modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες.""

Transcript

1 Θάσου 4. Βάρκιζα Αττική Τηλ: Φαξ:

2 Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε να προσφέρετε υψηλή ποιότητα και στις µη- ιατρικές υπηρεσίες σας, στους ασθενείς, τις οικογένειες τους, τους επισκέπτες και το προσωπικό σας; Ανησυχείτε µήπως τα επισιτιστικά τµήµατα και η καθαριότητα των χώρων δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών; Οι µη-ιατρικές υπηρεσίες, όπως το Housekeeping και τα επισιτιστικά τµήµατα, συχνά δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσµατικά όσο οι ιατρικές υπηρεσίες της εταιρείας. Ως αποτέλεσµα η µειωµένη απόδοση, των υπηρεσιών αυτών δηµιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στον πελάτη και δυσκολεύει την ανάπτυξη της εταιρείας σε ανώτερα επίπεδα. Ο έλεγχος από ένα εξωτερικό, ανεξάρτητο συνεργάτη, σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τις αδυναµίες σας, και βοηθά στην ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου σχεδίου για την βελτίωση των προβληµάτων. Παράλληλα η έρευνα αυτή θα αναδείξει τους τρόπους µε τους οποίους θα εξοικονοµήσετε χρήµατα, θα µειώσετε τις απώλειες υλικών, θα εγκαταστήσετε σύστηµα υπολογισµού των δαπανών, θα βελτιώσετε το εργασιακό περιβάλλον και το ηθικό των εργαζοµένων. Πρόγραµµα επιθεώρησης Housekeeping Η εταιρεία µας θα αξιολογήσει τις διαδικασίες και την απόδοση του τµήµατος Housekeeping και θα βοηθήσει να επιτύχετε και να διατηρήσετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Πρόγραµµα επιθεώρησης επισιτιστικών τµηµάτων Μήπως εσείς και το προσωπικό σας αποφεύγεται να γευµατίζετε στα επισιτιστικά τµήµατα του νοσοκοµείου λόγω του " νοσοκοµειακού φαγητού" ; Η εταιρεία µας ενεργεί ελέγχους, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα αξιολόγησης των υπηρεσιών διατροφής σε νοσοκοµεία, ιδρύµατα και υπηρεσίες υγείας και προτείνει τις κατάλληλες λύσεις. Επιθεώρηση λειτουργιών νοσοκοµείου Θα επιθυµούσατε να εξασφαλίσετε ότι οι υπάλληλοι υποδοχής, οι τεχνικές υπηρεσίες και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, ακολουθεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές στην παροχή υπηρεσιών. Έλεγχος για την Ασφάλεια / Προστασία Πώς λειτουργεί το τµήµα ασφαλείας της εταιρείας σας; Έχει την ικανότητα να προλαµβάνει και να προβλέπει κινδύνους. ιαδικασίες υποδοχής Ο τρόπος υποδοχής των ασθενών και των συγγενών τους, κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο, αποτελεί την πρώτη επαφή τους µε την εταιρεία και διαµορφώνει σηµαντικά την αντίληψη για τις υπηρεσίες σας. Το προσωπικό υποδοχής θα πρέπει να διαµορφώνει µία θετική εικόνα, ώστε να µειώσει την ένταση και την ανησυχία ασθενών και συγγενών. Η πληροφόρηση αποτελεί δύναµη Οι τακτικές επαφές µε τους πελάτες και το προσωπικό και η γνώση των απόψεων τους, προσφέρουν µία ρεαλιστική εικόνα για το επίπεδο των υπηρεσιών. Αυτό σας επιτρέπει να προχωρήσετε σε αποτελεσµατικές και αναγκαίες αλλαγές, που θα έχουν ως βάση ανάπτυξης, την αντίληψη του πελάτη και την εµπειρία των εργαζοµένων.

3 Ho.Re.Ca services Η modus & Amplioˇ προσφέρει τεχνογνωσία και εξειδικευµένες υπηρεσίες, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, συνεδριακούς χώρους, θεµατικά πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κλειστές αγορές επισιτισµού. Τα εξειδικευµένα στελέχη της, απασχολούνται στο χώρο της εταιρείας σας, "hands-on", συνεργάζονται µε τους υπαλλήλους των εταιρειών σας και εξασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση και τη σωστή εφαρµογή των νέων µεθόδων και συστηµάτων. Κάθε έργο είναι µοναδικό και δεν προσφέρουµε λύσεις από το "έτοιµο µενού λύσεων". Πελάτες µας είναι επιτυχηµένες επιχειρήσεις, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα για τα οποία δεν βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις ή χάνουν σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Πολύ συχνά οι πελάτες µας, αναγνωρίζουν αυτά τα προβλήµατα και τις ευκαιρίες, αλλά δεν έχουν τον χρόνο, το ανθρώπινο δυναµικό και τα µέσα, ώστε να τα αντιµετωπίσουν µε τον κατάλληλο τρόπο. Οι υπηρεσίες µας Feasibility studies Μελέτες σκοπιµότητας Η υπεύθυνη και ρεαλιστική εκτίµηση και αξιολόγηση, των µελλοντικών αποδόσεων µιας επένδυσης, αποτελεί την βάση στην οποία πρέπει να στηρίζεται κάθε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Mystery Shopper Program Η µέτρηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, αποτελεί σηµαντική παράµετρο, για την βελτίωση των υπηρεσιών και την εξασφάλιση της επιτυχηµένης επιχειρηµατικής πορείας. Business Planning - Σχεδιασµός επιχειρηµατικής δράσης Βασιζόµενοι σε ρεαλιστικές εκτιµήσεις και αξιολόγηση στοιχείων και θέτοντας νέα ερωτήµατα, αναπτύσσουµε πλάνα ενεργειών και ορίζουµε οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους για το µέλλον. Business Mentoring and Coaching - Συµβουλευτική και καθοδήγηση Αναλύουµε και αξιολογούµε τα οικονοµικά στοιχεία, τις πωλήσεις και το πλάνο µάρκετινγκ, τα κοστολόγια και τις δαπάνες, καθώς και τα θέµατα ανθρώπινου δυναµικού. Προσφέρουµε, νέες και καινοτόµες ιδέες οι οποίες θα αποτελέσουν πρόκληση για τις τωρινές διαδικασίες της εταιρείας σας. Quality Assurance - ιασφάλιση ποιότητος Η υιοθέτηση τυποποιηµένων διαδικασιών λειτουργίας, (SΟP), θα κάνει πολύ πιο εύκολη την διοίκηση και την εκπαίδευση του προσωπικού, µε αποτέλεσµα µια σταθερή και συνεπή παροχή υπηρεσιών, που θα εξοικονοµεί πόρους και θα ικανοποιεί απόλυτα τον πελάτη. Marketing Management Η διατήρηση της εταιρείας σας στην πρώτη γραµµή, απαιτεί τη πλήρη γνώση της αγοράς. Η κατανόηση και η γνώση της θέσης του προϊόντος και των υπηρεσιών σας, σε σχέση µε τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών, αποτελεί στοιχείο κλειδί για την επιτυχία. Human Resources Management ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Βασικοί άξονες της προσπάθειας µας είναι η αξιολόγηση των υπαλλήλων και στελεχών η ανάπτυξη περιγραφών εργασίας, η βοήθεια στην επιλογή στελεχών και η ενσωµάτωση τους στην εταιρεία. Food & Beverage Management ιαχείριση Τµ. Τροφίµων & ποτών: Προσφέρουµε µία σειρά από υπηρεσίες που θα προσθέσουν αξία στα επισιτιστικά τµήµατα της επιχείρησης σας, βελτιώνοντας την απόδοση τους και παράλληλα την εικόνα της εταιρείας. Interim Management. Προσωρινή διαχείριση Αναλαµβάνουµε να δώσουµε βραχυχρόνια ή µεσοπρόθεσµη λύση στην διοίκηση ξενοδοχειακών µονάδων, που αντιµετωπίζουν έκτακτα προβλήµατα λόγο µη αναµενοµένων καταστάσεων. Η στρατηγική είναι πράξη και όχι σχεδιασµός, προσθέστε νέες φωνές µε νέα ερωτήµατα και πάντα ο πελάτης στο κέντρο του ενδιαφέροντος σας.

4 "Θα σας λέµε πάντα αυτά που χρειάζεται να γνωρίζετε και όχι αυτά που θέλετε να ακούσετε. " Η modus & Amplioˇ είναι µία εταιρεία συµβούλων που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές εταιρείες, επιχειρήσεις επισιτισµού και σε ιδρύµατα κλάδου υγείας. του Οι υπηρεσίες µας έχουν ως βάση ανάπτυξης, την εµπειρία µας και τις απαιτήσεις των πελατών µας, στις οποίες απαντάµε µε εξειδικευµένες λύσεις στα µέτρα τους. Το όραµα µας Να αναγνωριστούµε ως µια σηµαντική εταιρεία του κλάδου, η οποία θα προσφέρει αυξηµένα οφέλη στους πελάτες, µέσω του ταλέντου, της εµπειρίας και της αφοσίωσης της, στην εκτέλεση των έργων της. Ο τρόπος που συνεργαζόµαστε µαζί σας Επιτυγχάνουµε µαζί Θεωρούµε τους εαυτούς µας συνεργάτες σας, και αγωνιζόµαστε να αυξήσουµε την αξία της εταιρείας σας. Πιστεύουµε ότι οι σύµβουλοι θα πρέπει να προσφέρουν µετρήσιµα αποτελέσµατα και όχι µόνο αναφορές. Σας ακούµε Μαθαίνουµε για εσάς, και την εταιρεία σας και σας προκαλούµε να µας γνωρίσετε σε βάθος. Μαθαίνουµε Αφιερώνουµε χρόνο και ενέργεια ώστε να κατανοήσουµε τις ανάγκες και τους στόχους σας. ιερευνούµε Προτείνουµε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, προκειµένου να οδηγηθούµε στις καλύτερες δυνατές λύσεις για την επίτευξη των στόχων σας. Τοποθετούµε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση Τον εξοπλίζουµε µε τα κατάλληλα εργαλεία και τον υποστηρίζουµε µε όλες τις δυνάµεις µας. Ελέγχουµε και Αξιολογούµε Εγκαθιστούµε ένα συγκεκριµένο σύστηµα ελέγχων και αξιολόγησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού. Ικανοποιούµε τις ανάγκες των πελατών Η ικανοποίηση των πελατών, από τα αποτελέσµατα της δουλειάς µας, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας µας. Όλοι σήµερα στον κλάδο µας ισχυρίζονται, ότι επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Τα αποτελέσµατα της modus & Amplioˇ διαφοροποιούνται στο ότι είναι µετρήσιµα, µε συγκεκριµένο τρόπο και εµφανίζονται στην τελευταία γραµµή των οικονοµικών σας καταστάσεων.

5 Αυτό για εµάς σηµαίνει πως πάντα.....προσπαθούµε να µετατρέψουµε κάτι που λειτουργεί πολύ καλά, σε κάτι που θα λειτουργεί τέλεια. Η απάντηση είναι το κίνητρο µας και αυτό που µας εµπνέει και µας συναρπάζει....τοποθετούµε το συµφέρον του πελάτη, υπεράνω του δικού µας. Προσφέρουµε περισσότερα από όσα αναµένονται, αλλά παράλληλα αυτό δεν σηµαίνει, ότι κάνουµε άκριτα, οτιδήποτε ζητά ή επιθυµεί ο πελάτης.....συµπεριφερόµαστε ως επαγγελµατίες: Τηρούµε απολύτως και αδιαπραγµάτευτα την ακεραιότητα και τιµιότητα µας, σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας. Σεβόµαστε την εταιρική κουλτούρα και τις συνήθειες των πελατών µας, χωρίς να προδίδουµε τις αρχές µας....τηρούµε πλήρη εχεµύθεια. εν αποκαλύπτουµε ευαίσθητες πληροφορίες. εν διαφηµίζουµε τα επιτεύγµατα µας.... ιατυπώνουµε την αλήθεια όπως ακριβώς την αντιλαµβανόµαστε. Παραµένουµε ανεξάρτητοι και ικανοί να διαφωνούµε, ανεξάρτητα µε την δηµοτικότητα των απόψεων µας και την επίπτωση στις απολαβές µας. Έχουµε το θάρρος και την γνώση να προτείνουµε, µη συµβατικές λύσεις, για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε....πιστεύουµε στην συνεργασία και την οµαδική δουλειά. Απαντάµε αποτελεσµατικότερα στα προβλήµατα, µε οµαδική δουλειά, παρά ως µεµονωµένα άτοµα. Μοιραζόµαστε τις απόψεις µας και µέσω µιας συγκροτηµένης διαδικασίας, αποφασίζουµε µαζί τις ενέργειες µας, µετά από έρευνα και ανάλυση των δεδοµένων. Πολλές εταιρείες, αυξάνουν τα ποσοστά αποτυχίας των νέων έργων, δοκιµάζοντας να αλλάξουν ολοκληρωτικά και άµεσα τα µοντέλα επιχειρηµατικότητας που χρησιµοποιούν. Η modus & Amplioˇ µειώνει το επιχειρηµατικό ρίσκο, προσφέροντας νέες ιδέες, µέσω δοκιµασµένων, γρήγορων, αποτελεσµατικών πρακτικών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζουν και να αξιολογούν άριστα τις κινήσεις τους, ΠΡΙΝ εφαρµόσουν τις αποφάσεις τους.

6 Strategies and Services Helping Hospitality & Healthcare companies innovate & grow

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE INSIDER S VIEW Coaching & Mentoring

THE INSIDER S VIEW Coaching & Mentoring P R O F E S S I O N A L special edition 06 2011 THE INSIDER S VIEW Coaching & Mentoring COACHING & MENTORING Editorial «Ξεκαθάρισµα λογαριασµών» Αν στο άκουσµα τη λέξης mentor (Μέντωρ επί το ελληνικότερον)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 2006. Επόπτης-Καθηγητής: κος. Ταβλαρίδης Εµµανουήλ. Εισηγητές : Αλεξιάδου Ειρήνη Γουρζιώτης Κωνσταντίνος Μανδέλα Βασιλική

Θεσσαλονίκη, 2006. Επόπτης-Καθηγητής: κος. Ταβλαρίδης Εµµανουήλ. Εισηγητές : Αλεξιάδου Ειρήνη Γουρζιώτης Κωνσταντίνος Μανδέλα Βασιλική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα EΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ πτυχιακή εργασία στο θεµατικό τοµέα του : EVENT MANAGEMENT Επόπτης-Καθηγητής: κος. Ταβλαρίδης Εµµανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα