ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

3 ISBN: Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Συνεισφορά στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων Μαρία Πούπα, Έκτακτη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Συνεργασία με Υπουργείο Υγείας Ανδρέας Ξενοφώντος, Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός Ροδοθέα Σταυρινού, Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός Αφροδίτη Κασίνη, Νοσηλευτικός Λειτουργός Συνεργασία με Γραφείο Προγραμματισμού Άντζελα Δρουσιώτη, Λειτουργός Προγραμματισμού Α Συνεργασία με Στατιστική Υπηρεσία Αλέκος Αγαθαγγέλου, Πρώτος Λειτουργός Στατιστικής Ελένη Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Στατιστικής Συνεργασία με Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Γιώργος Μαυρομμάτης, Ανώτερος Λειτουργός Ευημερίας Συντονισμός Γιάννης Μουρουζίδης, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Γενική ευθύνη Δρ. Γιώργος Όξινος, Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία διαβιβάσθηκε αρμοδίως στην ΑνΑΔ από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριο Χρίστο Ταλιαδώρο. Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο και η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο Το Νοσηλευτικό Προσωπικό στην Κύπρο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Ο έγκαιρος και συστηματικός προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών σε Νοσηλευτικό Προσωπικό κρίνεται επιβεβλημένος λόγω της προβλεπόμενης εντονότερης ζήτησης υπηρεσιών υγείας τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό. Εκτιμάται ότι η ζήτηση αυτή θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την προβλεπόμενη γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου και την περαιτέρω αύξηση της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής. Προσδοκάται ότι η παρούσα μελέτη θα συμβάλει καθοριστικά στη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων πολιτικής και στην τροχιοδρόμηση κατάλληλων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών της Κύπρου σε Νοσηλευτικό Προσωπικό. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης καθοριστικής σημασίας ήταν η πραγματικά ουσιαστική συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Προγραμματισμού, με τους οποίους αναπτύχθηκε μια πολύ παραγωγική συνεργασία. Μνημονεύεται επίσης η συμβολή της Στατιστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην παροχή αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών. Η παρασχεθείσα από όλους βοήθεια υπήρξε ανεκτίμητη και η ΑνΑΔ τους εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της. Τέλος, τα θερμά μου συγχαρητήρια και ευχαριστίες εκφράζω σε όλους τους συντελεστές της Διεύθυνσης Έρευνας και Προγραμματισμού για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης. Μιχάλης Λ. Φυσεντζίδης Αν. Γενικός Διευθυντής iii

5 Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο Εισαγωγή 8. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα 2. Διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις δημογραφικών μεγεθών στην Κύπρο 7. Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα 3. Διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 6. Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα 4. Διαχρονικές τάσεις απασχόλησης και ανεργίας Νοσηλευτικού Προσωπικού 5. Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού iv

6 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Νοσηλευτικό Προσωπικό στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική κατηγορία απασχολουμένων που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Η σημασία της συγκεκριμένης κατηγορίας απασχολουμένων είναι και θα παραμείνει πολύ μεγάλη όχι μόνο λόγω της απασχόλησης τους στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας αλλά και λόγω του αναμενόμενου επηρεασμού της Κύπρου από το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, η σκιαγράφηση μιας έγκυρης, πρόσφατης αλλά και συνολικής εικόνας της απασχόλησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού καθώς και η πρόβλεψη των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών της οικονομίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό για τη δεκαετία , θεωρούνται σημαντικά εργαλεία στον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για αντιμετώπιση της διαφαινόμενης αύξησης της ζήτησης Νοσηλευτικού Προσωπικού. Σκοπός της μελέτης Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο και η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο Έκταση της μελέτης Οι προβλέψεις οι οποίες διενεργούνται στη μελέτη αφορούν τόσο την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες όσο και τις μόνιμες αποχωρήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο Οι διενεργούμενες προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού κατανέμονται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Πρόσθετα, παρέχονται εκτιμήσεις για την απασχόληση και τις ανάγκες απασχόλησης στις διάφορες ειδικότητες του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Οι ειδικότητες αυτές διαχωρίζονται στους Γενικούς νοσηλευτές, τις Μαίες και τις Επισκέπτριες υγείας. v

7 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή βασίζεται σε μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ για τη διενέργεια προβλέψεων στην κυπριακή οικονομία τόσο για την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες όσο και για τις μόνιμες αποχωρήσεις. Η μεθοδολογία της μελέτης αυτής χωρίζεται σε 11 κύρια στάδια τα οποία σε συνδυασμό παρέχουν τις τελικές προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο την περίοδο Μερίδιο Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Πρόβλεψη μεριδίου Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Προβλέψεις απασχόλησης στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Προβλέψεις απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Προβλέψεις αναπτυξιακών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού λόγω αποχωρήσεων Προβλέψεις συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού vi

8 Διαπιστώσεις και συμπεράσματα Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού (i) Η απασχόληση Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που σημείωσε μέσα στην περίοδο Συγκεκριμένα, το 2005 η απασχόληση προβλέπεται στα άτομα ενώ το 2015 θα ανέλθει στα άτομα παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 2,9% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ii) Οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο υπολογίζεται ότι θα είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με την περίοδο Συγκεκριμένα, οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες την περίοδο θα ανέρχονται στα 224 άτομα εκ των οποίων τα 115 άτομα θα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 109 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Την περίοδο οι συνολικές ανάγκες θα φτάνουν στα 201 άτομα το χρόνο ενώ την περίοδο θα ανέλθουν στα 244 άτομα το χρόνο. vii

9 400 ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Αναπτυξιακές ανάγκες Αποχωρήσεις (iii) 400 Θετική εξέλιξη αναμένεται ότι θα σημειωθεί στο δείκτη άτομα ανά νοσοκόμο η οποία αντικατοπτρίζεται από την πτωτική του τάση. Με βάση τις προβλέψεις απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού και του συνολικού πληθυσμού, το 2005 θα αναλογούν 216 άτομα σε κάθε νοσοκόμο ενώ το 2015 θα μειωθούν στα 178 άτομα. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ viii

10 Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης κατά τομέα εργασίας (iv) Αυξητική τάση προβλέπεται να εμφανίσει η απασχόληση Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Στο Δημόσιο τομέα η απασχόληση από άτομα το 2005 θα ανέλθει στα άτομα το 2015 με μέση ετήσια αύξηση 2,8% ενώ στον Ιδιωτικό τομέα από 875 άτομα το 2005 θα φτάσει στα άτομα το 2015 με μέση ετήσια αύξηση 3,3% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας (v) Οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα την περίοδο θα ανέρχονται στα 175 άτομα. Αναλυτικότερα, την περίοδο υπολογίζονται στα 155 άτομα ετησίως ενώ την περίοδο θα αυξηθούν φτάνοντας στα 193 άτομα ετησίως. ix

11 400 ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας (vi) Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης οι οποίες θα εμφανιστούν στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο προβλέπονται στα 49 άτομα. Την περίοδο οι συνολικές ανάγκες θα ανέρχονται στα 46 άτομα το χρόνο ενώ την περίοδο θα αυξηθούν φτάνοντας στα 51 άτομα το χρόνο. Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης κατά ειδικότητα (vii) (viii) Την περίοδο θα παρουσιαστεί αύξηση και στις τρεις ειδικότητες Νοσηλευτικού Προσωπικού. Η μεγάλη πλειοψηφία εντοπίζεται στους Γενικούς νοσηλευτές όπου η απασχόληση το 2005 θα φτάνει στα άτομα και το 2015 στα άτομα με μέση ετήσια αύξηση 2,9%. Αρκετά μικρότερος αριθμός παρατηρείται στις Μαίες και στις Επισκέπτριες υγείας. Ειδικότερα, οι Μαίες από 172 άτομα το 2005 θα ανέλθουν στα 229 άτομα το 2015 με μέση ετήσια αύξηση 2,9% ενώ οι Επισκέπτριες υγείας από 81 άτομα το 2005 θα ανέλθουν στα 107 άτομα το 2015 με μέση ετήσια αύξηση 2,8%. x

12 6.000 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας (ix) 400 Οι Γενικοί νοσηλευτές προβλέπεται ότι θα σημειώσουν με μεγάλη διαφορά τις σημαντικότερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης μέσα στην περίοδο με 207 άτομα ετησίως. Την περίοδο οι συνολικές ανάγκες θα φτάνουν στα 186 άτομα το χρόνο ενώ την περίοδο θα ανέλθουν στα 226 άτομα το χρόνο. ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας xi

13 (x) (xi) Στις Μαίες οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης κατά την περίοδο υπολογίζονται στα 11 άτομα το χρόνο. Την περίοδο θα ανέρχονται στα 10 άτομα το χρόνο και την περίοδο στα 12 άτομα το χρόνο. Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης στις Επισκέπτριες υγείας την περίοδο εκτιμούνται στα 6 άτομα. Την περίοδο θα φτάνουν στα 5 άτομα ετησίως και την περίοδο στα 6 άτομα ετησίως. xii

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης Μεθοδολογία Περίγραμμα της μελέτης 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ- ΒΛΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ- ΓΕΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πληθυσμός Φύλο Ηλικία 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ- ΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙ- ΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προστιθέμενη Αξία και Παραγωγικότητα Ανάγκες απασχόλησης 28 xiii

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥ- ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διαχρονικές τάσεις απασχόλησης Συνολική εικόνα απασχόλησης Απασχόληση κατά τομέα εργασίας Απασχόληση κατά ειδικότητα Διαχρονικές τάσεις ανεργίας 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟΥ Προβλέψεις απασχόλησης Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Αναπτυξιακές ανάγκες απασχόλησης Αποχωρήσεις Συνολικές ανάγκες απασχόλησης Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης κατά τομέα εργασίας Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας 58 xiv

16 5.4. Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης κατά ειδικότητα Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑ- ΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥ- ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ- ΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Συνοπτική εικόνα Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης κατά χώρο εργασίας Νοσοκομεία Υπηρεσίες ψυχικής υγείας Υγειονομικά κέντρα Γηροκομεία Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης κατά ειδικότητα Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας 92 xv

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑ- ΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥ- ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩ- ΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Συνοπτική εικόνα Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης κατά χώρο εργασίας Κλινικές / Νοσοκομεία Στέγες ευγηρίας Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης κατά ειδικότητα Γενικοί νοσηλευτές Μαίες 108 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑ- ΣΜΑΤΑ Γενικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα Ειδικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα για το Δημόσιο τομέα Ειδικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τον Ιδιωτικό τομέα 126 xvi

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 131 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟ- ΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 133 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 161 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 165 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟ- ΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 173 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 183 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 189 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 195 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 207 xvii

19 Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο Εισαγωγή 8. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα 2. Διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις δημογραφικών μεγεθών στην Κύπρο 7. Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα 3. Διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 6. Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα 4. Διαχρονικές τάσεις απασχόλησης και ανεργίας Νοσηλευτικού Προσωπικού 5. Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού xviii

20 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία διαβιβάσθηκε αρμοδίως στην ΑνΑΔ από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριο Χρίστο Ταλιαδώρο. Προσδοκάται ότι η παρούσα μελέτη θα συμβάλει καθοριστικά στη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων πολιτικής και στην τροχιοδρόμηση κατάλληλων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών της Κύπρου σε Νοσηλευτικό Προσωπικό. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική κατηγορία απασχολουμένων που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Η σημασία της συγκεκριμένης κατηγορίας απασχολουμένων είναι και θα παραμείνει πολύ μεγάλη όχι μόνο λόγω της απασχόλησης τους στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας αλλά και λόγω του αναμενόμενου επηρεασμού της Κύπρου από το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού. Οι προβλέψεις για τον πληθυσμό της Κύπρου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δείχνουν ότι θα παρατηρηθούν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στη δομή του πληθυσμού και θα καταστεί σταδιακά αισθητό το φαινόμενο της γήρανσης. Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού ηλικίας 65 χρονών και άνω, ως αποτέλεσμα της αύξησης της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης Νοσηλευτικού Προσωπικού. Επιπλέον, η υλοποίηση του εθνικού στόχου της αναβάθμισης του ρόλου της Κύπρου ως διεθνούς και περιφερειακού κέντρου παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών υγείας, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει ανοδικά τη ζήτηση Νοσηλευτικού Προσωπικού. Κατά συνέπεια, η σκιαγράφηση μιας έγκυρης, πρόσφατης αλλά και συνολικής εικόνας της απασχόλησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού καθώς και η πρόβλεψη των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών της οικονομίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό για τη δεκαετία , θεωρούνται σημαντικά εργαλεία στον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για αντιμετώπιση της διαφαινόμενης αύξησης της ζήτησης Νοσηλευτικού Προσωπικού. 1

21 1.1. Σκοπός της μελέτης Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο και η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο Στα πλαίσια της κύριας αυτής επιδίωξης, οι επιμέρους στόχοι της μελέτης επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Εξέταση των διαχρονικών τάσεων και προβλέψεων των δημογραφικών μεγεθών στην Κύπρο κατά την περίοδο Εξέταση των διαχρονικών τάσεων και προβλέψεων στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κατά την περίοδο Εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης και ανεργίας Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο Πρόβλεψη των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο συνολικά, στους τομείς εργασίας: Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, και στις ειδικότητες: Γενικοί νοσηλευτές, Μαίες, Επισκέπτριες υγείας. Εκτίμηση των συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο , τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, κατά χώρο εργασίας και κατά ειδικότητα Έκταση της μελέτης Οι προβλέψεις οι οποίες διενεργούνται στη μελέτη αφορούν τόσο την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες όσο και τις μόνιμες αποχωρήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο

22 Προβλέψεις Απασχόληση Αναπτυξιακές ανάγκες Αποχωρήσεις Συνολικές ανάγκες Οι διενεργούμενες προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού κατανέμονται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας Υγειονομικά κέντρα Κλινικές / Νοσοκομεία Στέγες ευγηρίας Νοσοκομεία Γηροκομεία Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας 3

23 Πρόσθετα, παρέχονται εκτιμήσεις για την απασχόληση και τις ανάγκες απασχόλησης στις διάφορες ειδικότητες του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Οι ειδικότητες αυτές διαχωρίζονται στους Γενικούς νοσηλευτές, τις Μαίες και τις Επισκέπτριες υγείας. Οι προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στο Δημόσιο τομέα κατανέμονται στους χώρους εργασίας του Νοσηλευτικού Προσωπικού που είναι τα Νοσοκομεία, οι Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα Υγειονομικά κέντρα και τα Γηροκομεία. Οι προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα κατανέμονται στους χώρους εργασίας του Νοσηλευτικού Προσωπικού που είναι οι Κλινικές/Νοσοκομεία και οι Στέγες ευγηρίας Μεθοδολογία Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή βασίζεται σε μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ για τη διενέργεια προβλέψεων στην κυπριακή οικονομία τόσο για την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες όσο και για τις μόνιμες αποχωρήσεις. Η μεθοδολογία της μελέτης αυτής χωρίζεται σε 11 κύρια στάδια τα οποία σε συνδυασμό παρέχουν τις τελικές προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο την περίοδο Η αναλυτική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για να ολοκληρωθούν οι προβλέψεις σχετικά με τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Τα κυριότερα στάδια της μεθοδολογίας της μελέτης παρουσιάζονται παραστατικά στο σχετικό διάγραμμα. 4

24 Μερίδιο Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Πρόβλεψη μεριδίου Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Προβλέψεις απασχόλησης στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Προβλέψεις απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Προβλέψεις αναπτυξιακών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού λόγω αποχωρήσεων Προβλέψεις συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Οι βασικές πηγές πληροφοριών οι οποίες αξιοποιήθηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης είναι το Υπουργείο Υγείας, το Γραφείο Προγραμματισμού, η Στατιστική Υπηρεσία και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Υπουργείο Υγείας παρέσχε διαχρονικά στοιχεία σχετικά με την απασχόληση του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν τόσο στην ανάλυση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης όσο και στην εκτίμηση της 5

25 κατανομής του Νοσηλευτικού Προσωπικού σε χώρους εργασίας και σε ειδικότητες. Πρόσθετα, παρέσχε στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση ξένων εργαζομένων και τους απόφοιτους νοσηλευτές. Το Γραφείο Προγραμματισμού παρέσχε τις προβλέψεις αναφορικά με τις ποσοστιαίες μεταβολές της απασχόλησης στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Οι προβλέψεις δόθηκαν πάνω σε ετήσια βάση για τη δεκαετή περίοδο σε συσχετισμό με τις προβλεπόμενες ποσοστιαίες μεταβολές της Προστιθέμενης Αξίας και της Παραγωγικότητας στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη και προώθηση των προβλέψεων απασχόλησης προέρχονται από τις ετήσιες Εργατικές Στατιστικές και τις Στατιστικές Υγείας. Πρόσθετα, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τις ετήσιες Δημογραφικές Εκθέσεις, την Απογραφή Πληθυσμού του 2001, τις Απογραφές Επιχειρήσεων του 1995 και του 2000 και τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού για τα έτη 2000 μέχρι Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τις ιδιωτικές και κοινοτικές στέγες ευγηρίας, παρέσχαν διαχρονικά στοιχεία σε σχέση με την απασχόληση Νοσηλευτικού Προσωπικού στα εν λόγω υποστατικά. Η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιήθηκαν οι προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο είναι η 3 η Φεβρουαρίου Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα στοιχεία των προηγούμενων χρόνων ή/και στις προοπτικές για την κυπριακή οικονομία και αγορά εργασίας, οι οποίες έχουν επισυμβεί μετά την ημερομηνία αυτή, δεν λήφθηκαν υπόψη Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται ο σκοπός και η έκταση της μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια των προβλέψεων των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο

26 Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο Εισαγωγή 8. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα 2. Διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις δημογραφικών μεγεθών στην Κύπρο 7. Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα 3. Διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 6. Εκτίμηση συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα 4. Διαχρονικές τάσεις απασχόλησης και ανεργίας Νοσηλευτικού Προσωπικού 5. Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις των δημογραφικών μεγεθών στην Κύπρο την περίοδο Αναλυτικότερα, εξετάζονται στοιχεία αναφορικά με τον πληθυσμό, το φύλο και τις ομάδες ηλικιών για τις περιόδους και

27 Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τις διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κατά την περίοδο , τομέας στον οποίο βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία του Νοσηλευτικού Προσωπικού, σε σχέση με την προστιθέμενη αξία, την παραγωγικότητα και τις ανάγκες απασχόλησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαχρονικές τάσεις απασχόλησης και ανεργίας Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο Ειδικότερα, αναλύονται στοιχεία για την απασχόληση του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τόσο συνολικά όσο και κατά τομέα εργασίας και κατά ειδικότητα, καθώς και στοιχεία που αφορούν την ανεργία του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται πρόβλεψη των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι προβλέψεις τόσο για την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες όσο και για τις μόνιμες αποχωρήσεις οι οποίες θα παρατηρηθούν στο Νοσηλευτικό Προσωπικό. Στη συνέχεια, οι προβλέψεις αυτές παρέχονται για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα καθώς και για τις ειδικότητες του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού οι οποίες εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τον τομέα εργασίας του Νοσηλευτικού Προσωπικού, γίνεται εκτίμηση της απασχόλησης και των συνολικών αναγκών απασχόλησης σε χώρους εργασίας και σε ειδικότητες. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των βασικότερων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων που απορρέουν από τη μελέτη αναφορικά με τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού. 8

28 2. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι διαχρονικές τάσεις και προβλέψεις των δημογραφικών μεγεθών στην Κύπρο την περίοδο σε σχέση με: Το συνολικό πληθυσμό Το φύλο Την ηλικία Πληθυσμός Δημογραφικά μεγέθη Φύλο Ηλικία Επισημαίνεται ότι η ανάλυση των δημογραφικών μεγεθών αφορά τις περιόδους και Συγκεκριμένα, τα δημογραφικά μεγέθη της περιόδου αφορούν πραγματικά στοιχεία ενώ εκείνα της περιόδου αφορούν προβλεπόμενα στοιχεία. 9

29 2.1. Πληθυσμός Το Σχεδιάγραμμα 1 απεικονίζει το συνολικό πληθυσμό 1 την περίοδο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Πηγή: Ετήσιες Δημογραφικές Εκθέσεις, Στατιστική Υπηρεσία Από το Σχεδιάγραμμα 1 διαπιστώνεται ότι ο συνολικός πληθυσμός σημείωσε άνοδο μέσα στην περίοδο Το 1995 ανερχόταν στα άτομα, το 2000 στα άτομα και το 2004 στα άτομα παρουσιάζοντας αύξηση άτομα ή 14,2%. Επισημαίνονται οι σημαντικές αυξήσεις που παρατηρήθηκαν το 2003 και το 2004 και οι οποίες οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο ξένο εργατικό δυναμικό. 1 Ο συνολικός πληθυσμός αναφέρεται στον πληθυσμό de jure στο τέλος του χρόνου και περιλαμβάνει όλα τα άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο. 10

30 Η ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού πληθυσμού την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 2. 4% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 2,6% 2,1% 2% 1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,4% 0% Πηγή: Ετήσιες Δημογραφικές Εκθέσεις, Στατιστική Υπηρεσία Ο ρυθμός αύξησης του συνολικού πληθυσμού την περίοδο κυμάνθηκε από το 1,0% μέχρι το 2,6%. Την περίοδο ο ρυθμός αύξησης εμφάνισε πτωτική τάση ενώ την περίοδο παρουσίασε ανοδική τάση. Τόσο το 2003 όσο και το 2004 ο ρυθμός αύξησης παρουσιάστηκε αισθητά ψηλότερος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια κάτι που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ξένο εργατικό δυναμικό. Στο Σχεδιάγραμμα 3 φαίνεται ο συνολικός πληθυσμός την περίοδο Από το Σχεδιάγραμμα 3 προκύπτει ότι ο συνολικός πληθυσμός την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που εμφάνισε 11

31 την περίοδο Το 2005 προβλέπεται να φτάσει στα άτομα, το 2010 στα άτομα και το 2015 στα άτομα σημειώνοντας αύξηση άτομα ή 9,8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Πηγή: Προβολές Πληθυσμού και Νοικοκυριών , Στατιστική Υπηρεσία Η ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού πληθυσμού την περίοδο απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 4. Ο ρυθμός αύξησης του συνολικού πληθυσμού προβλέπεται ότι θα σημειώσει διαχρονικά αισθητή πτώση κατά την περίοδο Το 2005 ο ρυθμός αύξησης εκτιμάται στο 1,2%, το 2010 στο 1,0% ενώ το 2015 θα κατέλθει στο 0,7%. Ο ρυθμός αύξησης της περιόδου κυμαινόταν κατά κανόνα σε ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το ρυθμό της περιόδου

32 3% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0% Πηγή: Προβολές Πληθυσμού και Νοικοκυριών , Στατιστική Υπηρεσία 2.2. Φύλο Τα Σχεδιαγράμματα 5 και 6 παρουσιάζουν την αριθμητική και την ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο την περίοδο Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες σημείωσαν αύξηση στον αριθμό τους κατά την περίοδο Ειδικότερα, οι άνδρες από άτομα το 1995 (49,5% του συνόλου) ανήλθαν στα άτομα το 2004 (49,3% του συνόλου) με αύξηση 13,7% ενώ οι γυναίκες από άτομα το 1995 (50,5% του συνόλου) ανήλθαν στα άτομα το 2004 (50,7% του συνόλου) με αύξηση 14,6%. Επισημαίνεται η σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε στους άνδρες το 2003 και το 2004 κάτι που οδήγησε σε άνοδο του μεριδίου τους. 13

33 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Άνδρες Γυναίκες Πηγή: Ετήσιες Δημογραφικές Εκθέσεις, Στατιστική Υπηρεσία 54% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 50,5% 50,6% 50,7% 50,8% 50,8% 50,9% 50,9% 51,0% 50,8% 50,7% 50% 48% 49,5% 49,4% 49,3% 49,2% 49,2% 49,1% 49,1% 49,0% 49,2% 49,3% 46% Άνδρες Γυναίκες Πηγή: Ετήσιες Δημογραφικές Εκθέσεις, Στατιστική Υπηρεσία 14

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2006 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Ερευνητική Οµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε-ΜΒΑ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα