚΙΚΟ Ο.Ε..Β ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΤΗ ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΕΩ ΚΥΡ. ΚΟΜΑ Ο.Ε..Β 1940 ΙΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ- 322 ΙΩ. ΙΔΕΡΗ 1939 ΧΡΟΝΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 323 ΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΔΑΜΑΚΗΝΟ 324 ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΕΙΑ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΗ Γ. ΑΚΚΑΡΗ Ο.Ε..Β ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΑΤΑΙΟΥ Ο.Ε..Β ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΗ ΙΤΟΡΙΑ Β. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ Ο.Ε..Β ΑΝΑΓΝΩΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΦΟΚΛΕΟΥ ΟΙΔΙΠΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟ ΕΙ. ΧΟΛ. : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Ο.Ε..Β ΑΝΑΓΝΩΤΙΚΟΝ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΥΡ. ΚΟΜΑ Ο.Ε..Β ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΤΗ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΑΤΑΙΟΥ Ο.Ε..Β ΟΦΟΚΛΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙ. ΧΟΛ. : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Ο.Ε..Β ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΕΙ. ΧΟΛ. :Θ. ΤΑΥΡΟΥ-Φ. Ο.Ε..Β 1945 ΒΟΥΒΟΥΝΗ 334 ΔΗΜΟΘΕΝΟΥ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ ΕΙ. ΧΟΛ.: ΚΥΡ. ΚΟΜΑ Ο.Ε..Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ Ν. ΡΩΗ 336 ΗΘΙΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε ΚΑΛΟΓΕΡΑ Μ. ΒΑΙΛΕΙΟΥ

21 337 ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟ ΜΕΘΟΔΙΚΗΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ 338 Η ΙΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗ ΕΛΛ. ΓΛΩΑ ΚΑΙ Η Ν. Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ 339 ΙΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΕΩ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Η. ΤΑΤΟΜΟΙΡΟ ΔΙΑΥΛΟ ΕΚΘΕΕΙ ΙΩ. ΠΟΥΛΛΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ Δ. ΤΟΥΡΑΚΗ 342 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 343 ΗΡΟΔΟΤΟ ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ 344 Μ. ΚΙΚΕΡΩΝΟ Ο ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΤΕ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟ ΛΟΓΟ 345 ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙ. ΧΟΛ.: ΚΥΡ. ΚΟΜΑ ΕΙ. ΧΟΛ.: ΚΥΡ. ΚΟΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΒΙΑΓΚΙΝΗ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΚΟΥΟΥΛΙΝΟ Ε. ΒΑΓΙΟΝΑΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΤΟΡΙΑ ΑΔ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΥΓΧΡΟΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΕΩΝ Φ. ΜΠΟΥΖΑΝΗ 1962 ΕΠΙΜ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙ 348 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ 1985 ΓΙΑΚΟΥΜΗ Α ΔΟΥΚΑ 349 ΙΤΟΡΙΑ ΤΗ Ν. Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΙΤ. ΚΑΨΙΜΑΛΗ- ΜΑΛΟΥΧΟΥ 350 ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΜΑΔΕ ΘΕΜΑΤΩΝ "ΖΥΜΗ" Κ. ΡΕΚΟΥΜΗ ΤΡΑΓΓΑΛΟ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ ΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΩΛΟ Μ. ΘΕ/ΝΙΚΗ 1988 ΜΠΟΥΝΑΚΗ 352 ΚΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ STEWART SHAPITO Κ. ΔΡΟΟ-Δ. ΠΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Ν. ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 1934

22 354 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΙ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΗ Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡ. ΓΥΜΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΟ ΕΚΘΕΕΩΝ ΜΕΤΑ 120 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ. ΚΟΜΙΝΗ 357 ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΖΟΜΠΟΛΑ ΤΥΠΟΚΑΛΛΙΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΙ Β. ΤΙΡΙΜΠΑ ΤΟΥΦΕΞΗ ΛΑΡΙΑ ΠΩ ΔΙΔΑΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΠΑΠΥΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗ Η ΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Δ. ΤΙΡΙΜΠΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΕΙΡ. ΠΡΑΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙ ΕΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ν. ΕΛΕΟΠΟΥΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΗ 364 Η ΧΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΔΟΕΩ ΕΝ ΤΩ ΓΥΜΝΑΙΩ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΙΩ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΥΚΑ-Ν. ΚΟΝΟΛΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΤΟ 24ΩΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ 1949 ΧΡ. ΤΑ ΘΡΗΚΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ. 367 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ Ε, Τ' ΤΑΞΕΩ ΛΟ ΙΩ. ΙΔΕΡΗ 1939 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 368 ΓΥΜΝΑΙΟΥ Υ.Ε.Θ 1931 ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΩΝ ΥΝΕΔΡΙΩΝ 369 ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩ ΤΕΦΑΝΑΚΟ 1927 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 370 ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΕΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΙΝ ΑΥΤΗ Β. ΤΙΡΙΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΑΝΑΓΟΡΕΥΙ ΕΙ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥ Β ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ Ν. ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ 1973

23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΩΝ Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΩ Ε' 372 ΕΚΠ/ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 373 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΓΥΜΝΑΙΩΝ 374 ΥΜΒΟΛΗ ΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΜΟΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΟΡΙΑΝ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΩ Υ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΩ. ΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 1938 ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1968 Ν ΙΔΕΡΗ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Δ. ΤΙΡΙΜΠΑ Χ. ΥΝΟΔΙΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Β. ΤΑΤΑΚΗ ΑΤΗΡ Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ- ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ 377 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΚΘΕΕΩΝ 1949 Μ. ΤΟΥΡΗ ΔΗ ΧΡ. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΟ 379 ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ P CONRAD Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΩ. ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙ Τ, ΠΑΡΙΗ Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 382 ΚΑΤΑΤΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΕΩ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΤΥΛΙΩ ΓΥΜΝΑΙΟΥ 383 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛ Ο 384 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ Ν. ΧΟΡΤΑΚΗ ΗΛ. ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Η ΤΡΙΠΟΛΗ 1932 Δ. ΖΑΜΠΟΥΚΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ΜΙΑ ΔΑΚΑΛΑ ΑΛΒ. ΙΩΑΝΝΟΥ Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΔΙΔΑΚΗ GILBERT HIGHET Ε. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΙΚΑΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΡΟΠΕ, ΕΝΤΡΟΠΕ, ΕΚΤΡΟΠΕ Γ. ΠΑΝΟΥΗ ΑΚΚΟΥΛΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 388 ΤΟΧΑΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΤΙΑ

24 389 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ROBERT BROWNING 390 ΑΙΜΙΛΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗ ΙΩ. ΙΑΚ. ΡΟΥΩ 391 ΧΑΡΙ- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΑ Ν. ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 393 ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΟΥ-ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΟ ΧΡΗΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΧΟΛ. Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΚΟΡΟΜΗΛΑ Δ. ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΛΙΖΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΔΕΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΟΡΟΜΗΛΑ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΝ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙΝ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΟ 396 ΤΟ ΕΛΛ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΑΡΗ 397 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΤΟ ΓΙΟΧΑΛΑ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ -ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟ GUTENBERG 1983 ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1980 Ο. Ε.. Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΑ- ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α ΤΙΤΟ ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ 399 ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΚΑΙ ΧΡΙΤΙΑΝΙΜΟ ΗΛΙΑΔΗ ΠΑΤΙΛΙΝΑΚΟ ΤΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡ. ΠΑΠΑΡΙΖΟ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 1989 ΛΟΓΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗ Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΔΗ 1882 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΑ ΑΦΟΙ 402 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΌΛΓΑ ΔΑΙΟΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ 2005 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΠΟΤΥΠΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΕΙ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ ΆΓΓΕΛΟ- Ο ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΚΑΛΟ ΤΗ Τ. 403 ΟΞΦΟΡΔΗ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟ ΜΥΡΤΙΔΗ 1957

25 404 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΕΛ. ΓΙΑΝΙΔΗ ΕΤΙΑ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΑΛΗ ΔΙΖΕΛΟ ΠΑΠΑΖΗΗ 1976 Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΤΗ ΓΛΩΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙ 406 ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡ. ΦΡΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1972 Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΗ 407 ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΛ. ΝΙΚΗΤΑ 408 ΓΡΑΠΤΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΙΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ ΘΕΟΔ. ΠΑΑ ΩΤ. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Υ 1950

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Νεοελληνικά αναγνώσµατα : δια την ΣΤ τάξιν Γυµνασίων παλαιού τύπου / Νικ. Κοντοπούλου, Γ. Καλαµατιανού, Μέλη Νικολαϊδη κ.α. Εν Αθήναις : ΟΕΣΒ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ENGLISH AND AMERICAN 1 A.DELIKOSTOPOULOS IDIOMS H-691 ΑΘΗΝΑ 1962

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ENGLISH AND AMERICAN 1 A.DELIKOSTOPOULOS IDIOMS H-691 ΑΘΗΝΑ 1962 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ENGLISH AND AMERICAN 1 A.DELIKOSTOPOULOS IDIOMS H-691 ΑΘΗΝΑ 1962 2 ACHILLE G. LAZAROU L'AROUMAIN ET SE ROPPORTS AVEC LE GREC K-6030 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 1982 ΜΟΡΦ. ΙΔΡ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ROBINSON ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1982 UNESCO 1963

ΔΙΟΝ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 1982 ΜΟΡΦ. ΙΔΡ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ROBINSON ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1982 UNESCO 1963 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ 1982 2 ΠΥΡΡΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΤΡ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ 1972 3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ.

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. 0002 250, Εκδοτικός οίκος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΜΠΟΥ ΠΩΛ ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥΜΠΑΡΥ (VIE ROMANCEE), 1944, σ. 82, 0003 ελεύθερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤA ΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 5 Σεπτέμβριος 2009 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΥΛΨΡΙΝΑ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 1954 Έτος γέννησης 1972 Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου 1978 Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής/σμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών πουδών/νεότερο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 11:00 Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Β Μέρος: 11:00 Κυριακή 21 Απριλίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 10 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï

HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Ï È apple ÓÈ Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï A HNA 2011 Εντός του Ιουνίου θα λειτουργήσει ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, στη διεύθυνση: www.retsasbooks.gr ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΡΕΤΣΑΣ Άστιγγος 6 Μοναστηράκι

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες

Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες 4 Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται υλικό ανάρτησης Το Αλφάβητο ISBN.: 978 960 6738 47 0 Διάσταση αφίσας 70x100 εκατοστά. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ISBN.: 978 960 6738 40 1 Διάσταση αφίσας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Τόπος Εκδότης Χρόνος

Τίτλος Τόπος Εκδότης Χρόνος Τίτλος Τόπος Εκδότης Χρόνος ΑΓΙΑΣΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣΩ 1997-1999 Ελλιπές ΑΓΙΑΣΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣΩ 2001 Ελλιπές ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΘΙΑΓΕ 1996 Ελλιπές ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευστράτιος Βαχάρογλου

Ευστράτιος Βαχάρογλου Η ηθική διαπαιδαγώγηση των αγοριών και κοριτσιών τον 19 ο και αρχές 20 ού αιώνα µέσα από εγχειρίδια Ηθικής και Παιδαγωγικά κείµενα: µία πρώτη προσέγγιση I. Εισαγωγικά Ευστράτιος Βαχάρογλου Η ηθική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 6 Ιανουάριος 2010 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 1 Απριλίου 2012 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων")

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως των Παίδων) 1/94 2/94 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, κατά μετάφρασιν ελευθέραν Ηλία Ι. Οικονομόπουλου BERTHET (ELIE) με εικόνες εντός κειμένου, δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Ηλιού-Πολέμη 1894.284],

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 526 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Κ-10446 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ 1999 532 ANTON JOHN ΑΡΚΑΔΙΚΑ,ΟΜΙΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iαν. 2007) 1 3 ο ς K Y K Λ O Σ Ι Α Ν Ο Υ Α P I OΣ M Α P Τ ΙOΣ 2 0 1 1 EΛEYΘEPO

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iαν. 2007) 1 3 ο ς K Y K Λ O Σ Ι Α Ν Ο Υ Α P I OΣ M Α P Τ ΙOΣ 2 0 1 1 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iαν.

Διαβάστε περισσότερα

ºáôÀìïçï óøïìéëñî âïèõèíàôöî

ºáôÀìïçï óøïìéëñî âïèõèíàôöî ºáôÀìïçï óøïìéëñî âïèõèíàôöî 2013-2014 Λυκείου Γυμνασίου ημοτικού Σεπτέμβριος 2013 ïçïôåøîýá áéäéëþ âéâìýï EPIEXOMENA KATA O OY ªøïìéëñî μïèõèíàôöî ( ùëåýïù, ùíîáóýïù, èíïôéëïà) ïçïôåøîýá áéäéëïà âéâìýïù

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Από το 10 ο αιώνα µ.χ. ως το 1922. Μάιος 2008 Στους φίλους (Σπαρταλήδες) Αντώνη Βάσο και Χάρη Παναγιώτης (Αιτωλός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ ΤΟΜΟΙ 1 ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Θ.ΠΕΤΣΑΛΗΣ -ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1964 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΠ.ΜΕΛΑΣ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3 Ο ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ»

Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ ΤΑΒΑΝΙΩΤΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1878 ΑΘΗΝΑ 1964). Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εκδόσεων 2011

Κατάλογος εκδόσεων 2011 Κατάλογος εκδόσεων 2011 Εκπαιδευτικά βιβλία Προδημοτική Εκπαίδευση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Επιστημονική Κατάρτιση Παιδική Λογοτεχνία και Graphic Novels

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2013 Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε ως διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 16 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΡΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα