ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK Αθήνα ΤΗΛ.: FAX: ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤHN ΕΡΓΑΣΙA 5 Εκπόνηση Μελέτης για την Καινοτομία στις Μικρές Επιχειρήσεις ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το παρόν παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Εκπόνηση Μελέτης για την Καινοτομία στις Μικρές Επιχειρήσεις» της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις»

2 Παραδοτέο προς την Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ» Στα πλαίσια του Έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ THN ΕΡΓΑΣΙA 5 Αθήνα, Απρίλιος 2013

3 Στοιχεία Επικοινωνίας και Διεύθυνση του Αναδόχου Επωνυμία του Ανάδοχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) Νομική μορφή: ΝΠΔΔ Έτος ιδρύσεως: 1983 Α.Φ.Μ.: Διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46, , ΑΘΗΝΑ Ομάδα Έργου: Ειρήνη Βουδούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Λέκτορας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Senior Lecturer, Norwich Business School, University of East Anglia, UK Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ. Ιωάννης Κατσίκης, Διδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πατησιών 76, 10434, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX:

4

5 Σύνοψη Το κείμενο αυτό αποτελεί το τρίτο παραδοτέο στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για την Καινοτομία στις Μικρές Επιχειρήσεις» που προκηρύχθηκε από τo Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Αντικείμενο του τρίτου αυτού παραδοτέου είναι να αποτελέσει τη θεωρητική βάση και να προσδιορίσει το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη καθώς και το σχέδιο δράσης για την ίδρυση και λειτουργεία του Γραφείου Υποστήριξης Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ. Το παραδοτέο αυτό αναπτύσσεται σύμφωνα με την Εργασία 5 όπως αυτή διατυπώνονται στη με αριθμό διακήρυξης 05/2012 προκήρυξη του Έργου. Το παρόν τεύχος συγκροτείται από έξι διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της έρευνας πεδίου. Πιο αναλυτικά, σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η ερευνητική μεθοδολογία και αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας πεδίου (Qualitative Field Research) και της ποσοτικής έρευνας. (Quantitative Research). Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της αρχικής (διερευνητικής) ποιοτικής έρευνας. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα από τις εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις (Focus Groups). Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Στην Πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της τελικής (επιβεβαιωτικής) ποιοτικής έρευνας. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με την έκτη ενότητα η οποία είναι αφιερωμένη σε συμπεράσματα και συζήτηση όπου συνοψίζονται τα ευρύματα της μελέτης που έλαβε χώρα στα πλαίσια αυτού του παραδοτέου.

6 Abstract The current text is the third deliverable submitted in the frames of the project titled as Study for the Innovation in the Small Firms funded by the Institute for Small Firms, General Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants Association (IME / GSEVEE). The purpose of this third deliverable is to provide the theoretical basis and define the framework within which we shall develop the empirical study and the action plan for the establishment and function of the Office of Innovation Support at IME GSEEVE. The deliverable is developed under Tasks 5 to 6 as descripted in the Declaration No. 05/2012 Notice of the Project. This issue consists of six distinct sections. The first section discusses the design and methodology of the field study. More specifically, in this section describes the research methodology and analyzes the characteristics of the qualitative field research and the quantitative research. The second section presents and analyzes the results of the initial (exploratory) qualitative research. The third section presents and analyzes the results of the focus groups. The fourth section presents and analyzes the results of quantitative research. The fifth section presents and analyzes the results of the final (confirmatory) qualitative research. The deliverable concludes with the sixth section, which is devoted to conclusions and discussion, summarizing the findings of the study.

7 Εισαγωγή Σκοπός του Παραδοτέου Το κείμενο αυτό αποτελεί το τρίτο παραδοτέο στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για την Καινοτομία στις Μικρές Επιχειρήσεις» που προκηρύχθηκε από τo Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Αντικείμενο του πρώτου παραδοτέου είναι να αποτελέσει ένα προσχέδιο Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με τις Εργασίες 5-6 όπως αυτές διατυπώνονται στη με αριθμό διακήρυξης 05/2012 προκήρυξη του Έργου. Το παρόν έργο εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης «Δράσεις για την Ενίσχυση του Ρόλου της Καινοτομίας και των Μορφών Συνεργασίας στις Μικρές Επιχειρήσεις» που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η πράξη αναφέρεται στην υλοποίηση ενεργειών που θα ενισχύσουν τις μικρές επιχειρήσεις στο πεδίο της καινοτομίας και της συνεργασίας. Σε πρώτο επίπεδο προβλέπεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μικρών επιχειρήσεων για την έννοια της καινοτομίας και για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την πρακτική της εφαρμογή στη σύγχρονη επιχείρηση. Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προωθήσει την καινοτομία, αποτελώντας σημείο σύζευξης αφενός των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών εφαρμογών και αφετέρου των φορέων καινοτομίας. Σε δεύτερο επίπεδο διακρίνοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της συνεργασίας των επιχειρήσεων και τη συνδρομή της εν γένει στην προώθηση της καινοτομίας, θα προσπαθήσει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να εξοικειώσει τις μικρές επιχειρήσεις με την έννοια της συνεργασίας και της δικτύωσης, να κάνει γνωστά τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις και τέλος να ενθαρρύνει την δημιουργία σχημάτων συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παραδοτέου είναι η ανάλυση της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του παρόντος έργου και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα διευκολύνουν στην κατανόηση των θεμάτων που άπτονται της καινοτομίας από τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

8 1. Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας Πεδίου 1.1. Εισαγωγή Σκοπός της Ενότητας Η διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας πεδίου αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μέρος του παρόντος έργου. Η έρευνα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, την ανάδειξη καθώς και τη καταγραφή των εμποδίων πρόσβασης αξιοποίησης καινοτομιών παράλληλα με τον εντοπισμό και την καταγραφή των προβλημάτων σύζευξης μεταξύ φορέων παροχής και φορέων αξιοποίησης καινοτομιών. Η μεθοδολογία υλοποίησης της μελέτης περιλαμβάνει δύο στάδια. Για την ανάπτυξη του ερευνητικού μέρους υιοθετήθηκε μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση (mixed methodological approach) με τη χρήση τόσο 1) ποσοτικών (quantitative) όσο και 2) ποιοτικών (qualitative) μεθοδολογιών έρευνας. Κατά την αρχική φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έξι (6) διερευνητικές συνεντεύξεις με υπεύθυνους φορέων/οργανισμών που σχετίζονται με την καινοτομία. Μετά πραγματοποιήθηκαν δύο εστιασμένες ομάδες συζήτησης (focus group) αποτελούμενες από προέδρους/υπεύθυνους φορέων καινοτομίας και κλάδων που εκπροσωπεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 135 επιχειρήσεις και τέλος πραγματοποιήθηκα έξι (6) νέες συνεντεύξεις οι οποίες είχαν ως στόχο την επιβεβαίωση των ευρημάτων της έρευνας. Η αξιοπιστία της ποιοτικής έρευνας διασφαλίστηκε με το συνδυασμό διαδικασιών και βημάτων, που περιλαμβάνουν μαγνητοφώνηση και άμεση κωδικοποίηση όλων των συνεντεύξεων, τη διόρθωση των ατομικών αναφορών των συμμετεχόντων και την τήρηση ενός αρχείου της διαδικασίας της ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων. Τέλος, η αξιοπιστία της έρευνας ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες προέρχονται από πολλαπλούς συμμετέχοντες Ερευνητική Μεθοδολογία Περιγραφή Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της μελέτης διακρίνονται σε δυο μεγάλες και ευρείες κατηγορίες κατάταξης: Στις ποιοτικές μεθοδολογίες έρευνας (qualitative research methodologies), και στις ποσοτικές μεθοδολογίες έρευνας (quantitative research methodologies). Οι ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου (Kvale, 1996: 67). Και οι δύο μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσθει ένα ερευνητικό πεδίο, παράλληλα, όμως, έχουν σημαντικές διαφορές.

9 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Η ποιοτική έρευνα συχνά θεωρείται ως η καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση καθώς συμβάλλει σημαντικά στη βαθύτερη κατανόηση των υπό μελέτη φαινομένων, βοηθώντας στην ερμηνεία των σχέσεων αιτιώναποτελεσμάτων διαφόρων παραγόντων που κρίνονται σημαντικοί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες-επιχειρηματίες (Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 2008). Σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές μεθόδους είναι ότι έχουν μια φυσιολογική ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Οι Lincoln και Guba (1985) υποστηρίζουν ότι οι ποιοτικές μέθοδοι είναι φυσικές, δεδομένου ότι ο ερευνητής μπορεί να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει τις κοινωνικές επιρροές που τα υποκείμενα έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998: 9-10). Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία να εμβάθυνσης στο αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. Οι ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη φωνή του υποκειμένου και τις εκφράσεις του (Eisner, 1991). Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (qualitative methodologies) χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: Εάν ήδη υπάρχει γνώση για ένα πρόβλημα και χρειάζεται να διευκρινιστούν οι λόγοι. Εάν δεν είναι κατανοητή μία κατάσταση και χρειάζεται να συγκεντρωθούν πληροφορίες για να εφαρμοστούν ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης στη συνέχεια. Επίσης, εφαρμόζονται συνήθως σε μικρά δείγματα και χρησιμεύουν για την ανάλυση πολύπλοκων προβλημάτων σε βάθος. Τέλος, απαντούν περισσότερο σε ερωτήσεις του τύπου «Γιατί;» και λιγότερο στο «Πόσο συχνά;». Για την ανάπτυξη μεθόδων ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιούνται πιο συχνά οι τεχνικές των συνεντεύξεων και των συναντήσεων ομάδων (focus groups). Σημειώνεται ότι οι τεχνικές αυτές ενεργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, αλλά και ως προς τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας Συνεντεύξεις Είναι συναντήσεις που γίνονται με κάθε ερωτώμενο χωριστά, έχουν συνήθως δομημένη μορφή και παίζουν ιδιαίτερο ρόλο όταν πρέπει να εξαχθούν σοβαρές, ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Στις δομημένες συνεντεύξεις ζητείται από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο αριθμό και περιεχόμενο Εστιασμένες Ομαδικές Συζητήσεις (Focus Groups) Είναι συναντήσεις με ομάδες όπου ένας υπεύθυνος κατευθύνει τη συζήτηση από τα γενικά στα πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν την έρευνα.

10 Οι συμμετέχοντες διατυπώνουν τις απόψεις τους με το δικό τους τρόπο, έχουν σχετική ευελιξία έκφρασης, παρέχουν προκαταρκτικές πληροφορίες για περαιτέρω έρευνες αλλά και ιδέες για ερωτήσεις σε ερωτηματολόγια. Οι πληροφορίες που παρέχονται με την τεχνική αυτή δεν δίνουν ασφαλείς απαντήσεις σε προβλήματα και δεν αρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, παρέχουν όμως ιδέες για περαιτέρω έρευνες Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας Η διαδικασία διεξαγωγής μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας ακολουθεί δύο διακριτά στάδια. Κατά το πρώτο, το στάδιο σχεδιασμού, διατυπώνονται οι σκοποί της έρευνας και προσδιορίζονται τα ζητούμενα βάσει της ανάπτυξης υποθέσεων εργασίας, ακολούθως δε, επιλέγεται η μέθοδος πραγματοποίησης της και σχεδιάζεται η βήμα προς βήμα υλοποίησή της έρευνας. Κατά το δεύτερο, το στάδιο υλοποίησης, συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία, ακολουθεί η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν και γίνεται η σύνθεσή τους και διατύπωση των σχετικών συμπερασμάτων. Οι ποσοτικές μέθοδοι έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Πλεονεκτήματα Μπορεί να λαμβάνονται οι απόψεις μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Έχουν δομημένη μορφή. Δίνονται συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις. Επιτυγχάνεται ουδετερότητα και αντικειμενικότητα στις απαντήσεις. Χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση των δεδομένων. Μειονεκτήματα Έλλειψη ευελιξίας. Δεν είναι εύκολη η διόρθωση σφαλμάτων. Δεν διαφαίνεται η στάση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων στις ίδιες ερωτήσεις. Χρειάζεται καλή προετοιμασία, ώστε να προβλέπονται (κατά το δυνατόν) οι εναλλακτικές περιπτώσεις για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Οι απαντήσεις απηχούν τις απόψεις ατόμων και όχι ομάδων Ποιοτική Έρευνα Πεδίου (Qualitative Field Research) Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην ποιοτική έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε μέσω: (α) έξι (6) αρχικών διερευνητικών συνεντεύξεων βάθους (Exploratory In-depth Interviews), (β) δύο (2) εστιασμένων

11 ομαδικών συζητήσεων (Focus Groups) και έξι (6) επιβεβαιωτικών συνεντεύξεων βάθους (Confirmatory In-depth Interviews) Ατομικές Συνεντεύξεις Βάθους (In Depth Interviews) Στα πλαίσια του παρόντος έργου διεξήχθησαν δώδεκα (12) ατομικές συνεντεύξεις βάθους (in depth interviews) με επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων, στελέχη φορέων παροχής καινοτομίας και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία, ειδικούς εμπειρογνώμονες κ.α (βλέπε Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ). Η ποιοτική έρευνα βασίστηκε ως επί το πλείστον σε εις βάθος, ημι-δομημένες συνεντεύξεις (semi-structured interviews) που ακολούθησαν έναν οδηγό συνεντεύξεων ο οποίος αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του παρόντος έργου. Στις συνεντεύξεις οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σε κάθε ένα από τα θέματα που πραγματεύεται η έρευνα (βλέπε Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ για το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τις συνετεύξεις). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με ανοιχτές ερωτήσεις οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για τη συλλογή των απόψεων των συμμετεχόντων, με απώτερο στόχο την εξεύρεση ενός αυθεντικού τρόπου που αποσκοπεί στην κατανόηση των εμπειριών των συμμετεχόντων (βλέπε Παράρτημα Ι) Εστιασμένες Ομαδικές Συζητήσεις (Focus Groups) Διεξήχθησαν δύο (2) εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις (focus groups) αποτελούμενων από επτά (7) και οκτώ (8) άτομα αντίστοιχα, με επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων, στελέχη φορέων παροχής καινοτομίας και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία, ειδικούς εμπειρογνώμονες κ.α (βλέπε Παράρτημα IV). Η διαδικασία υλοποίησης των ομάδων εστιασμένης συζήτησης περιελάμβανε τη διαμόρφωση ειδικού οδηγού πλοήγησης της κάθε εστιασμένης ομαδικής συζήτησης (βλέπε παράρτημα I) και τη μαγνητοφώνηση της κάθε εστιασμένης ομαδικής συζήτησης Ποσοτική Έρευνα (Quantitative Research) Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 135 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων σε όλη την Ελλάδα για το σκοπό της έρευνας Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ποσοτικής Έρευνας Για την υλοποίηση της ποσοτικής έρευνας διαμορφώθηκε ειδικό δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου το οποίο προσαρμόστηκε κατόπιν των αρχικών συνεντεύξεων και των εστιασμένων συζητήσεων. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίσθηκε σε έγκυρες κλίμακες μέτρησης από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και στην παγκόσμια αποδεκτή απογραφική έρευνα Community Innovation Survey CIS. Επίσης, το ερωτηματολόγιο αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά και επαληθεύτηκε η λειτουργικότητά του και η δυνατότητα συλλογής αξιόπιστων δεδομένων

12 (pilot testing) σε μικρό δείγμα ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων του χώρου (βλέπε παράτημα Ι). Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα. Στην έρευνα συμμετείχαν επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν σε τρεις τομείς και πιο συγκεκριμένα στο εμπόριο, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Συνολικά συμμετείχαν 135 επιχειρήσεις από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας καθώς και από διαφορετικούς κλάδους προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ. Κατόπιν, τα στοιχεία από αυτές τις επιχειρήσεις καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων και η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου ανάλυσης SPSS. 2. Συμπεράσματα Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας Προκειμένου να γίνει μία αξιολόγηση της κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από διάφορους τύπους έρευνας, και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύνοψη της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν περιγραφεί ενδελεχώς τα ακόλουθα: Ποιοτική έρευνα με τη μορφή συνεντεύξεων στις οποίες συμμετείχαν επιλεγμένοι εκπρόσωποι των τομέων της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και των κλάδους που εμπίπτουν στο ενδιαφέρον της έρευνας (εμπόριο, μεταποίηση, υπηρεσίες). Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η ανάδειξη όλων των πτυχών του προς εξέταση θέματος, καθώς και η αναζήτηση των αιτίων που οδηγούν σε συγκεκριμένες στάσεις απέναντι στις διαστάσεις της καινοτομίας που διερευνήθηκαν. Ποιοτική έρευνα, βασισμένη στη μεθοδολογία των Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης (Focus Groups), στην οποία συμμετείχαν δύο ομάδες απαρτιζόμενες από κατάλληλα επιλεγμένα μέλη. Η έρευνα αυτή διεξήχθη με σκοπό να εμπλουτίσει τα δεδομένα της πρώτης ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε και είτε να τα επιβεβαιώσει είτε να αντιπαραβάλλει νέα ζητήματα και απόψεις. Ποσοτική έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνθηκε σε 135 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους κλάδους εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση. Μέσω της ποσοτικής έρευνας οι επικρατούσες απόψεις αποτυπώθηκαν με τη μορφή αριθμών, παρέχοντας μια ξεκάθαρη εικόνα των απόψεων και των προτιμήσεων της πλειονότητας των μικρών επιχειρήσεων του δείγματος. Ποιοτική έρευνα με τη μορφή συνεντεύξεων, με στόχο την επικύρωση ή τη περαιτέρω ανάλυση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας. Στη συνέχεια ακολουθούν: Τα κύρια ευρήματα της έρευνας, βάσει των αποτελεσμάτων όλων των επιμέρους εμπειρικών ερευνών.

13 Οι προτάσεις που απορρέουν από τα αποτελέσματα της έρευνας και κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλες βάσει της υφιστάμενης κατάστασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ζήτημα που εξετάστηκε από τους προαναφερόμενους τύπους ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών.

14 2.1. Ανασταλτικοί παράγοντες για την καινοτομία Βάσει όλων των επιμέρους ερευνών που διεξήχθησαν τόσο οι μικρές επιχειρήσεις όσο και οι εκπρόσωποι διαφόρων κλάδων έθεσαν στο επίκεντρο των προβλημάτων την έλλειψη της υποστήριξης και των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ή/και την υιοθέτηση καινοτομιών. Η έλλειψη αυτή φάνηκε να προκαλείται κατά κύριο λόγο από δύο αιτίες: την έλλειψη επαρκών πηγών χρηματοδότησης και το υψηλό κόστος καινοτομίας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας και επιβεβαιώνεται ακολούθως και από όλες τις επιμέρους ποιοτικές αναλύσεις. Να προστεθεί ότι οι ποιοτικές συνεντεύξεις, και κυρίως οι ομάδες εστίασης, ανέδειξαν και μια νέα διάσταση προβλημάτων της μικρής επιχείρησης, αυτή της έλλειψης ευέλικτων δομών και ενισχυτικών δράσεων της πολιτείας. Μέσω των ποιοτικών συνεντεύξεων δόθηκε η εικόνα σύμφωνα με την οποία η καινοτομία από την οπτική των σημερινών ελληνικών μικρών επιχειρήσεων είναι περισσότερο ανάγκη επιβίωσης παρά πολυτέλεια, λογική που αντανακλά τη δυσκολία της μικρής επιχείρησης να καινοτομήσει χωρίς να υπάρχει η επαρκής οικονομική και γενικότερη στήριξη Ανάπτυξη επιχειρηματικών και παραγωγικών καινοτομιών από τη σημερινή μικρή επιχείρηση Όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με τη χρήση και την εφαρμογή παραγωγικών καινοτομιών, κυρίως αυτά των ποιοτικών ερευνών, συγκλίνουν στο ότι η μικρή επιχείρηση καινοτομεί περισσότερο για να επιβιώσει στον ανταγωνισμό παρά για να αναπτυχθεί. Οι τύποι καινοτομίας που φάνηκε να κυριαρχούν σε όλους τους τύπους συνεντεύξεων είναι η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων, ή η ανάπτυξη νέων, και η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων στον τρόπο προώθησης και διάθεσης του προϊόντος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θεωρήθηκε σημαντική από αρκετές ομάδες συμμετεχόντων (πρώτη ποιοτική έρευνα, ποσοτική έρευνας, επιβεβαιωτικές συνεντεύξεις) η τεχνολογική καινοτομία, η οποία όμως στους κύκλους συνεντεύξεων διαχωρίστηκε από ορισμένους εκπροσώπους ερευνητικών φορέων, σύμφωνα με τους οποίους η καινοτομία στην τεχνολογία αποτελεί τη βάση για να αναπτυχθεί η επιχείρηση σε άλλους τομείς. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι -σύμφωνα με την ποιοτική έρευναοι καινοτομίες που ενδιαφέρεται η μικρή επιχείρηση να αναπτύξει μελλοντικά αφορούν κυρίως σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες και σε τεχνολογία και εξοπλισμό. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι τύποι καινοτομίας που εφαρμόζονται συσχετίστηκαν θετικά με τους τύπους καινοτομίας που χρηματοδοτούνται, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σημαντικότητα της χρηματοοικονομικής υποστήριξης για την ανάπτυξη καινοτομιών.

15 2.3. Κύρια οφέλη της μικρής επιχείρησης από την καινοτομία Οι απόψεις της πλειοψηφίας των ερωτώμενων (της ποσοτικής και των ποιοτικών ερευνών) φάνηκαν να συγκλίνουν στο ότι το βασικότερο όφελος της επιχείρησης είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος της, λόγω της ποιοτικής του αναβάθμισης. Κάτι τέτοιο φαίνεται και από την ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων της ποσοτικής έρευνας, καθώς το συγκεκριμένο όφελος συσχετίστηκε θετικά και στατιστικά σημαντικά με όλους τους τύπους καινοτομίας. Παρατηρώντας όμως τα διαθέσιμα δεδομένα λίγο πιο προσεκτικά γίνεται αντιληπτό ότι τόσο η πρώτη ποιοτική συνέντευξη όσο και οι ομάδες εστίασης, αναγνωρίζουν ως επίσης πολύ σημαντικό όφελος της επιχείρησης τη μείωση του κόστους τους προϊόντος. Μάλιστα, τα αποτελέσματα της ποσοτικής αλλά και των επιβεβαιωτικών συνεντεύξεων φαίνεται να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα με αυτό το εύρημα. Εξετάζοντας τα δεδομένα των ποσοτικών αναλύσεων, με σκοπό τη διερεύνηση αυτής της απόκλισης, φάνηκε ότι η οι μικρές επιχειρήσεις δεν θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι η καινοτομία έχει θετικά αποτελέσματα στο τζίρο ή στα κόστη τους. Εν αντιθέσει, δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα ίσως να μειώνουν τη σημασία μεταβολών (σε κέρδη ή σε κόστη) που δεν επαρκούν για να τους επιλύσουν βιοποριστικά προβλήματα Ανάπτυξη συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτομιών Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι επιχειρήσεις δε συνάπτουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς για την ανάπτυξη καινοτομιών παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτός στηρίχθηκε σε διάφορους ανασταλτικούς παράγοντες, όπως την έλλειψη φορέων που θα μπορούσαν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τη μικρή επιχείρηση, την έλλειψη ενός ευέλικτου νομικού πλαισίου και γενικότερα την έλλειψη υποστήριξης του επιχειρηματία στην εύρεση συνεργατών. Αυτά προέκυψαν μέσα από τις ποιοτικές έρευνες, στις οποίες το πλαίσιο των ερωτήσεων επέτρεπε την έκφραση πληθώρας απόψεων. Όσον αφορά στην ποσοτική έρευνα, όπου η δυνατότητα απαντήσεων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν περισσότερο οριοθετημένα, κυριότεροι συνεργάτες της μικρής επιχείρησης φάνηκε να είναι οι προμηθευτές και διάφοροι σύμβουλοι, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον τελευταίο κύκλο συνεντεύξεων. Στην πραγματικότητα, το εύρημα αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό των ποιοτικών ερευνών, καθώς οι μεν προμηθευτές είναι οι πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τη μικρή επιχείρηση, οι δε σύμβουλοι αναπτύσσουν ιδιαίτερα έντονες δράσεις προσέγγισης των επιχειρήσεων προκειμένου να συνεργαστούν. Κατά συνέπεια, όλα τα αποτελέσματα συγκλίνουν στο ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η μικρή επιχείρηση δεν της επιτρέπει να αναπτύξει συνεργασίες, καταφεύγοντας έτσι σε φορείς που είτε είναι πιο κοντά της σε λειτουργικό επίπεδο είτε την προσεγγίζουν (αυτοβούλως) περισσότερο.

16 2.5. Κύριες πηγές πληροφόρησης της μικρής επιχείρησης για την καινοτομία Επί του παρόντος ζητήματος, κυριάρχησαν διάφορες απόψεις ανά τύπο έρευνας. Η μεν ποσοτική έρευνα έδειξε ότι οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης της μικρής επιχείρησης για θέματα καινοτομίας είναι οι προμηθευτές, ενώ εξίσου σημαντικές πηγές είναι τα διάφορα επαγγελματικά συνέδρια και τα περιοδικά, οι εφημερίδες και η τηλεόραση, ευρήματα που επιβεβαιώθηκαν και από την τελευταία έρευνα (επιβεβαιωτικές συνεντεύξεις) που διεξήχθη. Η πρώτη ποιοτική έρευνα όμως ανέδειξε ως κυριότερη πηγή πληροφόρησης τις διάφορες εκθέσεις και τους φορείς κλαδικών εκπροσώπων. Μια πιθανή εξήγηση της απόκλισης αυτής μπορεί να δοθεί αν παρατηρηθεί ότι η ποσοτική έρευνα διεξήχθη απευθείας στη μικρή επιχείρηση, ενώ η ποιοτική βασίστηκε στις απόψεις υψηλόβαθμων στελεχών διαφόρων κλάδων. Συνεπώς, οι μεν πρώτοι (επιχειρηματίες) είναι σε άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές τους ή έρχονται σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες μέσω επαγγελματικών συνεδρίων, οι δε δεύτεροι (κλαδικοί εκπρόσωποι) συναναστρέφονται περισσότερο με άλλους συλλογικούς φορείς. Τέλος, οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης διατήρησαν μια πιο αποστασιοποιημένη και γενική οπτική του ζητήματος συγκλίνοντας στο ότι υπάρχει μία γενικότερη έλλειψη αποτελεσματικών δικτύων πληροφόρησης για θέματα καινοτομίας. Συμπερασματικά, παρατηρείται μία σχετική αντιστοιχία μεταξύ των κύριων πηγών πληροφόρησης της μικρής επιχείρησης για θέματα καινοτομίας και των συνεργασιών που συνάπτει για αυτό το σκοπό Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Συνολικά, από τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να παρέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως πιο χρήσιμη κρίθηκε η ενημέρωση για πιθανή συμμετοχή ή/και χρηματοδότηση από προγράμματα ενίσχυσης καινοτομίας και ανάπτυξης. Η υπηρεσία αυτή αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη μέσα από την ποσοτική έρευνα, τις επιβεβαιωτικές συνεντεύξεις και τις ομάδες εστίασης, ενώ αντιμετωπίστηκε θετικά και από τους συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων. Επιπροσθέτως, η ποσοτική έρευνα, οι επιβεβαιωτικές συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης συνέκλιναν στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη πιο σημαντική υπηρεσία είναι η ενημέρωση σχετικά με καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλες επιχειρήσεις, εύρημα με το οποίο δε συμφωνούν τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου συνεντεύξεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων, η μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε σε υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη συνεργασιών και συγκεκριμένα στην ενθάρρυνση των συνεργασιών και της διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων και στις επιχειρηματικές επισκέψεις και συναντήσεις (π.χ., διοργάνωση ημερίδων ή συναντήσεων) με σκοπό την ενημέρωση και την ανάπτυξη συνεργασιών. Παρατηρείται λοιπόν ότι η μία ομάδα ερευνών (ποσοτική έρευνα, επιβεβαιωτικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης) κατέδειξε τη σημαντικότητα υπηρεσιών ενημέρωσης, ειδικότερα σε θέματα χρηματοδότησης, ενώ η πρώτη ποιοτική έρευνα εστίασε σε υπηρεσίες ενθάρρυνσης και υποστήριξης

17 της ανάπτυξης συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτομίας. Δεδομένου ότι τονίστηκε ιδιαίτερα η έλλειψη οικονομικών πόρων και δικτύων επικοινωνίας είναι λογικό η μικρή επιχείρηση να εστιάζει σε μεθόδους εύρεσης πόρων που θα της επιτρέψουν να επιβιώσει στο δύσκολο περιβάλλον που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, περιγράφηκε μια γενικότερη δυσκαμψία και έλλειψη κουλτούρας συνεργατικών δράσεων, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη συνεργασιών δύσκολη για τη μικρή επιχείρηση. Ειπώθηκε μάλιστα ότι η μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με αποστροφή την ανάπτυξη συνεργασιών εξαιτίας αυτού, κάτι που αιτιολογεί τις μέτριες βαθμολογίες και τα μετριοπαθή σχόλια που έλαβαν οι υπηρεσίες που αφορούν τις συνεργασίες. Αντιμετωπίζοντας όμως τα ίδια δεδομένα από διαφορετική οπτική γωνία, οι συμμετέχοντες στην πρώτη ποιοτική έρευνα (εις βάθος συνεντεύξεις) υποστήριξαν ότι ακριβώς επειδή εκλείπει το απαιτούμενο πνεύμα συνεργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν εκείνες οι δράσεις που θα το ενισχύσουν.

18 Βιβλιογραφία Eisner, W.E., (1991), The Enlightened Eye, Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. New York: Macmillan. Kvale, S., (1996), Interviews, an Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: SAGE Publications. Lincoln, Y. S. and Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE: Beverly Hills. Παπαγεωργίου Γ. (1998). Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Παρασκευοπούλου - Κόλλια Ε.Α., (2008), Methodology of Qualitative Research in Social Sciences and Interviews, Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol. 4, Nο. 1. / Section one.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης. An approach to teachers training

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Ο Καθηγητής Δημήτρης Βεργίδης είναι μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, συνεργάζεται με το ΕΑΠ και ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα αξιολόγησης εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και με τις επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα