ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,73 5,856 5,841 EUROBANK ERGASIAS A.E ,11 3,256 3,248 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,91 11,339 11,310 HSBC BANK PLC 926,67 0,001 0,001 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,42 20,452 20,400 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,20 0,035 0,035 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD , ,20 0,035 0,035 ΣΥΝΟΛO I ,62 20,487 20,436 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % Ο.Ε.. 5ΕΤΕΣ 17/04/ /04/2019 BLOOMBERG B , , ,00 0,192 0,191 3,37500 % HELLENIC REPUBLIC 17/07/ /07/2017 BLOOMBERG B , , ,00 13,900 13, % NATIONAL BANK OF GREECE 07/10/ /10/2016 BLOOMBERG B , , ,00 8,330 8,309 ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 5,00000 % PIRAEUS BANK SA 27/03/ /03/2017 BLOOMBERG CCC , , ,00 7,588 7, ,00 30,010 29, % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B ,0000 0, ,90 0,047 0,047 WARRANT ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON ,90 0,047 0,047 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,90 30,057 29,981 ΣΥΝΟΛO I ,90 30,057 29,981 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 30,057 29,981 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % HELLENIC T-BILL 12/12/ /06/2015 BLOOMBERG B 5.000, , ,00 0,796 0,794 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 10/10/ /04/2015 BLOOMBERG B , , ,00 1,597 1,593 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 05/09/ /03/2015 BLOOMBERG B 9.000, , ,00 1,438 1,434 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ZERO COUPON ,00 3,831 3,822 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 3,831 3,822 ΣΥΝΟΛO I ,00 3,831 3,822 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,831 3,822 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,52 54,376 54,238 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % DEPFA BANK PLC 13/10/ /04/2016 /FRN ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ BBB , , ,00 5,154 5,141 RANGE ACCRUAL - ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ 3ΜΗΝΟΥ EURIBOR / CALL DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ % DEUTSCHE BANK AG 20/09/ /09/2016 /FRN BLOOMBERG BBB , , ,00 2,571 2,564 LOWER TIER 2 / CALL FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 7,725 7, % ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/06/ /06/2017 BLOOMBERG CCC , , ,00 0,416 0, % ERB HELLAS PLC 26/06/ /06/2018 BLOOMBERG CCC , , ,00 1,197 1, % NBG FINANCE PLC 30/04/ /04/2019 BLOOMBERG CCC , , ,50 1,480 1, % HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/ /05/2017 BLOOMBERG N/A , , ,52 9,321 9,298 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,87500 % OTE PLC 07/02/ /02/2018 BLOOMBERG BB , , ,00 4,564 4,552 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % PPC FINANC PLC 08/05/ /05/2017 BLOOMBERG B , , ,00 4,598 4,586 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 19/12/ /01/2017 BLOOMBERG BB , , ,00 2,228 2, ,02 23,805 23,744 0,58100 % ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/ /02/2021 /FRN ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ CCC , , ,00 9,020 8,998 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR % MORGAN STANLEY 16/01/ /01/2017 /FRN BLOOMBERG BBB , , ,00 1,610 1,606 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 10,630 10,603 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,02 42,160 42, % ING BANK NV 26/06/ /07/2017 /FRN BLOOMBERG BBB 5.000, , , ,45 0,659 0,657 LOWER TIER 2 / CALL EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ , ,45 0,659 0,657 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD , ,45 0,659 0,657 ΣΥΝΟΛO II ,47 42,819 42,710 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 42,819 42,710 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,47 42,819 42,710 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. OPTIONS EUROPEAN CALL OPTION ON EUROSTOXX50 AUG 17 / , , ,41 1,156 1,153 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ CALL OPTIONS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 1,156 1,153 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,41 1,156 1,153 ΣΥΝΟΛO IV ,41 1,156 1,153 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 1,156 1,153 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 1,156 1,153

3 ΣΥΝΟΛΟ ,40 98,350 98,101 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,43 0,644 0,643 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,53 1,260 1,256 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,36 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,65-0,182 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,10-0,068 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,18-0,005 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,93-0,254 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,43 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ II. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 2. OPTIONS EUROPEAN CALL OPTION ON EUROSTOXX50 AUG 17 / , , ,41 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΟΛΟ EUR ,41 ΣΥΝΟΛΟ II ,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,41 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες ,43 * Χρεώστες ,43 Χρεόγραφα ,37 * Οµολογίες / Μέσα Χρηµαταγοράς ,81 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,44 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα ,41 * ιαφορές αποτίµησης παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων ,24 * Options ,65 Χρηµατικά ιαθέσιµα ,62 * Χρηµατικά διαθέσιµα ,21 * ιαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων 1.453,41 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,53 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,36 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Ι. Απαιτήσεις από Αµφοτεροβαρείς Συµβάσεις ,65 * Απαιτήσεις από Options ,65 ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,65 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,93 * Πιστωτές ,65 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,10 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.813,18 Κεφάλαιο ,70 * Κεφάλαιο ,31 * Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα ,39 ιαφορές Αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,36 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Ι. Υποχρεώσεις από Αµφοτεροβαρείς συµβάσεις ,65 * Υποχρεώσεις από Options ,65 ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,65 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000) Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,65 Σύνολο ,65 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,68 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,05 Ζηµιές απο πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,40 Σύνολο ,23 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -104,67 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 137,12 Σύνολο 32,45 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙV) ,33 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,35 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,09 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,65 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα ,35 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 0,50 Σύνολο ,94 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,39 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Κέρδη Χρήσης Μεταφορά κερδών χρήσης στο Κεφάλαιο ,39. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,55 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2014 έως 31/12/ , ,10 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2014 έως 31/12/ , ,34 Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,39 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,70 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 31/12/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,81 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,37 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση)-[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,44 Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 31/12/ [Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα] ,65 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ [Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα] ,41 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση)-[Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα] ,24 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) - [Σύνολο] ,68

4 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/ ,43 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,868 Καθαρή τιµή µεριδίου την 31/12/2014 9,2456 Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε % Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν 1.453,41 0,002 Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 30,057 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,90 30,057 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,831 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 3,831 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,47 41,209 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,47 27,034 (γ). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης ,00 14,175 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,41 1,156 (β). Παράγωγα Χρηµατοιοκονοµικά Προιόντα µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµή που δόθηκε από τον Lead Manager ,41 1,156 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 1,610 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 1,610 Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 31/12/ /12/2013 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,15 49,761 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,15 49,761 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00-71,014 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,00-71,014 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,98-36,141 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,98-29,650 (γ). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης , ,00-45,696 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,52-32,356 (β). Παράγωγα Χρηµατοιοκονοµικά Προιόντα µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµή που δόθηκε από τον Lead Manager , ,52-32,356 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00-83,152 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,00-78,436 (γ). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης. 0, ,00-100,000 Ι. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2014 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,43 Καθαρή τιµή µεριδίου 8,5198 9,4273 9,2456 Κ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 Τυπική Απόκλιση: 0,30 % ΚΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 31/12/2014 που επιµετρήθηκαν σε έυλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,37 80,311 ηµοσιευµένες Τιµές - Επικεφαλής Έκδοσης(Lead Manager) ,41 1,484 Τεχνικές Επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιµες τιµές ,00 6,620 Τεχνικές επιµέτρησης µε χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς ,00 11,585 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 31/12/ ,78 100,000 β. Στοιχεία σχετικά µε την Τεχνική επιµέτρηση: ISIN : Περιγραφή : XS DEPFA BANK PLC 13/10/ /04/2016 /FRN i. Τεχνική επιμέτρησης : Προεξόφληση ταμειακών ροών. ii. Δεδομένα/εισροές : Παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά CDS Spread της Depfa Bank PLC 2Υ Senior. iii. Μεθοδολογία/Τρόπος Υπολογισμού Προσέγγιση : το Addditional Risk Premium ισούται με το CDS Spread ομολόγου της Depfa Bank PLC παρόμοιας λήξης. iv. Σενάρια Ανάλυσης ευαισθησίας Μεταβολή στο CDS Spread -10,00% -5,00% -1,00% 0,00% 1,00% 5,00% 10,00% Τιμή 101,69 101,56 101,45 101,42 101,40 101,29 101,16 Σηµείωση: Εξαιτίας δικαιώµατος ανάκλησης από τον εκδότη στην ονοµαστική αξία, το µέγιστο όριο αποτίµησης περιορίζεται αντιστοίχως στο 100. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2014 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. iv. Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων προς υπερκάλυψη του αρχικού ενεργητικού του σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, µέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγµατοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Ειδικότερα, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει, στη λήξη των δέκα ετών από την ηµεροµηνία έναρξής του, στην επίτευξη απόδοσης που θα συναρτάται σε ποσοστό 100% µε τη θετική σωρευτική µεταβολή του είκτη DJEurostoxx 50 - εφόσον υπάρξει - κατά την ίδια περίοδο. Σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής του είκτη στη λήξη της ανωτέρω περιόδου, επιδιώκεται η επίτευξη τιµής µεριδίου ίσης τουλάχιστον µε την αρχική του τιµή. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το Αµοιβαίο Κεφάλαιο: επενδύει σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που προβλέπονται στο Ν. 4099/2012, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού του αναφορικά µε την επένδυση σε οµολογίες, επενδύει σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο οµολογιακών τίτλων που έχουν εκδοθεί είτε µε την εγγύηση κρατών της Ευρωζώνης ή και άλλων κρατών ή έχουν εκδοθεί από δηµόσιους οργανισµούς, υπερεθνικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις, διαπραγµατεύσιµων στην Ελλάδα καθώς και σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές Συνάπτει συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης στον είκτη DJEurostoxx 50 µε αναγνωρισµένους επενδυτικούς οίκους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές και οι οποίοι ενεργούν ως Αντισυµβαλλόµενοι. Σκοπός των συγκεκριµένων συµβολαίων είναι η αποτελεσµατική διαχείριση και η επίτευξη, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, της επιδιωκόµενης απόδοσης προς όφελος των µεριδιούχων Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίµηση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 31/12/2014 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων).

6 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίµηση των Ο.Ε.. καθώς και του παραστατικού τίτλου δικαιωµάτων κτήσης (warrant) συνδεδεµένου µε το Ελληνικό ΑΕΠ, έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 31/12/2014 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων). ii. Η οµολογία NATIONAL BANK OF GREECE λήξης 07/10/2016 και επιτοκίου % αποτιµήθηκε µε βάση τη δηµοσιευµένη από τα χρηµατιστήριο τιµή κλεισίµατος της 31/12/2014. iii. Οι οµολογίες εξωτερικού, εκτός των παρακάτω οµολογιών, αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 31/12/2014. iv. Η οµολογία TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC λήξης 19/01/2017, επιτοκίου %, αποτιµήθηκε µε βάση τη δηµοσιευµένη από τα χρηµατιστήριο τιµή κλεισίµατος της 31/12/2014. v. Για τις οµολογίες : DEPFA BANK PLC λήξης 13/04/2016, επιτοκίου 3,50000% Επειδή δεν υπήρχε τιµή σε ενεργή αγορά χρησιµοποιήθηκε τεχνική επιµέτρησης της τιµής. Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική επιµέτρησης της τιµής παρέχονται στις «Γνωστοποιήσεις της 31/12/2014» - Ενότητα Ι του παρόντος. ALPHA CREDIT GROUP PLC λήξης 21/02/2021, επιτοκίου 0,58100% Επειδή δεν υπήρχε τιµή σε ενεργή αγορά και µε δεδοµένο ότι ο επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) δεν παρείχε τιµή, ως εύλογη τιµή κλεισίµατος χρησιµοποιήθηκε η τελευταία τιµή συναλλαγής της 12/12/2014. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των οµολογιών καθώς και οι δουλευµένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 31/12/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2013 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/645/ Ε.Κ.) Η χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισµούς βάσει της απόφασης 3/645/ Ε.Κ.. Η αποτίµηση των ανοικτών θέσεων των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων, που δεν διαπραγµατεύονται σε Οργανωµένη Αγορά Εξωτερικού, έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 30/12/2014 που λήφθηκε από τη BNP PARIBAS. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που δεν διαπραγµατεύονται σε Οργανωµένη Αγορά Εξωτερικού, ήταν ζηµιά ευρώ ,40.

7 Το αποτιµησιακό αποτέλεσµα από την κτήση των µη εισηγµένων Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εξωτερικού ήταν ζηµιά ευρώ ,24. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ Στο πλαίσιο της Απόφασης 3/645/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιµοποιεί τη µέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται αποτιµώντας τυχόν θέσεις σε τυποποιηµένα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναµης θέσης στο υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις. 5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηµατικών διαθεσίµων και των µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014 ως εξής : Ευρώ 1,21410 USD. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου οµίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (άρθρα Ν. 4099/2012). Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2014: OΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ : 15,70% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 9,81% ιαθέσιµα-καταθέσεις 5,89% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 18,93% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 7,59% ιαθέσιµα-καταθέσεις 11,34% ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9,32% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 9,32% OΜΙΛΟΣ ALPHA BANK AE: 9,44% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 9,44%

8 Αθήνα, 29 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ». Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.

10 Αθήνα, 29 Απριλίου 2015 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014

Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ 31/12/2013 CPB

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα