Καλή Βιβλιοθήκη : Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για ένα καλό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλή Βιβλιοθήκη : Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για ένα καλό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Καλή Βιβλιοθήκη : Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για ένα καλό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ομιλία παρουσιάζονται τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα «Καλό» Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλύεται ο σύγχρονος ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης και η λειτουργία της ως εκπαιδευτικής και ερευνητικής υποστηρικτικής υποδομής των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην αποδοχή της Βιβλιοθήκης, αν όχι ως «καρδιάς», τουλάχιστον ως κεντρικής υποδομής του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Προτείνεται μια αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης που δεν επικεντρώνεται μόνο στην εσωτερική της λειτουργία και τη μέτρηση των υπηρεσιών της, αλλά κυρίως στην ανάδειξη της συνεισφοράς της στα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και επαγγελματικά επιτεύγματα του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και στη συλλογική εικόνα του ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Μετά από μια σύντομη ανάλυση του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και με το οποίο αλληλεπιδρά, παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης της «Καλής» Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης ως αναγκαίας συνθήκης για ένα «Καλό» Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ABSTRACT The characteristics of a Good Institution of Higher Education (IHE) are given. The current role of the Academic Library and its operation as an important supporting facility for the Educational and Research activities of the IHE is analyzed. The elements that justify the acceptance of the Library, if not as a heart, at least as a central facility of the Academic Institution are presented. The Evaluation of an Academic Library based not on its internal operation, but on its contributions in the educational research and professional achievements of both the academic staff and students and to the overall image and evaluation of the institution in which it belongs is proposed. An analysis of the external environment (direct and indirect) in which Greek Academic Libraries operate and interact is given. Both elements and conditions related to Libraries environment as well as the prerequisites which must be taken into account in any effort to prove that Library Goodness is a necessary condition for a Good IHE are presented and analyzed. 1

2 Κυρίες και Κύριοι, Από τη δεκαετία του 1980 η Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας βίωσε, και βιώνει, πολλές και μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές στην ακαδημαϊκή συγκρότηση των Σχολών και των Τμημάτων, στην αξιολόγηση και την ιεράρχηση του διδακτικού και ερευνητικού της προσωπικού, στις εφαρμοζόμενες ακαδημαϊκές και διοικητικές πρακτικές αλλά και στην οργάνωση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού τους. Την ίδια αυτή περίοδο είχαμε επίσης, αύξηση στον αριθμό των Ιδρυμάτων, εμφάνιση νέων γνωστικών αντικειμένων και Τμημάτων διεπιστημονικού χαρακτήρα, μαζικοποίηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών, εμφάνιση νέων μορφών διδασκαλίας όπως αυτή που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, περαιτέρω διεθνοποίηση της έρευνας και βέβαια την καθιέρωση του διαδικτύου με τις νέες δυνατότητες επιστημονικής πληροφόρησης που προσφέρει. Παρά την αδράνεια που παρατηρείται σε τέτοιες περιστάσεις, και τις σε αρκετές περιπτώσεις αναμενόμενες - αντιδράσεις, οι αλλαγές συνεχίζονται. Ήδη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο θα εξακολουθεί να υπάρχει ο κρατικός έλεγχος των Ιδρυμάτων, με ταυτόχρονη όμως ενδυνάμωση της διοικητικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής αυτονομίας τους. Οι δυο αυτοί παράγοντες, αυτονομία και έλεγχος, θα τίθενται σε ένα νέο συμφωνημένο πλαίσιο, κύριο στοιχείο του οποίου θα αποτελεί η ποιοτική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων. Η σχέση ανάμεσα στην αυτονομία και την ποιοτική αξιολόγηση με βάσει αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες, δημιουργεί φοβίες και προκαλεί αντιθέσεις, εντός της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Για μία σειρά από λόγους είναι απαραίτητη η νηφάλια συζήτηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας. Το παρόν Συνέδριο, όπως είναι αναμενόμενο, περιορίζει τη συζήτηση αυτή στο χώρο των Βιβλιοθηκών καθώς αποβλέπει στη διερεύνηση και ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ως Υποδομών υποστήριξης της Έρευνας και της Εκπαίδευσης στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη μέτρηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους καθώς και της συμβολής τους στην ποιότητα των Ιδρυμάτων που τις διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου μελέτες και έρευνες, τόσο θεωρητικές όσο και σε εφαρμοσμένες, που αφορούν την ποιότητα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το πόσο καλές είναι, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης τους: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών, Δείκτες Αξιολόγησης, Πρότυπα και Μεθοδολογίες Αξιολόγησης και άλλα. Κύρια συνιστώσα κάθε ανασύνθεσης, αυτών που συγκροτούν ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και υποστηρικτικές υποδομές του, δηλαδή τα υποσυστήματα εκείνα που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν για να επιτρέπουν και να διευκολύνουν τόσο τη λειτουργία του Ιδρύματος ως συνόλου, όσο και των επιμέρους συστατικών του. Παρά το γεγονός ότι στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δεν ευτυχήσαμε να ακούσουμε αντίστοιχες ρήσεις με αυτή του Προέδρου του Πανεπιστημίου του Harvard Charles William Eliot που το 1870 διακήρυττε ότι «Η Βιβλιοθήκη είναι η καρδιά του Πανεπιστημίου» 1 σε αρκετά Ιδρύματα 1 Joanne R. Euster, The Academic Library: Its Place and Role in the Institution in Academic Libraries : Their Rationale And Role In American Higher Education, Eds.: Gerard B. McCabe and Ruth J. Person 1995:2. 2

3 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η Βιβλιοθήκη είναι μια κύρια ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή τους και ότι η λειτουργία της επηρεάζει καθοριστικά τόσο το επίπεδο της προσφερόμενης εκπαίδευσης και εκτελούμενης έρευνας, όσο και την ανάπτυξη της πολιτιστικής και ακαδημαϊκής ζωής των Ιδρυμάτων. Όμως, παρά τις σημαντικές προόδους που έγιναν, η καθολική αποδοχή και αναγνώριση της σπουδαιότητας και του ρόλου των Βιβλιοθηκών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσή μας δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Είναι ενδεικτικό ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) δεν υπήρχε πρόβλεψη για την ενίσχυσή των Βιβλιοθηκών, γεγονός που δημιούργησε έντονη ανησυχία για τη μελλοντική τους ανάπτυξη και προκάλεσε αντιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ΥΠΕΠΘ άλλαξε την αρχική στάση του και οι φόβοι μας θα διαψευσθούν. Μετά από χρόνια προσπαθειών και ανάπτυξης σε πολλαπλά επίπεδα οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες επιζητούν την αναγνώριση του έργου τους. Το μήνυμα αυτό θέλουμε να δώσουμε με το παρόν Συνέδριο: ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας αφού αντιμετώπισαν σε σημαντικό βαθμό τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, συλλογές και τεχνογνωσία που είχαν, με παρρησία αποτιμούν τη λειτουργία τους, εκτιμούν τη συμβολή τους στη μαθησιακή, εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία των Ιδρυμάτων και επιδιώκουν την ανάληψη νέων ρόλων. Για το λόγο αυτό ανησυχούν και διαμαρτύρονται για το ενδεχόμενο να αποψιλωθούν από πολύτιμο προσωπικό που απασχολούν μέσω των έργων που υλοποιούν και να αναγκαστούν να γυρίσουν στο μίζερο παρελθόν τους διακόπτοντας υπηρεσίες και δράσεις που με πολύ κόπο δημιούργησαν. Στην επιδίωξη νέων ρόλων αντιλαμβάνονται τους σύγχρονους τρόπους πληροφόρησης ως πρόκληση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να προσδώσουν νέο περιεχόμενο στην βασική αποστολή τους. Θεωρούν ότι η προσθήκη «Κέντρο Πληροφόρησης» στον Τίτλο τους σηματοδοτεί μια νέα σύγχρονη ταυτότητα στην οποία όμως πρέπει να δοθεί πραγματικό περιεχόμενο. Στα θέματα που αφορούν την αξιολόγηση και τη μέτρηση της ποιότητας οι Βιβλιοθήκες πρώτες από όλες τις δομές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων μίλησαν για «Ποιότητα» και «Αξιολόγηση», ήταν οι πρώτες που πραγματοποίησαν «έρευνες ικανοποίησης των χρηστών τους», οι πρώτες που δημιούργησαν «Δείκτες αξιολόγησης» και πιστοποιήθηκαν με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας. Στην προσπάθειά τους να μετρήσουν την επάρκεια και την αποδοτικότητα της λειτουργίας τους πραγματοποίησαν έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα και επινόησαν μεθοδολογίες αξιολόγησης με χρήση της διεθνούς εμπειρίας. Δεν δίστασαν μάλιστα, να αναμετρηθούν με την πρόκληση, να επινοήσουν εξωστρεφείς τρόπους αξιολόγησης που θα μετρούν τη συνεισφορά τους: α) στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά επιτεύγματα του Ακαδημαϊκού προσωπικού, β) στις επιδόσεις των Φοιτητών, γ) στη δημόσια εικόνα των Ιδρυμάτων, δ) στην προσέλκυση ερευνητών, φοιτητών και ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και στην ε) πολιτιστική ζωή των Ιδρυμάτων. Για να το επιτύχουν αυτό δανείστηκαν μεθοδολογίες και πρακτικές από άλλους ερευνητικούς χώρους: τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, τις επιστήμες της 3

4 εκπαίδευσης και άλλες. Έρευνες αυτής της μορφής θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά σε Συνέδριό μας. Στην επιδίωξή μας αυτή επωφελούμαστε από τις εμπειρίες άλλων χωρών και για το λόγο αυτό προσκαλέσαμε και έχουμε μαζί μας επιφανείς ερευνητές από μια σειρά χωρών. Σε εθνικό επίπεδο, πρώτες επίσης, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες επεδίωξαν οικονομίες κλίμακος με τη δημιουργία της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - τώρα Συνδέσμου- τη γνωστή στην ακαδημαϊκή και ερευνητική μας κοινότητα Heal- Link, που προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και Βάσεις Δεδομένων και ανέπτυξαν υπηρεσίες όπως το Σύστημα Διαδανεισμού, τον Συλλογικό Κατάλογο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κ.α. Για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την οργανωτική υποστήριξη του εγχειρήματος: «Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος» πρωτοπόρησαν με τη δημιουργία και τη λειτουργία της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών τη γνωστή ΜΟΠΑΒ που έχουμε την τιμή να στεγάζουμε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αποτελούν μια συνιστώσα της πληροφοριακής υποδομής της χώρας μας επιζητούμε τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης θα υπάρξει, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, σχετική συζήτηση στη διάρκεια του Συνεδρίου- η οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξασφαλίζει την πρόσκτηση και την κατοχή, από τις Βιβλιοθήκες της χώρας μας, στο σύνολό τους, των τεκμηρίων και των πληροφοριακών πηγών (εσωτερικού και εξωτερικού) που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των ερευνητών, των σπουδαστών και του γενικού πληθυσμού. Μια τέτοια πολιτική που θα ενοποιεί το σύστημα Βιβλιοθηκών θα διασφαλίζει εκτός των άλλων την αναπτυξιακή τους πορεία καθώς και τη συνέχιση των κοινοπραξιακών λειτουργιών που δημιουργήσαμε και τις οποίες αγκάλιασε η Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Κυρίες και Κύριοι, Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει προσωπικό, συλλογές, υποδομές και εξοπλισμούς που θα εξασφαλίζουν στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό, τόσο στους χώρους της όσο και εκτός αυτής, αξιόπιστη πρόσβαση σε προηγούμενη ακαδημαϊκή, ερευνητική και πολιτιστική εκδοτική παραγωγή, απαραίτητη για τη λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας. 2 Όμως παρά τις προφανείς ανάγκες σε ανθρώπινους και άλλους πόρους και τη σπουδαιότητα της αποστολής της σε αρκετά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η αναγνώριση της Βιβλιοθήκης αν όχι ως Καρδιάς, τουλάχιστον ως βασικής υποδομής τους εξακολουθεί να είναι ζητούμενο. Δεν είναι λίγες οι Βιβλιοθήκες που διαμαρτύρονται για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν και προβληματίζονται για την αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων τους για να επιτύχουν τη στήριξη που επιζητούν. Επειδή τα επιχειρήματα αυτά αποδίδουν σε ένα ίδρυμα αλλά όχι σε ένα άλλο ή αποδίδουν σε μια περίσταση αλλά όχι σε μια ανάλογη, θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ την εμπειρία πολλών χρόνων εργασίας σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, και 2 Rodger, E. J. (2007). What s a library worth? American Libraries, 38.8,

5 να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις: Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες είναι συστήματα που αλληλεπιδρούν έντονα με το εξωτερικό τους περιβάλαν, δηλαδή τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν. Η πορεία τους είναι άμεσα συνυφασμένη με την πορεία των Ιδρυμάτων αναφοράς τους. Όταν το Ίδρυμα μαραζώνει, μαραζώνουν και αυτές, όταν αναπτύσσεται, αναπτύσσονται. Υπήρξαν, βέβαια, περιπτώσεις που, για μια σειρά από λόγους οι Βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το ίδρυμα στο οποίο ανήκουν. Τέτοιες όμως καταστάσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν επί μακρόν καθώς θα εμφανιστεί το φαινόμενο της ώσμωσης και σταδιακά η Βιβλιοθήκη θα έρθει στο επίπεδο του Ιδρύματος. Το επόμενο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη χρειάζεται περισσότερο το Ίδρυμα που ανήκει παρά το αντίθετο. Αρκετές φορές η πίστη μας για τη σπουδαιότητα αυτού που κάνουμε μας οδηγεί σε λανθασμένη θεώρηση της πραγματικότητας. Τα Ιδρύματα καθορίζουν το κατά πόσο οι Βιβλιοθήκες τους είναι ζωτικά μέρη τους. Είναι αυτά που διαθέτουν τους πόρους για να λειτουργούν, να υπολειτουργούν ή ακόμη και να κλείνουν. Η υπόσταση της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, όσο η ύπαρξη της βοηθά το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Μπορούμε επομένως να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την κύρια αποστολή της Βιβλιοθήκης: τη συμβολή της σε καλύτερη εκπαίδευση και έρευνα στα Ιδρύματά μας. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες λαμβάνουν πόρους, σε ανταπόδοση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν στα Ιδρύματα που ανήκουν. Για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η αξία διαμορφώνεται μέσα από τις επιθυμίες και τις αντιλήψεις των ατόμων που συγκροτούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, είτε πρόκειται για τις Διοικήσεις τους, είτε για τους φορείς χρηματοδότησης, είτε για τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που έχει εμπειρία χρήσης μιας καλής Βιβλιοθήκης από την εποχή των φοιτητικών του χρόνων ή όταν συνέγραφε την διατριβή του είναι πολύ πιθανό να υποστηρίζει τη Βιβλιοθήκη. Αντίθετα κάποιος που έχει περιορισμένες εμπειρίες και αντίληψη Βιβλιοθήκης είναι πιθανό να αδιαφορεί για τις ανάγκες της. Ως εκ τούτου είναι προς όφελος της Βιβλιοθήκης να γνωρίζει τα άτομα αυτά και να επιδιώκει να τα έχει ικανοποιημένα, καθώς επηρεάζουν την αναγνώριση της αξίας και της βαρύτητας της Βιβλιοθήκης συνολικά στο Ίδρυμα. Η διαχείριση επομένως της ικανοποίησης και της απογοήτευσης των χρηστών μας τόσο συλλογικά όσο και στοχευμένα είναι σημαντική στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στο Ίδρυμα μας, αλλά και να αναγνωρίζεται η αξία της Βιβλιοθήκης. Από την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει μια σύνθετη αποστολή: την προσφορά βασικής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη μετάδοση γνώσεων στους φοιτητές αλλά και τη συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κ.α. Ως εκ τούτου η μέτρηση της ποιότητας του και η διαχρονική παρακολούθησή της είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας καθώς και την επάρκεια των υποδομών και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών του λειτουργιών. Ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτει ποιότητα στην διδασκαλία, αποδοτικότητα στην έρευνα και που προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος είναι ένα «Καλό Ίδρυμα». Είναι ένα Ίδρυμα εσωτερικά αποδοτικό και υπεύθυνο όχι μόνο απέναντι στις επιβλέπουσες αρχές και τους χρηματοδότες του, αλλά κυρίως απέναντι στους φοιτητές του και την κοινωνία. 5

6 Μελέτες που έγιναν τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας- θα παρουσιαστούν τέτοιες στο παρόν Συνέδριο- απέδειξαν ότι παρά τις δυσκολίες των μετρήσεων στις οποίες αναφέρθηκα ήδη, υπάρχει μια γραμμική σχέση που συνδέει τις επιδόσεις της Βιβλιοθήκης με αυτές του Ιδρύματος πουτη διαθέτει. Όσο καλύτερη είναι η Βιβλιοθήκη τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται και τόσο καλύτερο το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι φοιτητές που προσελκύονται από το Ίδρυμα που την λειτουργεί. Ήδη κατά την άποψή μου θα γίνει κανόνας στο άμεσο μέλλον- η προσέλκυση οικονομικών πόρων για ανάπτυξη και έρευνα, εξαρτάται από τη φήμη και την ακαδημαϊκή ποιότητα των Ιδρυμάτων μας. Η κατάσταση της Βιβλιοθήκης παίζει - και θα παίζει ακόμη περισσότερο- σημαντικό ρόλο στην καλή ή κακή εικόνα του Ιδρύματος. Με έμμεσο, αλλά σαφή τρόπο η καλή Βιβλιοθήκη συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του Καλού Πανεπιστημίου. Αποτελεί αυτό που στα μαθηματικά ονομάζουμε για να θυμηθώ και πρώτο μου πτυχίο - μια αναγκαία συνθήκη για ένα καλό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ή σε άλλη διατύπωση: Δεν μπορεί να είναι Καλό ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αν δεν διαθέτει μια Καλή Βιβλιοθήκη. Η ποιότητα της Βιβλιοθήκης ή με άλλα λόγια το πόσο «καλή» είναι ένα μέρος της ποιότητας του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Η ποιότητα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμβάλει στο να γίνει «Καλό» το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ποιότητα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, ή το πόσο «καλές» είναι, συμβάλουν στην επιτυχία ή στο πόσο «καλή» είναι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει και παρουσιάζει η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Βιβλιοθηκών συνάγεται ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας, με τους περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που διαθέτουν, κάνουν ότι μπορούν οι μελέτες και οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο μας το αποδεικνύουν επίσης - για να λειτουργούν με επάρκεια και αποδοτικότητα και να συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στην ποιοτική αναβάθμιση των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν. Είναι, όμως, προφανές ότι η Καλή Βιβλιοθήκη από μόνη της δεν είναι μια «Ικανή συνθήκη» για ένα Καλό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για επιτευχθεί αυτό χρειάζεται δουλειά από πολλούς και σε πολλούς τομείς. Σε ότι τις αφορά οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες επιζητούν βοήθεια και στήριξη για ένα και μόνο λόγο: να επιτελέσουν το έργο τους αποδοτικότερα για να γίνονται Καλύτερα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας. Αυτό θέλουν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές μας αλλά και οι Έλληνες φορολογούμενοι και η κοινωνία συνολικά. Σε αυτό θα κριθούμε όλοι μας: Εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες, Διοικήσεις Ιδρυμάτων, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και πάνω απ όλους οι Φορείς Χρηματοδότησης και Εποπτείας. Σας ευχαριστώ πολύ. 6

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα