ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εισαγωγή Οι παρακάτω προτάσεις στηρίζονται στις εισηγήσεις μελών των 2 τομέων και στην κριτική επανεξέταση του υπάρχοντος κυβερνητικού προγράμματος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Εθνικής Αντιπρότασης). Κεντρικές ιδέες του παρόντος σχεδιασμού είναι η απλοποίηση, η ορθολογική οργάνωση (π.χ. με τη διοικητική υπαγωγή όμοιων τομέων ή φορέων στην ίδια προϊσταμένη αρχή), αλλά και το εύληπτο των προτάσεων. Μια άλλη βασική αρχή που διέπει τις παρούσες προτάσεις είναι η εξαίρεση σημείων της Εθνικής Αντιπρότασης που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διατύπωση ενός αυτοσυνεπούς πολιτικού λόγου. Τέτοια ενδεικτικά είναι: 1. η δημιουργία πλήθους νέων ειδικών και γενικών γραμματειών (έργων, διαφάνειας έργων κτλ) που έρχονται σε αντίθεση με τη διακηρυγμένη θέση του Κινήματος για κατάργηση τους. 2. η πρόσληψη μετακλητών σε θέσεις ευθύνης χωρίς ειδικά προσόντα. Π.χ. η δυνατότητα διορισμού απόφοιτου λυκείου ως Διευθυντή Γραφείου Υπουργού. Η ήδη προταθείσα 1 σύσταση ενιαίου υπουργείου «Εσωτερικού Έλεγχου» βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Αντικειμενικές όμως συνθήκες όπως: 1. το υπερβολικά μεγάλο εύρος νέων αρμοδιοτήτων (π.χ. έλεγχου ακόμη και έργων του Δημοσίου) που του δίνονται 2. η ανάγκη συνδυασμού πραγματικά συναφών τομέων (π.χ. Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης) επιβάλλουν την αναδιαμόρφωση της αρχικής πρότασης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και αντ αυτού τη δημιουργία Υπουργείου «Εσωτερικών Υποθέσεων». To Υπουργείο «Εσωτερικών Υποθέσεων»: 1. Θα περιλαμβάνει τα σημερινά υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλ. Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, πραγματώνοντας την ανάγκη μείωσης των θέσεων πολιτικού προσωπικού. 2. Θα στηρίζεται σε ένα ρεαλιστικό οργανωτικό σχήμα, λαμβάνοντας υπ όψη τις πραγματικότητες της Δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε αυτό να γίνεται και εύκολα αντιληπτό από την κοινή γνώμη. Με βάση τα παραπάνω το νέο υπουργείο θα έχει 5 Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς (ΕΔΤ): 1. Γενική Επιθεώρηση Δημοσίων Υπηρεσιών: σε αυτήν την υπηρεσία (όχι σε μονοπρόσωπο όργανο, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) θα 1 Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Αντιπρόταση» 1

2 υπάγονται όλα τα Σώματα Επιθεώρησης και Έλεγχου (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ κτλ), εκτός βέβαια εκείνων που η κύρια αποστολή τους δεν αφορά στον έλεγχο του Δημοσίου, αλλά ιδιωτών ή επιχειρήσεων (ΣΕΠΕ, ΣΔΟΕ κτλ). 2. ΕΔΤ Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων: θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση εκλογών δημοψηφισμάτων οποιουδήποτε είδους. Επίσης, θα είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και, ιδιαίτερα, για την καλή χρήση της κρατικής επιχορήγησης. Στόχος είναι η αποφυγή φαινομένων υπέρμετρης δανειοδότησης που δημιουργούν τις γνωστές εξαρτήσεις από τις τράπεζες, αλλά και κατασπατάλησης πλουτισμού από συγκεκριμένα πρόσωπα που ελέγχουν τις κρατικές επιχορηγήσεις. 3. ΕΔΤ ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: θα διαθέτει τις σημερινές αρμοδιότητες εποπτείας και χρηματοδότησής τους. 4. ΕΔΤ Δημογραφικής Πολιτικής και Νόμιμης Μετανάστευσης: θα καθορίζει την ακολουθούμενη στρατηγική για την αντιστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του Έθνους. Ταυτόχρονα, θα μεριμνά για την τήρηση της νομιμότητας σε σχέση με τους αλλοδαπούς που έχουν λάβει άδεια διαμονής στη χώρα και βέβαια θα εφαρμόζει το νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (βλ. πιο κάτω). 5. ΕΔΤ Δημόσιας και Ηλεκτρονικής Διοίκησης: θα έχει όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητες του σημερινού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κομβικά σημεία του υφιστάμενου προγράμματος (Εθνικής Αντιπρότασης) Σημεία που μπορούν να διατηρηθούν είναι τα ακόλουθα: Σύσταση Κυβερνητικού Οργάνου για τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, την εκπόνηση δημογραφικού σχεδιασμού και την παρακολούθηση των δημογραφικών δεικτών (βλ. σχετικός ΕΔΤ). Καθιέρωση νέου, πραγματικά Ενιαίου Μισθολογίου πλην περιορισμένων ειδικών περιπτώσεων (Δικαστικοί Στρατιωτικοί Σώματα Ασφαλείας), όπου δημόσιοι υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και τα ίδια καθήκοντα θα αμείβονται το ίδιο. Εδώ πρέπει να γίνει η απαραίτητη διευκρίνηση πως το νέο μισθολόγιο θα περιέχει 2

3 ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με βάση την ατομική τους επίδοση. Καθηκοντολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων με αναλυτική περιγραφή των διάφορων τύπων θέσεων εργασίας και ρόλων στη διοικητική ιεραρχία. Επανεξέταση των ανεξαρτήτων αρχών (λειτουργία, αποστολή και προϋπολογισμοί αυτών). Αλλαγή του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (βλ. και σχετική πρόταση νόμου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ). Καθορισμός μέγιστου ποσοστού μεταναστών το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο (βλ. και προτάσεις πιο κάτω). Σημείο που πρέπει να απαλειφθεί: Ένα ευαίσθητο σημείο που υπήρχε στο κείμενο δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Αντιπρόταση» και πρέπει οπωσδήποτε να απαλειφθεί είναι η «Κατάργηση Μονιμότητας» των δημοσίων υπαλλήλων για μελλοντικές προσλήψεις. Ειδικές θεματικές προτάσεις Μ. Χρυσοβελώνη - συμπληρώσεις Εθνικής Αντιπρότασης Τομέας Μετανάστευσης Διαγραφή χωρίου από την Εθνική Αντιπρόταση σχετικά με την ιεραρχημένη νόμιμη μετανάστευση (από Ευρώπη, Αμερική, Ωκεανία κτλ). Τομέας Δημόσιας Διοίκησης Νέο σύστημα προαγωγών «Fast Track» υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο θα εντοπίζει κάθε χρόνο με εξετάσεις τους πλέον ικανούς για άσκηση διοίκησης δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους και θα διαθέτει για τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης στο σύνολο της Διοίκησης (και όχι μόνο στις υπηρεσίες προέλευσης τους), 3

4 χωρίς τους περιορισμούς και τις ανεφάρμοστες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος Ραγκούση (ν.3839/2010). Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αξία διατήρησης κάθε ΝΠΙΔ (κρατικής Α.Ε, δημοτικής επιχείρησης κλπ), σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον (προστασία αυτού ή οικονομική ανάπτυξη). Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του κάθε ΝΠΙΔ βάσει αποκλειστικά ιδίων πόρων (π.χ. εσόδων από παροχή υπηρεσιών/παραγωγή αγαθών αποκλειομένων δηλαδή επιχορηγήσεων από το Κράτος ή από ΝΠΔΔ). Δημοσίευση όλων των παραπάνω μελετών στο Διαδίκτυο, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για καταργήσεις/συγχωνεύσεις οργανισμών. Για τους συγχωνευόμενους οργανισμούς, υποχρεωτική σύνταξη και έγκαιρη κατάθεση προς έγκριση στρατηγικών σχεδίων. Ο προγραμματισμός αυτός (συνήθως σε βάθος 5ετίας) είναι απαραίτητος όχι μόνο για ένα αποτελεσματικότερο, σύγχρονο management των ίδιων των φορέων, αλλά και για να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών (π.χ. μέσω της Βουλής) για την κοινωνική ωφελιμότητα των σκοπούμενων δράσεων. Κατάργηση όλων των θέσεων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και ανάληψη των καθηκόντων τους από ανώτατους, μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Καθιέρωση, πέραν των άλλων πειθαρχικών, αστικών ή ποινικών ευθυνών ως ο νόμος ορίζει, της ποινής της Δήμευσης υπέρ του Δημοσίου Ταμείου κάθε περιουσίας που αποκτάται από τα ως άνω πρόσωπα και μετά το πέρας της σχέσης των ως άνω προσώπων με το Δημόσιο, η οποία δεν δύναται να δικαιολογηθεί με βάση τα εισοδήματά του προσώπου ή της οικογενείας του (σε συνδυασμό με την επερχόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση). 4

5 Απαγόρευση προσλήψεων μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων συζύγων και συγγενών μέχρι και δευτέρου βαθμού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών που δύνανται να προσλαμβάνουν μετακλητούς δημοσίους υπαλλήλους. Τομέας Δημογραφικής Πολιτικής Λήψη σειράς μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση και αναστροφή του Δημογραφικού Προβλήματος, όπως είναι μέτρα προστασίας της εγκύου, ίδρυση επαρκών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, μηνιαία οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί και μέχρι ενηλικιώσεως εκάστου παιδιού, παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη πολύτεκνων γονέων και παιδιών πολυτέκνων με την καθιέρωση φοροαπαλλαγών. Τομέας Εκλογών - Πολιτικών Κομμάτων Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση σύσταση Επιτροπής με μέλη εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΣΔΟΕ κλπ για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των χορηγιών και της κάθε μορφής χρηματοδότησής τους, των οφειλών τους σε ΔΕΚΟ, της προέλευσης των χρημάτων που εισέρευσαν στα ταμεία τους και, ειδικότερα, της νομιμότητας των διαδικασιών της τραπεζικής τους χρηματοδότησης, από το 1974 μέχρι και σήμερα. Διεξαγωγή τοπικών - εθνικών δημοψηφισμάτων με στόχο την εφαρμογή στην πράξη της άμεσης δημοκρατίας. Ειδικές προτάσεις μελών Τομέων Στο παρόν κείμενο συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις όλων των μελών των 2 Τομέων που πληρούσαν τις εξής προϋποθέσεις: 1. Κατατέθηκαν εγγράφως. 2. Αφορούσαν θέματα εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων μας, τα οποία θα μπορούσαν να εισηγηθούν οι 2 Τομείς στο Ιδρυτικό Συνέδριο. 3. Ήσαν κωδικοποιημένες (δηλαδή συγκεκριμένες και με σαφώς θετικό χαρακτήρα, όχι δηλαδή «με τι διαφωνούμε» αλλά «τι προτείνουμε εμείς»). 4. Είχαν αυτοσυνεπές περιεχόμενο (δηλαδή δεν έρχονταν σε αντίθεση με άλλες ευρύτατα διακηρυγμένες θέσεις του Κινήματος) 5. Είχαν τόσο νομική, όσο και πραγματική βάση. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή αυτών των προτάσεων ανά μέλος: Χρηματοδότηση των ΟΤΑ από την προτεινόμενη Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων για έργα τοπικών υποδομών. 5

6 Δημιουργία μηχανισμού κεντρικού έλεγχου ευρωπαϊκών κονδυλίων (από ΕΣΠΑ, Jessica κτλ) που αφορούν τους ΟΤΑ για μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού οφέλους. (Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) Εφαρμογή της επιστολικής ψήφου των απόδημων στην πράξη, προκειμένου να ασκήσουν επιτέλους όλοι οι Έλληνες το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εθνικές εκλογές. (Ε. ΤΣΑΠΗ) Αναθεώρηση του σχεδίου «Καλλικράτης» λαμβάνοντας υπ όψιν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως νησιωτικότητα και απομόνωση ορεινών περιοχών. (Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ) Κωδικοποίηση ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε τομέα δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, με προτεραιότητα το φορολογικό δίκαιο. Υιοθέτηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα από τη Δημόσια Διοίκηση για μείωση του κόστους και ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας (Δ. ΝΑΚΟΥ) Ανάθεση του χωροταξικού σχεδιασμού και του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού στις Περιφέρειες (δευτεροβάθμιους ΟΤΑ). (Μ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ) Αλλαγή του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 1. σε τέκνο (εξ αίματος ή υιοθεσίας): για την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας κανονικά θα απαιτείται τουλάχιστον ο ένας γονέας να είναι Έλληνας πολίτης και το παιδί (αν υιοθετήθηκε) να έχει αναγνω-ρισθεί ως την ηλικία των 18 ετών 2. αλλοδαπό μετανάστη: για την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας κανονικά θα απαιτείται να είναι επί τουλάχιστον 10 χρόνια μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Ελλάδας, να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό επαρκώς, να έχει λευκό ποινικό μητρώο, να αποδέχεται τις αρχές του Ελληνικού Συντάγματος, να έχει τη δυνατότητα οικονομικής συντήρησης του εαυτού του και της οικογένειάς του χωρίς να λαμβάνει κρατικό επίδομα, 6

7 να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ελληνικού Κράτους και να αποποιηθεί την προηγούμενη ιθαγένειά του. Οι όποιες ατομικές εξαιρέσεις των ανωτέρω θα είναι δυνατές μόνο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την απονομή ιθαγένειας σε συγκεκριμένα πρόσωπα. (Χ. ΔΑΝΑΚΟΣ) Κατάργηση της συμφωνίας «Δουβλίνο 2». Έλεγχος των χερσαίων συνόρων από τον Στρατό και στην νησιωτική Ελλάδα από το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα. (Α. ΔΟΥΔΑΚΜΑΝΗΣ 2 ). 2 Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται εδώ αν και αποτελούν αρμοδιότητες άλλων τομέων, καθώς κρίνονται μείζονα προαπαιτούμενα για να υπάρξει εθνική μεταναστευτική πολιτική 7

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας. πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ

Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας. πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Μ Α. Χ Ω. Μ. Ε. 2 κ α ι 1 3 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Κ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας Το ζήτημα που αφορά στο ποιά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα