Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα"

Transcript

1 Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης - ΣΜΕ (futures) Δικαιώματα Προαίρεσης (options) Άλλα είδη παραγώγων Κατηγοριοποίηση επενδυτών 2

3 Εισαγωγικοί Ορισμοί Παράγωγα: Χρεόγραφα των οποίων η τιμή εξαρτάται από την τιμή άλλων βασικότερων υποκείμενων αξιών (τιμές άλλων χρεογράφων, συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρηματιστηριακούς δείκτες, τιμές προϊόντων, κτλ) Αγορές παραγώγων: χρηματιστηριακή εξω-χρηματιστηριακή (over-the-counter, ΟΤC) 3

4 Τρέχουσες & Προθεσμιακές Συναλλαγές Συναλλαγή στη τρέχουσα αγορά (spot transaction) Προθεσμιακή συναλλαγή (forward transaction) Συμφωνία Άμεσα (on the spot) Άμεσα (on the spot) Διακανονισμός (παράδοση πληρωμή) Άμεσα (on the spot) Σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον 4

5 Τρέχουσες & Προθεσμιακές Συναλλαγές 5

6 Forwards, Futures, Options ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (forward & futures markets) ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (spot markets) Προθεσμιακές συναλλαγές άνευ όρων Προθεσμιακές συναλλαγές με όρους ΣΜΕ (futures) Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards) Χρηματιστηριακά ικαιώματα Προαίρεσης (exchange traded options) Εξω-χρηματιστηριακά ικαιώματα Προαίρεσης (OTC options) 6

7 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) Συμφωνία αγοράς (πώλησης) υποκείμενης αξίας (προϊόντος, πρώτης ύλης, μετοχής, ομολόγου, κτλ.) σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον και σε συγκεκριμένη τιμή Ο αντισυμβαλλόμενος που συμφωνεί να αγοράσει την υποκείμενη αξία λέμε ότι παίρνει «θετική θέση» ή θέση αγοραστή (long position) Ο αντισυμβαλλόμενος που συμφωνεί να πουλήσει την υποκείμενη αξία λέμε ότι παίρνει «αρνητική θέση», ή θέση πωλητή (short position) Η προκαθορισμένη τιμή ονομάζεται τιμή παράδοσης (delivery price) 7

8 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) Την χρονική στιγμή που συνάπτεται το προθεσμιακό συμβόλαιο η αξία του και για τα δύο μέρη είναι μηδέν - δεν κοστίζει τίποτε να πάρει κανείς θέση αγοραστή (long position) ή θέση πωλητή (short position) Ο διακανονισμός γίνεται με την ωρίμανση (λήξη) του προθεσμιακού συμβολαίου και περιλαμβάνει: Θέση πωλητή : παράδοση της υποκείμενης αξίας Θέση αγοραστή : πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος 8

9 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) Αργότερα το προθεσμιακό συμβόλαιο μπορεί να έχει θετική ή αρνητική αξία Βασική μεταβλητή για τον καθορισμό της αξίας του συμβολαίου είναι η τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αξίας Π.χ. εάν αμέσως μετά την σύναψη του προθεσμιακού συμβολαίου η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί απότομα τότε η αξία της θέσης αγοραστή είναι θετική ενώ η αξία της θέσης πωλητή είναι αρνητική 9

10 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (FORWARD PRICE) ενός προθεσμιακού συμβολαίου είναι η τιμή παράδοσης (delivery price) για την οποία η αξία του θα ήταν μηδέν Η προθεσμιακή τιμή και η τιμή παράδοσης είναι ίδιες την στιγμή του συνάπτεται το προθεσμιακό συμβόλαιο Η τιμή παράδοσης δεν αλλάζει ενώ αντιθέτως η προθεσμιακή τιμή μεταβάλλεται συνεχώς 10

11 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) 11

12 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) ETE ETE0712-P

13 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) Spot & Forward GBP/USD (11/9/91) Spot 1, day forward 1, day forward 1, day forward 1,

14 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forwards) ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ K : τιμή παράδοσης ST : τρέχουσα τιμή (spot) στη λήξη του συμβολαίου ΠΛΗΡΩΜΕΣ (PAY OFFS) για μία μονάδα υποκείμενης αξίας Long : ST -K Short : K - ST 14

15 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Συμφωνία αγοράς (πώλησης) της υποκείμενης αξίας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον και σε συγκεκριμένη τιμή Οι αγοραπωλησίες γίνονται στο χρηματιστήριο Το χρηματιστήριο τυποποιεί τα συμβόλαια και παρέχει τον μηχανισμό που εγγυάται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι θα τηρήσουν τους όρους του ΣΜΕ Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια: Chicago Board of Trade (CBT) Chicago Mercantile Exchange (CME) Στην Ελλάδα Αγορά Παραγώγων του ΧΑ 15

16 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Γενικά διαπραγματεύονται προϊόντα αλλά και χρηματοοικονομικά μέσα (όχι προϊόντα στο ΧΑ) Προϊόντα : ζωντανά ζώα, ζάχαρη, ξύλο, χαλκός, αλουμίνιο, χρυσός, ψευδάργυρος κτλ Οι αναφορές στα συμβόλαια γίνονται με βάση τον μήνα παράδοσης, π.χ. ΣΜΕ Ιουλίου Πχ. ΣΜΕ στη μετοχή ΑΒΓ, με παράδοση Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και μέγεθος 100 μετοχές. Συνήθως για τα προϊόντα δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης 16

17 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Για τα προϊόντα το χρηματιστήριο καθορίζει : τη χρονική περίοδο μέσα στο μήνα που θα γίνει η παράδοση (ο πωλητής έχει δικαίωμα επιλογής για το πότε ακριβώς θα γίνει η παράδοση) την ποσότητα που θα παραδοθεί πως θα αναγράφονται οι τιμές την ποιότητα του προϊόντος την τοποθεσία παράδοσης 17

18 ΣΜΕ διαγράμματα πληρωμών στη λήξη 18

19 Δικαιώματα Προαίρεσης (options) Τα πρώτα συμβόλαια το 1973, έκτοτε τεράστια ανάπτυξη ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ: μετοχές, χρηματιστηριακοί δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρεόγραφα, εμπορεύματα, futures, κτλ. ΕΙΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ call option (δικαίωμα αγοράς): ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να αγοράσει την υποκείμενη αξία μέχρι μία (σε) καθορισμένη ημερομηνία σε συγκεκριμένη τιμή put option (δικαίωμα πώλησης): ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να πουλήσει την υποκείμενη αξία μέχρι μία (σε) καθορισμένη ημερομηνία σε συγκεκριμένη τιμή 19

20 Δικαιώματα Προαίρεσης χαρακτηριστικά Τύποι: Αμερικανικός: άσκηση μέχρι την λήξη Ευρωπαϊκός: άσκηση στη λήξη Τιμή άσκησης (exercise - strike price) Ημερομηνία λήξης (expiration date, exercise date, maturity) Τιμή δικαιώματος ή ασφάλιστρο (option premium) Βήμα τιμής (tick size) 20

21 Δικαιώματα Προαίρεσης Τιμές 29 Μαΐου, Τιμή μετοχής 20,83 Τιμή Άσκ. ΙΟΥΝ Call ΙΟΥΛ Call ΟΚΤ Call ΙΟΥΝ Put ΙΟΥΛ Put ΟΚΤ Put 20,00 1,25 1,60 2,40 0,45 0,85 1,50 22,50 0,20 0,45 1,15 1,85 2,20 2,85 21

22 Δικαιώματα Προαίρεσης διαφορά από forwards, futures Ο κάτοχος ενός δικαιώματος προαίρεσης έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει την υποκείμενη αξία σε συγκεκριμένη τιμή, δεν είναι όμως υποχρεωμένος να το κάνει Ο κάτοχος του δικαιώματος το έχει αγοράσει καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο (premium) Το premium αποτελεί το αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των επενδυτών Το premium συμβολίζεται με: C - call option Αμερικανικού τύπου, c - Ευρωπαϊκού τύπου, P -put option Αμερικανικού τύπου, p - Ευρωπαϊκού τύπου) 22

23 Δικαιώματα Προαίρεσης επενδυτικές θέσεις Επενδυτική θέση Long Short Call Δικαίωμα αγοράς call holder (κάτοχος) call writer (πωλητής) Put Δικαίωμα πώλησης put holder (κάτοχος) put writer (πωλητής) 23

24 Δικαιώματα Προαίρεσης διαγράμματα πληρωμών στη λήξη Κέρδος Κέρδος X + c X + c X +c -c S T X S T Ζημία Ζημία (a) long call (b) short call Κέρδος Κέρδος X - p X - p X +p -p S T -Ζημία X S T Ζημία (c) long put (d) short put 24

25 Άλλα Είδη Παραγώγων INTEREST RATE CAPS προστασία για δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου επιτόκιο δανείου > cap rate, ο πωλητής του IRC πληρώνει τη διαφορά ανάμεσα στο cap rate και το επιτόκιο δανείου ICONS (Bankers Trust, 1985) ομόλογα μεταβλητής απόδοσης ανάλογα με κάποια συναλλαγματική ισοτιμία (Χ1>Χ2) ER>X1 ονομαστική αξία ER<X2 τίποτε X2<ER<X1 μέρος της ονομαστικής RANGE FORWARD CONTRACTS όπως το forward αλλά με εύρος τιμών spot<x2: τιμή παράδοσης, spot>x1:x1, X2<spot<X1: spot 25

26 Κατηγορίες Επενδυτών ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ (HEDGERS) αντικειμενικός στόχος: εξάλειψη του κινδύνου ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ (SPECULATORS) αντικειμενικός στόχος: στοιχηματίζουν στην εξέλιξη της υποκείμενης μεταβλητής - δυνητικά μεγάλα κέρδη όπως και ζημίες ΑΡΜΠΙΤΡΑΖΕΡ (ARBITRAGEURS) αντικειμενικός στόχος: κέρδος χωρίς ρίσκο 26

27 Αντιστάθμιση με ΣΜΕ Υποθέστε ότι είναι Ιούλιος και μία εταιρία στην Ε.Ε. θα πρέπει να πληρώσει 1 εκ. τον Σεπτέμβριο για είδη που αγόρασε από Βρετανό προμηθευτή. Ποιος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει; Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία: 1,6920 Τιμή ΣΜΕ στη GΒP λήξης Σεπτεμβρίου: 1,6850 Μέγεθος ενός συμβολαίου: GBP 27

28 Αντιστάθμιση με ΣΜΕ (συνέχεια) Η εταιρεία μπορεί να αντισταθμίσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο αγοράζοντας ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου συνολικής ονομαστικής αξίας 1 εκ. GBP Συνολικά χρειάζονται 16 συμβόλαια Αγνοώντας προμήθειες και κόστη συναλλαγών, η τιμή που θα πρέπει να πληρωθεί «κλείδωσε» σε

29 Αντιστάθμιση με ΣΜΕ (συνέχεια) Πιθανά αποτελέσματα τον Σεπτέμβριο: Συναλλαγματική ισοτιμία Το 1 εκ. GBP που πρέπει να πληρώσει θα κοστίσει αντί για Συναλλαγματική ισοτιμία Το 1 εκ. GBP που πρέπει να πληρώσει θα κοστίσει αντί για ! Το κίνητρο εδώ δεν είναι η κερδοσκοπία αλλά το «κλείδωμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας! 29

30 Αντιστάθμιση με Δικαιώματα Προαίρεσης Επενδυτής έχει στη κατοχή του 1,000 μετοχές ΑΒΓ με τρέχουσα αποτίμηση 28 ανά μετοχή Το κόστος ενός δικαιώματος πώλησης στην ΑΒΓ με τιμή άσκησης 27,50 και λήξη σε δύο μήνες είναι 1 Κάθε συμβόλαιο έχει μέγεθος 100 μετοχές Η τιμή του συμβολαίου δίνεται ανά μετοχή Ο επενδυτής αποφασίζει να κάνει αντιστάθμιση αγοράζοντας 10 συμβόλαια (protective put) Συνολικό κόστος της στρατηγικής : 10 συμβόλαια x 100 μετοχές x 1 =

31 Αντιστάθμιση με Δικαιώματα Προαίρεσης (συνέχεια) Πότε θα ασκήσει το δικαίωμα ο επενδυτής; Τι θα συμβεί εάν λήξει το δικαίωμα; 31

32 Κερδοσκοπία με ΣΜΕ Έστω κερδοσκόπος στην Ε.Ε. ο οποίος τον Φεβρουάριο εκτιμά ότι η GBP θα ενισχυθεί έναντι του EUR μέσα στους επόμενους 2 μήνες Είναι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσει κεφάλαιο ισοδύναμο με GBP Εναλλακτικές στρατηγικές: 1. Αγορά GBP, ελπίζοντας ότι μπορούν να πουληθούν αργότερα με κέρδος οι Στερλίνες που θα αγοραστούν θα κατατεθούν σε ένα λογαριασμό συναλλάγματος 2. Θέση αγοραστή σε ΣΜΕ Απριλίου στην Στερλίνα 32

33 Κερδοσκοπία με ΣΜΕ (συνέχεια) Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία: 1,6470 Προθεσμιακή τιμή Απριλίου: 1,6410 Κόστος εναλλακτικών στρατηγικών: 1. Αγορά GBP x 1,6470 = Θέση αγοραστή σε ΣΜΕ Απριλίου x 1,6410 =

34 Κερδοσκοπία με ΣΜΕ (συνέχεια) Πιθανά αποτελέσματα μετά από 2 μήνες: Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1,7000 Στρατηγική: αγορά GBP Κέρδος: (1,7000 1,6470) x = Στρατηγική : θέση αγοραστή σε ΣΜΕ Απριλίου Κέρδος: (1,7000 1,6410) x = Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1,6000 Στρατηγική : αγορά GBP Ζημία: (1,6470 1,6000) x = Στρατηγική : θέση αγοραστή σε ΣΜΕ Απριλίου Ζημία : (1,6410 1,6000) x =

35 Κερδοσκοπία με ΣΜΕ (συνέχεια) Αγορά GBP Απαιτεί αρχική καταβολή Θέση αγοραστή σε ΣΜΕ Απριλίου Απαιτεί αρχική κατάθεση ενός μικρού ποσοστού της ονομαστικής αξίας των στον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης Για 6% αρχικό περιθώριο, απαιτούνται Εάν ο κερδοσκόπος καταθέσει ως αρχικό περιθώριο, τότε η ονομαστική αξία της θέσης θα είναι περισσότερο από 6,7 εκ! (πάνω από 16 φορές η αρχική) Εάν η συναλλαγματική ισοτιμία φθάσει στο 1,700 το κέρδος δεν είναι αλλά πάνω από ! Τι συμβαίνει όμως με τις απώλειες;;; 35

36 Κερδοσκοπία με Δικαιώματα Προαίρεσης Υποθέστε ότι είναι Σεπτέμβριος Κερδοσκόπος με διαθέσιμο κεφάλαιο εκτιμά ότι η τιμή της μετοχής ΔΕΖ θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 2 μήνες Η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 78 και η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς της ΔΕΖ με λήξη σε 2 μήνες και τιμή άσκησης 80 είναι 3 Ποιες είναι οι εναλλακτικές στρατηγικές; 36

37 Κερδοσκοπία με Δικαιώματα Προαίρεσης (συνέχεια) Εναλλακτικές στρατηγικές: Αγορά 100 μετοχών ΔΕΖ Κόστος: 100 x 78 = Αγορά του δικαιώματος αγοράς της ΔΕΖ τον Δεκέμβριο Με ο κερδοσκόπος μπορεί να αγοράσει: / 3 = δικαιώματα = 26 συμβόλαια (2.600 / 100) Κόστος:

38 Κερδοσκοπία με Δικαιώματα Προαίρεσης (συνέχεια) Πιθανά αποτελέσματα: Η μετοχή της ΔΕΖ είναι 90 τον Δεκέμβριο Στρατηγική: Αγορά 100 μετοχών ΔΕΖ Κέρδος: ( 90-78) x 100 = Στρατηγική : Αγορά δικαιωμάτων αγοράς ΔΕΖ με λήξη Δεκεμβρίου Κέρδος : ( 90-80) x = = (x15) Η μετοχή της ΔΕΖ είναι 70 τον Δεκέμβριο Στρατηγική : Αγορά 100 μετοχών ΔΕΖ Ζημία: ( 78-70) x 100 = 800 Στρατηγική : Αγορά δικαιωμάτων αγοράς ΔΕΖ με λήξη Δεκεμβρίου Ζημία : έως

39 Παράδειγμα Αρμπιτράζ Η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής είναι 100 στο Λονδίνο και $172 στη Νέα Υόρκη Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1,7500 Ποια είναι η ευκαιρία αρμπιτράζ που παρουσιάζεται; 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς.

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς. P Pac - Man degense Τακτική που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εξαγορά μιας εταιρειάς από άλλη και η οποία συνίσταται στην προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της επιτιθέμενης εταιρείας. Paper Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ακάλυπτη πώληση (Short selling)

Ακάλυπτη πώληση (Short selling) O παρών οδηγός καταρτίστηκε προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση των εντύπων που αφορούν σε επενδύσεις και να αποσαφηνίσει κάποιους από τους πιο συνηθισμένους όρους. Εστιάζει περισσότερο στη σαφήνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα