Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ' Πέµπτη 29 Απριλίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 29 Απριλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.24' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Β' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙ Η. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. (ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την απο εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΙ ' συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 28 Απριλίου 1999 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: "Κώδικας ιοικητικής ικονοµίας") Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα. (Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Βασιλική Αράπη- Καραγιάννη, Βουλευτή Αθηνών, τα ακόλουθα: "Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1) Οι Βουλευτές κύριοι ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ζητεί να ενταχθεί στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το έργο της κατασκευής του Νοσοκοµείου ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Κέρκυρα. 2) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Ειδικές υνάµεις ασοπροστασίας " ασοκοµάντος" ζητούν µε την τροποποίηση διατάξεων να επιτραπεί σε µέλη τους η συµµετοχή στο διαγωνισµό που θα προκηρύξει το Πυροσβεστικό Σώµα για την πλήρωση κενών του θέσεων. 3) Οι Βουλευτές κύριοι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Νοσηλευτικό 'Ιδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού ζητεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση από τα αποθεµατικά του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και νέα νοµοθετική ρύθµιση για την ανάληψη της µισθοδοσίας του πολιτικού προσωπικού από το κράτος. 4) Οι Βουλευτές κύριοι ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ζητεί την ίδρυση προσωρινού Συντονιστικού οργάνου για την εφαρµογή µέτρων οικονοµικής στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Πάτρας που έχουν πληγεί ολοσχερώς από τις πολεµικές νατοϊκές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια. 5) Η Βουλευτής Πειραιώς κ. ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κροκίδης Ξενοφών ζητεί την απαλλαγή του από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 6) Το Τµήµα Κοινωνικής Επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ, Θεραπευτές και Θεραπευόµενοι, µε αναφορά που επέδωσε στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων καταδικάζει τους νατοϊκούς βοµβαρδισµούς, την πολεµική βαρβαρότητα του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και µε τη συµµετοχή του σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Βελιγράδι αντεπιτίθεται στη βάρβαρη επίθεση της νέας τάξης πραγµάτων προς το Γιουγκοσλαβικό λαό. Προσυπογράφουν οι Βουλευτές κύριοι ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ και ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ. Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1. Στην µε αριθµό 3631/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ. 14/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 3631/ που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Γιάννη Κουράκη και αναφέρεται σε αίτηµα της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά µε τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την αγορα αγροτικών µηχανηµάτων, σας πληροφορούµε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2093/92, έγινε εναρµόνιση των διατάξεων του ν.1642/86 µετις διατάξεις της αριθ. 92/77 Οδηγίας ΕΟΚ σύµφωνα µε την οποία ορίστηκαν δύο βασικοί συντελεστές φορολογίας Φ.Π.Α., ο κανονικός συντελεστής που δεν µπορεί να είναι κατώτερος του 15% και ο µειωµένος συντελεστής που δεν µπορεί να είναι κατώτερος του 5%. 2. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη οδηγία καθορίζονται ρητα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που δύνανται τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν το χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α. Τα αγαθά αυτά περιλαµβάνονται µε ταυτόχρονη αναφορά στη δασµολογική τους κλάση, στο Παράρτηµα ΙΙΙ "Α. ΑΓΑΘΑ" του ν. 1642/86, όπως ισχύει και οι υπηρεσίες στο Παράρτηµα ΙΙΙ "Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του ίδιου νόµου. Στον πίνακα αυτό δεν περιλαµβάνονται τα αγροτικά µηχανήµατα. Παρ' όλα αυτά όµως, η Υπηρεσία καταγράφει τους λόγυς που συνηγορούν για τη µείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στα γεωργικά µηχανήµατα και εφόσον στο µέλλον δηµιουργούν οι κατάλληλες δηµοσιονοµικές συνθήκες, θα µελετήσει το θέµα και θα ερευνήσει τη δυνατότητα µετάταξής τους σ' ένα συντελεστή Φ.Π.Α. ενδιάµεσο του χαµηλού και του κανονικού

2 6330 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) συντελεστή. Ο Υφυπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΥΣ" 2. Στην µε αριθµό 3223/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 3616/ έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 3223/ που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Πέτρο Τατούλη, αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αµιαντοτσιµέντου σε σχολικές αίθουσες, σας γνωρίζουµε τα εξής: Προβλήµατα στην υγεία είναι δυνατόν να προκληθούν µόνο από εισπνοή ινών αµιάντου και γι'αυτό τολόγο επιβάλλεται η σήµανση των προϊόντων από αµίαντο, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 2592/1984 (ΦΕΚ. 230/85 τ.β') Απόφαση του Αωντάτου Χηµικού Συµβουλίου, σε εναρµόνιση σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ώστε να προστατεύονται οι χρήστες. 'Υστερα από τα παραπάνω και επειδή κατ ατη χρήση του εν λόγω υλικού, εκτιµάται πιθανή απελευθέρωση και διασπορά ινών αµιάντου στο χώρο των σχολείων, για το λόγο αυτό συνιστάται η µη χρήση τέτοιων υλικών εκτός και αν εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα των οικοδοµικών υλικών επίχρισης, ώστε να αποκλείεται διαφυγή ινών αµιάντου στο περιβάλλον. Το συναρµόδιο Υπουργείο παρακαλείται να απαντήσει στα θέµτα αρµοδιότητάς του. Ο Υπουργός Λ. ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ" 3. Στην µε αριθµό 3416/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ. 2777/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην 3416/ ερώτηση την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Σούρλας, που αφορά τη λειτουργία επιτροπής για την κοινωνική προστασία των οικονοµικά αδυνάτων, σας γνωρίζουµε τα εξής: Η Επιτροπή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της µελέτησε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τη χορήγηση παροχών σε οικονοµικά αδυνάτους, τις επιπτώσεις της Νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τις δεσµεύσεις που προκύπτουν από ιεθνείς Συµβάσεις, προκειµένου να επεξεργαστεί πλαίσιο νοµικής κατοχύρωσης ενός πληρέστερου συστήµατος. Επίσης, προέβη σε µελέτη περιπτώσεων από υπάρχοντα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης, εξετάζοντας κριτήρια και διαδικασίες χορήγησης για ποικιλία κατηγοριών και µε γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα. Μετά από τις παραπάνω ενέργειες η επιτροπή επισήµανε την ανάγκη εξουσιοδοτικής διάταξης για πρόγραµµα εισοδηµατικής ενίσχυσης οικονοµικά αδυνάτων, πράγµα που αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 22, παρ.1 του ν. 2646/98. Για την αξιοποίηση αυτής της διάταξης οι αρµόδιες ιευθύνσεις του Υπουργείου επεξεργάζονται το θέµα και θα εισηγηθούν σχετικά. Ο Υφυπουργός Θ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ" 4. Στην µε αριθµό 3038/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ. 296/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 3038/ που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Καρατζαφέρη, σχετικά µε στεγαστικό πρόγραµµα στο Καστελόριζο Ν. ωδ/σου, σας πληροφορούµε τα εξής, όσον αφορά τις αρµοδιότητές µας: Το έτος 1982, µετά από πρόταση της Νοµαρχίας ωδ/σου και κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, εγκρίθηκε µε την Γ5β/5165/ απόφασή µας η εφαρµογή στεγαστικού προγράµµατος για την αποκατάτασταση 30 περίπου οικογενειών της Νήσου, µε το σύστηµα της οργανωµένης δόµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Λαϊκής Κατοικίας. Η εκτέλεση του έργου έγινε από τη Νοµαρχία ωδ/σου, µε µεταβίβαση πιστώσεων από ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, η επιλογή όµως των δικαιούχων παρέµεινε στην αρµοδιότητά µας. Με το αριθ. 8246/ έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µας έκανε γνωστό ότι το έργο τέλειωσε και κατασκευάστηκαν 21 κατοικίες, οι οποίες είναι έτοιµες προς διάθεση. Επειδή όµως, δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί η εγκριτική απόφαση του 1983, γιατί όταν αυτή ανακοινώθηκε στις δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους κατοίκους του νησιού και έχουν παρέλθει 15 χρόνια από τότε, εκγρίθηκε εκ νέου η εφαρµογή στεγαστικού προγράµµατος για την διάεθση 21 κατοικιών στη νήσο Καστελόριζο, µε την αριθµ. Γ1β/1189/295/ απόφασή µας, ώστε να γίνει και πάλαι ανακοίνωση του προγράµµατος και να διατεθούν οι κατοικίες στους δικαιούχους άστεγους του νησιού. Ο Υφυπουργός Θ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ" 5. Στην µε αριθµό 2582/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ / έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 2582/ που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Ν. Γκατζής, Α. Κανταρτζής και Β. Μπούτας σχετικά µε την χρησιµοποίηση του Χειρουργείου του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσ/µείου Βόλου από ιδιώτες γιατρούς, σας γνωρίζουµε ότι η διενέργεια ελέγχου στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσ/µείο Βόλου δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως µας ενηµέρωσε µε το 6α/85α/ έγγραφό της η /νση Επιθεώρησης του Υπουργείου µας. Ο Υπουργός Λ. ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ" 6. Στην µε αριθµό 3157/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 5577/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην 3157/ ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κ. Πόπη Φουντουκίδου, σχετικά µε τη σύνταξη αιµοκαθαρόµενων νεφροπαθών, σας γνωρίζουµε τα εξής: Η Κοινωνική Πρόνοια δεν χορηγεί συντάξεις στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εποµένως και στους αιµοκαθαρόµενους νεφροπαθείς, αλλά οικονοµικές ενισχύσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρ. Π4γ/Φ.225/οικ. 2866/95 (ΦΕΚ 629/Β') κοινής υπουργικής απόφασης. Το ποσόν των δρχ. που αναφέρεται, δεν αντιστοιχεί σε προνοιακό επίδοµα αλλά στην κλίµακα συνταξιοδότησης του Ο.Γ.Α., ανάλογα µε τις εισφορές που έχει καταβάλει ο συνταξιούχος, ύστερα από τηλεφωνική έρευνα που πραγµατοποίησε η υπηρεσία µας. Η ερώτηση επαναφέρεται στο Υπουργείο ΕΡγασίας και Κοινωνικών ΑΣφαλίσεων ως αρµοδιου για να απαντήσει, µε κοινοποίηση στον Ο.Γ.Α. Ο Υφυπουργός Θ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ" 7. Στην µε αριθµό 3880/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 5724/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην 3880/ ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ηλίας Βεζδρεβάνης, αναφορικά µε την Κωνστάντω Καλογήρου, σας γνωρίζουµε τα εξής: Επειδή η αναφερόµενη είναι ασφαλισµένη και συνταξιούχος γήρατος του Ο.Γ.Α., αρµόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώµενο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πιστοποιητικό νοσηλείας, η κα Καλογήρου θα µπορούσε να ενταθχεί στο πρόγραµµα της βαριάς αναπηρίας που εφαρµόζει η Κοινωνική Πρόνοια, µόνο στην περίπτωση που

3 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ' - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ αυτή θα ήταν ανασφάλιστη ή έµµεσα ασφαλισµένη, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύµφνωα µετην αρ. Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ 108 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατά την οποία δεν εξετάζεται ο χρόνος επέλευσης της αναπηρίας. Ο Υφυπουργός Θ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ" 8. Στην µε αριθµό 3840/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ / έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 3840/ ερώτηση του Βουλευτή κ. Σ. Τσιτουρίδη σας γνωρίζουµε τα εξής: Οι αποφάσεις των εφηµεριών έχουν ήδη δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. και έχουν αποσταλεί στα νοσοκοµεία για πιστή εφαρµογή. 'Εχουν ήδη σταλεί τρεις (3) εγκύκλιοι για την εκκαθάριση των αποδοχών των γιατρών. Ο Υπουργός Λ. ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ" 9. Στις µε αριθµούς και 3664/ ερωτήσεις δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 6950/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση των ερωτήσεων µε αριθµό 3683/ και 3664/ των Βουλευτών κυρίων Βασιλικής Αράπη - Καραγιάννη και 'Ελσας Παπαδηµητρίου, σας γνωρίζουµε, ότι το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, µεριµνά για την προστασία της ηµόσιας Υγείας µέσω του αντιαφροδισιακού ιατρείου, όπου εξετάζονται ιατρικά όλα τα δηλωµένα εκδιδόµενα πρόσωπα. Τα υπόλοιπα ζητήµατα που αναφέρονται στην ερώτηση, ανήκουν στην αρµοδιότητα των Υπουργείων ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης. Ο Υφυπουργός ΝΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ" 10. Στην µε αριθµό 3754/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 3053/ έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση της ερώτησης 3754/ , που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Απ. Ανδρεουλάκος, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: Η Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 'Αµυνας, έχει επανειληµµένα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, προκειµένου να αποδοθούν όλες οι αρµόζουσες ηθικές τιµές και υλικές απολαβές σε όσους αγωνίστηκαν στο έπος του Αλβανικού µετώπου. Στα πλαίσια αυτά, στις οι Υπουργοί 'Αµυνας Ελλάδας και Αλβανίας, ξεπερνώντας τις παλαιότερες αντιρρήσεις των Αλβανικών αρχών, συµφώνησαν στην κατασκευή νεκροταφείων - Μνηµείων στην Αλβανία για τους πεσόντες 'Ελληνες κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέµου , αντάξια της υπέρτατης θυσίας τους. Κατόπιν συντονισµού των αρµόδιων επιτελείων του ΥΠΕΘΑ, εκπονήθηκε σχετική µελέτη, για την ανακατασκευή του νεκροταφείου στο Βουλιαράτι, της οποίας η διαδικασία υλοποίησης ξεκίνησε, αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες (οικοδοµική άδεια, έγκριση από την Αλβανική Κυβέρνηση, διαγωνισµός, κατακύρωση κ.α.). Στις 2 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους, υπογράφηκε κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµβαση µε τη µειοδότρια εταιρεία αντί του ποσού των δρχ. και µε συµβατική υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου εντός 10 µηνών. Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει τη διαµόρφωση όλου του χώρου έκτασης 1500 m2 περίπου ήτοι περίφραξη, κατασκευή διαδρόµων προσπέλασης στους τάφους, δηµιουργία επιπέδων και υποδοµής για την κατασκευή τάφων, την ανέγερση µικρής εκκλησίας, µνηµείου πεσόντων, κενοταφίου, οστεοφυλακίου, υπαίθριου πλακόστρωτου χώρου για τη συγκέντρωση των επισκεπτών στις διάφορες τελετές, καθώς και την ασφαλτόστρωση υφισταµένου αγροτικού δρόµου, προσέγγισης του νεκροταφείου, µήκους 2,5-3 χιλιοµέτρων. Πρόθεση της Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι ανάλογα µνηµεία να δηµιουργηθούν στις τοποθεσίες, Κλεισούρα και Κορυτσά, στις οποίες υπάρχουν υποτυπώδη µνηµεία της µεγάλης θυσίας των Ελλήνων. Στο Νεκροταφείο Κλεισούρας αυτή τη στιγµή υπάρχουν 3 τάφοι και µαρµάρινος σταυρός που ανήκει σε ιδιώτη. Εκκρεµεί η αγορά του χώρου, ενώ έχουν δοθεί οι απαιτούµενες πιστώσεις για την τοπογράφηση του χώρου. Ανάλογη κατάσταση ισχύει και στο νεκροταφείο Κορυτσάς, όπου υπάρχουν 7 τάφοι µε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου σε ιδιόκτητο χώρο ο οποίος το 1941 χρησιµοποιήθηκε ως στρατιωτικό νοσοκοµείο. Και σε αυτή την περίπτωση εκκρεµεί η αγορά του χώρου. Τέλος γίνεται κατανοητό ότι η σηµερινή Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, µε το τεράστιο αυτό εγχείρηµα, έρχεται να διορθώσει ολιγωρία δεκαετιών, ως προς το ιερό καθήκον απότισης τιµών στους ηρωικά πεσόντες για την υπεράσπιση των ιερών και οσίων της Πατρίδας µας. Ο Υπουργός ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ" 11. Στην µε αριθµό 3884/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 3064/ έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση της ερώτησης 3884/ , που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Η. Βεζδρεβάνης στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά µε την αεροφωτογράφηση των καµµένων περιοχών, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: Αεροφωτογράφηση των πυροπληγεισών περιοχών του Νοµού Θεσπρωτίας δεν έχει γίνει από την Γεωγραφική Υπηρεσία του Στρατού (ΓΥΣ) καθώς δεν ζητήθηκε από κανένα φορέα (Υπ. Γεωργίας, ΥΠΕΧΩ Ε, Περιφερειακές ιοικήσεις, ασαρχεία ΟΤΑ κτλ.). Θα πρέπει να επισηµατθεί ότι η ΓΥΣ προβαίνει σε εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων, µόνο µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου φορέα και έγκριση αυτού από το ΓΕΣ. Ο Υπουργός ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ" 12. Στην µε αριθµό 3279/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 3041/ έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση της ερώτησης 3279/ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Σκανδαλάκης, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: Αποτελεί πάγια θέση της Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής 'Αµυνας, ότι τα οστά των ηρωικά πεσόντων στην Αλβανία κατά τη περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέµου, πρέπει να παραµείνουν στον τόπο της θυσίας τους, µε κατασκευή Στρατιωτικών Νεκροταφείων - Μνηµείων. Στα πλαίσια υλοποίησης της θέσης αυτής, επετεύχθη προφορική συµφωνία µεταξύ των Υπουργών 'Αµυνας Ελλάδας και Αλβανίας αντίστοιχα, προκειµένου να κατασκευαστούν και να συντηρηθούν Στρατιωτικά Νεκροταφεία - Μνηµεία στην Αλβανία, και ειδικότερα στις τοποθεσίες Βουλιαράτες, Κλεισούρα και Κορυτσά. 'Ηδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές εργασίες για τη ανακαίνιση και βελτίωση του τόπου ταφής στις Βουλιαράτες και έπονται η κατασκευή αυτών στη Κορυτσά και στη Κλεισούρα, στην οποία αξίζει να σηµειωθεί, ότι στη περιοχή αυτή εντοπίσθηκε χώρος έκτασης 3,5 στρεµµάτων, στον οποίο εκτιµάται ότι έχουν ταφεί περίπου 100 'Ελληνες στρατιωτικοί. Τέλος κατόπιν, εντολής του ΓΕΕΘΑ, ο Ακόλουθος 'Αµυνας (ΑΚΑΜ) στα Τίρανα έχει αναλάβει την ευθύνη ώστε αφού τα οστά συλλεγούν και τοποθετηθούν σε κιβώτια, να µεταφερθούν και να ενταφιαστούν στα υπό κατασκευή Νεκροταφεία - Μνηµεία του Ελληνικού 'Επους του Ο Υπουργός ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ"

4 6332 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 13. Στην µε αριθµό 3643/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 107/ έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 3643/ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Ι Παπανικολάου, για τις επιπτώσεις του νέου γεωργονοµιστικού συστήµατος στη χορήγηση επιδοτήσεων των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων, σας πληροφορούµε τα εξής: Με το νέο γεωργονοµισµατικό σύστηµα, το οποίο θα ισχύσει από , προβλέπεται οι τιµές και τα ποσά που καθορίζονται στις σχετικώς, µε την κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ.Γ.Π.) πράξεις, να χορηγούνται ή να εισπράπονται σε Ευρώ στα συµµετέχοντα στην Οικονοµική και Νοµισµατική 'Ενωση (ΟΝΕ) Κράτη - Μέλη. Στα άλλα 14 Κράτη- Μέλη, µεταξύ των οποίων και η χώρα µας µετατρέπονται τα Ευρώ στο Εθνικό τους νόµισµα, µέσω της καθηµερινής συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Οι ηµεροµηνίες και αντίστοιχα οι ισοτιµίες µετατροπής του ΕΥΡΩ σε εθνικό νόµισµα είναι αυτές καθορίζονται από το λεγόµενο γενουσιουργό αίτιο. Το γενουσιουργό αίτιο αντιστοιχεί στο πλείστων των περιπτώσεων σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες του έτους. Για τις λίγες περιπτώσεις που το γενεσιουργό αίτιο µεταβάλλεται καθηµερινά (π.χ. επιστροφές στην εξαγωγή, δηµ. παρέµβαση, βαµβάκι) υπάρχει αίτηµά µας προς την Ε.Ε. για το καθορισµό συγκεκριµένων ηµεροµηνιών αποφυγή γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, αίτηµα που εξετάζεται θετικά. Το νέο καθεστώς δεν πρόκειται να δηµουργήσει προβλήµατα στις επιδοτήσεις των γεωργικών προϊόντων. 'Αλλωστε, σε δύο χρόνια, µετά την είσοδό µας στην ΟΝΕ, θα χορηγούνται σε Ευρώ. Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ" 14. Στην µε αριθµό 3480 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 1745/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 3480/ που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. ηµήτριου Πιπεργιά, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων του Επικουρικού Ταµείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.), σας γνωρίζουµε τα εξής: 'Εχουµε ενηµερώσει επανειλληµένα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, τόσο για τις καθυστερήσεις στις συνταξιοδοτήσεις του Ε.Τ.Ε.Μ., όσο και γενικότερα για την οικονοµική κατάσταση του εν' λόγω Οργανισµού (Φ.20/105/1Ο4/ Φ.20/1Ο5/2Ο5/ , Φ.20/1Ο5/577/ , Φ.20/1Ο5/936/ , Φ.20/105/1763/ , Φ.20/105/1805/ , Φ.20/105/1931/ , Φ.20/105/1994/ , Φ.20/105/18Ο/ , Φ.20/105/265/ , Φ.20/105/326/ , Φ.20/105/335/ , Φ.2Ο/105/640/ Φ.20/105/75Ο/ Φ.20/105/822/ και Φ.20/1Ο5/1775/ προγενέστερα έγγραφά µας). Η συσσώρευση χιλιάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης καθιστά πλέον πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την τακτοποίησή τους, αφού η πάροδος του χρόνου σε συνδιασµό µε την έλλειψη πρωτογενών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των συνταξιοδοτήσεων, δυσκολεύουν ακόµη περισσότερο το έργο των υπαλλήλων του Ταµείου. Ως συνέπεια της κατάστασης αυτής, εξετάζονται σήµερα αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί µέχρι και το έτος Κατόπιν της διαπιστωµένης πλέον αδυναµίας του Ταµείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και προκειµένου να υπάρξει ριζική αντιµετώπιση του προβλήµατος, το Υπουργείο µας προωθεί νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία καταργείται ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου και οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του υπάγονται πλέον στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) Συγκεκριµένα σας ενηµερώνουµε ότι οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τη δηµιουργία τοπικού Υποκαταταστήµατος του Ι.Κ.Α. µε αποκλειστική αρµοδιότητα την εκκαθάριση όλων των εκκρεµών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων, καθώς και των ασφαλισµένων που οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα υποβληθούν µέχρι την ηµεροµηνία της συγχώνευσης. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβάλλονται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, θα εξετάζονται από τα κατά τόπους αρµόδια Υποκαταστήµατα του Ιδρύµατος. Μετά την έναρξη ισχύος της αναφεροµένης νοµοθετικής ρύθµισης, µε την ανάληψη του τεράστιου όγκου των εκκρεµών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. και ιδιαίτερα µε την αποκλειστική αρµοδιότητα για την εξέταση των υπάρχουσων εκκρεµοτήτων από το Τοπικό Υποκατάστηµα, προβλέπεται η σταδιακή µείωση του απαιτούµενου χρόνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, µέχρι την οριστική καταβολή της επικουρικής σύνταξης και κατά συνέπεια και του οριστικού εφάπαξ βοηθήµατος των ενδιαφεροµένων. Ο Υφυπουργός ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ" 15. Στην µε αριθµό 3479/98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 1744/ έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση: "Απαντώντας στην ερώτηση 3479/ που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. ηµ. Πιπεργιά, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων του Επικουρικού Ταµείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.), σας γνωρίζουµε τα εξής: 'Εχουµε ενηµερώσει επανειλληµένα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, τόσο για τις καθυστερήσεις στις συνταξιοδοτήσεις του Ε.Τ.Ε.Μ., όσο και γενικότερα για την οικονοµική κατάσταση του εν λόγω Οργανισµού (Φ.20/105/104/ Φ.20/105/205/ , Φ.20/105/577/ , Φ.20/105/936/ , Φ.20/105/1763/ Φ.20/105/1805/ , Φ.20/105/1931/ , Φ.20/105/1994/ , Φ.20/105/180/ , Φ.20/105/265/ , Φ.20/105/326/ , Φ.20/105/335/ , Φ.20/105/640/ , Φ.20/105/750/ , Φ.20/105/822/ και Φ.20/105/1775/ προγενέστερα έγγραφά µας). Η συσσώρευση χιλιάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης καθιστά πλέον πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την τακτοποίησή τους, αφού η πάροδος του χρόνου σε συνδυασµό µε την έλλειψη πρωτογενών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των συνταξιοδοτήσεων, δυσκολεύουν ακόµη περισσότερο το έργο των υπαλλήλων του Ταµείου. Ως συνέπεια της κατάστασης αυτής, εξετάζονται σήµερα αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί µέχρι και το έτος Κατόπιν της διαπιστωµένης πλέον αδυναµίας του Ταµείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και προκειµένου να υπάρξει ριζική αντιµετώπιση του προβλήµατος, το Υπουργείο µας προωθεί νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία καταργείται ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου και οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του υπάγονται πλέον στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.). Συγκεκριµένα σας ενηµερώνουµε ότι, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τη δηµιουργία τοπικού Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. µε αποκλειστική αρµοδιότητα την εκκαθάριση όλων των εκκρεµών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων, καθώς και των ασφαλισµένων που οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα υποβληθούν µέχρι την ηµεροµηνία της συγχώνευσης. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβάλλονται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, θα εξετάζονται από τα κατά τόπους αρµόδια Υποκαταστήµατα του Ιδρύµατος. Μετά την έναρξη ισχύος της αναφεροµένης νοµοθετικής ρύθµισης, µε την ανάληψη του τεράστιου όγκου των εκκρεµών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. και ιδιαίτερα µε την αποκλειστική αρµοδιότητα για την εξέταση των υπάρχουσων εκκρεµοτήτων από το Τοπικό Υποκατάστηµα,

5 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ' - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ προβλέπεται η σταδιακή µείωση του απαιτούµενου χρόνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, µέχρι την οριστική καταβολή της επικουρικής σύνταξης και κατά συνέπεια και του οριστικού εφάπαξ βοηθήµατος των ενδιαφεροµένων. Ο Υφυπουργός ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ" 16. Στην µε αριθµό 3593/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 5/40/ έγγραφο από τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση της ερώτησης 3593/ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Φούσας, σας γνωρίζουµε ότι οι Υπηρεσίες της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Ιωαννίνων και ειδικότερα τα µεταβατικά αποσπάσµατα, που έχουν αναπτυχθεί στο νοµό, σε συνεργασία και µε τις λοιπές Αρχές, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, τόσο για την αποτροπή εισόδου λαθροµεταναστών, όσο και για τον εντοπισµό των αλλοδαπών, οι οποίοι διαµένουν παράνοµα και λόγω στέρησης των µέσων επιβίωσης διαπράττουν ληστείες, κλοπές και άλλες αξιόποινες πράξεις. Για την ενίσχυση του έργου αυτού χρησιµοποιείται κατά µήκος της ελληνοαλβανικής µεθορίου και το ελικόπτερο της Αστυνοµίας, που εδρεύει στην Κέρκυρα. Αποτέλεσµα αυτής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων για το νοµό Ιωαννίνων, είναι η σηµαντική µείωση πολλών σοβαρών αδικηµάτων. 'Οµως για την αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση και την εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας των πολιτών, αποφασίσαµε πρόσφατα τη λήψη πρόσθετων µέτρων, που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και συγκεκριµένα ξεκινήσαµε την εφαρµογή προγράµµατος αστυνόµευσης του λεκανοπεδίου Αττικής, µε τη διάθεση ενισχυµένων πεζών και εποχούµενων περιπολιών, το οποίο θα επεκταθεί σταδιακά και στις άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα το Υπουργείο µας, προκειµένου, αφ'ενός µεν να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα το φαινόµενο της παράνοµης εισόδου αλλοδαπών και να τονώσει ακόµη περισσότερο το αίσθηµα ασφαλείας των κατοίκων των παραµεθόριων περιοχών και αφ' ετέρου να αποδοθούν οι υπηρετούντες σήµερα σε ανάλογεγς Υπηρεσίες αστυνοµικοί στη µάχη κατά του εγκλήµατος προέβη στην ίδρυση Ειδικών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης, των οποίων επίκειται η λειτουργία. Στο νοµό Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν τέσσερα Τήµατα Συνοριακής Φύλαξης, για τη στελέχωση των οποίων θα προσληφθούν 370 συνοριακοί φύλακες. Για τα αναφερόµενα αδικήµατα, που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο διάστηµα σε ακριτικά χωριά του νοµού, οι Υπηρεσίες µας συνεχίζουν τις προσπάθειες για την εξιχνίασή τους. Σε ό,τι αφορά τους Αστυνοµικούς Σταθµούς στο νοµό Ιωαννίνων, σας πληροφορούµε ότι ουδείς έπαυσε τη λειτουργία του και για την αντιµετώπιση σοβαρών συµβάντων στην περιοχή τους ενισχύονται από τα Μεταβατικά Αποσπάσµατα, τα οποία έχουν δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε οποιοδήποτε σηµείο της µεθορίου και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου. Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέµα των στρατιωτικών περιπόλων, διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο της ερώτησης στο Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας, για να σας πληροφορήσει σχετικά. Ο Υπουργός ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ" 17. Στην µε αριθµό 3729/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 5/41/ έγγραφο από τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση της ερώτησης 3729/ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας, σας γνωρίζουµε ότι για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας, τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και την εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας στους πολίτες, που αποτελούν τους κυρίαρχους στόχους του Υπουργείου µας, καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια. Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίσαµε πρόσφατα τη λήψη πρόσθετων µέτρων, που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης. Συγκεκριµένα ξεκινήσαµε την εφαρµογή προγράµµατος αστυνόµευσης των κεντρικών περιοχών του λεκανοπεδίου Αττικής, ιδιαίτερα των πλέον πολυσύχναστων και αυτών που παρουσιάζουν αυξηµένη εγκληµατικότητα, µε τη διάθεση πεζών και εποχούµενων περιπολιών. Για την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος αυτού ενισχύθηκαν οι εποχούµενες περιπολίες κατά τις ώρες λειτουργίας των τραπεζών, δηµόσιων Υπηρεσιών και Καταστηµάτων µε 100 µοτοσυκλέτες και 50 περιπολικά αυτοκίνητα, για τις οποίες διατέθηκαν 250 αστυνοµικοί. Επίσης, διατέθηκαν άλλοι αστυνοµικοί, οι οποίοι εκτελούν πεζές περιπολίες σε 24ωρη βάση στις προαναφερόµενες περιοχές (σταθµούς, πλατείες κ.λπ.) Το πρόγραµµα αυτό επεκτείνεται σταδιακά στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις της χώρας. Στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα συµβάλουν η πληρέστερη στελέχωση των µαχίµων Υπηρεσιών, που θα επιτευχθεί τόσο µε τη µετακίνηση προσωπικού που απασχολείται σε γραφεία, όσο και µε την αποδέσµευση της Αστυνοµίας από ξένα, προς την αναστολή της, έργα, καθώς και η µελετώµενη αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα συνοδευτεί και µε ανακατανοµή των αστυνοµικών δυνάµεων και µέσων, σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες και δεδοµένα. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ίδρυση Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Επιπλέον, καθιερώνουµε σύστηµα συνεχούς εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης όλων των αστυνοµικών στις σύγχρονες µεθόδους δράσης και προωθούµε µε ταχείς ρυθµούς τον εκσυγχρονισµό της υλικοτεχνικής υποδοµής του Σώµατος, αξιοποιώντας το εξοπλιστικό πρόγραµµα της Αστυνοµίας, ύψους 100 δις δραχµών, που έχει ξεκινήσει και ήδη υπάρχουν σηµαντικές εγγραφές στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό. Σε ό,τι αφορά το κλίµα µέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Αστυνοµία, πράγµατι, τον τελευταίο καιρό έχει καλλιεργηθεί ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίµα, όµως η επωδός ότι η Αστυνοµία είναι εντελώς αναποτελεσµατική και οι πολίτες βρίσκονται στο έλεος των εγκληµατιών, ως γενικός αφορισµός είναι υπερβολική, άδικη και µπορεί να δηµιουργήσει ακόµη περισσότερες δυσκολίες. Ασφαλώς υπάρχουν προβλήµατα και αδυναµίες, τα οποία όµως είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε και προκειµένου να διασφαλίσουµε πλήρως την Αστυνοµία από φαινόµενα διαφθοράς και να προστατεύσουµε το κύρος και την αξιοπρέπεια της µεγίστης πλειοψηφίας των έντιµων αστυνοµικών, θα λάβουµε όλα τα αναγκαία µέτρα. 'Ηδη προς την κατεύθυνση αυτή, από το Υπουργείο έχουν ληφθεί συγκεκριµένα µέτρα. Πέραν αυτών όµως, προωθήσαµε άµεσα το νοµοσχέδιο για τη σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνοµίας, κατά το πρότυπο της Υπηρεσίας που λειτουργεί σε Αστυµοµίες προηγµένων χωρών. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής θα είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων αστυνοµικών και το έργο της θα εποπτεύεται από εισαγγελικούς λειτουργούς. 'Ηδη, το νοµοσχέδιο αυτό, µετά την επανυπογραφή του, προωθήθηκε στην Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή. Ο Υπουργός ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ" 18. Στην µε αριθµό 3723/ ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 1/1/ έγγραφο από τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση: "Σε απάντηση της ερώτησης 3723/ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας, σχετικά µε την εγκληµατικότητα µέσω του ΙΝΤΕRNET, σε ό,τι µας αφορά, σας γνωρίζουµε ότι, λόγω της σοβαρότητας και πολυπλοκότητας, το όλο θέµα αντιµετωπίζεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο θέσπισης µιας συνολικής στρατηγικής, για την αντιµετώπιση γενικώς του οργανωµένου

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Α2 Α3 Έτος ίδρυσης: 1984 Έδρα: σε Ιδιόκτητο 7-όροφο όροφο, πλησίον Αρείου Πάγου, Αθήνα Εταίροι: - Βασίλειος Μαργιός : CEO, Αναλογιστής Οικονοµολόγος (µέλος

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Β. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΡ.ΕΙΣ. 4 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: _ _ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Χατζηγιάννη Μέξη 5 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής *** 115 28 Αθήνα Τασούλα Τοπαλίδου *** FAX : 210 72 92 129-213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΓ-ΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΓ-ΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Νικόλαος Πρασσάκης Τηλέφωνο : 2103307617 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α. Δελτίο Τύπου Πέμπτη, 22.05.2013 Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετάπτωση στο µηχανογραφικό σύστηµα πληρωµών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., συντ/χων του τ.τεαηε, του τ.ταπεαπι και του τ.τεαπετ»

ΘΕΜΑ: «Μετάπτωση στο µηχανογραφικό σύστηµα πληρωµών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., συντ/χων του τ.τεαηε, του τ.ταπεαπι και του τ.τεαπετ» ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 28 /1/2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2431 ΑΡ:7 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα