Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ"

Transcript

1 Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

2 Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X

3 Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής έρευνας (έρευνα βάσει προκαθορισμένου σχεδίου) 1. Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας 2. Συλλογή των δεδομένων ποιοτικός έλεγχος 3. Επεξεργασία δεδομένων (εισαγωγή, κωδικοποίηση και καθαρισμός δεδομένων) 4. Δημιουργία βαρών 5. Ανάλυση των δεδομένων δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 6. Αρχειοθέτηση της έρευνας στο προσωπικό αρχείο ή στο αρχείο του οργανισμού που εργαζόμαστε 7. Ψηφιακή τεκμηρίωση έρευνας βάσει προτύπων και διάχυση δεδομένων και τεκμηρίων μέσω διαδικτύου

4 Η σημασία της τεκμηρίωσης Η τεκμηρίωση είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους: Ο αρχικός ερευνητής ( παραγωγός δεδομένων) να ανασυγκροτήσει την ιστορία της δημιουργίας και διεξαγωγής της έρευνας ακόμη και όταν δεν θα είναι σε θέση να ανακαλέσει στην μνήμη του όλες τις σχετικές πληροφορίες. Κάθε δυνητικά ενδιαφερόμενος ερευνητής να μπορεί να χρησιμοποιήσει την έρευνα αυτή ως σύνολο ή επί μέρους ερευνητικά στοιχεία για δευτερογενή ανάλυση Για την εκ των υστέρων ομογενοποίηση ερευνών Σε συνθήκες οικονομικής στενότητας η ανακάλυψη και η περαιτέρω διερεύνηση των δεδομένων αποβαίνουν εξαιρετικά πολύτιμες για τον ερευνητή. Η τεκμηρίωση βασίζεται σε ένα πρόσθετο σώμα δεδομένων που περιγράφει τόσο τα δεδομένα όσο και όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας. Το πρόσθετο σώμα δεδομένων ονομάζεται «μεταδεδομένα»

5 Το πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI) Οι 5 τομείς του DDI 1.0 Document Description 2.0 Study Description 3.0 Data File Descritpion 4.0 Data (Variable) Description 5.0 Other Study Materials

6 1.0 Document Description Περιγραφή εγγράφου Βιβλιογραφική περιγραφή του ίδιου του DDI εγγράφου Αυτός ο τομέας ορίζει τη βιβλιογραφική πληροφορία που περιγράφει όλο το έγγραφο, όμοια με την πληροφορία όπου ένας εκδότης μπορεί να προσθέσει σε ένα βιβλίο βιβλίο.. Είναι πληροφορία που ταυτοποιεί τα υποκείμενα δεδομένα και μεταδεδομένα σε ηλεκτρονικές αναζητήσεις και που συνήθως δεν προβάλλεται από τα λογισμικά διάχυσης διάχυσης..

7 2.0 Study Description Περιγραφή Έρευνας Περιγράφει μία έρευνα Περιέχει πληροφορία για αναφορές στην έρευνα όπως τίτλος, κωδικός, αρχικός ερευνητής, ποιος διαχέει τα δεδομένα, περίληψη έρευνας, λέξεις κλειδιά για τα δεδομένα, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, γεωγραφικές περιοχές, χρόνος αναφοράς και συλλογής συλλογής.. Με άλλα λόγια όσο πιο πλούσια πληροφορία υπάρχει σε αυτόν τον τομέα, τόσο πιο ολοκληρωμένη είναι η πληροφορία για την έρευνα.. Μπορούμε επίσης να έρευνα συνδέσουμε την έρευνα με άλλες έρευνες και με βιβλιογραφικές αναφορές.. αναφορές

8 3.0 Data File Description Περιγραφή Αρχείου Δεδομένων Η «περιγραφή αρχείου» αναφέρεται στα αρχεία δεδομένων από τα οποία απαρτίζεται η έρευνα έρευνα.. Μία έρευνα μπορεί να απαρτίζεται από πολλά αρχεία δεδομένων (γιατί;;) (γιατί και συνεπώς να υπάρχουν πολλές περιγραφές αρχείων δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα.. τομέα Αποθηκεύεται πληροφορία όπως έκδοση του αρχείου δεδομένων, link στο αρχείο δεδομένων, αριθμός μεταβλητών, πλήθος περιπτώσεων κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας δημιουργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο όταν χρησιμοποιείται κατάλληλο λογισμικό όπως το Nesstar Publisher Publisher..

9 4.0 Data Description (Variable) Περιγραφή Μεταβλητών Περιγραφή δεδομένων μεταβλητών αρχείου Σ αυτόν τον τομέα περιέχεται μία περιεκτική περιγραφή των μεταβλητών όπως ετικέτες, πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η μεταβλητή, ερωτήσεις, έγκυρο και μη έγκυρο εύρος τιμών, τιμές στατιστικά κ.α. Είναι δυνατή επίσης η δημιουργία και η περιγραφή ομάδων μεταβλητών για το αρχείο δεδομένων.. Οι ομάδες μεταβλητών δεδομένων περιέχουν μεταβλητές που μπορεί να σχετίζονται με μία θεματική ή να αποτελούν έναν συγκεκριμένο τομέα ενός ερωτηματολογίου ερωτηματολογίου..

10 5.0 Other Study Materials Άλλο υλικό σχετικό με την έρευνα Αυτός ο τομέας αποτελεί μία αποθήκη από ηλεκτρονικά υλικά υλικά.. Αυτά μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, πληροφορία κωδικοποίησης, λεπτομέρειες για λογισμικό, εγχειρίδια χρήσης, γλωσσάρια όρων, συμβουλές για τον συνεντευκτή, χάρτες, σχήματα βάσεων δεδομένων, πληροφορία για missing values,, values κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συνέντευξη, αρχεία με συχνότητες, σχέδια συνέντευξης συνέντευξης.. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να οριστούν και να περιγραφούν.. Επίσης όπου είναι περιγραφούν δυνατό μπορούμε να χρησιμοποιούμε URL URL..

11 Μέρος B Μεταδεδομένα Μεταβλητών από την καρτέλα Variable View του SPSS

12 SPSS: Variable View Name (αφορά το όνομα που εμείς θα δώσουμε στη μεταβλητή. Υπάρχουν περιορισμοί στην ονοματολογία) Type (Numeric, Date, String) Width Decimals: (αφορά πόσες θέσεις στη μνήμη θα κρατήσει η συγκεκριμένη μεταβλητή) (π.χ. Μεταβλητή με έως 8 ακέραιους αριθμούς και 3 δεκαδικά) Label (Ετικέτα) Values (καθορισμός κατηγοριών μεταβλητής και κωδικοποίηση) Missing (Ελλείπουσες τιμές) Column (αφορά το πως βλέπουμε τα δεδομένα μας) Measure (Κλίμακα μέτρησης: Nominal, Ordinal, Scale (ισοδιαστημικές ή αναλογικές)

13 SPSS Variable (values) View: Ορισμός κατηγοριών

14 SPSS: Ορισμός Missing values Γενικά τα missing values είναι τιμές που διαχειρίζονται διαφορετικά από nonmissing values. To SPSS έχει δύο τύπους missing values: User Missing Values ( που τις καθορίζει ο χρήστης) System Missing Values (που τις καθορίζει το σύστημα) Το SPSS εξαιρεί τα missing values όταν διεξάγεται στατιστική ανάλυση. Για παράδειγμα όταν υπολογίζουμε την μέση τιμή μίας μεταβλητής, η μέση τιμή θα βασιστεί μόνο στις έγκυρες τιμές. Επίσης όταν στην ανάλυση εμπλέκονται δύο μεταβλητές (για παράδειγμα ένας πίνακας διασταύρωσης), στην στατιστική ανάλυση εμπλέκονται μόνο οι τιμές εκείνες που είναι non-missing και στις δύο μεταβλητές. Όταν στην ανάλυση εμπλέκονται πολλές μεταβλητές, η ανάλυση θα βασιστεί μόνο σε αυτές τις παρατηρήσεις που είναι non-missing σε όλες τις μεταβλητές (Listwise missing deletion)

15 SPSS: Παράδειγμα με Missing values

16 Μέρος Γ Μεταδεδομένα Μεταβλητών: Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου

17 Από το ερωτηματολόγιο στο στατιστικό πακέτο: «η κλασική προσέγγιση» Περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα: Καθορισμό δομής SPSS αρχείου (Variable View) Εισαγωγή δεδομένων (Data View)

18 Από τις ερωτήσεις στις μεταβλητές

19 Από τις ερωτήσεις στις μεταβλητές

20 Από τις ερωτήσεις στις μεταβλητές

21 Μέρος Δ Τεκμηρίωση έρευνας «Κοινωνική Κατάσταση και Εμπιστοσύνη» στον Nesstar Publisher

22 Εγγραφή χρήστη στο Nesstar Server

23 Άσκηση Μέρος Α: Nesstar Publisher Τεκμηρίωση νέας έρευνας Δημιουργία δίγλωσσου προτύπου (template) Τεκμηρίωση «Study Description» στην Ελληνική και Αγγλική Τεκμηρίωση «Dataset» στην Ελληνική και Αγγλική Τεκμηρίωση ερωτήσεων Δημιουργία ομάδων μεταβλητών Upload ερωτηματολογίου και σχετικών τεκμηρίων Δημοσιοποίηση ερευνών στον Nesstar Server Μέρος Β: Nesstar Server Αναζήτηση ερευνών βάσει κριτηρίων Ανάκτηση αρχειών δεδομένων και τεκμηρίωσης

24 Δημιουργία προτύπου (template) Template Manager

25 Προτεινόμενο format Κωδικού έρευνας ή κύβου ekke aegean 1) Study with Data duth - 2) Study without Data ekpa 3) Cube panteion 4) Qualitative Study uoc papel Π.χ. ekke Internal Serial Number (4 digits)

26 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (1/7) 1.Εισάγετε το πρότυπο που βρίσκεται στον φάκελο:..\cessda Seminar\Templates\Template for Seminar.NesstarTemplate (Επιλέξτε Template Manager και κατόπιν import) 2.Εισάγετε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά τεκμηρίωσης (Επιλέξτε Project Language Settings και κατόπιν Configure>Add Language)

27 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (2/7) 3. Εισάγετε την τεκμηρίωση στα Ελληνικά και Αγγλικά που θα βρείτε στο :..\CESSDA Seminar\ Έρευνα Social Status and Trust\ Social Trust and Status - Documentation.xlsx 4.Εισάγετε το αρχείο δεδομένων της έρευνας που βρίσκεται στον φάκελο:..\cessda Seminar\ Έρευνα Social Status and Trust\ Data Social Status and Trust.sav (Επιλέξτε Datasets: κατόπιν «Import Dataset» και τέλος το αρχείο sav)

28 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (3/7) 5. Τεκμηριώστε το dataset (variables) στα Ελληνικά και Αγγλικά. Εισάγετε τις ερωτήσεις από τις οποίες προήλθαν οι μεταβλητές (Επιλέξτε Variables> Documentation) Documentation> 6.Εισάγετε τις μεταβλητές σε ομάδες βάσει των θεματικών που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο (Επιλέξτε Variable Groups> Add Variable Group> Variables> Add Variable Group Variables)

29 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (4/7) 7. Κάντε Upload το ερωτηματολόγιο της έρευνας (Ανοίξτε κάποιον browser και πληκτρολογήστε: Εισάγετε τα στοιχεία σας και κάντε upload το ερωτηματολόγιο. Κάντε copy το link που θα παρουσιαστεί μόλις το αρχείο γίνει upload ) 8.Εισάγετε την τεκμηρίωση του ερωτηματολογίου στο Other Study Materials (Επιλέξτε Other Study Materials> Related Materials> Add και εισάγετε τον τίτλο του ερωτηματολογίου και το Link του προηγούμενου βήματος)

30 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (5/7) 9. Σώστε την τεκμηρίωση της έρευνας 10. Δημιουργήστε τη σύνδεση με τον nesstar server του sodanet (Επιλέξτε Publishing > Add Server > Server Address > Username/Password) 11. Πλοηγηθείτε στον κατάλογο. Όλοι έχετε δικαιώματα «Publisher».

31 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (6/7) 12. Προσοχή!!! Οι χρήστες με δικαιώματα Publisher έχουν δικαίωμα να μεταβάλλουν την δομή της ιεραρχίας των φακέλων στον nesstar server. ΜΗΝ αλλάζετε τη δομή του δέντρου τουλάχιστον για τους κάτωθι φακέλους και για όλους τους φορείς:

32 Τεκμηρίωση νέας έρευνας (7/7) 13. Κάντε Δημοσίευση της έρευνας (Επιλέξτε Publishing > The Sodanet Server> Study> Publish data and metadata και δημοσιεύστε την έρευνα στον κατάλογο που σας αφορά:)

33 Τεκμηρίωση υπάρχουσας έρευνας 1. Αναζητήστε την έρευνα στον Nesstar Server 2. Κάντε download την έρευνα από τον Nesstar Server. 3. Στο data format επιλέξτε «Nesstar Publisher 4. Σώστε το αρχείο τοπικά, κάντε το unzip. Aνοίξτε τον Nesstar Publisher 5. Επιλέξτε File> Import Study και κατόπιν το αρχείο με κατάληξη nsdstat 6. Διορθώστε την τεκμηρίωση όπου απαιτείται. 7. Κάντε upload ερωτηματολόγια και συνοδευτικά τεκμήρια των ερευνών που σας έχουν ανατεθεί. Τα τεκμήρια πιθανώς θα τα εντοπίσετε στον φάκελο..\cessda Seminar\studies. 8. Αλλάξτε τους κωδικούς. 9. Κάντε νέα δημοσίευση της έρευνας

34 Αναζήτηση δεδομένων στον Nesstar Server Δύο μέθοδοι αναζήτησης αναζήτησης:: ο απλός (Simple Search) που αναζητά στο σύνολο των μεταδεδομένων και ο σύνθετος (advanced search) που αναζητά σε συγκεκριμένα πεδία τεκμηρίωσης, όπως όπως::

35 Στατιστική ανάλυση στον Nesstar Server Εκτός όμως της αναζήτησης ερευνών και μεταβλητών, ο Nesstar Server παρέχει και υπηρεσίες on line στατιστικής ανάλυσης. Οι στατιστικές μέθοδοι που παρέχονται on line μέσω του Nesstar Server είναι οι κάτωθι: Περιγραφικά στατιστικά Κατανομές συχνοτήτων Πινακοποιήσεις Υπολογισμός συσχετίσεων Ανάλυση παλινδρόμησης και υποβοηθούνται από τα κάτωθι εργαλεία:

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» «Ι.Π.ΣΥ.Π.» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» «Ι.Π.ΣΥ.Π.» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» «Ι.Π.ΣΥ.Π.» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ιπλωµατικές Εργασίες Ακαδ. Έτους 2008-2009 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός.

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Αριστείδης Μελετίου Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, amlet@library.tuc.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα