Εισαγωγή Η γαλλική παραγωγή μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Η γαλλική παραγωγή μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων"

Transcript

1 Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΙΟΥ Εισαγωγή Tα τελευταία χρόνια, ο τομέας της μελισσοκομίας της Γαλλίας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, εκ των οποίων η αύξηση της θνησιμότητας των εντόμων και η αποδυνάμωση των αποικιών. Λόγω των δυσμενών περιβαντολλογικών συνθηκών (μείωση της βιοποικιλότητας, φυτοφάρμακα, νέα παράσιτα...) οι μελισσοκόμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και χαμηλές αποδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης της Γαλλικής Μελισσοκομίας (UNAF), η χρήση εντομοκτόνων προκαλεί το θάνατο περισσότερων από αποικίες μελισσών ανά έτος. 1 Σε αυτά τα προβλήματα προστίθεται η οικονομική αστάθεια του κλάδου. Παρά το γεγονός ότι η μελισσοκομική δραστηριότητα είναι επικερδής, η διαδοχή ετών δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών έπαιξε ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας. Έτσι, παρότι ο αριθμός των επαγγελματιών μελισσοκόμων παραμένει σταθερός, ο αριθμός των ερασιτεχνών μειώνεται λόγω των όλο και δυσκολότερων συνθηκών παραγωγής. Τέλος, λόγω του μικρού αριθμού των επαγγελματιών μελισσοκόμων, η μελισσοκομία είναι ελάχιστα γνωστή στον γεωργικό τομέα και σπάνια περιλαμβάνεται στις επίσημες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, παρόλο που έχει άμεση σχέση με τις μεθόδους παραγωγής. Η γαλλική παραγωγή μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Γαλλίας, ο αριθμός των μελισσοκόμων της χώρας σήμερα ξεπερνά ελαφρά τους Το 91% από αυτούς είναι οικογενειακοί παραγωγοί, που διαθέτουν από 1 έως 30 κυψέλες. Ποσοστό 5% είναι πολυδύναμοι μελισσοκόμοι ( κυψέλες) και οι υπόλοιποι 4% είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με περισσότερες από 151 κυψέλες. Οι τελευταίοι παράγουν τα 2/3 του γαλλικού μελιού. Τα μέλια που φέρουν σήμανση ποιότητας (AOC / Κόκκινη Ετικέτα) καλύπτουν το 5% της εθνικής παραγωγής. Όπως φαίνεται στην οικονομική έκθεση για τον τομέα μελισσοκομίας της Γαλλίας που διεξήγαγε η εταιρεία PROTEIS ύστερα από αίτημα του ΙTSAP Institut de l Abeille της Γαλλίας, το 2010 η γαλλική παραγωγή ήταν της τάξεως των τόνων μέλι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, η περίοδος 2004/2010 χαρακτηρίζεται από τα τρία ακόλουθα φαινόμενα : α) μείωση κατά 40% του αριθμού των μελισσοκόμων, δηλαδή σε 6 χρόνια μια απώλεια της τάξεως των μελισσοκόμων, δηλαδή κατά μέσο όρο μελισσοκόμων ετησίως. β) μείωση κατά 20% του αριθμού των κυψελών γ) μείωση ύψους 28% της παραγωγής, πιο σημαντική ακόμα κι από τη μείωση των κυψελών και συνώνυμη με τη μείωση της μέσης απόδοσης ανά κυψέλη. Για το έτος 2010, η αξία της τελικής μελισσοκομικής παραγωγής της Γαλλίας ανήλθε σε 134 εκ. Πρόκειται για μια προσέγγιση με την έννοια της γεωργικής λογιστικής του κλάδου, δηλαδή του αθροίσματος των αξιών που εκτιμούνται σε λιανικές τιμές άνευ φόρων από τους μελισσοκόμους, προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από τον τομέα μελισσοκομίας

2 της Γαλλίας. Η κατανομή αυτής της αξίας μεταξύ των διαφόρων μελισσοκομικών προϊόντων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα : Πίνακας 1 : Οικονομική αξία των «προϊόντων και υπηρεσιών» του τομέα μελισσοκομίας της Γαλλίας στο γεωργικό στάδιο 2010 Προϊόν ή υπηρεσία Εκτιμώμενο ποσό σε σε % Μέλι ,2 Γύρη ,3 Πρόπολη ,3 Βασιλικός πολτός ,7 Κερί ,2 Μελισσοκομικά προϊόντα ,7 Μελόπιτα ,1 Μαντολάτο ,4 Διάφορα ,6 Μεταποιημένα προϊόντα ,1 Σμήνη ,1 Βασίλισσες ,8 Κτηνοτροφικά προϊόντα ,9 Γονιμοποίηση ,3 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,0 Πηγή : PROTEIS 2 Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Henri Clément, εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης της Γαλλικής Μελισσοκομίας (UNAF) «σε διάστημα 5 ετών, η παραγωγή μελιού της Γαλλίας μειώθηκε στο μισό, κυρίως λόγω των φυτοφαρμάκων, σε αντίθεση με τις εισαγωγές που τριπλασιάστηκαν» Κατανάλωση Η Γαλλία συγκαταλέγεται στους πιο μεγάλους καταναλωτές μελιού στην Ευρώπη. Η κατά μέσο όρο κατανάλωση μελιού ανέρχεται σε τόνους ετησίως, ήτοι περίπου 600 γρ / έτος / κάτοικο. Κατά συνέπεια, η Γαλλία παρουσιάζει πολύ σημαντικό έλλειμμα δεδομένου του ότι η παραγωγή της αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 50% της κατανάλωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2010, επί τη βάσει ενός υπολογισμού με βάση τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου και της εκτιμώμενης παραγωγής, η γαλλική κατανάλωση μελιού ανήλθε στους τόνους περίπου, ποσότητα σχετικά σταθερή σε σύγκριση με το Πίνακας 2 : Η εμφανής κατανάλωση μελιού της Γαλλίας 2004/2010 Τόνοι Διακύμανση (%) 2004/2010 Εκτιμώμενη παραγωγή Εισαγωγές Εμφανές διαθέσιμο Εξαγωγές Εμφανής κατανάλωση Ποσοστό αυτάρκειας 64% 46% -18 πόντοι Πηγή : pour 2004 Audit GEM et pour 2010 Audit PROTEIS

3 Εξωτερικό εμπόριο Όπως προαναφέρθηκε, η αυτάρκεια της γαλλικής αγοράς είναι της τάξεως του 50%, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία πολύ σημαντικού ελλείμματος. Αυτό εξηγείται από τον συνδυασμό δύο παραγόντων : τη σταθερή κατανάλωση και, κυρίως, την πολύ έντονη μείωση της γαλλικής παραγωγής, η οποία συνδέεται με τη σειρά της με την ταυτόχρονη μείωση των παραγωγικών κυψελών και της απόδοσης ανά κυψέλη. Το έλλειμμα αυτό καλύπτεται με μια ισχυρή αύξηση των εισαγωγών (49% κατά την περίοδο 2004/2010), οι οποίες στοχεύουν όχι απλώς να ικανοποιήσουν το όλο και μεγαλύτερο γαλλικό καταναλωτικό κοινό, αλλά και να ανταποκριθούν και σε μια συνεχώς και πιο κατακερματισμένη ζήτηση για τύπους μελιού που δεν παράγει η Γαλλία ή παράγει σε ανεπαρκείς ποσότητες, όπως για παράδειγμα μέλι από πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρίνι, ευκάλυπτος, θυμάρι, δεντρολίβανο... 3 Εισαγωγές Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του κλάδου, το 2012 οι εισαγωγές ανήλθαν σε τόνους. Όπως φαίνεται ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 62% του όγκου του εισαγόμενου μελιού της Γαλλίας, ενώ το υπόλοιπο 38% προέρχονταν από τρίτες χώρες. Έξι προμηθευτές κάλυπταν περισσότερο από το 70% των γαλλικών εισαγωγών μελιού : η Ισπανία, η Κίνα, η Αργεντινή, η Ουγγαρία και η Γερμανία. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Πίνακας 3 : Γαλλικές εισαγωγές μελιού για το έτος 2012 Χώρα Αξία 2011 Όγκος 2011 Αξία 2012 Όγκος 2012 Σύνολο Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση (26) Ευρωπαϊκή Ένωση (14) Ζώνη Ευρώ Νέα μέλη (12) Αφρική Αμερική Εγγύς και Μέση Ανατολή Ασία Διάφορα Ισπανία Γερμανία Κίνα Ουγγαρία Αργεντινή Ιταλία Ουκρανία

4 Βέλγιο Χιλή Ρουμανία Βουλγαρία Μεξικό Ταϊλάνδη Ηνωμένο Βασίλειο Ελλάδα Νέα Ζηλανδία Βραζιλία Ουρουγουάη Γουατεμάλα Άλλες χώρες Πηγή : Γαλλικά Τελωνεία 4 Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ισπανία, ο βασικός προμηθευτής της Γαλλίας, έχει ως κύριο προμηθευτή μελιού την Κίνα, η οποία με τόνους το 2009 και άνω των τόνων το 2010 έχει γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής της (59% των εισαγόμενων ποσοτήτων το 2010). Η μελέτη των στατιστικών στοιχείων των βασικών χωρών εισαγωγής μελιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Γερμανίας, της Ισπανίας και του Βελγίου, δείχνει ότι οι χώρες αυτές λειτουργούν ως χώρες «κόμβοι», δεδομένου ότι η πλειονότητα των εισαγωγών τους είναι από τρίτες χώρες. Κι ενώ, όπως θα δούμε παρακάτω, η εισαγωγή μελιού από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες εγείρει ερωτήματα και αμφισβητήσεις όσον αφορά στο θέμα της διαφάνειας και της αυθεντικότητας των προϊόντων τους, εντούτοις οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές παρουσιάζουν συνεχή άνοδο κατά τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, η απότομη μείωση των εισαγωγών μεταξύ 2002 και 2005, που οφείλονταν κυρίως στην απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης από την Κίνα μείωση που αντισταθμίστηκε από τις εισαγωγές από τον Αργεντινή δείχνει να ανήκει στο παρελθόν. Από το 2006 η εισαγωγή μελιού από την Κίνα επιτρέπεται εκ νέου και η χώρα αυτή διεκδικεί μια πολύ σημαντική θέση το εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας. Εξαγωγές Τα στοιχεία των εξαγωγών παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, αλλά ξεπερνούν ελάχιστα τους τόνους ετησίως. Οι κυριότερες χώρες προορισμού είναι η Σουηδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Πίνακας 4 : Γαλλικές εξαγωγές μελιού για το έτος 2012 Ζώνη / Χώρα Αξία 2011 Όγκος 2011 Αξία 2012 Όγκος 2012 Σύνολο Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση (26)

5 Ευρωπαϊκή Ένωση (14) Zώνη Ευρώ Nέα μέλη (12) Αφρική Aμερική Εγγύς και Μέση Ανατολή Ασία Διάφορα Σουηδία Γερμανία Ισπανία Ελβετία Βέλγιο Ιταλία ΗΠΑ Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Κίνα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Πολωνία Ολλανδία Σαουδική Αραβία Σιγκαπούρη Ρωσία Ιρλανδία Ταϊλάνδη Χονγκ-Κονγκ Μαλαισία Μαρόκο Ουκρανία Καναδάς Λουξεμβούργο Φινλανδία Ρουμανία Ινδία Δανία Πορτογαλία Ουγγαρία Άλλες χώρες Πηγή : Γαλλικά Τελωνεία 5 Κανάλια εμπορίας μελιού Τμηματοποίηση της αγοράς Η αγορά μελιού μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο κατηγορίες :

6 - Την αγορά χονδρικής πώλησης, ή αγορά του «χύμα», που τροφοδοτείται από τις εταιρείες συσκευασίας, - Την αγορά λιανικής πώλησης ή της ημι-χονδρικής πώλησης, που τροφοδοτείται από τους ίδιους τους μελισσοκόμους και που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής. Στην αγορά αυτή υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις εμπορίας που δημιουργήθηκαν από έναν μελισσοκόμο ή ομάδες μελισσοκόμων, η παραγωγική δυνατότητα των οποίων μπορεί να είναι σημαντική. Σε γενικές γραμμές, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μείωση των «χύμα» γαλλικών μελιών στην αγορά. Η γαλλική μελισσοκομία, και ιδιαίτερα η επαγγελματική, η οποία πλειοψηφούσε στην αγορά του «χύμα», βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. 6 Δίκτυα διανομής Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τις ποσότητες μελιού που διατέθηκαν ανά κύκλωμα, καθώς και το βάρος των εισαγωγών για το καθένα από αυτά. Πίνακας 5 : Πωλήσεις μελιού ανά κύκλωμα και σχετικό ποσοστό εισαγωγών Εθνική Παραγωγή Εισαγωγές Το ήμισυ του μελιού που παράγεται στη Γαλλία διατίθεται στην αγορά μέσω απευθείας πώλησης. Ένας μελισσοκόμος στους δύο προσφεύγει σε αυτήν τη μέθοδο μάρκετινγκ, σε αντίθεση με το σύνολο των αγροτών, όπου η αντιστοιχία είναι ένα προς πέντε. Στις μεσαίες και μεγάλες υπεραγορές, το γαλλικό μέλι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 30% των ποσοτήτων που πωλούνται, δηλαδή ένα πολύ μικρό μέρος. Το γαλλικό μέλι ανταγωνίζεται τα φθηνά εισαγόμενα μέλια. Αντιθέτως, στα κανάλια άμεσης πώλησης και στα εξειδικευμένα καταστήματα, η παρουσία της γαλλικής παραγωγής είναι πολύ έντονη. Όλα τα είδη μελισσοκόμων (επαγγελματίες και μη) είναι παρόντες στις απευθείας πωλήσεις. Η χρήση του μελιού ως συστατικού, τόσο σε παρασκευάσματα διατροφής, όσο και στα καλλυντικά, αυξάνεται : η διέξοδος αυτή αντιπροσωπεύει το 8,6% της αγοράς. Τέλος, στον

7 τομέα εστίασης το μέλι κατέχει δευτερεύουσα θέση (παρασκευή τροφίμων, πρωινό, απογευματινό). Η βιομηχανική χρήση του μελιού Το μέλι χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων : δημητριακά πρωινού, μελόψωμα, μαντολάτα, παιδικές τροφές, προϊόντα υγιεινής, κ.λ.π. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περίπου τόνους μέλι για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Η χρήση αυτή έχει αυξηθεί από το 1995, λόγω του υψηλότερου όγκου παραγωγής σιτηρών και μαντολάτων. Τομέας Εστίασης και Catering H ποσότητα μελιού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία εστίασης (catering και εμπορική εστίαση) ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες τόνους. 7 Πίνακας 6 : Τμήματα αγοράς και εμπορίας μελιού στη Γαλλία Πηγή:GEM-ONIFLOR Πρόβλημα κυκλοφορίας νοθευμένου μελιού στη γαλλική αγορά / Το μέλι ως προϊόν απάτης Λανθασμένη σήμανση, παραπλάνηση όσον αφορά στην προέλευση, προσθήκη σιροπιού ζάχαρης, κ.λ.π, το 10% του μελιού που διατίθεται στη γαλλική αγορά είναι νοθευμένο ή προϊόν απάτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Τεχνικών Ερευνών του Τομέα Μελισσοκομίας της πόλης Moselle (CETAM) του μοναδικού ανεξάρτητου κέντρου ελέγχου μελιού της Γαλλίας, 10% των δειγμάτων που αποστέλλονται κάθε έτος για ανάλυση είναι αμφισβητήσιμα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για πολύ φθηνά προϊόντα που πωλούνται στις υπεραγορές και super-markets. Για τον κ. Henri Clément, εκπρόσωπο της Εθνικής Ένωσης Γαλλικής Μελισσοκομίας (UNAF), κύριος αίτιος της απάτης είναι το μέλι που εισάγεται από την Κίνα, και σε μικρότερο βαθμό από την Ανατολική Ευρώπη, όπως για παράδειγμα το μέλι ακακίας της Ουγγαρίας,

8 Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Πολωνίας, που επανετικετοποιείται «Προέλευση Γαλλία» κατά την είσοδό του στη γαλλική επικράτεια. Πράγματι, με παραγωγή τόνους ετησίως, η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός μελιού στον κόσμο. Η Γερμανία είναι το «κομβικό σημείο» του μελιού. Ορισμένα κινέζικα προϊόντα φτάνουν στο λιμάνι του Αμβούργου, όπου συγκεντρώνεται η εμπορία του μελιού, και ξαναφεύγουν με γαλλικές ή ισπανικές ετικέτες. Για τους ειδικούς, η εξαπάτηση είναι ανιχνεύσιμη χάρη στα ίχνη γύρης στο μέλι, όπως για παράδειγμα η γύρη δέντρων τσαγιού, που πιστοποιεί ότι το μέλι έχει παραχθεί στην Κίνα. Η απάτη όμως δεν αφορά μόνο την προέλευση του μελιού, αλλά και τη σύνθεσή του. Σύμφωνα με τους αναλυτές του CETAM, ορισμένα προϊόντα πωλούνται ως μέλι αλλά στην πραγματικότητα παράγονται με προσθήκη σιροπιού ζάχαρης και συνεπώς αποτελούν προϊόντα παραχάραξης. 8 Η νομοθεσία περιορίζει την ποσότητα σακχάρου στο μέλι, αλλά με βάση την ποσότητα της σακχαρόζης που περιέχεται στο προϊόν, ενώ σήμερα τα περισσότερα σάκχαρα συνθέτονται από την μαλτόζη. Το διάταγμα του 2003 προβλέπει ότι το μέλι που διατίθεται στην αγορά δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο από 5% σακχαρόζη, γλυκόζη ή φρουκτόζη, φυσική ζάχαρη που προέρχεται από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα. Ωστόσο δεν περιορίζει τις ποσότητες βιομηχανικής ζάχαρης, που παράγονται από άμυλο δημητριακών, κυρίως αραβοσίτου. Πρακτικά, το μέλι μπορεί να πωληθεί μεταξύ 1,5 και 10 το κιλό, ανάλογα με το αν είναι μέλι ανθέων ή μέλι, για παράδειγμα, από πορτοκάλι. Για το λόγο αυτό η μετατροπή της προέλευσής του ή η αντικατάσταση μέρους του από ένα μίγμα νερού και ζάχαρης, μπορεί να αποδειχθεί πολύ συμφέρουσα. Ακόμη χειρότερα, για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη μείωση των τιμών, οι κινέζοι παραγωγοί νοθεύουν το προϊόν τους με ουσίες που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν κατά τη διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων, όπως για παράδειγμα με οξείδιο του σιδήρου. Τέλος, οι τεχνικές κατάψυξης / εκ νέου κατάψυξης, που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Ασία, καθώς και η τεχνητή διατροφή των μελισσών, είναι πολύ επιζήμιες για την ποιότητα των ασιατικών μελών. Bιολογική Μελισσοκομία Το βιολογικό μέλι αντιπροσωπεύει το 5% της εθνικής παραγωγής. Τα δεδομένα για τους μελισσοκόμους που εργάζονται στη βιολογική μελισσοκομία της Γαλλίας είναι συνολικά : δεν κάνουν διάκριση μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών μελισσοκόμων. Σύμφωνα με το πρακτορείο AGENCE BIO, το 2011 υπήρχαν στη Γαλλία πιστοποιημένες βιολογικές κυψέλες που ανήκαν σε 414 μελισσοκόμους, με 195 κυψέλες ανά μελισσοκόμο κατά μέσο όρο. Από τους 414 αυτούς μελισσοκόμους, οι 240 ασχολούνται αποκλειστικά με τη μελισσοκομία, έχοντας ο καθένας 250 κυψέλες κατά μέσο όρο.

9 Περισσότερο από το ήμισυ των οργανικών κυψελών εντοπίζονται σε τέσσερις περιοχές : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,PACA και Midi-Pyrenees. Η κύρια μέθοδος πώλησης του οργανικού μελιού είναι οι λαϊκές αγορές, οι εκθέσεις βιολογικών προϊόντων και τα καταστήματα παραγωγών. Πέρα των 120 κυψελών, οι μελισσοκόμοι πωλούν το προϊόν τους ημι-χονδρικά, δηλαδή είτε σε βαζάκι που φέρει το όνομά τους και διατίθεται σε καταστήματα, είτε με το εμπορικό σήμα κάποιας άλλης εταιρείας. Οι μελισσοκόμοι αυτοί ακολουθούν επίσης την πρακτική της άμεσης/απευθείας πώλησης, αλλά καθώς ο στόχος τους είναι να περιορίσουν στο ελάχιστο τον χρόνο παρουσίας τους στην αγορά, οι περισσότεροι από αυτούς περνούν ημι-χονδρική πώληση ύστερα από κάποια χρόνια δραστηριότητας. Οι μεγαλύτεροι βιολογικοί μελισσοκόμοι πωλούν τα προϊόντα τους και χονδρικά, στην μορφή βαρελιών μελιού. 9 Το 1/3 της γαλλικής κατανάλωσης οργανικού μελιού καλύπτεται από μέλι εισαγωγής. Συμπεράσματα Προοπτικές κυπριακών εξαγωγών μελιού στη Γαλλία Από τα πιο πάνω φαίνεται καθαρά ότι η γαλλική αγορά μελιού παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τις προμηθεύτριες χώρες, ευρωπαϊκές ή μη. Η ισχυρή και σταθερή ζήτηση, σε συνδυασμό με τη συνεχώς μικρότερη εγχώρια παραγωγή, αποτελούν αδιαμφισβήτητα σημαντικούς παράγοντες διερεύνησης των προοπτικών εξαγωγής κυπριακού μελιού προς τη Γαλλία. Εντούτοις, ο ανταγωνισμός των ασιατικών μελιών, καθώς και αυτών από τη Νότια Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη, είναι μεγάλος. Και μολονότι μεγάλο μέρος των εισαγόμενων αυτών μελιών αποδεικνύεται πολύ κακής ποιότητας, αυτά εξακολουθούν να διατίθενται με επιτυχία στη γαλλική αγορά, είτε καθαρά, είτε αναμιγμένα με εγχώρια προϊόντα, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών που προβάλλουν σε σχέση με το μέλι που παράγεται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρθηκε ήδη, πρόκειται επί το πλείστον τα φθηνά μέλια των υπεραγορών, υποκατάστατα συνήθως του μελιού, κι όχι για αυθεντικά, φυσικά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, οι υπεύθυνοι οργανισμοί, οι ενώσεις καταναλωτών καθώς και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Γαλλίας, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν το καταναλωτικό κοινό όσον αφορά στην αγορά αυτών των προϊόντων, που αν και δεν είναι απαραίτητα κακά για την υγεία, στερούνται εντούτοις όλων των οργανοληπτικών ιδιοτήτων που αποδίδονται στο «χειροποίητο» μέλι και αποτελούν προϊόντα απάτης. Βέβαια, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, σε συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή οδηγία «Μέλι» όχι αρκετά αυστηρή και απαιτητική όσον αφορά στον προσδιορισμό του μελιού, είναι συνώνυμες με μια πιθανή αποδυνάμωση των στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα του μελιού. Για το λόγο αυτό, μέσα στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή, οι πιο πάνω οργανισμοί πρεσβεύουν για μια μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα των προϊόντων στην ευρεία διανομή, καθώς και μια βελτιωμένη διαχείριση και έλεγχο των πληροφοριών που αναγράφονται στις ετικέτες, ιδιαίτερα όσον αγορά στα μείγματα μελιού (τρίτες χώρες, χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ο καταναλωτής καλείται να προτιμήσει τα μέλια των οποίων η προέλευση αναφέρεται καθαρά (Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ισπανία) κι όχι τα μείγματα μελιών, είτε αυτά είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εκτός αυτής.

10 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευαισθητοποίησης του γαλλικού καταναλωτικού κοινού, και δεδομένης της μεγάλης ζήτησης μελιού στη γαλλική αγορά, θεωρείται ότι η προώθηση του κυπριακού μελιού, θα μπορούσε να μεθοδευτεί στη γαλλική αγορά, προς τους γάλλους αγοραστές και καταστημάτων τροφίμων μέσω π.χ. συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις, γευστολογικές δοκιμές, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εμπορικές επαφές κ.λ.π. Πηγές MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, Dossier : Plan de développement durable de l Apiculture. Les chiffres Clés de l Apiculture, δημοσιεύθηκε 08/02/ FRANCEAGRIMER ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L AGRICULTURE ET DE LA MER, Apiculture, La filière en Bref, le Marché FRANCEAGRIMER ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L AGRICULTURE ET DE LA MER, Audit Economique de la Filière Apicole Française, Les Synthèse de FranceAgrimer, Edition AGRESTE PRIMEUR, Une activité apicole de plus en plus professionnelle, Recensement Agricole 2010, Numéro 282 Mars ADAPIC (Association du développement de l Apiculture du Centre), Diagnostic de la Filière Miel et Produits de la Ruche en Région Centre, Έρευνα, δημοσίευση 07/04/2008 CONSOGLOBE, Consommation de miel : attention aux pièges APICULTURE BIO, Δελτίο Βιολογικής Γεωργίας στην Rhône-Alpes, έκδοση 2013, Πηγή Αgence BIO - Εθνικά Στοιχεία LIBERATION, Les fraudeurs font du miel au dos des apiculteurs, δημοσίευση 19/05/2013 LE FIGARO.fr, Αlimentation : 10% du miel commercialisé en France est frauduleux, Άρθρο, δημοσίευση 18/05/2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΛΕΚΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αγορά γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Top MeliBee Ενδεικτικό Business Plan Φεβρουάριος 2014

Top MeliBee Ενδεικτικό Business Plan Φεβρουάριος 2014 Top MeliBee Ενδεικτικό Business Plan Φεβρουάριος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Business Summary 3. Η επιχειρηματική ιδέα 4. Σύντομη περιγραφή της Εταιρείας 5. Το όραμα της εταιρείας 6. Η Μελισσοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και οι προοπτικές της για την Ελλάδα Τελική Εργασία Επιβλέπουσα: Κλ. Σπύρου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στατιστικά στοιχεία Γεωγραφική κατανομή ελαιολάδου... 7 2.1 Παραγωγική δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Αγορά των Ενεργειακών Προϊόντων,Ιστορική Αναδρομή,Σημερινή Πραγματικότητα και Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα