Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Το θέμα της ενοικίασης των προσόδων στην περίοδο του 1821 και στις πρώτες δεκαετίες του ελεύθερου κράτους δεν έχει, άπ' όσο γνωρίζω, απασχολήσει συστηματικά τους ερευνητές. η διερεύνηση του θα μπορούσε, όπως νομίζω, να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση βασικών προβλημάτων της νεοελληνικής κοινωνίας, π.χ. της φορολογίας, του α γρότικού πλεονάσματος, των οικονομικών συμπεριφορών, της κοινωνικής διαστρωμάτωσης κ. α. 'Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι η αγορά προσόδων αποτέλεσε, ως την κατάργηση της, το σπουδαιότερο «νόμιμο» μέσο πλουτισμού για τις παραδοσιακές ηγετικές ομάδες. Στο σημείωμα αυτό αναζητείται η πολιτική διάσταση που έλαβε το ζήτημα των προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο. Εκτίθενται μόνον ορισμένες απόψεις η περαιτέρω επεξεργασία τους, που προύποθέτει εκτεταμένη έρευνα στο αρχειακό υλικό των σχετικών οικονομικών υπηρεσιών, θα μπορούσε να επιτρέψει συγκεκριμένες μετρήσεις των φαινομένων που εδώ επισημαίνονται. Για την ενοικίαση των προσόδων στη διάρκεια του Αγώνα οξύτατος φαίνεται ότι ήταν ô ανταγωνισμός ανάμεσα στους προκρίτους, καπεταναίους και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους. "Αν και απόλυτη, είναι ενδεικτική η παρακάτω άποψη που καταχωρίστηκε το 1833 στην 'Αθηνά: «...Τάς δημοσίας προσόδους της Ελλάδος, και πριν της επαναστάσεως τάς ενοικίαζαν οι Ισχύοντες και οι προύχοντες. Μετά την επανάστασιν όσοι εμφύλιοι πόλεμοι και εσωτερικαι ταραχαι ήκολούθησαν a i τ ί αν πρωτίστη ν είχον τον σφετερισμον των δημοσίων προσόδων, με άλλους λόγους ήτον προσοδοπόλεμοΐϊ). 1 Λίγο πριν παραδώσει την εξουσία της στον Ι. Καποδίστρια, η Αντικυβερνητική 'Επιτροπή είχε, σε πολύ χαμηλές τιμές, πουλήσει (τέλη Δεκεμβρίου 1827) τις προσόδους του Αιγαίου. 2 Ό Κυβερνήτης ακύρωσε τις πωλήσεις αυτές, αποζημίωσε τους αγοραστές και προχώρησε σε νέο πλειστηριασμό με σημαντικά κέρδη για το δημόσιο ταμείο. η Επιτροπή Οίκονομίας, που τότε συστήθηκε, ανέλαβε να επανεξετάσει το δλο ζήτημα με στόχο την αύξηση των κρατικών εσόδων. 'Αποφασίστηκε ot δασμοί και τα λιμενικά τέλη να μην ενοικιάζονται πλέον, αλλά να είσ- 1. Άρθρο του Κ. με τίτλο «Περί των Δημοσίων Προσόδων της Ελλάδος» : Αθηνά, αρ. 88, 18 Φεβρ. 1833, σ Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, τ.δ', μέρος πρώτο, εκδ. Κ. Διαμαντή, Αθήνα 1970, σ Για «ανωμαλίες» στην ενοικίαση προσόδων επί Αντικυβερνητικής 'Επιτροπής βλ. και : η επί των Εθνικών λογαριασμών Λογιστική Επιτροπή προς Καποδίστρια, 18 Νοεμ : ΓΑΚ, Γραμματεία Δικαίου, φ. 48.

2 Χ. Κ. Λούκος, η ενοικίαση προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο 371 πράττονται από κρατικούς υπαλλήλους. Το μέτρο αυτό δεν μπορούσε να γενικευτεί, για να περιλάβει και τους έγγειους φόρους, γιατί η Κυβέρνηση βασιζόταν στις προκαταβολές των ενοικιαστών για να καλύπτει τα τρέχοντα εξοδά της - δεν διέθετε άλλους πόρους ώστε να μπορεί να περιμένει το θερισμο η τη συλλογή των καρπών για να εισπράξει η ίδια τη δεκάτη και να την ρευστοποιήσει. Εξάλλου, μια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος δεν φαινόταν, τουλάχιστον άμεσα, εφικτή. Εκείνη που επιχειρήθηκε το 1830 αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. 3 Διατηρήθηκε, επομένως, το σύστημα της ενοικίασης, το όποιο και το κράτος στερούσε από βασικά έσοδα και τους φορολογουμένους επιβάρυνε με μια σειρά δυσβάσταχτων υποχρεώσεων στους ενοικιαστές: μετακόμιση των γεννημάτων για καταμέτρηση, αυθαιρεσίες στον υπολογισμό του φόρου κ.ά. Για τον περιορισμό των μειονεκτημάτων αυτών πάρθηκαν ορισμένα μέτρα : οι φορολογικές περιοχές χωρίστηκαν σε μικρότερες ενότητες ώστε το απαιτούμενο ποσό για την ενοικίαση τους να μην είναι πολύ υψηλό και να μπορούν περισσότεροι, κυρίως ντόπιοι, να διεκδικούν την αγορά προσόδων. Ό στόχος εδώ ήταν να πάψει η μονοπώληση της ε νοικίασης προσόδων από λίγα άτομα που συνασπισμένα σε «εταιρίες», «συντροφιές» η «συνεργατικές» πετύχαιναν, με τα κεφάλαια που είχαν συγκεντρώσει, να παραμερίζουν κάθε άλλον άνταπαιτητή, να κρατούν τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα και να κερδίζουν έτσι σημαντικά ποσά Αποφασίστηκε, για την καλύτερη είσπραξη τους, να πληρώνονται οι φόροι σε χρήμα και οχι σε είδος. Το νέο αυτό φορολογικό σύστημα δεν απέδωσε, γιατί σπάνιζε το μεταλλικό νόμισμα και οι χωρικοί ήταν υποχρεωμένοι, για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να καταφεύγουν στους τοκογλύφους για δανεισμό. η Κυβέρνηση αναγκάστηκε, λίγους μήνες αργότερα, να επανέλθει στο παλιό σύστημα φορολογίας. Βλ. σχετικά κυβερνητικά διατάγματα στη Γενική Εφημερίδα, άρ. 24, 22 Μάρτ. 1830, σ και άρ. 98, 13 Δεκ. 1830, σ η προοπτική να είσπράττει η Κυβέρνηση όλους τους φόρους αντί να τους πωλεί είχε δυσαρεστήσει τις ανώτερες τάξεις που κινδύνευαν να χάσουν μια βασική πηγή κέρδους βλ. Lee προς Adam, 9/21 Νοεμ : CO (= Colonial Office) 136/59/4. (οι παραπομπές στο CO και το FO γίνονται με βάση τις μικροταινίες που βρίσκονται στο ΚΕΙΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών.) για καταχρήσεις ενοικιαστών σε βάρος χωρικών βλ. ενδεικτικά : Θ. Κολοκοτρώνης προς Γραμμ. Δικαίου, 13 Φεβρ. 1830, και συνημμένα : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φ. 54 (: ό Παναγ. Παπατσώνης εξαπάτησε χωρικούς κατά τον υπολογισμό των φόρων) Κ. Ράμφος προς Καποδίστρια, 16 Μαΐου 1831 : Αρχ. Καποδ. (=Αρχείο Ιονίου Γερουσίας Τμήμα Καποδιστριακό), φ. 228 ( : οι επιστάτες Γενναίου Κολοκοτρώνη περιφέρονται με ένοπλους για να εισπράξουν φόρους, ενώ μόλις οι χωρικοί άρχισαν να θερίζουν και ούτε «αλώνια έγιναν ακόμη ούτε γεννημάτων συνάξεις»). 4. Αναγνώστης Ν. Μόστρας (Αίγινα) προς Καποδίστρια, 21 Φεβρ : ΓΑΚ, Αρχείο Βλαχογιάννη, φ. 122 Fr. Thiersch, De l' état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration, τ. 1-2, Λειψία 1833 έλλην. μετάφραση Α. Σπήλιου, τ. Α', Αθήνα «Τολίδης» [1972], σ Φαίνεται ότι τά περιθώρια κέρδους ήταν τόσο μεγάλα

3 372 Σημειώματα και μαρτυρίες Παράλληλα, εντάθηκε ό κυβερνητικός έλεγχος για να περιοριστούν οι καταχρήσεις κατά την ενοικίαση των προσόδων και κατά την απόδοση των οφειλομένων στο δημόσιο (τα χρεωστούμενα καταβάλλονταν σε 3 δόσεις). Επιχειρήθηκε, επίσης, μια πρώτη εξακρίβωση των εθνικών κτημάτων, γιατί μεγάλο μέρος τους εΐχαν σφετερισθεί ιδιώτες. 5 Δεν φαίνεται τα μέτρα αυτά να έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. οι προσφορές που δόθηκαν για την αγορά προσόδων στο τοπικό επίπεδο, με τον καταμερισμό των φορολογικών περιοχών, ήταν, τις περισσότερες φορές, τόσο χαμηλές ώστε οι οικονομικοί υπάλληλοι αναγκάζονταν να πλειοδοτούν αυτοί κατά τον πλειστηριασμό, για να αφήνουν την είσπραξη των φόρων στο δημόσιο. 6 οι διάφορες «εταιρίες» συνέχισαν να υπάρχουν. Πάντως, είναι γεγονός ότι η άγρυπνη προσπάθεια της Επιτροπής Οικονομίας να προφυλάξει τα συμφέροντα του κράτους έφερε, σε συνδυασμό με την ησυχία που εξασφάλισε το καποδιστριακό καθεστώς, σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων. οι ως τότε ενοικιαστές βρέθηκαν στην αρχή σε αδυναμία να ασκήσουν, όπως παλιά, πίεση, μέσω πολιτικών προσώπων, για διευκολύνσεις και απαλλαγές. με το νέο κυβερνητικό σύστημα που σταδιακά επιβλήθηκε αποκλείστηκαν από νευραλγικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι των ηγετικών ομάδων, ενώ στις επαρχίες τοποθετήθηκαν ως διοικητές άτομα που ήταν ξένα προς αυτές (ετερόχθονες κυρίως) και εμφανίζονταν, τις περισσότερες φορές, πρόθυμα, για να διατηρήσουν τη θέση τους, να εφαρμόσουν ως τά ακραία τους όρια τις κυβερνητικές εντολές για εξάλειψη η περιορισμό των τοπικών επιρροών. με τη νέα κατάσταση πραγμάτων ορισμένοι ενοικιαστές, κυρίως πρόκριτοι και οπλαρχηγοί που δεν διέθεταν ρευστό χρήμα για να προκαταβάλουν τις πρώτες δόσεις, αποκλείστηκαν τελείως από την αγορά προσόδων άλλοι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα με την ελπίδα να ελέγξουν και πάλι τον όλο μηχανισμό ενοικίασης νέοι, τέλος, ενοικιαστές, με τον παραμερισμό παλαιών, εμφανίστηκαν στο προσκήνιο και θέλησαν να εκμεταλλευτούν το νέο διοικητικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε για να εδραιωθούν. η διαμάχη αυτή για επικράτηση συνδέεται άμεσαμετην αυξανόμενη ώστε μερικοί δανείζονταν χρήματα με υψηλό τόκο για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αγορά προσόδων. Κατά μια πληροφορία τά κέρδη έφθαναν τα 100% βλ. Dawkins προς Aberdeen, 15/27 Ίουν : FO (= Foreign Office) 32/5/ Βλ. έγγραφο Γ. Σταύρου στη σημ Βλ. «Δημοπρασία της επαρχίας Γαστούνης. Τμήμα της Γούβας», 19 Απρ. 1830: ΓΑΚ, Έκτακτοι Επίτροποι - Προσωρινοί Διοικηταί, φ. 90. οι κάτοικοι της Γαστούνης ζητούσαν, για να μπορούν να αγοράσουν προσόδους, να πληρώνουν την πρώτη δόση του ενοικίου μαζί με τη δεύτερη βλ. έκτακτος επίτροπος Ήλιδος προς Καποδίστρια, 22 Άπρ : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 237.

4 Χ. Κ. Λούκος, η ενοικίαση προσόδων κατά την καοτοδιατριακή περίοδο 373 αντίθεση ανάμεσα στην Κυβέρνηση Καποδίστρια και την αντιπολίτευση που σχηματίστηκε εναντίον του. Το καποδιστριακο καθεστώς, όταν οι αντίπαλοι του ενέτειναν τις προσπάθειες τους για την υπονόμευση και ανατροπή του, όχι μόνον απομάκρυνε από τις κυβερνητικές θέσεις όλους όσους δεν του ήσαν αφοσιωμένοι, αλλά προχώρησε και σε μέτρα που απέβλεπαν στην οικονομική τους εξασθένηση. Ανάμεσα σ'αύτα το σπουδαιότερο ήταν η παρεμβολή ποικίλων εμποδίων στην ενοικίαση προσόδων. Αντίθετα, ευνοήθηκαν όσοι εμφανίζονταν πιστοί στην Κυβέρνηση. Από τους πρώτους που έσπευσαν να επωφεληθούν ήταν οι Κολοκοτρωναΐοι και οι συνεργάτες τους. Στην αρχή ό Καποδίστριας είχε δεχθεί με επιφυλάξεις τη σύμπραξη τους. Γρήγορα, όμως, παραμέρισε κάθε δισταγμό, όταν διαπίστωσε ότι η επιρροή τους ήταν απαραίτητη για να περιοριστούν οι αντικυβερνητικές ενέργειες των προκρίτων της Πελοποννήσου και να εξασφαλισθούν κυβερνητικοί υποψήφιοι για την Δ' Εθνοσυνέλευση. Στην κρίσιμη αυτή φάση για την εξουσία του Καποδίστρια, ό Θ. Κολοκοτρώνης ζήτησε πίστωση του δημόσιου ταμείου για να αγοράσει προσόδους ώστε «να οίκονομήση όπωσοβν το ψωμί του όσπιτίου του, και άλλων ανθρώπων του, και αξιωματικών». Ζήτησε, επίσης, να πληρώσει την οφειλή του «με διορίας μακρυτέρας από έκείνην την οποίαν δίδει ό περί δημοπρασίας νόμος εις τους λοιπούς». Έτσι, θα μπορούσε από τις εισπράξεις να καταβάλει τα χρεωστούμενα. 7 Ό Καποδίστριας δέχθηκε να δοθεί πίστωση στον Κολοκοτρώνη γροσιών, αλλά με τρόπο που δεν θα προκαλούσε παρόμοιες απαιτήσεις και από άλλους ενοικιαστές. 8 Ικανοποίησε, επίσης, αίτηση του Γενναίου Θ. Κολοκοτρώνη να καθυστερήσει την πληρωμή της τρίτης δόσης Θ. Κολοκοτρώνης (Τριπολιτσά) προς Καποδίστρια, ιδιαίτερο, 12 Άπρ : Άρχ. Καποδ., φ. 157, άρ Καποδίστριας προς Θ.Κολοκοτρώνη, 21/3 Μαΐου 1829: Άρχ. Καποδ., φ. 511, άρ. 37 Θ. Κολοκοτρώνης (Καρίταινα) προς Καποδίστρια, 2 Ίουν : Άρχ. Καποδ., φ. 157, αρ Καποδίστριας προς Γενναίο Κολοκοτρώνη, 20 Νοεμ : ΓΑΚ, Χφ. 78 (Απομνημονεύματα Γενναίου Κολοκοτρώνη), φυλλ. Δ'(= έγγραφα), ο. 80 (Α) : α... Λέγεις ότι είναι των αδυνάτων να πληρώσης εις την προθεσμίαν την τρίτην δόσιν. Τα ίδια λέγει και ό Κύρ. Κολ.ιόπουλος. Σχεδόν όλοι οι ενοικιασταί ακολουθούν τούτο το παράδειγμα. Σε ερωτώ λοιπόν πώς ημπορεί η Κυβέρνησις να παραχώρηση εις τους μεν αναβολήν της πληρωμής, και να μη παραχωρήση και εις τους άλλους, και αν χαρισθή εις όλους, πώς θα ημποοέση να απάντηση τάς κατεπείγουσας ανάγκας της επικρατείας; Έπειτα ποίον καιρόν ευρίσκεις δια να βάλ.λης την Κυβέρνησιν εις αυτήν την θεσιν; τον καιρόν, οπότε οι ραδιούργοι κινούν ούρανόν και γήν, δια να καταπείσονν τον κόσμον, ότι μεταβάλλονται εντός ολίγου τα καθεστώτα;... Ό κύριος Βλαχόπουλος [διοικητής Αρκαδίας] διατάττεται να μη Σας στενοχωρήση, και γράφοι προς την Οικονομίαν να Σας παραχωρήση

5 374 Σημειώματα και μαρτυρίες η εύνοια προς τους Κολοκοτρωναίους φαίνεται ότι ήταν ειδικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να παραχωρήθηκε και σ' άλλους, τουλάχιστον πολλούς. η πολιτική που κυρίως αποκρυσταλλώθηκε απέβλεψε στον αποκλεισμό, με κάθε τρόπο, των αντιπολιτευομένων από την αγορά προσόδων, ώστε να τους αφαιρεθεί η δυνατότητα επιρροής του γεωργικού πληθυσμού η η οποιαδήποτε συγκέντρωση χρημάτων. Ορισμένοι διοικητές είχαν κατευθύνει την Κυβέρνηση στη λήψη παρόμοιων μέτρων. Έγραψε χαρακτηριστικά ο διοικητής Καλαβρύτων Κ. Πελοπίδας ότι «ραδιούργοι» και «σπερμολόγοι», για να ανακτήσουν την επιρροή τους στους κατοίκους και να ωφελήσουν την «αισχροκέρδεια» τους, αποφάσισαν «συσσωματωθέντες» να αγοράσουν τις προσόδους των επαρχιών Καλαβρύτων και Βοστίτσας. Πρόσθεσε ότι «η αγορά των προσόδων εθεωρήθη άπ' αρχής το μόνον μέσον, το οποίον έχρησίμευσε δια την επιρροήν του λαού», και τόνισε ότι στην προσπάθεια αυτή των αντικυβερνητικών αντιδρούσαν οι «καλοί πατριώτες». 10 Αυτά γράφονταν όταν, με την αναγγελία (αρχές 1830) της εκλογής του Λεοπόλδου ως βασιλιά της Ελλάδας, οι αντιπολιτευόμενοι εϊχαν αναθαρρήσει και προσπαθούσαν να εδραιώσουν τις θέσεις τους, ώστε να αποτελέσουν το διάδοχο σχήμα. Παράλληλα, επειδή αναμενόταν πτώση του καποδιστριακού καθεστώτος, οι τιμές των προσόδων έπεσαν πολύ, όσοι χρεωστούσαν (κυρίως ενοικιαστές) στο δημόσιο ταμείο άνέβαλαν με διάφορες προφάσεις να πληρώσουν, 11 ενώ ολόκληρες επαρχίες αρνήθηκαν να καταβάλουν φόρους. όλας τάς δυνατάς ευκολίας, Δια την μεγάλην ταύτην παράβλεψιν ό ζήλος και η καλή Σας διαγωγή θέλει ανταμείψει το Έθνος με δαψίλειαν...». Επανειλημμένες ήταν οι κατηγορίες των αντιπολιτευομένων για την εύνοια που ό Καποδίστριας έδειχνε προς τους Κολοκοτρωναίους βλ. π.χ. Le Courrier de Smyrne, άρ. 120, 18 Ίουλ άρ. 124, 15 Αύγ άρ. 127, 5 Σεπτ Ό Γενναίος Κολοκοτρώνης προσπάθησε να αντικρούσει την κατηγορία ότι ευνοήθηκε από τον Κυβερνήτη στο θέμα της αγοράς των προσόδων βλ. Γενναίου Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα (Χειρόγραφον δεύτερον ), έπιμ. Έμμ. Πρωτοψάλτη, στη σειρά «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους» άρ. 2, Αθήνα 1961, σ. 65 : «...καθώς πολλών έδίδοντο μικραί προθεσμίαι με τόκον, ούτως εδόθη και προς τόν Γενναίον...». για τις ενέργειες του Δ. Πλαπούτα να μην πληρώσει στην προθεσμία της την τρίτη δόση από την αγορά προσόδων της επαρχίας Καρίταινας βλ. έγγραφο του προς Ρ. Παλαμήδη, 26 Οκτ : ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φ οι Κολοκοτρωναίοι και οι συνεργάτες τους Δημ. Πλαπούτας και Νικ. Σταματελόπουλος ήταν οι μόνοι από τους Πελοποννήσιους στρατιωτικούς που συντηρούσαν, με δημόσια δαπάνη, ένοπλα σώματα. 10. Κ.Πελοπίδας (Καλάβρυτα) προς Καποδίστρια, 26 Απρ. 1830: Αρχ. Καποδ., φ. 471, άρ. 5. με την ίδια λογική είχε ζητήσει ό Ν. Σπηλιάδης, Γραμματέας της Επικρατείας, να διορίζονται μόνο «πατριώτες» ως δικαστές βλ. Σπηλιάδης προς Καποδίστρια, 28 Φεβρ. 1829: Αρχ. Καποδ., φ. 511, άρ οι ενοικιαστές των προσόδων του 1829 χρεωστούσαν το Μάιο γρ. περίπου - βλ. Καποδίστριας, «Όδηγίαι δια την έπιτροπήν, ήτις θέλει αποφασίσει

6 Χ. Κ. Λούκος, η ενοικίαση προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο 375 Ωστόσο, πίσω από τις λέξεις «καλοί πατριώτες» θα μπορούσε, ϊσως, να ανιχνεύσει κανείς ορισμένους ενοικιαστές που με την προβολή της αφοσίωσης τους στην Κυβέρνηση προσπαθούσαν να επικρατήσουν έναντι ισχυρότερων οικονομικά ανταγωνιστών. δεν αποκλείεται, επίσης, στους οικονομικούς στόχους των «αφοσιωμένων» αυτών ενοικιαστών να συμμετείχαν και κάποιοι διοικητές. Μερικοί από τους τελευταίους, αν και η Κυβέρνηση έσπευσε να απαγορεύσει στους υπαλλήλους της να ενοικιάζουν προσόδους, φαίνεται ότι δεν σταμάτησαν, χρησιμοποιώντας αντιπροσώπους, την επικερδή αυτή επιχείρηση. 12 με αφετηρία τις παραπάνω εισηγήσεις, που, όπως φαίνεται, έγιναν και από αλλά διοικητικά όργανα, ό Καποδίστριας έδωσε τις ακόλουθες εντολές στον εκτ. επίτροπο Ήλιδος : 13 ((.Μεταξύ των ενοικιαστών, οι όποιοι παρουσιάζονται δια τάς εθνικάς προσόδους των επαρχιών, πρέπει να πρότιμούνται οι εγνωσμένοι δια τα ειλικρινή και πατριωτικά των φρονήματα διότι αν οι τοιούτοι είναι από τους άντενεργούντας [διαγραμμένο : Ιδιοτελείς και κακόφρονας], έπεται όχι μόνον να προξενήσουν άνησυχίαν κάί ταραχών εις την έπαρχίαν άλλ.ά και ζημίαν εις το ταμεϊον και δυσκολίας ανυπέρβλητους να επιφέρουν, όθεν δια να προκαταλάβωμεν τα ενδεχόμενα κρίνομεν αναγκαίον να ληφθώσι τ' αναγκαία μέτρα [διαγραμμένο : διατάξωμεν ότι, εάν δοθή τοιαύτη περίστασις] ώστε οι μέλλοντες να ενοικιάσουν τάς προσόδους οποιασδήποτε επαρχίας αν δεν είναι άνθρωποι άξιοι της όλης εμπιστοσύνης της Κυβερνήσεως, και εγνωσμένοι δια τον πατριωτισμόν των, η Κεντρική Επιτροπή δεν θέλει παραχωρήσει εις αυτούς τάς προσόδους, αλλά θέλει κάμει παντοίους τρόπους, δια να τάς ενοικιάσουν εκείνοι, οι όποιοι [διαγραμμένο : όχι μόνον δεν αποτολμούν να βλάψουν την πατρώα] αγαπούν την πατρίδα των και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της. αν δε κατά δυστυχίαν δεν εύρεθώσι τοιούτοι ενοικιασταί οριστικώς περί των διαφορών των μεταξύ των ενοικιαστών των περυσινών προσόδων, του Ταμείου και των φορολογουμένων», 8 Μαΐου 1830 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ Ό Γ. Σταυρός, μέλος της Επιτροπής Οικονομίας, ό όποιος είχε παρευρεθεί, για την προστασία του δημόσιου ταμείου, στην πώληση προσόδων σε διάφορες επαρχίες της Πελοποννήσου κατά την άνοιξη του 1829, είχε παρατηρήσει ότι ηγούμενοι, έκτακτοι επίτροποι και διοικητές αγόραζαν προσόδους. Διαπίστωσε, επίσης, ότι σε μεγάλο βαθμό είχε γίνει «καταπλάκωση» της εθνικής γης. Βλ. Γ. Σταυρός (Τριπολιτσά) προς Καποδίστρια, 2 Μαΐου 1829 : 'Αρχ. Καποδ., φ. 511, άρ. 3. Για την εκδίωξη δύο υπαλλήλων της Γραμματείας Επικρατείας επειδή αγόρασαν, παρά την κυβερνητική απαγόρευση, προσόδους βλ. Θ. Σχινάς προς Γραμματέα Επικρατείας, 3 Ίουν και Θ. Σχινάς, Ν. Λουριώτης προς Καποδίστρια, 8 Ίουν. 1829: ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 204 και 205. Περίπτωση ενοικιαστή που κατέλαβε διοικητικές θέσεις αποτελεί ό Άν. Κονδάκης - βλ. Απομνημονεύματα του στη σειρά «Απομνημονεύματα των αγωνιστών του '21» άρ. 11, εκδ. Γ. Τσουκαλά, Αθήνα 1957, σ Μαΐου 1830, σχέδιο : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 240.

7 376 Σημειώματα και μαρτυρίες από τους όποίους η Κυβέρνησις να μην εχη καμμίαν υποψίαν, τότε al πρόσοδοι των επαρχιών εκείνων δσαι κινδυνεύουν να παραδοθούν εις τάς άντενεργείας της κακοβουλίας, είναι ανάγκη να συναχθούν υπό επιστατών της Κυβερνήσεως δια λογαριασμον του ταμείου...)). Ό αποκλεισμός από την ενοικίαση προσόδων, ο μη διορισμός σε αξιώματα, η μεγάλη δυσκολία για δανεισμό 14 και η άρνηση της Κυβέρνησης να καταβάλει αποζημιώσεις για τις προσφορές τους στον Αγώνα, φαίνεται ότι είχαν οδηγήσει πολλούς προκρίτους και οπλαρχηγούς σε οικονομικό αδιέξοδο. 1δ η αίτηση του Ανδρέα Ζαΐμη να του δοθεί κυβερνητικό δάνειο φοινίκων για την αγορά προσόδων δεν έγινε δεχτή, αν και υποβλήθηκε σε περίοδο που εμφανιζόταν πρόθυμος να α ποθαρρύνει κάθε αντικυβερνητική ενέργεια. 16 Ό Αναστάσιος Λόντος στράφηκε για δάνειο στον Γ. Κουντουριώτη. 17 Σύμφωνα με μαρτυρία συνεργατών τους, οι Δεληγιανναϊοι επιδίωκαν, μέσω της εκλογής ηγεμόνα, την ανατροπή του Καποδίστρια για να εξασφαλίσουν, ανάμεσα σε αλλά, και τη δυνατότητα να «νέμονται» τις προσόδους Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ό Καποδίστριας θέλησε να εμποδίσει τη σύναψη εξωτερικού δανείου για τις ανάγκες γαιοκτημόνων της Πελοποννήσου (Λόντου, Ζαΐμη, Δεληγιάννη κ.α.) η άλλων ιδιοκτήτων βλ. Lee προς Adam, 24/6 Δεκ : CO 136/59/14 βλ. και Lee προς Adam, 17/1 Μάρτ : CO 136/60/17" πβλ. όμως: Ν. Σπηλιάδης, 'Απομνημονεύματα, τ. Δ', μέρος δεύτερο, εκδ. Κ. Διαμαντή, Αθήνα 1974, σ Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων οι όποιοι, έχοντας χάσει τά έσοδα που η οικογένεια τους εισέπραττε από τη Μάνη, είχαν φτάσει, με την άρνηση του Καποδίστρια να ικανοποιήσει τις συνεχείς απαιτήσεις τους για αποζημίωση η τοποθέτηση σε επικερδή αξιώματα, να στερούνται ακόμα και τά απαραίτητα προς το ζην. 16. Α. Ζαΐμης προς Καποδίστρια, 9 και 28 Φεβρ : Αρχ. Καποδ., φ Πβλ. τί έγραψε σχετικά ό Σπηλιάδης (ρ.π., τ. Δ', μέρος πρώτο, σ. 227 σημ. 2) : ((Ούτοι [οι ολιγαρχικοί] <V ελλειψιν χρημάτων άπήντων πολλά εμπόδια εις, τα κινήματα των. Διά τούτο ό Ζαΐμης γράφων τον Κυβερν. ζητεί πίστωσιν πενήντα χιλιάδων γροαίων δια ν' αγοράση προσόδους. Ο σκοπός του απέβλεπε δια να πορισθή χρήματα πωλών τάς όποιας ήθελεν αγοράσει προσόδους. 'Αλλ' ο Κυβερν. δεν εκρινεν εύλογον να τον κάμη την χάριν ταύτην και δια να μη τον δώση όπλα κατά των καθεστώτων, και δια να μη φανή ότι ενέδιδεν εις την αϊτησίν του δια φόβον, και δια να μη τον άφήση ν' άπατήση τους πολίτας με τάς προσόδους». Μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι ό Ζαΐμης είχε δανειστεί τάλληρα από τον Th. Gordon : «Έγγραφα κατασχεθέντα Άνδρ. Καλαμογδάρτη», στο : Β. Κρεμμυδας, «η δολοφονία του Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια», Ό Ερανιστής 14 (1977) 253 σημ. 17. Άν. Λόντος προς Γ.Κουντουριώτη, 13 Νοεμ : Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, εκδ. Γενικών 'Αρχείων Κράτους, έπιμ. Κ. Διαμαντή, τ. Γ, "Αθήνα 1969, σ. 121 : ζήτησε 600 δίστηλα με την υπόσχεση να τά επιστρέψει μόλις πουλούσε την παραγωγή σταφίδας από τά κτήματα του. 18. Κ. Μεγαλόφωνος (Ναύπλιο) προς Καποδίστρια, 6 'Οκτ : Άρχ. Καποδ., φ. 218, αρ. 53.

8 X. Κ. Λούκος, η ενοικίαση προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο 377 Τα «πατριωτικά» φρονήματα των ενοικιαστών στους οποίους θέλησε να στηριχθεί η Κυβέρνηση υποχώρησαν γρήγορα, όταν διαπίστωσαν ότι η τελευταία κλονιζόταν από την ανοιχτή πλέον (από τις αρχές του 1831) επίθεση των αντιπολιτευομένων. η Μάνη είχε στασιάσει, η Ύδρα αρνιόταν να υπακούσει, ό Τσάμης Καρατάσος επιχειρούσε να εξεγείρει τους Ρουμελιώτες στρατιωτικούς, ληστές εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου. Ό Καποδίστριας θέλησε να αποδώσει στους αντιπάλους του τη δράση των ληστών : ισχυρίστηκε ότι ό «καθ' αυτό σκοπός των μηχανορραφων υφίσταται εις το να παραλύσουν την Κυβερνησιν, και να την στερήσουν από τους χρηματικούς πόρους της. Εάν τω όντι δεν δυνηθή να σύναξη τας προσόδους του κράτους, όλα θέλουν ανατροπή, διότι δεν πρέπει να εχη τινάς μεγάλας ελπίδας εις ξένην βοήθειαν. Δια να της αφαιρέσουν λοιπόν τάς προσόδους εσήκωσαν εις τα άρματα τους λεγόμενους κλέπτας». 19 Δεν υπάρχουν, ωστόσο, ισχυρές ενδείξεις ότι η ηγεσία της αντιπολίτευσης, που βρισκόταν στην Ύδρα, υποκίνησε τα ληστρικά κινήματα. Είναι, όμως, πιθανό ότι ορισμένα άτομα, που θα μπορούσαν να είναι και ενοικιαστές και οχι κατ' ανάγκην αντιπολιτευόμενοι, να θέλησαν, με την ενθάρρυνση της ληστείας, να αποκομίσουν οφέλη οικονομικά (π.χ. τη μείωση της τιμής των προσόδων) η πολιτικά (π.χ. την απομάκρυνση κάποιου ανεπιθύμητου διοικητικού οργάνου). Γεγονός, πάντως, είναι ότι η αδυναμία της Κυβέρνησης να εκποιήσει τις προσόδους σε ικανοποιητικές τιμές 20 και η απροθυμία, με διάφορες δικαιολογίες που η συγκεχυμένη κατάσταση πρόσφερε, των ενοικιαστών να καταβάλουν τα οφειλόμενα η τις πρώτες δόσεις του 1831, αύξησε σε μεγάλο βαθμό το έλλειμμα του δημόσιου ταμείου και ανάγκασε τον Καποδίστρια να καταφύγει, για την πληρωμή του στρατού και των υπαλλήλων, στην κοπή ακάλυπτου χαρτονομίσματος και σε έκτακτες ρωσικές οικονομικές ενισχύσεις : ισχυρές ενδείξεις του αδιεξόδου στο όποιο είχε οδηγηθεί το καθεστώς. Οι ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Καποδίστρια περιόρισαν στο ελάχιστο τη δυνατότητα της κεντρικής ε ξουσίας να διαχειρίζεται τα κρατικά έσοδα. οι αντικυβερνητικοί που σχημάτισαν Κυβέρνηση τον Μάρτιο - Απρίλιο 1832 επιχείρησαν και αυτοί να ενοικιάσουν τις προσόδους με κριτήρια πολιτικά. Ωστόσο, δεν έλεγχαν παρά μόνο την πρωτεύουσα. Στην ύπαιθρο τα στρατεύματα του 19. Καποδίστριας προς Π. Αναγνωστόπουλο, 21 Μαΐου/2 Ίουν : Εθνική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων, 'Αρχείο Α', άρ Οι τιμές των προσόδων του 1831 ήταν κατά 40% μικρότερες σε σύγκριση μ αυτές του 1830 βλ. Dawkins προς Adam, 22/3 'Απρ : CO 136/605/97.

9 378 Σημειώματα και μαρτυρίες Κολοκοτρώνη, του Θ. Γρίβα και άλλων οπλαρχηγών εισέπρατταν για λογαριασμό των τους διαφόρους φόρους. Οι προσπάθειες της Αντιβασιλείας και του "Οθωνα για κάποια εκλογίκευση του συστήματος των φόρων και του τρόπου είσπραξης του θα προσκρούσουν στα εδραιωμένα συμφέροντα των ηγετικών ομάδων, οι όποιες, με θαυμαστή προσαρμοστικότητα, θα συνεχίσουν να νέμονται τις κρατικές προσόδους και υπό αυταρχικό και υπό συνταγματικό καθεστώς. Χ. Κ. ΛΟΥΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Το Ναύπλιο την εποχή της άφιξης του Καποδίστρια (1828) Χρονολόγιο Ερειπωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 18 - Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 18 - Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 18 - Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας). Χρονολόγιο 1828-1831: Καποδιστριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ.67630 1 Περιεχόμενα ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11...1 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία...1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25 Το αναπτυξιακό πλάνο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο ευημερίας στο οποίο βρισκόταν στην προ κρίσης εποχή παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας που

Διαβάστε περισσότερα

γ. Από το 1827 έως το 1908

γ. Από το 1827 έως το 1908 Γαλλίας και της Ρωσίας για την πραγματοποίηση των σχεδίων του. Όσο για τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν έχαναν ευκαιρία να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη αλλά και τη δουλοπρέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ AΠ-20160421-000238 Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ!!! ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΡΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΤΖΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 07: Χρήμα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;...2 2. Όροι πληρωμής του ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...2 3. Μεταβολή ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα!

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γίνεις ο πλουσιότερος παίκτης αγοράζοντας, ενοικιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.1.2011 2010/0207(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Τι είναι χρήμα Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αγαθά που δεν μπορούσαν να παράγουν οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό αντάλλασσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ /7501/1166/Α0014 ΠΟΛ.1133

Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ /7501/1166/Α0014 ΠΟΛ.1133 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝEΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η Κ.Β.Σ. 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Β. Γ.Γ.Π.Σ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Τι πρότεινε το πολιτικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετήρία δύο διαφορετικές πήγές προέλευσής:

Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετήρία δύο διαφορετικές πήγές προέλευσής: Ο φο ρος εισοδή ματος (τρε χων και αναβαλλο μενος) (Απόσπασμα από το βιβλίο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελλήνικά Λογιστικά Πρότυπα) Γεώργιος Ν. Κόντος Επιστήμονικός Συνεργάτής

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική Πολιτική Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική πολιτική Κυριότερη αποστολή κάθε ΚΤ είναι ο έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ Aredrk hr rk UrKr xbi r Bengali Πληρωμή του ενοικίου σας Greek Pagamento da renda Portuguese Bixinta kiradaada Somali Pago de su alquiler

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (2015) «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας.

1. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας. ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Για τις παρακάτω προτάσεις, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ερωτήσεις σχετικά με την Έγκριση επί της Αρχής και την Ελλάδα

Βασικές Ερωτήσεις σχετικά με την Έγκριση επί της Αρχής και την Ελλάδα Βασικές Ερωτήσεις σχετικά με την Έγκριση επί της Αρχής και την Ελλάδα Τελευταία Επικαιροποίηση: 20 Ιουλίου 2017 Στις 20 Ιουλίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε επί της αρχής μια νέα Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Το έργο της Αντιβασιλείας ΘΕΜΑ 1ο Α. Το Συµβούλιο της Αντιβασιλείας, το οποίο συνόδευε τον Όθωνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του εγγυητή πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τη βούλησή του να δώσει εγγύηση.

Η δήλωση του εγγυητή πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τη βούλησή του να δώσει εγγύηση. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ 7 ΤΕΥΧΟΣ 144(345) 11-2-2005 ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγύηση είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλομένους, που

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D051482/01 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D051482/01 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις Έντυπη Έκδοση Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 Επιστρέψαμε στην εποχή του γραμματίου! Του ΜΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων.

Σας αποστέλλουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων. ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Αρ.Πρωτ. 152259 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΕΣΤΙΑ 1 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ» ΚΑΙ «ΕΣΤΙΑ 2 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ» 3. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ποιος πόλεμος ονομάζεται Πελοποννησιακός: Ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Αθήνας - Σπάρτης και των συμμαχικών τους πόλεων-κρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας)

Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας) Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας) *Η ενημέρωση αυτή αποτελεί επίσης

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα