H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ"

Transcript

1 H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Ε. Σαρρή 1, Χ. Γιούργα 2, Α. Λούµου 3, Θ. άντσης 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιολογική γεωργία αποτελεί σήµερα αντικείµενο διαλόγου ανάµεσα στις συµβαλλόµενες πλευρές που εµπλέκονται στην εφαρµογή της - βιοκαλλιεργητές, καταναλωτές, έµποροι, επιστήµονες κ.λ.π.. Η σχέση του παραγωγού µε την αγροβιοµηχανία, η σχέση γεωργίας-περιβάλλοντος, η σχέση παραγωγού-καταναλωτή είναι µερικά από τα ζητήµατα που έχουν τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου. Η παρούσα έρευνα διερευνά την υιοθέτηση από τους βιοκαλλιεργητές των αρχών της βιολογικής γεωργίας σχετικά µε τη διακίνηση των παραγόµενων από αυτούς προϊόντων. Η µεθοδολογική προσέγγιση γίνεται µε τη διερεύνηση της γνώσης, της στάσης και της συµπεριφοράς του βιοκαλλιεργητή ως προς τη διακίνηση των βιολογικών προϊόντων του. Η εµπειρική έρευνα, πραγµατοποιήθηκε σε τρεις νοµούς της χώρας στους νοµούς Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας και για τις ανάγκες της χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του δοµηµένου ερωτηµατολογίου, που συµπληρώθηκε από 169 γεωργούς διαχειριστές βιολογικών εκµεταλλεύσεων. Η υιοθέτηση και εφαρµογή συγκεκριµένα της αρχής της άµεσης σύνδεσης καταναλωτή-παραγωγού αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για να µπορέσει να µεταβάλλει το γεωργικό τοµέα προς µια αειφορική κατεύθυνση, λαµβάνοντας υπόψη τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά στοιχεία. Η υιοθέτηση και εφαρµογή της παραπάνω αρχής συναντά σηµαντικά εµπόδια στην πράξη αφού η βιολογική γεωργία µέχρι σήµερα δεν φαίνεται να µεταβάλλει την σχέση της µε το αγροτροφικό σύµπλεγµα. Από την έρευνα που διεξήχθη παρατηρήθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν προσανατολιστεί προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση σχετικά µε τη διακίνηση και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι βιολογικοί καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν επαρκώς το θεωρητικό πλαίσιο που η ίδια η βιολογική γεωργία έχει θέσει και συµπεριφέρονται µε βάση προσωπικά κριτήρια. Ακόµη, οι βιοκαλλιεργητές φαίνεται να προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά σε θέµατα σχετικά µε τον τρόπο προώθησης των βιολογικών προϊόντων και τη διακίνησή τους στην αγορά, κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Λέξεις Κλειδιά: Βιολογική Γεωργία, Αγορά βιολογικών προϊόντων, Κανάλια διακίνησης βιολογικών προϊόντων, Άµεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, Βιοκαλλιεργητές, Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, Ελλάδα 1 Περιβαλλοντολόγος, 2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 3 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΤΕΙ Καλαµάτας, 4 Οικονοµολόγος, Μ.Sc. Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 1

2 1. Εισαγωγή Η αύξηση στην παραγωγή και στην κατανάλωση βιολογικών τροφίµων είναι µια από τις σηµαντικότερες τάσεις της αγοράς της σύγχρονης εποχής. Οι υποστηρικτές της βιολογικής γεωργίας θεωρούν ότι ο βιολογικός τρόπος παραγωγής των προϊόντων θα βοηθήσει στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών για τους εργαζοµένους στη γεωργία (Kahn et al., 1999). Υπό αυτές τις προοπτικές, η αγορά των βιολογικών προϊόντων έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει σηµαντικές αλλαγές στο αγροτροφικό σύστηµα (Allen and Kovach, 2000). Υπό το πνεύµα αυτό οι περισσότερες αναπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να προωθήσουν τη βιολογική γεωργία. Η βιολογική γεωργία αναγνωρίζεται ως σηµαντικός παράγοντας που συνεισφέρει στη βιώσιµη γεωργική ανάπτυξη, και µπορεί πρόσθετα να βοηθήσει στη µείωση της παραγωγής πλεονάσµατος από τη συµβατική γεωργία. Μια αµεσότερη πρόσθετη ανησυχία είναι ο αυξανόµενος αριθµός σκανδάλων για την ποιότητα των τροφίµων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω των οποίων έχει βελτιωθεί η πληροφόρηση των παραγωγών και των καταναλωτών (Hamm et al. 2002). Οι αυξανόµενες ανησυχίες για την ποιότητα των τροφίµων, και για τις επιπτώσεις που επιφέρει το παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα παραγωγής τροφίµων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, είναι ένας τρόπος υπενθύµισης της ανθρώπινης εξάρτησης από το φυσικό σύστηµα, το οποίο παρέχει στον άνθρωπο τα είδη που καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες. Αυτό που είναι κρίσιµο, είναι η δυνατότητα να διατηρηθεί το φυσικό σύστηµα µέσα στο πέρασµα του χρόνου. Λαµβάνοντας υπόψη την κεντρική σηµασία της παραγωγής τροφίµων δεν είναι περίεργο ότι οι αγορές τροφίµων, παρά τις τρέχουσες τάσεις παγκοσµιοποίησης, δείχνουν τα όρια των παγκόσµιων αγορών (Sabine and Stagl, 2001). Το ζήτηµα των «εξαγόµενων εισαγόµενων» προϊόντων προέκυψε από τους εµπλεκόµενους στην παραγωγή τροφίµων και κυρίως από το κίνηµα της βιολογικής γεωργίας. Το ζήτηµα αυτό στρέφεται γύρω από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις µεταφορές τροφίµων και κυρίως από τις µεταφορές µεγάλων αποστάσεων (Browne et al., 2000). Προκειµένου να οριστεί η έννοια της βιολογικής γεωργίας, φαίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στον ορισµό που έχει αναπτυχθεί από τον κώδικα τροφίµων. Ο κώδικας θεωρεί τη βιολογική γεωργία ως ένα σφαιρικό σύστηµα γεωργικής παραγωγής (φυτικών και ζωικών προϊόντων) που ευνοεί τις πρακτικές διαχείρισης, µάλλον, παρά την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής προέλευσης. Με την οπτική αυτή, οι καλλιεργητικές, βιολογικές και µηχανικές, µέθοδοι χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση σε σχέση µε χηµικά συνθετικά προϊόντα (Φωτόπουλος και Κρυστάλλης, 2003). Η βιολογική γεωργία όµως εξ ορισµού δεν περιορίζεται µόνο στην οικολογική διάσταση του συγκεκριµένου παραγωγικού συστήµατος, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει την επίτευξη οικονοµικής και κοινωνικής βιωσιµότητας. Η IFOAM (1998), ανάµεσα στους στόχους που έχει θέσει, αναφέρει ότι η βιολογική γεωργία «οφείλει να αναπτύξει µία ολοκληρωµένη παραγωγή, διαδικασίες και κανάλια διανοµής που να είναι κοινωνικά δίκαια και οικολογικά υπεύθυνα». 2

3 Από τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι η άµεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, η οποία τονίζεται από πλήθος ερευνητών (Starr et al, 2003; Stagl, 2002; Sabine et al, 2001). Έτσι, η βιολογική γεωργία προωθεί τα προϊόντα της σε τοπικές αγορές, φέρνοντας σε άµεση επαφή παραγωγούς και καταναλωτές, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο µια αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των δύο πλευρών (IFOAM, 2002). Επίσης, σύµφωνα µε την η «αρχή της τοπικότητας», η παραγωγή εξειδικεύεται και ενισχύεται τοπικά µε όσο γίνεται µεγαλύτερη συρρίκνωση του εµπορίου σε µεγάλες αποστάσεις (ΠΑΝ..ΟΙΚ.Ο.,2002). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άµεση επαφή του καταναλωτή µε τον παραγωγό. Ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέγει συγκεκριµένα κανάλια διανοµής των προϊόντων του, έτσι ώστε να έρχεται σε άµεση επαφή µε τον καταναλωτή (άµεσο µάρκετινγκ) και να γνωρίζει την αγορά στην οποία απευθύνεται. Έτσι, µπορεί να παρακολουθεί τις προτιµήσεις των καταναλωτών και τις ανάγκες τους, σε ότι αφορά θέµατα ποιότητας και ποικιλίας των προϊόντων, µεταβάλλοντας ανάλογα την παραγωγή του. Από την άλλη πλευρά, έχει ιδιαίτερη σηµασία η επαφή του καταναλωτή µε τον παραγωγό, αφού ο καταναλωτής έχει πληροφόρηση για τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνει και για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την παραγωγή τους (Stagl, 2002). Στο διεθνές εµπόριο, η αγορά των βιολογικών τροφίµων περιλαµβάνει ένα σηµαντικό αριθµό αναπτυσσόµενων χωρών που τα παράγουν, γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή της άµεσης επαφής παραγωγούκαταναλωτή (Marian Garcia Martinez, Felipe Ban ados, 2004). Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή βιολογικών προϊόντων έχει διαδοθεί σε πάνω από 100 χώρες παγκοσµίως, µε ένα µεγάλο µέρος αυτής της αύξησης της παραγόµενης ποσότητας να είναι προσανατολισµένο στις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων (Barrett et all, 2002). Εκτιµάται ότι το εµπόριο βιολογικών προϊόντων µεταξύ των αναπτυγµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών ανέρχεται στα 500 εκατοµµύρια δολάρια, και αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια (Blowfield et Al, 1999 FAO, 1999a). Οι χώρες της Λατινικής Αµερικής παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη αύξηση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γεγονός, όµως, που δεν αναιρεί τις εξαγωγικές δραστηριότητες, σε βιολογικά προϊόντα, χωρών της Ασίας και της Αφρικής (Raynolds, 2000). Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς παγκοσµίως και τα προϊόντα της έχουν καταλάβει ήδη τµήµα από την παγκόσµια αγορά. Ο ρυθµός εισαγωγής των βιολογικών προϊόντων στην αγορά αγγίζει το 20% ετησίως στον Καναδά και στις Ηνωµένες Πολίτες της Αµερικής. Έρευνα που έγινε για την αγορά των ΗΠΑ έδειξε ότι το 54% των αµερικανών καταναλωτών προτιµά να αγοράζει προϊόντα που έχουν παραχθεί βιολογικά (McMichael, 1999). Η απόφαση αγοράς βιολογικών προϊόντων είναι µια µορφή αναζήτησης ποιοτικών και ασφαλών τροφίµων, καθώς και ένας τρόπος έκφρασης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας. Η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας» είναι πράγµατι η πρώτη «οικοετικέτα», το πρότυπο όλων των προσπαθειών εµπορίας µιας περιβαλλοντικής αξίας (Lipson, 1998). Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι η έλλειψη οργάνωσης της εµπορίας και διάθεσής τους, η χαµηλή ένταση στην αγορά και ο περιορισµένος αριθµός σηµείων 3

4 πώλησής τους. Η δοµή της αγοράς των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα ακολουθεί σε κάποιο βαθµό τα πρότυπα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε γενικές γραµµές στηρίζεται στα παραδοσιακά κανάλια διανοµής και παρουσιάζει περιορισµένη οργάνωση στη δοµή της (Φωτόπουλος και Κρυστάλλης, 2003). Η διακίνηση των βιολογικών προϊόντων γίνεται (Μπεριάτος και Ψαλτόπουλος, 2003): µε επίσκεψη των καταναλωτών στο αγρόκτηµα, στις λαϊκές αγορές, σε ειδικά καταστήµατα βιολογικών προϊόντων και σε ορισµένες µεγάλες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων. Αντικειµενικός σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι η διερεύνηση της γνώσης των βιοκαλλιεργητών για τις αρχές της βιολογικής γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διακίνησης των προϊόντων τους, αλλά και της στάσης και συµπεριφοράς τους ως προς την εµπορία των προϊόντων που παράγουν. 2. Επιλογή περιοχής έρευνας Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας µεταξύ των περιφερειών και των νοµών της χώρας. Μεγάλες διαφοροποιήσεις αφορούν στα είδη των καλλιεργειών των βιολογικών εκτάσεων (Βακουφάρης κ.ά., 2002). Η γεωγραφική περιοχή της µελέτης περιλαµβάνει τρεις, κατά κύριο λόγο, αγροτικούς νοµούς της Ελλάδας, µε στόχο τη συµµετοχή στην έρευνα βιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν διαφορετικά είδη έτσι ώστε να αποφευχθεί η οµοιοµορφία στις απαντήσεις, που λαµβάνεται συνήθως από καλλιεργητές µε το ίδιο καλλιεργούµενο είδος. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο: νοµό Λάρισας, στον οποίο τα κύρια βιολογικά είδη που παράγονται είναι κηπευτικά και αροτραία φυτά, στο νοµό Μαγνησίας στον οποίο γίνεται καλλιέργεια πολυετών φυτών και συγκεκριµένα ελιάς και οπωροφόρων δέντρων και στο νοµό Φθιώτιδας στον οποίο κυριαρχεί µεν η βιοκαλλιέργεια της ελιάς, σηµαντικό όµως ποσοστό των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων στο νοµό Φθιώτιδας καλύπτει και η αµπελοκαλλιέργεια. Οι κατάλογοι των βιοκαλλιεργητών καταρτίστηκαν µετά από προσωπική επαφή µε τους αρµόδιους φορείς της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας κατά έτος Μεθοδολογική προσέγγιση Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος γίνεται µε τη διερεύνηση της γνώσης των αρχών της βιολογικής γεωργίας από τους βιοκαλλιεργητές, και συγκεκριµένα της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού- 4

5 καταναλωτή, που αφορά στην εµπορία των βιολογικών προϊόντων, αλλά και της στάσης και συµπεριφοράς τους ως προς την αρχή αυτή για τη διάθεση των προϊόντων που παράγουν. Ο συνολικός αριθµός των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή της έρευνας ήταν 244 και σε αυτούς δεν συµπεριλαµβάνονται οι βιοκαλλιεργητές της νησιωτικής περιοχής του Ν. Μαγνησίας και αυτοί που καλλιεργούσαν αποκλειστικά βιολογική ελιά στο Ν. Φθιώτιδας, αφού έτσι και αλλιώς η πλειονότητα των βιοκαλλιέργητών στη Μαγνησία και στη Φθιώτιδα καλλιεργούν και βιολογική ελιά. Από την επιτόπια έρευνα προσδιορίσθηκαν 181 ενεργοί βιοκαλλιεργητές και στην έρευνα συµµετείχαν οι 169 από αυτούς. Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε το στατιστικό έλεγχο Χ 2, προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ της γνώσης της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή µε το εκπαιδευτικό επίπεδο και το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης ανά εκµετάλλευση. Η εκτίµηση της στάσης των βιοκαλλιεργητών σχετικά µε τη αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή κατά τη διακίνησηδιάθεση των βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια της κλίµακας Likert. Οι ερωτώµενοι προσανατολίζονται θετικά ή αρνητικά ως προς αυτήν, µέσω προτάσεων που υποδεικνύουν τη στάση τους σε διάφορους τρόπους διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. Οι δυνατές απαντήσεις ήταν πέντε: συµφωνώ απολύτως, συµφωνώ, δεν έχω άποψη, διαφωνώ, διαφωνώ απολύτως, µε βαθµολογία 1 το συµφωνώ απολύτως και 5 το διαφωνώ απολύτως. για τις οποίες υπολογίστηκε ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Αν ο µέσος όρος ήταν µεγαλύτερος του 3 τότε οι βιοκαλλιεργητές προσανατολίζονται αρνητικά ως προς την άποψη που µελετάται, ενώ αν είναι µικρότερος του 3 προσανατολίζονται θετικά (Bard and Barry, 2000). Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences). 4. Αποτελέσµατα της έρευνας Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνεται ότι η µέση βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση στην περιοχή έρευνας είναι 70,9 στρέµµατα, σχεδόν διπλάσια από τη συµβατικά µέση καλλιεργούµενη έκταση σε επίπεδο χώρας. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των βιοκαλλιεργητών διαπιστώνεται ότι το 42,0% του συνόλου έχει παρακολουθήσει τη µέση εκπαίδευση, το 39,6% την ανώτατη και 18,4% τη βασική εκπαίδευση. ηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι υψηλότερο (ή πολύ υψηλότερο) από το αντίστοιχο των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, που µόλις το 0,65% έχει λάβει ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, το 13,42% έχει παρακολουθήσει τη µέση εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση το 62% ενώ το 23,88% είναι αναλφάβητοι (Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. Αποτελέσµατα απογραφής 1991). Προκειµένου να διερευνηθεί η γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή 5 και να εκτιµηθεί η στάση των βιοκαλλιεργητών ως προς τη διακίνηση-διάθεση των βιολογικών προϊόντων τέθηκαν 5 Η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής, σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας που θα έπρεπε να πωλούνται τα βιολογικά προϊόντα; και τέθηκε έµµεσα ώστε να µειωθεί η περίπτωση επηρεασµού της απάντησης του ερωτώµενου, η οποία θα λαµβανόταν αν η ερώτηση ήταν άµεση. 5

6 διάφορα ερωτήµατα. Από την ανάλυση των δεδοµένων φαίνεται ότι το 59,8% των βιοκαλλιεργητών θεωρεί ότι τα βιολογικά προϊόντα θα έπρεπε να πωλούνται όπου υπάρχει αγορά, ακόµη και µέσω πολυκαταστηµάτων, το 26% των ερωτηθέντων απάντησε πως τα βιολογικά θα έπρεπε να πωλούνται απευθείας στον καταναλωτή είτε µέσω ειδικών λαϊκών αγορών είτε µέσω επίσκεψης στο αγρόκτηµα που τα προϊόντα παράγονται. Τέλος το 14,2% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει που θα έπρεπε να πωλούνται τα βιολογικά προϊόντα. Από τις απαντήσεις υποδεικνύεται ότι µεταξύ των βιοκαλλιεργητών η πλειονότητα έχει άγνοια της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή και είναι προσκολληµένη στον κυρίαρχο τρόπο διακίνησης των γεωργικών προϊόντων. Όµως αν και σηµαντικότερο ποσοστό των βιοκαλλιεργητών δεν έχει πληροφορηθεί ή/και δεν έχει προβληµατιστεί ως την αρχή της άµεσης σύνδεσης, παρόλα αυτά ένας στους τέσσερις ερωτώµενους γνωρίζει την αρχή αυτή. Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους βιοκαλλιεργητές ως προς τη γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή ελέγχθηκε το επίπεδο εκπαίδευσης τους και το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης των εκµεταλλεύσεων τους. Ο στατιστικός έλεγχος (Χ 2 ) τόσο ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και ως προς το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης των εκµεταλλεύσεων δεν έδειξε διαφορές. Εποµένως, η γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή, για τη διακίνηση-διάθεση των βιολογικών προϊόντων, είναι παρόµοια µεταξύ των ερωτηθέντων βιοκαλλιεργητών, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, αλλά και το µέγεθος της βιοκαλλιέργειας που διαχειρίζονται. Η στάση των βιοκαλλιεργητών αξιολογήθηκε µε την κλίµακα Likert στη βάση ερωτηµάτωνπροτάσεων που συνδέονται µε την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού καταναλωτή (Πιν 1). Ως προς την πρόταση τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να πωλούνται όπου υπάρχει αγορά, ο µέσος όρος είναι 2,04, εποµένως οι βιοκαλλιεργητές συµφωνούν µε τη συγκεκριµένη πρόταση, η οποία όµως έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή. Η απάντηση στην πρόταση Ο βιοκαλλιεργητής πρέπει να πουλάει τα προϊόντα του απευθείας στους καταναλωτές µε µέσο όρο 2,38 υποδεικνύει ότι οι βιοκαλλιεργητές συµφωνούν και µε αυτήν που έρχεται σε συµφωνία µε την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή. Προκειµένου να εκτιµηθεί η συνέπεια των προηγούµενων απαντήσεων ως προς τη σχέση παραγωγού καταναλωτή, χρησιµοποιήθηκαν τρεις επιπλέον προτάσεις (Πιν. 1). Από αυτές διαπιστώθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές συµµερίζονται την άποψη πως η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας πρέπει να στηριχθεί στις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων (µέσος όρος 2,22) και στην πώληση τους από πολυκαταστήµατα (µέσος όρος 2,42), ενώ παράλληλα συµφωνούν και µε την άποψη ότι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πρέπει να απευθύνονται κυρίως στην τοπική αγορά (µέσος όρος 2,69). Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται µία αντίφαση στη στάση των βιοκαλλιεργητών για τον τρόπο διάθεσης των βιολογικών προϊόντων, αφού οι ερωτηθέντες συµφωνούν µε όλες τις προτάσεις που κλίθηκαν να απαντήσουν είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές ως προς την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγούκαταναλωτή. Η σύγχυση στην οποία φαίνεται να βρίσκονται οι βιοκαλλιεργητές ενδεχόµενα οφείλεται αφ ενός στην κυρίαρχη τάση της αγοράς ως προς την εµπορία γενικά των γεωργικών προϊόντων και αφ ετέρου στην 6

7 ελλιπή ενηµέρωσή τους στο θεωρητικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας, στο οποίο και φαίνεται ότι προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά ιδιαίτερα στα θέµατα που σχετίζονται µε τη διακίνηση-διάθεση των βιολογικών προϊόντων. Πίνακας 1: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για τις στάσεις των βιοκαλλιεργητών ως προς την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή Πρόταση Μέσος όρος* Τυπική Απόκλιση* Τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να πωλούνται όπου υπάρχει 2,04 0,93 αγορά. Ο βιοκαλλιεργητής πρέπει να πουλάει τα προϊόντα του απευθείας στους καταναλωτές. 2,38 1,21 Οι εξαγωγές βιολογικών προϊόντων επιβάλλονται για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 2,22 0,94 Η πώληση βιολογικών προϊόντων µέσα από τα πολυκαταστήµατα επιβάλλεται για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 2,42 1,10 Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πρέπει κυρίως να απευθύνονται στην τοπική αγορά. 2,69 1,18 *Αποτελέσµατα µε βάση την κλίµακα Likert Σε ότι αφορά στη συµπεριφορά των βιοκαλλιεργητών ως προς τον τρόπο διακίνησης-διάθεσης των προϊόντων τους, η έρευνα έδειξε ότι το 36,1% των ερωτώµενων προωθούν µόνοι τους τα προϊόντα που παράγουν στην αγορά και έρχονται σε άµεση επαφή µε τους καταναλωτές. Το 36,7% των βιοκαλλιεργητών προωθούν τα προϊόντα τους στην αγορά µέσω χονδρεµπόρων µε προορισµό την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το 7,7% των βιοκαλλιεργητών διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω οµάδας παραγωγών στην οποία και ανήκουν και το 19,5% διαθέτει τα προϊόντα του µε µεικτό τρόπο (χονδρεµπόριο - άµεση πώληση). Και στην περίπτωση αυτή ο στατιστικός έλεγχος Χ 2 έδειξε ότι οι τρόποι µε τους οποίους εµπορεύονται τα προϊόντα τους οι βιοκαλλιεργητές είναι παρόµοιοι, δηλαδή άσχετοι από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ή το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης από αυτούς έκτασης. Είναι προφανές ότι ένας στους τρεις βιοκαλλιεργητές προωθεί τα βιολογικά του προϊόντα άµεσα και αν σε αυτούς προστεθούν και όσοι τα διακινούν µε µεικτό τρόπο τότε ένας στους δύο εφαρµόζει την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή, έστω και αν δεν την γνωρίζει έστω και αν δεν έχει ξεκάθαρη στάση για τους τρόπους εµπορίας των βιολογικών προϊόντων. Ακόµη διερευνήθηκε η συµµετοχή των βιοκαλλιεργητών σε άλλες διαδικασίες που σχετίζονται µε την εµπορία των προϊόντων τους, όπως η τυποποίηση ή/και η συσκευασία. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι το 21,9% των βιοκαλλιεργητών τυποποιεί ή/και συσκευάζει τα βιολογικά προϊόντα που παράγει, ενώ η πλειονότητα διαθέτει την παραγωγή της απ ευθείας στην αγορά χωρίς καµία άλλη προεργασία ή επεξεργασία. Εποµένως η συµµετοχή των βιοκαλλιεργητών σε άλλες εµπορικές διαδικασίες, πλην της 7

8 αγοραπωλησίας των προϊόντων τους, είναι πολύ περιορισµένη, ένας στους πέντε, και έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της προστιθέµενης αξίας που θα προέκυπτε από αυτές. 5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση Από τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδεικνύεται ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν περιορισµένη γνώση για την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή, που θα πρέπει να διέπει την εµπορία των βιολογικών προϊόντων, αφού η βιολογική γεωργία δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο του τρόπου παραγωγής των γεωργικών προϊόντων αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη της εµπορίας, µε διαδικασίες και κανάλια διανοµής που να διασφαλίζουν κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική υπευθυνότητα. Τόσο στη γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης όσο και στη στάση και συµπεριφορά τους στη διακίνηση-διάθεση των προϊόντων τους οι βιοκαλλιεργητές της περιοχής έρευνας δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ή τη βιολογική έκταση που διαχειρίζονται. Από αυτούς σχετικά περιορισµένος αριθµός γνωρίζει την αρχή του άµεσου marketing, δηλαδή την άµεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, που συνδιαµορφώνει το θεωρητικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Το ίδιο παρατηρείται και ως προς τη στάση τους για τον τρόπο διακίνησηςδιάθεσης των βιολογικών τους προϊόντων, όπου θεωρούν παραδεκτούς όλους τους τρόπους διακίνησης των προϊόντων τους προκειµένου να ενισχυθεί η βιοκαλλιέργεια και να διατίθενται απρόσκοπτα τα προϊόντα της. Η στάση αυτή δικαιολογείται αφού αφενός η πλειονότητα των βιοκαλλιεργητών δεν γνωρίζει την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή και αφετέρου το κυρίαρχο πρότυπο εµπορίας, ο έµµεσος τρόπος, είναι βαθειά εδραιωµένο στη συνείδηση των γεωργών. Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση της άµεσης διακίνησης και διάθεσης των βιολογικών προϊόντων έστω και αν φάνηκε να προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά σε αυτό το θέµα. ηλαδή στο επίπεδο της δράσης οι βιοκαλλιεργητές φαίνεται να εφαρµόζουν την αρχή του άµεσου marketing, αφού σε µεγάλο ποσοστό διακινούν την παραγωγή τους άµεσα. Αξίζει ακόµη να αναφερθεί ότι ένας στους πέντε βιοκαλλιεργητές κατά την εµπορία των προϊόντων του επεκτείνεται και στην τυποποίηση και συσκευασία. Το γεγονός ότι, οι βιοκαλλιεργητές αν και δεν γνωρίζουν την αρχή της άµεσης διάθεσης και έχουν αµφιταλαντευόµενη στάση στο θέµα αυτό, στην πράξη όµως δρουν σε ικανοποιητικό βαθµό σύµφωνα µε αυτήν, υποδεικνύει ότι ο συγκεκριµένος τρόπος διάθεσης αποτελεί αποσπασµατικό τµήµα της βιολογικής γεωργίας, που αποδίδεται στα µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη, τα οποία αυτοί διασφαλίζουν, και όχι στη συνειδητοποίησή τους ότι συµµετέχουν σε ένα εναλλακτικό παραγωγικό σύστηµα. Η άποψη αυτή, ενισχύεται εν µέρει από τον τρόπος διάθεσης από τους βιοκαλλιεργητές των προϊόντων τους που είναι παρόµοιος και δεν συνδέεται µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ή/και την βιολογική έκταση που διαχειρίζονται. Είναι φανερό ότι ακόµη και στο επίπεδο της δράσης η τάση που παρατηρείται στους βιοκαλλιεργητές διαµορφώνεται µε την ενσωµάτωσή της εµπορίας των βιολογικών προϊόντων στο κυρίαρχο σύστηµα, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα µέτρα που η αγροτική πολιτική προωθεί για την εµπορία γενικά των γεωργικών προϊόντων. 8

9 Η υιοθέτηση και εφαρµογή της αρχής της άµεσης σύνδεσης καταναλωτή-παραγωγού συναντά σηµαντικά εµπόδια στην πράξη, αφού η βιολογική γεωργία µέχρι σήµερα δεν φαίνεται να µεταβάλλει την σχέση της µε το αγροτροφικό σύµπλεγµα ως προς τη διακίνηση των προϊόντων της. Όµως, η υιοθέτηση και εφαρµογή της αρχής αυτής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που πρέπει να στηρίζεται στις τρεις βασικές συνιστώσες της αειφορίας, περιβάλλον, κοινωνία, οικονοµία για να µπορέσει να µεταβάλλει το γεωργικό τοµέα προς µια αειφορική κατεύθυνση. ιαφορετικά τα βιολογικά προϊόντα θα αποτελέσουν απλά ένα διαφοροποιηµένο γεωργικό προϊόν µεταξύ των άλλων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ) και δεν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος για ένα σφαιρικό σύστηµα γεωργικής παραγωγής. Είναι φανερό ότι η επίτευξη της αειφορίας µε τη βοήθεια της βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να στηριχθεί στην ενηµέρωση των παραγωγών και των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Στόχος της θα είναι η ανάπτυξη δεσµών επικοινωνίας και εµπιστοσύνης µεταξύ τους και η ανάπτυξη συνείδησης για την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων, που παράγονται από ίδιους πόρους και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον µε την κατανάλωση ενέργειας, τόσο για την µεταφορά τους όσο και για την εκτός εποχής παραγωγή τους. Οι φορείς ενηµέρωσης και των δύο εµπλεκόµενων µερών οφείλουν κατά την ενηµέρωσή τους να έχουν απεµπλακεί από το καθαρά οικονοµικό πρότυπο παραγωγής. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα οφείλουν να εκπαιδεύσουν επιστήµονες που θα διαδώσουν στους παραγωγούς εκτός από τις κατάλληλες πρακτικές παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και τις αξίες και αρχές της βιολογικής γεωργίας που εγγυάται την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονοµική σταθερότητα. Παράλληλα θα πρέπει να οι καταναλωτές να ενηµερώνονται για τον τρόπο παραγωγής και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων που καταναλώνουν, ώστε συνειδητά να επιλέγουν, όντας γνώστες των επιπτώσεων της επιλογής τους στο περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνία και την οικονοµία. 6. Βιβλιογραφία Ξένη Βιβλιογραφία Allen, P. and Kovach, M. (2000) The capitalist composition of organic: The potential of markets in fulfilling the promise of organic agriculture, Agriculture and Human Values 17, pp , Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands. Bard S. and Barry P. (2000). Developing a scale for assessing risk attitudes of agricultural decision makers, International Food and Agribusiness Management Review 3, pp Barrett H.R., Browne A.W., Harris P.J.C, Cadoret K. (2002) Organic certification and the UK market:organic imports from developing countries Food Policy 27, pp , 22/5/2005 (www.elsevier.com/locate/foodpol) Blowfield, M., A. Malins, B. Maynard, and V. Nelson (1999), Ethical trade and sustainable rural livelihoods. Chatham: Natural Resources Institute. 9

10 Browne, A.W Harris, P.J.C. Hofny, A.H. -Collins, N. Pasiecznik, R.R. Wallace (2000), Organic production and ethical trade: definition, practice and links, Food Policy 25, pp , 7/9/2005 (www.elsevier.com/locate/foodpol) FAO (1999a), Organic agriculture. COAG/99/9 Rome: FAO Hamm, U. Gronefeld, F. Harlpin, D (2002) Analysis of the European market for organic food, Summary taken from the book Analysis of the European market for organic food, ORGANIC MARKETING INITIATIVES AND RURAL DEVELOPMENT: VOLUME ONE published by: School of Management and Business, University of Wales Aberystwyth, Wales, United Kingdom IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements (2002). IFOAM Norms for organic production and processing 2002: General principles, recommendations and standards., 15/10/2005 (http://www.ifoam.org) Kahn, G., C. Weakley, and S. Harper (1999). A response from Small Planet Foods to Keeping it organic : Making sense out of the processing of organic food. 7/9/2005 (http://www.ccof.org/articles/html) Lipson, M. (1998) The first Eco-Label : Lessons from the Organic Experience Eco Labeling for California Winegrapes: a Working Conference Proceedings, February 4, Sacramento, 22/5/2005 Martinez Marian Garcia, Ban ados Felipe (2004) Impact of EU organic product certification legislation on Chile organic exports, Food Policy 29, pp. 1 14, 22/5/2005 (www.elsevier.com/locate/foodpol) McMichael, Ph. (1999) The power of food, Agriculture and Human Values 17, pp , Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands Raynolds, Laura T. (2000) Re-embedding global agriculture: The international organic and fair trade movements, Agriculture and Human Values 17, pp , Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands Sabine U. O Hara, Sigrid Stagl (2001) Global Food Markets and Their Local Alternatives: A Socio- Ecological Economic Perspective Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies Volume 22, Number 6, pp , Human Sciences Press, Inc Stagl Sigrid, (2002) Local Organic food Markets: Potentials and Limitations for Contributing to Sustainable Development Empirica 29, pp , Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands Starr, A. Card, A. Benepe, C. Auld, G. Lamm, D. Smith, K. and Wilken, K., (2003) Sustaining local agriculture: Barriers and opportunities to direct marketing between farms and restaurants in Colorado Agriculture and Human Values 20, pp , Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands 10

11 Ελληνική Βιβλιογραφία Βακουφάρης, Χ., Κίζος, Α. και Σπιλάνης, Ι. (2002). Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Στο Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα µεταβαλλόµενο αγροτικό χώρο Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Νοεµβρίου, 2002, Αθήνα, ιατέθηκε από τον συγγραφέα Ε.Σ.Υ.Ε. Αποτελέσµατα απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας της 17 ης Μαρτίου 1991 ιαθέσιµο στο Μπεριάτος, Η. και Ψαλτόπουλος,. (2003) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου : Οικονοµικές, Γεωγραφικές και Περιβαλλοντικές Πτυχές», Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, «Γενικά Χαρακτηριστικά Νοµού Λάρισας» διαθέσιµο στην ιστοσελίδα, 15/10/2005 (www.larissa.gr/nominfo.doc) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, «Στρατηγικό σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας», Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας-Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Φεβρουάριος 2005 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, «Γενικά Χαρακτηριστικά Νοµού Φθιώτιδας» λήφθηκαν σε έντυπη µορφή µέσω προσωπικής επαφής µε αρµόδιο υπάλληλο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας ΠΑΝ..ΟΙΚ.Ο., (2002) «Θέσεις του Πανελληνίου ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την ανάπτυξη της υπαίθρου», 14 ο Συνέδριο ΠΑΝ..ΟΙΚ.Ο., Λάρισα Νοέµβριος 2002, 5/11/2005 (http://pandoiko.gr ) Φωτόπουλος, Χ. Κρυστάλλης, Α. (2003) «Ο Έλληνας Καταναλωτής Βιολογικών Προϊόντων. Μια Πανελλήνια Έρευνα Marketing», Αθήνα, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη 11

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ. Κατσιµαντού 1, Α. Λούµου 2, Θ. άντσης 3, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α. ασκαλοπούλου 1, Χ. Γιούργα 2, Α. Λούµου 3, Θ. άντσης 4, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Νέοι Αγρότες: Καλλιεργούμε τον Συνεργατισμό. Προβλήµατα στην Συνεργασία των Νέων Αγροτών µε τους Συνεταιρισµούς

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Νέοι Αγρότες: Καλλιεργούμε τον Συνεργατισμό. Προβλήµατα στην Συνεργασία των Νέων Αγροτών µε τους Συνεταιρισµούς 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Νέοι Αγρότες: Καλλιεργούμε τον Συνεργατισμό Προβλήµατα στην Συνεργασία των Νέων Αγροτών µε τους Συνεταιρισµούς Παναγιώτα Σεργάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Αγροτικού Συνεργατισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σκοπός της εργασίας Κατά πόσο οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα Αν αγοράζουν βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηβιολογικήγεωργίαστη Μεσόγειο. Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AgriBioMediterraneo,IFOAM

Ηβιολογικήγεωργίαστη Μεσόγειο. Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AgriBioMediterraneo,IFOAM Ηβιολογικήγεωργίαστη Μεσόγειο Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AgriBioMediterraneo,IFOAM IFOAM Ifoam: International Federation of Organic Agriculture Movements Σκοπός : είναι η διεθνής υιοθέτηση των οικολογικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών -Food Expo Greece Metropolitan Expo, Αθήνα 14 16 Μαρτίου 2015 Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις Ζησίδης Ορέστης 1, Bremmers Harry 2, Μασούρας Θεόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποίησαν το πρόγραµµα «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση: ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ», µε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114)

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) LLP LdV TOI project SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) Τεύχος 3, Οκτώβριος 2014 SmartFarmer Ενημερωτικό Δελτίο Έκθεση Επαγγελματικών Προτύπων Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Υγείας των ζώων στις βιολογικές εκτροφές

Προβλήματα Υγείας των ζώων στις βιολογικές εκτροφές Προβλήματα Υγείας των ζώων στις βιολογικές εκτροφές Ευτυχία Ξυλούρη Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διατροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

καπνού με άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

καπνού με άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού με άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Πανελλήνια Έρευνα Καταναλωτικών Συνηθειών Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίμων Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 7,8,/2/214 «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ- ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ- ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 GAEA ΙΣΧΥΡΟ ΟΡΑΜΑ Ίδρυση:1995 Αφορμή: Έλλειψη ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Στόχος και όραμα της να αποτελέσει την Κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση» Συντονιστές: Ε. Παπαναγιώτου & Ε. Μυγδάκος 973 Κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Click to edit Master text styles -Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Second level Η Third Πιστοποίηση level ως Διαβατήριο στις Εξαγωγές Fourth level Fifth level Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Του Α. Μπαρµπούτση Χηµικού Ε.Κ.Π.Α. Οι µαθητές ελάχιστη πληροφόρηση έχουν µέσα από το σχολείο για τα θέµατα περιβάλλοντος ενώ εκδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Κυριάκος Παλασίδης Γεωπόνος ΑΠΘ Γενικός Διευθυντής ΒΙΟΕΛΛΑΣ Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη Η βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: "Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές"

VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: "Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές" Αποτύπωση και ανάλυση της ατομικής συμπεριφοράς σχετικά με την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 Μαΐου 2015 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 Μαΐου 2015 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 Μαΐου 2015 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. Κατσαρός, Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Γ. Οικονόµου, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. 1, και ΤΡΙΚΑ Μ. 1 1 2 ο Ενιαίο Λύκειο Τρικάλων και Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων e-mail: skokkalis1@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα