Το ελαιόλαδο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μίγμα τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων της μορφής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ελαιόλαδο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μίγμα τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων της μορφής:"

Transcript

1 204 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-13 («ΚΙ NMR) Θ. Μαυμομούστακος 1, Γ. Μπόνας 1, Μ. Ζερβού 1, Ε. Θεοδωροπούλου 1, Δ. Παναγιωτόπουλος 1 και Α. Χέλμης 2 Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 2 ΕΛΑΙΣ Α.Ε., Πειραιώς 71, Αθήνα, Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το ελαιόλαδο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μίγμα τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων της μορφής: α β α CH2-0-CO-R, Ι CH-0-CO-R2 Ι CH2-O-CO-R3 όπου με R συμβολίζεται η αλκυλική αλυσίδα των παρακάτω λιπαρών οξέων που ανιχνεύονται κατά κύριο λόγο στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο (εντός παρενθέσεως η μέση αναλογία τους): Παλμιτικό (10%) Cl6:0 (μόνο στη θέση α)

2 205 Ελαϊκό (78%) Cl8:1 cis-9 Λινολεϊκό (6%) Cl8:2 m-9,12 Λινολενικό (2%) Cl8:3 rò-9,12,15 Αλλα ( 2%) H καθιερωμένη μέθοδος γιά τον ποσοτικό προσδιορισμό των λιπαρών οξέων στα τριγλυκερίδια του ελαιόλαδου περιλαμβάνει την εστεροποίηση των λιπαρών οξέων σε μεθυλεστέρες γιά την ανάλυση τους με αέριο χρωματογραφία. Πρώτος στόχος της ερευνητικής μας εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθόδου γιά τον απευθείας ποσοτικό προσδιορισμό των κυριότερων λιπαρών οξέων στα τριγλυκερίδια αγνού παρθένου ελαιόλαδου με χρήση Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού του άνθρακα-13, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία του δείγματος. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σε σχέση με τη κλασική μέθοδο είναι τα ακόλουθα: - απλοποίηση της διαδικασίας: τα στάδια της υδρόλυσης και εστεροποίησης, που αν και έχουν "αυτοματοποιηθεί" σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν και είναι χρονοβόρα, καταργούνται. Δεν απαιτείται πλέον καμμία προηγούμενη επεξεργασία του δείγματος ελαιόλαδου. - ποσοτικός προσδιορισμός ενός επιπλέον μεγέθους: με την προτεινόμενη μέθοδο επιτυγχάνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των κυριότερων λιπαρών οξέων σε κάθε θέση του μορίου της γλυκερόλης, δηλαδή στις θέσεις α (ή 1, 3) και β (ή 2). Η πληροφορία αυτή χάνεται στο στάδιο της εστεροποίησης στην κλασική μέθοδο προσδιορισμού των λιπαρών οξέων (1-18). Δεύτερος στόχος της ερευνητικής μας εργασίας είναι η μελέτη νοθείας του ελαιολάδου. Η νοθεία αποτελεί παλαιότατη εφεύρεση "εύκολου κέρδους" απο τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών. Αυτή έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο στο βαλάντιο του καταναλωτή όσο και στην υγεία του σε αρκετές περιπτώσεις. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην εφεύρεση νέων μεθόδων νοθείας που ανιχνεύονται δύσκολα με τις γνωστές φυσικοχημικές μεθόδους. Γι'αυτό ο ερευνητής προσπαθεί να προστατεύσει τον καταναλωτή αναπτύσσοντας νέους τρόπους ανίχνευσης της

3 206 δύσκολα με τις γνωστές φυσικοχημικές μεθόδους. ΓΓαυτό ο ερευνητής προσπαθεί να προστατεύσει τον καταναλωτή αναπτύσσοντας νέους τρόπους ανίχνευσης της "μεθοδευμένης" ή "επιστημονικής" νοθείας. Τελικός στόχος είναι οι νέες αυτές μέθοδοι να βελτιωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανιχνεύουν τουλάχιστον τις αρκετά επικερδείς μορφές νοθείας. Μέ τον τρόπο αυτό θα καταστεί ασύμφορο στους εμπόρους να προβαίνουν σε νοθείες με μηδαμινό σχεδόν κέρδος. Το αγνό παρθένο ελαιόλαδο είναι ένας απο τους στόχους των ασχολούμενων με τη "νόσο του εύκολου κέρδους". Μια γνωστή νοθεία του είναι η μίξη του με ελαιόλαδα χαμηλότερης ποιότητας. Στόχος λοιπόν της ερευνητικής μας εργασίας είναι η μελέτη της νοθείας του αγνού παρθένου ελαιόλαδου με άλλα ελαιόλαδα ή σπορέλαια μικρότερης θρεπτικής και εμπορικής αξίας για να διαπιστωθεί αν αυτή μπορεί να ανιχνευθεί με την μέθοδο άνθρακα-13 πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Η προτεινόμενη μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού των λιπαρών οξέων σε τριγλυκερίδια αγνού παρθένου ελαιόλαδου εντάσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα με απότερους στόχους την εξεύρεση αξιόπιστων μεθόδων ανίχνευσης της νοθείας του ακριβού αυτού Ευρωπαϊκού προϊόντος καθώς και του προσδιορισμού της γεωγραφικής του προέλευσης. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Προετοιμασία δείγματος - ουσία αναφορά: Το δείγμα του ελαιόλαδου διαλύεται σε αναλογία 40% κατά μάζα σε δευτεριωμένο χλωροφόρμιο. Στο διάλυμα προστίθεται γνωστή ποσότητα ουσίας αναφοράς ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης των αποτελεσμάτων με μονάδες μάζας αντί γιά αναλογίες μεταξύ των λιπαρών οξέων (traceability notion). Ουσίας αναφοράς εκλέχτηκε η 1,4 διαζίνη ή πυραζίνη γιατί (α) διαλύεται στο μίγμα ελαιόλαδου - χλωροφόρμιου, (β) δίνει μία μόνο κορυφή στο φάσμα άνθρακα-13 και μάλιστα στην περιοχή του φάσματος ppm που ενδιαφέρει αυτή τη μελέτη, χωρίς να συμπίπτει με κάποια από τις κορυφές του ελαιόλαδου, (γ) έχει χρόνο

4 207 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η τεχνική του Άνθρακα-13 NMR είναι ικανή να δώσει ποσοτικό προσδιορισμό των κυριότερων λιπαρών οξέων που υπάρχουν στα έλαια. Ένα παράδειγμα δείχνεται στο Σχήμα 1 όπου καταγράφονται οι μέσες τιμές ποσοτικού προσδιορισμού των κύριων λιπαρών οξέων αγνού παρθένου ελαιολάδου 24 δειγμάτων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος σε τρεις διαδοχικές ετήσιες σοδειές ( ). Οι τιμές αυτές είναι σε πολύ καλή συμφωνία με αυτές που προσδιορίστηκαν με αέριο χρωματογραφία στα ίδια δείγματα (Ελαϊκό 73.5%, Λινολαϊκό 7.0% και Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα 14.8%). Σχήμα 1: Ποσοτικός προσδιορισμός των κυριότερων λιπαρών οξέων αγνού παρθένου ελαιολάδου Ο υπολογισμός της επιφάνειας κάθε κορυφής με ολοκλήρωση δεν είναι εφικτός δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη τους, ειδικά στη περιοχή των καρβοξυλικών ανθράκων (το σύνολο των καρβοξυλικών ανθράκων στη θέση α της γλυκερόλης εμφανίζεται σε περιοχή εύρους 0.07 ppm περίπου). Γιά τον λόγο αυτό προσφεύγουμε υποχρεωτικά σε προσομοίωση των κορυφών η οποία μας δίνει την ακριβή επιφάνεια της κάθε κορυφής. Η ποσότητα ενός λιπαρού οξέως Χ δίνεται σε mmole από τη παρακάτω σχέση:

5 208 καρβοξυλικών ανθράκων (το σύνολο των καρβοξυλικών ανθράκων στη θέση α της γλυκερόλης εμφανίζεται σε περιοχή εύρους 0.07 ppm περίπου). Γιά τον λόγο αυτό προσφεύγουμε υποχρεωτικά σε προσομοίωση των κορυφών η οποία μας δίνει την ακριβή επιφάνεια της κάθε κορυφής. Η ποσότητα ενός λιπαρού οξέως Χ δίνεται σε mmole από τη παρακάτω σχέση: Λιπ. Οξύ Χ = (mg Py / MW Py)*[(SX a +SXp)/SPy] όπου Py συμβολίζει την ουσία αναφοράς και S Χ την επιφάνεια της κορυφής του άνθρακα του λιπαρού οξέος Χ στη θέση α ή β της γλυκερόλης και S Py την επιφάνεια της κορυφής της πυραζίνης. Στο Σχήμα 2 δείχνονται οι κορυφές συντονισμού της αιθυλενικής περιοχής σε ένα φάσμα άνθρακα-13 δείγματος αγνού παρθένου ελαιολάδου και φάσματα μίξης του με 6-10% κ.β σογιέλαιο σε διάφορες αναλογίες. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρακες ήταν απαλλαγμένοι από τη σύζευξη με τα πρωτόνια και από το φαινόμενο Overhauser που θα καθιστούσε τους ποσοτικούς προσδιορισμούς αδύνατους. Οι περιοχές αυτές εκλέχθησαν προς μελέτη γιατί αποτελούν τις πιο χρήσιμες για την ανίχνευση της νοθείας. Η ταυτοποίηση των οξέων δείχνεται πάνω από τις κορυφές (0=ελαϊκό, ί=λινολεϊκο, 5αΙ=Κορεσμένα). Τα εμβαδά τους συγκρίνονται με ένα πρότυπο αναφοράς την 1,4 διαζίνη ή πυραζίνη και αυτά δίνουν ποσοτική εκατοστιαία αναλογία των κυριότερων λιπαρών του οξέων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μέθοδο αυτή παραπέμπουμε στα πρακτικά του τελευταίου συνεδρίου της Χημείας όπου η μέθοδος αναπτύχθηκε εκτενώς (19)

6 209 oit ο Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο LIO LU Ρ Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο + β% Σογιέλαιο Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο + 8% Σογιέλαιο _jjl IL Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο+ 10% Σογιέλαιο _jjl IL _Λ» Κ_ <PPm> Σχήμα 2: Φάσματα "C NMR αγνού παρθένου ελαιολάδου και μιγμάτων του με σογιέλαιο σε αναλογίες 6-10% κ.β. Στο Σχήμα 2 δείχνονται οι κορυφές συντονισμού της αιθυλενικής περιοχής σε φάσμα άνθρακα-13 δείγματος αγνού παρθένου ελαιόλαδου που περιέχει 6-10% κ.β. σογιέλαιο. Αυτό αποτελεί έλαιο φθηνότερης αξίας και η εκατοστιαία σύσταση του στα σε περισσότερη αφθονία λιπαρά οξέα ποικίλλει συγκριτικά με αυτή του ελαιόλαδου (Ελαϊκό 23.1%, Λινολεϊκό 56.2%, Κορεσμένα 16.9%). Αυτό είναι επίσης έκδηλο (rea φάσματα μιγμάτων αγνού παρθένου ελαιόλαδου με σογιέλαιο όπου οι εντάσεις των κορυφών που αντιστοιχούν στο λινολεϊκό είναι υψηλότερες και αυτές του ελαϊκού χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές του αγνού παρθένου ελαιόλαδου.

7 210 Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο 20% Σογιέλαιο Οια ο?,ιι 14 ι LI) li Ι.» Il LIO 1.12 ff ΓΚι* Μ '.ι- «fc» 'JC ÜJÜ Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο + 60% Σογιέλαιο Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο + 80% Σογιέλαιο V JLL XJJLJK Σογιέλαιο 1290 IPPm) 1285 JUL. Σχήμα 3: Φάσματα "C NMR αγνού παρθένου ελαιολάδου και μιγμάτων του σε σογιέλαιο με αναλογίες 20-80% κ.ρ. Στο Σχήμα 3 φαίνονται φάσματα άνθρακα-13 δειγμάτων μίξης αγνού παρθένου ελαιολάδου με υψηλές αναλογίες σογιέλαιου καθώς και δείγμα που περιέχει μόνο σογιέλαιο. Όπως αναμενόταν υψηλές αναλογίες μίξης παρθένου ελαιόλαδου με σογιέλαιο προσεγγίζουν τα φάσματα του καθαρού σογιέλαιου. Αποτελέσματα μίξης ελαιόλαδου με 10% κ.β. καλαμποκέλαιο, βαμβακέλαιο και ηλιέλαιο (Σχήμα 4) έδειξαν ότι η μέθοδος αυτή είναι ικανή να ανιχνεύσει τη νοθεία με τα προαναφερθέντα φθηνότερα έλαια. Αυτό οφείλεται στο ότι τα έλαια αυτά περιέχουν σε χαμηλότερο ποσοστό ελαϊκό οξύ και μεγαλύτερο ποσοστό λινολεϊκό.

8 211 Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο LIO LI2 Ρα «Π Αγνά Παρθένο Ελαιόλαδο + 10% ΚαλαμποκΕλαιο _AJU JL _*H *L Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο +10% Ηλιέλοιο Αγνό Παρβίνο Ελαιόλαδο +10% ΒαμΒακίλαιο (ρρπ* Σχήμα 4: Φάσματα "C NMR αγνού παρθένου ελαιολάδου και μιγμάτων του με βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο και καλαμποκέλαιο 10% κ.β. Συμπερασματικά επομένως ο 13 C- NMR είναι μια αρκετά υποσχόμενη τεχνική που μπορεί να αποτελέσει αναλυτικό εργαλείο για την ανίχνευση διαφόρων μορφών νοθείας ελαιόλαδου.

9 212 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ερευνητική αυτή εργασία επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Κοινότητας AIR2-CT Ευρωπαϊκής Βιβλιογραφικές Παραπομπές 1. Ashworth, DJ., Adams, D.O.; Yunwen, B.G.; Tung-hai, M..; Cheng YuLee R. Anal. Cem. 1985,57, Gunstone, F.D. Chemistry and Physics of Lipids, 1991, 58, Gunstone, F.D. Chemistry and Physics of Lipids, 1990, 56, Gunstone, F.D. Chemistry and Physics of Lipids, 1991, 59, Knothe, G, Marcel, S.F., Jie K.L., Lam, C.C., Bagby, M.O. Chemistry and Physics of Lipids 1995, 77, Gunstone, F.D. Chemistry and Physics of Lipids 1990, 56, Gunstone, F.D. JAOCS, 1993, 70(4), Gunstone, F.D. Chemistry and Physics of Lipids, 1990, 56, Soon, NG Lipids, 1985, 20(11), Soon, N.G J. Chem. Soc. Chem. Commun 1983, 1217, Mallet, J.F., Gaydou, E.M., Archavlis, A. JAOCS, 1990, 67(10), Gunstone, F.D. Chemistry and Physics of Lipids 1991, 58, Wollenberg, K.F. JAOCS 1990, 67(8), 1990, Sacchi, R., Medina, I., Paolillo, L., Addeo, F. Chemistry and Physics of Lipids 1994, 69, Sacchi, R., Medina, I., Santiago, P., Franscesco, Α., Paolillo, L. JAOCS, 1993, 70(3). 17. Bengsch, E., Perly, B., Deleuze, C, Valero, A. Journal of Magnetic Resonance, 1986, 68, Sillerud, L.O., Chung, H.H., Bitensky, M.W., Francendese, A.A. J. Biol. Chem., 1986, 10, Γ. Μπόνας, M. Day, Α. Μακρυγιάννης. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Β' Τόμος,

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες

Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες Α. Ντούλης, Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ), Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε.

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. «Παραγωγή Βιοδραστικού Παραδοσιακού Γιαουρτιού με Ενσωμάτωση Φυτικών Πολυφαινολών» Αρ. Κουπονιού: 69206003 01 000050 Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σπουδαστής: Ανεστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 60] 5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα.

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Γενικά: Τα ಸρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για κάಸε ανಸρώπινο οργανισμό είναι περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) Αυτά που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής μικροεκχύλισης συζευγμένης με LC/MS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξεταστική Επιτροπή Ψυλλάκη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προσρόφηση Πετρελαικών Ρύπων σε Φυσικό και Τροποποιημένο Λιγνίτη» Ποθουλάκη Δέσποινα Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα