Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων"

Transcript

1 Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 7 ο Παραγωγή Βενζίνης Βενζινοκινητήρας Ιδιότητες Βενζίνης Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

2 Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859) - Ανάγκη εναλλακτικού καυσίμου για αντικατάσταση φαλαινέλαιων (φωτισμός) - Επιθυμητό προϊόν = κηροζίνη από απόσταξη αργού πετρελαίου (15%) - Άλλα κλάσματα καίγονταν (βενζίνη) ή πετιούνταν (υπόλειμμα) Πρώτη παραγωγή βενζίνης (1863) έγινε από τον Joshua Merrill ενώ προσπαθούσε να παράγει κηροζίνη Ανακάλυψη βενζινοκινητήρα από Dr. Otto και πρώτη βιομηχανία παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης (1864) 2

3 Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης (Συνέχεια) Πρώτες βενζίνες ήταν ελαφρά κλάσματα ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου o C Αύξηση αναγκών βενζίνης μετά την επέκταση βενζινοκινητήρων με μοντέλο-τ τουford (1908) Αύξηση αναγκών βενζίνης τον α παγκόσμιο πόλεμο - Χρήση σε κινητήρες πολεμικών αεροπλάνων Απόσταξη βενζίνης υψηλής αντικροτικότητας με απόσταξη αργών πετρελαίων υψηλής περιεκτικότητας αρωματικών (Βόρνεο, Ολλανδικές Δ. Ινδίες) - Ανάγκη έρευνας και μελέτης αντικροτικότητας βενζινών Καθιέρωση κινητήρα CFR και προτύπων κ-c 7 & ίσο-c 8 (1929) 3

4 Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης (Συνέχεια) Ανακάλυψη προσθέτων βελτίωσης αντικροτικότητας - Αλκυλοενώσεις Pb και διακλαδισμένες παραφίνες (1926) Ανάπτυξη διεργασιών - Θερμικής πυρόλυσης (1920) Αναβάθμιση υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης - Καταλυτικής πυρόλυσης (1936) - Αλκυλίωση (1938) - Καταλυτική αναμόρφωση παραφινών (1940) - Ισομερείωση (1943) Μέση ποιότητα βενζίνης στα τέλη 30 RON=70 4

5 Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης (Συνέχεια) Ανάγκη βενζινών RON=100 τον β παγκόσμιο πόλεμο - Χρήση πρόσθετου Pb - Ανάπτυξη διεργασιών καταλυτικής πυρόλυσης, αναμόρφωσης και αποθείωσης Μέση ποιότητα βενζίνης το 1955 RON=70 Καθορισμός προδιαγραφών βενζίνης (1970) - Λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αύξηση τιμών αργού πετρελαίου (1973 & 1980) - Στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας Συνεχής ανάγκη για βελτίωση απόδοσης και ποιότητας βενζίνης 5

6 Παραγωγή Βενζινών Από τα πλέον κερδοφόρα προϊόντα διυλιστηρίου Μίγμα προϊόντων διαφόρων διεργασιών - Κλάσματα ορίων απόσταξης o C Κυρίως από διεργασίες μετατροπής όπως καταλυτική πυρόλυση, καταλυτική αναμόρφωση, αλκυλίωση και λιγότερο πλέον από απόσταξη 6

7 Συστατικά Βενζινών Ατμοσφαιρική νάφθα - Περιορισμένη χρήση, χαμηλή αντικροτικότητα Βουτάνιο - Υψηλό RON, υψηλή τάση ατμών (μόνο χειμώνα) Προϊόν αναμόρφωσης νάφθας - Εξαιρετική αντικροτικόητα, πολλές τοξικές αρωματικές ενώσεις όπως βενζόλιο (περιορίζουν χρήση) Προϊόν πυρόλυσης - Ικανοποιητική αντικροτικότητα, πολλές ολεφίνες, Σε μεγάλα ποσοστά προκαλούν αστάθεια στη βενζίνη Προϊόντα αλκυλίωσης & ισομερείωσης (ισοπαραφίνες) - Υψηλή αντικροτικότητα και σταθερότητα - Περιορίζουν περιεκτικότητα αρωματικών στη βενζίνη 7

8 Προδιαγραφές Βενζίνης Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορούν 3 τύποι βενζινών πολιτικής κατανάλωσης : - ΗΑμόλυβδη - ΗΑμόλυβδη98 RON - Ηβενζίνηµε υποκατάστατο μόλυβδου (LRP) Απαιτήσεις από βενζίνες - Να εξασφαλίζει εύκολο ξεκίνημα του κινητήρα ιδίως το χειμώνα, να δίνει μεγάλες επιταχύνσεις - Να καίγεται στον κινητήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο "κτύπος" της μηχανής - Να μην παρουσιάζει διαβρωτικές ιδιότητες και να µη έχειτάσηνα σχηματίζει αποθέματα στον κινητήρα κατά τη χρήση της - Να μην υφίσταται φυσικές ή χημικές μεταβολές κατά την αποθήκευση που θα αλλοίωναν ενδεχομένως τις παραπάνω απαιτήσεις - Να έχει τη μικρότερη δυνατή περιεκτικότητα σε ουσίες τοξικές και ρυπογόνες για το περιβάλλον Πηγή: Γενικό Χημείο του Κράτους (http://www.gcsl.gr) 8

9 Προδιαγραφές Βενζίνης Προδιαγραφές γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές Αναφέρονται στη νομοθεσία - 98 RΟΝ (Φ.Ε.Κ. 310/Β/1997, Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001) - Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου LPR (Φ.Ε.Κ.1730/Β/2001) Περιβαλλοντικές προδιαγραφές βενζίνης Ιδιότητα Αμόλυβδη (LPR) RON MON min 85 Μόλυβδος (gr/lit) max Θείο (% wppm) max 50 Συμπύκνωμα (% κο) στους 100 o Cmin 46 Συμπύκνωμα (% κο) στους150 o Cmin 75 Τάση ατμών Reid (kpa, 100F) max 60 (καλοκαίρι) Οξυγόνο (% κβ) max 2.7 Βενζόλιο (%κο) max 1 Αρωματικά (% κο) 35 Ολεφίνες (% κο) 18 Μεθανόλη (%κο) max 3 Αιθανόλη (%κο) max 5 Ισοπροπυλική αλκοόλη (%κο) max 10 Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη (%κο) max 7 Ισοβουτυλική αλκοόλη (%κο) max 10 Αιθέρες (%κο) max 15 Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (% κο) max 10 Πηγή: Γενικό Χημείο του Κράτους (http://www.gcsl.gr) 9

10 Βενζινοκινητήρας

11 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Η μηχανή εσωτερικής καύσης: - Καύση του καυσίμου και οξειδωτικού μέσου (αέρας) συμβαίνει σε κλειστό χώρο που ονομάζεται θάλαμος καύσης Καύση - Εξώθερμη αντίδραση - Δημιουργεί αέρια σε μεγάλες θερμοκρασίες ( o C) και πιέσεις, και διαστέλλονται Το έργο παράγεται απ ευθείας από την διαστολή των θερμών αερίων που προκαλούν κίνηση στα μηχανικά μέρη της μηχανής με την βοήθεια πιστονιών, περιστροφέων κτλ Διαφορά με τις μηχανές εξωτερικής καύσης - Ατμομηχανές, μηχανές Stirling - Εξωτερικός θάλαμος καύσης για θέρμανση ανεξάρτητου ρευστού, που μετατρέπει το έργο μετακινώντας ένα πιστόνι ή τουρμπίνα Ο όρος μηχανή εσωτερικής καύσης (Internal Combustion Engine) αναφέρεται σχεδόν πάντα σε περιστρεφόμενες μηχανές με πιστόνι Ωστόσο μηχανές συνεχούς καύσης όπως αυτές των αεροπλάνων και ρουκέτες είναι επίσης μηχανές εσωτερικής καύσης 11

12 Λειτουργία Βενζινοκινητήρα Κινητήρας ανάφλεξης με σπινθηριστή Ομογενές μίγμα αέρα-καυσίμου εντός θαλάμου καύσης Συμπίεση μίγματος atm - Αναλογία συμπίεσης 8:1 11:1 Θερμοκρασία φθάνει o C κάτω του σημείου αυτανάφλεξης μίγματος - Χρήση σπινθηριστή Ταχύτητα φλόγας & διάρκεια καύσης επηρεάζουν - Οικονομία καυσίμου και ισχύ 12

13 Περιγραφή Κύκλου Otto Εισαγωγή - Κίνηση πιστονιού προς τα κάτω - Ανάπτυξη κενού => αναρρόφιση μίγματος καυσίμου/αέρα στο θάλαμο καύσης Συμπίεση - Κίνηση πιστονιού προς τα πάνω συμπιέζοντας μίγμα καυσίμου/αέρα - Ανάφλεξη μίγματος Έργο - Κτύπημα κυλινδρικού κινητήρα Εκτόνωση - Απομάκρυνση αερίων προϊόντων καύσης από βαλβίδα εκτόνωσης - Κλείσιμο βαλβίδας 13

14 Λειτουργία Βενζινοκινητήρα Παλινδρομική μηχανή με πιστόνια Θάλαμος καύσης με μία βαλβίδα εισόδου και μία βαλβίδα εξόδου - Στόχος είναι να γίνει όσο των δυνατόν πιο πλήρης καύση του μίγματος, χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία (που αυξάνει εκπομπές NOx) - Προτειμάται συμπυκνωμένα σχήματα και όχι μακρόστενα, πχ σχήμα L(για μηχανές 1 βαθμίδας), ημισφαιρικές κτλ Το σχήμα επηρεάζει την απόδοση και ισχύ της μηχανής καθώς και τις εκπομπές Βαλβίδα εισόδου σχεδιάζεται κατάλληλα δίνοντας μία ώθηση στροβιλοειδή στο μίγμα, επάνω από το ανερχόμενο πιστόνι - Καλύτερη ανάμιξη αέρα καυσίμου και καύση μίγματος Ο σπινθηριστής τοποθετείται σε σημείο όπου η άκρη της φλόγας μπορεί να αγγίξει όλα τα σημεία του θαλάμου καύσης 14

15 Μίγμα Αέρα - Καυσίμου Σύστημα εξαεριωτήρα ψεκασμού - Δημιουργία ομογενούς αναφλέξιμου μίγματος αέρα καυσίμου Καύσιμο (βενζίνη) σε αέρια φάση => Εξαέρωση καυσίμου πριν αρχίσει η ανάφλεξη - Έλεγχος φορτίου κινητήρα Εισαγωγή κατάλληλης ποσότητας καυσίμου Ελαχιστοποίηση απόκλισης σχέσης αέρα καυσίμου από κύκλο σε κύκλο - Ψεκασμός γίνεται σε πολλά σημεία Μείωση ανομοιομορφίας διανομής φορτίου Μεγαλύτερες ποσότητες μίγματος απαιτούνται κατά την ψυχρή εκκίνηση και φάση θέρμανσης του κινητήρα 15

16 Ανάφλεξη Προϋποθέτει απαιτούμενη ενέργεια για ανάφλεξη μίγματος - Στην κατάλληλη στιγμή - Κάτω από συνθήκες μεταβαλλόμενου φορτίου (μεταβαλλόμενη σύσταση μίγματος) - Προπορευμένη ανάφλεξη => έντονο κτύπημα - Καθυστερημένη ανάφλεξη => απώλεια ισχύος Απαιτούμενη ενέργεια εξαρτάται από σχέση αέρα καυσίμου - Στοιχειομετρικό μίγμα απαιτεί 0.2 mj - Πλούσιοήφτωχόμίγμααπαιτεί3mJ Διάδοση της φλόγας στο θάλαμο καύσης - Εξαρτάται από τη σύσταση του μίγματος αέρα - καυσίμου 16

17 Καύση Στόχος η καύση του μίγματος αέρα καυσίμου χωρίς κτύπημα και χωρίς μεγάλες εκπομπές καυσαερίων Φλόγα του σπινθηριστή προκαλεί καύση των υδρογονανθράκων του καυσίμου (αέρια φάση) - Πχ C 8 H O 2 8 CO H 2 O (ισο-οκτάνιο) Κάθε mole ισο-οκτανίου που καίγεται δίνει 8 mole CO 2 και 9 mole H 2 O - Αύξηση όγκου μίγματος που καίγεται λόγω αύξησης θερμοκρασίας που προκαλείται από τις εξώθερμες αντιδράσεις καύσης Μικρή κατανάλωση καυσίμου και μεγάλες αποδόσεις επιτυγχάνονται με μικρό χρόνο καύσης και με ελεγχόμενη απελευθέρωση θερμότητας - Πολύ γρήγορη απελευθέρωση θερμότητας, αυξάνουν οι απώλειες μηχανικής ενέργειας - Πολύ αργή απελευθέρωση θερμότητας, αυξάνει θερμοκρασία καυσαερίων και δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά η ενέργεια 17

18 Καύσιμα Κίνησης & CO 2 Τα καύσιμα κίνησης αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή εκπομπών CO 2, αυξάνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου Πηγή: U.S. Greenhouse Gas Emissions Inventory 18

19 Λόγος Αέρα - Καυσίμου Λόγος αέρα καυσίμου - Στοιχειομετρικός λόγος = 14.7 (μάζα αέρα/μάζα καυσίμου) για μίγμα κ-c 7 και ίσο-c 8 Πλούσιο μίγμα (<14.7) Αδύναμο μίγμα (>14.7) - Χρήση οξυγονούχων ή άλλων προσθέτων ελαττώνει το στοιχειομετρικό λόγο Στόχος να γίνει καύση με στοιχειομετρικό λόγο αέρακαυσίμου - Αδύναμα μίγματα προκαλούν καύση χαμηλότερης θερμοκρασίας λόγω της αραίωσης με το Ο 2 που δεν καταναλώνεται - Πλούσια μίγματα προκαλούν καύση χαμηλότερης θερμοκρασίας λόγω της περίσσειας άνθρακα που οξειδώνεται σε CO αντί για CO 2 19

20 Προβλήματα κατά την Καύση Κτύπημα του κινητήρα - Συμβαίνει όταν αέρια που δεν έχουν αναφλεγεί και βρίσκονται μακριά από τη φλόγα αναφλέγονται Παρατηρείται με έντονες διακυμάνσεις ΔP και έντονο θόρυβο Προκαλούν φθορά - Έμβολα, κεφαλή κυλίνδρου, ελαστικά μέρη κεφαλής Αντιμετώπιση - Χρήση προσθέτων ή χρήση πλουσιότερων μιγμάτων - Καθυστέρηση χρόνου ανάφλεξης δεν αποτελεί λύση λόγω του μικρού χρόνου στον οποίο πρέπει να επιτευχθεί P max - Έλεγχος αναλογίας μίγματος αέρα - καυσίμου 20

21 Κτύπημα Κινητήρα Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

22 Προβλήματα κατά την Καύση Υψηλές σχέσεις συμπίεσης δίνουν υψηλή απόδοση με μέσο φορτίο - Καύση με κτύπημα (προανάφλεξη) σε συνθήκες πλήρους φορτίου - Κτύπημα παρατηρείται όταν αέρια που δεν έχουν αναφλεγεί και βρίσκονται μακριά από τη φλόγα αναφλέγονται Κτύπημα λόγω σπινθήρα - Καύση προκαλεί αύξηση T και P - Αν οι προφλογικές αντιδράσεις είναι ανεξέλεγκτες προκαλούν υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας, πέρα σημείου αυτανάφλεξης - Αυτανάφλεξη αερίων οδηγεί σε απότομη αύξηση P δημιουργώντας ωστικό κύμα => απώλεια ισχύος 22

23 Ιδιότητες Βενζίνης

24 Αντικροτικότητα Χαρακτηριστικό ποιότητας καύσης βενζίνης Μετριέται σε μία ειδικά σχεδιασμένη μηχανή ενός κυλίνδρου ή CFR (Cooperative Fuels Research) Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

25 Αριθμός Οκτανίου Υδρογονανθράκων αρωματικά > ισοπαραφίνες > ναφθένια > ολεφίνες > παραφίνες - Αρωματικός δακτύλιος χάνει αντικροτικότητα όταν αυξάνεται το μήκος του υποκαταστάτη - Όσο πιο μακριά αλυσίδα των παραφινών τόσο μικρότερος ο αριθμός οκτανίου - Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος δακτυλίου ναφθενίων, τόσο μικρότερος ο αριθμός οκτανίου - Η διακλάδωση ανθρακικής αλυσίδας αυξάνει τον αριθμό οκτανίου - Όταν ελαττώνεται το τελικό σημείο απόσταξης, αυξάνει ο αριθμός οκτανίου 25

26 Πτητικότητα Σημαντικό χαρακτηριστικό Μεγάλη ποικιλία ενώσεων (~400) - C 4 -C 12 με σημεία ζέσεως εύρους ~170 o C Αρκετά συστατικά έχουν χαμηλό σ.ζ. - Πιθανότητα μεταβολής σύστασης λόγω πτητικότητας ελαφριών συστατικών Καθορίζει συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης 26

27 Απόσταξη Μετριέται με μέθοδο απόσταξης ASTM D86 Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

28 Δείκτης Οδηγησιμότητας Drivability Index (DI) - Υπολογίζεται από την καμπύλη απόσταξης της βενζίνης - DI=1.5 T T 50 + T 90 - T x : θερμοκρασία ( o F) ανάκτησης x% της βενζίνης Π.χ. Τ 10 είναι η θερμοκρασία σε ο F που εξατμίζεται 10% της βενζίνης Δείκτης ποιότητα καύσης - Δείχνει προβλήματα λειτουργίας κινητήρα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες - Εξασφαλίζει την αποφυγή υπερβολικής εξάτμισης του καυσίμου σε υψηλές θερμοκρασίες 28

29 Τάση Ατμών Reid Vapor Pressure ή RVP - Μέθοδος ASTM D-323 στους 100 F (37.8 C) Σημαντική παράμετρος για: - μεταφορά των καυσίμων - σχεδιασμό συστημάτων αποθήκευσης - συμπεριφορά της βενζίνης στον κινητήρα 29

30 Πυκνότητα, Σχετικό Ειδικό Βάρος, API Πυκνότητα d = m / V gr/ml ή kgr/m 3 Σχετικό Ειδικό βάρος: SG = d oil / d Η2Ο - Μετριέται στους 15 C ή 60 F - Αδιάστατο μέγεθος Βάρος o API - Τιμές >10 o API = SG 60 o F όπου SG 60 F είναι το σχετικό ειδικό βάρος 60/60 ο F 30

31 Μεταβολή Πυκνότητας Βενζινών Πυκνότητα: παραφίνες < ολεφίνες < ναφθένια < αρωματικά Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

32 Σύσταση Πάνω από 400 υδρογονάνθρακες - C 3 -C 12 ( o C) Προσδιορίζεται χρωματογραφικά - Περιβαλλοντικοί λόγοι Βενζόλιο, προσδιορισμός ομάδων υδρ/κων (παραφίνες, ναφθένια, ολεφίνες, κτλ) Πηγή: Γενικό Χημείο του Κράτους (http://www.gcsl.gr) 32

33 Περιεκτικότητα S Συνήθως πολύ μικρή για βενζίνη (<10 wppm) - Μερκαπτάνες, σουλφίδια, δισουλφίδια, θειοφαίνια Παρουσία S ανεπιθύμητη - Περιβαλλοντικούς λόγους - Προστασία κινητήρα (αποθέσεις στο θάλαμο καύσης) Προσδιορίζεται με φθορισμό ακτίνων Χ - Μέθοδος ASTM D-4294 Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

34 Αριθμός Βρωμίου & Κομμιώδεις Ουσίες Αριθμός Βρωμίου - Χαρακτηρίζει την ύπαρξη ολεφινών - Προσδιορίζεται με μέθοδο ASTM D-1159 Κορεσμός διπλών δεσμών με Br Κομμιώδεις Ουσίες - Ανεπιθύμητες ουσίες, παράγονται από πολυμερισμό και οξείδωση ολεφινών Αποθέσεις στο σύστημα τροφοδοσίας κινητήρα - Μέτρηση με μέθοδο ASTM D

35 Άλλες Ιδιότητες Σταθερότητα στην οξείδωση - Ολεφίνες, θειούχες, αζωτούχες ενώσεις Αγωγιμότητα - Τάση για φόρτιση από στατικό ηλεκτρισμό - Μεταφορά και αποθήκευση Διαβρωτικότητα - Φθορά εξοπλισμού - Φραγή φίλτρων από προϊόντα διάβρωσης Ιξώδες cst Θερμογόνος δύναμη - Ανώτερη (υδρατμοί σε υγρή κατάσταση) - Κατώτερη (υδρατμοί σε αέρια κατάσταση) - Ανώτερη θερμογόνος δύναμη ~43 kj/kg (χωρίς πρόσθετα) 35

36 Επίδραση Οξυγονούχων Ενώσεων

37 Χρήση Οξυγονούχων Ενώσεων Στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού οκτανίου στη βενζίνη - Αλκοόλες (1920), Αιθέρες (1970) Περιορίζουν εκπομπές CO 2 - Προέρχονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (βιομάζα) Τυπικές οξυγονούχες ενώσεις - Μεθανόλη (MeOH) - Αιθανόλη (EtOH) - Ισοπροπανόλη (IPA) - Τριτοταγής βουτανόλη (ΤΒΑ) - Τριτοταγής άμυλο μεθυλαιθέρας (TAME) - Αίθυλο-τριτοταγής βουτυλαιθέρας (ETBE) - Τριτοταγής βουτυλαιθέρας (MTBE) Απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ λόγω επιμόλυνσης υπογείων νερών 37

38 Χρήση Οξυγονούχων Ενώσεων (Συνέχεια) Χρήση περιορίζεται για δύο λόγους: - Παρουσία οξυγόνου περιορίζει τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου - Οξυγονούχες ενώσεις αλληλεπιδρούν με υλικά συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου 38

39 Ιδιότητες Οξυγονούχων Ενώσεων Η προσθήκη οξυγονούχων ενώσεων επηρεάζει - Αριθμό οκτανίου - Θερμογόνο δύναμη - Τάση ατμών RON MON Τάση Ατμών (kpa) Θερμογόνος Δύναμη (kj/kg) MeOH EtOH IPA TBA ETBE TAME MTBE Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

40 Αντικροτικότητα & Οξυγονούχες Ενώσεις Προσθήκη οξυγονούχων ενώσεων επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητές της Μεταβολή αριθμού οκτανίου εξαρτάται από την ποιότητα του καυσίμου που προστίθενται οι οξυγονούχες ενώσεις - Μεγάλη ευαισθησία (RON- MON) Γιαναεπιτευχθείαύξηση ΜΟΝ, αυξάνει και ο ROΝ Αριθμός οκτανίου ανάμιξης οξυγονούχων ενώσεων RON MON MeOH EtOH IPA TBA ETBE TAME MTBE MeOH/TBA (50/50) Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

41 Πτητικότητα & Οξυγονούχες Ενώσεις Αλκοόλες (ιδιαίτερα μεθανόλη) έχουν επιπτώσεις στην τάση ατμών βενζίνης Οξυγονούχες ενώσεις επηρεάζουν την καμπύλη απόσταξης της βενζίνης Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

42 Πτητικότητα & Οξυγονούχες Ενώσεις Αλκοόλες επηρεάζουν λόγο ατμών/υγρού Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

43 Διαλυτότητα Η 2 Ο & Οξυγονούχες Ενώσεις Μεθανόλη και αλκοόλη διαλυτές στο νερό - Απομακρύνονται από βενζίνη αν έρθουν σε επαφή με νερό - Αριθμός οκτανίου μειώνεται Διαλυτότητα στο νερό εξαρτάται - Συστατικά βενζίνης Αρωματικά ελαττώνουν διαλυτότητα Αιθανόλη/βενζίνη ανθεκτικότερη από μεθανόλη/βενζίνη - Αύξηση θερμοκρασίας αυξάνει διαλυτότητα στο νερό - Παρουσία συνδιαλύτη 43

44 Επίδραση στον Κινητήρα Βελτίωση αντικροτικότητας - Μέχρι σε 20% περιεκτικότητα σε βενζίνες Σύγκριση βενζινών με ή χωρίς οξυγονούχες - Παρουσία οξυγονούχων δίνει καλύτερο RON/MON - Περιεκτικότητα ολεφινών > 20% σε καθαρό μίγμα υδρ/κων δίνει καλύτερα RON/MON - Οξυγονούχες δυσχεραίνουν εκκίνηση σε χαμηλές T - Δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές διαφορές MTBE θετική σε όλες τις συνθήκες οδήγησης - MeOH προβληματική σε έντονες συνθήκες οδήγησης ΕΤΒΕ & EtOH παρόμοια αντικροτική συμπεριφορά - ΕΤΒΕ ευκολότερη για αποθήκευση και μετακίνηση - EtOH αποτρέπει σχηματισμό αποθέσεων στον κινητήρα 44

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Εργαστήριο 5 ο Αριθμός Οκτανίου (RON MON) Αέρια Χρωματογραφία (Άσκηση 18) Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Κτύπημα του Κινητήρα (Knock) Από το 1912 που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Με τη λέξη λιπαντικό εννοούμε το υλικό εκείνο που χρησιμοποιείται για τη μείωση των τριβών μεταξύ δύο επιφανειών που κινούνται σε επαφή μεταξύ τους. Το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση Εγχειρίδιο για τους µαθητές Έκδοση EL 1.0 - Οκτώβριος 2010 είτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενηµερωµένες εκδόσεις. Αποποίηση Ευθύνης Το έργο χρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ J.IΙΓ 8~9 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑ ΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός Νικόλαος Γαλάνης, Δρ. Μηχ/γος Μηχ., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα