ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΠΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΠΑ)"

Transcript

1 ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΠΑ) Περίληψη Νικόλαος Παύλου, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Από το 1999 όπου άρχισε να λειτουργεί η Αγορά Παραγώγων στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών. Οι περισσότεροι από αυτούς γνώριζαν και γνωρίζουν λίγα για αυτήν την Αγορά. Γι αυτό και η ενημέρωση του κοινού είναι από τις βασικές επιδιώξεις των ιθυνόντων. Σε αυτή την έρευνα, γίνεται μια ανάλυση του κατά πόσο η χρηματοοικονομική και η χρηματιστηριακή κατάσταση μιας εταιρίας παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες στους επενδυτές ή όχι. Αυτά παρόλο που εφαρμόζονται πάνω στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), ισχύουν και για το ΧΠΑ καθώς η κίνηση των μετοχών είναι παρόμοια με αυτή των παραγώγων. Επιπλέον ερευνώνται τα δύο πιο διαδεδομένα προϊόντα της αγοράς του ΧΠΑ, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα Δικαιώματα, τα μεν ΣΜΕ κατά πόσο τηρούν την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, τα δε Δικαιώματα βάσει του μοντέλου Black- Scholes κατά πόσο οι προβλέψεις συμφωνούν με τις πραγματικές τιμές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρηματοοικονομική και η χρηματιστηριακή κατάσταση δεν συμφωνούν, τα ΣΜΕ δεν τηρούν την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς και τέλος όσον αφορά τα Δικαιώματα οι προβλεφθείσες τιμές διαφέρουν από τις πραγματικές. Λέξεις Κλειδιά: Παράγωγα, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, ΣΜΕ, Δικαιώματα, Ελλάδα. Εισαγωγή Η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στις μεγάλες διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και στις αγορές αγαθών. Αποτέλεσμα αυτών είναι και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι στη διαβίωση των εταιριών (Glen, 1993). Αυτές οι διακυμάνσεις δεν επηρεάζουν μόνο την απόδοση μιας εταιρίας αλλά και την ίδια την ύπαρξή της (Tsetsekos and Varangis, 2000). Οπότε οι εταιρίες οδηγούνται προς εναλλακτικούς τρόπους ελαχιστοποίησης του κινδύνου. Αυτή ήταν και η αφορμή για τη δημιουργία των παραγώγων το Η χρήση τους εκτινάχθηκε τη δεκαετία του 1980 και σήμερα λειτουργούν περισσότερες από 75 οργανωμένες αγορές παγκοσμίως. Όπως σε κάθε χώρα έτσι και στην Ελλάδα η λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων ωφελεί την Οικονομία. Η Αγορά Παραγώγων παράγει πληροφορίες όπως στην περίπτωση των swaps όπου σε πολλές χώρες αποτελούν τη μόνη αξιόπιστη πηγή για τα μακροχρόνια επιτόκια και αυτό γιατί η αγορά των swaps διακρίνεται για την μεγαλύτερη ρευστότητά της σε σχέση με τις άλλες αγορές (Stulz, 2004). Με αυτόν τον τρόπο και η χρηματιστηριακή αγορά γίνεται πιο αποτελεσματική. Με τα παράγωγα μειώνεται ο κίνδυνος και έτσι οι επενδυτές καταφεύγουν σε ριψοκίνδυνες αλλά και πιο κερδοφόρες επενδύσεις με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ευημερία της Ελληνικής Οικονομίας. Όμως ενώ ο κίνδυνος μειώνεται με τη χρήση αυτών των εργαλείων, αυτό δε σημαίνει ότι η πιθανότητα ζημιάς είναι μηδενική. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε κατά πόσο η υποκείμενη αγορά, με την οποία έχει παρόμοια συμπεριφορά η αγορά παραγώγων, μπορεί να δώσει αποτελεσματικά στοιχεία για την πορεία μιας μετοχής είναι απαραίτητη

2 η χρηματοοικονομική ανάλυση. Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελείται από δύο επιμέρους μέρη, τη Θεμελιώδη Ανάλυση (ΘΑ) και την Τεχνική Ανάλυση (ΤΑ). Η ΘΑ βασίζεται στη μελέτη των λογιστικών καταστάσεων της εταιρίας εξάγοντας συγκεκριμένους αριθμοδείκτες (Fisher 1984, Frankel 1995). Οι αριθμοδείκτες αυτοί δείχνουν κατά πόσο μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Αντίθετα η ΤΑ μελετά την απόδοση μιας μετοχής βάσει των ημερήσιων κλεισιμάτων της μετοχής μέσω διαφόρων τεχνικών δεικτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για παρουσία τυχόν τάσης ή εποχικότητας (Thomsett 1999). Τα δύο πιο δημοφιλή προϊόντα στο ΧΠΑ είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα Δικαιώματα. Αυτά τα δύο προϊόντα αποτελούν το 80,43% του συνολικού τζίρου στο ΧΠΑ (www. adex. ase. gr). Γι αυτό είναι αναγκαία όχι μόνο η μελέτη της υποκείμενης αγοράς αλλά και η μελέτη της αγοράς των δύο αυτών προϊόντων για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η αγορά των ΣΜΕ μελετάται για να δούμε κατά πόσο τηρεί την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς μέσω διαφόρων οικονομετρικών τεχνικών όπως το Augmented Dickey Fuller test (ADF), το Durbin Waτson test (DW) και το Phillips Perron test (PP), ενώ η αγορά των δικαιωμάτων μελετάται μέσω του πιο γνωστού μοντέλου πάνω στα δικαιώματα, του μοντέλου Black- Scholes (B-S) για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την συμπεριφορά των τιμών. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να δείξουμε κατά πόσο οι τιμές των παραγώγων συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των ΘΑ και ΤΑ και κατά πόσο αυτές οι δύο τεχνικές παράγουν τα ίδια ή διαφορετικά αποτελέσματα. Επιπλέον συγκρίνονται τα αποτελέσματα των ΘΑ και ΤΑ με τις μετοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά (κλάδο, δείκτη, μέγεθος, ημερομηνία ίδρυσης και εισαγωγής στο ΧΑΑ). Ακόμη μελετάται κατά πόσο η αγορά ΣΜΕ στην Ελλάδα είναι αποτελεσματική ή όχι και κατά πόσο οι χρονοσειρές είναι στάσιμες ή μη. Τέλος όσον αφορά την αγορά των δικαιωμάτων μελετάται η τιμολογιακή τους συμπεριφορά βάσει του μοντέλου B-S, to σφάλμα πρόβλεψης, η ταξινόμηση σύμφωνα με τη διαφορά της τιμής της μετοχής και της τιμής εξάσκησης. Για το σκοπό αυτό το κείμενο διαιρείται στις παρακάτω ενότητες. Αρχικά κάνουμε μια αναφορά στα παράγωγα και στα αντικείμενα έρευνας ενώ δεύτερον κάνουμε μια αναφορά στην σχετική βιβλιογραφία. Ακολούθως αναφέρουμε την αντίστοιχη μεθοδολογία για το κάθε πεδίο έρευνας ενώ μετά ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος κάνουμε μια αναφορά στα εξαγχθέντα συμπεράσματα. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σήμερα που όλο και περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν στο χρηματιστήριο, η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδείκνυται καθότι τους προφυλάσσει από την πιθανότητα λανθασμένων επιλογών (Conesa and Martinez, 2004). Άλλοι μελετούν την ΘΑ, άλλοι την ΤΑ και άλλοι και τις δύο τεχνικές. Παρακάτω παρουσιάζεται το αντίστοιχο υπόβαθρο. Ο Ming, 1984 εφάρμοσε την ΘΑ και την ΤΑ στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το οποίο εκείνη την δεκαετία του 1980 ήταν μία αναδυόμενη αγορά όπως είναι σήμερα το ΧΑΑ. Συμπέρανε ότι η ΘΑ έδειχνε την πραγματική εικόνα ενώ η ΤΑ χρησιμοποιούνταν σαν συμπληρωματικό εργαλείο. Επισήμανε ότι το να ακολουθείς την ΤΑ χωρίς την ΘΑ είναι σαν να παίζεις σε καζίνο. Οι υπόλοιπες μελέτες ερευνούν ξεχωριστά την ΘΑ και ξεχωριστά την ΤΑ. Συγκεκριμένα ο Lee, 1987 μελέτησε την αντίδραση 120 εισηγμένων Αμερικάνικων εταιριών και συμπέρανε ότι η απόδοσή τους συσχετίζεται με τα αποτελέσματα της ΘΑ και των λογιστικών καταστάσεων. Παρόμοιες έρευνες έλαβαν χώρα σε όλον τον

3 κόσμο (Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία). Συγκεκριμένα οι Mukherji, Dhatt and Kim, 1997 κατασκεύασαν έξι αριθμοδείκτες (Beta, D/E, E/P, B/M, MVE και S/P) και συμπέραναν ότι η ΘΑ παρουσιάζει θετική συσχέτιση με B/M, S/P and D/E ενώ παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με E/P and Beta, αποτελέσματα παρόμοια με αυτά των Park, 2005; Weigand and Irons, 2004; Fatemi, Desai and Katz, 2003; Lam, Επιπλέον συμπέραναν ότι η μεγαλύτερη μόχλευση και το μεγαλύτερο μέγεθος οδηγεί σε μεγαλύτερα κέρδη. Η ΤΑ μελετήθηκε όχι μόνο πάνω σε μετοχές αλλά και σε ισοτιμίες νομισμάτων. Οι Papadamou and Tsopoglou, 2001 μελέτησαν τη σχέση του Αμερικάνικου Δολαρίου με το Γερμανικό Μάρκο και τη Στερλίνα παίρνοντας τις καθημερινές τιμές κλεισίματος και εφαρμόζοντας τους τεχνικούς δείκτες (MA, MACD and Momentum) συμπέραναν ότι τα σήματα είναι αξιόπιστα. Επιπλέον, η ΘΑ δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω στις ισοτιμίες νομισμάτων. Οι Ahmed, Beck and Goldreyer, 2005 εφάρμοσαν την VMA στην αγορά συναλλάγματος έξι χωρών (Μεξικό, Ταϊλάνδη, Χιλή, Ινδονησία, Νότια Κορέα και Φιλιππίνες) για τη δεκαετία 1990 έως 2000 και συμπέραναν ότι τα σήματα αγοράς και πώλησης είναι αξιόπιστα. Επιπλέον στις αναδυόμενες αγορές η ΤΑ παράγει σημαντικά κέρδη. Οι Wong, Manzur and Chew, 2003 εφάρμοσαν δύο τεχνικές μεθόδους (MA and RSI) για την περίοδο 1974 έως 1994 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σήματα μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικές επενδύσεις και κέρδη. Τέλος μία πρακτική εφαρμογή από τον Zenker, 2003 των τεχνικών κανόνων στον κλάδο της Αεροπορίας έχοντας ως βάση την 11 Σεπτεμβρίου 2001 για την απόδοση του κλάδου πριν και μετά την 11/09/2001 εφαρμόζοντας δέκα διαφορετικούς τεχνικούς κανόνες, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την μελλοντική πορεία αλλά αυτές οι προβλέψεις δεν μπορούν να είναι 100% ακριβείς. Αγορά ΣΜΕ Τα ΣΜΕ αποτελούν το πιο διαδεδομένο προϊόν της αγοράς παραγώγων, γι αυτό και πολλές μελέτες έχουν γίνει πάνω σε αυτή την αγορά για να διαπιστώσουν κατά πόσο η αγορά τηρεί την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (Hoque, Kim and Pyun, 2006; Lee, Gleason and Mathur, 2000; Yang, 2001; Lypny and Powalla, 1998; Park and Switzer, 1995). Οι έρευνες έγιναν πάνω στις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων όπως η Γαλλική και η Γερμανική αλλά και σε διάφορες αναδυόμενες αγορές όπως το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Κορέα, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες, η Ταϊβάν και η Ταϊλάνδη. Σε όλες τις έρευνες εφαρμόστηκε παρόμοια μεθοδολογία όπως η αυτοσυσχέτιση, Augmented Dickey Fuller test (ADF), to Durbin Watson test (DW) και ο λόγος διακύμανσης (VR). Η Γαλλική Αγορά κρίθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποτελεσματική όπως και όλες οι αναδυόμενες αγορές εκτός από την Ταϊβάν και την Κορέα που παρουσίασαν μη προβλέψιμα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη Γερμανική αγορά, η εφαρμογή του μοντέλου GARCH σε συνδυασμό με τη διόρθωση λάθους οδήγησε στη μείωση του κινδύνου και στην αύξηση των κερδών από ότι εφαρμόζοντας κάθε μοντέλο μόνο του. Αγορά Δικαιωμάτων Η αγορά δικαιωμάτων είναι ίσως η πιο δύσκολη στην αξιολόγηση και στον έλεγχο, διότι κάθε δικαίωμα μπορεί να εξασκηθεί σε 11 διαφορετικές τιμές. Ωστόσο η ευρεία χρήση του σε όλον τον κόσμο, έχει οδηγήσει τους ερευνητές στην ανάλυσή του (Batten and Ellis, 2005; Dritsakis and Grose, 2003; Twite, 1996; Whaley, 1986). Το μοντέλο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το B-S με το οποίο εκτιμάται το λάθος πρόβλεψης συγκρίνοντας τις παρατηρούμενες τιμές με τις προβλεφθείσες τιμές. Τα δικαιώματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αν είναι in-the-money (ITM), at-the-money (ATM) και out-of-

4 the-money (OTM). Οι περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι τα ΙΤΜ είναι υπερτιμημένα, τα ΟΤΜ είναι υποτιμημένα ενώ τα ΑΤΜ ποικίλουν, είτε είναι υπερτιμημένα είτε υποτιμημένα (Batten and Ellis, 2005; Dritsakis and Grose, 2003; Twite, 1996; Whaley, 1986). Τέλος χρησιμοποιώντας το μοντέλο με την implied volatility, οι Dritsakis and Grose, 2003 συμπέραναν ότι το μοντέλο οδηγεί σε πιο ρεαλιστικά και αξιόπιστα αποτελέσματα από ότι χρησιμοποιώντας τη historic volatility. Συλλογή Δεδομένων και Μεθοδολογία Όλα τα δεδομένα, λογιστικές καταστάσεις, τιμές ανοίγματος και κλεισίματος των μετοχών και τιμές ανοίγματος και κλεισίματος των παραγώγων προέρχονται από τη βάση δεδομένων του ΧΑΑ και του ΧΠΑ. Όσον αφορά την ΘΑ οι λογιστικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 2001 έως 2005 ενώ όσον αφορά την ΤΑ οι τιμές κλεισίματος αφορούν την περίοδο 4 Αυγούστου 2003 έως 8 Αυγούστου 2006 (επιλέχθηκε αυτή η περίοδος γιατί τότε το ΧΑΑ ανέκαμψε από την μεγάλη πτώση του 1999). Οι τιμές των παραγώγων, αυτές ξεκινούν από τον Αύγουστο του 2004 λόγω της περιορισμένης βάσης δεδομένων του ΧΠΑ που δεν παρέχει τιμές προηγούμενων ετών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ΘΑ και την ΤΑ βασίζεται στους Samaras, Matsatsinis and Zopounidis, Η ΘΑ υλοποιείται με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών έχοντας χωρίσει τις εταιρίες ανάλογα με το αντικείμενό τους, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές, και σε εμποροβιομηχανικές. Υπολογίζοντας πέντε διαφορετικές κατηγορίες αριθμοδεικτών (αποτελεσματικότητα, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση και επένδυση) και συνολικά δεκαοκτώ αριθμοδείκτες, οι εταιρίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, κακή, μέτρια και καλή. Το άθροισμα ορίζεται από την άθροιση των αποτελεσμάτων των δεκαοκτώ αριθμοδεικτών ανάλογα με το αποτέλεσμά τους, 0 για όχι διαθέσιμο, 1 για άσχημο, 2 για μέτριο και 3 για καλό (Νιάρχος, 1989 σ.43). Η ΤΑ βασίζεται στη χρήση του Metastock Professional 9.0 εξάγοντας τρεις αναλογίες, την αποδοτικότητα συναλλαγών (TRE), την αναλογία κινδύνου αμοιβής (R/R) και την αναλογία κέρδους ζημιάς (P/L). Οι μετοχές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, 0 για αρνητικά αποτελέσματα, 1 για 0%-50% και 2 για 51%-100%. Αθροίζοντας τα αποτελέσματα αυτών των τριών λόγων, υπολογίζουμε την απόδοση κάθε μετοχής και τις κατατάσσουμε σε κακή, μέτρια και καλή. Τα αποτελέσματα των ΘΑ και ΤΑ συσχετίζονται με τον κλάδο (SEC), το δείκτη (IND), το μέγεθος (SIZ) και τις ημερομηνίες ίδρυσης (EST) και εισαγωγής στο ΧΑΑ (IMP). Η μεθοδολογία για την αγορά ΣΜΕ βασίζεται στους Lee, Gleason and Mathur, Εξετάζονται μόνο τα ΣΜΕ επί των δεικτών FTSE/ASE-20, FTSE/ASE-40 και επί των μετοχών ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΙΝΤΡΑΚΟΜ γιατί αυτά τα πέντε συμβόλαια αποτελούν το 71,2% του συνολικού τζίρου της αγοράς. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη διακύμανση των τιμών χρησιμοποιούμε ταυτοχρόνως τιμές ανοίγματος και κλεισίματος οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: Rc-c t = Ln (Pc t / Pc t-1 ) και Ro-o t = Ln (Po t / Po t-1 ). Εφαρμόζουμε διάφορα στατιστικά τεστ όπως το Jacque- Bera, οι σειριακές συσχετίσεις, ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και ο έλεγχος Durbin- Watson. Με μοναδιαία ρίζα Ι(1) ως μηδενική υπόθεση η παρακάτω παλινδρόμηση εξετάζει αυτή την υπόθεση: L Δp t = η 0 + η 1 Τ + η2p t-1 + Σγ i Δp t-i + μ t i=1 όπου: t ο αριθμός των παρατηρήσεων.

5 Όσον αφορά την αγορά δικαιωμάτων, εξετάζουμε μόνο τα δικαιώματα επί του δείκτη FTSE/ASE-20 γιατί τα δικαιώματα αυτά αποτελούν το 91,3% του συνόλου της αγοράς. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα δικαιώματα, δουλεύουμε με το μοντέλο B-S και η μεθοδολογία βασίζεται στον Twite, Στην ανάλυση υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν κόστος συναλλαγής και φόροι και ότι η αγορά είναι mark-to-market. Η ανάλυση βασίζεται στην παρακάτω εξίσωση: c(f, X, t, T) = F(t, T) N(d 1 ) XN(d 2 ) (1) p (F, X, t, T) = XN( d 2 ) F(t, T) N( d 1 ), (2) where: d 1 = Ln [ F(t, T) / X] + (σ F 2 / 2) (T t) / σ F (T t) d 2 = d 1 - σ F (T t) c(f, X, t, T) η τιμή την περίοδο t για δικαίωμα call που λήγει την περίοδο T. p (F, X, t, T) η τιμή την περίοδο t για δικαίωμα put που λήγει την περίοδο T. F (T, t) η τιμή την περίοδο Τ της υποκείμενης αξίας. X η τιμή εξασκήσεως. σ F η καθημερινή διακύμανση της υποκείμενης αξίας η οποία είναι σταθερή. Για κάθε δικαίωμα η προβλεφθείσα τιμή υπολογίζεται από την εξίσωση 1 για τα calls και από την εξίσωση 2 για τα puts. Η διαφορά της προβλεφείσας τιμής και της παρατηρούμενης τιμής είναι το σφάλμα πρόβλεψης. Αυτά αναλόγως κατηγοριοποιούνται σε ΙΤΜ, σε ΑΤΜ και σε ΟΤΜ. Έπειτα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη διαφορά της τιμής της υποκείμενης αξίας και της τιμής εξασκήσεως ενώ τέλος κατηγοριοποιούνται βάσει της παραπάνω διαφοράς και της implied volatility. Αποτελέσματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση Η ανάλυση έγινε βάσει πέντε διαφορετικών κατηγοριών αριθμοδεικτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση με κάποιες από τις μεταβλητές (SEC, IND, SIZ, EST, IMP). Συγκεκριμένα μόνο η συσχέτιση με τον IND παρουσιάζει θετική συσχέτιση (ρ = 0,271). Ένας άλλο πιο αξιόπιστος έλεγχος είναι η μερική συσχέτιση που δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες μεταβλητές. Ο έλεγχος αυτός δείχνει πιο δυνατή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση παίζουν και οι αριθμοδείκτες και κυρίως οι επενδυτικοί και αριθμοδείκτες κερδοφορίας επηρεάζουν σε πιο σημαντικό βαθμό την απόδοση (ρ = 0,6 και ρ = 0,42). Η παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την απόδοση και ανεξάρτητες μεταβλητές τις παραπάνω μεταβλητές είναι εφαρμόσιμη σε επίπεδο εμπιστοσύνης 90% (sig. = 0,091). Το R 2 = 0,148 δείχνει ότι μόνο το 14,8% της μεταβλητότητας των τιμών εξηγείται από το μοντέλο. Όπως και η συσχέτιση έτσι και η παλινδρόμηση δείχνει ότι μόνο ο IND σχετίζεται με την απόδοση (sig. = 0,014). Χρησιμοποιώντας το t- test ελέγχουμε κατά πόσο η μέση απόδοση είναι ίδια ή διαφέρει στους διάφορους SEC, IND και SIZ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση απόδοση είναι διαφορετική στους διάφορους IND (sig. = 0,029) ενώ η μέση απόδοση είναι ίδια στους διάφορους SEC (sig. = 0,655) και με διάφορα SIZ (sig. = 0,243). Οι τράπεζες αναφέρονται μόνες τους σε αυτήν την παράγραφο γιατί οι αριθμοδείκτες διαφέρουν από αυτούς των εμποροβιομηχανικών εταιριών καθώς αναλύονται βάσει του τραπεζικού λογιστικού σχεδίου. Όπως και παραπάνω η συσχέτιση είναι ασθενής μεταξύ των μεταβλητών.

6 Συγκεκριμένα η συσχέτιση με τον IND είναι αρνητική ενώ με τις άλλες μεταβλητές είναι ασθενώς θετική. Η μερική συσχέτιση έδειξε πιο ελαφρώς ισχυρές συσχετίσεις. Η παλινδρόμηση κρίθηκε αναξιόπιστη γιατί το F = 0,409 δείχνει ότι η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη. Όσον αφορά την ΤΑ, εφαρμόσαμε πέντε διαφορετικές τεχνικές μεθόδους, DM, MACD, Momentum, RSI and TrA υπολογίζοντας τρεις διαφορετικούς λόγους για κάθε μέθοδο, TRE, R/R και P/L. Χρησιμοποιώντας τη συσχέτιση, συμπεράναμε ότι καμία από τις μεταβλητές δεν παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με την απόδοση (όλες κοντά στο μηδέν). Η μερική συσχέτιση βελτιώνει ελαφρώς τα νούμερα αλλά πάλι παραμένουν ασθενή τα αποτελέσματα. Η παλινδρόμηση αποδείχθηκε αξιόπιστη μόνο για τη DM μέθοδο (sig. = 0,030), εφαρμόσιμη για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% αλλά το κριτήριο F = 2,653 δείχνει ότι η πιθανότητα σφάλματος είναι σημαντική. Η απόδοση παρουσιάζει συσχέτιση με τον SEC και το SIZ. Η χρήση του t-test έδειξε ότι η μέση απόδοση είναι ίδια για όλες τις μεταβλητές εκτός από to SIZ της μεθόδου MACD sig. = 0,049). Το τεστ χ 2 έδειξε πως όλες οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Τέλος η απόδοση συσχετίζεται πολύ με το R/R, λιγότερο με το P/L και λίγο με το TRE. Συμπερασματικά, η απόδοση της ΘΑ και της ΤΑ δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση (σχεδόν μηδέν). Αγορά ΣΜΕ Βασικά Στατιστικά Ο πίνακας 1 (βλέπε παράρτημα) παρουσιάζει τα βασικά στατιστικά των ημερήσιων τιμών ανοίγματος και κλεισίματος για τα πέντε μεγαλύτερα (σε τζίρο) ΣΜΕ (FTSE/ASE-20, FTSE/ASE-40, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι σειρές δεν είναι κανονικά κατανεμημένες (JB υψηλό) και υψηλή κύρτωση και ασυμμετρία. Οι τιμές ανοίγματος για το FTSE/ASE-40, τη ΔΕΗ και την ΙΝΤΡΑΚΟΜ παρουσιάζουν μεγαλύτερη τυπική απόκλιση από ότι οι τιμές κλεισίματος το οποίο σημαίνει μεγαλύτερη μεταβλητότητα κατά τις εργάσιμες ώρες. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει μικρότερη μεταβλητότητα κατά τις εργάσιμες ώρες ενώ το FTSE/ASE-20 παρουσιάζει την ίδια τυπική απόκλιση για τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει την μεγαλύτερη μεταβλητότητα ενώ το FTSE/ASE-20 και FTSE/AE-40 παρουσιάζει τη μικρότερη μεταβλητότητα. Αυτοσυσχετίσεις, Μερικές Αυτοσυσχετίσεις και Augmented Dickey Fuller Test (ΑDF) Στον πίνακα 2, (βλέπε παράρτημα) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αυτοσυσχετίσεων και των μερικών αυτοσυσχετίσεων και για τις πέντε σειρές. Συμπεραίνουμε ότι το FTSE/ASE-20 και η ΔΕΗ είναι στάσιμες χρονοσειρές ενώ οι υπόλοιπες τρεις δεν παρουσιάζουν στασιμότητα. Παίρνοντας όμως πρώτες διαφορές, εύκολα μετατρέπονται οι χρονοσιρές σε στάσιμες. Ωστόσο στην περίπτωσή μας μόνο ο ΟΤΕ μετατρέπεται σε στάσιμη σειρά ενώ οι υπόλοιπες δύο (FTSE/ASE-40 και ΙΝΤΡΑΚΟΜ) μετατρέπονται σε στάσιμες χρησιμοποιώντας τη μερική αυτοσυσχέτιση και μεγαλώνοντας την υστέρηση. Δηλαδή οι χρονοσειρές που είναι μη στάσιμες, παρουσιάζουν τάση, εποχικότητα ή κυκλικές διακυμάνσεις και η μετατροπή τους σε στάσιμες βοηθά στην ανάλυσή τους. Άλλο ένα κριτήριο που ελέγχει για στασιμότητα ή όχι είναι και ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας (ADF). Εφαρμόζοντας αυτό το κριτήριο στην εξίσωση 1, βλέπε μεθοδολογία, συμπεραίνουμε ότι όλες οι σειρές είναι στάσιμες σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99% εκτός από την FTSE/ASE- 40. Ακόμη και χωρίς καμία υστέρηση τα αποτελέσματα παραμένουν τα

7 ίδια. Εφαρμόζοντας και το Phillips- Perron (PP) test, τα αποτελέσματα που παράγονται επιβεβαιώνουν αυτά του ADF test. Το Durbin- Watson test που μελετά τα κατάλοιπα δείχνει ότι τα κατάλοιπα των FTSE/ASE-20, της ΔΕΗ και τα κατάλοιπα των τιμών κλεισίματος του ΟΤΕ παρουσιάζουν στασιμότητα (πίνακας 3, βλέπε παράρτημα). Οι σειρές αυτές τείνουν στη στασιμότητα καθότι έχουν λογαριθμοποιηθεί και με αυτή τη μέθοδο οι σειρές τείνουν να είναι στάσιμες (Δημελή, 2002, σ.35). Τα αποτελέσματα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα που παρήγαγαν οι Lee, Mathur and Gleason, 2000 οι οποίοι ήλεγξαν την Γαλλική Αγορά Παραγώγων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τηρεί την υπόθεση αποτελεσματικότητας της αγοράς. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι και η σχέση μεταξύ τιμών ανοίγματος και κλεισίματος. Ξανά εφαρμόζοντας στην εξίσωση 1 τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας και προσαρμόζοντας για ετεροσκεδαστικότητα, συμπεραίνουμε ότι το FTSE/ASE-20 και τιμές ανοίγματος προς κλεισίματος του ΟΤΕ είναι στάσιμες όπως και τα κατάλοιπά τους ενώ οι υπόλοιπες σειρές είναι μη στάσιμες (πίνακας 4, βλέπε παράρτημα). Χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη, βλέπουμε ότι οι προβλέψεις απέχουν από την πραγματικότητα καθώς η αναλογία διακύμανσης, η οποία δείχνει πόσο απέχει η μεταβλητότητα των προβλέψεων από αυτή των πραγματικών τιμών, τείνει στο 1 (χειρότερη περίπτωση) και μόνο οι τιμές ανοίγματος προς κλεισίματος του ΟΤΕ παρουσιάζουν αξιόπιστη προβλεπτική ικανότητα. Αγορά Δικαιωμάτων Το μέσο σφάλμα πρόβλεψης για τα calls φθάνει το -21,143 ενώ το αντίστοιχο για τα puts αγγίζει το -13,8712 (πίνακας 5, βλέπε παράρτημα). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τιμή που παράγεται από το μοντέλο είναι μεγαλύτερη από τη πραγματική τιμή. Δηλαδή το μοντέλο υπερεκτιμά και τα δύο είδη δικαιωμάτων. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι πλήρως εφαρμόσιμα διότι έχει υποτεθεί ότι η αγορά δεν υπάρχουν κόστος συναλλαγής και φόροι. Το σφάλμα πρόβλεψης ελέγχεται και μέσω ενός όρου που βρίσκεται αφαιρώντας την τιμή εξάσκησης από την τιμή του FTSE/ASE-20. Ο τύπος για την εξαγωγή αυτού παρατίθεται παρακάτω: F (t, T) X / X. Το μοντέλο τείνει να υποεκτιμά τα ΙΤΜ και να υπερεκτιμά τα ΟΤΜ calls. Η συσχέτιση μεταξύ του σφάλματος πρόβλεψης και της διαφοράς της τιμής εξάσκησης και της τιμής FTSE/ASE-20 είναι -0,091 και 0,312 για τα ΙΤΜ και ΟΤΜ αντίστοιχα. Όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια τείνουν να υπερεκτιμώνται ενώ τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια είτε υπερεκτιμώνται είτε υποεκτιμώνται. Τα puts παρουσιάζουν τελείως αντίθετα αποτελέσματα, τα ΙΤΜ υπερεκτιμώνται ενώ τα ΟΜ υποεκτιμώνται. Επιπλέον όλα τα συμβόλαια υποεκτιμώνται όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα, εκτός από τα μεσοπρόθεσμα συμβόλαια (6-10 μέρες) τα οποία υπερεκτιμώνται. Η συσχέτιση μεταξύ του σφάλματος της διαφοράς της τιμής εξάσκησης και της τιμής FTSE/ASE-20 είναι -0,697 και -0,244 για τα ΙΤΜ και τα ΟΤΜ αντίστοιχα. Το σφάλμα μεγαλώνει όταν η διαφορά της τιμής εξάσκησης και της τιμής FTSE/ASE-20 βρίσκεται μεταξύ του -5% και 35% για τα calls και μεταξύ του -20% και 15% για τα puts. Ένας σημαντικός όρος είναι η implied volatility η οποία αλλάζει κάθε μέρα εν αντιθέσει με την historic volatility που παραμένει σταθερή. Κυρίως εκφράζει την τιμή του δικαιώματος και όχι εκείνη της υποκείμενης αξίας. Αυξάνεται όταν η αγορά κινείται ανοδικά και μειώνεται όταν η αγορά φθίνει. Στην περίπτωσή μας είναι υψηλή για τα

8 ΙΤΜ calls και μειώνεται καθώς τα δικαιώματα γίνονται ΟΤΜ. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τα puts. Όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα, τα calls παρουσιάζουν την ίδια implied volatility είτε είναι μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα ενώ τα puts παρουσιάζουν την ίδια implied volatility ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα. Τέλος η συσχέτιση μεταξύ του σφάλματος της διαφοράς της τιμής εξάσκησης και της τιμής FTSE/ASE-20 είναι 0,120 και 0,722 για τα ΙΤΜ και ΟΤΜ αντίστοιχα για τα calls ενώ τα οι συσχετίσεις για τα puts είναι 0,703 και 0,716. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτά που συμπέρανε ο Twite, 1996 στην Αυστραλία όπου απέδειξε ότι το μοντέλο υποεκτιμά τα δικαιώματα και γενικά υπερεκτιμά τα ΙΤΜ και υποεκτιμά τα ΟΤΜ. Συμπεράσματα Η έρευνα αυτή εστίασε στην ανάλυση της αγοράς μέσω της ΘΑ και της ΤΑ και στην αξιολόγηση της αγοράς ΣΜΕ και Δικαιωμάτων που αποτελούν τα δύο πιο διαδεδομένα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. Τα αποτελέσματα της ΘΑ έδειξαν ότι η απόδοση δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση με κάποια από τις μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΤΑ έδειξε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με αυτά της ΘΑ. Συμπερασματικά τα αποτελέσματα των ΘΑ και ΤΑ δείχνουν ότι οι κινήσεις των μετοχών δεν εξαρτώνται από τα γενικά χαρακτηριστικά μιας μετοχής (κλάδος, δείκτης, μέγεθος) αλλά εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση των επενδυτών (Pavlou, Blanas and Golemis, 2007). Αυτά τα αποτελέσματα έχουν εφαρμογή και στην Αγορά Παραγώγων καθότι τα παράγωγα όπως το λέει και η λέξη προέρχονται από τις αντίστοιχες μετοχές του ΧΑΑ και έτσι παρουσιάζουν την ίδια κίνηση, είτε ανοδική είτε καθοδική. Η αγορά ΣΜΕ ερευνάται κατά πόσο εκπληρώνει την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σειρές δεν είναι κανονικά κατανεμημένες και το FTSE/ASE-40, η ΔΕΗ και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ παρουσιάζουν υψηλότερη διακύμανση τιμών ανοίγματος. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει χαμηλή διακύμανση ανοίγματος ενώ το FTSE/ASE-20 παρουσιάζει ίδια διακύμανση τιμών ανοίγματος και κλεισίματος. Η αυτοσυσχέτιση έδειξε πως μόνο το FTSE/ASE-20 και η ΔΕΗ είναι στάσιμες χρονοσειρές ενώ ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας έδειξε πως μόνο το FTSE/ASE-40 παρουσιάζει μη στασιμότητα. Τέλος ελέγχοντας τη σχέση μεταξύ τιμών ανοίγματος- κλεισίματος και αντιστρόφως, συμπεραίνουμε ότι μόνο το FTSE/ASE-20 είναι στάσιμη χρονοσειρά. Αυτά τα αποτελέσματα είναι αντίθετα με αυτά που εξήγαγαν οι Lee, Gleason and Mathur, 2000 για την Γαλλική Αγορά Παραγώγων δείχνοντας ότι υπόθεση του τυχαίου περίπατου δεν μπορεί να απορριφθεί. Έναυσμα για μελλοντική μελέτη αποτελεί και η μη εξέταση των υπολοίπων ΣΜΕ επί μετοχών, ερευνώντας κατά πόσο παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με τις 5 εξεταζόμενες χρονοσειρές ή όχι. Τέλος η Αγορά Δικαιωμάτων ελέγχεται μέσω του πιο γνωστού μοντέλου τιμολόγησης Δικαιωμάτων, του Black- Scholes (BS). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι πραγματικές τιμές διαφέρουν από τις προβλεφθείσες τιμές. Το μοντέλο τείνει να υπερεκτιμά όλα τα είδη δικαιωμάτων (calls and puts) αντίθετα με τα αποτελέσματα που παρήγαγε ο Twite, 1996 και ο Whaley, Συγκεκριμένα, τα ΙΤΜ calls υποεκτιμώνται ενώ τα ΟΤΜ υπερεκτιμώνται ενώ τα puts παρουσιάζουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα, τα βραχυπρόθεσμα δικαιώματα άλλοτε υποεκτιμώνται και άλλοτε υπερεκτιμώνται ενώ τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα υπερεκτιμώνται. Τα δικαιώματα puts υποεκτιμώνται εκτός από τα μεσοπρόθεσμα δικαιώματα (6-10 μέρες). Το σφάλμα υπάρχει σε όλα τα επίπεδα αλλά κυρίως σε συγκεκριμένα επίπεδα, μεταξύ -5% και 35% για τα calls και -20% και

9 15% για τα puts. Η implied volatility είναι μεγάλη για τα ΙΤΜ συμβόλαια και μειώνεται καθώς τα συμβόλαια γίνονται ΟΤΜ. Συμπερασματικά το ΒS παράγει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που παρατηρούμε στην πραγματικότητα. Αναφορές Ahmed, P., K. Beck and E. Goldreyer, 2005, Moving average technical trading strategies for currencies of emerging economies, Managerial Finance, 31(5): Batten, J.A. and C.A. Ellis, 2005, Parameter estimation bias and volatility scaling in Black- Scholes option prices, International Review of Financial Analysis, 14: Dritsakis, N. and C. Grose, 2003, Hedging Strategies Using LIFFE Listed Equity Options, Managerial Finance, 29(11): Fatemi, A., A.S. Desai and P. Katz, 2003, Wealth creation and managerial pay: MVA and EVA as determinants of executive compensation, Global Finance Journal, 14: Fischer, K.A., 1984, Super stocks, Dow Jones-Irwin, Illinois, In Lam, M., 2004, Neural Network Techniques for Financial Performance Predictions: Integrating Fundamental and Technical Analysis. Decision Support Systems, 37: Frankel, J.A., 1995, Financial markets and monetary policy, MIT Press, Massachusetts. In Lam, M., 2004, Neural Network Techniques for Financial Performance Predictions: Integrating Fundamental and Technical Analysis, Decision Support Systems, 37: Glen, J.D., 1993, How Firms in Developing Countries Manage Risk?, International Finance Corporation, Discussion Paper Nr. 17. Hoque, H., J.A. Kim, and C.S. Pyun, 2006, A comparison of variance ratio tests of random walk: A case of the Asian emerging stock markets, International Review of Economics & Finance, xxx-xxxx. Lam, K.S.K., 2002, The relationship between size, book-to-market equity ratio, earnings price ratio, and return for the Hong Kong stock market, Global Finance Journal, 13: Lee, C.I., K.C. Gleason and I. Mathur, 2000, Efficiency tests in the French Derivatives Market, Journal of Banking & Finance, 24: Lee, C.J., 1987, Fundamental analysis and the stock market, Journal of Business Finance & Accounting, 14(1): Lupny, G. and M. Powalla, 1998, The Hedging Effectiveness of DAX Futures, European Journal of Finance, 4: Martinez Conesa, I. and E. Ortiz Martinez, 2004, International financial analysis and the handicap of accounting diversity, European Business Review, 16(3): Ming, F.C., 1984, The Application of Fundamental Analysis and Technical Analysis in the Hong Kong Stock Market, Master Thesis, The University of Hong Kong. Mukherji, S., M.S. Dhatt and Y.H. Kim, 1997, A fundamental analysis of Korean stock returns, Financial Analysts Journal, 3: Niarchos, N.A. 1989, Financial Analysis of Accounting Statements, Peiraias, Greece, Stamoulis eds. Papadamou, S. and S. Tsopoglou, 2001, Investigating the profitability of technical analysis systems on foreign exchange markets, Managerial Finance, 27(8): Park, C., 2005, Stock returns and the dividend-price eatio: has the predictive relation been stable during the 1990s, Department of Economics, National University of Singapore. Park, T.H. and L.N. Switzer, 1995, Time- varying distributions and the optimal hedge ratios for the stock index futures, Applied Financial Economics, 5:

10 Samaras, G.D., N.F. Matsatsinis and C. Zopounidis, 2005, A multicriteria DSS for a global stock evaluation, Operational Research International Journal, 3(3): Stulz, R., 2004, Should we Fear Derivatives?. Thomsett, M.C., 1999, Mastering technical analysis, Kaplan Professional, Chicago. In Lam, M., 2004, Neural Network Techniques for Financial Performance Predictions: Integrating Fundamental and Technical Analysis:, Decision Support Systems, 37: Tsetsekos, G. and P. Varangis, 2000, Lessons in structuring derivatives exchange, The World Bank Research Observer 15(1): Twite, G., 1996, The Pricing of SPI Futures Options with Daily Futures Style Margin Payments, Australian Journal of Management, 21 (2): Weigand, R.A. and R. Irons, 2005, Forecasting stock returns using the market P/E ratio, Journal of Portfolio Management: Whaley, R.E., 1986, Valuation of American Futures Options: Theory and Empirical Tests, The Journal of Finance, 61(1): Wong, W. K., M. Manzur and B.K. Chew, 2003, How rewarding is technical analysis: Evidence from the Singapore market, Applied Financial Economics, 13: Yang, W., 2001, M-GARCH Hedge Ratios and edging Effectiveness in Australian Futures Market, Edith Cowan University. Zenker, C., 2003, Case study: technical stock analysis applied to the airline industry, Doctoral Seminar, University of St. Gallen. Πηγές Internet Athens Derivatives Exchange (2006) Derivatives_MSB_September2006.pdf [online]. Available from: [15/04/2007]. Παράρτημα Πίνακας 1: Βασικά Στατιστικά FTSE/ASE-20 FTSE/ASE-40 ΔΕΗ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΟΤΕ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Μέσος 8,674 8,219 53,919 50,639-2,56-2,524 95,77 90, ,12 100,11 Τυπική Απόκλιση 122,57 122, ,33 34, ,21 191,54 251,3 189,77 237,46 309,06 Ασσυμετρ -0,202-0,781 0,38 0,635-0,634-0,266-0,01 1,031 0,095 7,359 Κύρτωση 3,948 7,699 1,495 1,503 51,281 53,693 1,814 2,236 1, ,52 Jacque- Bera 29, ,41 78, , , , ,90 82, Παρατηρή σεις Μέσος και Τυπική Απόκλιση πολλαπλασιασμένα επί 10 3.

11 Πίνακας 2: Αυτοσυσχετίσεις και Μερικές Αυτοσυσχετίσεις Υστέρη ση FTSE/ASE-20 FTSE/ASE-40 ΔΕΗ IΝΤΡΑΚΟΜ ΟΤΕ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ Α-Α Κ-Κ 1 0,009 a -0,040 -,0499-0,500-0,271-0,235-0,715-0,191-0,071-0,335 0,009 b -0,040-0,499-0,500-0,271-0,235-0,715-0,191-0,071-0,335 0,058 c 1, ,10 165,37 46,570 34, ,67 24,063 3, , ,044 0,069-0,499-0,498 0,027 0,027 0,433-0,618-0,857 0,000-0,044 0,067-0,995-0,997-0,050-0,029-0,161-0,679-0,866-0,126 1,3415 4, ,75 329,75 47,042 35, ,82 277,21 489,91 74, ,021-0,096 0,995 0,995-0,043-0,082-0,714-0,188-0,070-0,012-0,020-0,091 0,372 0,079-0,053-0,087-0,989-0,993-0,980-0,063 1, , ,75 987,75 48,210 39, ,76 300,78 493,13 74, ,001 0,026-0,496-0,498-0,004-0,003 0,994 0,994 0,994 0,001-0,001 0,015-0,162-0,007-0,031-0,045 0,419 0,203 0,390-0,029 1, , ,1 1152,4 48,219 39, ,7 957, ,1 4, ,019-0,033-0,497-0,496-0,020 0,002-0,711-0,190-0,070 0,020 0,018-0,019 0,073 0,002-0,033-0,012 0,191-0,194-0,257 0,010 1, , ,464 39, ,3 981, ,4 74, ,040 0,053 0,991 0,991 0,019-0,056 0,430-0,614-0,851-0,031-0,041 0,041-0,034-0,001 0,003-0,069-0,247 0,081 0,169-0,023 2, , ,704 41, ,7 1233, , ,045-0,026-0,494-0,495-0,056 0,023-0,710-0,187-0,069 0,002 0,048-0,016 0,015-0,001-0,057-0,011 0,017-0,050-0,113-0,017 4, , ,6 2134,9 50,728 41, ,6 1256,7 1640,2 75, ,028 0,042-0,495-0,493-0,021 0,026 0,988 0,988 0,988-0,021 0,024 0,031-0,006 0,001-0,059 0,028 0,104 0,025 0,077-0,034 4, , ,7 297,7 51,010 42, ,6 1909,7 2293,2 75, ,026-0,069 0,986 0,986 0,025-0,019-0,707-0,188-0,070 0,013-0,025-0,056 0,001-0,001 0,000-0,017-0,049-0,016-0,055-0,010 5, , ,7 2949,7 51,400 42, ,1 1933,5 2296,5 75, ,024 0,027-0,492-0,493 0,039-0,037 0,427-0,610-0,846 0,003-0,020 0,014-0,001-0,001 0,043-0,049-0,028 0,008 0,039 0,001 5, , ,6 3112,9 52,392 43, ,7 3183,5 2777,2 75, ,003-0,024-0,492-0,491-0,028 0,025-0,706-0,186-0,069-0,013 0,004-0,007 0,001 0,001-0,010 0,009 0,036-0,003-0,025-0,013 5, , ,896 43, ,5 2206,8 2780,4 75, ,031 0,024 0,982 0,982-0,016-0,032 0,982 0,982 0,982 0,037 0,025 0,006-0,002-0,001-0,030-0,033-0,003 0,001 0,017 0,032 6, , ,061 44, ,5 2855,8 3429,3 76,656 a Αυτοσυσχετίσεις b Μερικές Αυτοσυσχετίσεις c Στατιστική- Q Πίνακας 3: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας FTS/ASE-20 FTS/ASE-40 DEI INTKA OTE Α-Α Test Statistics -18, ,86 E+16-20, , ,70220 Durbin Watson 1, , , , , Κ-Κ Test Statistics -17, ,41 E+16-20, , ,87653 Durbin Watson 1, , , , , Οι κρίσιμες τιμές είναι -3,4428, -2,8663 and -2,5693 στα επίπεδα εμπιστοσύνης 90%, 95% and 99% αντίστοιχα. Η μηδενική υπόθεση

12 απορρίπτεται αν η στατιστική τιμή είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή. Πίνακας 4: Έλεγχος Στασιμότητας Τιμών Ανοίγματος- Κλεισίματος (Α-Κ) και Κλεισίματος- Ανοίγματος (Κ-Α) FTSE/ASE-20 FTSE/ASE-40 ΔΕΗ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΟΤΕ Α-Κ Test Statistics -6, , , , , Durbin Watson 2, , , , , Κ-Α Test Statistics -5, , , , , Durbin Watson 2, , , , , Οι κρίσιμες τιμές είναι -3,4428, -2,8663 and -2,5693 στα επίπεδα εμπιστοσύνης 90%, 95% and 99% αντίστοιχα. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται αν η στατιστική τιμή είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή. Πίνακας 5: Τιμολόγηση των Δικαιωμάτων FTSE/ASE-20 Σφάλμα Πρόβλεψης Αριθμός Παρατηρήσεων Σφάλμα Πρόβλεψης ( ) Μέσος Διάμεσος Μέγιστο Ελάχιστο Εύρος Calls Όλα ,143-13, , ,3 3424,22 F>X , ,509 99, , ,112 F<X , , , , ,042 Puts Όλα , , ,88-660, ,19 F>X , , , , ,845 F<X , , , , ,997 Πίνακας 6: Συντομογραφίες Όνομα Συντομογραφία Όνομα Συντομογραφία Book- Market Ratio B/M Moving Average MACD Convergence- Divergence Debt- Equity Ratio D/E Relative Strength RSI Index Directional DM Sales- Price Ratio S/P Movements Earnings- Price E/P Trade Efficiency TRE Ratio Market Value of MVE Trend Analysis TrA Equity Moving Average MA Variable Length Moving Average VMA Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum. Global Technical Analysis Institute 14/02/13

Greek Finance Forum. Global Technical Analysis Institute 14/02/13 Global Technical Analysis Institute 14/02/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 27/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές 21/08/14 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 05/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Global Technical Analysis Institute 17/04/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 28/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Report 192 ο Τεύχος

Weekly Report 192 ο Τεύχος Snapshot Αγορών - Κύριοι είκτες Τελευταία Τιµή Κλεισίµατος Ηµερήσια Μεταβολή Παρασκευής Εβδοµαδιαία Μεταβολή Μεταβολή από αρχές του έτους έως σήµερα Μεταβολή από το χαµηλό του Μαρτίου Μεταβολή από το Υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το σημαντικότερο λάθος των traders συναλλάγματος

Ποιο είναι το σημαντικότερο λάθος των traders συναλλάγματος Ποιο είναι το σημαντικότερο λάθος των traders συναλλάγματος David Rodriguez, Quantitative Strategist Δημοσίευση: Δεκέμβριος 2011 Γιατί οι περισσότεροι traders χάνουν τα χρήματά τους; Έρευνα των DailyFX/FXCM

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 31/07/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* 31/07/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές 31/07/14 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Report 242 ο Τεύχος

Weekly Report 242 ο Τεύχος Snapshot Αγορών Κύριοι Δείκτες Ανάλυση Αγορών [Επεξηγήσεις Πίνακα περισσότερες πληροφορίες στο τέλος του report] *Η μέτρηση για το CBOE VIX γίνεται από το Υψηλό του Μαρτίου 2009 1 S&P500 Που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ Πέτρος Μεσσής, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει και αναλύει την ακρίβεια πρόβλεψης της μηνιαίας μεταβλητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα του Σεμιναρίου

Θέματα του Σεμιναρίου H Financial Academy.gr σε συνεργασία με το derivatives.gr διοργανώνουν 2ήμερο Crash Course Θέματα του Σεμιναρίου Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds ETFs), Τρόποι Λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Νικόλαος Κοντινάκης Σύμβουλος ενεργειακής πολιτικής και αγορών VRS Investment Research & Analysis Journal 1 ο Trading Show, Αθήνα Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Εφαρμογή του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων στo δείκτη FTSE/ASE 20 ώστε να εξακριβωθεί εάν οι τρέχουσες τιμές του στην αγορά αντανακλούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφοριακό Σημείωμα Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style. Έκδοση 1.0 17 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute

Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute 18/05/12 Global Technical Analysis Institute Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 4. Πρόβλεψη Ζήτησης στην ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014 Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 02 Μαρτίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Όγκος Συναλλαγών και Ανοικτά Συμβόλαια: Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n..

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n.. Μέτρα Κινδύνου για Δίτιμα Κατηγορικά Δεδομένα Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε δείκτες μέτρησης του κινδύνου εμφάνισης μίας νόσου όταν έχουμε δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Στην πιο απλή περίπτωση μας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 08 Φεβρουαρίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών ή άλλων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα