ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1282, ΤΙΜΗ 0,30 d ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΡΙΣΗ-ΛΥΣΗ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΣΤΟ ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΑΤΤΩ» Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 4 Σελίδα 7 Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΛΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ» τόνισε η προϊστάμενη του Τμήματος Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου Νέα τροπή έχουμε στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη», στην οποία ο ιερός ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Λαμίας, καθώς και οι απόγονοι του Βέρδη και άλλοι ιδιώτες διεκδικούν εκτάσεις εντός και εκτός του σχεδίου πόλης σε Περιστέρι, Πετρούπολη και Ίλιον. 3 Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σελίδα 13 Aπόψεις και Σχόλια Σελίδα 3 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 13 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 15 Σελίδα 15 Σελίδες Οι κάτοικοι καθώς και οι δημοτικές αρχές των ανωτέρω Δήμων είχαν ανακουφιστεί με την υπ αριθ. 2217/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορούσε αγωγή του ιερού ναού «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Λαμίας εναντίον του Δημοσίου, διεκδικώντας στρέμματα εντός του σχεδίου πόλης στους παραπάνω Δήμους, θεωρώντας την έκταση δημόσια. Ήρθε όμως η υπ αριθ. 4451/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία μας ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Θεωρεί ότι ο ιερός ναός με παράγωγο τρόπο απέκτησε την κυριότητα, και η έκταση υπεισήλθε στη νομή και κατοχή του, μέσω της διαθήκης της Κουτσουλέλου- Ζωντανού. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ¾ ¾» ¾ˆ ¾ˆ À ¾µ¾ ØØ ÓÌ Û Ô ÑØåÙ æ ÖÜ ÔÌØ å âþì ÕÌ ÌØÆÙÌ ÛÖ ÌÑ - ÛÖÓÓçØ Ö ÒªÛÛÖÔÛ Ú, ÌØ ÙÙæÛÌ- ØÖ ÛÖÜÚ ÔâÖÜÚ, ÖÒÒÖå ÙÛØâÝÖÔÛ ÙÌ ÑÆ Ö Ì âòó Û Û Ö Öå ÌåÛÌ ªÛ Ô ÕÌÞ ÙÓâÔ, ÌåÛÌ ß ÌØ - ÝØÖÔ ÓâÔ ý, ÌåÛÌ Æ ÔàÙÛ. ìøþ - Ù Ô ÒÖ æô Ô ÙÞÖÒÖçÔÛ ÓÌ Û Ô Ø ÙÑÌܪ Ø ÖÙ ÑØÔ ÛØÖÝå- ÓàÔ æ àú ÞÜÒÖ åûìú, ÛØ Þ ÔÆ, Ó ØÓÌÒÆ ÌÚ Ñ.Ò. ÌÔØ ÆÒÒÖ - ÙÞÖÒÖçÔÛ ÓÌ Ó Ì Ø Ñª Ñ - Þ ØÖ Ò ÙÛ Ñª Ñ ˇØÚ Ñ ÆÒÒ Ì âòó Û. ìòòö ÆÒ çø Ù Ô ÙÛ ÞàØ Æ ÛÖÜÚ Ñ ÙÞÖÒÖçÔÛ ÓÌ Û Ô Ñ ÒÒ âø Ì Ó Ô Û Ø ØÔ, Ù Ò Ñ ØÖÛØÖÝÌå Ñ ÓÌÒ ÙÙÖÑÖ- ÓÌå. ˆ ÆØÞÌ æóàú Ñ Ó Ñ Û Ö- Øå ÔâàÔ Ö Ö ÖåÖ æôû Ú ÆÔÌØ Ö, ÉØªÑ Ô Û Ô ÌÜÑ Øå Ô ÌÑ Ò ØØ- ÙÖÜÔ Ó Ñª Ì ˇÜÓå, æû Ô ÙÜÔÌ ØÓâÔÖ æ ÛÖ Þ ÖçÓÖØ Ñ Û Ñ ÛÖØˇØÓ Û ÛÖÜ ÌÒ ÙÛ6Öç Ñ Ó ÖçØ åùà æ ÛÖÔ Ó ÌØÔÛâ, ˇâÒ Ù Ô Ñ ÜÛÖå Ô åõöüô Ø Ñ æ Ñ å ÖÔÛ Ú ÙÜÞÔÆ ÑÆ- Ö Ö ÙÌÔÛæÔ Û Ú ÓÆÔ Ú ÛÖÜÚ.»ÆÒ ÙÛ ÝåÒÖ Ô ÔØÙÛÌÚ, ÙªÓÌ- Ø 120 ÔâÖ æ 20 ÌÛØÔ Ñ ÆÔà ÉØåÙÑÖÜÔ ÖÜÒÌ Æ, ÌåÛÌ Ù Ô ÉÖ ˇÖå Ñ Û Õ àóâôàô Ñ Ø Ñ Ö Ö - ÑÛØÔ, ÌåÛÌ Ù Ô Û Ò ÔÛÖçÞÖ Ñ Ø - Ñ Ö Ö åñûìú Ñ É Æ ÖÜÔ ÓÌØÖ- ÑÆÓ Û ÙÌ ˇâ ÛØ ÙÑ ØÔ. ØæÑÌ Û Ó Ò äñª ÛâÞÔ ÖÜ ßÜÞ Ø ÙÌ Ñ ßÜÞ à Ìå Ó ÑØÖçÚ Ñ ÓÌ ÆÒÖÜÚ ÓÌ 150 ÞØæÔ ØÖÜÙå ÙÛ Ô ÒÒÆ ÕÌÑ ÔØÔÛ Ú æ Û Ô ÆÛØ. Õå Ì Ô Ù ÓÌ àˇìå àú ÓÌÛÆ ÛÖÔ ˇÆÔ - ÛÖ ÛàÔ Ò ØÔ ÙÑÆÒàÔ ÛÖÜ Ìå ÖÜÚ, Û Ô ÙÑÜÛÆÒ ªØÌ Ö ÉÌÛÌ- ØÆÔÖÚ Ñ Ø Ñ Ö Ö åñû Ú ÔÆ- Ù Ú ` ÜØæ ÖÜÒÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ Ýâ- ÛÖÚ ÑÒÌåÔÌ 60 ÞØæÔ åùà æ ÛÖÔ Ó ÌØÔÛâ. íûù ÙÛÖ ØØÛÖ ÝÌÙÛ ÉÆÒ - Ø Ñ æ ÙÛ Ô ÒÒÆ ÖÜ ÖØ- ÔØˇ ÑÌ ÙÛÖ ÓÖÜÙÌåÖ ÛÖÜ. ` ÜØæ ÖÜÒÖÜ, â Õ Ô ÔâÖ Ñ Ø - Ñ Ö Ö åñûìú Ñ Ôâ Æ ÖÜ ÖçÔ ÛÖ Ìå ÖÚ ÜÛæ, ÖÒÒÖå ÌÑ ÛàÔ Ö ÖåàÔ ÙÞÖÒÖçÔÛ Ì - ÌÒÓ Û ÑÆ ÓÌ ÛÖ ˇâ ÛØÖ ÙÑ ØÔ. ÖÔÛÆ Ù ÜÛÖçÚ ÙÜÓÓÌÛÌåÞ Ô Ñ ÔàÙÛÖå Ì ÌÒÓ ÛåÌÚ æ àú Ö ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÔâÒÒ Ú Ñ Ö ØÌÒÒÆÚ. ¾ ØÌÜØ ÙÑæÓÌÔÖ ÙÛÖ ÝÌÙÛ - ÉÆÒ ÌåÞ Ô Û Ô ÌÜÑ Øå Ô ˇ ÜÓÆ- ÙÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ ÛÖÜ ` ÜØÖ- ÖçÒÌ ÖÜ»ÖÜÙÌåÖÜ ÌØÓÆÛ ÔÌÚ Ý ÖçØÌÚ, Ò ÙÛ ÑâÚ Ñ Û Ú Ôà- ÙÛâÚ ÙÑ Ò ÙÓâÔÌÚ ÓÌ ÑÖ å (``. ˇÜÓÆÓ ÙÛ ÑÆ Ó Ú ÞØæÔ Ô ÝÛ ÆÕÖÜÓÌ ÑÖ å ÉÆ ÓÌ Ñ ØÝ Æ ÙÛ Ú ØÆ ÌÚ ÛÖÜ ÛØ åôöü). æóàú, Ö ÖÚ ÌåÔ Ö Ø Ñ æ Ú; ÑÆ ÌÛ àú ÛØå ÛÖÜ ªÛ Ô ÖÜØÑå (``. ÙÛÌçà àú ÜÛæÚ Ö ÔÖçØ ÖÚ Ñ Ó ÖçØ Ú Ùå ÖÜØ ˇ ÌåÞÌ Øå ÌÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ- ). ØÆ ÖÙ Ô ÝâØÌ àú â ÔÌ ÔàÙÛæÚ æ àú Ñ Ö Û - ÉÆÛ Ú æ ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÛÖÜÚ. îû Ô ÌØ ÆÛÌÚ Ó å ÓÌ ÆÒÒÖÜÚ ÖçØÑÖÜÚ ÙÛ Ô Ñ Û ÙÑÌܪ Û - Ó Öç ÛÖÔ `ÖÜÒÛÆÔÖ ¾ØÞÆÔ çøà ÙÛÖ ¾ Üæ ÛÖÜÚ Òâ ÔÌ ÙÛÌå ÙÌ ØØ ÌØ Ùå Ú ÖÜ âñ Ô Ô ÛÖÜÚ ÌØ ÆÛÌÚ Ô ÕÌÑ Ø å ÖÔÛ ÙÛ âò ÓÌ Ö- ÛâÒÌÙÓ Ô Ø ÓÌÒÖçÔ Û ÖÜ- ÒÌ Æ ÛÖÜÚ. æû Ô âó ˇÌ Ö `ÖÜÒÛÆ- ÔÖÚ àú Ö Ø Ñ æ Ú ÓÌ ÛÖÔ Û ÉÆÛ ªÛ Ô Ûå Û Ô Ñ ˇÜÙÛâØ Ù ÛÖÜ âø ÖÜ âû ÕÌ Ô ˇ Ô ÛàˇÖçÔ. Ø æûìø ÓÌÛÆ- Ô àùì Û Ô æý Ù ÜÛª, åûìø ÛÖÔ Ø Ñ æ, ÜÛæ Ñ â àùì ÌÔÛÖÒª Ô ÛÖÜ Ñ Û ÙÑÌÜÆÙÖÜÔ ÓÔ ÓÌåÖ ÛÖ Ö ÖåÖ ÙØ ÌÛ ÓâÞØ ÙªÓÌØ ÙÛ Ô ØÖç- Ù Ñ ÖÛÌÒÌå Õ Öˇâ ÛÖ ÛÖÜÚ ÛÖÜØåÙÛÌÚ.»ÆÒ ÙÛ Ì Ì ª ÌåÞÌ ÙÛÌÔÖÞàØÌˇÌå Ö ¾ØÞÆÔ, âô Ú ÜÒ ÑæÚ, Ö `ÌŒÞ ÖÜÙÛÌØå - Ó ÖçØ ÙÌ 2 Ý ÖçØÌÚ ( Ø Ñ æ- Ñ Û ÉÆÛ ) Û Ú Ö ÖåÌÚ ÒâÔÌ àú Û Ú ÌåÞÌ ÑØÌÓ ÙÓâÔÌÚ Ö `ÖÜÒÛÆÔÖÚ ÙÛÖ ÙÌØÆ ÛÖÜ. ÖÒÒÆ ÞØæÔ ÓÌÛÆ Ó ÖÜØ ª- ˇ Ñ Ô Ñ Ö ÆÒÒÌÚ Ý ÖçØÌÚ Ô ÙÜÓ Ò ØØÙÖÜÔ ÛÖÔ ˇå ÙÖ ÙÑ ØÔ, ÛæÛÌ ÖÜ Ö Ñ Ô Ó ÛÖ ØÆ- ÝÖÚ ªÛ Ô Æ ÔàÙÛÖÚ Ñ Ö Ø - Ñ æ Ú ªÛ Ô ÓÖÔ Ñª ßÜÞ à- å Ó ÑØØÔ Ñ ÓÌ ÆÒàÔ. ¾ ÆÔÛ ÌÒ ÙÛæÚ Ñ Ó ÖçØ Ú, ÌÑ ØÖÙà Ìå ÛÖÔ ÝÛàÞæ, ÌÕ ˇÒ àóâôö, ÖÔ Øæ ÒÒÆ ÞàØ Û Û ª íòò Ô ÙÛ Ô ÌØåÖ Ö Û Ú ÖÜØÑÖÑØ Ûå Ú. ˇâÓ Û ÛàÔ âø àô ÛÖÜ ˇÌÆÛØÖÜ ÙÑ ØÔ ÙÜÔªˇàÚ Ù Û Ø ÑÆ, ØÖÑ ÒÖçÔ ÛÖ âò Ö ÛàÔ ˇÌ ÛØÔ, Ñ ˇØÚ Ñ ÛØ àû ÑÆ ÓÌ ØàÛ - àô ÙÛâÚ ÛÖÜÚ ªØàÌÚ ÛÖÜ 1821 ÛÙ ÔÛØÔ,»ÆØÑÖ» æûù Ø, Ø äùñæñ, ¾. Ô ØÖçÛÙÖ, - ˇ Ô. ÆÑÖ Ñ ÆÒÒàÔ. æò Û âø ÓÌ ÛÖÜÚ ªØàÌÚ ØÖÑ ÒÖçÙ Ô ÙÜ ÑåÔ Ù Ñ ˇ ÜÓ ÙÓæ Û Ô Ô ØÌå ÛÖÜÚ. Ì ˇ ÕÌÞÆÙà Û Ô Ö çô Ó Ú æû Ô ÉÒâ ÓÌ ÛÖ ÙÖçÉÒ ÙÓ ÛÖÜ ˇ. ÆÑÖÜ.»âÞØ ÖÜ ÓÖçÙÑÌÜ Ô Ó ÔÛªÒ æ ÛÖ ÑÒÆÓ. æóàú ÆÔÛ Ü ªØÞÌ Ø Ô æ ÛÖ âø Ö Ó ß æù ý ÑàÓà å Ú æ àú ÜÛª: ÛÜ ÆÌ Ö Û ÉÆÛ Ú Û Ô æøû Û Ú ØÆ Ñ Ú ÛÖÜ Ø - Ñ æ ÑÆ Ö ÖÜÒÌ Æ. `ÛÖ 5Ö ÞÛç Ó É åôì Ö Ø Ñ æ Ú Ñ ÛÖÔ ØÞå Ì ÙÛÖ ÕçÒÖ. - Ûå ÓÌ âøôì Ú Ó ÛÆÑ ÓÖÜ; Ì Ø Ñ Òæ ªØˇ. - åô Ô Ó ÙÌ âøôà ØÌ ØÖÜÙÖç ; ÖÜ ÓÌ Õç Ô ÙÌÚ ÌÔØ âéòì æôì ØÖ àú ªÓÖÜÔ ÙÛÖ Ó âø ÑÖ, ÌåÞ Ó ØÖÙÛÆ ÓÖÜ Ó ÛÙ ÔÆÑ Ó Ñ ØæÔ ÓÌ Ñ ÓÆ Ñ Ø Ô ÉÆÒà Ó ÖÜÑ Æ ÙÛÖ ÙÛæÓ ªØˇÌÚ Ñ ÓÌ Õç Ô ÙÌÚ. ÌÔ ÌØå- ÓÌÔÌÚ Òå Ö Ô Û ÝÆà ØÌ Ó Ò Æ- Ô.» `` : ˆÀ ¾ ` À ˆ¾ˆ` 2013» ÙÙ Ò ÖÛÌÒÌ Û Ù Ó ÔÛ ÑÖÛÌØ ÖÒ -Ò Ó Ô Û Ú ÒÒ Ú Ñ Ì Ô ÛØ Û Ù - Ó ÔÛ ÑÖÛÌØ ÖÒ -Ò Ó Ô Û Ú ÜØà Ú, Ó Ñ Ì Ô ÖÒÜ Ù ÖÜ Ö ÓÌÛ ÝÖØ ÑÖ Ñ ÌÓ Ö- Ø ÑÖ ÑÌ ÔÛØÖ Û Ú»ÌÙÖ Ì ÖÜ. Ø ÙÑÌÛ ÙÛÖÔ ÑÖÒ Ö Û Ú ÜàÔ ÙÛ ÜÛ Ñ»ÌÙÖ Ì Ö. Ô ÌÜ ÛÌØ Ù Ó ÔÛ Ñ ÖÒ Û Ú ÒÒ Ú ÓÌÛ ÛÖ Ø Ù Ñ Ô ÑÌ ÙÛ Ô ÙÛÖØ Ñ ÌØ ÖÞ Û Ú ØÖÉ Ñ Ú. ¾ ØàÛÖ Ñ ÛÖ ÑÖ ÙÜ ÓÝà- Ô ÓÌ Û Ú Ô ÙÑ ÝÌ Ú ÌÔÛÖ Ö- ÔÛ ÙÛ ÔÌÖÒ ˇ Ñ Ì ÖÞ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜ ØÜ ˇ ÑÌ Ö ÒÒ ÔÌÚ àñ Ì Ú Ü Øà ÙÛÖ `Ü ÓÝàÔ ÓÌ Û Ô Ø - ÖÙ Ö ØàÛÌ Ú Ì ÝÜ Ì Ö Û Ô àñ Û Ô ÛØ ÛÖÜ Ô Ô Ñ ÒÜ ßÌ ÙÛ»ÌÙÖ Ì Ö ˇÌ - ÙÌ Ú ØÜÙ ÌÓ ÖØ ÑàÔÑÖÓ- ÉàÔ. ÛÙ Ô Ñ ÒÜßÌ ÛÜÞ ÙÛÖÔ ÑÖÒ Ö ÛÖÜ Ñ ÔÛÖÔ Ì Ô ØÌÜ Ó ÒÜÑÖÜ ÔÌØÖÜ ØÖÙÛ - ÛÌÜÖÓÌÔÖ Ö Û ÝÜ Ù ÛÖÜ ÓÌ ÜÖ ÑØàÛ Ø. ÖÛÌ ÌÔ ÖÞà- Ø Ñ ÛÖ ÑÌ ÛÖ Ö ÝÖØÌÚ ÝÜÒÌ Ú ÖÜØ àô. ØÖÙÑÒ ˇ ÑÌ Ö ÛÖÔ ØÞ Ö Ó Ú ÝÜÒ Ú ÙÌ Ì ÔÖ Ñ Ì Ì Û ÛÖÔ ÔÛØÌßÌ ÓÌ Û Ô ÑÖØ ÛÖÜ, Û ÑØÜ Û Ú. ¾ ØàÛÌ Ú Ó ÓÌ Û ÙÜ Ü Ö ÛÖÜ Ì Ñ Û ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÌ Ì Ô ÒÖÝÖ ÉÖØÌ ÖÛÌØ. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÌÕÌÒ Þˇ ÑÌ ÙÌ ÓÌ Ò ÌÓ ÖØ Ñ Ö Ñ. Ø ÖÛÌØ Ì ÔÌ ÌÓ ÖØ ÑÖ ÑÌ ÔÛØÖ ÔÖÓ Ú ÑØ Ù ÖÜ Ñ ÙÑÒ ÉàÔ ÓÌÛ ÕÜ ÀàÓ àô Ñ Ò ÛàÔ. Ö 49 Ó. Ì Þ ÙÌ Û Ô ÔÌÕ ØÛ Ù Û Ú Ö ÛÖÜ ÖÜ Ò Ö Ù Ø. Ô ÌØ Ö Ö Û Ú Àà- Ó Ñ Ú ÜÛÖÑØ ÛÖØ Ú Ó Ò ÙÛ ÖØÌÜÖÛ Ô Ñ Û Ô ÒàÙ ÑØ Ù ÖÜ Ö Û Ú ÜÔ ÑÌÚ. ¾ Ø ÙÛ Ô ÙÓÖÚ Öˇ ÑÌ ÙÛ» ÙÙ Ò ÛÖÔ 1Ö Ó. àô Ñ Ó Ò ÙÛ Ì ÞÖÜÔ ÉØÌˇÌ Ñ Ñ Û ÑÖÓÉÌÚ.» Ø» - Ò Ô ØÜÙÌ Û Ô Ì ÙÑÖ Û Ú» ÙÙ Ò Ú. Ô ÙÜÔÌÞÌ Ì Ø ÙÌ ÙÛÖÜÚ Ù ÖÛˇÖÜÚ, ÙÛÖÜÚ ¾ÙÛØÖ ÖÛ- ˇÖÜÚ Ñ ÙÛÖÜÚ Ø ÑÖÜÚ. Ö 1347 Û Ô Ì Ò ÕÌÚ ÉÖÜÉàÔ Ñ ÔàÒ. Ø ÑÓ Û Ú ÖÒÖ- ÑÒ Øàˇ ÑÌ ÛÖ Ö 1437 Ö ÑÖÓ Ú Û Ú ØÖÉ Ñ Ú ÀÌÔÌ ÛÖÜ Ô ÖÜ Û Ô Ì Ñ ÔÌ ÛÖ ÌÜ ÛÌØÖ ÙÛØ Û àû ÑÖ ÑÌ ÔÛØÖ ÓÌÛ ÛÖ Ø Ù. Ö 1720 Ò ÛÛÌÛ Ö Ó ÔÌ ÓÌ Ò Ì Ó Ôà- Ò Ú, Û Ô ÖÔÖÓ ÖÓÌÔ ßÓ Ü ØÖ ˇ Ô ÛÖý. ˆ ÖÙÛ Ø ÕÌ Û Ú ØÞÌ Ú Û Ú ÒÒ Ñ Ú Ô ÙÛ Ù Ú Ñ Ó - Ò ÙÛ Ö Û ÖÒÌÓ Ñ ÌÓÉ Û - Ø ÛàÔ ÙÛØ Û àûàô Û Ú ØÖ Ò- ˇÌ Ø ÖÛÌØ Ö ÒÒ ÑÖÚ ˇÔ ÑÖÚ ˆÓÔÖÚ,» ÙÙ Ò àû.»ì Û ÔÖ Õ Û Ú àøü Ú ÛÖÜ `ÖÜ- Ì (1869) ÔàØ ÙÌ ÓÌ ÒÜ ÛÌØ ÑÓ. ÔÌ ÑÌ ÔÛØÖ Ö Ñ Ù Ú ÛàÔ ÒÒ ÑàÔ Ö Ñ àô. `ÛÖ ÑÖÙÓ Ö ÖÒÌÓÖ ÙÖ Ì à- ˇ ÑÌ ÛÖ 1/3 Û Ú ÖÒ Ú Ö ÛÖÜÚ ÉÖÓÉ Ø ÙÓÖÜ Ú ÛàÔ ÌØÓ ÔàÔ Ñ ÛàÔ Û ÒàÔ. ÌÑ ÌÛ ÛÖÜ 1950 ÔÖ ÑÖ ÖÓ ˇ ÑÌ Ñ Ö ÌØÓ ÔÖ Ñ Û ÒÖ Ò Øà- Ù Ô Ö Ó àùì Ú Û Ú Ñ Û - ÙÛØÖÝÌ Ú ÖÜ Ì Þ Ô ØÖÑ ÒÌ ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ. Ö 1962 ÓÌÛ ÛØ - ÑÌ ÙÌ ÑÌ ÔÛØÖ Ì ÙÖ ÖÜ ÓÌÛ Ô - ÙÛàÔ ÑÜØ àú Ö Û Ô Ò ÌØ. ` ÓÌØ ÛÖ 1/3 ÛÖÜ Ò ˇÜÙÓÖÜ Û Ú ÖÛÌÒÌ Û Ö ÓÌÛ Ô ÙÛÌÚ.» ÙÙ Ò ÙÛ Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú ÖÛÌÒÌ Ì Ô Ý Ó ÙÓÌ ÔÖ ÑÌ ÔÛØÖ ÖÒ Û ÙÓÖÜ Ñ ÓÖÜÙ Ñ Ú. Ü - Þ Ó Û Ú ÖÒ Ú Ì Ô Ö Ö- ÙÝ Ø Ñ Û Ú ÖÓ,» ØÙÌ. ˆ ØÕÌ ÌÔÌ ÛÌ Ø ÖÒÒàÔ Ù ÖÜ- àô ØÖÙà àô Ö àú:. ÜˇÌ Ú : 4Ö àô.þ, ÒÒ Ô Ú Ó Þ Ô ÑÖÚ, Ìà Ø - ÝÖÚ, ÌÕÌØÌÜÔ Û Ú. ܡÜÓÌ Ô Ú Ö» ÙÙ Ò àû Ú.»ÖØ Ú» Ì Ø: , ÞÖØÖ Ø ÝÖÚ. ÔÛÖÒÝ Ì Ø: , ØàÛÖÚ ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ÛØ Û Ú ÒÒ Ñ Ú ÓÖÑØ Û Ú. µö Ì Ý ¾ÔÛØ Ô: , Ö Û Ú. Ü ÒÖÚ»ÌÒ Ú: , ÒÒ Ô Ú Øà Ú» ÑÌ ÖÔÖÓ - ÞÖÚ. ÔÛÓÖÔ ÀÖÙÛ Ô: , Ø Ó Û ÑÖÚ Ö Û Ú. ÌØÔ ÔÛÌ Ò: , ÙÜ - Ø ÝÌ Ú Ñ ˇÖ Ö ÖÚ.» Ø ÖÜ Ú ÌÛ : , ÞÖØÖ Ø ÝÖÚ Ó ÒÌ ÛÖÜ. ÔÛØÌ ÙÑ Ò: , ÙÜÔˇÌ Û Ú. ÔÛÖÜÌ Ô ØÛà: , ÙÖÜØÌ Ò ÙÛ Ú ÙÜ Ø ÝÌ Ú. Ø Ñ ÔÛÖÔ ÌˇÔ Ú Ö- ÖÙÝ Ø ÙÛ Ú Ø ÑÛ Ø ÌÛ àú Ü Ò Û Ú ØÖÉ Ñ Ú Ñ Ô Ñ ØÜ Þˇ ÑÌ àú ÜØà Ñ ÖÒ Û ÙÛ Ñ ØàÛÌÜ ÖÜÙ ÛÖ Ì ÛÖÚ ÛÌ ÓÌ ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÒÒ Ó ÝÖØ Ô Ô Ì ÕÌ ÖÛ ÖÛÌÒÌ Ó ÖÜÙ ÙÛ Ñ Ñ Ù Ó ÔÛ Ñ Ì ÝÜØ ÖÒ Û ÙÓàÔ ÓÌÛ ÕÜ ÛàÔ ÖÒ Û ÙÓàÔ Û Ú»Ì- ÙÖ Ì ÖÜ. ØÖÙÝÌ ØÌ ÙÛÖÜÚ Ì - ÙÑÌ ÛÌÚ Û Ú Û Ô ÜˇÌÔÛ ÑÖÛ Û 26 àôàô, ÒÖÜ ÛÖ ÖÒ Û ÙÛ Ñ Ú ÑÒ ØÖÔÖÓ Ú Ñ ÌÑ Ò ÑÛ ÑÖÜ Ú ÖØÓ ÙÑÖÜÚ. Ô Ó ÖÒ Ö- ÒÜ ÉÖÜ ÌÓ Û ÔÛ ˇÌ ÙÌ Ú. ¾ ÑÌÔÛØ ÑÖÚ Û Ú ØÖÓÖÚ ÖÔÖÓ Ì- Û ÒÌàÝÖØÖÚ ˇ ÔàÔ. ÌØ Ý - Ó Ì Ô Ñ ÖØ Û Ú. Ö ß ÙÛ Úý Ì Ô Ì Ô ÛÖ ÑÖ Ò ÑÌ Ø ØàÓ Û ÙÓÌ ÔÖ ÓÌ ÒÜÑ Ô ÙÖ ÖÜ ÔÌÛ Ù Ô ÌØ Û Ý. ÛÌ ÞÌ Ó ÓÖÔ Ñ Ö ÛÌ Ù Ô ÖÒ, ÖÜ Ü ÙÑÖÒ Ó ÖØÌ Ô Ò ÙÓÖ- Ô ˇÌ Ö ÛÖÜÚ Ì ÙÑÌ ÛÌÚ Û Ú, ÜÛÖ Ó Ò ÙÛ Ì ÞÌ ÌÓ ÔÌÜ ÙÌ Ñ ÖÒÒÖÜ Ú ÙÜ Ø ÝÌ Ú. `» ¾» ` ` ¾À ` Ø ÌÔ Ù ÖÜ À ` À Ò.- : ÒÌÑÛØÖÔ Ñ ÌܡÜÔÙ : ÌØ ÙÛÌØ : À¾` ` ÙÛ Ô ¾À ` ` Ó Ú Ö Ö Ñ Û ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö ÛÖÜ `àó ÛÌ ÖÜ Ó Ú, Ù Ú ØÖÙÑ ÒÌ Ô Û Ó ÙÌÛÌ ÓÌ Û Ô ØÖÜÙ Ù Ú Û Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ ÌÑ ÒàÙ - ÌÕ àù Ó Ú ÖÜ ˇ ÔÌ Û Ô ÜØ Ñ 24 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÙÛ Ú 10:30 ÛÖ Øà, ÙÛÖ ÑÛ Ø Ö ÛÖÜ ˆ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ˇÖÜÙ ß ˇØ Öý 2ÖÚ ÖØÖÝÖÚ Ö ÖÚ ˇÔ ØÞÖÜ» Ñ Ø ÖÜ 1 (ÌÔ ÔÛ ÒÌÑÛØÖÔ Ñ Ú), Ö ÖÜ: - ÑÖßÖÜÓÌ Û Ô ØàÛÖÞØÖÔ Û Ñ Û Ó Ú. - ÖÔÌÓ ˇÖÜÔ Û Ó Û ÑÌÚ ÑØ ÙÌ Ú ÙÌ ÖÞàØ Ù ÔÛÌÚ ÙÜÔ ÌÒÝÖÜÚ Û Ú ÖØ Ú Ó Ú Ñ ÙÌ ÛØ ÛÖÜÚ. - ÓÖ Ø ÙÛÖÜÔ àø ÙÌ Ó ÑØ Ñ Ì ÖÔ ÙÜÔ ÌÒÝàÔ. - ÑÖÒÖܡ ÙÌ ÑÖ ØÛ ÓÌ ÓÖÜÙ Ñ, ÓÌ ÑÒÖÖÜÔ Ñ Û ÞÜ ÑÛÜÒÖÜØ ÖÜÚ. ØÖÜÙ Ù Ú ˇ Ó Ú àùì ÛÌØ Þ Ø.»Ì ÌÑÛ Ó Ù Ö ÛÖ.`. ¾ ØÖÌ ØÖÚ ¾ ÌÔ. Ø ÓÓ ÛÌ Ú `» À ¾ˆ À ¾`»¾ˆ ` Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 «Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση»!! Καμιά επίσημη αντίδραση, από τους υπεύθυνους του Δήμου για τους κινδύνους που εγκυμονούν στους πεζούς και ιδιαίτερα στους μαθητές και μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Περιστερίου, από τη διπλής κυκλοφορίας οδό Ηρακλέους. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» έκανε το καθήκον του, δημοσιοποιώντας το ζήτημα εκφράζοντας και την δικαιολογημένη αγωνία των κατοίκων για την ζωή των παιδιών τους!! Γκας Είναι τιμή για το Περιστέρι!! Τρεις μαθητές του 11ου Λυκείου Περιστερίου έχουν επιλεγεί να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις Βρυξέλλες, όπου θα εκφράσουν τις απόψεις τους για την Ελλάδα, οι οποίες θα ακουστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι τιμή για την πόλη μας, που απ όλη την Ελλάδα, επιλέχτηκαν τρεις μαθητές απ το Περιστέρι!! Γκας «Τσιμπημένες» οι τιμές των βιβλίων!! Οι εκδότες της Αθήνας διαμαρτυρήθηκαν και κατηγόρησαν το δήμαρχο της Αθήνας κ. Καμίνη γιατί τους έδιωξε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, απ την πλατεία Κλαυθμώνος και τους πήγε στην πλατεία δημαρχείου ή Κοτζιά όπως είναι πιο γνωστή και είχαν λιγότερες πωλήσεις κ.λπ., κ.λπ. Επειδή είμαστε από εκείνους που δεν χάσαμε κανένα παζάρι βιβλίου, όσα χρόνια λειτουργεί ο θεσμός, πιστεύουμε ότι δεν φταίει η αλλαγή χώρου, αλλά οι «τσιμπημένες» φέτος τιμές των βιβλίων. Σε εποχή σκληρής λιτότητας, εκπλαγήκαμε από τις αυξημένες, φέτος τιμές, των βιβλίων! Γκας Είναι μόνο αυτή η περίπτωση; Από την ηλεκτρονική σελίδα του «Έθνους» η παρακάτω είδηση: «ΕΠΙ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΙΚΑ: Πλήρωσε τα έξοδα της κηδείας ασφαλισμένου και συνέχισε να τον συνταξιοδοτεί Σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση, με τριετή αναστολή, καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας την κόρη ενός συνταξιούχου που συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα της, επί τρία χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο συνταξιούχος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2006 και το ΙΚΑ είχε, μάλιστα, καταθέσει, στον τραπεζικό όπου καταβαλλόταν και η σύνταξη, τα έξοδα της κηδείας. Έναν μήνα μετά -και για τα επόμενα τρία χρόνια- συνεχίστηκε κανονικά να κατατίθεται η σύνταξη, την οποία και εισέπραττε η κόρη του αποθανόντος, που είχε πρόσβαση στον λογαριασμό.» Η κόρη του συνταξιούχου δικάστηκε και θα επιστρέψει και τα χρήματα και καλώς καταδικάστηκε, ο/η υπάλληλος, που βεβαίωσε το θάνατο και ενέκρινε την πληρωμή των εξόδων της κηδείας, αλλά δεν διέγραψε από τους ζωντανούς το νεκρό συνταξιούχο θα πληρώσει; Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», έχει ασχοληθεί και σε προηγούμενες εκδόσεις του με το ζήτημα και τόνισε ιδιαίτερα ότι: «Αν δεν πληρώσουν κι αυτοί που από υπαιτιότητά τους, το ΙΚΑ απώλεσε δισεκατομμύρια, τα οποία πληρώνουνε θέλουμε δεν θέλουμε όλοι μας, το φαινόμενο δεν πρόκειται να εξαλειφθεί»!! Γκας Πρέπει να τοποθετηθεί φανάρι! Από την ημέρα που η οδός Πελασγίας έγινε διπλής κυκλοφορίας από την Κυλλήνης ως την Πλουτάρχου ο κίνδυνος συχνών συγκρούσεων των τροχοφόρων μεγάλωσε ιδιαίτερα στη διασταύρωσή της με την οδό Κυλλήνης, την οποία διέρχεται και το λεωφορείο 822 της γραμμής Αγ. Αντώνιος - Νέα Ζωή!! Θαυμάσαμε πολλές φορές τη δεξιοτεχνία των οδηγών αυτής της λεωφορειακής γραμμής, με την οποία απέφυγαν τις συγκρούσεις!! Φρονούμε ότι, πέραν του STOP πρέπει να μπει και φωτεινός σηματοδότης για να προλάβουμε τα ανεπανόρθωτα!! Γκας Άθλια η κατάσταση στα νοσοκομεία! Ένα ατυχές συμβάν σε συγγενικό μας πρόσωπο, μας έκανε να δούμε από πολύ κοντά και για πολύ καιρό την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (νοσοκομεία). Η άθλια αυτή κατάσταση δεν οφείλεται στην αδιαφορία του προσωπικού (επιστημονικού και νοσηλευτικού), αλλά στην αδιαφορία του κράτους!! Οι ελλείψεις πάμπολλες και από πού ν αρχίσουμε. Ξεκινούμε από τα πιο ευτελή. Δεν υπάρχουν λευκοπλάστ!! Δεν υπάρχουν γάντια για γιατρούς και νοσηλευτές, δεν υπάρχουν χαρτικά είδη, για να φτάσουμε και υψηλότερα. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού!!! Σε ημέρα εφημερίας στο Λαϊκό νοσοκομείο στο Παθολογικό τμήμα υπήρχαν όλη νύχτα δύο γιατροί και δύο νοσηλευτές, οι οποίοι εξυπηρετούσαν 28 θαλάμους επί 4 ίσον 112 ασθενείς συν 25 οι οποίοι νοσηλευόταν σε ράντσα!!! Ο ιδρώτας από τα πρόσωπα των δύο γιατρών και των δύο νοσηλευτών έτρεχε ποτάμι. Το τρέξιμο που έκαναν από θάλαμο σε θάλαμο και από ράντσο σε ράντσο θα το ζήλευε ακόμη και ο Βέγγος!!! Στο νοσοκομείο Θήβας, σ ένα θαυμάσιο κτίριο σε μια εξαιρετική περιοχή, οι ελλείψεις είναι τεράστιες σε όλες τις μορφές νοσηλείας, από γιατρούς, νοσηλευτές μέχρι λευκοπλάστ. «Τι ζητάτε;» μου είπαν «λευκοπλάστ μας έχει τελειώσει από καιρό»!! Το κτίριο είναι κτισμένο μ. έξω από τη Θήβα και εκτός από ένα κυλικείο δεν υπάρχει τίποτε άλλο γύρω. Για να αγοράσεις γάζες, λευκοπλάστ ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο ασθενής σου πρέπει να κατέβεις στη Θήβα!! Πέρα από αυτά το κτίριο πάσχει από εγκατάλειψη λόγω μη καλής συντήρησης και μη φανταστείτε ότι είναι παλαιό. Το τονίσαμε και στην αρχή, πρόκειται για θαυμάσιο κτίριο, που εγκαινιάστηκε και πρωτολειτούργησε το 2003! Η απορία μας, την οποία και εκφράσαμε, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να μας τη λύσει, ήταν τι σκοπό εξυπηρετεί ένα τεράστιο νοσηλευτικό ίδρυμα σε μια πόλη η οποία δεν είναι και η πρωτεύουσα του νομού, όταν στη Λιβαδειά, πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας υπάρχει ανάλογο νοσοκομείο; Από πλευράς εξοπλισμού σε ιατρικά μηχανήματα, όπως μας είπαν, το νοσοκομείο Θήβας, δεν πάσχει. Έχει τα τελειότερα, αλλά σκουριάζουν στο υπόγειο γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τα χειριστεί, γι αυτό και οι ασθενείς που χρειάζονται υπέρηχα ή αξονικές στέλνονται έξω!!! Γκας Πνίγονται με την παραμικρή βροχούλα! Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε διαβάσει στην εφημερίδα μας, τον τίτλο και το κείμενο που ακολουθεί!! Είναι ορισμένες περιοχές της πόλης μας, ιδιαίτερα αυτές που είναι προς το ποτάμι που πνίγονται -στην κυριολεξία- με την παραμικρή βροχή!!! Είναι οι περιοχές του Άη Γιάννη του Θεολόγου και Τσαλαβούτα. Αλήθεια ποιος δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος μπορεί να διαβεί πεζός τους δρόμους Μεθώνης, Κορώνης, Παπακυριαζή, Κρυστάλλη κ.λπ. την ώρα της βροχής; Τι κι αν διαμαρτύρονται κάθε λίγο και λιγάκι οι κάτοικοι; Ποιος τους ακούει; «Μιλάμε στου κουφού την πόρτα...» μας είπαν χαρακτηριστικά!! Γκας Υπάρχει πρόβλημα; Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Κ. Παπλωματά, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Περιστερίου Θ. Αρβανίτης σε συνέλευση του Συλλόγου Γονέων του 29ου Δημοτικού Σχολείου ανακοίνωσε ότι η δημοτική αρχή θα ζητήσει από γονείς και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνουν χρησιμοποιημένο λάδι που θα ανταλλάσσεται με πετρέλαιο για τα σχολεία. Τίθονται, και δικαίως πιστεύουμε, τα ερωτήματα: Ποιος θα εποπτεύει τη διαδικασία; Ποιος θα κάνει την ανταλλαγή; Γιατί γίνεται αυτό; Υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια πετρελαίου στα σχολεία ή γίνεται αυτό στα πλαίσια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης; Περιμένουμε απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Παιδείας. Μ.Μπ. Το θέμα των παράνομων πινακίδων Δεν συζητήθηκε το θέμα επιβολής προστίμων στις παράνομες πινακίδες καταστημάτων και επιχειρήσεων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μη απαρτίας. Λίγοι δημοτικοί σύμβουλοι, κι αυτοί από τη διοίκηση έμειναν ως το τέλος της συνεδρίασης μ αποτέλεσμα το θέμα να μη συζητηθεί. Μας κάνει εντύπωση διότι διαβάζουμε συχνά απόψεις παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το θέμα και έχουμε ακούσει να τίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από αρκετούς συμβούλους σχετική ερώτηση. Ήταν θέμα ολίγων λεπτών. Θα έπρεπε να παραμείνουν ως το τέλος! Από την Ε.Τ.Σ. Μ.Μπ. Σύντομα θα λειτουργήσει Έτοιμο είναι σχεδόν το Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου, που στεγάζεται στο ΚΥΒΕ. Σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια και θα λειτουργήσει, προσφέροντας στήριξη και βοήθεια σε πολλούς συμπολίτες μας. Αναμένουμε την έναρξη λειτουργίας του και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Μ.Μπ. Κλειστή η πόρτα Δεν άφησαν να εισέλθουν στο χώρο του υπουργείου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Περιστερίου για να προστατευθούν από την καταρρακτώδη βροχή και το χαλάζι που έπεφτε κατά τη συγκέντρωσή τους στο υπουργείο την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου. «Δεν μπορεί η Αστυνομία να εγγυηθεί την ασφάλεια του κτιρίου» ήταν η δικαιολογία. Θεώρησαν δηλαδή «καταληψίες» τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Και εκτός αυτού η αντιπροσωπεία δε συναντήθηκε με τον αρμόδιο υφυπουργό αν και είχε ενημερωθεί, αλλά με τη Διευθύντρια του γραφείου του. Την απαράδεκτη αντιμετώπιση ακολούθησε η απαξίωση! Μ.Μπ. Απαράδεκτο! Ο ΕΟΠΥΥ βάζει πλαφόν στις λογοθεραπείες των παιδιών. Δεν πρόκειται να καταβάλλει ούτε ευρώ επιπλέον των 15 ευρώ ανά συνεδρία ούτε περισσότερες συνεδρίες ακόμα κι αν η γνωμάτευση ειδικού γιατρού αναφέρει ότι αυτές πρέπει να γίνουν. Θα καλύπτει μόνον 15 συνεδρίες το μήνα και αμοιβή μόλις 15 ευρώ ανά συνεδρία, τη στιγμή, που, όπως γνωρίζουμε, το κόστος μιας συνεδρίας φτάνει έως και τα 50 ευρώ! Όταν μάλιστα τα περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκη λογοθεραπείας, χρειάζονται περισσότερο από 15 συνεδρίες το μήνα, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει οξύτατο πρόβλημα για μια απαραίτητη δαπάνη που οι περισσότεροι γονείς θα αδυνατούν να ανταποκριθούν! Μ.Μπ. Εισαγγελέας για τις ΜΕΘ Παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσαν οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, που οδηγούν σε αποδυνάμωση της λειτουργίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία. Λόγω της λήξης των συμβάσεων γιατρών και νοσηλευτών δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ευθύνες για κίνδυνο ανθρώπινων ζωών από την καταγγελλόμενη κατάσταση. Καθημερινά στην Αττική σύμφωνα με δημοσιεύματα, 30 ασθενείς αναζητούν θέση νοσηλείας σε ΜΕΘ και εξυπηρετούνται μόνον οι μισοί. Όπως μάλιστα επισημάνθηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, στη χώρα λειτουργούν 540 κλίνες εντατικής θεραπείας και από αυτές οι 154 είναι κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού και αναμένεται να κλείσουν ακόμη 40 έως 50 θέσεις εντατικής νοσηλείας με τη λήξη συμβάσεων των νοσηλευτών. Πρόκειται για την τρίτη παρέμβαση της Εισαγγελίας για την κατάσταση στον χώρο της Υγείας καθώς προηγήθηκαν: η εντολή για διερεύνηση των καταγγελιών που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα για τους θανάτ6ους τριών μικρών παιδιών εξαιτίας της μη λειτουργίας της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», που έχει κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού από τον Σεπτέμβριο του 2011 και ο έλεγχος για την κατάσταση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Μ.Μπ. Μέσα γλέντια και έξω... ανεργία Ιδιωτικό κανάλι ανέλαβε τη διοργάνωση της μουσικής «φιέστας», της Eurovision, με απευθείας ανάθεση από την ΕΡΤ. Και ενώ μέσα γλεντούσαν, χαρούμενοι και γελαστοί και μάλιστα την ώρα που οι πολίτες υποφέρουν κάτω από τα σκληρά μέτρα λιτότητας, απ έξω απολυμένοι και απολυμένες του ομίλου που έχει αναλάβει τη διοργάνωση, διαμαρτύρονταν για τη μη καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων από τον ιδιοκτήτη του Ομίλου. Μ.Μπ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΡΙΣΗ-ΛΥΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΣΤΟ ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΑΤΤΩ» Η μερίδα με θέμα, την οικονομική, την πολιτική και την ανθρωπιστική κρίση, την λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της και την προοπτική της επόμενης ημέρας στην Ελλάδα, διοργάνωσε η Κίνηση Ιδεών και Δράσης «ΠΡΑΤΤΩ», τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου. Ομιλητές ήταν, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννης Δραγασάκης, ο Καθηγητής Πολιτικών Θεωριών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Πρόεδρος του Δ.Σ. του «ΠΡΑΤΤΩ» Νίκος Κοτζιάς και ο δημοσιογράφος συγγραφέας Σταύρος Λυγερός. Στην κατάμεστη μεγάλη αίθουσα του ΚΥΒΕ του Περιστερίου έγινε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με «λόγια απλά και σταράτα», για την κρίση και τον δρόμο εξόδου της χώρας από την καταστροφή. Και οι τρεις ομιλητές συμφώνησαν στην εκτίμηση ότι, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, η χώρα μας οδηγείται «στον γκρεμό», με την βίαιη και ραγδαία εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του Ελληνικού λαού, την καταστροφή του παραγωγικού μηχανισμού της και την υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας, που άπτεται, μάλιστα, κρίσιμων και ευαίσθητων εθνικών θεμάτων. Ειδικότερα, ο πρώτος ομιλητής, Γιάννης Δραγασάκης, επισήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτατου δημοκρατικού αντιμνημονιακού μετώπου γύρω από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., καθώς και την πρόταξη και ανάδειξη ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, μετά Διακρίνονται ο Τ. Δαρσινός, ο Κ. Καράμπελας και ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης από την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών. Ο δεύτερος ομιλητής, Σταύρος Λυγερός, επισήμανε την ιδιαιτερότητα των επιμέρους προγενέστερων στρεβλώσεων της Ελλάδας, ως προς το βάθος της κρίσης και την Ο Σ. Λυγερός, ο Ν. Κοτζιάς, ο Γ. Δραγασάκης και ο συντονιστής Σ. Διομήδης ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω ξεκαθάρισμα των θέσεων της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε στην επόμενη εκλογική διαδικασία να υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από τον λαό, καθόσον ο δρόμος, και μετά τα μνημόνια, θα είναι δύσβατος, λόγω της καταστροφής, που έχει επέλθει ήδη στη χώρα. Ο τρίτος ομιλητής Νίκος Κοτζιάς, τόνισε την ανάγκη άμεσης δημιουργίας διακριτού στον λαό μετώπου δημοκρατικής σωτηρίας της χώρας, στο οποίο έχουν χώρο όλες οι δημοκρατικές αντιμνημονιακές δυνάμεις, με βάση ένα κοινό πρόγραμμα σωτηρίας της Ελλάδας, στο οποίο να δίδεται βάση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τους θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και στην εδαφική ακεραιτότητα και ασφάλεια της χώρας με χάραξη νέας εξωτερικής πολιτικής, που θα ενισχύσει πολύπλευρα τα διεθνή ερείσματά μας. Επίσης πρότεινε, η δημοκρατική αντιμνημονιακή κυβέρνηση να έχει έτοιμο πρόγραμμα «εκατό ωρών», εννοώντας τις πρώτες εκατό ώρες της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, στο οποίο θα πρέπει να ψηφισθούν ένα μεγάλο μέρος δημοκρατικών και φιλολαϊκών ρυθμίσεων, έτσι ώστε να υπάρξει αναστροφή της καταστροφής και αίσθημα εμπιστοσύνης του λαού σ αυτή την κυβέρνηση. Ακολούθησε πλούσιος διάλογος με τους παρευρισκομένους, που έθεσαν ερωτήματα και υπήρξαν απαντήσεις από τους εισηγητές. Την συζήτηση συντόνισε ο αρθρογράφος Στάθης Διομήδης. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν: ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Παχατουρίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Καράμπελας, ο πρώην Δήμαρχος Περιστερίου κ. Δημητρακόπουλος, πρώην βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ο πρώην βουλευτής και πρώην Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας κ. Μίχος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέας του ΔΗΚΚΙ κ. Μαντάς, μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, το μέλος του Κ.Ε. της ΔΗΜΑΡ κ. Δαρσινός, ο επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Αλέξη Τσίπρα, κ. Αλυφαντής, ο πρώην Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Παπασπύρος, ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Κυπραίος, οι Αντιδήμαρχοι Αιγάλεω κ. Τόλης και Χαϊδαρίου κ. Λιακόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Χρ. Χρονόπουλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Α. Πουλιάσης, η Ε. Κωνσταντάκου περιφερειακή σύμβουλος, ο κ. Νικολόπουλος και ο κ. Καραχάλιος από την κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, οι συνδικαλιστές κ. Κότσιας και κ. Λαγός, η Σ. Αλεξοπούλου, ο Μ. Δούναβης, ο Κ. Βλάχος, ο Ι. Ξυπνητός, η Η. Ζερβάκη κ.ά.

5 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2217/2009 ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Εφετείο Αθηνών με την υπ αριθ. 4451/2012 απόφασή του, ανατρέπει την υπ αριθ. 2217/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αποσπάσματα της οποίας ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» έχει δημοσιεύσει σε προγενέστερες εκδόσεις του, και η οποία είχε γίνει δεκτή με ανακούφιση στους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους των περιοχών Περιστερίου, Πετρούπολης και Ιλίου, οι οποίοι ζούσαν σε κλίμα αβεβαιότητας για την ιδιοκτησία τους που με κόπο και αίμα απέκτησαν. Ως γνωστόν ο ιερός ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Λαμίας διεκδικούσε έκταση πολλών στρεμμάτων, στην περιοχή την επονομαζόμενη «Πεύκα Βέρδη» από μια διαθήκη της Κουτσουλέλου-Ζωντανού του Στη διαθήκη εκείνη, η Κουτσουλέλου-Ζωντανού άφηνε στον ανωτέρω ιερό ναό την περιουσία της στη Λαμία, στο Μώλο και όπου αλλαχού ευρεθεί. Το Ποικίλο Όρος, ανήκει στην τελευταία πρόταση της διαθήκης «στο όπου αλλαχού ευρεθεί». Η περιοχή, όπως ισχυρίζεται ο ιερός ναός περιήλθε στην Κουτσουλέλου-Ζωντανού ως κληρονόμος του αδελφού της Γ. Ζωντανού δικηγόρου στο επάγγελμα, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 1889, στο κτήμα «Πεύκα Βέρδη», ιδιοκτησίας του, ύστερα από ανταλλαγή που είχε κάνει το Μάϊο του 1889 με κάποιον ονομαζόμενο Αναστασόπουλο. Η απόφαση 2217/2009 Στην αγωγή που κατέθεσε ο ιερός ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Λαμίας εναντίον του Δημοσίου διεκδικώντας στρέμματα ενός του σχεδίου πόλης στους Δήμους Περιστερίου, Πετρουπόλεως και Ιλίου εκδόθηκε η υπ αριθ. 2217/2009 απόφαση, η οποία απέρριπτε την αγωγή. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται και τα εξής: «...Βάσει των ανωτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι οι Ελένη Ζωντανού, Άγγελος Ζωντανός και Σοφία σύζυγος Αθανασίου Κουτσολέλου το γένος Δημητρίου Ζωντανού υπεισήλθαν στην κληρονομιά του Γεωργίου Ζωντανού, με ενεργό ανάμιξη, που αποδεικνύει πρόθεση κληρονόμου και συνεπώς, ουδέποτε απέκτησαν κατά κυριότητα, λόγω κληρονομικής διαδοχής του αδελφού τους, το περιελθόν σε αυτόν δυνάμει του υπ αριθ. 2640/ συμβολαίου ανταλλαγής κτήμα με την ονομασία «ΠΕΥΚΑ ΒΕΡ- ΔΗ», τμήμα του οποίου είναι εν προκειμένω επίδικο. Συνεπώς, δεν αποδεικνύεται ούτε ότι το επίδικο περιλαμβανόταν στην υπ αριθ. 9816/ δημόσια διαθήκη της Σοφία συζ. Αθανασίου Κουτσολέλου το γένος Δημητρίου Ζωντανού, που επικαλείται ως τίτλο κτήσης ο ενάγων και επομένως ο τελευταίος ουδέποτε απέκτησε κατά κυριότητα κατά τον συγκεκριμένο παράγωγο τρόπο το ακίνητο αυτό. Παρέπεται ότι, αφού δεν αποδείχθηκε ανάμιξη της ανωτέρω διαθέτιδος στην κληρονομιά του αδελφού της, δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για απόκτηση της κυριότητας του κτήματος «ΠΕΥΚΑ ΒΕΡΔΗ» και ειδικότερα του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία από την ίδια, αφού ουδέποτε υπήρξε νομέας αυτού (ομοίως και οι προαποβιώσαντες αδελφοί της Ελένη και Άγγελος), ώστε να δικαιούται να προσμετρήσει τον χρόνο νομής των δικαιοπαρόχων της στον δικό της, για την συμπλήρωση της αναγκαίας τριακονταετίας (που, λόγω του δασικού χαρακτήρα της επίδικης έκτασης, που έγινε δεκτός παραπάνω, έπρεπε να είχε συμπληρωθεί έως ). Επομένως, κρίνεται απορριπτέα η αγωγή, ως ουσιαστικά αβάσιμη, ενώ παρέλκει: (α) η εξέταση της κυριότητας των απώτερων δικαιοπαρόχων του Γεωργίου Ζωντανού και της συνδρομής των επιμέρους προϋποθέσεων για την συμπλήρωση έκτακτης χρησικτησίας υπέρ αυτών (διακατοχικές πράξεις, καλή πίστη, τριακονταετία), (β) η κατ ουσία έρευνα της καταλυτικής τής αγωγής ένστασης ιδίας κυριότητας του Δημοσίου και (γ) η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε σχέση με τα ακριβή όρια και την έκταση του επιδίκου, που αμφισβητήθηκαν από το εναγόμενο, για την οποία υποβλήθηκε αίτημα του ενάγοντος...». Η απόφαση 4451/2012 του Εφετείου Αθηνών Μετά την έκδοση της απόφασης 2217/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο ιερός ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Λαμίας, μέσω του δικηγόρου του, που εδώ οφείλουμε να πούμε -όσο κι αν διαφωνούμε μαζί του γιατί θίγονται εκατοντάδες χιλιάδες συνδημότες μας και κάτοικοι των Δήμων Πετρούπολης και Ιλίου- είναι καθόλα άξιος, προσέφυγε στο Εφετείο, προσκομίζοντας νέα στοιχεία. Η απόφαση του Εφετείου που φέρει τον αριθμό 4451/2012, ανατρέπει την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η οποία ξεκινά με την απελευθέρωση της Αττικής αναφέροντας ότι: «...III. Από τις διατάξεις που περιέχονται στα από 21 Ιανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου, 4/16 Ιουνίου και 19 Ιουνίου / 1 Ιουλίου 1830 Πρωτόκολλα του Λονδίνου και ιδίως κατά τους ορισμούς του άρθρου 5 του πρώτου και μοναδικού άρθρου του δεύτερου και του άρθρου 1 του τρίτου αυτών, με τα οποία αναγνωρίστηκε η ύπαρξη της Ελλάδας ως ανεξάρτητου Κράτους και ρυθμίστηκαν οι σχέσεις του Ελληνικού Δημοσίου στο μέλλον ως προς τις πρώην ιδιοκτησίες στην Ελλάδα των Οθωμανών, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της από 27.6/ Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως «περί οριστικού διακανονισμού των ορίων της Ελλάδος» και τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου της 21.6/ «περί διακρίσεως κτημάτων», προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έγινε καθολικός διάδοχος του Τουρκικού Κράτους, αλλά στην κυριότητα του περιήλθαν εκείνα μόνο τα κτήματα των Οθωμανών, τα οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου κατέβαλε με τις στρατιωτικές δυνάμεις και δήμευσε και εκείνα τα οποία κατά το χρόνο υπογραφής των ως άνω τριών Πρωτοκόλλων είχαν εγκαταλειφθεί από τους αναχωρήσαντες από την απελευθερωθείσα Ελλάδα Οθωμανούς, πρώην κυρίους αυτών, και δεν είχαν καταληφθεί από τρίτους έως την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου «περί διακρίσεως κτημάτων», όχι, όμως, και όσα κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και, ακολούθως, κατέχονταν από Έλληνες ιδιώτες, με διάνοια κυρίου, έστω και χωρίς έγκυρο και ισχυρό τίτλο. Να σημειωθεί ότι, ως προς τα ευρισκόμενα στην Αττική οθωμανικά κτήματα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για περιέλευσή τους στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με το δικαίωμα του πολέμου, αφού η Αττική δεν κατακτήθηκε με τα όπλα, (σ.σ. η υπογράμμιση δική μας), αλλά παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Κράτος στις με βάση την από 27.6/ Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως και κατόπιν σχετικών συμφωνιών μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών αρχών, ενώ, εξάλλου, κατά τη διάρκεια της τρίτης τουρκικής κυριαρχίας στην Αττική (δηλ. από έως ), και ειδικότερα κατά το έτος 1829 ο Σουλτάνος, έχοντας, κατά το οθωμανικό δίκαιο, την κυριαρχία σε όλη τη γη που ανήκε στο οθωμανικό κράτος, είχε εκδώσει θέσπισμα, με το οποίο παραχώρησε δωρεάν στους Αθηναίους - Οθωμανούς και Έλληνες την κυριότητα των ήδη κατεχόμενων απ αυτούς ακινήτων της Αττικής, τα σχετικά δε ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα αναγνωρίσθηκαν ακολούθως με το από 21.1/ Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας της Ελλάδας και με την πιο πάνω Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως (ΑΠ 1563/1995, ΕλλΔνη 1997/1145)...». Στεκόμαστε στο σημείο που υπογραμμίσαμε, το οποίο αναφέρει ότι «...η Αττική δεν κατακτήθηκε με τα όπλα...», δηλαδή αυτά που διδαχτήκαμε στο σχολείο ότι ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε στη μάχη των Αθηνών στο Φάληρο ερχόμενος προς την Αθήνα, σ αυτά που αναφέρει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στο βιβλίο του «...όταν είδαμε τους Τούρκους να χαλάν τις κολώνες της Ακρόπολης για να βγάλουν το μολύβι που τις συνέδεε, τους είπαμε ότι αυτά είναι ιερά κειμήλια και τους δώκαμε μολύβι...» οι μάχες που έδωσαν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και ο Γκούρας για την απελευθέρωση της Αττικής ήταν όλα παραμύθια; Την απορία μας εκφράζουμε, χωρίς να θέλουμε να κριτικάρουμε την απόφαση. Ή μας δίδασκαν λάθος την ιστορία της απελευθέρωσης της Ελλάδας; Η ανατροπή Η απόφαση 4451/2012 του Εφετείου Αθηνών καταρρίπτει το σκεπτικό της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το σημείο που αναφέρει ότι: «...Βάσει των ανωτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι η Ελένη Ζωντανού, Άγγελος Ζωντανός και Αθανασία Κουτσουλέλου το γένος Ζωντανού, υπεισήλθαν στην κληρονομιά του Γεωργίου Ζωντανού με ενεργό ανάμειξη...», αλλά αναφέρεται ότι είχαν ενεργό συμμετοχή. Συγκεκριμένα η υπ αρ. 4451/2012 απόφαση του Εφετείου αναφέρει ότι: «...Μετά τη δολοφονία του δε στις , (σ.σ. του Γ. Ζωντανού) οι προαναφερθέντες κληρονόμοι αυτού (αδέλφια του), από κοινού, όσο οι δύο (Ελένη και Άγγελος) από αυτούς ζούσαν, από δε του 1913 μόνη η επιζήσασα Σοφία συζ. Αθανασίου Κουτσολέλου, ως αποκλειστική πλέον κυρία, νομέας και κάτοχος αυτού, συνεχώς και μέχρι του θανάτου της (το έτος 1919), εξουσιάζοντας αυτό και λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας έναντι τρίτων, μεταξύ των οποίων κυρίως οι κληρονόμοι Θεοδώρου Ασημ. Βέρτη, οι οποίοι διεκδικούσαν τούτο (βλ. προσκομιζόμενες με απίκξληση αποφάσεις α) 29/1926 της παρά τη Αεροπορική Αμύνη Εκδικαστικής επιτροπής και β) την 4/1927 του Διοικ. Δικ. Αεροπορικής Άμυνας, στις οποίες αυτά αναφέρονται ιστορικά)...» (σ.σ. οι υπογραμμίσεις δικές μας).». Και σε άλλο σημείο, η απόφαση 4451/2012 καταρρίπτει και το σκεπτικό της υπ αριθ. 2217/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ότι για ένα τόσο μεγάλο κτήμα δεν αναφέρεται ούτε μια λέξη στη διαθήκη της Αθανασίας Κουτσουλέλου-Ζωντανού με το εξής σκεπτικό: «...Συνεπώς, δεν χρειαζόταν να αναφέρει στη διαθήκη της και ότι «έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της όλο, ή μέρος του κτήματος «Πεύκα - Βέρδη», όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι κυρίως παρεμβαίνοντες (βλ. 2884/2004 αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Αθηνών). Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι στην 15880/1990 έκθεση απογραφής της κληρονομιάς της ως άνω διαθέτιδος, δεν περιλαμβάνεται το κτήμα αυτό, δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση στο συμπέρασμα ότι δεν περιλαμβανόταν στην κληρονομιαία περιουσία της διαθέτιδος, ούτε ότι ο Ιερός Ναός δεν αποδέχθηκε την κληρονομιά ως προς αυτό, διότι στην παραπάνω έκθεση περιλαμβάνονταν μόνο η κινητή και ακίνητη περιουσία της διαθέτιδος που βρισκόταν στη Λαμία και όχι και της υπόλοιπης «οπουδήποτε αλλού», όπως ρητά αναφέρει στη διαθήκη της...». Διόρισε εμπειρογνώμονες Τέλος στην απόφαση 4451/2012 το Εφετείο καταλήγει με το διορισμό δύο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι: «...αφού δώσουν το νόμιμο όρκο, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από της επιδόσεως σ αυτούς της παρούσας απόφασης, ενώπιον του νεωτέρου κατά διορισμό Εφέτη αυτού του Δικαστηρίου και σε περίπτωση κωλύματος του αμέσως αρχαιότερου κ.ο.κ., σε ημέρα και ώρα που αυτός θα ορίσει, και αφού λάβουν υπόψη τους την αγωγή, τις κύριες παρεμβάσεις ενώπιον του πρωτοβαθμίου και ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, τις προτάσεις των διαδίκων, τα στοιχεία της δικογραφίας, κάθε έγγραφο ή τοπογραφικό διάγραμμα που θα τους παραδώσουν οι διάδικοι ή που μπορούν να λάβουν οι ίδιοι από τρίτους, ιδίως δε τις τηρούμενες στις αρμόδιες υπηρεσίες αεροφωτογραφίες, και αφού επισκεφθούν το ακίνητο να αποφανθούν από κοινού με έγγραφη αιτιολογημένη έκθεσή τους, την οποία θα συνοδεύει λεπτομερές σχεδιάγραμμα για το επίδικο και το μείζον κτήμα και θα καταθέσουν στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου εντός προθεσμίας 120 ημερών από της ορκίσεώς, εάν το μείζον κτήμα «Πεύκα Βέρδη», που βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Ιλίου, Πετρουπόλεως και Περιστερίου, και κατ επέκταση το επίδικο, επιφανείας στρεμμάτων, καθώς και τα διεκδικούμενα από τους κυρίως παρεμβαίνοντες τμήματα του επιδίκου περιλαμβάνονται στους προσκομιζόμενους από τους διαδίκους τίτλους, εν όλω ή εν μέρει, και να προσδιοριστούν αυτά σε σχέση με το όλο ακίνητο, κατά θέση, έκταση και όρια, καθώς και να αποφανθούν περί του χαρακτήρα της επίδικης έκτασης (αγροτικός, δασικός, χορτολειβαδικός)...». Τι θα κάνουν οι Δήμοι; Η υπόθεση και η του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου, αφορά άμεσα το Δημόσιο, τον ιερό ναό της Λαμίας και τους κληρονόμους Βέρδη, αφορά όμως έμμεσα και τους τρεις Δήμους (Περιστερίου, Πετρούπολης και Ιλίου) που στην διεκδικούμενη έκταση κατοικούν χιλιάδες δημότες τους, οι οποίοι αγόρασαν τα οικόπεδα από τους οικοπεδεμπόρους πριν 50 και 60 χρόνια, έκτισαν τα σπίτια τους και αν και η τελεσίδικη απόφαση δικαιώσει τους διεκδικητές, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα γι αυτούς και μένει να δούμε τι θα κάνουν!! Θα φροντίσουν να βοηθήσουν την υπόθεση με σε βάθος έρευνα ή θα περιμένουν άπραγοι την τελεσίδικη απόφαση; Οι διεκδικητές, καλά κάνουν και διεκδικούν την έκταση, σ αυτό δεν μπορεί να τους προσάψει κανείς ψεγάδι. Η δική μας πλευρά που αφορά, όπως τονίσαμε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, περιμένουμε να δούμε πως θα τους υπερασπιστούν!!

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 `ÑâßÌ Ú... ÔÛ ØÖÒÖ ÖÜ... Ì Ô ß ˆ À ` ý Ö Ñ Ø Ú ÖÙÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÌÑ Ô Ô ÛÖÔ ÑÖ Ö, Ô ÌØ ÙÖÜÔ ÛÖ Ó, Ñ Ô ÓÖÜ ÖÜÔ àú Û ØˇØ Ñ ÓÖÜ...ßÛÖÜÚ ÒÌ ÖÜÔý!!! àú ßÌÞ Ù Ô Ó... ÔÛ ÒÒ ÖßÌàÔ ÙÛÖ Ñ ÝÌ- ÔÌ Öý!!! (ÌÙÛà ÉØÌ ÌØÝÌ...) àú ¾» ¾ˆ` ÓÌ... ÖÒÒ Û Ø ÝÖ- ÓÌÔ ÓÖÜ, ¾ˆ` ¾À¾ˆ`, Û Û Ô ÑÌ ÓÌÔ» ` `,» À¾ ` `, Ñ ÛÖ Ô ÑÖ ÙÛ Ñ Ú µ - ` ` Ñ ¾ ¾ ` `!!! ¾.. ÌÓÌÔ ÓÖÜ ÒÌ ß ÛÌ ß ¾ Àˆ ` ý; ÜÖ Ó ÔÌÚ... ØˇØÖ Ø Ý Ñ Ú ÖÞ Ú, ÌÔ Ì Ô Ñ Ò Ö, Ñ Ö ÖÔ ÖÜ ÌÞÌ... Ìˇ ÙÛÌ ÙÛÖ Ô Ø Û ØÌ, Ô Ñ Û Ø ÝÌ, Ô Ô Û, Ô Ì ÌÕÌØ ÌÛ, Ô ÔÛ ÒÒ ÙÙÌ, ¾ˆ (ÛÖÔ Ý ÒÖ Ó ÛØ Ö.Þ. ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ Ö Ì ÌÕ Ó Û ÑÌÚ Ô ÒÜÙÌ Ú ÛÖÜ àú ØÖÚ Û Ú... ¾À `»¾ˆ»..., ÖÔÛàÚ ÓÖÜ Ô Ô ÛØÖÝ ÙÑÌß!!!) ÒÒ, ÜÛÖ ÖÜ ÞÌ ÙÛÖ ÓÜ ÒÖ Ñ ÑÜØ àú; `Û Ô Ñ Ø ÛÖÜ!!! ÜÛÖ ÞàØ Ú Ô... ÖÒÜÒÖ à, Ó Ôà Ñ Û ÌÜˇÌ Ô ÙÛ ˇÌÓ Û!!! ßàÚ ÛÖÜ ˇ ÜÓ ÛÖÚý ˇÌÓ Û ; ÖÒÒ! Ø ÖÒÒ! Ö Ö Ö Ô ØÞ Ùà Ñ ÙÌ Ö Ö Ô ÛÌÒÌ àùà! ¾ÓàÚ... ÓÌÛ ÕÜ Ó Ú! Ì ÙÛÖ Ó ÔÖ ß ÖÜ... ÌÒÌ ý Ö Û Ô Ñ Ò ÌÝ ÓÌØ,» À ¾` (ˇ Ó ˇÌÛÌ ÌÔ Ñ Øà ß... ` À ý Ñ... ÌÕ ÑÖÒÖܡà Ô ß` À ý!!!) ˇ ÓÖÜ Ì ÛØÌßÌÛÌ Ô Ó Ô Ì Ó ÛÖÙÖ... ßÛ ÑÛ ÑÖÚý Ö àú Ø Ô,», Ò, ÒÒ... ß ¾`ý Ñ ¾ ¾»... ¾»¾` À, ÓÌ Û Ô Ì Ù Ú, Ô Û ÒÌÓÌ, Ô... Þ Ò ØàÔà (Ù Ó Þ Ò ØàÔà Ì à, ÓÌ ÜÖ Ø ÌÚ... ÌÕÖÓÖÒÖ- Ù ) Ñ... ÝÛÖÜ Ñ Û Ô ØÞ!!! Ö ÖÔ,».. Ö àú...» ˆÀ¾ ` / ¾`... Ô Ó ÕÌÞÔ ÖÓ ÙÛÌ!!! ÓÌ ÙÛÖ ÖÜÓ!!! 666 ¾,»... Àˆ` ˆ À!!! ÑÖÓ Ñ Ô É Ì Û ÒÜÙÙ Ñ ÛÖÜ Ö Ñ ÒÖÚ ÓÖÜ ` 100,3 àú... ß ØÖÑÌ Û ÌÜÑ Ø... Ô ÛÜÕ Ñ Ô ÜÙ ØÌÙÛ - ˇÖÜÔ Ö... ÕÌÔÖ Ì ÌÔ ÜÛÌÚ...ý Ô ÓÖÜ Ñ ¾ˆ»!!! Ó Ú ÝÜ ÖÜÔ!!! (` Ó ÝÜ ÖÜÔ Ö ÛÖ... ÛÙ Ó Ý Ö ÖÛ!!!)» ÒÒÖÔ, Ì ÓÌÔÌ ÛÖÙÖ Ö `, ˇ ØÌ Ì...Ô ÖÔ ØÌÜÛÖÜÓÌ! Ö ÔàÚ, Ô... ÑØ Û ÓÌ Ó ÑØÖ Ñ Ò ˇ, ( Ó ÛØ - Ñ Ì ÌÚ ÖÜ ÌÚ- ÌÚ, Ñ Û ÓÖÜ àùìú Ô Ñ Û Ò Éà Ö Û... ÞÔ ÛÖÜÚ;;;) ÒÌÌ Ö... Ñ ÒÖÚ `! Ò Ö ÛÖÙÖ ÉØ Ñ Ô ÖÜÒÌ ÙÛ ÒÑ Ñ, Ñ ÖÙÖÔÖÜ à ˇ Ô ÜÖ Þ Ò ÌÚ Ö ÞØÜÙàØÜÞÖ! ¾.. Ñ ÒÖ ÜÛÖ! Ö ÑØ Û ÓÌ! ÌÌ Ì Ù Ú Ö ` àú, ÓÌÒÌÛÌÚ ØÖÙÛ Ù Ú ÌØ É ÒÒÖ- ÔÛÖÚ ÌÞÌ Ñ ÔÌ ` À ß ¾` Àˆ`¾`ý ÖÜ ØˇÌ Ô ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÛÌ ß ÛÖ... Ñ ÒÖ Ó Úý (!!!) ÛÖ ÖÒÜÛ ÓÖ ÓÌÛ ÒÒÌÜ- Ó, ÖÜ Û ÑÌØ ÙÌ É ˇÖÚ ÞØÖÔÖÜ, ˇ ÕÌ ÌØ ÙÖÜÔ Û Ù. ÌÜØà!!!! Ñ Û ÑÖÓ! ÌÌ Ö `! `Û `ÑÖ Ì Ì ÓÌØÖÚ ÛÖÜ ÖÒÜÛ ÓÖÜ ÙÌ ÖØÜÑÛ ÌàÒÖ ÑÖÜ ÛÖÕÖÜ Û Ú ÒÑ Ñ Ú, ÌØÔ Ì Ñ Ö ÑÌ, ÌÞÌ ÙÛ ÙÌ... ÞÖØÖ Ö... ÔàÙÛÖÚ Ñ» ÌÕ ØÌÛÌÖÚ ßÝ ÒÖÚý `ÖØÖÚ!!! (¾Ü Ú ÖÒÒ ˇ ÜÓ ÙÛ Ñ... ÖØ Ú Ñ Ñ ÞÜ- Öß Ú Ì à!!!... ØÌ Ó ÛØ Û ÓÖÜ ÞÌ Ú Ñ ÔÌ! ÑÖÓ... Ñ ÛÖÔ `ÖØÖ Ô Ü Ö ÛÌÜÖÓ!!!) Û ÌØàÛ Ó Û Ñ ÓÖÜ, Ì Ô ÖÙ... ˇ É ÒÌ ÙÛ Ô ÛÙÌ ÛÖÜ Ö Ñ.» ÖÓ ÖÒ Ú àú Ñ ÛÌÞàÔ ÛÖ 5% ÛÖÜ ÖÒÖÜ ÑÖÔÙÖØÛÙ ÖÜÓ ÌÛ Ø àô ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÙ Ú ÛÖÜ ÞØÜÙÖÜ Ó Ú! ¾ÜÛÌ Ö Ö Ó ÖØÌ Ô ÑØÜÉÖÔÛ Ùà Ö ÛÖÜÚ ÌØ ÖÜ ßÑ Û ØÖÓÌ Úý ÖÜ ÙÛ Ó Û Ù Ô ß... ÖÒ ÖݡÖØ Úý ÛÖ ÌØ Ö ÌÕÖØÜÕ Ú ØÖÞˇÌÚ ÓÖÒ Ú!!! ÌØàÛ Ó Û Ñ ÓÖÜ Ì Ô Ô ÔÛ Û Ñ Ì Ô Û ÌÕ Ú! Ö Û 10 ÛÖÙ Ù. ÌÜØà, ¾` ` À ÒÒ ;;; ÌÜÛÌØÖÔ! Ø Ô Ö 2300 (!!!) ÞØÖÔ àøì ÌØÝ, Ö Ò ÖÚ Ö É Ù Ò Ú Û Ú» ÑÌ ÖÔ Ú, ÌÙÛ ÙÌ ÌÔ ÑØ Û Ö É Ù ÒÌ Ö, Ö Ú ÜÔ ÓÌ Ú!!! Ò ÒÒ ÔÌÚ ÌÕÖØÜÙÙ Ô, ÒÒ ÔÌÚ Ñ Ø ÖÜÔÛ Ô ÛÖÔ ÒÖÜÛÖ ÛàÔ àô ÖØÜÞÌ àô ÞØÜÙÖÜ!!!! 23 àôìú ÓÌÛ (!!!) Ó ÙÛ Ô Ô Ñ ÔÖ Ô... ÔÛ Ø ßÖÜÓÌ ÛÖÜÚ ØÞ ÖÜÚ;;; ØÌ Ì ÙÛÖ... ÓÌ ÒÖ Ý Ö ÖÛ, Ô... ÖØ ÙÖÜÓÌ ØÞ ÖÜÚ ÛÖ... ¾ ÑÖÔÙÖØÛÙ ÖÜÓ Ñ... ÛÖÜÚ» ÖÓ ÖÒ ÖÜÚ!!! Û ; ÓÌ Ú Ì Ó ÙÛÌ... Ô Ñ ÔÖ (;) Ñ É Ò ÓÌ ÜÛÖÜÚ... àø ÖÜÚ;;; ( Ö Û Ñ Ì Ô ÛÖ... ÌÒ ÝØÜÔà, ÒÒ... ÛÖ ÔÖ Ó ÛÖ Ù ÛÌ Ý ÔÛ ÖÓ!!!)».. 666» À Ì Ì ÛØÌßÌ ÓÖÜ àùûöùö» ( ÑÖÓ ) ¾À... Û ¾ˆ` ¾, Ñ Û ÛÖ ß ÖÜØÑÖ ÌØÝ Ó Ú ÌØ ÛÌÚý, ß Ý ÔÖ ÌØÝ Ó Ú ÌØ ÛÌÚý Ñ ÛÖ... ß ÓÌØ - Ñ ÔÖ ÌØÝ ( ÌÙÛà... Õ ÌØÝ ) Ó Ú ÌØ ÛÌÚý àú ÓÌØÖÚ Ñ ÜÛÖ ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜ ÑÖÙÓ ÖÜ ØÖÒÌÛ Ø ÛÖÜ;» àú ÑØ Ôà Ù ÜÛÖ ÛÖ Ù ÓÌ Ö, Ó... (ÛÖÖÖÖÙ ) ÓÌÛØÖÌ Ì ;» àú, Ö àú É ÝÛ ÌÛÌ ÙÜÒÒ É Ô àú... ßÑÌÝ - Ò ÖÑØ Û Ñ Û Ò ÙÛ ý ÛÖ... ßÑ ˇÌ ( ÔˇÜ ÖÓ ÑØÖ Ù Ô Ñ ÛÖÜ ÒÖ ÖÜ ÓÖÜ) ÝÌÔÛ ÑÖ, ÓÌ ÒÖ Ó ÑØÖý, ÌÛÙ» ` ` ˆ`, ÕÌÞÔ ÛÌ ÛÖÔ ÓÌØ Ñ ÔÖ ÌØ Û (;) ÖÜ Ò ˇÌ, ` À Ö ÛÖÔ ÖÜØÑÖ, ÛÖÔ ÒÒ Ô ÛÖÔ Ñ ÙÛ ÔÖ;;;» àú Ô... Ì ÔÖØˇàÔ ÓÌ Û Ô Ø ÛÖØ Ñ Ó Ú; Ø Ñ Òà!» àú (;) Ì Ô ¾` (Ñ Ö ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÙÛ - ÑÖ) ÛÖÑ ˇÌ Û, Ô Ì ÌÛ Ö ÌÔ ÔÌÜÓ ˆ ÔÛ ÓÌØ Ñ - Ô ÑÖ;;; `Û Ô É Ù ÔÖ Û Ú ÙÑÌß Ú Ñ Û Ú Ø Ý ÖÚ ÒÒ Ó ÝÖØ!» ˆÀ¾ ` / ¾` À À ¾ ` ¾ˆ `» À ß ªˇÌÒ Ô ÌåÞ âô Ñ çö Ñ ÛØå Ñ ÛâÙÙÌØ Æý Ó Ú ÒâÌ ÛÖ ÔàÙÛæ ÆÙÓ ÛàÔ ØÔ ÛÖÜ Ì Ø Æ. ÙÛ Ó ÛÆÌ ÒÖ ÑÆ ÙÛ ÛâÙÙÌØ Æ, Ñ ˇæÒÖÜ ÌÜÑ Û ÝØæÔ ÛÖÚ Ö Ø ˇÓæÚ. Æ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú, Ö ÝåÒÖ ÛÖÜ Ñ. ` Ó ØÆ, ÝÜÙ ÑÆ ÌÔ ÙÛ Ó ÛÆÔÌ ÙÛÖ ÛâÙÙÌØ, ÒÒÆ ÕÌ ÌØÔÖçÔ ßªÝ, åùàú Ñ ÛØ ßªÝ ÔÖçÓÌØ. Ô ÝâØÖÓ ÙÌ ÜÛÆ Û Ñ Òæ, ÝåÒÖ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç, ÖÜ Ý ÖÜØÆØÖÜÔ ÙÛ Ô ÒåÙÛ ÑÆØÔÛ ª Ò ÙÛÖÓ ÞÖçÔ ÙÛ Ú ÔÛ ÞÖç ÒåÙÛÌÚ. ÜÛÖå Ö ÔÖ ÑÖÑÜØ åö, ÖÜ âñ Ô Ô ÛÖ ÜÛæ ÛÖÜÚ Õ ÓÆ Ñ âùûì Ò Ô Û ÒÌÝÛÖÜ ÆÑ ÖÜ ÛÖÜÚ ÌØåÙÙÌß Ô ÙÛ Ô ÒÉÌÛå, Û ÌØÆÓ ÛÆ ÛÖÜÚ. Û ÌØÆÓ Û Û ÑÆ ÛÖÜÚ Ñ ÛàÔ ÙÌ æôàô ÛÖÜÚ. `ÛÖ ØÖ ÖçÓÌÔÖ ÝçÒÒÖ ØÆß ÓÌ ÛÖÔ ÙÜÓ ˇª `. ÙÛ çøöü, ÑØ Û ÑÖ å ÛÖ Ì åù ÓÖ ÙçÓÉÖÜÒÖ ÛÖÜ ` Ó ØÆ, Ì å ÛàÔ ÌÕàÛÌØ ÑØÔ Ü ÖˇâÙÌàÔ Û Ú ÞØØ Ú. `Û ÒåÙÛ Ý ÖÜØÆØÌ Ì åù Ú Ñ Ùç Ü æú ÛÖÜ Ñ. ÆÒ, âûìøöü ÙÜÓÉÖçÒÖÜ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç. âþì ÓâÛØ - ÛÖÜÚ ÙÜÓÉÖçÒÖÜÚ Ö ` Ó ØÆÚ, æ Ò ÓÆÛ Ñ ÒÒÖç. ÆÔ ÙÑÌÝÛæÙ ÙÛÌ Ô Ò Ù Ø ÙÛÌåÛÌ ÙÛÖÜÚ ÝåÒÖÜÚ ª Ñ ÛÖÜÚ ÙÜÓÉÖçÒÖÜÚ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç, ˇ Øâ Ì ØØÛ Ô ÝØÖÔÛåÙÌÛÌ Ô ÑÆÔÌÛÌ Ì åù Ó ÌÓÝÆÔ Ù Ñ ÌÙÌåÚ ÙÌ ÑÆ Ö ÒåÙÛ. ÆÔ ˇâÒÌÛÌ Ô åôìûì Ó å ÓÌ ÛÖÔ ØàˇÜ ÖÜØ æ ÙÛ Û Õå ÛÖÜ, ˇ Øâ Ì Ø Ûª- ÛàÚ Ô ÞØàÙÛÆÛÌ ÑÆ Ö Ö ÙÌÉ ÙÛæ ÖÙæ ÙÛ Ô ÌÝÖØå, ÙÛ ÙÝ Ò ÙÛ ÑÆ Û ÓÌå Ñ ÌÔ ÑÆ Ô ÞØàÙÛÆÛÌ Û Ú» Þ - ÒÖçÚ. Ûå ÖÒç ÙÖÝÆ Ö Ò æú Ó Ú ÒâÌ æû ÌÆÔ ÌÔ ÞØàÙÛÆÚ ÌÔ ÙÌ ÙâÉÖÔÛ.» `» ˆ À¾` ÔÛÆÕÌ ØÌ Æ, Ó Ô ÌåÙ ÙÛÌ ÛæÙÖ çù ÙÛÖ. ÝÖç ÛÖ ªÒàÙÌ ÓÌ Ù ÝªÔÌ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú, æû ÌÔ ˇ åôì Ñ Ó Æ ÓÌåàÙ ÙÛÖÔ Ñ ÛØÛ ÛÖ Ó Ùˇæ. å Ì ÓÆÒ ÙÛ ÌÙÓÌçÌÛ ØÖÙà ÑÆ, æû ÌÔ ˇ åôì Ñ Ó Æ ÌØ ÛâØà ÓÌåàÙ ÙÛÖÔ Ñ ÛØÛ ÛÖ Ó Ùˇæ. ÙÌåÚ Ûå ÌÔ ÛÖÔ ÙÛÌçÌÛÌ; ÖÔ ØàˇÜ ÖÜØ æ Ù Ú ÖÜ ÌÙÓÌçÌÛ ÌÔØ æô Ù Ú. Ì ª ÛÖ âþì ÑÆÔÌ Ô ÌÙÓÌÜÛÌå ØÖÙà ÑÆ, Ñ Ó Æ ÌÑ ÛÖÙÛª ÝÖØâÚ, Ö Ø Ô Ñ ÓÌÛÆ ÛÖ ÕâÞ ÙÌ; ÌÔ Ó ÖØØ Ô Ù Ú Ñ Û ÒÆÉà ÖÒç ÓÜÙÛªØ Ö ÓÖÜ åô ÛÌ. ÜÛª Û ÝÖØÆ ÌÔ ˇ ÛÖ ÕÌÞÆÙÌ ÜÛæÚ. ÛÖ ˇÜÓ ˇÌå»âØÑÌÒ, æû ÌÙÓÌçÛ ÑÌ Ö ` Ó ØÆÚ, æþ ÙÛÖ Ó Ò - Ó Ò, ÒÒÆ ÙÛÖ ÛÌÒÌÜÛ åö ÓÔ ÓæÔ Ö, æ ÖÜ Ü ÆØÞÌ æøöú ÛÖ 2014 ˇ ÓÌ àˇöçô Ö Ñ ÛØÛ ÛÖ Ó ÙˇÖå. ÛæÛÌ ˇ Ó Ú Ì. ÆÔ, ÌÆÔ Òâà, ÌåÔ ÑæÓ ØàˇÜ ÖÜØ æú, Ñ Ñª Ó Ú ØØ. ß Ô ÑÆÔÖÜÓÌ ØÌ Æ ÜÛÖå Ö åùû ÑÛÖ Ö ÜØà åö Ó Ú â ÖÜÔ, Ô Ñ ÛÌÉÆÙÖÜÓÌ ÛÖÜÚ Ñ ÛØÛ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ.ý ˇ ÑÖÜÙÛÌå ÛæÛÌ Ó ÝàÔÖçÒ, æ ÛÖ ÔˇØà- ÆÑ ÛÖÜ æ ÖÜÒÖÜ, ÖÜ ÔÖÓå Ì ÙªÓÌØ æû ÑÜÉÌØÔÆÌ, Ô ÒâÌ ß ØØÔý. ¾ ÆÒÒÖÚ Ö ÌÜÛØ ÝªÚ ÌÔ ÞØÌ Æ ÌÛ Ô Ì Ûå ÖÛ. íþì ØÙÌ ÒÌÜѪ Ì Û ª Ñ ÑÆˇÌ ÝÖØÆ ØÆÝÖÜÔ æ Ö Ö ÖÙæ ˇâÒÖÜÔ, Ö âõ Ö. µ» À `Ì ÜÛª Û Ô ÙÜÔâÔÛÌÜÕ, ÖÜ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú ÌÙÓÌçÛ ÑÌ ØÖÙà ÑÆ, Ó Ú â àùì Ñ Ó ÞØªÙ Ó Ò ØÖÝÖØå. ÑÜÉâØÔ Ù ÙÑâÝÛÌÛ Ô àôû ÔâßÌ ÛÖÔ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÓæ ÙÛ ÙÞÖÒÌå, Ô à Ìå, ÓÖÛ ÑÆ Ñ.Ò. `ÑÖ ÌçÌ Ô Ô ˇâÙÌ Ôâ Ñ ˇªÑÖÔÛ ÙÛ ÌÑ - ÌÔÛ ÓÌÒª ÙÜÓÉÖçÒ ÛàÔ Ó ˇ ÛØÔ. íþø ÙÌ ÓÆÒ ÙÛ ÛÖÔ Ùå Ø, àú ØæÌ ØÖ ÛÖÜ ÌÑ ÌÔÛ ÓÌÒÖçÚ ÙÜÓÉÖÜÒåÖÜ. å ÛÌ Û Ñ ÒæÚ ÖÜ ÌåÔ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú; ØÆ Û Ô Ñ ÖçØ ÖÜ ÛÖÜ ÑÆÔÌ Ö Ùå Ø Ú, ÜÛæÚ ÛÖÔ Ô ÉÆˇÓ ÙÌ ÙÌ ØæÌ ØÖ ÌÑ ÌÔÛ ÓÌÒÖçÚ. ìôûì Ñ ÙÌ ÔØÛÌØ, ÖÜ ÒâÔÌ, Ô ÒâÔÌ. ¾ ÛØÌ Ú Ñ Ó ÒâØÖÚ Û Ú ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌÔ Ñ ÛÆ- ÝÌØ Ô Ô åôöüô ÖçÛÌ ØæÌ ØÖ ÌÑ ÌÔÛ ÓÌÒÖçÚ, ÛÖÜÚ Ñ ˇªÒàÙÌ»âØÑÌÒ. ÖÜÚ ÆÝ ÙÌ ÓÌÛ ÕÌÛ ÙÛâÖÜÚ, ÛÖÜÚ âñößì. Ô âþì Ô å Ì Ó å ÛÖÜÚ, æ ÖÛÌ âþì ÑâÝ. ` À ¾` ` ¾ ¾` ` ˆ À ` ` ¾ ¾ ¾ ¾ ` µ»» ¾ˆ ÌÔ Ó ÖØØ Ô Ñ Û ÒÆÉà Ûå Ó ØÛçØÖÔÛ ÜÛÖå Ö `ÜØ åö.»ª àú ÌåÔ Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Ö ª µ ÒàÛâÚ Ñ Ó Ú ÛÖ ÑØçÉÖÜÔ; ØØ Ó ØÛçØÖÔÛ Û Ú ÖÑ ÒçßÌ Ú, ÖÜ âñ ÔÌ Ö æò Ô ÀÌÔ, ÜÛæÚ Ö ÑØÜæÑàÒÖÚ ÜØà åöú ÛÌÞÔÖÑØÆÛ Ú, æû Ì åñì Û ÓÌåàÙ ÛàÔ Ñ ÛØÛ ÛàÔ Ó ÙˇØÔ, ÙçÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö ÖÜ Ü â Ø ßÌ ÑÜÉâØÔ Ù. Ûå Ô Ó ØÛÜØ ˇÖçÓÌ; ÝÖç ÌÔ ÝˇÆÙÖÜÓÌ ÑæÓ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Û Ú ÖÜÒ Øå Ú, Û Ú ÙˇÖÔå Ú, ª ÌÔ ÆÙÖÜÓÌ ÛÖÔ ÙÛØ Û Ñæ Ó Ú ÙÛæÞÖ Ô ÝˇÆÙÖÜÓÌ ÛÖ É ÖÛ Ñæ Ì å Ì Ö Û Ú µ Ó ÆÓ ÖÜÌ. ìôûì ØÌ Ý Ò ØÆÑ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÙÜÔÌÞåÙÛÌ ÛÖÔ ØÔ Ù Ú Ô ÝˇÆÙÌ Ö Ó ÙˇæÚ Ó Ú ÙÛ 300 ÌÜØØ Ñ ÌÓÌåÚ Ì Ø ÌåÓ ÙÛÌ. Ó Ô Ù Ú ÙÛ ØåÕÖÜÓÌ æû Ô ˇ âýûìûì, Ô Ù Ú ØåÕÖÜÓÌ Ñ Û Ô ÑÒàÛÙ Æ ÙÛ ÓÖÜÒàÞÛÆ, Ô Ó Ô Ø ªÙÌÛÌ ÙÛÖ âù ÓÖ. ˇ âùìûì ÛæÙÖ ˇæØÜÉ, æ àú ÜÛÖå ÖÜ ØåÞÔÖÜÔ Û Ú ÉÖÜÛ âú Ñ ÌÔ Øâ Ì Ô ÌÛÆÔÌ Ñ æôìø. ¾ ¾` ¾ ¾` ¾ ¾` ¾ ¾`; Øâ Ì Ô ÛÖ Ø ÌÞÛÖçÓÌ æû Ñ Ö çö ÑÆÔÖÜÔ Ý ÒæÛ ÓÌÚ ØÖÙ ÆˇÌ ÌÚ Ô Ó Ú Ö ÌåÕÖÜÔ Ö ÖÚ ÌåÔ Ö ÖØåÛ Ô Ò ÌÕ æú. ` Ó ØÆÚ Ñ» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÚ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, ÑÆÔÖÜÔ ØÔ Ô ÌåÙÖÜÔ, Ö ÖÚ æ ÛÖÜÚ Üæ ÌåÔ Ö âõ ÖÚ. ¾» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÚ ÙÌ ÜÛª ÛÖÜ Û Ô ØÖÙ ÆˇÌ ÑÆÒÌÙÌ ÙÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ ÑÖ ÔÖÉÖçÒ Ö, Ô ÛÖÜÚ ÕÌÔ ªÙÌ ÛÖ ÔÌÖÔ ÙÛ Ñæ ÑæÓÓ Û Ú Ü Øå Ú.»ª àú ÌåÞÌ É ÆÒÌ ÔÛ ÑÒÌå Ñ ªˇÌÒÌ Ô ÛÖÜÚ Û Ø ØÙÌ, æ àú âñ ÔÌ Ö ÖÓÖä ÌÆÛ Ú ÛÖÜ ÛÌÛ ØÛÖ Ü ÖÜÙÛ ÔæÚ ØàˇÜ ÖÜØ æú, ÛÖ àûö Ø Ýªˇ ÑÌ ÓÆÒ ÙÛ ÓÌ ÛÖÜÚ Þ ÛÒÌØ ÑÖçÚ Û Ú Ü Øå Ú. âøìûì ÌåÔ ÜÛÆ Û Æ, ÖÜ ÙÛ ÞØØ ÛÖÜÚ Û Ô ÌØÓ Ôå ÑÜÔ ÆÔÌ ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ, ÛÖÜÚ Ñ ÙÛØ Ó ÆäÛÌØ, Ûå ÛÖÜÚ åøôöüô Û Ú ÖÜÒÌ âú. ¾ âûìøöú, Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú ÌåÞÔÌ Û Ô ÌÕ Æ ÛÖÜ ÝçÙ Ñ Ø ÝçÙ, ÓÌ Û». ÓâØ ÛÖÜ åöü ÒÌÔÛåÔÖÜ Ñ Û» ÛÖÜ ` Ó ØÆ ÌØàÛÖÛØÖ ÖçÙ Ô ÓÌ ÛÖÜÚ ÔâÖÜÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ, ÛÖÜÚ ÒÆÑàÙ Ô ÓÌ Þ Ó ÑÆ ÙÌ ÙÛÜÒ Ñ Ø ÖçÒ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÑÖ ÆÔ Ô ÓÌ Øæ Ò ÖÓå- Ó Ù Û Ú ÙÖÑÖÒÆÛ Ú ÆÑÛ. ÌÔ ÒåÛàÙ Ô Ñ ÜÖ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ, ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ âùûì Ò Ô ÙÛÖ ÔÖÙÖ- ÑÖÓÌåÖ. ¾ ` Ó ØÆÚ ÔÛÆÌ ÙÛÖÔ» Þ ÒÖÒ ÆÑÖ ÓÌ».» ÔÛÖç, æ ÛÖÔ íéøö âàú Û Ô ØªÛ, âøôöüô ÛÖÜÚ ØæÛÌÚ, ÑæÓ Ñ Û Ô ªÒàÙ ÛàÔ ÛæÓàÔ ÓÌ Ì ÑâÚ ÔÆ ÑÌÚ. ÒÆ ÌÔ ÆÓÌ. ÀÌÛØæ âþì åôì ÌÕ Æ, ÜØå Ì ÙÛ Ú æõìú Û Ú, Û Ú ÓÌÛÌÓÝÜÒ Ö ÖÒÌÓ ÑªÚ ÌØ æ ÖÜ. ˆ ÆØÞÌ æóàú Ñ Ö åùà, ÛÌÛÆØÛ Ü ÖçÙÛÖÜ, Ö âøàû Ú ÛÖÜ» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÜ, ÕâØÌÛÌ» Ô ÆÑ Ú, ØÌÛÙ ÔæÒ Ö.» Ô Ù Ú Û ˇÜÓå à Ñ Ù Ú ÙÜ Ñ ÔØ, æ Û Ô ÔÖÙÛ Ò å ` Ó ØÆ Ñ» Þ ÒÖÒ Æ- ÑÖÜ. ¾ˆ ¾ˆ À ¾ˆ ß ÆÖÜ-Ô ÆÖÜ ÉØÌ ÛÖçÒ ÓÌ Û Ô ØÖ ÓÜÛÖçÒ ý ÛØ ÖÜ ÖçÙÌ ÒåÑ Ø Ô æ ÌÔªÔÛ ÞØæÔ. ØåÓ ÖÜ âýü Ì ÔàØåÚ Ñ ÌÔ ØæÒ ÉÌ Ô ÛØ ÖÜ ªÙÌ ÛÖÔ ØÖ ÛÖçÒ Û Ú ÖÒ Û ÑªÚ, ÛÖÔ Ñ. ÌÔ âòö. ÜÛÖÞØåÙˇ ÑÌ, Ö ØÞ æú ÛÖÜ `¾ ÙÌ ÆÛ Û Ú ÖÒ Û ÑªÚ.»ª àú, Òâà Óª àú Øâ Ì Ô Ô ˇÌàتÙÌ âò ÓÖÜ ÛÖ àæñ, Ô ÛÖ ÑÆÔÌ Ú ÑÆÛ Ö ÔÛ ØÖÙà- ÌÜÛ Ñæ, ÛÖÜÒÆÞ ÙÛÖÔ ç Ô, Ô ÌåÔ Ö Û Ø ÙÛæ; å Ì Ö ØÞ æú ÛÖÜ `¾, Ö ÔÖç `¾ æ àú ÛÖ Ñ ÛÆÔÛ ÙÌ ÜÛæÚ Ñ Ö ÜÛÖå ÛÖÜ. ÖÒÌ ÝÆ ÛÖÜ `¾, Ô ÌåÓ ÙÛÌ Ö ÑØ ÉÌåÚ. å Ì ÒÖ æô æû Ö å ÖÚ ÌåÔ ÆÛ ÙÛ Ô ÖÒ Û Ñª æ Æ Öß ÌÕÜ ÔÆ Ú. ÌåÞÔÌ Û ÔÜÞÆÑ ÛÖÜ ÙÛÖÔ ÖÜÉâÒ Ñ ÛÖÔ Þ ä ÌçÌ Û ÜÛæÞØÖÔ. ÑÛæÚ æóàú æ Û Ô ÌÕÜ ÔÆ, ÆÛ ÌåÔ Ñ Þت٠ÓÖ àæñ, Ûå ÛØØÌ Û ÌØ ÌÛÆ. Ûå ÑÖ ÛÆ Ì ÛÖÔ ÖÜÉâÒ Ñ Û Ô» À; Ý Ò ØÆ- Ñ ÌÔ ÌåÔ ; Ö Ôæ ÑæÓÓ ÌÔ ˇâÒÌ Ô ÑÆÔÖÜÔ; Ö ÑæÓÓ Û Ú Õ Ö ÙÛå Ú. Ûå Ö àûæñöú ØÔÌåÛ ØÖÚ ÛÖ ØæÔ; ÜÛæ ÌÔ âýü Ì æ ÛÖÔ `ÜÔ Ù ÙÓæ; Öç ÛÖ ÑæÓÓ, Öç Ñ ÛÖ ª Ó. µàöé ÙåÒÌ Ö ˇ ÑÆÔÖÜÔ Ö Üæ ÛÖÜÚ. À ¾ ØåÓ ØÌ Æ. íòìöú. `ÑÌÝÛÌåÛÌ Ó ÝÖØÆ Ñ ÛÖÔ Ò æ ÖÜ Ü ÖÝâØÌ Û ÆÔ Ì Ô. ÖÜ ßÆÞÔÌ Ñ ÌÔ ÉØåÙÑÌ Ñ Ó Æ Û Ú ØÖÑÖ ªÚ, Ô Þ ØÌå Ñ ÜÛæÚ Ò ÆÑ.» Ô Ó Ú ÙÛÌØÌåÛÌ Û Ú Ó ÑØâÚ Þ ØâÚ. Ûå ÑÆÔà æòöô ÜÛæÔ ÛÖÔ ØæÒÖ Ö; ÌÔ Û ÓÆˇ ÛÌ; Ö ÓæÙ Ö ØÖÞàØÆÌ ÙÌ Ñ ÛÆÙÞÌÙ ÛÖÜ ØÖ ÕÌÔÖ ÖÞÌåÖÜ ÖÑÛ Ùå Ú Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌå Ú» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÜ, Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ. âì ÛÖ ÓæÙ Ö, Ì Ø ÌÔ ÛÖ ÙÛÌçà, æû ÞØàÙÛÆÌ ÙÛÖ ÑØÆÛÖÚ Ñ ˇ ÛÖÜ ÛÖ Ñ Û ÙÞâÙÌ. ÌÓÆÚ ÌÔ Ó Ú ÙÑâÝÛÌÙÛÌ ÌÙÌåÚ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú;» Ú Ñæß ÛÌ æò Û ÆÒÒ, Ô Ó Ú ÑÒÌåÙÌÛÌ Ñ ÜÛæ ÛÖ å ØÜÓ ÖÜ ÙÑÌå Ó ÙÖÉ Øª ÑÖ ÔàÔ Ñª ÖÒ Û Ñª. Ö ÌÔ Òæ à Ó ÖÜØ ÌÒÖÕÌÔÖ ÖÞÌåÖ Ì ÛÌÒÌå ÙÖÉ Øæ ÑÖ ÔàÔ Ñæ âø Ö. åôöüô íòò ÔÌÚ Ñ åôöôû ÒÒ Ô ØÆ ÌÚ æû Ô ÛÖÜÚ ÙÜÔÛØÖÝÌçÖÜÔ ¾ÜÑØ ÔâÚ Ñ ÆÙ Ú ÝçÙÌàÚ ØØ Ô ÑÖÓÓÖÜÔåÙÛØ ÌÚ, ÌåÔ ˇâÓ ÌÖÒÖ ÑªÚ Ì ÑÜ- Ø ØÞå Ú. ˇ åôöüóì ÞàØåÚ ÛÖ É ˇ Æ ØÖ ÕÌÔÖ ÖÞÌåÖ Ó Ú; æòö ÙÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ, Ô ÙÛ Ó ÛªÙÖÜÓÌ ÛÖ Ñ Ñæ, ˇ ÉÖ ˇªÙÖÜÔ Ñ Ö ÔÛ ÌÕÖÜÙ ÙÛâÚ æ Û Ô Ò ÛÌå Û Ô Ô Ñ ÛÆÒ ß Û Ú ÉåÒ Ú ÛàÔ ÖØ åàô. ` ¾ À ¾ ˆ ¾ - À µ¾» ¾ À ¾` ` ¾ ÜÙ ÑÆ Û»» ÌÔ ØÖÜÙå Ù Ô ÜÛª Û Ô Ìå Ù, Ûå âþöüô Ö ÌÔ ÝâØÖÔÛ ˇâÓ Û, Ó Ì ØÌçÖÜÔ, Ó Ì ØÌçÖÜÔ ÙÛ ÓÆÛ Û, Ô ÌØÌˇåÙÖÜÔ Û Ô Ý ÔÛ Ùå Ó Ú. åô ÜÛæ ÖÜ ÒâÌ Ö Ò æú, ßÝÆÛÌ ÓÆÛ ßÆØ ý. æû Ô ÛÖÜÚ ÓÌåÔÌ Òå ÖÚ ÞØæÔÖÚ, æ Û Ó Ì ØâÓ Û, ÛÖÔ åôöüô ÙÌ ÑÆÛ Ö ÌÜÞÆØ ÙÛÖ, Û ÛÖçØÑ Ñ Ó ÖÜØ ÖÙª- Ø Ò, ÖÜ ÌÑÌå ÑÒ åôì ÙÛ ÓÆÛ Û.» Ú ÜØå ÖÜÔ åùà ÙÛ ÑÆ Ó Ú Û Æ ÛÖÜ Ò Öç, Ôˇæ ÖÜÒÖ, ØâÑ. Ñ ÖÒÖ ÓâÔ Öç Ô ÛÖÜÚ ÓÌåÔÌ ÞØæÔÖÚ Û Ô Ù Ó ÔÛ Ñª ØÖÙ ÆˇÌ ÖÜ ÑÆÔÖÜÔ Ö ÌØ æóìôö Û Ú ¾» ÙÛ ÌÙÙ ÒÖÔåÑ. ÖÜÚ ØÆÛ ÙÌ Ö ÖÑÛªÛ Ú ÛÖÜ ÌØ ÖÙÛ ÙåÖÜ, ØÆÛ ÙÌ ÛÖ ÌØ ÖÙÛÆÙ Ö ÛÖÜÚ ÑÖçÚ ÛÖÜ Òæ ÖÜÚ Ñ Ö ÌØ æóìôö ÖØ ÔØˇ Ñ Ô Ñ ÕÌÑåÔ Ù Ô ÛÖ ÌØ ÖÙÛÆÙ Ö ÓÌ ÛÖ ÙçÙÛ Ó Û Ú ÜÛÖ- ÞÌåØ Ù Ú.»Ì É Ù Ñª ÖØ ÔàÛ Ñª ÛÖÜÚ ÞÓª Û Ô ÌÔ Ñª ÙÜÔâÒÌÜÙ ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ, ÕÌ ÌØÔØÔÛ Ú ÛÖÔ Ø ÝÌ Ö- ÑØ Û Ñæ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÓæ, Ì ÌÕÌØ ÆÙÛ Ñ Ô âô ÙÞâ Ö - ÔÆ ÛÜÕ Ú Û Ú ÖÜÒÌ ÆÚ ÛÖÜÚ. Ì âø Ù Ô Û Ú ÛØ ÑÒÖ Ö âú Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú Ñ ÛÖ ÕÌÑåÔ Ù Ô. ÜÛÖ ÞÌåØ Ù åùàú ÌåÔ ÒçÙ Û Ô Ö ÑÖÔÖ- Ó Ñª Ô ÙÜ ÑØæÛ Ù Û Ú ÞØØ Ú, Ó Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú ÖÜ ÝÖç Û Ô ÕÌ ÖçÓ Ù Ô Û Ô ØÆÛ Ù Ô. ÜÞæÓ ÙÛÌ ÙÌ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÌØ æóìôöüú Û Ú ¾» Ñ Òª Ì ÛÜÞå ÙÛÖ çùñöòö Ì ÞÌåØ Ó, ÖÜ ÕÌÑåÔ Ù Ô.»Ì Ó ÑÜÉâØÔ Ù Û Ú Ø ÙÛÌÆÚ ÙÛÖ ÓâÒÒÖÔ ˇ - Ó ÖÜØ ˇÌå ÌÜÔÖäÑæ ÌØ ÉÆÒÒÖÔ ØæÓÖ ÌÚ ØàÛÖ- ÉÖÜÒåÌÚ.

7 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 7 Φλεβάρη, εκτός από τα θέματα που εκτενώς παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, τέθηκαν επίσης οι εξής ερωτήσεις και θέματα: Ο Α. Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» έθεσε το θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής. «Έχουμε προβεί σε ενέργειες για το θέμα των απορριμμάτων; Έχουμε καταγγείλει το θέμα;» Η Α. Αθανασοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Νοσοκομείο «ΑΤ- ΤΙΚΟΝ», στις κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των Εργαζομένων και ενημέρωσε το σώμα για την ευρεία σύσκεψη που έγινε στο νοσοκομείο την Τετάρτη 6 Φλεβάρη, όπου τέθηκαν τα σοβαρά ζητήματα. Ο Δ. Κυριακόπουλος, από την παράταξη «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας», έθεσε το θέμα των αδειών των καταστημάτων στο Περιστέρι. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξιος Σταυρούλιας για το θέμα των αδειών των καταστημάτων είπε ότι ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις και τις διαβιβάζει στο Υγειονομικό το οποίο εγκρίνει την άδεια. «Ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος για έγκριση άδειας, απλώς επικυρώνει την απόφαση. Δικαίωμα αφαίρεσης άδειας έχει ο Δήμος όταν το Υγειονομικό έχει πάρει σχετική απόφαση. Η παραποίηση όρων της άδειας πιστοποιείται από την Αστυνομία, μετά από έλεγχο ή καταγγελία». Η αντιδήμαρχος Πρασίνου Νεκταρία Ευσταθιάδου για το θέμα των απορριμμάτων και τον ΧΥΤΑ τόνισε ότι ο Δήμος δε σχετίζεται με το θέμα, είναι θέμα της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Παναγιώτης Λύκος για το γήπεδο στην οδό Ρέας και τη διαμαρτυρία των κατοίκων είπε πως μετά από συνάντηση με τους κατοίκους αποφασίστηκαν κάποια μέτρα από κοινού και σιγά σιγά θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή: μέτρα σχετικά με την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση. «Ζήτησα να δοθεί από τους κατοίκους σχεδιάγραμμα για να καθοριστούν θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους. Επίσης, ζήτησα από τις ομάδες να μειώσουν τους αγώνες και για το Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα του Δήμου θα γίνει σε άλλα γήπεδα». Επίσης, για το θέμα της λειτουργίας του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» ο κ. Λύκος είπε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω ότι είναι αλληλέγγυο στα ζητήματα των εργαζομένων. Υπάρχουν προβλήματα, που όλοι γνωρίζουμε, σε όλα τα νοσοκομεία». Η κ. Αθανασοπούλου επεσήμανε πως θα το θέσει ζήτημα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το 1ο θέμα «Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Δ Τριμήνου έτους 2012» συζητήθηκε εκτενώς. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σταυρούλιας τόνισε εκ νέου ότι η χρονιά, παρά τα προβλήματα, πήγε πολύ καλά για το Δήμο. «Ο Δήμος εισέπραξε 55 εκατομμύρια ευρώ και με πολλή επιμέλεια και τάξη δαπάνησε 56 εκατομμύρια, γιατί είχε να καλύψει υπόλοιπα. Με συνεργασία και πολλή δουλειά πιστεύω ότι τα καταφέραμε». Ο Δημήτρης Κελάφας επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στον «ισολογισμό με ταμειακό πλεόνασμα» που τόνισε ο κ. Σταυρούλιας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και ερώτησε για τα χρέη του Δήμου: «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «Τα χρέη στον ΟΠΑΑΠ είναι ; Ο προϋπολογισμός στη ΔΕ- ΠΑΔΠ παρουσιάζει έλλειμμα ; Είναι και τα χρέη της πρώην ΑΝΑΝΕ- ΠΕΡ; Τι ακριβώς γίνεται με την ΕΥΔΑΠ; Υπάρχουν οφειλές στη ΔΕΗ και στο Φυσικό Αέριο; Τι γίνεται με τις σχολικές επιτροπές;» Ο κ. Σταυρούλιας είπε: «Να μην μπερδεύουμε τις έννοιες: άλλο προϋπολογισμός, άλλο ισολογισμός, άλλο απολογισμός. Το ταμείο είναι πραγματικό, απεικονίζει την κατάσταση του Δήμου, σε δεδομένη στιγμή, γι αυτό είναι μεταβαλλόμενο, ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός δεν έχουν καμία σχέση με το ταμείο». Για τα δάνεια και τα χρέη είπε: «Τα δάνεια απεικονίζονται στον ισολογισμό. Είναι περίπου , όπως έχουμε πει. Για τα χρέη, στον ΟΠΑΑΠ οφείλουμε , επίσης για την ΕΥΔΑΠ έχουμε τοποθετηθεί ότι υπήρξε εμπλοκή με ευθύνη δική τους, παραδέχθηκαν το λάθος και το χρέος είναι λιγότερο και εξυπηρετείται. Το Φυσικό Αέριο εξυπηρετείται κανονικά, αλλιώς όπως ξέρετε η εταιρεία «κλείνει τη βάνα παροχής». Το πετρέλαιο το ίδιο. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Ο Δήμος Περιστερίου «ρολάρει» κανονικά και απόλυτα γι αυτό δεν έχουμε προβλήματα. Τα απολογιστικά στοιχεία το αποδεικνύουν». Το θέμα ψηφίστηκε με 21 θετικές ψήφους και 13 αρνητικές. Το 2ο θέμα «Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον προϋπολογισμό του 2013 της ΔΕΠΑΔΠ» η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου είπε ότι η ΔΕΠΑΔΠ επιφορτώθηκε με το «οικονομικό βάρος» της ΑΝΑΝΕ- ΠΕΡ, στόχος όμως είναι στον προϋπολογισμό τον επόμενο να έχει μειωθεί το χρέος. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Η. Ψυρόγιαννης τόνισε ότι ο προϋπολογισμός δείχνει ότι περίπου το 60% των δαπανών πηγαίνει για μισθοδοσία και τόνισε ότι δεν κατανοεί πού υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πολιτιστικά. «Φέτος οι δαπάνες για τα πολιτιστικά ήταν πολύ «σφιχτές». Σχεδόν όλες οι δαπάνες για τα Χριστούγεννα καλύφθηκαν από χορηγίες, και, όσον με αφορά, θα ήταν αδιανόητο να έλεγα «όχι» στον προϋπολογισμό βλέποντας τη χαρά των παιδιών και των συμπολιτών μας που χάρηκαν τις εκδηλώσεις. Εγώ ψηφίζω τον προϋπολογισμό της ΔΕΠΑΔΠ. Όποιοι έχουν απορίες να παρακολουθούν τα θέματα. Η λύση των αποριών είναι η γνώση και η παρακολούθηση των θεμάτων» τόνισε. Ο κ. Κυριακόπουλος έθεσε το θέμα του παγοδρομίου, «απόφαση παράνομη και παράτυπη», όπως τόνισε, το θέμα της διαχείρισης του Εκθεσιακού Κέντρου και επίσης, όπως είπε, ένα ποσό που δεν έχει εξοφληθεί προς το Δήμο που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό. Η κ. Τσιώτα είπε για το Εκθεσιακό Κέντρο ότι έχει διετές συμβόλαιο με μειοδότη από την ΑΝΑΝΕΠΕΡ, για το ποσό που ανέφερε ο κ. Κυριακόπουλος είπε πως είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ο οφειλέτης. Ο κ. Σταυρούλιας είπε πως είναι απαράδεκτο να λέγεται ότι οι ορκωτοί λογιστές κατέγραψαν απαίτηση και ο Δήμος «κάπου την άφησε». «Πού την αφήσαμε κ. συνάδελφε; Δε δέχομαι αυτό που λέτε. Το θέμα τακτοποιείται». Το θέμα ψηφίστηκε με 21 θετικές ψήφους και 10 αρνητικές. Το 3ο θέμα «Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ του ΟΠΑΑΠ για το 2013» τέθηκε και έγιναν ερωτήσεις: Ο κ. Πουλιάσης ερώτησε για τα έργα και τα κονδύλια που δόθηκαν για το κολυμβητήριο. Η δημοτική σύμβουλος Βιβή Φουντά ερώτησε για το κονδύλι για τον αθλητισμό «το οποίο δεν είναι αρκετό σχετικά με τις ανάγκες των αθλούμενων» είπε. Ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Πλέστης αναφέρθηκε στο κονδύλι για τη συντήρηση αθλητικών χωρών που υπάρχει στον προϋπολογισμό και για τις δαπάνες που υπάρχουν για τη λειτουργία τους. «Η κατάσταση δεν είναι όπως λέτε και ο προϋπολογισμός είναι τραγικός για τον αθλητισμό». Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη είπε ότι η «κουβέρτα» για το Κολυμβητήριο θα εξασφαλιστεί από χορηγία. «Ό,τι γίνεται και ό,τι χρειαστεί έχουμε τη διαβεβαίωση και τη δέσμευση από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών ότι θα ενισχύσει όσους κωδικούς χρειάζονται. Είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ό,τι είναι καλύτερο για τους δημότες. Εμείς λειτουργούμε με σύνεση και καλή διαχείριση και θα πάμε καλά και φέτος». Ο κ. Σταυρούλιας επεσήμανε «Ο Δήμος Περιστερίου είναι από τους πρώτους Δήμους που έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό». Το θέμα ψηφίστηκε με 21 θετικές ψήφους και 10 αρνητικές. Το 4ο θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός θητείας, εκλογές Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π. του ΟΠΑΑΠ» αφού έγιναν οι προτάσεις των προσώπων ψηφίστηκε ομόφωνα ως προς το Δ.Σ. και τη θητεία και ως προς τον ορισμό Προέδρου, η κ. Κορόγιαννη, και Αντιπροέδρου, ο κ. Αυγουστίδης, με 24 θετικές ψήφους και 2 λευκά. Το 5ο θέμα «Λήψη απόφασης για την κάλυψη αναγκών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το ΝΠΔΔ» ψηφίστηκε με 28 θετικές ψήφους και 1 λευκή από τον κ. Πουλιάση. Ο κ. Πουλιάσης τόνισε ότι η λευκή ψήφος είναι διότι δε συμφωνεί με τη διαδικασία και γιατί είναι με σύμβαση οι εργαζόμενοι και όχι με μόνιμη δουλειά. Τα 6ο και 7ο θέματα: «Απότμηση πεζοδρομίων για ίδρυση πρατηρίου Υγρών Καυσίμων με είσοδο επί της Ηρακλέους και είσοδο - έξοδο επί της Τρώων» και «Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ αρ. 31/92 Πράξης του Δ.Σ. που αφορά στον χαρακτηρισμό χώρου στο Ο.Τ σε πράσινο» ψηφίστηκαν ως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το 8ο θέμα «Γνωμοδότηση του Δήμου για τροποποίηση του ΓΠΣ Δήμου Αθηναίων στο Ο.Τ.124» ψηφίσθηκε με αρνητική γνωμοδότηση (Σ.Σ. αναφέραμε εκτενώς στο προηγούμενο φύλλο μας). Το 9ο θέμα «Επικαιροποίηση Απόφασης που αφορά στο Ο.Τ. 1795α» ψηφίσθηκε ως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το 10ο θέμα «Λήψη απόφασης για εκμίσθωση των υπ αριθμ. Κ22 και Κ23 Δημοτικών Καταστημάτων Ευαγγελιστρίας» ψηφίσθηκε ομόφωνα. Το 11ο θέμα «Έγκριση κατ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2013» ψηφίσθηκε ομόφωνα. Για το 12 θέμα «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπου των παραγωγι- (συνέχεια στη σελίδα 8)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια από τη σελίδα 7) κών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας» κατατέθηκαν δύο προτάσεις, μια από τη διοίκηση και μια από την αντιπολίτευση. Ψηφίστηκε με 20 ψήφους η πρόταση της διοίκησης και με 9 ψήφους της αντιπολίτευσης. Με την πρόταση της διοίκησης που υπερίσχυσε ορίστηκε ο Θ. Αρβανίτης, εκπρόσωπος του Δήμου, και ο Θ. Σπυρόπουλος, εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων. Για το 13ο θέμα «Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου» προτάθηκε ο Σ. Κανέλλος και ορίσθηκε με 25 θετικές ψήφους, 2 αποχές και 1 λευκή. Για το 14ο θέμα «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το 2013» προτάθηκαν ο Α. Σταυρούλιας και αναπληρωτή το Θ. Αρβανίτη και ορίστηκαν ομόφωνα. Τα 15ο-16ο-17ο θέματα «Έγκριση πίστωσης και κατανομή ποσού ,55 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου», «Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2012», και «Επανέγκριση πιστώσεων ,71 για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών», ψηφίστηκαν ομόφωνα. Για τα 18ο-19ο-20ό θέματα «Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 1ο ΚΕΠ», «Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 2ο ΚΕΠ», «Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 3ο ΚΕΠ», ερώτησε ο δημοτικός σύμβουλος Στ. Μουκουβίνας: «Πώς γίνεται παράταση μίσθωσης των κτιρίων αυτών που δεν είναι ασφαλή και κατάλληλα, υπάρχει και θέμα ασφάλειας των εργαζομένων. Η πρότασή μας είναι η μεταφορά τους στο Κεντρικό Δημαρχείο». Ο αντιδήμαρχος κ. Λύκος είπε ότι η ενοικίαση για τα 3 ΚΕΠ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. «Έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί τα κτίρια από αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών» τόνισε. Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος είπε ότι έχουν γίνει κάποια περιστατικά με παράπονα και διαμαρτυρίες πολιτών και η Δημοτική Αστυνομία έχει πάει όποτε έχει καλεσθεί να παρέμβει σε όξυνση κάποιας κατάστασης. Τα θέματα ψηφίσθηκαν με 21 θετικές ψήφους και 5 αρνητικές. Το 21ο θέμα «Ανάκληση της υπ αριθ. 308/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της απ ευθείας ανάθεσης των εργασιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Νέου Δημαρχείου, των 3ων ΚΕΠ, του ΚΥΒΕ και της Ξυλοτεχνίας του Δήμου», ψηφίσθηκε με 19 θετικές και 8 αρνητικές. Τα 22ο και 23ο θέματα «Λήψη απόφασης για ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, MD ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής σχολής «FEDERICO II» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ειδικευθείς στις ορθοπαιδικές κλινικές των νοσοκομείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» & «ΚΑΤ» Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ευρωκλινικής Αθηνών & Ν. Αθήναιον ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Δισκοπλαστική, Μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Ωλένια νευρίτις κτλ.) ΟΣΤΩΝ (Οστεοπόρωση, Αρθρίτιδα κτλ.) ΤΗΛ./FAX. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ 210 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , χορήγηση άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου» και «Λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Περιστερίου» ψηφίσθηκαν ομόφωνα όπως εισήχθησαν. Το 24ο θέμα «Έγκριση 2ου Α.Π. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΙΙ» ψηφίσθηκε με 18 θετικές ψήφους, 7 αρνητικές και 3 αποχές. Το 25ο θέμα «Έγκριση καταστροφής άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ψηφίσθηκε ομόφωνα. Τα 26ο-27ο και 28ο θέματα «Επικύρωση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων», «Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης για προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, στο μειοδότη του 2012» και «Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου» ψηφίσθηκε με 17 θετικές ψήφους και 8 αποχές. Τα 29ο-31ο-32ο θέματα «Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους», «Παραχώρηση τμήματος ισόγειου χώρου του ΚΥΒΕ για τη λειτουργία Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο» και «Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για να συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διάταξεις του Ν.3584/07 ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο», ορίστηκαν οι Β. Φουντά και Σ. Μουκουβίνας, ψηφίσθηκαν ομόφωνα. Το 33ο θέμα «Ορισμός Επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ28/80» ψηφίσθηκε ομόφωνα με τις επιφυλάξεις των κ.κ. Χρονόπουλου και Κυριακόπουλου. Το 30ό θέμα «Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχειρήσεις, καταστήματα και επιτηδευματίες που έχουν τοποθετήσει παράνομες ενδεικτικές επιγραφές», που μπήκε τελευταίο, δεν ψηφίστηκε λόγω μη απαρτίας. Επιστολή «Τι είναι βία» «Βία είναι να ξυπνάς από το χάραμα, να δουλεύεις 10 με 12 ώρες για 700 ευρώ και να μην τολμάς να πεις κουβέντα, γιατί ξέρεις ότι 100 βιογραφικά περιμένουν στο γραφείο του αφεντικού σου. Βία είναι να είσαι άνεργος, να ψάχνεις ένα χρόνο για δουλειά και να μην σε προσλαμβάνει κανείς γιατί είσαι πάνω από τα σαράντα. Βία είναι να λες στα παιδιά σου ότι δεν τα πας στην θάλασσα, γιατί η βενζίνη άγγιξε το 1.75 και πρέπει να κάνεις περικοπές. Βία είναι κλείνεις ραντεβού στο ΙΚΑ, για μετά από δύο μήνες, και όταν πηγαίνεις, ο γιατρός να είναι απών. Βία είναι να μην τολμάς να γυρίσεις μόνος στο σπίτι μετά τις 9 μ.μ. Βία είναι να είσαι 18 χρονών, να έχεις υποστεί του κόσμου τις μεταρρυθμίσεις, να έχεις φτύσει αίμα, για να μπεις σε μια σχολή, και να βγαίνεις και άνεργος και αμόρφωτος. Βία είναι να παρακολουθείς τα σκάνδαλα να περνούν από μπροστά σου σαν παραμύθι, να κουκουλώνονται από όλους, να μην μπαίνει κανείς φυλακή και να τελειώνουν με ένα ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Βία είναι να πληρώνεις 1.40 ενώ περιμένεις μια ώρα ένα λεωφορείο που, όταν φτάνει, χωράς μόνο στα πόδια του οδηγού. Βία είναι να σε παίρνουν 20 τηλέφωνα την μέρα από εισπρακτικές εταιρίες, επειδή καθυστέρησες την δόση του στεγαστικού. Βία είναι να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, ενώ έχεις ήδη πληρώσει για δωρεάν παιδεία. Βία είναι να βλέπεις τους πολιτικούς σου να τσακώνονται με μόνο γνώμονα τα ποσοστά του κόμματος τους, ενώ εσύ αγωνιάς για το μέλλον των παιδιών σου. Βία είναι, ενώ σου ζητούν να πληρώσεις επίδομα αλληλεγγύης, να διαβάζεις ότι οι εφορίες έχουν να κάνουν ελέγχους και να εισπράξουν από το Βία είναι να είσαι 45 χρονών, να δουλεύεις και να πληρώνεις μια ζωή, και να καταντήσεις να ζεις από την σύνταξη των γονιών. Βία είναι το παραμύθιασμα από τα μέσα ενημέρωσης, που συγκαλύπτουν ή αποκαλύπτουν, ανάλογα με τα deal που γίνονται κάτω από το τραπέζι και τις επιχορηγήσεις. Βία είναι να σε ληστεύουν για Τρίτη φορά και το όργανο της τάξεως να σου λέει «Μην ελπίζετε πολλά. Αφού δεν ήσασταν μέσα, πάλι καλά να λέτε». Βία είναι να σου στερούν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, να τρως τόνους τα χημικά και να σε αναγκάζουν σε σιωπή παρακρατικοί, αντιεξουσιαστές, χρυσαυγίτες, πληρωμένοι ή προστατευόμενοι, από όπου και αν προέρχονται. Βία είναι να πληρώνεις 3 ευρώ διόδια, για να διανύσεις μια απόσταση 100 χλμ., και ταυτόχρονα να κάνεις τάμα στον Άγιο Χριστόφορο να φθάσεις ζωντανός. Βία είναι να βλέπεις όσους εμπλέκονται σε σκάνδαλα πάσης φύσεως να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να παρουσιάζονται στην δικαιοσύνη, όποτε θέλουν, και αν τελικά παραπεμφθούν, να συνεχίζουν το έργο τους μέσα από την φυλακή. Βία είναι να ακούς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές να ανησυχούν για την βία, μόνο όταν αγγίζει το δικό τους σπίτι, και να ανακοινώνουν επιτροπές, στις οποίες ο κάθε βουλευτής θα πληρώνεται με 245 ευρώ, για να παραβρεθεί στην συζήτηση. Βία είναι να ζεις την κάθε μέρα σαν τελευταία, όχι για να την ζήσεις στο έπακρο, αλλά επειδή απλά δεν ξέρεις τι θα υπάρχει αύριο και δεν έχεις λεφτά για μεθαύριο». (Για την Αντιγραφή: Ειρήνη Νίτη) Κύριε διευθυντά! Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, για το ενδιαφέρον και την προβολή μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας σας, την προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε στους συμπολίτες μας τα έργα μας! Ακόμα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Κα Μαγδαληνή Μπούγια για την ευγενική παρουσία της στην εκδήλωσή μας και, για την εξαίρετη παρουσίαση και τον σχολιασμό του βιβλίου Άγιος Άθεος. Η τιμή για μας ήταν μεγάλη! Ακόμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Βιβλιοπωλείο ΠΟ- ΘΗΤΟΣ για την φιλοξενία και τους φίλους συμπολίτες και μη που μας τίμησαν με την παρουσία τους! Τέλος ένα μεγάλο Ευχαριστώ στην Αντιδήμαρχο πολιτισμού Κα Μαίρη Τσιώτα για τα καλά της λόγια! Ευελπιστώντας στην δημοσίευση αυτού του μηνύματος σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! Με εκτίμηση Ευγενία Παπαγεωργίου: Εικαστικός Γιάννης Δ. Παρασκευόπουλος: Συγγραφέας Δημ/φος! ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κ-18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου σας προσκαλούμε: Στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Ευαγγελίστριας Περιστέρι. Μετά τιμής Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓIANNΗΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

9 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ Το περασμένο Σάββατο, ύστερα από καταγγελία του δημότη Περιστερίου κ. Χρήστου Χατζή, ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» κατέγραψε εικόνες από εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτίριο επί της οδού Υπάτης 24 έτοιμο να καταρρεύσει και να προκαλέσει με την πτώση του τραυματισμούς σε γείτονες και σε περαστικούς. Ο κ. Χρήστος Χατζής Το τριώροφο αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές κατά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1999 και έχει κριθεί παντελώς ακατάλληλο προς κατοίκηση άρα κατεδαφιστέο. Επιπλέον, εκτός του ότι είναι επικίνδυνο, αποτελεί εστία μόλυνσης και εικόνα θλιβερή για την περιοχή οι γκρεμισμένοι τοίχοι του. Από τα πεταμένα σκουπίδια εκπέμπεται μόνιμα δυσοσμία, ενώ τα ποντίκια «πάνε κι έρχονται»... Η διαμαρτυρία του κ. Χρήστου Χατζή φαίνεται να πέφτει στο κενό -σύμφωνα με όσα μας κατήγγειλε οργισμένος- εξαιτίας ασαφούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος με αποτέλεσμα το πρόβλημα της κατεδάφισης να μη βρίσκει λύση και παράλληλα να μην έχουν γίνει καν ενέργειες καθαρισμού από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να καθαριστεί άμεσα ο χώρος και στη συνέχεια να απολυμανθεί. - Μήπως, μας είπε ο κ. Χατζής, προβλήματα όπως η γραφειοκρατία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ακόμα και οι βλέψεις «κάποιων» για την περιοχή τους, τους έχει «ανοίξει την όρεξη» για ίδιον όφελος και οδηγούν την περιοχή αργά αλλά σταθερά στην εγκατάλειψη; Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ Ν. ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΗΛ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κ. Παναγιώτη Λύκο Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υγιεινή - Ασφάλεια Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε Πολεοδομίας, σας ενημερώνω ότι επί της οδού Υπάτης 24 υπάρχει τριώροφο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό του Σύμφωνα με ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Αλέξη Πουλιάση, στο δημοτικό συμβούλιο της 12ης Ιουνίου 2012, η απάντησή σας ήταν η εξής: «το κτίριο είναι προς κατεδάφιση, έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο από την Πολεοδομία Περιστερίου, θα δούμε άμεσα σε ποια φάση είναι η διαδικασία κατεδάφισης». Μετά από επίσκεψη στο γραφείο σας στις 19 Ιουνίου 2012, δεν πήρα σαφή απάντηση ως προς την κατεδάφιση του επικίνδυνου κτιρίου. Το κτίριο πλέον αποτελεί εστία μόλυνσης από αρουραίους, κατσαρίδες και αλλοδαπούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν προσωρινά. Όσον αφορά την επικινδυνότητά τους σας γνωρίζω ότι οι κολώνες που έχουν σπάσει δεν έχουν καν υποστηλωθεί. Μετά τα παραπάνω, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου ως προς την απειλή της υγείας τόσο της οικογένειάς μου όσο και της δικής μου καθώς επίσης και της επαπειλούμενης κατεδάφισης του επικίνδυνου κτιρίου. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Κοινοποίηση: - Εισαγγελία Αθηνών - Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου - Δημοτική Αστυνομία Περιστερίου ΚΑΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΙΤΟΣ 90ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γειτόνων, οφείλεται σε αναμμένο καντήλι που είχε ξεχάσει ο ηλικιωμένος στη κρεβατοκάμαρά του, ωστόσο τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ερευνά η Πυροσβεστική. Ο 90χρονος άνδρας ήταν κατάκοιτος και έμενε μόνος στον πρώτο όροφο μιας διώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ανεμώνης 1 στο Περιστέρι. Οι γείτονες είδαν τις φλόγες να βγαίνουν από τον πρώτο όροφο τρομοκρατήθηκαν και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που έσπευσαν στο σημείο με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Ήταν όμως πολύ αργά. Ο 90χρονος είχε ήδη καταλήξει από αναπνευστικά προβλήματα που του προκάλεσαν οι καπνοί, ενώ έφερε και ελαφρά εγκαύματα. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 «Πάγωμα» στις προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες μέχρι το 2016 σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Παγώνουν» οι προσλήψεις προσωπικού σε δήμους και περιφέρειες, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ μέχρι το τέλος του 2016, για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες, σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Η αναστολή προσλήψεων εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων (Μεσοπρόθεσμο) που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό και στην αναστολή των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα έτη. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «η αναστολή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις προσλήψεων και διορισμών κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου (12/11/2012) οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς αναστέλλονται». Από την αναστολή των προσλήψεων εξαιρούνται οι νησιωτικοί δήμοι («ένα νησί ένας δήμος») και οι προσλήψεις για τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ με ειδικά προσόντα, αλλά με την προϋπόθεση της απόφασης κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που θα εντάσσεται στο πλαίσιο του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Ως τις 31 Μαρτίου η είσπραξη του επιπλέον φόρου των καταθέσεων στις τράπεζες Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα μπορεί να εισπραχθεί από τις τράπεζες ο επιπλέον φόρος 5% που προέκυψε από την αύξηση του φόρου καταθέσεων στο 15% από 10% και να αποδοθεί στο Δημόσιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος τον επιπλέον φόρο 5% με δήλωση στη ΔΟΥ του μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα με τη σχετική βεβαίωση που θα του χορηγήσει η τράπεζα. Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι «με το Δελτίο Τύπου της , η ΕΕΤ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι με το νέο φορολογικό νόμο (Ν. 4110/2013) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ Baden Powell Ιδρυτής Παγκόσμιου Προσκοπισμού Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και οι Βαθμοφόροι του 1 ου Συστήματος Προσκόπων Περιστερίου σας προσκαλούν στον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης προς τιμή του Ιδρυτή του Παγκόσμιου Προσκοπισμού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6:45μ.μ. στον χώρο εκδηλώσεων ΚΥΒΕ του Δήμου Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου 1) Από τον Απρίλιο μόνο στις ΔΟΥ αυξήθηκε αναδρομικά από ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, των ομολόγων και των λοιπών επενδυτικών προϊόντων από 10% σε 15%. Κατόπιν αυτού, από την τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την , ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αφορούν». Όπως επισημαίνει η ΕΕΤ, με τη νέα εγκύκλιο του (ΠΟΛ. 1023/ ), το υπουργείο Οικονομικών έδωσε οδηγίες για την είσπραξη του επιπλέον φόρου 5% από τις τράπεζες, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την απόδοσή του στο Δημόσιο έως το τέλος Μαρτίου. Σε αντίθετη περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος τον επιπλέον φόρο 5% με δήλωση στη ΔΟΥ του μέχρι το τέλος Μαρτίου. Για το σκοπό αυτό, η τράπεζά του υποχρεούται να του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. Η ΕΕΤ καλεί τους πελάτες των τραπεζών, καταθέτες και επενδυτές, να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και την τακτοποίηση τυχόν σχετικών εκκρεμοτήτων τους ή τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης. Κάλεσμα για τη δημιουργία Εργατικής λέσχης στο Περιστέρι

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ö ÖÔÖÓ Ù Ô ß ØÖý Ñ - Ñ àùì ÖÒÜÛ Û ÖÔÖÓ ÛÖÜ. ÔÌ Ö Û Ô ØàÛ ÙÛ Ó -Ò ÞØÖÔ ÓÌÛ Û Ò Õ ÛÖÜ ÓÝÜÒ ÖÜ ÖÒÌÓÖÜ - Ó ÝàÛÌ Ô ÔàÙ Ú Ñ ÖÒ Û ÙÓÖÜ. ÙÜÔÌÉ ÒÌ, Û Ñ ÛÖÜ ÒÌÜØ, ÙÛ Ô Ø ÌØ Ô É ˇÓ Ù Û Ú ÔÌØÞÖÓÌÔ Ú Ö- Ò Ú. Ô ÓÌ ÒÖ Ñ ÖÒÜ Ñ Ò ÌÝÖ ÙÓÌÔÖ É ÉÒ Ö àòì Ö, ÓÌ ÔÌ- ÛÖÜÚ ÞàØÖÜÚ, ÝàÛÌ ÔÖ Ñ ÓÌ ÙàÙÛ ØØÜˇÓ Ù, ÖÜ ÌÔ Ì ÞÌÛ ÖÛ Ô ÒÌßÌ Ö Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÑÌÔÛØ - Ñ. Ó ÖÜØ Ö ÛÖÜ: Ö Û ÔÖÚ Ñ Ö àø ÖÚ `àû Ø ÑÖÚ, ÜÖ ÌÕ ØÌÛ ÑÖ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ, ÌÔÛ ÓÖ Ñ Ñ ˇ ØÖ, ßÖ Ö ÙÛ ÚÙÜÔ ÒÒ ÌÚÛÖÜÚÑ ÙÛÖ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ Ö ÖÔÖÓ Ù Ô ß À¾ý Ñ ÝàÛ ÙÌ Û Ô ÖÒ Ö Û Ô ØàÛ ÙÛ Ó Ô ÓÌ ÒÖ É ÉÒ Ö àòì Ö ÖÜ ÙÜÔ àô ÖÔÛ Ô Û Ñ ÒÒ ÛÌØ Û Ú ˇ Ô Ú ÙÛÖ ØÖÓÖ: ß ÔÖÔÛ Ú Ñ ÖÜÒà- ÔÛ Ú ØÖÞÌ ØÖ Ý ÛÖ (ÞÖÛ-ÔÛÖ Ñ). ØÌÚ ÛÌÒÌ àûìú, Ö ÛÖ Øà ÓÌÞØ Ø ÛÖÉØ Ü,Ó ØÖÙÛ ÙÛÖÔ ÑÖ ÛÖÜ ÓÌ Û ÝÖÜÝÖÜ.»ÖÔÖ ÙÛÖÔ Ü ÔÖ ÛÖÜ Ì ÖÜÒÌÜÌ! Û Ô ÖÓàÚ ÌÜÞ - Ø ÙÛ ÓÌÔÖÚ Û Ì ÔÌ ÒÌÝÛ ÙÛ ÞÌØ ÛÖÜ.» ÒàÔÛ Ú Ø ÖÛÌØ ÙÛ ÛÖÜ ÌÒÌ Ì ÖÛ Û ÖÒÒ Ø ÖÜ ÌÝÌØÌ, ÌÔ Û ÙÜ ÑÌÔÛØàÙÌ ÓÖÔÖ ÓÌ Û ÙÑÒ Ø ÖÜÒÌ, ÒÒ Ñ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ.» Ö ÑÖÔÖÓ ÌØ Ö Ñ ˇÌ ÖØ Ö. ÒÌ Ì Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ - Ñ ÖÛ Ò ÙÛ Ñ ÛÖÜ ß ÙÛ Ø Û Ô Ö ÑÖÚ ÌÔÖÚ Ó ÑØÖ àò Û, ÖÜ ÖÜÒÖÜÙÌ Ó Ô ÔÌÚ. ÖÛ ÖÛÌ ÌÔ ÛÖÔ Ô Ñ ÙÌ Ö... Ì Ø ÙÓÖÚ ÙÛ Ó ÙÛ Ô ÓÌØ Ñ Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ØˇÌ ÙÛÖ ÞàØ Ö, Ö ÖÜ ÌÓÌ ÔÌ ÓÌÞØ ÛÖ ÛÌÒÖÚ. Ì ÔàØ ÖÜ- ÓÌ Ô Û ÖÒÒ Ø ÖÜ ÌÝÌØÌ Ù Ô ÖÒÒ Ò, ÔÛàÚ ÖÛ Ô Øˇ Ô ÙÛ Ô ÛØ Ì ÛÖÜ ÜˇÌ ÖÜ ß - ÑÖÜÙÛ Ñ Ôý. ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÑÜ- ÑÒÖÝÖØ ÙÌ Ý Ó ÖÛ ÙÛ ÀÖ ÖÉ Ì ÞÌ ÌØˇÌ ÌÔ Ú ß» ØÖÜÑÒ Úý... ß ÌÔ ØÖÑÖÉÖÜÔ Ì à Ö Û ÛÌÚý, ÛÖÜ ÌÒÌ Ì. Ó ÒÖÜÛÖÚ (» ØÖÜÑÒ Ú), ÝÜ- Ù Ñ ÌÔ Û Ô, ÓÌ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ ÌÚ ÛÖÜ ÖÓàÚ ÓÌ ÒàÙÌ Û Ô ÑÛ Ó Û Ñ ÛÖÜ ÌØ ÖÜÙ Ñ ÙÛ ÙÞÌ ÛÖÜ Û Ô Ô ÑØ Û ÙÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜÛ, ÖÜ ÙÛ Ú Ñ ÒÒ ÌØ Ì ÌÚ Ì Ì ÕÌ ÛÖ - Ó ÖÜØ ÑÖ ÛÖÜ ÔÌÜÓ Ñ Û ˇÌ- Ù ÛÖÜ Ô Ô Û ÔÛ ÛÖ Ñ ÒÒ - ÛÌØÖ. ¾Û Ô ØÖÛÌ ÔÌ ÙÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ Ô ÝÜÛÌßÖÜÔÙ ÌÔ ÞàØ Ý Û ÛÌÚ, ÜÛÖÚ ÌÒ ÙÌ. ß ÌÔ ØÖÑÖÉÖÜÔ ( ÛÙ ), Û Ú Ö Ö Ú Ö ÔÛØ Ú,. ÙÖÒ ÑÖÚ, Ì ÞÌ ÌÔ Û ÑÌÔÛØ Ñ Ñ ÝÌÔÌ Û Ú ˇ Ô Ú, ÙÛ Ö Ö Ø ÙÛÌ ÖÜ, Ö ÖÜ ÙÜÞÔ Ì ÝØÖ- ÑØÌÓ ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖÜ Ñ Ì ÞÌ Ø Ó - Û ÑÖÜ ÑÖÙÓÖÜ Û Ú ÞàØ Ú. ¾ Ó ØÖÚ ÛÖÜ Û Ô ÖÒ Û ÑÖÚ Ý ÒÖÚ ÛÖÜ -»âþø ÛÖ Ýˇ Ôæ àøö ÛÖÜ 1958 ÙÞÖÒ ÑÆ Ìå, Û ÖÒç É Ù ÑÆ, ÖÜÒÖçÙ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ, Ó å ÓÌ Û ÑÖÜÓ Æ Ñ Û Ú ÑÒàÙÛâÚ ÛÖÜÚ, Ö ÌØÝÖå ÑÒ ÓÆÔ ÙÛÖ ß Ò Ñ Û å ÑÖ ÖÜ Û ØÖçÙ Ô ÙÛ Ô ØÞª Û Ú Ö Öç ÖÜÑÜ å ÖÜ. Ñ ÛÆÙÛ Ù ÆÒÒ ÕÌ Ø ÑÆ ÓÌ Û Ô ÌÓÝÆÔ Ù Û Ô Ì ÖÞª ÌÑÌåÔ ÛàÔ ÌØÝØÔ `àû ØÆÑÖÜ, ÛÖÜ ÛåÔÖÜ Ñ ÛÖÜ ØØ ÖÜ, æ Û ÌÓÖÔ Æ ÑàÔå Ú, ÖÜ å ØÜÙ Ô ÛÖ ØØÛÖ ÙÜÙÛ Ó Û Ñæ Ñ ÛÆÙÛ Ó É ÉÒåàÔ, Þ ØÛ ÑØÔ Ñ ÞÔ ØÔ ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ : ÛÖ ß À¾ý, ÙÛÖ ÓâÙÖÔ ÌØå ÖÜ ÛÖÜ å ÖÜ ØæÓÖÜ. ÝàÛÖ Ø Ýå ÌåÔ Û Ú ÓâØÌÚ ÛàÔ Ø ÙÛÖÜ âôôàô Û Ú å Ú ÞØÖÔ ÆÚ. åùà æ ÛÖ ÙÛÖÒ ÙÓâÔÖ âôûøö, ÓÌ Û Ô ÒÆÛ ÜØ ÙÓâÔ ÙÛÖ Ý Ñæ, ÌåÔ Ö ÛåÔÖÚ `àû ØÆÑÖÚ, Ü ÆÒÒ ÒÖÚ, Ì å ÖÒÒÆ ÞØæÔ ÙÛÖ ÓÌ ÆÒÖ É ÉÒ Ö àòìåö Û Ú ˇªÔ Ú ß ØÖÓ ˇâ Úý, æ ÖÜ Û ÜÛåÙÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖ É ÉÒåÖ Ñ æþû ÙÌ Û Ô ÛÌÞÔÖ ÔàÙå ÛÖÜ. `Û Ô ÆÑØ Ø ÙÛÌØÆ ÌåÔ, âô Ú Æ ÔàÙÛÖÚ ÌÒÆÛ Ú Ñ å Ò, Ö ` ØÆÔÛ Ú, Ì å ÖÒÒÆ ÞØæÔ Ì ÙÛÆÛ Ú ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú, ÖÜ ÌåÞÌ ÆÌ ßØÔ. `Û ÙÜÔâÞÌ ÌåÔ»ÜØÙåÔ Æ, ØØÛ àòªûø ÛÖÜ Ñ Û ÙÛªÓ ÛÖÚ, ÌÕ ØÌÛ Ñª Ü ÆÒÒ ÒÖÚ, Ñ ÙÛÖ ÆÑØÖ ÌÕ Æ Ü ÌÒå» ˇ ÖÜ ÆÑ Ó ÛâØ Û Ú ÜÔ åñ Ú ÛÖÜ ÛåÔÖÜ, åû Ú. `ÛÖ ÓâÙÖÔ âô Ú Æ ÔàÙÛÖÚ ÆÔÛØ Ú, ÌÒÆÛ Ú ØÖÝ ÔØÚ, ˇ ÜÓÆ Ì ÛÖ É ØÜÝÖØÛàÓâÔÖ âôûøö. Ì ÑØÖ ÌÕÜ ØÌÛ ÑÖ. ¾ Ø ÌÚ ÛÖÜÚ ÉØ ÙÑÖÔÛ Ù ÌÔ Ó ÑØÖ Ó ÖØÌ ÔÖ ÞàØ Ö Û Ú Ñà- Ô ÚÛ ÌÓÖÔ,ÀÖ ÖÉ,ÛÖ Ò ÖÛ Ú ÖÔÖÓ, ÛØ ÔÛ ÌØ ÖÜ Þ Ò ÖÓÌÛØ.. Ö ÛÖ ÜˇÌ Ö. ÑÌ Ì Ù Ô, Û Ú ØÞÌÚ ÛÖÜ ÌØ ÙÓÌÔÖÜ àô, Ö ÖÔÌ ÚÛÖÜÚ:Ö Ò Ú`àÛ Ø ÑÖÚÑ ÌÒ Ñ, ÛÖ ÌÔÖÚ Ø Û ÑÖÜ. ¾ ØÖ ÖÔÖ Û Ú Ó Ô Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Ý ÙÌ Ú ÛàÔ Ò ÖÛÌØàÔ, Ì Þ Ô ÌØˇÌ ÙÛ» Ô Ö Û Ô Ø Û ÓÌÛ ÛÖ 1669, ÖÜ Ö ÖÜØÑÖ Ø Ô ÛÖ Ô Ù Ö ÛÖÜÚ ÌÔÌÛÖÜÚ Ñ Ñ Û - àõ Ô Û Ú ÌÒÒ Ô ÑÌÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ ÖÜ ÖÒÌÓ Ù Ô ÌÔ ÔÛ ÖÔ ÛÖÜÚ. ¾ ÛÖ ÖÚ ØÖÌÒÌÜÙ Ú Ì àùì ØÖÝ ÔàÚ ÛÖ Ì àôüóö ÙÛ Ô Ö ÑÖ- ÌÔÌ, Ö Ö ÒÖ ÖÜÚ ÙÝ - ÒÌ Ú ÌÔ ÖÑ ÒÜßÌ ÖÛÌ ÛÖ Ø - Ó Û ÑÖ Û Ú ÖÔÖÓ. ( ÛÖÜÚ Ø Û - ÑÖÜÚ, ÖÜ ÉØ Ñ Ô Ñ Û ÝÜ Ö ÙÛ» Ô, ÛÖÜÚ Ø Û ÑÖÓ Ô ÛÌÚ, Ø - ÝÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ, ÙÛÖ ÑÌÝ Ò Ö Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ» ÌÞØ Ñ ÖÜ Øˇ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø, Ø Ô ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ). ØˇÌ Û Ô ÓÌØ Ñ Ô ÖÒÌÓ ÙÌ. Ý ÉÖÚ ÑÖÓ Ö Ò Ú, ÙÛ Ú ØÞÌÚ ÛÖÜ ÌØ ÙÓÌÔÖÜ àô, ÌÝÜ- Ì ÙÛ Ô ÓÌØ Ñ Ô Ñ ÔÌ Û Ô ÛÜÞ ÛÖÜ. ÖÜÒÌßÌ ÌÑÌ ÖÒ ÛÖÜ Û ÞØÖÔ Ô ÖØ ÙÌ ÌÙÛà Ñ Ó! ÔÌ Û ÞØ Ó Û ÛÖÜ Û ÌÔÛÌÒàÚ - Ø Û Û. Ö Ó Ô ÔÌÚ Û Ô ÜÛÖÔÌ ÖÚ ÖÒÜÛÌÒÌ Ú...» ÖØÌ Û Ø Ó Û Ô Ó Ô Ì Ô Ô ÑØ ÉàÚ ÌÛÙ, Ñ ÙÛ Ô ÙÛÖ- Ø Û ÚÓ Ô Ô ÚÔ Ü ØÞÌÑ Ö ÖÙ Ü ÌØÉÖÒ Ú, ÖÜ ÌÑØÜÉÌ - ÑÛ ÑÖÜÚ ÙÑÖ ÖÜÚ. ¾ ÙÛÖÞÖÚ ÖÓàÚ Ì ÛÌÜÞˇ ÑÌ. Û ÖØ ÛÖÜ: Ö Û ÔÖÚ Ñ Ö àø ÖÚ, ÖÜ ÙÜÔÌØ - ÙÛ Ñ Ô Ø ÖÛÌØ Ì ÌÒÓ Û Ñ, ÑØ ˇ Ñ Ô Û ÙÜÔÌÛ ÛÖÜÚ ÞÌ Ø Ù. ¾ ÔÌ ØÖÚ ÓÌÛ Ô ÙÛ Ú Ö Û ÑàÔ ÌÓÌ ÔÌ ÙÛ Ô ÓÌØ Ñ ÓÌÞØ ÖÜ ØÞ Ù Ô Ö ÒÑ Ô ÑÖ ÖÒÌÓÖ, ÛÖ Ýˇ ÔÖ àøö ÛÖÜ ÖÛÌ Ý ÙÌ Û ÖÜÒÌ ÛÖÜ Ñ ØˇÌ ÙÛ Ô ÒÒ - Ô ÌÑ Ò ØàÙÌ ÛÖ ÛØ àû ÑÖ ÛÖÜ ÞØÌÖÚ. Ö Ö ÌÑ Ô Ô Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô ÖÒÒÖ ÑÖÓ ÒÒ ÔÌÚ Û Ú Ù ÖØ Ú, ÖÜ ÔÛ ÖÑØ ˇ Ñ Ô ÓÌ ÌÔˇÖÜÙ ÙÓÖ, ÙÛÖ Ñ ÒÌÙÓ Û Ú ÛØ Ú Ñ Û Ó ˇ Ñ Ô ÓÌ Û ÓÖ- Ù Ô ÔàØ Ù. `ÛÖ ØÖÙà ÑÖ ÛÖÜ ØÞÌ Ö, ÖÜ ÝÜÒ Ì ÓÌ ÌÜÒ ÉÌ Ö ÙÜÔÖÔÖÓ ÛÖÚ Ì ÖÔÖÚ ÛÖÜ,Ü ØÞÌ Ñ ÌÜÞ Ø ÙÛ Ø Ì ÙÛÖÒ Ö ÛÖ É Ù Ò àô/ôö Ñ ÛÖÔ ÛÖÛÌ ØàˇÜ- ÖÜØ Ö ÒÌܡÌØ Ö ÌÔ ÌÒÖ. Ö ÓÌÛ ÛÖ ÛÌÒÖÚ ÛàÔ ÖÒÌÓàÔ, Ö Ò Ú `àû Ø ÑÖÚ ÜØ ÙÌ ÌÔ Øà ÔæÚ ÌØå ÛÖÚ ÙÛ Ô Ø Òå ÛÖÜ. ÒªØÖÜ, Û Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ ¾ ÛåÔÖÚ `àû ØÆÑÖÚ, ÆßÖ ÆÔÛ ÔÛÜÓâÔÖÚ, ÌܡÜÛÌÔªÚ Ñ ÓÌ àø å Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÆ, ÑÖÒÖܡÌå ÑØ Û ÑÆ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ åû (ÙÛÖ ÓâÙÖÔ), Ñ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌØÝÖç ÛÖÜ ØØ ÖÜ, `ÌØ Ýå, ÛÖ âôöú ÒªÑ, ÑÖ âò ØÖÙÝÜ- ÑªÚ Ö ÑÖ âôì Ú æ Û». Ùå. æ ÛÖÔ ÛâØ Û Ú, Àª ÒªÑ, ªØÌ ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ Ö Àª Ú `àû - ØÆÑÖÚ, Ö Ó ÑØæÛÌØÖÚ ÖÚ Û Ú, ÖÜ âþˇ ÑÌ ÛÖÔ ÛâØ ÛÖÜ ÙÛÖ ß À¾ý. ØÖâØÞÖÔÛ Ô æ ÝÖØÌÛ ÑÖçÚ ÞØØÖÜÚ: æ ÛÖ É ÉÒ Ö àòìåö ÛÖÜ ß ØÖÓ ˇâ ý, Ö ÛåÔÖÚ `àû ØÆÑÖÚ, Ö ÓÌ ÆÒÖÚ ÌØÝæÚ, æ ÛÖÔ Ì - Ù Û ÙÓæ, Ö ØØ ÖÚ, Ö Ó ÑØæÛÌØÖÚ. íôàù Ô Û Ú ÜÔÆÓÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ æ ÛÖ 1958 ÆØÞ Ù Ô Û Ó ÖÜØ Ñª ÛÖÜÚ ØÖÜÙå ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ, ÙÛÖ ÞØØÖ ÛÖÜ É ÉÒåÖÜ, ÛàÔ Þ ØÛ ÑØÔ Ñ ÛàÔ ÞÔ ØÔ. æ,û âñ Ô Ô, ÛÖ âñ Ô Ô Ó å. æ,û æþû Ù Ô, ÛÖ æþû Ù Ô Ó å. îû Ô ØÞª ÛÖÜÚ. å 30 ÖÒæÑÒ Ø ÞØæÔ.»âÞØ ÛÖ 1988, ÖÜ ÑÖÒÖçˇ Ù Ô ØÆÒÒ - Ò ÖØÌå. `Û ÝàÛ. Ö ØØ ÖÚ `àû ØÆÑÖÚ, ÙÛÖ ÓÌ ÆÒÖ É ÉÒ Ö à- ÒÌåÖ ß À¾`ý, ÙÛ Ô ˇÔ. ÔÛ ÙÛÆ- ÙÌàÚ, ÖÜ ÛÖÜ âò ÞÌ, Ñ çˇüôì ÓâÞØ ÖÜ âýü Ì Û àª, Ø - å ÖÔÛÆÚ ÛÖ ÙÛÖ Ó ÑØæÛÌØÖ Ö ÛÖÜ Àª. ØÞ Ù Ô Ô ÌØÞÖÔÛ ÛÖ ÌÔ ÓÌÛ ÛÖ ÒÒÖ: ÒÒ Ö ( ÛÙ ) ÛÖ 1915, Ö Û ÔÖÚÛÖ1918, Ö àø ÖÚÛÖ1925Ñ Ñ Ò Ö Ø ÖÛÌØ. ¾ Û ÔÖÚ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÛ Ô ÌÛØ Ô -ÓÌ ÒÜÛÌØÖ Ì ÛÖÔ ÑÖ ÞàØ Ö- Ñ ÓÌÛ Ì ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö, ÙÛÖ ÜˇÌ Ö. ÌÔ ØÖÒ ÉÌÖÓàÚÔ ÛÖ ÛÌÒÌ àùì Û Ö ÛÌØ Ú ÛÖÔ ÙÛ - Ó Û ÙÌ ÛÖÔ ˇÌÒÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜ ÙÛ ÑÛ Ó Û. ÜÛÖÙÛÌÔÖÞàØ ÙÌÛÖ Û ÛÖÜ ØÌÙ Ô Û Ø ÓÓ Û Ñ ˇÌÒÌ Ô Ù ÖÜ ÙÌ. ÙÛÖÙÖ Ñ *íýü Ì ÔÌ ØæÚ ÛÖ ÞàØ æ, Û ÌÓÖÔ Æ ÑàÔå Ú, Ñ ª Ì ÙÛ Ô ÓÌØ Ñª, Ô ÑÆÔÌ Û Ô ÛçÞ ÛÖÜ. ÖçÒÌßÌ ÌÑÌå ÙÑÒ ØÆ, ߪÔÖÔÛ Ú âûö ÓÖ Ý Ûæ ÙÛÖ ØæÓÖ, ÑÆÔÖÔÛ Ú Û ÜÛæÞØÖÔ Ó Û ØâÚ Ö ÑÖÔÖÓåÌÚ. æû Ô ÆØÞ Ù Ô Ö ÒÑ Ô ÑÖå æòìóö ( ), ÆÑÖÜÙÌ Û ÝàÔª Û Ú ÛØå Ú, ªØˇÌ ÙÛ Ô ÒÒÆ Ñ ÖÒâÓ ÙÌ, æ àú Ñ ÖÒÒÖå ÑæÓ íòò ÔÌÚ Û Ú Ù ÖØÆÚ. ÑØåˇ ÑÌ Ñ Û Óªˇ ÑÌ æ ÛÖ É Ù Ò Æ àô/ôö Ñ ÛÖÔ ÛæÛÌ ØàˇÜ ÖÜØ æ ÒÌܡ. ÌÔ âòö. Ø ÙÌ ÓÌ ÆÒ Ò Ñå ÛÖ ÆÙÞ ÛÖÜ 1963 ÙÛ ßÆ ÞØÓ Û ý, ÓÌ ÛÖ ÓÌ ÆÒÖ ÛÖÜ Ö ÛåÔÖ Ñ Û Æ ÛÖÜ: ÛÖ ÙÜÔÖÔæÓ Ûæ ÛÖÜ Òå Ñ Û ÆÔ.» å Ñ Ö ØÆÑÖÚ, ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖçÙÌ ÙÛ Ú ÓÌÛ Ñ ÔªÙÌ Ú ÛÖÜ. Ì à Ö Û ÛÌÚý, Ì Ì.¾Û Ô ÖÓàÚ Ö ÖÚ ÛÖÜ ØÖÞàØ ÙÌ ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ Ù ÌÔ ÑÖÓÓ Û ÛÖÜ Ñ ÖÜ Ñ Ì Ì Û ÖÛÌÒÌÙÓ Û, ÒÒ ÕÌ ÔàÓ.¾- àú Ñ Ö ÙÜ ÞàØ ÔÖ ÛÖÜ, ÖÜ ÌÑ Ô Ô Ö ÛÖÛÌ Û Ô Û Û ÌÔ Û ØÖ ÖÔÛ ÛÖÜÚ. ÒÒ Ñ ÙÛ Ô Ñ ÒÒ ÌØ Ì Û Ú ÌÒ Ú, ÖÜÑÜØ ØÞÌ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ, Ö Û ÔÖÚ ÔÖ ÕÌ ØÖÓÖ. ØàÛÖ ÖØ - ÙÌ. ¾ ÛÌØ Ú ÛÖÜ Ñ Ö ÙÜ ÞàØ - ÔÖ ÛÖÜ, ÖÝÌÜ Ô ÖÙÖ Ó ÖØÖÜ- Ù Ô, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ô ÛØÖ Ø - ÖÛ ÔÛ Ò ß, Ô ÑÒ ÌÜÖÜÔ Û ÌÔÛØ ÛÖÜÚ. Ý Ô Ô Ô ÔÖÔÛ ˇÌÖØ Û Ñ ÓÌ ÖÒÒ ÑÒ, Ø Ó ÖÜ ÓÌ àôì Û Ô Ñ Ø ÖÝÖ- Ø ÛÖÜÚ.» Û Ö Ìà ÖÔÖ ÛÖÜ Ü ÖÜØ- Ì ÖÜ ØÖÙ ˇÖÜÙ Ô Ô ÛÖÜÚ Ì - ÙÖÜÔ Ô ÒÒ ÕÖÜÔ ÛØÖ Ö Ñ ÒÒ ÌØ- Ì Ú. ßÑ ÛÌÉ ÙÖÜÔý Û Ì- ÔÛØ Ñ Ô Û ß Ò ÝØàÙÖÜÔý. ¾ Û ÔÖÚ ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÖÑ Ó ÙÌ, ÑØÜÝ ÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ. ÓÌ Û ÉÖ ˇÌ ÌÔÖÚÝ ÒÖÜÛÖÜÑÒ ÌßÌÓ ÌÒ ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖÜ ÌÒÌ Ô Ö Ìà ÖÔÖ. Ö Ö ÌØ ÙÛ ÑÖ, ÖÜ Ì Ô Û ÌÑ ÔÌ, Ì Ö Ö Ù Ô ÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ Ñ ÜÛÖÚ ÌÛØÌÕÌ Ñ ÛÖÔ ÑÜÔ ÙÌ ÓÌ Û Ú ÌÛØÌÚ. ¾ Û ÔÖÚ ÖÓàÚ Ì ÞÌ ØÖÒ ÉÌ Ñ Ì ÞÌ ßÑÖßÌ ý ÛÖ ÌÔÛØÖ. Ö Û Ô Ì ÖÓÌ- Ô ÞØÖÔ Û ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÛÖÔ Ñ àù Ô, Ñ Ö Ñ ÛÖ ÑÖ ØÞ Ù Ô, Ù -Ù, Ô ÑÒ ÌÜÖÜÔ Û Ú ÌÒ ÌÚ ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÖ ÙàÙÛÖ ÛØÖ Ö. Ø ÑÌ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÛÖÜ, ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ. ¾ Ì ÛÜÞ ÌÚÛÖÜÌÑ Ô ÔÛÖÔÌ ØÖ ØÖÛ ÙÌÉ ÙÛÖ Ñ ÛÖ ÙÌ ÖÒÖÜÚ. ÖÒÒ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ, ÖÛ Ô Ô Ö ÔÛØÖÚ Ì ÙÛÖ ÞàØ Ö ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û, Ö Ñ ÛÖ ÑÖ Û Ú Ì Ô: - ØÌÚ ÛÖ Ñ ÒÒ ÛÌØÖ, ÖÞ ÓÖÔÖ ÛÖÜ ÞàØ ÖÜ, ÒÒ ÖÒ Ú Û Ú ÌØ ÖÞ Ú. Û Ô Ñ Ó Ø ÛÖÜÚ, ÌÔ Ú ÖÒÜ ÞØ Ù ÓÖÚ ÔˇØà ÖÚ ÙÛÖÔ ÛÖ Ö ÛÖÜÚ, Ö Û Ø Ù ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÖÒÖ Ì Þ Ô àýìò ˇÌ. ßàÔÛ Ú Ñ Û ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö Û à ÌÔÖÚ Ñ ÒÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Û ÙÛÖ ÞàØ Ö Ö Û ÔÖÚ, Ý ÙÌ ÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ Ñ ÔÌÉ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ - Ô,Ö ÖÜ àô ÙÛ ÑÌÙÑÒ Ø àù ÖÜ Ô ÉØÌ ÜÛÖ ÖÜÛ Ø ÌÙÛ ÔÑÒ Ù Ñ ÙÛ Ú Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ ÛÖÜ. ÜÛÖ ÖÜ ÛÌÒ Ñ ÌÓ ÙÌ Û à ÛÖÜ Ñ ÛÖÔ Ñ Û Õ àùì ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. Ì, ØÞ Ñ, ÑÖÔÛ ÙÛ Ò Ö ÓÌ ÒÜÛÌØ ÌØÝ ÛÖÜ ÒÒ Ö Ó ØÖÜ ÜÛ Õ, Ü ÖÜØ ÖÜ Ñ ÓÌ - ÒÖ Ø ÖÔÛ Û Ú ÙÜÔÛ Ø Û Ñ Ú - Ø Û Õ Ú, ÓÌ Û ÉÖ ˇÌ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜÖ Û ÔÖÚ ÉØ ÑÌ ÖÜÒÌ, ØàÛ Ù ÌÔ ÌØ ÖÙÛ Ù Ö, ÖÜ ÌÉ Ì Ò Ö Ì- ÛØ Ñ ÓÌÛ ÙÛÖ É ÉÒ Ö àòì Ö ÛÖÜ ß ØÖÓ ˇÌ ý, ÙÛ Ô Ö Ö `Û ÖÜ: ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ Ñ Ö Ñ Ò ÖØ - ÔàÓÌÔÖ ÙÛ ÞàØ Ñ Ù ÖÒ Û ÒÑ Ô. `ÛÖÔ ß ØÖÓ ˇÌ ý Ö Û ÔÖÚ ÉØ ÑÌ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÛÖÜ. ÖÔ ÑÖÙÓÖ ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ ÓÌ Û Ô ÛÌØ ÙÛ Ö Ñ Ò ÛÖÜ, Ñ Û Ó Ì ÛÖÜ. Ó ˇÌ Û ÙÞÖÒ Ñ Ì Ñ Û Ñ ÞÔ. Þˇ ÑÌ ÑÖÓ Û ÜÙÑÖÒ ÛÌÞÔ Ô ÖØ Ì Ú Ñ Ô ÖÜÒ Ú, ÖÑÖ- Ó ÖÔÛ Ú ÌÔ ÒÖ ÑÖ ÑÌØ ÖÚ. ÙÌ Ò Ø ØÓÖÔ ÓÌ ÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø ÛÖÜ Ì ÑÖÒ àˇ ÑÌ ÛÖ ØÖÛÜ Ö ÛÖÜ ÙàÙÛÖÜ Ñ ˇ ÑÖÜ Ì ÌÒÓ Û, ÖÜ ÙÌÉÌÛ ÛÖÔ ÌÒ Û. ÖÜ ÛÖÔ ÑÌØ Ì Ñ ÌÔ ÛÖÔ Ø Ò Ô. Ñ Ñ Ñ Ò ÛÖÜ ÛÜÞ - Ô ÒÖ- àú ÛÖ ÉÒÌ Ì Ñ ÔÌ Ú- Ö ß ØÖ- Ó ˇÌ Úý ÒÖ ÖÜÚ ÖÜ ÌÔ Ì - Ô Ô ÔàÙÛÖ, ÌÑÒÌ ÙÌ. ¾ Û ÔÖÚ `à- Û Ø ÑÖÚ ÉØÌˇ ÑÌ ÞàØ Ú ÖÜÒÌ, Ø Ó ÖÜ Û Ô ÞÛÜ Ó. Û Ô ÖÓàÚ Ñ ÌÜÑ Ø. ØÖÑÒ Ù Ô ÖÑ Ó ÙÌ Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÛÖÜ Ù ÌÔ ÞàØÖ ÖÜ ÔàØ Ì Ñ Ò Ñ ÛÖÙÖ ÖÜÙÌ. ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÖÑ Ó - ÙÌ. ÙÞÖÒ Ñ Ì Ó ÓÌ ÑÖÜÓ Ñ ÑÒàÙÛÌÚ... Ö Û Ô Ì ÖÓÌÔ ÓÌØ ØÞ ÙÌ Ô ÜØ Ì ÙÛ Ú Ì ÛÖÔ ÌÚ Û Ú ˇ Ô Ú Ô ÉØÌ ÛÖÔ Ñ Û ÒÒ ÒÖ ÞàØÖ. ÛÌÒ ÕÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ì ÞÌ Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ˇÌÛ Ñ : Û Ô ÓÌ Ò ÖÒ, ÓÌ Ô ÛÜÙÙÖÓÌÔ ÖØ, Ñ ÑÖÓ ÞàØ ÚÑ ÔÖÔ ÑÖÉ ÉÒ Ö àòì Ö. ÙÞÖÒ Ñ Ì ÖÜÒ ÖÜÔÛ Ô, Ó ÓÌ ÑÖÜÓ Ñ ÑÒàÙÛÌÚ, ÙÛÖ ß Ò Ñ - Û ÑÖ ÛàÔ ÌÒÝàÔ. ÑÒ Ó Ô, ÙÛ àô ÛàÔ Ö àô Ø ˇÌÖ àø (» ÛØÖ ÖÜ ØÞ Ñ ) Ñ ÖÜÑÜ ÖÜ, Ò ÙÛÖ ÞØÜÙÖÞÖÌ Ö ÛÖÜ Ò Ù Ñ Ñ ÛÖ ÞØàÓ ÛÖ àòì Ö ÛÖÜ ÖÙÛ. ÑÖ ÖÜÒÖÜ. ÜÛÖ Ü ØÞÌ Ñ Û ÖÛÌ ÒÒÖ. `ÛÖÕÌÑ Ô Ó ÛÖÜ,Ù ÔÌÒÌܡÌØÖÚ Ì ÌÒÓ Û Ú, Ö Û ÔÖÚ Ì ÞÌ Ó ÛÖÜ ÛÖÔ ÌØÝÖ ÛÖÜ àø Ö, Ó ÑØÖ- ÛÌØÖ ÛÖÜ Ñ Û 7ÞØÖÔ. `Ì Ö,Û ÌÑ ÔÌ ÛÖÔ ˇÌÒÌ Ó ÛÖÜ. ÛÙ Û ÜÖ ÌØÝ ÙÜÓ ÖØÌÜÛ Ñ Ô ÌØ Ù- ÙÖÛÌØ Ö 30 ÞØÖÔ Ñ ÌÉ Ò Ô Û ÙÝØ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÌÓ ÖØ Ö ÛàÔ (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 16)

11 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών από την Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στο 11o Δημοτικό Σχολείο εξάωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (B.L.S.) με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώθηκε από την Ομάδα Πρώτων Βοηθειών της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτών Περιστερίου στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και συμμετείχαν της ΕΟΠΠ και της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Ο.Ε.Δ.) της Ι.Π. Μεσολογγίου, με επικεφαλής τον πρόεδρό τους κ. Διονύσιο Τσιρόγλου. Οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες πέραν της θεωρητικής κατάρτισης ασκήθηκαν πρακτικά σε θέματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στην χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και θα λάβουν πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΠ ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή του 11 ου Δημοτικού Σχολείου κ. Δημήτριο Τιπτηρή για την παραχώρηση των τριών αιθουσών του σχολείου, τον ιατρό εκπαιδευτή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εκπαίδευσης κ Κωνσταντίνο Μπαχτή και τους συνεργάτες του, την υπεύθυνη της Ομάδας Πρώτων Βοηθειών και Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Π.Π. κ. Ειρήνη Μπαϊρακτάρη, τον πρόεδρο και τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Ο.Ε.Δ.) της Ι.Π. Μεσολογγίου και όλους τους εκπαιδευόμενους, που όλοι μαζί συνέβαλλαν στην επιτυχία του προγράμματος. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΝΕΙ Έκθεση Φωτογραφίας - Ημερίδα 6-9 Μαρτίου 2013 Στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων / ΣΕΑ, Ερμού (πλησίον Αρχαιολογικού χώρου Κεραμεικού) Εγκαίνια έκθεσης 6 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ διοργανώνει α) Έκθεση φωτογραφίας 6-9/3/2013 β) Ημερίδα με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ που δεν πληγώνει» 9/3/2013 στην Αθήνα. Όποιος/α παρακολουθήσει την ημερίδα θα λάβει σχετική Βεβαίωση καθώς και διάφορα ντοκουμέντα σε ηλεκτρονική μορφή που αφορούν τον τουρισμό. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ. Συνδιοργανωτές είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, MONUMENTA. Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα και το Πρόγραμμα: view=details&id=3itemid=157&lang=el Για την Αίτηση Συμμετοχής fe&view=message&layout=message&pf=12&itemid=158&l ang=en Για την Έκθεση Φωτογραφίας ew=details&id=20&itemid=156&lang=el «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Το «πράσινο φως» άναψε η διοίκηση του ΟΑΕΔ για την έναρξη καταβολής του επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ζητώντας με επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη Βρούτση 100 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς που διατηρούν ο ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενοι) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ειδικότερα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Οργανισμού εξετάστηκε το θέμα αυτό, καθώς ο Οργανισμός δεν έχει τα χρήματα για να προχωρήσει την χορήγηση του. Να σημειωθεί ότι στην υπουργική απόφαση θα συμπεριλαμβάνεται διάταξη, η οποία θα ορίζει ότι σε κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως μηχανικοί και γιατροί θα τους χορηγείται κάρτα ανεργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΑΕΔ δέχεται να έχει την διαχείριση των χρημάτων για την καταβολή του επιδόματος, ωστόσο την έγκριση για το ποιος θα δικαιούται το επίδομα θα την δίνει το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού Εργασίας η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται στα 360 ευρώ και η διάρκειά του είναι σε άμεση συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης (θα κυμαίνεται από 3 έως και 9 μήνες). Όσοι έχουν ασφάλιση 3 ως 4 έτη δικαιούνται επίδομα 360 ευρώ για 3 μήνες. Για ασφάλιση 5 ως 6 ετών οι δικαιούχοι παίρνουν επίδομα 360 ευρώ για 4 μήνες, για 5 μήνες όσοι έχουν ασφάλιση 7 ως 8 έτη, για 6 μήνες θα λαμβάνουν 360 ευρώ όσοι έχουν ασφάλιση 9 ως 10 έτη, για 7 μήνες όσοι έχουν ασφάλιση 11 ως 12 έτη, για 8 μήνες εκείνοι που έχουν ασφάλιση από 12 ως 13 έτη και για 9 μήνες όσοι έχουν ασφάλιση από 15 έτη και πάνω. ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥ Σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής, θα κατευθυνθεί προσωπικό και μονάδες του 3ου Θεραπευτηρίου του ΙΚΑ, στο πλαίσιο συγχωνεύσεων που πραγματοποιούνται στο ΕΣΥ. Με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, ενοποιείται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Παραρτήματος της Πολυκλινικής (πρώην 3ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α) με την αντίστοιχη μονάδα του Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός, ο εκσυγχρονισμός της οποίας ολοκληρώνεται στο τέλος Φεβρουαρίου. Παράλληλα,ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδος Αυξημένης Φροντίδας του Παραρτήματος μετακινείται προς στελέχωση της αντίστοιχης μονάδος του Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματάς, η οποία πλέον τίθεται σε λειτουργία. Το λοιπό προσωπικό, ο εξοπλισμός και οι λοιπές κλινικές και τμήματα του Παραρτήματος της Πολυκλινικής ενσωματώνονται στις υπηρεσίες του ενιαίου Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Πολυκλινική ή μεταφέρονται σε φορείς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. Το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση πόρων ύψους ευρώ ετησίως, από τη διακοπή καταβολής μισθώματος για το κτίριο του Παραρτήματος της Πολυκλινικής, επί της οδού Καποδιστρίου 4. Παράλληλα,αξιοποιούνται υποδομές, εξοπλισμός και προσωπικό, ενισχύονται οι ενοποιημένες νοσοκομειακές μονάδες και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς όφελος των πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την τελευταία παρέμβαση σε μονάδες της Αττικής. Θα ακολουθήσουν συγχωνεύσεις στην περιφέρεια ή σε τμήματα του ΕΣΥ. ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Tην Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΙΣΑ με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ Γιώργο Πατούλη, με τον αρμόδιο Υπουργό κ Γιάννη Βρούτση, παρουσία του νέου Προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Αντωνίου Σελλιανάκη και του συμβούλου του Υπουργού κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου. Στη συνάντηση ετέθησαν τα προβλήματα του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) στο σύνολό τους, καθώς και η επιτακτική ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής τους, η δε όλη συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Επισημάνθηκε η δημιουργία κύματος φυγής νέων γιατρών από την κατηγορία των μονοσυνταξιούχων, λόγω άστοχης εφαρμογής του Νόμου, καθώς και αύξηση του αριθμού των συνταξιοδοτούμενων, με άκρως αρνητικές επιπτώσεις στα ήδη ευρισκόμενα σε οριακό επίπεδο οικονομικά του ΤΣΑΥ. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις Ως τις 5 Μαρτίου η προθεσμία Από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου ορίζεται η προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013 οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα είναι ενιαία και για τους δύο τύπους λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σε κοινή προθεσμία, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, θα υποβληθούν και τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β). Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση-δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το Διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www. minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων), είτε από το λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την αίτηση-δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο λύκειό του για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Στην θέσπιση νέου ειδικού προγράμματος προς ανακούφιση χιλιάδων ανέργων προχωρά το υπουργείο Υγείας. Το ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πρόκειται να προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία, για εξετάσεις και θεραπείες, σε συνολικά ανέργους και ανασφάλιστους πολίτες τα επόμενα τρία χρόνια Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η ένταξη, έστω και προσωρινά, ανέργων και ανασφάλιστων το χρόνο στο πρόγραμμα εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης του ΕΣΠΑ. Όπως ανακοίνωσαν ο αρμόδιος υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος και οι γενικοί γραμματείς Υγείας Πελοπίδας Καλλίρης και Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Παπανικολάου, άνεργοι και ανασφάλιστοι θα αποκτήσουν για ένα χρόνο ελεύθερη πρόσβαση σε γιατρό, πλήρες πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, φαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία. Το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει το 2013, θα ανανεώνεται κάθε χρόνο μέχρι το Θα καλύψει, δηλαδή, συνολικά άτομα. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί, ακόμη, τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν όσοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αλλά οι αρμόδιοι θεωρούν δίκαιο να ενταχθούν πρώτοι όσοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης, ετέθη το ζήτημα των δυσλειτουργιών του ΤΣΑΥ, που εμφανίζει εικόνα λειτουργικής κατάρρευσης, με χαρακτηριστικό τις απίστευτες καθυστερήσεις στην απόδοση συντάξεων, οφειλών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όχι μόνο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη βιωσιμότητα του ΤΣΑΥ, τις διοικητικές αδυναμίες και τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα, ώστε οι τομείς Συνταξιοδότησης, Υγείας και Πρόνοιας να επιβιώσουν οικονομικά και να βελτιωθούν ποιοτικά. Ο υπουργός Εργασίας ενημέρωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι το νοικοκύρεμα στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τη νομοθέτηση του Συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ επιτυγχάνεται η καθολική απογραφή όλων των συνταξιούχων, εξασφαλίζοντας τον εξορθολογισμό, τη διαφάνεια και εξοικονόμηση χρημάτων υπερ των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική βάση συντάξεων και συνταξιούχων. Νομοθετείται το Ασφαλιστικό Πιστοποιητικό για τα Θεραπευτήρια του Ιδιωτικού Τομέα, με αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες Παρατείνεται η λειτουργία των ΚΕΠΑ ως έχουν μέχρι 31/10/2013 και αυξάνονται οι ισχύουσες αμοιβές των γιατρών ανά περιστατικό κατά 20% και το πλαφόν ανέρχεται στα 1200 ευρώ. Με Υπουργική Απόφαση, για πρώτη φορά, εξασφαλίζεται η δυνατότητα εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, κατόχων αδείας ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος. Δρομολογείται η καθιέρωση Ενιαίου Λογιστικού Συστήματος για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Με τη συνεργασία του Υπουργείου με τον ΙΣΑ, συγκροτήθηκε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που θα καθορίσει τις παθήσεις για τις οποίες ορίζεται η διάρκεια αναπηρίας επ αόριστο.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013, ομάδα μαθητών των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου με πρωτοβουλία της θεολόγου του σχολείου κ. Αγγελικής Αλευρομαγείρου, συναντήθηκε στα Σπάτα με τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Σεβασμιότατο θέματα που προβληματίζουν και απασχολούν τη σημερινή νεολαία και παράλληλα να του θέσουν προσωπικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το χώρο της Επιστήμης και της Εκκλησίας. Οι απαντήσεις του Σεβασμιότατου από την πλούσια επιστημονική του εμπειρία και τη βαθιά θεολογική του παιδεία εντυπωσίασαν τους μαθητές. Ο Σεβασμιότατος, αφού ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υψηλού επιπέδου στις Η.Π.Α. (Harvard, M.I.T.). Υπήρξε ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στη Διαστημική Εταιρεία της NASA και δίδαξε στα Πανεπιστήμια του Harvard και του M.I.T., καθώς και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αθηνών. Εθελοντική αιμοδοσία οργανώνει το 6ο Λύκειο Περιστερίου Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι το 6ο Λύκειο Περιστερίου οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο αμφιθέατρο του σχολείου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε ενημέρωση την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου από την Ε. Λαμπακάκη, από το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας- Πειραιά και τον Γ. Δελλή, από το ΚΕΕΛΠΝΟ, στα παιδιά της Γ Λυκείου. Ο Διευθυντής του σχολείου Αθ. Νικολόπουλος μίλησε στους μαθητές για την εθελοντική αιμοδοσία, την αναγκαιότητα της σπουδαίας αυτής προσφοράς προς το συνάνθρωπο. «Δάσκαλος δεν είναι αυτός που δίνει μόνο γνώσεις στα παιδιά, δάσκαλος είναι αυτός που μας εμπνέει να οργανώνουμε και να υλοποιούμε κοινωνικές δράσεις» τόνισε ο κ. Νικολόπουλος και συνέχισε επισημαίνοντας ότι θα ήταν καλύτερα αν οι πολίτες από τα νηπιακά τους χρόνια είχαν ενημερωθεί για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Συνεχάρηκε τους εκπαιδευτικούς Γ. Τσιριμπή, Γ. Πάσχου και Γ. Παπαλουκά που συνεργάστηκαν με τον κ. Νικολόπουλο για την διοργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο Διευθυντής του σχολείου Αθ. Νικολόπουλος και οι ομιλητές Ε. Λαμπακάκη και Γ. Δελλής Προτιμούμε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες (να δίνουν αίμα 2-3 φορές το χρόνο) γιατί εξετάζονται τακτικά, έχουμε ιστορικό, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ στο 41ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Το 41ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 έκανε ένα όμορφο και αρκετά πλούσιο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι. Το project ανέλαβε και παρουσίασε ο Καθηγητής της Μουσικής κ. Ανδρέας Μπικουβαράκης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον κ. Βασίλη Κοσμόπουλο, Δάσκαλο της Στ τάξης και μας έδωσαν μια ωραία βραδιά. Η βραδιά αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των αφιερωμάτων σε προσωπικότητες του πνεύματος και της τέχνης, που το σχολείο έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. Το σχολείο θεωρεί σημαντική τη γνωριμία των μαθητών με τις προσωπικότητες, που σημάδεψαν την πορεία του πολιτισμού μας και που πρέπει να γίνου ορόσημα για τη νέα γενιά.στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Περιστερίου κ. Μαρία Τσιώτα, η Διευθύντρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου κ. Λιλή Καρκούλια, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Δημοτικού Πνεπιστημίου και Διευθυντής του26ου Δημ. Σχολ. Περιστερίου κ. Αλέξανδρος Πατσής, οι Υπεύθυνες Πολιτιστικών, Αγωγής Υγείας και Πειβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Γ Αθήνας, όλοι συνάδελφοι του σχολείου, πολλοί Διευθυντές και εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων, μαθητές και πολλοί γονείς. Χαιρετισμούς έστειλαν ο κ. Σχολικός Σύμβουλος της 32ης Εκπ. Περιφ. Π.Ε. Αθηνών κ. Στέλιος Κρασσάς και ο Αντιδήμαρχος παιδείας κ. Θεόδωρος Αρβανίτης. Η κ. Λαμπακάκη ανέπτυξε στο θέμα «Η αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας». Τόνισε ότι η ζήτηση για το αίμα και τα προϊόντα του αυξάνεται συνεχώς και είναι απαραίτητη η προσφορά του από τους πολίτες. «Χρειαζόμαστε, σύμφωνα με έρευνες του 2008, περίπου μονάδες αίματος το χρόνο. Απ αυτές οι μισές, περίπου, είναι από εθελοντές αιμοδότες (43,9%), το 2,7% από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 4,7% από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό Αίματος και το 48,7% από το συγγενικό περιβάλλον του ασθενή που χρειάζεται αίμα. το αίμα είναι ασφαλές κ.λπ., παρά άτομα μια φορά και όταν χρειαστεί» είπε μεταξύ άλλων. Καταλήγοντας είπε στα παιδιά ότι είναι στην έναρξη της αιμοδοτικής τους ηλικίας και θα είναι πολύ σημαντικό να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Ο κ. Δελλής αναφέρθηκε στην ομιλία του στις σοβαρές παθήσεις (όπως το AIDS) και στην εγκυμοσύνη και ενημέρωσε αναλυτικά τα παιδιά για την πρόληψη, τα μέσα προφύλαξης, την αποφυγή ασθένειας καθώς και για τις ψυχολογικές επιπτώσεις από την άγνοια. Μαθητικός διαγωνισμός από τον ΑΣΔΑ για το σχεδιασμό της Κάρτας Νέων Δυτικής Αθήνας Διαγωνισμό για τους μαθητές Λυκείων της Δυτικής Αθήνας προκηρύσσει ο ΑΣΔΑ, με θέμα το σχεδιασμό του λογότυπου της εκπτωτικής Κάρτας Νέων. Τι είναι η κάρτα Νέων: Η Κάρτα Νέων θα μοιραστεί δωρεάν σε όλους τους μαθητές της περιοχής και με αυτήν θα έχουν έκπτωση στις αγορές τους από τα συμβεβλημένα καταστήματα στη Δυτική Αθήνα. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των μαθητών και των οικογενειών τους στις αγορές τους αλλά και η τόνωση της αγοραστικής κίνησης στα καταστήματα της περιοχής μας. Πληροφορίες συμμετοχής: Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου με μορφή απλού αρχείου εικόνας (jpeg ή παρόμοιο) στο mail : Οι τρεις καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν από τον ΑΣΔΑ σε ειδική εκδήλωση.

13 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ» ΑΛΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΙΣΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Στους δύσκολους καιρούς περνάμε δύσκολες στιγμές και νιώθουμε πολλές φορές την ανάγκη να μιλήσουμε σε κάποιον. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να μιλήσουμε σε κάποιον άγνωστο, παρά στους συγγενείς και φίλους μας... Επίσης, ανάμεσά μας υπάρχουν μοναχικοί ηλικιωμένοι που χρειάζονται φροντίδα. Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας είναι να προσφέρει στήριξη από ειδικούς επαγγελματίες σε όποιον την χρειάζεται πάντα με βάση το απόρρητο και τους κώδικες δεοντολογίας. «Το επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό απευθύνεται σε όλους τους δημότες και κατοίκους και δουλεύει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στοχεύει στην πρόληψη και στήριξη όσων ζητήσουν τις υπηρεσίες του, με τον καλύτερο τρόπο» τόνισε η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» της ζήτησε να αναπτύξει την έννοια της κοινωνικής πολιτικής στη καθημερινή χρήση του όρου που παραπέμπει στις κοινωνικές παροχές. «Αυτή όμως η συσχέτιση είναι ορθή;» ερωτήσαμε. Η κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου μας είπε: «Κοινωνική πολιτική είναι η έρευνα, η συγκρότηση, ο σχεδιασμός και οι μέθοδοι υλοποίησης των πολιτικών στον κοινωνικό τομέα. Αλλά με την διευρυμένη έννοια του όρου είναι ο σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας με κριτήρια κοινωνικά. Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τώρα, καλούμαστε να συντονίσουμε και να εφαρμόσουμε σε επίπεδο δήμου αυτό που ο νομοθέτης όρισε ως κοινωνική πολιτική. Το πολύπλοκο της υποθέσεως είναι ότι ενώ επιλέχθηκε και λόγω οικονομικής κρίσης η συγχώνευση πολλών αρμοδιοτήτων και η άσκησή τους από την αυτοδιοίκηση, όπως τα προνοιακά επιδόματα, παρατηρείται ότι η παρατεταμένη κρίση δημιούργησε και άλλες ανάγκες και μάλλον το εγχείρημα γίνεται δυσκολότερο για την αυτοδιοίκηση. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να ασκήσουμε τις νέες αρμοδιότητες, παράλληλα με το να σχεδιάσουμε πως θα λειτουργήσουν κάποιοι τομείς. Ακόμα, να προετοιμαστούμε για αυτούς, να ενσωματώσουμε την τεχνογνωσία τους, στην ήδη υπάρχουσα, να συνεργαστούμε με διάφορες ειδικότητες επιστημόνων εντός δήμου αλλά και σε άλλες δομές, να καταφέρουμε να εντοπίσουμε ποιος φορέας από την κεντρική διοίκηση ή το β βαθμό αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιος και φυσικά όλα να καταλήξουν στο πως θα ενημερωθεί και θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης πιο σωστά και χωρίς ο ίδιος να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία. Αυτό που παραπάνω περιέγραψα, όσο έμπειρος ή επιστημονικά καταρτισμένος να είναι ο δημόσιος λειτουργός δημιουργεί, αρχικά, ανησυχία έως ότου μεθοδικά και μέσα σε μια κατάσταση συνεχούς αναζήτησης προτείνει στο φορέα εργασίας του, στο δήμο εν προκειμένω, την βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας προσαρμοσμένη στη νέα πραγματικότητα των συνεχών ανατροπών. Αν θέλουμε να παρατηρήσουμε το εγχείρημα σε πραγματικά δεδομένα μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς το ένα από τα τρία τμήματα της Δ/νσης. Το τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με έρευνες πληθυσμού, για στατιστικούς λόγους, για σχεδιασμό προγραμμάτων κ.λπ., ασκεί αρμοδιότητες διαδικαστικού χαρακτήρα, ασχολείται με θέματα δημόσιας υγείας, έχει δυνατότητα παρέμβασης σε ομάδες πολιτών που θέλουν στήριξη, έχει αρμοδιότητες σχετικά με θέματα ισότητας. Αλλά, έχει και τα οκτώ ΚΑΠΗ, που ενσωματώθηκαν στο δήμο εδώ και περίπου δυο χρόνια, το ιατρείο του δήμου που αναφέρεται στους εργαζόμενους και τέλος θέματα σχετικά με τις άδειες αλλοδαπών πολιτών. Όπως βλέπετε έχει αρκετά αντικείμενα που αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και οι υπηρεσίες του μπορεί να εξελιχθούν με τέτοιο τρόπο που να επηρεάζουν όλο και πιο ουσιαστικά τους πολίτες. «Πώς επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία του;» ερωτήσαμε στη συνέχεια. Δύο απαραίτητες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξουν για την καλή λειτουργία του, να γνωρίζουμε στον κοινωνικό τομέα όχι μόνο αυτά που παρέχει ο δήμος (π.χ. τρόφιμα, σίτιση, ένδυση ) αλλά τι υπάρχει γενικότερα καταγεγραμμένο και σε λειτουργία (π.χ. ξενώνες αστέγων, εμβολιαστικά κέντρα για ανασφάλιστους πολίτες, δομές ψυχικής υγείας) και δεύτερον πολλές και διαφορετικές ειδικότητες υπαλλήλων και κουλτούρες, τελικά, να συντονίσουμε τη λειτουργία μεταξύ μας μια που ο ρόλος μας δεν καλύπτει πλέον ένα τομέα. Για παράδειγμα χρειάζεται οι κοινωνικοί λειτουργοί που έως τώρα απασχολούνταν μόνο στην Τρίτη ηλικία να ασχοληθούν και με θέματα κοινωνικών ερευνών, υποστήριξης πολιτών κ.λπ. Το ίδιο και οι Επισκέπτες Υγείας ή οι Νοσηλευτές να ασχοληθούν με θέματα ευρύτερα δημόσιας υγείας. Ή οι διοικητικοί υπάλληλοι που έως τώρα είχαν πιο γραφειοκρατικά αντικείμενα να συντονίσουν δομές νέες και ίσως «ξένες» σε αυτούς. Άλλωστε, ελάχιστοι δήμοι έως τώρα και κυρίως μητροπολιτικοί, όπως η Αθήνα, είχαν διαμορφώσει δομές, όπως, το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων. Το εγχείρημα για όλους που ασχολούμαστε στο χώρο της αυτοδιοίκησης είναι δύσκολο και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει τώρα να ενισχυθούμε από μια πλατφόρμα καταγραφής και επικοινωνίας, όπως είναι η πύλη Ερμής για την εξυπηρέτηση πολιτών. Μια πύλη, δηλαδή, που θα υπάρχουν όλοι οι φορείς κοινωνικής διοίκησης και το έργο τους, που αρχικά θα μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε με αυτούς και κατόπιν να ενταχθούμε όλοι σε αυτή την πλατφόρμα προς εξυπηρέτηση των πολιτών και χωρίς επικαλύψεις στις αρμοδιότητες ή στις παροχές. Αυτό το εγχείρημα μπορεί να το αναλάβει η κεντρική διοίκηση ή ο β βαθμός αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα εργαλείο πολύτιμης βοήθειας για όλους μας και κυρίως θα συμβάλει στο να μην ταλαιπωρείτε ο άνθρωπος που ήδη υποφέρει και δεν ξέρει που να αποταθεί και παράλληλα θα αποθαρρυνθεί και εκείνος που θέλει να παραπλανήσει. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να ανοίξει, έστω και εν μέσω κρίσης, είναι να μιλήσουμε για την διασφάλιση κριτηρίων για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και την έλλειψη διασυνδεσιμότητας και συνεργασίας που διακρίνει τις υπηρεσίες. Για αυτό, θεωρώ απαραίτητο ένα όργανο επιστημονικού διαλόγου θεσμοθετημένο μεταξύ των αλληλοεμπλεκόμενων φορέων σε μόνιμη βάση με δυνατότητα γνώμης στην κεντρική διοίκηση. Άλλωστε, νομίζω, ότι δεν λείπουν ούτε ικανά στελέχη ούτε επιστημονικοί φορείς που μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.» Για την πλήρη και επιστημονική επεξήγηση του όρου «Κοινωνική Πολιτική» που μας έδωσε η κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου την ευχαριστούμε θερμά. Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παύλος Χαϊκάλης βρέθηκε στο «Καφέ- Πλατεία» του Περιστερίου συναντήθηκε με την Συντονιστική Επιτροπή του κόμματος στο Περιστέρι και συνομίλησε με φίλους και γνωστούς για την αδιέξοδη πολιτική κατάσταση της χώρας. Μίλησε για όλους αυτούς που οδήγησαν την Ελλάδα στη καταστροφή και τους Έλληνες στην εξαθλίωση. Αναφέρθηκε στις τραγικές μειώσεις μισθών και συντάξεων που έχουν φτωχοποιήσει την ελληνική κοινωνία, ενώ δεν άφησε έξω από τη συζήτηση και την ανύπαρκτη πλέον θέρμανση των πολιτών, οι οποίοι λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου αδυνατούν στη κυριολεξία να το προμηθευτούν. Δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τα συμβαίνοντα στην ελληνική πραγματικότητα και συζήτησε με τους παρευρισκομένους σημαντικά θέματα της κοινωνίας του Περιστερίου. Απεργίες, φτώχεια, ανεργία, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και άλλα. Απάντησε σε όλες με κατανοητό, εύστοχο και περιεκτικό τρόπο. Έδωσε ειλικρινείς απαντήσεις χωρίς υπερβολές και μεγαλοστομίες. Δήλωσε πως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με ευθύνη και σε πείσμα των καιρών έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εκ νέου σωστά και γερά θεμέλια που θα δώσουν ελπίδα στους Έλληνες. Για τον λόγο αυτό, είπε, οι καιροί επιβάλλουν πολύ καλά οργανωμένα και εκτεταμένα προγράμματα ενημέρωσης των δημοτών σε κάθε περιοχή. Τελειώνοντας έστειλε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε κληρονομιά τον πολιτισμό μας. Ο Παύλος Χαϊκάλης πέρα από τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του, ήταν από παλιά και ένας πραγματικά δραστήριος πολίτης. Συχνά ήταν καλεσμένος στα πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών εκπροσωπώντας τον «απλό, εξοργισμένο πολίτη» και έτσι η κάθοδός του με τον συνδυασμό των Ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν για πολλούς αναμενόμενη... Ο Μιχάλης Φιλ. Κακλαμάνος Πολιτευτής Β Αθηνών Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής: «Δυστυχώς, η Χώρα μας συνεχίζει την πορεία της, μαζί με όλη την απελπισία και την εξαθλίωση Ο Βουλευτής Π. Χαϊκάλης και ο Μ. Κακλαμάνος, δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου, Πολιτευτής Β Αθηνών που φορτώνει στην Κοινωνία με τα πρόσθετα μέτρα για εισοδήματα, φόρους, ασφαλιστικό, κύριες και επικουρικές συντάξεις, με κύριο στόχο το γκρέμισμα του Κοινωνικού Κράτους. Η διαπίστωση - ότι ακόμα και με τη μεγαλύτερη προσπάθεια και με τις μεγαλύτερες θυσίες που θα προστεθούν σε αυτές, που ήδη έχουν γίνει, η κατάσταση θα είναι αβίωτη με την εφαρμογή του κύκλου ζωής του Νέου Μνημονίου, με περαιτέρω μέτρα και αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα - είναι κοινός τόπος. Και θα έρχεται η ιεροεξεταστική Τρόικα και θα αποσαφηνίζει ότι, οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν και οι θυσίες χάθηκαν στον τετριμμένο πίθο των Δαναΐδων, ξανά και ξανά. Και τελικώς... αναρωτιέμαι, πως θα γίνει η αναδιάρθρωση της χαμένης εμπιστοσύνης του Λαού προς το πολιτικό και οικονομικό σύστημα, καθώς αναδεικνύεται πλέον, σε ζήτημα Εθνικής Επιβίωσης».

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΙΛΙΟΥ Πριάμου 79, Ίλιον. ΤηΛ , , site: mail: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Ένα τόσο ακραία άδικο σύστημα απαιτεί εξίσου ακραίες μορφές βίας για να διατηρηθεί στην εξουσία και να συνεχίσει να υπηρετεί τα συμφέροντα που το οικοδόμησαν. Απαραίτητος όρος για να προχωρήσει απρόσκοπτα και να παγιωθεί η καταστροφική μνημονιακή πολιτική, η εξαθλίωση του λαού και το ξεπούλημα της χώρας, είναι η επικράτηση κλίματος φόβου και τρομοκρατίας, η εμπέδωση στην κοινωνία πως οποιαδήποτε κίνηση αντίδρασης θα καταστέλλεται άμεσα και δυναμικά. Επιτάξεις, συλλήψεις, εισβολές σε κοινωνικούς χώρους, ξυλοδαρμοί και βασανισμοί κρατουμένων, φασιστικοποίηση της δημόσιας ζωής. Το σύστημα με όλες του τις δυνάμεις και τις εφεδρείες, εκτελεί άψογα το σχέδιο του. Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, με πρόθυμους συνεργάτες τα ΜΜΕ και την Χρυσή Αυγή, διεξάγει εδώ και καιρό την επιχείρηση «πυγμή - νόμος - τάξη». Η δημοσίευση φωτογραφιών και η διαπόμπευση συλληφθέντων είναι επιλεκτική και στέλνει μηνύματα: - Αν αφορά «τρομοκράτες», αναρχικούς, διαδηλωτές, απεργούς, οροθετικές γυναίκες, συνδικαλιστές και όσους γενικά δεν υπηρετούν το σύστημα, είναι αναγκαία για το «κοινό καλό». - Όταν πρόκειται όμως για χρυσαυγίτες, αστυνομικούς, μεγαλοεργολάβους, καναλάρχες, και τραπεζίτες επικρατεί σιωπή, συνεννόηση και συγκάλυψη. Η καταστολή και τα βασανιστήρια είναι εικόνα από το μέλλον όλων μας. Δεν αφορούν μόνο κάποιες συγκεκριμένες ομάδας. Αφορούν όλο το λαό, όλους όσους αγωνίζονται και αντιστέκονται. Αλληλεγγύη σε όποιον αντιστέκεται - Κανένας μόνος του. Όχι στην ρουφιανιά και τον κοινωνικό κανιβαλισμό. Δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα για όλους. Να φράξουμε το δρόμο στο φασισμό. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Αγοράζω, υποστηρίζω, νοιάζομαι Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί σύμπραξη του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού με τους κοινωνικούς φορείς «ΕΔΡΑ» και «ΔΡΑΣΗ» και έχει ως βασικό σκοπό την κάλυψη με τρόφιμα των οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διαθέτει τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, όπου κάθε πολίτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα σε τιμές super market, υποστηρίζοντας έτσι την λειτουργία του. Τα έσοδα που προκύπτουν διατίθενται για την ΔΩΡΕΑΝ ενίσχυση με τρόφιμα οικογενειών της πόλης μας που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη (μονογονεικές οικογένειες, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άποροι, με χαμηλό εισόδημα) Διεύθυνση: 28 ης Οκτωβρίου και Αιτωλίας, Καματερό Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα : 8.00 πμ μμ Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή : 8.00 πμ μμ Σάββατο : 8.00 πμ μμ Παραγγελίες αξίας άνω των 20 μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο και να παραδοθούν κατ οίκον. Για πληροφορίες εγγραφής: Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, Ι. Μέρλα & Λ. Δημοκρατίας, τηλ , Ενημερωτική επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στο έργο διευθέτησης της Εσχατιάς. Επίσκεψη στο έργο διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιου Ζήση Πότση, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Γιάννη Ελαιοτριβάρη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Σωτήρη Κατσιμάρδο και τον Αντιδήμαρχο Δ.Κ. Καματερού Γιάννη Ρέππα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από την ανάδοχο εταιρεία, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί: Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Γεωτεχνικές εργασίες ήτοι κατασκευή ηλώσεων, πασσάλων, εκτοξευόμενου σκυροδέματος κλπ. Εργασίες τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού και σκυροδεμάτων. Εργασίες διευθέτησης του ρέματος ήτοι καθαιρέσεις, καθαρισμοί, διαμόρφωση κοίτης κλπ. Αφανείς εργασίες όπως γεωτρήσεις και μελέτες. Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενώ έχει υποβληθεί έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας προς το Δήμο για την ανάπτυξη των εργασιών τους προσεχείς μήνες. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ από το Γραφείο Προαγωγής Υγείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε συνεργασία με το Διαγνωστικό κέντρο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Το Γραφείο Προαγωγής Υγείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε συνεργασία με το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», υλοποίησαν με επιτυχία πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας για άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες, άνω των 45 ετών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 20 γυναίκες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για τη σημαντική προσφορά του στο πρόγραμμα. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17-2 η διάθεση «Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες» από τον Δήμο Αιγάλεω. Συνεχίζεται η πρωτοβουλία «Προϊόντα Χωρίς Μεσάζοντες» από τον Δήμο Αιγάλεω. Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη διάθεση από τους παραγωγούς που αφορούσε τα παρακάτω προϊόντα: Ελαιόλαδο, ζυμαρικά, πατάτες, μέλι, όσπρια, αλεύρι, πάντα σε φθηνές τιμές. Παρά τον άσχημο καιρό η προσέλευση των κατοίκων της πόλης ήταν μεγάλη. Μάλιστα, εκτός από όσους είχαν συμπληρώσει το σχετικό έντυπο παραγγελίας, ζήτησαν να προμηθευτούν φθηνά προϊόντα και άλλοι συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα προϊόντα και η διάθεση να συνεχιστεί και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου για συγκεκριμένα προϊόντα. Η πρωτοβουλία του Δήμου Αιγάλεω υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της προσπάθειας του Δήμου να στηρίξει τους κατοίκους της πόλης μας που αντιμετωπίζουν πιεστικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Β ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ Τηλ Fax Αιγάλεω 14/2/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Δ.Σ. της Β ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής κατανοώντας την ανάγκη, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τις αξίες μας, αλλά και την πολιτιστική μας ταυτότητα και θέλοντας να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση προχώρα σε κάποιες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Δημιουργήσαμε αρχικά την Κινηματογραφική Λέσχη της Β ΕΛΜΕ με σκοπό να προβάλλουμε σε σταθερή βάση κάποιες αξιόλογες ταινίες και ντοκιμαντέρ Ελλήνων αλλά και ξένων δημιουργών. Οι ταινίες προγραμματίζουμε να προβάλλονται κάθε Κυριακή απόγευμα. Το πρόγραμμα προβολών για το επόμενο διάστημα: Ο ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡ (24 ΦΛΕΒΑΡΗ 2013) ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ (3 ΜΑΡΤΗ 2013) ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (10 ΜΑΡΤΗ 2013) BRAZIL (31 ΜΑΡΤΗ 2013) ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΦΕΡΜΑΤ (7 ΑΠΡΙΛΗ 2013) Οι ταινίες θα προβάλλονται στο αμφιθέατρο του 9 ου Γυμνασίου Αιγάλεω (Ψαρών 4 και Ιερά Οδός) με ώρα έναρξης τις 7:00 μμ. Είσοδος: Ελεύθερη. Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συνταξιδέψουμε σε ένα μαγευτικό κινηματογραφικό ταξίδι. Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ο Πρόεδρος Κορδής Νεκτάριος Ο Γεν. Γραμματέας Σταθόπουλος Ανδρέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Σε συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 29 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου στις 11/2/2013, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙ- ΟΥ και του Αντιδήμαρχου Παιδείας, ανακοινώθηκε ότι η δημοτική αρχή του Δ. Περιστερίου θα ζητήσει από γονείς και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνουν χρησιμοποιημένο λάδι για να αποκτήσουν πετρέλαιο στα σχολεία. Η ανάθεση θα γίνει φυσικά σε ιδιώτη και η μεταφορά και η συγκέντρωση του χρησιμοποιημένου λαδιού από τους μαθητές και τους γονείς. Οι σχολικές επιτροπές των Δήμων έχοντας λάβει μηδαμινή χρηματοδότηση, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη στήριξη και λειτουργία των σχολείων. Το δίκτυο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, αντί να διευρύνεται, αδυνατίζει. Στα δημοτικά στοιβάζονται τα παιδιά στις αίθουσες με λιγότερους και πιο φτωχούς τους δασκάλους τους. Οι ιδιώτες και οι εταιρείες ανενόχλητες μπαινοβγαίνουν στα σχολεία δημιουργώντας εκπαιδευτικά προγράμματα κι εξαγοράζοντας τις συνειδήσεις μαθητών κι εκπαιδευτικών. Η τσέπη των γονιών πληρώνει πολύ ακριβά την κατ όνομα δωρεάν Παιδεία πολλά-πολλά χρόνια πριν την καπιταλιστική κρίση. Με λαϊκή παρέμβαση και κινητοποίηση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Να μην υποκύψει κανένας σε αυτό τον εκβιασμό! Καμιά διαπραγμάτευση για τη ζωή και τη μόρφωση των παιδιών μας! - Έξω οι επιχειρήσεις από τα σχολεία! - Άμεση χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή, θέρμανση κτλ. - Δωρεάν πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τα σχολεία. - Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της λαϊκής οικογένειας για τις λειτουργίες της εκπαίδευσης. - Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Να σταματήσει ο δήμος να κάνει τον πλασιέ των επιχειρήσεων και των κερδοσκόπων στα σχολεία. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

15 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Έλληνες δημοσιογράφοι εξαφάνισαν το Γάλλο Πρόεδρο κ. Φρανσουά Ολάντ! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Τα θεμέλια μου στα βουνά/ και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί/ στον ώμο τους/ και πάνω τους η μνήμη καίει/ άκαυτη βάτος! {Οδυσσέας Ελύτης, , ποιητής, Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1979}. Η στείρα πολιτική σκοπιμότητα και πως το άσπρο να γίνει μαύρο ώθησε, προφανέστατα, τον δημοσιογράφο κ. Σίμο Κεδίκογλου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, να στραφεί με ανοίκειο τρόπο κατά των συναδέλφων του δημοσιογράφων και μάλιστα στην πιο ιερή στιγμή μας, στη νέα 24ωρη απεργία μας από την Τρίτη 6 π.μ. έως τις 6 π.μ. χθες Τετάρτη, που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Είπε: Οι δημοσιογράφοι με την απεργία τους εξαφάνισαν τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, που φθάνει στην Αθήνα την Τρίτη 19 Φλεβάρη Η απεργία έπρεπε να γίνει την Τετάρτη 20 του μηνός, μαζί με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ και όχι την Τετάρτη, 19 του μηνός. Τελικά, δεν τον εξαφάνισαν! «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το Σωματείο Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων έκοψε την Πίτα του και παράλληλα γνωστοποίησε στα μέλη του ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρότητας των αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού) που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης Α του Προγράμματος Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, οπότε οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων βοήθεια του κ. Μιχάλη Παπαβασιλείου και της κ. Δήμητρας Αγγελοπούλου. Η υλοποίηση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης πολύ σύντομα, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και K.E.K. LOGIKA. Θέλει, ίσως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να λησμονεί ότι πάγιο αίτημα των Ελλήνων εργαζομένων είναι οι δημοσιογράφοι να απεργούν μία ημέρα νωρίτερα από την ημέρα κήρυξης πανελλαδικής απεργίας τους, ώστε κατά την απεργία να λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να πληροφορούνται οι Έλληνες εργαζόμενοι κάθε λεπτομέρεια του πανελλαδικού τους ξεσηκωμού. Και επί πλέον επιθυμεί να συντονίσει (;) τον απεργιακό αγώνα των δημοσιογράφων, δηλαδή πότε να απεργούν και πότε όχι! Απίστευτο θράσος! Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Εδώ και ενάμισι χρόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι βρίσκονται σε συνεχείς αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις για κατάφωρες αδικίες που υφίστανται από τα εκάστοτε κυβερνητικά όργανα και τους ιδιοκτήτες-μεγαλοκαναλάρχες και μεγαλοεκδότες. Καίτοι δημοσιογράφος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μίλησε, έστω ουδέτερα για τις βαρβαρότητες που υφιστάμεθα ως κλάδος, όπως και σύμπας ο Ελληνικός Λαός. Αδέκαστος (!) δημοσιογράφος ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος κι άξιος ο μισθός του, που υπακούει δουλικά σ όσα κελεύει το κόμμα του Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Ότι δημεύθηκαν εκατομμύρια από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων δεν είναι τάχα λόγος να βρίσκεται ο κλάδος μας σε συνεχή αγωνιστική και απεργιακή κινητοποίηση; Ένα από τα αιτήματα της ΠΟΕΣΥ είναι και τούτο: Η αποκατάσταση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών μας ταμείων και όλου του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και την επιστροφή όλων των αποθεματικών που δημεύθηκαν μετά το κούρεμα, μέσω του PSI, κατ εντολήν της Τρόικα. Σε όλα αυτά σιωπά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί; Μήπως, γιατί αυτό διατάσσει το κόμμα του; Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Ότι η κρατική ΕΡΤ οδηγεί στην απόλυση περί τους εβδομήντα συμβασιούχους δημοσιογράφους δεν είναι λόγος για απεργία; Γιατί ως δημοσιογράφος δεν εξανίσταται, δεν αντιδρά ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος; Μα έτσι τον διατάσσει το κόμμα του. Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Με τα αντιλαϊκά μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους της βαρβαρότητας έχουν πετάξει οι κυβερνώντες και συγκυβερνώντες της τελευταίας τριετίας τους Έλληνες πολίτες, μαζί και τους δημοσιογράφους, στον Καιάδα: Με τις μειώσεις στις αποδοχές, στις συντάξεις και στις επικουρίσεις, τις αθρόες απολύσεις, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις, το εκρηκτικό φούντωμα της ανεργίας στο 27%, την αναγκαστική μετανάστευση των νέων, τις χιλιάδες αυτοκτονίες απελπισμένων συμπατριωτών μας. Ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος σωπαίνει μακαρίως, γιατί έτσι τον διατάσσει το κόμμα του Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, κρατικά και ιδιωτικά. Ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος σφυρίζει αδιάφορα, γιατί έτσι τον διατάσσει το κόμμα του Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Ήταν κακό, άραγες, που οι δημοσιογράφοι της Αθήνας πραγματοποίησαν συγκέντρωση χθες Τετάρτη, 19 Φλεβάρη 2013, στις 12 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) και κατόπιν πορεύτηκαν διαμαρτυρόμενοι προς το υπουργείο Εργασίας; Ως δημοσιογράφος ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έπρεπε να ήταν μαζί μας; Αλλά -φευ!-- το κόμμα του διέταξε όχι. Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Ένα άλλο αίτημα της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσιογράφων-μελών της ΠΟΕΣΥ ήταν: Η επαναφορά των παροχών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, μετά την αυθαίρετη ένταξη στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υφαρπάξουν τα αποθεματικά και τα περιουσιακά του Ταμείου των δημοσιογράφων. Άκρα σιγή για όλα αυτά από τον κ. κυβερνητικό εκπρόσωπο, διότι έτσι τον διατάσσει το κόμμα του. Πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε; Καίριας σημασίας είναι και το παρακάτω αίτημα της ΠΟΕΣΥ για τους δημοσιογράφους: Να επεκταθούν όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των δημοσιογράφων και των Ταμείων τους και στο χώρο του Διαδικτύου (Internet). Και πάλι κομματική σιωπή από το δημοσιογράφο κ. κυβερνητικό εκπρόσωπο Ως δημοσιογράφοι απορρίπτουμε τις υποδείξεις ενός κομματικού στελέχους για το πότε θα απεργούμε ή όχι. Κι αυτό, φυσικά, δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον ερχομό στην Αθήνα του Γάλλου Προέδρου. Αν, τώρα, θέλει να προσφέρει μια υπηρεσία δικαιοσύνης ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος ας εισηγηθεί στο κόμμα του την άμεση επιστροφή των κλεμμένων στους δημοσιογράφους και στους Έλληνες πολίτες. για το επιδοτούμενο πρόγραμμα, με αντικείμενο γενικά την επιχορήγηση των επαγγελματιών και των τυχόν μισθωτών αυτών, μέσω επιμόρφωσης. Ο φάκελος, που αφορούσε το Σωματείο, υποβλήθηκε τον Μάιο 2011 και τελείωσε ο έλεγχος από τις ααρμόδιες υπηρεσίες με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου 2012! Επίσης πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο φάκελος του Σωματείου κατατάχθηκε πανελλαδικά στην 80ή θέση ανάμεσα σε 800 περίπου κατατεθειμένες προτάσεις και υποβληθέντα προϋπολογισμό περίπου ευρώ, με την αμέριστη ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΚΑΛΕΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ Ήταν τα συνθήματα που φώναξαν κάνοντας πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Περιστερίου, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, νέοι, νέες, εργαζόμενοι και άνεργοι υπό το βροντερό κάλεσμα της Λαϊκής Επιτροπής Περιστερίου με σκοπό οι πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη μεγάλη απεργία, της 20ης Φεβρουαρίου, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη, αντιλαϊκή πολιτική που πλήττει κάθε οικογένεια, με στόχο να ληφθούν μέτρα άμεσης ανακούφισης, αλλά και συγκεντρώνοντας δυνάμεις, προετοιμάζοντας την πάλη που θα έχει ως στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής....η χιονοστιβάδα των φόρων, τα συνεχόμενα χαράτσια, το τσεκούρι στις παροχές υγείας και Παιδείας, μας ματώνει. Κανείς να μη μείνει μόνος του. Τα σωματεία, οι λαϊκές επιτροπές σε κάθε γειτονιά μπορούν και πρέπει να σηκώσουν ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης. Να μην περάσει ως φάρμακο στην εξαθλίωση, η ελεημοσύνη των δήθεν ΜΚΟ, τα προγράμματα της ανακύκλωσης της φτώχειας και του μοιράσματος της ανεργίας. Δεν μας αξίζει τέτοια ζωή! Ουσιαστική προστασία για τους ανέργους και τις οικογένειές τους με διεύρυνση του επιδόματος ανεργίας και του χρόνου Ο Π. Κολλάρος, Πρόεδρος του Σωματείου, ο Λ. Μαρωνίτης, γραμματέας, ο Π. Παντελής, φοροτέχνης, ο Μ. Παπαβασιλείου, από το ΚΕΚ Ευκλείδης Για τα μέλη του Σωματείου, αλλά και για όλους τους επαγγελματίες του Περιστερίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι πρόθυμο να παράσχει οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία, στα τηλέφωνα (Παναγ. Κολλάρος- πρόεδρος) και (Λάμπρος Μαρωνίτης- γραμματέας). διάρκειάς του, με πάγωμα των χρεών τους. Είμαστε η πλειοψηφία που υποφέρει. Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε με αξιοπρεπείς μισθούς. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας! Να βάλουμε τέλος στη σαπίλα να γίνεται ο ιδρώτας μας καταθέσεις και πλούτος για τους λίγους. Απαιτούμε την κατάργηση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, την έξοδο της χώρας μας από τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαγραφή του χρέους... Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς που μας κρατούν αλυσοδεμένους. Με καθημερινή δράση και συζήτηση μέσα στα εργοστάσια και στους τόπους δουλειάς, στα σωματεία, στις γενικές συνελεύσεις, στις γειτονιές να οργανώσουμε σχεδιασμένα την επιτυχία της απεργίας....

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου η αναδάσωση στον Υδροβιότοπο Βουρκαρίου Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 09:00 π.μ. θα αρχίσει η αναδάσωση στη θέση Πέραμα Μεγάρων (Υδροβιότοπος Βουρκαρίου). Πρόκειται για αναδάσωση 93,8 στρεμμάτων η οποία θα υλοποιηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλοι οι φορείς της περιοχής θα συνεργαστούν στο τελικό στάδιο της φύτευσης των δενδρυλλίων, το οποίο θα εκτελεστεί σύμφωνα με σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν ο Δήμος Μεγαρέων, το Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Ελευσίνας, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Ελευσίνας, Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγάρων, οι Αρχές της περιοχής (Δασαρχείο, Αστυνομία, Πυροσβεστική), η Σχολή Πυροβολικού, η Σχολή Ειδικών Δυνάμεων, η Αεροπορία Στρατού Β ΣΥΑΣ, το Θριάσιο Νοσοκομείο και τα τοπικά Κέντρα Υγείας, Εθελοντικές οργανώσεις, οι Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί και Αθλητικοί σύλλογοι και ασφαλώς η Ιερά Μητρόπολις Μεγάρων και Σαλαμίνας, στην οποία ανήκει η έκταση. Οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου έχουν ξεκινήσει από τις 25 Ιανουαρίου από κλιμάκιο των υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής. Αρχικά οριοθετήθηκε η περιοχή που θα φυτευτεί και ακολούθως τα συνεργεία προχώρησαν στη διάνοιξη λάκκων που θα φυτευτούν τα δενδρύλλια. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες έγιναν χειρωνακτικά με τη συμμετοχή εργαζομένων από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) και με τη χρήση ελαφρών μηχανημάτων που ζητήθηκαν να παραχωρηθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η Αντιπεριφερειάρχης, κ. Σταυρούλα Δήμου, δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναδάσωση στην περιοχή, για αυτό ας κρατήσουμε στη μνήμη μας αυτή την ημερομηνία, ως αφετηρία για μια σειρά από παρεμβάσεις και σε άλλες εστίες της περιοχής της Δυτικής Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο τυχερός της φετεινής λαχειοφόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου για το έτος 2012, που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του πολυποίκιλου φιλανθρωπικού της έργου είναι ο κ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, κάτοικος Περιστερίου που είχε τον τυχερό λαχνό με Νο , που κληρώθηκε την 1 Ιανουαρίου 2013 στην κοπή της πίττας της Ιεράς Μητροπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολις ευχαριστεί θερμά όλους που ανταποκρίθηκαν με κάθε τρόπο στην διάθεση της λαχειοφόρου και ενίσχυσαν με τον δικό τους τρόπο το φιλανθρωπικό της έργο (συσσίτια, ανέγερση Γηροκομείου, Κακοποιημένης γυναικός, ορφανοτροφείου κ.λπ.). Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. Σήμερα ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα χρόνων από τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής του Περάματος Μεγάρων, που αφορά στον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου. Ευχαριστώ όλους τους φορείς που συνεργάζονται μαζί μας, στην υλοποίηση της τελικής φάσης του εγχειρήματος. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Ιάκωβο Προμπονά που δέχτηκαν να ξεκινήσει η αναδάσωση από τη Δυτική Αττική, σηματοδοτώντας την επιτακτική ανάγκη για υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή». Σκοπός της Περιφέρειας είναι να πραγματοποιηθούν παρόμοιες δράσεις και στην υπόλοιπη Αττική σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Σ ΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ, με αυτή την επιστολή, θέλει να ευχαριστήσει τη συνάδελφο και συγγραφέα κ. Σπυροπούλου - Σπανού Χρυσάνθη, για την προσφορά μιας σειράς από όλη τη συγγραφική της δουλειά για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου. Το Δ.Σ. του Συλλόγου δεσμεύεται να αναδείξει στο μέλλον (όχι για πρώτη φορά), όλες τις δημιουργικές πλευρές, πολιτιστικές, εικαστικές και συγγραφικές όλων των συναδέλφων. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 13 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη Συνεστίαση και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, που θα γίνει στις 2 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 21.00μ.μ. στην ταβέρνα «Το Κατοστάρι», Τρώων 5 Περιστέρι. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος Γιώργος Πανόπουλος Η Γ. Γραμματέας Γιάννα Τσίχλη Πληροφορίες: Γιώργος Πανόπουλος Γιάννα Τσίχλη Επιστολή ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ. ΚΟΣΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩ- ΛΟΣ» ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΣΥΝ- ΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ. ΕΧΕΤΕ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙ- ΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑ- ΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΕ. ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΖΩΗΣ. Σεβασμιότατε, Σας εσωκλείω το Μήνυμα των 53 Ιεραρχών-μελών της ACOBNCA, εκ των οποίων εννέα - και του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου συμπεριλαμβανομένου - είναι Μητροπολίτες ισάριθμων Ιερών Μητροπόλεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Οι περισσότεροι Ιεράρχες ανήκουν στο παλαιό Ημερολόγιο. Για την περίπτωση που δεν γνωρίζετε την Αγγλική γλώσσα, στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται το εξής καταπληκτικό: «Η ενότητά μας εκδηλώθηκε με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και με την κοινωνία των Τίμιων Δώρων (κοινώνησαν, δηλαδή, κατέλυσαν όλοι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου από κοινό Ποτήριο) με την ευκαιρία του εορτασμού της αποτομής της τίμιας κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου, σύμφωνα με το ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ...» (Από το διαδίκτυο). Σεβασμιότατε, Όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες Ιεράρχες του Νέου Ημερολογίου, προηγουμένου του Αρχιεπισκόπου τους, εόρτασαν, μετά των Ιεραρχών του Παλαιού Ημερολογίου την Ορθόδοξη εορτή, όχι την 29η Αυγούστου κατά το Νέο Ημερολόγιο - στο οποίο και εγώ ανήκω, όχι κατ επιλογή, αλλά κατ επιβολή - αλλά την 11η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Παλαιό Ημερολόγιο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επευλόγησε την κοινή λατρευτική ευκαιρία και την κοινή κοινωνία εκ του ιδίου Ποτηριού. Είμαι ένας εξ αυτών, των Ομογενών, που με την προσφορά του συνέβαλε στην ανοικοδόμηση αυτού του ταπεινού και μικρού Ναού του Θεού. Αυτός ο μικρός Ναός που αλυσοδέσατε, μου θυμίζει τον επικείμενο ύμνο των Χριστουγέννων: «... Ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη εν γαστρί...;» Αλυσοδέσατε, Σεβασμιότατε, τη Φάτνη της Βηθλεέμ. Τρέξτε, όσο είναι νωρίς, πριν σας βρουν τα Χριστούγεννα, και απελευθερώστε τη «φάτνη των Παλιάμπελων», για να προσέλθουν οι πιστοί και να ψάλλουν το, «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» και για να αναπαυθεί η ψυχή σας, γιατί κατά βάθος πιστεύω ότι είσθε από τους πιστούς Ιεράρχες. Διαφορετικά θα συμβάλλετε ώστε, ο Διάβολος και τα τέκνα του να ουρλιάζουν από χαρά, την άγια νύχτα των Χριστουγέννων, χοροπηδώντας γύρω και πάνω από τη σκοτεινή, την έρημη και την αλυσοδεμένη φάτνη των Παλιάμπελων. Λυπάμαι που εγώ, ένας απλός πιστός, σας εύχομαι το γρηγορότερο δυνατό να αποκαταστήσετε την κανονική τάξη στην Ιερά Μητρόπολη που διακονείτε. Αναφορικά με τον Μητροπολίτη Ανατόλιο, συμπίπτουν οι εκτιμήσεις μας. Είναι ένας καλός άνθρωπος, πιστός, ηθικός και αγωνιστής. Αγκαλιάστε τον, έστω και από μακριά, εφόσον είσθε δέσμιος των τύπων. Ο δρόμος που ακολούθησε είναι προσωπικός, αλλά οδηγεί 100% εκεί που επικεντρώνεστε και σεις. Μη τον κατακρίνετε. Είσθε Επίσκοπος. Δείτε τι ζυμώσεις γίνονται στον Χριστιανικό κόσμο. Επιδείξτε ανοχή. Μην κάνετε επιλογές, μην καταδικάζετε κανένα. Εγώ, θα σας γνωρίσω, προσωπικά, εφόσον φανείτε γενναίος εκκλησιαστικός άνδρας. Διαφορετικά θα σας οχλώ, χωρίς να παρεκτρέπομαι, με ανώνυμες επιστολές. Ίσως, κάποτε, αποδώσουν. Με σεβασμό. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Dr. PANTELIS VASDEKIS

17 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΚΟΒ Εργαζομένων ΟΤΑ Ν/Δ ΑΤΤΙΚΗΣ «Τρικυμία εν κρανίο» Θα μπορούσε να πει κανείς για την Γκεμπελικής έμπνευσης ανακοίνωση της λεγόμενης δήθεν Ανεξάρτητης Δράσης Εργαζομένων Περιστερίου και τίποτα παραπάνω. Όμως οι εργαζόμενοι ξέρουν και γνωρίζουν το ΚΚΕ και τους κομουνιστές. Γνωρίζουν ότι οι κομουνιστές δίνουν μάχες κάθε μέρα και κάθε στιγμή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αποκαλύπτουν και αντιπαλεύουν τον ρόλο των εργοδοτών δημάρχων που εφαρμόζουν με ζήλο κάθε αντιλαϊκό-αντεργατικό μέτρο σε βάρος των εργαζομένων και των Δημοτών (ξεπούλημα υπηρεσιών και υποδομών είσοδο ΜΚΟ με μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα για τους εργαζόμενους, χαράτσια για τους δημότες.) Έχουν ανοιχτό μέτωπο με τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που συν-διοργανώνουν κινητοποιήσεις με τους εργοδότες δημάρχους από-προσανατολίζοντας και εγκλωβίζοντας συνειδήσεις. (και αυτό τους πονάει) Ξέρουν επίσης τους οψίμως εμφανιζόμενους και δήθεν ανεξάρτητους συνδικαλιστές που μεταλλάσσονται αναλόγως των καιρών, προσπαθώντας να κρύψουν το τι πρεσβεύουν και τι <τίμιους> αγώνες υπερασπίζονται. Αλήθεια τίμιος αγώνας είναι ο μισός σχεδόν κλάδος των ΟΤΑ να είναι έξω από τα συνδικαλιστικά όργανα διαχωρίζοντας τους εργαζόμενους σε πατρικίους και πληβείους όταν η επίθεση είναι καθολική. Είναι τίμιος αγώνας ο αποκλεισμός 18 σωματείων από το Συνέδριο γιατί έκαναν το έγκλημα να εντάξουν στην δύναμη τους όλους τους εργαζόμενους χωρίς διαχωρισμούς Είναι τίμιος αγώνας η συμπόρευση με τους εργοδότες δημάρχους την ώρα που γεμίζουν τα δημαρχεία με εργαζόμενους των 500 ευρώ. Τίμιος αγώνας είναι η πραξικοπηματική εκπαραθύρωση του εκλεγμένου προεδρείου κόντρα στην θέληση των εργαζόμενων. Οι κομουνιστές θέλουν ενημερωμένους εργαζόμενους που να συμμετέχουν με πλήρη ευθύνη και συμμετοχή στους αγώνες και όχι με εκφυλισμούς στις Γενικές Συνελεύσεις και τόσα άλλα πρωτόγνωρα που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Το ποιοι είναι απόντες από τους αγώνες ας ρωτήσουν τους ίδιους τους εργαζόμενους και θα πάρουν απάντηση. Οι κομουνιστές πάντα Σ ΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 12/2/2013 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην πρώτη γραμμή ποτέ τους δεν κρύβονταν πίσω από μάσκες, παλεύουν καθημερινά από κάθε μετερίζι για την πλατιά συμμαχία των εργαζόμενων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων για την καθημερινή απόκρουση της αντιλαϊκής αντεργατικής λαίλαπας που έφερε η καπιταλιστική κρίση αλλά ταυτόχρονα δείχνουν και το δρόμο προς την ρήξη και την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, προτείνουν ανοιχτά στους εργαζόμενους να γίνουν αφέντες του πλούτου που παράγουν παραμερίζοντας τα παράσιτα του καπιταλισμού. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά με τους δήθεν ανεξάρτητους που υπερασπίζονται τον καπιταλισμό και τον βαφτίζουν <<άλλο πράγμα>> άρα και την εκμετάλλευση του μόχθου των εργαζομένων προς όφελος των κερδών των μονοπωλίων και των καπιταλιστών, προτείνοντας μια άλλη καλύτερη καπιταλιστική διαχείριση. Το σύνθημα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Τέρμα πια η αυταπάτες η με τα μονοπώλια η με τους Εργάτες. Όσο για τον σοσιαλισμό που οικοδομήσανε οι λαοί της ανατολικής Ευρώπης έλυσε προβλήματα που το καπιταλιστικό σύστημα ούτε στην Δευτέρα παρουσία θα τα λύσει. Εξάλειψη της ανεργίας, υγειά, παιδεία, στέγαση, πολιτισμός, για όλους, κάλυψη όλων των αναγκών του λαού, αυτά ήταν επιτεύγματα του σοσιαλισμού σε αντίθεση με όσα ουσιαστικά υπερασπίζονται με χυδαίες αντικομουνιστικές κορόνες οι ανεξάρτητοι!!! και που είναι. ανεργία, φτώχια, καταστολή (πάνε μαζί) και αμορφωσιά για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν όλοι στα σωματεία να αλλάξουν τους συσχετισμούς δυνάμεων, να πετάξουν από την πλάτη τους τις συμβιβασμένες εργοδοτικές και ψευδό-ανεξάρτητες συνδικαλιστικές ηγεσίες να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα δικά τους χέρια. Να εμπιστευθούν τους κομουνιστές γιατί γνωρίζουν καλά ποιοι είναι και γιατί αγωνίζονται. Για να χτίσουμε μαζί όλοι οι εργαζόμενοι μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση π ου να έχει σκοπό, στόχο, και πρόγραμμα την κάλυψη των δικών τους αναγκών και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών. Σχέδιο για παρεμπόδιση της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης και δικαίωμα ανταπεργίας στις επιχειρήσεις προωθεί η κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου Ο λαός θα πρέπει να είναι υπάκουος και εξαθλιωμένος! Με βάση αυτό το περιεχόμενο, που βρίσκει εφαρμογή στο δόγμα «νόμος και τάξη», η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει χέρι στη λειτουργία των συνδικάτων, στο δικαίωμα στην απεργία. Δεν της αρκεί η ποινικοποίηση των αγώνων με τις εκατοντάδες απεργίες που βγάζει παράνομες η ταξική δικαιοσύνη ούτε η συκοφάντηση των κινητοποιήσεων από τα ΜΜΕ των μεγαλοκαναλαρχών. Δεν της φτάνουν τα ΜΑΤ και τα ρόπαλα για να καταστέλλουν τους λαϊκούς αγώνες. Θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με τους λαϊκούς αγώνες, με τις απεργίες, με τις Συλλογικές Συμβάσεις και τα εργατικά δικαιώματα. Θέλουν να φτιάξουν σύγχρονα εργατικά κάτεργα με εργαζόμενους σκλάβους. Θέλουν τους εργάτες να χειροκροτούν την εξαθλίωσή τους, να σιωπούν και να σκύβουν το κεφάλι στη μεγαλοεργοδοσία. Δε θα το επιτρέψουμε! Να μην τολμήσουν ο υπουργός και η κυβέρνηση να προχωρήσουν στα άθλια σχέδιά τους που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στον πόλεμο που έχουν κηρύξει στο λαό και στους εργαζόμενους, θα απαντήσουμε με πόλεμο. ΤΟ Δ.Σ. ΑΝ ΕΧΕΙ... «ΖΟΥΜΙ» η υπενθύμιση, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ!!! Οπότε να σας θυμίσω (;) -τα ίδια που σας έγραφα και προ μηνών- πως, το Περιστέρι έχει σχεδόν το αριθμητικό μέγεθος... του Λουξεμβούργου;;; Να σας θυμίσω επίσης πως, κάααθε ομοιότητα αρχίζει και τελειώνει μόοονο σ αυτό; Το... αριθμητικό νούμερο του... πληθυσμού; Να σας θυμίσω πως η εκεί κυβέρνηση (βλέπε: ο Λουξεμβούργιος... Παχατουρίδης ας πούμε και οι συν αυτόν!!!) έχουν καταφέρει άκουσον-άκουσον, να έχουν ελάχιστη ανεργία και σημαντική ανάπτυξη; Εν μέσω της ίδιας, παγκόσμιας κρίση; Να έχουν υψηλούς μισθούς και υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα; Να έχουν απέραντα πάρκα αναψυχής, που αναλογούν σε πολλά τετραγωνικά πρασίνου για κάθε ένα «υπήκοό» τους; Να έχουν μια παιδεία «που... φυσάει» ΔΙΧΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙ- ΚΡΟ ΙΧΝΟΣ... ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ- ΡΙΩΝ; Να σας θυμίσω ότι, το πολιτιστικό τους επίπεδο το ανταγωνίζονται ελάχιστες χώρες; Κι όμως! Κι εκεί, ΚΑΙ στο Λουξεμβούργο δηλαδή, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑ- ΤΕΣ, υπάρχουν ΚΑΙ «αφεντικά» υπάρχουν ΚΑΙ δημόσιες (μαζί με τις ιδιωτικές) υπηρεσίες ΠΟΥ ΟΛΑ και ΟΛΟΙ, ΔΟΥ- ΛΕΥΟΥΝ ΡΟΛΟΪ!!! Γιατί; Αναρωτιέστε γιατί; Διότι: Οι εκεί κ.κ. Δημητρακοπουλαίοι και κ.κ. Παχατουρίδηδες, ΔΕΝ αρκέστηκαν προφανώς σε... πεζοδρομήσεις και... καφετεριοποιήσεις!!! Διότι ΕΚΕΙ προφανώς, ΔΕΝ αρκούνται σε... ΤΥΠΙΚΕΣ φωτογενείς εμφανίσεις του τύπου ΟΠΟΥ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ Η... ΒΑΣΙΛΩ ΠΡΩΤΗ!!! Διότι ΕΚΕΙ, υποθέτω ΔΕΝ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ τους συμπολίτες τους που ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ, που έχουν ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ!!! Διότι; ΕΚΕΙ, ΔΕΝ θεωρούν «όλους τους μη... δικούς τους» (!!!) κομματικούς... αντιπάλους» προς... εξόντωση!! ΔΕΝ τους φέρονται ως εκ τούτου ωσάν να πρόκειται για... δημότες συμπολίτες ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!!! Και εξηγούμαι! Δεν είναι χθες! Δεν είναι... μόλις προχθές, οπότε και να... «δικαιολογούνται» να μην έχουν προλάβει να αντιδράσουν!!! Η κρίση αυτή, έχει βάθος τρία, τέσσερα ολόκληρα χρόνια!!! ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑ- ΓΚΗΣ (;) που έχει συγκληθεί και έχει κληθεί ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΙΔΕΕΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (;;;) για... ν αντιμετωπίσουμε την, όχι... επερχόμενη (όπως θα πρεπε να είχαν κάνει!!!) αλλά, την επελθούσα κρίση;;; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΝΩΜΟ- ΔΟΤΙΚΟ, συμβουλευτικό και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΡΥ- ΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ της πόλης μας, που θα φέρει σε πέρας την μεγάλη ανάδραση; Εκτός και αν... ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ!!! Εκτός και αν, ΕΜΑΣ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ, κι όοολα είναι μια... «συκοφαντική» - «κατασκευασμένη» - «αντιπολιτευτική σκευωρία» του... κάθε «συνομολογούντα Κωστάκη» που... αρέσκεται να ξεθάβει... σκελετούς και φαντάσματα, ακόμα κι από κει που ΔΕΝ υπάρχουν!!! ΞΕΡΕΤΕ όμως κυρίες και κύριοι της ΣΥΝπολίτευσης αλλά ΚΑΙ της ΑΝΤΙπολίτευσης, πως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ!!! Το ξέρετε αλλά ΚΑΙ το ΞΕΡΟΥ- ΜΕ όλοι πια!!! ΛΟΙΠΟΝ... ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΔΥΟ Εδώ και τώρα! ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ (όχι... φυσικά να γίνουμε... Λουξεμβούργο!!! Αυτό... ανήκει στη σφαίρα της πιο... καλπάζουσας -όπως η δική μου- φαντασίας!!!) να γίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο...μια ευτελισμένη μπανανία; ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΔΙΟ να ξεφύγουμε από την... κατ αποκλειστικότητα «ανάπτυξη» των... σουβλακερί και των... καφετραγωδίων; ΕΧΕΤΕ το στοιχειώδες έστω ΟΡΑΜΑ, να μπορούν... οι βιτρίνες των μαγαζιών, να παραμένουν... φωτισμένες; (το... «με εμπορεύματα» ή όχι άστε το καλύτερα!!! Σε λίγο... κι αυτό θα παίζεται!!!) ΕΧΕΤΕ λοιπόν ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ (;) να ρίξετε τα μούτρα σας και να συγκαλέσετε ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ- ΘΕΣΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ; Έχετε την αντοχή και την διάθεση, να καταγράψετε τις ανενεργές, παροπλισμένες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις στην βιοτεχνική ζώνη της πόλης μας; Μπορείτε να καταγράψετε τους ανενεργούς παροπλισμένους ΚΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ εργατοτεχνίτες που... κατά το ΚΚΕ, χωρίς αυτούς (!!!) καμινάδα ΔΕΝ καπνίζει (;;;) Μπορείτε να ανιχνεύσετε, ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ μπορούμε να προσανατολίσουμε μια κατασκευαστική στόχευση άμεσου οφέλους και ανταπόδοσης; Μπορείτε να συντονίσετε και να ενεργοποιήσετε όοολο αυτό το δυναμικό; Πως;;; Είπατε «ΟΧΙ»;;; Μα ΔΕΝ απευθύνομαι σε σας προσωπικά κ.κ. της νυν (άτυχης ρε γαμώτο, διότι έσκασε η βόμβα στα χέρια τα δικά σας) διοίκησης!!! ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟ- ΜΑΙ!!! Όσους... προεκλογικά και... σε καιρό παχέων εκ των... δανεισμών αγελάδων, περιέφεραν το... σαρκίο τους, υποσχόμενοι ημέρες και... (χίλιες και μια) νύχτες ευδαιμονίας στους εξαθλιωμένους πια «υπηκόους» τους!!! ΕΔΩ ΘΑ ΦΑΝΕΙ!!! ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΓΚΙΑ (;;;) να δώσετε στέρεη ελπίδα στον κόσμο που αδημονεί;;; ΑΝ μπορείτε ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ! Ειδάλλως ΦΥΓΕΤΕ ΤΩΡΑ!!! Αδειάστε μας την γωνιά, μπας και δούμε τι θα κάνουμε, γιατί σχεδόν άλλα δύο χρόνια, ως τις επόμενες δημοτικές εκλογές, είναι πολλά! Πάρα πολλά 24ωρα απόγνωσης!!! Η πόλη μας ΜΕΡΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ! ΜΑΡΑΖΩ- ΝΕΙ! ΣΥΝΘΛΙΒΕΤΑΙ!!! Και είναι μια πόλη, που ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΔΕΣ, θα μπορούσε να είναι (σχεδόν)... ένα μικρό Λουξεμβούργο! Γιατί ΔΕΝ θα πρεπε να χει ανάγκη τα φροντιστήριά σας, ΔΕΝ θα πρεπε να είναι ο καθένας μόνος του, ΔΕΝ θα πρεπε να εκλιπαρεί για ένα πιάτο φαΐ στο συσσίτιο της εκκλησίας!!! Διότι θα μπορούσε ΝΑ ΕΙ- ΝΑΙ (ΣΥΝ) ΜΕΤΟΧΟΣ σε έργα ανάπτυξης και λαϊκής ευημερίας!!! (και ΧΩΡΙΣ... κομμουνιστικό δάκτυλο!!!) Με ΟΛΟΥΣ τους συνδημότες (όσους μπορούν ακόμα, εννοείται) ΣΥΝ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ σε μια «Δική μας τράπεζα εμπιστοσύνης - αλληλεγγύης και τοπικής ανάπτυξης» που θα καταθέταμε εθελοντικά ΟΛΟΙ ρεφενέ και που θα προωθούσαμε ΙΔΕΕΣ που θα φέρνουν ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ και ΚΕΡΔΗ, τα οποία ΘΑ ΑΝΑ- ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ στους ίδιους τους συμμετόχους συνδημότες μας!!! Σας είχα φέρει προ αρκετών μηνών, ένα απλό, απλούστατο παράδειγμα! ΑΝ... ο κάθε Περιστεριώτης εμπιστευόταν σ αυτή, την «ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ- ΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ» από ΕΝΑ (1) ευρώ κάθε μήνα, θα χαμε ξεκινήσει μ έναν... «κουμπαρά» ευρώ!!! ΑΝ... αυτό ΔΕΝ γινόταν μια φορά το μήνα, αλλά ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (δηλαδή το... 1/4 της τιμής ενός πακέτου... τσιγάρων!!!) τότε, στον πρώτο κιόλας μήνα, θα γέμιζε ο κουμπαράς με ευρώ! Χ 4 εβδομάδες = ευρώ (!!!) ενώ ο καθένας μας (ο κάθε Περιστεριώτης εννοώ) θα χει... επενδύσει μόνο από... ΕΝΑ ευρώ την εβδομάδα, ήτοι: 4 ευρώ τον μήνα!!! ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ, να είχαμε το ΚΙΝΗΤΡΟ της επιστροφής σ εμάς, των... αναδιανεμομένων κερδών!!! Δηλαδή, ΝΑ ΗΜΑΣ- ΤΑΝ ΜΕΤΟΧΟΙ στο σύνολο των ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΩΝ!!! Ξέχωρα της απολαβής της πλήρωσης των ΝΕΩΝ θέσεων εργασίας ΚΑΤΑ ΠΡΟ- ΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ από τους μετόχους ανέργους!!! Θέλετε κι άλλη... τροφή για σκέψη και... αισιοδοξία; ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ όσοι θα θελαν κι όσοι μπορούσαν, να μην αρκούνταν στα... 4 ευρώ τον μήνα, αλλά... ας πούμε... στα 100!!! Κομπιουτεράκια έχετε! Πολλαπλασιάστε και... παρακαλώ σας!!! ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ!!! Ιδέες κι ελπίδα... σας κερνάμε!!! «Άλλοι» είν εκείνοι που απ την αγωνία και την απόγνωσή σας, επωφελούνται και... για το αίμα σας διψάνε!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ είπαμε σε ρόλο: ΣΠΟΡΕΩΣ «ΚΑΙΝΩΝ» ΕΙΔΗΣΕΩΝ!!! (το... «ΚΑΙΝΩΝ» με -ΑΙ απ το... «ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ - ΚΑΙΝΟΤΟ- ΜΩΝ» ειδήσεων!!!)

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΩΤΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο Περιστεριώτης Στιχουργός και Ζωγράφος Τάσος Θεοδωρακόπουλος συμμετέχει με δύο τραγούδια του, στην πρώτη δισκογραφική δουλειά του Τρύφωνα Μπαξεβάνη με τίτλο «Σ αγαπώ, καταλαβαίνεις;» Το CD single περιλαμβάνει τέσσερα νέα λαϊκά τραγούδια την μουσική των οποίων υπογράφει (που έγινε τεράστιο σουξέ με ερμηνευτή τον Γιώργο Σαλαμπάση) κ.α. Τους στίχους έχουν γράψει οι : El Tasso (Τάσος Θεοδωρακόπουλος) στο «1.Που είσαι τώρα αγάπη μου» και στο «3.Ο μεγάλος έρωτάς σου» Γιώργος Πιάς στο «2.Της Πάρου το στολίδι» και Δημήτρης Λεοντάρης στο «4.Σ αγαπώ, καταλαβαίνεις;» Το CD κυκλοφόρησε στις αρχές του 2013 από την δισκογραφική εταιρεία Volume. Πολλά τραγούδια επιτυχίες του Περιστεριώτη Στιχουργού Τάσου Θεοδωρακόπουλου όπως «Το Ρεβεγιόν», «Βαβέλ» (Θέμης Αδαμαντίδης), «Με τρελαίνεις» (Γιώργος Λιναρδάκης), «Θα χτυπήσω αναβολή» (Παιδιά Πάτρας), «Δυο αγάπες μου σε μια φωτογραφία» (Ρίτα Σακελαρίου) και πολλά άλλα μπορείτε να ακούσετε στο eltasso100 στο You Tube το προσωπικό κανάλι του Τάσου Θεοδωρακόπουλου. Πληκτρολογήστε eltasso100 στο You Tube ή στην αναζήτηση της Google και καλή σας ακρόαση! Στη φωτογραφία ο Τάσος Θεοδωρακόπουλος με ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Α ΕΛΜΕ Η συγκρότηση του προεδρείου της ΕΛΜΕ όλα αυτά τα χρόνια βασίστηκε αφ ενός μεν στην απαίτηση της πλειοψηφίας των συναδέλφων μας,όπως αυτή καταγράφεται κάθε φορά στις εκλογές,και αφ ετέρου στην εμπειρία των κοινών προτάσεων που προέκυψαν με σύνθεση,με αμοιβαίες υποχωρήσεις και προπάντων με σεβασμό των κυρίαρχων ιδεολογικών θέσεων του άλλου. Με πνεύμα ενότητας ασκήσαμε τη δική μας προεδρία,παραμερίζοντας θέσεις μας και επιζητώντας τη συναίνεση,προκειμένου να υπηρετήσουμε τον Κλάδο μας. Διαφωνούμε όμως ριζικά με την άρνηση του καλοπροαίρετου διαλόγου,με τους αποκλεισμούς,τις αλληλοχρεώσεις και τους διαχωρισμούς που υιοθετούν η Αγωνιστική Συνεργασία και Αγωνιστική Παρέμβαση,οι οποίες αναιρούν τους λόγους, τύπου Μπαρόκ, που εκφωνούν στις Γενικές Συνελεύσεις. Παρά το γεγονός ότι η Αγωνιστική Συνεργασία και Αγωνιστική Παρέμβαση δεν ταυτίζονται ιδεολογικά και πολιτικά,κατά δήλωσή τους,φορώντας τον αριστερό μανδύα,δεν μπορούν να κρύψουν ότι είναι επίτιμα μέλη Ασιατικού παζαριού. Το προσωπείο περί σεβασμού των εκλογέων αντικαταστάθηκε από την Ελιτίστικη βουλημική πρακτική κατάκτησης τιμητικών θέσεων Προέδρου -Γραμματέα. ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (Όπως μας κατηγορούν)!!! Παραμένοντας σταθεροί στην πάγια θέση μας για αντιπροσωπευτικό προεδρείο και προκειμένου να διασφαλίσουμε την απαίτηση της πλειοψηφίας υποβάλαμε τις παραιτήσεις μας.με την ενέργειά μας αυτή αποδεικνύουμε ξεκάθαρα ότι τα αξιώματα δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Η μοναδική λύση είναι η πιστή εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.6 του καταστατικού μας : Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν μέλη του ΔΣ περισσότερα από τρία ή λιγότερα μεν από τρία αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε με πρόταση του ΔΣ συγκαλείται από το εποπτικό συμβούλιο έκτακτη γενική συνέλευση,το αργότερο σε δύο μήνες για να εκλέξει το νέο ΔΣ. Υποσχόμαστε ότι θα υπηρετήσουμε με σύνεση, συνέπεια,τόλμη, διαφάνεια και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του κλάδου μας και τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Συμμετέχουμε ενεργά στην απεργία της ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ο πατέρας του Νίκος Μπαξεβάνης, δημιουργός γνωστών επιτυχιών όπως το «Σ αγαπάω, μ ακούς;» τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε παλαιότερη συνάντηση τους. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΦΜ: ΔΟY Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ: FAX: Εmail : Αρ. πρωτ. 380 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (για εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων) Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Περιστερίου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται Επαναληπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση σχολικών κυλικείων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 2ου ορόφου του Νέου Δημαρχείου ( Πλατεία Δημοκρατίας 1 ). A) Για το 18 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου (Πελοπίδα 177, τηλ. επικοιν ) στις 11/03/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 12:00 μ. B) Για το 32 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου (Γρανικού 49, τηλ. επικοιν ) στις 14/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 11:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβουν το έντυπο της διακήρυξης όρων διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. των αντίστοιχων γραφείων των σχολείων, ή στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Περιστερίου στο τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 19/02/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Η απονομή βραβείου MVP στον Ελίνι Δημούτσο Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 20ης αγωνιστικής παρέλαβε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Ελίνι Δημούτσος. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος του ΑΠΣ (Ερασιτέχνη) Ατρόμητου Αντώνης Πατατανές ο οποίος είπε: «Ο Ελίνι όσες φορές και αν τον δεις μέσα στο γήπεδο θα διαπιστώσεις ότι έχει την ίδια σταθερή απόδοση κι επιπλέον είναι καταπληκτικό παιδί. Του δίνω συγχαρητήρια για την εκπληκτική απόδοση που είχε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την οποία συνδύασε με ένα υπέροχο γκολ». Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Ελίνι Δημούτσος που δήλωσε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που με ψήφισαν. Στόχος μου είναι κάθε Κυριακή να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου για την ομάδα. Το γκολ που πέτυχα είναι πολύ σημαντικό γιατί μας έδωσε τρεις βαθμούς που δεν περιμέναμε και θα πάρουμε την ώθηση για να πάμε ακόμη καλύτερα στην συνέχεια. Κάθε γκολ είναι συνδυασμός ικανότητας και τύχης, θεωρώ πάντως ότι το γκολ του Θανάση Καραγκούνη ήταν καλύτερο από το δικό μου». Η Διοίκηση του ΑΣΔΑ για την απώλεια του Κώστα Ντέρου Ο Πρόεδρος, η Ε.Ε. και το Δ.Σ. του ΑΣΔΑ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το θάνατο του Κώστα Ντέρου. Ο Κώστας Ντέρος διετέλεσε Βουλευτής, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, μέλος του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ ενώ κατέλαβε και άλλα κρατικά αξιώματα. Σε όλη του τη ζωή χαρακτηρίστηκε από την προσήλωση στα ιδανικά της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, από την προσωπική ανιδιοτέλεια και τη διάθεση προσφοράς στα κοινά. Ο Κώστας Ντέρος αγάπησε πολύ την δεύτερη πατρίδα του, το Χαϊδάρι και γενικότερα τη Δυτική Αθήνα και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Πέρασε ένας χρόνος από τη μοιραία εκείνη ημέρα, , που έφυγε από αυτή τη ζωή ο Γιώργος μας. Ένας χρόνος απίστευτα δύσκολος για εμάς που σε ζήσαμε και σε αγαπήσαμε. Μας λείπεις πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συγγενείς που μας συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται και τους ενημερώνουμε ότι αντί για μνημόσυνο, θα προσφέρουμε ένα γεύμα για τους άστεγους της οργάνωσης ΚΛΙΜΑΚΑ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήθελε και ο Γιώργος. Σοφία και Παναγιώτης Ιωακειμίδης Τατιάνα-Δέσποινα-Παναγιώτης Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e:

19 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 Ο Δήμος Περιστερίου βράβευσε τους αθλητές Τεχνικής Κολύμβησης του Συλλόγου «Δελφίνια» ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ GR - Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», με Κωδικούς ΟΠΣ: , και , του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 1. Αναθέτουσα αρχή «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ» (ΙΑΑ), Αγίας Φιλοθέης 21, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , archdiocese.gr 2. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης Ανοικτός Διαγωνισμός με Δημοσίευση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 3. Αντικείμενο - Προϋπολογισμός Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των κατάλληλων δομών και διαδικασιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση και τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την εισαγωγή νέων συστημάτων και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε παραγωγική λειτουργία, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. Α.3 της Διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτών ( ,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης & στο ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών ( ,00) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με δικαίωμα προαίρεσης. 4. Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού Εντύπως: Δωρεάν, από την έδρα της ΙΑΑ, Αγίας Φιλοθέης 21, Αθήνα. Ηλεκτρονικά: από Προθεσμία υποβολής αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους: 27/3/ Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό - Νομική μορφή Αναδόχου Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά (παρ. Β.2 Διακήρυξης). 6. Τρόπος, γλώσσα, τόπος, χρόνος υποβολής Προσφορών Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, στην ελληνική γλώσσα, στην έδρα της IAA. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 11/04/2013, ώρα 12: Ημερομηνία & Τόπος αποσφράγισης Προσφορών 11/04/2013, ώρα 12:00. Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 8. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής Η Προσφορά του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά, ,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 9. Κριτήρια αξιολόγησης Αναφέρονται αναλυτικά στην Διακήρυξη 10. Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης κάθε υποψήφιου αναδόχου Αναφέρονται αναλυτικά στην Β.2.5 παράγραφο της διακήρυξης. 11. Προσφορές Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Δικαίωμα προαίρεσης: αύξηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου έως 50%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης (παρ. Β.5.1 Διακήρυξης). 12. Προσφυγές Σύμφωνα με την παρ. Β.4.3 της διακήρυξης. 12. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων αναδόχων Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 13. Είδος - Κάλυψη Σύμβασης Σύμβαση Υπηρεσιών καλυπτόμενη από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 14. Αντικείμενο Σύμβασης Κύριο Αντικείμενο: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη Πρόσθετο/α αντικείμενο/α: Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας 15. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Η συνολική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες (παράγραφος Α.4.3 της Διακήρυξης). Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΑΑ) καθώς και τα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της Σύμβασης (παράγραφος Α.4.4 της Διακήρυξης). 16. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών Αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους Β.1.2 και Β.5.2 της Διακήρυξης. 17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία Το Έργο χρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 18. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης Δεν υπήρξε 19. Ημερομηνία αποστολής/ παραλαβής Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Πρωτοσύγκελος ΙΑΑ Αρχιμ. Μάξιμος Παπαγιάννης Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης βράβευσε τους αθλητές τεχνικής κολύμβησης του Κολυμβητικού Συλλόγου «Δελφίνια Περιστερίου» για τις μεγάλες επιτυχίες στο Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στις 9 Φεβρουαρίου 2013 το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ο κ. Παχατουρίδης μαζί με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Βαγγέλη Τάτση υποδέχτηκαν τους αθλητές, τους γονείς, τον προπονητή τους Άκη Λιάπη και τον Έφορο του Αθλήματος Χρήστο Βασιλόπουλο. Για τις μεγάλες διακρίσεις που ανέβασαν την γαλανόλευκη σημαία μας ψηλά, ο Δήμαρχος τους απένειμε το σύμβολο του Δήμου Περιστερίου και τους ευχήθηκε να είναι πάντα υγιείς, να συνεχίσουν τις επιτυχίες τους στον αθλητισμό και καλή πρόοδο. Σε πείσμα των καιρών, ο Δήμαρχος τόνισε ότι στηρίζει τα Περιστεριωτόπουλα στις αθλητικές δραστηριότητές τους, παρότι υπάρχει μια γενικότερη περικοπή πόρων του κράτους προς τους Δήμους και την ίδια στιγμή σε άλλες περιοχές κλείνουν ή το κόστος καλύπτεται από τους συλλόγους. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κατασκευάζεται με ευρωπαϊκά κονδύλια ένα ακόμη κολυμβητήριο στο Λόφο Αξιωματικών, με σύγχρονες προδιαγραφές και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ο Έφορος της Τεχνικής Κολύμβησης κ. Βασιλόπουλος, εκ μέρους των αθλητών και του συλλόγου, ευχαρίστησε τον κ. Παχατουρίδη και τους συνεργάτες του για την έμπρακτη στήριξη. Οι διακρίσεις των αθλητών που πραγματοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Εφήβων - Νεανίδων στο Graz της Αυστρίας είναι οι εξής: - ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 1 ος στα 1500μ. επιφάνειας, 1 ος στα 800μ. επιφάνειας, 3 ος στη σκυτάλη 4Χ3000μ. Εφήβων μεγάλων αποστάσεων - ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ: 2 ος στα 6000μ. μεγάλων αποστάσεων, 3 ος στη σκυτάλη 4Χ3000μ. Εφήβων μεγάλων αποστάσεων - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ: 3 η στα 6000μ. μεγάλων αποστάσεων, 3 η στη σκυτάλη 4Χ3000μ. Νεανίδων μεγάλων αποστάσεων - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 9 ος στα 200μ. Bi-fins Πανελλήνιο Ρεκόρ, 16 ος στα 100μ. Bi-fins, 18 ος στα 50μ. Bi-fins Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στο Lighano της Ιταλίας: - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ: 4 ος στα 4Χ100μ. Ανδρών, 4 ος στα 4Χ200μ. Ανδρών, 10 ος στα 400μ. επιφάνειας, 11 ος στα 100μ. επιφάνειας - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ: 8 η στα 200μ. επιφάνειας, 10 η στα 50μ. επιφάνειας, 11 η στα 100μ. επιφάνειας - ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ: 5 η στα 50μ. επιφάνειας (18.65) - ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 7 ος στα 800μ. επιφάνειας, 12 ος στα 1500μ. επιφάνειας ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ΕΠΟ-ΕΠΣΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 90 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΤΗΛ Περιστέρι :18 /02/13 O A.O. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο και συγχρόνως να κερδίζει τους πόντους που τόσο ανάγκη έχει. Την Κυριακή πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του και γι αυτό το παιχνίδι ο Δημήτρης Πλέστης δήλωσε : «Πετύχαμε άλλη μια νίκη απέναντι σε ένα ιστορικό σωματείο όπως ο Αιολικός. Το τελικό αποτέλεσμα 2-0 υπέρ μας δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού αφού είχαμε τον πλήρη έλεγχο του καθ όλη τη διάρκεια του χάνοντας σωρεία ευκαιριών με τους επιθετικούς μας να μην τελειώνουν τις φάσεις που δημιουργούσαν προ του αντίπαλου τερματοφύλακα σχεδόν σε τετ- α- τετ. Παρ όλα αυτά η νίκη είναι πολύ σημαντική και μας δίνει αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Συγχαρητήρια στον Γιάννη Τάμπρατζη και στους ποδοσφαιριστές.» Ο κόουτς της ομάδας έδωσε δύο μέρες ρεπό στους ποδοσφαιριστές και τους περιμένει την Τετάρτη στο γήπεδο αφού μεσολαβεί το ρεπό της ομάδας την Κυριακή για να ξεκινήσει την προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι που είναι στους Τράχωνες που ίσως για την ομάδα του Περιστερίου είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Το Δ.Σ. του Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ευχαριστεί τους φιλάθλους του για την άψογη παρουσία τους στο γήπεδο αφού για μια ακόμη φορά παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στήριξαν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Περιστέρι :20/02/13 ΟΣΑ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ Η συγκεκριμένη παροιμία του θυμόσοφου λαού μας ταιριάζει γάντι προς τους διοικούντες της ΠΕΥΚΗΣ. Αφού δεν μπόρεσε η ομάδα τους να κερδίσει το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο λόγω της χαώδης διαφοράς μεταξύ των δύο ομάδων έτρεξε γρήγορα να καταθέσει ένσταση κατά του σωματείου μας όταν μετά την αλλαγή του τέταρτου μικρού μας Ξούρα Δημήτρη στο 92 λεπτό του αγώνα ο Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αγωνιζόταν με δύο μικρούς για 30 δευτερόλεπτα αφού μεγάλωσε σύμφωνα «με ασφαλείς πληροφορίες της» τον Διονύση Μπέλλη δεν γνωρίζουμε πόσα χρόνια επιπλέον. Η κλήση της ένστασης μας γνωστοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Το μόνο που μας προκάλεσε ήταν θυμηδία αλλά συγχρόνως οργή και αγανάκτηση προς κάποιους ανθρώπους που αν και αγωνιζόμαστε από το ίδιο μετερίζι για το καλό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου δεν σέβονται τίποτα και προσπαθούν να δημιουργήσουν αναταραχή χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος με σκοπό να κερδίσουν κάτι προς δικό τους όφελος κατηγορώντας τον ποδοσφαιριστή και το Δ.Σ. του συλλόγου ότι δήθεν γνώριζαν την διαφορετική ηλικία του αφού αυτό αναφέρουν στην ένσταση τους, συκοφαντώντας τους. Επ αυτού πέρα από την αθλητική δικαιοσύνη θα ασχοληθούν άλλοι από την πλευρά μας, ακολουθώντας την νομική οδό διότι κάποτε πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και όχι πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα όπου καθίσει και όποιον πάρει. Φανταζόμαστε τότε οι πληροφοριοδότες σας να έχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πότε γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής να έχουν ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό και ταυτότητα με ημερομηνία γέννησης το 1892 και όχι στις 26/07/1992 που πραγματικά έχει γεννηθεί ο Διονύσης Μπέλλης. Κύριοι της Πεύκης, αν και το θέμα ήταν γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα δεν αναφερθήκαμε καθόλου σ αυτό διότι δεν θέλαμε να πέσουμε στην παγίδα σας που εκτός όλων των άλλων δεν ήταν άλλη από τον πλήρη αποπροσανατολισμό μας στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε στον τύπο και να σας γνωρίσουμε ότι τα παιχνίδια κερδίζονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και σαφώς με όλους τους κανόνες που τους διέπουν όχι όμως με γκεμπελίστικους τρόπους. Το Περιστέρι έχει βιώσει μηδενισμό πρόσφατα, αλλά το Περιστέρι ποτέ δεν θα προσπαθήσει να πάρει κάτι αν δεν το αξίζει. Είχαμε όλη τη δυνατότητα να κάνουμε ένσταση στον αγώνα με τον Ηλυσιακό και τυπικά να κερδίσουμε τον αγώνα αφού είχαν μπερδέψει τις φανέλες τους δύο ποδοσφαιριστές τους, ο ΦΙΠΕ με τον ΒΑΣΙΛΟ και βάσει φύλλου αγώνα έπαιζαν με δύο μικρούς ΤΥΠΙΚΑ ενώ ουσιαστικά δεν είχε συμβεί. Αυτό το γνωρίζουν οι άνθρωποι του Ηλυσιακού. Ποτέ δεν το σκεφτήκαμε και ποτέ δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο γιατί εμείς εδώ κάτω ΔΥΤΙΚΑ είμαστε τόσο υπερήφανοι, φιλότιμοι και έντιμοι που η κλεψιά είναι άγνωστη λέξη προς εμάς, πόσο μάλλον η συκοφαντία, σας επαναλαμβάνουμε προς ανθρώπους που παλεύουν για τον ίδιο σκοπό ματώνοντας οικονομικά και θυσιάζοντας ατελείωτο χρόνο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να χαίρεστε λοιπόν τους πληροφοριοδότες σας και να τους έχετε «μάρτυρες» εκεί που πραγματικά θα τους χρειαστείτε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΛΕΣΤΗΣ

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΑΟΚ Άρχισαν να γίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Περιστέρι μετά την 12η φετινή του ήττα, και την τέταρτη στο Κλειστό της οδού Τζων Κέννεντυ, που ήταν και η δύναμή του. Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του και μάλιστα στο τέλος το Περιστέρι προσπάθησε να καλύψει μια μικρή διαφορά που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά Τσαϊρέλης και Δέδας οδήγησαν τους φιλοξενούμενους στη 13η νίκη τους. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε σταδιακά στο δεύτερο ημίχρονο να ελέγξει το ματς, να ξεφύγει στο σκορ και να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Ο Δέδας με εύστοχο σουτ τριών πόντων έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 18-19, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στην δεύτερη περίοδο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν και ο Χαραλαμπίδης με δύο εύστοχες βολές πέτυχε το με τη λήξη του ημιχρόνου. Στο τρίτο δεκάλεπτο το Περιστέρι πέρασε μπροστά με δύο πόντους (35-33) αλλά ο Παπαδόπουλος ισοφάρισε σε 35-35, στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους σερί 9-1 (36-45). Το Περιστέρι, απάντησε με ένα δικό του 4-0 (40-45) και το δεκάλεπτο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 5 πόντους (42-47). Στα τελευταία δέκα λεπτά, ο Δέδας έκανε το 44-53, με τον Τσαϊρέλη ύστερα από 1/2 βολές να πετυχαίνει το για τους φιλοξενούμενους, ανεβάζοντας την διαφορά στους δέκα πόντους (44-54), ενώ ο Δέδας με τρίποντο έγραψε και το Το Περιστέρι προσπάθησε να αντιδράσει όμως οι Θεσσαλονικείς κράτησαν τη διαφορά φτάνοντας στην επικράτηση με ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. Το σκορ στα δεκάλεπτα: 18-19, 33-35, 42-47, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 11, Κομποδιέτας 4, Θορν 8, Κανονίδης 9, Μάντζαρης 11, Ουίλιαμς 6, Χάϊνς, Πέτρουλας 2, Μελισσαράτος 4. ΠΑΟΚ: Κασελάκης 7, Χαραλαμπίδης 10, Θεοδωράκος, Τσαϊρέλης 12, Δέδας 16, Παπαδόπουλος 5, Νικολόπουλος 6, Καλλές, Χρυσικόπουλος 7, Αμπαράς. Δηλώσεις Ο προπονητής του Περιστερίου Τζίμης Κουστένης και ο Ανδρέας Κανονίδης δήλωσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού τα εξής: ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: «Θέλω να συγχαρώ τον κόουτς για την εξαιρετική του δουλειά. Φάνηκε και σήμερα γιατί ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη τετράδα. Οι παίκτες του ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο και πως είναι μια ομάδα με βάθος πάγκου. Γνωρίζαμε πως λόγω των απουσιών του ΠΑΟΚ θα συσπειρώνονταν έχοντας παίκτες που μπορούν να πάρουν στις πλάτες τους την ομάδα. Με όλο το σεβασμό που έχω για τον ΠΑΟΚ, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε μια εκτός προγράμματος νίκη. Τα περισσότερα τρίποντα που χάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αμαρκάριστα. Ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς να καταλάβουμε πόσο πολλή δουλειά θέλουμε όλοι Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στους 1ο και 2ο ομίλους της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος Α.Ο. Πρωτέας - Άμιλλα Περιστερίου 61-64, ΑΟ Τρίτων - Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου 76-66, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Πολιτεία 80-43, ΑΟΝ Βύρωνος - Α.Ε. Αχιλλέας 55-74, ΑΟ Αμπελοκήπων - Άτταλος Καματερού 65-56, ΑΣ Παιανίας Κτησιφών - Εθνικός Ελληνορώσων Ο ΟΦΗ Ηρακλείου είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 16 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Α.Ο. Πρωτέας Άμιλλα Περιστερίου Α.Ο. Αμπελοκήπων ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ε. Αχιλλέας Εθνικός Ελληνορ Άτταλος Καματερού Α.Ο. Πολιτεία Α.Σ. Παιανίας Κτησ ΑΟΝ Βύρωνος Η επόμενη αγωνιστική 22/2/2013: Άμιλλα Περιστερίου - ΑΟΝ Βύρωνος, Α.Ο. Πολιτεία - ΑΟ Τρίτων, Α.Ε. Αχιλλέας - Παναθηναϊκός, Άτταλος Καματερού - Α.Ο. Πρωτέας, Εθνικός Ελληνορώσων - ΟΦΗ Ηρακλείου, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - ΑΣ Παιανίας Κτησιφών. μας για να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι ένα καλό τεστ και σιγά-σιγά να προετοιμαστούμε για τον αγώνα με τον Ίκαρο. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Τα παιδιά έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια με το φιλότιμό τους. Βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή. Εάν μπορούσαμε θα είχαμε ενισχυθεί. Και με αυτά τα παιδιά, όμως, στα παιχνίδια που θα έρθουν πιστεύω πως θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα τα καταφέρουμε». ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ: «Ξέραμε εξαρχής πως θα ήταν ένα δύσκολο ματς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση. Στην επανάληψη, όμως, ήμασταν πολύ άστοχοι. Χάσαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα με αποτέλεσμα να δώσουμε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Κοιτάζουμε μπροστά». Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών: Άρης - Πανελευσινιακός 68-55, Καβάλα - Απόλλων Πατρών 85-67, Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος 65-70, Ρέθυμνο - Ηλυσιακός 95-68, Παναθηναϊκός - Ίκαρος Καλλιθέας 97-72, ΚΑΟ Δράμας - Ολυμπιακός Η βαθμολογία σε 16 αγώνες: 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Απόλλων Πατρών Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Κολοσσός Ρ Ηλυσιακός ΚΑΟ Δράμας Καβάλα Περιστέρι Πανελευσινιακός Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο 23/2/2013: Πανιώνιος - Άρης, Απόλλων Πατρών - Κολοσσός Ρόδου. Κυριακή 24/2/2013: ΠΑΟΚ - Καβάλα, Πανελευσινιακός - Ρέθυμνο, Ηλυσιακός - Παναθηναϊκός. Δευτέρα 25/2/2013: Ολυμπιακός - Περιστέρι, Ίκαρος Καλλιθέας - ΚΑΟ Δράμας. 2ος όμιλος ΑΕΚ Περιστερίου - Χαραυγιακός 59-74, Γ.Σ. Κερατέας - Γ.Σ. Παλλήνης 54-65, Α.Ο. Εκάλης - Α.Ο. Αμύντας 71-64, Τρεις Αστέρες 89 - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα 61-64, Εστία Φιλίας Θησέας - Γ.Σ. Βριλησσίων 59-63, Οδυσσέας Γαλατσίου - ΑΟΠ Ολυμπιάδα Το παιχνίδι ΑΟΚ Χαλανδρίου - Α.Σ. Ροδόπολης θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου. Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 17 αγώνες: 1. ΑΟ Εκάλης ΓΣ Βριλησσίων Χαραυγιακός ΑΟΚ Χαλανδρίου ΑΟ Αμύντας ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΓΣ Παλλήνης Τρεις Αστέρες Εστία Φιλίας Θησέας Οδυσσέας Γαλατσίου Α.Σ. Ροδόπολης Γ.Σ. Κερατέας ΑΕΚ Περιστερίου ΑΟΠ Ολυμπιάδα Η επόμενη αγωνιστική 22/2/2013: Γ.Σ. Παλλήνης - ΑΕΚ Περιστερίου, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Κερατέας, Α.Σ. Ροδόπολης - Α.Ο. Εκάλης, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - ΑΟΚ Χαλανδρίου, Γ.Σ. Βριλησσίων - Τρεις Αστέρες 89, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - Εστία Φιλίας Θησέας, Χαραυγιακός - Οδυσσέας Γαλατσίου. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο Γ.Σ. Περιστερίου νίκησε και το ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος με 41-28, πετυχαίνοντας τη 16η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες και παραμένει πρώτος και αδιαφιλονίκητος πρωταθλητής. Το σκορ κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της «σκληρής» άμυνας των φιλοξενουμένων, οι οποίοι πέτυχαν μόνο 28 πόντους. Η ΑΕΚ Περιστερίου ηττήθηκε μέσα στο Περιστέρι με 8 πόντους διαφορά (46-54) από τον Α.Ο. Ζωγράφου. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων: ΑΕΣ Γαλατσίου - Άρης Πετρούπολης 53-42, ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών - Α.Ο. Πεύκης 53-69, Γ.Σ. Προμηθέας - Ιάσων Κολωνού 20-0 χωρίς αγώνα, Α.Ο. Παγκρατίου - Α.Ο. Αμύντας Η βαθμολογία σε 16 αγώνες: Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: Άμιλλα Περιστερίου - Γ.Σ. Ωρωπού 31-59, Αμαζόνες - Α.Ο. Νήαρ Ηστ 48-40, ΜΕΝ Ιλίου - Φιλαθλητικός 32-56, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Α.Σ. Παπάγου 52-44, Π.Ο. Αγίου Θωμά - ΑΚΟ Άρης Χολαργού 59-30, Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - ΓΑΟ Κουκουβάουνων. Η βαθμολογία σε 17 αγώνες: 1. Φιλαθλητικός Γ.Σ. Ωρωπού Αμαζόνες Π.Ο. Αγ. Θωμά Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Α.Ο. Πεύκης Α.Ο. Ζωγράφου Άρης Πετρούπολης ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Α.Ο. Παγκρατίου Α.Ο. Αμύντας ΑΕΣ Γαλατσίου ΠΑΟ Θρίαμβος ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική: Α.Ο. Παγκρατίου - Γ.Σ. Περιστερίου, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - ΑΕΚ Περιστερίου, Α.Ο. Ζωγράφου - ΑΕΣ Γαλατσίου, Άρης Πετρούπολης - ΠΑΟ Θρίαμβος, Α.Ο. Πεύκης - Γ.Σ. Προμηθέας, Α.Ο. Αμύντας - Ιάσων Κολωνού. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών: ΚΑΟ Γέρακα - Φίλιππος Περιστερίου 52-64, ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας - Αναγέννηση Πετραλώνων 70-82, Θεμιστοκλής Αιγάλεω - Α.Ο. Περισσού 71-46, Βριλησσιακός - Διαγόρας Δρυοπιδέων Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 17 αγώνες: 1. Διαγόρας Δρυοπιδέων Αναγέννηση Πετραλώνων ΕΦΟΑ Σπ. Λούης Αίολος Ταύρος Εθνικός Γ.Σ ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας ΓΑΟ Κουκουβάουνων Α.Σ. Παπάγου Γ.Σ. Αμαρουσίου Α.Ο. Νήαρ Ηστ Άμιλλα Περιστερίου Αγ. Νικόλαος Παλλ ΜΕΝ Ιλίου ΑΚΟ Άρης Χολ Η επόμενη αγωνιστική: ΓΑΟ Κουκουβάουνων - Άμιλλα Περιστερίου, Φιλαθλητικός - Αμαζόνες, Α.Σ. Παπάγου - ΜΕΝ Ιλίου, ΑΚΟ Άρης Χολαργού - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Γ.Σ. Ωρωπού - Π.Ο. Αγίου Θωμά, Α.Ο. Νήαρ Ηστ - Αγ. Νικόλαος Παλλήνης. 7. Θεμιστοκλής Αιγάλεω Π.Ο. Αγ. Θωμά Βριλησσιακός Α.Ο Ποσειδών ΑΟΝΨ Φίλιππος Περιστερίου Α.Ο. Περισσού ΚΑΟ Γέρακα ΕΣ Ν. Μάκρης Η επόμενη αγωνιστική: Φίλιππος Περιστερίου - ΕΦΟΑ Σπ. Λούης, Αίολος Ταύρος Ποσειδών ΑΟΝΨ, Αναγέννηση Πετραλώνων - ΚΑΟ Γέρακα, Εθνικός - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας, Α.Ο. Περισσού - Θεμιστοκλής Αιγάλεω, Διαγόρας Δρυοπιδέων - Π.Ο. Αγίου Θωμά, ΕΣ Ν. Μάκρης - Βριλησσιακός. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων: Γ.Σ. Περιστερίου - Γ.Σ. Αμαρουσίου 80-78, Κ.Ο. Χολαργού - Γ.Σ. Απόλλων 65-49, Ηλυσιακός - Φιλαθλητικός 79-82, ΑΣΕ Δούκα - Α.Ο. Αμύντας 75-49, ΑΕΚ - Αιγάλεω 54-62, Παναθηναϊκός - Πανελλήνιος Η βαθμολογία σε 18 αγώνες: 1. Παναθηναϊκός Φιλαθλητικός ΑΣΕ Δούκα Ηλυσιακός Α.Ο. Αμύντας Αιγάλεω Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Αμαρουσίου Κ.Ο. Χολαργού Γ.Σ. Απόλλων Πανελλήνιος ΑΕΚ Η επόμενη αγωνιστική: Φιλαθλητικός - Γ.Σ. Περιστερίου, Γ.Σ. Απόλλων - Ηλυσιακός, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Αιγάλεω - Κ.Ο. Χολαργού, Πανελλήνιος - ΑΕΚ, ΑΣΕ Δούκα - Παναθηναϊκός. Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 18ης (τελευταίας) αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α φάσης της Β κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων. 5ος όμιλος Διαγόρας Δρυοπιδέων - Άμιλλα Περιστερίου 43-60, Αχαρνής - Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων 66-44, ΑΟΝ Παλατιανής - Άρης Πετρούπολης 50-62, Ίρις Πετρούπολης - Δάφνη Δαφνίου 48-56, Αθηναϊκός - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος Η τελική βαθμολογία: 1. Αχαρνής Άρης Πετρούπολης Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων Άμιλλα Περιστερίου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Δάφνη Δαφνίου Ίρις Πετρούπολης Διαγόρας Δρυοπ ΑΟΝ Παλατιανής Αθηναϊκός ος όμιλος ΔΑΣ Άνω Λιοσίων - ΑΕΚ Περιστερίου Γ.Σ. Αστέρας Περιστερίου, ΑΕ Πετραλώνων και ΜΕΝ Ιλίου έχουν ρεπό. Η βαθμολογία του 10ου ομίλου σε 8 αγώνες: 1. ΜΕΝ Ιλίου ΑΕΚ Περιστερίου Γ.Σ. Αστέρας Περιστ ΑΕ Πετραλώνων ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Η επόμενη αγωνιστική: ΑΕ Πετραλώνων - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων. ΑΕΚ Περιστερίου, Γ.Σ. Αστέρας Περιστερίου και ΜΕΝ Ιλίου έχουν ρεπό.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 13/2/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10384 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε